1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE"

Transkript

1 1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE Prof. Dr. Hasan KÖNÎ 1921 Ankara îtilafnamesi adıyla bilinen anlaşma Kurtuluş savaşının Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kazanıldığının gerçek delilidir. Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaşan üç büyük güçten Rus çarlığı bir ihtilalle savaş alanından çekilmiş bunu, Ankara anlaşmasıyla ana güçlerden biri olan Fransa izlemiştir. Aşağığıda inceleyeceğimiz belgede belirtildiği gibi bu anlaşma ile Kemalistler insan gücü, kaynak, moral ve Fransız yardımını elde etmişlerdir. Fransa, olayları İngiltere'den dahamı iyi değerlendirmiştir? İngiltere'nin kullandığı Yunan askerinin özellikle Sakarya muharebelerinden sonra kendisine yüklediği görevi yapamayacağını hesaplıyamamışmıdır? Arablardan aldığı desteği yeterli bularak İslam dünyasını kendi yanına çektiğinimi sanmıştır? Bütün bunlar halâ araştırılması gereken konulardır kanısındayız. Amerikan arşivlerinde bulduğumuz, "Türk-Fransız Anlaşmasını" çeşitli yönleriyle inceleyen bu Fransızca belgenin yazarının adı yok. Ancak uslup ve anlatımdan bir Türk diplomatı veya ara bulucu bir Fransız tarafından yazıldığı kanısını veriyor, ilginç gelen yanlarını ortaya koymaya çalışacağız. I- Anlaşmanın Doğuşu ve Avantajları Belgeye göre Fransa ve Türkiye'nin dostlukları çok eskiye dayanmakta ve Türkiye zaten büyük savaşta Fransa ile değil Ruşya ile savaşmaktadır. İşgal durumunda ise Fransa ve Fransızlarla karşılaşan Türk halkı onlarla eskiden olduğu gibi dost olmuştur. Fransa gerçekçi bir yaklaşımla Türkleri bir uşak durumuna düşüren Sevr andlaşmasını reddetmiş ve kendi mirasının kalıntıları olan topraklan böylece Türklere geri vermiştir. Fransa böylece kendisini İngiltere'nin doğu siyasetinden ayırmış ve Yunanlılar gibi maceracı olmadığım gös-

2 224 HASAN KÖNÎ termiştir. Fransa zaten Türkleri parçalamaya yönelik anlaşmalara Spa, Hythe ve San Remo'da karşı çıkmış ve Lloyd George'a Tüık halkının hayatına dokunmaması ve onu kendi topraklarında hür bırakma konüsunda verdiği sözü hatırlatmış. Yunanlıların maceracı davranışı mareşal Foch, general Gouraud ve albay Georges tarafından iyi karşılanmamış. Fransa böylece Türklerin meşru isteklerini kabul etmiş. Anlaşmanın avantajlarına gelince; Türkler açısından Sevr Andlaşması tanınmıyarak Adana ve yöresinin zengin toprakları ve insan kaynakları Türklere kalmaktadır. Bir savaş cephesi çökmüş olup Türkler kendilerini savunma zorunda kalmayınca silahlarını severek bırakmışlar. Büyük Şef'in Sakarya savaşından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde söylediği gibi: "Barış istiyoruz ve barışı özlüyoruz ve sadık bir şekilde uzanan bir eli asla reddetmiyoruz." Fransa'nın avantajlarına gelince Mösyö Briand bu anlaşma ile Türk kamu oyunu yanına çekerek Türk halkı ile yeni ilişkiler başlatmış olmaktadır. İkincisi, Fransa metropolünden bu kadar uzakta asker tutmayarak bu kol gücünü ekonomisinde kullanabilecektir. Suriye sorunu ise Fransa lehine daha bir kolay çözüme varacak, Türklerle dostluğu bu yöre halkına Fransa'nın İslamın haklarını kabul ettiğini göstererek ve Suriye mandasında Fransa daha başarılı olacaktır. 1 II- Anlaşmaya Karşı Görüşler Anlaşmaya karşı görüşlerin genellikle Batılı Devletlerden geldiği dikkati çekmektedir. İngiltere bu anlaşmaya karşı çıkmaktadır. Belgeye göre Türk imparatorluğunun yerine Bizans'ı kurmak isteyen ve İstanbul'daki halifeliği Mekke'de bulunacak bir Arab asıllı halife ile değiştirmek isteyen İngiltere, politikasında başarısız kalmış, oysa Fransa, Doğunun durumun daha iyi değerlendirerek daha başarılı olmuş. İngilizler, kendi işgal ettikleri Arab bölgelerine inen bir demiryolunun. Adana'dan Nusaybine giden ve Suriye'den geçen demiryolunun Türklere verilmesine karşı çıkmışlardır, bu demiryolunun Türklerden alınması Diyarbakır, Musul ve Mamüret-ül- Aziz gibi vilayetlerin ekonomik sıkıntıya düşmesi demek olacaktır. İngilizler anlaşmanın kendilerinin haberi ol^nadan imzalanmasın- 1 Büyük taaruz öncesi verilen imaj Türkiye'nin Fransa ile Suriye toprakları konusunda tam anlaşma içinde olduğunu göstermesine rağmen, durumunu düzeltir düzeltmez Türkiye bu bölgede kendisine ait topraklar üzerinde gerekli düzeltmeler yapmak için faaliyete geçecektir.

3 1921 TARIHLI TÜRK FRANSıZ ANLAŞMASı 225 dan şikayet etmekteler. Belge yazarına göre Anlaşmadaki konuların çoğu Bekir Sami Beyin katıldığı Londra konferansında görüşülmüş, İngilizlerin bir başka itirazıda; yazarın belirttiği gibi azınlıklar sorununun her defasında Türklere karşı dini unsuruda içine katarak kullanılmasıdır. Oysa, onları koruyanlar olmadan barış içinde yaşayan azınlıklar onları koruyanların kışkırtmalarıyla kötü duruma düşmüşlerdir. Türkiye çeşitli inançların rahatça birarada yaşadığı ender Avrupa ülkelerinden biridir, çok korktukları ve Avrupalıları korkuttukları Panislamism bile, yazara göre, Avrupa müdahalesinden korunmak için bir araçtan başka bir şey değildir. Türklerin militarizmi, katliamlar ve İttihat ve Terakki ile ileri sürülenler binlerce defa çürütülmüş yalanlar. Yazar, Türkleri ruhlarını Bolşeviklere sattılar diyenlere karşı, Türklerin islam olduğunu ve peygambere inandıkları söyleyerek yeni peygamber aramadıklarını belirtiyor ve Rusların komşuları oldukları belirterek Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Meclisindeki sözlerini hatırlatıyor: "Rusyayla dostsuz çünkü bizim milli varlığımızı tanıyan ilk millettir. Bugün olduğu gibi yarında dost kalacağız". Yazara göre, Rusya ile dostluk coğrafi gereklere ve çıkarlar bütünlüğüne dayanmaktadır'bunun dışında herhangi bir ilişki beklenmemelidir. III- Anlaşma ve İslam Belge yazarının Büyük Devletlere mesajı bizimle anlaşırsanız Doğu halklarıyla anlaşırsınız şeklinde. Yazara göre Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması müslüman halklarda büyük bir utanç ve kışkırtma doğurmuş. Fransızlar, Hindistandan gelen ve Türkiye ile nasıl bir barış yapılması gerektiğini anlatan müslüman delegasyonunu hatırlayacaklar. Misyonun başındaki Muhammed Ali İngilizler tarafından iki sene hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen diğer Hintli müslümanlar girişimlerine devam etmişler. Bu anlaşma, müslümanlar arasında büyük bir rahatlama yaratmış. Yazar, hilafetinin islamdaki önemine işaret ettikten sonra müslümanların hıristiyan ve yahudilerle bir arada yaşayabileceklerinden söz ediyor. Fransa'nın böylece 300 milyon müslüman'ın kalbini kazandığına işaret ediyor. Yazara göre Türkler müslüman ülkeler arasında Avrupa medeniyetine en yakın olan bir halkı oluşturuyor, Coğrafi yapısı idbariyle ve tarihiyle medeni Batı ile müslüman Doğu arasındaki en doğal aracı Türklerdir.

4 226 HASAN KÖNÎ SONUÇ Kurtuluş savaşının son hamlesinden önce bir geçiş devrinin düşüncelerini ve bu düşüncelerin günümüze yansıyan yönlerini belgede görmek mümkün. Belgenin diğer bir özelliği diplomatik yaklaşımların inceliğini göstermesi, mü'ttediklerin birbirlerine düşürülmesi, Avrupa kamu oyunun kazanılması, Arapların İngilizlerin arkasında olduğu bilinmesine rağmen; Hintli müslümanların yanında tüm müslüman dünyasının desteği ile hareket edildiğinin gösterilmesi ve bazı davranışlara bulunan kulplar hep büyük savaş öncesi diplomasinin hassas dengelerini ve inceliklerini vurgulamaktadır.

5 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 227 CLASSIFICATION CANCELED AUTHORITY LETTER OF FROM W. H. ANDERSON, STATE DEP'T L'ACCORD FRANCO-TURC SA OEN SE. SES AVANTAGES. SA HEPEBCUSSION DANS LE MONDE ıslamıoue La Genftse de l'accord l.'accord qui vient d'fitre sign entre la France et la Turquie a de bien lointaines origines, nussi bien dans soa esprit, que dans sa gen se dıplonıatique et ses nıodalit s. Cet accord a toujours exist dans U' coeur des dem peuples, malgri et en dipit {de la guerre L'oıı sait furt bien que la Turquie be faisait pas la guerre & la France, ma ıs a son allite, la Rıiuie : cette lutte-lâ ela il la seule vraiment popu- U>re ehez nous, c'ilait une lutte dont d^pendaıt nötre existence. A l'armistice. l'occupation de nötre malheureuse Capital* mis de nouvesu en contact 1 Ylite de nötre peuple avec le corps dea ofbciers français; il u y eut alors aucune bt»ı tation de part et d'autre & se reconnaltre. Ceuı m mes qui, igoorant de nötre pay* ou induits en erreur â son sujet par une inlime propagande se d 6aient de nous, deveııaieul bientflt nos meilleurs amis apr s quelquc temps de s jouı par ini nous. Ces reiations n'ont pas tarde A rouvrir la voıe a la vieille amitim franco-turque. anisi renouveue. I.e terraııı une foi» diblayi, les mauvaises lıerhes arraclı^es, on pouvait reprendre ayec- confiance Uı vie d'aulrefois, c«me â c<me. ce fut la tâcbe du travaıl diplom»tıque, quı luı aussi nvst pas une nouveautt conune nous le verrons plus loin. amitim sponun6ment retrouvte, et le soucı des gouverue- \

6 228 HASAN KÖN mentı des deux pays derltablir officiellement ces amicales relations, ont abouti 6 l'ac'te appeli l'accord franco-turc, dont nous nous proposons d'atudier rapidement les consiquenceı. L'Accord et le Tralt* de Sftvres La base de la nouvellesitualion des rapports franco-turc» eıt, pour nous autre* Turcı, la r pudiation du Trail6.de Sivres. D'uıı geste admirable de justice et de clairroyance politique, la France vient de d^chirer ce document odieuı qui nous rtduitait en servitude. Dans sa sollicitude pour les Turca el pour l'islam, la France. fiddle â ses tradilions de droiture et de libertt, rttrocdde raime â laturquiedes territoires turcs que le traitt lui donnaıt. Hile a noblement reconnu qu'elle allait s'approprier des terres qui font partie int grante de nötre patrimoine natıonal, etellen'a pas hisitö A rassurer nötre inqui tude par une renoııeiation qui lui fait le plus grand honneur. Otle mesure, qııi abolit les (ıınestes diıpositions de Sivres, disolidarise la France, aııssi bien A not yeuı quede fail.de la polilitjue orientale de l'angleterre et des atentures grecques. Non point que le gouvenıement français ait jamais prımt les maını. de bol. ca'iır ü cette politique, ni encoursgı!- ces aventures. bien atı contraire, ce ful lui qui nous defendit ardenıment chaque fois qu il ful question de porter atteiııte â nötre existence. A Spa, i» Hytlic, A San-Renıo, A Ix>ndres enfin, il ne manqua pas uııe occasioıı de prendre nolre dtfense et de rappeler â M. Lloyd (ieorge sa promesse solennelle de ne pas attenter a la vie <lıı peuplr turc et de lui laisser pleine libertö dans ses territoires et dans sa capitale. Les conseils français aux dirigeants grecs politiques et militaires n'ont pas manqu6 non plus l'on sait avec quelle dgsinvolture furent accueillıes les judicieuses ~ rtdeıions du marichal Foclı, du gtntfral (îouraud, dıı colonel Georges. Par l'accord franco-turc, cette attitııde de la France en nötre faveur est nettenıeut prfcis^e elle preııd posilion. sans renoncer cependant ft aucune de ses alliances. Snge et

7 1921 TARIHLI TÜRK-FRANSıZ ANLAŞMASı ponddrte, elle»mvoonu que sa thise tait la meilleure, M elle se hâte de l'adopler offlciehement Elle n'entend pluı faire siennes, mime apparemment, d«\m politiques qu'elle a toujours implicitement ripudiies. Au point de «ıe turc, elle rend justiceâ nos Ugitimes revendications; au poiııt de vue anglais, elle montre amicalement comment I'on s' tait tromp de direction et ce qu'il reste â faire; au point de vue grec, elle dit : en voili assez. Les Avantages de l'accord I.e Traitt de S vres ainsi cuchirt, la Turq»ıie recouvre quelques-unes des terres les plus riehes de son domaiııe national. Avec la Cilicie, ce sont d'ahondantes ressoıırces en homnıes et richeıses naturelles qui reviennent ver» ııous. Nos forces vont s'en trouver augraent^es et nos reserves deviendront plus puissantes. L'n nıenıhıe, parıııi les plus chers de nötre patrie, reprend sa place dans la famille tun]ue. Avec ce retour, un froııt de guerre cst dissout, une aecusation contre les Turca tombe. Un noııs imputeeıı eftet.daııs certains milieuı, de vouloir fııire İn guerre pour l«guerre. L'accord franco-turc ıııontre clairement qııe noııs jrtons les armes avec joie d6s que ııous ne somıııes plııs daııs la ııı cessit de nous dffendre. (.onıme le disait ııotre graııd clıef par devant l'assemhlte Nationale. aprts la vutoirr de la Saklıaria, «nous dcmandons la paix, nous sntıpirons aprrs elle et ne refusonsd'accepteraucune ıııaııı lorsqu elle ııous est loyalement tendııe. Comınent d»ılleıırs n aspirenons-ııoııs pus apris l'apaisement, nous qui soultrons des ıııaııs eltroyables de la guerre depuis tunt de longııes et rudes aıuıces ' (ju'uıı nous en donııe encore une foış les nıovens. et iıuus Miııııııes sinctrenıent el entiirenıeııt disposesa fnıre la p»ıx a\rı loııs nos adversaıres.» Laecord fraııco-turı renfernıe aussı ııııe sene ıl'avautııges français qu il ımporte de nıettre eıı ıelıe( aussi İnen poıır nos amis de ce payş que poıır j'i'un qııı :ıttai iıent <et u<tr, pr^teıtant les inl^r^ts de la Kraliçe

8 230 HASAN KÖN Bt lont d'abord, le gouveraooıent français en retablissant dm relations normale* avec la r.irquie, donne an t4moi- JMfC Aclatant de satiefaction k l'opinion publique. La politiqoe orienone «û l'on ı'6ul! laiss«entratner rtpugnait k lont le monde, et 1er milieuz parlementaires l'avslent t mainte* reprises fait clairement enlendre au gouvenıement. An fnr et k mesure qne des eajontnies ripsndues sar nous «talent dtnonctes, que clarti itait faile sur les circonstances qui ont ameni nötre intervention dans la guerre mondiale, qoe l'eıperience quotidienne montrait qu'on faisait fausse route en Orient, l'opinion devenaitde plus en plu»eaigeante et demandait plus de sagesse et plus de justice. L'honneur revient k M. Briand de l'avoir pleinement contentee par la slgnatare du prisent accord qui ferme les divergences et les malentendus pourınstaurer une ire d'ltroites relations et de ftconde collaboration, dans tous les domaiııes, avec le peuple torc. Nous avons beaucoup soufferi, nous avons besoin de toute l'amitii de nos amis pour panser nos mam, et reprendre avec leur concours le ehemin du progris et de la civiliaaüon. Puis, la France n'a plus besoin de mainlenir taııt de troupes loin de la metropole; elit pourra employer ces milliers dlıommes contre d'autres gens que ceux qui lui tendeııt les bras, ou encore les renvoyer enfın dans leurs foyers : aiıısi la joie sera grande parmi les mires et les Ipouses. Par ces temps d'economieı et de compressions flnancıires, la Frpnce appriciera pour son budget l'alldgement qui risulte du retrait des troupes de Cilicie. La question syrienne ne s'en portera que mieuı. Dtbarrasate de tous soucis du eftti turc, la France devra k ce bon voisinageplns defaciliti dansl'scconıplissement de sa tâclıe, plns de conflance encore dans ses rapports avec les Musulmans. En lenanl compte de nos aspirations nationales, elle rassure ceuı que sa presence en Syrie aııraient pu inqultmer. Par cette mesnre de justice et de bienveillance, vis-i-vis des Turca, elle montre son respect pour les droits de l'islam el son geste esi dun beureux prtsage pour le frnctueuı»ercice et la riussite de son mandat en Syris.

9 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı L'Accord et les Jrscusatlons Une idle fubı*i d'avantages, pourtanl si manifestea, n'ast cependant pas da gallt de ceux qui aiment pacher en ean tronblc ni de* eaprita acharn^s * la perte de la Turquie. ila ne son t pas encore d4courag s par l'inaniti de leurs eftorts et par la r^aistance du bon sens et de la loyaul du peupla français.et ilsessayent d'agiterfun nouveau pritendu danger de noa relations avac la France. Apris avoir tpuisi les histoires cent fois ressass rs, mille fois rtfutees de nıassacres, da germanisme, de l'union et Progrts, de militarisme, ele. anxquelles personne ne prend plus garde, ces Ames z l*ea nous ont accua s d'itre les iourriers du bolcbevisme. Nous youlons nous expliquer en deux mots sur cette question et disaiper toute t 1 quivoque. I.'Islam poss de une doctriııe politique et sociale; elle lui vient de I)ieu, par l'intermtdiaire de son prophete; il n'a done nul besoin d en cherclıer une autre et il lui importe peu d' lre l'apötre d'uııe doctrine, qui n'est pas la sienne, aupr s de l'occideııl. ('.ette r^serve fondamenlale 4tablie, pourquoi refuser d'entrer eıı conihrt politique avec la Russie? I^es Husses soııt nos voisins, des voisins puissants avec lesquets nötre iııt^rft nıfıııe ııous oblige d'4tre en bons termes Kt puis il v n aulre chose que Mustapba K4mal pacha rappelaıt ;devaııt la graııdr Assenıbl e dans son discours prtcitt : Nous sommet amin avec İti Ratsie. disait-il, parer que c'est İn premi+re nntion ı/ııi dit reconnu nötre existence nalionale. II ajoutait que «ııoıu terons les amil de İti Hustie de tlemnin commr de rellr d'aıı- >ourd'hui.» Voilâ quel est le sens exart de ııos relatioııs avee re pnys elles»ont faites de nı^cessitı's g*ogrhpl)iqııes et de ronımıınauti d'inttrits sur plus d'un point l^a qıifstion «tortrııihie n'y e»t pour rien, el nous avoıu d'aııtres soııois eıı ı#le qııe celui de riformer la constilution sociale de l'kıırope! (Jııe ceux qui dressent ainsi le speetre de ııotre lıolchevısıtıe se rassurent: nous ne leur demandons qııe IH >ı«ix. sans exi^er d'euı la molndre adb^sion â des principes dont İIr ne voudraient pas.

10 232 HASAN KÖNÎ L'Accord et l'angleterre V nuru maintenant A une question plus dımicate et que d antres esprits molveillants essayent d'envenimer iııutilement. (juelle e»t la repercussion au point de vue anglaiı de l'accord fratıco-lurc qui provoque taııt de mauvaise humeur britanaique? Avant de blamer cette mauvaise humeur, il convieııt de la comprendre et de l'e»pliquer I.a Grande-Bretagne a meni' en Orieııt une politique entteremeut diflferente ile celle de la Kraııoe, diamitraleraent opposee mfrae a celle-ci II convient tout de süite de noter que cette politıque, deneninize aııglaise. comprend nianmoins beaucoııp dylemeııts ııoıı lırıtanniques. et ce fait est tr s important pour la reprısc Zventucfle de ııos relations normales avec les Aııglais Nötre peııple sera assez intelligent pour faire la juste dzıııaıcation eıılro ce qııi fııt la politique d'appareııces brjtamıiqııes et la pnlilique brılaıınique proprenıeııt dite. I.'csprit des mtentıoııs de l.oııdrcs fut le renıphıceınent de lempire turc par un eiııpıre Inzaııtin, vassal de l'angleterre, et du Klıalıfat ile Slaıııboııl pur un Khalilat ıırabe dont le centre şerait la Mecque. Oıı dcplaceı ait ahisi l'axe du monde musulman en l ıııstallant-cıı zoııe l>ritannique. loutes les faveurs vtfnızelistes ou conslantınirmıes. cclles prodı guees A Hussein ct A Veyçal. s'explîqııent aınsı sans diflicult. Man cette polilitjue a ithouc : les (irecs se soııt rııoııtr^s manifestenıeııt inorııurs  leuı Inciıe. et le ıııoııde musulman s'est r vo!t devaııl la derlıısance pııiııi'dittfe des Turcs. I.a thtse franyaise, qııi tieııt compte des possıbilıtds nıat rıelles, des qtıaliles ınorales des peuples de l'orieııt. des leçons salulaıres de riıisuıire, des l^giliııies mpirations des Turcs et de la digıritz de l'islam, ıı ti ioınptı. D'oıl l'öchec de lu politiquc aııglaise, coııılmttue ınt'me en (irande-ltretagne; d'nıı cette nıauvaise lıuıneur quı s'eıprlme avec tant d'âprelı*. Avaııt d'aller plus loiıı et ile dıscuter les argunıents doiıt se sert le gouvernenıenl anglıııs poıır dıssimııler cette mauvaise humeur nous nous permettrons d nttirer l atleıtlioıı

11 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 233 des hommes d'etats anglais sur leur tradition historique Leurs prödlcesseucs se sont toujours fail remarquer par une merveilleuse facult d'adapffltion aux circonstances Itaıu. 4v<nements politiques sans cesse changeants. Jamais ils n'ont' jetö i» uıaoche aprts la cognie ou persiftt avec entâtement dans une mesure dont lychec ou la mauvaise direction leur 4taient clairement d^montr^s. La varitable sagesse et I"int6r0t bien entendu esigent au coııtraire que l'on rebrousse franclıement ehemin lorsque l'on reconnalt s' tre tromp* : il ne sert & rien de piftiner de rage suı la route et il vaut mieuz re fa i re un p^nible trajet que de s'exposer â rouler vers l'abtme. Que M. I.loyd George et ses conseillers britanniques et autres imposent doııc silence â leur dlpit et se disent bien que rien n'est perdu avec une nation aııssi pııissante que la leur, et un peuple comme le n6tre qui ne demaııde qıı'â compl ter au plus töt le cvcle de ses relations occidentales. Nous somraes persuad^s que le revirement qııi se dessine, en ce moment, en nötre faveur en Anglrterre, est le prtlude d'une orientation nouvelle de l)owniııg Street, et le signe d'nne politlque saine avec la Turquie et l'lslam. Qu'on se rende bien comptc, d'ailleurs, ( ue ııous ne voulons pas opposer en termes irr^dıırtibles la politiqııe françaıseet la politique anglaise. Noııs ııe voulnnı pas iııtervenir comme des trouble-ftte et mettıe la manie eııtre les Alli s. Nous le disoııs bien lıaııt et ne ııous lasserons pas de le rlpöter : nous n'entendons pas nırttre en apre coııcurrence la Krance et l'anglelerre; nous serioııs d'ailleurs les premiers A eıı pâtir et c'est de paix que nous avoııs soif. Nous dlsirerions, au contraire. une heureuse et confıante mulation. I-a taelıe de rapaisenıeııt oıieııtal est assez vaste et assez dlftlcile pour qu'il y nit place iı lactivitt 1 bienfaisante de ces deux graııdes nations et nos besoins sont trop consid rables poıır que leur double lollaboration ue nous soit pas utile Dans nötre int^r#t et dans celuı de la paix, ce que nous souhaitons le plus voloııtiers, c'est un travail en comoıun dans une loyale et tteonde harmoııie. Aux dangereuses rivalius nous entendons opposer une ftconde concurreııce Nötre sentiment A l>gard des relations ı

12 234 HASAN KÖN m^mn bie»ı aanifestt, non* pouvons eıaminer avec plas <b liberte les argnnents sp4cieux qu apporte l'opposition toitanaique A l'accord franco-turc. Us sont de trois sortes >otniqnes, diplomatiques, humanitaires. Les Jtaglaia ç&lament sor les clauses qui restituent A la aoaverainöti turqu«un tronçon de la ligne du ehemin de fer de Bâgdad. Et, tout d'abord, la premitre partie dn trocçon reste entre la Cilicie et la Syrie; l'autre. qui Ta a«-dela de Nissibine circule dans une rtgion indipendante de la Syrie el de la Misopolamie. Quoiqu'il en soit, les craintes anglaises devraient se dissiper devanl une voie ferr e dont le trajet est A peine A que!que*kilom tresdes frontiires des pays limitrophes. Quelle peut ftre en eftet la vsleur strat gique d un ebemin de fer partagi entre la Turquie, la Syrie et la Mesopotamie? Une ligne /linei partagie est naile, A ce point de vue-la. Si les Turcs tiennent A sa possessiob, c'est pour des raisons economiques primordiales. L'aıisteoce mime de certaines de nos provinces şerait mise n piril si cette voie qui est leur seul dtbouchi et leur seul moyen de ravitaillement venail A leur faire difaut : ce şerait la misire iconomique pour plusieurs de nos vilayets orientaax et notamment pour nos vilayets de Diarbikir, Mossoul t Maınouret-ul-Aziz Ici une autre objeclion A rifııter : on nous concide cetle necesslte iconomique, mais l'on ajoute : pourquoi les Turcs Be construiraient-ils pas une ligne nouvelle A 30 ou 40 kilpmetres au nord de la ligne actuelle'? L'impossibiliti d'un nouvean traci est radicale et d'ordre tout tecbnique. L'on n'lgnore pas quc le trace actuel a ete adopte aprt» de minutieuses itudes; on peut mime dire qu'il a ete impo»e sux ingenieurs. Ceux-ci avaient songe eux aussi A un traci plus au nord, mais la nature du terraln qui longe de hautes raontagees rend absoluraent impossibles les travauı de terrassement, cefalt a ete reconnn par l'unanimite des techniciens qui se sont occnpis de la queation, et en dehors de toutes prtoccnpations poiitiques. Cette eonsidirttion montre nötre bonne foi, sanspsrler d'tfne qnestion de principe, igalement primordisle-po">

13 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 235 nota. Si on reconnalt nötre ind<pendanee, tan* arrttrep*ntfe, pourquoi voalolr nou» enlever la jouiuance de cette voie ferrte qui passeıur nötre territolre? Si nonı «otnıaea Moveralns cbez nous, ne pdb«vıs-nouı pas procider an tran»port de troupes pour le maintlen de l'ordre, commt tonratat rmuuent indtpendant? Ou alors, sl on nous dtnie ce droit, la quesdbn de l'indipendance mime revient sur le tapis. La diplomatie anglaise se plaint aussi que l'accord ait *ti conclu 6 son Insu, dit-elle. Elle fait l'itonnie ets'eıclame comme si l'accord tombait en coup de foudre devant elle. Dlsont que c'est 14 un singulier oubli, pour ne pas employer une lormule moins protocolaire I Kaut-il done que nou* rappelions â M. Lloyd George celte s6ance du Consell uptrieur, & la Conference de Londres, oiı nous entendlme* M. Briand demander A haute et intelligible voix, k Bekir Satny bey, si en dehors des queslioııs de paix d'ordre g n<rai, on ne pourrait pas traiter sipar4meııt les points n'intiressant que les dem parties? Bekir Samy bey s'empressa de rtpondre par lafllrmative, et M Lloyd (ieorge opina de mtme de son cöt. II alla mime jıısqu'â demander s il ne poutait pas, lui aussi. discuter aiıısı la questioıı de Mossoııl I On rjt de bon c<cur U-dessus pendant qııelqııex iııslants rt la slance fut lev e. Les pourparlers svııgagerent alors A I.oııdrea m(me,»ouslesyeux du gouvertıeme'ııl lıritnnniqııe, el l'accord qui vient d'ttre r alis n'est cjııe la reprise de graııde» lignes qui furent alors post^es Non. tout a tlt fait aıı graudjour el personııe ne doit se plaindre d'avoir tit surpris; ııoııs sotnıııes la ııoııs-ıııfmes pour l'atlester. Enfin, le Iroisiinıe argunıeııt anılan revıeııt sıır une maliere cent fois dıscııt^e el sur laqut'llc ııous ne voulon* re»enir que briivenıenl. üonstntoııs avııııt tout que rlıaqııe fois qu'un revirenıent eıı faveur des Turca se dessiııe en Europe, vite nos ennenıis, toujoıırs les ııi(*ıııes, se u-dres&eııt et argumenteııt bien fort avec un fanalisnıe de croısı^s ıls transforment la moindre vilılle politıqtıe eıı aftmrt de reli gion. Cette fois, ce jeu-l* n'a pas mam u d'olre jou» Maıt

14 HASAN KÖN? le monde est maintenant flx* lâ-deısus, OD sait fort bien -* ' qvoi ş en tenir et discerner les manoeuvres et les mensonges, onsaıtftrtre 6quitablement aussı la r partition des responubilites. La que4)ion des minoritis qu'op reut de noıtv^u soulever n'existaı('{im Jy temp«oü nos compatriotes chritiens vivaient en paix avec rmuj, â l'abri des excitations de protecteurs intiressis Ce sont ces atnmt*uıses protections qni leur ont caus tant de manx, A eux et â nous. Peııt-on croire un seul instant qu'on travaille sinc rement â la paix, en opposant l'un k l'autre des peuples oblig s de vivre cöte & cöte, en suscitant les passlons des deux plus grandes confessions religieuses«.qui se comp^nmrcnt depuis des si cles? Nous ne le croyons pas. Nous souhaitons qu'on mette fln & ce proc6d qui a fait ses preuves, et qu'on travaille loyalement pour une aeuvre de r conciliation et de coııcorde. en renonçant aux injures pour les uns et aux eloges inlarissables pour les autres. Avant de clore ce chapitre qu'on nous permeltre d'ajouter qu'il n'est que juste de rappeler que m me â l'heure actuelle, la Turquie est l'un des rares pays d'kıırope oü tous les cultes jouisseııt de la plus grande liberti, et plus encore, od viennent trouver une toleraııce parfaite, un abri sûr, les reprisentants de certaines coııfessions perst'cutte» dans leur propre patrie. II şerait done plus 6quilable de substiluer t) la İmgende du < lanatisme de llslam en general et du Tıirc en particulier», l'idte juste de la crainte et de la nıifıance de eeux-ri devan t l'europe ehritienne toııte puissaııte. Le panislanıisnıe, derni^re expression de cet 6tat desprit, n'a t İÇ, dans la pensle de ceux-ia m me qui I'ont conçu, qu'ıın instrument de difense contre le danger eroissant d'intervention europienne. L'Accord et l lslam Passons maintenant A la röpcrcussion que 1'arconl franı o- turc est appeu A avoir dans le monde islamique l.e şort du commandeur des eroyants intlresse au plus haut degrt les

15 1921 TARIHL TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 237 mutulmans du monde entjer; le malaise et l'agitation qui se sont emparis des populations musulmanes depuis qu il est question dedimembrer l'empireturc et d'humilierle sultancalife en sont une preuve evident? C'est surtout aux Indes au se trouve la plus puissanle conımunauti musıılmane (70 mtüions) aue cette po!itique anti-lurque a iti vivement ressentie. Les Pan8iens.se souviennent sans doute de la diligalion de musulmatıs de l'inde envoyee en Europe pour eıposer le point de vue islamique dans le rigleroent de la paix avec U Turquie, et pour difendre les droits du Califat. Le cbefde cette diligatioıı, le cilibre leader musulman-hiııdou Moharaed Ali (que le gouvernement de l'inde vient si malencontreusement de condaraııer a 2 ans de prison, dans les diftirentes riunions tenues k Paris, avec le concour» d'iminentes personnalitis parlementakes, cıplicjuait, il y a A peine un an et demi, la thise musulmanc. (Ju'oıı nous pcrm»tte dereproduire fci quelques-unes de ses phrascs les plus caractiristiques, qui permettront de se faire une idic exacte de l'intensiti de l'intirit que les musıılmans porteni au sort de la Turquie, el du grand soulagement que l'accord francoturc est appeli a produire sur des cenlaines de nıillioııs d'ilres humains : Le Califat est l'institutlon la plus essentıelle de la Sociel^ rousulmane dans le mode enlier. Une inıpusantr majorıir ıles nıusulmanı da monde reconnait le sultan 4e Tnrquie eommr commandeur des Croyauta et auccesseur ou Kbalıfc de leur prophtlf. Cesl une ı-oııditioo essentieile de cette doctrioe (jue le Khalifc, le (.(iiıııııaınlrur det Croyanta, posstde das territoires sufflsant*, une force nıilılaırr et navale aasez lmportante et det rfmourrrs flnancıeres suffisantcs Kt cela, dana quel but, me direz-yoııa? Non dans un but Hgressıf. pas mime pour la dtfense de la Turquıe, mais pour, la dmen^e de nnlre fol. II dolt rester dam ce cat devant le monde le leader de» m«sulmaoı et partoat oü la liberte de ronscience des nıusuln.an» est meoacte, dana l'un ou I autre paya du monde. ıl dott etre atı moıns en 4Ut de dire a l'agresseur «Vous ne coııımettn-/ pas pureılle chote impun^ment.»... Noua qui ne nous conaid^rons pus tout â faıt eloıgııes des chralieos et des juifs, noua quı»onınıej İrs vtrıtable* ht ı ıtıer* de Jtsns-Christ, de Molse et d Abraham. ajur la-pai* soıt avec ruı ' car noos reconnaissons tous les prophetes d'abralıam i Mahomet, nous dtclaron» que nous ne pouvons pas reııoncer * la gardc de re coin de terre (les lıeuı aaınts), sana trabır la grande cooüance don! le Trts-Haat nous a honor*s coıume ses servıteurs at %e% *Ius

16 238 HASAN KÖNÎ... La fmrre, çatta foarra U plu (htllı d* touta», tut aa polat da TBB dm bumun oommtsea qna de» rnojaaa d* daatrocttan t d* rataodos dlı htcatombaa hamataaa, a *U uıı prteadent dan» ITÜltotr», nala çatta faarra aat Aaia at dapula toofteaapa. Aprt» asa tatla pırtı, II aat tu aatnret d'opiılıı^u laa paaplts aaralast tat de la (nam. Cepaodaot, «ajoardtjoj ane re, pria d'oce aaafa at «arta l'armiıtice, priı d'oac aonte aprta la eooclatloa da la palı v*ei*llra*aaıjıquj italt aaata i «aaear l'ruropa at aa paut pta» aaaoacer paraoo^f aojoard'boi, qoa TOJOB»-OOU» T La palı aa rtfoa paa aoeora dana la mönda. La palı n'cat paı retcoaa daaa la aaaar daa homaoaa actaellemaat. Et at, a fbaora da votra Tİctolra, aaa Tİctotra (afata atac l'aida daa aoldata da l'iada, daa aoldau mı >olam*a, ti aaloanfhmi mu dlltt t Kat ful fareni noa anoelo d ı h gtum: < Voas ne urtz paı mot attaelit dam la patx, ooom aoeı fail İt gmtrrt, *oaı aact cauu-d la oielolrt, amjourfknl oooı ne partidperez pmı 4 rorffmeüsattom de la patı, aaf9ar<rkııl naşı, et noa> malı, feroıu İA pul* tt le genre de palz qu'u naat plaira deftir* aiore j'ai la triata datolr da TOOJ afsrmar at Ja Toua d*clara an oom d«900 mlluoıı» da (aaa dost TOOB DC TOQ» raprtaadtaı paa aajoard'bai laa saatlmcnt». <u eas boanm a'uaıroat jua^a'aa daralar at a'adteattroat paa aaa talla palx. VoilA ce que diaait ce chef musulman aux r^unions organis4es par le comiti "France-Islam'. Cest la France qui a gtnireusement entendu son appel et celui des 300 millions de musulmans; c'est elle qui, par un açte de haute sagesae polltique, tait le premier pas pour la rtconciliation de l'occident avec l'orient. C'est elle qui aura fait voir i l'angleterre le Trai et seul ehemin A suivre pour que la paix tant attendaa rtgne sur cette lerra. Entio, c'est elle qui aura solenneltanant rtpudii la formüle, devenue classiqae dans les çbancelleries auroptennes depuisgladstone, suivant laquelle partout oû le eroisaant a M chasa4 par la croiı, il De peut plu* y retourner. Le peapla turc, nwlgr4 les luttes et les eonyulsions ioh4- rentes i l'ivolution de tout peuple doat l'bistoire abonde, poursuit son 4TOIUUOD. U reprtsente, A l'beure actuelle, parmi laa penples musulmans eelni qui est le plos aasimıu A la citilisation de CEurope occidentale, son d^teloppement fotellectuel.sa situation g«ographique et son histoire font de İDİ l'intermidiaire le plus naturel, İt piua qualifu enire l'occidant citiliad et l'orient suniiih. C'est par lui, par ce pont ]et< entre les dem mondes qul s'lgnorent, que l'islam eat appeu A collaborer A la causa de la civilisation pour la

17 1921 TARİHLİ TÜRK - FRANSIZ ANLAŞMASI 239 ploı grand bien de l'humanit*. Tonle entrave apportie au progrta et au libre diveloppement du peuple turc ne p«ut done manquer d'avoir une ripercussion fâcbeuse sur la tranquilliu et la sanm morale de Uılam en giniral. En ne permettant pas l'accomplissement de l'injustice projene contre. la nation îurque, cette main tendue entra l'asie et l'europe, Ta-France aura servi la cause üniverselle de la Paix et du Progrts.