DENEME - 7 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEME - 7 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 DENEME - 7 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ. Parçadaki Yeni müdür, bütün projelerimizi hasır altı etti. cümlesinde hasır altı etmek deyimiyle cümleye yok etmek anlamı değil, gizlemek anlamı katılmıştır.. Öncülde verilen cümleden çıkarılacak kesin yargı, ilk defa Dünya dışında bir gezegende oksijen bulunduğudur. Oksijenin çok ince olması orada yaşam olup olmayacağı hakkında bilgi vermez. 2. Parçadaki Bazı yayınevleri gelen her kitabı yayımlıyor. sözleri göz önünde bulundurulursa elekleri pek seyrek sözüyle fazla seçici davranmama nın anlatılmak istendiği görülür. 6. Parçanın lv. cümlesindeki Bir romanın biçimini birçok etken belirliyor. sözleri D seçeneğinde verilen romanın üslubunun önemli bir unsur olduğu ifade edilmiştir bilgisini doğrular nitelikte değildir. 3. Altı çizili sözle, zamanın eser üzerindeki yıkıcı etkisinin kaybolduğu anlatılmıştır. Yani eser, zamana dayanabilmiş kalıcı olmuştur. 7. Yüklemin bildirdiği işten etkilenen varlık cümlenin ögesi olan nesne dir. A seçeneğindeki kitapları sözü, B seçeneğindeki pilavı, C seçeneğindeki annelerini, E seçeneğindeki bu sınavı sözü nesne görevindedir. Önce bir güzel yıkadı, sonra da doğramaya başladı. cümlesinde işten etkilenen varlık belirtilmemiştir. 4. Cümlenin yüklemi yargı bildiren III. söz grubudur. Cümleye başlangıç niteliğinde olan söz grubu ise IV.dür. Buna göre doğru sıralama IV - I - II - V - III olur. 8. Bağlaç, eş görevli sözcük, söz veya cümleleri birbirine bağlayan sözcük türü olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler göz önüne alındığında Kim ne derse desin, yine de ben, bu oyunun seyirci toplamayacağını düşünüyorum. cümlesinde de bağlaç olarak kullanılmıştır. V. cümlede ancak sözü sadece anlamında yani edat olarak kullanılmıştır. 97

2 9. Verilen cümlelerde A, C, D ve E de bir yazım yanlışı yoktur. Ancak B de yazım yanlışı Edremit Zeytini dir. Bu cümlede Zeytin küçük harfle başlar. Doğrusu Edremit zeytini olacaktır. 3. Parçadaki Öykü ile roman ayrı türlerdir. Ortak paydaları ise bir kurguya dayanmaları ve düzyazı olmalarıdır. Her iki türde başarı, yazarların ustalığında yatmaktadır. sözleri göz önünde tutulursa parçada Roman yazmak, öykü yazmaktan zordur. düşüncesine karşı çıkıldığı görülmektedir. 0. Sıralı tamlamalar arasına noktalı virgül (;) konulmaz sadece virgül (,) kullanılır. Bu bilgi göz önünde tutulduğunda sıkı sıkıya; noktası virgülüne kadar bağlı kalmalıdır derken noktalı virgülün (;) yanlış kullanıldığı görülür. 4. Parçanın ilk iki cümlesinde Mutluluğun Yolu kitabından bahsederken III. cümlesinde Mutluluk yolları deyince Zafer Yolları filmi geliyor aklıma. denilerek yeni bir konuya geçilmiştir. Dolayısıyla ikinci paragrafın lll. cümleyle başlanması gerekmektedir.. Cümlelerde yakın anlama gelen sözcüklerden birinin cümleden çıkarılması cümlenin anlamını bozmaz. ilerledikçe sözcüğü ile gittikçe sözcüğü yakın anlamlı olduğundan ilerledikçe sözcüğü cümleden atılabilir.. Parçanın III. cümlesinde Eclipse adlı atın adını nasıl aldığından bahsedilmiştir. Böylece bu bilgi atla ilgili bilginin ilk kez verilmiş olması arkasından II. cümledeki atla ilgili ayrıntıya geçilmesi gerektiğini gösterir. 2. Parçanın bütününde beslenmenin öneminden bahsedilmektedir. Ancak son bölümde beslenme ve meyve ilişkisi anlatılsa da son cümlede bu ilişki bozularak kahvaltının öneminden bahsedilerek akış bozulmuştur Parçada Kalkınmış milletlerin gücü; ekonomik, endüstri ve ticaretteki başarılardan çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam yatırımı eğitime yaptığı yatırımdır. sözleri göz önünde tutulduğunda milletin gelişmesi ve ilerlemesinin eğitim ve öğretime gereken önemi vermesine bağlı olduğu görülür.

3 7. Parçada yalnız dürüstlük bakımından değil, yetenek bakımından da büyük bir ayrım var sözleri göz önüne alınırsa kurnaz kişi ile bilge kişi arasında karşılaştırma yapıldığı görülür. 8. Parçadaki...tersine, hikâyenin sonu bize yeni ufuklar açar, bizi zengin hülyalara sürükler. sözünde hikâyenin sonu sözünü dikkate alırsak anlatımın başına hikayenin bitmesi yle ilgili bir düşüncenin gelmesi gerekir. Bu durumda uygun sözün hikâyenin bitmesiyle hiçbir şey çözülmüş, bitmiş olmaz olduğu görülür. 2. Parçada yer alan bazen işkence odasında gözü bağlıyken sözüyle kendisine saygısı olan kişi zor koşullarda da saygındır sözüne,... egemenliğin yetkileriyle donanmışken boynu bükülür sözüyle kişi saygın olmadıkça bulunduğu görevin saygınlığı da geçici olur sözüne, Çünkü onursuzluğun salgın hale geldiği yerde gelecek yoktur. sözüyle onurlu bir gençlik onurlu bir gelecek yaratır sözüne ve ahlaki çöküş toplumsal çöküşü getirir sözüne ulaşılır. Ancak parçadan baskının olduğu yerde yetişen gençlik onursuzlaşır sözüne ulaşılamaz. 9. Parçanın ilk cümlesi giriş niteliği taşıyan V. cümledir. V. cümledeki oluşturma ile III. cümledeki yaratım ifadeleri birbiriyle bağlantılıdır. Buna göre anlam ilişkisine dikkat edildiğinde doğru sıralama V - III - I - VI - IV - II şeklinde olur. Baştan ikinci, III. cümledir. 22. Parçada Tolstoy un sanatın kendinde çağrıştırdığı anlam üzerinde durulmuştur. Tolstoy için sanat ta öncelikle kişinin bir zamanlar hissettiği duyguyu canlandırması esastır. Buna bağlı olarak da kişi bu duyguları farklı araçlarla başkalarında hissettirmelidir. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen Sanatçının asıl işlevi duygulanmak değil, duygularını aktarmaktır. sözü parçada yer alan konuyla uyuşmamaktadır. 20. Parçada yer alan İnsan, bütün varlıkların içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. sözleri göz önünde tutulduğunda parçada insanın yetiştirilmeye uygun yapıda bulunmasından söz edildiği görülür Parçada yer alan Bundan ne Picasso küçülür ne de o sekiz yaşındaki çocuk, üstün bir değer kazanır. sözüne dikkat edilirse eserin değerinin değişmediği görülür. Dolayısıyla parçada sanat kültürü gelişmemiş kişilerin övgüleri ya da yergileri yapıtın değerini etkilemez. denilmek istenmiştir.

4 24. Parçadaki hikâye yazmak görevli olduğum bir iştir sözüyle belli bir amacı gözeterek hikâye yazdığı sözüne ve hikâye yazmayı resmi bir görev gibi kabul eder sözüne, hikâyelerimin temellerini kendi belleğimin altında kazıyorum sözüyle olayları gerçekte olduğu gibi değil kendi bildiğinin süzgecinden geçirerek yansıtır sözüne ve yazdıkları yaşamından izler taşır sözüne ulaşılabilir. Ancak parçadan hikâye yazarıyla ilgili olarak Toplumsal sorunları çarpıcı bir biçimde dile getirir. kanısına ulaşılamaz sorular aşağıdaki bilgilere göre çözülmüştür.. grup 2. grup. grup 2. grup Filiz Galip Filiz Galip Ahmet Cemal Cemal Ahmet Elif Derya Barış Derya Elif Barış I. Durum II. Durum Cemal ile Derya aynı grupta ise C şeklinde, Ahmet D A ile Elif aynı grupta E şeklinde olmalıdır. Filiz ile Galip farklı grupta olduğundan. veya 2. grupta olacaklardır. 2. Parçada, eleştirmenin hiçbir ölçütü olmadan (tek ölçüt kensidir) eleştiri yapmasından yakınılmaktadır. Parçanın son bölümünde bu durum vurgulanmıştır. A C Bu durumda ile farklı grupta olmalıdırlar. 2. E D grupta bulunanların sayısı dört olacağından Barış 2. grupta olmalıdır. 27. Barış ın ikinci grupta olduğu kesindir. 28. Elif in 2. grupta olduğu durum II. durumdur. E seçeneğinde Cemal in 2. grupta olduğu kesinlikle yanlıştır. Cemal. gruptadır. 29. Ahmet in olduğu grupta Elif veya Cemal in olduğu grupta Derya olmalıdır. Barış ise 2. grupta olacağından. grupta olmayacaktır. C seçeneğinde Ahmet, Elif ve Galip olabilir. 26. Parçada eleştirmen eleştirildiği için parçanın anlatım biçimi tartışmadır. 30. Cemal ile Filiz aynı grupta ise Galip, Ahmet ve Elif aynı grupta olmalıdır. C seçeneğindeki Filiz ile Elif farklı grupta olmalıdır. 00

5 `3j `4j `3j = =. -. = 4- = a b = ve b 0 olmak üzere, 2 2 a b-b a- ba + b ab - b ab`a-bj-b`a- j b`a- bj ab`j-b`a-j = b`j ab - ab + b = = b 2 3. xyz + xy = x + 0y + z + 0x + y = `0j `2j = = 2 0 0x + y + z = x e en az 3 verilmesi gerekir. y ye verilebilir. z ye de 7 verilmelidir = 348 x + y + z = = 36. x sayısının ile bölündüğünde bölüm y, kalan 8 ise x = y + 8 dir = 2 3a.. = a k 3 3 a = & = 9 a ise 3 =-9a 2 3 = 8a -9a y sayısının 4 ile bölündüğünde bölüm a olsun, kalan 3 ise y = 4a + 3 tür. Buradan x =. (4a + 3) + 8 x = 60a x = 60a + 3 ifadesi elde edilir. x 2 ile bölündüğünde 60a a a kalan olur. a = - 6 0

6 37. a + 2b + 3c = 8 + 2a + b = 7 3a + 3b + 3c = 3(a + b + c) = a + b + c = 2 + x `xj 2 - x 40. : 4 x + x - 2 `x - 2j x + 2 x 2 - x x + 2 x -2 2-x : =. : x x x x + 2 x x - 2 x - 2 x x 2. x 2- x = - =- 2- x ` 3+ 2j ` 3+ j Pay ve payda ifadenin eşleniği ile çarpılır ` 3 + j + = = =- 4., 20, EKOK (, 20, 2) = = cm 300 cm Kutu sayısı da = = cm 39. 3a- + -2a - a - - a + 3a- + 2a-`a -j 3a- + 2a- a + = -`- aj a + 4 a = = 4 a A kabı, B kabının ü kadar su alabildiğine göre 4 A kabı 6x, B kabı 8x su alsın. A B 6x 8x Yarısı 3x 4x A kabındaki B kabına boşaltılır ise B kabı toplam 7x su alır. B kabının i boştur. 8 02

7 43. Kızların tamamı 3x olunca Erkeklerin tamamı 7x olur. 3 Başarılı 3x., Başarısız 8 9x + = 3x 8 9x = 3x - 8 x = x = 8 8 Sınıfın tamamı 3x + 7x = 0 x olur g % 20 tuz % 80 su = 36 gr tuz 80. = 44 kgsu x = = x x = 900 ise x = 60 gr su eklenmelidir = İş l VERİLENLER l = İş ll VERİLENLER ll 44. Siyah zeytin Yeşil zeytin Zeytinyağı 3x 200 x 2x Toplam zeytin miktarı = 3x x + 2x = 6x = 6x ise x = 900 kg (Yeşil zeytin miktarı) = xgün xgün = 8 gün Asfalt 200 Toprak 4. Elma 4x kadar olsun. 2, TL alınınca 4x. 2, = 0x kadar maliyeti olur. 7 % 2 çürük çıkınca 4x = 3x sağlam kalır. 00 % 20 kâr edilmesi için de toplam hasılatın 0x+ 0x. = 2x olması lazım 2x de sağlam elma sayısına bölünerek satış fiyatı bulunur. 2 x = 4 3x Yol = Hız. zaman 20 km hızla a saati 80 km hızla (2 a saatte) Asfalt Toprak 20. a + 80(2 a) = a a = a = 240 a = 6 Toprak yol: 80(2 a) = 480 km 03

8 49. Pirinç Su Yağ 2. 24x 48x 6x olsun. Toplam ağırlık 78x dir. sı kadar su buharlaştırılırsa 6 78x. = 3x su buharlaştı. 6 Başlangıç 0 0. kez kez kez 78x 3x = 6x pilav 6x = 300 ise x = 20 dir. Kullanılan pirinç = 24x = = 480 gr dır kez Başlangıçta verilen tabloya 4 kez hücre operasyonu yapılırsa soruda verilen tablo elde edilir. 0. Nisan ayında er adet salı ve çarşamba bulunması için nisanın salı ile başlaması gerekir Salı Çar Per Cuma 4 Ayın 8 i cuma gününe denk gelir. 3. Başlangıç 3 kez hücre operasyonu = 2 bulunur. Üç zarın atılması ile oluşan tüm durumların sayısı 6 3 = 26 dır. Toplamı 7 den az olma durumu: durum 2 3 durum durum 3 3 durum 4 3 durum durum durum + Toplam 20 durum 20 Olasılık = = tür Başlangıç 4 kez aynı hücreye kez hücre operasyonu 6 kez hücre operasyonu kez hücre operasyonu = 22 kez hücre operasyonu yapılır. 2. yol: Cevap göbekteki sayıdır. 04

9 . B 8. 4 Buzdolabının E A D C 4 CBD 30, 60, 90 üçgenidir. BC = 8 br ise BD = 4 br dir D F C 200 x x + 00 x + 00 x + 00 x % 0 artış x. x = 0x x = = x x = 000 (200 nın ki fiyatı) 6 A 6 E 2 B 6 DF = FC = = 3 cm olur. 2 A(AECF) ise A(ABCD) A(AEB) A(ADF) ile bulunur = = Bulaşık makinesinin olmuş ise fiyatı % 00 artmıştır. 60. Çamaşır makinesinin m A 2 m m 4 F E m B m D m 4 C BC = 6 cm BF ye m diyelim. AF = 2 m olur. AE de 2 m olur. EC ise 8 (2 m) = m 4 olur. x x % 20 artmış ise x. = x x = x+ 00 x = 00 dü. r m + m 4 = 6 2m = 20 m = 0 BD = 0 cm dir fiyatı 000 dir. 0

10 DENEME - 7 GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLERİ. Orta Asya daki Türk Devletleri Avrupa, Asya, Afrika gibi kıtalarda birçok devlet kurmuş ve farklı bölgelere göç etmişlerdir. Bu devletlerin farklı bölgelere ulaşabilmesinde göçebe yaşam ve başka bir devlete bağlı yaşamak istememeleri (bağımsızlık isteği) göç etmelerindeki unsurlar arasında yer alır. Kut anlayışı, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılan, yönetimde güç unsurunu artıran bir inanış olup farklı bölgelere göç edilmesinde doğrudan etken olmamıştır. 2. Karahanlılar İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olup, İslamiyet öncesi kültürel yapılarını da devam ettirdikleri görülmüştür. İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde orduda onluk sistem, ikili yönetim anlayışı, yöneticilerin hakan ünvanı kullanması gibi yapıların Karahanlılarda devam etmesi eski kültürün devamına kanıttı. Çünkü İslamiyetle birlikte bu yapılar diğer Türk-İslam devletlerinde değişikliğe uğrayacaktır. 3. Anadolu Selçuklu Devleti kısa bir süre İznik merkezli kurulmuş, merkezini Konya ya taşımıştır. Bu devlet Konya merkezli olmasına rağmen Kayseri, Sivas, Malatya, Nevşehir, Kırşehir, Niğde gibi yerlerde de mimari eserleri yaptırmıştır. Bundan dolayı, Konya Karatay Medresesi ve Niğde Alaaddin Cami Anadolu Selçuklu Devleti ne aittir. Bursa Yeşil Cami Osmanlının yaptırdığı mimari eserler arasında yer alır. Osmanlı Devletinde bu temel ilkeler doğrultusunda halkın refahı sağlanmış ve ihtiyaç oranında bölgeler kendilerine yeterli hale getirilmeye çalışılmıştır.. Kıbrıs Adası nın fethi İnebahtı Bozgunu na neden olmuştur. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz de bulunduğu yer itibariyle stratejik bir noktadaydı. O dönemde Kıbrıs, büyük deniz gücüne sâhip Venedik Cumhuriyeti nin elinde idi. Kıbrıs ve yakınlarından geçen Osmanlının ticâret ve hacıları taşıyan yolcu gemileri, Akdeniz de Hristiyan korsanları tarafından vurularak soyuluyor, Venedik de bu korsanları himâye ediyordu. II. Selim Döneminde Lala Mustafa Paşa tarafından Ağustos 7 de Kıbrıs fethedildi. Ekonomik ve askerî yönden stratejik bir öneme sahip olan adanın fethi Hristiyan alemini harekete geçirmiştir. 6. Osmanlı Devleti nde ticaret hayatını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı Devleti nde doğu-batı arasında uzanan ticaret yollarında taşımacılık mekkariler; güvenlik derbentçiler; haberleşme de Menzil Teşkilatı tarafından sağlanmıştır. Ticaret yolları üzerinde kervansaray, hanların inşa edilmesi ve şehirlerde bedesten (kapalı çarşı), arastaların bulunması buna yönelik çalışmalardandır. Osmanlı Devleti nde İstanbul, Bursa, Selanik, Trabzon, Kırım önemli ticaret şehirleri arasında yer alır. Malikane sistemi ise iltizam uygulamasının toprak gelirlerinin hayat boyu iltizam sahiplerine verilmesidir. Ticaretle ilgili gelişme değildir. 4. Osmanlı Devleti nde klasik dönem ilkelerinden; İaşecilik: Bu ilkeye göre reayanın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunmalıdır. Gelenekçilik: Bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde mevcut dengeleri korumayı ve varolan düzeni bozacak değişme eğilimlerini engellemeyi ifade eder. Fiskalizm: Hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemeyi amaçlıyordu. 7. Osmanlı Toplumunda yönetenler sınıfı üçe ayrılmıştır. İlmiye(Ulema) Seyfiye (Umera) Kalemiye Şeyhhülislam Veziri Azam Defterdar Kazasker Vezir Nişancı Kadı Beylerbeyi Reisü l Küttap Müderris Sancak Beyi Tımar Sahibi 06

11 8. Osmanlı mimari yapısı üç döneme ayrılır. Erken Dönem Klasik Dönem Geç Dönem Bunlar arasında Geç Dönem, batının üstünlüğünün kabul edildiği, Barok ve Rokoko tarzının benimsendiği dönemdir. Osmanlı Devleti bu tarzları XVIIl. yüzyılda III. Ahmet Döneminde (Lale Devri) benimsenmiş ve bu mimari tarzın ilk örneği olarak Nuruosmaniye Camisi yapılmıştır. 9. Osmanlı Devleti nin gerileme ve dağılma dönemlerinde almış olduğu yenilgiler ve sistem bozulmaları beraberinde de ekonomik sorunları getirmiştir. I. Mahmut Döneminde, ticari ayrıcalık olan kapitülasyonların sürekli hâle gelmesi, 838 de İngiltere ile yapılan Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile gümrük indirimleri yapılmış, durum bu ekonominin yabancı kontrolüne geçmesine yol açmıştır. 84 nda İngiltere den dış borç alınması, 88 de Duyunuumumiye İdaresinin kurulması, Osmanlı maliyesinin yabancıların eline geçmesine neden olmuştur. Memleket sandıkları, Tanzimat Döneminde, tarımı geliştirmek için kurulan sonrasında Ziraat Bankası na dönüşen kurumdur. 0. XVII. yüzyıldan itibaren birçok yapıda olduğu gibi Tımar sistemi de bozulmuş, haketmeyen kişilerin tımarlı olması ağalık sisteminin oluşmasında etken olmuştur. İltizam sistemi ise toprakların satışını öneren ve toprak ağalığını geliştiren sistemdir. Bu iki durumda ağalık sisteminin yani daha sonraki ismiyle ayanların oluşmasını ve devlet içinde güçlenmeleri neden olmuştur. Müsadere sistemi ise kişilerin mallarına el koyma uygulaması olup, ayanlık sisteminin etkisini artırmaz tam tersi etkisini azaltmıştır.. II. Abdülhamit Dönemi ( ) gelişmeleri arasında; 876 nda Kanunuesasinin yürürlüğe girmesiyle Monarşiden Meşrutiyete geçilmiştir. Böylece rejim değişmiştir Osmanlı-Rus Savaşı nın kaybedilmesiyle meclis kapatılmış ve I. Meşrutiyet Dönemi sona ermiştir yılları arası İstibdat (Baskı) Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) açılmış, Berlin-Bağdat demiryolu ihalesi Almanlara verilmiştir. II. Abdülhamit in baskı rejimlerine karşı ise subay ve aydınlar İttihat Terakki Cemiyetini kurarak 908 de II. Meşrutiyetin ilanında etkili olmuşlardır. Encümen-i Daniş ise Abdülmecit Döneminde batı dillerindeki önemli eserlerin çevrilmesi ve eğitim programlarının hazırlanması için oluşturulmuştur. 2. II. Meşrutiyet 908 de ilan edilmiş parlamento açılmış ve Kanunuesasi yürürlüğe girmiştir. Bu süreç 98 na kadar devam etmiştir. 93 nda Balkan Savaşları devam ederken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlıdan ayrılan son balkan ulusudur. Balkan Savaşları devam ederken yaşanan Bab-ı Ali Baskını ile yönetimdeki parti değişerek, İttihat Terakki Partisi yönetime gelmiştir. Yine Balkan Savaşları sonucunda Batı Trakya nın kaybedilmesinden dolayı burada yaşayan Türklerin durumu gündeme geldiğinden Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıkmıştır. 3. Basın-yayın yoluyla dünya kamuoyunu ve diplomatik çevreleri etkilemek amacıyla 98 tarihinde İstanbul da kurulmuş olan, Kuvayımillîye tabirini ilk kez kullanan kurucuları arasında Dr. Esat Işık ın da yer aldığı ulusal varlığa yararlı cemiyet Millî Kongre Cemiyeti dir. 4. Osmanlı Devleti nden ayrılmak isteyen Ermeniler ve Rumlar, kendi devletlerini kurmak için, Wilson İlkeleri nin Hangi millet nerede çoğunlukta ise kaderini belirleyebilir. ilkesine dayanarak, Mondros Ateşkesi ni de fırsat bilerek ayrı bir devlet kurmak istemişlerdir. Monreo Doktrini ABD nin dünya politikasından uzaklaşma ilkesidir. 07

12 . Havza Genelgesi Millî Mücadele Döneminde yayımlanan ilk genelge olup, işgallere karşı mitingler ve protestolar yapılması, bu mitinglerde Hristiyan ahaliye zarar verilmemesi istenmiştir. Çünkü, Mondros un 7. maddesi ile İtilaf Devletleri nin güvenliklerini tehdit eden bir unsur ortaya çıkarsa o bölgeleri işgal edebilecektir. maddesine bir dayanak oluşturulmaması amaçlanmıştır. Yani Türk tarafı haklıyken haksız durumuna düşmemek, İngiliz propagandalarını ve işgallerini engellemek amacındadır. Bölgesellik kavramı ve batı cephesi ile ilgili Havza da bir karar yoktur. 6. TBMM nin açılmasıyla ulus egemenliği yolunda önemli bir adım atılmış, padişahlık yönetimi sona erdirilmek istenmiştir. Bu süreçte ulus egemenilği adımı, Mustafa Kemal in halkçılık programının temel adımıdır. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanı öncesinde alınan ulusal egemenlik kararları da bu süreçte değerlendirilmelidir. Millî bir hükümet kurulması kararı ulus egemenliğini güçlendiren adımlardandır. Padişahlık makamı durumunun meclis tarafından belirlenmesi ve padişah vekilinin mecliste kabul edilmemesi yine ulus egemenliğini yani halkçılık sürecini güçlendiren unsurlardandır. 7. TBMM ye bağlı düzenli ordunun ilk askerî başarısı I. İnönü Savaşıdır. Bu savaşın sonuçları arasında sırasıyla; Teşkilatıesasiye Kanunu (92 Anayasası) Londra Konferansı Afgan-Dostluk Antlaşması İstiklal Marşının Kabulu Moskova Antlaşması (TBMM-S.Rusya) yer almaktadır. Güney cephesinin kapanması, Sakarya Savaşı sonucunda 92 nda Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasıyla gerçekleşmiştir. 8. Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması; Kasım 922 Saltanatın Kaldırılması 7 Şubat 923 İzmir İktisat Kongresi nin toplanması 24 Temmuz 923 Lozan Barış Antlaşması nın imzalanması 3 Ekim 923 Ankaranın başkent olması şeklinde olacaktır. Bu yüzden doğru sıralama I-III-II-IV olmalıdır. 9. Atatürk dönemi sosyal alanda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır: Şapka kanunu Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması Takvim, saat, ölçü değişiklikleri Soyadı kanunu Dolayısıyla takvim, saat ve ölçü değişiklikleri bu alanda yapılmıştır. Maarif Teşkilatı Kanununun çıkarılması ise eğitim alanında yapılmıştır. 20. Atatürk Dönemi İzmir İktisat Kongresi nde tarım alanında önemli kararlar alınmış ve uygulamaya konmuştur. Atatürk döneminde; Aşar vergisinin kaldırılması, Örnek üretim çiftlikleri kurulması, Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması, Tohum ıslah istasyonlarının açılması, Ziraat Bankası nın kredi vermesi ve düzenlemeler yapılması bunlardan bazılarıdır. Ancak yabancılara ait kurumların millîleşmesi, tarımsal üretimin değil yerli sanayi ve tüccarın gelişmesine yöneliktir. 2. Paragrafta verilen bilgide laiklik ilkesi yolundaki adımlar sorulmaktadır. Buna göre halifeliğin kaldırılması ve buna bağlı olan Şeriye ve Evkaf Vekaleti ve Tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklik ile ilgilidir. Tevhiditedrisat ile medreseler kapatılmış ve yine laiklik yolunda adım atılmıştır. Erkanıharbiye Vekaleti (3 Mart 924) ordu ile siyasetin ayrılması yolunda adım olup laiklik yönünde bir adım olarak değerlendirilemez. 22. Atatürk Döneminin ilk kurulan ve iktidar partisi olan parti Halk Fırkasıdır (923). İlk muhalefet partisi 924 te Kazım Karabekir başkanlığında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dır. Bu iki parti de Cumhuriyetçiliği savunmuş dolayısıyla saltanatın kaldırılması ve 924 Anayasası ile Osmanlı etkisinin azaltılması amacındadırlar. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak ortaya çıkmış laiklik anlayışını tam olarak özümsememiştir. 08

13 23. Hatay, 92 nda Sakarya Savaşı, sonrasında yapılan Ankara Antlaşması ile Fransa yönetimindeki Suriye ye bırakılmıştır. 929 sonrası dünyada değişen dengeler üzerine Fransa sömürgeleri boşaltılmış ve Suriye bağımsızlığını kazanmıştır. Bunun üzerine Türkiye Hatay üzerinde yeniden hak iddia etmiş, Hatay ı topraklarına katmak için mücadelede bulunmuştur. Sadabat Paktı 937 de barışı korumak için yapılmıştır. Sovyet Rusya ise yayılmacı bir politika izlememiştir. 24. Mustafa Kemal bu sözüyle bireysellikten kurtulup halk için halk yararına çalışmanın ve ayrımların önüne geçilerek eşitlikten sözetmektedir. Bu da Halkçılık ilkesinin vurgusunu gösterir. 2. Pearl Harbour Baskını, Japon Hava Kuvvetlerinin ABD nin Büyük Okyanus ta yer alan Hawai Adalarındaki deniz üssüne gerçekleştirdiği saldırıdır. Kartal Hücumu Almanya nın İngiltere üzerine düzenlediği hava harekatıdır. Barbarossa Harekatı, Almanya nın Rusya üzerine düzenlediği kara harekatıdır. 26. Sorunun paragraf kısmında hakkında bilgi verilen Kıbrıs Türk önderi Dr. Fazıl Küçük tür. Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Sorununda Kıbrıs Türklerinin ilk önderi olmuştur. Bütün yaşamını Kıbrıs davasına adamıştır. 28. Ülkemizde yaz saati uygulamasına geçildiğinde 4 doğu (Iğdır) boylamının yerel saati tüm ülkede ulusal saat olarak kullanılır. Ulusal saatin 2:00 olması Iğdır da da yerel saatin 2:00 olduğunu ifade eder. Çanakkale ili 26 Doğu boylamı üzerinde yer alır. Iğdır a göre batıdadır. Çanakkale nin yerel saati yaklaşık olarak 0:44 olacaktır. (26 Doğu boylamında olduğu için yaklaşık saat 6 geri olacaktır.) Yani güneş konumu doğmuş ama henüz öğlen vaktinden 76 dakika önceki bir konumda olacaktır. 29. Yeryüzünde yükseldikçe her 200 m de sıcaklık C azalır. İndirgenmiş sıcaklıklar hesaplanırken bu etkiden kaynaklanan sıcaklık değeri gerçek sıcaklık değerine eklenir. Buna bağlı olarak yükseltisi fazla olan yerlerde gerçek ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla, yükseltisi az olan yerlerde bu fark azdır. Verilen illerden en alçak olan Edirne olduğu için, yükselti etkisi ortadan kaldırıldığında (indirgenmiş sıcaklık) sıcaklık değişimi fazla olmayacaktır. 30. Karadeniz Bölgesi nde en fazla yağış sonbahar, en az yağış ise ilkbahar mevsiminde düşer. Doğu Karadeniz kıyısında yer alan Rize de yağış rejimi aynı olacaktır de Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık ve bilim politikası rehberlik amaçlarıyla kurulduğunda Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu diye bilinirken, sonradan adı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak değiştirilmiş ve uzun süre bu adla anılmıştır. 2 Eylül 980 askerî darbesinden sonra mevcut siyasi partiler kapatılmış, bu süreçte Turgut Özal Anavatan Partisini kurarak iktidar olmuştur. Yine bu dönem Yükseköğretim kurumu kurulmuş, ilk renkli televizyon yayını başlamıştır. 996 nda ise Gümrük Birliği Antlaşması imzalanmıştır. 3. Haritada gösterilen alanlar; Orta Karadeniz ve Kıyı Ege bölümleridir. Bu alanlarda kıyı tipleri farklıdır (Kıyı Ege de enine, Orta Karadeniz de boyuna). Doğal koy ve körfez sayıları farklıdır. (Kıyı Ege de fazla, Orta Karadeniz de az) Yağış rejimleri farklıdır. (Orta Karadeniz de en fazla sonbahar, Kıyı Ege de en fazla kış mevsiminde yağış düşer) Dağ uzanışları farklıdır. (Orta Karadeniz de kıyıya paralel, Kıyı Ege de kıyıya dik) Ancak Kıyı Ege de dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için denizellik etkisi iç kısımlara girer. Orta Karadeniz de de dağların yükseltisi az ve vadilerle parçalanmış olduğu için denizellik iç kısımlara girebilir. 09

14 32. Heyelan Türkiye de özellikle ilkbahar aylarında (kar erimeleri) görülen doğal bir afettir. Türkiye de heyelan olayları en fazla Karadeniz Bölgesi nde görülür. (Doğu Karadeniz) Heyelanın oluşumunda Yağış ve kar erimeleri Eğim Toprak yapısı (Killi toprak) Tabakaların uzanış doğrultusu (Eğime paralel) Doğal yapının bozulması (Beşerî faktörler) etkilidir. Heyelan oluşumunda bitki örtüsünün etkisi bulunmaz, heyelan olayında bitki örtüsü (ağaçlar) toprak katmanı ile birlikte hareket eder. 37. Haritadaki işaretli alanlar ile seçeneklerde verilen tarım ürünleri eşleştirildiğinde; Güneydoğu Anadolu - Pamuk Batı Karadeniz - Kenevir Ege Bölgesi - İncir Marmara Bölgesi - Ayçiçeği eşleştirmeleri yapılabilir. Ülkemizde mısır üretiminde ilk sırada olan bölge Akdeniz Bölgesi dir. (Adana-Çukurova) Haritada bu alan taranarak gösterilmemiştir. 33. Tabloda verilen bilgiler incelendiğinde; A, C, D ve E seçeneklerindeki bilgilere ulaşılabilir. Ancak B seçeneğinde yer alan nüfus artış hızı sürekli olarak azalmıştır, ifadesine ulaşılamaz. Nüfus artış hızı 93 den 960 na kadar artmış, ( 2.0 dan, 28,3 e yükselmiştir.) 960 ndan 200 na kadar azalmıştır. ( 28,3 den,.88 e düşmüştür.) 34. Aktif nüfus (çalışan nüfus) bir ülkede ekonomik gelir sağlamak amaçlı herhangi bir iş dalında çalışan kişileri ifade eder. Gelişmiş ülkelerde işsizlik az ve doğum oranları düşük (nüfus artış hızı yavaş) olduğu için çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu fert sayısı azdır. Ancak işsizliğin fazla olduğu nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu fert sayısı fazladır. 38. Türkiye de tarım alanların da en fazla pay tahıllara aittir. Tahılların içerisinde ise en fazla ekim alanına sahip olan buğdaydır. 39. Bir tarım bölgesinde herhangi bir tarım ürünü için uygun iklim, sulama, toprak koşullarının olmasına rağmen başka ürünlerin yetiştiriliyor veya tercih ediliyor olması, tercih edilen ürünlerin ekonomik olarak daha fazla gelir getirmesinden kaynaklanır. 3. Toplu ve dağınık yerleşmelerin sebepleri arasında yer şekillerinin sade veya engebeli olması, tarım alanlarının parçalı olması ve su kaynaklarının az veya fazla olması etkilidir. Ekonomik yapı (A), bitki örtüsü (B), çocuk sayısı (D), nüfus yoğunluğu toplu veya dağınık yerleşme üzerinde belirleyici değildir. 40. Bafa (Çamiçi) gölü alüvyal set gölü, Terkos (Durusu) ise kıyı set gölüdür. 36. Türkiye deki şehirlerin nüfuslanmasında tarım, maden, sanayi, ticaret, turizm, eğitim gibi ekonomik faaliyet kolları etkili olmuştur. A, B, C, D seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. Ancak Gaziantep bir tarım ve sanayi şehridir Soruda verilen bilgilerden B, C, D, E seçeneklerinde verilenler doğrudur. Türkiye de maden çıkarımında ilk sırada olan bölgeler Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi dir. Ülkemizde maden işletmeleri dağınıktır.

15 42. Türkiye de iklim çeşitliliğinin fazla olması tarım ürünlerini, bitki türlerini, hayvancılık faaliyetlerini (büyükbaş, küçükbaş, arıcılık) turizm faaliyetlerini etkilemiştir. (Kış, deniz turizmi) Madencilik faaliyetleri iklimden etkilenmez. Madencilikte maden rezervi, kalitesi, ulaşım ve işlenme kolaylığı, kullanım alanlarının yaygınlığı etkilidir. 4. Haritada İç Anadolu Bölgesi nin bulunduğu alan taranarak gösterilmiştir. Buna göre; Gordion Æ Ankara Kültepe Æ Kayseri Çatalhöyük Æ Konya Avanos Æ Nevşehir İç Anadolu da yer alırken, Ani Harabeleri Doğu Anadolu Bölgesi nde (Kars) yer alır. Doğru Cevap E 43. Ülkemizde endüstrinin en fazla geliştiği yer Çatalca Kocaeli bölümüdür. (İstanbul, İzmit arası) (A) Cam fabrikalarında ham madde kum olduğu için genellikle deniz kıyılarında toplanmıştır. (B) Ülkemizde hem iklim koşullarının uygunluğu hemde tüketiminin fazlalığına bağlı olarak tahılların yaygın üretilmesi buna bağlı gıda endüstrisinin yaygın olmasını sağlamıştır. (C) Tarıma dayalı endüstri kollarında ham maddenin çabuk bozulması, kalitesinin düşmesi gibi sebeplerden ötürü ham maddeye yakın kurulması doğru bilgilerdir. (E) Kıyı bölgelerin tamamında petrol rafinerisi bulunmaz. (D) Karadeniz Bölgesi nde petrol rafinerisi yoktur. İpraş Æ İzmit, Marmara Aliağa Æ İzmir, Ege Ataş Æ Mersin, Akdeniz Batman Æ Batman, Güneydoğu Anadolu Orta Anadolu Æ Kırıkkale, İç Anadolu 46. Hakimin somut olaya ilişkin herhangi bir yazılı hukuk kuralı bulamaması halinde kanun boşluğundan söz edilebilir. Hukukun asli kaynakları, hukukun yazılı ve yazısız kaynaklarıdır. Dolayısıyla hakim kanunun boşluğu halinde hukukun yazısız kaynakları olan örf ve adetlere de bakmak zorunda ve hüküm varsa ona göre karar vermelidir. 47. Federasyon; birden fazla devletin (federe devlet) bağımsızlıklarını kaybederek, bir anayasa ile oluşturdukları ve diledikleri zaman bu birlikten ayrılamadıkları devlet modelidir. ABD, Rusya, Çin, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler federasyonla yönetilmektedir. 44. Adana dan yola çıkan kişinin ana yolları takip ederek en kısa yoldan İç Anadolu ya geçebilmesi için, Adana ve Mersin i İç Anadolu ya bağlayan Gülek geçidini kullanması gerekir. Belen Æ Hatay ı, Güneydoğuya Kop Æ Doğu Karadeniz kıyısını, (Trabzon) Doğu Anadolu ya Çubuk Æ Antalya yı, göller yöresine Sertavul Æ Silifke yi, Karaman a bağlar. 48. Sosyal ve Ekonomik Haklar pozitif statü hakları olarak bilinir. Kıyılardan yararlanma Anayasa madde 43 te belirtilmiştir. Bu hak pozitif haktır. Aktif Dilekçe hakkı Haklar Vergi ödevi Negatif Kanuni Hakim güvencesi Hak Hak arama hürriyeti

16 49. TBMM Başkanı seçimiyle ilgili (A), (B), (C) ve (D) seçeneklerindeki ifadeler doğru ifadelerdir. Ancak TBMM Başkanı seçiminin ilk turunda adaylardan birinin TBMM Başkanı seçilebilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının oyu yeterli olmayıp üye tam sayısının en az 2/3 ünün oyu gerekir. 4. Anayasa Mahkemesi ne esas bakımından dava açma süresi 60 gündür ve bu davayı; Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının /i tutarındaki milletvekili (0 mv), iktidar partisi meclis grubu veya anamuhalefet partisi meclis grubu açabilir. 0. Milletlerarası antlaşmalar Bakanlar Kurulu tarafından imzalanır, TBMM tarafından bir kanunla uygun bulunur ve Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanır ve yayımlanır. Anayasaya göre usulüne göre yürürlüğe girmiş olan milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüğe girmiş milletlerarası antlaşmaların anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi ne dava açılamaz Anayasası na göre başbakan, cumhurbaşkanı tarafından TBMM üyeleri arasından seçilir. Bu işlem cumhurbaşkanının resen yaptığı bir işlemdir. Dolayısıyla bu seçime karşı yargı yolu kapalıdır. Parlamenter sistemin doğal bir sonucu olarak yürütmede bakanlar kurulunun başı olan başbakan, TBMM nin de üyesi olmak zorundadır nda hukukumuza giren KHK çıkarma yetkisi, yasama yetkisinin devredilmezliğinin tek istisnasıdır. Her ne kadar istisna olsa da oldukça sınırlı bir istisnadır. Bakanlar Kurulu KHK çıkarmadan önce TBMM den yetki kanunu almak zorundadır. Bu yetki kanununa dayanılarak çıkarılan KHK, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve Resmî Gazete de yayımlanır. KHK, Resmi Gazete de yayımlandığı gün TBMM nin onayına sunulmak zorundadır. TBMM bu KHK yi aynen kabul edebilir, değiştirerek kabul edebilir veya reddedebilir. 3. HSYK nin 22 asil 2 yedek üyesi vardır. HSYK üyeleri cumhurbaşkanı, Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, birinci sınıfa ayrılmış Adli ve İdari yargı hakim ve savcıları tarafından seçilir. Bu üyelerin yanı sıra 982 Anayasasına göre Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun doğal üyesidir.. İnsanların herhangi bir yerde herhangi bir şekilde spontane olarak fotograflarını çekip sosyal medya üzerinden paylaşmasına Selfie denilmektedir. Bu kelime Oxford Üniversitesi tarafından 203 nın kelimesi seçilmiş ve İngilizce sözlüğüne eklenmiştir. 6. Russul Crowe un Son Umut filmindeki rolüyle Yılmaz Erdoğan en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. 7. Euro 206 eleme gruplarında Türkiye nin rakipleri Hollanda, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, İzlanda ve Kazakistan dır. 8. Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçalarıdır. Büyüklüklerine göre sırasıyla; Asya, Amerika, Afrika, Antarktika, Avrupa, Avustralya şeklindedir. 9. Avrupa Birliği ne üye ülkeler, Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini altı ay için devralmaktadırlar. Başka bir ifade ile her yıl Avrupa Birliği ne iki farklı ülke başkanlık etmektedir. 60. G-8 e üye olan ülkeler; Japonya, İngiltere, Rusya, İspanya, Kanada, ABD, Fransa ve Almanya dır 2

ÇÖZÜMLER. 1 Diğer sayfaya geçiniz.

ÇÖZÜMLER. 1 Diğer sayfaya geçiniz. ÇÖZÜMLER. Parçadaki Yeni müdür, bütün projelerimizi hasır altı etti. cümlesinde hasır altı etmek deyimiyle cümleye yok etmek anlamı değil, gizlemek anlamı katılmıştır.. Öncülde verilen cümleden çıkarılacak

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı