Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (52-62) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (52-62) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi Ali Batu 2, Engin Küçük 1, Murat Çimen 2 1 Tunceli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD, Tunceli 2 Tunceli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 62100, Tunceli Özet Bitki florası bakımından dünyada az rastlanır çeşitliliğe sahip olan ülkemiz arıcılık mesleğine uygun bir coğrafya üzerindedir. Bu çalışmamızda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde toplanan bazı balların fizikokimyasal ve biyokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Araştırmamız sonucunda bulunan değerler Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarına göre uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan bal örneklerinde ölçülen özelliklerin briks için maksimum ve minimum sınırları ile ortalama değerleri sırasıyla % ve %82.99, nem içeriği için % ve %15.34, kül değeri için % ve %0,072, asitlik değerleri için meq/kg ve 32,49 meq/kg, ph için ve 4,10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca diyastaz sayısı ve 13,09 olarak gerçekleşirken HMF miktarı ise 0,14-24,39 ve 5,50 mg/kg, iletkenlik sayısı ve 0,260 ms.cm -1 değerlerinde bulunmuştur. Früktoz, glikoz ve sakaroz değerleri ise en düşük ve en yüksek olarak sırası ile % , % ve % değerleri arasında, invert şeker değerlerinin de % arasında gerçekleşmiştir. Sonuç olarak araştırmada kullanılan 14 bal örneğinin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre incelenen kriterler bakımından uygun oldukları saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Çiçek balı, Doğu Anadolu, biyokimyasal, fizikokimyasal Determination of the Physicochemical and Biochemical Values of Flower Honeys Obtained from Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions Abstract In this study, some of the honey collected from the East Anatolia and Eastern Black Sea regions, the physicochemical and biochemical properties were investigated. The result of the research was compared with the both Turkish Food Codex Communiqué on Honey and the standards of the European Union. Brix values of honey samples used in this study ranged between %, the average was 82.99%. The moisture content was between to 17.12% and the average was 15:34%, the average ash value was 0.072% whereas it was ranged between %, acidity values were between meq/kg and an average of meq/kg, ph has been found between and the average value of In addition, the value of diastase was whereas the HMF values were 5.50 mg/kg, the values of electrical conductivity were ms.cm-1. Fructose, glucose and sucrose values were achieved between %, % and 2.19 to 5.25% respectively. Invert sugar values was %. As a result, 14 honey sample used in research, according to Turkish Food Codex Communiqué honey were found to be suitable in terms of the criteria examined. Key words: flower honey, eastern Anatolia, biochemical, physicochemical Bu makaleye atıf yapmak için Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2013, 8(1)52-62 How to cite this article Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Determination of the Physicochemical and Biochemical Values of Flower Honeys Obtained from Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions Electronic Journal of Food Technologies, 2013,87(1)52-62

2 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) GİRİŞ Arıcılık, çok fazla bir maliyet gerektirmeden ve toprağa çok fazla bağlı kalmadan yapılan kısa sürede gelir getiren önemli bir tarımsal uğraşı kaynağıdır. Türkiye bitki florası bakımından zengin olması nedeniyle bal üretimi son yıllarda önemli bir düzeye gelmiştir [1]. Ancak diğer ülkeler ile kıyaslama yapıldığında Türkiyede arıcılık faaliyetleri halen yetersiz durumda olduğu görülmektedir. Besin maddeleri içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bal, bitki çiçeklerinde bulunan nektarların veya bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından bal arıları (Apismellifera) tarafından üretilen bir besin kaynağıdır. Kaynağına göre çiçek balı ve salgı balı olmak üzere, üretim veya pazara sunum şekline göre ise petekli bal ve süzme bal olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır [2]. Balın ph değerinin düşük olması birçok zararlı bakterinin özelliklede hayvansal kaynaklı patojenlerin üremesini ve gelişimini engelleyerek steril bir ortam sağlamaktadır. Balda ph değeri içerdiği asitlerin miktarı ve mineral madde içeriği ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı da mineral tuzlarca zengin olan ballar çoğunlukla yüksek ph değerine sahip olurlar. Balda asitlik önemli bir kalite parametresi olup bal, %0.17-%1.17 düzeyinde organik asit ve % düzeyinde de aminoasit içermektedir. Baldaki asitlik, mikroorganizmalara karşı etkiyi arttırır. Bununla birlikte arılar da bala formik asit ilave ederek balın olgunlaşmasına yardımcı olurlar [3]. Balın tadı yapısındaki şeker miktarına, şekerin türüne ve birbirlerine oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Balın kokusu ise alındığı kaynağa göre değişir. Ancak bala uygulanan işlemler tadını ve kokusunu değiştirebilmektedir. Bu nedenle ısıtma, işleme, depolama gibi uygulamalarda balın kendine has tadı ve kokusunu bozacak yanlış işlemlerden kaçınmak gerekmektedir [4]. Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi bitki florası bakımından çok zengindir. Dünya üzerinde sayısı i aşan bitki türünden yaklaşık olarak türü Türkiye de ve büyük bir bölümü de Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde endemik özelliğe sahip olarak bulunmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerinde sahip oldukları bitki florasına bağlı olarak farklı ballar üretilmektedir [5]. Böylece Doğu Anadolu Bölgesinde daha çok çiçek balları üretilmektedir. Üretilen bu ballar yurt içinde tüketildiği gibi belirli bir miktarı da yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ancak yurt dışına ihraç edilmesinde son yıllarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bundan dolayı bölge ballarının fiziko-kimyasal ve biyokimyasal analizlerinin yapılmasına gerek duyulmuştur. Ayrıca bölgede üretilen bazı balların Avrupa birliğinin yaptığı sıkı denetimler sonucunda ihraç edilen balların çoğunda standarda uymadıkları, ve ayrıca yapılan bir çalışma ile bölgeden temin edilmiş balların kalıntı içerdikleri saptanmıştır. Arıcılıkta bu gibi sorunların yaşanmasının ana sebebi ise ülkemizde ve Doğu Anadolu Bölgesinde arıcılar arasında bir organizasyon olmadığından kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda balın insan sağlığı açısından öneminin çok daha iyi anlaşılması ile bal tüketiminde hızlı bir artış olmuş ve bala olan ilgi artmıştır. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi arıcılık yapmaya son derece müsait bir coğrafyaya sahiptir. Gezginci arıcılar, çiçek ve yaylaların bol olduğu bu bölgede Ağustos ayı sonuna kadar bal hasadı yapabilmektedirler. Ancak yoğun bir şekilde bal üretilen bu bölgede ballarının bileşiminin tespiti konusunda fizikokimyasal ve biyokimyasal değerlerine ait geniş çaplı bir araştırmaya rastlanılamadığı için bu konuda bir araştırma yapılmasına gerek duyulmuştur. Bu sebeple bu bölgeden elde edilen balların anılan parametrelerine ait referans değerlere ulaşılamamıştır. Yapılan bu araştırma ile Doğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden aynı sezonda elde edilmiş çiçek ballarına ait biyokimyasal ve fiziko-kimyasal özellikleri gösteren referans değerler elde edilmeye çalışılmıştır. Belirlenecek bu referans değerler AB adayı ülkemizin hayvansal ürün ihracatında ihtiyaç duyulan yöresel referans değerlere ait farklılıkların bilinmesi açısından da önem arz etmektedir. 53

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.2. Materyal Bu araştırmada kullanılan bal örneklerinden 10 adet Doğu Anadolu Bölgesinden ve 4 adet ise Doğu Karadeniz bölgesinden sağlanmıştır (Çizelge 1). Bütün bu bal örnekleri 2011 dönemi hasat mevsiminde ilgili il veya ilçenin Arıcılar Birliği Başkanlıklarından temin edilmiştir. Gerekli analizler 1-2 ay içerisinde her ilden elde edilen bal örneğinde yapılmıştır. Bal örnekleri, analizler yapılıncaya kadar normal oda koşullarında kontrollü olarak depolanmıştır Yöntem Nem ve Suda Çözünür Kuru Madde Analizleri Baldaki nem ve suda çözünür kuru madde (Briks) oranları Refraktometre (Atago Refraktometre, Tokyo, Japan) ile tayin edilmiştir. Okuma işlemi 20 C de % de kuru madde olarak gerçekleştirilmiştir [6]. Nem (%) miktarı yine refraktometrik yönteme göre belirlenmiştir Asitlik ve ph Tayini Bal örnekleri belirli miktarda saf suda çözüldükten sonra titrasyon yöntemi ile toplam asitlik olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 0,05M sodyum hidroksit çözeltisinin bal çözeltisine ilave edilmesi ile ph 8,50 ye getirilmiş ve harcanan sodyum hidroksit (ml) serbest asitlik olarak tespit edilmiştir. Daha sonra ortama 10 ml 0,05M sodyum hidroksit çözeltisi ilave edilmiş ve hiç geciktirmeden 0,05M HCL çözeltisi kullanılarak ph 8,30 ye düşene kadar geri titrasyon yapılmış ve harcanan HCL miktarı (ml) kaydedilerek. Sonuç meq/kg şeklinde hesaplanmıştır. Balın ph değeri, asitlik ölçümü ile aynı anda yapılmıştır. Hazırlanan numuneden alınan örneklerin dijital ph metre (WTW, Microprocessor ph meter, Germany) yardımı ile gerçekleştirilmiştir [7] Kül Tayini Bal örneklerinden alınan 2 gram bal porselen krozelere konularak yakma fırınında 550ºC de beyaz kül oluşuncaya kadar yakılmıştır. Daha sonra cam krozeler fırından çıkartılarak desikatöre alınmış ve oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutulduktan sonra hassas terazi ile gerekli tartımlar yapıldıktan sonra oluşan kül miktarı belirlenerek % kül olarak verilmiştir [7, 8] Elektriksel İletkenlik Bal örneklerinin iletkenlik değerlerinin belirlenmesi için bal örneklerinde belirlenen kül miktarlarından yararlanılmıştır. Bal örneklerinde belirlenen kül miktarları % olarak belirlenmiştir [7, 8] HMF Tayini HMF içeriği, para-toluidin ve barbitürik asit çözeltisi ile aktifleştirilerek renkli bir çözelti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çözelti spektrofotometre ile 550 nm dalga boyunda absorbansı okunarak gerekli formülde yerine yazılarak HMF değeri hesaplamıştır [7] Diyastaz Sayısı Tayini 10 g bal 100 ml ye seyreltilmiştir. Daha sonra bal çözeltisine nişasta tampon karışımı ilave edilip tüplerin her biri alt-üst edildikten sonra su banyosunda 47 C de 1 saat bekletilmiştir. Soğutulan her bir tüpe 1 er damla 0.1 N iyot çözeltisi damlatılarak iyice karıştırılmıştır. Mavilik gözlenen tüpten bir önceki tüp bal numunesinin diyastaz sayısı olarak kabul edilerek nişastanın tamamı, iyot ile hiç renk vermeyecek şekilde hidrolize edilerek gerçekleştirilmiştir [7, 8]. 54

4 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) Balda HPLC İle Şeker Tayini Balın önemli bir kısmını oluşturan früktoz, glikoz ve sakaroz tespit edilmiştir. HPLC cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Balda şeker miktarlarını belirlemek amacıyla, yüksek saflıkta früktoz, glikoz ve sakaroz standartlarından standart çözeltiler hazırlanarak 3 farklı konsantrasyonda HPLC cihazına verilerek kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur. Metanol ve saf su ile solüsyonu hazırlanan bal örnekleri, şeker miktarlarını belirlemek için Perkin Elmer Marka Flexar Model HPLC cihazı kullanılmıştır. Bu iş için refraktif indeks dedektörü ve amino kolonu kullanılmıştır. HPLC cihazı ile şeker analizi yapılırken mobil faz akış hızı: 1,3 ml/dak., mobil faz: Asetonitril:Su (80:20), kolon ve dedektör sıcaklığı: 30 C, enjekte edilen örnek miktarı: 10 μl., kolon özellikleri: 150 mm (uzunluk) x 4,6 mm (iç çapı) x 5 μm (parçacık büyüklüğü) İstatistik Analizler İncelenen parametreler bakımından gruplar arasında farklılıkların olup olmadığını belirleyebilmek için nonparametrik testlerden üç veya daha fazla grup için kullanılan Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Uygulanan Kruskal Wallis H-Testi sonucunda p<0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunan gruplarda; farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için ikili gruplar halinde Mann Whitney U-Testi uygulanmıştır. Uygulanan non parametrik testlerin istatistiki analizlerinde Spss 18.0 paket programından yararlanılmıştır [9]. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 4.1. Suda Çözünür Kuru Madde (Briks) Miktarı Yapılan bu araştırmada çiçek ballarının briks değerleri %81,13 ile %84,50 arasında olup ortalama ise %82,45 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Bal, genellikle şekerlerin doymuş veya aşırı doymuş çözeltisidir. Suda çözünür kuru madde değerlerini %78.80 ile %84 arasında buldukları ve ortalama değerin ise %81,9 olduğunu bildirmektedirler 10. Araştırmamızda kullandığımız çiçek ballarının briks değerleri ile çoğunlukla birbirine yakınken Maden ilçesinden elde edilen ballara ait briks değeri %84,50 olarak bulunmuş olup bu değerin diğer grupların sahip oldukları değerlerden istatistikî olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Artvin ballarının briks değeri (%80,33) ise tüm gruplar içerisinde en düşük değeri vermiş olup bu düşüklük istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu değerler Cavia ve ark.[10] tarafından belirlenen %78.80-%84.00 değerleri ile paralellik göstermektedir Nem Miktarı Araştırmamızda çiçek ballarının nem içerikleri %14,01 ile %17,12 arasında gerçekleşip ortalama değerin ise %15,34 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Ballarda nem bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Maden grubu (%14,01) göstermiştir. Maden den sonra ise sırasıyla Sivrice (%14,51) ve Erzincan (%14,51) balları en düşük değerlere sahiptir. Bu balların daha olgun oldukları anlaşılmaktadır. En yüksek nem değerini ise Malatya (%17,12) grubu göstermiştir (P<0.01). Balın nem içeriği, iklim koşulları, üretim yılı veya üretim mevsimi ve olgunluk derecesi ile ilişkili bir parametre olup, bu şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir [11]. Balın nem içeriği ile ilgili yapılan araştırmalarda nem içeriğini ortalama yapılan araştırmanın birisinde %16,03, %16,85, ve diğerinde ise %17,35 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise nem oranı ortalama %15,34 olarak tespit edilmiş olup bu değer [12, 13]. araştırma sonuçları ile paralellik arz etmiştir. Bundan dolayı nem oranı yüksek olan bu ballar ya erken hasat edilmiş yada arının yararlandığı kaynağın nem içeriği yüksek olmuş olabilir. Bal örneklerinde elde edilen bu değerler Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının belirlemiş olduğu %20 lik sınırın altında olup adı geçen standartlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı da balın fermente olabilme durumu söz konusu olmayıp uzun süre korunmaya ve pazarlanmaya elverişlidir. Ayrıca yapılan araştırmalarda genelde yüksek bölgelerde üretilen ballardaki nem oranının yükseltisi düşük bölgelerden elde edilenlere oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda ise yayla balının daha çok tercih edilerek pazarda daha çok talep gördüğü bildirilmektedir [14]. Balın nem 55

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları içeriği %17 den daha düşük olduğu takdirde fermantasyona uğrama olasılığı oldukça düşüktür. Buda olgunlaşmış balın herhangi bir mikroorganizma gelişimine olanak vermeyeceği anlamına gelmektedir [11, 15]. Bunun yanında nem oranının yüksek oluşu balda erken kristalleşmeye neden olabilmektedir [16]. TSE standartlarına göre balda nem %20 değerini geçmemesi gerekir ve araştırmamızda kullanılan bal örneklerinin nem içerikleri standart a uygun olup %20 değerinin altındadır Hidroksimetilfurfural Değerleri Bu araştırma da bal örneklerinin ortalama Hidroksimetilfurfural (HMF) değerlerinin yaklaşık 0,14-24,39 mg/kg arasında değiştiği görülmüş, ortalama ise 5,50 mg/kg olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). HMF balda karbonhidratların ısıtılması veya ısı bakımından uygun olmayan ortamlarda depolanması sonucu oluşan ve insan sağlığı açısından uygun olmayan bir maddedir. Balın uygunsuz bir şekilde depolanması ve uygulanan ısıl işlem, balın içerdiği şekerler ve aminoasitler arasındaki bağa bağlı olarak HMF bileşiğini oluşturmaktadır [17]. Bal tebiğinde balda en fazla 40 mg/kg a kadar HMF ye izin verilmektedir 2. HMF nin bu değerin üzerinde çıkması balın sıcak ortamda depolanmış veya ısıl işleme tabi tutulmuş olabileceğini [18] ve bu özellikteki balların yasal olarak satılamaz durumda olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada analizi yapılan balların hiç birisinin HMF değerleri 40 mg/kg değerinin üzerinde bulunmamıştır. İstatistikî olarak en düşük değeri Kars (0,15 mg/kg) bal örneği göstermiş olup, Kars dan sonra ise sırasıyla Malatya (0,96 mg/kg), Muş-2 (1,54 mg/kg), Erzurum (1,91 mg/kg) ve Muş1 (1,94 mg/kg) bal örnekleri gelmektedir. Daha önce yapılmış olan araştırmalarda HMF içeriğini ortalama 3,3 mg/kg [19], 7.84 mg/kg [20] mg/kg [21], 17.8 mg/kg [22] olarak belirlemişlerdir. Bu araştırmada ki sonuçlar 19,20 sonuçlarına daha yakın olduğu saptanmıştır. Buda balların taze olduğunu ve ısıl işlem görmemiş ve sıcak ortamlarda tutulmadığını göstermektedir. Bu çalışmada en yüksek HMF değeri Artvin bal örneğinde (24,39 mg/kg) bulunmuştur (P<0.01). Bu durum bu bal örneklerinin ya kısmen ısıl işleme tabi tutulmuş yada kısmen sıcak ortamda depolanmış olabileceklerini göstermektedir. Her ne kadar bu iki değer yüksek çıkmış olsa bile araştırmada kullanılan bal örnekleri Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının HMF değeri için belirlemiş olduğu en yüksek değer olan 40 mg/kg altında olup HMF bakımından adı geçen standartlara uygun oldukları belirlenmiştir. Çizelge 1. Bölgelere göre ballarda briks, nem, HMF, ph ve toplam asitlik değerleri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan İller Briks Değeri (%) Nem İçeriği (%) HMF Miktarı (mg/kg) ph Değeri Toplam Asitlik Miktarı (meq/kg) Sivrice 83,17 14,51 16,90 3,83 35,73 Maden 84,50 14,01 6,72 4,63 6,73 Keban 83,33 15,06 2,30 4,06 27,07 Malatya 81,13 17,12 0,96 4,09 29,07 Ovacık 81,77 15,55 3,45 4,90 30,73 Hozat 82,83 15,49 5,56 3,76 29,73 Erzincan 82,83 14,51 2,30 3,92 33,07 Erzurum 82,37 15,35 1,91 3,83 45,07 Kars 82,77 14,73 0,15 3,95 33,07 Muş 1 82,53 16,09 1,94 3,87 47,07 Muş 2 83,13 14,87 1,54 3,99 41,07 Artvin 80,33 15,56 24,39 4,02 29,07 Bayburt 81,73 16,49 4,87 4,59 24,40 Rize 81,93 15,55 4,04 4,06 43,07 Ortalama 82,45 15,34 5,50 4,10 32,49 Kruskal Wallis 38,01 40,54 40,73 40,78 39,89 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 56

6 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) ph Değeri ve Toplam Asitlik Miktarı Bu araştırmada çiçek ballarında ph değerleri 3,76 ile 4,90 arasında, ortalama ise 4,10 olarak bulunmuştur. İstatistiksel olarak ph bakımından en yüksek değer Tunceli ilinin Ovacık ilçesinde, en düşük değer ise yine Tunceli ilinin Hozat ilçesinden temin edilen ballarda saptanmıştır (Çizelge 1). Ovacık ilçesi balları Munzur dağlarının çok özel çiçeklerinden elde edilen tamamen doğal ballardır. Hozat, Elazığ Keban baraj gölü etrafındaki daha düşük rakımdaki bitki örtüsüne sahip, bölgenin çiçeklerinden elde edilmiş ballardır. Balda ph değeri içerdiği asitlerin miktarı ve mineral madde içeriği ile yakından ilişkili olduğundan dolayı mineral tuzlarca zengin olan ballar çoğunlukla yüksek ph değerine sahip olurlar. Bu araştırmada Ovacıktan sonra Bayburt ballarının ph değerleri diğer örneklerden yüksek bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda balların ph değerlerinin 3,91-5,40 sınırları içerisinde olduklarını belirtmişlerdir [3, 11]. Ayçiçek ballarında ph değerlerini 3,74 olarak saptamıştır [23]. Çiçek ve salgı ballarında ph değerlerini sırası ile 3,26 ve 4,77 olarak belirlemişlerdir [20]. Mevcut araştırmanın ph değerleri daha önce yapılan araştırma sonuçları ile paralellik arz etmektedir. Ovacık ve Bayburt dan sonra en yüksek ph değerleri Maden (4,63) ve Malatya (4,09) bal örneklerinde tespit edilmiştir (P<0.01). Toplam asitlik değerleri ph ile ters orantılıdır. Ancak ph değerlerine balın mineral madde içerikleri de doğrudan etki yaptığından ve bu araştırmamızda mineral madde analizi yapamadığımızdan ph ile asitik arasında doğrudan bir ilişki kurulamamıştır. Toplam asitlik bakımından en düşük değerleri sırasıyla Maden (6,73 meq/kg), Bayburt (24,40 meq/kg) ve Keban (27,07 meq/kg) grupları göstermiştir. En yüksek değer ise Muş1 (47,07 meq/kg) örneklerinden elde edilmiştir (P<0.01). Toplam asitlik değerleri 6,73-47,06 meq/kg arasında değişirken, tüm gruplara ait genel ortalama ise yaklaşık 32,49 meq/kg olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Ayçiçek ballarında toplam asitlik ortalama 14,35 meq/kg olarak [23], Çiçek ve salgı ballarında ise sırası ile 15,00 64,68 meq/kg ve 16,65 50,51 meq/kg olarak belirlenmiştir [20]. Araştırmamızda belirlenen asitlik değerleri literatür verilerine yakın değerler göstermektedir. Asitlik, bitkisel kaynağa ve üretim bölgesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Serbest asitlik depolama süresi ve nem içeriği ile biraz artmakta, fakat depolama sıcaklığı ile değişmemektedir [24]. Bu sebepten dolayı asitliği yüksek çıkan ballarımızda genelde nem oranları kısmen yüksek ve kuru madde miktarları diğerlerine göre kısmen de olsa düşük bulunmuştur. AB standartları ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliğine göre, balın toplam asitliği 50 meq/kg değerini geçmemelidir. Araştırmamızda çiçek ballarının asitlik değerlerinin AB standartlarına ve Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun olduğu saptanmıştır Diyastaz Sayısı Bu araştırmada yapılan analiz sonucuna göre bal örneklerinin diyastaz sayılarının arasında değiştiği ve ortalama ise yaklaşık 13.9 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir (Çizelge 2). Bal örneklerinde diyastaz sayılarının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının çiçek ve salgı balları için belirlemiş olduğu en alt değer olan 8 birimden büyük olması gerekmektedir. Araştırmamızda kullanılan bal örneklerinin diyastaz sayıları 8 değerinin üzerinde olup belirtilen standartlara uygundur. Diyastaz bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Kars (8.3) ve Artvin (8.3) örnekleri göstermiştir. En yüksek değeri ise Keban, Erzincan, Rize, Malatya ve Muş-2 örnekleri 17.9 ile göstermiştir (P<0.01). Balın olgunlaştırılması esnasında bal arıları tarafından salgılanan diyastaz enzimi, ısı ile çok kolay bir şekilde parçalanabilmektedir. Isıya maruz kalan ballarda diyastaz sayısı hızla düşmekteyken diyastaz sayısı yüksek ballarda yüksek asit oluşumuna bağlı olarak daha hızlı mayalanma gerçekleşmektedir [13]. Bitki kaynağına ve florasına bağlı olarak ballarda farklı düzeylerde bulunmakla birlikte, diyastaz oranının beklenen düzeyden az veya çok çıkması, ballarda kalite belirleme esnasında ipuçları verebilmektedir. Bununla birlikte diyastaz sayısı bal içerisinde bulunan polenin protein miktarına ve diğer maddelere bağlı olarak da farklılıklar gösterebilmektedir [25]. Yapılan çalışmalarında bal örneklerinin diyastaz sayılarının ortalamasını sırasıyla 14.6 ve olarak tespit edilmiştir [13, 19]. Ayçiçek ballarının diyastaz sayısını ortalama 17,97 olarak tespit etmişledir [23]. Yine çiçek ve salgı ballarının diyastaz sayılarını sırasıyla ve birim olarak tespit edilmiştir [20]. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi balların diyastaz sayılarını ortalama 20,19 olarak saptamıştır [1]. Bu araştırmada 57

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları bulduğumuz değerler [19] un değerlerine nispeten daha yakın oldukları belirlenirken diğer bir araştırma sonucunda daha düşüktür [22]. Çizelge 2. Bölgelere Göre Diyastaz sayısı, Elektriksel İletkenlik değeri, Kül Değeri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan İller Diyastaz Sayısı (Gothe birimi) Elektriksel İletkenlik Değeri (ms.cm -1 ) Kül Miktarı (%) Sivrice 10,9 0,24 0,06 Maden 10,9 0,21 0,04 Keban 17,9 0,29 0,09 Malatya 17,9 0,34 0,12 Ovacık 13,9 0,22 0,05 Hozat 13,9 0,22 0,04 Erzincan 17,9 0,26 0,07 Erzurum 13,9 0,20 0,03 Kars 8,3 0,18 0,02 Muş 1 13,9 0,24 0,06 Muş 2 17,9 0,36 0,13 Artvin 8,3 0,20 0,03 Bayburt 10,9 0,47 0,19 Rize 17,9 0,28 0,08 Ortalama 13,9 0,26 0,07 Kruskal Wallis 41,00 40,79 40,83 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0, Elektriksel İletkenlik Değeri Bu araştırmada incelenen bal örneklerinin elektriksel iletkenlik değerleri 0,18 ms.cm -1 ile 0,47 ms.cm -1 arasında değişirken ortalama ise yaklaşık 0,265 ms.cm -1 olarak saptanmıştır (Çizelge 2). Elektrik iletkenliği, balın özellikle mineral ve asit oranına bağlı olarak değişkenlik gösterir [26]. Balın mineral ve asit oranı arttıkça, elektrik iletkenliği de buna paralel olarak arttığı belirtilmiştir. İletkenlik balın bitki florasının tahmini için iyi bir kriter olup analizlerde sıklıkla kullanılmıştır [8]. Elektriksel iletkenliği bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Kars balları (0,18 ms.cm -1 ) göstermiştir. Daha sonra sırasıyla en düşük iletkenlik değerleri Erzurum (0,20 ms.cm -1 ) ve Artvin (0,20 ms.cm -1 ) örneklerinden tespit edilmiştir. En yüksek değerleri ise sırası ile Bayburt (0,47 ms.cm -1 ), Muş2 (0,36 ms.cm -1 ), Malatya (0,34 ms.cm -1 ), Keban (0,29 ms.cm -1 ), Rize (0,28 ms.cm -1 ), Erzincan (0,26 ms.cm -1 ) ve Sivrice (0,24 ms.cm -1 ) örnekleri göstermiştir (P<0.01). Doğu Anadolu bölgesi balları ile ilgili yapılan bir çalışmada çiçek balının elektriksel iletkenliğini ortalama 0,330 ms.cm -1 [1] ), diğer bir çalışmada ise çiçek ballarında iletkenliği ortalama 0,553 ms.cm -1 olarak saptamıştır [27]. Bu araştırmada bulduğumuz değerler Gül 1 ün değerlerine nispeten daha yakındır. Yapılan diğer iki çalışmada çiçek ballarında elektriksel iletkenlik değerleri sırası ile 0.69 ms.cm -1 ve 0.19 ms.cm -1 olarak tespit edilmiştir [12, 28]. Çalışmamızda belirlediğimiz iletkenlik değeri [12] nin değerine oranla daha düşük ve [28] in değerine oranla ise kısmen daha yüksek olduğu saptanmıştır. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarına göre çiçek ballarında elektriksel iletkenlik 0,8 ms.cm -1 seviyesinden daha düşük olmalıdır [2]. Bu çalışmada çiçek ballarının bu standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir. 58

8 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) Kül Miktarı Bu araştırmada çiçek ballarının kül oranlarının %0.02 ile %0.19 arasında değiştiği görülmüştür. Ortalama ise %0.07 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2). Kül bakımından istatistiki olarak en düşük değeri Kars (0.02) en yüksek değeri (0,19) ise Bayburt balları göstermiştir (P<0.01). Kül bakımından Kars dan sonra en düşük değerler sırasıyla Erzurum, Artvin, Maden, Hozat, Ovacık, Muş1 ve Sivrice gruplarından elde edilmiştir (P<0.01). Baldaki külün varlığı içerdiği mineral maddelerden kaynaklanır. Kül miktarı ise arının yararlandığı bitki kaynağına göre değişkenlik gösterir. Balın renk tonu ile kül arasında yakın bir ilişki olup renk koyulaştıkça kül oranı da genelde artmaktadır [29]. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında kül miktarı %0.6 değerinin altında olmalıdır. Bu araştırmada çiçek ballarının en fazla kül içeriği %0.19 ile Bayburt bal örneğinde görülmüş olup yukarda adı geçen standartlara uygun olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde topladığı çiçek balları ile yapılan araştırmada ballardaki kül oranları ortalama %0.11 olarak tespit edilmiştir [1]. Yaptıkları diğer bir araştırmada ise yayla balının kül oranını ortalama %0.13 olarak tespit etmişlerdir [21]. Bu iki araştırmada da tespit edilen kül değerleri bu araştırma sonuçlarında belirlenen kül değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir Balda Şeker İçerikleri Bu araştırmada bal örneklerinin şeker oranları Çizelge 3 de verilmiştir. Araştırmada Çiçek ballarının früktoz oranlarının %34.00 ile %43.13 arasında değişmekte olup ortalama olarak %38.90 olduğu belirlenmiştir. Glikoz oranları ise %28.38 ile %37.47 arasında olup ortalama %32.11 olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Früktoz bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Maden bal örnekleri gösterirken bunu sırasıyla Hozat, Bayburt, Kars, Artvin, Keban ve Malatya balları takip etmiştir. En yüksek değeri ise Erzincan grubu göstermiştir (P<0.01). Glikoz bakımından yine früktozda olduğu gibi en düşük değer Maden grubundan elde edilmiştir. Düşüklük bakımından Maden örnekleri sırasıyla Ovacık, Hozat, Malatya, Bayburt ve Artvin balları izlemektedir. En yüksek değeri ise Muş2 bal örneği göstermiştir (P<0.01). Araştırma da incelenen şeker değerlerlerinden bir diğeri de sakarozdur. Bu çalışmada sakaroz oranları %2.70 ile %4.92 arasında, ortalama ise %3.75 olarak tespit edilmiştir. Sakaroz oranı bakımından en düşük değeri Bayburt balları (% 2.70) göstermiştir (P<0.01). Bayburt tan sonra en düşük değerler sırasıyla Muş1, Muş2, Artvin, Rize ve Hozat örneklerinden elde edilmiştir. En yüksek değeri ise Sivrice grubu (%4.92) göstermiştir (P<0.01). Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında sakaroz oranı %5 değerinin altında olmalıdır. Bulduğumuz sakaroz oranları her ne kadar yüksek çıkmış olsa bile Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarının belirlemiş olduğu en alt değer olan %5 değerinin altında bulunmuştur. Balda sakaroz miktarının belirlendiği araştırmalarda ortalama değerlerin %2.19-%5.24 arasında olarak bildirilmektedir [21, 30]. Araştırmamız sonucunda bulunan ortalama sakaroz değerine en yakın değer ise [20] tarafından belirlenen (%3.91) değerlerdir. Diğer bir parametre olan invert şeker oranı glikoz ile früktozun toplamı olarak verilmiştir. Çalışmada çiçek ballarında invert şeker oranlarının %62.39 ile %79.98 arasında değiştiği görülmüş olup, ortalama ise %71.01 olarak bulunmuştur. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında invert şeker oranları sırasıyla %60 ve %45 değerlerinin altında olmamalıdır. Bu araştırmada çiçek ballarının bu değerlerin üstünde oldukları ve standartlara uygun olduğu görülmüştür. Çiçek ballarında invert şeker oranlarını sırasıyla ortalama %73.07 ve %73.82 olarak bulmuşlardır [27]. Yine ordu balı üzerine yaptıkları çalışmada invert şeker oranını ortalama %69.86 olarak tespit etmişlerdir [3]. Bu araştırmada bulunan invert şeker oranları literatürdeki oranlara yakın değerler olup büyük farklılıklar arz etmemektedir. İnvert şeker bakımından en düşük değeri Maden grubu (%62.39) göstermiştir. Maden den sonra en düşük değerler sırasıyla Hozat, Bayburt, Malatya ve Artvin örneklerinden tespit edilmiştir. En yüksek değeri ise Muş-2 balları (%79.98) göstermiştir (P<0.01). 59

9 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları Çizelge 3. Bölgelere Göre Ballarda Şeker Değerleri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan Früktoz Glikoz Sakaroz İnvert şeker F/G Oranı bölgeler (%) (%) (%) (%) Sivrice 38,45 32,08 4,92 70,53 1,20 Maden 34,00 28,38 4,37 62,39 1,20 Keban 38,25 32,34 4,01 70,59 1,18 Malatya 38,38 30,78 3,71 69,17 1,25 Ovacık 39,63 29,97 3,87 69,61 1,32 Hozat 36,21 30,54 3,68 66,75 1,19 Erzincan 43,13 34,09 3,94 77,22 1,27 Erzurum 41,88 31,87 4,45 73,74 1,31 Kars 37,09 33,58 4,08 70,67 1,10 Muş 1 40,11 32,53 2,85 72,65 1,23 Muş 2 42,52 37,47 3,11 79,98 1,13 Artvin 37,75 31,47 3,40 69,22 1,20 Bayburt 36,98 31,13 2,70 68,10 1,19 Rize 40,21 33,36 3,45 73,57 1,21 Ortalama 38,90 32,11 3,75 71,01 1,21 Kruskal Wallis 40,82 40,82 40,82 40,83 40,89 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Yaptığımız araştırmada çiçek ballarında früktoz/glikoz oranları 1.10 ile 1.32 arasında değişmekte olup ortalama değerin 1.21 olduğu belirlenmiştir. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre çiçek ballarında früktoz/glikoz oranı aralığında olması gerekmektedir. Araştırmamızda çiçek ballarının bu standartlara uygun olduğu görülmüştür. Balların çoğunda früktoz oranı glikozdan daha fazladır. Ayrıca balların kristalleşme eğilimi daha çok früktoz/glikoz veya glikoz/su oranlarıyla alakalı bir durumdur [31]. Früktoz/glikoz oranı arttıkça ballarda kristalleşme eğilimi azalır. Yapılan bir çalışmada çiçek ballarının früktoz/glikoz oranını 1.12 [27], Antalya bölgesindeki çiçek ballarının früktoz/glikoz oranının ise ortalama 1,35 olarak bildirmektedirler [32]. Araştırmamızda çiçek ballarının früktoz/glikoz oranlarının yukarıdaki iki değer arasında olduğu görülmüştür. Bu araştırmamızda früktoz oranı glikoz oranından daha yüksek bulunmuş ve daha önce yapılan çalışmalarla paralellik göstermiştir. Fruktoz/glukoz oranı bakımından istatistiksel olarak en düşük değeri Kars (%1.10) en yüksek değeri ise Ovacık balları (%1.32) göstermiştir (P<0.01). Yapılan bir başka araştırmada ise früktoz oranını ortalama %38.4 glikoz oranını ise %30.3 olarak tespit etmiştir [25]. Yine diğer bir çalışmada yayla çiçek ballarının früktoz ve glikoz oranlarını sırasıyla ortalama %39.63 ve %35.43 olarak bildirilmektedirler [27]. Yapılan araştırma sonucunda bulduğumuz değerler Artık [25] ın değerlerine çok yakın bulunurken, diğer iki araştırmaya da kısmen benzerlik göstermiştir. Sonuç olarak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin bazı il ve ilçelerinden rast gele elde edilen balların biyokimyasal ve fizikokimyasal ve fizikokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda balların incelenen değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Standartlarına uygun olduğu saptanmıştır. Türkiye dünya bal üretiminde üst sıralarda yer almaktadır. Ancak üretim ve pazarlama konusunda yaşadığı teknik bilgi eksikliği Türkiye nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan balın dünya pazarlarına ulaştırılmasında değişik sorunlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda arıcılara bal üretim teknikleri, hasad ve muhafaza konusunda eğitimler verilmeli ve özelliklede bu denli kaliteli olan bölge balının pazarlanması ile ilgili eğitimlere öncelik verilmelidir. Araştırmada ele alınan biyokimyasal ve fiziko-kimyasal değerlerin AB standartlarına uygun olması bal ihracatında büyük 60

10 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) bir avantaj sağlayacaktır. Bölge bazında biyokimyasal ve fizikokimyasal değerlere yönelik olarak bulunan referans değerlerin sınırlarının bilinmesi ürün ihracında ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin zengin bitki florasının yoğun olduğu il ve ilçeleri kapsayan geniş çaplı bir araştırma olması sebebiyle bulunan sonuçlar yapılacak benzer çalışmalarla teyit edilerek bu bölgelere ait standart referans değerlerin belirlenmesine çalışılmalıdır. Kaynaklar 1.Gül, A Türkiyede Üretilen Balların Yapısal Özelliklerinin Gıda Güvenliği Bakımından Araştırılması. Doktora tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Hatay. 2.Anonim, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Bal Tebligi-No 2005/49. 3.Güney, V.S., Güney, B. Güney, Ö. Ve Yılmaz, Ö Ordu İli Bal Üreticilerinden Elde Edilen Balların Biyokimysal Yapısının İncelenmesi. 6. Zootekni Bilim Kongresi Haziran Erzurum. 4.Doğaroğlu, M., Modern Arıcılık Teknikleri 2. Baskı. Doğa Arıcılık Tic. Ltd. Şti. Tekirdağ. 5.Kayral, N., G. Kayral, Yeni Teknik Arıcılık. Teknik Arıcılık, 4:425 6.Anonim, Bal Standardı. Türk Standartları Enstitüsü, TS ANKARA. 7.Anonim, Official Methods of Analysis of AOAC International. 16th edn., ed. P. Cunniff. AOAC International, Arlington, Virginia, USA 8.Bogdanov, S., Harmonised Methods of the International Honey Commission (Introduction and General Comments on the Methods) Swiss Bee Research Centre. FAM, Liebefeld, CH-3003 Bern, Switzerland. 9.Norusis, M.J SPSS for Windows: Base System User s Guide. First Ed. SPSS Inc., Chicago, ISBN-10: , pp: Cavia, M. M., Fernandez-Muino, M.A., Gömez-Alonso, E., Montes-Perez, M.J., Huidobro, J.F. and Sancho, M.T Evolution of fructose and glucose in honey over one year: influence of induced granulation. Food Chemistry, 78: Amor, D. M., Composition, properties and uses of honey- a literature survey. The British Food Manufacturing Industries Research Association, Leatherhead, UK., Scientific and Technical surveys No. 108, 84 pp. 12.Şahinler, N., Sahinler, S., Gül, A., Hatay Yöresinde Üretilen Ballarının Bileşimi ve Biyokimyasal Analizi. M.K.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi.6 (1-2): Tolon, B., Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ege Üniv. Fen Bil. Enst.117 s İzmir. 14.Erdogdu, A. T., Türk Gıda Kodeksine Göre Bal. = News&file = astrcle& sid= Molan, P.C., The antibacterial activity of honey 2. Variation in the potency of the antibacterial activity. Bee World, İnci, A., Balın niteliği, üretimi, hasadı ve depolanması. Teknik Arıcılık Dergisi. 72: Gökmen, V., Analysis of HMF By HPLC. Cost Action 927 Training School. Building Skills on the Analysis of Thermal Process Contaminants in Foods, ANKARA. 18.Krell, R., 1996, Value-Added Products from Beekeeping, Fao Agricultural Services Bulletin No. 124, Chapter 3, Pollen, 19.Yılmaz, H; and Kufrevioglu, I., Composition of honeys collected from eastern and south eastern Anatolia and effect of storage on hydroxymethylfurfural content and diastase activity. Türk J. Agric For. 25: Sorkun, K., Doğan, N., Gümüş, Y., Ergün, K., Bulakeri, N. ve Işık, N Türkiye de üretilen doğal ve yapay balların ayırt edilmesinde fiziksel, kimyasal ve mikroskobik analizleri. Mellifera, 2 4: Şahinler, N., Gül, A., Yayla ve ayçiçeği ballarının biyokimyasal analizi. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül Isparta 61

11 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları 22.Terrab, A., Diez, M.J. and Heredia, F. J Characterization of Moroccan unifloral honeys by their physicochemical characteristics. Food Chemistry, 79, Velioglu, S. ve Köse, G Ülkemizde üretilen ayçiçeği ballarının standarda (TS 3036) uygunluğu üzerinde bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi/J. Nutr. and Diet., 17: Terrab, A., Recamales, A.F., Hernanz, D. and Heredia, F.G Characterization of Spanish thyme honeys by their physicochemical characteristics and mineral contents. Food Chemistry, 88, Artık, N., Bitkilerin bal potansiyeli ve balın bileşimi.teknik Arıcılık Dergisi. Aralık 2004, 86; D Arcy, B., High-power Ultrasound to Control of Honey Crystallisation, Rural Industries Research and Development Corporation, Australia, 140p. 27.Sunay, E.A., Altıparmak, O., Doğaroğlu, M., Gökçen, J., Turkiye de ve Dünyada bal üretimi, ticareti ve karşılaşılan sorunlar. II. Marmara Arıcılık Kongresi Nisan 28.Fallico, B., Zappala, M., Arena E. and Verzea, A., Effect of conditioning on hmf content in unifloral honeys. Food Chemistry, 85: Thawley, A.R., The Components of honey and their effects on it s properties, A Review, Bee World, 50 (2): Erdoğan, Y., Dodoloğlu, A., Zengin, H., Farklı koşulların bal kalitesi üzerine etkileri. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Doğaroğlu, M., Modern Arıcılık Teknikleri. ISBN Doğa Arıcılık Tic. Ltd.Şti. Tekirdağ. 296 pp. (2.Basım). 32.Karkacier, M., Gürel, F. ve Özdemir, F Farklı balların HPLC yöntemi ile belirlenen şeker içerikleri kullanılarak tanımlaması. Gıda, 25(1): Yalova 62