Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE Tel: Doğum Yeri, Tarihi: Kayseri, Öğrenim Durumu: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (2000) Anadolu Üniversitesi, İktisat (Açık Öğretim) (1998) Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler (Açık Öğretim Fakültesi) (2003) Gazi Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, Yapı Eğitimi Yüksek Lisans, Tez; İnşaat Projelerinin Ağ Diyagramlarıyla Planlanması ve Maliyet Analizi (2004) Gazi Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü, Yapı Eğitimi Doktora, Tez; Yapı Maliyetinin Yapay Sinir Ağları İle Analizi (2007) Kitaplar, Araştırma Raporları, Seminer Notları, E-Kitap: Alter Yayınları; Modern İnşaat Yönetimi, Alter Yayınları, Ankara, 2006, (2. Baskı 2012) İnşaat Sözleşmelerinin Yönetiminde Modern Yaklaşımlar, Alter Yayınları, Ankara, 2007 Yapı Maliyeti Çalışmaları, Alter Yayınları, Ankara, 2009 Baran Dağı Yazıları, Alter Yayınları, Ankara, 2011 Satırlar Arasında, Alter Yayınları, Ankara, 2013 Türkiye Müteahhitler Birliği; İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi, Ankara, 2006 (TMB web sitesinden PDF formatında indirilebilir) TMB Üyesi İnşaat Firmalarının Planlama, Yapı Maliyeti Hesaplama ve Risk Yönetimi Yaklaşımları, Ankara, 2007 (TMB web sitesinden PDF formatında indirilebilir) İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar, Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi, Ankara, 2007 (İMO Ankara web sitesinden PDF formatında indirilebilir ) İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşme Yönetimi Seminer Notları, 2010, İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi Seminer Notları, 2010,

2 2 Yapım Projelerinde Uygulama Yanlışları Seminer Notları, 2010, Fonksiyonel Tahmin Yöntemi Yardımı İle Yapı Maliyeti ve Teklif Bedeli Oluşturulması Seminer Notları, 2010, Yapım İhaleleri İçin İhaleye Katılma Kararı Verilmesi ve Teklif Dosyası Hazırlanması Seminer Notları, (Basım aşamasında) Şantiye Yönetimi Seminer Notları, (Basım aşamasında) İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Seminer Notları, (Basım aşamasında) Türkiye Teknikerler Birliği; Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında İnşaat Teknikeri ve İnşaat Teknikerliği Eğitimi, Ankara, 2008, (E.Yüksel, İ.Bekem ve S.Korkmaz ile birlikte) Palme Yayıncılık; Neden Okumalı, Ne Okumalı? Ankara, 2011, (M.A. Alkaya ve M. Özbay Karakuş ile) E-Kitap; İnşaat Teknikerliği Eğitimi Araştırmaları, Ahi Evran Üniversitesi, Kaman MYO Dijital Yayınları, 2011 (M. Altın, E.Yüksel, İ.Bekem, S.Korkmaz, H. Altınparmak, M. Onur, B. Cenan ve K. Baş ile birlikte) Editörlükler Alter Yayınları; Üniversite Öğrencisinin Sözlüğü, Alter Yayınları, Ankara, 2010 Üniversite Öğrencilerinden Sevda Şiirleri, Alter Yayınları, Ankara, 2011 Üniversite Öğrencilerinden Okuma Notları, Alter Yayınları, Ankara, 2011 Üniversite Öğrencilerinden Denemeler, Alter Yayınları, Ankara, 2012 SCI da Taranan Bilimsel Makaleler: The Effect Of Mineral Admixture Type On The Modulus Of Elasticity Of High Strength Concrete (with K. Yıdız, Scientific Research and Essays, Vol.4 (8), pp , August, 2009) Examination Of Resistance Of High Performance Concrete That Has Been Subjected To MgSO 4 And NaCI Corrosion Against Freezing And Thawing (with K. Yıdız, Scientific Research and Essays, Vol.4 (9), pp , September, 2009 ) Parametric Cost Estimation System For Light Rail Transit And Metro Trackworks (with M. Gündüz and E. Öztürk, Expert Systems with Applications Vol. 38, Issue 3, pp March 2011) Artificial Neural Network (ANN) Useable Building Defining Features And Cost Predictions (with R. Kanıt, Scientific Research and Essays) (Basım aşamasında) Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Makaleler: Ankara İli ve Çevresinde Eşdeğer Jeolojik Formasyonlardan Sağlanan Kırmataş Agregaların Beton Yapımına Uygunluğu (H.Çelik ve R.Kanıt la birlikte, Politeknik Dergisi cilt 7, sayı 4, s , 2004) Süre Kısıtlı İnşaat Projelerinde İşgücü Maliyetinin CPM ile Analizi (R.Kanıt la birlikte, Politeknik Dergisi, cilt 7, sayı 2, s , 2004 )

3 3 FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde Sorumluluk ve Risk Dağılımının Proje Maliyetine Etkisi (U.N.Baykan ve M.Erdal la birlikte, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 5, Sayı 3. s , 2006) Yapım İşleri Genel Şartnamesinde İşveren ile Yüklenicinin Sorumluluk Paylaşımının Proje Maliyetine Etkisi (M.Erdal ve U.N.Baykan la birlikte, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 5, Sayı 3. s , 2006) Ulusal ve Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Konularında Sorumluluk Dağılımları (Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 7, Sayı 1. s , 2008) FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde Sorumluluk ve Risk Dağılımının Proje Süresine Etkisi (M. Erdal ile birlikte, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 7, Sayı 1. s , 2008) Yüklenici Firmaların İnşaat Projelerinde Karşılaştıkları Riskler ve Risk Tutumlarının Belirlenmesi Amaçlı Bir Alan Çalışması (U.N. Baykan la birlikte, Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 7, Sayı 1. s , 2008) Türk İnşaat Firmalarının Proje Planlama Uygulamaları Konusunda Bir Alan Çalışması (U.N. Baykan la birlikte, E-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 3, Number: 3, s , 2008) İnşaat Teknikerliği Eğitimi Üzerine Bir Alan Araştırması (E.Yüksel, İ. Bekem ve S. Korkmaz ile Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt 7, Sayı 3. s , 2008) Türk Yapım Firmalarının Ulusal ve Uluslararası Projelerde Gerçekleşen Risk Deneyimleri Üzerine Bir Anket Çalışması (İ. Bekem le birlikte, E- Journal of New World Sciences Academy, Engineering Sciences, Volume: 4, Number: 3, s , 2009) İnşaat Teknikerliği Eğitimi Kapsamında Verilen İşletme Yönetimi Dersi İçin Geniş Amaçlı Bir Uygulama: Ahi Evran Üniversitesi, Kaman MYO Örneği (E-Journal of New World Sciences Academy, Technologıcal Applied Sciences, Volume: 4, Number: 3, s , 2009) Bölgesel Siyasi Pazarlama ve Bölgesel Kalkınma: 2009 Kaman Yerel Seçimleri Araştırma Örneği (H.Ö. Özdemir le birlikte, E-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, Volume: 4, Number: 3, s , 2009) Yapı Maliyetinin Fonksiyonel Eleman Yöntemi İle Analizi (U.N.Baykan la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 4, Number: 4, s , 2009) İnşaat Projelerinde Sözleşme Risklerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Analizi (U.N.Baykan la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 4, Number: 4, s , 2009) İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Mesleki, Sosyal ve Kültürel Gelişim Sağlanmasında Seminer ve Konferansların Katkısı, (S. Korkmaz la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Technological Applied Sciences, Volume: 4, Number: 4, s , 2009) İnşaat Firmalarının Sözleşme Risklerini Belirleme Yöntemleri ve Uygulamaları (U.N.Baykan la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 4, Number: 4, s., 2009)

4 4 Meslek Yüksekokulları İnşaat Programı Müfredatlarının ve Eğitim Donanımlarının Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği, (M. Altın ve İ. Bekem le birlikte, E-Journal of Selçuk Ün., Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi, Cilt, Sayı. s., 2008) İnşaat Teknikerliği İstihdamında İnşaat Firmalarının Önem Verdiği Kriterlerin Belirlenmesi, (S. Korkmaz la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 5, Number: 1, s.8-23, 2010) İnşaat Teknikerliği Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Geliştirilmesi Amaçlı Bir Uygulama, (E-Journal of New World Science Academy, Technological Applied Sciences, Volume: 5, Number: 2, s.77-99, 2010) Comparison Of Responsibilities And Risks Distribution Between Turkish General Condıtions Of Construction And FIDIC Red Book General Conditions, (E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 5, Number: 2, s , 2010) Optimum Maliyetli Bina Ebatlarının Yapay Sinir Ağları (YSA) Yardımıyla Belirlenmesi, (R. Kanıt la birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 5, Number: 2, s , 2010) Konut Üretimi ve Konut Pazarlaması: Kırşehir İli Örneği, (H.Ö. Özdemir le birlikte, E-Journal of New World Science Academy, Engineering Sciences, Volume: 5, Number: 2, s , 2010) Ulusal Kalkınma Planları Işığında, SWOT Analizi Yöntemi Kullanarak Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Sektörünün Risk Analizi, Journal of Advanced Technology Sciences, Vol.1, No.1, 1-90, s , March 2012 Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan ve Sempozyum Bildirileri Kitaplarında Tam Metinleri Basılan Bildiriler: MYO Öğrencilerinde Üniversite ve Mesleki Eğitimin Anlamlandırılması, Farkındalıkların Artırılması ve Hayat Algılamasının Geliştirilmesi; Ahi Evran Üniversitesi, Kaman MYO Uygulama Örneği (1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı s , Konya, 2009) İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Endüstriye Dayalı Staj Uygulamalarının Getirileri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir MYO ve Kaman MYO Örnekleri (İ. Bekem ile 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı s , Konya, 2009) Meslek Yüksekokullarının Tanınırlığı ve Toplumla Bütünleşmesi; Kaman MYO Örneği (H. Altınparmak ve M. Onur ile 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı s , Konya, 2009) Meslek Yüksekokullarının Tanıtımında Bir Araç Olarak Web Sitesi Kullanımı: Kaman MYO Uygulama Örneği (M. Özbay ile 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı s , Konya, 2009) An Education Structuring Model in Vocational and Technical Education with The Orijins of Young Lecturers: Kaman Vocational School (A.İ. Karayiğit ile 2. International Suistinaible Development Semposium, Proceedings Vol. 2, pp , Sarajevo/Bosnia-Hertzigova, 2010)

5 5 Case Study Orginated Education In Construction Technology (İ. Bekem ile 2. International Suistinaible Development Semposium, Proceedings Vol. 2, pp , Sarajevo/Bosnia-Hertzigova, 2010) Stance of Undergraduates of Department of Construction at Vocational High Schools Upon Technician Training and Expectations from Both Higher Education Institutions and Governments: Sample of Vocational High School University of Düzce (S. Korkmaz ile 2. International Suistinaible Development Semposium, Proceedings Vol. 3, pp , Sarajevo/Bosnia- Hertzigova, 2010) Evaluation Of Vocational Education Construction Technician By Lecturers (İ. Bekem ve S. Korkmaz ile 2. International Suistinaible Development Semposium, Proceedings Vol. 2, pp , Sarajevo/Bosnia- Hertzigova, 2010) İnşaat Teknikerliği Öğrencilerinin Teknikerlik Eğitimi ve İnşaat Sektörü Konusundaki Görüşleri: Kırşehir Meslek Yüksekokulu Örneği, (İ. Bekem ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı Bildiri No 90, Kuşadası/Aydın, 2011) İç Anadolu Bölgesine Ait Bir İlçede Konut Satın Alma Eğilimlerinin İncelenmesi, (İ. Bekem ve S. Korkmaz ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı Bildiri No 91, Kuşadası/Aydın, 2011) İnşaat Teknikerliği Eğitimi Kapsamında Verilen Girişimcilik Dersinin Proje Bazlı ve Çoğul Öğretim Yöntemleri Kullanılarak Uygulanması, (İ. Bekem ve S. Korkmaz ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı Bildiri No 138, Kuşadası/Aydın, 2011) MYO Öğrencilerinin Sosyal Yaşamlarında ve Kişisel Gelişimlerinde Okumanın Önemi, (İ. Bekem, S. Korkmaz ve H. Arslan ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı Bildiri No139, Kuşadası/Aydın, 2011) Bilgelerden Gençlere Hayat ve Mutluluk Dersleri, (S. Korkmaz ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri No 83, Kuşadası/Aydın, 2011) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özgüvenlerinin Gelişimine Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi: Kaman Meslek Yüksekokulu Örneği, (İ. Bekem, S. Korkmaz ve P. Özünlü ile 2. Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildirisi, Bildiriler Kitabı Bildiri No 155, Kuşadası/Aydın, 2011) A Visionary Approach Study About The Member Construction Firms Of Turkish Contractors Association (TCA), (A. Ateş, S. Subaşı ve Y. Koçak ile 1. International Conference on Architecture and Urban Design, EPOKA University and Polytechnic University of Tirana, April 2012, Proceedings p , Tirana, Albania) Cost Of Quality In Construction Sector, (R. Kanıt ile 1. International Conference on Architecture and Urban Design, EPOKA University and Polytechnic University of Tirana, April 2012, Proceedings p , Tirana, Albania) Protection Of Historical Herritage From The Point Of Sustanable Environment and The Sample Of Caca Bey Madrasa In Kirşehir District (A. Ateş, S. Subaşı, ve Yılmaz Koçak ile ile 1. International Conference on

6 6 Architecture and Urban Design, EPOKA University and Polytechnic University of Tirana, April 2012, Proceedings p , Tirana, Albania) The Effect of the Rate of Waste Tire Powder Substitution on the Physical and Mechanical Properties of CEM II Cement, (Y. Koçak, S. Subaşı, Y. Yaman ve A. Ateş ile 1. International Conference on Architecture and Urban Design, EPOKA University and Polytechnic University of Tirana, April 2012, Proceedings p , Tirana, Albania) Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Sempozyum Poster Bildirileri Kitabında Tam Metini Basılan Poster Bildiri: İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Küçük Sınav Uygulamalarının ve Getirilerinin Değerlendirilmesi (M. Onur ile 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Poster Bildiri, Poster Bildiriler Kitabı s , Konya, 2009) Ulusal Çalıştay, Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan ve Kitaplarında Tam Metinleri Basılan Bildiriler: Düzlem Dışı Yüklenen Yığma Yapıların Deneysel Davranışı (E.Atımtay ve diğerleri ile birlikte, Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Çalıştayı bildirisi, ODTÜ, Ankara, 2005) Depreme Maruz Yığma Duvarın Kırılması ve Deprem Yönetmeliğinin İrdelenmesi (E.Atımtay ve diğerleri ile birlikte, Antalya İlinin İnşaat Mühendisliği Problemleri Kongresi bildirisi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s , Antalya, 2005 ) İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması (TMMOB 4. İnşaat Yönetimi Kongresi bildirisi, Bildiriler Kitabı, s , İstanbul, Ekim 2007 ) İnşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar, Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi (TMMOB 4. İnşaat Yönetimi Kongresi bildirisi, Bildiriler Kitabı, s , İstanbul, Ekim 2007) Bölge Pazarlamasının Markalaşmış Bir Ürün Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi İçin Bir Pazarlama Karması Oluşturulması: Kaman Cevizi Örneği (Ö.Şaklak ve H.Ö. Özdemir ile 14. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2009) İnşaat Sektöründe Kalitesizliğin Maliyeti: TOKİ Örneği, (İ. Bekem ile 5. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2009) Enerji Politikasının Bir Unsuru Olarak Enerji Kaynaklarının Kullanımı: Türkiye-G.Kore Karşılaştırması (S.Dolanay ile Türkiye 11.Enerji Kongresi, İzmir, 2009) Şantiye Şefinin Yetki ve Sorumluluklarının Proje Yönetimi Disiplini Dahilinde İncelenmesi (S. Korkmaz ile TMMOB 6. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Bursa, 2011) Yığma Konutların Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının (YSA) Kullanılması (U.N. Baykan ve S. Korkmaz ile TMMOB 6. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Bursa, 2011) Yapı Denetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Araştırılması; İzmir Örneği (Y. Toprak ile TMMOB 6. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Bursa, 2011)

7 7 Taahhütçü Yapım Firmalarının Malzeme Satın Alma Uygulamalarının Araştırılması: Mersin İli Örneği, (M. Eğdemir ile İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2012) Konut Yapı Kooperatiflerinde Kalite, (R. Kanıt İle İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2012) Alışveriş Merkezi (AVM) Yeri Seçiminde Risk Primi Belirlenmesine Yönelik Analitik Bir Çalışma, (H.Y. Yıldırım ile 2.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2012) Ulusal Sempozyumlarda Sunulan ve Kitaplarında Özetleri Basılan Bildiriler: İnşaat Teknikerliği Öğrencilerinin Sevgi Zekalarının Araştırılması ( H. Altınparmak ile MYO-ÖS 2010, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s.1, Kaynaşlı-Düzce) Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı Mezunlarının İstihdamında Önem Verilen Hususların Araştırılması (H. Sarı ile MYO-ÖS 2010, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s.47, Kaynaşlı-Düzce) Makaleler (Yurtiçi Yayın Kurulu Denetimli Dergiler): İnşaat Sözleşmeleri, Yapı Dünyası, sayı 95, s , 2004 Kamu İhale Mevzuatı ve FIDIC Normları Bazında İş Programları ve Uygulamaları, Yapı Dünyası, sayı 99, s.49-50, 2004 Kamu Taahhüt İşlerinde Süre Uzatımları, Yapı Dünyası, sayı 98, s , 2004 İnşaat Projelerinde Direkt ve Endirekt Maliyetler, Yapı Dünyası, sayı , s , 2004 Kamu İhale Mevzuatında İş Ortaklıkları ve Firmalar Arası İlişkilerin Başarısı, Dünya İnşaat, sayı , s Kamu İhalelerine Katılma Kararı Verilmesinde Kriterler, Dünya İnşaat, sayı , s Kamu İhalelerinde Ön Yeterlilik 1, Dünya İnşaat, sayı , s Kamu İhalelerinde Ön Yeterlilik 2, Dünya İnşaat, sayı , s FIDIC İdari Şartnamelerinde Süre Uzatımları ve Buna Bağlı Fiyat Farkları, İnşaat Sanayi, sayı 83, s.27-31, 2004 Türkiye de Konut Üretimine Eleştirel Bir Bakış, İMO Ankara Şb. Bülteni, sayı 2005/02-03, s , 2005 Türkiye de Konut Üretimine Eleştirel Bir Bakış, Dünya İnşaat, sayı , s İhale Dosyası İncelenirken Değerlendirilmesi Gereken Hususlar, Şantiye, sayı 193, Temmuz 2004, s İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi, Şantiye, sayı 192, Haziran 2004, s İnşaat Projelerinde Süre Kısaltımları, İnşaat Dünyası, sayı 255, Temmuz 2004, s İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi, Yapı Dünyası, sayı 105, s , 2004 Yapım İhalelerine Katılma Sürecinde Riskler ve Risk Yönetimi, İnşaat Dünyası, sayı 259, Kasım 2004, s

8 8 İş Programlarının Oluşturulması ve Uygulanması, Dünya İnşaat, sayı , s İnşaat Projelerinin Çizelgelenmesi, Yapı Dünyası, sayı 107, s , 2005 İnşaat Sektöründe Taşeron/Alt Yüklenici Kurumu, Yapı Dünyası, sayı 115, s , 2005 Taşeron/Alt Yüklenici İlişkisi, İnşaat Dünyası, sayı 273, Ocak 2006, s Sahte İnşaat Mühendisi Yakalandı!, Yapı Dünyası, sayı 106, s , 2005 İhalelerde Teklif Dosyasının Hazırlanması, İnşaat Dünyası, sayı 262, Şubat 2005, s Şantiyelerde Kontrol ve Raporlama Sistemleri, İnşaat Sanayi, sayı87, s , 2005 Yapı Denetiminde ve Müşavirliğinde Etik Yaklaşımlar, Yapı Denetim, sayı 4, s , 2005 Şebeke/Ağ Esaslı Proje Planlaması Yöntemleri (CPM, PERT, GERT vb.) Uygulamalarında Yaşanan Problemler, İnşaat Sanayi, sayı90, s , 2005 İhalelerde Kar Marjı Yaklaşımı, İhalelerde Haftalık Gündem, sayı 786, s. 12, 2007 İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talepleri ve Anlaşmazlıkların Çözümü ile Yapım İşleri Mevzuatı Düzenlemeleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şb. Ankara Bülten, sayı 2007/03, s İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik ve Mevzuat Düzenlemeleri, İnşaat Dünyası, Nisan 2007, s Yapı Maliyeti, Yapı Dünyası, sayı131, s , 2007 Yapım Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Yönetimi, İnşaat Sanayi, sayı 96, s.90-93, 2006 Kamu İnşaat Projelerinde İşveren İle Yüklenicinin Risk Sorumlulukları, İnşaat Dünyası, sayı 277, Mayıs 2006, s Hayat Bilgisi ve Hayat Dersleri, Yapı Dünyası, sayı , s , 2006 İnşaat Sözleşmelerinde Güvensizliğin Maliyeti, Dünya İnşaat, sayı , s İnşaat Firmalarında Vizyon ve Misyon, İnşaat Dünyası, sayı 279, Temmuz 2006, s Beklenmedik Durum Planlaması, İnşaat Dünyası, 282, Ekim 2006, s Haydi Hemen Dünyanın İlk Beş Yüz Üniversitesi Arasına Girelim!, Yapı Dünyası, sayı 114, s , 2005 Yapım Projeleri Sözleşmelerinde Sorumluluk ve Risklerin Taraflara Dağılımının Değerlendirilmesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şb. Ankara Bülten, sayı 2007/05, s FIDIC Tasarım-Yapım ve Anahtar Teslimi Tip Sözleşmesi İdari Şartnamesinde Teminatlar, Yapı Dünyası, sayı 133, s , 2007 Yapım İşlerinde Geçici Kabuller, Kesin Kabuller ve İlgili Mevzuat Düzenlemeleri, Yapı Dünyası, sayı 135, s , 2007 FIDIC İnşaat Sözleşmelerinde Anlaşmazlıkların Çözümü, Türkiye Müteahhitler Birliği, Gündem, sayı 4, s.40-43, 2007 İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi Yaklaşımları, Türkiye Müteahhitler Birliği, Gündem, sayı 4, s.62-66, 2007

9 9 Yapım Projelerinde Malzeme Yönetimi, Yapı Dünyası, sayı , s , 2007 Yapım Sözleşmelerinin Organizasyonu, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şb. Ankara Bülten, sayı 2007/09, s , 2007 Yapım İşlerinde Ödemeler ve İlgili Mevzuat Düzenlemeleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şb. Ankara Bülten, sayı 2007/10, s , Sayılı Kamu İhale Kanunu İle Hedeflenen Gelişmelerin Hangi Oranlarda Gerçekleştirilebildiğinin Değerlendirilmesi, Türkinşa Ocak/Şubat 2008, sayı 182, s Yeni Düzenlemeler Ekseninde İnşaat Teknikerliği, Yetkiler, Sorumluluklar, Yapı Dünyası, sayı 156, s , 2009 Yapım Firmalarının Vizyoner Yaklaşımlarının İncelenmesi, B. Cenan la birlikte, İnşaat Sanayi, Sayı 118, s , 2010 Çeviriler (Yurtiçi Yayın Kurulu Denetimli Dergiler): Öngörülemeyeni Beklemek, Dünya İnşaat, sayı , s. 116 Başarıya Giden Yol, Dünya İnşaat, sayı , s. 110 Malzeme - Ekipman Yönetimi, Yapı Dünyası, sayı 109, s. 56, 2005 İnsan Kaynakları - Esaslar, Dünya İnşaat, sayı , s Geleceğe Uymak, Yapı Dünyası, sayı 126, s , 2006 Proje Takibi, İnşaat Dünyası, sayı 274, Şubat 2006, s Gantt Diyagramları, Yapı Dünyası, sayı , s.56-60, 2004 Uluslararası İnşaat Maliyetlerine Genel Bakış, Yapı Dünyası, sayı 102, s.50-51, 2004 Rüşvet Değerlendirmesi, Yapı Dünyası, sayı 96-97, s. 57, 2004 Şantiyede Proje Planlama, İnşaat Dünyası, sayı 268, Ağustos 2005, s Avrupa, İnşaatta Güvenliği Artırıyor, İnşaat Dünyası, sayı 261, Ocak 2005, s Avrupa Birliği Kamu Sektöründe E- İhaleler, Dünya İnşaat, sayı , s Yeni Güvenlik Klavuzu, Yapı Dünyası, sayı 108, s , 2005 Çerçeve Kontratları, Yapı Dünyası, sayı 111, s , 2005 İnşaat Sanayinde Ortaklaşma, İnşaat Dünyası, sayı 264, Nisan 2005, Çerçeve Değişiklikleri, Yapı Dünyası, sayı 110, s , 2005 Süreksiz Olarak Modellenmiş Yığma Kemer Köprülerin Hesaplanması İçin Çerçeve, Yapı Dünyası, sayı , s , 2005 Sözleşme Yönetimi Sistemi: Yasalara Bağlamak, İnşaat Dünyası, sayı 266, Haziran 2005, s Kargir Birleşimlerin Yapısal FRP Noktalaması, Yapı Dünyası, sayı , s , 2006 FIDIC Kırmızı Kitap Revizyonu, İnşaat Dünyası, sayı 270, Ekim 2005, Yeniden İnşa Etmek İçin Dizayn, Yapı Dünyası, sayı 125, s , 2006 Kabahat Kimin?, Yapı Dünyası, sayı 122, s , 2006 Uyumlu Sözleşme Kanunu, Yapı Dünyası, sayı130, s. 56, 2007 Geleceğe Uymak, Yapı Dünyası, sayı 129, s. 24, 2006

10 10 İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Yönetimi, Yapı Dünyası, sayı 139, s , 2007 Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyelikleri: Erhan Öztürk, Cost Estimation of Trackworks of Light Rail and Metro Projects, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2009 H. Bayram Şahin, Analyzing Design Parameters of Hydroelectric Power Plant Projects to Develop Cost Estimation Models by using Regression and Neural Network Tools, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2009 Necla Keskinbaş, Yapı Projelerinin Planlanmasında Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının Performanslarının Bir Proje Bazında Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2010 Yerbol Moldabekov, Kazakistan da Proje Yönetim ve Verimlilik İncelenmesi İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 2012 Erdi Akbayrak, Eğitsel Eğilim ve Beklentiler Doğrultusunda İTÜ Yapı İşletmesi Lisansüstü Programına Revizyon Önerisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 2012 Mustafa İlgin, Orta Ölçekli Bir Türk İnşaat Firmasının Balkanlara Açılmasında Yatırım Tercihi İçin Model Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 2012 Doktora Tez İzleme Kurulu Üyeliği Yapı Üretiminde Hayati Risklerin Analizi ve Denetim Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Arazi ve Emlak Değerleme Kriterlerinin; Mevzuat, Desteklemeler, Arsa Trendleri ve ARGE Faaliyetleri Kapsamında Analizi Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler: Scientific Research and Essays Selçuk Ün. Tek. Bil. Yük. Ok., Teknik Online Dergi E-Journal of New World Sciences Academy Journal of Advanced Technology Sciences Verilen Kurslar, Eğitim Programları, Seminerler, Konferanslar: İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi; Yapı Maliyeti ve Şantiye Yönetimi Kursu İnşaat Yönetimi ve Şantiye Tekniği Kursu İnşaat Sözleşmeleri Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Semineri İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi Semineri İnşaat Firmalarının Planlama, Yapı Maliyeti Hesaplama ve Risk Yönetimi Yaklaşımları Semineri Yapım Projelerinde Uygulama Yanlışları Semineri İnşaat Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Semineri

11 11 İnşaat Mühendisliğinde Regresyon Analizi Yardımı İle Yapı Maliyeti ve Teklif Bedeli Oluşturulması Semineri Yapı Maliyeti Çalışmaları Yapım İhaleleri İçin İhaleye Katılma Kararı Verilmesi ve Teklif Dosyası Hazırlanması Semineri İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi; İnşaat Sözleşmeleri Semineri İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi Kursu İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilciliği; İnşaat Sektöründe Riskler Semineri Yapı Maliyeti Çalışmaları Kursu İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği; Yapı Maliyeti Çalışmaları Kursu İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi; Yapı Maliyeti Çalışmaları Kursu Şantiye Şefinin Yetki ve Sorumlulukları Semineri İnşaat Mühendisleri Odası Manavgat Temsilciliği; Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Ekseninde Şantiye Şefinin Yetki ve Sorumlulukları Semineri Yapı İşletmesi ve Proje Yönetimi Disiplinleri Orijininde Şantiye Şeflerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Semineri İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi; Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Ekseninde Şantiye Şefinin Yetki ve Sorumlulukları Semineri Yapı İşletmesi ve Proje Yönetimi Disiplinleri Orijininde Şantiye Şeflerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Semineri İNTES (İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası) Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Yapım İhaleleri ve İnşaat Sözleşmeleri Uygulamaları Semineri Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi Semineri Ankara Proje Yönetimi Derneği; İnşaat Sözleşmelerinin Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Semineri Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı MYO; Hayat ve Kariyer Planlaması Konferansı Kaman Cezaevi; Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek Söyleşisi Kırşehir Kapalı Cezaevi; Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek Söyleşisi Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu (çağırılı konuşmacı olarak); Mesleki Teknik Eğitim ve Sanayi Yapex Yapı Fuarı 2010, Antalya (çağırılı konuşmacı olarak); İnşaat Sektörü Aktörlerinin İstihdamı Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi; İletişim Konferansı Kırıkkale Üniversitesi; Neden Okumalı, Ne Okumalı Konferansı Sevgi Konferansı Özel Tunçsiper Okulları (Bursa):

12 12 Sevgi Dolu Bir Yaşam Konferansı (Ebeveyinler için) Hatyatımızda Sevginin Yeri ve Önemi Konferansı (Lise öğrencileri için) Katılınan Kurslar, Eğitim Programları: Ankara Ün., Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Ekonomisi Ar. ve Uyg. Mer., Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Programı, İnşaat Mühendisleri Odası, Şantiyede Yapım, Şantiyede Yönetim, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İşletme Org., Toplam Kalite Kontrol ve Yönetimi Pr. İşletmecilik ve İş Güvenliği Programı, Yapı Maliyetinde Metraj ve Keşif Programı, Bilgisayar Destekli Mimari Çizim Programı, Yapı Hasarları ve Onarımları Programı. Ankara Ün., Hukuk Fak., Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku Programı, BİYMED Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri, Primavera Proje Planlama Yazılımı Kullanımı Ankara Ticaret Odası Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanlığı Eğitim Pr. Katılınan Çalıştaylar, Kongreler, Sempozyumlar: Geoteknik Deprem Mühendisliği Semineri, ODTÜ Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, ODTÜ Dış Perde Takviyeli Yapı Güçlendirme Uygulamaları Çalıştayı, Gazi Ün. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya Çok Boyutlu Modelleme ile Risklerin En Aza İndirilmesi Konferansı, Salford Üniversitesi ve ODTÜ 4. Teknik Müşavirlik Kongresi, TMMMB, Ankara Risk Değerlendirme Semineri, Gazi Ün., Atılım Ün., TMMOB Makine, Kimya ve Elektrik Müh. Odaları, Ankara Kayıtdışı Ekonomi ve İnşaat Sektörüne Mali Etkileri, İNTES, Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İMO Ankara Şb., Ankara Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İMO Ankara Şb., Ankara 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, İMO İstanbul Şb., İstanbul, Ekim 2007 "Flare-Freedom, Legality and Rights in Europe", Association Terra del Fuoco and The Italian Network, Haziran 2008, Brüksel-Belçika 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, İMO Eskişehir Şb., Eskişehir, Ekim International Suistinaible Development Semposium, Sarajevo/Bosnia- Hertzigova, June 2010 Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası/Aydın, Mayıs İnşaat Yönetimi Kongresi, İMO Bursa Şb., Bursa, Kasım 2011

13 13 1. International Conference on Architecture and Urban Design, EPOKA University and Polytechnic University of Tirana, Albania,19-21 April 2012 Katılınan Seminerler: İMO Ank. Şb. Patlayıcı Maddeler ve Patlatma Teknikleri İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Derin Kazılar Çelik Yapılar Tüneller Yapıların Yedek Taşıma Gücü-İtme Analizi-Yapı Hasarlarının Değ. Kamu İhale Yasası ve Uygulama Yönetmelikleri Perde Duvarlı Yapıların Davranışı Yalıtım Malzemeleri Uygulamaları İle Enerji Tasarrufu Kaliteli Beton İmalatı İçin Gerekli Esaslar Endüstriyel Kalıp Sistemleri Yapı İşlerinde İş Güvenliği İnşaat Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Getirileri Prefabrik Yapılar ve Öngerme Yığma Yapılar Problemli Zeminlerde Geoteknik Çözümler Bilgisayar Uygulamaları ile Proje Planlama ve İş Programı Temel İlkeleri Uzay Kafes Sistemler Sürtünmeli Ankrajlı İstinat Duvarları Sismik Zemin Davranışı İş Makinaları, Şantiyede Kullanımları, Bakım ve Çalıştırılmaları Proje, Uygulama, Denetim ve Yönetim İlişkileri Şantiye Yönetimi Köprüler İMO Manavgat Temsilciliği İş Güvenliği ve İşçi Sağlığında Hukuksal Boyutlar Yabancı Dil: İngilizce IELTS Academic 5,5 Deneyimler: 1990 Kordes Engineering C.O. (Manhaim / Almanya) Teknik ressamlık Mavi Şehir 85 Konut Yapı Kooperatifi (Çayyolu / Ankara) 110 Konutluk tripleks villa ve 3 Blok apartman inşaatı şantiye şefliği Ankara Sarayevleri Konut Yapı Kooperatifi (Çayyolu / Ankara) 55 Konutluk tripleks villalar ince işleri taşeronluğu GAMA Endüstri AŞ Gasprom Apartmanları (Moskova/Rusya) Perspektif İnşaat Pyatnitskaya Apartmanları (Moskova/Rusya)

14 Hidayet Otelcilik AŞ Çeşme Sheraton Hotel İnşaatı (İzmir) Alize Yapı Denetim, Ankara 2004 Çevikler-Günay J.V. Salahaddin Üniversitesi Öğrenci Yurtları İnşaatı (Erbil/Irak) Planlama, Hakediş, Raporlama, TKY Şefliği Gazi Üniversitesi (Ankara), Tek. Eğ. Fak. Yapı Bölümü Öğretim Görevliliği MNG Holding AŞ, Merkez (Ankara), İhale Bölümü, Sözleşme Risk Analistliği Yardımcı Doçent olarak; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Stratejik Plan Hazırlama Kurulu Üyeliği, Yapı İşleri Daire Başkan vekilliği, Kaman MYO Kurulu ve Kaman MYO Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kaman MYO Müdür Yardımcılığı, Ka man MYO İnşaat Programı Başkanlığı, İş-Kur Kariyer Günleri Organizasyonu Düzenleme Kurulu Üyeliği (Ahi Evran Ün. temsilcisi olarak) Yardımcı Doçent olarak; Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyeliği Faaliyetler: İMO, Ankara Şb, Eğitim Komisyonu Üyeliği TMMOB, İMO Ankara Şb., İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Danışma Kurulu Üyeliği, Düzce Ün. Ulusal MYO Öğrencileri Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, 2. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 9-11 Haziran 2011, Bilim Kurulu Üyeliği International Participated Construction Congress September 28-30, 2011 Elazığ-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği TMMOB, İMO, Bursa Şb, 6. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 2011 International Construction Congress Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyeliği Gazi Üniversitesi, Ankara, Application of Efficient and Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction International Conference, Member of Technical Commitee, September 2013, Yapı Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Türkinşa Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Düzce Öncü TV, Sehl-i Mümteni Programı Yapımcılığı ve Sunuculuğu Anayurt Gazetesi, Köşe Yazarlığı Düzce Manşet Gazetesi, Köşe Yazarlığı Kırşehir Son Haber Gazetesi, Köşe Yazarlığı Kırşehir Yeni Aşık Paşa Gazetesi, Köşe Yazarlığı Kaman Ak Haber Gazetesi, Köşe Yazarlığı Yeşil Kaman Gazetesi, Köşe Yazarlığı

15 15 İlgi Alanları: Mimari, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği, Opera, Bale, Çağdaş Türk Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Resim, Kozmoloji. Medeni Hali: Evli Bilgisayar Programları: MS Office, MS Project. Sürekli İzlenen Yayınlar: Construction Europe, International Construction, National Contract Management Magazine, İnşaat Sanayii, Dünya İnşaat, Yapı Dünyası, Hazır Beton, Teknik Müşavir, Politeknik, Şantiye, İnşaat Dünyası, İMO Ankara Aylık Bülten, İMO Mühendislik Haberleri.