DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ İTFAİYE PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ İTFAİYE PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012)"

Transkript

1 DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ İTFAİYE PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (19 Aralık 2012) ADAYIN TC KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : İMZASI : GENEL BİLGİLER ve SINAV KURALLARI 1. Soru kitapçığı, Belediye İtfaiye Yönetmeliği nin 23.maddesine uygun olarak hazırlanmış olup sorular; % 60 oranında Mesleki Temel Eğitim ve % 40 oranında Genel Eğitim konularından oluşmaktadır. 2.Kitapçıktaki soru sayısı 50 olup, sınav süresi 80 dakikadır. 3.Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 4.Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Sınav süresi boyunca hiçbir aday salondan ayrılamaz ve tekrar dönüp sınava devam edemez. 5.Tüm cevaplar, optik cevap kâğıdına işaretlenecek ve sınav sonrası sadece optik cevap kâğıdı değerlendirilecektir. Adayın kodlamalarda kaydırma vb. hata yapmasından yine kendisi sorumlu olacaktır. 6.Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. 7.Soru kitapçığındaki boş yerler müsvedde olarak kullanılabilir. 8.Optik cevap kâğıdındaki ilgili alanlar aday tarafından dikkatlice doldurulacak ve imzalanacaktır. 9.Adaylar sınav salonuna girişte cep telefonu vb. iletişim araçları ile her tür kitap, ders notu gibi materyalleri salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Aksi davranışta bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2 1.Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almamaktadır? A) Hukuk devleti B) Laik devlet C) Sosyal devlet D) Halkçı devlet E) İnsan haklarına saygılı devlet 2. Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan birisi olarak 1982 Anayasasında sayılmıştır? A) Düşünce hürriyeti B) Yaşama hakkı C) Seçme hakkı D) Sendika hakkı E) Sosyal güvenlik hakkı 3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında bir yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır? A) Anayasa Mahkemesi B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu C) Yargıtay D) Danıştay E) Uyuşmazlık Mahkemesi 4.Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılmasına yönelik yasanın kabul edilme gerekçelerinden biri değildir? A) Yönetimde iki başlılığa neden olması B) Laik düzene geçişe engel olması C) Cumhuriyet karşıtlarının halifenin etrafında toplanması D) Halifenin padişah gibi davranması E) Halifenin TBMM Hükümeti ne bağlılığı vurgulaması 5.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti nin İmzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması B) Fransa ile Ankara Antlaşması C) Ermenistan ile Gümrü Antlaşması D) İngiltere ile Londra Antlaşması E) Azerbaycan ile Kars Antlaşması 6.I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını bölüşmek için çeşitli antlaşmalar yapmışlardır. Osmanlı Devleti nin Ortadoğu toprakları hangi devletler tarafından ve hangi antlaşma ile paylaşılmıştır? A) Londra Antlaşması İngiliz ve Ruslar B) Sykes-Picot Antlaşması- İngiliz ve Fransızlar C) St.Jean de Maurienne Antlaşması- Fransız ve İngilizler D) Petrograt Protokolü-Ruslar ve İngilizler E) İstanbul (Boğazlar) Antlaşması- İngiliz ve İtalyanlar 7.Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî (Ulusal Ant) nin özelliklerinden biri değildir? a) A) I.Dünya savaşı öncesi sınırları esas almaktadır B) Anadolu daki milli hareketin siyasal zaferidir c) C) Tam bağımsızlığı hedef almıştır D) Kongrelerde alınan kararların Meclis-i Mebusan a yansımasıdır E) Azınlıklara ayrıcalıklar tanınmasını reddetmiştir 8. I. Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etti II. M.Kemal Paşa yayınladığı genelge ile Anadolu da yetkili organın Temsil Kurulu olduğunu açıkladı III. Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu IV. İstanbul Hükümeti ile Anadolu nun haberleşmesi yasaklandı Milli Mücadele yıllarında meydana gelen yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Amasya Genelgesi B) Balıkesir Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Sivas Kongresi E) Alaşehir Kongresi 9.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğunu sona erdiren sebeplerden değildir? A) İstifa B) Memurluktan çıkarma C) Ölüm D) Emeklilik E) Askere alınma 10. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğu Kanununda düzenlenen Memurluk sınıflarından değildir? A) Genel İdari Hizmetleri Sınıfı B) Teknik Hizmetler Sınıfı C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı D) Din Hizmetleri Sınıfı E) Kamu Hizmetleri Sınıfı 11.Devlet Memurları Kanununda belirtilen memurluktan çıkarma fiilleri hakkında öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? A) 7 gün B) 1 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 2

3 12.Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezalarından değildir? A) Uyarma B) Kınama C) Aylıktan kesme D) Görev yerini değiştirme E) Memurluktan çıkarma 13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de, da nın yazımı doğrudur? A) Bunları daha önce bir kitapda okumuştum B) Toplantıya seni, yada velini bekliyorum C) Dünkü sınava, Ayşe de girdi D) Yine derste uyuyakalmışım E) Mahallemiz de yeni bir çocuk parkı açıldı 14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eki mı, mi, mu, mü yanlış yazılmıştır? A) Onu gördüm mü çok heyecanlanıyorum B) Seni mi yoksa beni mi çağırdı C) Uzakmı uzak bir köyde yaşıyordu D) Beni dinliyor musunuz? E) Bahar geldi mi tabiat canlanır 15.Seçeneklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Ali Dayı B) Müslümanlık C) Sayın Rektör D) Van Gölü E) Erol Bey 16.Hangi seçenekte kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) TBMM ye B) Allah ın C) (ben) Türk üm D) 1985 te E) Karadeniz Teknik Üniversitesi ne 17.Hangi seçenekte ki nin yazımı doğrudur? A) Sendeki para bende olacakki B) Yarın belki giderim C) Evde ki misafirler gitti mi? D) Madem ki gelmeyecektin, niye söz verdin E) Duydumki, unutmuşsun, gözlerimin rengini 18. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini etkileyen unsurlardan biri değildir? A) Kültür B) Siyasi görüş C) Din D) Sosyo-Demografik faktörler E) Mesafe 19.Aşağıdakilerden hangisinde mesajı ileten unsurların yüzdeleri doğru verilmiştir? A)Beden dili % 57 Ses % 36 B) Beden dili % 55 Ses % 7 Dil(kelimeler) % 38 C) Beden dili % 55 Ses % 38 D) Beden dili % 38 Ses % 55 E) Beden dili % 50 Ses % Aşağıdakilerden hangisi mesafe biçimlerinden biri değildir? A) Mahrem mesafe B) Kişilerarası mesafe C) Kitle mesafesi D) Sosyal mesafe E) Genel mesafe 21.İçinde bulunduğumuz Aralık ayı içinde Resmi Gazetede yayımlanan ve 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulması sağlayan 6360 sayılı Kanunda, tüzel kişiliği kaldırılan köylerdeki vergi yüklerinin artmaması için, bazı vergilerin buralarda 5 yıl süreyle alınmayacağı belirtilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu vergilerden biri değildir? A) Emlak Vergisi B) Çevre Temizlik Vergisi C) Eğlence Vergisi D) Motorlu Taşıtlar Vergisi E) İlan ve Reklam Vergisi 22.Belediye meclisinin üye sayısı nüfusa bağlı olarak değişir. Buna göre, bu sayı en az ve en çok kaç olabilir? A) 9-55 B) C) D) E)

4 23.Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek B) Şartlı bağışları kabul etmek C) Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek D) Belediye personelini atamak E) Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak 24. I. İl II. Belde III. Coğrafi Bölge IV. Köy V.Mahalle 1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde yerel yönetim birimi kurulamaz? A) Yalnız V B) Yalnız IV C) Yanlız I D) Yalnız III E) III ve V 25. Aşağıdaki yapılardan hangisi "İmar Affı Kanunu" hükümlerinde yararlanabilir? A) Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde inşa edilen yapılar B) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere ya da hukuk tüzel kişilerine ait yapılar C) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz eden ve konut olarak kullanılan yapılar D) Başkasının arsa ve arazisi üzerine yapılmış gecekondular E) Her ölçekte imar planında başka amaçla tahsis edilmiş alanlardaki, sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları 26. Aşağıdakilerden hangisi 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu uygulaması gören taşınmazın hak sahibine tahsisinde yetkili değildir? A) Maliye Hazinesi B) Belediye C) Koruma Kurulu D) İl Özel İdaresi E) Vakıflar Genel Müdürlüğü 27.Yapı kullanma izin belgesi (iskan izni) verilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kendi parseli içinde inşa edilmiş binalara B) Temel ve çatıda yalıtım yapılmış binalara C) Onaylı projesinde uygun yapılmış binalara D) İnşaat ruhsatı olan binalara E) Balkon ve konsol genişlikleri şartnamelere uygun binalara 28.İmar mevzuatına göre inşaat ruhsatı alındıktan sonra kaç yıl içinde inşaata başlanmalı ve başlandıktan sonra kaç yıl içinde bitirilmelidir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 5 C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 E) 5 ve 5 29.Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına kaç metreden yakın mesafedeki yerlere içkili yer ruhsatı verilemez? A) 10 metre B) 50 metre C) 100 metre D) 200 metre E) 250 metre 30. Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler iş yerlerini Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat ettiklerinde başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde ne kadar süre içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilmelidir? A) Aynı gün B) 3 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 31.Aşağıdakilerden hangisi sigaranın yasaklanması sebeplerinden olamaz? A) Tüm kanserlerin % 30 unun nedeninin sadece sigara olması B) Dünya Sağlık Örgütü nün yayınladığı son rapora göre dünya genelinde tüm ölümlerin % 35 i kanserden meydana geliyor olması C) Sigara fiyatlarından yüksek vergi alınıyor olması D) Sigara içenlerin % 50 si sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor olması E) Günde 1 paket sigara içen birinin içmeyene göre akciğer kanserine yakalanma ihtimalinin 20 kat fazla olması Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde sigara içilebilir? A) Bebekli evlerde B) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında C) İlkokullarda D) Adliye binasında E) Belediye binasında 4

5 33. Metal, cam, kağıt ve karton, meşrubat ve içecek kartonları, plastik gibi maddelerin bir üretim süreci içinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilip ikinci kez kullanılması işlemi hangi kavramla ifade edilmektedir? A) Geri besleme B) Geri dönüşüm C) Geri bildirim D) Geri tepme E) Geri sayım 34.Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda çevre kirliliğinin içinde yer almaz? A) Hayvanlar B) Siyasi sistemler C) İnsanlar D) Bitkiler E) Tarihi eserler 35.Motorlu araç işletenler, Karayolu Trafik Kanunundan doğan hukuki sorumluluklarını karşılamak üzere hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? A) Zorunlu mali sorumluluk sigortası B) İhtiyari mali sorumluluk sigortası C) Yeşil kart sigortası D) Taşımacılık mali sorumluluk sigortası E) Emtia nakliye sigortası 36.Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre milli müdafaa mükellefiyetlerinin ülkenin tamamı veya bir kısmında uygulanmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Belediye Encümeni B) Belediye Meclisi C) Bakanlar Kurulu D) Belediye Başkanı E) İl Genel Meclisi 37.Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre milli müdafaa mükellefiyeti kapsamında askeri ihtiyaçları vermeye veya askeri hizmetleri yapmaya aşağıdakilerden hangileri mecburdur? A) Türk vatandaşları B) Türkiye de yaşayanlar C) Türkiye de yerleşik yabancılar D) Türkiye de çalışanlar E) Hepsi 38.Aşağıdakilerden hangisi milli müdafaa mükellefiyeti kapsamındadır? A) 18 yaşından küçük olanlar B) yaş arası sağlıklı erkekler C) 65 yaşından büyük olanlar D) Malul ve sağlığı bozulmuş olanlar E) Bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe kadınlar 39.Aşağıda verilenlerden hangisi Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin amaçlarından biri değildir? A) Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımı esnasında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini sağlamak B) Konutların yapımı esnasında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini sağlamak C) Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında oluşabilecek mal kaybını telafi etmek D) Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının söndürülmesini sağlamak E) Yangın sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun usul ve esaslarını belirlemek 40. Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin kapsamına girmez? I. Her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletmeler II. Sabit ve hareketli tesislerde yapılacak ilave değişiklik ve onarımlar III. Silahlı kuvvetlere ait eğitim ve tatbikat alanları IV. İşletmelerin tasarım ve işletim esasları V. İşletmelerde yangına karşı alınacak tedbirler A) Yalnız I B) I ve II C) II -III- V D) I, IV ve V E) Yalnız IV 41.Aşağıdakilerden hangisi düşük veya orta tehlikeli kullanım alanları sınıfına girmez? A) Hastaneler B) Konutlar C) Bürolar D) Ahşap koruyucu ve vernik imalatı yapan yerler E) Oteller 42.Türk itfaiye tarihinde yangınlara karşı alınan ilk yazılı tedbir ve yapılan ilk düzenleme hangi padişah zamanında ve hangi tarihte gerçekleşmiştir? A) III. MURAT-1579 B) Kanuni Sultan Süleyman-1520 C) Fatih Sultan Mehmet-1456 D) Yavuz Sultan Selim-1516 E) Murat Hüdavendigar yılında Yangınlara müdahale amacıyla tulumbayı icat eden mühendis kimdir? A) Tulumbacı Mahmut B) Yaver Hasan C) Gerçek Davut D) Yeniçeri Mehmet E) Müfessir İhsan 5

6 44. Türk itfaiye tarihinin çekirdeğini oluşturan ilk itfaiye teşkilatının adı nedir? A) Yeniçeri Ocağı B) Asakir-i Mansure C) Nizam-i Cedid D) Tulumbacı Ocağı E) Danışman-ı Hümayun 45. Yerel yönetimlerde itfaiye teşkilatı hangi organın kararı ile kurulur? A) T.B.M.M. B) Belediye Meclisi C) Belediye Encümeni D) İl Genel Meclisi E) İl Özel İdaresi 50.Bilinci kapalı ve nefes almayan bir kişiyle karşılaşıldığında tek kişi isek ilk önce yapılması gereken nedir? A) 112 yi aramak B) Kompresyona başlamak C) Derlenme pozisyonuna almak D) Yan yatırmak E) Ayaklarını yükseltmek TEST BİTTİ 46.Aşağıdakilerden hangisi Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre itfaiye teşkilatının mesai/dinlenme düzenlerinden değildir? A) 48/72 B) 24/48 C) 12/24 D) 12/12 E) 12 saatten az mesai 47.Hava yolu tıkanıklığı olan kişide Heimlich manevrası hangi sırayla yapılır? 1. Diğer el ile baskı yapılan el kavranır 2. Hastanın arkasına geçilir 3. Bir elimiz yumruk yapılıp göbek ile göğüs kemiği arasına konur 4. İçe, yukarı ve kendimize doğru kuvvetlice bastırırız A) B) C) D) E) Temel yaşam desteğinde bası/soluk oranı nasıl olmalıdır? A) 15:1 B) 15:2 C) 15:3 D) 30:5 E) 30:2 49. Temel yaşam desteğinde C harfi neyi temsil eder? A) Havayolunun açılması B) Ayakların yükseltilmesi C) Dolaşımın sağlanması için kompresyon yapılması D) Oksijen takılması E) Uygun pozisyon verip 112 nin aranması 6