18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)"

Transkript

1 18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) Ankara Valiliği, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde yapılan çalıģma sonucu, Ankara nın marka baģkent olmasına yönelik çalıģmalardan biri olan Turizm, Medikal ve Sağlık Turizmi için oluģturulan heyet, Mart 2011 tarihleri arasında Moskova Fuar ve Kongresine katıldı. Türkiye'nin en önemli pazarlarından olan Rusya pazarına dönük tanıtım ve kampanyaların yoğun olarak yaģandığı 2011 MITT Moskova Fuarı, Dünyanın yedinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilmekte ve bu yıl Fuarı 100 bin kiģinin ziyaret ettiği bildirilmektedir. Bu yıl 18. cisi düzenlenen Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Türk standının açılıģını yaptıktan sonra fuar alanını gezdi ve standaki görevliler ve ziyaretçi Ruslarla görüģtü. Fotograflar Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden alınmıģtır (16 Mart 2011, Moskova-Rusya) 1 Moskova Turizm Fuarı Türkiye Fuayesinde Türkiye deki tüm turizm kuruluģları ile Ankara nın tanıtımı yapıldı. Fuarın ilk günü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, BaĢbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ın eģi Emine ERDOĞAN ve Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY ın eģi Gülten GÜNAY, Edirne Kırkpınar BaĢ Pehlivanı Ahmet TAġÇI Ankara standını ziyaret ettiler. Fuarda Ankara standını ziyaret eden yabancı konuklara Ankara ve ilçelerini tanıtan materyaller verilirken, ilginin büyük olduğu gözlendi. Sayın Emine ERDOĞAN ve Gülten GÜNAY Türkiye Turizm alanını ziyaret ettiler (17 Mart 2011) Türkiye, MITT Moskova Fuarı na Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 8. pavyonda toplam metrekarelik standıyla katıldı. Türkiye nin ikinci büyük pazarı olan Rusya da

2 düzenlenen ve 3 bini aģkın firmanın katıldığı fuarda, Türk stantlarında destinasyon tanıtımına ağırlık verildi. Baş Pehlivanı Ahmet TAŞÇI, Levent DEMİREL, Ankara Belediyesi, T. Sağlık Vakfı ve Ank. Kalkınma Ajansı Ankara dan, Moskova daki Fuar ve Kongreye katılan Türkiye Sağlık Vakfı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı, Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Çam Otel, Bayındır Sağlık Grubu, Ankara International Medicana Hastanesi ve Medikal Park Hastanelerini temsilen 25 kiģilik heyet ile Ankara da medikal ve termal turizmin tanıtımına ağırlık verildi. 2 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Murat KÖSE, Fuat YILDIRIM, Hamit MERMER, Selami DOĞANLI ve DurmuĢ ÖZCAN, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer VURAL ve DıĢ ĠliĢkiler Dairesi Yetkilisi Masum SUN, Fuar ve Kongre süresince hem sağlık turizmi konularının da kapsayacak Ģekilde ikili düzeyde görüģmeler yapmıģ hem de yerel yönetimler açısından önem arz eden hususlarda Moskova da görüģme ve gözlemlerde bulunmuģlardır. Ankara dan hazırlıklarını tam olarak yapıp giden ekip Ankara nın marka kent olmasına katkı sağlayacak kitap ve broģürleri de ziyaretçilere dağıtmıģlardır. Asım BALCI (Ankara Kalkınma Ajansı), Murat KÖSE (Ankara Belediyesi) ve Bekir METĠN (Türkiye Sağlık Vakfı)

3 Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri Bekir METĠN ile Moskova da 10 yılı aģkın süredir görev yapan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Eray GÖNEN, Rusya Ülke Direktörü Eleana GÖNEN ve Rusya Ülke Direktör Yardımcısı Mihael KNISHEVSKIY, Moskova Turizm Fuarı ile Medikal & Sağlık Turizmi Kongresi sırasında özellikle baģta Rus yetkililer olmak üzere Rusya ve Rusya dan ayrılan diğer BDT Ülkeleri ile sıkı temaslar kurdular. Medikal ve Termal Turizm iģi yapan ve Moskova da bulunan diğer Dünya ülkeleri kuruluģları ile de hem ikili hem de çok taraflı iliģkilerin kurulması için çalıģtılar. Türkiye Sağlık Vakfı Temsilcileri Mihael KNISHEVSKIY, Bekir METĠN, Eleana GÖNEN ve Eray GÖNEN Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Rusya nın tüm turizm sektörü için olduğu gibi, Ankara turizmi için de önem taģıdığından hareketle görüģme ve gözlemlerde bulundu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL, Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirleri Yusuf ÇETĠNTAġ ve Uğur DEMĠRBAġ ayrıca, Kızılcahamam Çam Otel yetkilileri Faruk OGULTÜRK ve Ayhan ERTAġ Kızılcahamam Standını ziyaret eden protokol üyeleri ve ziyaretçilerle birebir ilgilendi. Kızılcahamam a yatırım yapacak yabancılarla görüģtüler. 3 Bayındır Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Koordinatörü Levent UYANIKER, Kurumsal ĠletiĢim Pazarlama ve Tanıtım Koordinatörü Filiz Çörtük ÜNALDI ile Bayındır Rusya ve Azerbaycan Temsilcileri Fuar ve Kongre süresince özellikle tedavi için gelecek yabancıların nasıl bir yöntemle getirileceği konularda Moskova da bulunan, Fuar ve Kongreye katılan yetkililerle görüģtüler ve Rusça dokümanlar ile geniģ bir kitleye ulaģılması için çalıģtılar.

4 Ankara International Medicana Hastanesi Pazarlama Direktörü Caner AKYOL ve Tanıtımdan Sorumlu Koordinatör Salih GÜREġ, Rusya pazarından özellikle tedavi için baģta Ankara olmak üzere Türkiye ye gelmeleri sağlanacak yabancılara Fuara katılarak tanıtım yapıldı. Medikal Park YurtdıĢı Hasta Merkezi Müdürü Mustafa AKÇAY da Ankara Grubu ile Moskova ya geldi ve Medikal Park Hastanelerinin tanıtımını yaptı. Ankara dıģından, 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi ve Fuarına Anadolu Sağlık Merkezi ve Acıbadem Sağlık Grubu katıldılar. Hem stand açıp hem de Kongre de etkin çalıģmada bulundular. 4 Moskova da, Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleģtirilen 2. Medikal &Sağlık Turizmi Kongresine; A.B.D., Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hindistan, Hırvatistan, Güney Kore, Ġspanya, Ġsrail, Ġsviçre, Katalonya, Litvanya, Macaristan, Rusya, Singapur, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan katıldılar.

5 Ġki gün süren Kongre süresince 6 ana oturumda 27 konuģmacı söz aldı ve sunumlarını katılımcılarla paylaģtı. Türkiye den 3 konuģmacı Kongrenin ikinci günü ilk oturumunda sunumlarını yaptılar. Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri Bekir METĠN, Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi 2010 Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri sunumu ile Türkiye ve Dünya da sağlık turizmine bakıģ açımız ve gerçekler Turizm ve Sağlık Sektöründe 2010 yılı girdileri (Dünya da Turizm sektörü geliri 5,5 trilyon dolar, Sağlık sektörü 5,4 trilyon dolar ve Sağlık Turizmi geliri milyar dolar.) Türkiye nin Dünya turizmindeki yeri (2008 de 8., 2009 da 9. ve 2010 yılında 7. sırada) Medikal ve Termal Turizminde Türkiye nin yeri ve önemi ile yapılan çalıģmalar (Dünya da JCI tarafından akredite olmuģ 43 hastanesi ile Dünya da ikinci sırada) 5 Medikal turizmde, Türkiye nin fiyatları ile diğer ülkeler fiyatları mukayesesi (2009) Küresel turizm ve sağlıkta Türkiye nin yeri ve geleceğe yönelik çalıģmaları (Rakamlarla son 30 yılın mukayesesi) 2000 yılı sonrası Türkiye de Turizm ve Sağlık Turizmi çalıģmaları Sağlık Turizmi (Medikal, Termal, SPA & Wellness, YaĢlı ve Engelli Turizmi) alanında Dünya ülkeleri ve Türkiye nin gerçekleģtirdiği çalıģmalar ile Kamu politikaları (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, DPT, DTM v.b) yaklaģımları Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu, Uzak Doğu, Amerika ve Afrika Ülkelerinde Sağlık Turizmi trafiği, Ülkelerin verdiği hizmetler ile sağlık turizmini geliģtirme stratejileri Türkiye de Sağlık Turizmi ve Turizm Sağlığı konuları, Sağlık turizminin avantaj ve dezavantajları, Türkiye nin bu konuda izlediği politikalar ve yapılan çalıģmalar ile sağlık turizminin organizasyonu Sağlık Turizminin geliģtirilmesinde model Ģehir Ankara (Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi çalıģmaları, uygarlıklar üzerine kurulmuģ bir kent, toplam 76 hastanesi 8 tanesi JCI tarafından akredite edilmiģ hastanesi, 12 Üniversitesi, Dünya ölçeğinde ünlü doktorları ve sağlık personeli, AyaĢ, Beypazarı, Kızılcahamam, Haymana daki kaplıcaları, 37 büyük alıģveriģ merkezi ve misafirperverliğiyle ünlü) Türkiye de Sağlık Turizminin güçlü yanları ve imkânları

6 Kongreye katılan Ruslar ve diğer ülke temsilcileri ile paylaģılmıģtır. Sunum sonrası Rusça ve Ġngilizce olarak hazırlanan Türkiye Sağlık Vakfı çalıģmaları ile Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi 2010 Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri kitabı tüm katılımcılara dağıtıldı ve büyük ilgi topladı. Ankara BüyükĢehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Turizm Komitesi BaĢkanı Murat KÖSE Ankara da Turizm Potansiyeli Bağlamında Sağlık Turizmini GeliĢtirme konulu sunumu ile Acıbadem Sağlık Grubu Uluslararası ĠliĢkiler Yetkilisi Takhmina KILINÇ ise Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri, Tıp merkezleri ve Laboratuvar hizmetleri konulu sunumu ile Kongre katılımcılarına Türkiye de medikal, termal ve sağlık turizmi hakkında bilgi sundular. Medikal ve Sağlık Turizmi Kongresinin en önemli çıktılarından biri Hindistan, Singapur, Tayland, Almanya, Ġspanya ve Ġsrail gibi ülkelerle Türkiye nin aynı pazarda isminin geçmesi, Türkiye ve Ankara destinasyonlarında sağlanan kolaylıkların paylaģılması, de 100 milyar doları bulacak olan sağlık turizmi pastasından Türkiye nin payını arttıracak olması, Ġsrail ve Almanya ya düzenli hasta ve termal için Rus vatandaģı gönderen Nexen SA nın Türkiye deki iliģkilerini ve pazarı Türkiye Sağlık Vakfı üzerinden yapacak olması, Türkiye genelinde 43 ve Ankara daki 8 Akredite Hastane ile Termal Tesislerin (kaplıcaların) tanıtımlarına sürdürülebilir bir yöntemle devam etmeleri halinde, Moskova- Ankara direkt uçuģları da göz önünde bulundurularak Rusya ve BDT ülkelerinden Ankara ya daha çok yabancının geleceği, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Tanıtma Genel Müdürlüğü) ile Moskova Kültür ve Turizm MüĢavirliğinin önümüzdeki yıllarda medikal ve sağlık turizmi kongre ve fuarına katılımı destekleme yönünde gösterdikleri tavrın olumlu olması, Ankara Valiliği (Ankara Kalkınma Ajansı), Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde sadece Moskova için değil Dünya ölçeğinde önem arz eden medikal ve sağlık turizmi Kongre ve Fuarlarına katılım ile konuyla ilgili Kongre ve Fuarların Ankara da yapılması kararlığını gösterecek olmaları da tanıtımın yaygınlaģmasına katkı sağlayacak ve bu alanda sürdürebilirlik ortaya çıkacaktır. Moskova da bulunan Expocenter fuar alanında bu yıl 18.si düzenlenen Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT 2011) kapsamında Türkiye, 2011 MĠTT Fuarı En Ġyi Stand Ödülü nü almaya hak kazandı.

7 Kültür ve Turizm Bakanlığı nın organizasyonuyla fuara 8 pavyonda toplam bin 254 metrekarelik bir stand ile katılan Türkiye; fuara iģtirak eden katılımcılar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda En Ġyi Stand ödülünü alarak fuarın en favori ülkeleri arasında yerini aldı. Fuarda en iyi standa sahip ülke seçilmesinin yanı sıra; Rusya nın en çok takip edilen turizm portalı Zvezda (www.travel.ru) tarafından yapılan kapsamlı anket sonucunda Türkiye, En Ġyi Turizm Destinasyonu, En Ġyi Aile ve Çocuk Destinasyonu ve En Ġyi Plaj Oteli dalında üç ayrı ödüle daha layık görüldü. Zvezda (www.travel.ru) turizm internet portalı tarafından dünyanın farklı destinasyonlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen ankette; 2010 Yılı Doğu Akdeniz in En Ġyi Turizm Destinasyonu Kemer, 2010 Yılı En Ġyi Aile ve Çocuk Destinasyonu Alanya ve 2010 Yılı Türkiye nin En Ġyi Plaj Oteli (Beach Otel), Amara Dolce Vite (Kemer) seçildi. Türkiye Sağlık Vakfı olarak amacımız, Sağlık Turizmi (Medikal, Termal, SPA & Wellness, YaĢlı ve Engelli Turizmi) alanında hizmet sunan ve Ülkemize girdi sağlayan her kurum ve kesimle iģbirliğimizi geliģtirmektir. İşbu rapor Türkiye Sağlık Vakfı Genel Sekreteri Bekir METİN tarafından hazırlanmıştır. (02 Nisan 2011, Ankara) Fotoğraflarla Medikal ve sağlık Turizm Kongre ve Fuarı (16 19 Mart 2011) 7 Moskova (soğuk), Ankara Kedisi (sıcak) ve T. Sağlık Vakfı ile Moskova Kültür ve Turizm MüĢavirliği Görevlileri Kongre Düzenleyicileri ve Türkiye Sağlık Vakfı Temsilciler Kongre sonrası bir aradalar (19 Mart 2011)