Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla"

Transkript

1 1 (I) Bu son sergimdeki resimler hava, kuşlar ve doğa ağırlıklı...(ii) Daha önceki sergilerimde de yine doğa vardı; ama kuşları anlatmamıştım. (III) Kuşlar, insana özgürlük, hafiflik, sonsuza gidiş, uzak diyarlara taşınma duygusu aşılıyor. (IV) Yeni çalışmalarımı nadolu'ya yönelik yapmayı düşünüyorum. (V) nadolu'nun saflığı, içtenliği, birikimi, karşılık beklemeden cömertliği büyük şehirlerimizde ne yazık ki yok. (VI) Onun için nadolu'nun bize verdiklerinin kendimce bir karşılığı olsun diye nadolu özverisini resmetmeyi planlıyorum. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir "tasarı"dan söz edilmektedir? ) II. ve III. B ) I. ve II. C ) IV. ve VI. D ) III. ve IV. E ) V. ve VI. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, bir romanın insana sunduğu nice olanaklar vardır. Hiç gitmediğimiz yerlere onların sayesinde gideriz. Hiç duymadığımız kavramları onlarla duyarız. Kitaplar, kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlarda bize kucak açar. Üstelik onları bir okumayla atacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Onları,... Bu paragrafı en iyi tamamlayan cümle, aşağıdakilerden hangisidir? )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla kıyamazsınız. B )...bir kez okuyunca zaten anlamışsınızdır demektir. C )...atmak kadar yanlış bir şey yoktur; atacağınıza bir kuruma bağışlamak en iyisidir. D )...kaç kez okursanız okuyun onlardan her okuyuşta farklı bir tat alır, farklı bir anlam çıkarırsınız. E )...klasik yapan özgün olmalarıdır 3 Güneşten çatlayan toprak, yağmuru nasıl hasretle beklerse, günlerdir yağmurdan ve selden çok çeken İstanbul da güneşli günleri öyle bekliyor. Bu cümlede, özlem çeken iki şey, aşağıdakilerden hangisidir? ) Toprak ve İstanbul B ) İstanbul ve güneş C ) Güneş ve yağmur D ) Yağmur ve toprak E ) Güneş ve toprak 1

2 4 Yetenek olmadan güzel sözler, hayaller ve söylemler üretmek çok zordur; fakat kabiliyetimiz olduğu halde bunu nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek, kapasitemizin tamamını kullanamayız. Her iyi ve hızlı koşan insandan nasıl iyi atlet olmazsa, Türkçe konuşan ve yazan her kişiden de iyi bir şair olmayacağı muhakkaktır. tletler, nasıl nefeslerini ve enerjilerini iyi kullanmayı teknikleriyle öğreniyorlarsa, şairlerin de özellikle kullandıkları dilin inceliklerini iyi bilmeleri, milli kültürü tanımaları, geçmişteki şiir örneklerini iyi tahlil etmeleri ve araştırmaya dayalı bir yapı içinde öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri gereklidir. Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi bir şairde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? ) Toplumsal değerleri iyi bilme B ) Yetenekli olma C ) Dile hâkim olma D ) raştırmacı olma E ) Toplumun nabzını tutma 5 Tarih, bir bilim olarak sürekli geçmişten bahseder; ama siz tarihi masal dinler gibi dinlemekten vazgeçerseniz ondan, geleceğin ipuçlarını yakalayabilirsiniz. şağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? 6 Bayburt'a gidiyoruz, Şair Zihnî'nin memleketine... Yergiye ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine... On sekiz senelik ilk gurbetten sonra "Mevla'm izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı cihanda âdeme vatan gibi" diye yurdunu seven adamdı o. Kıymetli biriydi; fakat hem dürüst hem de sözünü sakınmaz biri olduğu için memleket memleket dolaşmak zorunda kalmıştı. Bu parçada yazar, düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur? ) lıntı yapma B ) Tanımlama C ) Benzetme D ) Sayısal verilerden yararlanma E ) Karşılaştırma 7 şağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? ) Takdir belgesi alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyordu. B ) İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşımamalısınız. C ) Ne dün ne de bugün bize gelebildi arkadaşım. D ) Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık edinmişti. E ) Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye çalışıyoruz. ) Her insanın geçmişten çıkaracağı dersler vardır. B ) Kendi tarihinden yararlanmayan milletler, tarihten silinmeye mahkûmdur. C ) Tarih bir milletin kimliğini oluşturan en önemli unsurdur. D ) Geçmişten yararlanmayı bilirsek geleceğe de yön verebiliriz. E ) Evrenselliğe ulaşmanın yolu, ulusal değerlerden geçer. 2

3 8 şağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı, bir şeyi anımsatma" anlamı vardır? ) Beni aramayı nasıl unutursun! B ) Mutlu olmayı kim istemez ki bu hayatta? C ) Ne yazık ki eğitim seviyemiz her yıl kötüye gidiyor. D ) Yarın bu kitabın iadesi için son gün, unutma. E ) Herkes yerine otursun! 11 Kalanlı bir bölme işleminde bölen 31, bölüm 13 tür. Bu işlemde, bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 434 B ) 412 C ) 438 D ) 402 E ) Düşünce dünyasında değişiklik yapamayanlar, zamana karşı koyamaz. ltı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? ) Yetkili memur, şikâyet dilekçesine şöyle bir göz atıp dilekçeyi incelemeden masaya bıraktı. B ) Sanatçıların, ürün vermekte karşılaştığı güçlükler, onu yıpratan gerçeklerdir. C ) rkadaşının oyunlarına katılmamak için gösterdiği çaba boşa gitmişti. D ) O, sadece yaşadığı çağın duyarlılığına seslenen bir yazar olduğundan unutulup gitmişti. E ) Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı, sık sık hatırlar ve çevresindekilere de anlatırdı. 10 şağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? 12 ) B ) C ) D ) E ) yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur? ) 13 B ) 10 C ) 14 D ) 12 E ) 15 ) Yurt dışı seyahatlerinde THY'yi tercih ediyor. B ) Çocuklar 23 Nisan'da TBMM'ye gittiler. C ) Birçok öğrenci YÖK'ün kararlarını bekliyor. D )İETT'nin otobüs filosu yenileniyor. E ) Yükseköğrenimini KKTC'nde yapmış. 3

4 14 Dört tanesi 25 ten büyük birbirinden farklı iki basamaklı 7 doğal sayının toplamı 170 tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? ) 39 B ) 46 C ) 42 D ) 52 E ) Folk dance is a term referring to any kind of dance which has been developed within a traditional community, rather than being created by a choreographer or teacher. Steps and patterns are passed on from one generation to another, gradually undergoing a process of change. Many folk dances have their origins in ritual and express the character the community who dance them. ccording to text, folk dance ) remained the same since it was created B ) is the creation of modern choreographers C ) originated in conventional societies D ) has repetitive steps and patterns E ) depends on geographical conditions 16 We know that dogs are a human's best friend. They love us we love them.. Many scientists think they came from wolves 15,000 years ago. lthough wolves are wild and dogs are tame, they are still a lot alike. Both wag their tails when happy and put their tails between their legs when scared. ) Working dogs guide blind and wheel chair-bound people B ) However, we're not so sure where they came from C ) So they're good at finding things using their keen senses D ) Some were trained to do more than keep us company E ) Handlers teach the dog how to find specific things 17 By the time it mid-summer, I at this firm for about ten years. ) would be / had worked B ) has been / will be working C ) was / could have worked D ) will be / will have worked E ) is / will have worked 18 When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and for about 90 minutes. ) roast B ) fry C ) grill D ) bake E ) chop 4

5 19 şağıdaki işlemlerden hangisi Microsoft Word 2007'de bir paragraftaki herhangi bir kelimeye uygulandığı zaman o paragrafın tümü seçilir? ) Farenin sol tuşuyla hızla 3 kez tıklama B ) CTRL tuşu basılı tutularak tıklama C ) Shift tuşu basılı tutularak tıklama D ) Farenin iki tuşuyla birden tıklama E ) Farenin sol tuşunu iki saniye basılı tutma 20 şağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı hızını belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir? ) 1 Mbps B ) 2 Mb C ) 512 Kb D ) 4 b E ) 4 GB 21 Microsoft PowerPoint 2007'de sunuyu en başından başlatmak için aşağıdaki tuşlardan hangisine basılır? ) F5 B ) F4 C ) F2 D ) F1 E ) F10 22 şağıdakilerden hangisi bir adresidir? ) B ) C ) D ) E ) ftp://ftp.mebnet.net 23 Geçtiğimiz günlerde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) li Nasuh Mahruki B ) tilla Özdemir C ) Fırat lakuş D ) Fatih Yarımbaş E ) Saydun Gökşin 24 Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Başkanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) Mehmet Türker B ) Şafak Öneri C ) hmet Kakan D ) Nevvar Nolan E ) Gülden Çiftçioğlu vrupa Kültür Başkentleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Guimaraes - Maribor B ) Plzen - Mons C ) arhus - Valletta D ) Umea - Riga E ) Marseille - Kosice 5

6 26 Mayıs, 2011 tarihinde imzaya açılarak ilk imzayı Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı, içeriği özetle şiddet mağduru kadına, mülteci statüsüyle sığınma hakkı olan ve 1 ğustos, 2014 tarihinde 10 vrupa ülkesinde yürürlüğe giren sözleşmenin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Şiddet Gören Kadın Hakları Sözleşmesi B ) vrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi C ) vrupalı Kadınların Korunması Sözleşmesi D ) vrupa Kadın Hakları Sözleşmesi E ) Kadınların vrupa Ülkelerine Sığınma Hakkı Sözleşmesi 27 6 Haziran - 5 Temmuz, 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17'nci TÜRKSOY Ressamlar Buluşması 14 ülkeden 16 ressamın katılımı ile gerçekleşmiştir. Ülkemizi Kemal Behçet Caymaz'ın temsil ettiği söz konusu organizasyon aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir? ) Özbekistan B ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti C ) Türkiye D ) zerbaycan E ) Türkmenistan 28 Türkiye, İngiltere'nin Kıbrıs'ı tek taraflı ilhak etme kararını hangi antlaşma ile resmen kabul etti? ) Londra Barış ntlaşması B ) Mondros teşkes ntlaşması C ) Sevr Barış ntlaşması D ) Lozan Barış ntlaşması E ) Mudanya teşkes ntlaşması 29 şağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere, Kıbrıs'ta üs bulundurma hakkını almıştır? ) Garanti antlaşması B ) Zürih antlaşması C ) Londra antlaşması D ) skeri İttifak antlaşması E ) nkara antlaşması Şubat 1975'de Kıbrıslı Türklerin çok partili, demokratik, parlamenter sisteme geçme ve eşitlik temellerine dayalı federal bir yönetime gerek duyması nedeni ile meydana getirilen siyasi oluşumun adı nedir? ) Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi B ) Genel Komite C ) Kıbrıs Türk Federe Devleti D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E ) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Temmuz 1974 Barış Harekatı yapıldığı tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda CHP-MSP koalisyon hükümeti bulunmaktaydı. Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulan hükümetin diğer ortağı olan MSP'nin lideri hangi siyaset adamıydı? ) dnan Menderes B ) Necmettin Erbakan C ) lpaslan Türkeş D ) Süleyman Demirel E ) Celal Bayar 6

7 32 Ziya Tepe, Girne Dağları'nın hangi bölümünün en yüksek noktasıdır? ) Kayalar Dağları B ) Lapta Dağları C ) Beşparmak Dağları D ) Girne Dağları E ) Kantara Dağları 35 Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmene, yazılı savunma yapabilmesi için verilecek süre kaç iş gününden az olamaz? ) 7 B ) 3 C ) 5 D ) 10 E ) KKTC' nde deprem gözlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır? ) Meteoroloji Dairesi B ) Enformasyon Dairesi C ) Şehir Planlama Dairesi D ) Harita Dairesi E ) Jeoloji Dairesi 34 Kıbrıs'ta en bilinen karstik aşındırma şekilleri mağaralardır. Ülkemizde turizme de açılan İncirli Mağarası hangi köyümüzdedir? ) Koruçam B ) Çamlıköy C ) Esentepe D ) Çınarlı E ) İncirli 36 şağıdakilerden hangisi Öğretmenlik görevinin sona erme hallerinden biri değildir? ) Kamu Hizmeti Komisyonu'nca görevden sürekli olarak uzaklaştırılmaları halinde B ) Emekliye ayrılmaları halinde C ) Kendi istekleri ile Öğretmenlikten çekilmeleri halinde D ) daylık süresi sonunda başarısız görülen adayların görevlerine son verilmesi halinde E ) Haklarında cezai kovuşturma başlatılması halinde 37 Öğretmenler Yasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin ödev ve sorumluluklarından biri değildir? ) Uygulamayı isteme B ) Görev yerine gelme C ) Emirlere uyma D ) Mal bildiriminde bulunma E ) Bağlılık 7

8 38 Öğretmenlerin sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Sicil raporları değerlendirme sonuçları B ) ldıkları disiplin cezaları C ) Denetleme ve Değerlendirme Raporları D ) ldıkları ödüller E ) Eğitim ve öğrenim durumu 39 Öğretmenler Yasasına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik görevine ilk kez atanacaklarda aranan genel niteliklerde bulunmayan bir ifadedir? ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak B ) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak C ) Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak D ) On sekiz yaşını bitirmiş olmak E ) Lisans diplomasına sahip olmak 40 Öğretmenler Yasasına göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma cezası gerektiren eylem ve davranışlardan biridir? ) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek. B ) Bir yılda izinsiz veya özürsüz olarak toplam on gün kesintisiz göreve gelmemek. C ) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek. D ) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak. E ) Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması dışında görevini gereksiz biçimde terk etmek. 41 Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak kaç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir? ) 10 B ) 3 C ) 5 D ) 1 E ) Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdaki durumların hangisinde, geçici görevlendirme yapma yetkisini kullanamaz? ) sıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, burs, doğum, kurs nedeniyle yasal izinli bulundukları dönemlerde B ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddeleri gereğince ödeneksiz izin verilen öğretmenlerin izinli oldukları dönemler için C ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddelerine uygun olarak, zaruret halinde, onbeş güne kadar olan mazaret izin hakkını kullanan öğretmenlerin mazaret izinli oldukları dönemlerde D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında diğer ülkelere öğretmen olarak gönderilen öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki görevleri başına dönünceye değin geçen dönemlerde E ) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde ve Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için 8

9 43 Başmuavinlik görevini yürütenlere maaşlarına ek olarak ne kadar bir ödenek verilir? ) Çekmekte olduğu maaşın %5'i kadar B ) Çekmekte olduğu maaşın %6'sı kadar C ) Çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar D ) Çekmekte olduğu maaşın % 7'si kadar E ) Çekmekte olduğu yıllık maaşın 1/36'sı kadar 44 Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmenlere disiplin cezasını soruşturma belgelerini aldığı tarihten başlayarak kaç iş günü içerisinde verir? ) 5 B ) 3 C ) 15 D ) 30 E ) Yüksek Mahkeme aşağıdakilerden hangisinin görevlerini yapmaz? ) Yargıtay B ) Danıştay C ) nayasa Mahkemesi D ) Yüce Divan E ) Yüksek İdare Mahkemesi 46 Bakanlar Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bakanlar Kurulu'nu kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç onbeş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür. B ) KKTC Bakanlar Kurulu Başbakan ve Bakanlardan oluşur. C ) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini güven oyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir. D ) Bakanlar Kurulu'na Cumhuriyet Meclisi dışından girmiş olan bakanların yasama dokunulmazlığı yoktur. E ) Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'nca atanıncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder. 47 "Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir." Yukarıdaki ifade nayasamızda belirtilen haklardan hangisinin açıklamasıdır? ) Özel olarak korunma hakkı B ) Sağlık hakkı C ) Sosyal güvenlik hakkı D ) Hayat ve vücut bütünlüğü hakkı E ) Kişi dokunulmazlığı 9

10 48 şağıdakilerden hangisi nayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açamaz? 49 ) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Siyasal partiler B ) Sendikalar C ) Başbakan D ) Cumhurbaşkanı E ) Dokuz Milletvekili 50 I. Şans başarısı daha düşüktür II. Kapsam geçerliği daha yüksektir III. Üst düzey davranışları ölçmekte daha başarılıdır IV. Puanlama yönünden daha kullanışlıdır V. Test hazırlama yönünden daha kullanışlıdır Yukarıdaki bilgilerden hangileri çoktan seçmeli testlerin doğru/yanlış testlerine göre üstünlüklerini vermektedir? ) I, III B ) I, II C ) II, III D ) I, II, III E ) II, III, V Bir okulda başarı testi uygulayan öğretmen test sonunda öğrenci puanlarını sıraya dizmiş ve en yüksek puanı alan 100 kişi ile en düşük puanı alan 100 kişinin testin 5 maddesine verdiği cevapları karşılaştırmıştır. Yukarıdaki grafik yüksek ve düşük puan alan öğrenciler arasından kaç kişinin maddelere doğru cevap verdiğini göstermektedir. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Testte düzeltilmeden kullanılabilecek sadece iki madde vardır B ) 3. Madde testtin en zor maddesidir C ) Madde varyansı en düşük madde 3. maddedir D ) Madde standart sapması en yüksek olan 1. maddedir E ) 4. madde testten çıkartılmalıdır. 10

11 51 I. Matematik sınavında öğrencilerin doğru sorularını belirleme II. Bir bölgede kişi başına düşen milli geliri hesaplama III. Bir tutum ölçeğiyle öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirleme şağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki ifadeler temsil ettikleri ölçme türleri ile doğru eşleştirilmiştir? ) (I)Doğrudan ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Türetilmiş ölçme B ) (I)Dolaylı ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Doğrudan ölçme C ) (I)Türetilmiş ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Doğrudan ölçme D ) (I)Doğrudan ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Dolaylı ölçme E ) (I)Dolaylı ölçme (II)Doğrudan ölçme (III) Türetilmiş ölçme 52 şağıdakilerden hangisi öğrencilerin öz saygısını yükseltmek isteyen öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? ) İçten olmalı B ) Öğrencilerine isimleri ile hitap etmeli C ) Öğrencilerle kişisel ilişkiye girmekten kaçınmalı D ) Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmalı E ) Öğrencilerine empatik yaklaşmalı 53 Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında bulunan hizmet alanlarıyla öğrencilere farklı hizmetler sunulur. şağıdakilerden hangisi rehberlik hizmet alanlarından birisi değildir? ) Öğretim hizmetleri B ) Konsültasyon hizmetleri C ) Öğrenciyi tanıma hizmetleri D ) Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri E ) raştırma ve değerlendirme hizmetleri 54 İnsanın doğasının iyi olduğuna ve gücüne inanan danışandan hız alan psikolojik danışma yaklaşımının öncüsü kimdir? ) Rogers B ) Freud C ) dler D ) Maslow E ) Fromm 55 Bilişsel kurama göre öğrenme aşağıdaki süreçlerden hangisi ile başlar? ) çık tekrar B ) Kodlama C ) Dikkat D ) lgı E ) Örtük tekrar 11

12 56 Programlanmış öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullardan biri değildir? ) Her öğrenciye öğrenme hızına göre olanak sağlanması B ) Öğrenciye öğrendiklerinin yanlışlığı hakkında anında geribildirim verilmesi C ) Öğrenciye öğrendiklerinin doğruluğu hakkında anında geribildirim verilmesi D ) Öğrenilecek bilginin küçük adımlarla öğrenciye sunulması E ) Öğrencilere eğitim başlamadan önce tüm hedeflerin tanıtılması 57 şağıdakilerden hangisi Bandura'ya göre öğrenmeyi etkileyen ve modelden elde edilen dolaylı yaşantılardan değildir? ) Dolaylı ceza B ) Dolaylı pekiştirme C ) Dolaylı duygu D ) Dolaylı güdülenme E ) Dolaylı geribildirim 58 Bilgi işleme modeline göre aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinde yer almaz? ) Girdiler B ) Çıktılar C ) Ortam D )İşlemler E ) Geribildirim 59 "Öğrenilmiş çaresizlik" kavramı hangi kuramla ilişkilidir? ) Gestalt Kuramı B ) Bilgiyi işleme C ) Edimsel Koşullama D ) Bilişsel Kuram E ) Klasik Koşullama 60 "Yaşamdaki iyi ve kötü olaylar ile erdeme ulaşarak başetmede, yaşamla barışmada başarı ya da başarısızlık" şeklindeki gelişim görevleri Erikson'a göre hangi dönemin özellikleridir? ) Yakınlığa karşı yalnızlık B ) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu C ) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası D ) Girişkenliğe karşı suçluluk E ) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 61 Freud'a göre, doğuştan getirilen ve ruhsal enerji kaynağı olan ruhsal aygıt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Süperego B ) İd C ) Bilinç D ) Bilinçaltı E ) Ego 12

13 62 Duyusal motor dönemde olan bir bebeğin annesi odadan çıktığında onun yok olduğunu sanarak ağlaması Piget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Şema oluşumundaki yetersizlikle B ) Nesnenin sürekliliğinin gelişmemesiyle C ) Kişinin sürekliliğinin gelişmemesiyle D ) Korunum kavramının kazanılmamasıyla E ) Ertelenmiş taklitin ortaya çıkmasıyla 63 Tarih öğretmeni Oğuz Bey, dersinin hedeflerini sütunlara, konularını ise satırlara yazarak iki boyutlu bir çizelge elde etmiş; hedeflerle konuların kesişim noktalarındaki hücrelere de yapacağı sınavda kaç soru sorabileceğini yazmıştır. Böylelikle hazırlayacağı sınavın kapsam geçerliliğini sağlayabileceğini düşünmüştür. Bu çalışma sonunda, sınavında hem hangi konularda hem de hangi hedef düzeylerinde kaç soru yer alabileceğini belirlemiştir. Bunun yanında eğitim durumlarında da hangi konulara ağırlık verilebileceğini görmüştür. Buna göre Oğuz Bey, aşağıdakilerden hangisini hazırlamıştır? ) İşlem - zaman çizelgesi B ) Belirtke çizelgesi C ) Ünite analiz çizelgesi D ) Öğrenme eksiklikleri çizelgesi E ) Yıllık plan çizelgesi 64 Bir program geliştirme uzmanı herhangi bir öğretim programı dokümanını ilk aşamada; hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğelerini program geliştirmenin ilkeleri açısından, ikinci aşamada ise bu öğelerin birbiriyle ilişkisi açısından incelemiştir. Son aşamada ise ulaştığı bulguları raporlaştırmıştır. Buna göre uzmanın hangi program değerlendirme yaklaşımını kullandığı söylenebilir? ) Tasarı değerlendirmesi B ) Çıktı değerlendirmesi C ) Erişi değerlendirmesi D )İşlem ve çıktı değerlendirmesi E ) Ürün ve yan ürün değerlendirmesi 65 Program geliştirme sürecinde, hedefler belirlendikten sonra sınıflanır. Daha sonra hedefler, davranışsal ifadelere dönüştürülür. Bu işlemin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) Öğretmenler arasında anlam birliği oluşturma B ) Öğrenciden beklenenleri tanımlama C ) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir kılma D ) Eğitim durumlarında öğretimin akışına ışık tutma E ) Konu alanının ihtiyaçlarını belirleme 66 Doğrusal, dallara ayrılan ve karma şeklinde türleri olan öğretim tekniği hangisidir? ) Rol oynama B ) Programlı öğretim C ) Bireyselleştirilmiş öğretim D ) Bilgisayar destekli öğretim E ) Drama 13

14 67 Başlıca temsilci Skinner olan, bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten öğrenmeöğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Mikro öğretim B ) Programlı öğretim C ) Uzaktan öğretim D ) ktif öğrenme E ) Okulda öğrenme 70 şağıdakilerden hangisi problem çözme aşamalarından değildir? ) Veri toplama, toplanan verileri düzenleme B ) Denenceleri test edip kabul ya da red etme C ) Problemi tanımlama ve sınırlama D ) Verileri çözümleme ve yorumlama E ) Herkes ve her durum için geçerli bir çözüm üretme 68 şağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretimin yararları arasında değildir? TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ ) Çalışmalar sürekli kontrol edilmelidir. B ) Öğrenci kendi başına çalışarak konuyu öğrenir. C ) Öğrenci ihtiyaçlarına ve hızına göre düzenleme yapılır. D ) Çok detaylı planlamaya ihtiyaç duyulmaz. E ) Öğrencilere ayrı ayrı rehberlik için zaman gerekir. 69 Sistematik olarak doğal ya da toplumsal olguları inceleme; verileri kaydedip bir yargıya varma süreci olarak betimlenen teknik hangisidir? ) Dramatizasyon B ) Gözlem C ) Deney D ) Demonstrasyon E ) Gezi 14

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU. ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni

HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU. ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni HASAN ŞÜKRAN SARUHAN ORTAOKULU ENVER TÜBEK Rehberlik Öğretmeni TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI TEOG İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH.

.. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. .. LİSESİ /.. ÖĞRETİM YILI SINIFI BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ 1.DÖNEM 2. SINAV SORULARIDIR Adı ve Soyadı: Sınıf ve No : 10 MUH. A 1-a) Excel hangi işlemleri yapmada kullanılan bir programdır? Yazınız

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ Uygulamalı Davranış Analizi Emre ÜNLÜ Derse İlişkin genel bilgiler ve işlenişi Bu ders ne işe yarayacak? o Uygulamada o o KPSS de Kendi günlük hayatınızda Ders ile ilgili gerçekleştirmeniz beklenen yükümlülükler

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba 10 Oca 2011 - Pazartesi

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ

TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ SINAV TAKTİKLERİ SINAV 120 DAKİKADIR! sınav süresini sonuna kadar kullanmalısınız... Öncelikle her dersin konusu çok iyi öğrenilmelidir. Konuları

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI TURGUTLU LİSESİ (NDOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNIŞM HİZMETLERİ ÇLIŞM PLNI y Yeterlikler Kazanımlar(amaçlar) E 1. Öğrencilerle tanışma, Öğrencilerimize

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek 2013-2014 öğretim yılından itibaren

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MART AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Akıcı okuma, yazmada imla kurallarını uygulama ve noktalama işaretlerini doğru kullanma, dikkatli dinleme

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Afyonkarahisar Kasımpaşa İlköğretim Okulu Yenilikçi Öğretmen Projesi

Afyonkarahisar Kasımpaşa İlköğretim Okulu Yenilikçi Öğretmen Projesi Afyonkarahisar Kasımpaşa İlköğretim Okulu Yenilikçi Öğretmen Projesi 4. Ve 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ Microsoft Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Programı İstanbul Forumu 2008 PROJE EKİBİ EKİP ADI EKİP LİDERİ ARMUTCUOĞLU

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mesleki Oryantasyon- Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimine Giriş Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001197 2 0 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı