SİZ NEREDEYSENİZ BİZ ORADAYIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİZ NEREDEYSENİZ BİZ ORADAYIZ"

Transkript

1 SİZ NEREDEYSENİZ BİZ ORADAYIZ TASLAK PROJE

2 NİSAN 2014 Siz Neredeyseniz Biz Oradayız projesi Diyanet İşleri Başkanlığı nca düzenlenen camilerde vaaz, irşat ve cami derslerinin sivil inisiyatif katkısı alınarak geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir. Proje, camilerdeki vaaz ve irşat programlarına katılamayan kişilerin, bulundukları diğer sosyal mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenmeyi amaç edinmektedir. Bu proje kahvehane, kıraathane, emekli konakları hanım lokalleri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer sosyal mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenerek toplumda birlik, beraberlik duygularının geliştirilmesi, manevi olarak insanlara günlük hayatında İslami kaynaklar ölçüsünde ışık tutarak insanlara diğer sosyal mekânlarda da din hizmetleri sunmaktır. Rabbimizden projenin ülkemiz genelinde vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunmak suretiyle örnek bir proje olmasını, örnek alınarak yaygınlaşmasını ve bu sayede bizleri Kendisine hizmet ettirmesini niyaz ederiz.

3 SİZ NERDEYSENİZ BİZ ORADAYIZ PROJESİ A. TANIMLAR Siz Neredeyseniz Biz Ordayız : Siz Neredeyseniz Biz Oradayız projesi Diyanet İşleri Başkanlığı nca düzenlenen camilerde vaaz, irşat ve cami derslerinin sivil üstünlük katkısı alınarak geliştirilmesini içeren bir hizmet projesidir. Proje ile ilk etapta, camilerde ve Diyanet İşleri Başkanlığı nın bünyesinde bulunan diğer mekanlarda yüz yüze vaaz, irşat ve takrir dersleri yaparak, toplumun birlik ve beraberliği sağlamak, insanları dini hususlarda sağlıklı kaynaklarla bilgilendirmek ve insanları cami ve cemaat buluşmalarıyla birleştirmeyi gayet edinir. Vaaz : İslam ın temel kaynakları olan Kur an ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas gibi delillere dayanarak insanlara dini, dünyevi ve uhrevi hususlarda konuşma yapmak ve toplumu manevi olarak aydınlatmayı. İrşat : İnsanları, günlük mutat olan davranışlarında İslami olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla yönlendirmeyi. Takrir Dersleri : Mutat olarak düzenlenecek olan Tefsir derslerini, Hadis Derslerini, Siyer Derslerini,İlmihal Derslerini ve İslam Tarihi Derslerini. Tefsir : Kur an- Kerim in detaylı olarak manasının açıklanmasını. Hadis : Hz. Peygamber (s.a.v.)in sözlü, fiili ve takriri olarak insanlara tavsiyelerini. Siyer Dersler : Hz.Peygamber(s.a.v) in doğumundan ölümüne kadar olan tüm hayatını. İslam Tarihi : Hz.Adem den günümüze kadar Müslümanların dini,kültürel ve sosyal durumunu. Siz Neredeyseniz Biz Ordayız : İnsanların gerek sosyal gerek diğer alanlarrda bulunmuş oldukları hertürlü mekanlarda vaaz,irşat ve takrir derslerini yapmayı. İlmihal Dersleri : Bir müslümanın günlük hayatta ibadetlerinde ve diğer davranışların da bilmesi gereken konuları anlatan ilim dalını. Siz Neredeyseniz Biz Ordayız Proje Metni : Siz Nerdeyseniz Biz Ordayız projesinin içeriğini

4 BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ : Siz Nerdeyseniz Biz Ordayız projesini düzenli olarak yürütmek amacıyla kurulmuş olan derneği. B. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME Faaliyet Başlangıcı Proje ilk olarak Bahar Gençlik Derneği nin Uygulayacağı kahvehanelerden başlar. Ve sırasıyla diğer insanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda sırasıyla uygulanır. Kahvehanelerde ilk olarak insanların dikkatini çekeceği konularla ilgili dk lık konuşmalar yapılır. Ve diğer sosyal mekanlarda seminer ve birebir vaaz şeklinde yapılarak devam ettirilir. Projenin Yönetim Organları Temsil Karatay Müftülüğü nün kendi kurumunu temsilen belirleyeceği kişi ya da kişiler ile Bahar Gençlik Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve derneğin yönetim,danışma ve denetim kurulunun belirleyeceği komisyonlar projenin yönetim organında bulunur. Proje Danışma Kurulu: Siz Nerdesiniz Biz Ordayız projesini düzenli olarak yürütmek amacıyla kurumuş olan Bahar Gençlik Derneğinin proje ile ilgili hizmetleri faaliyetlerinin istişare edildiği ve görüşlerine müracaat edilen kişilerden oluşan yüksek istişare kuruludur. Proje İdari Personeli: Bu projenin gerçekleşmesi amacıyla kurulmuş olan Bahar Gençlik Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu ve danışma kurulunun görevlendirmek üzere seçtiği komiyonları teşkil eder. Bu tüzel kişiler kendi aralarında görev paylaşımını yapar. Organizasyon yaparken dernek üyelerinden ve diğer sivil vatandaştan da destek alabilir. İdari personelin başlıca görevleri; 1. Cami vaaz proğramlarına katılmayan veya katılamayan kişilerin bulundukları çay kahveleri,düğün salonları,,kamu kurum ve kuruluşları,iş yeri firmaları,belediye sosyal mekanları vb. yerlerde vaaz,konferans ve takrir dersleri düzenlemeden önce gerekli yetkililerden izin alınması; 2. İzin alınan yerlerde yapılacak proğramların katılım sayısını artırmak amacıyla önceden duyuru yapmak,

5 3. Proğramı organize etmek,organize edecek kişileri belirlemek ve vaaz proğramı icra edecek hocaefendileri belirlemek; 4. Projeyi yürütmek amacıyla kurulan Bahar Gençlik Derneğinin Derneğinin Danışma Kurulunun faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek; 5. Denetim Kurulunun faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek; 6. Karatay Müftülüğü nün faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek; 7. Hacıhasanbaşı Kur an Kursu nun, faaliyetlerle ilgili tavsiyelerini ifa etmek; Proje Duyuruları: Siz Nerdesiniz Biz Ordayız projesi doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlere katılımın sağlanabilmesi için önceden yapılacak duyuru faaliyetleri aşağıda sırlanmıştır; 1. Yapılacak faaliyetlerle ilgili buroşürler hazırlanır ve yetkililerden izin alınarak gerekli yerlere asılması sağlanır; 2. Herhangi bir mekanda yapılacak faaliyetlerde,yapılack mekanın yetkilileri,yetkisi alanında olan yerlerde bulunan insanlara duyuru yapar; 3. Çeşitli Tv.Radyo,İnternet gibi ortamlarda duyrulur; 4. Ve diğer imkanlar kullanılır; PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: 1. Mehmet Akif ÇEŞMECİ 2. Muhammed Selman SOLAK 3. Bekir Talha SAATÇİOĞLU 4. Muhammed Musab ERTUĞAN 5. Muhammed Talha TEKİN 6. Sadık VURAL 7. Muhammed Hanefi ÇALIŞKAN 8. Ahmet Cihat YILDIRIM 9. İsmail SOLAK 10. Celalettin KÜRÜK 11. Muhammed Mücahit YAPRAKÇI PROJE DANIŞMA KURULU: 1. Prof. Dr. Ali AKPINAR 2. Dr. Hamza KÜÇÜK 3. Saliha BİLGİÇ 4. Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK 5. Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ

6 6. Hasan Basri BALCI 7. Muzaffer DERELİ 8. Sami BAYRAKÇI PROJE DENETİM KURULU: 1. Abdülkerim YILMAZ 2. Mehmet BALLI 3. Muzaffer DERELİ 4. Halil İbrahim ÜREN 5. Mehmet AKYAVAŞ 6. Selman YAZ C. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Faaliyetler: 1. Camilerdeki vaaz ve irşat programlarına katılamayan kişilerin, bulundukları diğer sosyal mekânlarda vaaz, irşat ve takrir dersleri düzenlenmeyi amaç edinmektedir 2. Bu faaliyetler yanında belirli yaş gruplarına yönelik ayrı ayrı proğramlar yapmak. 3. Gerekli olunan yerlerde ilgili müftülüklerle irtibata geçerek Kur an ı Kerim i yüzünden okuma derslerinin başlangıcını sağlamak. 4. Camide buluşma projeleri yaparak insanları cami ve cemaate alışmasını sağlamak; 5. Gençlerin Konya da ve diğer mekanlarda bulunan tarihsel alanları tanıtmak amacıyla geziler düzenlemek ve gezinilen tarihsel mekanların tanıtımını yapmak; 6. Belediye,Kaymakamlık,müftülük, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde faaliyetler yürütmek; 7. Proğramların gerçekleşeceği bölgelerde ilgili müftülüklerle işbirliği içerisinde faaliyetler gerçekleşir; 8. (Geçici Madde:Proje pilot olarak ilk Karatay ilçesi sınırları içerisinde,daha sonra Konya merkez ilçe teşkilatlarında daha sonrada taşra teşkilatlarda,ilerleyen dönemlerde yurt genelinde ve yurt dışında faaliyet gösterir) 9. Mahallelerde ve evlerde buluşma kampayaları düzenlemek;

7 PROJENİN UYGULANACAĞI BAŞLICA MEKÂNLAR; 10. Camiler 11. Eğitim Kurumları 12. Kamu Kurum ve Kuruluşları 13. Çay Bahçeleri 14. Mahalle konakları ve diğer mahalle tesisleri 15. İş Yerleri 16. Emekli Konaklar 17. Taşra Teşkilatlar 18. Köy Odaları 19. Düğün Salonları 20. Öğrenci Yurtları Diğer Sosyal Mekânlar Mali Konular Projede ilk olarak gönüllülük esastır.proje kapsamında hizmet edecek olan kişiler gönüllü olarak hizmet ederler. Ancak proje faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatlarında yaygınlaştırınca çıkacak olan mali masraflarda Bahar Gençlik Derneği yardım toplar ve masrafları karşılar. Ayrıca başta Karatay Müftülüğü olmak üzere diğer müftülüklerden de izin alınarak camilerde yardım toplanması sağlanır. Görseller: Faaliyetlerde işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlar,vaazı icra edecek konuşmacılar ve faaliyet içerisnde bulunacak kişiler gerekilen yerlerde iletişimde görsel olarak yer alırlar. Görsellere ilişkin tasarımlar tarafların izni ile kullanılır. İLETİŞİM Mehmet Akif ÇEŞMECİ BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ YÖN.KUR.BAŞKANI/ PROJE KOORDİNATÖRÜ

8 SİZ NERDESİNİZ BİZ ORDAYIZ