Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Sınavı. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, A )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla"

Transkript

1 1 (I) Bu son sergimdeki resimler hava, kuşlar ve doğa ağırlıklı...(ii) Daha önceki sergilerimde de yine doğa vardı; ama kuşları anlatmamıştım. (III) Kuşlar, insana özgürlük, hafiflik, sonsuza gidiş, uzak diyarlara taşınma duygusu aşılıyor. (IV) Yeni çalışmalarımı nadolu'ya yönelik yapmayı düşünüyorum. (V) nadolu'nun saflığı, içtenliği, birikimi, karşılık beklemeden cömertliği büyük şehirlerimizde ne yazık ki yok. (VI) Onun için nadolu'nun bize verdiklerinin kendimce bir karşılığı olsun diye nadolu özverisini resmetmeyi planlıyorum. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir "tasarı"dan söz edilmektedir? ) II. ve III. B ) I. ve II. C ) IV. ve VI. D ) III. ve IV. E ) V. ve VI. 2 Roman okumanın tadına varmış olanlar bilirler, bir romanın insana sunduğu nice olanaklar vardır. Hiç gitmediğimiz yerlere onların sayesinde gideriz. Hiç duymadığımız kavramları onlarla duyarız. Kitaplar, kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlarda bize kucak açar. Üstelik onları bir okumayla atacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Onları,... Bu paragrafı en iyi tamamlayan cümle, aşağıdakilerden hangisidir? )...ne kadar iyi anlamış olursanız olun, atmaya asla kıyamazsınız. B )...bir kez okuyunca zaten anlamışsınızdır demektir. C )...atmak kadar yanlış bir şey yoktur; atacağınıza bir kuruma bağışlamak en iyisidir. D )...kaç kez okursanız okuyun onlardan her okuyuşta farklı bir tat alır, farklı bir anlam çıkarırsınız. E )...klasik yapan özgün olmalarıdır 3 Güneşten çatlayan toprak, yağmuru nasıl hasretle beklerse, günlerdir yağmurdan ve selden çok çeken İstanbul da güneşli günleri öyle bekliyor. Bu cümlede, özlem çeken iki şey, aşağıdakilerden hangisidir? ) Toprak ve İstanbul B ) İstanbul ve güneş C ) Güneş ve yağmur D ) Yağmur ve toprak E ) Güneş ve toprak 1

2 4 Yetenek olmadan güzel sözler, hayaller ve söylemler üretmek çok zordur; fakat kabiliyetimiz olduğu halde bunu nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek, kapasitemizin tamamını kullanamayız. Her iyi ve hızlı koşan insandan nasıl iyi atlet olmazsa, Türkçe konuşan ve yazan her kişiden de iyi bir şair olmayacağı muhakkaktır. tletler, nasıl nefeslerini ve enerjilerini iyi kullanmayı teknikleriyle öğreniyorlarsa, şairlerin de özellikle kullandıkları dilin inceliklerini iyi bilmeleri, milli kültürü tanımaları, geçmişteki şiir örneklerini iyi tahlil etmeleri ve araştırmaya dayalı bir yapı içinde öğrenme yeteneklerini geliştirmeleri gereklidir. Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi bir şairde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? ) Toplumsal değerleri iyi bilme B ) Yetenekli olma C ) Dile hâkim olma D ) raştırmacı olma E ) Toplumun nabzını tutma 5 Tarih, bir bilim olarak sürekli geçmişten bahseder; ama siz tarihi masal dinler gibi dinlemekten vazgeçerseniz ondan, geleceğin ipuçlarını yakalayabilirsiniz. şağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? 6 Bayburt'a gidiyoruz, Şair Zihnî'nin memleketine... Yergiye ve yurt sevgisine şairlik yapanın şehrine... On sekiz senelik ilk gurbetten sonra "Mevla'm izin verdi geldik vatana" diye sevinen ve "Var mı cihanda âdeme vatan gibi" diye yurdunu seven adamdı o. Kıymetli biriydi; fakat hem dürüst hem de sözünü sakınmaz biri olduğu için memleket memleket dolaşmak zorunda kalmıştı. Bu parçada yazar, düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur? ) lıntı yapma B ) Tanımlama C ) Benzetme D ) Sayısal verilerden yararlanma E ) Karşılaştırma 7 şağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? ) Takdir belgesi alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyordu. B ) İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşımamalısınız. C ) Ne dün ne de bugün bize gelebildi arkadaşım. D ) Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık edinmişti. E ) Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye çalışıyoruz. ) Her insanın geçmişten çıkaracağı dersler vardır. B ) Kendi tarihinden yararlanmayan milletler, tarihten silinmeye mahkûmdur. C ) Tarih bir milletin kimliğini oluşturan en önemli unsurdur. D ) Geçmişten yararlanmayı bilirsek geleceğe de yön verebiliriz. E ) Evrenselliğe ulaşmanın yolu, ulusal değerlerden geçer. 2

3 8 şağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı, bir şeyi anımsatma" anlamı vardır? ) Beni aramayı nasıl unutursun! B ) Mutlu olmayı kim istemez ki bu hayatta? C ) Ne yazık ki eğitim seviyemiz her yıl kötüye gidiyor. D ) Yarın bu kitabın iadesi için son gün, unutma. E ) Herkes yerine otursun! 11 Kalanlı bir bölme işleminde bölen 31, bölüm 13 tür. Bu işlemde, bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 434 B ) 412 C ) 438 D ) 402 E ) Düşünce dünyasında değişiklik yapamayanlar, zamana karşı koyamaz. ltı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır? ) Yetkili memur, şikâyet dilekçesine şöyle bir göz atıp dilekçeyi incelemeden masaya bıraktı. B ) Sanatçıların, ürün vermekte karşılaştığı güçlükler, onu yıpratan gerçeklerdir. C ) rkadaşının oyunlarına katılmamak için gösterdiği çaba boşa gitmişti. D ) O, sadece yaşadığı çağın duyarlılığına seslenen bir yazar olduğundan unutulup gitmişti. E ) Çocukluğunda yaşadığı bu ilginç olayı, sık sık hatırlar ve çevresindekilere de anlatırdı. 10 şağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? 12 ) B ) C ) D ) E ) yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur? ) 13 B ) 10 C ) 14 D ) 12 E ) 15 ) Yurt dışı seyahatlerinde THY'yi tercih ediyor. B ) Çocuklar 23 Nisan'da TBMM'ye gittiler. C ) Birçok öğrenci YÖK'ün kararlarını bekliyor. D )İETT'nin otobüs filosu yenileniyor. E ) Yükseköğrenimini KKTC'nde yapmış. 3

4 14 Dört tanesi 25 ten büyük birbirinden farklı iki basamaklı 7 doğal sayının toplamı 170 tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? ) 39 B ) 46 C ) 42 D ) 52 E ) Folk dance is a term referring to any kind of dance which has been developed within a traditional community, rather than being created by a choreographer or teacher. Steps and patterns are passed on from one generation to another, gradually undergoing a process of change. Many folk dances have their origins in ritual and express the character the community who dance them. ccording to text, folk dance ) remained the same since it was created B ) is the creation of modern choreographers C ) originated in conventional societies D ) has repetitive steps and patterns E ) depends on geographical conditions 16 We know that dogs are a human's best friend. They love us we love them.. Many scientists think they came from wolves 15,000 years ago. lthough wolves are wild and dogs are tame, they are still a lot alike. Both wag their tails when happy and put their tails between their legs when scared. ) Working dogs guide blind and wheel chair-bound people B ) However, we're not so sure where they came from C ) So they're good at finding things using their keen senses D ) Some were trained to do more than keep us company E ) Handlers teach the dog how to find specific things 17 By the time it mid-summer, I at this firm for about ten years. ) would be / had worked B ) has been / will be working C ) was / could have worked D ) will be / will have worked E ) is / will have worked 18 When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and for about 90 minutes. ) roast B ) fry C ) grill D ) bake E ) chop 4

5 19 şağıdaki işlemlerden hangisi Microsoft Word 2007'de bir paragraftaki herhangi bir kelimeye uygulandığı zaman o paragrafın tümü seçilir? ) Farenin sol tuşuyla hızla 3 kez tıklama B ) CTRL tuşu basılı tutularak tıklama C ) Shift tuşu basılı tutularak tıklama D ) Farenin iki tuşuyla birden tıklama E ) Farenin sol tuşunu iki saniye basılı tutma 20 şağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı hızını belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir? ) 1 Mbps B ) 2 Mb C ) 512 Kb D ) 4 b E ) 4 GB 21 Microsoft PowerPoint 2007'de sunuyu en başından başlatmak için aşağıdaki tuşlardan hangisine basılır? ) F5 B ) F4 C ) F2 D ) F1 E ) F10 22 şağıdakilerden hangisi bir adresidir? ) B ) C ) D ) E ) ftp://ftp.mebnet.net 23 Geçtiğimiz günlerde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) li Nasuh Mahruki B ) tilla Özdemir C ) Fırat lakuş D ) Fatih Yarımbaş E ) Saydun Gökşin 24 Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Başkanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) Mehmet Türker B ) Şafak Öneri C ) hmet Kakan D ) Nevvar Nolan E ) Gülden Çiftçioğlu vrupa Kültür Başkentleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Guimaraes - Maribor B ) Plzen - Mons C ) arhus - Valletta D ) Umea - Riga E ) Marseille - Kosice 5

6 26 Mayıs, 2011 tarihinde imzaya açılarak ilk imzayı Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı, içeriği özetle şiddet mağduru kadına, mülteci statüsüyle sığınma hakkı olan ve 1 ğustos, 2014 tarihinde 10 vrupa ülkesinde yürürlüğe giren sözleşmenin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Şiddet Gören Kadın Hakları Sözleşmesi B ) vrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi C ) vrupalı Kadınların Korunması Sözleşmesi D ) vrupa Kadın Hakları Sözleşmesi E ) Kadınların vrupa Ülkelerine Sığınma Hakkı Sözleşmesi 27 6 Haziran - 5 Temmuz, 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17'nci TÜRKSOY Ressamlar Buluşması 14 ülkeden 16 ressamın katılımı ile gerçekleşmiştir. Ülkemizi Kemal Behçet Caymaz'ın temsil ettiği söz konusu organizasyon aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir? ) Özbekistan B ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti C ) Türkiye D ) zerbaycan E ) Türkmenistan 28 Türkiye, İngiltere'nin Kıbrıs'ı tek taraflı ilhak etme kararını hangi antlaşma ile resmen kabul etti? ) Londra Barış ntlaşması B ) Mondros teşkes ntlaşması C ) Sevr Barış ntlaşması D ) Lozan Barış ntlaşması E ) Mudanya teşkes ntlaşması 29 şağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiltere, Kıbrıs'ta üs bulundurma hakkını almıştır? ) Garanti antlaşması B ) Zürih antlaşması C ) Londra antlaşması D ) skeri İttifak antlaşması E ) nkara antlaşması Şubat 1975'de Kıbrıslı Türklerin çok partili, demokratik, parlamenter sisteme geçme ve eşitlik temellerine dayalı federal bir yönetime gerek duyması nedeni ile meydana getirilen siyasi oluşumun adı nedir? ) Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi B ) Genel Komite C ) Kıbrıs Türk Federe Devleti D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E ) Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Temmuz 1974 Barış Harekatı yapıldığı tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda CHP-MSP koalisyon hükümeti bulunmaktaydı. Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında kurulan hükümetin diğer ortağı olan MSP'nin lideri hangi siyaset adamıydı? ) dnan Menderes B ) Necmettin Erbakan C ) lpaslan Türkeş D ) Süleyman Demirel E ) Celal Bayar 6

7 32 Ziya Tepe, Girne Dağları'nın hangi bölümünün en yüksek noktasıdır? ) Kayalar Dağları B ) Lapta Dağları C ) Beşparmak Dağları D ) Girne Dağları E ) Kantara Dağları 35 Hakkında disiplin kovuşturması açılan öğretmene, yazılı savunma yapabilmesi için verilecek süre kaç iş gününden az olamaz? ) 7 B ) 3 C ) 5 D ) 10 E ) KKTC' nde deprem gözlemleri hangi kurum tarafından yapılmaktadır? ) Meteoroloji Dairesi B ) Enformasyon Dairesi C ) Şehir Planlama Dairesi D ) Harita Dairesi E ) Jeoloji Dairesi 34 Kıbrıs'ta en bilinen karstik aşındırma şekilleri mağaralardır. Ülkemizde turizme de açılan İncirli Mağarası hangi köyümüzdedir? ) Koruçam B ) Çamlıköy C ) Esentepe D ) Çınarlı E ) İncirli 36 şağıdakilerden hangisi Öğretmenlik görevinin sona erme hallerinden biri değildir? ) Kamu Hizmeti Komisyonu'nca görevden sürekli olarak uzaklaştırılmaları halinde B ) Emekliye ayrılmaları halinde C ) Kendi istekleri ile Öğretmenlikten çekilmeleri halinde D ) daylık süresi sonunda başarısız görülen adayların görevlerine son verilmesi halinde E ) Haklarında cezai kovuşturma başlatılması halinde 37 Öğretmenler Yasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin ödev ve sorumluluklarından biri değildir? ) Uygulamayı isteme B ) Görev yerine gelme C ) Emirlere uyma D ) Mal bildiriminde bulunma E ) Bağlılık 7

8 38 Öğretmenlerin sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Sicil raporları değerlendirme sonuçları B ) ldıkları disiplin cezaları C ) Denetleme ve Değerlendirme Raporları D ) ldıkları ödüller E ) Eğitim ve öğrenim durumu 39 Öğretmenler Yasasına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik görevine ilk kez atanacaklarda aranan genel niteliklerde bulunmayan bir ifadedir? ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak B ) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak C ) Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak D ) On sekiz yaşını bitirmiş olmak E ) Lisans diplomasına sahip olmak 40 Öğretmenler Yasasına göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma cezası gerektiren eylem ve davranışlardan biridir? ) Öğrencilerini herhangi bir konuda kışkırtıp eylemsel davranışlara yöneltmek. B ) Bir yılda izinsiz veya özürsüz olarak toplam on gün kesintisiz göreve gelmemek. C ) Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek. D ) Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak. E ) Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması dışında görevini gereksiz biçimde terk etmek. 41 Öğretmenlerin bağlı bulundukları en çok üyeye sahip iki sendikanın her birinin yetkili organlarınca atanacak kaç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilir? ) 10 B ) 3 C ) 5 D ) 1 E ) Milli Eğitim Bakanlığı, aşağıdaki durumların hangisinde, geçici görevlendirme yapma yetkisini kullanamaz? ) sıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, burs, doğum, kurs nedeniyle yasal izinli bulundukları dönemlerde B ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddeleri gereğince ödeneksiz izin verilen öğretmenlerin izinli oldukları dönemler için C ) Öğretmenler Yasası'nın ilgili maddelerine uygun olarak, zaruret halinde, onbeş güne kadar olan mazaret izin hakkını kullanan öğretmenlerin mazaret izinli oldukları dönemlerde D ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında diğer ülkelere öğretmen olarak gönderilen öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki görevleri başına dönünceye değin geçen dönemlerde E ) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde ve Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için 8

9 43 Başmuavinlik görevini yürütenlere maaşlarına ek olarak ne kadar bir ödenek verilir? ) Çekmekte olduğu maaşın %5'i kadar B ) Çekmekte olduğu maaşın %6'sı kadar C ) Çekmekte olduğu yıllık maaş baremi içinde bulunduğu basamaktaki barem içi artış kadar D ) Çekmekte olduğu maaşın % 7'si kadar E ) Çekmekte olduğu yıllık maaşın 1/36'sı kadar 44 Kamu Hizmeti Komisyonu, öğretmenlere disiplin cezasını soruşturma belgelerini aldığı tarihten başlayarak kaç iş günü içerisinde verir? ) 5 B ) 3 C ) 15 D ) 30 E ) Yüksek Mahkeme aşağıdakilerden hangisinin görevlerini yapmaz? ) Yargıtay B ) Danıştay C ) nayasa Mahkemesi D ) Yüce Divan E ) Yüksek İdare Mahkemesi 46 Bakanlar Kurulunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bakanlar Kurulu'nu kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç onbeş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür. B ) KKTC Bakanlar Kurulu Başbakan ve Bakanlardan oluşur. C ) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini güven oyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir. D ) Bakanlar Kurulu'na Cumhuriyet Meclisi dışından girmiş olan bakanların yasama dokunulmazlığı yoktur. E ) Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'nca atanıncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder. 47 "Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir." Yukarıdaki ifade nayasamızda belirtilen haklardan hangisinin açıklamasıdır? ) Özel olarak korunma hakkı B ) Sağlık hakkı C ) Sosyal güvenlik hakkı D ) Hayat ve vücut bütünlüğü hakkı E ) Kişi dokunulmazlığı 9

10 48 şağıdakilerden hangisi nayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açamaz? 49 ) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Siyasal partiler B ) Sendikalar C ) Başbakan D ) Cumhurbaşkanı E ) Dokuz Milletvekili 50 I. Şans başarısı daha düşüktür II. Kapsam geçerliği daha yüksektir III. Üst düzey davranışları ölçmekte daha başarılıdır IV. Puanlama yönünden daha kullanışlıdır V. Test hazırlama yönünden daha kullanışlıdır Yukarıdaki bilgilerden hangileri çoktan seçmeli testlerin doğru/yanlış testlerine göre üstünlüklerini vermektedir? ) I, III B ) I, II C ) II, III D ) I, II, III E ) II, III, V Bir okulda başarı testi uygulayan öğretmen test sonunda öğrenci puanlarını sıraya dizmiş ve en yüksek puanı alan 100 kişi ile en düşük puanı alan 100 kişinin testin 5 maddesine verdiği cevapları karşılaştırmıştır. Yukarıdaki grafik yüksek ve düşük puan alan öğrenciler arasından kaç kişinin maddelere doğru cevap verdiğini göstermektedir. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Testte düzeltilmeden kullanılabilecek sadece iki madde vardır B ) 3. Madde testtin en zor maddesidir C ) Madde varyansı en düşük madde 3. maddedir D ) Madde standart sapması en yüksek olan 1. maddedir E ) 4. madde testten çıkartılmalıdır. 10

11 51 I. Matematik sınavında öğrencilerin doğru sorularını belirleme II. Bir bölgede kişi başına düşen milli geliri hesaplama III. Bir tutum ölçeğiyle öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirleme şağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki ifadeler temsil ettikleri ölçme türleri ile doğru eşleştirilmiştir? ) (I)Doğrudan ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Türetilmiş ölçme B ) (I)Dolaylı ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Doğrudan ölçme C ) (I)Türetilmiş ölçme (II)Dolaylı ölçme (III) Doğrudan ölçme D ) (I)Doğrudan ölçme (II)Türetilmiş ölçme (III) Dolaylı ölçme E ) (I)Dolaylı ölçme (II)Doğrudan ölçme (III) Türetilmiş ölçme 52 şağıdakilerden hangisi öğrencilerin öz saygısını yükseltmek isteyen öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır? ) İçten olmalı B ) Öğrencilerine isimleri ile hitap etmeli C ) Öğrencilerle kişisel ilişkiye girmekten kaçınmalı D ) Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmalı E ) Öğrencilerine empatik yaklaşmalı 53 Okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında bulunan hizmet alanlarıyla öğrencilere farklı hizmetler sunulur. şağıdakilerden hangisi rehberlik hizmet alanlarından birisi değildir? ) Öğretim hizmetleri B ) Konsültasyon hizmetleri C ) Öğrenciyi tanıma hizmetleri D ) Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri E ) raştırma ve değerlendirme hizmetleri 54 İnsanın doğasının iyi olduğuna ve gücüne inanan danışandan hız alan psikolojik danışma yaklaşımının öncüsü kimdir? ) Rogers B ) Freud C ) dler D ) Maslow E ) Fromm 55 Bilişsel kurama göre öğrenme aşağıdaki süreçlerden hangisi ile başlar? ) çık tekrar B ) Kodlama C ) Dikkat D ) lgı E ) Örtük tekrar 11

12 56 Programlanmış öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullardan biri değildir? ) Her öğrenciye öğrenme hızına göre olanak sağlanması B ) Öğrenciye öğrendiklerinin yanlışlığı hakkında anında geribildirim verilmesi C ) Öğrenciye öğrendiklerinin doğruluğu hakkında anında geribildirim verilmesi D ) Öğrenilecek bilginin küçük adımlarla öğrenciye sunulması E ) Öğrencilere eğitim başlamadan önce tüm hedeflerin tanıtılması 57 şağıdakilerden hangisi Bandura'ya göre öğrenmeyi etkileyen ve modelden elde edilen dolaylı yaşantılardan değildir? ) Dolaylı ceza B ) Dolaylı pekiştirme C ) Dolaylı duygu D ) Dolaylı güdülenme E ) Dolaylı geribildirim 58 Bilgi işleme modeline göre aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinde yer almaz? ) Girdiler B ) Çıktılar C ) Ortam D )İşlemler E ) Geribildirim 59 "Öğrenilmiş çaresizlik" kavramı hangi kuramla ilişkilidir? ) Gestalt Kuramı B ) Bilgiyi işleme C ) Edimsel Koşullama D ) Bilişsel Kuram E ) Klasik Koşullama 60 "Yaşamdaki iyi ve kötü olaylar ile erdeme ulaşarak başetmede, yaşamla barışmada başarı ya da başarısızlık" şeklindeki gelişim görevleri Erikson'a göre hangi dönemin özellikleridir? ) Yakınlığa karşı yalnızlık B ) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu C ) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası D ) Girişkenliğe karşı suçluluk E ) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 61 Freud'a göre, doğuştan getirilen ve ruhsal enerji kaynağı olan ruhsal aygıt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Süperego B ) İd C ) Bilinç D ) Bilinçaltı E ) Ego 12

13 62 Duyusal motor dönemde olan bir bebeğin annesi odadan çıktığında onun yok olduğunu sanarak ağlaması Piget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? ) Şema oluşumundaki yetersizlikle B ) Nesnenin sürekliliğinin gelişmemesiyle C ) Kişinin sürekliliğinin gelişmemesiyle D ) Korunum kavramının kazanılmamasıyla E ) Ertelenmiş taklitin ortaya çıkmasıyla 63 Tarih öğretmeni Oğuz Bey, dersinin hedeflerini sütunlara, konularını ise satırlara yazarak iki boyutlu bir çizelge elde etmiş; hedeflerle konuların kesişim noktalarındaki hücrelere de yapacağı sınavda kaç soru sorabileceğini yazmıştır. Böylelikle hazırlayacağı sınavın kapsam geçerliliğini sağlayabileceğini düşünmüştür. Bu çalışma sonunda, sınavında hem hangi konularda hem de hangi hedef düzeylerinde kaç soru yer alabileceğini belirlemiştir. Bunun yanında eğitim durumlarında da hangi konulara ağırlık verilebileceğini görmüştür. Buna göre Oğuz Bey, aşağıdakilerden hangisini hazırlamıştır? ) İşlem - zaman çizelgesi B ) Belirtke çizelgesi C ) Ünite analiz çizelgesi D ) Öğrenme eksiklikleri çizelgesi E ) Yıllık plan çizelgesi 64 Bir program geliştirme uzmanı herhangi bir öğretim programı dokümanını ilk aşamada; hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğelerini program geliştirmenin ilkeleri açısından, ikinci aşamada ise bu öğelerin birbiriyle ilişkisi açısından incelemiştir. Son aşamada ise ulaştığı bulguları raporlaştırmıştır. Buna göre uzmanın hangi program değerlendirme yaklaşımını kullandığı söylenebilir? ) Tasarı değerlendirmesi B ) Çıktı değerlendirmesi C ) Erişi değerlendirmesi D )İşlem ve çıktı değerlendirmesi E ) Ürün ve yan ürün değerlendirmesi 65 Program geliştirme sürecinde, hedefler belirlendikten sonra sınıflanır. Daha sonra hedefler, davranışsal ifadelere dönüştürülür. Bu işlemin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) Öğretmenler arasında anlam birliği oluşturma B ) Öğrenciden beklenenleri tanımlama C ) Hedefleri gözlenebilir ve ölçülebilir kılma D ) Eğitim durumlarında öğretimin akışına ışık tutma E ) Konu alanının ihtiyaçlarını belirleme 66 Doğrusal, dallara ayrılan ve karma şeklinde türleri olan öğretim tekniği hangisidir? ) Rol oynama B ) Programlı öğretim C ) Bireyselleştirilmiş öğretim D ) Bilgisayar destekli öğretim E ) Drama 13

14 67 Başlıca temsilci Skinner olan, bir bilginin küçük bölümlere ayrılarak ve her bölümde pekiştirilerek öğrenmenin sağlandığını belirten öğrenmeöğretme modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Mikro öğretim B ) Programlı öğretim C ) Uzaktan öğretim D ) ktif öğrenme E ) Okulda öğrenme 70 şağıdakilerden hangisi problem çözme aşamalarından değildir? ) Veri toplama, toplanan verileri düzenleme B ) Denenceleri test edip kabul ya da red etme C ) Problemi tanımlama ve sınırlama D ) Verileri çözümleme ve yorumlama E ) Herkes ve her durum için geçerli bir çözüm üretme 68 şağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş öğretimin yararları arasında değildir? TEST BİTTİ CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ ) Çalışmalar sürekli kontrol edilmelidir. B ) Öğrenci kendi başına çalışarak konuyu öğrenir. C ) Öğrenci ihtiyaçlarına ve hızına göre düzenleme yapılır. D ) Çok detaylı planlamaya ihtiyaç duyulmaz. E ) Öğrencilere ayrı ayrı rehberlik için zaman gerekir. 69 Sistematik olarak doğal ya da toplumsal olguları inceleme; verileri kaydedip bir yargıya varma süreci olarak betimlenen teknik hangisidir? ) Dramatizasyon B ) Gözlem C ) Deney D ) Demonstrasyon E ) Gezi 14