Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2013 (52-62) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 1, 2013 (52-62) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Paper) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi Ali Batu 2, Engin Küçük 1, Murat Çimen 2 1 Tunceli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD, Tunceli 2 Tunceli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 62100, Tunceli Özet Bitki florası bakımından dünyada az rastlanır çeşitliliğe sahip olan ülkemiz arıcılık mesleğine uygun bir coğrafya üzerindedir. Bu çalışmamızda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde toplanan bazı balların fizikokimyasal ve biyokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Araştırmamız sonucunda bulunan değerler Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarına göre uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan bal örneklerinde ölçülen özelliklerin briks için maksimum ve minimum sınırları ile ortalama değerleri sırasıyla % ve %82.99, nem içeriği için % ve %15.34, kül değeri için % ve %0,072, asitlik değerleri için meq/kg ve 32,49 meq/kg, ph için ve 4,10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca diyastaz sayısı ve 13,09 olarak gerçekleşirken HMF miktarı ise 0,14-24,39 ve 5,50 mg/kg, iletkenlik sayısı ve 0,260 ms.cm -1 değerlerinde bulunmuştur. Früktoz, glikoz ve sakaroz değerleri ise en düşük ve en yüksek olarak sırası ile % , % ve % değerleri arasında, invert şeker değerlerinin de % arasında gerçekleşmiştir. Sonuç olarak araştırmada kullanılan 14 bal örneğinin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre incelenen kriterler bakımından uygun oldukları saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Çiçek balı, Doğu Anadolu, biyokimyasal, fizikokimyasal Determination of the Physicochemical and Biochemical Values of Flower Honeys Obtained from Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions Abstract In this study, some of the honey collected from the East Anatolia and Eastern Black Sea regions, the physicochemical and biochemical properties were investigated. The result of the research was compared with the both Turkish Food Codex Communiqué on Honey and the standards of the European Union. Brix values of honey samples used in this study ranged between %, the average was 82.99%. The moisture content was between to 17.12% and the average was 15:34%, the average ash value was 0.072% whereas it was ranged between %, acidity values were between meq/kg and an average of meq/kg, ph has been found between and the average value of In addition, the value of diastase was whereas the HMF values were 5.50 mg/kg, the values of electrical conductivity were ms.cm-1. Fructose, glucose and sucrose values were achieved between %, % and 2.19 to 5.25% respectively. Invert sugar values was %. As a result, 14 honey sample used in research, according to Turkish Food Codex Communiqué honey were found to be suitable in terms of the criteria examined. Key words: flower honey, eastern Anatolia, biochemical, physicochemical Bu makaleye atıf yapmak için Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Ballarının Fizikokimyasal ve Biyokimyasal Değerlerinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2013, 8(1)52-62 How to cite this article Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Determination of the Physicochemical and Biochemical Values of Flower Honeys Obtained from Eastern Anatolia and Eastern Black Sea Regions Electronic Journal of Food Technologies, 2013,87(1)52-62

2 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) GİRİŞ Arıcılık, çok fazla bir maliyet gerektirmeden ve toprağa çok fazla bağlı kalmadan yapılan kısa sürede gelir getiren önemli bir tarımsal uğraşı kaynağıdır. Türkiye bitki florası bakımından zengin olması nedeniyle bal üretimi son yıllarda önemli bir düzeye gelmiştir [1]. Ancak diğer ülkeler ile kıyaslama yapıldığında Türkiyede arıcılık faaliyetleri halen yetersiz durumda olduğu görülmektedir. Besin maddeleri içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bal, bitki çiçeklerinde bulunan nektarların veya bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından bal arıları (Apismellifera) tarafından üretilen bir besin kaynağıdır. Kaynağına göre çiçek balı ve salgı balı olmak üzere, üretim veya pazara sunum şekline göre ise petekli bal ve süzme bal olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır [2]. Balın ph değerinin düşük olması birçok zararlı bakterinin özelliklede hayvansal kaynaklı patojenlerin üremesini ve gelişimini engelleyerek steril bir ortam sağlamaktadır. Balda ph değeri içerdiği asitlerin miktarı ve mineral madde içeriği ile yakından ilişkilidir. Bundan dolayı da mineral tuzlarca zengin olan ballar çoğunlukla yüksek ph değerine sahip olurlar. Balda asitlik önemli bir kalite parametresi olup bal, %0.17-%1.17 düzeyinde organik asit ve % düzeyinde de aminoasit içermektedir. Baldaki asitlik, mikroorganizmalara karşı etkiyi arttırır. Bununla birlikte arılar da bala formik asit ilave ederek balın olgunlaşmasına yardımcı olurlar [3]. Balın tadı yapısındaki şeker miktarına, şekerin türüne ve birbirlerine oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Balın kokusu ise alındığı kaynağa göre değişir. Ancak bala uygulanan işlemler tadını ve kokusunu değiştirebilmektedir. Bu nedenle ısıtma, işleme, depolama gibi uygulamalarda balın kendine has tadı ve kokusunu bozacak yanlış işlemlerden kaçınmak gerekmektedir [4]. Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi bitki florası bakımından çok zengindir. Dünya üzerinde sayısı i aşan bitki türünden yaklaşık olarak türü Türkiye de ve büyük bir bölümü de Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde endemik özelliğe sahip olarak bulunmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerinde sahip oldukları bitki florasına bağlı olarak farklı ballar üretilmektedir [5]. Böylece Doğu Anadolu Bölgesinde daha çok çiçek balları üretilmektedir. Üretilen bu ballar yurt içinde tüketildiği gibi belirli bir miktarı da yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ancak yurt dışına ihraç edilmesinde son yıllarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bundan dolayı bölge ballarının fiziko-kimyasal ve biyokimyasal analizlerinin yapılmasına gerek duyulmuştur. Ayrıca bölgede üretilen bazı balların Avrupa birliğinin yaptığı sıkı denetimler sonucunda ihraç edilen balların çoğunda standarda uymadıkları, ve ayrıca yapılan bir çalışma ile bölgeden temin edilmiş balların kalıntı içerdikleri saptanmıştır. Arıcılıkta bu gibi sorunların yaşanmasının ana sebebi ise ülkemizde ve Doğu Anadolu Bölgesinde arıcılar arasında bir organizasyon olmadığından kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda balın insan sağlığı açısından öneminin çok daha iyi anlaşılması ile bal tüketiminde hızlı bir artış olmuş ve bala olan ilgi artmıştır. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi arıcılık yapmaya son derece müsait bir coğrafyaya sahiptir. Gezginci arıcılar, çiçek ve yaylaların bol olduğu bu bölgede Ağustos ayı sonuna kadar bal hasadı yapabilmektedirler. Ancak yoğun bir şekilde bal üretilen bu bölgede ballarının bileşiminin tespiti konusunda fizikokimyasal ve biyokimyasal değerlerine ait geniş çaplı bir araştırmaya rastlanılamadığı için bu konuda bir araştırma yapılmasına gerek duyulmuştur. Bu sebeple bu bölgeden elde edilen balların anılan parametrelerine ait referans değerlere ulaşılamamıştır. Yapılan bu araştırma ile Doğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden aynı sezonda elde edilmiş çiçek ballarına ait biyokimyasal ve fiziko-kimyasal özellikleri gösteren referans değerler elde edilmeye çalışılmıştır. Belirlenecek bu referans değerler AB adayı ülkemizin hayvansal ürün ihracatında ihtiyaç duyulan yöresel referans değerlere ait farklılıkların bilinmesi açısından da önem arz etmektedir. 53

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.2. Materyal Bu araştırmada kullanılan bal örneklerinden 10 adet Doğu Anadolu Bölgesinden ve 4 adet ise Doğu Karadeniz bölgesinden sağlanmıştır (Çizelge 1). Bütün bu bal örnekleri 2011 dönemi hasat mevsiminde ilgili il veya ilçenin Arıcılar Birliği Başkanlıklarından temin edilmiştir. Gerekli analizler 1-2 ay içerisinde her ilden elde edilen bal örneğinde yapılmıştır. Bal örnekleri, analizler yapılıncaya kadar normal oda koşullarında kontrollü olarak depolanmıştır Yöntem Nem ve Suda Çözünür Kuru Madde Analizleri Baldaki nem ve suda çözünür kuru madde (Briks) oranları Refraktometre (Atago Refraktometre, Tokyo, Japan) ile tayin edilmiştir. Okuma işlemi 20 C de % de kuru madde olarak gerçekleştirilmiştir [6]. Nem (%) miktarı yine refraktometrik yönteme göre belirlenmiştir Asitlik ve ph Tayini Bal örnekleri belirli miktarda saf suda çözüldükten sonra titrasyon yöntemi ile toplam asitlik olarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 0,05M sodyum hidroksit çözeltisinin bal çözeltisine ilave edilmesi ile ph 8,50 ye getirilmiş ve harcanan sodyum hidroksit (ml) serbest asitlik olarak tespit edilmiştir. Daha sonra ortama 10 ml 0,05M sodyum hidroksit çözeltisi ilave edilmiş ve hiç geciktirmeden 0,05M HCL çözeltisi kullanılarak ph 8,30 ye düşene kadar geri titrasyon yapılmış ve harcanan HCL miktarı (ml) kaydedilerek. Sonuç meq/kg şeklinde hesaplanmıştır. Balın ph değeri, asitlik ölçümü ile aynı anda yapılmıştır. Hazırlanan numuneden alınan örneklerin dijital ph metre (WTW, Microprocessor ph meter, Germany) yardımı ile gerçekleştirilmiştir [7] Kül Tayini Bal örneklerinden alınan 2 gram bal porselen krozelere konularak yakma fırınında 550ºC de beyaz kül oluşuncaya kadar yakılmıştır. Daha sonra cam krozeler fırından çıkartılarak desikatöre alınmış ve oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutulduktan sonra hassas terazi ile gerekli tartımlar yapıldıktan sonra oluşan kül miktarı belirlenerek % kül olarak verilmiştir [7, 8] Elektriksel İletkenlik Bal örneklerinin iletkenlik değerlerinin belirlenmesi için bal örneklerinde belirlenen kül miktarlarından yararlanılmıştır. Bal örneklerinde belirlenen kül miktarları % olarak belirlenmiştir [7, 8] HMF Tayini HMF içeriği, para-toluidin ve barbitürik asit çözeltisi ile aktifleştirilerek renkli bir çözelti oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çözelti spektrofotometre ile 550 nm dalga boyunda absorbansı okunarak gerekli formülde yerine yazılarak HMF değeri hesaplamıştır [7] Diyastaz Sayısı Tayini 10 g bal 100 ml ye seyreltilmiştir. Daha sonra bal çözeltisine nişasta tampon karışımı ilave edilip tüplerin her biri alt-üst edildikten sonra su banyosunda 47 C de 1 saat bekletilmiştir. Soğutulan her bir tüpe 1 er damla 0.1 N iyot çözeltisi damlatılarak iyice karıştırılmıştır. Mavilik gözlenen tüpten bir önceki tüp bal numunesinin diyastaz sayısı olarak kabul edilerek nişastanın tamamı, iyot ile hiç renk vermeyecek şekilde hidrolize edilerek gerçekleştirilmiştir [7, 8]. 54

4 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) Balda HPLC İle Şeker Tayini Balın önemli bir kısmını oluşturan früktoz, glikoz ve sakaroz tespit edilmiştir. HPLC cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Balda şeker miktarlarını belirlemek amacıyla, yüksek saflıkta früktoz, glikoz ve sakaroz standartlarından standart çözeltiler hazırlanarak 3 farklı konsantrasyonda HPLC cihazına verilerek kalibrasyon eğrisi oluşturulmuştur. Metanol ve saf su ile solüsyonu hazırlanan bal örnekleri, şeker miktarlarını belirlemek için Perkin Elmer Marka Flexar Model HPLC cihazı kullanılmıştır. Bu iş için refraktif indeks dedektörü ve amino kolonu kullanılmıştır. HPLC cihazı ile şeker analizi yapılırken mobil faz akış hızı: 1,3 ml/dak., mobil faz: Asetonitril:Su (80:20), kolon ve dedektör sıcaklığı: 30 C, enjekte edilen örnek miktarı: 10 μl., kolon özellikleri: 150 mm (uzunluk) x 4,6 mm (iç çapı) x 5 μm (parçacık büyüklüğü) İstatistik Analizler İncelenen parametreler bakımından gruplar arasında farklılıkların olup olmadığını belirleyebilmek için nonparametrik testlerden üç veya daha fazla grup için kullanılan Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Uygulanan Kruskal Wallis H-Testi sonucunda p<0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunan gruplarda; farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için ikili gruplar halinde Mann Whitney U-Testi uygulanmıştır. Uygulanan non parametrik testlerin istatistiki analizlerinde Spss 18.0 paket programından yararlanılmıştır [9]. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 4.1. Suda Çözünür Kuru Madde (Briks) Miktarı Yapılan bu araştırmada çiçek ballarının briks değerleri %81,13 ile %84,50 arasında olup ortalama ise %82,45 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Bal, genellikle şekerlerin doymuş veya aşırı doymuş çözeltisidir. Suda çözünür kuru madde değerlerini %78.80 ile %84 arasında buldukları ve ortalama değerin ise %81,9 olduğunu bildirmektedirler 10. Araştırmamızda kullandığımız çiçek ballarının briks değerleri ile çoğunlukla birbirine yakınken Maden ilçesinden elde edilen ballara ait briks değeri %84,50 olarak bulunmuş olup bu değerin diğer grupların sahip oldukları değerlerden istatistikî olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Artvin ballarının briks değeri (%80,33) ise tüm gruplar içerisinde en düşük değeri vermiş olup bu düşüklük istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu değerler Cavia ve ark.[10] tarafından belirlenen %78.80-%84.00 değerleri ile paralellik göstermektedir Nem Miktarı Araştırmamızda çiçek ballarının nem içerikleri %14,01 ile %17,12 arasında gerçekleşip ortalama değerin ise %15,34 olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Ballarda nem bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Maden grubu (%14,01) göstermiştir. Maden den sonra ise sırasıyla Sivrice (%14,51) ve Erzincan (%14,51) balları en düşük değerlere sahiptir. Bu balların daha olgun oldukları anlaşılmaktadır. En yüksek nem değerini ise Malatya (%17,12) grubu göstermiştir (P<0.01). Balın nem içeriği, iklim koşulları, üretim yılı veya üretim mevsimi ve olgunluk derecesi ile ilişkili bir parametre olup, bu şartlara göre değişkenlik gösterebilmektedir [11]. Balın nem içeriği ile ilgili yapılan araştırmalarda nem içeriğini ortalama yapılan araştırmanın birisinde %16,03, %16,85, ve diğerinde ise %17,35 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise nem oranı ortalama %15,34 olarak tespit edilmiş olup bu değer [12, 13]. araştırma sonuçları ile paralellik arz etmiştir. Bundan dolayı nem oranı yüksek olan bu ballar ya erken hasat edilmiş yada arının yararlandığı kaynağın nem içeriği yüksek olmuş olabilir. Bal örneklerinde elde edilen bu değerler Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının belirlemiş olduğu %20 lik sınırın altında olup adı geçen standartlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı da balın fermente olabilme durumu söz konusu olmayıp uzun süre korunmaya ve pazarlanmaya elverişlidir. Ayrıca yapılan araştırmalarda genelde yüksek bölgelerde üretilen ballardaki nem oranının yükseltisi düşük bölgelerden elde edilenlere oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda ise yayla balının daha çok tercih edilerek pazarda daha çok talep gördüğü bildirilmektedir [14]. Balın nem 55

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları içeriği %17 den daha düşük olduğu takdirde fermantasyona uğrama olasılığı oldukça düşüktür. Buda olgunlaşmış balın herhangi bir mikroorganizma gelişimine olanak vermeyeceği anlamına gelmektedir [11, 15]. Bunun yanında nem oranının yüksek oluşu balda erken kristalleşmeye neden olabilmektedir [16]. TSE standartlarına göre balda nem %20 değerini geçmemesi gerekir ve araştırmamızda kullanılan bal örneklerinin nem içerikleri standart a uygun olup %20 değerinin altındadır Hidroksimetilfurfural Değerleri Bu araştırma da bal örneklerinin ortalama Hidroksimetilfurfural (HMF) değerlerinin yaklaşık 0,14-24,39 mg/kg arasında değiştiği görülmüş, ortalama ise 5,50 mg/kg olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). HMF balda karbonhidratların ısıtılması veya ısı bakımından uygun olmayan ortamlarda depolanması sonucu oluşan ve insan sağlığı açısından uygun olmayan bir maddedir. Balın uygunsuz bir şekilde depolanması ve uygulanan ısıl işlem, balın içerdiği şekerler ve aminoasitler arasındaki bağa bağlı olarak HMF bileşiğini oluşturmaktadır [17]. Bal tebiğinde balda en fazla 40 mg/kg a kadar HMF ye izin verilmektedir 2. HMF nin bu değerin üzerinde çıkması balın sıcak ortamda depolanmış veya ısıl işleme tabi tutulmuş olabileceğini [18] ve bu özellikteki balların yasal olarak satılamaz durumda olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada analizi yapılan balların hiç birisinin HMF değerleri 40 mg/kg değerinin üzerinde bulunmamıştır. İstatistikî olarak en düşük değeri Kars (0,15 mg/kg) bal örneği göstermiş olup, Kars dan sonra ise sırasıyla Malatya (0,96 mg/kg), Muş-2 (1,54 mg/kg), Erzurum (1,91 mg/kg) ve Muş1 (1,94 mg/kg) bal örnekleri gelmektedir. Daha önce yapılmış olan araştırmalarda HMF içeriğini ortalama 3,3 mg/kg [19], 7.84 mg/kg [20] mg/kg [21], 17.8 mg/kg [22] olarak belirlemişlerdir. Bu araştırmada ki sonuçlar 19,20 sonuçlarına daha yakın olduğu saptanmıştır. Buda balların taze olduğunu ve ısıl işlem görmemiş ve sıcak ortamlarda tutulmadığını göstermektedir. Bu çalışmada en yüksek HMF değeri Artvin bal örneğinde (24,39 mg/kg) bulunmuştur (P<0.01). Bu durum bu bal örneklerinin ya kısmen ısıl işleme tabi tutulmuş yada kısmen sıcak ortamda depolanmış olabileceklerini göstermektedir. Her ne kadar bu iki değer yüksek çıkmış olsa bile araştırmada kullanılan bal örnekleri Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının HMF değeri için belirlemiş olduğu en yüksek değer olan 40 mg/kg altında olup HMF bakımından adı geçen standartlara uygun oldukları belirlenmiştir. Çizelge 1. Bölgelere göre ballarda briks, nem, HMF, ph ve toplam asitlik değerleri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan İller Briks Değeri (%) Nem İçeriği (%) HMF Miktarı (mg/kg) ph Değeri Toplam Asitlik Miktarı (meq/kg) Sivrice 83,17 14,51 16,90 3,83 35,73 Maden 84,50 14,01 6,72 4,63 6,73 Keban 83,33 15,06 2,30 4,06 27,07 Malatya 81,13 17,12 0,96 4,09 29,07 Ovacık 81,77 15,55 3,45 4,90 30,73 Hozat 82,83 15,49 5,56 3,76 29,73 Erzincan 82,83 14,51 2,30 3,92 33,07 Erzurum 82,37 15,35 1,91 3,83 45,07 Kars 82,77 14,73 0,15 3,95 33,07 Muş 1 82,53 16,09 1,94 3,87 47,07 Muş 2 83,13 14,87 1,54 3,99 41,07 Artvin 80,33 15,56 24,39 4,02 29,07 Bayburt 81,73 16,49 4,87 4,59 24,40 Rize 81,93 15,55 4,04 4,06 43,07 Ortalama 82,45 15,34 5,50 4,10 32,49 Kruskal Wallis 38,01 40,54 40,73 40,78 39,89 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 56

6 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) ph Değeri ve Toplam Asitlik Miktarı Bu araştırmada çiçek ballarında ph değerleri 3,76 ile 4,90 arasında, ortalama ise 4,10 olarak bulunmuştur. İstatistiksel olarak ph bakımından en yüksek değer Tunceli ilinin Ovacık ilçesinde, en düşük değer ise yine Tunceli ilinin Hozat ilçesinden temin edilen ballarda saptanmıştır (Çizelge 1). Ovacık ilçesi balları Munzur dağlarının çok özel çiçeklerinden elde edilen tamamen doğal ballardır. Hozat, Elazığ Keban baraj gölü etrafındaki daha düşük rakımdaki bitki örtüsüne sahip, bölgenin çiçeklerinden elde edilmiş ballardır. Balda ph değeri içerdiği asitlerin miktarı ve mineral madde içeriği ile yakından ilişkili olduğundan dolayı mineral tuzlarca zengin olan ballar çoğunlukla yüksek ph değerine sahip olurlar. Bu araştırmada Ovacıktan sonra Bayburt ballarının ph değerleri diğer örneklerden yüksek bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda balların ph değerlerinin 3,91-5,40 sınırları içerisinde olduklarını belirtmişlerdir [3, 11]. Ayçiçek ballarında ph değerlerini 3,74 olarak saptamıştır [23]. Çiçek ve salgı ballarında ph değerlerini sırası ile 3,26 ve 4,77 olarak belirlemişlerdir [20]. Mevcut araştırmanın ph değerleri daha önce yapılan araştırma sonuçları ile paralellik arz etmektedir. Ovacık ve Bayburt dan sonra en yüksek ph değerleri Maden (4,63) ve Malatya (4,09) bal örneklerinde tespit edilmiştir (P<0.01). Toplam asitlik değerleri ph ile ters orantılıdır. Ancak ph değerlerine balın mineral madde içerikleri de doğrudan etki yaptığından ve bu araştırmamızda mineral madde analizi yapamadığımızdan ph ile asitik arasında doğrudan bir ilişki kurulamamıştır. Toplam asitlik bakımından en düşük değerleri sırasıyla Maden (6,73 meq/kg), Bayburt (24,40 meq/kg) ve Keban (27,07 meq/kg) grupları göstermiştir. En yüksek değer ise Muş1 (47,07 meq/kg) örneklerinden elde edilmiştir (P<0.01). Toplam asitlik değerleri 6,73-47,06 meq/kg arasında değişirken, tüm gruplara ait genel ortalama ise yaklaşık 32,49 meq/kg olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Ayçiçek ballarında toplam asitlik ortalama 14,35 meq/kg olarak [23], Çiçek ve salgı ballarında ise sırası ile 15,00 64,68 meq/kg ve 16,65 50,51 meq/kg olarak belirlenmiştir [20]. Araştırmamızda belirlenen asitlik değerleri literatür verilerine yakın değerler göstermektedir. Asitlik, bitkisel kaynağa ve üretim bölgesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Serbest asitlik depolama süresi ve nem içeriği ile biraz artmakta, fakat depolama sıcaklığı ile değişmemektedir [24]. Bu sebepten dolayı asitliği yüksek çıkan ballarımızda genelde nem oranları kısmen yüksek ve kuru madde miktarları diğerlerine göre kısmen de olsa düşük bulunmuştur. AB standartları ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmenliğine göre, balın toplam asitliği 50 meq/kg değerini geçmemelidir. Araştırmamızda çiçek ballarının asitlik değerlerinin AB standartlarına ve Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun olduğu saptanmıştır Diyastaz Sayısı Bu araştırmada yapılan analiz sonucuna göre bal örneklerinin diyastaz sayılarının arasında değiştiği ve ortalama ise yaklaşık 13.9 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir (Çizelge 2). Bal örneklerinde diyastaz sayılarının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarının çiçek ve salgı balları için belirlemiş olduğu en alt değer olan 8 birimden büyük olması gerekmektedir. Araştırmamızda kullanılan bal örneklerinin diyastaz sayıları 8 değerinin üzerinde olup belirtilen standartlara uygundur. Diyastaz bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Kars (8.3) ve Artvin (8.3) örnekleri göstermiştir. En yüksek değeri ise Keban, Erzincan, Rize, Malatya ve Muş-2 örnekleri 17.9 ile göstermiştir (P<0.01). Balın olgunlaştırılması esnasında bal arıları tarafından salgılanan diyastaz enzimi, ısı ile çok kolay bir şekilde parçalanabilmektedir. Isıya maruz kalan ballarda diyastaz sayısı hızla düşmekteyken diyastaz sayısı yüksek ballarda yüksek asit oluşumuna bağlı olarak daha hızlı mayalanma gerçekleşmektedir [13]. Bitki kaynağına ve florasına bağlı olarak ballarda farklı düzeylerde bulunmakla birlikte, diyastaz oranının beklenen düzeyden az veya çok çıkması, ballarda kalite belirleme esnasında ipuçları verebilmektedir. Bununla birlikte diyastaz sayısı bal içerisinde bulunan polenin protein miktarına ve diğer maddelere bağlı olarak da farklılıklar gösterebilmektedir [25]. Yapılan çalışmalarında bal örneklerinin diyastaz sayılarının ortalamasını sırasıyla 14.6 ve olarak tespit edilmiştir [13, 19]. Ayçiçek ballarının diyastaz sayısını ortalama 17,97 olarak tespit etmişledir [23]. Yine çiçek ve salgı ballarının diyastaz sayılarını sırasıyla ve birim olarak tespit edilmiştir [20]. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi balların diyastaz sayılarını ortalama 20,19 olarak saptamıştır [1]. Bu araştırmada 57

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları bulduğumuz değerler [19] un değerlerine nispeten daha yakın oldukları belirlenirken diğer bir araştırma sonucunda daha düşüktür [22]. Çizelge 2. Bölgelere Göre Diyastaz sayısı, Elektriksel İletkenlik değeri, Kül Değeri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan İller Diyastaz Sayısı (Gothe birimi) Elektriksel İletkenlik Değeri (ms.cm -1 ) Kül Miktarı (%) Sivrice 10,9 0,24 0,06 Maden 10,9 0,21 0,04 Keban 17,9 0,29 0,09 Malatya 17,9 0,34 0,12 Ovacık 13,9 0,22 0,05 Hozat 13,9 0,22 0,04 Erzincan 17,9 0,26 0,07 Erzurum 13,9 0,20 0,03 Kars 8,3 0,18 0,02 Muş 1 13,9 0,24 0,06 Muş 2 17,9 0,36 0,13 Artvin 8,3 0,20 0,03 Bayburt 10,9 0,47 0,19 Rize 17,9 0,28 0,08 Ortalama 13,9 0,26 0,07 Kruskal Wallis 41,00 40,79 40,83 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0, Elektriksel İletkenlik Değeri Bu araştırmada incelenen bal örneklerinin elektriksel iletkenlik değerleri 0,18 ms.cm -1 ile 0,47 ms.cm -1 arasında değişirken ortalama ise yaklaşık 0,265 ms.cm -1 olarak saptanmıştır (Çizelge 2). Elektrik iletkenliği, balın özellikle mineral ve asit oranına bağlı olarak değişkenlik gösterir [26]. Balın mineral ve asit oranı arttıkça, elektrik iletkenliği de buna paralel olarak arttığı belirtilmiştir. İletkenlik balın bitki florasının tahmini için iyi bir kriter olup analizlerde sıklıkla kullanılmıştır [8]. Elektriksel iletkenliği bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Kars balları (0,18 ms.cm -1 ) göstermiştir. Daha sonra sırasıyla en düşük iletkenlik değerleri Erzurum (0,20 ms.cm -1 ) ve Artvin (0,20 ms.cm -1 ) örneklerinden tespit edilmiştir. En yüksek değerleri ise sırası ile Bayburt (0,47 ms.cm -1 ), Muş2 (0,36 ms.cm -1 ), Malatya (0,34 ms.cm -1 ), Keban (0,29 ms.cm -1 ), Rize (0,28 ms.cm -1 ), Erzincan (0,26 ms.cm -1 ) ve Sivrice (0,24 ms.cm -1 ) örnekleri göstermiştir (P<0.01). Doğu Anadolu bölgesi balları ile ilgili yapılan bir çalışmada çiçek balının elektriksel iletkenliğini ortalama 0,330 ms.cm -1 [1] ), diğer bir çalışmada ise çiçek ballarında iletkenliği ortalama 0,553 ms.cm -1 olarak saptamıştır [27]. Bu araştırmada bulduğumuz değerler Gül 1 ün değerlerine nispeten daha yakındır. Yapılan diğer iki çalışmada çiçek ballarında elektriksel iletkenlik değerleri sırası ile 0.69 ms.cm -1 ve 0.19 ms.cm -1 olarak tespit edilmiştir [12, 28]. Çalışmamızda belirlediğimiz iletkenlik değeri [12] nin değerine oranla daha düşük ve [28] in değerine oranla ise kısmen daha yüksek olduğu saptanmıştır. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği standartlarına göre çiçek ballarında elektriksel iletkenlik 0,8 ms.cm -1 seviyesinden daha düşük olmalıdır [2]. Bu çalışmada çiçek ballarının bu standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir. 58

8 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) Kül Miktarı Bu araştırmada çiçek ballarının kül oranlarının %0.02 ile %0.19 arasında değiştiği görülmüştür. Ortalama ise %0.07 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 2). Kül bakımından istatistiki olarak en düşük değeri Kars (0.02) en yüksek değeri (0,19) ise Bayburt balları göstermiştir (P<0.01). Kül bakımından Kars dan sonra en düşük değerler sırasıyla Erzurum, Artvin, Maden, Hozat, Ovacık, Muş1 ve Sivrice gruplarından elde edilmiştir (P<0.01). Baldaki külün varlığı içerdiği mineral maddelerden kaynaklanır. Kül miktarı ise arının yararlandığı bitki kaynağına göre değişkenlik gösterir. Balın renk tonu ile kül arasında yakın bir ilişki olup renk koyulaştıkça kül oranı da genelde artmaktadır [29]. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında kül miktarı %0.6 değerinin altında olmalıdır. Bu araştırmada çiçek ballarının en fazla kül içeriği %0.19 ile Bayburt bal örneğinde görülmüş olup yukarda adı geçen standartlara uygun olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde topladığı çiçek balları ile yapılan araştırmada ballardaki kül oranları ortalama %0.11 olarak tespit edilmiştir [1]. Yaptıkları diğer bir araştırmada ise yayla balının kül oranını ortalama %0.13 olarak tespit etmişlerdir [21]. Bu iki araştırmada da tespit edilen kül değerleri bu araştırma sonuçlarında belirlenen kül değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir Balda Şeker İçerikleri Bu araştırmada bal örneklerinin şeker oranları Çizelge 3 de verilmiştir. Araştırmada Çiçek ballarının früktoz oranlarının %34.00 ile %43.13 arasında değişmekte olup ortalama olarak %38.90 olduğu belirlenmiştir. Glikoz oranları ise %28.38 ile %37.47 arasında olup ortalama %32.11 olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Früktoz bakımından istatistikî olarak en düşük değeri Maden bal örnekleri gösterirken bunu sırasıyla Hozat, Bayburt, Kars, Artvin, Keban ve Malatya balları takip etmiştir. En yüksek değeri ise Erzincan grubu göstermiştir (P<0.01). Glikoz bakımından yine früktozda olduğu gibi en düşük değer Maden grubundan elde edilmiştir. Düşüklük bakımından Maden örnekleri sırasıyla Ovacık, Hozat, Malatya, Bayburt ve Artvin balları izlemektedir. En yüksek değeri ise Muş2 bal örneği göstermiştir (P<0.01). Araştırma da incelenen şeker değerlerlerinden bir diğeri de sakarozdur. Bu çalışmada sakaroz oranları %2.70 ile %4.92 arasında, ortalama ise %3.75 olarak tespit edilmiştir. Sakaroz oranı bakımından en düşük değeri Bayburt balları (% 2.70) göstermiştir (P<0.01). Bayburt tan sonra en düşük değerler sırasıyla Muş1, Muş2, Artvin, Rize ve Hozat örneklerinden elde edilmiştir. En yüksek değeri ise Sivrice grubu (%4.92) göstermiştir (P<0.01). Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında sakaroz oranı %5 değerinin altında olmalıdır. Bulduğumuz sakaroz oranları her ne kadar yüksek çıkmış olsa bile Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarının belirlemiş olduğu en alt değer olan %5 değerinin altında bulunmuştur. Balda sakaroz miktarının belirlendiği araştırmalarda ortalama değerlerin %2.19-%5.24 arasında olarak bildirilmektedir [21, 30]. Araştırmamız sonucunda bulunan ortalama sakaroz değerine en yakın değer ise [20] tarafından belirlenen (%3.91) değerlerdir. Diğer bir parametre olan invert şeker oranı glikoz ile früktozun toplamı olarak verilmiştir. Çalışmada çiçek ballarında invert şeker oranlarının %62.39 ile %79.98 arasında değiştiği görülmüş olup, ortalama ise %71.01 olarak bulunmuştur. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve Avrupa Birliği Standartlarına göre çiçek ballarında invert şeker oranları sırasıyla %60 ve %45 değerlerinin altında olmamalıdır. Bu araştırmada çiçek ballarının bu değerlerin üstünde oldukları ve standartlara uygun olduğu görülmüştür. Çiçek ballarında invert şeker oranlarını sırasıyla ortalama %73.07 ve %73.82 olarak bulmuşlardır [27]. Yine ordu balı üzerine yaptıkları çalışmada invert şeker oranını ortalama %69.86 olarak tespit etmişlerdir [3]. Bu araştırmada bulunan invert şeker oranları literatürdeki oranlara yakın değerler olup büyük farklılıklar arz etmemektedir. İnvert şeker bakımından en düşük değeri Maden grubu (%62.39) göstermiştir. Maden den sonra en düşük değerler sırasıyla Hozat, Bayburt, Malatya ve Artvin örneklerinden tespit edilmiştir. En yüksek değeri ise Muş-2 balları (%79.98) göstermiştir (P<0.01). 59

9 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları Çizelge 3. Bölgelere Göre Ballarda Şeker Değerleri ve Kruskal Wallis Analiz Sonuçları Bal sağlanan Früktoz Glikoz Sakaroz İnvert şeker F/G Oranı bölgeler (%) (%) (%) (%) Sivrice 38,45 32,08 4,92 70,53 1,20 Maden 34,00 28,38 4,37 62,39 1,20 Keban 38,25 32,34 4,01 70,59 1,18 Malatya 38,38 30,78 3,71 69,17 1,25 Ovacık 39,63 29,97 3,87 69,61 1,32 Hozat 36,21 30,54 3,68 66,75 1,19 Erzincan 43,13 34,09 3,94 77,22 1,27 Erzurum 41,88 31,87 4,45 73,74 1,31 Kars 37,09 33,58 4,08 70,67 1,10 Muş 1 40,11 32,53 2,85 72,65 1,23 Muş 2 42,52 37,47 3,11 79,98 1,13 Artvin 37,75 31,47 3,40 69,22 1,20 Bayburt 36,98 31,13 2,70 68,10 1,19 Rize 40,21 33,36 3,45 73,57 1,21 Ortalama 38,90 32,11 3,75 71,01 1,21 Kruskal Wallis 40,82 40,82 40,82 40,83 40,89 Kikare (KWK) P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Yaptığımız araştırmada çiçek ballarında früktoz/glikoz oranları 1.10 ile 1.32 arasında değişmekte olup ortalama değerin 1.21 olduğu belirlenmiştir. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre çiçek ballarında früktoz/glikoz oranı aralığında olması gerekmektedir. Araştırmamızda çiçek ballarının bu standartlara uygun olduğu görülmüştür. Balların çoğunda früktoz oranı glikozdan daha fazladır. Ayrıca balların kristalleşme eğilimi daha çok früktoz/glikoz veya glikoz/su oranlarıyla alakalı bir durumdur [31]. Früktoz/glikoz oranı arttıkça ballarda kristalleşme eğilimi azalır. Yapılan bir çalışmada çiçek ballarının früktoz/glikoz oranını 1.12 [27], Antalya bölgesindeki çiçek ballarının früktoz/glikoz oranının ise ortalama 1,35 olarak bildirmektedirler [32]. Araştırmamızda çiçek ballarının früktoz/glikoz oranlarının yukarıdaki iki değer arasında olduğu görülmüştür. Bu araştırmamızda früktoz oranı glikoz oranından daha yüksek bulunmuş ve daha önce yapılan çalışmalarla paralellik göstermiştir. Fruktoz/glukoz oranı bakımından istatistiksel olarak en düşük değeri Kars (%1.10) en yüksek değeri ise Ovacık balları (%1.32) göstermiştir (P<0.01). Yapılan bir başka araştırmada ise früktoz oranını ortalama %38.4 glikoz oranını ise %30.3 olarak tespit etmiştir [25]. Yine diğer bir çalışmada yayla çiçek ballarının früktoz ve glikoz oranlarını sırasıyla ortalama %39.63 ve %35.43 olarak bildirilmektedirler [27]. Yapılan araştırma sonucunda bulduğumuz değerler Artık [25] ın değerlerine çok yakın bulunurken, diğer iki araştırmaya da kısmen benzerlik göstermiştir. Sonuç olarak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin bazı il ve ilçelerinden rast gele elde edilen balların biyokimyasal ve fizikokimyasal ve fizikokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda balların incelenen değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Standartlarına uygun olduğu saptanmıştır. Türkiye dünya bal üretiminde üst sıralarda yer almaktadır. Ancak üretim ve pazarlama konusunda yaşadığı teknik bilgi eksikliği Türkiye nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan balın dünya pazarlarına ulaştırılmasında değişik sorunlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda arıcılara bal üretim teknikleri, hasad ve muhafaza konusunda eğitimler verilmeli ve özelliklede bu denli kaliteli olan bölge balının pazarlanması ile ilgili eğitimlere öncelik verilmelidir. Araştırmada ele alınan biyokimyasal ve fiziko-kimyasal değerlerin AB standartlarına uygun olması bal ihracatında büyük 60

10 Batu, A., Küçük, E., Çimen, M., Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (8) bir avantaj sağlayacaktır. Bölge bazında biyokimyasal ve fizikokimyasal değerlere yönelik olarak bulunan referans değerlerin sınırlarının bilinmesi ürün ihracında ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin zengin bitki florasının yoğun olduğu il ve ilçeleri kapsayan geniş çaplı bir araştırma olması sebebiyle bulunan sonuçlar yapılacak benzer çalışmalarla teyit edilerek bu bölgelere ait standart referans değerlerin belirlenmesine çalışılmalıdır. Kaynaklar 1.Gül, A Türkiyede Üretilen Balların Yapısal Özelliklerinin Gıda Güvenliği Bakımından Araştırılması. Doktora tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Hatay. 2.Anonim, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği. Bal Tebligi-No 2005/49. 3.Güney, V.S., Güney, B. Güney, Ö. Ve Yılmaz, Ö Ordu İli Bal Üreticilerinden Elde Edilen Balların Biyokimysal Yapısının İncelenmesi. 6. Zootekni Bilim Kongresi Haziran Erzurum. 4.Doğaroğlu, M., Modern Arıcılık Teknikleri 2. Baskı. Doğa Arıcılık Tic. Ltd. Şti. Tekirdağ. 5.Kayral, N., G. Kayral, Yeni Teknik Arıcılık. Teknik Arıcılık, 4:425 6.Anonim, Bal Standardı. Türk Standartları Enstitüsü, TS ANKARA. 7.Anonim, Official Methods of Analysis of AOAC International. 16th edn., ed. P. Cunniff. AOAC International, Arlington, Virginia, USA 8.Bogdanov, S., Harmonised Methods of the International Honey Commission (Introduction and General Comments on the Methods) Swiss Bee Research Centre. FAM, Liebefeld, CH-3003 Bern, Switzerland. 9.Norusis, M.J SPSS for Windows: Base System User s Guide. First Ed. SPSS Inc., Chicago, ISBN-10: , pp: Cavia, M. M., Fernandez-Muino, M.A., Gömez-Alonso, E., Montes-Perez, M.J., Huidobro, J.F. and Sancho, M.T Evolution of fructose and glucose in honey over one year: influence of induced granulation. Food Chemistry, 78: Amor, D. M., Composition, properties and uses of honey- a literature survey. The British Food Manufacturing Industries Research Association, Leatherhead, UK., Scientific and Technical surveys No. 108, 84 pp. 12.Şahinler, N., Sahinler, S., Gül, A., Hatay Yöresinde Üretilen Ballarının Bileşimi ve Biyokimyasal Analizi. M.K.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi.6 (1-2): Tolon, B., Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ege Üniv. Fen Bil. Enst.117 s İzmir. 14.Erdogdu, A. T., Türk Gıda Kodeksine Göre Bal. = News&file = astrcle& sid= Molan, P.C., The antibacterial activity of honey 2. Variation in the potency of the antibacterial activity. Bee World, İnci, A., Balın niteliği, üretimi, hasadı ve depolanması. Teknik Arıcılık Dergisi. 72: Gökmen, V., Analysis of HMF By HPLC. Cost Action 927 Training School. Building Skills on the Analysis of Thermal Process Contaminants in Foods, ANKARA. 18.Krell, R., 1996, Value-Added Products from Beekeeping, Fao Agricultural Services Bulletin No. 124, Chapter 3, Pollen, 19.Yılmaz, H; and Kufrevioglu, I., Composition of honeys collected from eastern and south eastern Anatolia and effect of storage on hydroxymethylfurfural content and diastase activity. Türk J. Agric For. 25: Sorkun, K., Doğan, N., Gümüş, Y., Ergün, K., Bulakeri, N. ve Işık, N Türkiye de üretilen doğal ve yapay balların ayırt edilmesinde fiziksel, kimyasal ve mikroskobik analizleri. Mellifera, 2 4: Şahinler, N., Gül, A., Yayla ve ayçiçeği ballarının biyokimyasal analizi. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül Isparta 61

11 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Çiçek Balları 22.Terrab, A., Diez, M.J. and Heredia, F. J Characterization of Moroccan unifloral honeys by their physicochemical characteristics. Food Chemistry, 79, Velioglu, S. ve Köse, G Ülkemizde üretilen ayçiçeği ballarının standarda (TS 3036) uygunluğu üzerinde bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi/J. Nutr. and Diet., 17: Terrab, A., Recamales, A.F., Hernanz, D. and Heredia, F.G Characterization of Spanish thyme honeys by their physicochemical characteristics and mineral contents. Food Chemistry, 88, Artık, N., Bitkilerin bal potansiyeli ve balın bileşimi.teknik Arıcılık Dergisi. Aralık 2004, 86; D Arcy, B., High-power Ultrasound to Control of Honey Crystallisation, Rural Industries Research and Development Corporation, Australia, 140p. 27.Sunay, E.A., Altıparmak, O., Doğaroğlu, M., Gökçen, J., Turkiye de ve Dünyada bal üretimi, ticareti ve karşılaşılan sorunlar. II. Marmara Arıcılık Kongresi Nisan 28.Fallico, B., Zappala, M., Arena E. and Verzea, A., Effect of conditioning on hmf content in unifloral honeys. Food Chemistry, 85: Thawley, A.R., The Components of honey and their effects on it s properties, A Review, Bee World, 50 (2): Erdoğan, Y., Dodoloğlu, A., Zengin, H., Farklı koşulların bal kalitesi üzerine etkileri. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Doğaroğlu, M., Modern Arıcılık Teknikleri. ISBN Doğa Arıcılık Tic. Ltd.Şti. Tekirdağ. 296 pp. (2.Basım). 32.Karkacier, M., Gürel, F. ve Özdemir, F Farklı balların HPLC yöntemi ile belirlenen şeker içerikleri kullanılarak tanımlaması. Gıda, 25(1): Yalova 62

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Erzincan İlinde Üretilen Balların Biyokimyasal Özellikleri. Sevil KARAHAN YILMAZ *

Erzincan İlinde Üretilen Balların Biyokimyasal Özellikleri. Sevil KARAHAN YILMAZ * Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Kocaeli Ġlinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi 1 Barış ALTÜRK, 1 Kerem

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

PİYASADA SATILAN ÇİÇEK BALLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

PİYASADA SATILAN ÇİÇEK BALLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:49-56 (2011) ISSN 1303-3107 PİYASADA SATILAN ÇİÇEK BALLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Diyarbakır İlinden Kasım Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Oğur KASIRGA 1, Murat ÇİMEN 1*, Tolga İNAL 1, Dilek GAYRETLİ 1 Özet Bu çalışmada

Detaylı

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu

Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Edirne İlinde Elde Edilen Sütlerin Dünya Sağlık (Who) Standartlarına Uygunluğu Sabri TÜZÜN 1, Murat ÇİMEN 1*, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Mehmet KOTAN 1, Maas TAYFUR 1 Özet Bu çalışma ile Edirne ilinden

Detaylı

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu

Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Tunceli ili Pertek ilçesinde Yetiştirilen Koyun ve Keçi Sütlerinin Kaliteli Peynir Yapım Standartlarına Uygunluğu Fırat TOK*, Murat ÇİMEN**,

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM C.B.Ü. GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2009 MANİSA YÖRESİ PEKMEZLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM Dr. Hasan YILDIZ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 Materyal 2.2 Yöntem 2.2.1. Çözünür

Detaylı

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi

Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Batman ve Bitlis İllerinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ ve Protein Oranlarının Ab ve Türk Standartlarına Uygunlukların Belirlenmesi Asiye İLHAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Zeynep DEMİR 1, Zinet TURHAN 1, Burçin

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi

İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi İzmir İli Güzelbahçe ve Menderes İlçesinden Elde Edilen Koyun Sütlerinde Biyokimyasal Parametrelerin Karşilaştirilmasi Mahsum YILDIRIM 1, Murat ÇİMEN 1 *, Ahmet ÖZGÜN 1, Mehmet ÖKMEN 1, Maas TAYFUR 1 Özet

Detaylı

Gaziantep te Üretilen Balların Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

Gaziantep te Üretilen Balların Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2015 Vol. 4 No. 1 Gaziantep te Üretilen Balların Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi M. Ali KUTLU 1, A. Şükrü BENGÜ* 2 Özet Bu çalışma Gaziantep ilinin genelinde

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri

Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Tunceli İli Pertek İlçesinden Elde Edilen Akkaraman Koyunu ve Yerli Kıl Keçi Sütlerinde Temel Lezzet Parametreleri Ceren ÇALPUCU*, Murat ÇİMEN**, Tolga İNAL*,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü BAL: BESİN VE ŞİFA KAYNAĞI SIVI ALTIN Kimya ÇELEN* *Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü ÖZET Bal, bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarın veya bitkilerin canlı kısımlarıyla bazı eş

Detaylı

Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Adıyaman İlinden Elde Edilen İnek Sütlerinde Ekonomik Öneme Sahip Biyokimyasal Parametrelerin Ab ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hülya YILDIRIM 1, Murat ÇİMEN 1*, Asiye İLHAN 1 Zinet

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Balların Kristalize Olması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Prof. Dr. Ethem AKYOL

Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Balların Kristalize Olması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Prof. Dr. Ethem AKYOL Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Balların Kristalize Olması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Detaylı

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU 1 Laboratuvarlar arası karşılaştırma test numunesinin hazırlanması ve çevrimin organizasyonunda görev alan

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNDEN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN MEVSİMSEL FARKLILIKLARI Tuğba Yalçın, Murat Çimen*, Asiye

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HAYIT VE ÇAM BALLARINDA ISITMANIN VE DEPOLAMA SÜRESİNİN HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARI VE DİASTAZ SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ

EGE BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HAYIT VE ÇAM BALLARINDA ISITMANIN VE DEPOLAMA SÜRESİNİN HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARI VE DİASTAZ SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ i ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2013-YL-056 EGE BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HAYIT VE ÇAM BALLARINDA ISITMANIN VE DEPOLAMA SÜRESİNİN HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARI VE

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (2) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Karadeniz Bölgesinde Üretilen Bazı Pekmez Çeşitlerinin Fiziksel ve Kimyasal

Detaylı

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1

Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU 1, Yılmaz ÖZCAN 1, Salih KARASU 2, Gamze SIĞAK 1, Ayça ASRAV 1 Hatice ŞNLIDERE LOĞLU 1, Yılmaz ÖZCN 1, Salih KRSU 2, Gamze SIĞK 1, yça SRV 1 1 Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Detaylı

Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Adıyaman İlinde Kış ve İlkbahar Aylarında Üretilen Kaşar Peynirin Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Yusuf DEMİR 1, Murat ÇİMEN 1*, Maas TAYFUR 1, İsa BAŞ 1, Mehmet KOTAN 1, Sabri TÜZÜN

Detaylı

Bal Tebliği Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005/26026 Tebliğ No:2005/49 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı;

Bal Tebliği Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005/26026 Tebliğ No:2005/49 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı; Bal Tebliği Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005/26026 Tebliğ No:2005/49 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı; balın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması,

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulviye KUMOVA (1) Ali KORKMAZ (2) (1) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı / ADANA (2) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi -

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi - Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Mayıs Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.1-6 Mesture

Detaylı

Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu

Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu Erzurum İlinden Kasim Ayinda Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oraninin Farkli Peynir Çeşitleri Yapimina Uygunluğu Remziye KOCAKAYA 1, Hividar KOCAKAYA 2*, Tolga İNAL 2 Özet Bu çalışma Kasım ayında Erzurum

Detaylı

Adıyaman İli Kahta İlçesinden Bahar Aylarında Elde Edilen Yoğurtlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Adıyaman İli Kahta İlçesinden Bahar Aylarında Elde Edilen Yoğurtlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Adıyaman İli Kahta İlçesinden Bahar Aylarında Elde Edilen Yoğurtlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Mehmet KOTAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Sabri TÜZÜN 1, İsa BAŞ 1, Yusuf DEMİR 1, Maas TAYFUR

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ

DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 DİYARBAKIR İLİNDE NİSAN AYINDAN ELDE EDİLEN İNEK SÜTLERİNİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) STANDARTLARINA UYGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ Merve YOLDAŞ

Detaylı

Adıyaman İli Kahta İlçesinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen Beyaz Peynirde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Adıyaman İli Kahta İlçesinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen Beyaz Peynirde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Adıyaman İli Kahta İlçesinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen Beyaz Peynirde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Maas TAYFUR 1, Murat ÇİMEN 1*, Yusuf DEMİR 1, İsa BAŞ 1, Mehmet

Detaylı

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ

BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ Tübitak Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Kayseri deki Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Bilim Danışmanlığı ve Eğitimi Yönünden Destekleme Çalıştayı 14-20 Haziran 2008 BAZI MEYVE VE SEBZELERDE C VİTAMİNİ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI SAYFA NO : 1/12 Bölümde çeşitli talepler doğrultusunda yapılacak olan analizler aşağıda listesi verilen referans kitaplarda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Analiz sonuçları, Analiz / Rapor

Detaylı

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.

BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-590.2014. BALDA 13 C İZOTOP TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-590.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Mühendislik Verilerinde Tek Örnek İçin Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Mühendislik Verilerinde Tek Örnek İçin Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler Doi: 10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2016.8/29.67-77 Mühendislik Verilerinde Tek Örnek İçin Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler Murat ÇİMEN 1 Özet Veriler normal olarak dağıldığında Tek örnek T- Testi

Detaylı

Muğla da Dünden Bugüne Çam Balı

Muğla da Dünden Bugüne Çam Balı Muğla da Dünden Bugüne Çam Balı Muğla kovan varlığı ve bal üretiminde ülke genelinde ilk sıradadır. Muğla Türkiye de çok önemli bir arıcılık merkezidir.türkiye de üretilen çam ballarının % 75-80 i Muğla

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2012- devam ediyor. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2003

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2012- devam ediyor. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 2003 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Fazıl GÜNEY Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 0452 256 23 41-129 e-mail fagu52@gmail.com Doğum Tarihi-Yeri 1980-ANKARA DOKTORA YÜKSEK LİSANS LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ Üniversitesi

Detaylı

Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU.

Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. Adıyaman İlinden Şubat Ayında Elde Edilen Sütlerde Protein/Yağ Oranının Farklı Peynir Çeşitleri Yapımına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.7-12 Derya ÇELİK 1 Hayrettin KANIT 1 Ahmet

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Farklı Mevsimlerden Elde Edilen İnek Sütlerinde ph Seviyelerinin Peynir Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Bilal CEYLAN*, Murat ÇİMEN**, Kurtuluş BAKIR*,

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ

ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 006, 0(), -6 ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ İsmail SEVEN Pınar TATLI SEVEN Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ TÜRKİYE

Detaylı

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ ARICILIĞA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYADA ARICILIK Dünyada 65 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye ise 5 milyon koloni ile Çin in arkasından 2.,bal üretim miktarı 94.000 ton

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI LOKASYON VE ORİJİNLERE SAHİP BALLARIN REOLOJİK, FİZİKOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ VE MİNERAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ Gülnihal POLAT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Bal Tebliği (Tebliğ No: 2000/ 39 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Bal Tebliği (Tebliğ No: 2000/ 39 ) Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 29.12.2001-24625 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 26.07.2003-25180

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : 91 Eylül 2013 YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ 2013 YILI AĞUSTOS AYI YAĞIŞ RAPORU GENEL DURUM : Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Ağustos

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Hayvansal Üretim 41: 48-54 (2000) Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Ulviye Kumova 1 Ali Korkmaz 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi.

Detaylı

"ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ "

ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ "ARI ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ve TÜKETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ " 5 Temmuz 2012 İstanbul Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlık Yaşam Platformu Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam

Detaylı

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız. UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L005 HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi HAZIRLAYAN Kim. Mahmut Arıkan Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ile balda sülfo grubu antibiyotik

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

U.Ü.ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARDI BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ

U.Ü.ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARDI BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ U.Ü.ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARDI BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ 1 2 ADI BAH001 Suda Eriyebilir Kuru Madde BAH002 Titrasyon Asitliği 3 BAH003 ph 4 BAH004 Kükürt 5 BAH005 Pektin 6 BAH006 Askorbik

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ANALİZLER 1.1 GENEL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER kodu GM1101 Nem tayini Etüv yöntemi GM1102 Kül tayini Fırın yöntemi kuru yakma GM1103 Protein tayini Kjeldahl

Detaylı

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Amaç Türkiye arıcılığının yapısı ve sorunlarını ortaya koymak Doğal kaynaklardan

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ FARKLI UYGULAMALARIN UNUN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTA İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cihadiye CANDAL Cihadiye Candal*, Özlem Kılıç, Mustafa Erbaş Akdeniz Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya cihadiyecandal.09@gmail.com

Detaylı

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L17 HPLC ve RF-2Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi HAZIRLAYAN Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ve

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu

Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu Mersin İli Tarsus İlçesinden Elde Edilen Sütlerin Protein / Yağ Oranının Türk Standartlarına Uygunluğu - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/27.31-36 Rahime Kamer ÖNOĞLU 1 Murat ÇİMEN 1* Sümeyye

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 1, 2017 Vol. 5, Issue 1, 2017 Farklı Kondisyon Puanlarına Sahip Simmental Irkı Sığırlardan Elde Edilen Sütlerin AB Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Duygu ULAŞ 1, Yeliz

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ekmek, mikroorganizmaların gelişmesi için uygun yüksek su aktivitesi (0,96-0,98)

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM BAL NEDİR? 27 TEMMUZ 2012 TARİH VE 28366 SAYILI TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİNE GÖRE : Bal: Bitki nektarlarının, bitkilerin

Detaylı

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama,

Detaylı

Tatlýlýðý Anlamak Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu Marmara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný TGDF Gýda Kongresi 2013 Yüzüncü yýla on kala Sektörel Terminoloji Kargaþasý

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı