Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla"

Transkript

1 1 (I) Bu son sergimdeki resimler hava, kuşlar ve doğa ağırlıklı...(ii) Daha önceki sergilerimde de yine doğa vardı; ama kuşları anlatmamıştım. (III) Kuşlar, insana özgürlük, hafiflik, sonsuza gidiş, uzak diyarlara taşınma duygusu aşılıyor. (IV) Yeni çalışmalarımı nadolu'ya yönelik yapmayı düşünüyorum. (V) nadolu'nun saflığı, içtenliği, birikimi, karşılık beklemeden cömertliği büyük şehirlerimizde ne yazık ki yok. (VI) Onun için nadolu'nun bize verdiklerinin kendimce bir karşılığı olsun diye nadolu özverisini resmetmeyi planlıyorum. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir "tasarı"dan söz edilmektedir? ) II. ve III. B ) I. ve II. C ) IV. ve VI. D ) III. ve IV. E ) V. ve VI. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, bir romanın insana sunduğu nice olanaklar vardır. Hiç gitmediğimiz yerlere onların sayesinde gideriz. Hiç duymadığımız kavramları onlarla duyarız. Kitaplar, kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlarda bize kucak açar. Üstelik onları bir okumayla atacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Onları,... Bu paragrafı en iyi tamamlayan cümle, aşağıdakilerden hangisidir? )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla kıyamazsınız. B )...bir kez okuyunca zaten anlamışsınızdır demektir. C )...atmak kadar yanlış bir şey yoktur; atacağınıza bir kuruma bağışlamak en iyisidir. D )...kaç kez okursanız okuyun onlardan her okuyuşta farklı bir tat alır, farklı bir anlam çıkarırsınız. E )...klasik yapan özgün olmalarıdır 3 Güneşten çatlayan toprak, yağmuru nasıl hasretle beklerse, günlerdir yağmurdan ve selden çok çeken İstanbul da güneşli günleri öyle bekliyor. Bu cümlede, özlem çeken iki şey, aşağıdakilerden hangisidir? ) Toprak ve İstanbul B ) İstanbul ve güneş C ) Güneş ve yağmur D ) Yağmur ve toprak E ) Güneş ve toprak 1

2 4 Yetenek olmadan güzel sözler, hayaller ve söylemler üretmek çok zordur; fakat kabiliyetimiz olduğu halde bunu nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek, kapasitemizin tamamını kullanamayız. Her iyi ve hızlı koşan insandan nasıl iyi atlet olmazsa, Türkçe konuşan ve yazan her kişiden de iyi bir şair olmayacağı muhakkaktır. tletler, nasıl nefeslerini ve enerjilerini iyi kullanmayı teknikleriyle öğreniyorlarsa, şairlerin de özellikle kullandıkları dilin inceliklerini iyi bilmeleri, milli kültürü tanımaları, geçmişteki şiir örneklerini iyi tahlil etmeleri ve araştırmaya dayalı bir yapı içinde öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri gereklidir. Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi bir şairde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? ) Toplumsal değerleri iyi bilme B ) Yetenekli olma C ) Dile hâkim olma D ) raştırmacı olma E ) Toplumun nabzını tutma 5 Tarih, bir bilim olarak sürekli geçmişten bahseder; ama siz tarihi masal dinler gibi dinlemekten vazgeçerseniz ondan, geleceğin ipuçlarını yakalayabilirsiniz. şağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? 6 Bayburt'a gidiyoruz, Şair Zihnî'nin memleketine... Yergiye ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine... On sekiz senelik ilk gurbetten sonra "Mevla'm izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı cihanda âdeme vatan gibi" diye yurdunu seven adamdı o. Kıymetli biriydi; fakat hem dürüst hem de sözünü sakınmaz biri olduğu için memleket memleket dolaşmak zorunda kalmıştı. Bu parçada yazar, düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur? ) lıntı yapma B ) Tanımlama C ) Benzetme D ) Sayısal verilerden yararlanma E ) Karşılaştırma 7 şağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? ) Takdir belgesi alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyordu. B ) İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşımamalısınız. C ) Ne dün ne de bugün bize gelebildi arkadaşım. D ) Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık edinmişti. E ) Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye çalışıyoruz. ) Her insanın geçmişten çıkaracağı dersler vardır. B ) Kendi tarihinden yararlanmayan milletler, tarihten silinmeye mahkûmdur. C ) Tarih bir milletin kimliğini oluşturan en önemli unsurdur. D ) Geçmişten yararlanmayı bilirsek geleceğe de yön verebiliriz. E ) Evrenselliğe ulaşmanın yolu, ulusal değerlerden geçer. 2

3 8 şağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı, bir şeyi anımsatma" anlamı vardır? ) Beni aramayı nasıl unutursun! B ) Mutlu olmayı kim istemez ki bu hayatta? C ) Ne yazık ki eğitim seviyemiz her yıl kötüye gidiyor. D ) Yarın bu kitabın iadesi için son gün, unutma. E ) Herkes yerine otursun! 11 Kalanlı bir bölme işleminde bölen 31, bölüm 13 tür. Bu işlemde, bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 434 B ) 412 C ) 438 D ) 402 E ) Düşünce dünyasında değişiklik yapamayanlar, zamana karşı koyamaz. ltı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? ) Yetkili memur, şikâyet dilekçesine şöyle bir göz atıp dilekçeyi incelemeden masaya bıraktı. B ) Sanatçıların, ürün vermekte karşılaştığı güçlükler, onu yıpratan gerçeklerdir. C ) rkadaşının oyunlarına katılmamak için gösterdiği çaba boşa gitmişti. D ) O, sadece yaşadığı çağın duyarlılığına seslenen bir yazar olduğundan unutulup gitmişti. E ) Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı, sık sık hatırlar ve çevresindekilere de anlatırdı. 10 şağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? 12 ) B ) C ) D ) E ) yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur? ) 13 B ) 10 C ) 14 D ) 12 E ) 15 ) Yurt dışı seyahatlerinde THY'yi tercih ediyor. B ) Çocuklar 23 Nisan'da TBMM'ye gittiler. C ) Birçok öğrenci YÖK'ün kararlarını bekliyor. D )İETT'nin otobüs filosu yenileniyor. E ) Yükseköğrenimini KKTC'nde yapmış. 3

4 14 Dört tanesi 25 ten büyük birbirinden farklı iki basamaklı 7 doğal sayının toplamı 170 tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? ) 39 B ) 46 C ) 42 D ) 52 E ) Folk dance is a term referring to any kind of dance which has been developed within a traditional community, rather than being created by a choreographer or teacher. Steps and patterns are passed on from one generation to another, gradually undergoing a process of change. Many folk dances have their origins in ritual and express the character the community who dance them. ccording to text, folk dance ) remained the same since it was created B ) is the creation of modern choreographers C ) originated in conventional societies D ) has repetitive steps and patterns E ) depends on geographical conditions 16 We know that dogs are a human's best friend. They love us we love them.. Many scientists think they came from wolves 15,000 years ago. lthough wolves are wild and dogs are tame, they are still a lot alike. Both wag their tails when happy and put their tails between their legs when scared. ) Working dogs guide blind and wheel chair-bound people B ) However, we're not so sure where they came from C ) So they're good at finding things using their keen senses D ) Some were trained to do more than keep us company E ) Handlers teach the dog how to find specific things 17 By the time it mid-summer, I at this firm for about ten years. ) would be / had worked B ) has been / will be working C ) was / could have worked D ) will be / will have worked E ) is / will have worked 18 When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and for about 90 minutes. ) roast B ) fry C ) grill D ) bake E ) chop 4

5 19 şağıdaki işlemlerden hangisi Microsoft Word 2007'de bir paragraftaki herhangi bir kelimeye uygulandığı zaman o paragrafın tümü seçilir? ) Farenin sol tuşuyla hızla 3 kez tıklama B ) CTRL tuşu basılı tutularak tıklama C ) Shift tuşu basılı tutularak tıklama D ) Farenin iki tuşuyla birden tıklama E ) Farenin sol tuşunu iki saniye basılı tutma 20 şağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı hızını belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir? ) 1 Mbps B ) 2 Mb C ) 512 Kb D ) 4 b E ) 4 GB 21 Microsoft PowerPoint 2007'de sunuyu en başından başlatmak için aşağıdaki tuşlardan hangisine basılır? ) F5 B ) F4 C ) F2 D ) F1 E ) F10 22 şağıdakilerden hangisi bir adresidir? ) B ) C ) D ) E ) ftp://ftp.mebnet.net 23 Geçtiğimiz günlerde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) li Nasuh Mahruki B ) tilla Özdemir C ) Fırat lakuş D ) Fatih Yarımbaş E ) Saydun Gökşin 24 Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Başkanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) Mehmet Türker B ) Şafak Öneri C ) hmet Kakan D ) Nevvar Nolan E ) Gülden Çiftçioğlu vrupa Kültür Başkentleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Guimaraes - Maribor B ) Plzen - Mons C ) arhus - Valletta D ) Umea - Riga E ) Marseille - Kosice 5

6 26 Mayıs, 2011 tarihinde imzaya açılarak ilk imzayı Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı, içeriği özetle şiddet mağduru kadına, mülteci statüsüyle sığınma hakkı olan ve 1 ğustos, 2014 tarihinde 10 vrupa ülkesinde yürürlüğe giren sözleşmenin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Şiddet Gören Kadın Hakları Sözleşmesi B ) vrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi C ) vrupalı Kadınların Korunması Sözleşmesi D ) vrupa Kadın Hakları Sözleşmesi E ) Kadınların vrupa Ülkelerine Sığınma Hakkı Sözleşmesi 27 6 Haziran - 5 Temmuz, 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17'nci TÜRKSOY Ressamlar Buluşması 14 ülkeden 16 ressamın katılımı ile gerçekleşmiştir. Ülkemizi Kemal Behçet Caymaz'ın temsil ettiği söz konusu organizasyon aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir? ) Özbekistan B ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti C ) Türkiye D ) zerbaycan E ) Türkmenistan 28 Türkiye, İngiltere'nin Kıbrıs'ı tek taraflı ilhak etme kararını hangi antlaşma ile resmen kabul etti? ) Londra Barış ntlaşması B ) Mondros teşkes ntlaşması C ) Sevr Barış ntlaşması D ) Lozan Barış ntlaşması E ) Mudanya teşkes ntlaşması 29 şağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere, Kıbrıs'ta üs bulundurma hakkını almıştır? ) Garanti antlaşması B ) Zürih antlaşması C ) Londra antlaşması D ) skeri İttifak antlaşması E ) nkara antlaşması Şubat 1975'de Kıbrıslı Türklerin çok partili, demokratik, parlamenter sisteme geçme ve eşitlik temellerine dayalı federal bir yönetime gerek duyması nedeni ile meydana getirilen siyasi oluşumun adı nedir? ) Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi B ) Genel Komite C ) Kıbrıs Türk Federe Devleti D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E ) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Temmuz 1974 Barış Harekatı yapıldığı tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda CHP-MSP koalisyon hükümeti bulunmaktaydı. Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulan hükümetin diğer ortağı olan MSP'nin lideri hangi siyaset adamıydı? ) dnan Menderes B ) Necmettin Erbakan C ) lpaslan Türkeş D ) Süleyman Demirel E ) Celal Bayar 6

7 32 Ziya Tepe, Girne Dağları'nın hangi bölümünün en yüksek noktasıdır? ) Kayalar Dağları B ) Lapta Dağları C ) Beşparmak Dağları D ) Girne Dağları E ) Kantara Dağları 35 Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmene, yazılı savunma yapabilmesi için verilecek süre kaç iş gününden az olamaz? ) 7 B ) 3 C ) 5 D ) 10 E ) KKTC' nde deprem gözlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır? ) Meteoroloji Dairesi B ) Enformasyon Dairesi C ) Şehir Planlama Dairesi D ) Harita Dairesi E ) Jeoloji Dairesi 34 Kıbrıs'ta en bilinen karstik aşındırma şekilleri mağaralardır. Ülkemizde turizme de açılan İncirli Mağarası hangi köyümüzdedir? ) Koruçam B ) Çamlıköy C ) Esentepe D ) Çınarlı E ) İncirli 36 şağıdakilerden hangisi Öğretmenlik görevinin sona erme hallerinden biri değildir? ) Kamu Hizmeti Komisyonu'nca görevden sürekli olarak uzaklaştırılmaları halinde B ) Emekliye ayrılmaları halinde C ) Kendi istekleri ile Öğretmenlikten çekilmeleri halinde D ) daylık süresi sonunda başarısız görülen adayların görevlerine son verilmesi halinde E ) Haklarında cezai kovuşturma başlatılması halinde 37 Öğretmenler Yasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin ödev ve sorumluluklarından biri değildir? ) Uygulamayı isteme B ) Görev yerine gelme C ) Emirlere uyma D ) Mal bildiriminde bulunma E ) Bağlılık 7

8 38 Öğretmenlerin sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Sicil raporları değerlendirme sonuçları B ) ldıkları disiplin cezaları C ) Denetleme ve Değerlendirme Raporları D ) ldıkları ödüller E ) Eğitim ve öğrenim durumu 39 Öğretmenler Yasasına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik görevine ilk kez atanacaklarda aranan genel niteliklerde bulunmayan bir ifadedir? ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak B ) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak C ) Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak D ) On sekiz yaşını bitirmiş olmak E ) Lisans diplomasına sahip olmak 40 Öğretmenler Yasasına göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma cezası gerektiren eylem ve davranışlardan biridir? ) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek. B ) Bir yılda izinsiz veya özürsüz olarak toplam on gün kesintisiz göreve gelmemek. C ) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek. D ) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak. E ) Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması dışında görevini gereksiz biçimde terk etmek. 41 Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak kaç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir? ) 10 B ) 3 C ) 5 D ) 1 E ) Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdaki durumların hangisinde, geçici görevlendirme yapma yetkisini kullanamaz? ) sıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, burs, doğum, kurs nedeniyle yasal izinli bulundukları dönemlerde B ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddeleri gereğince ödeneksiz izin verilen öğretmenlerin izinli oldukları dönemler için C ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddelerine uygun olarak, zaruret halinde, onbeş güne kadar olan mazaret izin hakkını kullanan öğretmenlerin mazaret izinli oldukları dönemlerde D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında diğer ülkelere öğretmen olarak gönderilen öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki görevleri başına dönünceye değin geçen dönemlerde E ) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde ve Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için 8

9 43 Başmuavinlik görevini yürütenlere maaşlarına ek olarak ne kadar bir ödenek verilir? ) Çekmekte olduğu maaşın %5'i kadar B ) Çekmekte olduğu maaşın %6'sı kadar C ) Çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar D ) Çekmekte olduğu maaşın % 7'si kadar E ) Çekmekte olduğu yıllık maaşın 1/36'sı kadar 44 Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmenlere disiplin cezasını soruşturma belgelerini aldığı tarihten başlayarak kaç iş günü içerisinde verir? ) 5 B ) 3 C ) 15 D ) 30 E ) Yüksek Mahkeme aşağıdakilerden hangisinin görevlerini yapmaz? ) Yargıtay B ) Danıştay C ) nayasa Mahkemesi D ) Yüce Divan E ) Yüksek İdare Mahkemesi 46 Bakanlar Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bakanlar Kurulu'nu kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç onbeş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür. B ) KKTC Bakanlar Kurulu Başbakan ve Bakanlardan oluşur. C ) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini güven oyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir. D ) Bakanlar Kurulu'na Cumhuriyet Meclisi dışından girmiş olan bakanların yasama dokunulmazlığı yoktur. E ) Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'nca atanıncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder. 47 "Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir." Yukarıdaki ifade nayasamızda belirtilen haklardan hangisinin açıklamasıdır? ) Özel olarak korunma hakkı B ) Sağlık hakkı C ) Sosyal güvenlik hakkı D ) Hayat ve vücut bütünlüğü hakkı E ) Kişi dokunulmazlığı 9

10 48 şağıdakilerden hangisi nayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açamaz? 49 ) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Siyasal partiler B ) Sendikalar C ) Başbakan D ) Cumhurbaşkanı E ) Dokuz Milletvekili 50 I. Şans başarısı daha düşüktür II. Kapsam geçerliği daha yüksektir III. Üst düzey davranışları ölçmekte daha başarılıdır IV. Puanlama yönünden daha kullanışlıdır V. Test hazırlama yönünden daha kullanışlıdır Yukarıdaki bilgilerden hangileri çoktan seçmeli testlerin doğru/yanlış testlerine göre üstünlüklerini vermektedir? ) I, III B ) I, II C ) II, III D ) I, II, III E ) II, III, V Bir okulda başarı testi uygulayan öğretmen test sonunda öğrenci puanlarını sıraya dizmiş ve en yüksek puanı alan 100 kişi ile en düşük puanı alan 100 kişinin testin 5 maddesine verdiği cevapları karşılaştırmıştır. Yukarıdaki grafik yüksek ve düşük puan alan öğrenciler arasından kaç kişinin maddelere doğru cevap verdiğini göstermektedir. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Testte düzeltilmeden kullanılabilecek sadece iki madde vardır B ) 3. Madde testtin en zor maddesidir C ) Madde varyansı en düşük madde 3. maddedir D ) Madde standart sapması en yüksek olan 1. maddedir E ) 4. madde testten çıkartılmalıdır. 10

11 51 I. Matematik sınavında öğrencilerin doğru sorularını belirleme II. Bir bölgede kişi başına düşen milli geliri hesaplama III. Bir tutum ölçeğiyle öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirleme şağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki ifadeler temsil ettikleri ölçme türleri ile doğru eşleştirilmiştir? ) (I)Doğrudan ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Türetilmiş ölçme B ) (I)Dolaylı ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Doğrudan ölçme C ) (I)Türetilmiş ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Doğrudan ölçme D ) (I)Doğrudan ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Dolaylı ölçme E ) (I)Dolaylı ölçme (II)Doğrudan ölçme (III) Türetilmiş ölçme 52 şağıdakilerden hangisi öğrencilerin öz saygısını yükseltmek isteyen öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? ) İçten olmalı B ) Öğrencilerine isimleri ile hitap etmeli C ) Öğrencilerle kişisel ilişkiye girmekten kaçınmalı D ) Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmalı E ) Öğrencilerine empatik yaklaşmalı 53 Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında bulunan hizmet alanlarıyla öğrencilere farklı hizmetler sunulur. şağıdakilerden hangisi rehberlik hizmet alanlarından birisi değildir? ) Öğretim hizmetleri B ) Konsültasyon hizmetleri C ) Öğrenciyi tanıma hizmetleri D ) Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri E ) raştırma ve değerlendirme hizmetleri 54 İnsanın doğasının iyi olduğuna ve gücüne inanan danışandan hız alan psikolojik danışma yaklaşımının öncüsü kimdir? ) Rogers B ) Freud C ) dler D ) Maslow E ) Fromm 55 Bilişsel kurama göre öğrenme aşağıdaki süreçlerden hangisi ile başlar? ) çık tekrar B ) Kodlama C ) Dikkat D ) lgı E ) Örtük tekrar 11

12 56 Programlanmış öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullardan biri değildir? ) Her öğrenciye öğrenme hızına göre olanak sağlanması B ) Öğrenciye öğrendiklerinin yanlışlığı hakkında anında geribildirim verilmesi C ) Öğrenciye öğrendiklerinin doğruluğu hakkında anında geribildirim verilmesi D ) Öğrenilecek bilginin küçük adımlarla öğrenciye sunulması E ) Öğrencilere eğitim başlamadan önce tüm hedeflerin tanıtılması 57 şağıdakilerden hangisi Bandura'ya göre öğrenmeyi etkileyen ve modelden elde edilen dolaylı yaşantılardan değildir? ) Dolaylı ceza B ) Dolaylı pekiştirme C ) Dolaylı duygu D ) Dolaylı güdülenme E ) Dolaylı geribildirim 58 Bilgi işleme modeline göre aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinde yer almaz? ) Girdiler B ) Çıktılar C ) Ortam D )İşlemler E ) Geribildirim 59 "Öğrenilmiş çaresizlik" kavramı hangi kuramla ilişkilidir? ) Gestalt Kuramı B ) Bilgiyi işleme C ) Edimsel Koşullama D ) Bilişsel Kuram E ) Klasik Koşullama 60 "Yaşamdaki iyi ve kötü olaylar ile erdeme ulaşarak başetmede, yaşamla barışmada başarı ya da başarısızlık" şeklindeki gelişim görevleri Erikson'a göre hangi dönemin özellikleridir? ) Yakınlığa karşı yalnızlık B ) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu C ) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası D ) Girişkenliğe karşı suçluluk E ) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 61 Freud'a göre, doğuştan getirilen ve ruhsal enerji kaynağı olan ruhsal aygıt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Süperego B ) İd C ) Bilinç D ) Bilinçaltı E ) Ego 12

13 62 Duyusal motor dönemde olan bir bebeğin annesi odadan çıktığında onun yok olduğunu sanarak ağlaması Piget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Şema oluşumundaki yetersizlikle B ) Nesnenin sürekliliğinin gelişmemesiyle C ) Kişinin sürekliliğinin gelişmemesiyle D ) Korunum kavramının kazanılmamasıyla E ) Ertelenmiş taklitin ortaya çıkmasıyla 63 Tarih öğretmeni Oğuz Bey, dersinin hedeflerini sütunlara, konularını ise satırlara yazarak iki boyutlu bir çizelge elde etmiş; hedeflerle konuların kesişim noktalarındaki hücrelere de yapacağı sınavda kaç soru sorabileceğini yazmıştır. Böylelikle hazırlayacağı sınavın kapsam geçerliliğini sağlayabileceğini düşünmüştür. Bu çalışma sonunda, sınavında hem hangi konularda hem de hangi hedef düzeylerinde kaç soru yer alabileceğini belirlemiştir. Bunun yanında eğitim durumlarında da hangi konulara ağırlık verilebileceğini görmüştür. Buna göre Oğuz Bey, aşağıdakilerden hangisini hazırlamıştır? ) İşlem - zaman çizelgesi B ) Belirtke çizelgesi C ) Ünite analiz çizelgesi D ) Öğrenme eksiklikleri çizelgesi E ) Yıllık plan çizelgesi 64 Bir program geliştirme uzmanı herhangi bir öğretim programı dokümanını ilk aşamada; hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğelerini program geliştirmenin ilkeleri açısından, ikinci aşamada ise bu öğelerin birbiriyle ilişkisi açısından incelemiştir. Son aşamada ise ulaştığı bulguları raporlaştırmıştır. Buna göre uzmanın hangi program değerlendirme yaklaşımını kullandığı söylenebilir? ) Tasarı değerlendirmesi B ) Çıktı değerlendirmesi C ) Erişi değerlendirmesi D )İşlem ve çıktı değerlendirmesi E ) Ürün ve yan ürün değerlendirmesi 65 Program geliştirme sürecinde, hedefler belirlendikten sonra sınıflanır. Daha sonra hedefler, davranışsal ifadelere dönüştürülür. Bu işlemin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) Öğretmenler arasında anlam birliği oluşturma B ) Öğrenciden beklenenleri tanımlama C ) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir kılma D ) Eğitim durumlarında öğretimin akışına ışık tutma E ) Konu alanının ihtiyaçlarını belirleme 66 Doğrusal, dallara ayrılan ve karma şeklinde türleri olan öğretim tekniği hangisidir? ) Rol oynama B ) Programlı öğretim C ) Bireyselleştirilmiş öğretim D ) Bilgisayar destekli öğretim E ) Drama 13

14 67 Başlıca temsilci Skinner olan, bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten öğrenmeöğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Mikro öğretim B ) Programlı öğretim C ) Uzaktan öğretim D ) ktif öğrenme E ) Okulda öğrenme 70 şağıdakilerden hangisi problem çözme aşamalarından değildir? ) Veri toplama, toplanan verileri düzenleme B ) Denenceleri test edip kabul ya da red etme C ) Problemi tanımlama ve sınırlama D ) Verileri çözümleme ve yorumlama E ) Herkes ve her durum için geçerli bir çözüm üretme 68 şağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretimin yararları arasında değildir? TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ ) Çalışmalar sürekli kontrol edilmelidir. B ) Öğrenci kendi başına çalışarak konuyu öğrenir. C ) Öğrenci ihtiyaçlarına ve hızına göre düzenleme yapılır. D ) Çok detaylı planlamaya ihtiyaç duyulmaz. E ) Öğrencilere ayrı ayrı rehberlik için zaman gerekir. 69 Sistematik olarak doğal ya da toplumsal olguları inceleme; verileri kaydedip bir yargıya varma süreci olarak betimlenen teknik hangisidir? ) Dramatizasyon B ) Gözlem C ) Deney D ) Demonstrasyon E ) Gezi 14

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU. ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni

HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU. ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI TEOG İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH.

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. .. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. A 1-a) Excel hangi işlemleri yapmada kullanılan bir programdır? Yazınız

Detaylı

GAZİANTEP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

GAZİANTEP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ GAZİANTEP LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ Konsantrasyon Sorunu Ders çalışmak yerine başka şeyler yapmak istiyorum, Kitabı elime alıyorum fakat kapağını bir türlü açamıyorum diyorsanız konsantrasyon sorununuz

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ Uygulamalı Davranış Analizi Emre ÜNLÜ Derse İlişkin genel bilgiler ve işlenişi Bu ders ne işe yarayacak? o Uygulamada o o KPSS de Kendi günlük hayatınızda Ders ile ilgili gerçekleştirmeniz beklenen yükümlülükler

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba 10 Oca 2011 - Pazartesi

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI TURGUTLU LİSESİ (NDOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNIŞM HİZMETLERİ ÇLIŞM PLNI y Yeterlikler Kazanımlar(amaçlar) E 1. Öğrencilerle tanışma, Öğrencilerimize

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mesleki Oryantasyon- Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimine Giriş Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001197 2 0 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ

TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ SINAV 120 DAKİKADIR! sınav süresini sonuna kadar kullanmalısınız... Öncelikle her dersin konusu çok iyi öğrenilmelidir. Konuları

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : ağustos 2003/2551 Ek ve Değişiklikler : 1) AĞUSTOS 2005/2575 TD BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı