Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 www.baka.org.tr 1"

Transkript

1

2 Faaliyet Raporu Sebahattin ÖZTÜRK Antalya Valisi Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU (BAKA), tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 u ncu maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; yerelde planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da sahip bir kurumsal yapının oluşturulması doğrultusunda, yerel ihtiyaçları ve potansiyelleri yerinde tespit edip, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak Bölge dinamiklerini harekete geçirme temel amacını gu den BAKA, faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. BAKA, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında çıkılan Mali Destek Programları ile Bölge ihtiyaçları doğrultusunda kaynak aktarımına devam etmektedir. 20 Milyon TL bu tçe ile 2012 yılı mali destek programı çağrısına çıkılmış olup bu kapsamda 71 proje destek almaya hak kazanmıştır. Proje sahiplerinin de katkılarıyla yaklaşık 32 Milyon TL kaynak 2013 yılı boyunca Bölgeye aktarılmıştır yılında Bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla toplam TL doğrudan faaliyet desteği bu tçesi oluşturulmuş ve bu kapsamda 14 faaliyete destek verilmiştir. BAKA nın bir diğer önceliği olan Bölgeye yatırımcı çekme, Bölge potansiyellerini ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda tanıtma ve yatırım destek faaliyetleridir. Bu kapsamda Batı Akdeniz-Hindistan Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Programının ikincisi du zenlenmiş, programa Hindistan dan meyve suyu, gıda, yenilenebilir enerji, kozmetik, doğaltaş, mobilya ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 47 firma temsilcisi katılmıştır. İşbirliği fırsatları programına katılan işadamlarına Bölgemizin tanıtımı yapılmış, Bölge iş adamları ile ikili göru şme yapmaları sağlanmıştır. Batı Akdeniz in turizm potansiyelinin Amerika Birleşik Devletlerinde tanıtılması amacıyla Amerika nın özellikle doğu yakasında faaliyet gösteren sekiz bu yu k turizm şirketine Bölgenin tanıtımı yapılmıştır. Japonların gu le ve gu l u ru nlerine ilgi duyması, her yıl binlerce Japon turistin gu l bahçelerini ziyaret etmek için Bulgaristan a gitmesi Ajansı harekete geçirmiş, Bölgede yoğun gu l u retimi yapılan Isparta nın da bu pazardan pay alabilmesi için çalışmalar su rdu ru lmu ştu r. Japonya da du nyanın gu l temalı tek fuarı olan Uluslararası Gu l ve Bahçecilik Fuarında Isparta nın gu l potansiyeli tanıtılmış ve Japon Devlet Televizyonu NHK Art ın genel mu du ru ve çekim ekibi tanıtım filmi hazırlamak amacıyla Bölgeyi ziyaret etmişlerdir. Dört gu n su ren programda Isparta da gu l bahçelerini ve tesisleri gezen heyet, ku ltu r turları kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur da tarihi mekânları ve golf sahalarını da ziyaret etmiştir. Japon kanallarında gösterilecek olan bu filmle Batı Akdeniz Bölgesi nin tanıtımı adına önemli bir adım atılmıştır. nın Bölge du zeyinde katılımcılık prensibi ile yu ru ttu ğu bu çalışmalar, Bölgedeki tu m kurum ve kuruluşların verdiği destek ve sahiplenme bilinci ile Bölgenin var olan potansiyellerini harekete geçirecek ve su rdu ru lebilir kalkınmayı ivmelendirecektir. Ajans Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu u yeleri ile Genel Sekreter Tuncay ENGİN başta olmak u zere tu m Ajans personelini 2013 yılı boyunca gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından ötu ru tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim. 2

3 YÖNETİM KURULU 2013 Sebahattin ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Valisi Nurettin YILMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burdur Valisi Vahdettin ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Isparta Valisi Mustafa AKAYDIN Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Bu yu kşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yönetim Kurulu Üyesi Isparta Belediye Başkanı Sebahattin AKKAYA Yönetim Kurulu Üyesi Burdur Belediye Başkanı Çetin Osman BUDAK Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şu kru BAŞDEĞİRMEN Yönetim Kurulu Üyesi Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf KEYİK Yönetim Kurulu Üyesi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cavit ARI Yönetim Kurulu Üyesi Antalya İl Genel Meclisi Başkanı Osman ZABUN Yönetim Kurulu Üyesi Isparta İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim EKİCİ Yönetim Kurulu Üyesi Burdur İl Genel Meclisi Başkanı 3

4 Faaliyet Raporu İçindekiler YÖNETİM KURULU 4 İÇİNDEKİLER 5 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C. Ajansa İlişkin Bilgiler 7 1. Fiziki Durum 7 2. Teşkilat Yapısı 7 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 8 4. İnsan Kaynakları 9 5. Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 15 II. AMAÇ VE HEDEFLER 16 A. nın Amaç ve Hedefleri 16 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 16 C. Ajansın Temel Değerleri ve Çalışma İlkeleri 17 III. FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 18 A. MALİ BİLGİLER Bu tçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 23 B. PERFORMANS BİLGİLERİ Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Proje ve Faaliyet Destekleme Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 34 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 35 A. Üstu nlu kler 35 B. Zayıflıklar 35 C. Değerlendirme 35 V. ÖNERİ ve TEDBİRLER 36 Ek: Proje ve Faaliyet Destekleri Tabloları 37 4

5 2013 Kısaltmalar AB ABD ANSİAD Ar-Ge BAKA BİMER EMITT IGSİAD JETRO KAYS KOBİ KOSGEB MAKÜ ODTÜ OGÜ OSB SDÜ SGK STK TİM TOBB TODAİE TSÜAB TRT TSE TÜİK UNDP YDO WAIPA Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği Araştırma-Geliştirme Başbakanlık İletişim Merkezi Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği Japon Dış Ticaret Teşkilatı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Ku çu k ve Orta Bu yu klu kte İşletme Ku çu k ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Su leyman Demirel Üniversitesi Sosyal Gu venlik Kurumu Sivil Toplum Kuruluşu Tu rkiye İhracatçılar Meclisi Tu rkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tu rkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitu su Tohum Sanayici ve Üretici Alt Birliği Tu rkiye Radyo Televizyon Kurumu Tu rk Standartları Enstitu su Tu rkiye İstatistik Kurumu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yatırım Destek Ofisi Du nya Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği 5

6 Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER (BAKA), tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 u ncu maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. BAKA nın görev alanı TR61 Du zey 2 Bölgesidir (Antalya, Isparta ve Burdur). Ajansın merkezi Isparta da bulunmaktadır. BAKA kamu tu zel kişiliğini haiz olup bu bağlamda kamusal görev ve yetkiler ile donatılmıştır. 6 BAKA, tu m proje ve faaliyetlerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, gu venilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve ku ltu rel değerlere duyarlılık, su rdu ru lebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

7 2013 A. Misyon ve Vizyon Vizyonumuz: Su rdu ru lebilir yerel kalkınmada öncu ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmaktır. Misyonumuz: Antalya, Isparta ve Burdur un su rdu ru lebilir kalkınması için bu tu ncu l bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamaktır. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanun un 5 inci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri şunlardır; Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama su recini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, Bölge plan ve programlarına uygun olarak Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yu ru tu len ve Bölge plan ve programları açısından önemli göru len diğer projeleri izlemek, Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 4 u ncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, Bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gu cu nu artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası du zeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen su re içinde sonuçlandırmak u zere tek elden takip ve koordine etmek, Yönetim, u retim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgu tlenme ve işgu cu eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ku çu k ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, Tu rkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların gu ncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Ayrıca 5449 sayılı Kanun; Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördu ğu bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yu ku mlu du r şeklindeki bilgi toplama başlıklı 6 ncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini su rdu rmek için gerekli gördu ğu bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir. 7

8 Faaliyet Raporu C. Ajansa İlişkin Bilgiler 1. Fiziki Durum Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Encu men binasında m2 lik alanda Isparta Yatırım Destek Ofisi ile birlikte su rdu rmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi Akdeniz Üniversitesi Kampu su, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3 Antalya adresinde 153 m2 alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise Merkez Burç Mahallesi İstasyon Caddesi No: 27 adresinde 250 m2 alanda hizmet vermektedir. Ziraat Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde mu lkiyeti Ziraat Bankası na ait 1 tanesi makam aracı, 3 tanesi Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmak u zere toplam 4 otomobil Ajansımıza tahsis edilmiştir. Mevcut araçların Ajans ihtiyaçlarını karşılamaması u zerine Bölgeye ve Ajansa gelen yatırımcı ve konukların karşılanması ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak u zere 1 minibu s ve 1 otomobil satın alınmış ve 2 otomobil de kiralanmıştır. 2. Teşkilat Yapısı 5449 sayılı Kanun un Ajansın Teşkilatı başlıklı Üçu ncu Bölu mu nde Ajansların teşkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde du zenlenmiştir. Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Ajansın danışma organıdır. BAKA Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, u niversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek u zere oluşturulmuştur. BAKA Kalkınma Kurulu illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda 100 u yeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunda Antalya 50, Isparta 26, Burdur ise 24 u ye ile temsil edilmektedir sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 9 uncu maddesinde Kalkınma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını göru şmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Bölgenin sorunlarına ve çözu m önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 8

9 2013 Baka Kalkınma Kurulu Ayrıca, Kalkınma Kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin, bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönu nde etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili çözu mler u retecek ve bölgenin geleceğine yönelik gu çlu bir perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönu nde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yu ru tu lmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları kullanarak, bölgenin tu m toplum kesimlerinin göru ş ve önerilerini azami du zeyde almaktadır yılının Kalkınma Kurulu birinci toplantısı 4 Nisan 2013 tarihinde Antalya da 57 u yenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Bölge Planına ilişkin sunum yapılmış olup, u yelerin göru ş ve önerileri alınmıştır. Bölge planı kapsamında oluşturulması yararlı olabilecek ekonomik ve sosyal komisyon tu rleri kurul u yelerine sunulmuş, kurul u yelerinin komisyonlar hakkında göru şleri alınıp teknik komiteler oluşturulmuştur. Kalkınma Kurulu 2013 yılı ikinci toplantısı, 27 Haziran 2013 tarihinde Isparta da gerçekleştirilmiştir. 55 u yenin katıldığı toplantıda Expo2016 sunumunun ardından TR61 Du zey 2 Bölgesi Bölge Planı Taslağı sunumu yapılmış, Kalkınma Kurulu u yelerinin göru ş ve önerileri alınmıştır. Daha sonra Kurul çalışmasıyla Bölge Planında yer alacak olan gelişme eksenleri belirlenmiştir yılının son Kalkınma Kurulu toplantısı 24 Ekim 2013 tarihinde 68 u yenin iştiraki ile gerçekleşmiştir. Kalkınma Bakanlığı nı temsilen uzman Erol OHTAMIŞ ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda ilk olarak bölgesel gelişme yaklaşımı hakkında kurul u yeleri bilgilendirilmiştir. Daha sonra Kalkınma Kurulu başkanlık ve katip u yelerin seçimi yapılmıştır. Yapılan oylama neticesinde; Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali EROĞLU Kalkınma Kurulu Başkanlığına, Burdur Tu ccar ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri AK- TAN Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğine, TOBB Isparta İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur BÜYÜKÇULCU ile KOSGEB Burdur Hizmet Mu du r Vekili Hamza Alper DOĞRU Asil Katip Üyeliğine, Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği (IG- SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper BAYHAN ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Mu du ru Adnan YILMAZTÜRK Yedek Katip Üyeliğine seçilmişlerdir. 9

10 Faaliyet Raporu Baka Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Ajansın karar organıdır sayılı Kanun un 10 uncu maddesinde belirtildiği u zere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, bu yu kşehir belediye başkanları veya bu yu kşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Tu rkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu bağlamda BAKA Yönetim Kurulu; Antalya, Isparta ve Burdur Valileri, Antalya Bu yu kşehir Belediye Başkanı, Isparta ve Burdur Belediye Başkanları, Antalya, Isparta ve Burdur İl Genel Meclisi Başkanları ile Antalya, Isparta ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından oluşmaktadır. Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, mu teakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl su reyle dönu şu mlu olarak yu ru tu lu r. Yönetim Kurulu, başkanın daveti u zerine u ye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönu nde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 yılı Temmuz ayında Isparta Eski Valisi Sayın Memduh OĞUZ dan devralan Antalya Valisi Sayın Sebahattin ÖZTÜRK yu ru tmektedir. Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde aylık toplantılarını du zenli olarak yapmıştır sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 11 inci maddesinde Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri yandaki maddelerde belirtilmiştir: 10

11 2013 Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bu tçe sonuçlarını onaylamak. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bu tçeyi revize etmek. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Ajans bu tçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölu mu nu onaylamak. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Yönetim Kurulu gerekli gördu ğu hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en u st amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. BAKA Genel Sekreterliği; Genel Sekreter yönetiminde Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 14 u ncu maddesinde genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. Yıllık çalışma programı ile bu tçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Ajans gelirlerini toplamak, 4 u ncu maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bu tçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje u retme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak u zere yönetim kuruluna öneri götu rmek Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. 11

12 Faaliyet Raporu Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. Personelin performans ölçu tlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yu ru tmek. Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. Yatırım Destek Ofisleri Yatırım destek ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak u zere, en çok beş uzmandan oluşacak şekilde teşkil edilir. Çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığı nın onayı ile artırılabilmektedir. Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karşı sorumludur. Antalya Yatırım Destek Ofisinde 5, Isparta Yatırım Destek Ofisi nde 3 ve Burdur Yatırım Destek Ofisi nde ise 4 uzman personel görev yapmaktadır. Antalya Yatırım Destek Ofisi uzman personel sayısının beşin u zerine çıkarılması için yönetim kurulu kararı ile Kalkınma Bakanlığı na talep iletilmiş olup ilgili konuda Kalkınma Bakanlığı ndan onay alınmıştır. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un 16 ncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hu ku mlere göre yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri şu şekildedir: Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen su re içerisinde, ilgili mevzuatta bir su re belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak u zere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. Başvurular hakkında ön inceleme yapmak sayılı Kanun un 4 u ncu maddesi uyarınca çıkarılacak olan du zenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek. 12

13 2013 Yan sayfada izah edilen yapı doğrultusunda nın organizasyon şeması aşağıdaki şekildedir; Şekil 1: Teşkilat Şeması Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreter İç Denetçi Hukuk Mu şaviri Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Proje Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Destek Hizmetleri Birimi Antalya Yatırım Destek Ofisi Isparta Yatırım Destek Ofisi Burdur Yatırım Destek Ofisi 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ajansın bilgi ve teknolojik altyapısının geliştirilmesinde gerekli olan donanım u ru nlerinin temin edilmesi için aşağıdaki u ru nler satın alınmıştır. Alınan u ru nler hizmetlerin sorunsuz ve kesintisiz su rdu ru lebilmesi için Ajans merkez binası ile Antalya ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinde kullanılmaktadır. Bu tu n bilgi işlem sistemi ve teknik teçhizatlar birbirine entegre olup, birçok sisteme uzaktan erişim imkânı da bulunmaktadır. Ajans hizmet binaları veri, telefon, UPS ve şebeke elektriği için tam kablolama yapılmış ve UPS cihazı ile elektriğin olmadığı durumlarda kesintisiz dakika enerji sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Kurumun tu m elektronik cihazları ve haberleşme ağı UPS den beslenmektedir. 13

14 Faaliyet Raporu Tablo 1: Bilgi İşlem Malzeme Listesi T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI BİLGİ İŞLEM MALZEME LİSTESİ S. No Malzeme Adı Adet 1 Masau stu Bilgisayar 47 2 Dizu stu Bilgisayar 41 3 Netbook 2 4 Yazıcı 12 5 Renkli Yazıcı 7 6 Fotoğraf Baskı Yazıcısı 1 7 Fotokopi Makinesi, Yazıcı 4 8 Kağıt Öğu tu cu 4 9 Fotoğraf Makinesi Video Kamera 2 11 Gu ç Kaynağı 3 12 Switch 6 13 Modem 9 14 Printserver 3 15 Harddisk Flashdisk Ses Kayıt Cihazı 1 18 Projeksiyon Cihazı 6 19 Pointer 1 20 Motorlu Projeksiyon Perdesi 1 21 Telefon (Masau stu ) Telefon (Telsiz) 8 23 Santral Makinesi 3 24 Santral Konsolu 4 25 Server 3 26 Mail Kontrol ve Analiz Cihazı 1 27 Firewall 3 28 Profesyonel Doku man Tarama Cihazı 2 29 Personel Devam Takip Sistemi (PDKS) 3 30 DVR Video Kayıt Sistemi 2 31 Gu venlik Kamerası Navigasyon 8 33 Gu venlik Alarm Sistemi 1 14

15 2013 Ajansın tanıtımı ve faaliyetleri web adresinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Ajans internet sitesi su rekli gu ncel tutulmaktadır. Bölgenin potansiyel yatırımcılara tanıtımının yapılması ve daha geniş kitlelere erişimin sağlanması amacıyla www. investinwmr.org.tr alan adıyla İngilizce internet sitesi bulunmaktadır. Ajans muhasebe işlemleri ve proje destek kapsamındaki su reçler Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) u zerinden yu ru tu lmektedir. Ajans bilgi işlem altyapısının gu çlendirilmesi ve internet altyapısının oluşturulması için kablolu ve kablosuz ağ kurularak gerekli olan donanım ve yazılımlar temin edilmiştir. 4. İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası du zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve su rdu ru lebilirliğini sağlamaktır. 15

16 Faaliyet Raporu Ajans İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda istihdam edilen personel bilgileri aşağıda verilmiştir. Tablo 2: Personel Sayısı BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI Toplam Uzman Personel Sayısı Yıl İçinde İşe Başlayan Uzman Personel Sayısı Yıl İçinde İşten Ayrılan Uzman Personel Sayısı Toplam Destek Personeli Sayısı Yıl İçinde İşe Başlayan Destek Personeli Sayısı Yıl İçinde İşten Ayrılan Destek Personeli Sayısı İç Denetçi Sayısı Toplam Personel Sayısı YILI Ajansımızda 2013 yılı sonu itibari ile 1 Genel Sekreter, 1 iç denetçi, 32 uzman personel ve 6 destek personeli olmak u zere toplam 40 personel görev yapmaktadır. Ajansımızda Bilgisayar Mu hendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mu hendisliği, Endu stri Mu hendisliği, Hukuk, İktisat, İnşaat Mu hendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Kimya Mu hendisliği, Makine Mu hendisliği, Maliye, Matematik, Radyo TV, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve Ziraat Mu hendisliği olmak u zere 17 farklı alanda lisans diplomasına sahip personel istihdam edilmektedir. Yönetim Kurulu nca kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası ile Ajans organizasyon yapısı belirlenmiştir. Belirlenen birimlerin görev tanımları yapılarak personel görevlendirilmiştir. Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi nde 5, Proje Yönetim Birimi nde 5, İzleme ve Değerlendirme Birimi nde 7, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi nde 3, Destek Hizmetleri Birimi nde 6, Antalya Yatırım Destek Ofisi nde 5, Isparta Yatırım Destek Ofisi nde 3 ve Burdur Yatırım Destek Ofisi nde 4 personel görevlendirilmiştir. 16

17 2013 Ajans personelinin birimlere göre dağılımı branşlar bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 3: Personelin Birimlere Göre Dağılımı İç Den. SYKB PYB İDB DİTB DHB Antalya YDO Isparta YDO Burdur YDO Destek Personeli Uzman İç Den. Toplam Kamu Yönetimi İç Denetçi Toplam Hukuk İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Uluslararası İlişkiler Matematik Sosyoloji Bilgisayar Mu h. Elektrik-Elekt.Mu h. Endu stri Mu hendisliği İnşaat Mu hendisliği Makine Mu hendisliği Kimya Mu hendisliği Ziraat Mu hendisliği Uzman Per. Toplam İktisat İşletme Maliye Radyo TV Bilgisayar Sist. Öğretm. Destek Per. Toplam Genel Toplam

18 Faaliyet Raporu Personel ile ilgili diğer istatistiki bilgiler grafikler halinde aşağıda sunulmuştur; Grafik 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Bayan; 6; 15% Erkek; 33; 85% Erkek Bayan Grafik 2: Personelin Statu lerine Göre Dağılımı Uzman Personel; 32; 82% Uzman Personel Destek Personeli İç Denetçi Destek Personeli; 6; 15% İç Denetçi; 1; 3% 18

19 2013 Ajans personelinin tamamı en az lisans du zeyinde mezuniyete sahiptir. Bunun yanında Ajansta görev yapan uzman personelden 5 i doktora öğrencisi, 15 i yu ksek lisans mezunu veya öğrencisi durumundadır. Destek personelinden ise 1 kişi yu ksek lisans mezunu, 2 kişi yu ksek lisans öğrencisi durumundadır. Grafik 3: Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Yu ksek Lisans (Mezun veya Devam Eden); 19; 49% Yu ksek Lisans (Mezun veya Devam Eden) Doktora (Mezun veya Devam Eden) Lisans Mezunu Doktora (Mezun veya Devam Eden); 5; 13% Lisans Mezunu; 15; 38% Grafik 4: Personelin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı İngilizce; 23; 70% İngilizce İngilizce + 1 Yabancı Dil İngilizce + 2 Yabancı Dil İngilizce + 1 Yabancı Dil; 7; 21% İngilizce + 2 Yabancı Dil; 3; 9% Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizcenin yanı sıra 6 kişi Almanca, 2 kişi Arapça, 1 er kişi de Fransızca, İspanyolca, Rusça, Fince ve Urduca başlangıç ve orta du zey dil bilgisine sahiptirler. Ajans personelimizden başlangıç ve orta du zey seviyesinde 7 kişi 2 dil, 3 kişi de 3 dil bilgisine sahiptir. 19

20 Faaliyet Raporu 5. Sunulan Hizmetler Ajansın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bu nyesinde oluşturulan Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Bölge ile ilgili veriler toplamak, gu ncellemek ve veri tabanları oluşturmak, Ulusal kalkınma planına uygun olarak Bölge Planı/Ön Bölgesel Gelişme Planını paydaşların katılımı ile hazırlamak, Ajansın destek stratejilerinin belirlenmesinde Bölge Planı ve ulusal u st ölçekli planlarla uyumluluğunun sağlanması için Proje Yönetim Birimi ile birlikte çalışmak, Ekonomik, sosyal ve ku ltu rel gelişmeyi hızlandırmaya, çevresel şartları iyileştirmeye, bölge potansiyelini harekete geçirmeye, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve rekabet gu cu nu artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, bu araştırmaları yapanlara destek olmak, Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel ve mekânsal analizler yapmak, Bölge Planına uygun olarak operasyonel programlar hazırlamak, Tu m birimlerin çalışma program ve bu tçelerinin konsolide edilmesini sağlayarak Ajansın yıllık çalışma programı ve bu tçe önerisini hazırlamak, Yıllık çalışma programı ve bu tçenin gu ncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek, Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak, Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yu ru tu len projeleri bölge plan ve programları açısından uygun şekilde yu ru tu lmesi için yönlendirmelerde bulunmak, Bölgeye yönelik araştırma sonuçlarını yayınlanmak u zere hazırlamak, Yatırım destek ofislerinden gelen verilerle yatırım alanlarının analizini yapmak, Ulusal ve uluslararası du zeyde yatırım programlarını incelemek ve takip etmek, Ajansın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak, 20

21 2013 Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için tu m birimlerinin koordinasyonunu sağlamak, Ajans faaliyetleri, malî yapısı ve diğer hususlarla ilgili internet sitesi, su reli yayın, broşu r ve katalog du zenlemek ve gu ncellemek ve bu konuda Destek Hizmetleri Birimi ile işbirliği halinde çalışmak, Ajans Mali Yönetim Yeterlilik kriterlerinin tu m birimler tarafından uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, Kalkınma Bakanlığı ve diğer kurumlar ile koordinasyonu sağlamak, Birimlerin ve Yatırım Destek Ofislerinin kurum içi iletişim ve koordinasyonunu sağlamak, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) İşlemlerinin takibini yapmak, Kurum irtibat ve iletişim veri tabanını oluşturmak (Veri tabanının İletişim Bilgileri, Kurum Bilgileri, Göru şme ve faaliyet geçmişi, CV ve çalışmalar vs. detayları içermesi), Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını du zenlemek. Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 4: Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Lokman PEHLİVAN Kocaeli Ü. Endu stri Mu hendisliği Birim Başkanı 2 Gu lden KARAKUŞ Marmara Ü. İşletme (İng.) Uzman 3 Zu beyde GÖRGEÇ Hacettepe Ü. İşletme (İng.) Uzman 4 Yusuf YILMAZ Gazi Ü. Uluslararası İlişkiler Uzman 5 Osman AĞRALI Ankara Ü. Siy. Bil. ve Kamu Yön. Uzman 21

22 Faaliyet Raporu Proje Yönetim Birimi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Proje Yönetim Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bu tçe dağılımını planlamak, Yıllık çalışma programı ve bu tçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak, Sağlanacak destekler için genel çerçeve oluşturmak ve gu ncellemek, Potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama konusunda eğitim faaliyetlerini du zenlemek, Proje önerisine yönelik değişiklik taleplerini değerlendirme ve yönetim kuruluna sunmak, Potansiyel başvuru sahiplerinin aynı anda ve eşit du zeyde bilgilendirilmesini sağlamak, Başvuru rehberini tanıtmak, Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, Başvuru rehberi hazırlamak, belli aralıklarla du zenlemek, gu ncellemek, Proje teklif çağrısını hazırlamak ve gerekli gu ncellemeleri yapmak, Proje teklif çağrısına ilişkin tanıtım toplantıları du zenlemek ve tanıtıma ilişkin materyalleri du zenlemek, Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek, Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, Proje tekliflerinin hazırlanmasında yararlanıcılara teknik destek sağlamak, 22

23 2013 Desteğe hak kazanan yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek, Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözu mu ne yönelik destek vermek, Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim su recinde etkin rol oynamak, Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek, Sözleşme öncesi proje sahiplerini bilgilendirmek, İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek, Proje sahiplerine uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözu mu ne yönelik destek vermek, Proje uygulanmasına yönelik soruları cevaplamak ve bunları ilan etmek, Bağımsız değerlendiricilerin performans denetimini yapmak, Yararlanıcıların yu ru ttu kleri proje veya faaliyetleri ile ilgili sorularını derlemek ve bu soruları Sıkça Sorulan Sorular (SSS) başlığı altında cevapları ile birlikte internet sitesinde yayımlamak. Proje Yönetim Birimi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 5: Proje Yönetim Birimi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Sinan MESUTER Dokuz Eylu l Ü. Uluslararası İlişkiler (İng.) Birim Başkanı 2 Mehmet Fehmi DÜNDAR ODTÜ Bilgisayar Mu hendisliği Uzman 3 Sadık URANLI Işık Ü. Bilgisayar Mu hendisliği Uzman 4 Hasan YÜKSEK ODTÜ Makine Mu hendisliği Uzman 5 Bayram ALTINTAŞ Hacettepe Ü. Matematik Uzman 23

24 Faaliyet Raporu İzleme ve Değerlendirme Birimi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre İzleme ve Değerlendirme Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı na raporlamak, Desteklenecek projelerin uygulama öncesinde, uygulama su recinde ve tamamlanmasının ardından değerlendirmelerini yapmak, performans göstergeleri ile ilgili periyodik değerlendirme raporlarını hazırlamak, Ajansın yu ru ttu ğu programların, desteklediği faaliyet ve projelerin kalkınma bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı du zeylerini tespit etmek ve etki değerlendirmeleri yapmak, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken yasal ve kurumsal altyapının tasarlanmasına katkıda bulunmak, Desteklenen proje ve faaliyetler için oluşturulan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu sağlamak, Ajanstan destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasında rol almak, Projenin risk ve ihtiyaç analizini yapmak ve Genel Sekreterliğe iletmek, Projeye ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, Yararlanıcıların raporlarını ve ödeme planlarını değerlendirmek, Desteklenen projeler kapsamındaki harcamaların usule uygunluğunu denetlemek, Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl su re ile muhafaza etmek, Ajansın sağladığı teknik veya mali desteklerle gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin uygulama su reçlerinde Ajans kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli göru len projelere ön izleme ziyareti yapmak, Sözleşmelerin imzalanmasını mu teakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda göru şu nu Genel Sekretere iletmek, Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngöru len amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hu ku mlerine uygun yu ru mesini sağlamak, Riskleri önceden tespit ederek du zeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsu zlu kler, geri ödemelerle vb. ilgili işlemleri yapmak, Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak u zere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan de- 24

25 2013 ğerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Biriminin göru şu nu iletmek, Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile du zeltici tedbirler ve usulsu zlu k hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Destek Hizmetleri Birimini bilgilendirmek, Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı na sunulmak u zere Genel Sekretere raporlamak. İzleme ve Değerlendirme Birimi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 6: İzleme Değerlendirme Birimi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Kamil Deniz DEMİRBAŞ ODTÜ Kimya Mu hendisliği Birim Başkanı 2 Mustafa PEKTAŞ Atatu rk Ü. Ziraat Mu hendisliği Uzman 3 Metin TATLI Dokuz Eylu l Ü. İşletme (İng.) Uzman 4 Aslıhan CANDAN Gazi Ü. İktisat Uzman 5 Eşref YİĞİTBAŞI Bilkent Ü. İşletme Uzman 6 Abdurrahman ÖZSOY Dokuz Eylu l Ü. Uluslararası İlişkiler (İng.) Uzman 7 Tolga KESKİN Boğaziçi Ü. Elektrik-Elektronik Mu h. Uzman 25

26 Faaliyet Raporu Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Ajansın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması ve Ajansın tu m etkinliklerinde paydaşları ile ilişkisini ve işbirliğini koordine etmek, Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve ortak organizasyonlar gerçekleştirmek, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili birim ve kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası du zeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, Kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Tu rkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmak ve organizasyon değerlendirme raporu hazırlamak, Tanıtım, pazarlama gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ku çu k ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, Ajansın kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve basım faaliyetlerini takip ederek ajansın göru nu rlu ğu nu sağlamak, Kurum iletişim politikasının oluşturulması (şeffaflık, bilgi edinme ilkelerine riayet vs.), Tanıtım ve işbirliği potansiyellerinin tespiti, değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, sınıflandırılmasını yapmak, Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde tu m kurumsal iletişimleri kayıt altına almak (kişi, konu, tarih, değerlendirme, plan, sonuç), Ajansın kullanabileceği tanıtım ve işbirliği yöntem ve kanallarını tespit edip etkinliklerini değerlendirmek, Ajans faaliyetleri çerçevesinde takip edilmesi gereken su reli yayınları araştırmak ve tespit etmek, Yayın ve organizasyon faaliyetlerini du zenlemek ve takip etmek, Kurum toplantılarında alınan kararları duyurmak ve arşivlemek, Yerel, ulusal ve uluslararası basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yu ru tmek. 26

27 2013 Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 7: Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Mehmet PEHLİVAN OGÜ Endu stri Mu hendisliği Birim Başkanı 2 M. Muhsin VURAL US California Elektrik-Elektronik Mu h. Uzman 3 Mehmet Savaş YAVUZ Ege Ü. Radyo-TV Kurumsal İlet. Sor. Destek Hizmetleri Birimi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre Destek Hizmetleri Birimi nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Yararlanıcıların İzleme ve Değerlendirme Biriminin teknik ve hukuki açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak, Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek, Sözleşme feshi, usulsu zlu k vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak, Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri Ajans adına yu ru tmek. Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet du zeyinde mali denetimini yapmak, Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek, İdari ve mali su reçleri yu ru tmek, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek, Kurum toplantılarının organize edilmesi konusunda Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi ile işbirliği halinde çalışmak, Ajansın insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerini yu ru tmek, Ajansın İnsan Kaynakları Politikasını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak, Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri organize etmek, Ajansın gelirlerini toplamak, Ajansın her tu r ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek, Ajansın ilgili birimlerce tespit edilen ihtiyaçlarının teminini sağlamak, Ajansın demirbaş eşya temini ile kayıt ve zimmet işlemlerini takip etmek, Ajansın dış denetimi (her tu rlu harcama ve işlemlerini bağımsız denetim kuruluşlarca incelenmesi) için gerekli çalışmaları yapmak, Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Mu du rlu ğu ne) göndermek. 27

28 Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Birimi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 8: Destek Hizmetleri Birimi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 İsmail KILINÇ Marmara Ü. İktisat Birim Başkanı 2 Burcu ÖNCÜ SDÜ İktisat Muhasebe Sor. 3 İlyas DÖNDÜREN SDÜ İşletme Muhasebe Sor. 4 Su leyman BEKMEZCİ Gazi Ü. Bilgisayar Sistemleri Öğr. Uzman 5 Fatih GÖKBOYUN Anadolu Ü. İşletme İdari İşler Sor. 6 Eray ASLAN Pamukkale Ü. Maliye İdari İşler Sor. Yatırım Destek Ofisleri Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre yatırım destek ofislerinin görev, yetki ve sorumlulukları yandaki gibidir: 28

29 2013 Başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Başvurular u zerinde ön inceleme yapmak, Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek ve ilgili belgeleri dosyalamak, Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek ve takip etmek, Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözu mu nu takip etmek, Yatırımcıların yatırım su reci hakkındaki sorularına tam ve doğru bir şekilde cevap vermek, Dış İlişkiler ve Tanıtım Biriminin du zenlediği tu m bölgesel, ulusal ve uluslararası yatırım ve tanıtım faaliyetlerinde gerekli desteği sağlamak ve işbirliği yapmak, Aylık faaliyet raporları du zenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve Valiliğe iletmek, Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlamak ve ilgili su reçlerde ajansın planlamasına katkıda bulunmak, Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak. Antalya Yatırım Destek Ofisi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 9: Antalya Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Alaattin ÖZYÜREK Ankara Ü. Hukuk Koordinatör 2 Sadettin DİKMEN Ankara Ü. İktisat Uzman 3 Selin ŞEN Dokuz Eylu l Ü. Uluslararası İlişkiler Uzman 4 Seyitcan ALTINKAYNAK Dokuz Eylu l Ü. Maliye Uzman 5 Esra ALAGÖZ KAYA Mimar Sinan Ü. Sosyoloji Uzman Isparta Yatırım Destek Ofisi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 10: Isparta Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Ali Galip BİLGİLİ Dokuz Eylu l Ü. Matematik Koordinatör 2 Abdullah MADENCİ SDÜ İnşaat Mu hendisliği Uzman 3 Ömer Ferda AKYOL SDÜ İşletme Uzman 29

30 Faaliyet Raporu Burdur Yatırım Destek Ofisi nde görev yapmakta olan personel aşağıda listelenmiştir: Tablo 11: Burdur Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Mehmet CANDAN Gazi Ü. İktisat Koordinatör 2 Mustafa NALÇACIOĞLU Dokuz Eylu l Ü. İşletme Uzman 3 Mustafa YÜCE Yıldız Teknik Ü. Makine Mu hendisliği Uzman 4 Ş.Furkan CEYLAN Çankaya Ü. İktisat Uzman İç Denetçi Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan ve tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen organizasyon yapısına göre İç Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak, Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, ama ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden hususlarla soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve Bakanlığa iletilmek u zere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Mu steşarlığı konu hakkında bilgilendirmek. 30

31 2013 İç Denetçi pozisyonunda görev yapmakta olan personelin bilgileri aşağıda verilmiştir. Tablo 12: İç Denetçi Personel Listesi S.N Adı Soyadı Üniversite Bölu m Ünvanı 1 Özer METİN Selçuk Ü. Kamu Yönetimi İç Denetçi 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Ajans bu nyesinde, Genel Sekreterliğe bağlı Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Bu birimlere ilave olarak Genel Sekretere bağlı İç Denetçi ve Hukuk Mu şavirliği pozisyonu bulunmaktadır. İç Denetçi pozisyonu için 2010 yılında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Çıkılan personel alım ilanlarında istenen özelliklere sahip aday bulunmadığından hukuk mu şavirliği pozisyonu için personel istihdam edilmemiştir. İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli gu vence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet su reçlerin tanımlanması, bu su reçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve du zeltici her tu rlu kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır. Ajansta etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. İç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik yapılan faaliyetler ileriki bölu mlerde yer almaktadır. 31

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2014 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2014 Sayfa 1 / 73 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2014 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART, 2014 Sayfa 1 / 73 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2012 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2012 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2016 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Isparta ve Burdur illerimizi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU BAKA Yayın No: 2011-23 MART 2011 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SUNUŞU Gelişmiş ülkelerde

Detaylı

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82 Sayfa 1 / 82 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2016 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2017 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Isparta ve Burdur illerimizi kapsayan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS 6 AYLIK ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2011 Sayfa 1 / 103 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART 2012 1 2 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2017 YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2017 YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2017 YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Isparta ve Burdur

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART 2012 Sayfa 1 / 73 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART 2012 1 2 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Kanun una dayanarak ülkemizde faaliyetlerini yürütmekte olan kalkınma

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2013 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu K alkınma Ajansları, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı... 8 Yönetim Kurulumuz...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı... 8 Yönetim Kurulumuz... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 5 1.3.1 Fiziksel Yapı... 7 1.3.2 Teşkilat Yapısı... 8 Yönetim Kurulumuz... 12 1.3.3 Bilgi Kaynakları ve Teknolojik Kaynaklar... 15 1.3.4 İnsan

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI

AHİLER KALKINMA AJANSI 1 Sunuş Mehmet CEYLAN Nevşehir Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ www.dika.org.tr Batman ı Mardin ı Siirt ı Şırnak Dicle Kalkınma Ajansı, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak - 31 Aralık 2011)

2011 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak - 31 Aralık 2011) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak - 31 Aralık 2011) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı