TOMBİK ( DALYA) OYUN GRUBU EĞİTMEN EĞİTİMİ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOMBİK ( DALYA) OYUN GRUBU EĞİTMEN EĞİTİMİ KILAVUZU"

Transkript

1 ÇOCUK OYUNLARI VE SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU BİRDİRBİR FEDERASYONU TOMBİK ( DALYA) OYUN GRUBU EĞİTMEN EĞİTİMİ KILAVUZU Tombik ( Dalya) Oyun Grubu Oyun Liderliği ve Oyun Hakemliği Seminer Koordinatörlüğü 14

2 ÖNSÖZ Hayat her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Bilim gelişiyor. Hayatta ayrıntı daha da önemli hale geliyor. Bu ayrıntıları yakalamak, hizmet alanını genişletmek için acilen tedbirlerin oluşması gerekmektedir. Bunun içinde insanlık neslinin daha donanımlı hale getirilmesi gerekiyor. Daha donanımlı hale getirmenin yolu ise özgür ve özgün düşünme kanallarının açık olmasında yatmaktadır. Durum bu olunca çocukların hayal kurmalarına, kurdukları hayallerde özgür olmalarına, soyut ve somut süreçlerinde prangalardan uzak kendilerini gerçekleştirmeye temel teşkil edecek oyunlara daha da önem verilmesi gerekiyor. Büyüklerin oturup kurallarını koyduğu ve makine ile insanı rakip yaptığı bir ortamdan en büyük rakibin kendi olduğu gerçeğine dayanan oyunlar ile çocukları buluşturmak, kendini aşmasını ve gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Bunun içinde insanlığın geçmişteki tecrübelerini incelemek, bu tecrübenin üzerinden günümüz şartlarında yeniden çocuklarımızın beğenilerine sunmak önemli bir çalışmadır. Ülke genelinde yapılan çalışmalarda çocukların kendilerini gerçekleştirme yönünde pek zaman ayıramadıkları, sürekli güdüleme esasına göre yaşının ve sorumluluğunun üstünde geleceğe koşturulduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda; sosyolojik, tarihi, ekonomik, kültürel alanlarda boşluklar meydana gelmiş, sağlıklı bir neslin yetişmesinde önemli engeller oluşmuştur. Kuşak çatışması toplumumuzun en temel sorunlarından birisi olmuştur. Yaptığımız anketlerde çocukların yaşıtları, ailesi ve komşular ile vakit geçirmemesi gibi nedenlerden dolayı kaynaşma olmadığı gözlemlenmiştir. Ülkemizde şehirleşme çok hızlı gelişmiştir. Köy nüfusu ile şehir nüfusu oranındaki değişimin çok hızlı olması sosyalleşmede sorunlar yaşatmıştır. Sosyalleşmede çocukların yeri çok büyüktür. Ekonomik sıkıntılar, terör gibi ülkenin içende bulunduğu sorunlar, kaygılar çocukların hep bir yerlere hazırlanması mantığını oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak ta çocuklar sürekli bir yarışçı olarak algılanmış, örgün eğitim programlarını da bu duruma göre düzenlemek zorunluluğu hissedilmiştir. Kendisini gerçekleştirmeye, özgün düşünmeye zemin hazırlanamamıştır. Netice itibarı ile çocuklarımız yaşadığı topluma yabancılaşmış kültür zincirinde halka kopmalarına neden olunmuştur. Kültür aktarımındaki halka kırılmaları çocuklarımızı sadece kendi toplumuna yabancılaşmayı getirmemiştir. Aynı zamanda tarihine de yabancılaştıran bu veriler insanı tanımlayan tarih bilinci, sosyolojik ortam coğrafi sevgi ve saygısını birbirine yabancılaştıran, küresel kültürün kıskacına itmiştir. Çocuklarımızı yabancılaşmadan kurtaracak en temel konu yeniden

3 birbirleri ile buluşturmaktır. Birbirleri ile oynatmaktır. Oynarken örnek yapılanmalar oluşturulmalı, ancak serbest hareket alanları da yapılarak çocukların özgün ve özgür oynaması, düşünmesi ve hayal kurması gibi en temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Televizyon, bilgisayar gibi teknolojik verileri kullanım talimatlarına uygun vakit ayırmalı, edilgen olma zamanları en aza indirgenmelidir. Kültürel halkaların kopmaması için çok ciddi derleme çalışması yapılmalı, yapılan derlemelerden olguların illiyetleri tespit edilmeli, illiyetleri bozulmadan günümüze yeniden uyarlanmalıdır. Bu uyarlamaların günümüz ihtiyacına uygun pazarlama, yaygınlaştırma ve sektörel alan oluşmasına uygun olmalıdır. Yaygınlaştırıp toplum tarafından popüler olan oyunların önce ülke örgütlenmesini sonra da dünya spor örgütlenmesi içinde yer alması sağlanmalıdır. Gerek yaz gerekse kış olimpiyatlarının içine bu çocuk oyunlarımızdan birkaç tanesinin spor branşı olarak girmesini sağlamalıyız. İnsan neslini yetileri çerçevesinde yönlendirerek, rehberlik yapılması çok önemlidir. Özellikle yetenek tespiti ve yönlendirmedeki rehberlik, çocukların başarılı olması yönündeki isabeti artıracaktır. Bunun içinde oyun esnasında çocukların verilerini oluşturarak bilgi bankasının yapılması rehberlik açısından çok önemlidir. Beden haritalarının bu bilgi banaksından yararlanılarak çıkarılması ve gelecekte çocukların hangi alanda başarılı olacağı noktasında önemli ipuçları verecektir. İşte çocuk oyunları bu açıdan oldukça önemlidir. Çocuk Oyunlarının yeniden güncelleştirerek oynatılması, beden haritalarının çıkartılarak yönlendirmenin yapılması, şehirleşme ve sosyalleşmede çocukların unutulmaması global dünyanın kıskacındaki insan nesli açısından çıkış olabilecek bir nesil projesidir. Oktay YELLİKAYA ÇOSKK Genel Başkanı

4 GİRİŞ (ÇOSKK) Konfederasyonumuz 2009 yılından itibaren ulusal düzeyde unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunlarımızı derleyerek güncelleştirdi. Güncelleştirilen oyunlardan 20 tanesini uluslararası yarışmalar düzenleyecek nitelikte geliştirdi. Bunlardan mendil kapmaca, seksek ve çelikçomak oyununu yaygınlaştırdı öğretmene oyun liderlik ve 6000 öğretmene hakemlik eğitimi verilerek seminer sonunda oyun liderlik ve hakemlik belgeleri verildi. 70 ilde ve 220 ilçede temsilcilik açtı. Açmaya da devam etmektedir. Temsilcilik açılan yerlerde mendil kapmaca ve seksek oyunlarında lig, turnuva ya da şenlik düzenlendi çocuk, yarışmacı olarak turnuvalara katıldı. Tombik seminerleri de pilot illerde yapılarak başarılı olmuş olup ; 1200 oyun lideri, 1100 oyun hakemi yetiştirmiştir. Pilot illerde yapılan turnuvalar büyük ses getirmiştir yılında 1. Çocuk Oyunları Mendilkapmaca Türkiye Kupası nı Çanakkale İlinde, 2012 Yılında 2. Çocuk Oyunları Mendilkapmaca Türkiye Kupası nı Manisa ilinde, 2013 Yılında 3. Çocuk Oyunları Mendilkapmaca Türkiye Kupası nı İstanbul ilinde yapmıştır Yıllında ise 4.Çocuk Oyunları Mendilkapmaca Türkiye Kupası nı yine İstanbul da İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapacaktır. Bu yıl bir ilke imza atarak 1. Çocuk Oyunları Tombik Türkiye Kupası nı gerçekleştirecektir. Çalışmalarımız Avrupa da 17 ülkeye taşındı. Dünyada bir ilki gerçekleştiren ÇOSKK, Geleneksel Çocuk Oyunlarımızı ve öz kültürümüzü dünya beden kültürüne taşımaya yönelik faaliyeti, sürdürülebilir hale getirdi. Kamuda ve diğer alanlarda yaptığı çalışmalar ile çocukların eğitiminde oyunun önemine dikkatleri çekerek, İlkokullarda Oyun ve Fiziki Etkinlik dersinin konulmasına katkıda bulundu. Kamuoyunun milli beden kültürüne dikkati çekildi. Öğretmenlerimiz, Okullar hayat olsun proje kapsamında almış oldukları belgelerle ders dışı etkinlik yapma şansını elde ettiler. Oyun bir kültürdür. Öyle ki, hem beden, hem de zihinsel kültür olarak toplumların kişiliğinin oluşmasında temel teşkil etmektedir. Bu oyunlarımızın doğru ve etkin bir şekilde uygulanması, yarışmalarda birliğin sağlanması için Konfederasyonumuz (ÇOSKK), kendisine

5 bağlı olan, Mendil Kapmaca, Seksek, Birdirbir ve Çelikçomak Federasyonlarıyla bu yıl Mendil Kapmaca, Seksek ve Çelikçomak oyunlarının seminerlerini vermektedir. Mendil Kapmaca ve Birdirbir Federasyonu ( Tombik) oyununun Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Hakemlik belgelerini tanzim etmektedir. Tamamen milli olan yeni bir nesil yetiştirme projesinde yer almak isteyenleri Tombik Oyunu Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği Eğitmen Eğitimi Seminerine davet ediyoruz. Emel ÇİMEN Seminer Koordinatörlüğü Amaç Bu kitapçık, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Seminer Koordinatörlüğünce düzenlenecek Tombik(Dalya) Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği seminerlerinde görev vermek üzere, profesyonel seminer eğitmenleri kazandırmak amacıyla ; Ağustos 2014 Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Erciyes te düzenlenecek Tombik ( Dalya) Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği Eğitmen Eğitimi Seminerine ilişkin uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Bu Kılavuz Tombik ( Dalya) Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği Eğitmen Eğitimi seminerinde; kursiyer kaydı,, eğitim programların uygulanması, kursiyer başarılarının değerlendirilmesi işlemlerini kapsar. Dayanak Birdirbir Federasyonunun tüzüğünün 3. maddesinin fıkrasının Tombik ( Dalya) Oyun Liderlerini yetiştirmek. Tombik ( Dalya) yarışmalarını düzenlemek için hakem yetiştirmek. ifadesi esasına dayanır.

6 Tanımlar Bu Kılavuzda geçen; a. Konfederasyon: Çocuk Oyunları Ve Spor Kulüpleri Konfederasyonunu b. ÇOSKK: Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonunu c. MKF: Mendilkapmaca Federasyonunu d. ÇÇF : Çelikçomak Federasyonunu e. Seminer: 2014 yılı Tombik ( Dalya) Yardımcı Oyun Liderliği Eğitmen Eğitimi seminerini, f. Eğitim personeli: Seminerde görevli yönetici, eğitmen, uzman öğretici gibi görevlileri, g. Seminer Koordinatörlüğü: Semineri sevk ve idare eden kurulu h. Katılımcı: Seminer almak için kayıt yaptıran kişi, i. Eğitmen: MKF tarafından görevlendirilen kişi j. Tombik ( Dalya) Yardımcı Oyun Lideri: Tombik Yardımcı Oyun Liderliği Seminerini başarıyla tamamlayan kişiyi, k. Tombik ( Dalya) Aday Oyun Hakemi: Tombik Aday Hakemliği Seminerini başarıyla tamamlayan kişiyi, Ön Kayıt esasları: a. Tombik ( Dalya) Yardımcı Oyun Lideri ve Aday Oyun Hakemliği Eğitmen Eğitimi Seminerine, lise, lisans ve üstü mezunu, olmak. b. 01 Ağustos 2014 Cuma günü mesai saatine kadar müracaat etmek.(sonraki tarihlerde kesinlikle müracaat alınmayacaktır.) c. Aday kursiyer ön kayıt için Çelikçomak Federasyonunun Halk Bankası Aydın Germencik Şubesindeki TR Iban numaralı hesabına TL Tombik Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği Eğitmen Eğitimi Semineri ön kayıt ibaresini yazarak yatırmış olmak. d. Aday katılımcı, adresinde Seminer Başvuruları yazan butona tıklayarak, formu doldurmak. Formun çıktısını alarak banka dekontuyla birlikte adresine göndermiş olmak. e. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolde, sayılı 10 Eylül 2012 tarihli genelge gereği her ilde uzman oyun eğitmeni yetiştirmek gereği doğmuştur. Her ilde 2 Mendilkapmaca Oyun Grubu Eğitmeni 2 Tombik Oyun Grubu Eğitmeni başvurusu alınacaktır. Başvuru sayısı ikinin üzerinde olan illerde Bölge başkanları ve Eğitim Koordinatörlüğünden oluşan kurul ilk iki adayı seçecektir.. Diğer başvuranlar yedek listesine

7 alınacak, seminere başvuru yapıp katılmayacak olan adaylar olursa yedek sırasına göre seminere alınacaktır. Daha önce eğitim alan ve görevi başında olan eğitmenlerimizin bulundukları iller de eksik eğitmen varsa adaylar kabul edilecektir. İki Tombik eğitmeni olan illerden aday başvurusu alınmayacaktır. Görev başında bulunmayan eğitmenlerimizin kadroları doldurulacaktır. f. 01. Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitiminde sona eren ön kayıt, ilk başvuranlar dikkate alınarak her ilden oyun gruplarına ait başvurulardan 2 kişi, 02.Ağustos Cumartesi günü adresinde yayınlanacaktır. Kesin Kayıt Esasları a. 02. Ağustos Ağustos 2014 tarihleri arasında, Çelikçomak Federasyonunun Halk Bankası Aydın Germencik Şubesindeki TR Iban numaralı hesabına 1000,00 TL (Tombik Yardımcı Oyun Liderliği ve Aday Oyun Hakemliği ) ibaresini kullanarak yatıran adaylar kesin kayıt hakkını kazanırlar.( Dekont adresine gönderilecektir.) b. Seminer ücretini yatırmış, Seminere katılacak adayların kesin listesi 09 Ağustos 2014 Tarihinde adresinden açıklanacaktır. c. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra seminere katılmayan kursiyere ücreti iade edilmez. d. Mücbir sebeplerden dolayı seminerin Konfederasyon tarafından iptal edilmesi durumunda ön kayıt ve kesin kayıt ücreti adaylara havale ücretleri yatırılan miktardan düşülmek üzere iade edilir. e. Ön kayıt ücreti ( kesin kayıt esasları (d) maddesinin dışında) hiçbir şekilde seminere müracaat edenlere iade edilmez. f. Kesin kayıtları açıklanan kursiyerlerle iletişime geçilerek seminer yapılacak yerlerle ilgili bilgi verilecektir. Kesin kayıtta istenecek belgeler Eğitmen Eğitimi Seminere kaydı yapılacak kursiyerlerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir. a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi b) Öğrenim belgesinin fotokopisi c) Özgeçmiş d) Sabıka Kaydı

8 Eğitim Programı Oyun Liderliği Ders Programı DERSİN ADI A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI SAAT TEŞKİLAT YAPISI 2 GENEL OYUN ÇALIŞMA BİLGİSİ 1 OYUN VE BESLENME 1 OYUN PSİKOLOJİSİ 1 OYUNCU SAĞLIĞI 1 OYUN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1 BECERİ ÖĞRENİMİ TAŞ OYUN KURALLARI 2 PSİKOMOTOR GELİŞİM 1 YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 4 TOMBİK ( DALYA) OYUN KURALLARI ( Uygulamalı) 8 TOMBİK ( DALYA) OYUNUNDA TEKNİK TAKTİK ( uygulamalı) 8

9 Oyun Hakemliği Ders Programı DERSİN ADI A.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI Masa Hakemliğinin açıklamalı Anlatımı ve Müsabaka Cetvelinin Doldurulması ( TAŞ ) SAAT 2 Başhakem görev ve sorumlulukları ( TAŞ ) 1 Çizgi Hakemlerin görev ve sorumlulukları ( TAŞ ) 1 Mendil Hakem Görev ve Sorumlulukları ( TAŞ ) 1 Merkez Hakem Kurulu 1 İl/İlçe Hakem Kurulu 1 Tombik Hakemlik Dereceleri ve Hakemlik Derecelerinin Yükseltilmesi 1 Yönetim Paneli Kullanma ve Raporlama 1 Seminer Alanları (Seminer çeşitleri) 1 Tombik Oyun Liderliği Kademeleri ve Oyun Liderliği Kademeleri Yükseltilmesi 1 Uygulamalı Sunum ( Aday 15 Dak) 8 TOPLAM : 50 SAAT Tombik (Dalya) Federasyonu Eğitmen Eğitimi Seminerinde, ÇOSKK Eğitim Koordinatörlüğü nce kabul edilmiş eğitim araçları veya eğitmen tarafından seçilen diğer eğitim araçlarından yararlanılır. Sınav Komisyonu sınav süresince her türlü değişikliği yapmakta yetkilidir. Oyun Liderliği ve Oyun Hakemliği sınavı ile ilgili kılavuzda belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda, Eğitim Koordinatörlüğünün kararları geçerli olacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınav test usulü olup 70 sorudan oluşmaktadır.her soru 1 puandır.uygulamalı seminer anlatımı 30 puandır.toplam 100 puandır.70 ve üzeri olan kursiyerler eğitmen olarak atanacaklardır.

10 Her türlü iletişim için ; ÇOSKK Eğitim Koordinatörlüğü Emel ÇİMEN Tel : Erkan Bülent ŞAFAK Tel : e- MAİL :