ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ 10. Yönetim Kurulu FAALİYET RAPORU Kasım Ankara, 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Misyon Vizyon Amaçlar Etkinlikler Dernek Yönetimi Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Üyeleri Çalışma Grupları Genç ÜNAK ÜNAK Teknoloji Grubu Tıp Kütüphanecileri Grubu Türk Hukuk Kütüphaneleri Platformu RDA Türkiye Grubu Dernek Ofisi ve Teknik Altyapı Çalışmaları Dernek ofisi Ofis içi iyileştirme çalışmaları Teknik Altyapı İyileştirme Çalışmaları Sunucu Altyapısının Güncellenmesi Web Sayfasının Yenilenmesi Yayınlar Bilgi Dünyası RDA Broşürü - Türkçe Tercümesi ÜNAK 2010 Konferansı Bildiri Kitabı ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Kitabı Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi Etkinlikler Bilimsel Etkinlik ve Projeler Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı... 12

3 Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı e-beyas 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version NİLUS TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi Sosyal Etkinlikler Yıl Başı Yemeği İftar Yemeği Paydaşlarla İlişkiler: İşbirliği ve Destek Çalışmaları ULAKBİM Milli Kütüphane Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ANKOS Türk Kütüphaneciler Derneği Balkan Kütüphaneler Birliği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Sayısallaştırma Grubu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Üniversite Kütüphaneleri Avrupa RDA Çalışma Grubu (European RDA Interest Group) Sonsöz... 20

4 1. Giriş Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, bilgi ve belge yönetimi alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, bu alandaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirmek, bu alanda çalışan bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve Türkiye nin toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla özellikle üniversite ve araştırma kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik olarak 14 Kurucu üyenin hazırlamış olduğu tüzük ve resmi başvurular sonucu 9 Ağustos 1991 tarihinde dernek numarası ile Ankara da kurulmuştur. Kısa adı ÜNAK olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. 27 Eylül 1992 de ilk genel kurulu gerçekleştirilen Derneğin kuruluş aşamasında 13 kurucu üye arasından belirlenen 7 kişi, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Üye gibi görevlerle ilk Geçici Yönetim Kurulunu oluşturmuştur. Derneğin Kurucu Üyeleri arasında; H. Ayla Anadolu, O. Tekin Aybaş, İrfan Çakın, Filiz Çermen, Aynur Ertunç, Oya Fişekçi, Adile Günden, Sekine Karakaş, A. Başak Kayıran, Rezan Koçkar, Sezen Tan, Nilüfer Tuncer ve Filiz Yücel yer almıştır. 8 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen 9. Genel Kurul da gerçekleştirilen oylama sonuçlarına göre göreve başlayan 10. Yönetim Kurulu, iki yıllık görev süresine yönelik ilk planlamalara başlamış ve bu kapsamda aşağıda belirtilen konuları ilk 100 gün planları bağlamında ele almıştır. Bu konular; Üye veri tabanının güncelleme Web platformunun güncellenmesi, geliştirilmesi/ yenileme Beklenti analizi ve yetersiz/yeterli görülen noktaların tespiti Konferanslara yönelik altyapı planlamaları ve konferans yönetim sistemleri ile ilgili çalışmaların başlatılması (devamlılık arzeden sistemlere geçiş - OCS gibi) Alt çalışma gruplarının gözden geçirilmesi ve yeni oluşumların hazırlanması ÜNAK 2013 ve ÜNAK 2014 planlamalarının yapılması, gerekli iletişimlerin sağlanması Faaliyet raporlarının sunulması (Bilgi Dünyası, Genç ÜNAK, Hukuk Kütüphanecileri ) Paydaş derneklere, mesleki örgütlenmelere, üniversite ve araştırma kütüphaneleri yöneticilerine, bölümlere, veri tabanı şirketlerine işbirliği için açık çağrıda bulunulması Bilgi Dünyası dergisi ile ilgili dağıtım sorunun çözülmesi Bilgi Dünyası dergisi için geliştirilen Dergi Yönetim Sistemine, önceki sayılara ait girişlerin yapılması Bilgi Dünyası dergisinin yayınlanması süreci ile ilgili olarak maliyet azaltma çalışmalarının yapılması Bilgi Dünyası dergisinde kullanılan formatın ve yayın politikalarının gözden geçirilmesi Bilgi Dünyası dergisi için reklam./sponsor desteğine ihtiyaç duyulup duyulmadığına yönelik analizlerin yapılmasıdır. Yukarıda sıralanan konular çerçevesinde çalışmalarına başlayan 10. ÜNAK Yönetim Kurulu ilk 100 gün içerisinde öncelikli ve ileriye dönük konular olarak gösterilen bu konuların yaklaşık dörtte üçlük bölümünü gerçekleştirmiştir. Bu konuların tamamının çözümlenmesi sürecinde ise Dernek Yönetim Kurulu resmi olarak 1

5 68 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde 10. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nda Derneğimiz tarafından belirlenen amaçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sunulmaktadır Misyon Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmek, işbirliği olanakları yaratarak hizmetler üretmektir Vizyon Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan veya bu alana ilgi duyanlar için üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile ilgili en önemli sivil toplum kuruluşu olmaktır Amaçlar Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında yapılan ulusal ve uluslararası araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, Bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, Bu alandaki sorunları irdeleyerek çözümler geliştirmek, Bu alanda çalışan profesyonel ve uygulamacıların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, Türkiye nin toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek, Özellikle üniversite ve araştırma kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik olarak hizmetler geliştirmek amaçlarını taşımaktadır Etkinlikler Dernek kuruluşundan bu yana; bilgi merkezlerinde çalışan personelin mesleki gelişmelerini sağlamak üzere konferans, seminer, panel, sempozyum gibi eğitime, işbirliğine yönelik etkinlikler düzenlemek, mesleki alanlarda özellikle yeni gelişmelere yönelik özgün ve çeviri kitap, dergi, bülten vb. her türlü yayınları hazırlamak ve yayınlamak, mesleki alanlarda ve gerekli konularda özgün araştırmayı özendirmek ve desteklemek, mesleki dayanışmayı sağlamak, desteklemek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve gerekli konularda danışmanlık ve hakemlik yapmak, mesleki konularda gereksinim duyan kuruluşlar için projeler kabul etmek ve yürütmek, benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki konularda ortaya çıkan bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gereksinimleri gidermeye yönelik çözümler üretmek, sosyal etkinlikler düzenlemek, amaçlarını yerine getirebilmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek üzere çeşitli hizmetler üretmiş ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. 2

6 Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği bilimsel etkinlikler, yayınlanladığı raporlar ve çalışmalarla ÜNAK, Türkiye de kütüphanecilik ve bilgibilim alanındaki gelişme ve sorunların geniş kitlelere duyurulmasında önemli bir rol ve görev üstlenmiştir. 2. Dernek Yönetimi Raporun bu bölümünde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin 10. Yönetim Kurulu nda görev alan kişilerle birlikte, Denetleme Kurulu üyeleri ve Dernek bünyesinde yer alan alt çalışma grupları tanıtılmaktadır. Dernek bünyesinde yer alan grupların tanıtım ve çalışmalarına da bu bölüm içerisinde yer verilmektedir Yönetim Kurulu Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin 8 Kasım 2012 gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda gerçekleştirilen seçim sonucuna göre Yönetim Kurulu şu şekilde belirlenmiştir: Nevzat Özel - Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Tolga Çakmak - Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hüseyin Körpeoğlu - Türk Eğitim Derneği, İlhan Akçal - Hacettepe Üniversitesi, Teknoloji Transfer Merkezi, Nermin Kalemci - Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri, Gülşah Hamzaoğlu - Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri, Derya Çankaya - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını 11 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları Dernek Tüzüğünün 19. Maddesinin b fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilen gizli oylama ile yapılan seçim ile belirlenmiştir. Bu seçim sonuçlarına göre; Nevzat Özel - Başkan Tolga Çakmak - Başkan Yardımcısı Hüseyin Körpeoğlu - Başkan Yardımcısı Gülşah Hamzaoğlu - Yazman İlhan Akçal - Sayman Nermin Kalemci - Üye Derya Çankaya - Üye olarak seçilmiştir Denetleme Kurulu Üyeleri 10. Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: Nazlı Alkan, Ankara Üniversitesi, Emekli Filiz Mengüç, TÜBİTAK-ULAKBİM Bekir Yılmaz-Emekli 3

7 2.3. Çalışma Grupları Genç ÜNAK Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin genç yüzü olan Genç ÜNAK, öğrencilerin mesleki örgütlenmenin bir parçası olmaları ve öğrencilik dönemlerinden itibaren Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında çalışmalar ve etkinlik yapabilecekleri bir platformdur. Gönüllülük esasına dayanan bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren Genç ÜNAK birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Genç ÜNAK ayrıca Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ndeki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri için ortak bir etkinlik platformudur döneminde Genç ÜNAK ın yapılandırılması değiştirilmiş, Yönetim Kurulu yapılanmasının ortadan kaldırılarak aktif üyelik sistemine geçilmiştir. Tüm Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin öğrencileri yapılandırılmaya dâhil edilmiştir. Genç ÜNAK üyelerinin Avrupa Birliği Gençlik Programları, Kalkınma Ajansı Destek Programları ve TÜBİTAK Destek Programları konusunda detaylı olarak bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri hedeflenmiştir. Genç ÜNAK üyeleri birçok bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, farklı disiplinlere (tıp, hukuk, eğitim, müzecilik vb.) yönelik olarak hizmet üretilmesinde ve destek verilmesinde aktif olarak görev almıştır. Uluslararası iletişim bağlamında Genç ÜNAK, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu Yeni Profesyoneller Özel Çalışma Grubu (IFLA New Professionals Special Interest Group) na dahil edilmiş ve özellikle BOBCATSSS 2013 Konferansı nda ortaklaşa çalışmalar yürütülmüştür. Genç bireylere yönelik olarak Aralık 2013 tarihlerinde Ankara da Rahmi M. Koç Müzesi nde Avrupa Birliği Sürecinde Genç Girişimciler İçin Fırsatlar: Genç ÜNAK Proje Yönetimi Grubu Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya BBY Bölümlerinden (Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 45 öğrenci katılmıştır. Çalıştaya Türk Ulusal Ajansından uzmanlar destek vermiş ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanına yönelik proje önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca Ankara da 5-6 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile Çelik Türk firması tarafından verilen Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi ne Genç ÜNAK tan 25 öğrencinin katılımı sağlanmış ve gençlere eğitim sonrası sertifika verilmiştir. Diğer taraftan Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ve 2-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İsveç Stockholm de Arnavutluk, Estonya, Gürcistan, Lübnan, Filistin, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version başlıklı eğitim seminerine Genç ÜNAK tan 3 kişinin katılımı sağlanmıştır. 4

8 ÜNAK Teknoloji Grubu ÜNAK Teknoloji grubu, Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda uygun teknoloji ve platformların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda açık erişime destek veren bir anlayışla çalışmalarını sürdürmekte; bilgi sistemleri odaklı projeler gerçekleştirmektedir. Teknoloji grubu tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde derneğimiz Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi ne yönelik dergi yönetim sistemi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje ile dergi açık kaynak kodlu bir yazılım yardımıyla bilimsel iletişim yönünden güçlendirilmiştir. Teknoloji grubu tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde derneğimiz Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi ne yönelik dergi yönetim sistemi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje ile dergi açık kaynak kodlu bir yazılım yardımıyla bilimsel iletişim yönünden güçlendirilmiştir Tıp Kütüphanecileri Grubu 1997 yılında ÜNAK altında tıp kütüphanecilerinin bir araya gelerek işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapması fikri ortaya atılmıştır. Ancak Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği 2000 yılında INET-TR 2000 toplantısında tıp kütüphanecileri INET-TR Tıp Çalışma Grubu altında iki toplantı yapmışlar ve çeşitli kararlar almışlardır. Bu oluşum, Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubu adıyla 2000 yılından bu yana ÜNAK a bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Grubun kuruluş amacı özetle şöyledir: Tıp enformasyonunun gelişimine katkıda bulunup dünya standartlarını yakalayabilmek, Tıp enformasyonu ile ilgili el kitaplarının çıkarılmasını desteklemek, Türkiye de toplantılar seminerler yaparak, ayrıca Türk tıp kütüphaneciliğinin ilerlemesine katkıda bulunmak, Tıp terimlerinin Türkçeleştirilerek standartlaştırılmasını sağlamak, Tıp ve sağlık bilimleri ilgili yayın yapmak ve yapılan yayınları desteklemek, Sağlık bilimleri çalışanlarıyla ortaklaşa projeler üretmek Türk Hukuk Kütüphaneleri Platformu Türkiye de hukuk alanında hizmet veren kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak için 2007 yılında kütüphaneciler tarafından oluşturulmuştur. Uluslararası standartlara uygun bir anlayışla, hukuk alanındaki bilgi kaynaklarının paylaşımını ve erişimini kolaylaştıracak çözümler üretmek ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmek hedeflenmiştir. Platformun amaçları şunlardır: Türkiye de hukuk alanında hizmet veren kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını arttırmak, Hukuk kütüphanelerinin etkinlik ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak, Üniversite Araştırma Kütüphaneleri Derneği (ÜNAK) tarafından düzenlenen yıllık toplantılarda hukuk alanında bildiri sunmak, panel ve çalıştay düzenlemek, 5

9 Türkiye de hukuk alanında yapılan çalışmaların uluslararası hukuk platformları ve dernekleri ile paylaşmak, Hukuk alanında uluslararası standartlara uygun bir veri tabanının oluşmasına öncülük etmek, Kurumsal arşiv ve açık erişim çalışmalarını desteklemek RDA Türkiye Grubu Yeni kataloglama standardı RDA ile ilgili olarak Türkiye de kütüphanelerde farkındalık yaratmak ve kataloglama kurallarının uygulanmasında ortak hareket etmek amacı ile 2012 yılı Haziran ayında RDA Türkiye Çalışma Grubu nun kurulmasına karar verilmiştir. Bu çalıştay sonucunda bir bildirge yayınlanmıştır. Milli Kütüphane himayesinde oluşturulmasına karar verilen grubun çekirdek kadrosu ilk toplantısını Eylül 2012 de Ankara da yapmıştır. İlk toplantıda alınan karar uyarınca da dört alt grubun oluşturulması planlanmıştır. Bu gruplar Konu Başlıkları Listesi Geliştirme Grubu, Yazar Listesi Geliştirme Grubu ve Teknoloji Grubu ve Terminoloji Geliştirme şeklinde belirlenmiştir. Derneğimiz bu grubun oluşturulmasında ve süreçlerinin yürütülmesinde etkin biçimde önemli katkılar sağlamıştır. Halen grup bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda teknik ve akademik boyutlarda destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen etkinlikler şu şekildedir: RDA Türkiye Çalışma Grubunun web sitesi tasarlanmıştır. Akademik bağlamda 7-8 Mart 2013 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı nda sunum yapılmıştır. 26 Mart 2013 tarihinde Ankara da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı ile 19 Nisan 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi nde (Albert Long Hall-Büyük Toplantı Salonu) gerçekleştirilen Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak: LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF Konferansı Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 nin yerini alacak yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) ile ilgili temel bilgileri içeren ve The Joint Steering Committee tarafından hazırlanan RDA broşürü Türkçeye Derneğimizin Başkanı Nevzat Özel tarafından çevrilmiştir ve Derneğimiz tarafından yayınlanmıştır. 6

10 3. Dernek Ofisi ve Teknik Altyapı Çalışmaları 3.1. Dernek ofisi Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ofisi Fidanlık Mah., Marmara Sok. No:38/17, Yenişehir / Çankaya / Ankara adresinde yer almaktadır. Dernek ofisi Yönetim Kurulu Toplantıları, Bilgi Dünyası Yayın Kurulu Toplantıları, Çalışma Grupları Toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dernek idari ve iktisadi işlemleri dernek ofisinden yürütülmektedir Ofis içi iyileştirme çalışmaları 10. Yönetim Kurulu çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak Dernek ofisinde yer alan çalışma odası mobilyaları, rafları ve dolapları yenilenmiştir. Dernek yayın deposu olarak kullanılan oda boşaltılarak boyanmış ve çelik raf sistemi kurularak yayınlar hiyerarşi içerisinde yerleştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte Dernek ofisinin aktif olarak kullanılması sağlanmış, yüksek hızda kablosuz internet gibi olanaklar sağlanmıştır Teknik Altyapı İyileştirme Çalışmaları Sunucu Altyapısının Güncellenmesi Dernek sunucusu kurumsal web sistemleri, etkinlik sistemleri, dergi yönetim sistemi ve geleceği dönük gereksinimler doğrultusunda yapılandırılmış ve hizmet alımı şeklinde sağlanmıştır. Söz konusu hizmet alım işlemleri çerçevesinde sunucunun güvenliği, yedeklemeleri ve sürekliliğine yönelik süreçler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak Dernek kurumsal web adresi ve Dergi adresleri nic.tr tarafından tecilli olarak kullanılmakla birlikte yaşatımı sağlanmıştır Web Sayfasının Yenilenmesi Dernek kurumsal web sayfası ve sistemleri günümüz teknolojisine, ihtiyaçlara ve gelecek ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış ve dinamik bir içerik yönetim sistemi haline getirilecek şekilde programlanmıştır. Dernek kurumsal sosyal ağ hesapları oluşturulmuştur. Duyuru ve etkinlikler web sayfası, kütüphanecilik e- posta listeleri ve sosyal ağ hesaplarından paylaşılarak ulaşılabilecek en fazla kitleye ulaşılmaya çalışılmıştır. 7

11 4. Yayınlar 4.1. Bilgi Dünyası Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından altı aylık periyotlarla yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi yılları arasında 2 cilt dört sayı olarak yayınlanmıştır yılında yayımlanan 12. Cilt 1. Sayıda Dergi Editör Grubunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik çerçevesinde dergi yönetimi aşağıdaki gibi şekillenmiştir: Baş Editör Aytaç YILDIZELİ, Bilgi Dünyası Editörler Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU, Muğla Üniversitesi, Türkiye Dr. Nevzat ÖZEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yardımcı Editörler Muharrem YILMAZ, Norveç Sanita MALEJA, Letonya Editör Yardımcıları Ömer DALKIRAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nermin ÇAKMAK, Mimarlar Odası Kütüphanesi Aynur Ersoy, Kamu Güvenliği Teşkilatı Teknoloji ve Altyapı Grubu Hüseyin Körpeoğlu, Türk Eğitim Derneği, Türkiye Hüseyin Fırat AKIN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dergi editör grubundaki düzenlemelerle birlikte, Bilgi Dünyası dergisi Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) ile yapılandırılmıştır. Bu sistem üzerinde Teknoloji ve Altyapı Grubu tarafından geliştirmelerle diğer sistemlerden farklı olarak responsive bir yapı güçlendirilmiştir. Yapılan bu güçlendirme ile birlikte Derginin bütün yayın süreçleri elektronik ortama aktarılmıştır. Daha önceki sayılar ise Genç ÜNAK grubu çalışmaları ile sisteme eklenmiştir. Söz konusu geliştirme çalışmaları kapsamında dergi yönetim sistemindeki yayın süreçleri (bölüm editörü değerlendirmeleri, yazar-editör-hakem iletişim süreçleri) tamamıyla kullanılabilir hale getirilmiştir. Derginin kurumsal adresi ise olarak belirlenmiştir. Dergi teknik altyapısına yönelik geliştirmelerin yanı sıra Dergi bölümleri üzerinde de güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Dergi bölümleri içerisinden Toplantılar, Haberler ve Arşiv Kayıtlarımızdan bölümleri çıkartılmıştır. Mevcut durumda Bilgi Dünyası dergisinde Hakemli Makaleler, Görüşler ve 8

12 Tanıtım/Kitap Değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Bilgi Dünyası bu özellikleriyle bütün yayın süreçlerini web tabanlı bir dergi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştiren bir dergi niteliğine kavuşmuştur yılında Dergi nin çıkış tarihleri Haziran ve Aralık olarak değiştirilmekle birlikte Dergi yayımının yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış; elektronik ISSN numarası alınmıştır. Bununla birlikte 2014 yılından itibaren kabul edilen çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numaraları da atanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye de kütüphanecilik ve bilgibilim alanında yayınlanan bilimsel makalelere DOI numaralarının atandığı ilk süreli yayın olma özelliği de Bilgi Dünyası dergisine kazandırılmıştır. Bilgi Dünyası dergisine yönelik olarak yapılan çalışmalar arasında bir diğer çalışma ise Derginin görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda Derginin dizinlenebileceği veritabanları analiz edilerek gerekli başvurular yapılmıştır. Yapılan başvurular sonucunda Bilgi Dünyası dergisi Scopus veritabanına kabul edilmiş olup, Türk kütüphaneciliğinde bu veritabanına kabul edilen ilk yayın olma özelliğine de sahip olmuştur. Scopus un yanı sıra Bilgi Dünyası dergisinin dizinlendiği veritabanları aşağıdadır: LISA (Library and Information Science Abstracts), EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts), BASE Search Engine Index Copernicus, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları, DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-Lis (E-Prints in Library and Information Science), ASOS Index, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi. Veritabanları dışında Bilgi Dünyası dergisi yayın etiği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yayın süreçlerini bu ölçüde yapılandırmak amacıyla yayıncılar arasında editoryal süreçlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan Publication Integrity and Ethics (PIE) oluşumuna kayıt olmuştur. Bu kapsamda dergi editörleri ve yayıncıları ilgili sistemde tanımlanmıştır. Derginin konuyla ilgili kaydına adresinden erişmek mümkündür yılının son döneminde ise Dergi yönetimi yeniden yapılandırılmış, yardımcı editörlük ve editör yardımcılığı görevleri yayın kurulu altında güncellenmiştir. Bu doğrultuda Dergi yönetimi yeni bir yapılanma içerisindedir. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 10. Yönetim Kurulu döneminde Bilgi Dünyası dergisinin dört cildi yayınlanmıştır. Bu ciltlerde toplam 37 hakemli makale (8 i İngilizce), 12 görüş yazısı (3 İngilizce) ve 6 Tanıtım/Eleştiri yayınlanmıştır. Bu dönemde derginin hakem havuzu genişletilmiştir. Bilgi Dünyası dergisi disiplinler arası yapısı ve uluslararası bir dergi niteliğiyle Türkiye ve Türkiye deki bilgibilim alanını uluslararası platformlarda temsil etmektedir. 9

13 4.2. RDA Broşürü - Türkçe Tercümesi Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 nin yerini alması ön görülen yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) / Kaynak Tanımlama ve Erişim ile ilgili çalışmaları yürüten The Joint Steering Committee tarafından hazırlanan, farklı dillere çevrilen ve RDA ile ilgili temel bilgileri içeren RDA broşürü, Derneğimizin Başkanı ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Nevzat Özel tarafından Türkçeye çevrilmiş, Derneğimiz tarafından basılarak çeşitli toplantılarda meslektaşlarımıza dağıtılmıştır ÜNAK 2010 Konferansı Bildiri Kitabı 2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Konferansına ilişkin bildiriler kitabı, Aytaç Yıldızeli, Arş. Gör. Tolga Çakmak ve Dr. Nevzat Özel editörlüğünde hazırlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı Eylül 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi nde gerçekleştirilen ÜNAK 2013 Konferansı için kabul edilen bildiri metinlerinin özetlerinden oluşan ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri kitabı, Arş. Gör. Tolga Çakmak, Hüseyin Körpeoğlu, Hüseyin Fırat Akın ve Dr. Nevzat Özel in editörlüğünde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği yayını olarak yayınlanmıştır ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ÜNAK 2013 Konferansında kabul edilen bildirilerin tam metinlerini içeren ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı, Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş, Dr. Nevzat Özel ve Arş. Gör. Tolga Çakmak editörlüğünde hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan kitabın yayın süreçleri tamamlanmak üzeredir ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Eylül 2014 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Yeni Hizmet Binası nda gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Kongresine kabul edilen bildirilere ilişkin özet kitabı Arş. Gör. Tolga Çakmak ve Dr. Nevzat Özel editörlüğünde hazırlanarak elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. 4.7.ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Kitabı Eylül 2014 tairhleri arasında gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Kongresine kabul edilen bildirilerin tam metinlerini içeren ÜNAK 2014 Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkçe olarak hazırlanmış bildiriler için e-kitap olarak hazırlanmak üzere yayın süreçlerine başlanmıştır. Ayrıca İngilizce bildiriler için Elsevier tarafından yayınlanan Procedia-Social Behavioral Dergisi ile iletişime geçilerek yayın süreçleri başlatılmıştır. 10

14 4.8. Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Coşkun Polat ve Arş. Gör. Kasım Binici tarafından hazırlanan Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı başlıklı kitap çalışması, Tolga Çakmak editörlüğünde yayınlanma aşamasına alınmıştır Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Rukancı, Doç. Dr. Hakan Anameriç ve Doç. Dr. Kemal Tuzcu tarafından Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi başlıklı kitap çalışması, Dr. Nevzat Özel editörlüğünde yayınlanma aşamasına alınmıştır. 11

15 5. Etkinlikler 5.1. Bilimsel Etkinlik ve Projeler Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı Derneğimiz Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 26 Mart 2013 tarihinde Ankara da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı nı düzenlemiştir. Konferansa Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulu Emekli Öğretim Üyesi - Elektronik Kültürel Atlas Girişimi Eş Direktörü Prof. Dr. Michael K. Buckland Gelecek Nesil Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri başlıklı bir konuşma, Derneğimizin Başkanı ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Nevzat Özel ise RDA Türkiye Çalışma Grubu nu temsilen Kataloglamanın Geleceği başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konferansa farklı kurum ve kuruluşlardan 150 üzeri dinleyici katılmıştır. Konferansa Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi destek vermiştir Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF Derneğimiz Boğaziçi Üniversitesi nin ev sahipliğinde 19 Nisan 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi nde (Albert Long Hall-Büyük Toplantı Salonu) gerçekleştirilen Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak: LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi nden emekli ve şu anda Joint Steering Committee (JSC) for Development of RDA nın Başkanlığını yürüten Dr. Barbara B. Tillett Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web: RDA, VIAF, and the New Bibliographic Framework başlıklı bir sunum ve çalıştay gerçekleştirmiştir. Hollanda dan OCLC Metadata Hizmetleri Ürün Yöneticisi Daniel van Spanje RDA Implementation from a Dutch and European Perspective başlıklı bir konuşma yapmıştır. Derneğimiz Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Tolga Çakmak ise RDA Türkiye Çalışma Grubu nu temsilen Bibliyografik Evrenin Gelişimi ve Kütüphanelerde Bağlı Veri Yaklaşımları başlıklı bir sunum yapmıştır. Konferansa farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 240 katılımcı katılmıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi manevi destek vermiştir ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen ÜNAK Konferansı, Eylül 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Haydarpaşa Kampüsünde Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler ana teması ile düzenlenmiştir. Kütüphanecilik ve bilgibilim alanı ile birlikte, eğitim ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve araştırmacılardan oluşan 61 yazar, konferansta 36 bilimsel çalışma sunmuştur. 12

16 Çağrılı konuşmacılar ve firma temsilcileri tarafından iki gün boyunca 3 paralel oturumda toplam 42 sunuş ve 4 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Konferansa toplam 314 kişi katılmıştır. Konferans çerçevesinde sunuşlar; Bilgi Mimarisi ve Mobil Uygulamalar Kültürel Miras ve Kurumsal Uygulamalar Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Medya Uygulamaları Tıp Okuryazarlığı Bulut Bilişim ve Çözümler Kütüphane ve Arşivlerde Teknoloji Bilgi Erişim ve Kütüphaneler Açık Erişim Sistemleri ve Projeler Dijitalleştirme ve Projeler Akademik Araştırma Araçları Bilgi Hizmetlerinde Standartlar ve Yol Haritaları Elektronik Kaynaklar ve Kütüphanelerin Üniversite Kalitelerine Etkisi Kütüphanecilik Eğitimi ve Kurumsal Bilgi Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri konuları altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında toplanan bildirilerin tamamı, Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından büyük bir özveri ve titizlikle değerlendirilmiştir e-beyas 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından Mart 2014 tarihlerinde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu düzenlenmiştir. e-beyas 2014 Sempozyumu; Kurumlarda Belge Merkezi ve Arşiv Mekânları Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-arşiv Uygulamaları Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Birlikte Çalışabilirlik e-imza / m-imza Çözümleri ve Mobil Uygulamalar Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Teknolojik Boyut konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Sempozyumda 6 oturum ve 22 sunum gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma kamu sektöründeki ve özel sektördeki farklı kurum ve kuruluşlardan 500 civarı kişi katılmıştır. 13

17 OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri 14 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri Derneğimiz tarafından Ankara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği desteği ile düzenlenmiştir. Seminerde Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kataloglama uygulamaları, üst veri kalitesi ile ilgili konular ele alınmış, OCLC nin WorldCat, Worldshare gibi servisleri tanıtılmış ve bu servislerin bilgi kaynaklarının tanımlanmasındaki temel işlemler için getirdiği avantajlar üzerinde durulmuştur. Seminer kapsamında şu konular ele alınmıştır. Üstveri kalitesi Kataloglama Kaynağı ya da Deposu olarak WorldCat WorldCat ve diğer hizmetler: görünürlük, grup katalog ve kütüphaneler arası ödünç verme OCLC ve diğer yönleriyle: WorldShare platformu Seminerde OCLC den Eric van Lubeek, Chris Negrel ve Clemens Buijs gibi üst düzey yöneticiler sunum yapmıştır. Seminere yönetici, kataloglama uzmanı ve firma temsilcisi olarak toplam 150 kişi katılmıştır ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Her sene farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen ÜNAK Konferansları, 2014 yılında Kongre olarak Eylül 2014 tarihleri arasında, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı nda T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve İstanbul Üniversitesi nin işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Dünyanın dört bir yanından dünya başkenti İstanbul a gelen saygın bilim insanlarının da katılımıyla ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi nde Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumları konuları tüm yönleriyle irdelenerek tartışılmıştır. Kongrede, kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik ve bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, farklı disiplinleri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimin sağlanması, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır. Teorisyen ve uygulamacıların katkı sağladığı Kongrede, Hacettepe Üniversitesi nden Prof. Dr. Yaşar Tonta Kültürel Mirasın Geleceği, Gazeteci-Yazar Hıfzı Topuz Bir Gazetecinin Kişisel Belleğinden Kültürel Perspektifler, Avrupa Dijital Kütüphanesi Europeana dan Ad Polle Europeana Avrupa nın Ulusal, Yerel ve Kişisel Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesi, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi nden Prof. Dr. Pietro Livi Bilimsel Restorasyon: Arşiv ve Kütüphane Belgelerinin Korunması Prensipleri, Gazeteci- Yazar Şeref Oğuz Kendi Kültür Hazinesinin Dilencisi Olmak ve Bavyera Devlet Kütüphanesi nden Dr. 14

18 Claudia Fabian Hazine Dairesinden Dünya Seyahatine Dijital Dünyada Kültürel Miras başlıklı davetli konuşmaları gerçekleştirmişlerdir. Kongrede Kültürel Bellek Kurumları, Kültürel Mirasın Yönetimi, Kültürel Mirasın Aktarımı, Kültürel Miras Kavramı ve Teknoloji, Kültürel Miras ve Bilgi Teknolojileri, Kültürel Miras ve Bilgi Sistemleri, Kültürel Miras: Mimari Yapılar, Kültürel Mirasın Korunması, Bilgi Kaynaklarının Korunması, Kültürel Miras ve Medya, Kültürel Miras: Hukuk-Siyaset, Dijitalleştirme, Kütüphaneler, Arşivler, Yazma ve Nadir Eserler, Müzeler, Kent Müzeleri ve İyi Uygulama Örnekleri başlıklarından oluşan 25 oturumda toplam 107 bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında sunulan bildirilerle birlikte T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türk Basın Tarihi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Eski Dünyaya Yeni Bakış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kuyûd-ı Kadime Arşiv Belge Tabloları başlıklarını taşıyan üç ayrı sergi açılmıştır. Bu sergilerle Türkiye de kültürel mirasın çeşitli örnekleri sunulmuştur. Kongrede ayrıca poster sunumlarına ek olarak Europeana, UGC & You A Europeana Crowdsourcing Campaign in Turkey başlıklı bir çalıştay da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay ile Europeana ya kullanıcılarca üretilen içeriğin entegrasyonu ve yıllarını kapsayan Birinci Dünya Savaşı dönemi koleksiyonuna Türkiye den de katkı sağlanmasına yönelik bilgiler aktarılmış, konuyla ilgili farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. Kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara iletilmesine yönelik olarak bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı ÜNAK 2014 Kongresinde UNESCO, Europeana, Goethe Enstitüsü, Europa Nostra-Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (İSAM), Koç Üniversitesi Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Tarihi Kentler Birliği, Balkan Kütüphaneler Birliği, Bulgaristan Üniversite Kütüphaneleri Derneği, Müzeciler Derneği, Türk Arşivciler Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS), Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Kültür Paylaşım Platformu, Sofya Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Devlet Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi destekleyen kurumlar olarak yer almıştır. Kongreye toplam 450 kişi katılmıştır. 15

19 Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi Derneğimizin, Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destekleri çerçevesinde desteklenen "Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim etkinliği (Başvuru No: TR51/13/TD/0059), 5-6 ve Nisan 2014 tarihlerinde (toplam 4 gün 32 saat) Çelik Türk firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik ile Derneğimiz, bilgibilim alanında hizmet veren kurum/kuruluşların, meslek elemanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, kütüphaneler, arşivler ve müzelere yönelik olarak projeler üretmelerini cesaretlendirmeyi, bilgi merkezlerine yönelik insan kaynağı kapasitesini, hizmet kalitesini ve verimliliği artırmayı, bireylerin proje üretme, geliştirme ve yayma konusunda proje danışmanı statüsü kazanmasını amaçlamıştır. Toplam katılımcı sayının 50 kişi ile sınırlı olduğu eğitim etkinliği ücretsizdir. Etkinliğe katılmak isteyen üye ve meslektaşlarımızın aşağıda yer alan kayıt formunu 21 Mart 2014 tarihine kadar doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcılara bu tarihten itibaren kabul yazısı Derneğimiz tarafından gönderilmiştir. Eğitim etkinliğini tamamlayan katılımcılar Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi sertifikası almaya hak kazanmışlardır Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ve 2-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İsveç Stockholm de Arnavutluk, Estonya, Gürcistan, Lübnan, Filistin, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version başlıklı eğitim seminerine proje partneri olarak dahil olunmuş ve Genç ÜNAK tan 3 kişinin katılımı sağlanmıştır NİLUS TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi Belçika da faaliyet gösteren ve semantik web ve ontoloji yapılarını kullanarak hukuk kaynaklarına yönelik bilgi platformu geliştiren NILUS SPRL BVBA firması tarafından yapılan "TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi"ne Derneğimiz katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Türkiye de hukuk alanındaki terminoloji ve literatür ( ) incelenmiş, civarı eser ile hukuk yayıncıları tespit edilerek projeye destek verilmiştir Sosyal Etkinlikler Yıl Başı Yemeği Derneğimiz tarafından 26 Ocak 2013 tarihinde Ankara Çukurambar da La Cuisine Cafe Restaurant 78 kişinin katılımıyla yeni yıl yemeği etkinliği gerçekleştirilmiştir İftar Yemeği Derneğimiz tarafından 1 Ağustos 2013 tarihinde Ankara da Hamamönü nde Bacchus Cafe de 45 kişinin katılımıyla bir iftar yemeği etkinliği gerçekleştirilmiştir. 16

20 6. Paydaşlarla İlişkiler: İşbirliği ve Destek Çalışmaları 6.1. ULAKBİM 19 Şubat 2014 tarihinde ULAKBİM Başkanı ile yapılan görüşme bağlamında toplu katalog, yazar ve konu başlıkları otorite listelerinin geliştirilmesi konusunda değerlendirme toplantısı yapılmıştır Milli Kütüphane Nisan 2014 tarihinde Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonu nda iki günlük RDA Toplantısı na katılım gerçekleştirilmiş, Milli Kütüphane tarafından gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları ile yazar ve konu başlıkları otorite listelerinin geliştirilmesi çalışmalarının ÜNAK ile birlikte yürütülmesi kararlaştırılmış ve toplantıda tartışılan konular rapor olarak Milli Kütüphane Başkanlığı na sunulmuştur. Bu kapsamda 13 Mayıs 2014 tarihinde OCLC Heyeti ile Milli Kütüphane Başkanlığı nın karşılıklı iletişiminde Derneğimiz aracılık yapmış ve destek olmuştur. Milli Kütüphane de meslekten olmayan kişilerin yönetim kademesine atanması ile ilgili olarak ANKOS ve TKD ile birlikte ortaklaşa basın duyurusu hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Milli Kütüphane tarafından düzenlenen Dr. Müjgan Cunbur u Anma Etkinliği ne Derneğimiz katılmıştır Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 49.Kütüphane Haftası kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ne bir konferans ile destek verilmiştir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ne elektronik kitap ve telif hakları konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir Mayıs 2013 tarihinde Bodrum da gerçekleştirilen 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu na Derneğimiz tarafından katılım sağlanmıştır ANKOS ANKOS 2013 Toplantısına Derneğimiz stand açarak katılım sağlamıştır Türk Kütüphaneciler Derneği Türk Kütüphaneciliği Dergisi sistem yeniden kurma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Avrupa Birliği Erasmus+ Grundtvig programı kapsamında Türk Kütüphaneciler Derneği adına (koordinatör kurum olarak) ICTOP-ILP: Information and Communication Technology OPportunites for Informal Learning Places başlıklı bir proje önerisi sunulmuştur. Mesleğe yönelik çeşitli girişim ve çabalarda TKD ile karşılıklı işbirliği çalışmaları yürütülmüştür Balkan Kütüphaneler Birliği Mart 2013 tarihinde Kırklareli Üniversitesi nde gerçekleştirilen Balkan Kütüphaneler Birliği 3. Yıllık Toplantısına Derneğimizden katılım sağlanmıştır. 17

21 6.7. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi kapsamında Müzeler konusu Koç Üniversitesi VEKAM ile birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kurum ile birlikte 5 Aralık 2014 tarihinde Kültürel Miras ve Kültürel Bellek başlıklı bir Konferans yapılması planlanmıştır Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilişim Derneği tarafından kurulan Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu na Derneğimiz tarafından destek verilmiş, Digital Agenda for Europa 2020 girişimi kapsamında yer verilen 79, 80, 81 ve 82. Eylemlere ilişkin durum tespiti konusunda görüşler ifade edilmiş ve 6-9 Kasım 2014 tarihinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28 Mart 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı nda gerçekleştirilen Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı na Derneğimiz sunum ile katılım sağlamıştır Sayısallaştırma Grubu Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı nda kurulan Sayısallaştırma Çalışma Grubu na Derneğimiz destek vermiştir. Çalışma grupları içerisinde Dernek olarak görev alınmış, ÜNAK 2013 Konferansında Sayısallaştırma Çalışma Grubu nun çalıştay gerçekleştirmesine olanak sağlanmıştır Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenmiştir. Bu çalışma, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında faaliyet gösteren bir Dernek ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün ilk çalışması olmuştur Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Yılları arasında görev yapan 10. Yönetim Kurulu çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nin Kütüphane ve Dokümantasyon Daireleri ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde görev yapan yöneticiler, öğretim üye ve yardımcıları ve uzmanlar ile işbirlikleri içerisinde bulunulmuştur. Söz konusu işbirlikleri kapsamında Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin planlanmasında, düzenleme süreçlerinde, etkinliklerde sunulan bilimsel içeriğin oluşturulmasında Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden destek alınmıştır. Diğer taraftan Derneğimiz olanaklarının elverdiği ölçüde Bölümlerimiz tarafından düzenlenen etkinliklere destek verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda katılım sağlanan bilimsel etkinlikler; Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, ECIL 2013: European Conference on Information Literacy 18

22 BY2013: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu IMCW2014: International Symposium on Information Management in a Changing World Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi Bilimsel etkinliklerin yanı sıra Bölümler tarafından gerçekleştirilen AB Projelerine de destek verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nün partner olarak yer aldığı Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (MedOANet) projesinin devamı olan PASTEUR4OA isimli açık erişim projesine destek verilmiştir Üniversite Kütüphaneleri Derneğimiz, hizmet eğitim bağlamında yürüttüğü ve düzenlediği etkinliklerle üniversite kütüphanecilerine destek olmuştur. Diğer taraftan kamuoyunda "Akademik Zam" olarak nitelendirilen ve öğretim elemanlarının maaş koşullarının iyileştirilmesini içeren çalışmalar kapsamında, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği olarak konunun yakından takipçisi Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) ve Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) ile görüşmeler ve işbirliği çalışmaları yapılmış ve üniversite kütüphanelerinde uzman olarak çalışan meslektaşlarımızın hakları savunulmuştur Avrupa RDA Çalışma Grubu (European RDA Interest Group) Derneğimiz Başkanı Dr. Nevzat Özel ve Başkan Yardımcısı Tolga Çakmak, yeni kataloglama standardı RDA ile ilgili olarak Avrupa da faaliyet gösteren Avrupa RDA Çalışma Grubuna katılmış ve Türkiye temsilcisi olmuşlardır. 19

23 7. Sonsöz Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği olarak yılları arasında farklı kurum ve kuruluşlarla sürekli işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmiş, Bilgi ve Belge Yönetimi alanı ile ilgili olarak kamuoyunda bilgilendirme, değer ve farkındalık yaratma ve çabaları sarf edilmiştir. Şüphesiz yapılmış olan tüm etkinlikler, daha önce yapılan değerli çalışmaların devamı ve daha sonra yürütülecek değerli çalışmaların ise bir başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin, Türk kütüphaneciliğine önemli katkılar sağladığı gerçektir. Dernek Yönetim Kurulu nda görev almış ve görev alacak tüm meslektaşlarımıza ve Derneğimizi destekleyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız. 20

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi Dünyası 2008, 9(2):570-572 Haberler / News ÜNAK'08 "Bilgi: Farklılık ve Farkındalık" Toplantısı 2002 yılından beri her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirilen ÜNAK Genel Toplantıları bu yıl 9-11

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası

ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR. Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu AEKA-OAIR Açık Bilimsel Bilgi Dünyası ANKOSLink 2013 AEKA Grup Koordinatörü Gültekin GÜRDAL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) Grup Danışmanı İlkay HOLT (Özyeğin

Detaylı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı

ÜNAK 2009. Bildiriler Kitabı ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu 01-02 Ekim 2009 - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Bildiriler Kitabı Editörler Aytaç YILDIZELİ Doç.Dr. Aykut ARIKAN Arş.Gör. Tolga ÇAKMAK

Detaylı

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları

Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Bilgi Profesyonellerinin Açık Erişim Yaklaşımları Ömer Dalkıran H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü omerdalkiran@hacettepe.edu.tr Terminoloji Açık Erişim; 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim

Detaylı

Maltepe Üniversitesi-İstanbul

Maltepe Üniversitesi-İstanbul ÜNAK 04 22-2525 Eylül 2004 Maltepe Üniversitesi-İstanbul Amaç Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin ve özel kütüphanelerin, günümüzde hızla değişen ğ ş ve

Detaylı

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mbayter@ybu.edu.tr Giriş 1908 yılında ilk kataloglama kuralları (Catalogoouing Rules:

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi MERSİN 2015 AMACIMIZ Bölgesel ve kentsel kapsamda fiziki, demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda veri tabanı oluşturmak, Coğrafi ve kent bilgi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Fatma BAŞAR Ulusal Akademik Yayıncılık 23 Kasım 2013 Türkiye Akademik Dergi Haritası Türkiye Dergileri -Yayımlayan Türkiye de Yayımlanan Akademik Dergi: 1300 Dernek

Detaylı

Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu

Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yayın ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 36054236-/52843 17/09/2015 Konu : E-BEYAS 2015 Sempozyum Duyurusu İlgi: 14.09.2015 tarihli ve 52966 sayılı yazı. DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır.

Yönetim Kurulunun Atanması. DİMER Kuruluş. Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları. YK atamaları 10 Kasım 2009 da yapılmıştır. (DİMER) Bilgilendirme Toplantısı Kültür Merkezi R Salonu 7 Nisan 202, Sıhhiye-ANKARA Merkezin Kuruluşu Atamaların Yapılması Amaçları Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor)

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor) ÖZGEÇMİŞ: 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Müdür 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) Yaşar Üniversitesi 2010-(Devam ediyor) Yüksek Lisans

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu

Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu Kurumsal Belleklerin Geleceği Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu 22-23 Ekim 2015, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi Teknokent Konferans Salonu Gölbaşı/Ankara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı. Sema Çelikbaş, İG, ANKOS

İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı. Sema Çelikbaş, İG, ANKOS İşbirliği Grubu Çalışmaları 2013-2014 Kaynak Paylaşımı, ANKOS Personel Değişim Programı Sema Çelikbaş, İG, ANKOS GRUP ÜYELERİ Sema ÇELİKBAŞ - İTÜ Zeki ÇELİKBAŞ - İTÜ Ertuğrul ÇİMEN - Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Eğitimi Esnasında Verilen Kataloglama Eğitimi ve Kataloglama Literatürü Değerlendirmesi İrem Ünal, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Birim Kütüphanecisi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüphaneciliğine Etkileri*

PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüphaneciliğine Etkileri* Okuyucu Mektupları Türk Kütüphaneciliği 18, 1 (2004), 79-84 PULMAN-XT Projesi ve Türk Kütüphaneciliğine Etkileri* Bülent YILMAZ** Didar BAYIR*** Giriş Son dönemlerde, özellikle iletişim ve enformasyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Türk Kütüphaneciliği 30, 2 (2016), 277-281 Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Final Declaration of International Symposium on Library and Archive Services

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgiye Erişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Dr. Bahattin YALÇINKAYA Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi Gündem Bilgi edinme hakkı Bilginin Düzenlenmesi ve erişim Bilgiye Erişim ve Kalkınma 2016-2030 UNESCO

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü E-LIS: E-prints in Library and Information Science İlkay Holt E-LIS Türkiye Editörü Açık Erişim Süreci Açık erişim, dijital, çevrimiçi, ücretsiz, telif hakları ve lisans sınırlamalarının en az düzeyde

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU Derneğin Kuruluşu (28 Mart 2013) 06-106-093 kütük numarası ile 28 Mart 2013 tarihinde derneğimiz resmen kurulmuştur. Olağan

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR Topçu, Ö. Ş. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan AB destekli açık erişim projeleri Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (MedOANet) Projesi Sayılar ne söylüyor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration )

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Bilgi Merkezi Müdürü 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Yüksek Lisans Lisans İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV POLİTİKASI GEREKÇE Gümüşhane Üniversitesi nde basılı ve elektronik ortamda üretilmekte olan akademik çalışmaların, (makale, kitap/kitap bölümleri, tez,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri

Hakkımızda Ulusal İşbirlikleri Amacı 1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından, eşit paylarla kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı - TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir. TSEV in temel

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI POLİTİKA BAŞLIĞI: Bingöl Üniversitesi (BÜ) bünyesinde yapılan akademik çalışmalar için açık erişim, kurumsal arşivleme, uzun dönemli derleme ve dijital koruma.

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar:

Kurumsal Arşiv Yapılanmasında. Temel Adımlar: Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar: Ankos Kontrol Listesi ve El Kitabı Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Bülent Karasözen, Cem Coşkun, İlkay Holt, Özlem Bayram Kurumsal

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012-

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri 15-Şubat 2012- Akademik Kurullar 03.04.2012 tarihli akademik kurulda alınan kararlar sonrasında; Stratejik plan kapsamındaki performans

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği

Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği Yayınlarınız için Açık Erişim Modelleri ve Fiyatlandırma Politikaları: BioMed Central Örneği ANKOS AEKA Eğitim Programları I 28 Nisan 2014, Pazartesi, Ankara Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bayer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı