YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ"

Transkript

1 YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi FARUK SELMAN LEKESİZ Yüksek Lisans İŞLETME ANA BİLİM DALI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA Temmuz 2013

2 İlkokula başladığım 1987 yılından beri beni sürekli okumaya teşvik eden, aldığım her yüksek nottan, başarılı olduğum her sınavdan gurur duyan, her karnemi, diplomamı gördüğünde bana bir sonraki okul hedefini göstererek motive eden, başarılarımı kendisine hayat kaynağı kabul eden ve hep çıtayı daha da yükseğe çıkaran değerli büyüğüm, Dedeme, İki yıllık MBA eğitimim boyunca kendisine ayırdığım vakitlerden feragat eden, akşamları okuldan eve geldiğimde çoğu zaman günün yorgunluğundan uyuyakalmış olan, okulumu başarılı bitireyim ve daha iyi yerlere geleyim diye iki oğlumuzun bütün yetiştirme yüklerini tek başına üstünde alan değerli insan, Eşime,

3 Onay Sayfası Bu tezin Yüksek Lisans derecesi için gereken tüm koşulları yerine getirdiğini onaylarım. Prof. Dr. Serdar Sayan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Bu tezi okuduğumu ve kapsam ve içerik olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında bir yüksek lisans tezi olabilecek yeterlikte olduğuna kanaat getirdiğimi onaylıyorum. Yrd. Doç. Dr. Hulusi Öğüt Tez Danışmanı

4 Tez Etik Kurallar Uyum Beyan Sayfası Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. Faruk Selman Lekesiz

5 ÖZET YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ Lekesiz, Faruk Selman Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hulusi Öğüt Temmuz 2013 Bu çalışmada, proje ve yazılım proje yönetimi kavramları, yazılım projeleri yaşam döngüsü süreçleri ve araçları tartışılmış; örnek bir telekomünikasyon firmasına ait yazılım geliştirme süreçleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yazılım Projesi, Yazılım Proje Yönetimi, Telekomünikasyon Bilişimi

6 ABSTRACT REVİEWİNG SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT LIFECYLE ON SCOPE OF TURKSAT CABLETV OPERATIONS SUPPORTING SYSTEM KODSİS CASE STUDY Lekesiz, Faruk Selman Master of Business Administration Supervisor: Assist. Prof. Hulisi Öğüt July, 2013 In this study, project and software project management concepts, application lifecyle management processes were discussed; on a model telecomunication firm software developing processes was studied. Keywords: Software Project, Software Project Management, Telecomunication IT

7 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... xii GİRİŞ... xii İKİNCİ BÖLÜM...xv PROJE YÖNETİMİ VE YAZILIM PROJELERİ...xv 2.1 Projenin Tanımı...xv Proje Entegrasyon Yönetimi... xvi Proje Kapsam Yönetimi... xvi Proje Zaman Yönetimi... xvii Proje Maliyet Yönetimi... xvii Proje Kalite Yönetimi... xviii Proje İnsan Kaynakları Yönetimi... xviii Proje İletişim Yönetimi... xix Proje Risk Yönetimi... xix Proje Tedarik Yönetimi... xx 2.3 Yazılım Projelerine Bakış... xx ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... xxii YAZILIM PROJE YÖNETİMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ... xxii 3.1 Yazılım Geliştirme Modelleri... xxiii Gelişigüzel Geliştirme... xxiv Barok Modeli... xxiv Şelale (Waterfall) Modeli... xxiv Helezonik (Spiral) Model... xxvii Arttırımsal (Incremental) Geliştirme Modeli... xxviii Döngüsel Model... xxix Çevik Yazılım Geliştirme Metodları... xxx 3.2 Telekomünikasyon Bilişimi Kalitesi İle İlişkili Standartlar, Modeller, Organizasyonlar... xxxii ISO 9126 Yazılım Kalite Özellikleri... xxxii TmForum... xxxii ISO Spice(Software Process Improvement and Capability Determination)... xxxiii

8 3.2.4 CMMI... xxxiv SCRUM... xxxiv DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... xxxvii VAKIA ANALİZİ: KODSİS... xlii 4.1 Kodsis Projesi Hakkında... xlii 4.2 Telekomünikasyon Bilişimi... xliii 4.3 Mevcut Durum... xlv Kodsis İlişki Ağı... xlvii Kodsis Organizasyon Yapısı... xlviii 4.4 Kodsis Yazılım Geliştirme Süreçleri... xlviii Gereksinimlerin Toplanması... xlix Analiz... l Tasarım... liii Test Senaryolarının Hazırlanması... liii Yazılım Geliştirme... liv Test ve Doğrulama... lv Yaygınlaştırma... lv Bakım... lvi Operasyon Destek... lvi 4.5 Kullanılan Yardımcı Araçlar...lvii 4.6 Ürün İyileştirme Çalışmaları... lviii Sonuç... lxvi Ekler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kaynakça... lxviii

9 SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ PMI : Project Management Institute SOW : Kodsis : WBS : Statement of Work Kablo Operasyonları Destek Sistemi İş Kırılım Yapısı

10 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1 KODSİS İLİŞKİ AĞI... XLVİİ TABLO 2 ÖRNEK ETKİ ANALİZİ... Lİİ

11 ŞEKİLLER LİSTESİ ŞEKİL 1 YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE HATA TESPİT MALİYETLERİ... Xİİİ ŞEKİL 2 ŞELALE MODELİ GELİŞTİRME... XXVİ ŞEKİL 3 SPİRAL MODEL GELİŞTİRME... XXVİİ ŞEKİL 4 ARTIRIMSAL MODEL GELİŞTİRME... XXİX ŞEKİL 5 ÇEVİK MODEL GELİŞTİRME... XXXİ ŞEKİL 6 ÇEVİK GELİŞTİRME ZAMANA GÖRE DEĞİŞİM... XXXİ ŞEKİL 7 ÖRNEK İŞ AKIŞ DİAGRAMI... Lİ ŞEKİL 8 PROTOTİP EKRAN ÖRNEĞİ... Lİİİ ŞEKİL 9: SAHADA BÜYÜTEÇ ANKET SONUCU... LXİİ ŞEKİL 10: SAHADA BÜYÜTEÇ ANKET SONUCU... LXİİ ŞEKİL 11 KODSİS MEMNUNİYET ANKETİ... LXİİİ ŞEKİL 12 MEMNUNİYET ANKETİ BİLGİLENDİRME SORUSU... LXİV ŞEKİL 13 MEMNUNİYET ANKETİ KODSİS DESTEK DEĞERLENDİRME... LXV

12 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Proje bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dâhilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir. Bir projenin başarılı sayılabilmesi için iyi bir planlama sürecinin ardından mükemmel bir yürütme ve kontrolle sonuçlandırılmış olması gerekir. Bu sürece ise proje yönetimi en temel isimlendirmesiyle Proje Yönetimi denir. Proje yönetimi belli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için eldeki kaynakların en verimli şekilde planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, yönetilmesi ve proje faaliyetlerinin kontrol edilmesi disiplinidir. Proje yönetim aşamalarında yeterli titizliğin gösterilmemesi ve mühendislik faaliyetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmemesi neticesi olarak ortaya çıkan ürünler, ürünün yaşam döngüsünü içine alan operasyon süreçlerinde çeşitli sorunlara ve geri dönülmez hatalara neden olabilmektedir. Projelendirme aşamalarında önceden tespit edilebilen hatalar ise muhtemel riskleri bertaraf edici olacaktır. Yazılım projeleri, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak iş hayatında önemli ve etkin bir alan kazanmıştır. İnşaat, tıp, astronomi

13 alanlarında olduğu gibi yazılım ürünlerinin geliştirilmesi süreçleri de temel proje geliştirme disiplinlerine benzerlik gösteren alt faaliyetlerden oluşmaktadır. Telekomünikasyon yazılım projelerini diğer projelerden ayıran en büyük fark ise sektördeki hızlı dönüşümlere kısa sürede adapte olabilme ihtiyacıdır. Benzer şekilde yazılım projelerinde de hataların erken aşamalarda tespit edilebilmesi, ürünün ortaya çıkması ve operasyonel süreçlere geçildikten sonra hata tespit edilmesinden çok daha önemli ve düzeltilme maliyeti çok daha düşüktür. Şekil 1 Yazılım Yaşam Döngüsü ve Hata Tespit Maliyetleri Şekil-1 de de görüleceği üzere herhangi bir yazılım projesinde sadece kodlama yaparak işi tamamlamak, kaliteye etki edecek kritik aşamaları ihmal etmek, zaman ilerledikçe geri dönülmez sorunlara neden olabilmekte, işletmeleri yüksek maliyetlere mecbur kılmakta, çoğu zaman ise ürünler kullanılamaz hale gelmektedir.

14 Çalışmamız kapsamında, birinci bölümde yazılım proje yönetimiyle ilgili genel bilgiler verilmiş; ikinci bölümde yazılım projelerinin yaşam döngülerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde uluslararası kabul görmüş yazılım süreçleri ve kalite standartları ile yazılım mühendisliği disiplini çerçevesinde incelemeler yapılmıştır. Dördüncü bölümde örnek bir telekomünikasyon bilişim/yazılım projesi olarak Kodsis incelenmiş, mevcut durum ile önerilen durumlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Sonuç bölümünde de telekomünikasyon yazılım projelerinde yönetiminin öneminden bahsedilmiş ve yapılan çalışmanın sonuçları işletme açısından değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

15 İKİNCİ BÖLÜM PROJE YÖNETİMİ VE YAZILIM PROJELERİ 2.1 Projenin Tanımı PMI Proje, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir der(pmbok, 2010: 5). Projeler geçici nitelikte olduklarından projelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Projenin hedeflerine ulaşıldığında ya da hedeflere ulaşılamayacağı ve ya projeye artık ihtiyaç duyulmadığı için projeye son verildiğinde bitişe ulaşılmış olur. Projelerin geçici nitelikte olmasına karşın yaratılan ürün, hizmet ya da sonuç için genellikle geçicilikten bahsedilemez; çoğu proje kalıcı bir sonuca ulaşmak amacıyla yürütülür. Özellikle telekomünikasyon sektöründe projelendirilerek üretilen yazılım ürünleri asıl hizmetlerin daha verimli sunulmasını ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı amaç edinir. Trevor a göre proje, Kurumsal bir organizasyon içerisinde, stratejik ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan, birbirleri ile bağlantılı eylemlerin gerçekleştirildiği bir bütündür (1998: 14). Eski bir Microsoft çalışanı olan Serdar Turan, çok kapsamlı bir yazılım ürünü olan Windows 8 için piyasaya sürülmeden önce 36 aylık bir çalışma yürütüldüğünü ve tek bir ürün için toplamda 4000 mühendisin çalıştığını belirtmektedir.(2013)

16 Proje Yönetiminin Bileşenleri Proje yönetimi 9 temel bileşenden oluşmaktadır. Proje yönetimini bütün yönleriyle kavrayabilmek ve başarılı olabilmek için bu bileşenlerin her birinin ayrıntılı olarak uygulanması ve tümünün bir arada, karşılıklı etkileşim ve uyum içinde yürütülmesi gerekmektedir (Balaban, 2003) Proje Entegrasyon Yönetimi Entegrasyon, projenin paydaş beklentileri başarıyla yönetilmek ve gereksinimler yerine getirilmek suretiyle tamamlanması açısından çok önemli olan birleştirme, pekiştirme ve bütünleştirme eylemlerini içine alır (PMBOK, 2010: 411). Proje Entegrasyon Yönetimi süreçleri şunlardır: Proje başlatma belgesinin hazırlanması, Proje yönetim planının geliştirilmesi, Projenin yürütülmesinin yönetilmesi, Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü, Entegre değişiklik kontrolü, Projenin ve ya fazın kapatılması (Erkan, 2011) Proje Kapsam Yönetimi Projenin gerektirdiği tüm gerekli çalışmaların ve sadece gerekli çalışmaların belirlenmesi amacıyla kapsamın planlanması, tanımlanması, doğrulanması ve kapsam değişikliklerinin yönetimidir (Balaban, 2003).

17 Proje Kapsam Yönetimi süreçleri şunlardır: Gereksinimlerin toplanması, Kapsamın tanımlanması, İş Kırılım Ağacı (İKA) nın oluşturulması, Kapsamın doğrulanması, Kapsamın kontrolü (Erkan, 2011) Proje Zaman Yönetimi Projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli süreçlerden oluşur. Proje Zaman Yönetimi süreçleri şunlardır: Aktivitelerin tanımlanması, Aktivitelerin sıralanması, Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi, Aktivite sürelerinin tahmin edilmesi, Zaman çizelgesinin geliştirilmesi, Zaman çizelgesinin kontrolü (Erkan, 2011) Proje Maliyet Yönetimi Projenin onaylanan bütçeyi aşmadan tamamlanması amacıyla; kaynak planlaması, maliyet hesapları, bütçeleme, maliyet denetimi gibi konuları kapsayan bir finansal analiz ve denetim yönetiminin uygulanmasıdır (Balaban, 2003).

18 2.1.5 Proje Kalite Yönetimi Projeyi yürüten organizasyonun, projenin yapılma amacı olan ihtiyaçları karşılamasına yönelik kalite politikalarını, hedeflerini ve sorumluluklarını belirleyen süreçlerini ve aktivitelerini içerir (PMBOK, 2010). Kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti şarttır; önlem almak sonradan kontrol etmekten önemlidir. Proje Kalite Yönetimi süreçleri şunlardır: Kalitenin planlanması, Kalite güvencesinin sağlanması, Kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi (Erkan, 2011) Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Proje ekibinin organize edilmesine, yönetilmesine ve yönlendirilmesine yönelik süreçleri içerir (PMBOK, 2010). Proje İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri şunlardır: İnsan kaynakları planının geliştirilmesi, Proje ekibinin oluşturulması, Proje ekibinin geliştirilmesi, Proje ekibinin yönetilmesi (PMBOK, 2010).

19 2.1.7 Proje İletişim Yönetimi Proje taraflarına gerekecek olan bilgilerin ve iletişim gereksiniminin belirlenmesini içeren iletişimin planlanması, ihtiyaç duyulan bu bilgileri zamanında sunmaya yönelik olarak bilginin dağıtılması, performans bilgilerinin derlendiği ve yayınlandığı performansın raporlanması, gereksinimleri karşılayıp sorunları çözmek için proje tarafları arasındaki iletişimin yönetilmesini içeren proje taraflarının yönetilmesi konularını kapsar (Balaban, 2003) Proje Risk Yönetimi Proje risk yönetiminin hedefleri, projede olumlu olayların olasılığını ve etkilerini artırmak, olumsuz olayların olasılığını ve etkilerini azaltmaktır. Proje Risk Yönetimi süreçleri şunlardır: Risk yönetiminin planlanması, Risklerin tanımlanması, Niteliksel risk analizinin yapılması, Niceliksel risk analizinin yapılması, Risk yanıtlarının planlanması, Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi (PMBOK, 2010).

20 2.1.9 Proje Tedarik Yönetimi Mal ve hizmet alımlarının gereğince yapılması amacıyla; satın alma planlaması, ürün gereksinimlerinin dokümante edildiği ve potansiyel kaynakların tanımlandığı sözleşme planlaması, projenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olası satıcılardan teklif toplanması, toplanan tekliflerin değerlendirilip satıcıların seçilmesi, sözleşme kıstaslarının yerine getirildiğinin kontrol edildiği sözleşme yönetiminin yapılması, hem ürünün onaylanması hem de yönetimsel kapanışa yönelik sözleşmenin sonlandırılması konularını kapsar (Balaban, 2003). 2.2 Yazılım Projelerine Bakış Günümüzde yazılım, tıptan inşaata, elektronikten eğlence sektörüne kadar her alanda kullanılmaktadır. Giderek yaygınlaşan ve vazgeçilmez hale gelen yazılım ürünlerinin hatasız geliştirilmesi kaçınılmazdır. İlk zamanlarda basit işlevleri yerine getiren masaüstü veya gömülü yazılımlardan bugüne kadar çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Artık birçok rol ve yetkinliğe sahip insanların bir arada etkin bir takım oluşturduğu ve etkileşimlerin yoğun bir şekilde yaşandığı yazılım üretim süreçleri söz konusudur. Yazılım ürünlerinin sürekliliğinin sağlanması için iyi kodlama yapmanın ötesinde kaliteye vurgu yapan Yazılım Mühendisliği disiplinleri çerçevesinde ele alınan birçok sürecin de gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tipik bir yazılım yaşam döngüsü, gereksinim analizi, sistem analizi ve tasarımı, geliştirme, test, yükleme operasyon ve bakım süreçlerinden oluşur. Bu süreçleri başarıyla gerçekleştirmek için ise planlama, kestirim, risk

21 analizi, izleme ve gözetim, insan kaynakları ve iletişim gibi yönetsel süreçlerin de gerçekleştirilmesi gerekir. Bu süreçlere destek olarak da belgeleme, kalite yönetimi, yapılandırma yönetimi, satın alma gibi süreçler de gerçekleştirilir. Yazılım ağırlıklı olarak beyin gücü kullanılarak ortaya çıkan ürünüdür. Son derece karmaşık olabilen yazılımın geliştirilmesi için kişisel ya da takım yaratıcılığının yanı sıra planlı ve disiplinli bir geliştirme süreci de vazgeçilmez gerekliliktir. Hem hızlı hem de kaliteli bir yazılım ürünü geliştirmek için Yazılım Mühendisliği esaslarına uygun bir geliştirme süreci sağlamak en doğru yaklaşım olacaktır. Yazılım süreçlerinin doğru ve yerinde gerçekleştirildiği yazılımda kalite unsurlarına uygun hareket edildiğinde ise genel ürün geliştirme süreci, ana, destek ve alt süreçlere bölünerek planlama, belgeleme, gözden geçirme, proje verilerini toplama gibi temel prensipler çerçevesinde gerçekleştirilir. Amaç bütçe ve öngörülen zaman dâhilinde müşteri gereksinimlerine uygun bir ürün hazırlamak, operasyon faaliyetlerinin kesintisizliğini ve hatasızlığını garanti altına almaktır. Yazılım geliştirme sırasında uluslararası ve kurumsal bazda kabul edilen yazılım standartlarına uymak, hem mühendislik süreçlerini gerçekleştirmek hem de kalite unsurlarını kapsamak açısından kolaylık ve büyük önem sağlar. Standardize edilememiş yazılım ürünlerinin operasyon ve bakım maliyetleri geliştirme maliyetlerinin çok üstünde olabilecektir.

22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAZILIM PROJE YÖNETİMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ Geliştirilen yazılımın, üretim aşaması ve kullanım süreci boyunca geçirdiği tüm aşamalar "Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü" olarak tanımlanır. Yazılımın üretildiği aşamadan itibaren işlevsellik ile gereksinimleri sürekli değişecek ve bu değişiklikler de yazılımın genişlemesine neden olacaktır. Dolayısı ile bu aşamalar bir döngü olarak ele alınmak zorundadır. Bu döngü doğrusal ve tek bir yöne ilerleyen bir döngü değildir. Çünkü herhangi bir aşamada geriye dönmek, geliştirmeyi yapmak ve tekrar ilerlemek mümkündür. Yazılım yaşam döngüsünün bazı temel adımları vardır. Bunları Planlama, Analiz, Tasarım, Üretim ve Bakım olarak sıralamak mümkündür. Planlama, proje planının oluşturulduğu, fizibilite çalışmasının yapıldığı, insan kaynakları ve donanım gibi ihtiyaçların belirlendiği aşamadır. Analiz aşamasında, var olan sistemler incelenerek sistem ve yazılım gereksinimleri ve varsa işleyişteki temel sorunlar detaylı olarak belirlenir. Tasarım, analiz aşamasında belirlenen gereksinimleri karşılayacak olan yazılımın temel yapısının oluşturulduğu aşamadır. Bu aşamada, yazılımın içerdiği tüm bileşenler ayrıntıları ile tanımlanır ve tasarlanır. Üretim aşaması tasarımı yapılmış olan yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi, test edilmesi, kurulumlarının yapılması gibi işlemleri içeren aşamadır. Bakım ise, yazılım birimleri teslim edildikten sonra hata giderme, yeni eklentiler yapma, iyileştirmelerde bulunma faaliyetleridir.

23 Tüm bu faaliyetleri yapmak için zaman içerisinde farklı geliştirme modelleri geliştirilmiştir. Her bir model bir önceki modelde karşılaşılan bir eksikliği bertaraf edebildiği gibi projelerin ve ortaya çıkacak ürünlerin büyüklüklerine, müşterinin yapısına, iş alanına göre halen farklı metodolojiler kullanılabilmekte, tek bir model standart olarak kabul görmemektedir. 3.1 Yazılım Geliştirme Modelleri Yazılım ihtiyaçlarının giderek büyümesi, yazılım geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere metodolojilerin gelişimini de ortaya çıkartmıştır. Yazılım teknolojilerinin gelişmesi ile var olan model ve metodolojiler de gelişmekte ve yeni modeller ortaya çıkmaktadır. Uygun yazılım geliştirme modelleri kullanılması, yazılımın daha emniyetli, doğru, anlaşılabilir, test edilebilir ve bakım yapılabilir olarak geliştirilmesinde çok önemli rol oynar. Daha emniyetli yazılımların daha kısa sürede, daha az bütçeyle ve en önemlisi daha az hatayla geliştirilmesi için sürekli yeni teknolojiler ve modeller bulunmaya çalışılmaktadır. Yazılım yaşam döngüsü kısmında kısaca özetlenen yazılım geliştirme temel adımlarının nasıl gerçekleştirileceğine yönelik çeşitli modeller kullanılabilmektedir. Model, yazılım geliştirme faaliyetinin nasıl yapılacağına, genel geliştirme düzeninin nasıl olacağına dair bir rehber niteliği taşır. Bu modellerin kullanımlarına yönelik ayrıca pratik uygulama metodolojileri de geliştirilmektedir. Belli başlı yazılım geliştirme modelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

24 3.1.1 Gelişigüzel Geliştirme Literatürde bu yöntemi bir model olarak adlandırılmamaktadır. Gelişigüzel geliştirmede belirlenmiş bir model ya da yöntem bulunmaz. Genellikle kişiye bağlı yazılım geliştirme şeklinde yapılır ve bu yüzden yazılımın izlenebilirliği, bakım yapılabilirliği oldukça zordur. 1960'lı yıllarda uygulanan bu yöntem, genellikle basit programlama içeren ve çoğunlukla tek bir kişinin üretim yaptığı yöntemdir. Kişiye bağımlılık ve nispeten küçük ölçekli olması en bariz özelliğidir. Çoğu zaman dokümantasyon bulunmaz. Müşteri açısından kısa sürede ilk ürünün ortaya çıkıyor olması pozitif etki oluşturuyor olsa da bakım maliyetleri ve kişiye bağlılık uzun vadede kalıcılık sağlamamakta ve müşteriler açısından büyük sorunlara neden olabilmektedir Barok Modeli 1970'li yıllarda ortaya çıkan Barok modelinde, ilk kısımda tariflenen yaşam döngüsü temel adımları doğrusal bir şekilde ele alınır ve geliştirilir. Aşamalar arasında gereken geri dönüşlerin nasıl yapılacağı tanımlı değildir. Bu modelde, dokümantasyon günümüz modellerinden farklı olarak ayrı bir süreç olarak ele alınır ve yazılımın geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra yapılmasını öngörür. Günümüz yazılım geliştirme projelerinde uygulanan bir model olmaktan çıkmıştır Şelale (Waterfall) Modeli Şelale modeli yakın zamanlara kadar en popüler yazılım geliştirme modeli olarak görülmüştür. Geleneksel yazılım geliştirme modeli olarak da

25 bilinir. Şelale modelinde yazılım, aşamalar en az birer kez tekrarlanarak geliştirilir. Çok iyi tanımlanmış ve üretimi az zaman gerektiren projeler için uygun bir model olmakla birlikte günümüzde kullanımı gittikçe azalmaktadır. Şelale modeli, Barok modelinden farklı olarak proje içerisindeki dokümantasyonu ayrı bir süreç olarak değil üretimin doğal bir parçası olarak ele alır. Ayrıca, bu modelde aşamalar arasındaki geri dönüşlerin nasıl olacağı da tanımlıdır. Ancak, şelale modelinin kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi, - her ne kadar model içerisinde aşamalar arasında geri dönüşler yapılabilse de - analiz aşamasında mümkün olan tüm detayın tasarıma yansıtılabilmesi için müşteri ve sistem gereksinimlerinin en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi gerekir. Tasarım aşaması da, yazılımın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Dolayısı ile şelale modelini kullanan proje ekipleri en fazla zamanı bu iki aşamada harcamak zorundadırlar. Tüm bu gayret ve detaylı çalışmalara rağmen özellikle uzun zamana yayılan projelerde gereksinimlerin değişecek olması kaçınılmazdır. Kodlama veya test aşamalarında olabilecek bu değişikliklerin sisteme/yazılıma yansıtılması maliyeti ise çok yüksektir. Savunma sanayi bazı yazılımlarında, uydu üretimi gibi geri dönülmesi mümkün olmayan yazılım süreçlerinde çoğunlukla bu modelin kullanıldığını söyleyebiliriz.

26 Şekil 2 Şelale Modeli Geliştirme Bu modelde, yazılımın son kullanıcıya ulaşması genel olarak uzun bir zaman alır. Bu durum, hem müşteri de hem de projenin geliştirildiği kurumun üst yönetiminde belirgin bir memnuniyetsizlik yaratabilir. Kullanıcı, yazılımın geliştirilme aşamasında sürecin içerisinde genellikle yer almaz ve bu durum yazılım tamamlandıktan sonra geri dönüşleri arttırabilir. Bu geri dönüşler, yazılım geliştirme maliyetini büyük oranda yükselten bir durumdur. Tasarım aşamasında fark edilen hata ve eksiklikler küçük bir maliyet ile giderilebilir. Ancak, bu hata ve/veya eksiklikler entegrasyon veya bakım aşamalarında fark edilirse bunları gidermenin maliyeti kat artacaktır.

27 3.1.4 Helezonik (Spiral) Model Spiral yazılım geliştirme modeli temel olarak dört ana bölüm içerir. Bunlar, planlama, risk yönetimi, üretim ve kullanıcı değerlendirmeleri olarak tanımlanabilir. Planlama, üretilecek ara ürün için işin planlanması, amaç ve kısıt ve alternatiflerin belirlenmesi, bir önceki adımda üretilmiş olan ürün ile tümleştirme yapılması faaliyetlerini içerir. Risk yönetiminde, alternatifler değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Üretim, planlanmış ara ürünün geliştirildiği aşamadır. Bu aşamadan sonra, kullanıcı değerlendirmesi kısmında, ara ürün hakkında kullanıcıların test ve değerlendirmeleri yapılır. Helezonik model, risk analizi ve ilk örnek üretme üzerine kurulmuştur. Her döngü öncesi, içinde bulunulan fazın risk analizi yapılır ve o faz için planlanmış olan prototip geliştirilir. Her döngünün sonunda, yeniden planlama yapılarak hedefler, alternatifler ve kısıtlamalar belirlenir. Bu model, önceden geliştirilmiş yazılım bileşenlerinin yeniden kullanıldığı projeler için çok uygundur. Şekil 3 Spiral Model Geliştirme

28 Helezonik modelin en önemli getirisi, her döngünün başında risk analizi yapılması nedeniyle zaman ve maliyet bileşenlerinin kolay tahmin edilebilmesidir. Projelerin kaliteye yönelik hedeflerinin önceden belirlenmesi durumunda da bu kalite hedefleri her döngüde alternatif ve kısıtlar belirlendiği için diğer modellere göre daha kolaydır. Ancak, helezonik yazılım geliştirme modeli küçük projelerde kullanılmasının uygun olmaması, modeli uygulayanların bu konuda tecrübeli olması gerekliliği, risk analizi olgusuna dayandığından alt yüklenici kullanımında zorluklar taşıması gibi dezavantajlarda taşımaktadır Arttırımsal (Incremental) Geliştirme Modeli Artırımsal model, yazılımın küçük parçalara ayrılarak döngüsel olarak geliştirilmesi fikrine dayanır. Proje süresi, artırım (veya döngü) olarak tanımlanan küçük zaman dilimlerine bölünür. Proje birçok döngünün gerçekleştirilmesi ile ilerler. Her döngünün sonunda, projeye ait planlanmış çıktılar elde edilir ve yazılıma yeni bir fonksiyonalite eklenir. Bu sayede yazılım artırımsal olarak geliştirilir. Projenin bir döngüsünde henüz tümleştirme süreci sonlanmamışken, diğer bir döngünün tasarım süreci başlayabilir. Dolayısı ile bu model yazılım geliştirmenin doğasına daha uygun olarak görünmektedir. Her döngüde yeni bilgi ve tecrübeler edinilir ve bunlar projenin geliştirilmesi aşamasında çok değerli katkılar yapar. Artırımsal modelin en önemli avantajlarından biri, projenin ilk safhalarında elde edilen çıktıların projenin ilerleyen aşamalarında değişikliğe uğraması halinde bile büyük bir maliyete neden olmadan bu değişikliklerin yapılabilir olmasıdır.

29 Şekil 4 Artırımsal Model Geliştirme Bu modelde her döngü, tasarım, kodlama, test ve entegrasyon süreçlerini içerir. Yazılım, bir prototipten başlar ve her döngüde yeni bir fonksiyonalite ekleyerek gelişir, genişler. Artırımsal model gereksinimlerin daha başta olgun olmadığı, uzun zaman alabilecek ve sistemin eksik işlevlikle çalışabileceği türdeki projeler bu modele uygun olabilir ve döngüler halinde geliştirilmeye uygun projelerde kullanılmalıdır. Yazılım fonksiyonlara bölünmeye uygun olmalı, her bir parça ayrı olarak ele alınmalıdır. Birçok telekomünikasyon yazılım projelerinde bu modelin kullanıldığını görebiliriz. Sürekli yenilenen gereksinimler ve yoğun rekabet ortamı prototip ürünler üzerinden bile markette yer almayı mümkün hale getirebilmektedir Döngüsel Model Döngüsel yazılım geliştirme modeli artırımsal modelle çok benzerlik taşır. Döngüsel yazılım geliştirme modeli, proje yaşam döngüsündeki tüm süreçleri içeren döngülerden oluşur. Artırımsal modelden farkı döngülerin içerdiği süreçlerdir. Artırımsal modelde, her döngüde tasarım, kodlama, test ve

30 entegrasyon süreçleri bulunurken döngüsel modelde planlamadan başlayarak tüm proje süreçleri kapsanır. Döngüsel modelin de artırımsal modeldeki gibi en büyük avantajı projenin ilerleyen aşamalarında gerek duyulan değişikliklerin gerçekleştirilmesi maliyetinin çok düşük olmasıdır. Bu modelde, yapılacak döngülerin sayısı ve süresini belirlemek çok önemlidir; belirlenen döngü sayısı olması gerekenden fazla olduğu takdirde fazladan öngörülen döngülerde yapılan işin tekrar yapılmasına neden olunabilir. Döngü süresini belirlerken de olması gereken süre çok dikkatli belirlenmedir. Olması gerekenden kısa zaman belirleme yeni fonksiyonların geliştirilmesi için yeterli olamayacağı gibi olması gerekenden fazla zaman belirleme de modelin şelale modeli gibi işlemesine neden olabilir Çevik Yazılım Geliştirme Metodları Çevik yazılım geliştirme metotları, hantal olduğu düşünülen yazılım geliştirme modellerine bir alternatif olarak 90 lı yılların ortalarında gelişmeye başlamıştır. Bu modelde döngüler içerir ve bu anlamda döngüsel modelle benzerlikler taşır. Ancak, çevik metotlarda döngüler çok kısa döngü sayısı da oldukça fazladır. Bu metotlar, proje içerisindeki her bir döngüde yazılımın bir sürümünü küçük bir proje olarak ele alır ve bunu tedarik edenin katılımı ile test eder. Her döngüde projenin öncelikleri yeniden belirlenir ve proje boyunca ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlanır. Bu metotlar, doküman üretiminin yazılım geliştirme faaliyetlerini yavaşlattığına inandığından doküman üretme yerine yüz yüze görüşmelere ağırlık verir. Döngüler sonucunda ortaya çıkan yazılım

31 birimleri tedarik makamı tarafından değerlendirilir ve yapılan her yorum yeni bir sürüm olarak yazılıma eklenir. Şekil 5 Çevik Model Geliştirme Çevik metotların en önemli avantajı, değişikliklerin yazılıma uyarlanmasındaki hızdır. Bu hız yüzünden değişikliklerin yazılıma yansıtılma maliyetleri çok düşüktür. Döngülerin kısa olması ve dokümantasyonun çok az olması bu modelin uygulandığı projelerin zaman ve çaba maliyetlerinin çok düşük olmasını sağlar. Her döngüde müşteri katılımı yoğun olduğu için müşteri memnuniyeti yüksektir. Dolayısı ile çevik metotlar gereksinimleri karşılamayan yazılım geliştirme riskini azaltır. Şekil 6 Çevik Geliştirme Zamana Göre Değişim

32 3.2 Telekomünikasyon Bilişimi Kalitesi İle İlişkili Standartlar, Modeller, Organizasyonlar ISO 9126 Yazılım Kalite Özellikleri 1991 yılında ilk defa tanımlanan standarda göre yazılım kalitesini 6 ana karakteristik ile tanımlamaktadır. Bunlar; Fonksiyonellik(uygunluk, doğruluk, karşılıklı işlerlik, uyumluluk, güvenlik), Güvenilirlik(olgunluk, hata toleransı, kurtarılabilirlik), Kullanılabilirlik(anlaşılabilirlik, öğrenilebilirlik, işlerlik), Etkinlik(zaman davranışı, kaynak yararlanımı), Bakım yeteneği ve korunabilirlik((analiz edilebilirlik, değiştirilebilirlik, durağanlık, test edilebilirlik)), Taşınabilirliktir(adapte edilebilirlik, kurulum kolaylığı, uygunluk, yer değiştirebilirlik) olarak gruplandırılmaktadır TmForum TM Forum bilgi, telekomünikasyon firmaların bir araya gelerek oluşturdukları bir organizasyondur. Dünyanın birçok ülkesinden 900 den fazla telekom firması bu yapının içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda organizasyonun ortaya koyduğu bazı çatı standartlar oluşmuştur. Hızla gelişen telekomünikasyon sektöründe aynı ortak dilin kullanılabilmesi, benzer iş süreçlerinin tek bir tanıma sahip olması, sektörü oluşturan firmalar ve taşeronlar ile sektöre hizmet ve ürün sağlayan tedarikçilerin standartizasyonu

33 amacıyla kurulan organizasyonun en önemli çıktılarından birisi de Frameworkx olarak tanımlanan standartlar sözlüğüdür. Frameworkx kapsamında bulunan standartlar etom(genişletilmiş telekomünikasyon süreçleri haritası), SID(Paylaşılan Bilgi Veri), TAM(telekom uygulamaları haritası) ve TNA(teknoloji nötr mimari). Bu standartlar sayesinde müşteri, müşteri siparişi yönetimi, alacak yönetimi, ürün katoloğu, ürün yaşam döngüsü gibi bir çok iş ve iş süreci sözlükte yerini almaktadır. Diğer taraftan bu iş süreçlerinin yerine getirilmesini sağlayacak uygulama alanları da TAM haritasında tanımlanmıştır. Böylelikle sektördeki tüm paydaşlar aynı dili kullanabilmektedirler. Ülkemizde yer alan büyük telekom firmaları da bu çatı organizasyonda yerlerini almış olup, geliştirmelerinde ve faaliyetlerinde aynı dili kullanmaya özen göstermektedirler ISO Spice(Software Process Improvement and Capability Determination) Tanım olarak Spice, Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme dir yılında ISO ve IEC tarafından çıkarılmıştır. Yazılım geliştirme projelerinde daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlarından olan Spice, yazılım süreçlerini iyileştirmeyi ve süreç yeteneklerini belirler. SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır.

34 Temel spice ilkeleri standartlaşma, değerlendirme, yetenek belirleme ve iyileştirme, diğer modellere uyum sağlama, gelişmeyi ölçme, nesnel, tutarlı ve tekrarlanabilir olma şeklindedir. Bu standardın bir sertifikasyon amacı bulunmamaktadır CMMI Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Entegre Yetenek Olgunluk Modeli), yazılım üzerine çalışan şirketlere ürünlerin geliştirilmesinde ve kullanıcılara destek hizmeti sağlanmasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösteren, verimliliği ve istikrarı arttırmayı amaçlayan bir süreç iyileştirme modelidir. Bu model gereksinimlere ve uygunluğuna göre, bir projenin ya da herhangi bir parçasının ya da tüm organizasyonun iyileştirilmesi sürecinde esas alınabilir. CMMI 5 seviye ile tanımlanır. Bunlar Yetersiz, İfa edilen, Yönetilen, Tanımlı, Nicel olarak yönetilen, Sürekli iyileştirilen şeklindedir. Ülkemizde özellikle savunma sektöründe iş yapan bilişim firmalarında beşinci seviye olgunluk şartı aranmaktadır. Gartner verilerine göre ise dünya telekomünikasyon firmaları ortalaması ikinci seviyeyi geçememektedir.(2013) SCRUM Scrum, son yıllarda yaygınlaşan çevik uygulama geliştirme yöntemidir. Bu geliştirme yönteminin temel özelliği gözleme, geliştirmeye ve tekrara

35 dayalı olmasıdır. Birçok modern yazılım projesinin oldukça karmaşık olduğu ve en baştan tümünü planlamanın zor olacağı şeklindeki bir varsayımdan hareket eder. Bu karmaşıklığı üç ilke ile azaltmaya çalışır. Bunlar Şeffaflık: Projedeki ilerlemeler ve sorunlar günlük olarak tutulur ve herkes tarafından izlenebilir olması sağlanır. Denetleme: Ürünün parçaları ya da fonksiyonları düzenli aralıklarla teslim edilir ve değerlendirilir. Uyarlama: Ürün için gereksinimler en baştan bir defalığına belirlenmez, bilakis her teslimat tekrar değerlendirilir ve duruma göre uyarlamalar yapılır. Amaç başlangıçta hayal edilen ve tasarlanana uyan bir ürünün, hızlı, ucuz ve kaliteli şekilde üretilmesidir. Tasarlanan ürünün gerçekleştirilmesi, müşteri/kullanıcı tarafından mümkün olduğunca detaylı şekilde hazırlanmış bir talepler listesinin aşama aşama gerçekleştirilmesi biçiminde yapılmaz. Bunun yerine müşteri/kullanıcı tarafından istenilen ve tanımlanan işlevler, iki ya da dört haftalık "Sprint" adı verilen dönemler içerisinde geliştirilir ve yeniden gözden geçirilir. Bu kullanıcı bazlı gereksinim tanımı Kullanıcı Hikâyesi olarak nitelenir ve özellikler defterinde yer alır. Her Sprint sonunda yazılımın fonksiyonel bir parçası bitmiş ve müşteriye teslim edilebilir bir durumda olur. Scrum a görev dağılımları Ürün sahibi, Takım, Scrum ustası şeklindedir. Geleneksel proje yöneticisi rolü bu yöntemde kullanılmaz. Sprint toplantıları, günlük toplantılar, Retrospektif toplantısı gibi belirli toplantı tipleri ile grup içi iletişim sürekli hale getirilir.

36 3.2.6 Kaizen ile Süreç İyileştirme ve PUKO Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir. Kaizen in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen, özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır. İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir. Süreç boyutunda ise, süreçlerin korunmasını, düzeltici önlemler alınmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini; zaman boyutunda, pazardaki değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını hedeflemektedir. Teknoloji boyutunda ise, maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme vb. uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir.

37 Kaizen Değer Sistemi, her zaman, her kademede bütün nesnelere yapılacak olan sürekli iyileştirme çalışmalarıdır. Sürekli iyileştirmeler kalite çemberleri, takım çalışmaları, otomasyon ve işçi-üst yönetim işbirliği stratejileriyle elde edilebilir. Şirkette çalışan her işçi kaizenden sorumludur. Sürekli iyileştirmelerin tam anlamıyla yapılabilmesi için iş yerindeki her kademelere gereken sorular sorulur, formlar doldurtulur ve onların fikirleri öğrenilir. Bunlardan elde edilen veriler sonucunda da iyileştirmeler yapılır. Geri beslemelerle süreç sürekli hale getirilir. Kaizen'in birden fazla amacı var. Ana hedefleri arasında yüksek müşteri memnuniyeti yer alıyor, çünkü müşteri edinmek müşteri tutmaktan daha pahalı. Müşteri memnuniyetini sağlamak için, üç faktör öne çıkmaktadır: Maliyet azaltma Kalite Güvence Hız (zaman verimliliği) Kaizen destekleyicileri mevcut bir durumun her zaman daha fazla gelişebileceğine ve bunu için çalışmalara hep devam etmek gerektiğini savunmaktadırlar. Ayrıca personel alanında da değişimler gerekmektedir. Böylece çalışanların taahhütleri sürekli eğitimle garantilenmeli ve her çalışanın değişiklikler konusunda söz hakki olacak şekilde, iç hiyerarşileri ayarlanması gerekmektedir. Kaizen felsefesi bir şirketin tüm bölümlerinin daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla sürekli bir çaba göstermeleri gerektiğini savunuyor. Bunu da süreç iyileştirmeleri ve en iyi kalitede ürünler sağlayarak garantiliyor. Her alanda sürekli iyileştirme yapmak gerekmektedir.

38 3.2.7 PUKO Döngüsü ISO standartlarının da temelini oluşturan PUKÖ (Planla-Uygula- Kontrol Et-Önlem AL) çevrimi ise veri esaslı olarak sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Yeni bilgiler elde edildikçe birikim artar. Birikim arttıkça gelişmeler ve yenilikler açısından fikir üretilir ve PUKÖ ile test edilir. Yapılan planlar sadece planı yapılan konulardan değil birçok dış faktörden de etkilenmektedir. Bu nedenle yapılan planların uygulama aşamalarında sürekli kontrol edilmeleri ve oluşan aksaklıklar için düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. Eğer sadece ilk seferinde doğru yap ilkesi iyi kalite için geçerli olsaydı birçok şirketin işi çok daha rahat olacaktır. Ancak değişen koşullar nedeniyle bu ilke nadiren geçerli olmaktadır. Değişen koşulların yapılan işin kalitesini etkilememesi ve işi sürekli geliştirmek için PUKO döngüsü kullanılmalıdır. PUKO döngüsü ile ayrıca şirketlerdeki görev dağılımı da yapılabilmekte, bu şekilde de çalışanlara sorumluluk verilmektedir. Bununla beraber PUKO yu yaptıkları işlerde uygulayan çalışanlarda oto kontrol de gelişmekte ve çalışanları kontrol etmek ile harcanan zamandan tasarruf edilebilmektedir PUKO Aşamaları Planla PUKO döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada planlanan işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerde, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır. Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi görev dağılımlarının ve hedeflerin düzgün olarak belirlenmesi

39 PUKO' nun son adımı olan Önlem al aşamasında yapılacakları en aza indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol al ve önlem al aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. Yapılacak iş ya da hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. İlk başta çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi durumunda motivasyon düşecek ve verimsizlik başlayacaktır. amaçlanır. Planlama aşamasında 5N1K sorularının tam olarak cevaplandırılması Uygula PUKO döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen veriler PUKO' nun üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini oluşturur Kontrol Et PUKO döngüsünün üçüncü aşamasıdır. Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır Önlem Al PUKO döngüsünün dördüncü ve en son aşamasıdır. Kendi içinde PUKO döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler başlatılır.

40 Şekil 7 PUKO Döngüsü Yazılım Projelerinde Kaizen Kaizen felsefesinin temelinde sürekli iyileştirmenin olduğundan bahsedilmişti. Diğer iş kollarındaki süreçlere benzer olarak yazılım ürünlerinin de hayat döngüleri sürekli iyileştirmeye ihtiyaç duyarlar. Zira müşteri gereksinimlerindeki değişimler, gelişen teknolojiler, mevzuat düzenlemeleri, kullanıcı profilindeki değişimler ile zamanla ürün kullanımına paralel olarak ortaya çıkan hatalar ve sorunlar nedeniyle ürünlerin yeniden gözden geçirilmeye diğer bir ifadeyle PUKO döngülerine girmeleri kaçınılmazdır. Yazılım geliştirme modellerinin çoğunda bu yaklaşımın temel alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Spiral, artırımsal, döngüsel ve çevik yöntemlerde ürünün sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi esas alınmaktadır. Yazılımlar için Planlama aşaması, gereksinimlerin toplanmasını, analiz ve tasarımların yapılmasını, uygulama aşaması geliştirmeleri ve devreye almayı, kontrol aşaması ürünün kullanımı sürecinde izlenmesini, önlem alma aşaması ise oluşan veya oluşması muhtemel beklenmeyen durumlar için düzenleyici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını içerir denebilir.

41 Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde tüm paydaşların rollerine göre farklı katkılarının olacağı da muhakkak bir gerçektir. Ürünü kullanan son kullanıcılar, müşteriler, geliştirme sürecinde görev alan personeller, ürün yöneticileri dâhil farklı tüm paydaşlar ürüne ait farklı bir iyileştirme gereksinimi oluşturabilecektir. Diğer iş alanlarına göre yazılım ürünlerinin sürekli iyileştirme süreçlerinde çok önemli bir avantaj vardır. Bu avantaj ürün geliştirme ve ürüne ait süreçlere ait birçok verinin veri tabanlarında saklanıyor olmasıdır. Böylelikle iyileştirme çalışmalarına kaynak oluşturabilecek birçok istatistiki veri çok hızlı bir şekilde elde edilebilecektir. Ayrıca yazılım ürünlerinin sanal ürünler olduğu dikkate alındığında iyileştirme iş adımlarının da farklılıklar göstermesi doğal olarak farklı olacaktır.

42 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VAKIA ANALİZİ: KODSİS 4.1 Kodsis Projesi Hakkında Ülkemizin tek kablo tv operatörü olan Türksat ın kablo tv, Teledünya, Uydunet gibi temel hizmetleri ile diğer katma değerli interaktif hizmetlerine ait müşteriden tedarikçiye, siparişten tahsilata kadar pek çok iş sürecini tek bir uygulama üzerinden yönetmesini sağlayan bir telekomünikasyon yazılım ürünüdür. Kodsis kapsamında müşteri sipariş yönetimi, sözleşme yönetimi, kampanya yönetimi, satış kanalları yönetimi, ürün yaşam döngüsü yönetimi, kaynak yaşam döngüsü yönetimi, envanter yönetimi, tedarikçi ve iş gücü yönetimi, arıza yönetimi, servis ve destek yönetimi, tahakkuk ve faturalandırma, alacak yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, paydaş yönetimi, yasal takip yönetimi gibi pek çok iş ihtiyacı karşılanmaktadır yılından beri hizmet veren Kodsis, TÜRKSAT bünyesinde geliştirilen ilk ve en büyük iç otomasyon sistemidir. Bu proje sayesinde Türksat hem şirket içinde kaynak kullanımı açısından başarılı olabilmiş hem de bu başarısı sonrasında kazandığı deneyim ve dış destek ile başta e-devlet olmak üzere birçok dış kurum projelerine yansıtmayı başarabilmiştir. Projede kullanılan yöntem, iş süreçleri ve teknolojiler farklı zamanlarda değişik yazılım projelerinin geliştirilmesinde örnek alınmıştır. Temel olarak Kodsis te artırımsal geliştirme metodolojisi uygulanmaktadır.

43 4.2 Telekomünikasyon Bilişimi Telekomünikasyon sektörü son yıllarda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunmaktadır. Her geçen gün yeni bir ürün, bu ürüne bağlı yeni hizmet ve servisler çıkarken, eski hizmet ve ürünler ise demode olmaktadır. Yoğun rekabetin de yaşandığı sektörde yer alan firmaların bu dönüşüm ve değişime çabuk adapte olabilmeleri ve hızlı aksiyonlar alabilmeleri gerekiyor. Sektörün ihtiyacı olan donanım ürünleri çoğunlukla tedarik yöntemiyle nispeten kısa sürede sağlanabiliyor. Fakat bu donanımlar üzerinden verilecek hizmetler ve hizmetlere ait süreçlerin yönetilmesini sağlayacak uygulamalar ise daha yavaş ilerliyor. Diğer yandan donanım temin maliyetleri gün geçtikçe düşmesine karşın yazılım maliyetleri daha yükselmektedir. Özellikle yazılım teknolojilerinde yapılacak küçük bir inovasyon ve markete hızlı giriş sektörde tüm dengeleri alt üst edebilecek etkiler doğurabilmektedir. Bunun akla gelecek en kolay örneği Iphone ürünün pazara girişi sonrasında Nokia nın sektörde nasıl pozisyon kaybettiğidir. Günümüzde çeşitli ölçeklerde pek çok ulusal/uluslararası yazılım şirketlerinin bir çok açıdan(mevzuatlar, iş akışlarının benzerliği) standart olan ürün/hizmet üretim süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarikçi yönetimi, bütçe, finans yönetimi gibi temel fonksiyonel ihtiyaçlarına yönelik jenerik ve genel kabul gören uygulamalar geliştirmekte ve destek vermektedirler. Fakat müşterilerine sağladığı hizmetleri/ürünleri süreklilik arz eden sektörlerde bu uygulamaların yetersiz kalabildikleri, işletmeye yönelik uyarlamaların ise fayda-maliyet noktasında çelişkili durumlar ortaya çıkardığı gözlemlenmektedir.

44 Bu kapsamda bir telekomünikasyon şirketi olan Türksat sektördeki benzer paydaşları gibi teknolojik ve sektörel gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirdiği ve geliştirdiği kablo tv iş süreçlerini ve iş modellerini yönetmek için kullandığı Kodsis ürününü kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirmektedir. Böylelikle özellikle zaman kaynağının yönetilmesinde önemli kazanımlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu Kodsis bir telekom yazılım ürünü olarak hem kurumun ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede karşılık vermek durumunda hem de uluslararası kabul görmüş bir takım yazılım proje yönetimi standartlarını geliştirme ve operasyon faaliyetlerinde uygulamak durumundadır. Üst bölümlerde yer alan yazılım projesi geliştirme faaliyetleri bir ihtiyaç olmakla birlikte tam manasıyla uygulandığında kazandırdığı kaliteye karşın ciddi zaman maliyetleri getirdiği görülmektedir. Dolayısı ile Kodsis ürünü bu iki ucun arasında bir yerde kendi yaşam döngüsünü oluşturmaktadır. Bu yüzden artırımsal geliştirme modeli en uygun yöntem olarak düşünülmektedir. Sektördeki ürün ve ihtiyaçlar değiştikçe ve geliştikçe, bu ürünlerin yaşam döngülerini yönetecek yazılım modülleri Kodsis te yerlerini almaktadır. Bu bölümde bahsedilen sistemin çalışabilmesi için izlenilen ürün geliştirme ve operasyonel metodolojiler incelenecek, ayrıca darboğaz noktaları için iyileştirme önerileri ve yapılabilecek çalışmalar yer alacaktır. Ayrıca yazılım proje yönetimi ile farklı standartların projemizle kesişen hususlarda bilgilendirmeler yapılacaktır.

45 4.3 Mevcut Durum Türksat ın ilk yapılanma döneminde Kablo TV operasyonlarının abone yönetim sistemi ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile başlatılan KODSİS projesi, gelişen operasyonel yapılanmaya paralel olarak hem kapsam hem de fonksiyonel olarak fazlaca genişlemiştir. Tanım olarak bakıldığında birçok alt projenin yürütüldüğü bir programa dönüşmüştür. Proje kapsamında yapılan operasyonel işlemlerin çeşitliliği zaman içerisinde arttıkça, paydaş iş birimlerine ait rutin iş yüklerinin önemli bir kısmı da otomatize olmuştur. Sipariş yönetimi, arıza, bakım, faturalandırma, tahsilat, icra takibi, hak ediş, mediation gibi bir kelime ile ifade edilen, fakat fonksiyonel-operasyonel iş tanımı ve muhteviyatı çok geniş çalışmaların, zaman içinde geliştirilmiş yazılımlar üzerinden yapılabiliyor olması, iş birimlerin rutin dışı işlemlere zaman ayırmalarına daha önemlisi ise nispeten çok daha az personel ile çalışabilmelerine sonuç olarak ise üretkenlik artışına neden olmuştur. Dolayısı ile KODSİS bir yazılım projesinden öte, merkezi bir operasyon birimi haline zaman içinde dönüşmüştür. Kodsis ürünü kullanılarak bir kampanya tanımlanabilmekte, bu kampanyaya müşteri siparişi alınabilmekte, müşterinin talebine bağlı olarak kaynak ve servisler taşeronlar aracılığı ile sağlanmakta, ay sonunda müşteriye hizmet kullanım faturası kesilmekte, müşteri faturasını istediği bir banka üzerinden veya internetten kredi kartı ile ödeyebilmekte, ödemesini yapmayan müşteriler için yasal takip yapılabilmekte, müşterilerin internet hız değişimi, farklı tv paket talepleri anlık olarak karşılanmakta ve yerine getirilebilmekte, müşteri arıza ve şikayetleri çağrı merkezi aracılığı ile teknik servis ekiplerine iletilmekte, şirketin stratejik

46 hedeflerinin ölçümleri ve yönetim kararlarının alınmasını sağlayacak pek çok raporlama yapılabilmekte, ayrıca hizmetlerin verilmesini sağlayan teknik altyapı merkezi olarak yönetilebilmektedir. Tek bir sistem üzerinden analog kablo tv, sayısal yayıncılık, internet, eğitim portali, web tv, güvenli internet, voip gibi pek çok ürüne ait yaşam döngüsü yönetilebilmektedir. Yukarda bahsi geçen iş ve işlemlerin birbirinden görev alanları farklı pek çok birim çalışanının tek bir sistem üzerinden yapabiliyor olması Türksat a çok fazla kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Diğer yandan KODSİS, Kablo Tv tarafında Türksat ın kurumsal hafızası niteliği taşımaktadır. Bu manada Kodsis, 2005 yılı itibari ile kayıt altında tutulduğu, herhangi bir müşteriye ait tüm idari, mali, hukuki ve istatistiki verinin saklandığı tek veri tabanıdır. Kampanya, yeni hizmet, yeni alt yapı proje çalışmaları gibi stratejik öneme sahip çalışmalara istatistiki veri sağlayan, maliyet tabanlı muhasebe için net, güncel ve sağlıklı verilere sahip bir sistem olması nedeni ile paydaş birimlerin vazgeçilmez bir görev aracı olarak görev yapmaktadır.

47 4.3.1 Kodsis İlişki Ağı Kodsis kullanıcıları grupları temel olarak bakıldığında Kablo Tv iş süreçlerine sahip tüm iş birimlerini kapsamaktadır. Tablo 1 Kodsis İlişki Ağı No Birim İlgili Modüller Yoğunluk 1 Pazarlama ve Satış Abonelik, Kampanyalar, Faturalar, 10 Direktörlüğü Raporlar, Hakediş, online hizmetler, 2 Müşteri İlişkileri Çağrı Takip, MİYOS Abonelik, 10 Direktörlüğü Raporlar, Hakediş, Fatura 3 İnternet ve Mediation uygulamalar, Stok 10 İnteraktif Hizmetler Yönetimi Direktörlüğü 4 Kablo Sistemleri Altyapı Direktörlüğü Tesis Takip, Taşeron yönetimi, Proje Yönetimi, Stok Yönetimi, Mediation uygulamalar, Raporlar, Hakediş 5 Hukuk Müşavirliği İcra Takip, Hasar Takip, Raporlar, 7 6 İl Müdürlükleri Abonelik, fatura, Tahsilat, arıza, 8 hukuk, Mediation 7 Muhasebe Fatura, tahakkuk- icmal raporları, stok 4 Direktörlüğü raporları, bütçe raporları, efatura takibi 8 Finans Direktörlüğü Tahsilat, bankaların takibi, online ödeme sistemleri, pos sistemleri, mutabakat raporları, kamu tahsilatları, kampanya maliyet raporları 9 Yönetim Geliştirme Direktörlüğü/ Üst Yönetim 10 Bütçe ve Mali Kontrol Direktörlüğü Kalite Raporları, Bütçe-Hedef raporları, performans raporları Bütçe Raporları, Abone İstatistikleri, Hedef raporları, 14 Üst Yönetim Abone İstatistikleri 1 16 Bankalar(26) Online-offline tahsilatların ve 4 mutabakatların takibi 17 PTT Abonelik İşlemleri ve tahsilat 4 18 Taşeronlar Abonelik, Servis, destek, altyapı 3 yönetimi 19 Çözüm Ortakları Abonelik İşlemleri 2 20 Çağrı Merkezi Abonelik, arıza, teknik destek 5 hizmetleri 22 Online web sitesi Abonelik hizmetleri entegrasyonu 4 23 CNR / CMTS / UTM / Conax / SMS/DPİ Abonelik Mediation, orta katmanı yazılım entegrasyonları BTK IP Log

48 4.3.2 Kodsis Organizasyon Yapısı Alt projelerden oluşan Kodsis Bilişimden sorumlu genel müdür yardımcılığına bağlı bir direktörlük altında organize olmuştur. Hem ürün geliştirme hem de operasyon ve bakım desteği verilmesi nedeniyle birçok alt ekipten oluşmaktadır. Bu ekipler; Mimari ekip İş analizi ekibi, Tasarım ekibi, Yazılım ekibi, Test ekibi Konfigürasyon ekibi, Operasyon ve Destek ekibi, Kalite ve Güvenlik ekibi Olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yapılandırma ekipleri ile ortak çalışan ve farklı bir organizasyon altında yer alan sistem, veri tabanı, network, izleme ekipleri de yer almaktadır. Personel yapısı bilgisayar, endüstri mühendislikleri ve benzeri bölümlerden mezun ve en az 3 yıl iş deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır. 4.4 Kodsis Yazılım Geliştirme Süreçleri Önceki bölümlerde ideal bir yazılım geliştirme süreçlerinin nasıl yapıldığını farklı kaynaklar aracılığı ile incelenmişti. Bu başlıkta Kodsis te bu süreçlerin ne şekilde uygulandığına ve hangi destek araçlarının ne şekilde kullanıldığı incelenecektir.

49 Bir yazılımın en temel yaşam döngüsünü, Gereksinimlerin Toplanması, Analiz, Tasarım, Geliştirme/Entegrasyon, Test ve Doğrulama, Yaygınlaştırma ve Bakım - Destek olarak tanımlayabiliriz. Bu faaliyetlerin her bir alt proje başlığı kabul gören bazı standartlar vardır. Bunlardan birisi artırımsal diğeri spiral modeldir. Kodsis her iki yöntem ile de geliştirme yapmaktadır. Bunun nedeni gelen ihtiyaçların ve kaynakların durumuna göre aksiyon alınabilmesidir. Kodsis projesi uygulamaları geliştirilirken Türksat bünyesinde geliştirilen tüm yazılım işlerini kapsayan Güvenli Yazılım Geliştirme Talimatı esas alınmaktadır. Bu dokümanda standart yazılım geliştirme süreçlerini işaret etmektedir Gereksinimlerin Toplanması Müşteri birimlerden gelen talepler ilk olarak analistler tarafından ele alınarak talebin teknik olarak analiz yapılır. Doğru bir analiz aşaması ürünün verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple analist kadrosunda yazılım süreçleri ve ürün hakkında tecrübe sahibi personellerin çalıştırılmasına büyük önem verilmektedir. Gereksinimlerin belirlenmesi müşteri ile etkin bir iletişim sürecini de gerektirir. Deneyimli bir iş analisti, müşteriden ihtiyaçları alırken çoğu zaman müşterinin ilerde talep edebileceği şeyleri de kestirip bunları analize dâhil eder. Ancak ne kadar deneyimli olursa olsun hiç bir iş analisti müşteriden tek seferde mükemmel bir analiz alamaz. Çünkü müşteri hiç bir zaman tam olarak ne istediğini bilmez, çoğu zaman müşteri uygulamanın ilk prototiplerini gördükçe aslında neye ihtiyacı olduğunu

50 anlamaya başlar ve burada değişiklik istekleri gelmeye başlar. Bu nokta da ise Değişiklik Yönetim Sürecini başarılı şekilde yönetmek çok önemlidir. Yapılan analiz çalışmaları SRS(Software Requirements Specification) dokümanlarına işlenir Analiz SRS dokümanlarında yer alan talepler ile deneyimlere dayanılarak öngörülen durumlar dikkate alınarak ürüne ait iş akışları ve veri yapıları dokümante edilir. Bu iki aşamada müşteri ile çok sık temas kurularak sürekli müşteri onayı alınmaya ve eksik yerlerin tanımlanmasının yapılmasına çalışılır. Deneyimli bir analistin bu aşamada görev alması çoğu zaman müşterinin aklına gelmeyen durumları tespit ederek hatırlatması ve erken aşamalarda hata ihtimallerini azaltmasıdır. Kodsis kapsamında son dönem iyileştirme çalışmaları yapılarak bu aşama paralel olarak mimari ekibin de görüşleri dahil edilmiştir. Zira Kodsis ürününde yapılacak geliştirme ve değişiklik çalışmaları çoğu zaman diğer modülleri veya etkileşimde olduğu diğer sistemleri etkileyebilecektir. Bunu ise tüm yapıya en üstten bakabilen ve yeterince alan uzmanlığına sahip kişi ya da kişiler yapabilecektir. Mimari ekip bu aşamada etki analizleri yaparak müşteri tarafının taleplerinin muhtemel etki haritasını da çıkartmış olur. Bu çalışma ise yapılacak değişikliğin diğer sistemler üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmeye ve gerekiyorsa önleyici tedbirler almaya yönlendirir.

51 Şekil 8 Örnek İş Akış Diagramı Şekil 7 de analiz aşaması çıktılarından birisi olan iş akışı örneği verilmiştir. Tablo 2 de ise mimari etki analizi çıktılarından birisi olan veri sahipliği tablosunu yer almaktadır.

52 Tablo 2 Örnek Etki Analizi

53 4.4.3 Tasarım İş ve teknik analizler kapsamında gereksinimler belirlendikten sonra nihayetinde ortaya çıkacak uygulamanın mimari(teknik, sistemsel, veri yapısı, görsel) tasarımı ve teknik çözümlemesi yapılır. Eğer üründe kullanıcı ara yüzleri söz konusu ise bu ara yüzlere ait prototip çalışmaları yapılır. Bu arayüz hem müşterinin gereksinimlerini teyit etmek hem de yazılım geliştirme faaliyetini yürüteceklere kolaylık sağlamak amaçlıdır. Şekil 9 Prototip Ekran Örneği Test Senaryolarının Hazırlanması Test, gerçekleşmek istenen projenin, müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak kapsayıp kapsamadığının kontrolü, üretilen çözümün kalitesinin sağlanması ve canlı hayatta istenmeyen birçok durumun önüne geçilebilmesini sağlayan

54 hayati önemdeki bir süreçtir. Analiz çıktıları ile üretilen test planı geliştirme faaliyetlerine paralel ve nihayetinde çalıştırılır Yazılım Geliştirme Gereksinim, analiz ve tasarım aşaması tamamlanmış olan talep, üretilmeye bu aşamada geçmektedir. Yazılım disiplinine sahip personeller tarafından ilgili yazılım geliştirme ortamları kullanılarak ürün geliştirilir. Yazılım geliştirme faaliyetlerini de standardize eden bir takım kural ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Zira uzman bir yazılımcı ile tecrübesiz bir yazılımcının aynı kalitede kod yazmaları beklenemez. Fakat kodlama ve mimari ile ilgili bir takım standartlar proje yöneticisi ve yazılım teknik ekip lideri tarafından önceden belirlenmiş olmak kaydıyla bu farklılıklar ortadan kaldırılabilir. Kodsis projelerinde yazılımcıların aynı standartları kullanmaları amacıyla Kodlama Standartları Dokümanı üretilmiş, ayrıca geliştirme dillerine ait frameworklerin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Tüm yazılım geliştirme faaliyetleri gerçek sistemlere birebir benzeyen ancak gerçek verileri kapsamayan ve Geliştirme olarak tanımlanan ortamlarda yapılır. Bu aşamada kodlamanın her bir sürümü veri havuzlarında(repository) saklanmaktadır.

55 4.4.6 Test ve Doğrulama Yazılım geliştiriciler tarafından üretilen ürün yapılandırma araçları vasıtasıyla tester ekibinin önüne gelir. İlk olarak test yapacak personel daha önce analizlere bağlı olarak üretilen test senaryolarını çalıştırır. Bu testlerde işlevsellik, stres, kullanabilirlik, birleştirme gibi test süreçleri işletilir ve sonuçları pozitif oluncaya kadar yazılım ekibine geri bildirimde bulunulur. Kullanıcı testlerinden başarı ile geçen yazılım ürünleri güvenlik testlerine tabi tutulmak üzere proje bilgi güvenliği ekine iletilir. Güvenlik testleri birçok işleve sahip hazır uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu testlerde kod düzeyinde bir inceleme yapıldığı için ürün uygulamaya alındığında siber güvenlik açığı oluşturması muhtemel riskler içeren kod blokları ile yazılımın kalitesini düşürebilecek ve standartlara uygun olmayan kodlamalar otomatik olarak tespit edilir. Tespitler kapsamında riski yüksek ve orta olarak tanımlanan hatalar giderilmek üzere tekrar yazılım ekibine iletilir. Tüm iç testleri geçen ürün son bir test için müşteriye açılır. Müşteri genel olarak işlevsellik ve doğrulama testlerini yaptıktan sonra ürünü onaylar ve ürün test süreçlerini tamamlamış olur Yaygınlaştırma Yazılım geliştirme süreçleri sonucunda başarılı bir şekilde üretilen yazılım son kullanıcıların kullanımına açılır. Bu işlem için konfigürasyon

56 yöneticisi test ortamlarında yer alan ürüne ait kodları canlı sisteme ilgili araçlar yardımıyla taşır. Ürüne ait eğitim ihtiyacı var ise operasyon ekibi kullanıcı dokümantasyonları üreterek ürün duyurusu ile birlikte tüm kullanıcılara elektronik posta yolu ile iletir Bakım Her ne kadar ürün geliştirme kapsamında analiz, tasarım, test aşamaları yer alıyor olsa da yaygınlaştırma sonrasında beklenmeyen hata durumları gerçekleşebileceği gibi, müşteri yeni ihtiyaçları da oluşabilmektedir. Bu kapsamda gelen talepler benzer yazılım geliştirme süreçlerinden geçerek ürünün yeni versiyonlarının çıkmasına sebep olmaktadır Operasyon Destek Yazılım devreye alındıktan sonra kullanıcıları kullanımlarına bağlı olarak çok farklı hatalar oluşabilmektedir. Bu hataların düzeltilmesini sağlayan ara yüzler olduğu gibi olmayanlar için Kodsis bünyesinde yer alan operasyon destek ekipleri son kullanıcılara yardımcı olmaktadırlar. Geçici rapor talepleri, tahsilatların mutabakatları, aylık faturalandırmalar, iş ortaklarına ait hak edişlerin üretilmesi, fatura hatalarının ve abonelik işlemlerindeki hataların düzeltilmesi ile son kullanıcılara yönelik eğitim desteği faaliyetleri bu kapsamda yürütülür. Ayrıca sistemlerin 24 saat hizmet vermesini sağlamak amacıyla izleme ekipleri tanımlı talimatlar kapsamında görev almaktadırlar.

57 4.5 Kullanılan Yardımcı Araçlar Kodsis projesinin geliştirme ve işletme süreçlerinin yürütülmesinde her bir aşama için çok farklı ek uygulamalar da kullanılmaktadır. Yan uygulamalardan alınan bu destek ekibin esas işine odaklanmasını ve üretkenliklerini artırmalarını sağlamaktadır. Günümüzde yazılım yaşam döngüsü süreçlerini yöneten ticari ve ticari olmayan pek çok uygulama yer almaktadır. Bunların bir kısmı uçtan uca çözümler sunarken bir kısmı ise başka sistemlere entegre olabilecek şekillerde üretilmektedirler. Yazılım sektörünün lokomotifi olan bir çok büyük firma kendi deneyimlerinden yola çıkarak piyasaya bu tarz ürünler sunmaktadırlar. Benzer şekilde kişisel hobi ürünleri olarak ya da sosyal projeler kullanılarak açık kaynak kodlu ürünler de yer almaktadır. Yazılım yaşam döngülerini yöneten bu tür yazılımlar standartlaşma ve ürün kalitesini artırmaya yönelik ciddi katkılar sağlamaktadır. Bunların en bilinenleri ticari ürünler IBM Rational, HP ALM, Borland Starteam, Microsoft Team Foundation Server dır. Ayrıca açık kaynak kodlu olarak tuleap, jabox dikkat çekmektedir. Kodsis kapsamında standart bir ürün paketi kullanılmamaktadır. Bunun yerine farklı aşamalar için kendi alanında öne çıkmış olan uygulamalar tercih edilmektedir. Analiz aşamalarının dokümantasyonunda MS Office, prototip çalışmaları için axure, iş akışları için MS Visio, kodlama ortamları olarak eclipse, ultraedit, konfigürasyon için kendi ürünü olan kip, veritabanı yönetimi

58 ve geliştirmeleri için EMS, proje ve iş takipleri için redmine, doküman ve kod depolama için SVN kullanılmaktadır. Ancak son dönemlerde uçtan uca bir çözümü olan bir ürünün kullanılmasına yönelik ihtiyaç ve gereksinimlerin artması nedeniyle bu tür bir çözüm için çalışmalar başlatılmıştır. 4.6 Ürün ve Süreç İyileştirme Çalışmaları Her üründe olduğu gibi Kodsis te de gelişen yeniliklere, müşteri gereksinimlerine, mevzuat düzenlemelerine paralel olarak eskimeler, kullanımlara bağlı olarak hatalar tespit edilmekte ve yenilenme, eksiklikleri giderme ve iyileşme süreçleri başlamaktadır. Bu iyileştirmelerin tanımlı kurallar ve standartlar dahilinde yapılmasında CMMI olgunluk modellerinin üst seviyelerinde yer alınması sağlanabilecektir. Ancak tanımlı ve standart olmayan bir iyileştirme süreci olgunluk olarak ürünü ve firmayı ikinci level düzeylerinde tanımlayacaktır. Kalite literatürüne Kaizen felsefesi olarak geçen sürekli iyileştirme Kodsis için de genel kabul gören bir durumdur. Türksat ve Kodsis proje personelleri yazılım üretim süreçlerinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek sürekli süreç iyileştirici faaliyetler planlamaktadırlar. Yazılım mühendisliği literatüründe Walkthrough olarak tanımlanan bir çeşit ürün ve süreç iyileştirme modeli olan bir yöntem bulunmaktadır. Bu literatür kapsamında 2013 yılı içerisinde Sahada Büyüteç sloganıyla bir iyileştirme projesi başlatılmıştır. Projenin amacı ürün geliştirme

59 faaliyetlerinde bulunan personellerin tüm Türkiye de yer alan son kullanıcılar ile birebir yerinde iletişim kurarak Kodsis ürününde iyileştirme planları yapmasını sağlamaktır. Bu çalışmanın tetikleyici unsuru ise üründe kalitenin artırılması ve standartlar uygun hale getirilmesine yönelik yol adımlarının çıkarılmasıdır. Yapılan iş birimi ve il müdürlüğü ziyaretlerinde; Önceliklendirilmiş düzeltme ve iyileştirmelerin tespiti, Kullanım farkındalığının artırılması ve iyileştirilmesi, Kullanım farklılıklarının tespiti, Karşılanamayan iş gereksinimlerinin tespiti, Verilen hizmetlerin yönetiminin değerlendirilmesi, Karşılanan taleplerin yönetiminin değerlendirilmesi, Karşılanan regülatif taleplerin değerlendirilmesi, Kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, Yazılım geliştirme ekibinin iş süreçleri farkındalığının artırılması Hedeflenmiştir. Yapılan ziyaretlerde her bir il için; Açılış toplantılarının Memnuniyet ve öneri anketlerin yapılması, Kodsis kullanım senaryoları üzerinden kontrol listesinin uygulanması tespitlerin uygunsuzluk, potansiyel uygunsuzluk ve iyileştirme/öneri olarak belirlenmesi, ilgili kanıtların kayıt altına alınması ve kullanıcı önceliğinin tespiti, KODSİS kullanım farkındalığının ölçümlenmesi için hazırlanan soruların sorulması ve cevapların kayıt altına alınması,

60 Kullanım senaryolarının yaşanmış örneklerin kayıt (video formatında) altına alınması, Şikayet, beklenti, öneri vb. toplanması, Kapanış toplantısı yapılması Faaliyetleri yapılmıştır. Toplanan veriler üzerinden; İl Müdürlüğü ve İş Ortakları kapsamlı kontrol listelerinde belirlenen tespitlerin konsolide edilmesi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi, Tespitin doğrulamasının yapılması, halihazırdaki durumla ilgili gerekli bilgilerin edinilmesi, Tespitlerin Telecom Application Map deki uygulama alanları ile eşleştirilmesi, Mükerrer tespitlerin teke indirilmesi, KODSİS yazılım geliştirme önceliğinin belirlenmesi, Fraud (Hile) ve regülatif tespitlerin belirlenmesi, Tespit kök nedeninin sınıflandırılması (ürün/süreç/kullanım), Tespitin karşılanması için süreç planlama çalışması gerekiyorsa bu çalışmayı yürütecek ilgili süreç sahibi direktörlüğün belirlenmesi, Tespitin karşılanma süresinin sınıflandırılması (Hızlı kazanım: 9 adam saatten az, kısa vadeli 1 adam günden büyük 1 adam aydan küçük, orta vadeli 1 adam aydan büyük 6 adam aydan küçük, uzun vadeli 6 adam aydan büyük), KODSİS kaynaklı kritik ve ivedilikle giderilmesi gereken tespitlerin belirlenmesi,

61 KODSİS le ilgili olan ve hızlı kazanılabileceği öngörülenlerin KODSİS yazılım geliştirme uzmanının belirlenmesi, KODSİS tarafından yapılması uygun olmayan tespitlerin belirlenmesi. Anketlerin veri girişinin yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Kullanım senaryoları video çekimlerinin envanterinin oluşturulması ve ortak alana kaydedilmesi, KODSİS yazılım geliştirme ekibinin KODSİS tespitlerinin belirlenmesi, konsolide edilmesi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi, Halihazırda yürümekte olan ve planlanan projelerin belirlenmesi. Çalışmaları yapılmıştır. İl müdürlükleri ve iş ortakları ile yapılan çalışmalarda elde edilen tespitler incelendiğinde tespitlerden 316 sı (% 51,22) süreç, 282 si (% 45,85) ürün ve 18 i (% 2,93) kullanım kaynaklıdır. Yine aynı anket verilerine göre tespitlerden 300 ü (% 48,7) iyileştirme/öneri, (% 42,37) 261 i uygunsuzluk, 55 i (% 8,93) potansiyel uygunsuzluktur. Uygunsuzlukların % 57,47 si ürün kaynaklı, % 39,08 i süreç kaynaklıdır. İyileştirme önerilerinin % 61,33 ü süreç, % 36,33 ü ürün kapsamlıdır. Kullanıcı önceliklendirmesine göre tespit kök nedenleri dağılımı incelendiğinde her önceliklendirme için birinci kök neden süreç, ikincisi üründür.

62 İyileştirme/ Öneri Uygunsuzluk Potansiyel Uygunsuzluk Süreç Ürün Kullanım Şekil 10: Sahada Büyüteç Anket Sonucu İyileştirme/ Öneri Uygunsuzluk Potansiyel Uygunsuzluk 0 1.Yüksek 2.Orta 3.Düşük Şekil 11: Sahada Büyüteç Anket Sonucu Aynı çalışmanın bir parçası olarak 170 Kodsis kullanıcısını katılımıyla yapılan değerlendirme anketi sonuçları ise aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.

63 6% 30% İyiye doğru bir yönelim var Aynı seviyededir 64% Kötüye doğru bir yönelim var Şekil 12 Kodsis Memnuniyet Anketi Anket sonuçları Kaizen yaklaşımı ile yapılan sürekli iyileştirmelerin kullanıcılar tarafında büyük oranda hissedildiğini göstermektedir.

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Cengiz GÖK 1 Gerçek Hayatta Program Geliştirme Gereksinim Analizi Sistemin İdamesi Sistem Tasarımı Teslim Program Tasarımı Sistem Testi Program

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

Sistem ve Yazılım Nedir?

Sistem ve Yazılım Nedir? Sistem ve Yazılım Nedir? Bilgisayar Sistemleri; donanım, yazılım ve kullanıcılardan oluşur. Yazılım sadece belirli bir işlemi yapan bir program değildir. Yazılım belirli bir mantık dahilinde insanlar tarafından

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y. Müh. Cemalettin Öcal FİDANBOY TÜBİTAK UEKAE ocalfidanboy@tubitak.gov.tr Meral YÜCEL TÜBİTAK

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI. KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1

KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI.  KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 KIRMACI ENDÜSTRİ IV.0 DEĞİŞİM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI İŞ PLANI www.kirmacidanismanlik.com KIRMACI MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TİC. 1 I. Fabrikanın sektörel teknolojik Endüstri seviye tespiti ve yol haritası, raporlama,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014 Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ 1 2 Yukarıda belirtilen adımlar, yazılım yaşam döngüsünün çekirdek süreçleri olarak tanımlanır. Bu süreçlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; -Belirtim

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni İÇİNDEKİLER Giriş Bileşenler: Rol ve Sorumluluklar Bütçeleme Zamanlama Risk Değerlendirme Kriteri Eşik Değerler İletişim Takip ve Denetim Sonuç GİRİŞ : Risk

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı