KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Aile irketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısının Sermaye irketlerine Getirdiği Yenilikler Sermaye irketleri İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Getirdiği Yenilikler Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri Eğitimin Tarihi 11 Nisan 2009 Cumartesi 16 Nisan 2009 Perşembe 17 Nisan 2009 Cuma 18 Nisan 2009 Cumartesi 22 Nisan 2009 Çarşamba Eğitimi Verecek Öğretim Üyesİ Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU Güler MANİSALI DARMAN Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Prof. Dr. Can ımga MUĞAN Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU Kurumsal Yönetim 25 Nisan 2009 Cumartesi Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı 30 Nisan 2009 Perşembe Eğitimlerin Katılım Ücreti: 375 YTL + KDV (%18) Her eğitim için ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. Eğitimlerin Saati: Eğitimlerimiz Ankara Bilkent Otel de düzenlenmektedir. Katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilmektedir. Güler MANİSALI DARMAN Tel: Faks: E-Posta: Doç. Dr. Saygın EYÜPGİLLER Yrd. Doç. Dr. Hamdi AYDIN

2 KURUMSAL YÖNETİM KRİZ ORTAMINDA FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ EĞİTİMİ 11 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal piyasalar ve finansal kaynaklar İşletmelerde risk yönetiminin gözden geçirilmesi Faaliyet ve finansal riskin ölçülmesi ve yönetilmesi Kahve Molası Riskin sınıflandırılması ve risk çeşitleri Yatırımcılar açısından risk, işletmeler açısından risk Risk analizinde önemli unsurlar Doç.Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal riskin yönetimi Faaliyet ve finansal riskin ölçümü Faaliyet kaldıracı Finansal kaldıraç Öğle Yemeği Kriz Ortamında Riskin Yönetimi Kredi Riski Döviz Riski Faiz Oranları Riski Likidite Riski Piyasa Riski Sermaye Yeterlilik Riski Kahve Molası Türev ürünleri kullanarak riskten korunma stratejileri Futures Forward Swaps Options

3 KURUMSAL YÖNETİM AİLE İRKETLERİNDE KURUMSALLA MA SÜRECİNDEN KURUMSAL YÖNETİME DOĞRU EĞİTİMİ 16 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Aile irketlerinde Ortak Noktalar Nelerdir? Kahve Molası Aile irketlerinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Aile irketlerinde Kurumsallaşma mı, Profesyonelleşme mi? Aile irketlerinde Kurumsallaşmamanın Getirdiği Sorunlar: Örnek Uygulamalar Profesyonellerin Yarattığı Vekil Maliyeti : Örnek Uygulamalar Aile irketlerinde Sürdürülebilirlik Sorunu: Yok Olan Aile irketleri Öğle Yemeği Aile irketlerinde İzlenecek Büyüme Stratejisi Aile Bireylerinin İstihdami Büyümede Değişik Finansman Kaynakları Nelerdir, Nasıl Yararlanılır? İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi Liderlik ve Performans Değerlemesi İkinci, Üçüncü Kuşağa Geçmiş Başarılı Aile irketlerinden Örnekler Aile Meclisi Aile Konseyi Aile Anayasası Örnek Uygulamalar Kahve Molası Kurumsallaşma Sürecinin Tamamlanmasından sonra Kurumsal Yönetime Geçiş Örnek Uygulamalar Kurumsal Yönetimin irket Değerine Etkisi Güçlü ve Etkin Yönetim Kurulunun Önemi ve ve Faydaları Örnek Uygulamalar Yönetim Kurulu Komiteleri, Yapıları ve Uygulamalar

4 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE İRKETLERİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER 17 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kurumsal yönetim ilkeleri açısıdan sermaye şirketlerine getirdiği yenilikler; Kahve Molası Büyük şirket/küçük şirket kavramı Finansal raporlama TMS ile ilgili düzenlemeler Risk yönetimi ve denetim effaflık ve hesapverebilirlik bilgiye erişim hakkı Basel II ile etkileşimi Doç Dr. Korkut Özkorkut Türk Ticaret Kanununun dinamikleri Öğle Yemeği Anonim ortaklığın kuruluşuna, yapısına ve organlarına ilişkin yenilikler irketin faaliyet konusuna ilişkin sınırlamaların (ultra vires) kaldırılması Kayıtlı sermaye, ayni sermaye ve sermaye arttırımı ile ilgili yenilikler Yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeler Yönetim kurulu ile genel kurul arasında yetki paylaşımı ve genel kurula ilişkin düzenlemeler Sorumluluk Kahve Molası KURUMSAL YÖNETİM Sermaye şirketlerinde yapısal dönüşümlere ilişkin düzenlemeler Birleşme Bölünme Tür değiştirme Anonim şirketlerin tasfiyesinde ek tasfiye ve tasfiyeden dönme Anonim şirketlere ilişkin hükümlerin Sermaye Piyasası Kanunu ile etkileşimi Anonim şirketin kuruluş sonrası halka açık hale gelmesi Borsa şirketlerinde genel kurul İmtiyazlı paylar irketlerin kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul etmesi Menkul kıymetler

5 KURUMSAL YÖNETİM SERMAYE İRKETLERİ İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI GETİRDİĞİ YENİLİKLER EĞİTİMİ 18 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman Neden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları? Kahve Molası Finansal Tabloların Amacı, Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri, effaflık ve Hesapverebilirlik Açısından Önemi irket Birleşmelerinde Önemi Prof. Dr. Can ımga-muğan Finansal Tabloların Unsurları ve Ölçüm Esasları Öğle Yemeği UMS (TMS) 1: Finansal Tabloların Sunuluşu Hangi Mali Tablolar? Neler Değişti? Bilanço Gelir Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Nakit Akış Tablosu Kahve Molası UMS (TMS) 7: Nakit Akış Tabloları Neden Önemlidir? Nasıl Hazırlanır? UMS (TMS) 2: Stoklar Stokların varlık olarak muhasebeleştirilmesi, kullanılması ve elden çıkarılması Stok değerlerinin net gerçekleşebilir değere indirgenmesi, saptanması ve gidere dönüştürülmesi UMS (TMS) 18: Hasılat Mal satışları Hizmet sunumları İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettüler

6 Kayıt FİNANSAL PLANLAMA ve YÖNETİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 22 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman Finansal piyasalar, şirket evlilikleri ve büyürken kurumsallaşmanın önemi Kahve Molası Dr. Güray Küçükkocaoğlu KURUMSAL YÖNETİM Finansman açısından sermaye piyasaları Örnek fizibilite uygulaması ile özkaynak, kredi ve/veya fon kullanım maliyetleri doğrultusunda sermaye bütçelemesi ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin önemi Alternatif finansman ve yatırım politikaları Öğle Yemeği İşletme sermayesi kapsamında nakit yönetimi, dönen varlıkların finansmanı - kısa vadeli finansman yöntemleri Kahve Molası Yatırım analizi - yatırım analizinde kullanılan genel kabul görmüş yöntemler Geri ödeme süresi İskonto edilmiş geri ödeme süresi Net bugünkü değer İç verim oranı Modifiye edilmiş iç verim oranı Senaryo ve duyarlılık analizleri Ekonomik katma değer Risk sermayesi, borçlanarak satın alma (Leverage Buyout), firma değerinin tespiti

7 KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi 25 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Kurumsal yönetimde temel yaklaşımlar ve yeni gelişmeler Kurumsal yönetimde temel kavramlar Adillik Hesapverebilirlik effaflık Sorumluluk Kurumsal yönetimin kurumsallaşma ve işletmecilikten farkı Stratejik yönetimin önemi Kahve Molası SPK Kurumsal Yönetim Prensipleri: Örnek Uygulamalar Pay sahiplerinin hakları Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık -finansal raporlamanın önemi Menfaat sahiplerinin hakları Yönetim kurulunun önemi ve sorumlulukları Yönetim kurulu komiteleri Bağımsız yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içeriği IMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kuralları ve derecelendirmenin önemi Öğle Yemeği Kurumsal yönetimin getirileri irket değerine etkisi Finansal kaynaklara erişim Verimlilik ve sürdürülebilirlik Kurumsal yönetimi tetikleyen unsurlar Kurumsal yatırımcıların artan önemi ve talepleri irket evlilikleri irketlerin batması Küreselleşme ve regulasyonlarda yakınsama Kahve Molası KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal yönetimde iç denetim iç kontrol ve risk yönetiminin önemi, Örnek uygulamalar Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve kurumsal yönetim açısından getirdikleri

8 KURUMSAL YÖNETİM TÜRK MUHASEBE SİSTEMİ RGİ MEVZUATI EĞİTİMİ 30 Nisan 2009 Güler Manisalı Darman :45 Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatında Hesapverebilirlik ve effalığının Önemİ 09: Kahve Molası Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller Yrd. Doç. Dr. Hamdi Aydın Muhasebenin Kapsamı ve İşletmelerde Karar Alma Aşamasındaki Önemi Önemli Muhasebe İlkeleri -Türkiye Muhasebe Standartları,Vergi muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi Farklılığı Öğle Yemeği Temel Finansal Tablolar ve Finans Tablo İlkeleri Finansal Tablo Analizi ve Bütçeleme İşletme Sermayesi Yönetimi ve Stratejiler Kahve Molası Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları ve Getirilen Değişikllikler KDV Uygulamalarında Özellik Arzeden Durumlar Gelir Vergisi Kesintileri Vergi İhtilafları Vergi Uyuşmazlıkları Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Sektörel Özellikler ve Örnek Uygulama

9 Doç. Dr. Korkut Özkorkut A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki Yüksek Lisans eğitimini 1995 yılında tamamlayan Korkut Özkorkut, Eylül Ağustos 1998 de on ay süre ile Hamburg Max-Planck (Yabancı ve Uluslararası Özel Hukuk) Enstitüsü nde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalındaki doktora eğitimini 2001 yılında tamamladı. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gelmesinden sonra Adalet Alt Komisyonu ve Esas Komisyonu nda yapılan çalışmalara TÜRMOB adına ve akademik olarak katılmış olan Özkorkut halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitü nde (Türkiye İş Bankası A.. Vakfı) müdür yardımcılığı görevini sürdürmekte ve aynı zamanda Enstitü nün yayımladığı Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi nin (Batider) editörlüğünü yapmaktadır. Korkut Özkorkut un ; Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Türk Hukukunda Depo Sertifikaları ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri başlıklı kitapları ve ticaret hukuku alanında yazılmış makaleleri de bulunmaktadır. Prof. Dr. Cam ımga- Muğan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim üyesi Can ımga-muğan lisans programını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nde tamamladıktan sonra Fulbright bursiyeri olarak University of Illinois at Urbana-Champaign de muhasebe doktorası yapmıştır. Türkiye ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Muhasebe, etik ve finans konularında araştırmalarıı;the European Journal of Finance, The European Accounting Review, Accounting Education, Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Emerging Market Finance and Trade, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Journal of Business Ethics gibi yurt dışı dergilerde ve yurt içinde; Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Hacettepe İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ve Muhasebe Bilim Dünyası gibi dergilerde yayınlanmıştır. Yurt dışında yayınlanan kitap bölümleri dışında, Principles of Financial Accounting (3 rd ed. 2007) başlıklı kitabı bulunmaktadır. Ayrıca UNCTAD ISAR toplantılarında ve diğer uluslararası ve ulusal konferanslarda bildiriler sunmuştur.dünya Bankası ve KfW destekli çeşitli alt yapı projelerinde uzman finansal analist ve danışman olarak çalışan Prof. ımga-muğan ın yurt içinde yürüttüğü ve çalıştığı çeşitli TUBITAK projeleri de bulunmaktadır. Yrd.Doç.Dr. Güray Küçükkocaoğlu Başkent Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Central Missouri State University Harmon College of Business Administration School da finans alanında lisans eğitimini 1998 yılında tamamlayan Dr. Güray Küçükkocaoğlu, yüksek lisans eğitimini yine Central Missouri State University de M.B.A. Finance dalında 1999 yılında Phi Beta Delta International Scholar olarak tamamladı yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü nde doktora eğitimine başlayan Küçükkocaoğlu, 2003 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Gün İçi Getiri, Volatilite ve Kapanış Fiyatı Manipülasyonu isimli çalışmasıyla doktora programını tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Küçükkocaoğlu nun ilgi alanı Pazar Mikroyapısı, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Yönetim, Türev Ürünleri ve Kur Piyasaları olup, bu alanlarda eğitim, seminer ve konferanslar vermekte, yayınlar yapmaktadır.

10 Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim üyesi 1956 yılında Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.1985 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladığı Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Deloitte'de denetim, Petkim Holding, Raks Holding ve Yapı Merkezi Holding'de genel müdür yardımcılığı ve mali ve finansal koordinatörlük görevlerinde 20 yıl özel sektör deneyiminin ardından akademik hayata döndü. TOBB Özel İhtisas Komisyonlarında ve Taahhüt Sektörü Meclisi'nde yılları arasında görev yapan Eyüpgiller'in finans, muhasebe ve vergi konularında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Yrd.Doç. Dr. Hamdi Aydın Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim üyesi Hamdi aydın, 17 ocak 1950 ankara doğumludur yılında a.i.t.i.a.den mezun olmuştur yıllarında ABD'de master ve doktora çalışmaları yapmıştır yılından bu yana Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak tam zamanlı ve yarı zamanlı dersler vermiştir yıllarında özelleştirme idaresi başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır yılından bu yana dünya bankası tarafından finanse edilen kit'lerin rehabilitasyonu ve özelleştirmesi, çukurova metropolitan projesi, erzincan depremi rehabilitasyon projesi, tarım reformu uygulama projesi, belediye hizmetleri projesi'nde çalışmıştır. Üst düzey özel sektör firmalarından finans müdürü ve danışman olarak görev yapmıştır. Hamdi aydın işletme, muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, finans, bütçeleme, fizibilite konularında ulusal ve uluslararası teorik ve pratik bilgi sahibidir. Güler Manisalı Darman Kurumsal Yönetim Merkezi Kurucu Ortak-Başkan Güler Manisalı Darman 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nde tamamlanmıştır. Halen ICC Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Güler Manisalı Darman, Avrupa da iş dünyası ve akademisyenlerin oluşturduğu European Corporate Governance Institute (ECGI) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği nin de üyesidir. Ayrıca, American-European Community Association (AECA) Türkiye Liason Officer i olarak seçilmiştir yılında ICC tarafından Corporate Governance Worldwide adlı kitabı basılmış ve 130 ülkede satılmaktadır. Son iki yılda, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, Güney Afrika, Fas, İsveç, Norveç, Dubai, Prag ve Türkiye de bir dizi konferanslarda tebliğler sunmuş, seminerler vermiştir. Trieste Üniversitesi, West Minister Üniversitesi ve Political Academy of London ortak program davetlisi olarak, İtalya da yaz okulunda kurumsal yönetim konusunda eğitim vermiştir. Halen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi nde, kurumsal yönetim dersleri vermekte olan Güler Manisalı Darman, ayrıca TOBB Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Programı, irketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Programı nı yürütmektedir. Uluslararası alanda yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Marmara ve 9 Eylül üniversitelerince hazırlanmış ve SPK tarafından yayınlanmış olan iki kitapta, kurumsal yönetim üzerine yazıları ve ayrıca çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Güler Manisalı Darman İngilizce ve Almanca bilmektedir.

11 NİSAN 2009 EĞİTİMLERİ TARİH SON BA VURU TARİHİ Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi 11 NİSAN 9 NİSAN Aile irketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru 16 NİSAN 14 NİSAN TTK Tasarısının Sermaye irketlerine Getirdiği Yenilikler 17 NİSAN 15 NİSAN Sermaye irketleri İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Getirdiği Yenilikler 18 NİSAN 16 NİSAN Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri Eğitimi 22 NİSAN 20 NİSAN Kurumsal Yönetim 25 NİSAN 23 NİSAN Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı 30 NİSAN 28 NİSAN Eğitiminlerin Yeri: Bilkent Otel Ankara İletişim: Yeliz AKPOLAT Telefon: 0 (312) Adı KATILIM FORMU Eğitimlerin Katılım Ücreti: 375 TL + KDV (%18) Her eğitim için ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. Eğitimlerin Saati: Soyadı irket İsmi Görevi Telefon Faks Katılımcının Katılacağınız eğitim(leri) işaretleyiniz: Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Aile irketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru TTK Tasarısının Sermaye irketlerine Getirdiği Yenilikler Sermaye irketleri İçin UFRS ve Getirdiği Yenilikler Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri Kurumsal Yönetim Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı Öğle yemeğine katılacağım Evet ( ) Hayır ( ) Ödeme Bilgileri: Eğitimlere katılım için eğitim ücretinin tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Ödeme ekli: Fatura Adresi Vergi Dairesi Vergi Numarası 1.GMD Global Danışmanlık Ltd. ti. İş Bankası Çayyolu ubesi ube No: 4266 Hesap No: Kredi kartı ile: MasterCard / Visa ile adresinden kayıt olup ödeme yapılabilir. Katılım formunu 0 (312) no lu faksa veya adresine; Yeliz AKPOLAT dikkatine gönderebilirsiniz. Lütfen her bir katılımcı için ayrı form gönderiniz. Kontenjanımız sınırlıdır.