TTMD ADANA ÇALIŞTAY SUNUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTMD ADANA ÇALIŞTAY SUNUM"

Transkript

1 ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TTMD ADANA ÇALIŞTAY SUNUM ARİF KÜNAR ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ (Başkan YARDIMCISI) 01 KASIM 2013

2 ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ... Kuruluş: Mayıs 2010

3 SUNUM İÇERİĞİ l 1. Enerji Verimliliği Neler Getirebilir? 2. Enerji Verimliliğinde Hedefler 3. Kurumsal Yapılar - YEGM (EIE) 4. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri 5. Enerji Performans Sözleşmeleri 6. Sorunlar / Çözümler

4 ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER GETİREBİLİR? Gelişmekte (!) Olan Ülkemizde Artan Enerji Talebi Nasıl Karşılanabilir? 1- ARZ tarafından yaklaşmak * Arzı arttırmak = Daha çok üretim, çevresel etkiler * İthal kaynak = Cari açık (petrol, doğal gaz, türbin, PV panel vb.), arz güvenliği riski * Yapılabilecekler = Yen(ilen)ebilir enerji-yerel kaynak çeşitliliğine gitmek 2- TALEP tarafından yaklaşmak * Talebi azaltmak = Enerji verimliliği, enerji yönetimi * Yerli kaynak = Üretim, istihdam, ar-ge * Yapılabilecekler = Devlet desteği (kısa sürede kaldıraç etkisi) 3- SONUÇ * Öncelik ENERJİ TALEBİNİ DÜŞÜRMEK için enerji verimliliği-tasarrufu olmalıdır. Kalan ihtiyaç; yenilenebilir enerjiden sağlanmalıdır, Akıllı şebeke, akıllı-enerji etkin- sürdürülebilir şehirler yapılmalıdır.

5 ENERJİ VERİMLİLİĞİ: YENİ ENERJİ KAYNAĞI. Nüfus artışı ve teknolojinin gelişmesi sonucunda enerji ihtiyacı (talep) artmakta, mevcut üretim bu talebi karşılamaya yetmediğinde yeni yatırımlar yapılarak (arzın attırılması ile) bu ihtiyacın karşılanmasına çalışılmaktadır. Oysa enerji açığının öncelikle enerji verimliliğine yapılacak yatırımlar ile bedava enerji (bazı kaynaklarda negatif enerji anlamında negawatt, negajoule) olarak adlandırılabilecek şekilde enerji verimliliği arttırılarak (talebin düşürülmesi ile) karşılanması mümkündür.

6 ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE HEDEFLER Enerji politikalarımızın başına üç tane 20'yi oturttuk. 2020'de ürettiğimiz enerji kaynaklarının en az yüzde 20'si yenilenebilir enerjiden oluşacak. Enerji üretiminden kaynaklı karbon ve sülfür salımı yüzde 20 daha az olacak ve yüzde 20 tasarruflu olacak. Bakan Yıldız, Schneider Electric'in Manisa OSB'deki Çevre Dostu Fabrikasının Açılışını Yaptı. [08/04/2010] Belge ile 2023 yılında Türkiye nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi

7 İDARİ YAPI

8 YEGM? - ETKB na bağlı, YEGM içinde, «Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı» (sorunlar ) - Yeni bir yapı olmalı, (EVEM, DENA; benzeri yarı kamu-yarı banka-özel) - Yarı bağımsız bir kurum olmalı, (ilişkili-ilgili bakanlık üstü, bağımsız bütçe) - İcracı bir kurum olmalı, - Devlet, yerel yönetimler, özel sektör, bankalar, STK lar yer almalı, - Gelir kaynağı olmalı, (2 milyon ile kurulmuş, şimdi 12 milyon bütçesi var Berlin Enerji Ajansı nın) - EV konusundaki tüm çalışmaları koordine etmeli, (üretim, iletim, dağıtım, bina, endüstri, ev aletleri, ulaştırma, tarım) - EV politikaları ile araçlarını/yöntemlerini belirlemeli, (teşvik, destek, hibe, / yaptırım, ceza) ve (Ekonomi yönetimi, Maliye, Hazine ile ilişkiler) - Yurt içi/dışı kredileri, hibeleri koordine etmeli, - EİE/YEGM nin eski çalışanları ve yeni elemanlarla takviye edilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli,

9 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ, ESCO

10 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ (EPS) ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC) Herhangi bir sektörde (sanayi, bina, hizmet) enerji verimliliğinin arttırılması ve dolayısı ile para ve enerji tasarrufu sağlanması için etkili ve pratik bir sözleşmedir. Kısaca proje maliyetinin, müşterinin para harcamadan, elde edilecek tasarruf ile finanse edilmesi prensibine dayanır. EPS sözleşmesi kapsamında finansman 3 farklı yöntem ile finanse edilebilir; 1.Müşteri finansmanı, 2.EVD-ESCO finansmanı, 3.Üçüncü taraf finansmanı.

11 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ, ESCO EPS yi FARKLI KILAN NEDİR? -Tek bir firma (konusunda uzman) tüm hizmeti sunar, - EVD-ESCO şirketi tüm teknik riskleri öngörür, - Proje maliyeti, tasarruf edilen bedel ile karşılanır, - Projenin tasarruf miktarı (getiri / geri ödeme süresi) EVD-ESCO şirketi tarafından garanti edilir.

12 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ, ESCO EVD-ESCO şirketi; EPS NASIL ÇALIŞIR? gerekli ölçümleri yapar, enerji verimliliği fırsatlarını (noktalarını) belirler, (etüd) enerji verimliliği projesini hazırlar, maliyetleri ve geri ödeme süresini hesaplar, (VAP) proje için gerekli kaynakları sağlar, (finansman) proje bedelinin geri dönüş süresini garanti ederek sözleşme imzalar, (EPS) projeyi hayata geçirir, (uygulama) tüketimleri takip eder, (gerekirse sistemin bakım-onarım ve işletimini yapar) eski tüketim ile yeni tüketim arasındaki farkı tahsil eder, (geri ödeme) sürenin sonunda gerçekleşen tasarrufta eksiklik varsa karşılar, (garanti) sistemi müşteriye devreder.

13 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ, ESCO

14 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ, ESCO

15 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? KAMU ÖNCÜ OLMALI, MEVZUAT DEĞİŞTİRİLMELİDİR Kamuda, (2013 sonuna kadar zorunlu olarak) yapılacak etüt-proje ve VAP ların sonucunda, verimlilik artırıcı uygulamaların "EPS" ile yapılabilmesi için Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Kamunun AB ve ABD deki gibi, uzun süreli (10-15 yıl) EPS yapabilmesi ve bankalardan, finans kuruluşlarından kredi kullanabilmesi sağlanmalıdır. Ortak ve örnek teknik şartname ve EPS modeli hazırlanmalıdır. EPS Türk Bankacılık, Sigortacılık ve Hukuk Sistemi ile uyumlu hale getirilmelidir. Yerli bir banka; EV Bankası-EXIM olmalıdır. ESCO-EVD ler teminat için Kredi Garanti Fonu kullanılabilmelidir. Proje hatalarına karşı (düşük primli) Teknoloji Sigortası imkanı sağlanmalıdır.

16 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? ÖLÇME VE DOĞRULAMA METODOLOJİSİ HAZIRLANMALIDIR Yapılan enerji etüt proje, VAP ve uygulamaların doğru olup-olmadığını kontrol için, EPS uygulamasına geçiş için, ölçme ve doğrulama standartları, metodolojisi hazırlanmalıdır. ISO EN Enerji Yönetim Sistemi ve ISO EN Karbon Hesaplama Sistemi, enerji verimliliği, enerji yönetimi ve karbon yönetimi sistemi ile entegre edilerek, kurum-kuruluş ve şirketlerimizi; yaptırımlarına hazırlamalıyız.

17 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? DESTEKLER Enerji verimliliği destekleri artırılmalı, başvuru ve geri dönüş/ödeme mekanizmaları kolaylaştırılmalı, hızlandırılmalıdır. Teşvik yüzdelerinin arttırılması, etüt-proje, VAP bedellerinin de teşvik kapsamına alınması ve sağlanacak verimlilik/tasarruf oranında, vergi ve/veya enerji fiyatlarından indirim yapılmalıdır. Bugüne kadar sanayiye verilen VAP ve Gönüllü Anlaşma teşvikleri, benzer şekilde tüm ticari bina ve işletmelere de verilmelidir. Konutlar için de teşviklerle desteklenmiş, basit, uygulanabilir modeller geliştirilmelidir. Bu konuda önerimizi ETKB sunduk.

18 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) **Mevcut binalar için EKB alma tarihi 2017** Kademeli geçiş sağlanmalı: - Alım-satımda ve abonelik tesislerinde DASK gibi zorunlu belge haline getirilmeli, - Resmi kurumların satın alma veya kiralamalarında zorunlu olarak istenmeli, - Kamu ve ticari binaların kademeli olarak EKB alması sağlanmalı (örneğin m2 üstü 2014 Temmuz, ) EKB sınıfını C ve üzerine çıkartan binalara doğalgaz, elektrik, su ve emlak vergisinde indirim sağlanmalı.

19 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? DÜŞÜK/SIFIR ENERJİLİ, PASİF YAPI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME, EĞİTİM, TEŞVİK - Halkı bilinçlendirmek için tv lerde primetime da kısa filmler gösterilmelidir, - Bina/site/tesis dizayn edenlere yönelik eğitim programları ve yapımcılara da teşvikler düzenlenmelidir,

20 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm projeleri Bir fırsat Çevre dostu, yeşil, pasif evler projelendirilmeli/desteklenmelidir. Yıkmak yerine; renove etmek, dönüştürmek ve iyileştirmek önceliklendirilmelidir.

21 SORUNLAR ÇÖZÜMLER? KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm projeleri Bir fırsat Çevre dostu, yeşil, pasif evler projelendirilmeli/desteklenmelidir. Yıkmak yerine; renove etmek, dönüştürmek ve iyileştirmek önceliklendirilmelidir.

22 TEŞEKKÜRLER-SORULAR?????????????? Arif Künar

23 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER ENERJİ YÖNETİMİ DERNEĞİ