Laboratuvar Düzeni. Farmasötik Botanik Uygulama II. Farmasötik Botanik Laboratuvarı DĐKKAT!!! FÖY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvar Düzeni. Farmasötik Botanik Uygulama II. Farmasötik Botanik Laboratuvarı DĐKKAT!!! FÖY"

Transkript

1 Arş.Gör.Uzm.Tuğba GÜNBATAN Farmasötik Botanik Uygulama II Prof. Dr. Didem Deliorman Orhan Arş. Gör. Dr. Nilüfer Orhan Arş. Gör. Uzm. Tuğba Günbatan Arş. Gör. Ecz. Fatma Ayaz Ecz. Esin Budakoğlu Arş.Gör.Dr.Nilüfer ORHAN Farmakognozi ABD 3. KAT Prof.Dr.Didem DELĐORMAN ORHAN Ecz. Fatma AYAZ Ecz. Esin BUDAKOĞLU Farmasötik Botanik Laboratuvarı? Öğrenci yemekhanesinin bir üst katı Öğrenci panoları (mavi ve kırmızı) Ders programı Malzeme listesi Sınav sonuçları Tüm duyurular DĐKKAT!!! Program: 13 Hafta Devamsızl zlık: %20 Tek vize Çalışmalar 20 puan üzerinden değerlendirilir erlendirilir Lab içi i ortalamanın n %60 ı Vizenin %40 ı Final Laboratuvar Düzeni Beyaz laboratuvar önlüğü Çizgisiz harita metot defter (Beyaz) 2 adet fotoğraf Yumuşak uçlu kurşun un kalem,, silgi Lam ve lamel,, pens, toplu iğne, i makas Temiz bir tülbent veya gazlı bez Temizlik bezi FÖY GÜEF Farmakognozi ABD Ücreti Alacakların listesi Kaynak kitaplar: Nevin Tanker-Ankara Üniversitesi Farmasötik Botanik Uygulama Hüsnü Çakırlar, Palme Yayıncılık, Açıklamalı Genel Botanik Ve Bitki Anatomisi Atlası 1

2 Farmasötik Botanik Amacımız; ilaç olarak kullanılan veya ilaç hammaddesi elde etmede kullanılan tıbbi bitkileri tanıma, öğrenme? bitkileri tanımlamada kullanılan kavramlar? bitki ve drogların morfolojik ve mikroskobik özelliklerini inceleme DROG Đlaçların hazırlanmasında kullanılan bitkisel veya hayvansal (biyolojik) kaynaklı ilkel maddeler DROG Bitkinin tamamı herhangi bir parças ası Bitkide doğal veya bir uyarı sonucunda gelişen/ bir işlem ile e.e. Drogların Adlandırılması Latince binomial adlandırma Kullanılan kaynağın adı - bitki/hayvan/mikroorganizmanın adı Kullanılan kısım yaprak, çiçek, toprak altı gövdesi Elde edilen ürün Reçine, zamk, uçucu yağ Folia Menthae Uygulama Programı Mikroskop Mayalar, Mantarlar, Likenler Yaprak Çiçek Meyve ve Tohum Kabuk, KökK Drog Tanıma Đğne Yapraklılar lar Familya Tayini, Herbaryum Mikroskop 1.Mikroskop Ayağı 2.Mikroskop Gövdesi 3.Binoküler Mikr.Tüpü 4.Revolver 5.Makrometrik Vida 6.Mikrometrik Vida 7.Mikroskop Tablası 8.Şaryo 9.Şaryo Kontrol Vidaları 10.Lamba 11.Potansiyometre 12.Kondansatör 13.Objektif 14.Okuler 15.Diyafram 2

3 Preparat Hazırlama Lam Reaktif KESĐ Materyal Lamel TOZ DROG Isıtma (gerekliyse) Reaktifin tamamlanması Fazla reaktifin temizlenmesi Soğutma HÜCRE Hücre çeperi Lümen Protoplazma Sitoplazma Çekirdek Plastidler Kloroplast Kromoplast Lökoplast Bitkiler Alemi Bakteriler Mavi Algler Algler ve Su Yosunları Mantarlar Kara Yosunları Eğreltiler Tohumlu Bitkiler MYCOPHYTA Klorofilsiz Gerçek ek kök-yaprakları yok Heterotrof Parazit veya saprofit Tatlı sular ve karada Sporlarla ürer Hif, Miselyum LĐKENLER Kaya, taş,, ağaçlara ların üzerinde, toprak yüzeyinde Çöllerden tundralara kadar, deniz seviyesinden alpin alanlara kadar alg + mantar (ortaklaşa a yaşam)=l am)=lđken Bitkilerin Đncelenmesi Gymnospermae Spermatophyta (Açık Tohumlular) Monocotyledones (Tek Çenekliler) (Tohumlu Bitkiler) Angiospermae (KapalıTohumlular) Dicotyledones (Çift Çenekliler) kabuk Monokotil Özellikleri kotiledon halka Çiçek üyeleri 3 ün katı Tohum 1 çenekli iletim demetleri Gövdede iletim demetleri Yapraklar paralel damarlı 3

4 Yaprak Gövde veya dal üzerine noduslarla bağlı, yeşil, fotosentez yapan organ Basit Yaprak Lamina tepesi= APEX Lamina Lamina kenarı Basit Yaprak lamina lamina kenarı Bileşik ik Yaprak eksen Lamina tabanı= BASĐS Yaprak sapı= PETĐOL Yaprak tabanı stipula foliol dikensi stipula Yaprak ayası orta damar Yaprak Lamina Şekli Yaprak kenarı damar petiol stipula stipulasız yaprak stipulalı yaprak sesil (sapsız yaprak) Yaprak Lamina Tepesi Yaprak Lamina Tabanı akuminat emarginat akuminat oblik akut obkordat akut sagitat obtus kuspidat obtus hastat trunkat mukronat kordat trunkat 4

5 Yaprak Lamina Kenarı Yaprak Damarlanma Sistemi Yaprak Gövdeye Bağlanış Yaprakların n GövdeG Üzerinde Dizilişi Disksel Vertisillat Lamina Yapısı ve Yüzeyi Đnce, zarımsı, yumuşak, sert, derimsi Succulent (su depo eden) Tüy yoksa; glaber Tüy varsa; glandulosus (salgı tüyü) hirtus (uzun zayıf) lanatus (yünlü gibi) pilosus (kısa ince zayıf) kısa-sert keçe gibi Parçal alı ve Bileşik ik Yapraklar 5

6 YAPRAK (FOLIA) Epiderma Bifasyal yaprak Mezofil Palizat P. Sünger P. Đletim doku F. Belladonnae Monofasyal yaprak Bir yaprağı mikroskopta incelersek ÇĐÇEK polen tanesi stigma anter flament petal stilus polen tüpü ovaryum ovül sepal reseptakulum pedisel 6

7 Kaliks=ÇanakYaprak=Sepal Serbest -> korisepal Birleşik-> gamosepal Korolla=Taç Yaprak=Petal Serbest -> koripetal Birleşik -> gamopetal Bazı Familyalara Karakteristik Farklı Çiçek Tipleri miğfer Çiçekte kaliks ve korolla farklılaşması varsa; => SEPAL ve PETAL + => PERĐANT ÖRTÜ dudak Labiatae veksillum Farklılaşma yoksa; => TEPAL + => PERĐGON ÖRTÜ karina ala ala Fabaceae karina Androkeum=Erkek Organ=Stamen Stamen= Anter + Flament Monandr: 1 stamenli Diandr: 2 stamenli. Poliandr: Çok sayıda stamen Staminot,Staminodyum: Körelmiş stamen Monodelf: Stamenler bir tüp halinde birleşmiş 7

8 Ginekeum= Dişi Organ=Pistil stigma plasenta ovüller stillus ovaryum PĐSTĐL lşklklşklşklşkş Plasentasyon Ovüllerin ovaryumda dağılımı Çiçek Halkalarının Reseptakuluma Bağlanışı Hipogin Perigin Epigin G G G Çiçek Simetrisi Aktinomorf (Düzenli) (birden fazla simetri ekseni) a Zigomorf (Düzensiz) (bir simetri ekseni) z Çiçek Formülü I. Kısımların Simgeleri K = kaliks C = korolla A = androkeum G = ginekeum P= Perigon G üst durumlu/ G alt durumlu II. Kısımların sayıları: K 5 = 5 serbest petal C 0 = korolla bulunmuyor, petal yok x = farklı sayıda (sonsuz) = 20 den fazla, çok sayıda 8

9 Çiçek Formülü Trimer (Monokotil) 3 sepal 6 tepal 3 petal 3+3 stamen 3 (karpelli ovaryum) Karahindiba çiçeği Flos Taraxaci Taraxacum officinalis Çiçek formülü: a P 3+3 A 3+3 G 3 Çiçek diyagramı: Çiçek Durumu=Đnfloresans Terminal Çiçek Durumunun Üyeleri Çiçek Pedisel=Çiçek sapı Brakte (spata,involukrum) Lateral Çiçek durumu Pedunkul=Çiçek durumu sapı Aksilar Çiçek Durumu Rasemoz: Ana eksen büyümesi devamlı Rasemoz Basit 1-Rasemus (salkım) 2-Spika (başak) 3-Spadiks (çomak) 4-Amentum (kedicik) 5-Strobilus (kozalak) 6-Umbella (şemsiye) 7-Kapitulum (baş) 8-Korimbus Bileşik 1-Panikula 2-Bileşik Spika 3-Bileşik Umbella 4-Bileşik Korimbus Simoz: Değişmez bir ana eksen yok 9

10 Simoz Bostriks Drepanyum Sinsinus Ripidyum ÇĐÇEKLERDE TOZLAŞMA ORKĐDE Dikasyum Pleyokasyum Meyve ve Tohum Kabuk, Kök Drog Tanıma Đğne Yapraklılar Familya Tayini Herbaryum 10