T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER ANA BİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER ANA BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER ANA BİLİM DALI BELEDİYE POLİTİKALARININ KENT MEKÂNININ BİÇİMLENMESİNDEKİ ROLÜ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN G. SILA YAVUZ TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. EMEL AKIN ANKARA, 2012

2

3 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YEREL YÖNETİMLER ANA BİLİM DALI BELEDİYE POLİTİKALARININ KENT MEKÂNININ BİÇİMLENMESİNDEKİ ROLÜ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN G. SILA YAVUZ TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. EMEL AKIN ANKARA, 2012

4

5 TEŞEKKÜRLER Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı Farklı Belediye Politikalarının Kent Mekânı Üzerine Etkisi: Ankara Örneği üzerine yaptığım tez çalışmam süresince,çalışmalarıma yön veren engin bilgilerinden yararlandığım ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeden birikimlerini aktaran değerli hocalarım Yrd. Doç. Dr. Emel Akın, Yrd. Doç Dr. S. Zafer Şahin ve Yrd. Doç.Dr. S.Gül Güneş e teşekkür ederim. Çalışmam boyunca her durumda yanımda olan, her zorlandığımda benden desteklerini esirgemeyen maddi ve manevi desteklerini üzerimde hep hissettiğim sevgili anneme babama ve kardeşime sonsuz teşekkürü borç bilirim. G. Sıla Yavuz

6 ii İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜRLER... i İÇİNDEKİLER... ii PLANLAR... iv HARİTALAR... iv RESİMLER... iv ŞEKİLLER... v EKLER... v GİRİŞ BÖLÜM: MEKAN ÜRETİMİ KAVRAMI VE BELEDİYELER Mekan ve Mekan Üretimi Kavramı Mekan Üretiminde Devletin Rolü Mekan Üretiminde Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim İlişkisi Belediye Politikaları/Uygulamaları ve Mekan Üretimi Değerlendirme BÖLÜM: TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK YAPILANMASI TEMELİNDE BELEDİYELER VE MEKANSAL BİÇİMLENME İLİŞKİSİ Türkiye nin Sosyo-ekonomik Yapılanması Arası Sosyo-ekonomik Yapılanma Sonrası Sosyo-ekonomik Yapılanma Türkiye de Belediye Politikaları ve Mekansal Biçimlenme Değerlendirme... 46

7 iii 3. BÖLÜM: BELEDİYE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ ANKARA KENT MEKANINA ETKİSİ Öncesi Sonrası Değerlendirme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT

8 iv PLANLAR Plan 1. Jansen İmar Planı Plan 2. Yücel- Uybadin Nazım İmar Planı Plan 3. Ankara 1990 Nazım İmar Planı Plan 4.Ankara 2015 Yapısal Plan Şeması Plan Başkent Ankara Nazım İmar Planı HARİTALAR Haritalar 1. İvedik Organize Sanayi Sitesi Haritalar 2. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali Haritalar 3. Dikmen Vadisi RESİMLER Resim Yılı Güvenpark- Kızılay Resim Yılı Güvenpark- Kızılay Resim Yılı Güvenpark-Kızılay Dolmuş Durakları Resim 4. Otel Sembol Kızılay-1980 ler Resim 5. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Resim 6. Balgat Capital Plaza Otel Resim 7.Dikmen Vadisi Resim 8. Portakal Çiçeği Vadisi Resim Yılı Güvenpark-Kızılay... 73

9 v Resim10. Göksu Parkı Resim11. Harikalar Diyarı Parkı ŞEKİLLER Şekil 1.Mevcut Bulunan Ankaray- Metro Hattı Şekil 2. Mevcut Bulunan Ankaray- Metro Hattının Devamı Niteliğinde Yapılacak Olan Hat EKLER EK 1. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ İLE İLGİLİ DAVALARIN SONUCUNA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI EK 2. TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ TARAFINDAN MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASI BASIN AÇIKLAMASI... 94

10 GİRİŞ Kent mekânları büyük bir hızla değişim göstermektedir. Öte yandan belediyeler kent mekânını etkileyecek uygulamalara ve politikalara sahiptir. Bu çalışmada, belediye politikalarının kent mekânının biçimlenmesindeki rolü irdelenmeye çalışılacaktır. Kent mekânlarının biçimlenmesini etkileyen yasal çerçeve ve buna bağlı olarak belediye politikaları dönemin genel sosyo-ekonomik yapılanmasına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Tez, bu farklılıkların kent mekânına nasıl yansıdığını ve mekân üretimi ve organizasyonu üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu bağlamda, tezde, belediyelerin kent politikalarının ve uygulamalarının benimsenen sosyo-ekonomik yapılanmaya koşut olarak gerçekleştiği, dolayısıyla kent mekânlarının benimsenen sosyo-ekonomik politika doğrultusunda belediyeler tarafından belirlendiği savı sınayacaktır. Kent mekânı ile belediye uygulamalarının/politikalarının ilişkisi Ankara kenti üzerinde sınanacaktır. İmar hareketlerinin başlatıldığı ilk kent olması, sosyoekonomik yapılanmalardaki farklılıkların kuvvetle hissedildiği kentlerin başında gelmesi ve özellikle 1980 yılı sonrasında, aynı sosyo-ekonomik yapılanma sürecinde olsa da, farklı siyasi partilerin belediyelerinin kent yönetiminde olması Ankara nın incelenecek örnek kent olarak seçilmesini sağlamıştır. Tezde, kent mekânının biçimlenmesinde belirleyici olan etkenleri, bir yandan sosyo-ekonomik yapılanma temelinde öte yandan tarihsel perspektifi içerisinde, dönemsel süreklilik temelinde ele alan bir yöntem uygulanmaktadır. Kenti yöneten farklı belediyelerin uygulamaları doğrultusunda Ankara kentinin mekânsal gelişim/değişim süreçlerinin izlenmesi, kent mekânı ve ülkenin sosyo-ekonomik panoramasına dair yapılan literatür çalışması ile desteklenmiştir. Bir kentteki mekânsal değişim/dönüşüm sürecinin, bu süreçteki en belirleyici öğe olan belediye uygulamaları üzerinden izlenmesi ve belediye uygulamalarının ülkenin genel ekonomi politikasına dikkat çekilerek irdelenmesi tezi önemli kılmaktadır.

11 2 Kent mekânları, doğal mekân ve yapılaşmış mekânlarının birlikte oluşturduğu alanlardır. Kent mekânlarının şekillenme biçimi aynı zamanda toplumun kültürünü, mevcut düzenini, hedeflerini, gereksinimlerini ve merkezi ve yerel yönetimlerin/belediyelerin politikalarını da yansıtmaktadır. İnsanların artan bir hızla kentlerde yaşamaya başladığı ve toplumsal yaşamın büyük bir bölümünün kent mekânlarında geçmekte olduğu düşünüldüğünde kent mekânlarının ve şekillenme biçimlerinin önemi açıkça ortadadır. Kentin gelişimi, değişimi ve dönüşümü, kentteki mekânların yeniden iyileştirilmesi ve/veya canlandırılması, yeni mekânların yaratılması ve geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Kapitalizmin kentleşmeye ihtiyacı vardır. Çünkü kentleşme kapitalist sistemin ihtiyaç duyduğu artı değer üretimini sağlar. Bu nedenle de, kent mekânlarının bizatihi kendilerinin bir metaa dönüşmüştür/dönüşmektedir. Bu nedenle, mekân nedir, nasıl üretilir ve bu üretimde belediyeler nasıl bir rol üstlenir sorularının cevabı önemlidir. Tezin ilk bölümü bu sorulara cevap aramaktadır. Ülkenin sosyo-ekonomik politikaları İkinci Bölümde irdelenmektedir. İrdelemede, sosyo-ekonomik yapılanmadaki tarihsel ve kentsel/ mekânsal yapılanmadaki sürekliliğinin görülebilmesi için Cumhuriyet in ilk yılları başlangıç noktası olarak alınmıştır. Ülkenin farklı ekonomik yapılanma süreçlerindeki belediye uygulamaları ve mekânsal biçimlenmeleri incelenmiş, karşılaştırmalar bu aks üzerinde yapılmıştır. Tezin kurulduğu dönemsel zemin, bir başka deyişle ayrı başlıklarla yer alan ayrılan dönemler, alanında uzman akademisyenlerin benimsediği sosyo-ekonomik dönemlemelerdir li yıllar Türkiye nin sosyo-ekonomik yapılanma sürecinde önemli bir kırılma noktasıdır tarihinin kırılma noktası olduğu göz önüne alınarak çalışma genel hatlarıyla ve 1980 ve günümüz olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış, 1923 ile 1980 arasındaki dönem de 3 alt bölüme ayrılarak incelenmiştir. 1 Bu dönemlemelerde Hangi ekonomistin kaynağını aldıysan onları yaz. Korkut boratav, vb. kimi kullandıysan

12 3 Üçüncü Bölüm, Ankara kentinin mekânsal yapılanmasını ilk iki bölümde oluşturulmaya çalışılan teorik zemin üzerinde irdelemeye çalışmaktadır. Tarih içinde kentler sürekli olarak değişime uğramışlar, bu da kent mekânlarına yansımıştır. Dönemin sosyo-ekonomik yapısı kent mekânlarının değişiminde önemli bir rol oynamakta, kent mekânlarının biçimlenmesini etkilemekte ve yönlendirmektedir. Bu nedenle, kentin mekânsal biçimlenme süreci İkinci Bölüm de kabul edilen dönemler içerisinde incelenmiştir sonrasının yeniden yapılanması, toplumun tüm üstyapısında olduğu gibi kent mekânını da birebir etkileyen yeni bir yasal çerçevenin ve uygulamaların doğmasına neden olmuştur. Hızlı ve gözle görülür bir değişim/dönüşüm söz konusudur. Bu nedenle, tezde 1980 sonrasına daha fazla ağırlık verilmiştir.

13 4 1. BÖLÜM: MEKÂN ÜRETİMİ KAVRAMI VE BELEDİYELER 1.1. MEKÂN VE MEKÂN ÜRETİMİ KAVRAMI Sözlük anlamında kent; toplumun barındığı, gereksinimlerini karşıladığı, nüfus açısından köylerden büyük yerleşim birimidir. 2 Mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran çeşitli yaşamsal fonksiyonları içerisinde barındıran, elverişli toprak, hava ve sudan oluşan çevredir. 3 Kentleşme ise ekonomik gelişme ile birlikte kent sayısının artışı ve kentlerin büyümesi beraberinde toplumdaki örgütlenmede artış ve insan ilişkilerindeki farklılaşmalara yol açan nüfus birikim süreci olarak tanımlanmaktadır. 4 Mekân, içerisinde sadece fiziksel yapıları barındırmaz. Aynı zamanda toplumsal olayları barındırır. Bu sebeple, mekân üretimi yalnızca fiziksel yapı üretiminden ibaret değildir. Kentleşme mekân içerisinde fiziksel çevreyi ve toplumsal ilişkileri örgütleme biçimidir. Kapitalizmin sürekliliğini sağlayabilmesi için kendisini yeniden üretmesi gerekir. Bu da kentleşme aracılığı ile olur. Kapitalist sistem artı değere ihtiyaç duymaktadır. Kendisini sürdürmesi için buna ihtiyacı vardır. Kentlerin ürettikleri artı değer ile fiziksel yapılanmaların kâr getirmesi kentleşmeye duyulan ihtiyacı ortaya çıkartır. Kentsel biçim kapitalist gelişmeyle birlikte, toprak kullanımı ve yerleşme politikaları arasındaki bağlantı sayesinde şekillenir. 5 Konuyla alakalı olarak liberal görüşlerin devlet söylemlerine bakılacak olursa, J.J.Rousseau, insanların kendilerini koruması için güç birliği yapması gerektiğini öne sürer. Karşıt çıkar olmazsa ortak çıkar da olmaz. Toplumsal yasaları toplumun tamamını temsil eden bir genel irade yapmalıdır. Thomas Hobbes mutlak iktidarın mutlak kuruculuğunu savunur ve devletin olmadığı durumlarda herkesin herkese karşı daima savaş halinde bulunacağı iddiasındadır. John Locke u Hobbes ve Rousseau dan ayıran ve liberal düşüncenin başta gelen düşünürlerinden biri yapan fikir, doğa durumu ve 2 Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 1998, s.75 3 A.g.e., s A.g.e., s.80 5 Emel Akın, Kentsel Gelişme ve Kentsel Rantlar: Ankara Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007, s.55-56

14 5 sözleşme varsayımını siyaset felsefesine yerleştirmemiş olmasıdır. Devletin varlığı doğal hukukla sınırlanmıştır. Devlet ise bireylerin mülkiyetlerini güvence altına almak ve ayrıca dış ilişkileri yürütmekle yükümlüdür. 6 Weber e göre modern devlet kendine özgü somut araçları açısından fiziksel kuvvet ve zor (cebir) kullanımı olarak tanımlanmakta ve devletin işlevlerinin siyasal toplum tarafından ele alındığı söylenmektedir. Şiddet kullanabilen sosyal kurumlar olmasaydı, devlet kavramı ortadan kalkar ve anarşi doğardı. Devletin elinde bulundurduğu ve sadece kendine özgü olan fiziksel kuvvet en üstün iktidar olmasını sağlamaktadır. 7 Zygmunt Bauman modern dönemin, insanın doğuşuyla birlikte sahip olduğu barbarlık ve şiddet eğiliminin yok edildiği ya da en azından baskı altına alınarak törpülendiği bir durum olarak tasvir edildiğine dikkati çekerek, aslında bunun bir yanılsamadan ibaret olduğuna dem vurur. Giddens, Bauman a benzerlik gösteren bir şekilde Weberyen şiddet tekeline devletin hiçbir zaman erişemeyeceği şeklinde bir görüşe sahiptir. 8 Wallerstein için modern dünya-sistemi, kapitalist dünyaekonomisidir Sanayileşme kapitalist dünya-ekonomisinin yer küreyi kaplamasındaki en önemli aşamadır. Hem silah gücünün artması hem de ulaşımın kolaylaşması düzenli ticareti artırmıştır. Gelişen sanayinin hammadde ihtiyacı da artık eski sınırlar içindeki pazarlardan daha elverişli olan yeni pazarlardan sağlanmaya başlanmıştır. 9 Habermas ın kuramına göre toplum ne salt bireyden ne de salt devletten oluşur; toplum öznelerarası etkileşimden oluşur Habermas a göre Kapitalist toplumlar refah devleti olarak mücadeleci bir tutum izlemişler ve meşruluklarını resmi temsili demokrasi ve yapısal olarak depolitize edilmiş kamusal alandan almışlardır. Fakat aynı süreçte kitleleri dikkate almakla birlikte katılımı ve çoğulculuğu 6 Turgay Uzun, Seher Tok, Kamu Tercihi Kuramı ve Anayasal İktisat Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, (İLKE), Güz 2009, S.23, s Yunus Yoldaş, Max weber in (Siyasi) Sorumluluk Etiği Anlayışı, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007, C.12, S.2, s Abdurrahman Saygılı, Modern Devlet in Çıplak Sureti, AUHFD, 59(1), 2010, s Elçin Aktoprak, Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak, Uluslararası İlişkiler, Cilt.1, Sayı.4, (Kış 2004), s.35-36

15 6 görmezden gelmişlerdir. Kamusallaşmış üretimi görmezden gelerek, mevcut özel mülkiyet sistemini ve artı değeri sorgulamamış ve tüketime yöneltilmiş bir kitlenin ortaya çıkmasına destek vermişlerdir. 10 Fiziksel Mekân olarak adlandırılan mekân insandan ve toplumdan tamamen soyutlanırken, Toplumsal Mekân olarak adlandırılan mekân içerisinde topluma ve toplumun o mekânı kullanım şekillerine göre şekillenir. Farklı toplumlarda farklı toplumsal mekânlar oluşur. Mekân üretimi kavramı toplum ve mekân birliğini gösteren bir kavramdır. Bu kavramın temel düşüncesi doğa ve insanın bir bütün olarak birbirinden etkilenip dönüştürdüğü ve ardından yeniden ürettiği yönündedir. Bu temel düşünce Karl Marx ve Friedrich Engels in düşüncelerinde mevcuttur. İnsanın emek gücü doğanın gücüdür. Marx a göre doğa, insanın inorganik bedenidir. İnsan emeği, belirli toplumsal ilişkiler doğrultusunda oluşur. Emeğin üretici güç olması için toplumsal iş bölümüne ihtiyaç vardır. Toplumsal üretimi şekillendiren unsur üreticiler ile ürüne el koyanlar arasındaki ilişkidir. Tarih boyunca süregelen bu ilişki toplumsal sınıflar arasındaki ilişkidir. Ve insan ile doğa arasındaki ilişki de, doğanın da tarihinde bir parçası olmasından ötürü sınıfsal özelliklere bürünür. Mekân Üretimi kavramının temelinde yatan doğa felsefesi bu şekildedir ve ilk olarak Lefebvre tarafından kullanılmıştır. 11 Doğa ve insan arasındaki birliğin türevi olarak mekân, toplumsal olarak üretilmektedir; bir toplumsal faaliyetin ürünüdür. Mekânın ve toplumun karşılıklı üretimini sağlayan ise toplumsal üretim ilişkileridir. Lefebvre e göre üretim şekilleri kendi üretim ilişkileri temelinde kendi mekânlarını sunar ve kapitalizm, mekânları kendi ihtiyaçlarına göre biçimlendirir. 12 Lefebvre e göre kapitalizm çelişkili konumu hafiflemeye başlamış ve sonuç olarak da büyümüştür. Bu durumun maliyeti her ne kadar hesaplanamasa da büyümenin mekânı işgal ederek ve yeni mekânlar 10 Ülker Yükselbaba, Habermas ın Prosedüralist Hukuk Paradigması, Haklar Sistemi ve Hukuk Devleti, İÜHFM, 2008, C.LXVI, S.1, s. 222, Ayşegül Kars, Sermayenin Coğrafyası: Yayılan Sermayenin Daralan Mekânları Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s A.g.e., s. 15

16 7 üreterek gerçekleştiği bilinmektedir. Yani eskiden meta mekânda üretilirken, mekânın kendisinin bir meta gibi üretildiği bir döneme geçilmiştir. 13 Lefebvre e göre mekân, toplumsal üretim ilişkilerinin yeniden üretiminin yeridir. Bu sebeple kapitalizm kendisini yeniden üretirken, mekânı da bir bütün olarak yeniden üretmek zorundadır. 14 Castells ve Harvey kent sorunu konusunda farklı yaklaşımlarda bulunmuştur. Castells konuyu emek gücünün yeniden üretimi açısından ele alırken, Harvey in ele aldığı konu kapitalist birikim süreçlerinde kentsel yapılı oluşumları ekonomi, ideoloji ve siyaset üçgeninde incelemiştir. Ücretli emek gücü, köylünün emeğini satması ile başlamıştır. Bunun temel sebebi toprak satın almak için gerekli parası ya da gerekli para için satacak herhangi bir mülkünün olmamasıdır. Ücret, emek gücünün değeri olan para ile karşılanmaktadır. Toprak da aynı şekilde satılır ve rant elde edilir. Rant; toprağın ve üzerindeki kaynakların kullanım hakkından doğan ve karşılığında toprak sahibine ödenen para demektir. Para karşılığında yapılan bu değişimin sonucunda daha önceden kullanım değeri olan toprak ve emek, birer değişim değeri kazanmıştır. Böylece toprak, emeği de beraberinde sürükleyerek, alınıp satılabilen bir ticaret unsuru, bir meta, durumuna gelmiştir. 15 Toprak ta çalışan üreticilerin ücretli işçiye dönüşmesi ile birlikte, toprak sahibi de kapitaliste dönüşür. Toprak sahibi artık gelir için değil, kâr için üretmeye başlamıştır. 16 Üretim ve dolaşım süreçlerinin toplamı, sermaye birikim sürecini oluşturur. Sermayenin mekânda hareketi iki türlüdür. Bunlardan ilki genişleyerek mekânda yayılması, ikincisi de mekânda yoğunlaşmasıdır. Bu iki tür birbirini doğurur ve tamamlar. Yani sermaye yayıldıkça yoğunlaşır, yoğunlaştıkça yayılır. Bu iki tür ile mekânlar, sermayenin birikimi ve kârlılığın gereksinimlerine göre düzenlenir. Daha ucuz 13 H. Tarık Şengül, Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekânı, Praksis, 2011, S.2, s Ayşegül Kars, a.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s.22

17 8 emek gücü artı değerin üretilmesi ile olur. Üretim sürecinde harcanan emek zaman iki şekildedir. Önce gerekli emek zamanda üretim gerçekleşir. Karşılığı ücretle ödenir. Sonra artı emek zamanda üretim gerçekleşir ki bu zamanda üretilen her şeye kapitalist el koyar. Artı değer miktarını arttırmak için artı emek zamanını arttırmak gereklidir. Bunun için de çalışma zamanını uzatmak gerekir. Bu sayede gerekli emek zamana değen ücret ile daha fazla zaman çalışılır ve iş gücü ucuzlar. Yaratılan artı değerin miktarı arttıkça o değeri tüketecek yeni Pazar ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durumda sermaye mekândaki dolaşımını gerçekleştirdiği alanı genişleterek yeni pazarlara ulaşır. 17 Sermayenin mekânda daha hızlı hareket edebilmesi için mekânsal engellerin aşılması gereklidir. Bu engellerin aşılmasında zamana ve paraya ihtiyaç vardır. Sermaye ürettiğini hızlı bir dolaşım sayesinde geri kazanabilmesi amacını güder. 18 İçinde bulunulan mekânın yetersizliğini aşmaya çalışan sermaye yeni mekânlar üretme eğilimine girer. Yeni mekânların yaratılıp geliştirilmesi diğer mekânların gelişiminin yavaşlamasına yol açabilir MEKÂN ÜRETİMİNDE DEVLETİN ROLÜ Gülalp a göre devlet, her aşamada sermayenin birikimine dayalı bir sistem kurmakta ve politikalar aracılığıyla kapitalist kesimin özel alanda sağladığı sermaye birikiminin genel koşullarını sağlamak için kamusal alanda yer almaktadır. 20 Devletin mekâna ilişkin politikaları sermayenin birikim sorunlarını çözmeye yöneliktir. Kentin toprak alanı eşit olmayan yapılarda ortaya çıkan 17 A.g.e., s David Harvey, Postmodernliğin Durumu, (Çev. Sungur Savran), Metis Yayınları, 4. Basım, İstanbul, Kasım 2006, S H. Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara, 2009, s Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Belge Yayınları, İstanbul, 1993, s.41,43,75,77

18 9 iskân engellerini kaldırma konusunda yeterli olmadığından daha çok kâr getirecek yatırım için toprağı açmak üzere devlet müdahalesi gereklidir. 21 Mekân, sermaye ve devlet müdahaleleri arasındaki ilişkinin Feagin ve Gottdiener tarafından tanımlanması şu şekilde yapılmıştır: sermaye dolaşımı, emeğin yeniden üretimini açıklamaktadır. Devlet ve sermaye arasındaki ilişki kentsel gelişimi etkilemektedir ve kredi mekanizmaları kentsel hayatın üretimini sağlar. Kent politikası, yönetim düzeyinde, toprağın ve mekânın kullanımı ile ilgili uygulamalar için ortaya çıkan farklı imkânların etrafında meydana gelir. 22 Castells e göre, devletin müdahalesinin zorunluluğu sermaye açısından karlı olmaktan çok ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi ve toplumsal çelişkilerin giderilmesi için gerekli sektörlerin ve hizmetlerin ele alınması konusundadır. 23 Lefebvre e göre mekân üzerindeki hâkimiyet, toplumsal iktidar olmanın kaynağıdır. David Harvey in iddiasına göre genel olarak parasal ekonomilerde, özel olarak kapitalizmde, para, zaman ve mekân üzerinde birbiriyle kesişen hâkimiyet, toplumsal iktidarın görmezlikten gelemeyeceğimiz bir özsel bağıntısını oluşturur. Zaman ve mekân üzerindeki denetim sayesinde para üzerindeki denetim sağlanır. 24 Devlet yönetimleri iki düzeyde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, genel nitelikli ve soyut kararlar alan ve yerel nitelikteki düzenlemelerde ayrıntıya yer vermeyen özeksel yönetimdir. İkincisi ise, yerel düzeydeki kararlar, düzenlemeler ve bunların uygulamalarıyla ilgilenen yerel yönetimlerdir. 25 Bir üst yapılanmanın yani devlet yapılanmasının şekillendirdiği yöntemlerle alt yapı niteliğinde olan yerel yönetimler ile kentsel yapılanma şekillenir. 21 Mark Gottdiener, The Social Produstuon of Urban Space, University of Texas, USA, 1985, s.133, J. Feagin, M. Gottdiener, The paradigm Shift in Urban Sociology, Urban Affairs Quartely, December, 1988, Vol.24, N.2 pg Manuel Castells, Kent, Sınıf, İktidar, (çev. Asuman Erendil), Bilim Sanat, Ankara, 1997, s David Harvey, a.g.e., s Emel Akın, Kentsel Yaşam Kalitesi, Yayımlanmamış Doktora Dersi Araştırması, s.19

19 10 Kentler planlar aracılığı ile örgütlenen yapılardır. Bu planlar düzenleyici yapıdadır ve kimi zaman merkezi yönetimler kimi zaman yerel yönetimler tarafından belirlenir. Bu planlar aracılığı ile kent mekânı biçimlenir MEKÂN ÜRETİMİNDE YEREL YÖNETİM-MERKEZİ YÖNETİM İLİŞKİSİ Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel yönetimlerin demokratikleşme yolundaki önemli bir adım olduğunu vurgulamaktadır Ekim 1985 te imzaya açılan ve 21 Kasım 1988 de imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına bakılacak olursa, Avrupa Konseyi, yılları arasında yerel idarelerin özerkliği ile ilgili bazı hususlarda yeni bir karar tasarısı hazırlamıştır. Yerel idarelerin güçlendirilmesi, özerkliklerinin savunulması, yerinden yönetim ve demokrasi ilkelerine dayanan bir Avrupa nın kurulmasının temel koşuludur. görüşünden hareketle hazırlanan bu tasarı daha sonra Özerklik Şartı 27 olarak Avrupa Konseyi nce kabul edilmiştir. 28 Özerk Yerel Yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı taşır. Bu hak doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya 26 Kemal Görmez, Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 4/200, s TBMM tarafından 3723 Sayılı yasa ile onaylanan bu tasarı 1992 yılında 92/3398 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış, 1 Nisan 1993 te yürürlüğe girmiştir. 13,02, Kemal, Görmez, a.g.e., s.82

20 11 vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir biçimde etkilemeyecek biçimde tanımlanmıştır. 29 Kentsel hakların gerçekleştirilmesi görevi, Kentsel Haklar Avrupa Bildirgesine göre yerel yönetimlere verilmektedir. Ulusal ekonomik politika çerçevesinde yerel yönetimlere bakıldığında yetkileri doğrultusunda kullanabilecekleri yeterli akçal kaynaklar sağlanabilecek anayasa ve yasayla belirtilen sorumluluklarla orantılı olacaktır. Yerel yönetimlerin denetimi yasayla ya da anayasayla belirlenmiş durumlarda ve yöntemlerle gerçekleştirilebildiği gibi özerk yönetimin yerel yönetimler üzerinde yetki verdiği görevlerin kontrolünü yönetsel denetleme yetkisi de bulunmaktadır. 30 Yerellik ilkesi kavram olarak yerindenlik, hizmette yerellik, ikincil durumda bulunma, yardımcılık sözcükleri ile eşleşmekte olup hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından uygun bir şekilde yerine getirilmesini ifade etmektedir. 31 Bu ilke Avrupa Birliği ni kuran Maastricht Anlaşması nın 3/B maddesine göre, Avrupa Birliği, üye devletler ve üye devletler içindeki eyalet ve bölgelere yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımında, yasal bir zorunluluk olmadıkça ve etkenlik ve ekonomi etmenleri gerektirmedikçe, hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 32 Yerel yönetimler tarih içerisinde evirilmiş, geçirdiği her evrede de çıkış noktası olarak kendisine bir devlet kuramı seçmiştir. Her kuramın içerisinde hem devletin ne olduğuna hem de devlet örgütlenmesi içinde yerel yönetimlerin yeri ve özgünlüğü ile ilgili ayrımlar bulunmaktadır. Bu kuramlar; çoğulcu paradigma, yönetimci paradigma ve sınıf merkezli paradigmadır. Çoğulcu paradigma da güç alanı bireylerin oluşturduğu birlikler ile bu birliklerin oluşturduğu davranışların devletin karar verme sürecine olan ,02, Cevat Geray, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler, Türk İdare Dergisi, Ankara, Aralık, 1970, S.421, s.6 31 Sedef Zeyrekli, Rengül Ekizceleroğlu, Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) ilkesi, Çağdaş Yerel Yönetimler,16(3) Temmuz 2007, s Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 1998, Ankara, s.143

21 12 etkisidir. Temel varsayım birlikler ile kurumlara gücün dengeli dağıldığı yönündedir. Bireyler kendilerini bağlamayan konularından uzak durması ile siyasi süreçlerin dışında kalırlar. Devlet, ürettiği politikalar doğrultusunda uzun vadede dengeleyici pazarlık unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İstisnasız bütün çoğulcular merkezileşmiş devlete düşmanken, yerinden yönetimin kendi başına bir değer olduğunu savunmaktadırlar. Bu durumun en önemli nedeni devletin belirli bir kesimin eline geçmesini engellemektir. 33 Yönetimci Paradigma da devlet kendisini güç alanı olarak almakta, diğer toplumsal güçlerden kendini ayırırken merkezileşme sürecini elinde tutan bir yapıyı desteklemektedir. Bu yapıda yerel yönetimler güç kaybetmektedir. Özerkliği azalan yerel yönetimlerin devletin genişlemesi ile sorumlulukları artmıştır. Bu yapıda, yerel yönetimlerin artan sorumluluklarına ilişkin olarak birbiri ile çelişen iki farklı düşünce ortaya çıkmıştır. Birinci düşüncede yerel yönetim, merkezi yönetimin sorumluluklarını paylaşan bir işbirlikçi olarak görülmekte ve yerel düzeydeki desteği merkezi düzeye taşıyarak devlet seçkinlerinin yasallık kazanmaları konusunda yardım etmektedir. İkinci düşüncede, işbirliğini kabul ederken ortaya çıkan bir takım çelişkilere dikkat çekmektedir. Bu çelişkiler, bürokrasi ile demokrasi arasındaki çelişki ve devletin içerisinde bulunan seçkinler arasındaki çelişkidir. 34 Sınıf merkezli paradigma ise ilk iki kurama eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Temel eleştiri sebebi ise sınıf boyutunun bu yaklaşımlarda ihmal edilmesidir. İki yaklaşımda da makro süreçler görmezlikten gelinmiştir. Bu türden makro süreçlere dikkat çeken ve yerel yönetim sorununu sermaye birikim süreçleri ve sınıf ilişkileri temeline oturtan araççı ve yapısalcı olmak üzere, iki yaklaşımdan söz edilebilir. Araççı yaklaşımda devlet, hâkim sınıfa hizmet eden bir araçtır. Cockburn e göre devlet bu yaklaşımda tek tiptir. Yerel yönetim kavramını reddetmektedir. Devletin yerel uzantısı olarak yerel devlet i öne sürmüş, yerel düzeyde faaliyet gösteren devlet kuruluşlarını yerel 33 H. Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 2009, s A.g.e., s

22 13 devlet adı altında nitelendirmiştir. Yapısalcı yaklaşımda ise, araççı yaklaşıma göre daha yetkin bir çevreye sahiptir. Bu yaklaşımda devlet, sınıflararası ilişkilerin bir ifadesidir. Sınıf içi ve sınıflararası çelişkiler, bir yandan bu çelişkilerin en aza indirilmesine yönelik olarak devlete dikkate değer bir özerklik kazandırırken, öte yandan bu çelişkilerin devletin içyapısına yansımasına da yol açmaktadır. Castells, doğrudan yerel devleti hedeflemese de, yerel yönetimlerin özgünlüğü ve özerkliğine kuramsal bir temel hazırlayan bu yaklaşımın asıl hedefi, kentsel düzeyin siyasal pratikler içindeki özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Castells için de yerel devlet kapitalist devletin bir parçasıdır. 35 Neo-liberal politikaların önem kazandığı dönemde ülkeler kendilerine özgü değişim süreçlerine girmişlerdir. Değişen politikalar çerçevesinde şekillenen yerelin yükselişi devletin yatay olarak örgütlenişini güçlendirmiş, yerel yönetimlerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Devletin kent mekânı algısı ve kent mekânındaki işlevleri dönüşmüştür. Yaşanan bu gelişmeler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterseler de aynı tarihsel süreçte birbirine benzer yollardan geçmişlerdir. Keynesyen politikaların hâkim olduğu süreçte, devlet-kent mekânı ilişkisi, yerel yönetimlerin emeği yeniden üretmesi ile desteklenmekteydi. Neo-liberal politikaların öne çıktığı bu dönemde yeniden üretim süreci emeğe yönelmiş ve devletin müdahalesi geri planda tutulmuş olup, her ne kadar hizmetlerin bir bölümü yerel yönetimlere aktarılmış olsa da kilit işlevleri merkezi yönetim yerine getirmeye devam etmektedir. Bu durum bazı kesimlere göre ulus devletin çözülümü olarak algılanmakta bazı kesimlerce de biçim ve işlevlerin değişimi olarak tanımlanmaktadır. Yeniden yapılanmanın ayaklarından birisi de, yönetişim 36 kavramıdır. Küreselleşmenin ortaya çıkarttığı fırsatlar ve sorunlar arasında bir denge 35 A.g.e., s Yönetişim: Bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen. Bulanık olan kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki sınırların belirlenmesi ve yönetimin daha iyi yapılabilmesi için farklı aktörlerin koordine edilmesini ifade eder. M. Akif Özer, Yönetişim Üzerine Notlar, Sayıştay Dergisi, Sayı 63, s. 60

23 14 oluşturabilmesi için devletin görevlerinin başında etkin bir şekilde durabilmesinin ancak iyi bir yönetişim ile olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede yaşanan değişimler, emeğin yeniden üretiminin yerini sermayenin yeniden üretimine bırakması ve yerelin yarışmacı kentler oluşumu ile birlikte ulus devlet ilişkilerine uluslararası bir anlam katması şeklinde olmuştur. 37 Özellikle yabancı sermayeyi kendilerine çekebilmek adına kentler yarış haline girmişler ve bu amaçla pek çok şeyden de vazgeçmişlerdir. Yaşanan mülkiyetlerde ve kıyı bölgelerdeki el değiştirmeler turizm gelirlerinde ve tarım gelirlerinde düşüşe yol açmıştır. 38 Küreselleşmenin bir etkisi olarak kamu hizmeti anlayışı değişmiş, kamu hizmetlerinin, kamu kuruluşlarınca yerine getirilmesi zorunluluğu ortadan kalkmış, onun yerini özelleştirme almıştır. 39 Ortak yönetim anlamı ile birlikte etkileşim ve iletişim kavramlarını da içerisinde barındıran yönetişim, yönetimde işbirliği ile iyi yönetimin sağlanması ve bunun toplumsal çalışmaları yönlendirmesi, kararların tek bir merkezden alınma mekanizması yerine sosyo-sibernetik sistem getirilmesi, çalışanların kendini organize etmesi ve devletin yap(a)madığı işlerin sivil toplum örgütleri tarafından yapılması şeklinde özetlenebilir. 40 Yeni kamu yönetimi yaklaşımı özel sektör örgütlenme ve yönetim tarzlarının kritik yönlerini mümkün olduğu kadar kurumsal ve örgütsel bağlamda oluşturmaya önem vermiştir. Yeni gelişmeler ile birlikte kamu yönetimindeki sorunlar yeni bir kamu düzeni anlayışını ortaya çıkarmıştır. Yeni Kamu İşletmeciliği adıyla özetlenen bu yaklaşım bürokrasinin verimsiz yüzü ile ilgilenilmesini ve bu nedenle ortaya çıkan sorunların özel sektör politika ve uygulamaları ile giderilmesini savunmaktadır. 41 Yeni kamu yönetimi anlayışı devletin faaliyet 37 Emre Sert, Hayri Karpuz, Gürkan Akgün, Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı; Mekan ve Politikleşme Üzerine Bir Okuma Çalışması, Planlama 2005/2, s H. Çağatay Keskinok, Kentleşme Siyasaları, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2006, s Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara 2008, s A.g.e., s Hamit Palabıyık, Kamu Yönetimi: Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Gereği, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1-2, , s. 37

24 15 alanının daraltılmasını, kamu yönetiminde piyasa mekanizmalarının geliştirilmesini ve işletmecilik anlayışının uygulanmasını önermektedir. 42 Yerel yönetimlerin tamamen denetimsiz ve bağımsız hareket etme serbestine sahip olması mümkün değildir. Yerel yönetimler ülkenin temel kamu birimlerinden biri olacağı için bu kurumların izleyeceği politikaların merkezi idare ve diğer kamu idareleriyle eş anlı olarak izlenmesi ve birbirini tamamlar mahiyette yapılandırılması gerekmektedir. 43 Merkezi yönetim tarafından sosyo-ekonomik politikalar çerçevesinde belirlenen kararlar yerel yönetimler tarafından uygulanırlar. Yerel yönetimlerde kent mekânı en fazla belediyeler aracılığı ile biçimlenmektedir. Bu açıdan yerel yönetim şekillerinden biri olan belediyeleri daha ayrıntılı olarak incelemek gerekmektedir BELEDİYE POLİTİKALARI/ UYGULAMALARI VE MEKÂN ÜRETİMİ Belediyeler halka sundukları hizmetlerden dolayı il özel idarelerinden daha önemli konumdadırlar. Belediyeleri halka açık yerlerin temizliğini, düzenini sağlamak, beldenin esenliğini korumak, sağlık ve huzurunu bozan etkinlikler ile mücadele etmek v.b. görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 44 Bunların yanı sıra belediyelerin, çevreyi korumak, geliştirmek gibi görevleri de bulunmakta, bu görevler, çevre yasaları ile düzenlenmektedir. Belediyelerin, doğal dengeyi koruyarak ve kaynakların sınırsız olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurmak şartıyla; çevre kaynaklarını kullandırmaya ilişkin izin ve denetim işlevleri bulunmaktadır. Bununla birlikte 42 Nagehan Talat Arslan, Klasik- Neo Klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi, C.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010, s pdf, Mustafa Sakal, Türkiye de Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Sorunu: Tarihsel Perspektiften Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2000, C.5, S.1, s Sayılı Belediye Kanunu, Mevzuatlliski=0&sourceXmlSearch=

25 16 belediyelerin kaynaklarını sürdürebilmek için çevreyi geliştirme ve çevreyi koruma gibi görevleri de bulunmaktadır. 45 Belediyeler kent toprağına rant kazandırarak sermaye birikimine katkı sağlamaktadırlar. Kentteki güç yapısında yer alan aktörler bu aracı elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu amaçla, belediyelerin planlama kararlarını etkilemektedirler. Rant yaratma işlevi kamu yararı ilkesine uygun olmayan, şehircilik ilkesinden uzak planlar üretilmesine yol açmaktadır. 46 Rantların kaynağı toplumların üretim (mülkiyet) ve bölüşüm ilişkilerindedir; üretim ilişkilerinin biçimi değiştikçe rantın ortaya çıkış biçimi, miktarı, paylaşım biçimi ve paylaşılan kesim de değişir ve rant kavgası kent mekânı üzerinde uzlaşmaz bir çatışmaya neden olur. Bu çatışmayı da devlet, planlar aracılığı ile uzlaştırır. 47 Belediyeler kentsel yenileme, kentsel dönüşüm vb. projeler ile mekânı biçimlendirirler. Toplu ulaşım kararları, imar planlarında aldıkları kararlar belediyeler tarafından alınır. Belediyeler yeni alanların kullanıma açılmasında da rol almaktadır. Bu alanların kullanıma açılımında planlar kullanılmaktadır. Planlama, stratejik bir etkinliktir ve neyin olması, nasıl olması gerektiğini gösterir. 48 İmar kavramı, yerleşim merkezlerinin bölge-ülke çapında nüfus ve etkinlik açısından uyumlu dağılmasını içeren oldukça geniş bir kavramdır. Özel mülkiyetin sahiplerinin topluma ve diğer mülk sahiplerine zarar vermeden neler yapabilecekleri ve ne şekilde yapabileceklerini imar hukuku belirler. İmar hukuku, gayrimenkuller üzerinde imar hakları getirir ve bu hakların kullanımını düzenler. Kent planlaması, hukuki dayanaklarını 45 Cevat Geray, Yerel Yönetimler ve Çevre, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Temmuz 1998, Cilt.7, S.3, s Birol Ertan, Yaşayan Kent, Ve Kirlendi Dünya.., Özgür Üniversite Kitaplığı, Öteki Yayınevi, Ankara 1997, s Emel Akın, Rant ve Planlamada Uzlaşma: Yerel Yönetimler, Dosya, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dergisi, Kasım H. Tarık Şengül, a.g.e., s.73

26 17 kanunlardan alır. İdarenin düzenleyicisidir. İmar planları ve kararlar, imar yasası çevresinde düzenlenir ve uygulanır. 49 Planlama, tanım olarak, geleceğin önceden zihinde tasarlanmasıdır. Plan ise hazırlanan planlamanın sonucunda ortaya çıkan belgedir. Öngörülen zamanda, nerede olmak istediğimiz ve nasıl olacağımız konusunda bize rehberlik eder. 50 Kent planlaması bir süreçtir. Planlama ile ilgili amaç ve hedeflerin saptanmasından uygulamasına kadar olan bütün aşamalar planlama sürecini oluşturur. Kent planlama sürecinin hem ekonomik hem de mekânsal boyutları vardır. Türkiye deki yapılaşma koşullarını sağlayan imar parseli üretme anlayışı, kent planlaması süreci içerisinde başarısız kentsel çevre oluşumuna zemin hazırlamıştır. 51 Kentlerin planlamaları, nazım plan, uygulama planı v.b. şeklinde yapılabilir. Planlama politikalarında, merkezi yönetimin doğrudan belirleyici olduğu söylenebilir. Belediyeler mekânları planlar aracılığı ile örgütlerler. İmar planında değişiklik yapma yetkisine sahip olan belediye yeşil alan olarak planlanan bir alanı konut alanına dönüştürebilir, bu alanı özel mülkiyete açabilir. Konut alanlarında yapacağı değişikliklere kat yüksekliği arttırma ve eksiltme yetkisine sahip olduğundan bölgedeki ranta doğrudan etkide bulunabilir. Buna bağlı olarak belediyeler kamulaştırma, mülkiyet hakkını sınırlandırma ve toprak bedelini belirleme gibi bir takım yetkilere sahiptir. 52 Planlama ve uygulama arasındaki ilişki incelendiğinde, başarılı bir kentsel planlamanın farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirdiği görülmektedir. Bu süreçte peyzaj, tasarım, mimarlık ve planlama aktörlerinin işbirliği içerisinde süreçte yer almaları gerekir. Fakat Türkiye de uygulama 49 S. Evinç Torlak, İmar Yasasının Gelişimi Üzerine Düşünceler, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Temmuz 2002, s Yusuf Şahin, Kentleşme Politikası, Murathan Yayınevi, 1. Baskı, Trabzon, Eylül 2010, s Mehmet Çağlar Meşhur, Arazi Ve Arsa Düzenlemesi (18.Madde Uygulaması) Sürecinin Kentsel Mekân Oluşumu Açısından İrdelenmesi, METU JFA, 2008/2, s Emel Akın, Kentsel Gelişme ve Kentsel Rantlar: Ankara Örneği, s. 74

27 18 sürecinde bu aktörlerin birbirlerinden bağımsız hareket ettiği gözlenmektedir. Aktörlerin birbirinden bağımsız hareket etmeleri tercih olmaktan çok zorunda kalmalarından kaynaklanmaktadır. Kentsel planlama sürecinde sadece bina yapımına uygun imar parseli üretilmekte bu parseller belirleyici olmaktadır. 53 Kentsel planlar geleceğe dönük olarak gerçekleştirilmeli, uygulama sürecinde ise amacı kadastro parsellerinin, kent planlarına ve imar mevzuatına göre üzerlerinde yapılaşma geçebilecek mekânlara dönüşümünü sağlamak olmalıdır. Mülkiyetin biçimine yönelik olarak dönüştürülen bu süreç, mekânın örgütlenmesi anlamını taşır. 54 Kentsel mekân, insan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin gerektirdiği donatıların içinde yer aldığı, düşey-yatay elemanların sınırlandırdığı bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Yani fiziksel olduğu kadar sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları olan bir kavramdır. 55 Mekân üretiminde Belediyeler planlamaları kullanır. Planlama; toplumsal ve ekonomik örgütlerin karşılaştığı çelişkiler ile eğilimlerini uzlaştıran siyasi bir yapıdır. 56 Fiziksel çevrenin yapılanmasında belediye uygulamaları ve politikaları belirleyici olmaktadır. Fiziksel çevre oluşumu da imar yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Belediyeler, merkezi yönetimin çıkartmış olduğu imar yasalarına uygun bir şekilde imar yönetmeliği hazırlar. Örneğin belediyeler hazırladıkları imar yönetmelikleri ile birlikte mücavir sınırları içerisinde, yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye; mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini boya ve kaplamaları ile çatısının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkili olabilir. Bunun yanı sıra, nazım imar planı uygulama imar planı, revizyon imar planı, mevzi imar planı, koruma amaçlı imar planı, çevre düzeni planı çerçevesince belirlenen alanlarda, eğitim tesisleri açabilir, sağlık tesisleri kurabilir, sosyal ve kültürel 53 A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s Melih Ersoy, Özelleştirme ve Planlama, Özelleştirme ve Kamu Arazileri, TMMOB SPO Yayınları, Ankara, 1997, s. 22.

28 19 tesisler açabilir, dini tesisler, spor tesisleri açabilirler. Bunların yanı sıra, yeşil alanlar çerçevesince, park ve bahçeler açabilir, piknik, dinlenme, eğlence alanları oluşturabilir, fuar ve şenlik alanları kurabilirler. Plan tadilatları aracılığı ile kat yüksekliğini arttırabilir, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm kavramları ile mekânları biçimlendirebilirler DEĞERLENDİRME Emek gücü üzerinden elde edilen artı değerin gelişimi kapitalist dönemin bir göstergesidir. Ayrıca üretime katkıda bulunmayan toprağın da sadece kullanım hakkından kaynaklanan artı değer de bu gelişime katkıda bulunmaktadır. Kullanım hakkı ve üretim ile mülkiyet arasındaki ilişki toprağın sermayeye çevrilmesini sağlar. Toprağın üzerindeki yapılaşma mevcut ekonomi temelinde, mekânları biçimlendirir. Mekân sermayenin üzerindeki hareketliliği para ve zaman akışı ile gerçekleşmektedir. Yani mekân sermayeyi, sermaye de yeni mekânları üretir. Devlet sermaye birikimine dayalı kapitalist süreçte akışa uygun politika üretir ve buna yönelik bir sistem kurar. Bu süreçte devlet politikaları, yeni yatırımlar ile kâr getirecek toprağı açmak üzere müdahalelerde bulunur. Bu müdahale yasal çerçeve ve planlar aracılığı ile yapılır. Toprağın ve üzerindeki kaynakların kullanım hakkından doğan ve karşılığı para ile ödenen rant, toprağa değişim değeri katar. Yeni toprağa duyulan ihtiyaç ile sermaye mekânda hareket ederken yeni mekânların yaratılması veya geliştirilmesi diğer mekânların yavaşlamasına yol açabilir. Sermayenin birikim sorunlarını devlet, toprak alanı eşit olmayan yapıları eşitleyerek çözmeye çalışır. Kentler planlar aracılığı ile düzenlenir. Merkezi yönetim ülkenin bütününü ilgilendiren, genel nitelikli ve soyut kararlar alan bir yapıdadır. Yerel yönetimler ise yerel düzeydeki kararlar ile ilgilenir. Kentin 57 Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat, T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ankara Mayıs 2010, Yayın No:109

29 20 yaşanabilir olması ve bir kentte sosyal refah düzeyinin artması, o kentle ilgili olan yerel yönetim biriminin güçlenmesi ile olur. Bu noktada yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerden daha ön planda olması gerekmektedir. Hizmetlerin halka en yakın birimler tarafından sunulması, yerellik kavramını gündeme getirir ki bu kavram da yerelin yetki ve sorumluluklarının arttırılarak güçlendirilmesi anlamını taşır. Yerel yönetim kuramları evrimlerini devlet kuramlarından beslenerek gerçekleştirmişlerdir. Neo-liberal dönemde değişen politikalar yerelin yükselişini desteklerken devlet in kent mekânı algısı ve işlevleri de dönüşmüştür.

30 21 2. BÖLÜM: TÜRKİYENİN SOSYO-EKONOMİK YAPILANMASI TEMELİNDE BELEDİYELER Türkiye de farklı dönemlerde farklı biçimlerde kent mekânları farklılık göstermektedir. Bunun nedeni değişen ekonomi politikalarıdır. Bu bölümde mekân üretiminin devlet ve sermaye ile ilişkisi ortaya konmaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler özellikle 80 li yıllarda kendisini göstermiştir. Bu amaçla çalışmada 1980 li yıllar ile günümüze kadarki sürece ağırlık verilmiş, önceki dönemlerde yaşananlar ile arasındaki farkı daha rahat gözlemleyebilmek adına 1980 öncesine de göz atılmıştır. Dönemsel olarak , , ve 1980 ile günümüz olarak ayrım yapılmıştır. Bu ayrım, kaynak olarak kullanılan akademik yayınlarda konu ile ilgili olan yazarların kullandığı ayrımdır TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK YAPILANMASI ARASI SOSYO-EKONOMİK YAPILANMA ARASI DÖNEM Cumhuriyet in ilk yıllarındaki sosyo-ekonomik yapılanmayı anlamak için Osmanlı İmparatorluğu ndan devir alınan mirasa kısaca göz atmak gereklidir. Osmanlı imparatorluğu, üretimi tarıma dayalı olan, sanayi alanında geri kalmış ülke konumundadır. Ticaret, ulaştırma ve bankacılık gibi yabancı sermaye egemenliğinde bulunan hizmetleri ile son yıllık süreçte sermaye birikimini sağlayamamış durumdadır. Ülkenin kaynakları yabancılara aktarılmış, alınan borçlar ise üretimde kullanılamamıştır. Bu borçların, hükümetin cari giderlerinde kullanılması, kamu gelirlerinin önemli bir bölümüne yabancıların el koymasına sebep olmuştur Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 9-11

31 22 Kurtuluş Savaşı ile yepyeni bir dönemin başladığı ülkede, her konuda olduğu gibi ekonomi konusunda da yenilikler yapılmış; yeni ekonomi politikalarının başlıca ilkeleri belirlenmiştir. Ekonomik Bağımsızlık kavramı bu dönemde dile getirilmiş, İzmir de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi ile ekonominin alacağı biçim ve yöntem belirlenmiştir. Kongrenin amacı, tüccar, sanayici, çiftçi ve işçi kesimlerinin sorun ve isteklerinin belirlenmesi ve çözüm oluşturulmasını kapsamaktadır. Kongre de Kurtuluş Savaşı nda yaratılan ulusal kimliğin, ekonomik alanda da kendisini göstererek somutlaştırılması istenmiştir. İktisat Kongresinde özel girişimcilerin canlandırılarak, kredi olanakları, eğitim, ulaştırma ve haberleşme gibi alt yapıların ve teknik hizmetlerin hükümet tarafından sağlanması, bu konuda da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır. 59 Cumhuriyet in ulus devleti az gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olduğundan öncelikle ulusal burjuvazinin yaratılması söz konusudur. Sermaye birikimi, iş gücünün gelişimi, yasal düzenlemeler ve oluşturulan kurumlar ile ulusal bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Kurumlar hem kamu yönetim birimlerinin hem de özerk kurumların yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Cumhuriyet yönetimi; ulusal-yerli malların kullanımına önem vermiş ve kullanımın yaygınlaşması için özendirmeyi amaçlamıştır. 60 Devletçilik uygulamaları özellikle sanayileşme politikalarına önem vermektedir. Kurulması planlanan sanayiler; dokuma, maden işleme, kağıt, kimya ve taş-toprak olarak sıralanabilir. 61 Sanayinin gelişmesi için sermaye ve iş gücü sağlayacak sektör tarımdır. Kurulacak olan sanayinin yerli hammadde ile geliştirilmesini öngören hükümet tarımın bu anlamda gelişmesini zorunlu kılmıştır. Dış ticarete getirilen yasaklama ve kontroller ile pozitif bakiye elde edilmiş, bu sermaye Osmanlı dan kalma borçları ödemek için kullanılmıştır A.g.e, s A.g.e., s A.g.e., s Hüseyin Şahin Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa 2007, s

32 23 Türkiye nin İkinci Dünya Savaşı sırasında izlemiş olduğu tarafsızlık politikası, ülkeyi savaşın tahribatından korumuş; ancak, altı yıl boyunca savaş ekonomisi şartlarında yaşanmıştır. Asker sayısının arttırılması ve savaşa hazır halde tutulması savunma harcamalarını arttırmış, bu dönemde Türkiye önceki yıllara göre fazlaca dış kaynak kullanmıştır yıllarında 127 milyon dolar ekonomik kredi ve bir kısmı da hibe olan 187 milyon dolar askeri kredi olmak üzere toplam 314 milyon dolar kredi kullanılmıştır. Dış borçlanma bu kadarla sınırlı değildir. Demiryolları, haberleşme tesisleri ve liman gibi yabancı sermayenin elinde bulunan millileştirilememiş altyapılar bulunmaktadır. Hükümet savaş yıllarında bu yapıları millileştirme çabalarına devam ederek yabancılara 517 milyon TL borçlanmıştır. Bu borçlar dış borç senedi verilerek taksitlendirilmiştir. 63 Tarım alanında yapılan yeniliklerden en önemlilerinden birisi 1945 yılında kabul edinilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dur. Kanun, arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçilere topraklandırılmayı kabul edenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş güçlerini değerlendirecek ölçüde araziye sahip kılma maksatlıdır. Kanunun çıkarılmasında mecliste ve kamuoyunda meydana gelen tartışmalar, iktidar karşıtı muhalif bir hareketin oluşmasına sebep olmuştur yılında çok partili siyasal düzenin kabul edilmesi ile muhalefet partililerin oluşumunu sağlamıştır. Savaşn bitiminden sonra Türkiye Batı Blok u içinde yer almak istemiştir. Batı ile ilişkilerini güçlendirme seçimini yapan Türkiye 26 Haziran 1945 te San Francisco da Birleşmiş Milletler anlaşmasını imzalayan 51 ülkeden biri olmuştur. Bununla birlikte, savaş sonrası uluslararası ekonomik düzenin kurulması amacıyla toplanan Bretton Woods Konferansı na da katılan Türkiye, yeni ekonomik düzenin iki temel unsurunu oluşturan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası na da üye olmuştur A.g.e., s A.g.e., s97-98

33 ARASI DÖNEM Devletin müdahaleci iktisat politikası değişmemiştir. Bu dönemde siyasi partilerin ekonomi politikalarında özel teşebbüs ve sermayenin, serbest rekabetin ve piyasa ekonomisinin esas olduğu belirtilmiş ve...özel sektörü tamamlayıcı işlevler vurgulanarak devletin yatırımcı, düzenleyici, denetleyici, teşvik ve yardım edici fonksiyonlarda ekonomik faaliyetlere iştiraki gerekli görüşmüştür. 65 Dönemin hükümeti, devletçilik anlayışına ve devletin ekonomiye olan etkisine eleştirel bir biçimde yaklaşmış ve devletin iktisattaki yerinin daraltılmasını ve ekonomik kalkınmanın özel kesime devredilmesini program kapsamına almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye nin yabancı kaynak kullanımı önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye nin başvurduğu başlıca kaynak ABD olmuştur. Yabancı kaynak kullanımı ekonomiye dışarıdan müdahaleleri arttırmıştır. Kaynak artırımı ile birlikte yabancı uzmanların da gelmesi Türkiye ekonomisine yeni bir yön vermiştir. Bu dönemde Türkiye de özel kesim ve kamu kesimi arasındaki ilişkiler gelişmiş, aralarındaki işbirliği artmıştır. 66 Tarım sektörüne yönelik politikalarda, öncelikle tarımsal üretimin ekonomik yapıdaki önemi ve ağırlığı, çiftçilerin kötü yaşam koşulları ve devletin tarımsal kalkınma sürecine katılımının önemli ve gerekli olduğu vurgulanmıştır. Çiftçilerin kullandıkları tarımsal üretim araçlarının ilkel olduğu belirtilmiş, devletin modern tarımsal üretim araçlarını üreterek veya ithal ederek çiftçilere ulaştırması hedeflenmiştir. Çiftçilerin bilimsel tarım yöntemlerini öğrenmeleri ve nitelikli tarımsal girdi kullanmaları amacıyla, devletin örnek üretim çiftlikleri, tarımsal araştırma merkezleri kurması hedeflenmiştir Murat Pıçak, Türkiye nin Çok Partili Parlementer Sisteme Geçiş Sürecinde Siyasi Partilerin Ekonomi Politikaları, Akademik Bakış Dergisi, S.25, Temmuz-Ağustos 2011, s.6(http://www.akademikbakis.org/25/23.pdf, ) 66 Hüseyin Şahin, a.g.e., s Murat Pıçak, a.g.e., s.9

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.610 Kent Ekonomisi ve Belediyeler Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI A. Banu Demirbaş Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... Enerji sektöründe serbestleşme ve özelleştirme uygulamaları gereği yeniden yapılanma sürecinde sektörün yönetim yapısı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Türkiye Ekonomisi Yapısal Analizi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Türkiye Ekonomisi Yapısal Analizi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Türkiye Ekonomisi Yapısal Analizi Zorunlu Dersin Seviyesi Yüksek Lisans ( Bölgesel Kalkınma İktisadı ) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati Haftalık

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders

Detaylı

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2. Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3. Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Devlet Bütçesi Özellikleri ve İşlevleri ÜNİTE:2 Devlet Bütçe İlkeleri ÜNİTE:3 Devlet Bütçeleme Teknikleri ÜNİTE:4 Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri ÜNİTE:5 1 Türk Kamu Maliyesinde

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

.«. «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: "-'* v «*''* : """-"- *' ' * " -«" lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'*<»«'Î*CS^ 5İ^^fel»pSi.«i.w%V?

.«. «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: -'* v «*''* : -- *' ' *  -« lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'*<»«'Î*CS^ 5İ^^fel»pSi.«i.w%V? lîlla«is*«lî:vvv»j Pλ«'***f ; ^7Qf-^^' i^4^"^' /^*! ' J '-"'' ''"' ' -'*." "" ' *>set.'4^***s*h-**,' &,".'.' «^ms^x^^-^k» f };^m;i&f^, s.».,. f /i ' v: "-'* v

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 603 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı