ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ 10. Yönetim Kurulu FAALİYET RAPORU Kasım Ankara, 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Misyon Vizyon Amaçlar Etkinlikler Dernek Yönetimi Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Üyeleri Çalışma Grupları Genç ÜNAK ÜNAK Teknoloji Grubu Tıp Kütüphanecileri Grubu Türk Hukuk Kütüphaneleri Platformu RDA Türkiye Grubu Dernek Ofisi ve Teknik Altyapı Çalışmaları Dernek ofisi Ofis içi iyileştirme çalışmaları Teknik Altyapı İyileştirme Çalışmaları Sunucu Altyapısının Güncellenmesi Web Sayfasının Yenilenmesi Yayınlar Bilgi Dünyası RDA Broşürü - Türkçe Tercümesi ÜNAK 2010 Konferansı Bildiri Kitabı ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Kitabı Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi Etkinlikler Bilimsel Etkinlik ve Projeler Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı... 12

3 Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı e-beyas 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version NİLUS TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi Sosyal Etkinlikler Yıl Başı Yemeği İftar Yemeği Paydaşlarla İlişkiler: İşbirliği ve Destek Çalışmaları ULAKBİM Milli Kütüphane Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ANKOS Türk Kütüphaneciler Derneği Balkan Kütüphaneler Birliği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Sayısallaştırma Grubu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Üniversite Kütüphaneleri Avrupa RDA Çalışma Grubu (European RDA Interest Group) Sonsöz... 20

4 1. Giriş Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, bilgi ve belge yönetimi alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, bu alandaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirmek, bu alanda çalışan bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve Türkiye nin toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla özellikle üniversite ve araştırma kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik olarak 14 Kurucu üyenin hazırlamış olduğu tüzük ve resmi başvurular sonucu 9 Ağustos 1991 tarihinde dernek numarası ile Ankara da kurulmuştur. Kısa adı ÜNAK olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. 27 Eylül 1992 de ilk genel kurulu gerçekleştirilen Derneğin kuruluş aşamasında 13 kurucu üye arasından belirlenen 7 kişi, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Üye gibi görevlerle ilk Geçici Yönetim Kurulunu oluşturmuştur. Derneğin Kurucu Üyeleri arasında; H. Ayla Anadolu, O. Tekin Aybaş, İrfan Çakın, Filiz Çermen, Aynur Ertunç, Oya Fişekçi, Adile Günden, Sekine Karakaş, A. Başak Kayıran, Rezan Koçkar, Sezen Tan, Nilüfer Tuncer ve Filiz Yücel yer almıştır. 8 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen 9. Genel Kurul da gerçekleştirilen oylama sonuçlarına göre göreve başlayan 10. Yönetim Kurulu, iki yıllık görev süresine yönelik ilk planlamalara başlamış ve bu kapsamda aşağıda belirtilen konuları ilk 100 gün planları bağlamında ele almıştır. Bu konular; Üye veri tabanının güncelleme Web platformunun güncellenmesi, geliştirilmesi/ yenileme Beklenti analizi ve yetersiz/yeterli görülen noktaların tespiti Konferanslara yönelik altyapı planlamaları ve konferans yönetim sistemleri ile ilgili çalışmaların başlatılması (devamlılık arzeden sistemlere geçiş - OCS gibi) Alt çalışma gruplarının gözden geçirilmesi ve yeni oluşumların hazırlanması ÜNAK 2013 ve ÜNAK 2014 planlamalarının yapılması, gerekli iletişimlerin sağlanması Faaliyet raporlarının sunulması (Bilgi Dünyası, Genç ÜNAK, Hukuk Kütüphanecileri ) Paydaş derneklere, mesleki örgütlenmelere, üniversite ve araştırma kütüphaneleri yöneticilerine, bölümlere, veri tabanı şirketlerine işbirliği için açık çağrıda bulunulması Bilgi Dünyası dergisi ile ilgili dağıtım sorunun çözülmesi Bilgi Dünyası dergisi için geliştirilen Dergi Yönetim Sistemine, önceki sayılara ait girişlerin yapılması Bilgi Dünyası dergisinin yayınlanması süreci ile ilgili olarak maliyet azaltma çalışmalarının yapılması Bilgi Dünyası dergisinde kullanılan formatın ve yayın politikalarının gözden geçirilmesi Bilgi Dünyası dergisi için reklam./sponsor desteğine ihtiyaç duyulup duyulmadığına yönelik analizlerin yapılmasıdır. Yukarıda sıralanan konular çerçevesinde çalışmalarına başlayan 10. ÜNAK Yönetim Kurulu ilk 100 gün içerisinde öncelikli ve ileriye dönük konular olarak gösterilen bu konuların yaklaşık dörtte üçlük bölümünü gerçekleştirmiştir. Bu konuların tamamının çözümlenmesi sürecinde ise Dernek Yönetim Kurulu resmi olarak 1

5 68 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde 10. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nda Derneğimiz tarafından belirlenen amaçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sunulmaktadır Misyon Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmek, işbirliği olanakları yaratarak hizmetler üretmektir Vizyon Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan veya bu alana ilgi duyanlar için üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile ilgili en önemli sivil toplum kuruluşu olmaktır Amaçlar Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında yapılan ulusal ve uluslararası araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek, Bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak, Bu alandaki sorunları irdeleyerek çözümler geliştirmek, Bu alanda çalışan profesyonel ve uygulamacıların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, Türkiye nin toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek, Özellikle üniversite ve araştırma kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik olarak hizmetler geliştirmek amaçlarını taşımaktadır Etkinlikler Dernek kuruluşundan bu yana; bilgi merkezlerinde çalışan personelin mesleki gelişmelerini sağlamak üzere konferans, seminer, panel, sempozyum gibi eğitime, işbirliğine yönelik etkinlikler düzenlemek, mesleki alanlarda özellikle yeni gelişmelere yönelik özgün ve çeviri kitap, dergi, bülten vb. her türlü yayınları hazırlamak ve yayınlamak, mesleki alanlarda ve gerekli konularda özgün araştırmayı özendirmek ve desteklemek, mesleki dayanışmayı sağlamak, desteklemek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve gerekli konularda danışmanlık ve hakemlik yapmak, mesleki konularda gereksinim duyan kuruluşlar için projeler kabul etmek ve yürütmek, benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki konularda ortaya çıkan bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gereksinimleri gidermeye yönelik çözümler üretmek, sosyal etkinlikler düzenlemek, amaçlarını yerine getirebilmek için gayrimenkul almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek üzere çeşitli hizmetler üretmiş ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. 2

6 Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği bilimsel etkinlikler, yayınlanladığı raporlar ve çalışmalarla ÜNAK, Türkiye de kütüphanecilik ve bilgibilim alanındaki gelişme ve sorunların geniş kitlelere duyurulmasında önemli bir rol ve görev üstlenmiştir. 2. Dernek Yönetimi Raporun bu bölümünde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin 10. Yönetim Kurulu nda görev alan kişilerle birlikte, Denetleme Kurulu üyeleri ve Dernek bünyesinde yer alan alt çalışma grupları tanıtılmaktadır. Dernek bünyesinde yer alan grupların tanıtım ve çalışmalarına da bu bölüm içerisinde yer verilmektedir Yönetim Kurulu Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin 8 Kasım 2012 gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda gerçekleştirilen seçim sonucuna göre Yönetim Kurulu şu şekilde belirlenmiştir: Nevzat Özel - Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Tolga Çakmak - Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hüseyin Körpeoğlu - Türk Eğitim Derneği, İlhan Akçal - Hacettepe Üniversitesi, Teknoloji Transfer Merkezi, Nermin Kalemci - Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri, Gülşah Hamzaoğlu - Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri, Derya Çankaya - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantısını 11 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları Dernek Tüzüğünün 19. Maddesinin b fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilen gizli oylama ile yapılan seçim ile belirlenmiştir. Bu seçim sonuçlarına göre; Nevzat Özel - Başkan Tolga Çakmak - Başkan Yardımcısı Hüseyin Körpeoğlu - Başkan Yardımcısı Gülşah Hamzaoğlu - Yazman İlhan Akçal - Sayman Nermin Kalemci - Üye Derya Çankaya - Üye olarak seçilmiştir Denetleme Kurulu Üyeleri 10. Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: Nazlı Alkan, Ankara Üniversitesi, Emekli Filiz Mengüç, TÜBİTAK-ULAKBİM Bekir Yılmaz-Emekli 3

7 2.3. Çalışma Grupları Genç ÜNAK Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin genç yüzü olan Genç ÜNAK, öğrencilerin mesleki örgütlenmenin bir parçası olmaları ve öğrencilik dönemlerinden itibaren Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında çalışmalar ve etkinlik yapabilecekleri bir platformdur. Gönüllülük esasına dayanan bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren Genç ÜNAK birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Genç ÜNAK ayrıca Ankara Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ndeki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri için ortak bir etkinlik platformudur döneminde Genç ÜNAK ın yapılandırılması değiştirilmiş, Yönetim Kurulu yapılanmasının ortadan kaldırılarak aktif üyelik sistemine geçilmiştir. Tüm Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin öğrencileri yapılandırılmaya dâhil edilmiştir. Genç ÜNAK üyelerinin Avrupa Birliği Gençlik Programları, Kalkınma Ajansı Destek Programları ve TÜBİTAK Destek Programları konusunda detaylı olarak bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri hedeflenmiştir. Genç ÜNAK üyeleri birçok bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, farklı disiplinlere (tıp, hukuk, eğitim, müzecilik vb.) yönelik olarak hizmet üretilmesinde ve destek verilmesinde aktif olarak görev almıştır. Uluslararası iletişim bağlamında Genç ÜNAK, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu Yeni Profesyoneller Özel Çalışma Grubu (IFLA New Professionals Special Interest Group) na dahil edilmiş ve özellikle BOBCATSSS 2013 Konferansı nda ortaklaşa çalışmalar yürütülmüştür. Genç bireylere yönelik olarak Aralık 2013 tarihlerinde Ankara da Rahmi M. Koç Müzesi nde Avrupa Birliği Sürecinde Genç Girişimciler İçin Fırsatlar: Genç ÜNAK Proje Yönetimi Grubu Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya BBY Bölümlerinden (Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 45 öğrenci katılmıştır. Çalıştaya Türk Ulusal Ajansından uzmanlar destek vermiş ve Bilgi ve Belge Yönetimi alanına yönelik proje önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca Ankara da 5-6 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile Çelik Türk firması tarafından verilen Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi ne Genç ÜNAK tan 25 öğrencinin katılımı sağlanmış ve gençlere eğitim sonrası sertifika verilmiştir. Diğer taraftan Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ve 2-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İsveç Stockholm de Arnavutluk, Estonya, Gürcistan, Lübnan, Filistin, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version başlıklı eğitim seminerine Genç ÜNAK tan 3 kişinin katılımı sağlanmıştır. 4

8 ÜNAK Teknoloji Grubu ÜNAK Teknoloji grubu, Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda uygun teknoloji ve platformların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda açık erişime destek veren bir anlayışla çalışmalarını sürdürmekte; bilgi sistemleri odaklı projeler gerçekleştirmektedir. Teknoloji grubu tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde derneğimiz Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi ne yönelik dergi yönetim sistemi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje ile dergi açık kaynak kodlu bir yazılım yardımıyla bilimsel iletişim yönünden güçlendirilmiştir. Teknoloji grubu tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde derneğimiz Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi ne yönelik dergi yönetim sistemi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu proje ile dergi açık kaynak kodlu bir yazılım yardımıyla bilimsel iletişim yönünden güçlendirilmiştir Tıp Kütüphanecileri Grubu 1997 yılında ÜNAK altında tıp kütüphanecilerinin bir araya gelerek işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapması fikri ortaya atılmıştır. Ancak Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği 2000 yılında INET-TR 2000 toplantısında tıp kütüphanecileri INET-TR Tıp Çalışma Grubu altında iki toplantı yapmışlar ve çeşitli kararlar almışlardır. Bu oluşum, Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubu adıyla 2000 yılından bu yana ÜNAK a bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Grubun kuruluş amacı özetle şöyledir: Tıp enformasyonunun gelişimine katkıda bulunup dünya standartlarını yakalayabilmek, Tıp enformasyonu ile ilgili el kitaplarının çıkarılmasını desteklemek, Türkiye de toplantılar seminerler yaparak, ayrıca Türk tıp kütüphaneciliğinin ilerlemesine katkıda bulunmak, Tıp terimlerinin Türkçeleştirilerek standartlaştırılmasını sağlamak, Tıp ve sağlık bilimleri ilgili yayın yapmak ve yapılan yayınları desteklemek, Sağlık bilimleri çalışanlarıyla ortaklaşa projeler üretmek Türk Hukuk Kütüphaneleri Platformu Türkiye de hukuk alanında hizmet veren kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri arasındaki işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak için 2007 yılında kütüphaneciler tarafından oluşturulmuştur. Uluslararası standartlara uygun bir anlayışla, hukuk alanındaki bilgi kaynaklarının paylaşımını ve erişimini kolaylaştıracak çözümler üretmek ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmek hedeflenmiştir. Platformun amaçları şunlardır: Türkiye de hukuk alanında hizmet veren kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını arttırmak, Hukuk kütüphanelerinin etkinlik ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurmak, Üniversite Araştırma Kütüphaneleri Derneği (ÜNAK) tarafından düzenlenen yıllık toplantılarda hukuk alanında bildiri sunmak, panel ve çalıştay düzenlemek, 5

9 Türkiye de hukuk alanında yapılan çalışmaların uluslararası hukuk platformları ve dernekleri ile paylaşmak, Hukuk alanında uluslararası standartlara uygun bir veri tabanının oluşmasına öncülük etmek, Kurumsal arşiv ve açık erişim çalışmalarını desteklemek RDA Türkiye Grubu Yeni kataloglama standardı RDA ile ilgili olarak Türkiye de kütüphanelerde farkındalık yaratmak ve kataloglama kurallarının uygulanmasında ortak hareket etmek amacı ile 2012 yılı Haziran ayında RDA Türkiye Çalışma Grubu nun kurulmasına karar verilmiştir. Bu çalıştay sonucunda bir bildirge yayınlanmıştır. Milli Kütüphane himayesinde oluşturulmasına karar verilen grubun çekirdek kadrosu ilk toplantısını Eylül 2012 de Ankara da yapmıştır. İlk toplantıda alınan karar uyarınca da dört alt grubun oluşturulması planlanmıştır. Bu gruplar Konu Başlıkları Listesi Geliştirme Grubu, Yazar Listesi Geliştirme Grubu ve Teknoloji Grubu ve Terminoloji Geliştirme şeklinde belirlenmiştir. Derneğimiz bu grubun oluşturulmasında ve süreçlerinin yürütülmesinde etkin biçimde önemli katkılar sağlamıştır. Halen grup bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda teknik ve akademik boyutlarda destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen etkinlikler şu şekildedir: RDA Türkiye Çalışma Grubunun web sitesi tasarlanmıştır. Akademik bağlamda 7-8 Mart 2013 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı nda sunum yapılmıştır. 26 Mart 2013 tarihinde Ankara da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı ile 19 Nisan 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi nde (Albert Long Hall-Büyük Toplantı Salonu) gerçekleştirilen Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak: LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF Konferansı Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 nin yerini alacak yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) ile ilgili temel bilgileri içeren ve The Joint Steering Committee tarafından hazırlanan RDA broşürü Türkçeye Derneğimizin Başkanı Nevzat Özel tarafından çevrilmiştir ve Derneğimiz tarafından yayınlanmıştır. 6

10 3. Dernek Ofisi ve Teknik Altyapı Çalışmaları 3.1. Dernek ofisi Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ofisi Fidanlık Mah., Marmara Sok. No:38/17, Yenişehir / Çankaya / Ankara adresinde yer almaktadır. Dernek ofisi Yönetim Kurulu Toplantıları, Bilgi Dünyası Yayın Kurulu Toplantıları, Çalışma Grupları Toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Dernek idari ve iktisadi işlemleri dernek ofisinden yürütülmektedir Ofis içi iyileştirme çalışmaları 10. Yönetim Kurulu çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak Dernek ofisinde yer alan çalışma odası mobilyaları, rafları ve dolapları yenilenmiştir. Dernek yayın deposu olarak kullanılan oda boşaltılarak boyanmış ve çelik raf sistemi kurularak yayınlar hiyerarşi içerisinde yerleştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte Dernek ofisinin aktif olarak kullanılması sağlanmış, yüksek hızda kablosuz internet gibi olanaklar sağlanmıştır Teknik Altyapı İyileştirme Çalışmaları Sunucu Altyapısının Güncellenmesi Dernek sunucusu kurumsal web sistemleri, etkinlik sistemleri, dergi yönetim sistemi ve geleceği dönük gereksinimler doğrultusunda yapılandırılmış ve hizmet alımı şeklinde sağlanmıştır. Söz konusu hizmet alım işlemleri çerçevesinde sunucunun güvenliği, yedeklemeleri ve sürekliliğine yönelik süreçler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak Dernek kurumsal web adresi ve Dergi adresleri nic.tr tarafından tecilli olarak kullanılmakla birlikte yaşatımı sağlanmıştır Web Sayfasının Yenilenmesi Dernek kurumsal web sayfası ve sistemleri günümüz teknolojisine, ihtiyaçlara ve gelecek ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış ve dinamik bir içerik yönetim sistemi haline getirilecek şekilde programlanmıştır. Dernek kurumsal sosyal ağ hesapları oluşturulmuştur. Duyuru ve etkinlikler web sayfası, kütüphanecilik e- posta listeleri ve sosyal ağ hesaplarından paylaşılarak ulaşılabilecek en fazla kitleye ulaşılmaya çalışılmıştır. 7

11 4. Yayınlar 4.1. Bilgi Dünyası Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından altı aylık periyotlarla yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi yılları arasında 2 cilt dört sayı olarak yayınlanmıştır yılında yayımlanan 12. Cilt 1. Sayıda Dergi Editör Grubunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik çerçevesinde dergi yönetimi aşağıdaki gibi şekillenmiştir: Baş Editör Aytaç YILDIZELİ, Bilgi Dünyası Editörler Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra BAHŞİŞOĞLU, Muğla Üniversitesi, Türkiye Dr. Nevzat ÖZEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yardımcı Editörler Muharrem YILMAZ, Norveç Sanita MALEJA, Letonya Editör Yardımcıları Ömer DALKIRAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nermin ÇAKMAK, Mimarlar Odası Kütüphanesi Aynur Ersoy, Kamu Güvenliği Teşkilatı Teknoloji ve Altyapı Grubu Hüseyin Körpeoğlu, Türk Eğitim Derneği, Türkiye Hüseyin Fırat AKIN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dergi editör grubundaki düzenlemelerle birlikte, Bilgi Dünyası dergisi Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) ile yapılandırılmıştır. Bu sistem üzerinde Teknoloji ve Altyapı Grubu tarafından geliştirmelerle diğer sistemlerden farklı olarak responsive bir yapı güçlendirilmiştir. Yapılan bu güçlendirme ile birlikte Derginin bütün yayın süreçleri elektronik ortama aktarılmıştır. Daha önceki sayılar ise Genç ÜNAK grubu çalışmaları ile sisteme eklenmiştir. Söz konusu geliştirme çalışmaları kapsamında dergi yönetim sistemindeki yayın süreçleri (bölüm editörü değerlendirmeleri, yazar-editör-hakem iletişim süreçleri) tamamıyla kullanılabilir hale getirilmiştir. Derginin kurumsal adresi ise olarak belirlenmiştir. Dergi teknik altyapısına yönelik geliştirmelerin yanı sıra Dergi bölümleri üzerinde de güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Dergi bölümleri içerisinden Toplantılar, Haberler ve Arşiv Kayıtlarımızdan bölümleri çıkartılmıştır. Mevcut durumda Bilgi Dünyası dergisinde Hakemli Makaleler, Görüşler ve 8

12 Tanıtım/Kitap Değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Bilgi Dünyası bu özellikleriyle bütün yayın süreçlerini web tabanlı bir dergi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştiren bir dergi niteliğine kavuşmuştur yılında Dergi nin çıkış tarihleri Haziran ve Aralık olarak değiştirilmekle birlikte Dergi yayımının yalnızca elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış; elektronik ISSN numarası alınmıştır. Bununla birlikte 2014 yılından itibaren kabul edilen çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numaraları da atanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye de kütüphanecilik ve bilgibilim alanında yayınlanan bilimsel makalelere DOI numaralarının atandığı ilk süreli yayın olma özelliği de Bilgi Dünyası dergisine kazandırılmıştır. Bilgi Dünyası dergisine yönelik olarak yapılan çalışmalar arasında bir diğer çalışma ise Derginin görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda Derginin dizinlenebileceği veritabanları analiz edilerek gerekli başvurular yapılmıştır. Yapılan başvurular sonucunda Bilgi Dünyası dergisi Scopus veritabanına kabul edilmiş olup, Türk kütüphaneciliğinde bu veritabanına kabul edilen ilk yayın olma özelliğine de sahip olmuştur. Scopus un yanı sıra Bilgi Dünyası dergisinin dizinlendiği veritabanları aşağıdadır: LISA (Library and Information Science Abstracts), EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts), BASE Search Engine Index Copernicus, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları, DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-Lis (E-Prints in Library and Information Science), ASOS Index, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi. Veritabanları dışında Bilgi Dünyası dergisi yayın etiği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yayın süreçlerini bu ölçüde yapılandırmak amacıyla yayıncılar arasında editoryal süreçlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan Publication Integrity and Ethics (PIE) oluşumuna kayıt olmuştur. Bu kapsamda dergi editörleri ve yayıncıları ilgili sistemde tanımlanmıştır. Derginin konuyla ilgili kaydına adresinden erişmek mümkündür yılının son döneminde ise Dergi yönetimi yeniden yapılandırılmış, yardımcı editörlük ve editör yardımcılığı görevleri yayın kurulu altında güncellenmiştir. Bu doğrultuda Dergi yönetimi yeni bir yapılanma içerisindedir. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 10. Yönetim Kurulu döneminde Bilgi Dünyası dergisinin dört cildi yayınlanmıştır. Bu ciltlerde toplam 37 hakemli makale (8 i İngilizce), 12 görüş yazısı (3 İngilizce) ve 6 Tanıtım/Eleştiri yayınlanmıştır. Bu dönemde derginin hakem havuzu genişletilmiştir. Bilgi Dünyası dergisi disiplinler arası yapısı ve uluslararası bir dergi niteliğiyle Türkiye ve Türkiye deki bilgibilim alanını uluslararası platformlarda temsil etmektedir. 9

13 4.2. RDA Broşürü - Türkçe Tercümesi Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 nin yerini alması ön görülen yeni kataloglama standardı Resource Description and Access (RDA) / Kaynak Tanımlama ve Erişim ile ilgili çalışmaları yürüten The Joint Steering Committee tarafından hazırlanan, farklı dillere çevrilen ve RDA ile ilgili temel bilgileri içeren RDA broşürü, Derneğimizin Başkanı ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Nevzat Özel tarafından Türkçeye çevrilmiş, Derneğimiz tarafından basılarak çeşitli toplantılarda meslektaşlarımıza dağıtılmıştır ÜNAK 2010 Konferansı Bildiri Kitabı 2010 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Konferansına ilişkin bildiriler kitabı, Aytaç Yıldızeli, Arş. Gör. Tolga Çakmak ve Dr. Nevzat Özel editörlüğünde hazırlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı Eylül 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi nde gerçekleştirilen ÜNAK 2013 Konferansı için kabul edilen bildiri metinlerinin özetlerinden oluşan ÜNAK 2013 Konferansı Bildiri Özetleri kitabı, Arş. Gör. Tolga Çakmak, Hüseyin Körpeoğlu, Hüseyin Fırat Akın ve Dr. Nevzat Özel in editörlüğünde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği yayını olarak yayınlanmıştır ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ÜNAK 2013 Konferansında kabul edilen bildirilerin tam metinlerini içeren ÜNAK 2013 Konferansı Bildiriler Kitabı, Yrd. Doç. Dr. Güssün Güneş, Dr. Nevzat Özel ve Arş. Gör. Tolga Çakmak editörlüğünde hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan kitabın yayın süreçleri tamamlanmak üzeredir ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Eylül 2014 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Yeni Hizmet Binası nda gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Kongresine kabul edilen bildirilere ilişkin özet kitabı Arş. Gör. Tolga Çakmak ve Dr. Nevzat Özel editörlüğünde hazırlanarak elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. 4.7.ÜNAK 2014 Kongresi Bildiri Kitabı Eylül 2014 tairhleri arasında gerçekleştirilen ÜNAK 2014 Kongresine kabul edilen bildirilerin tam metinlerini içeren ÜNAK 2014 Kongresi Bildiriler Kitabı, Türkçe olarak hazırlanmış bildiriler için e-kitap olarak hazırlanmak üzere yayın süreçlerine başlanmıştır. Ayrıca İngilizce bildiriler için Elsevier tarafından yayınlanan Procedia-Social Behavioral Dergisi ile iletişime geçilerek yayın süreçleri başlatılmıştır. 10

14 4.8. Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Coşkun Polat ve Arş. Gör. Kasım Binici tarafından hazırlanan Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı başlıklı kitap çalışması, Tolga Çakmak editörlüğünde yayınlanma aşamasına alınmıştır Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Rukancı, Doç. Dr. Hakan Anameriç ve Doç. Dr. Kemal Tuzcu tarafından Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi başlıklı kitap çalışması, Dr. Nevzat Özel editörlüğünde yayınlanma aşamasına alınmıştır. 11

15 5. Etkinlikler 5.1. Bilimsel Etkinlik ve Projeler Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı Derneğimiz Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 26 Mart 2013 tarihinde Ankara da Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Konferansı nı düzenlemiştir. Konferansa Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgi Okulu Emekli Öğretim Üyesi - Elektronik Kültürel Atlas Girişimi Eş Direktörü Prof. Dr. Michael K. Buckland Gelecek Nesil Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri başlıklı bir konuşma, Derneğimizin Başkanı ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Nevzat Özel ise RDA Türkiye Çalışma Grubu nu temsilen Kataloglamanın Geleceği başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konferansa farklı kurum ve kuruluşlardan 150 üzeri dinleyici katılmıştır. Konferansa Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi destek vermiştir Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF Derneğimiz Boğaziçi Üniversitesi nin ev sahipliğinde 19 Nisan 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi nde (Albert Long Hall-Büyük Toplantı Salonu) gerçekleştirilen Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak: LOD, Bibliographic Framework, RDA, VIAF başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi nden emekli ve şu anda Joint Steering Committee (JSC) for Development of RDA nın Başkanlığını yürüten Dr. Barbara B. Tillett Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web: RDA, VIAF, and the New Bibliographic Framework başlıklı bir sunum ve çalıştay gerçekleştirmiştir. Hollanda dan OCLC Metadata Hizmetleri Ürün Yöneticisi Daniel van Spanje RDA Implementation from a Dutch and European Perspective başlıklı bir konuşma yapmıştır. Derneğimiz Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Tolga Çakmak ise RDA Türkiye Çalışma Grubu nu temsilen Bibliyografik Evrenin Gelişimi ve Kütüphanelerde Bağlı Veri Yaklaşımları başlıklı bir sunum yapmıştır. Konferansa farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 240 katılımcı katılmıştır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi manevi destek vermiştir ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen ÜNAK Konferansı, Eylül 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Haydarpaşa Kampüsünde Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler ana teması ile düzenlenmiştir. Kütüphanecilik ve bilgibilim alanı ile birlikte, eğitim ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve araştırmacılardan oluşan 61 yazar, konferansta 36 bilimsel çalışma sunmuştur. 12

16 Çağrılı konuşmacılar ve firma temsilcileri tarafından iki gün boyunca 3 paralel oturumda toplam 42 sunuş ve 4 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Konferansa toplam 314 kişi katılmıştır. Konferans çerçevesinde sunuşlar; Bilgi Mimarisi ve Mobil Uygulamalar Kültürel Miras ve Kurumsal Uygulamalar Medya Okuryazarlığı ve Sosyal Medya Uygulamaları Tıp Okuryazarlığı Bulut Bilişim ve Çözümler Kütüphane ve Arşivlerde Teknoloji Bilgi Erişim ve Kütüphaneler Açık Erişim Sistemleri ve Projeler Dijitalleştirme ve Projeler Akademik Araştırma Araçları Bilgi Hizmetlerinde Standartlar ve Yol Haritaları Elektronik Kaynaklar ve Kütüphanelerin Üniversite Kalitelerine Etkisi Kütüphanecilik Eğitimi ve Kurumsal Bilgi Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri konuları altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında toplanan bildirilerin tamamı, Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerindeki akademisyenlerden oluşan Bilim Komitesi tarafından büyük bir özveri ve titizlikle değerlendirilmiştir e-beyas 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği tarafından Mart 2014 tarihlerinde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu düzenlenmiştir. e-beyas 2014 Sempozyumu; Kurumlarda Belge Merkezi ve Arşiv Mekânları Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi ve e-arşiv Uygulamaları Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Birlikte Çalışabilirlik e-imza / m-imza Çözümleri ve Mobil Uygulamalar Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Teknolojik Boyut konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Sempozyumda 6 oturum ve 22 sunum gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma kamu sektöründeki ve özel sektördeki farklı kurum ve kuruluşlardan 500 civarı kişi katılmıştır. 13

17 OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri 14 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri Derneğimiz tarafından Ankara Üniversitesi ve Türk Kütüphaneciler Derneği desteği ile düzenlenmiştir. Seminerde Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kataloglama uygulamaları, üst veri kalitesi ile ilgili konular ele alınmış, OCLC nin WorldCat, Worldshare gibi servisleri tanıtılmış ve bu servislerin bilgi kaynaklarının tanımlanmasındaki temel işlemler için getirdiği avantajlar üzerinde durulmuştur. Seminer kapsamında şu konular ele alınmıştır. Üstveri kalitesi Kataloglama Kaynağı ya da Deposu olarak WorldCat WorldCat ve diğer hizmetler: görünürlük, grup katalog ve kütüphaneler arası ödünç verme OCLC ve diğer yönleriyle: WorldShare platformu Seminerde OCLC den Eric van Lubeek, Chris Negrel ve Clemens Buijs gibi üst düzey yöneticiler sunum yapmıştır. Seminere yönetici, kataloglama uzmanı ve firma temsilcisi olarak toplam 150 kişi katılmıştır ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Her sene farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen ÜNAK Konferansları, 2014 yılında Kongre olarak Eylül 2014 tarihleri arasında, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı nda T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve İstanbul Üniversitesi nin işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Dünyanın dört bir yanından dünya başkenti İstanbul a gelen saygın bilim insanlarının da katılımıyla ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi nde Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Kurumları konuları tüm yönleriyle irdelenerek tartışılmıştır. Kongrede, kütüphanecilik, arşivcilik, müzecilik ve bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, farklı disiplinleri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimin sağlanması, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır. Teorisyen ve uygulamacıların katkı sağladığı Kongrede, Hacettepe Üniversitesi nden Prof. Dr. Yaşar Tonta Kültürel Mirasın Geleceği, Gazeteci-Yazar Hıfzı Topuz Bir Gazetecinin Kişisel Belleğinden Kültürel Perspektifler, Avrupa Dijital Kütüphanesi Europeana dan Ad Polle Europeana Avrupa nın Ulusal, Yerel ve Kişisel Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesi, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi nden Prof. Dr. Pietro Livi Bilimsel Restorasyon: Arşiv ve Kütüphane Belgelerinin Korunması Prensipleri, Gazeteci- Yazar Şeref Oğuz Kendi Kültür Hazinesinin Dilencisi Olmak ve Bavyera Devlet Kütüphanesi nden Dr. 14

18 Claudia Fabian Hazine Dairesinden Dünya Seyahatine Dijital Dünyada Kültürel Miras başlıklı davetli konuşmaları gerçekleştirmişlerdir. Kongrede Kültürel Bellek Kurumları, Kültürel Mirasın Yönetimi, Kültürel Mirasın Aktarımı, Kültürel Miras Kavramı ve Teknoloji, Kültürel Miras ve Bilgi Teknolojileri, Kültürel Miras ve Bilgi Sistemleri, Kültürel Miras: Mimari Yapılar, Kültürel Mirasın Korunması, Bilgi Kaynaklarının Korunması, Kültürel Miras ve Medya, Kültürel Miras: Hukuk-Siyaset, Dijitalleştirme, Kütüphaneler, Arşivler, Yazma ve Nadir Eserler, Müzeler, Kent Müzeleri ve İyi Uygulama Örnekleri başlıklarından oluşan 25 oturumda toplam 107 bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında sunulan bildirilerle birlikte T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Türk Basın Tarihi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Eski Dünyaya Yeni Bakış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kuyûd-ı Kadime Arşiv Belge Tabloları başlıklarını taşıyan üç ayrı sergi açılmıştır. Bu sergilerle Türkiye de kültürel mirasın çeşitli örnekleri sunulmuştur. Kongrede ayrıca poster sunumlarına ek olarak Europeana, UGC & You A Europeana Crowdsourcing Campaign in Turkey başlıklı bir çalıştay da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay ile Europeana ya kullanıcılarca üretilen içeriğin entegrasyonu ve yıllarını kapsayan Birinci Dünya Savaşı dönemi koleksiyonuna Türkiye den de katkı sağlanmasına yönelik bilgiler aktarılmış, konuyla ilgili farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. Kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara iletilmesine yönelik olarak bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı ÜNAK 2014 Kongresinde UNESCO, Europeana, Goethe Enstitüsü, Europa Nostra-Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (İSAM), Koç Üniversitesi Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Tarihi Kentler Birliği, Balkan Kütüphaneler Birliği, Bulgaristan Üniversite Kütüphaneleri Derneği, Müzeciler Derneği, Türk Arşivciler Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS), Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Kültür Paylaşım Platformu, Sofya Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Devlet Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi destekleyen kurumlar olarak yer almıştır. Kongreye toplam 450 kişi katılmıştır. 15

19 Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi Derneğimizin, Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destekleri çerçevesinde desteklenen "Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim etkinliği (Başvuru No: TR51/13/TD/0059), 5-6 ve Nisan 2014 tarihlerinde (toplam 4 gün 32 saat) Çelik Türk firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik ile Derneğimiz, bilgibilim alanında hizmet veren kurum/kuruluşların, meslek elemanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, kütüphaneler, arşivler ve müzelere yönelik olarak projeler üretmelerini cesaretlendirmeyi, bilgi merkezlerine yönelik insan kaynağı kapasitesini, hizmet kalitesini ve verimliliği artırmayı, bireylerin proje üretme, geliştirme ve yayma konusunda proje danışmanı statüsü kazanmasını amaçlamıştır. Toplam katılımcı sayının 50 kişi ile sınırlı olduğu eğitim etkinliği ücretsizdir. Etkinliğe katılmak isteyen üye ve meslektaşlarımızın aşağıda yer alan kayıt formunu 21 Mart 2014 tarihine kadar doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcılara bu tarihten itibaren kabul yazısı Derneğimiz tarafından gönderilmiştir. Eğitim etkinliğini tamamlayan katılımcılar Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi sertifikası almaya hak kazanmışlardır Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ve 2-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İsveç Stockholm de Arnavutluk, Estonya, Gürcistan, Lübnan, Filistin, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Media Sapiens-Fundraising through Media/ The Swedish Version başlıklı eğitim seminerine proje partneri olarak dahil olunmuş ve Genç ÜNAK tan 3 kişinin katılımı sağlanmıştır NİLUS TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi Belçika da faaliyet gösteren ve semantik web ve ontoloji yapılarını kullanarak hukuk kaynaklarına yönelik bilgi platformu geliştiren NILUS SPRL BVBA firması tarafından yapılan "TURK-LEX (Legal Informatics) Projesi"ne Derneğimiz katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Türkiye de hukuk alanındaki terminoloji ve literatür ( ) incelenmiş, civarı eser ile hukuk yayıncıları tespit edilerek projeye destek verilmiştir Sosyal Etkinlikler Yıl Başı Yemeği Derneğimiz tarafından 26 Ocak 2013 tarihinde Ankara Çukurambar da La Cuisine Cafe Restaurant 78 kişinin katılımıyla yeni yıl yemeği etkinliği gerçekleştirilmiştir İftar Yemeği Derneğimiz tarafından 1 Ağustos 2013 tarihinde Ankara da Hamamönü nde Bacchus Cafe de 45 kişinin katılımıyla bir iftar yemeği etkinliği gerçekleştirilmiştir. 16

20 6. Paydaşlarla İlişkiler: İşbirliği ve Destek Çalışmaları 6.1. ULAKBİM 19 Şubat 2014 tarihinde ULAKBİM Başkanı ile yapılan görüşme bağlamında toplu katalog, yazar ve konu başlıkları otorite listelerinin geliştirilmesi konusunda değerlendirme toplantısı yapılmıştır Milli Kütüphane Nisan 2014 tarihinde Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonu nda iki günlük RDA Toplantısı na katılım gerçekleştirilmiş, Milli Kütüphane tarafından gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları ile yazar ve konu başlıkları otorite listelerinin geliştirilmesi çalışmalarının ÜNAK ile birlikte yürütülmesi kararlaştırılmış ve toplantıda tartışılan konular rapor olarak Milli Kütüphane Başkanlığı na sunulmuştur. Bu kapsamda 13 Mayıs 2014 tarihinde OCLC Heyeti ile Milli Kütüphane Başkanlığı nın karşılıklı iletişiminde Derneğimiz aracılık yapmış ve destek olmuştur. Milli Kütüphane de meslekten olmayan kişilerin yönetim kademesine atanması ile ilgili olarak ANKOS ve TKD ile birlikte ortaklaşa basın duyurusu hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Milli Kütüphane tarafından düzenlenen Dr. Müjgan Cunbur u Anma Etkinliği ne Derneğimiz katılmıştır Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 49.Kütüphane Haftası kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ne bir konferans ile destek verilmiştir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ne elektronik kitap ve telif hakları konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir Mayıs 2013 tarihinde Bodrum da gerçekleştirilen 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu na Derneğimiz tarafından katılım sağlanmıştır ANKOS ANKOS 2013 Toplantısına Derneğimiz stand açarak katılım sağlamıştır Türk Kütüphaneciler Derneği Türk Kütüphaneciliği Dergisi sistem yeniden kurma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Avrupa Birliği Erasmus+ Grundtvig programı kapsamında Türk Kütüphaneciler Derneği adına (koordinatör kurum olarak) ICTOP-ILP: Information and Communication Technology OPportunites for Informal Learning Places başlıklı bir proje önerisi sunulmuştur. Mesleğe yönelik çeşitli girişim ve çabalarda TKD ile karşılıklı işbirliği çalışmaları yürütülmüştür Balkan Kütüphaneler Birliği Mart 2013 tarihinde Kırklareli Üniversitesi nde gerçekleştirilen Balkan Kütüphaneler Birliği 3. Yıllık Toplantısına Derneğimizden katılım sağlanmıştır. 17

21 6.7. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi kapsamında Müzeler konusu Koç Üniversitesi VEKAM ile birlikte ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kurum ile birlikte 5 Aralık 2014 tarihinde Kültürel Miras ve Kültürel Bellek başlıklı bir Konferans yapılması planlanmıştır Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilişim Derneği tarafından kurulan Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu na Derneğimiz tarafından destek verilmiş, Digital Agenda for Europa 2020 girişimi kapsamında yer verilen 79, 80, 81 ve 82. Eylemlere ilişkin durum tespiti konusunda görüşler ifade edilmiş ve 6-9 Kasım 2014 tarihinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28 Mart 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı nda gerçekleştirilen Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı na Derneğimiz sunum ile katılım sağlamıştır Sayısallaştırma Grubu Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı nda kurulan Sayısallaştırma Çalışma Grubu na Derneğimiz destek vermiştir. Çalışma grupları içerisinde Dernek olarak görev alınmış, ÜNAK 2013 Konferansında Sayısallaştırma Çalışma Grubu nun çalıştay gerçekleştirmesine olanak sağlanmıştır Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenmiştir. Bu çalışma, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında faaliyet gösteren bir Dernek ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün ilk çalışması olmuştur Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Yılları arasında görev yapan 10. Yönetim Kurulu çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nin Kütüphane ve Dokümantasyon Daireleri ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde görev yapan yöneticiler, öğretim üye ve yardımcıları ve uzmanlar ile işbirlikleri içerisinde bulunulmuştur. Söz konusu işbirlikleri kapsamında Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin planlanmasında, düzenleme süreçlerinde, etkinliklerde sunulan bilimsel içeriğin oluşturulmasında Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden destek alınmıştır. Diğer taraftan Derneğimiz olanaklarının elverdiği ölçüde Bölümlerimiz tarafından düzenlenen etkinliklere destek verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda katılım sağlanan bilimsel etkinlikler; Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, ECIL 2013: European Conference on Information Literacy 18

22 BY2013: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu IMCW2014: International Symposium on Information Management in a Changing World Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi Bilimsel etkinliklerin yanı sıra Bölümler tarafından gerçekleştirilen AB Projelerine de destek verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nün partner olarak yer aldığı Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (MedOANet) projesinin devamı olan PASTEUR4OA isimli açık erişim projesine destek verilmiştir Üniversite Kütüphaneleri Derneğimiz, hizmet eğitim bağlamında yürüttüğü ve düzenlediği etkinliklerle üniversite kütüphanecilerine destek olmuştur. Diğer taraftan kamuoyunda "Akademik Zam" olarak nitelendirilen ve öğretim elemanlarının maaş koşullarının iyileştirilmesini içeren çalışmalar kapsamında, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği olarak konunun yakından takipçisi Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) ve Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) ile görüşmeler ve işbirliği çalışmaları yapılmış ve üniversite kütüphanelerinde uzman olarak çalışan meslektaşlarımızın hakları savunulmuştur Avrupa RDA Çalışma Grubu (European RDA Interest Group) Derneğimiz Başkanı Dr. Nevzat Özel ve Başkan Yardımcısı Tolga Çakmak, yeni kataloglama standardı RDA ile ilgili olarak Avrupa da faaliyet gösteren Avrupa RDA Çalışma Grubuna katılmış ve Türkiye temsilcisi olmuşlardır. 19

23 7. Sonsöz Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği olarak yılları arasında farklı kurum ve kuruluşlarla sürekli işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmiş, Bilgi ve Belge Yönetimi alanı ile ilgili olarak kamuoyunda bilgilendirme, değer ve farkındalık yaratma ve çabaları sarf edilmiştir. Şüphesiz yapılmış olan tüm etkinlikler, daha önce yapılan değerli çalışmaların devamı ve daha sonra yürütülecek değerli çalışmaların ise bir başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği nin, Türk kütüphaneciliğine önemli katkılar sağladığı gerçektir. Dernek Yönetim Kurulu nda görev almış ve görev alacak tüm meslektaşlarımıza ve Derneğimizi destekleyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız. 20