1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE"

Transkript

1 1921 TARİHLİ TÜRK-FRANSIZ ANLAŞMASI HAKKINDA BİR BELGE Prof. Dr. Hasan KÖNÎ 1921 Ankara îtilafnamesi adıyla bilinen anlaşma Kurtuluş savaşının Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kazanıldığının gerçek delilidir. Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaşan üç büyük güçten Rus çarlığı bir ihtilalle savaş alanından çekilmiş bunu, Ankara anlaşmasıyla ana güçlerden biri olan Fransa izlemiştir. Aşağığıda inceleyeceğimiz belgede belirtildiği gibi bu anlaşma ile Kemalistler insan gücü, kaynak, moral ve Fransız yardımını elde etmişlerdir. Fransa, olayları İngiltere'den dahamı iyi değerlendirmiştir? İngiltere'nin kullandığı Yunan askerinin özellikle Sakarya muharebelerinden sonra kendisine yüklediği görevi yapamayacağını hesaplıyamamışmıdır? Arablardan aldığı desteği yeterli bularak İslam dünyasını kendi yanına çektiğinimi sanmıştır? Bütün bunlar halâ araştırılması gereken konulardır kanısındayız. Amerikan arşivlerinde bulduğumuz, "Türk-Fransız Anlaşmasını" çeşitli yönleriyle inceleyen bu Fransızca belgenin yazarının adı yok. Ancak uslup ve anlatımdan bir Türk diplomatı veya ara bulucu bir Fransız tarafından yazıldığı kanısını veriyor, ilginç gelen yanlarını ortaya koymaya çalışacağız. I- Anlaşmanın Doğuşu ve Avantajları Belgeye göre Fransa ve Türkiye'nin dostlukları çok eskiye dayanmakta ve Türkiye zaten büyük savaşta Fransa ile değil Ruşya ile savaşmaktadır. İşgal durumunda ise Fransa ve Fransızlarla karşılaşan Türk halkı onlarla eskiden olduğu gibi dost olmuştur. Fransa gerçekçi bir yaklaşımla Türkleri bir uşak durumuna düşüren Sevr andlaşmasını reddetmiş ve kendi mirasının kalıntıları olan topraklan böylece Türklere geri vermiştir. Fransa böylece kendisini İngiltere'nin doğu siyasetinden ayırmış ve Yunanlılar gibi maceracı olmadığım gös-

2 224 HASAN KÖNÎ termiştir. Fransa zaten Türkleri parçalamaya yönelik anlaşmalara Spa, Hythe ve San Remo'da karşı çıkmış ve Lloyd George'a Tüık halkının hayatına dokunmaması ve onu kendi topraklarında hür bırakma konüsunda verdiği sözü hatırlatmış. Yunanlıların maceracı davranışı mareşal Foch, general Gouraud ve albay Georges tarafından iyi karşılanmamış. Fransa böylece Türklerin meşru isteklerini kabul etmiş. Anlaşmanın avantajlarına gelince; Türkler açısından Sevr Andlaşması tanınmıyarak Adana ve yöresinin zengin toprakları ve insan kaynakları Türklere kalmaktadır. Bir savaş cephesi çökmüş olup Türkler kendilerini savunma zorunda kalmayınca silahlarını severek bırakmışlar. Büyük Şef'in Sakarya savaşından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde söylediği gibi: "Barış istiyoruz ve barışı özlüyoruz ve sadık bir şekilde uzanan bir eli asla reddetmiyoruz." Fransa'nın avantajlarına gelince Mösyö Briand bu anlaşma ile Türk kamu oyunu yanına çekerek Türk halkı ile yeni ilişkiler başlatmış olmaktadır. İkincisi, Fransa metropolünden bu kadar uzakta asker tutmayarak bu kol gücünü ekonomisinde kullanabilecektir. Suriye sorunu ise Fransa lehine daha bir kolay çözüme varacak, Türklerle dostluğu bu yöre halkına Fransa'nın İslamın haklarını kabul ettiğini göstererek ve Suriye mandasında Fransa daha başarılı olacaktır. 1 II- Anlaşmaya Karşı Görüşler Anlaşmaya karşı görüşlerin genellikle Batılı Devletlerden geldiği dikkati çekmektedir. İngiltere bu anlaşmaya karşı çıkmaktadır. Belgeye göre Türk imparatorluğunun yerine Bizans'ı kurmak isteyen ve İstanbul'daki halifeliği Mekke'de bulunacak bir Arab asıllı halife ile değiştirmek isteyen İngiltere, politikasında başarısız kalmış, oysa Fransa, Doğunun durumun daha iyi değerlendirerek daha başarılı olmuş. İngilizler, kendi işgal ettikleri Arab bölgelerine inen bir demiryolunun. Adana'dan Nusaybine giden ve Suriye'den geçen demiryolunun Türklere verilmesine karşı çıkmışlardır, bu demiryolunun Türklerden alınması Diyarbakır, Musul ve Mamüret-ül- Aziz gibi vilayetlerin ekonomik sıkıntıya düşmesi demek olacaktır. İngilizler anlaşmanın kendilerinin haberi ol^nadan imzalanmasın- 1 Büyük taaruz öncesi verilen imaj Türkiye'nin Fransa ile Suriye toprakları konusunda tam anlaşma içinde olduğunu göstermesine rağmen, durumunu düzeltir düzeltmez Türkiye bu bölgede kendisine ait topraklar üzerinde gerekli düzeltmeler yapmak için faaliyete geçecektir.

3 1921 TARIHLI TÜRK FRANSıZ ANLAŞMASı 225 dan şikayet etmekteler. Belge yazarına göre Anlaşmadaki konuların çoğu Bekir Sami Beyin katıldığı Londra konferansında görüşülmüş, İngilizlerin bir başka itirazıda; yazarın belirttiği gibi azınlıklar sorununun her defasında Türklere karşı dini unsuruda içine katarak kullanılmasıdır. Oysa, onları koruyanlar olmadan barış içinde yaşayan azınlıklar onları koruyanların kışkırtmalarıyla kötü duruma düşmüşlerdir. Türkiye çeşitli inançların rahatça birarada yaşadığı ender Avrupa ülkelerinden biridir, çok korktukları ve Avrupalıları korkuttukları Panislamism bile, yazara göre, Avrupa müdahalesinden korunmak için bir araçtan başka bir şey değildir. Türklerin militarizmi, katliamlar ve İttihat ve Terakki ile ileri sürülenler binlerce defa çürütülmüş yalanlar. Yazar, Türkleri ruhlarını Bolşeviklere sattılar diyenlere karşı, Türklerin islam olduğunu ve peygambere inandıkları söyleyerek yeni peygamber aramadıklarını belirtiyor ve Rusların komşuları oldukları belirterek Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Meclisindeki sözlerini hatırlatıyor: "Rusyayla dostsuz çünkü bizim milli varlığımızı tanıyan ilk millettir. Bugün olduğu gibi yarında dost kalacağız". Yazara göre, Rusya ile dostluk coğrafi gereklere ve çıkarlar bütünlüğüne dayanmaktadır'bunun dışında herhangi bir ilişki beklenmemelidir. III- Anlaşma ve İslam Belge yazarının Büyük Devletlere mesajı bizimle anlaşırsanız Doğu halklarıyla anlaşırsınız şeklinde. Yazara göre Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması müslüman halklarda büyük bir utanç ve kışkırtma doğurmuş. Fransızlar, Hindistandan gelen ve Türkiye ile nasıl bir barış yapılması gerektiğini anlatan müslüman delegasyonunu hatırlayacaklar. Misyonun başındaki Muhammed Ali İngilizler tarafından iki sene hapse mahkum edilmiş olmasına rağmen diğer Hintli müslümanlar girişimlerine devam etmişler. Bu anlaşma, müslümanlar arasında büyük bir rahatlama yaratmış. Yazar, hilafetinin islamdaki önemine işaret ettikten sonra müslümanların hıristiyan ve yahudilerle bir arada yaşayabileceklerinden söz ediyor. Fransa'nın böylece 300 milyon müslüman'ın kalbini kazandığına işaret ediyor. Yazara göre Türkler müslüman ülkeler arasında Avrupa medeniyetine en yakın olan bir halkı oluşturuyor, Coğrafi yapısı idbariyle ve tarihiyle medeni Batı ile müslüman Doğu arasındaki en doğal aracı Türklerdir.

4 226 HASAN KÖNÎ SONUÇ Kurtuluş savaşının son hamlesinden önce bir geçiş devrinin düşüncelerini ve bu düşüncelerin günümüze yansıyan yönlerini belgede görmek mümkün. Belgenin diğer bir özelliği diplomatik yaklaşımların inceliğini göstermesi, mü'ttediklerin birbirlerine düşürülmesi, Avrupa kamu oyunun kazanılması, Arapların İngilizlerin arkasında olduğu bilinmesine rağmen; Hintli müslümanların yanında tüm müslüman dünyasının desteği ile hareket edildiğinin gösterilmesi ve bazı davranışlara bulunan kulplar hep büyük savaş öncesi diplomasinin hassas dengelerini ve inceliklerini vurgulamaktadır.

5 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 227 CLASSIFICATION CANCELED AUTHORITY LETTER OF FROM W. H. ANDERSON, STATE DEP'T L'ACCORD FRANCO-TURC SA OEN SE. SES AVANTAGES. SA HEPEBCUSSION DANS LE MONDE ıslamıoue La Genftse de l'accord l.'accord qui vient d'fitre sign entre la France et la Turquie a de bien lointaines origines, nussi bien dans soa esprit, que dans sa gen se dıplonıatique et ses nıodalit s. Cet accord a toujours exist dans U' coeur des dem peuples, malgri et en dipit {de la guerre L'oıı sait furt bien que la Turquie be faisait pas la guerre & la France, ma ıs a son allite, la Rıiuie : cette lutte-lâ ela il la seule vraiment popu- U>re ehez nous, c'ilait une lutte dont d^pendaıt nötre existence. A l'armistice. l'occupation de nötre malheureuse Capital* mis de nouvesu en contact 1 Ylite de nötre peuple avec le corps dea ofbciers français; il u y eut alors aucune bt»ı tation de part et d'autre & se reconnaltre. Ceuı m mes qui, igoorant de nötre pay* ou induits en erreur â son sujet par une inlime propagande se d 6aient de nous, deveııaieul bientflt nos meilleurs amis apr s quelquc temps de s jouı par ini nous. Ces reiations n'ont pas tarde A rouvrir la voıe a la vieille amitim franco-turque. anisi renouveue. I.e terraııı une foi» diblayi, les mauvaises lıerhes arraclı^es, on pouvait reprendre ayec- confiance Uı vie d'aulrefois, c«me â c<me. ce fut la tâcbe du travaıl diplom»tıque, quı luı aussi nvst pas une nouveautt conune nous le verrons plus loin. amitim sponun6ment retrouvte, et le soucı des gouverue- \

6 228 HASAN KÖN mentı des deux pays derltablir officiellement ces amicales relations, ont abouti 6 l'ac'te appeli l'accord franco-turc, dont nous nous proposons d'atudier rapidement les consiquenceı. L'Accord et le Tralt* de Sftvres La base de la nouvellesitualion des rapports franco-turc» eıt, pour nous autre* Turcı, la r pudiation du Trail6.de Sivres. D'uıı geste admirable de justice et de clairroyance politique, la France vient de d^chirer ce document odieuı qui nous rtduitait en servitude. Dans sa sollicitude pour les Turca el pour l'islam, la France. fiddle â ses tradilions de droiture et de libertt, rttrocdde raime â laturquiedes territoires turcs que le traitt lui donnaıt. Hile a noblement reconnu qu'elle allait s'approprier des terres qui font partie int grante de nötre patrimoine natıonal, etellen'a pas hisitö A rassurer nötre inqui tude par une renoııeiation qui lui fait le plus grand honneur. Otle mesure, qııi abolit les (ıınestes diıpositions de Sivres, disolidarise la France, aııssi bien A not yeuı quede fail.de la polilitjue orientale de l'angleterre et des atentures grecques. Non point que le gouvenıement français ait jamais prımt les maını. de bol. ca'iır ü cette politique, ni encoursgı!- ces aventures. bien atı contraire, ce ful lui qui nous defendit ardenıment chaque fois qu il ful question de porter atteiııte â nötre existence. A Spa, i» Hytlic, A San-Renıo, A Ix>ndres enfin, il ne manqua pas uııe occasioıı de prendre nolre dtfense et de rappeler â M. Lloyd (ieorge sa promesse solennelle de ne pas attenter a la vie <lıı peuplr turc et de lui laisser pleine libertö dans ses territoires et dans sa capitale. Les conseils français aux dirigeants grecs politiques et militaires n'ont pas manqu6 non plus l'on sait avec quelle dgsinvolture furent accueillıes les judicieuses ~ rtdeıions du marichal Foclı, du gtntfral (îouraud, dıı colonel Georges. Par l'accord franco-turc, cette attitııde de la France en nötre faveur est nettenıeut prfcis^e elle preııd posilion. sans renoncer cependant ft aucune de ses alliances. Snge et

7 1921 TARIHLI TÜRK-FRANSıZ ANLAŞMASı ponddrte, elle»mvoonu que sa thise tait la meilleure, M elle se hâte de l'adopler offlciehement Elle n'entend pluı faire siennes, mime apparemment, d«\m politiques qu'elle a toujours implicitement ripudiies. Au point de «ıe turc, elle rend justiceâ nos Ugitimes revendications; au poiııt de vue anglais, elle montre amicalement comment I'on s' tait tromp de direction et ce qu'il reste â faire; au point de vue grec, elle dit : en voili assez. Les Avantages de l'accord I.e Traitt de S vres ainsi cuchirt, la Turq»ıie recouvre quelques-unes des terres les plus riehes de son domaiııe national. Avec la Cilicie, ce sont d'ahondantes ressoıırces en homnıes et richeıses naturelles qui reviennent ver» ııous. Nos forces vont s'en trouver augraent^es et nos reserves deviendront plus puissantes. L'n nıenıhıe, parıııi les plus chers de nötre patrie, reprend sa place dans la famille tun]ue. Avec ce retour, un froııt de guerre cst dissout, une aecusation contre les Turca tombe. Un noııs imputeeıı eftet.daııs certains milieuı, de vouloir fııire İn guerre pour l«guerre. L'accord franco-turc ıııontre clairement qııe noııs jrtons les armes avec joie d6s que ııous ne somıııes plııs daııs la ııı cessit de nous dffendre. (.onıme le disait ııotre graııd clıef par devant l'assemhlte Nationale. aprts la vutoirr de la Saklıaria, «nous dcmandons la paix, nous sntıpirons aprrs elle et ne refusonsd'accepteraucune ıııaııı lorsqu elle ııous est loyalement tendııe. Comınent d»ılleıırs n aspirenons-ııoııs pus apris l'apaisement, nous qui soultrons des ıııaııs eltroyables de la guerre depuis tunt de longııes et rudes aıuıces ' (ju'uıı nous en donııe encore une foış les nıovens. et iıuus Miııııııes sinctrenıent el entiirenıeııt disposesa fnıre la p»ıx a\rı loııs nos adversaıres.» Laecord fraııco-turı renfernıe aussı ııııe sene ıl'avautııges français qu il ımporte de nıettre eıı ıelıe( aussi İnen poıır nos amis de ce payş que poıır j'i'un qııı :ıttai iıent <et u<tr, pr^teıtant les inl^r^ts de la Kraliçe

8 230 HASAN KÖN Bt lont d'abord, le gouveraooıent français en retablissant dm relations normale* avec la r.irquie, donne an t4moi- JMfC Aclatant de satiefaction k l'opinion publique. La politiqoe orienone «û l'on ı'6ul! laiss«entratner rtpugnait k lont le monde, et 1er milieuz parlementaires l'avslent t mainte* reprises fait clairement enlendre au gouvenıement. An fnr et k mesure qne des eajontnies ripsndues sar nous «talent dtnonctes, que clarti itait faile sur les circonstances qui ont ameni nötre intervention dans la guerre mondiale, qoe l'eıperience quotidienne montrait qu'on faisait fausse route en Orient, l'opinion devenaitde plus en plu»eaigeante et demandait plus de sagesse et plus de justice. L'honneur revient k M. Briand de l'avoir pleinement contentee par la slgnatare du prisent accord qui ferme les divergences et les malentendus pourınstaurer une ire d'ltroites relations et de ftconde collaboration, dans tous les domaiııes, avec le peuple torc. Nous avons beaucoup soufferi, nous avons besoin de toute l'amitii de nos amis pour panser nos mam, et reprendre avec leur concours le ehemin du progris et de la civiliaaüon. Puis, la France n'a plus besoin de mainlenir taııt de troupes loin de la metropole; elit pourra employer ces milliers dlıommes contre d'autres gens que ceux qui lui tendeııt les bras, ou encore les renvoyer enfın dans leurs foyers : aiıısi la joie sera grande parmi les mires et les Ipouses. Par ces temps d'economieı et de compressions flnancıires, la Frpnce appriciera pour son budget l'alldgement qui risulte du retrait des troupes de Cilicie. La question syrienne ne s'en portera que mieuı. Dtbarrasate de tous soucis du eftti turc, la France devra k ce bon voisinageplns defaciliti dansl'scconıplissement de sa tâclıe, plns de conflance encore dans ses rapports avec les Musulmans. En lenanl compte de nos aspirations nationales, elle rassure ceuı que sa presence en Syrie aııraient pu inqultmer. Par cette mesnre de justice et de bienveillance, vis-i-vis des Turca, elle montre son respect pour les droits de l'islam el son geste esi dun beureux prtsage pour le frnctueuı»ercice et la riussite de son mandat en Syris.

9 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı L'Accord et les Jrscusatlons Une idle fubı*i d'avantages, pourtanl si manifestea, n'ast cependant pas da gallt de ceux qui aiment pacher en ean tronblc ni de* eaprita acharn^s * la perte de la Turquie. ila ne son t pas encore d4courag s par l'inaniti de leurs eftorts et par la r^aistance du bon sens et de la loyaul du peupla français.et ilsessayent d'agiterfun nouveau pritendu danger de noa relations avac la France. Apris avoir tpuisi les histoires cent fois ressass rs, mille fois rtfutees de nıassacres, da germanisme, de l'union et Progrts, de militarisme, ele. anxquelles personne ne prend plus garde, ces Ames z l*ea nous ont accua s d'itre les iourriers du bolcbevisme. Nous youlons nous expliquer en deux mots sur cette question et disaiper toute t 1 quivoque. I.'Islam poss de une doctriııe politique et sociale; elle lui vient de I)ieu, par l'intermtdiaire de son prophete; il n'a done nul besoin d en cherclıer une autre et il lui importe peu d' lre l'apötre d'uııe doctrine, qui n'est pas la sienne, aupr s de l'occideııl. ('.ette r^serve fondamenlale 4tablie, pourquoi refuser d'entrer eıı conihrt politique avec la Russie? I^es Husses soııt nos voisins, des voisins puissants avec lesquets nötre iııt^rft nıfıııe ııous oblige d'4tre en bons termes Kt puis il v n aulre chose que Mustapba K4mal pacha rappelaıt ;devaııt la graııdr Assenıbl e dans son discours prtcitt : Nous sommet amin avec İti Ratsie. disait-il, parer que c'est İn premi+re nntion ı/ııi dit reconnu nötre existence nalionale. II ajoutait que «ııoıu terons les amil de İti Hustie de tlemnin commr de rellr d'aıı- >ourd'hui.» Voilâ quel est le sens exart de ııos relatioııs avee re pnys elles»ont faites de nı^cessitı's g*ogrhpl)iqııes et de ronımıınauti d'inttrits sur plus d'un point l^a qıifstion «tortrııihie n'y e»t pour rien, el nous avoıu d'aııtres soııois eıı ı#le qııe celui de riformer la constilution sociale de l'kıırope! (Jııe ceux qui dressent ainsi le speetre de ııotre lıolchevısıtıe se rassurent: nous ne leur demandons qııe IH >ı«ix. sans exi^er d'euı la molndre adb^sion â des principes dont İIr ne voudraient pas.

10 232 HASAN KÖNÎ L'Accord et l'angleterre V nuru maintenant A une question plus dımicate et que d antres esprits molveillants essayent d'envenimer iııutilement. (juelle e»t la repercussion au point de vue anglaiı de l'accord fratıco-lurc qui provoque taııt de mauvaise humeur britanaique? Avant de blamer cette mauvaise humeur, il convieııt de la comprendre et de l'e»pliquer I.a Grande-Bretagne a meni' en Orieııt une politique entteremeut diflferente ile celle de la Kraııoe, diamitraleraent opposee mfrae a celle-ci II convient tout de süite de noter que cette politıque, deneninize aııglaise. comprend nianmoins beaucoııp dylemeııts ııoıı lırıtanniques. et ce fait est tr s important pour la reprısc Zventucfle de ııos relations normales avec les Aııglais Nötre peııple sera assez intelligent pour faire la juste dzıııaıcation eıılro ce qııi fııt la politique d'appareııces brjtamıiqııes et la pnlilique brılaıınique proprenıeııt dite. I.'csprit des mtentıoııs de l.oııdrcs fut le renıphıceınent de lempire turc par un eiııpıre Inzaııtin, vassal de l'angleterre, et du Klıalıfat ile Slaıııboııl pur un Khalilat ıırabe dont le centre şerait la Mecque. Oıı dcplaceı ait ahisi l'axe du monde musulman en l ıııstallant-cıı zoııe l>ritannique. loutes les faveurs vtfnızelistes ou conslantınirmıes. cclles prodı guees A Hussein ct A Veyçal. s'explîqııent aınsı sans diflicult. Man cette polilitjue a ithouc : les (irecs se soııt rııoııtr^s manifestenıeııt inorııurs  leuı Inciıe. et le ıııoııde musulman s'est r vo!t devaııl la derlıısance pııiııi'dittfe des Turcs. I.a thtse franyaise, qııi tieııt compte des possıbilıtds nıat rıelles, des qtıaliles ınorales des peuples de l'orieııt. des leçons salulaıres de riıisuıire, des l^giliııies mpirations des Turcs et de la digıritz de l'islam, ıı ti ioınptı. D'oıl l'öchec de lu politiquc aııglaise, coııılmttue ınt'me en (irande-ltretagne; d'nıı cette nıauvaise lıuıneur quı s'eıprlme avec tant d'âprelı*. Avaııt d'aller plus loiıı et ile dıscuter les argunıents doiıt se sert le gouvernenıenl anglıııs poıır dıssimııler cette mauvaise humeur nous nous permettrons d nttirer l atleıtlioıı

11 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 233 des hommes d'etats anglais sur leur tradition historique Leurs prödlcesseucs se sont toujours fail remarquer par une merveilleuse facult d'adapffltion aux circonstances Itaıu. 4v<nements politiques sans cesse changeants. Jamais ils n'ont' jetö i» uıaoche aprts la cognie ou persiftt avec entâtement dans une mesure dont lychec ou la mauvaise direction leur 4taient clairement d^montr^s. La varitable sagesse et I"int6r0t bien entendu esigent au coııtraire que l'on rebrousse franclıement ehemin lorsque l'on reconnalt s' tre tromp* : il ne sert & rien de piftiner de rage suı la route et il vaut mieuz re fa i re un p^nible trajet que de s'exposer â rouler vers l'abtme. Que M. I.loyd George et ses conseillers britanniques et autres imposent doııc silence â leur dlpit et se disent bien que rien n'est perdu avec une nation aııssi pııissante que la leur, et un peuple comme le n6tre qui ne demaııde qıı'â compl ter au plus töt le cvcle de ses relations occidentales. Nous somraes persuad^s que le revirement qııi se dessine, en ce moment, en nötre faveur en Anglrterre, est le prtlude d'une orientation nouvelle de l)owniııg Street, et le signe d'nne politlque saine avec la Turquie et l'lslam. Qu'on se rende bien comptc, d'ailleurs, ( ue ııous ne voulons pas opposer en termes irr^dıırtibles la politiqııe françaıseet la politique anglaise. Noııs ııe voulnnı pas iııtervenir comme des trouble-ftte et mettıe la manie eııtre les Alli s. Nous le disoııs bien lıaııt et ne ııous lasserons pas de le rlpöter : nous n'entendons pas nırttre en apre coııcurrence la Krance et l'anglelerre; nous serioııs d'ailleurs les premiers A eıı pâtir et c'est de paix que nous avoııs soif. Nous dlsirerions, au contraire. une heureuse et confıante mulation. I-a taelıe de rapaisenıeııt oıieııtal est assez vaste et assez dlftlcile pour qu'il y nit place iı lactivitt 1 bienfaisante de ces deux graııdes nations et nos besoins sont trop consid rables poıır que leur double lollaboration ue nous soit pas utile Dans nötre int^r#t et dans celuı de la paix, ce que nous souhaitons le plus voloııtiers, c'est un travail en comoıun dans une loyale et tteonde harmoııie. Aux dangereuses rivalius nous entendons opposer une ftconde concurreııce Nötre sentiment A l>gard des relations ı

12 234 HASAN KÖN m^mn bie»ı aanifestt, non* pouvons eıaminer avec plas <b liberte les argnnents sp4cieux qu apporte l'opposition toitanaique A l'accord franco-turc. Us sont de trois sortes >otniqnes, diplomatiques, humanitaires. Les Jtaglaia ç&lament sor les clauses qui restituent A la aoaverainöti turqu«un tronçon de la ligne du ehemin de fer de Bâgdad. Et, tout d'abord, la premitre partie dn trocçon reste entre la Cilicie et la Syrie; l'autre. qui Ta a«-dela de Nissibine circule dans une rtgion indipendante de la Syrie el de la Misopolamie. Quoiqu'il en soit, les craintes anglaises devraient se dissiper devanl une voie ferr e dont le trajet est A peine A que!que*kilom tresdes frontiires des pays limitrophes. Quelle peut ftre en eftet la vsleur strat gique d un ebemin de fer partagi entre la Turquie, la Syrie et la Mesopotamie? Une ligne /linei partagie est naile, A ce point de vue-la. Si les Turcs tiennent A sa possessiob, c'est pour des raisons economiques primordiales. L'aıisteoce mime de certaines de nos provinces şerait mise n piril si cette voie qui est leur seul dtbouchi et leur seul moyen de ravitaillement venail A leur faire difaut : ce şerait la misire iconomique pour plusieurs de nos vilayets orientaax et notamment pour nos vilayets de Diarbikir, Mossoul t Maınouret-ul-Aziz Ici une autre objeclion A rifııter : on nous concide cetle necesslte iconomique, mais l'on ajoute : pourquoi les Turcs Be construiraient-ils pas une ligne nouvelle A 30 ou 40 kilpmetres au nord de la ligne actuelle'? L'impossibiliti d'un nouvean traci est radicale et d'ordre tout tecbnique. L'on n'lgnore pas quc le trace actuel a ete adopte aprt» de minutieuses itudes; on peut mime dire qu'il a ete impo»e sux ingenieurs. Ceux-ci avaient songe eux aussi A un traci plus au nord, mais la nature du terraln qui longe de hautes raontagees rend absoluraent impossibles les travauı de terrassement, cefalt a ete reconnn par l'unanimite des techniciens qui se sont occnpis de la queation, et en dehors de toutes prtoccnpations poiitiques. Cette eonsidirttion montre nötre bonne foi, sanspsrler d'tfne qnestion de principe, igalement primordisle-po">

13 1921 TARIHLI TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 235 nota. Si on reconnalt nötre ind<pendanee, tan* arrttrep*ntfe, pourquoi voalolr nou» enlever la jouiuance de cette voie ferrte qui passeıur nötre territolre? Si nonı «otnıaea Moveralns cbez nous, ne pdb«vıs-nouı pas procider an tran»port de troupes pour le maintlen de l'ordre, commt tonratat rmuuent indtpendant? Ou alors, sl on nous dtnie ce droit, la quesdbn de l'indipendance mime revient sur le tapis. La diplomatie anglaise se plaint aussi que l'accord ait *ti conclu 6 son Insu, dit-elle. Elle fait l'itonnie ets'eıclame comme si l'accord tombait en coup de foudre devant elle. Dlsont que c'est 14 un singulier oubli, pour ne pas employer une lormule moins protocolaire I Kaut-il done que nou* rappelions â M. Lloyd George celte s6ance du Consell uptrieur, & la Conference de Londres, oiı nous entendlme* M. Briand demander A haute et intelligible voix, k Bekir Satny bey, si en dehors des queslioııs de paix d'ordre g n<rai, on ne pourrait pas traiter sipar4meııt les points n'intiressant que les dem parties? Bekir Samy bey s'empressa de rtpondre par lafllrmative, et M Lloyd (ieorge opina de mtme de son cöt. II alla mime jıısqu'â demander s il ne poutait pas, lui aussi. discuter aiıısı la questioıı de Mossoııl I On rjt de bon c<cur U-dessus pendant qııelqııex iııslants rt la slance fut lev e. Les pourparlers svııgagerent alors A I.oııdrea m(me,»ouslesyeux du gouvertıeme'ııl lıritnnniqııe, el l'accord qui vient d'ttre r alis n'est cjııe la reprise de graııde» lignes qui furent alors post^es Non. tout a tlt fait aıı graudjour el personııe ne doit se plaindre d'avoir tit surpris; ııoııs sotnıııes la ııoııs-ıııfmes pour l'atlester. Enfin, le Iroisiinıe argunıeııt anılan revıeııt sıır une maliere cent fois dıscııt^e el sur laqut'llc ııous ne voulon* re»enir que briivenıenl. üonstntoııs avııııt tout que rlıaqııe fois qu'un revirenıent eıı faveur des Turca se dessiııe en Europe, vite nos ennenıis, toujoıırs les ııi(*ıııes, se u-dres&eııt et argumenteııt bien fort avec un fanalisnıe de croısı^s ıls transforment la moindre vilılle politıqtıe eıı aftmrt de reli gion. Cette fois, ce jeu-l* n'a pas mam u d'olre jou» Maıt

14 HASAN KÖN? le monde est maintenant flx* lâ-deısus, OD sait fort bien -* ' qvoi ş en tenir et discerner les manoeuvres et les mensonges, onsaıtftrtre 6quitablement aussı la r partition des responubilites. La que4)ion des minoritis qu'op reut de noıtv^u soulever n'existaı('{im Jy temp«oü nos compatriotes chritiens vivaient en paix avec rmuj, â l'abri des excitations de protecteurs intiressis Ce sont ces atnmt*uıses protections qni leur ont caus tant de manx, A eux et â nous. Peııt-on croire un seul instant qu'on travaille sinc rement â la paix, en opposant l'un k l'autre des peuples oblig s de vivre cöte & cöte, en suscitant les passlons des deux plus grandes confessions religieuses«.qui se comp^nmrcnt depuis des si cles? Nous ne le croyons pas. Nous souhaitons qu'on mette fln & ce proc6d qui a fait ses preuves, et qu'on travaille loyalement pour une aeuvre de r conciliation et de coııcorde. en renonçant aux injures pour les uns et aux eloges inlarissables pour les autres. Avant de clore ce chapitre qu'on nous permeltre d'ajouter qu'il n'est que juste de rappeler que m me â l'heure actuelle, la Turquie est l'un des rares pays d'kıırope oü tous les cultes jouisseııt de la plus grande liberti, et plus encore, od viennent trouver une toleraııce parfaite, un abri sûr, les reprisentants de certaines coııfessions perst'cutte» dans leur propre patrie. II şerait done plus 6quilable de substiluer t) la İmgende du < lanatisme de llslam en general et du Tıirc en particulier», l'idte juste de la crainte et de la nıifıance de eeux-ri devan t l'europe ehritienne toııte puissaııte. Le panislanıisnıe, derni^re expression de cet 6tat desprit, n'a t İÇ, dans la pensle de ceux-ia m me qui I'ont conçu, qu'ıın instrument de difense contre le danger eroissant d'intervention europienne. L'Accord et l lslam Passons maintenant A la röpcrcussion que 1'arconl franı o- turc est appeu A avoir dans le monde islamique l.e şort du commandeur des eroyants intlresse au plus haut degrt les

15 1921 TARIHL TÜRK - FRANSıZ ANLAŞMASı 237 mutulmans du monde entjer; le malaise et l'agitation qui se sont emparis des populations musulmanes depuis qu il est question dedimembrer l'empireturc et d'humilierle sultancalife en sont une preuve evident? C'est surtout aux Indes au se trouve la plus puissanle conımunauti musıılmane (70 mtüions) aue cette po!itique anti-lurque a iti vivement ressentie. Les Pan8iens.se souviennent sans doute de la diligalion de musulmatıs de l'inde envoyee en Europe pour eıposer le point de vue islamique dans le rigleroent de la paix avec U Turquie, et pour difendre les droits du Califat. Le cbefde cette diligatioıı, le cilibre leader musulman-hiııdou Moharaed Ali (que le gouvernement de l'inde vient si malencontreusement de condaraııer a 2 ans de prison, dans les diftirentes riunions tenues k Paris, avec le concour» d'iminentes personnalitis parlementakes, cıplicjuait, il y a A peine un an et demi, la thise musulmanc. (Ju'oıı nous pcrm»tte dereproduire fci quelques-unes de ses phrascs les plus caractiristiques, qui permettront de se faire une idic exacte de l'intensiti de l'intirit que les musıılmans porteni au sort de la Turquie, el du grand soulagement que l'accord francoturc est appeli a produire sur des cenlaines de nıillioııs d'ilres humains : Le Califat est l'institutlon la plus essentıelle de la Sociel^ rousulmane dans le mode enlier. Une inıpusantr majorıir ıles nıusulmanı da monde reconnait le sultan 4e Tnrquie eommr commandeur des Croyauta et auccesseur ou Kbalıfc de leur prophtlf. Cesl une ı-oııditioo essentieile de cette doctrioe (jue le Khalifc, le (.(iiıııııaınlrur det Croyanta, posstde das territoires sufflsant*, une force nıilılaırr et navale aasez lmportante et det rfmourrrs flnancıeres suffisantcs Kt cela, dana quel but, me direz-yoııa? Non dans un but Hgressıf. pas mime pour la dtfense de la Turquıe, mais pour, la dmen^e de nnlre fol. II dolt rester dam ce cat devant le monde le leader de» m«sulmaoı et partoat oü la liberte de ronscience des nıusuln.an» est meoacte, dana l'un ou I autre paya du monde. ıl dott etre atı moıns en 4Ut de dire a l'agresseur «Vous ne coııımettn-/ pas pureılle chote impun^ment.»... Noua qui ne nous conaid^rons pus tout â faıt eloıgııes des chralieos et des juifs, noua quı»onınıej İrs vtrıtable* ht ı ıtıer* de Jtsns-Christ, de Molse et d Abraham. ajur la-pai* soıt avec ruı ' car noos reconnaissons tous les prophetes d'abralıam i Mahomet, nous dtclaron» que nous ne pouvons pas reııoncer * la gardc de re coin de terre (les lıeuı aaınts), sana trabır la grande cooüance don! le Trts-Haat nous a honor*s coıume ses servıteurs at %e% *Ius

16 238 HASAN KÖNÎ... La fmrre, çatta foarra U plu (htllı d* touta», tut aa polat da TBB dm bumun oommtsea qna de» rnojaaa d* daatrocttan t d* rataodos dlı htcatombaa hamataaa, a *U uıı prteadent dan» ITÜltotr», nala çatta faarra aat Aaia at dapula toofteaapa. Aprt» asa tatla pırtı, II aat tu aatnret d'opiılıı^u laa paaplts aaralast tat de la (nam. Cepaodaot, «ajoardtjoj ane re, pria d'oce aaafa at «arta l'armiıtice, priı d'oac aonte aprta la eooclatloa da la palı v*ei*llra*aaıjıquj italt aaata i «aaear l'ruropa at aa paut pta» aaaoacer paraoo^f aojoard'boi, qoa TOJOB»-OOU» T La palı aa rtfoa paa aoeora dana la mönda. La palı n'cat paı retcoaa daaa la aaaar daa homaoaa actaellemaat. Et at, a fbaora da votra Tİctolra, aaa Tİctotra (afata atac l'aida daa aoldata da l'iada, daa aoldau mı >olam*a, ti aaloanfhmi mu dlltt t Kat ful fareni noa anoelo d ı h gtum: < Voas ne urtz paı mot attaelit dam la patx, ooom aoeı fail İt gmtrrt, *oaı aact cauu-d la oielolrt, amjourfknl oooı ne partidperez pmı 4 rorffmeüsattom de la patı, aaf9ar<rkııl naşı, et noa> malı, feroıu İA pul* tt le genre de palz qu'u naat plaira deftir* aiore j'ai la triata datolr da TOOJ afsrmar at Ja Toua d*clara an oom d«900 mlluoıı» da (aaa dost TOOB DC TOQ» raprtaadtaı paa aajoard'bai laa saatlmcnt». <u eas boanm a'uaıroat jua^a'aa daralar at a'adteattroat paa aaa talla palx. VoilA ce que diaait ce chef musulman aux r^unions organis4es par le comiti "France-Islam'. Cest la France qui a gtnireusement entendu son appel et celui des 300 millions de musulmans; c'est elle qui, par un açte de haute sagesae polltique, tait le premier pas pour la rtconciliation de l'occident avec l'orient. C'est elle qui aura fait voir i l'angleterre le Trai et seul ehemin A suivre pour que la paix tant attendaa rtgne sur cette lerra. Entio, c'est elle qui aura solenneltanant rtpudii la formüle, devenue classiqae dans les çbancelleries auroptennes depuisgladstone, suivant laquelle partout oû le eroisaant a M chasa4 par la croiı, il De peut plu* y retourner. Le peapla turc, nwlgr4 les luttes et les eonyulsions ioh4- rentes i l'ivolution de tout peuple doat l'bistoire abonde, poursuit son 4TOIUUOD. U reprtsente, A l'beure actuelle, parmi laa penples musulmans eelni qui est le plos aasimıu A la citilisation de CEurope occidentale, son d^teloppement fotellectuel.sa situation g«ographique et son histoire font de İDİ l'intermidiaire le plus naturel, İt piua qualifu enire l'occidant citiliad et l'orient suniiih. C'est par lui, par ce pont ]et< entre les dem mondes qul s'lgnorent, que l'islam eat appeu A collaborer A la causa de la civilisation pour la

17 1921 TARİHLİ TÜRK - FRANSIZ ANLAŞMASI 239 ploı grand bien de l'humanit*. Tonle entrave apportie au progrta et au libre diveloppement du peuple turc ne p«ut done manquer d'avoir une ripercussion fâcbeuse sur la tranquilliu et la sanm morale de Uılam en giniral. En ne permettant pas l'accomplissement de l'injustice projene contre. la nation îurque, cette main tendue entra l'asie et l'europe, Ta-France aura servi la cause üniverselle de la Paix et du Progrts.

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Demander de l'aide Parlez-vous anglais? Demander si une personne parle anglais Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

Detaylı

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç - Başlangıç Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. Tez / deneme için genel giriş Dans ce travail / cet essai / cette thèse,

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Je suis perdu. Nerede olduğunu bilmeme Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Haritada belli bir sorma Où puis-je trouver? Belli bir hakkında sorma... des toilettes?... une banque / un bureau

Detaylı

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04 Santé Exemple réussi Transcription et traduction : rofessionnel-le / Médecin : : AM : En rouge: En italique: Interprète communautaire ient Assistante médicale arties de la discussion en turc arties de

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

«Sans la cigarette, le rakı n en est que meilleur»

«Sans la cigarette, le rakı n en est que meilleur» Les investissements belges en Turquie Pour Raphaël Pauwels, attaché économique et commercial pour la région de la Flandre de la Belgique, le point le plus important des relations entre deux pays est le

Detaylı

Une corrélation entre le journal et ses lecteurs, telle est la mission de «CoReLE»

Une corrélation entre le journal et ses lecteurs, telle est la mission de «CoReLE» Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal 4 TL - 2 euro Événement www.aujourdhuilaturquie.com Société N o ISSN : 1305-6476 Le Journal francophone de la Turquie - numéro

Detaylı

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Hiçbir insanın kendi benzerleri üzerinde doğal bir yetkesi olmadığına göre, ve zor hiçbir hak yaratmadığına göre, insanlar arasındaki tüm meşru yetkenin

Detaylı

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Palais de France à Istanbul Samedi 14 juillet 2012 Fransa Đstanbul Başkonsolosu

Detaylı

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :...

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :... Langue turque Évaluation en classe de CM2 Enseignements de Langue et Culture d Origine Cahier de l élève Nom :. Pré nom : Date de naissance :... École : 2012 / 2013 Compréhension de l oral Situation 1

Detaylı

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Parlez-vous _[langue]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını

Detaylı

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM

René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM 1684) İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar/Meditationes

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 11.20 FRNSIZC 1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. La couleur de la voiture qu il a... est très belle. 4. Victor

Detaylı

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger - À l'entrée _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum. Faire une réservation _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Demander une table Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Demander à payer

Detaylı

Her türlü alana yayýlmakta olan

Her türlü alana yayýlmakta olan r e p è r e s KISTAS L E B I L I N G U I S M E F A C E À L A M O N D I A L I S A T I O N K Ü R E S E L L E Þ M E K A R Þ I S I N D A Ç Ý F T D Ý L L Ý L Ý K H e n r i e t t e W A L T E R * T R A D U C

Detaylı

DECLARATION DES RECTEURS DE 117 UNIVERSITES EN TURQUIE CONCERNANT GAZA A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN ONZE LANGUES ETRANGERES

DECLARATION DES RECTEURS DE 117 UNIVERSITES EN TURQUIE CONCERNANT GAZA A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN ONZE LANGUES ETRANGERES DECLARATION DES RECTEURS DE 117 UNIVERSITES EN TURQUIE CONCERNANT GAZA A LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE EN ONZE LANGUES ETRANGERES AVIS AU PUBLIC C est un véritable drame humain qui se vit à Gaza. La communauté

Detaylı

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Izmir Lundi 16 juillet 2012 M. le Gouverneur, Mesdames et messieurs les représentants

Detaylı

D e n i s M I N E L L A

D e n i s M I N E L L A p o i n t s d e v u e Ü r g ü p 2 1 a n s d é j à Ü r g ü p t e h e n ü z 2 1. y ý l * D e n i s M I N E L L A T R A D U I T D U F R A N Ç A I S P A R F E R A H K A H Y A O Ð L U * IN ÜRGÜPLÜLER TURÝZM

Detaylı

(lire la suite page 8) Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion. (lire la suite page 12)

(lire la suite page 8) Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion. (lire la suite page 12) La Nouvelle Calédonie, un bout du monde qui fait rêver (lire la suite page 11) NDS lance un concours International de piano d'excellence (lire la suite page 9) (lire la suite page 8) Spring is Rebellious,

Detaylı

Kendisini journal bête et méchant

Kendisini journal bête et méchant P l a n t u i l e D a n s E t m e k D a n s e r a v e c P l a n t u I Z E L ROZENTAL I N CUMHURIYET- K I T A P 30 M A R S/ M A R T 2006 Kendisini journal bête et méchant aptal ve kötü dergi olarak tanýmlayan

Detaylı

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ Turkan FILCAN Infirmière / Hemşire CHU Nancy POURQUOI CE SUJET? Vous informer Vous faire réfléchir Vous aidez à prendre position NEDEN BU KONU? Sizi bilgilendirmek

Detaylı

JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER

JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER Jean-Jacques Rousseau Toplumsal Sözleşme ve Söylemler ÖZGÜN KOŞUT METİNLER İLE BİRLİKTE Çeviren Aziz Yardımlı İDEA İSTANBUL İdea Yayınevi Şarap İskelesi

Detaylı

L alphabet. Toutes les lettres se prononcent. kâ et gâ se prononcent en mouillant la consonne ([

L alphabet. Toutes les lettres se prononcent. kâ et gâ se prononcent en mouillant la consonne ([ Fiche 1 L alphabet Lettre Prononciation dans En turc a a papa at (cheval) b b bleu baba (papa, père) c dj jazz cam (vitre) ç tch match maç (match) d d dent dar (étroit) e è - ai mère ev (maison) f f fleur

Detaylı

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni Mai / Mayıs / 2004 5 ème Année /5. Yıl N : 50 Prochainement 18h30-19h30: Conférence en français organisée

Detaylı

«Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne

«Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne «Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne Diplômée du lycée de Galatasaray, Sanem Tayman a fait des études de psychologie à l Université Lumière Lyon 2. Elle a obtenu son Master

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/2 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yay n No : 61 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yay n No : 41 III Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ

P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ e n t r e t i e n a v e c EMÝ RALÝ YAÐAN P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ Evvel Zaman Þiirleri adýný taþýyan kitabýnýzýn öndeyiþinde

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Kayboldum. Nerede olduğunu bilmeme Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Haritada belli bir sorma Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? ı nerede bulurum? Où puis-je

Detaylı

bulletin mensuel informa-sion Calendrier de Sion Septembre 2007

bulletin mensuel informa-sion Calendrier de Sion Septembre 2007 bulletin mensuel informa-sion Calendrier de Sion Septembre 2007 SAMEDI 1 LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 DIMANCHE 2 VENDREDI 7 SAMEDI 8 13.30 Réunion pour les élèves de préparatoires et leurs parents

Detaylı

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma - Bulma Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? için yön sorma kiralamak için... oda?... une chambre à louer? türü... bir hostel?... une auberge de jeunesse? türü... bir otel?... un hôtel? türü... bir

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris.

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris. - Adres Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac 75500 Paris. Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2014 Saat: 11.20 A KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF FRANSIZCA TESTİ 2014 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme Do you speak English? Parlez-vous anglais? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_?

Detaylı

Chypre : les négociations en panne

Chypre : les négociations en panne Le président Abdullah Gül à Paris (lire la suite page 6) Safranbolu : une véritable ville-musée Un instantané de la ville telle qu elle était deux siècles auparavant, logée dans un écrin de nature aux

Detaylı

YOGA STUDYO ANTALYA YOGA DERSLERI PROGRAM YOGA CLASS PROGRAM 03 10 2013

YOGA STUDYO ANTALYA YOGA DERSLERI PROGRAM YOGA CLASS PROGRAM 03 10 2013 MON PZTSI - LUN TUES SALI MAR WED- ÇARŞ- MER THUR PERŞ- JEU FRID- CUM- VEN SATUR CMTSI SAMDI SUN- PAZ- DIMAN 10.00 11.00 12.30 14.00 MANTRA- (ileri- advanc) 10.00 11.30 EN 12.30 14.00 10.00 11.30 TR NEFES

Detaylı

Mültecilerin Sesi. Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır

Mültecilerin Sesi. Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır #1 Kış 2007 Somalili Gençler Somalili gençlerin Türkiye de ve Somali de yaşadıklarını yazar açıklıkla paylaşıyor. Sayfa 2 Politik Bir

Detaylı

GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY

GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY 2011 2012 EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YILI MEZUNĐYET TÖRENĐ *** CEREMONIE DE LA REMISE DES DIPLOMES DE L ANNEE UNIVERSITAIRE 2011 2012 Ortaköy 29 / 06 / 2012 PROGRAM

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA. 22 Kasım 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA. 22 Kasım 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA 22 Kasım 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

INSTITUT DRD DE PARIS

INSTITUT DRD DE PARIS INSTITUT DRD DE PARIS (LES 14 ET 15 OCTOBRE 1989) Numéro spécial 75 FF Bulletin de liaison et d'information I N Spécial I Février 1990 Ce bulletin paraît en français, allemand, anglais, kurde, espagnol

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Cher client, Nous vous félicitons pour l achat de ce produit CONFORAMA; Avant d'utiliser le produit, prenez le temps de lire attentivement le mode d emploi suivant. ATTENTION! Cette chaise est prévue pour

Detaylı

Je voulais vous remercier pour tous que vouz avez fait pendant notre sejour a Istanbul. On a vraiment beaucoup apprecier.

Je voulais vous remercier pour tous que vouz avez fait pendant notre sejour a Istanbul. On a vraiment beaucoup apprecier. Grand merci pour le festival Je voulais vous remercier pour tous que vouz avez fait pendant notre sejour a Istanbul. On a vraiment beaucoup apprecier. je me sentait tres bien acuelli. Si jamais je peux

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR)

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR) Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

Accord Canada / Turquie

Accord Canada / Turquie Accord Canada / Turquie Demande d une pension de vieillesse et/ou d invalidité turque Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous

Detaylı

DE PARIS. Bulletin de liaison et d'information N 34-35-36 1 1 JANVIER-FEVRIER-MARS 1988

DE PARIS. Bulletin de liaison et d'information N 34-35-36 1 1 JANVIER-FEVRIER-MARS 1988 .f DE PARIS Bulletin de liaison et d'information l, N 34-35-36 1 1 JANVIER-FEVRIER-MARS 1988 Ce bulletin paraît en français, allemand, anglais, kurde, italien, espagnol et turc. Prix au numéro: (France)

Detaylı

«Les Turcs et les Français doivent se connaître tels qu ils sont aujourd hui, et non à travers le passé»

«Les Turcs et les Français doivent se connaître tels qu ils sont aujourd hui, et non à travers le passé» Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal 4 TL - 2 euro www.aujourdhuilaturquie.com N o ISSN : 1305-6476 Le Journal francophone de la Turquie - numéro 46, Février 2009

Detaylı

Bienvenue à l'ecole en France

Bienvenue à l'ecole en France Bienvenue à l'ecole en France Turc Türkçe Ses objectifs / Éduquer pour vivre ensemble -> Instruire pour comprendre aujourd hui, construire et vivre demain -> Intégrer pour compenser les inégalités -> Aider

Detaylı

ÜÇÜNCÜ OTURUM. OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Duygun YARSUVAT ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU

ÜÇÜNCÜ OTURUM. OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Duygun YARSUVAT ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU ÜÇÜNCÜ OTURUM OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Duygun YARSUVAT ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU KONUŞMACILAR : 1) Prof. Dr. Dominigue ROUSSEAU Avrupa Birliği nde insan Hakları Sorunsalı

Detaylı

Sophie ve dilleri. Sophie et ses langues. Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu

Sophie ve dilleri. Sophie et ses langues. Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu Sophie ve dilleri Sophie et ses langues Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu Sophie ve dilleri Sophie et ses langues DULALA, erken yaşta dilsel çeşitlilik eğitimini desteklemek

Detaylı

DIMANCHE 4 LUNDI 5. . Vente des gâteaux par l'association des Parents dans la cantine

DIMANCHE 4 LUNDI 5. . Vente des gâteaux par l'association des Parents dans la cantine bulletin mensuel Calendrierde Sion informa- SION Mars2007 JEUDI 1 VENDREDI 2 SAMEDI 3.Remises des rapports de Zümre DIMANCHE 4 LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9 SAMEDI 10. 17h00- Salle de Spectacle

Detaylı

1 01.01.2011 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/01/01/97001-20110101filwww00111-attentat-en-egypte-le-cfcm-indigne.php

1 01.01.2011 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/01/01/97001-20110101filwww00111-attentat-en-egypte-le-cfcm-indigne.php Le Figaro (01.01.2011) MISIR DA SUİKAST: İSLAM KONSEYİ ÖFKELİ İslâm Konseyi, yılbaşı gecesi Mısır ın İskenderiye kentinde bir kiliseye karşı yapılan ve 21 kişinin ölümüne neden olan alçak saldırıyı kararlılıkla

Detaylı

İKİNCİ OTURUM. OTURUM BAŞKANI : Av. Kazım KOLCUOĞLU ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU

İKİNCİ OTURUM. OTURUM BAŞKANI : Av. Kazım KOLCUOĞLU ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU İKİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI : Av. Kazım KOLCUOĞLU ( ) TÜRK ANAYASASI NIN AVRUPA ANAYASASI NA UYUM SORUNU KONUŞMACILAR : 1) Prof. Dr. Annie GRUBER Avrupa Birliği nin İşleyiş Sürecinde Avrupa Yurttaşlığı

Detaylı

toujours plus, toujours mieux

toujours plus, toujours mieux İş éditions Fondée en 1956, elle a pour vocation de faire connaître l histoire et le patrimoine culturel turc. Rencontre avec son Directeur Général M. Ahmet Salcan sur leurs principes de publications.

Detaylı

multitudes altyazi Baskın ORAN

multitudes altyazi Baskın ORAN multitudes altyazi ISSN 1635-1096 O c t o b r e E k i m 2 0 0 5 N O. 9 8 E «Conformément aux dispositions de l article L. 141-5-1 du code de l éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les

Detaylı

RENÉ DESCARTES Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii İlk Felsefe Üzerine

RENÉ DESCARTES Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii İlk Felsefe Üzerine RENÉ DESCARTES Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar/Meditationes de prima philosophia René Descartes

Detaylı

Oylum Talu : «le visage souriant» de l actualité à la télévision

Oylum Talu : «le visage souriant» de l actualité à la télévision Buket Baydar Jeune et brillante journaliste formée directement sur le terrain grâce à sa ferme volonté de vouloir évoluer dans ce métier. Qu est-ce que le journalisme pour elle, pourquoi s y investit-elle?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI FRANSIZCA 2017 AKİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 27 NİSAN 2017 Saat: 11.20 SORU

Detaylı

A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u

A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u e n t r e t i e n S Ö Y L E Þ Ý F a t i h A K I N A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u Le jeune espoir du cinéma allemand P R O P O S R E C U E I L L I S P A R M U R A T V A S I F E R P U Y A N &

Detaylı

Ahmet Davutoğlu et la Diplomatie de Navette

Ahmet Davutoğlu et la Diplomatie de Navette Nam-ı diğer Aşk : Venedik ve İstanbul (L autre nom de l amour : Venise et Istanbul) Au musée Sabanci jusqu au 28 février Galatasaray : un pont dans les relations franco-turques Le prof. Dr. Ethem Tolga

Detaylı

modülgrup www.modulgrup.com

modülgrup www.modulgrup.com modülgrup www.modulgrup.com About Us - Qui sommes-nous Having prefabricated and steel constructions as its core business, modulgrup is a brand manufacturing secure products through its own design, production,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN 2009 İLETİŞİM: KALKANEKREM29@GMAİL.COM GRİPPE A En 2009 au Mexique a été découvert un nouveau virus qui a rendu les gens

Detaylı

Hanife Nalan Genç / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 55-69

Hanife Nalan Genç / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 55-69 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007) 55-69 E ĞİT İ M FAKÜLTESİ DERGİ S İ www.omuegitim.edu.tr UNE ETUDE COMPARATIVE SUR QUELQUES LOCUTIONS ET PROVERBES TURCS ET FRANÇAIS CONCERNANT

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Monsieur, Madame, Madame, Monsieur,

Detaylı

Robert Dossou. Bayanlar, Baylar,

Robert Dossou. Bayanlar, Baylar, 43 Robert Dossou Bayanlar, Baylar, Halihazırda üç görev yürütmekteyim. Benin Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevimin yanı sıra Fransızca Konuşan Ülkeler Anayasa Mahkemeleri Birliği Başkanlığını

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux turc-français

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux turc-français Meilleurs Vœux : Mariage Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Voir Note explicative See Explanatory Note Açõklayõcõ Not'a bakõnõz (TUR) COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Conseil de l Europe - Council

Detaylı

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Fransızca Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Fransızca Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. - Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi sunarım. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Detaylı

Numéro 50 50 pages 50 auteurs / Sujets

Numéro 50 50 pages 50 auteurs / Sujets 4 TL - 2 euro Romanichels Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal www.aujourdhuilaturquie.com O. Necmi Gürmen Que pouvez-vous nous dire des relations entre la Turquie

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Ocak 1981 SALI. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Ocak 1981 SALI. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı leri çin Ba bakanlık Ne riyat ve Müdevvenat Genel Müdürlü üne ba vurulur. 27 Ocak 1981 SALI Sayı: 17233 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. CEREN ZEYNEP PİRİM MAKALE BAŞLIK VE ÖZETLERİ ÖZGÜN MAKALELER

YRD. DOÇ. DR. CEREN ZEYNEP PİRİM MAKALE BAŞLIK VE ÖZETLERİ ÖZGÜN MAKALELER YRD. DOÇ. DR. CEREN ZEYNEP PİRİM MAKALE BAŞLIK VE ÖZETLERİ ÖZGÜN MAKALELER 1. Turkey-EU Customs Union: From a Transitional to a Definitive Framework?, Legal Issues of Economic Integration, N o : 42, Issue

Detaylı

YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ. Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies

YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ. Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies GT Conjonctions en diachronie Nanterre-Modyco 1 le 5 décembre 2014

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU

REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU Voir Note explicative See Explanatory Note Açıklayıcı Not'a bakınız TUR Numéro de dossier File-number Dosya Numarası COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI

Detaylı

FUAF CENAZE FONU SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU

FUAF CENAZE FONU SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU Adı Prénom Hizmetten yararlanacak olan 18 yaşından küçük bekar çocuklar Enfants bénéficiaires de moins de 18 ans Doğum tarihi Doğum yeri Date de naissance Lieu de naissance Uyruğu Nationalité Aile üyeliği

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS SOC 501 Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu 1 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin

Detaylı

Bulletin de liaison et d'information

Bulletin de liaison et d'information Bulletin de liaison et d'information IN" 301 SEPTEMBRE 1987 ...,. '.. ~ Ce bulletin parait en franca1s. allemand, angla1s, kurde, italien, espagnol et turc. Pri x au numéro: (France) 25 FF, (Etranger)

Detaylı

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA 5 ARALIK 2010

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA 5 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI G E N E L A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI 1. Bu soru kitapçığındaki

Detaylı

INSTITUT URD DE PARIS

INSTITUT URD DE PARIS ." INSTITUT URD DE PARIS OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 1988 f Ce bulletin paraît en français, allemand, anglais, kurde, italien, espagnol et turc. Prix au numéro: (France) 25 FF, (Etranger): 30 FF Abonnement

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) FRANSIZCA (Sonbahar Dönemi) 13 EYLÜL 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

La Capitale Européenne de la Culture 2010 : Istanbul, ville majestueuse et envoutante

La Capitale Européenne de la Culture 2010 : Istanbul, ville majestueuse et envoutante Le Consul général de France à Istanbul, Hervé Magro, visite la rédaction d Aujourd hui la Turquie (lire la suite page 5) Hervé Magro L économie turque en 2009 Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir

Detaylı

Après Hillary Clinton, Barack Obama et Angela Merkel, c est au tour de Nicolas Sarkozy de faire une promenade sur le Bosphore

Après Hillary Clinton, Barack Obama et Angela Merkel, c est au tour de Nicolas Sarkozy de faire une promenade sur le Bosphore Carte blanche à Bedri Baykam Le festival de cinéma universitaire «Kısaca» fête ses dix ans (lire l éditoriale de Mireille Sadège page 2) Bodrum, le Saint-Tropez turc Le président de la Chambre de Commerce

Detaylı