Açık toplum çok temel bir yaşam şeklinin felsefesidir aslında. Hiçbir tabu dinlemeksizin her şeyin tartışmaya açık olması olgusudur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açık toplum çok temel bir yaşam şeklinin felsefesidir aslında. Hiçbir tabu dinlemeksizin her şeyin tartışmaya açık olması olgusudur."

Transkript

1 Açık Toplum Vakfı

2 Açık toplum çok temel bir yaşam şeklinin felsefesidir aslında. Hiçbir tabu dinlemeksizin her şeyin tartışmaya açık olması olgusudur. Açık toplum sürekli değişime açık olmalı, toplumun tüm bireylerinin katılımına açık olmalı. CAN PAKER

3 Açık Toplum İdeali Açık toplum fikri, ilk defa Henri Bergson tarafından ortaya atılan, Karl Popper tarafından geliştirilip yaygınlaştırılan bir kavram. Popper ın epistemoloji konusundaki teorisinde ifadesini bulan, dışımızdaki gerçeklik algımızın mükemmel olmadığı, dolayısıyla büyük ve değişmez doğrular konusunda ısrar edilmemesi ve gerçekliğin kimsenin tekelinde bulunmadığı görüşü, açık toplum fikrinin de temelini oluşturuyor. Büyük ve kesin doğrular yok ise, farklı görüşlere saygılı olunmalıdır. Açık toplum, kimsenin mutlak bilgiyi elinde tutamayacağını, farklı insanların farklı fikirlere ve beklentilere sahip olabileceğini, insanların beraber barış içinde yaşayabilmelerini sağlamak için, bireylerin haklarını koruyacak kurumlara ihtiyaç duyulacağını kabul eden bir anlayış... Uygulamada açık toplum, hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik yollar ile seçilmiş hükümetlerce yönetilen, farklılıkları içinde barındıran güçlü bir sivil toplum; azınlıklara ve azınlık görüşlerine saygı anlamına geliyor. Açık toplum demokrasiyi hedefler. Faşizm, komünizm, nazizm gibi toplumu ideolojik olarak gütmeyi hedefleyen yönetim sistemleri ile mücadele eder. Despot yönetimlere karşı tavır alır. Baskıcı devlete karşı toplumun ve bireyin haklarını savunur. Açık toplum, bireyin ve toplumun yanında yer alır." İSHAK ALATON

4 Açık Toplum Vakfı Açık Toplum Vakfı olarak Türkiye nin insan hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı, daha açık bir toplum olabilmesi amacıyla 20 Ağustos 2008 de kurulduk. Öncelikli olarak açık toplum ilkeleri doğrultusundaki projelere mali destek vermenin yanı sıra kendi çalışma alanlarımızda yayınlar çıkartmaktayız. AB-Türkiye üyelik süreci, reform, toplumsal cinsiyet, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, dezavantajlı gruplar, sivil toplumun güçlenmesi gibi öncelikli ilgi alanlarımıza giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde kısmen desteklemekteyiz. Açık Toplum Vakfı olarak, bize sunulan ve danışma kurulumuzun değerlendirmesi ve yönetim kurulumuzun onayı sonucunda desteklenmeye değer görülen bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3 ünü desteklemekteyiz. Kalan desteğin, başka kuruluş ve kaynaklardan sağlanması beklenmektedir. Bence Türkiye nin daha açık bir toplum olması, ülkenin her tarafında ve kamu alanının her düzeyinde kadınların ve gençlerin katkılarına açık bir toplum olmayı içerir. Sivil toplum örgütlenmesinden parlamentonun işleyişine, üniversitelerden cezaevlerine kadar uzanan geniş bir alanda çeşitli barajların, kısıtlamaların kaldırılmasını içerir. Azınlık grupların kendilerini çoğunluk gibi hissedebilmelerini içerir. Eğitimin kalitesinin yükselmesini, yoksul ailelerin çocukları için ulaşılabilir hale gelmesini, üniversitelerin özgürleşmesini, medyada özgür ve çoğulcu bir yapının var olmasını gerektirir. Düşüncenin ve düşünmenin gerçekten laikleşmesine ihtiyaç gösterir. OSMAN KAVALA

5 Danışma Kurulu Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu, konusunda uzman, yeterli birikim ve deneyimi olan ve alınan kararların toplum nezdinde saygınlığını sağlayacak niteliklere sahip kişiler arasından seçiliyor. Dokuz kişiden oluşan Danışma Kurulu nun üyeleri, çalışma dönemlerinin ardından, rotasyonla yerlerini yine Danışma Kurulu nun belirlediği yeni isimlere bırakır. Danışma Kurulu üyeleri tamamen gönüllü olarak çalışmaktadır. Danışma Kurulu, Vakfımızın amaçlarında belirtilmiş olan faaliyet alanları kapsamında sunulan veya uygulanması planlanan proje tekliflerini değerlendirir, projelere verilecek hibe miktarını tayin ederek Yönetim Kurulu na hibe tavsiyesinde bulunur. Açık toplum, ucu açık, eleştiriden ve özellikle özeleştiriden geçen bir süreçtir. Biz başardık; onlar da bizim gibi olsun, anlayışından uzak bir tavra dayanır. ELISABETH ÖZDALGA

6 Çalışma Esasları Açık Toplum Vakfı olarak, AB-Türkiye üyelik süreci, reform, toplumsal cinsiyet, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, dezavantajlı gruplar, sivil toplumun güçlenmesi gibi öncelikli ilgi alanlarına giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde kısmen desteklemekteyiz. Danışma Kurulumuz un değerlendirmesi ve yönetim kurul onayı sonucunda desteklenmeye değer görülen bir projeye toplam bütçesinin en fazla 1/3 ü oranında vermekteyiz. Kalan desteğin, başka kuruluş ve kaynaklardan sağlanması beklenmektedir. Bence açık toplum ideali hukukun üstünlüğüne dayalı güçlü bir sivil toplum yaratmaktır. MELİH FERELİ Demokrasinin tüm kurum ve kuralların ötesinde bir yaşam biçimi olarak yerleştiği, eleştirel düşüncenin en uç noktalarda filiz verebildiği, empati yeteneğinin bir vatandaşlık bilinci olarak yeşerdiği şeffaf, rekabetçi ve aynı zamanda dayanışmacı bir toplum. Yani ulaşması imkansız ama mücadelesi doyumsuz bir yolculuk. EYÜP CAN

7 Destek Programlarımız Açık Toplum Vakfı olarak, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemekteyiz. Açık Toplum Vakfı nın desteğinden yararlanmak için adresine sunulacak proje önerileri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Dokuz kişiden oluşan Danışma Kurulu na sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla toplanan kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, yönetim kurulumuzun onayına sunulur. Yönetim Kurulumuz tarafından da uygun görülen proje önerileri desteklenmeye hak kazanır. Açık Toplum Vakfı olarak, bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3 ünü desteklemekteyiz. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan/ kaynaklardan sağlanması beklenmektedir. Proje önerileri için standart bir format kullanmamaktayız; ancak sunulacak olan önerilerin, başta açık toplum idealine uygunluk olmak üzere belli kıstaslara uygun olması gerekmektedir. Uyulması gereken kurallar ve bütçe şablonu adresinde detaylı olarak bulunabilir. Hibe programından yararlanan kuruluşlar, projenin uygulaması sırasında ve proje tamamlandıktan sonra vakfımıza kapsamlı ara ve nihaî raporlar sunar.

8 Destek Verdiğimiz Çalışmalardan Örnekler Açık Toplum Vakfı olarak, çoğunlukla, öncelikli çalışma alanlarımızda program ve projeleri hayata geçiren kurum, kuruluş ve girişimleri destekleyerek faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki sayfalarda, kuruluşumuzdan bu yana desteklemekten mutluluk duyduğumuz projeler arasından, Açık Toplum felsefesi ile, çalışmalarımızın çeşitliliğini en kapsamlı şekilde yansıttığını düşündüğümüz bazı örneklere yer vereceğiz. Açık Toplum Vakfı olarak, Türkiye nin Avrupa Birliği ne yaklaştıkça daha açık bir toplum olduğuna inandığımız için Türkiye nin AB üyeliği ile yakından ilgilenmekteyiz. Bu nedenle Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyelik süreci, çalışmalarımızda öncelikli ve ağırlıklı bir yere sahip. Bu amaca yönelik faaliyetlerimizin başında Açık Toplum olarak bizim de girişimimiz ile Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vermek amacıyla kurulan Bağımsız Türkiye Komisyonu nun faaliyetleri ve Avrupa da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak başlıklı ikinci Türkiye raporları yer alıyor. Kamuoyunda Akil Adamlar olarak da tanınan komisyonun başkanlığını 2008 Nobel Barış Ödülü nü alan Finlandiya nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari yürütmekte. Komisyon üyelerinin Brüksel, Stokholm, Paris, Viyana, Roma, Lahey, Londra, Madrid, Atina, Varşova ve Berlin gibi Avrupa nın başlıca başkentlerinde yürüttükleri temaslar, Avrupa da, Türkiye konusunda duyulan endişelerin giderilmesine ve daha tarafsız ve açık fikirli bir duruş oluşmasına büyük katkı sağladı.

9 Açık Toplum olarak, kuruluşumuzdan bu yana, KA-MER Vakfı nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bağımsız bir kadın hareketi oluşturulmasına öncülük eden, insan hakları ve kadının insan haklarından yana her türlü ayrımcılığı reddeden çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyduk. Bu nedenle, başarılarla dolu mücadelesi örnek bir sivil toplum modeli oluşturan KA-MER ile ilgili bir belgesele de destek verdik. KA-MER, Diyarbakır ve çevresinde kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla, 1997 yılında başladığı faaliyetlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan kadınlardan gelen talep üzerine on yıl gibi kısa bir sürede bölgedeki 23 ilin tamamına ve 120 den fazla ilçeye yaygınlaştıran bir sivil toplum mücadelesi. KA-MER, kurulduğundan beri kadının geleneksel statüsünden dolayı gördüğü şiddete ve baskıya dikkat çekerek 40 binden fazla kadına ulaştı. Bu bağlamda namus kisvesi altında işlenen cinayetlere karşı mücadele etti ve kurduğu danışma hattı ve yerel merkezler aracılığıyla yüzlerce kadının bu cinayetlere kurban edilmesinin önünde engel oluşturdu. Açık toplum ideali kişinin kendisini özgürce geliştirebilmesine ve yaşamdan tüm beklentilerini gerçekleştirmesine olanak veren bir topluma ulaşmayı içerir. Bu ideal toplum, bugünün değerleriyle, çoğulcu demokrasinin bütün kurumlarıyla çalıştığı, kişisel özgürlüklerin tam olarak saygı gördüğü, hukukun üstünlüğünün bütünüyle teminat altında olduğu, ekonomik fırsat eşitliğinin ve sosyal hakların tüm olarak sağlandığı bir toplumdur. Her ideal gibi belki de tam olarak gerçekleşmeyecek olsa da, önemli olan bu ideal yönündeki çabaları sürdürmektir. TEMEL İSKİT

10 Gündeme getirilmesi zor sanılan konulara, cesaretle ve yapıcı bir diyalog arayışı ile yaklaşan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) nın düşünerek, araştırarak, konuşarak güçlenen bir Türkiye hedefi ile yürüttüğü çalışmalarını önemsemekteyiz. TESEV, din devlet siyaset ilişkileri; Doğu ve Güney Doğu Anadolu da sosyal ve ekonomik önceliklerin belirlenmesi; bilgi edinme hakkı; Kıbrıs sorunu gibi konularda akademik çalışmalar yürütürken; zor ve çözülmez olduğu düşünülen konuları düşünmenin araştırmanın ve tartışmanın Türkiye nin daha açık bir toplum olmasını kolaylaştırdığını da gösteriyor. Öncelikli çalışma alanlarımız arasında önemli bir yere sahip olan başka başlık da eğitim. Herkes için erişilebilir kaliteli eğitim idealini açık toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olarak görmekteyiz. Anadolu Kültür ün eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı bir girişim olan; farklı illerden ve bölümlerden Roman kökenli üniversite öğrencilerine öğrenim bursu; lise son sınıf öğrencilerine de dershane bursu sağlanan burs projesini de bu noktadan hareketle destekliyoruz. Türkiye nin daha açık bir toplum olabilmesi için, toplum içinde önyargılara, ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kalan kesimlerin haklarının korunması konusu da vakfımızın çalışma alanlarında öncelikli bir yere sahip. Bu çerçevede bir yandan cinsel yönelim ayrımcılığına karşı lezbiyen, gey, biseksüel, trans (LGBTT) bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren Kaos GL yi destekliyoruz. Öte yandan Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK) nin akıl ve ruh sağlığı alanında sorun yaşayan bireylere ve yakınlarına hukuki danışmanlık hizmeti sunmayı, yasal ihtiyaçlarını tespit etmeyi, eğitim, barınma, istihdam, tedavi, rehabilitasyon, vesayet, malullük maaşı gibi sorun alanlarında emsal teşkil edecek davalar açmayı ve yürütmeyi; bu davaların görünürlüğünü sağlamayı amaçlayan çalışmalarına ve telefonla hizmet verilen hukuk "İnsanlık tarihi itilip kakılanların güce eriştiğinde baskalarını itip kakmaktan çekinmediğinin örnekleri ile dolu. Ne yazık ki Türkiye'de de durum böyle; üstelik demokrasi ve özgürlüğe en çok referans verenlerin birçoğu geçmişte dışlananların şimdi yaptığı dışlamaları hoş görmeye fevkalade hazır. Açık toplum felsefesi ve Açık Toplum Vakfı ise hem geçmişte dışlanmayı yapanları sorumluluklarını hatırlatıyor, hem de bugünkü dışlanmaları belgeliyor ve itiraz ediyor...bu yüzden de çok değerli ve önemli." HAKAN ALTINAY

11 danışma hattına destek veriyoruz. Vakıf olarak önemsediğimiz hak temelli bir başka desteğimiz ise Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) nin F Tipi cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin önlenmesi cezaevlerinin daha iyi ve etkili işlemesi ve cezaevlerinde tecrit koşullarının azaltılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar. Açık Toplum olarak kuruluşumuzdan bu yana bilimsel araştırmalara da destek vermekteyiz. Boğaziçi Üniversitesi nden Prof. Hakan Yılmaz ın yürüttüğü Türkiye de Ötekileştirme Süreçleri araştırması, ötekileştirme türleri ve tipleri nin saptanmasının yanı sıra, ayrımcılığın önlenmesine ilişkin hangi mevcut yasal mekanizmaların halk tarafından kullanıldığı ve hangi yeni yasal düzenlemelerin ve kurumların halk nezdinde kabul görebileceğini de ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Açık Toplum Vakfı olarak farklı kimliktekilere karşı önyargı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve toplumsal barışı sağlayacak empatik ve akılcı çözümlerin devreye girmesine katkıda bulunacağını umduğumuz çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Açık Toplumların önemli öğelerinden canlı ve çoğulcu bir sivil toplum konusu da öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer almakta. Son yıllarda, sayılarında ve faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde artış gözlenen sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi düşüncesinden hareketle, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Araştırma ve Uygulama Merkezi nin, özellikle Anadolu da kurulmuş STK ların ve taban örgütlenmelerinin kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan yayınlarını destekliyoruz.

12 Sıkça Sorulan Sorular Burs olanağı var mı? Açık Toplum Vakfı proje esasına dayalı olarak kurumsal destek vermektedir. Vakfın bir burs programı bulunmamaktadır. Ancak destek verilen projelerden bazıları burs olanağı sunabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi, projeyi yürüten kuruluştan alınabilir. Çalışma olanağı var mı? Açık Toplum Vakfı doğrudan proje uygulaması yapmamaktadır, beş kişilik küçük ve daimi bir kadro ile çalışmaktadır. Yeni bir çalışana gereksinme olması durumunda web sitesinde ve basında duyurulmaktadır. Vakfa gönüllü destek verilebilir mi? Doğrudan proje uygulaması yapmayan vakıf, daimi kadrosu dışında insan gücüne ender olarak gereksinme duymaktadır. Bununla birlikte, desteklediğimiz projeler konusunda görüş ve önerileriniz için bizimle bağlantı kurabilirsiniz. Üye olunabilir mi? Açık Toplum Vakfı nda üyelik uygulaması yoktur. Açık Toplum, hiçbir konunun tartışılmasının tabu olmadığı, dogmalarla hareket edilmeyen, hukukun üstünlüğünün kayıtsız şartsız tanındığı, birey haklarının en üst seviyede tutulduğu bir toplumdur. MURAT SUNGAR

13 Staj olanağı var mı? Belli dönemlerde staj olanağı bulunmaktadır. Staj başvurusu için bir özgeçmişinizi adresine gönderebilirsiniz. Sürmekte olan projeleri destekliyor mu? Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmesi istenen projeler, daha önce yapılmış başka uygulamaların birikim ve deneyimi üzerine tasarlanmış olabilir, bununla birlikte, desteklenecek projelerin, başvurunun yapıldığı sırada uygulamada olmaması koşulu aranmaktadır. Açık toplum kendi kendini eleştirebilen, sorgulayabilen ve yurttaşların siyasete katılımına açık toplum demektir. ZÜLFÜ DİCLELİ İstanbul dışında şubesi var mı? Açık Toplum Vakfı nın, yalnızca İstanbul daki merkez ofisinde çalışmalarını yürütmektedir; başka bir yerde şubesi veya temsilciliği yoktur.

14 Yayınlar Açık Toplum Vakfı olarak, açık toplum ilkeleri doğrultusundaki projelere mali destek vermenin yanı sıra, öncelikli çalışma alanlarımız kapsamında çeşitli yayınlar çıkartmaktayız. Yayınlarımız konusunda da destek programlarımızda olduğu gibi AB-Türkiye üyelik süreci, reform, toplumsal cinsiyet, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, dezavantajlı gruplar, sivil toplumun güçlenmesi gibi konulara öncelik vermekteyiz. Vakıf olarak ayrıca desteklemiş bulunduğumuz projelerin sonuçlarını içeren ve bu sonuçların toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasına yardımcı olan yayınları da önemsemekte ve desteklemekteyiz.

15

16 Genel Bilgiler Proje teklifleri; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir. En yakın tarihli Danışma Kurulu toplantısının tarihi ve buna bağlı olarak saptanan proje son başvuru tarihleri Açık Toplum Vakfı dan öğrenilebilir. Proje teklifleri Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. Açık Toplum Vakfı nın projelere verdiği destek, proje toplam bütçesinin üçte birini (1/3) aşamaz. Açık Toplum Vakfı nın hazırladığı Hibe Mektubu uyarınca, bütçenin geri kalan kısmını bulma yükümlülüğü başvuran kuruma aittir. Bu ek desteğin önemli bir kısmının yerel kaynaklardan sağlanması tercih edilmektedir. Açık Toplum Vakfı na yapılan proje başvuruları, Açık Toplum Vakfı nın belirli aralıklarla toplanan Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir. Açık Toplum Vakfı gerekli gördüğü durumlarda, proje önerilerini ve teknik yeterliliklerini yurtiçinden ve yurtdışından uzmanlara incelettirebilir, görüş alabilir. Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projeler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm basılı ve görsel materyallerde (yayınlar, toplantı duyuruları, afiş broşür vb.) ve basın duyurularında; elektronik ortamdaki ürünlerde (web sitesi, web portalı, VCD, DVD, CD-ROM vb.); ayrıca konferans, seminer gibi etkinliklerde, projenin Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmiş olduğununun belirtilmesi ve Açık Toplum Vakfı logosuna uygun ölçülerde yer verilmesi gerekmektedir. Bu kural Hibe Mektubu nda da açıkça belirtilmiştir. Yukarıda sayılan tüm bu mecralarda ve benzeri durumlarda kullanılacak olan ibareler ve Açık Toplum Vakfı logoları önceden Açık Toplum Vakfı tarafından onaylanmalıdır. Cevdet Paşa Caddesi Mercan Apartmanı No: 85 D: 11 Bebek/İstanbul t: f: Açık Toplum Vakfı na Proje Sunma Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

17 Proje Teklifinde Olması Gereken Bölümler Proje metninde aşağıdaki bölümler ayrı başlıklar altında yazılmalıdır ve proje teklifi bütçe tablosu hariç en az 5 sayfadan oluşmalıdır. Kapak Tekliflerin başında bir sayfa halinde başvuran kuruluş, iletişim bilgileri, iletişim kurulacak kişi, projenin süresi ve uygulama tarihleri, projenin toplam bütçesi ve Açık Toplum Vakfı ndan ne kadar destek talep edildiği gibi temel bilgileri içeren bir tablo bulunmalıdır. Özet Proje, ana hatlarıyla, bir paragraf halinde özetlenmelidir. Gerekçe Projenin nasıl bir durumdan yola çıkarak oluşturulduğu ve gerekçesi açıklanmalıdır. Açık toplum iḋeali i le i li şkiṡi Projenin açık toplum idealine nasıl hizmet edeceği, neden Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmesi gerektiği açıklanmalıdır. Amaç Genel amaçlar maddeler halinde belirtilmelidir. Hedef Amaçlar doğrultusunda ve proje neticesinde ulaşılması beklenen hedefler maddeler halinde belirtilmelidir. Yöntem Proje gerçekleştirilirken kullanılacak yöntem açıkça belirtilmelidir. Proje kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, atölye çalışması, çalışma ziyareti, literatür çalışması vb.tüm aktiviteler yöntem bölümünde yer almalıdır. Projeniṅ uygulama ve yönetiṁ yeri Projenin uygulama ve yönetim yeri belirtilmelidir. Varsa mevcut olanakların neler olduğu da (insan gücü ve ekipman) bu bölümde açıklanmalıdır. Başvuru sahiḃi i le i lgi li bi lgi Proje sorumlusu ve ana kadronun isimleri ve varsa önerilen konudaki deneyimleri belirtilmelidir; ana personelin CV leri teklife eklenmelidir. Zaman çiżelgesi Proje kapsamında yapılacak tüm aktiviteler bir zaman çizelgesi üzerinde gösterilmelidir. Bütçe Proje önerisinin yazılı bölümüne ek olarak ayrıntılı bir bütçe ve fon kaynağı tablosu hazırlanmalıdır. Aşağıda örnek bir bütçe ve fon kaynağı tablosu verilmektedir. Bütçede projenin adı ve hangi dönemi kapsadığı net bir şekilde belirtilmelidir. Bütçe Türk Lirası (TL) türünden hazırlanmalıdır. Bütçe Excel vaya eşdeğer bir elektronik hesaplama programında hazırlanmalı ve dijital olarak sunulmalıdır. Bütçeyi oluşturan meblağların nasıl hesaplandığı, elektronik dosyanın hücrelerindeki formüllerde açıkça görülmelidir. Bütçede maaşlar/ ücretler brüt olarak gösterilmelidir (Bu oran vergi ve SSK primlerini kapsamalıdır). Bütçeye bir işletme giderleri kalemi konulmak istendiği takdirde, bunun neleri kapsadığı açıkça belirtilmelidir. Projeye zamanının belli bir yüzdesini ayıracak proje personeli varsa, zamanlarının ne kadarını projeye ayıracakları bütçede % olarak belirtilmeli ve o oranda bütçelenmelidir. Projeye zamanının 100% ünü ayıracağı belirtilen personelin başka işlerde ve projelerde çalışması ve buralardan gelir elde etmesi kabul edilmez ve farkedildiği noktada projenin sonlandırılmasına neden olur. Projeye yapılabilecek tüm aynî katkılar da bütçelenmeli ve nakit eşdeğerleri fonlama tablosuna yansıtılmalıdır. Bu aynî katkıları gösteren belgelerin ara raporlarla birlikte Açık Toplum Vakfı na gönderilmesi gerekir. ÖRNEK PROJESİ BÜTÇESİ Tarih: Birim harcama (TL) Adet Bütçe (TL) 1. İnsan kaynakları: Proje yöneticisi 1,500/ ay 12 ay 18,000 Yönetici yardımcısı 1,000/ ay 12 ay 16,800 İdari asistan 375/ay 12 ay 4, Ofis harcamaları: Kırtasiye 1,000 1,000 İletişim harcamaları ay 3, Proje harcamaları: Eğiticiler 100/saat 225 saat 22,500 Yabancı eğiticiler: Huzur hakkı 400/ gün 2 eğitici x 3 gün 2,400 Konaklama 75/gün 2 eğitici x 5 gün 750 Yiyecek 30/gün 2 eğitici x 5 gün 300 Uçak biletleri 1,500 2 eğitici 3,000 Simultane çeviri: 2 çevirmen 500/gün 6 gün 6,000 Teknik donanım 700/gün 6 gün 4, Tanıtım, iletişim Basın duyuruları ve ilanlar 1,000 2 kez 2,000 İnternet sitesi ay 600 Poster, broşür ve diğer basılı malzemeler 3,500 3,500 TOPLAM 88,500 Destek miktarı Destek oranı Fon kaynakları Tablosu TL % Destekçi 1 xx,xxx %y Destekçi 2 xx,xxx %x Destekçi 3 x,xxx %z Açık Toplum Vakfı ndan beklenen katkı x,xxx %w Toplam XX,XXX 100%

18 Cevdet Paşa Caddesi Mercan Apartmanı No: 85 D: 11 Bebek/İstanbul t: f: