T.C UŞAK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C UŞAK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C UŞAK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2 T.C. UŞAK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK 2009

3

4 Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden hareketle, çevreye duyarlı bir kalkınmadan yana olduğumu vurgulayarak; doğal kaynakların ekonomik kalkınmanın hem kaynağını hem sınırını oluşturduğunu bilerek, çevrenin korunması ve geliştirilmesinden bireysel katkı ve katılımın gereğine ve önemine inanarak; çevresel değerlere sahip çıkıp zarar verenleri uyaracağıma, doğal kaynaklardan faydalanırken tutumlu davranacağıma, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğime, bu yönde işbirliği ve dayanışma anlayışı içerisinde hareket ederek, çevre konusunda herkese örnek olacağıma söz veririm.

5 Uşak yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş, antik kentleri, paha biçilmez Karun Hazineleri ile Ege ve iç Anadolu geçiş güzergahında, 1953 yılında İl statüsüne kavuşmuş, coğrafi konumu gereği tarihi İpek ve Kral Yolu güzergahında bulunan şirin bir ilimizdir. Uşak ilinin en önemli özelliklerinden biri İlkler Kenti oluşudur.16yy.da Türk halıcılığının merkezi durumunda olan Uşak Halıları İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç edilmiş halıcılık ve kilimcilik sanayinin temelini oluşturmuştur yılında tren yoluna, 1900 lu yılların başında elektriğe kavuşmuştur. 19yy. da ilk iplik fabrikası kurulmuş, 1913 yılında yapılan sanayi sayımında iplik ve dokumacılık alanında ülke genelinde üretim yapan 13 kuruluşun 3 ünün ilimizde olduğu görülmüştür. Osmanlı Bankası nın ilk açılan şubelerinden biri 1926 yılında da ülkemizin ilk şeker fabrikası Uşak ta kurulmuştur. Halen tekstil ağırlıklı 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Deri Organize Sanayi Bölgesi ile Uşak, bir sanayi şehri konumundadır. İç piyasada tüketilen zig (konfeksiyon) derinin %60 ı, gazlı sargı bezinin %95 i, peluş battaniyenin %85 i, seramik yer ve duvar karolarının %20 si İlimizde üretilmektedir. Anayasamızın 56.Maddesinde belirtildiği şekilde Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.çevreyi geliştirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Ortak varlığımız olan çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde aktarmak için toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan Uşak İl Çevre Durum Raporunun bir bilgi kaynağı olarak yararlı olmasını diler,emeği geçenleri kutlarım. Özdemir ÇAKACAK Vali

6 Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda geliştirilen çabaların amacı,insanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarının sağlanmasıdır.çünkü çevreye zarar verende,çevreyi koruyan ve geliştirende insandır.çağdaş çevre bilinci,sağlıklı bir çevrede yaşamayı insanların temel haklarından biri olarak kabul etmektir. Ülkemizde yaşanmakta olan çevre sorunlarının ana nedenlerinden birisi,bilgi edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir. Çevre bilincinin oluşmadığı ve eğitilmemiş toplumlar yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez. Oysa çevre,bize geçmişten bırakılan bir miras değil,korunması ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi ve sürdürülebilmesi gereken bir emanettir. Bu bilince ulaşmanın tek yolu eğitimdir. İhtiyacı kadar üreten,ihtiyacı kadar tüketen,gelecek nesillere karşı sorumlu olan, çevreye, çevre sorunlarına duyarlı ve bilinçli insan modeli ancak köklü çevre eğitimi ile sağlanabilecektir. Kirlenmiş çevreyi temizleyip yeniden yaşanır bir çevre haline getirmek çevreye zarar vermeden korumaktan çok daha güç ve pahalıdır.bu nedenle üretirken ve tüketirken canlı yaşamını, doğal çevreyi tehdit etmeyen tutum ve davranışlarla doğa insan ilişkilerinin yeniden kurulmasına büyük önem verilmelidir.tükenmez sanılan doğal kaynaklarımızın tükenebileceği bilinciyle gelecek kuşakların haklarına da sahip çıkarak yeni tüketim alışkanlıkları kazanmalı, toplumda çevre bilinci en üst düzeylere çıkarılmalıdır.çünkü dünyanın geleceği insanoğlunun tutum ve davranışları ile doğrudan ilgilidir. Yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak için herkes sorumluluklarını bilmeli ve yerine getirmelidir. Gelecekte yaşayacak başka yerler aramak zorunda kalmamak için çevreye önem verilmeli,doğa ve doğaya bağımlı tüm canlılar korunmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Müdürlüğümüzce hazırlanan UŞAK İL ÇEVRE DURUM RAPORU nun kullanıcılara faydalı olması dileklerimle katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ramazan TOKER İl Çevre ve Orman Müdürü

7 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı : Ünvanı : Ramazan TOKER Cahit İNCE Çiğdem DÖNMEZ Jülide PARLAK Fatma Kevri TAKMAK Yurdagül YILDIRIM Yasemin ŞİMŞEK TÜRK İl Çevre ve Orman Müdürü Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi Yüksek Jeofizik Mühendisi Ziraat Mühendisi Biyolog Çevre Yüksek Mühendisi BİLGİSAYAR Çiğdem DÖNMEZ

8 İL ÇEVRE DURUM RAPORU (A). COĞRAFİ KAPSAM A.1 GİRİŞ...1 A.2 İL VE İLÇE SINIRLARI...2 A.3 İLİN COĞRAFİK DURUMU...2 A.4 İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMU...2 A.5 JEOLOJİK YAPI VE STATİGRAFİ...4 A.5.1 Metamorfizma ve Mağmatizma...8 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya...8 (B). DOĞAL KAYNAKLAR B.1 ENERJİ KAYNAKLARI...10 B.1.1 Güneş...10 B.1.2 Su Gücü...10 B.1.3 Kömür...10 B.1.4 Doğalgaz...10 B.1.5 Rüzgar...10 B.1.6 Biyomas(Biyogaz, Odun, Tezek)...10 B.1.7 Petrol...10 B.1.8 Jeotermal Sahalar...11 B.2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK...11 B.2.1 Ormanlar...11 B.2.2 Çayır ve Mera...11 B.2.3 Sulak Alanlar...13 B.2.4 Flora B.2.5 Fauna...12 B.2.6 Milli Parklar, Tabiat Parklar, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler...14 B.3 TOPRAK...14 B.4 SU KAYNAKLARI...14 B.4.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar...14 B.4.2 Yer altı Su Kaynakları...18

9 B.4.3 Akarsular...22 B.4.4 Göller ve Göletler B.5 MİNERAL KAYNAKLAR B.5.1 Sanayi Madenleri B.5.2 Metalik Madenler B.5.3 Enerji Madenleri. 25 B.5.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Kaynaklar. 25 (C). HAVA ( ATMOSFER VE İKLİM) C.1 İKLİM VE HAVA C.1.1 Doğal Değişkenler.. 27 C Rüzgar C Basınç.. 28 C Nem C Sıcaklık C Buharlaşma C Yağışlar C Yağmur C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı C Seller C Kuraklık C Mikroklima C.1.2 Yapay etmenler C Plansız kentleşme C Yeşil Alanların Azalması.. 33 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar...34 C Endüstriyel Emisyonlar.. 34 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar.. 35 C.2 HAVAYI KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLARI C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman.. 37 C.2.2 Partikül Madde (PM) Emisyonları C.2.3 Karbonmonoksit.. 38 C.2.4 Nitrojen Oksitleri C.2.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları...39 ii

10 C.3 ATMOSFERİK KİRLİLİK C.3.1 Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri.. 39 C.3.2 Asit Yağmurlarının Etkileri C.4 HAVA KİRLETİCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ C.4.1 Doğal Çevreye Etkisi C Su Üzerindeki Etkileri C Toprak Üzerine Etkileri...41 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi C.4.2 Yapay Çevreye Etkisi.. 42 C Görüntü Kirliliği Üzerine Etkileri (D) SU D.1 SU KAYNAKLARININ KULLANIMI D.1.1 Yer altı Suları D.1.2 Akarsular D.1.3 Göller, Göletler ve Rezervuarlar D.1.4 Deniz D.2 DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ.. 48 D.3 SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ D.3.1 Yeraltı Suları ve Kirlilik...49 D.3.2 Akarsularda Kirlilik...49 D.3.3 Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik...50 D.3.4 Denizlerde Kirlilik D.4 SU VE KIYI YÖNETİMİ, STRATEJİ VE POLİTİKALARI D.5 SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİ (E) TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1 GENEL TOPRAK YAPISI E.2 TOPRAK KİRLİLİĞİ E.2.1 Kimyasal Kirlenme.. 52 E Atmosferik Kirlenme E Atıklardan Kirlenme E.2.2 Mikrobiyal Kirlenme iii

11 E.3 ARAZİ.. 53 E.3.1 Arazi Varlığı.53 E Arazi Sınıfları...53 E Kullanım Durumu...56 E.3.2 Arazi Problemleri...56 (F) FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1 EKOSİSTEM TİPLERİ...60 F.1.1 Ormanlar.60 F Ormanların Ekolojik Yapısı...60 F İlin Orman Envanteri...60 F Orman Varlığının Yararları...61 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları...65 F.1.2 Çayır Ve Meralar...65 F.1.3 Sulak Alanlar 66 F.2 FLORA...66 F.2.1 Türler ve Populasyonları...66 F.3 FAUNA...71 F.3.1 Habitat ve Toplulukları.71 F.3.2 Türler ve Populasyonları...71 F.3.3 Hayvan Yaşama Hakları F Evcil Hayvanlar...75 F Sahipli Hayvanlar...75 F Sahipsiz Hayvanlar...75 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Olan Evcil Hayvanlar...75 F Hayvan Hakları İhlalleri...75 F.4 HASSAS YÖRELER KAPSAMINDA OLUP ÇEŞİTLİ BİLGİLERİN İSTENECEĞİ ALANLAR...75 F.4.1 Milli Parklar...75 F.4.2 Tabiat Parkları...75 F.4.3 Tabiat Anıtı...76 F.4.4 Tabiat Koruma Alanları...76 iv

12 F.4.5 Orman İçi Dinlenme Yerleri...76 F.4.6 Sulak Alanlar...76 F.4.7 Biyogenetik Rezerv Alanları...76 F.4.8 Biyosfer Rezerv Alanları...77 F.4.9 Özel Çevre Koruma Bölgeleri...77 F.4.10 Av Hayvanları Koruma ve Üretme Sahaları...77 F.4.11 Su Ürünleri Üretim Sahaları Çevresindeki Kıyılar...77 F.4.12 Endemik Bitki ve Hayvanların Yaşama Ortamı Olan Alanlar...77 F.4.13 Koruma Altına Alınan Yabani Flora Faunanın Yaşama Ortamı Olan Alanlar...78 F.4.14 Akdeniz e Has Nesli Tükenmekte Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Alanlar...78 F.4.15 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Koruma Alanları...78 F.4.16 Sit Alanları...78 F Kentsel Sit...78 F Tarihi Sit F Arkeolojik Sit...80 F Doğal Sit...82 F.4.17 Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinde Yer Alan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F Anıtlar...84 F Yapı Toplulukları...84 F Sitler...84 F Doğal Miras Kapsamına Giren Alanlar...84 F.4.18 Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Alanları 84 F.4.19 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ne Göre Belirlenen Kıta İçi Yüzeysel Suları Kapsayan İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarları...84 F.4.20 Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği nde Belirlenen Hassas Kirlenme Bölgeleri 85 F.4.21 Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar...85 F.4.22 Tarım Alanları...86 (G). TURİZM v

13 G.1 YÖRENİN TURİSTİK DEĞERLERİ...88 G.1.1 Yörenin Doğal Değerleri...88 G Konum...88 G Fiziki Özellikleri...88 G.1.2 Kültürel Değer...89 G.2 TURİZM ÇEŞİTLERİ...96 G.3 TURİSTİK ALTYAPI...97 G.4 TURİST SAYISI...99 G.5 TURİZM EKONOMİSİ...99 G.6 TURİZM-ÇEVRE İLİŞKİSİ (H) TARIM VE HAYVANCILIK H.1 GENEL TARIMSAL YAPI H.2 TARIMSAL ÜRETİM H.2.1 Bitkisel Üretim H Tarla Bitkileri H Buğdaygiller H Yem Bitkileri H Endüstriyel Bitkiler H Bahçe Bitkileri H Meyve Üretimi H Sebze Üretimi H Süs Bitkileri H.2.2 Hayvansal Üretim H Büyükbaş Hayvancılık H Küçükbaş Hayvancılık H Kümes Hayvancılığı(Kanatlı Üretim) H Su Ürünleri H Kürk Hayvancılığı H Arıcılık ve İpekböcekçiliği H.3 ORGANİK TARIM H.4 TARIMSAL İŞLETMELER H.5 TARIMSAL FAALİYETLER H.5.1 Pestisit Kullanımı vi

14 H.5.2 Gübre Kullanımı I)MADENCİLİK I.1 MADEN KANUNUNA TABİ OLAN MADENLER VE TAŞ OCAKLARI NİZAMNAMESİNE TABİ OLAN DOĞAL MALZEMELER I.1.1 Sanayi Madenleri I.1.2 Metalik Madenler I.1.3 Enerji Madenleri I.1.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler. 122 I.2 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YERLERİN ÖZELLİKLERİ.123 I.3 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME I.4 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ I.5 MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA ARAZİ KAZANIM AMACIYLA YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI (J) ENERJİ J.1 BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI J.1.1 Güneş Enerjisi J.1.2 Rüzgar Enerjisi J.1.3 Su Enerjisi J.1.4 Biyogaz Enerjisi J.1.5 Biyomas Enerjisi J.1.6 Odun J.1.7 Kömür J.1.8 Petrol J.1.9 Jeotermal Enerji J Doğalgaz Enerjisi J.2 İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI J.2 ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI J.3 ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR (K) SANAYİ VE TEKNOLOJİ K..1 İL SANAYİNİN GELİŞİMİ, YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLER vii

15 K..2 GENEL ANLAMDA SANAYİ GRUPLANDIRILMASI K..3 SANAYİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI K..4 SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞYERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMU.130 K..5 SANAYİ GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ENERJİ KULLANIMI K..6 SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE ALINAN ÖNLEMLER. 132 K.6.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği K.6.2 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği K..6.3 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği K..6.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği K..6.5 Sanayi Tesislerinden Atıklar (L). ALTYAPI,ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1 ALTYAPI L.1.1 Su Sistemi L.1.2 Atık Su Sistemi Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi L.1.3 Yeşil alanlar L.1.4 Elektrik iletim Hatları L.1.5 Doğalgaz Boru Hatları L.2 ULAŞIM L.2.1 Karayolları L Karayolları Genel L Ulaşım Planlaması L Toplu Taşım Sistemleri L Kent İçi Yollar L Araç Sayıları L.2.2 Demiryolları L Kullanılan Raylı Sistemler L Taşımacılıkta Demiryolları L.2.3 Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı L Limanlar L Taşımacılık L.2.4 Havayolları L.3 HABERLEŞME viii

16 L.4 İLİN İMAR DURUMU L.5 İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI SAYISI (M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1 KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMA M.1.1 Kentsel Alanlar M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri M Kentsel Büyüme Alanı M Planlı Kentsel Gelişme Alanları M Kentsel Alanlarda Yoğunluk M Kentsel Yenileme Alanları M Endüstri Alanları Yer Seçimi M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar M.1.2 Kırsal Alanlar M Kırsal Yerleşme Deseni M Arazi Mülkiyeti M.2 ALTYAPI M.3 BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİ M.3.1 Kamu Binaları M.3.2 Okullar M.3.3 Hastaneler ve Sağlık Tesisleri M.3.4 Sosyal ve Kültürel Tesisler M.3.5 Göçler ve Hareketli Barınaklar M.3.6 Otel- Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar M.3.7 Bürolar ve Dükkanlar M.3.8 Kırsal Alanda Yapılaşma M.3.9 Yerel Mimari Özellikler M.4 SOSYO-EKONOMİK YAPI M.4.1 İş Alanları Ve İşsizlik M.4.2 Göçler M.4.3 Göçebe İşçiler(Mevsimlik) M.4.4 Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı M.4.5 Konut Yapım Süreçleri M.4.6 Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri ix

17 M.5 YERLEŞİM YERLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ M.5.1 Binalarda Ses İzolasyonu M.5.2 Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları M.5.3 Ticari ve Endüstriyel Gürültü M.5.4 Kentsel Atıklar M.5.5 Binalarda Isı Yalıtımı M.6. NÜFUS M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi M.6.2 Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı M.6.3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları M.6.4 Nüfus Değişim Oran (N) ATIKLAR N.1 EVSEL KATI ATIKLAR N.2 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR N.3 ÖZEL ATIKLAR N.3.1 Tıbbi Atıklar N.3.2 Atık Yağlar N.3.3 Pil ve Aküler N.3.4 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller N.3.5 Tarama Çamurları N.3.6 Elektrik ve Elektronik Atıklar N.3.7 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar N.4 DİĞER ATIKLAR N.4.1 Radyoaktif Atıklar N.4.2 Hayvan Kadavraları N.4.3 Mezbaha Atıkları N.5 ATIK YÖNETİMİ N.6 KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONU N.7 KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI VE TRANSFER İSTASYONLARI N.8 ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİ N.8.1 Katı Atıkların Depolanması x

18 N.8.2 Atıkların Yakılması N.8.3 Kompost N.9 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ N.10 ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (O) GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1 GÜRÜLTÜ O.1.1 Gürültü Kaynakları O Trafik Gürültüsü O Endüstri Gürültüsü O İnşaat Gürültüsü O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü O.1.2 Gürültünün Çevreye Olan Etkileri O Gürültünün Fiziksel Çevreye Etkileri O Sosyal Çevreye Etkisi O.1.3 Gürültünün İnsanlar Üzerine Etkileri O Fiziksel Etkisi O Fizyolojik Etkisi O Psikolojik Etkisi O Performans Etkisi O.2 TİTREŞİM (P) AFETLER P.1 AFET OLAYLARI P.1.1 Depremler P.1.2 Heyelan ve Çığlar P.1.3 Seller P.1.4 Orman, Otlak ve SazlıkYangınları P.1.5 Fırtınalar P.2 AFETLER VE SAĞLIK ZARARLARI P.3 AFETLERİN ETKİLERİ VE YARDIM TEDBİRLERİ P.3.1 Sivil Savunma Birimleri P.3.2 Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri P.3.3 İlkyardım Servisler xi

19 P.3.4 Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı P.3.5 Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlararası Taşınması İçin Alınan Tedbirler P.3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar (R) SAĞLIK VE ÇEVRE R.1 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ R.1.1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı R.1.2 Bulaşıcı Hastalıklar R İçme ve Kullanma Suları R Denizler R Zoonoz Hastalıklar R.1.3 Gıda Hijyeni R.1.4 Aşılama Çalışmaları R.1.5 Bebek Ölümleri R.1.6 Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı R.1.7 Aile Planlaması Çalışmaları R..2 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ZARARLARINDAN OLUŞAN SAĞLIK RİSKLERİ R.2.1 Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.2 Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.4 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.5 Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri R.2.6 İyonize Radyasyondan Korunma (S) ÇEVRE EĞİTİMİ S.1 KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ S.2 ÇEVREYLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ S.2.1 Çevre Vakıfları S.2.2 Çevre dernekleri (T) ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİ T.2 DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DENGELER ESAS ALINARAK VERİMLİ KULLANIMI, KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ xii

20 T.3 EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN, SONUÇLARININ ÇEVRENİN TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASI T.4. ÇEVRENİN İNSAN- PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLARIYLA UYUMUNUN SAĞLANMASI xiii

21 A. COĞRAFİK KAPSAM A.1. Giriş Uşak İli batıda Manisa, kuzeyde Kütahya, doğuda Afyon ve güneyde Denizli illeri ile komşudur. Yüzölçümü 5341 km 2 olup, Anadolu bölümünde yer aldığından dolayı geçit iklimi karakterleri hüküm sürmektedir. Yazları sıcak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı olarak geçmektedir. İlin en soğuk ayları Ocak ve Şubat, en sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos tur. Yaz aylarında ısının C ye kadar çıkmasına karşılık, kışın da sıfırın altında 5 10 C ye kadar düştüğü gözlenmiştir. Uşak İlinin bilinen tarihi İ.Ö. 4 binlerde Kalkolotik dönem yerleşmesi ile başlar. İlk tunç çağında da süren bu yerleşimler tüm Anadolu yu ele geçiren Hititlerin Uşak ta egemenlik kurmasını engelleyici bir rol oynamıştır.hitit devletinin çökmesine yol açan Ege göç kavimleri hareketi sırasında, Frig oymakları batıya doğru yayılarak Uşak yöresinde etkinlik sağladı.frig devleti İ.Ö. 676 da Kafkaslardan gelen Kimmer akınları ile çökünce Kimmerlerin hakimiyetine girdi. Bir süre sonra Lidya, İ.Ö. 652 bu devleti yıkan Kimmerler, Asur, Med ve Lidya orduları karşısında bozguna uğrayınca Anadolu yu terk etmek zorunda kaldılar. İ.Ö.546 da Lidya krallığına İ.Ö. 334 de Makedonyalıların İ.Ö yılları arasında Romalıların hakimiyetinde kaldı. Romanın Asya eyaletini oluşturan geniş toprakların bir bölümü olan Uşak M.S. 395 ten sonra Bizans topraklarına katıldı de Malazgirt savaşını kazanan Selçuklular Marmara kıyılarına kadar ilerlediler.ancak Alparslan ın ölümünden sonra toprakların büyük bir kısmı Bizanslıların eline geçti de kurulan Anadolu Selçuklu devleti Bizanslıları yenerek 1076 yılında Uşak ı topraklarına kattı yılında Uşak tekrar Bizanslıların eline geçti yılında Uşak ele geçtiyse de 2. Kılıç Aslanın oğlu arasındaki saltanat kavgaları Uşak ve Kütahya nın 1204 yılına kadar Bizanslıların hakimiyetinde kalmasına neden oldu. Anadolu Selçukluları 1243 yılında Moğol istilasına uğrayarak Uşak Moğol hakimiyetine geçti yılında Germiyan Oğulları beyliliğinin eline geçen Uşak 1390 yılında Osmanoğulları Beyliği tüm Aydın ve Menteşe Oğullarını da yenerek toprakların büyük bir bölümünü oluşturan Uşak ı da topraklarına kattı yılından itibaren 26 Ağustos Eylül 1921 tarihleri arasında Yunan işgali hariç Osmanlı i

22 hakimiyetinde kalmış ve Kütahya ya bağlı bir ilçe merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. İlimiz Kuva-i Milliye Hareketinde önemli bir yer tutmaktadır. Yunanlıların 2 yıl süreyle işgal altında tutukları Uşak ileri bir karakol olarak kullanılmıştır. Milli mücadelenin sonucunu getiren, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin en yoğun çalışmaları da bu ilin topraklarında yaşanmıştır. 1 Eylül 1921 de ilimiz düşman işgalinden kurtulmuş ve 15 Temmuz 1953 yılında Kütahya dan ayrılarak il merkezi olmuştur. A.2. İl ve İlçe Sınırları İlimizde Merkez İlçe dahil 6 ilçe bulunmaktadır.bunlardan; Merkez; Kütahya ile, Banaz; Afyon ve Kütahya ile, Eşme; Denizli ve Manisa ile Karahallı; Denizli ile, Sivaslı; Denizli ile, Ulubey; Denizli ile sınır komşusudur. A.3. İlin Coğrafik Durumu Uşak ili, komşuları olan Kütahya ve Afyon illeri gibi İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eden İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alır kuzey enlemi, doğu boylamı arasında olan ilin topraklarını kuzeyden Kütahya İlinin Gediz ve Altıntaş ilçeleri, doğudan Afyon ilinin Sandıklı ve Sincanlı ilçeleri, güneyden Denizli ilinin Çivril, Çal ve Güney ilçeleri, batıdan Manisa İlinin Sarıgöl, Kula,Selendi ilçeleri çevirmektedir. Kuzeyde Şaphane Dağı (212 m), Kuzeydoğu da Murat Dağı (2309 m), Güneydoğuda Bulkaz Dağı (1990 m) ilimiz doğal sınırlarını çizer. Kuzey batıda Gediz, Güneyde Büyük Menderes nehirleri ilin doğal sınırlarını teşkil eder. Bu sınırlar içinde Uşak ili 5341 Km 2 lik alanı kapsar. A.4. İlin Topoğrafyası Ve Jeomorfolojik Durumu Uşak İli genel olarak engebelidir. Ova ve yaylaların oranı azdır. Ortalama olarak deniz seviyesinden m yüksek olup, dalgalı bir yayla görünümündedir. 906 m yükseklikte yayla şehridir. İlimiz dağlık olmakla beraber yüksek dağlar 2

23 Şekil 1 : Uşak İl Haritası 3

24 görünmez. Dağlar il alanının kuzeydoğu ve doğu kesiminde kümelenmiştir. İlin % 37,5 ini teşkil eden dağlık alanlar; kapladığı alan itibariyle platolardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Murat Dağı: Uşak İli Kütahya sınırı boyunca uzanan Murat Dağının bir kısmı il sınırları içerisinde kalmaktadır. Yüksekliği 2309 m yi bulan Murat Dağı, zengin bitki örtüsü ile kaplıdır. doğusunda 1644 m yükseklikte Tahdel tepe bulunmaktadır. Bulkaz Dağı: Sivaslının Doğusunda bulunan Bulkaz Dağının yüksekliği 1930 m dir. Zengin su kaynakları vardır. Elma Dağı: Yüksekliği 1805m yi bulan dağ merkezin kuzeyinde yer almaktadır. Geniş orman ve yaylalarla kaplıdır. A.5. Jeolojik Yapı ve Statigrafi Kayraktepe Formasyonu (Pzk) Gri, kahverenkli, iri feldspat ve kuvars porfiroblastları içeren ince taneli, gnays ve milonitik gnayslardan oluşmaktadır. Birimin üst kısımlarına doğru tane boyu alt kısımlarına oranla daha küçüktür. Oldukça bol hidrotermal kuvars damarlarıyla kesilmiştir. Yer yer bantlı yer yer gözlü gnays karakterindedir. Birim içersinde; alkali feldspat, plajioklas, kuvars, muskovit, biyotit, granat, sfen, apatit, klorit ve opak mineralleri yer almaktadır. Bu formasyon; Sivaslı ilçesi kuzeydoğusunda Hanoğlu köyü ve civarında, Sivaslı- Uşak karayolu Yenierice köyü civarında ve kuzeyinde gözlenir. Eşme formasyonu (Pze) Menderes masifi örtüşistleri ve mermer merceklerinden oluşan birim Eşme Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Gri, siyahımsı yeşil ve toprağımsı renklerde çeşitli şistlerden oluşan sedimenter kökenli birim birim içerisinde şu kayaç gruplarına rastlanmıştır. Granatşist, Biyotit-muskovit, kuvars-grafitşist, kuvarsit, biyotit-kuvarsmukovitşist, klorit-serizitşist ve fıllitler ile mermer blok mercekleri. Eşme formasyonu en tipik Eşme ilçesi ve batısında yayılım gösterir. Ayrıca Sivaslı ilçesinin kuzeydoğusunda, Eldeniz ve Cinoğlu köyleri civarında ve Uşak kuzeyinde yayılım göstermektedir. 4

25 Şekil 2:Uşak Civarının Genelleştirilmiş Statigrafik Sütun Kesiti. 5

26 Boduşdamı Formasyonu (Pzb) Genellikle gri, beyaz yer yer mor ve yeşil renkli, ince orta tabakalı yer yer masiv görüşlü ve laminalı mermerlerden oluşmaktadır. İnce çört bant ve yumruları içermektedir. Uşak ili merkezinin kuzeyinde, Sivaslı ilçesinin doğusunda ve Karahallı ilçesinin batısında geniş alanlarda yayılım göstermektedir. Boduşdamı formasyonu üzerinde Aşağıbelova formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. Aşağıbelova Formasyonu(Ja) Gri kirli sarı ayrışma renkli, ince-orta tabakalanmalı, yer yer laminalı, düşük derecede metaforfizma geçirmiş metakumtaşı, metasilt taşı ve renkristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. Kızılcasöğüt Formasyonu (Jk) Genellikle Gri mavimsi yer yer beyaz renkli dolomitik kireçtaşlarının oluşturduğu kısmen ince tabakalı, ince taneli kumtaşı, şeyl veya ince taneli çört bantları kapsar. Bazen tabakalı bazende masif görünüşlüdür. Orta üst jeurasik yaşını veren fosilleri belirlenmiştir. Yer yer masif ve tabakalı olduğu yerlerde çok kıvrımlı olduğu için kalınlığı kesin olarak tesbit edilememiştir. Sivaslının kuzeyinde Kızılcasöğüt kasabası dolaylarında ve Muratdağında geniş yayılım göstermektedir. Vezirler Melanjı (Kvm) Mağmatik kökenli ayrılmamış melanj, çok çeşitli büyüklükte ve değişik litolojide bloklardan oluşur. Bloklar arasında tortul mağmatik ve metaforfik kayaçlar bulunur. Hakim olan kayaç türü ultramafiklerdir. Uşak kuzeyinde vezirler köyü dolayında Murat Dağında ve Banaz Kapıdağda gözlenir. Baklan Graniti (Pabg) Biyotitli, alkali feldspatlı mozogranit. Gri Beyaz renkli, iri, hemen hemen eş boy tanelidir. Kayacı oluşturan minerallerde zayıf bir yönlenme söz konusudur. Kırılması zordur. Baklan granitinin yerleşim yaşı 52 ± 7 milyon yıldır Paleoseneosen arasında karşılık gelmektedir. Baklan graniti Banaz ın Bahadır Köyü kuzeyinde Baklantepe ve civarında yayılım gösterir. Kürtköy Formasyonu (Tmk) Bu formasyon altta boyutları 0.1 mm den 500 mm kadar değişen ve salt ultramfik kayaç parçalarından oluşan yeşil-bordo renkli ten kökenli ve bunlar üzerinde yer alan kırmızı-kahverengi çok kökenli çakıltaşlarından oluşur. Linyit içermez. Alt Miyosen yaşlıdır. Vezirler melanjı üzerinde uyumsuz olarak yer alır. 6

27 Yeniköy Formasyonu (Tmy) Kirli sarı, turuncu renkli, çok kökenli çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, tüfit ve killi kireç taşı ardalanmasından oluşur. Menderesli nehir ortamından çökelmiştir. Orta-üst Miyosen yaşlıdır. Bölgede Orta Miyosen Dikendere volkanitleriyle sona ermiş ve tüflü seviyeler oluşmuştur. Birim çalışma sahasıda Uşak ta çok geniş alanlarda yayılım gösterir. Dikendere Volkanitleri (Tmdv) Riyolit, riyodasit, tüf ve aglomeralarından oluşur. Orta Miyosen yaşlıdır. Riyolitler açık gri bej renklidir. Porfirik dokuludur. Mega fenokristaller halinde feldspatlar içerir. Karaboldere Volkanitleri (Tmkv) Riyodasit, trakiandezit, tefrit, tüf ve aglomeralarından oluşur.yer yer asidik yer yer bazik volkanizmanın bulunması volkanizmanın birkaç evreli olması gerektiğini gösterir. Uşak Elmadağ yöresinde, Banaz kuzeydoğusunda Devebağırtan tepe ve dolayında Balcıdamı köyü civarında geniş yayılım sunmaktadır. Beydağı Volkanitleri (Tpbv) Andezid lav, tüf ve aglomeralarından oluşur. Andazıdler genellikle porfirik yapı ve hiyalopilitik doku sunmaktadır. Alt-orta pliyosen yaşlı oldukları bölgedeki çökel istifi ile olan ilişkilerinin korelasyonu ile saptanmıştır. Beydağı volkanitleri Eşme ilçesinin kuzeydoğunda yayılım göstermektedir. Ulubey Formasyonu (Tpu) Kireçtaşı, killi çakıllı kireç taşı yersel kil, kum, silt, tüfit ve linyitli kil düzeyleri içerir. Tabanda çakıllı bir seviye ile başlayıp üstte doğru giderek kireç taşlarının hakim olduğu bir istif halinde gözlenmektedir. Pliyosen yaşlıdır. Uşak bölgesinde oldukça geniş bir alana da yayılım sunmaktadır. Payamtepe Volkanitleri (Tpm) Genel kaya türünü bazaltikandazitler oluşturmaktadır. Lavlar iri gözenekli ve porfirik dokulu olup, Plajioklas, ojit ve ender opak minarellerinden oluşan bir hamur maddesi içindeki olibin, ojit ve plajioklas fenekristalleri ile belirgindir. Gaz boşlukları ikincil minarellerle doldurulmuştur. Uşak bölgesinde dar bir alanda Uşak kuzeybatısında gözlenmektedir. Asartepe Formasyonu (Qat) Genellikle kızıl ve turuncu yer yer beyaz ve bej renklidir. 40cm çapına ulaşan kaba kırıntılarının hakim olduğu az tuturulmuş çakıl taşları genel litolojiyi oluşturur. 7

28 Plyistosen yaşlıdır. Kalınlığı 250m kadardır. Sivaslı Ovasının tamamında ve ulupınar köyü çevresinde yaygın olarak bulunmaktadır. Alüvyon (Qal) Çok kökenli, gevşek yapılı, blok, çakıl, kum, silt ve mil boyunda tutturulmamış malzemelerden oluşur. İçerdiği Malzemeler genellikle; kuvarsit, şist, gnays, mermer, kalkşist, metabazit ve kireç taşından oluşmaktadır. Dere yatakları boyunca yayılım gösterir. Kalınlığı değişkendir. A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma Uşak yöresi temeli Menderes Masifinin Metamorfik kayaçları ve Menderes masifinin üzerindeki platform tipi karbonat çökelleri oluşturmaktadır.derin zonlarda metamorfizma geçirmiş olan bu birimler Menderes Masifi Metamorfik kayaçları Tetis Okyanusunun kapanımıyla birlikte okyanusal kabuk kayaları tarafından bir nap şeklinde örtülmüş ve bölgede kabuğun kalınlaşmasıyla Granitik kayalar sokulum yapmıştır. Miyosen sonrası bölgenin gerilmeli bir rejimin etkisi altına girmesi, Menderes Masifinin KG yönlü çekilerek Metamorfik çekirdek olarak yükselmesiyle bölgede doğrultu atımlı ve düşey fayların egemen olduğu gerilme başlamıştır. Neojen döneminde açılmaya başlayan havzalarda karasal çekirdeğin hakim olduğu istifler ve gerilme rejiminin denetlendiği Volkanizma faaliyetleri etkin olmuştur. Alt Miyosenden günümüze değin bu rejim etkisini sürdürmüştür. Bölge Pliyosende görsel bir havza karakteri kazanmış ve çok geniş sahalar bu havzada oluşan çökeller tarafından örtülmüştür. Günümüzde Uşak dört bir yanı Metamorfik (Musadağ, Burgazdağ, Murat Dağı) ve Volkanik kayaçların (Elmadağ, Beydağı) çevrelediği dağ kuşakları arasında çökel havzaları şeklinde bir görünüm sunmaktadır. A.5.2.Tektonik ve Paleocoğrafya Dört Jeolojik zamana ait çeşitli litolojiden yapılı Uşak yöresi, Post Alpin dönemde Neotektonik hareketlere maruz kalmış, günümüzdeki morfolojik görünümü ortaya çıkmıştır. Bu bölge jeolojik yapısı ve morfo-tektonik özelliği itibari ile Asor adalarından Endonezya ya kadar uzanan Alpin Kuşakta yer tutmaktadır. Uşak yöresi Kuzey Anadolu Fay sistemi, Ege-Hellen hendeği ve bunun doğu uzantısı durumunda olan Kıbrıs yayı ile Ege Graben sistemini içeren Batı Anadolu çekme rejiminin denetimi altındadır. Anadolunun batıya hareketi, doğu batı yönlü sıkışmalara, kuzey-güney yönlü genişlemelere ve dolayısıyla da yöredeki fay sistemlerinin domino taşları gibi 8

29 birbirini etkileyerek kıpırdanmasına neden olmaktadır. Nitekim Afrika levhasının Anadolu altına daldığı Ege Hellen hendeği ve bunun doğu uzantısı durumunda olan Ege graben sisteminin fayları kuzey Anadolu sisteminin batısındaki faylar ve Marmara denizindeki faylar dikkat çekmektedir. KAYNAKLAR Jeoloji Mühendisleri Odası Turizm Envanteri 2001 Uşak Valiliği, 21. Yüzyıl Eşiğinde Uşak Sempozyumu,

30 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları B.1.1.Güneş Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi C Bölümünde verilmiştir. B.1.2.Su Gücü İlimiz sınırları içersinde enerjiye dönüştürülebilecek su kaynakları bulunmamaktadır. B.1.3.Kömür İlimiz sınırları içersinde Merkez ilçe İlyaslı Kasabası sınırları içersinde Kömür rezervi mevcuttur. B.5.3 Enerji Madenleri Bölümünde konuyla ilgili bilgi verilmiştir. B.1.4.Doğalgaz Uşak iline 2003 yılında Doğal Gaz gelmiştir. İlk etapta Organize Bölge Müdürlüğü içersinde faaliyet gösteren işletmelere verilmiş olup, 2004 yılı içinde de Merkezde bulunan işletmeler doğalgaz bağlantısı yaparak kullanıma geçmişlerdir.2005 yılı sonu itibarıyla ısınma amaçlı olarak doğalgaz kullanıma sunulmuştur yılı sonu itibarı ile Sanayide %60 Konutlarda %40 kullanım olmuştur. B.1.5.Rüzgar İlimiz Banaz ilçesinde kurulması planlanan Rüzgar Enerji Santraline ait proje tanıtım dosyası tamamlanmış olup, henüz bir faaliyette bulunulmamıştır.(54 MW) B.1.6. Biyomas (Biyogaz, Odun, Tezek) İlimizde Biyomas (Gübre, bitkisel atık ve benzeri organik atıkların oksijensiz ortamda fermante olması sonucu meydana gelen yanıcı gaz) enerji türünden yararlanılmamaktadır. B.1.7. Petrol Uşak il sınırları içersinde petrol rezervi bulunmamaktadır. 10

31 B.1.8. Jeotermal Sahalar Hamamboğazı Kaplıcası Aksaz Hamamları Emirfakı Hamamları Örencik Kaplıcası B.2.Biyolojik Çeşitlilik B.2.1. Ormanlar Tablo 1: Uşak taki Orman Alanlarının Yüzdeleri. KORU BALTALIK VERİMLİ ORMAN BOZUK ORMAN ORM. ALAN OR AÇIKLIK ALAN TOPLAM ALAN İli NORMAL BOZUK NORMAL BOZUK HA. HA. HA. HA. HA. HA HA % HA. HA. UŞAK % B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları Konuyla ilgili bilgi edinilememiştir. B.2.2.Çayır ve Mera 2008 yılı Mera Çalışmaları Uşak İlinde 263 köyde ha mera alanında tespit-tahdit ve 113 köyde ha mera alanında tahsis çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca tahsisi tamamlanan ve ekonomik mera büyüklüğüne sahip olan 15 köyde Mera Yönetim Birliği kurularak görevine başlamıştır. Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi (Merbis-Gep) kapsamında İlimizdeki merası olan köylere ait faaliyetlerin coğrafi bilgi sistemleri üzerinden takibi,yürütülmesi ve kontrol edilmesi amacıyla 111 köydeki hektar mera alanına ait veri bilgileri netcad harita programında sayısal ortama aktarılmıştır. Mera ıslah çalışmaları kapsamında 2008 yılında 2 köy proğrama alınmış olup halen 5 köyde çalışmalar devam etmektedir yılı İlkbaharda dekar ve sonbaharda 624 dekar mera alanı gübrelenmiştir.islah Projesi uygulanan Kediyünü köyünde 85 dekar alanda dikenli tel ile ihata, mera kapısı, hayvanların ihtiyacı olan 11

32 sıvat yapılarak otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler inşa edilmiştir. İlimizde yağışın yetersiz ve düzensiz olmasından dolayı sulamaya gereken önem verilmiş ve meraların sulanması suretiyle otlatma süresinin uzatılması planlanmıştır. Bu amaçla; Merkez Hocalar köyü merasında bulunan kuyudaki suyun kullanılarak 650 dekar meranın sulanması için yağmurlama sulama sistemi kurulmuştur. Merkez ve 2 İlçede olmak üzere 3 mera teknik ekibi tarafından tespit, tahdit ve tahsis işlemleri yürütülmektedir. Şekil 3 : Mera İhaleleri. GRAFİK : MERA İHALELERİ 31% İ.Yapılan İ.Yapılmayan 69% Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre Türkiye genelinde 1 Büyükbaş hayvan birimine düşen mera alanı 20 dekar, İlimizdeki mera mevcudu ve hayvan sayısına göre ise 5 dekardır. 1.B.B.H. BİRİMİNE DÜŞEN MERA ALANI UŞAK 5 TÜRKİYE 20 12

33 Şekil. 4 : B.B.H.B.Düşen Mera Alanı B.B.H.B.DÜŞEN MERA ALANI S1 UŞAK TÜRKİYE Seriler 1 B.2.3. Sulak Alanlar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından sulanan saha; Gölet Ha. Yerüstü Suyu Ha. Yer altı Suyu 116 Ha. Toplam Ha. Toplam sulanan alan Sulamaya elverişli saha Ha Ha. B.2.4.Flora İlimizde Acer monspessulanum Endemik Bitki olarak tespit edilmiştir. Boyu ilimizde 3m ye kadar gözlenmiş olup, Altıntaş köyünde gözlenmiştir.yaprakları üç loblu olan bir ağaçtır. Meyve kanatları arasındaki açı,dar açı olup meyveleri, kanatların ilk oluştuğu zaman kırmızı renklidir. Yüksek rakımlarda yetişir. B.2.5.Fauna İlimizde endemik hayvan bulunmamaktadır. 13

34 B.2.6.Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler Başkomutanlık Tarihi Milli Parkının bir kısmı Banaz ilçesi Büyükoturak Kasabası sınırları içersinde kalmaktadır. B.3. Toprak Tablo 3 : Toprak Sınıfları ve Dağılımı Toprak Sınıfları Alan (Ha.) Oran (%) Alüvyal Hidromorfik Alüvyal Kolüvyal Kahverengi Orman KireçsizKahverengi Orman Kestane Rengi Kırmızı kestane Rengi Kahverengi Kireçsiz Kahverengi Rendzina Irmak Taşkını Yataklar Çıplak Kaya B.4. Su Kaynakları B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar İlimize içme suyu sağlayan kaynaklar şunlardır; Tablo 4 : İlimize İçme Suyu Sağlayan Kaynaklar. Adı Türü Yeri Kapasite si (m3/yıl) Kalitesi (SKKY Tablo-1) Hangi Yerleşim Yerine İçme Suyu Sağladığı Havaalanı Kuyuları Kuyu Bozkuş Köyü civarı Bölme Kuyuları Kuyu Fatih Mah Kuyulardan ve 14

35 Doğala Kuyuları Kuyu Aybey Mah Kaynaklardan Asfalt Şantiyesi Kuyu Gediz Kümesi pompalanan sular toplama Karakol Drenajı Kaynak Karabol Köyü depolarından Çokrağan Memba Kaynak Yukarı Karacahisar Şehrin tümüne dağıtılmaktadır. Yeraltı Su Kaynağı Kuyu Güre Kasabası Güre Kasabası Çokrağan Yüzeysel İçme Yukarı Karacahisar İçilebilir Banaz İlçesine Suyu Köyü-Banaz Ulubey İçme suyu Sondaj Külçen Deresi Ulubey Uygun Ulubey-Çubuk Dağı mahallesi Köseler İçme suyu Sondaj Köseler Köyü Uygun Köseler Köyü Sevindikler Mah. Kıranköy Içme suyu Kaynak Kıranköy Uygun Kıranköy k. Sülümenli İçme Sondaj Sülümenli Köyü Uygun Sülümenli k. suyu Hasköy İçme suyu Kaynak Ulaş mevkii (Karahallı,Kırkyaren) Uygun Hasköy k. Kırkyaren B.Kayallı İçme suyu Kaynak Toptaş mevkii Ulubey Uygun B.Kayallı sınırları K.Kayallı İçme suyu Sondaj Kıran mevkii K.Kayallı Uygun K.Kayallı sınırları İshaklar İçme suyu Sondaj Eski bağlar İshaklar k. Sınırı Uygun İshaklar-Yenice Mah Omurca İçme suyu Sondaj Kuru dere mevkii Uygun Omurca k. Omurca Çardak İçme suyu Sondaj Çardak k. Uygun Çardak k. Çırpıcılar İçme suyu Sondaj Çırpıcılar k. Uygun Çırpıcılar k. Söğütlü k. İçme Kaynak Söğütlü k. Uygun Söğütlü k. suyu K.İlyaslı İçme suyu Kaynak K.İlyaslı k. Uygun K.İlyaslı k. Akkeçili İçme suyu Sondaj Kozdağı mevkii Uygun Akkeçili k. Akkeçili k. Çamdere İçme suyu Sondaj Çamdağı k. Uygun Çamdere k. İnay İçme suyu Kaynak İnay köyü Uygun İnay köyü Kışla k. İçme suyu Sondaj Kışla k. Uygun Kışla k. Karacaahmet İçme Sondaj Karacaahmet k. Uygun Karacaahmet k. suyu Çamlıbel İçme suyu Kaynak Sülümenli k. Uygun Çamlıbel k. Kurudere İçme suyu Kaynak Kurudere k. Uygun Kurudere k. Hanyeri İçme suyu Kaynak Hanyeri k. Uygun Hanyeri k. Aksaz İçme suyu Kaynak Aksaz k. Uygun Aksaz k. Deredam ve Bekimiş Mah. Gümüşkol İçme Tanker_taşıma Kışla k. Uygun Gümüşkol k. suyu Katrancılar İçme Tanker_taşıma Bekişli k. Uygun Katrancılar k suyu Avgan İçme suyu Kaynak Ulubey deresi Uygun Avgan k. Bekdemir İçme suyu Sondaj Hocalar k. Uygun Bekdemir k. Dutluca İçme suyu Sondaj Dutluca k. Uygun Dutluca k. Külçen İçme suyu Sondaj Külçen deresi Uygun Külçen k. - Çalışkanlar k. Şebeke suyu Kaynak Hocalar pınarı m³ Beklenir 15

36 Şebeke suyu Kaynak Ulubey deresi 500(1994) 75 m³ Külçen köyü Şebeke suyu Kaynak Cuma yolu m³ Dutluca Şebeke suyu Kaynak Ulubey deresi 700(1994) 75 m³ Avgan k. Şebeke suyu Kaynak Ulubey deresi 500(1994) 75 m³ Çalışkanlar Karahallı Kaynak Çılandır deresi T.S 20 Karahallı Paşalar Kaynak Çılandır deresi T.S 20 Paşalar Kavaklı Kaynak Çılandır deresi T.S 20 Kavaklı Buğdaycı Artezyen Mezarlık Kuruçay T.S 22 Buğdaycı Kaykıllı T.S 22 Kaykıllı Dumanlı T.S 22 Dumanlı Coplu T.S 22 Coplu Çokaklı Artezyen Beneş deresi T.S 30 Çokaklı Deli Hıdırlı Artezyen Değirmen önü T.S 26 Deli Hıdırlı Külköy Artezyen Derincik mevkii T.S 26 Külköy Duraklı Artezyen Derincik mevkii T.S26 Duraklı Karbasan Artezyen Kuyu yolu T.S 26 Karbasan Kırkyaren Artezyen Ulaş deresi Kırkyaren Bekiköy Artezyen Eski bağlar T.S 20 Bekiköy Alfaklar Artezyen Şerif ağa kuyusu T.S 18 Alfaklar Karayakuplu Artezyen Şerif ağa kuyusu Karayakuplu Sivaslı Artezyen Evrenli T.S 32 Sivaslı Pınarbaşı beldesi Artezyen Yediahar T.S 26 Pınarbaşı Tatar Artezyen Tatar Kogu mevkii T.S 34 Tatar Selçikler Artezyen Cingil çayırı T.S 36 Selçikler Eldeniz k. Artezyen İki köprü arası T.S 30 Eldeniz Cinoğlu k. Artezyen Terzioğlu mevkii T.S 26 Cinoğlu Hanoğlu k Kaynak Köy üstü T.S 27 Hanoğlu Ketenli k. Kaynak Dere boyu T.S 26 Ketenlik tekeli Horzumlar Karaboyalık k. Artezyen Akalın mevkii T.S 38 Karaboyalık Ercek Artezyen T.S 24 Erce Yeni Erce k Artezyen T.S 20 Yeni Erce Akarca k Kaynak T.S 32 Akarca Özbeyli k Kaynak T.S 21 Özbeyli Salmanlar k Artezyen Çayır mevkii T.S 44 Salmanlar Samatlar k Artezyen Akçapınar T.S 22 Samatlar Kökez Artezyen Pınar mevkii T.S 28 Kökez Sazak k Kaynak Selçikler yolu T.S 22 Sazak Azizler Artezyen Şirşir T.S 29 Azizler Yayalar beldesi Artezyen T.S 24 Yayalar Ağaçbeyli beldesi Artezyen Çivril yolu altı T.S 26 Ağaçbeyli Hacım Artezyen Uşak yolu T.S 32 Hacım Güllü deresi grup Kapitaj Güllü bağırsak deresi 7 lt/sn Uygun Eşme ve güllü içme suyu beldesi Güllübağ içme suyu Sondaj Kayalı deresi Uygun Güllübağ ve Kayalı k Camili grup içme Sondaj Camili Uygun Camili ve suyu Kocabey k. Takmak göleti Yüzeysel Takmak yöresi Uygun Takmak, 16

37 arıtma suyu Dereköy ve Kıranköy Yeleğen içme suyu Sondaj Yeleğen deresi Uygun Yeleğen Eşmetaş içme suyu Sondaj Eşmetaş Uygun Eşmetaş Balabancı içme Sondaj Balabancı Uygun Balabancı k suyu Keklikli içme suyu Sondaj Keklikli k Uygun Keklikli k Yeşilkavak içme Kapitaj Yeşilkavak Döven Uygun Yeşilkavak köyü suyu mevkii Ağabey içme suyu Sondaj Ağabey Uygun Ağabey k Kayapınar içme Sondaj Kayapınar deresi Uygun Kayapınar köyü suyu Konak içme suyu Sondaj Konak Uygun Konak köyü Narlı içme suyu Sondaj Narlı Uygun Narlı Ahmetler içme suyu Sondaj Hayribey mevkii Uygun Ahmetler beldesi Kolankaya içme Sondaj Kolankaya deresi Uygun Kolankaya suyu Gedikler içme suyu Sondaj Gedikler Uygun Gedikler k Gökçukur içme suyu Sondaj Gökçukur Uygun Gökçukur Emirli içme suyu Sondaj Emirli Uygun Emirli k Karaahmetli grup Sondaj Karaahmetli Uygun Karaahmetli ve içme suyu Şehitli köyü Davutlar içme suyu Kaynak Davutlar Uygun Davutlar Caberler Kaynak Caberler Uygun Caberler Bozlar Kaynak Bozlar Uygun Bozlar Yaylaköy içme suyu Kaynak Yaylaköy Uygun Yaylaköy Güneyköy içme Kaynak Güneyköy Uygun Güneyköy suyu Cevizli içme suyu Kaynak Cevizli Uygun Cevizli Hardallı Kaynak Hardallı Uygun hardallı Dereli içme suyu Kaynak Dereli Uygun Dereli k Manavlı içme suyu Kaynak Manavlı Uygun Manavlı k Kazaklar içme suyu Kaynak Kazaklar Uygun Kazaklar Yeniköy içme suyu Kaynak Yeniköy Uygun Yeniköy Kandemirler içme Kaynak Kandemirler Uygun Kandemirler suyu Poslu içme suyu Kaynak Poslu Uygun Poslu Araplar içme suyu Kaynak Araplar Uygun Araplar İsalar içme suyu Kaynak İsalar Uygun İsalar Bekişli içme suyu Kaynak Bekişli Uygun Bekişli Karacaömerli içme Kaynak Karacaömerli Uygun Karacaömerli suyu Akçaköy içme suyu Kaynak Akçaköy Uygun Akçaköy Saraycık içme suyu Kaynak Saraycık Uygun Saraycık Aydınlı içme suyu Kaynak Aydınlı Uygun Aydınlı Cemalçavuş içme Kaynak Cemalçavuş Uygun Cemalçavuş suyu Günkaya içme suyu Kaynak Günkaya Uygun Günkaya Hamamdere içme Kaynak Hamamdere Uygun Hamamdere suyu Köylüoğlu içme suyu Kaynak Köylüoğlu Uygun Köylüoğlu Uluyayla içme suyu Kaynak Uluyayla Uygun Uluyayla 17

38 Karabacaklı içme Kaynak Karabacaklı Uygun Karabacaklı suyu Dervişli içme suyu Kaynak Dervişli Uygun Dervişli Armutlu içme suyu Kaynak Armutu Uygun Armutlu Oymalı içme suyu Kaynak Oymalı Uygun Oymalı Alahabalı içme suyu Kaynak Alahabalı Uygun Alahabalı Eşmeli içme suyu Kaynak Eşmeli Uygun Eşmeli Çaykışla içme suyu Kaynak Çaykışla Uygun Çaykışla T.S : Toplam Sertlik B.4.2.Yer altı Su Kaynakları Tablo 5 : Yılları arasında açılmış sondaj kuyuları listesi NO İLÇESİ ÜNİTESİ AÇILDIĞI VERİM İŞLETMEYE PROJE YIL Lt/Sn. AÇILDIĞI YIL 1 Merkez Çınarcık Grb Kuru Yok 2 Merkez Kalfa Köyü Var 3 Merkez Doğancık Var 4 Merkez Kuyucak Köyü Var 5 Merkez Ortabağ Var 6 Merkez Mollamusa Grb Kuru Yok 7 Merkez Karlık 1991 Kuru Yok 8 Merkez Yeniköy Grb Var 9 Merkez Köy Hizm. İl Müd Var 10 Merkez Karahasan Var 11 Merkez Çatalbayır 1993 Kuru Yok 12 Merkez Kısık-Kargılar Var 13 Merkez İkisaray Var 14 Merkez Çınarcık-ÜrünköyGrb Var 15 Merkez Derbent-Ortaburun Mh Var 16 Merkez Bozkuş Var 17 Merkez Kaşbelen Asfalt Şant Var 18 Merkez Çarıkköy Var 19 Merkez İkisaray 1994 Kuru Yok 20 Merkez Eynehan Köyü Var 21 Merkez Dağyenice 1995 Kuru Yok 22 Merkez Çevreköy Var 23 Merkez Köy Hizm. İl Müd , Var 24 Merkez Askerlik Şb. Baş Kuru Yok 25 Merkez Aşağı Karacahisar 1995 Kuru Yok 26 Merkez Koyunbeyli-Altınbaşak Var 27 Merkez Sarıdere Var 28 Merkez Buğdaylı-Ormandamı Var 29 Merkez Beylerhan Var 30 Merkez Güvem Gölet Tes Var 31 Merkez Karakuyu Grb Var 18

39 32 Merkez Çatalbayır Köyü 1996 Kuru Yok 33 Merkez Kediyünü Var 34 Merkez Demirören Var 35 Merkez Paşacıoğlu 1996 Kuru Yok 36 Merkez Selvioğlu-Çuhadarlar ,5 Var 37 Merkez Dağdemirler ,5 Var 38 Merkez Kırka Var 39 Merkez İkisaray Var 40 Merkez Jandarma Alay Kom Var 41 Merkez Çatalbayır Var 42 Merkez Köy Hizm. İl Müd Var 43 Merkez Derbent Var 44 Merkez Gökçedal 1998 Kuru Yok 45 Merkez Karaköse Var 46 Merkez Yapağılar Var 47 Merkez Karlık , Var 48 Merkez Çamyuva ,5 Var 49 Merkez Yaşamışlar Yok 50 Merkez Zahman ,5 Var 51 Merkez Elmacık YYY Yok 52 Merkez Halilefendi Çiftliği Yok 53 Merkez Muharremşah-İspiroğlu Yok 54 Merkez Paşacıoğlu 2002 Kuru Yok 55 Merkez Yapağılar YYY Kuru Yok 56 Merkez Dağyenice 2001 Kuru Yok 57 Merkez Köprübaşı Yok 58 Banaz Ovacık 1990 Kuru Yok 59 Banaz Ovacık 1991 Kuru Yok 60 Banaz Hasanköy Var 61 Banaz Nohutova İstasyon Mah Var 62 Banaz Kızılcaören-Kuşdemir Var 63 Banaz Alaba 1994 Kuru Yok 64 Banaz Küçükler Var 65 Banaz Bahadır-Değirmen Mah Var 66 Banaz Corum Var 67 Banaz Yeşilyurt Var 68 Banaz Derbent Var 69 Banaz Reşadiye 1996 Kuru Yok 70 Banaz Baltalı 1997 Kuru Yok 71 Banaz Düzlüce Var 72 Banaz Kaplangı Kuru Yok 73 Banaz Susuz Var 74 Banaz Banazköy Var 75 Banaz Güllüçam Var 76 Banaz Ulupınar-Fakıdamı Mh Var 19

40 77 Banaz Düzkışla ,5 Var 78 Banaz Ulupınar Var 79 Banaz Karaköse 1999 Kuru Yok 80 Banaz KH. Banaz Bakımevi ,5 Yok 81 Banaz Ovacık Var 82 Banaz Ahat Yok 83 Banaz Baltalı 2002 Kuru Yok 84 Banaz Muratlı 2002 Tec.Yapılmadı Yok 85 Eşme Poslu Grb.(Karaahmetli) , Var 86 Eşme Poslu Grb. (Yeniköy) Var 87 Eşme Poslu Grb. (Kazaklar) Var 88 Eşme Cevizli Grb. (Dereli) 1995 Kuru Yok 89 Eşme Balabancı 1994 Kuru Yok 90 Eşme Bozlar , Var 91 Eşme Kayalı Var 92 Eşme Cemalçavuş 1994 Kuru Yok 93 Eşme Katrancılar Grb-1(Kışla) , Var 94 Eşme Katrancılar Grb-2(Kışla) , Var 95 Eşme Alahabalı Grb Kuru Yok 96 Eşme K. H. Eşme Bakımevi , Var 97 Eşme Ağabey 1997 Kuru Yok 98 Eşme Armutlu İçilmez 99 Eşme Ağabey Var 100 Eşme Armutlu Yok 101 Eşme Kıranköy Yok 102 Eşme Güllübağ ,5 Yok 103 Eşme Güney İçilmez 104 Karahallı Buğdaylı Grb Var 105 Karahallı Külköy Var 106 Karahallı Paşalar 1999 Kuru Yok 107 Karahallı Delihıdırlı 2000 Kuru Yok 108 Karahallı Delihıdırlı Var 109 Karahallı Kırkyaren 2002 Kuru Yok 110 Sivaslı Yeni Erice Var 111 Sivaslı Budaklar 1992 Kuru Yok 112 Sivaslı Pınarbaşı Var 113 Sivaslı Azizler Var 114 Sivaslı Budaklar Var 115 Sivaslı Hacim , Var 116 Sivaslı Salmanlar 1995 Kuru Yok 117 Sivaslı Hanoğlu 1995 Kuru Yok 118 Sivaslı Karaboyalık Var 119 Sivaslı Akarca-Salmanlar Grb Var 120 Sivaslı Eldeniz Var 121 Sivaslı Sazak Var 20

41 122 Sivaslı Özbeyli Var 123 Sivaslı Hanoğlu Var 124 Sivaslı Cinoğlu Yok 125 Ulubey İshaklar 1990 Kuru Yok 126 Ulubey Küçükkayalı , Var 127 Ulubey Çamlıbel Var 128 Ulubey İshaklar , Var 129 Ulubey Çardak 1992 Kuru Yok 130 Ulubey Gedikler İçilmez 131 Ulubey Çardak Var 132 Ulubey Büyük Kayalı 1992 Kuru Yok 133 Ulubey Çamlıbel İçilmez 134 Ulubey Gümüşkol 1993 Kuru Yok 135 Ulubey Köseler , Var 136 Ulubey Küçükkayalı 1996 Kuru Yok 137 Ulubey Sülümenli İçilmez 138 Ulubey Küçükkayalı Kuru Yok 139 Ulubey Küçükkayalı Kuru Yok 140 Ulubey Çırpıcılar Var 141 Ulubey Omurca Var 142 Ulubey Köseler Var 143 Ulubey İnay Merdivenli Mah Kuru Yok 144 Ulubey Büyük Kayalı Var 145 Ulubey Büyük Kayalı Kuru Yok 146 Ulubey Büyük Kayalı Var 147 Ulubey Kıranköy Var 148 Ulubey Aksaz Var 149 Ulubey Dutluca Yok 150 Ulubey Gedikler Yok 151 Ulubey İnay-Merdivenli Mah Tec.Yapılmadı Yok 152 Merkez Yapağılar Yok 153 Merkez Ulucak Yok 154 Merkez Çamyazı Yok 155 Merkez Dışkaya Yok 156 Banaz Çöğürlü Yok 157 Eşme Narıncalı Yok 158 Eşme Armutlu-Caberler Yok 159 Eşme Bozlar Yok 160 Eşme Takmak Yok 161 Karahallı Karayakuplu Yok 162 Karahallı Dumanlı Yok 163 Ulubey Aksaz Yok 21