BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 28/06/2015 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. Dün gece rüyamda aklıma düştün Baş koydum uyudum dizinde ana Saçımı okşadın kendinden geçtin Üç damla yaş vardı gözünde ana Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? ) Ünlü düşmesi - ünlü daralması B) Ünsüz düşmesi - ünlü türemesi C) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması D) Ulama - ünsüz yumuşaması E) Ünsüz sertleşmesi - ünlü düşmesi 4. Richard Wagner ( ) operalarının konusunu kendi yazan bir sanatçıydı. Güzel sanatların hepsini birbirine karıştırarak başarılı eser verenlerin en yücesi Wagner dir belki de ( ) Sanatları birbirine karıştırdı diye ( ) dört operalık bir bütün olan Tetralogya yı görmezden mi geleceğiz ( ) Bu cümlede yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? ) (,) (;) (;) (?) B) (;) (,) (,) ( ) C) (;) (,) (;) (?) D) (,) (.) (,) (?) E) (,) (.) (;) (.) 2. Bu âlemin gül bahçesine girdim. Gülleri feleğin güneşinden daha parlaktı. Her yanında göz görmedik, el değmedik daha neler neler vardı. ma bu bahçedeki güllerin dikeni sayısızdı. Bunları görünce diyorum ki şiire yeni başlayan gencecik şairlerin işi gerçekten zor. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? ) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünlü daralması E) Ünlü türemesi 3. Küçük çocuklar Karagöz ü seyretmekte, gülmekte, I II onun hareketlerini aralarında tekrarlamaktaydılar. Hemen hemen hep aynı yerde oturan, aynı oyunları III seyreden, benim gibi aynı yerlerde gülen, çocuklar IV V vardı burada. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? ) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Tiyatronun yaşaması her şeyden önce sanatçının omuzlarına yüklenir. B) Osmanlı Tiyatrosu nu Güllü gop 1869 yılında kurmuştur. C) Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında çıkarılan kanun da sanatçıların tiyatroya alınış yöntemi belirlenmiştir. D) Midas ın Kulakları sahneye uygunluğu ve dilinin canlılığıyla iyi bir tiyatro oyunudur. E) Sanatçı, eserini hazırlarken Batı sanat ve kültüründen, bir yandan da yerli motiflerden yararlanmış. 6. şağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? ) Herbirimiz üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdik. B) Herkes gibi siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. C) Herhâlde İstanbul dan bu gece nkara ya dönecekler. D) Her an yeni çıkaracağı kitapla ilgili bir şeyler anlatıyordu. E) Her gün mutlaka kırk sayfa kitap okuyorum. 2

3 7. Öğretmen, yetiştirmek istediği öğrencilerine hayat boyu değer verecekleri, tekrar tekrar okuyacakları güzel metinler okutmalıdır. Bu cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? ) Özne / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem B) Dolaylı tümleç / Nesne / Özne / Yüklem C) Özne / Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem D) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem E) Nesne / Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem 10. (I) Özel mektuplar sadece yazan ve kendisine yazılanı ilgilendirir. (II) Mektup yazan; yazdığı kişinin zevklerini, kültür seviyesini, ilgi duyduğu olay ve alanları çoğunlukla bilir. (III) nlatılanların ağırlık noktaları hem hitap edilenin ilgili olduğu konular hem de bilgiler üzerine olur. (IV) Paylaşma duygusuyla yazılan mektuplar da az değildir. (V) İnsanın benliğinde uyanan yeni duygu ve heyecanlar uzakta olanlarla paylaşılmak istendiğinde çoğunlukla mektup yazılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? ) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. şağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine doğru ayrılmıştır? ) Yahya Kemal / üzerine yazılmış bir kitabın başındaki bibliyografyaya / baktım. B) Bu köy, / şimdiye kadar işittiğim ve resimlerini gördüğüm köylerden hiçbirisine / benzemiyordu. C) Sanatçı bu eserinde / ruh çözümlemelerine fazla / önem vermiş. D) Eleştiri / türü bizim edebiyatımızda / çok yaygın değildi. E) Eski hikâyeler / birkaç konu / üzerinde dönüp duruyor. 9. şağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? ) Gördüğümüz bitkin, yorgun adamlar merak edip yüzümüze bakmıyorlardı. B) Bütün yaz tatilimiz gelen misafirleri ağırlamakla geçti. C) Cömertçe harcanan suyu emen yeşillikler daha bir güzelleşmişti. D) Koca dairede kendilerinden başka hiç kimse kalmamıştı. E) Kazandığı tüm parayı evin idaresi için eşine bırakıyordu. 11. Mondros teşkes ntlaşması ndan sonra nadolu yu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangi ikisine karşı cephe açılmıştır? ) Fransa - Yunanistan B) İtalya İngiltere C) İngiltere - Fransa D) Yunanistan - İtalya E) İtalya Fransa 12. şağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı nın amacı ve gerekçesi belirtilmiştir? ) Erzurum Kongresi nde B) masya Görüşmelerinde C) masya Genelgesi nde D) Sivas Kongresi nde E) Misakımillî de 13. Batum aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Gürcistan a verilmiştir? ) nkara ntlaşması B) Moskova ntlaşması C) Gümrü ntlaşması D) Kars ntlaşması E) Mudanya teşkes ntlaşması 14. şağıdaki kanunlardan hangisi eğitimle ilgilidir? ) Soyadı Kanunu B) Kabotaj Kanunu C) Medeni Kanun D) Teşvik-i Sanayi Kanunu E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3

4 15. Ülkemizde bir dönem ekonomik model olarak uygulanmış olan tatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Laiklik B) Devletçilik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Cumhuriyetçilik 20. Çöle İnen Nur, Tohum, Bir dam Yaratmak gibi eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Nuri PKDİL B) Tarık BUĞR C) Cemil MERİÇ D) Mehmet kif ERSOY E) Necip Fazıl KISKÜREK 16. Olimpiyat bayrağında bulunan beş halka aşağıdakilerden hangisini simgelemektedir? ) 5 kıtayı B) BM Güvenlik Konseyi Üyesi 5 daimi ülkeyi C) Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk 5 ülkeyi D) Dünyada ekonomik bakımından gelişmiş ilk 5 ülkeyi E) Son olimpiyat oyunlarında madalya sayısı en fazla olan 5 ülkeyi 17. Dünyanın haritasını çizen ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Barbaros Hayrettin Paşa B) li Kuşçu C) Kâtip Çelebi D) Evliya Çelebi E) Piri Reis 21. şağıdaki göllerden hangisinin suyu tatlı değildir? ) İznik B) Çıldır C) Eğirdir D) Burdur E) Beyşehir 22. İç nadolu Bölgesi yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Bitki örtüsü bozkırdır. B) Yüzölçümü en fazla olan bölgedir. C) Buğday tarımı yaygın olarak yapılır. D) Nadasa ayrılan toprakların oranı fazladır. E) Nemliliğin az olması nedeniyle yıllık sıcaklık farkı fazladır. 18. Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 27 Ekim 2010 da kurulan Sigara Bırakma Danışma Hattı aşağıdakilerden hangisidir? ) LO 158 B) LO 168 C) LO 171 D) LO 183 E) LO şağıdakilerden akarsulardan hangisi kaynağını Türkiye dışından alır ve Türkiye den denize dökülür? ) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) ras E) Meriç 19. Dünya Bankasının merkezi aşağıdakilerden hangisidir? ) Washington B) Londra C) Paris D) Frankfurt E) Brüksel yılları içerisinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan, Roma İmparatorluğu döneminden kalma Germanicia ntik Kenti ve Mozaikler hangi şehrimizde bulunmaktadır? ) Gaziantep B) dana C) Elazığ D) ntalya E) Kahramanmaraş

5 yılında aşağıdaki hangi ülkede Türkiye yılı, Türkiye de de o ülkenin yılı kutlanacaktır? ) Hindistan B) lmanya C) vustralya D) Pakistan E) Japonya yılı Mayıs ayında resmî açılışı yapılan ülkemizin üçüncü büyük köprüsü olan ve dıyaman - Diyarbakır karayolu bağlantısını sağlayan köprü aşağıdakilerden hangisidir? ) Misis B) Nissibi C) Malabadi D) Saraçhane E) Kemerdere 26. merika kıtasını ikiye ayıran su yolu aşağıdakilerden hangisidir? ) Macellan Boğazı B) Korint Kanalı C) Dover Boğazı D) Bering Boğazı E) Panama Kanalı 31. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 27. Sinop ta kurulacak Türkiye nin 2. nükleer santrali aşağıdaki hangi devletlerin şirketleri tarafından ortaklaşa inşa edilecektir? ) Japonya - Fransa B) lmanya - Rusya C) İngiltere - BD D) Rusya - İtalya E) BD - Kanada T.C. nayasası na göre yukarıda, kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi açıklanmıştır? ) İspat hakkı B) Hak arama hürriyeti C) Temel hak ve hürriyetlerin korunması D) Suç ve cezalara ilişkin esaslar E) Kanuni hâkim güvencesi 28. şağıdaki kan gruplarından hangisi herkesten kan alabilir? ) 0 Grubu Rh Pozitif B) B Grubu Rh pozitif C) Grubu Rh Pozitif D) B Grubu Rh Pozitif E) Grubu Rh Negatif 29. Türkiye de bulunan aşağıdaki elektrik santrallerinden hangisinde yakıt olarak doğalgaz kullanılmaktadır? ) Kangal Santralı B) Orhaneli Santralı C) Tunçbilek Santralı D) Hamitabat Santralı E) fşin Elbistan Santralı 32. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerdendir? ) Vergi ödevi B) Vatan hizmeti C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi D) Kamu hizmetlerine girme hakkı E) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 33. T.C. nayasası na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? ) On sekiz B) Yirmi C) Yirmi bir D) Yirmi beş E) Otuz 5

6 34. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? ) Hükûmeti kurmak üzere Başbakanı atamak B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek E) Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir? ) İsnat ve iftiralara karşı koruma B) Kovuşturma ve yargılama C) Uygulamayı isteme hakkı D) Güvenlik E) Çekilme 35. T.C. nayasası na göre gensoru önergesi, en az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir? ) On beş B) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz E) Kırk sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar sağlık izni verilir? ) On beş gün B) Yirmi gün C) Bir ay D) Kırk beş gün E) İki ay sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine kaç gün izin verilir? ) Üç B) Beş C) Yedi D) On E) On iki 39. I. Sınıflandırma II. Kariyer III. Liyakat IV. Disiplin Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun temel ilkeleri arasında yer almaz? ) Yalnız IV B) I ve II C) III ve IV D) II ve IV E) I, II ve III sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? ) Kınama B) Uyarma C) ylıktan kesme D) Devlet memurluğundan çıkarma E) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre yetkili merci, itiraz ile ilgili olarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirir? 6 ) Valiliğe B) Danıştaya C) Üst Disiplin mirine D) Bölge İdare Mahkemesine E) Cumhuriyet Başsavcılığına

7 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir? ) Bakan B) Müsteşar C) Genel müdür D) Bakan Yardımcısı E) Müsteşar Yardımcısı sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre itiraz usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. B) Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. C) Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgiyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaz. E) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, kendisine yapılan itiraz ile ilgili kararını otuz iş günü içinde verir. 44. I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler. III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşlardan istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır. B) Görev süresi sona erenler yeniden seçilemezler. C) Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. D) Kurul, Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur. E) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır sayılı İl İdaresi Kanunu na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır? ) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki B) İçişleri Bakanının tasvibi C) Bakanlar Kurulu Kararı D) TBMM Kararı E) Kanun sayılı İl İdaresi Kanunu na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? ) Bir B) Üç C) Beş D) Yedi E) On sayılı İl İdaresi Kanunu na göre vali, lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet hâlinde toplar? ) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş 7

8 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurulabilecekleri hizmet kollarından biri değildir? ) Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri B) Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri C) Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri D) Kültür ve sanat hizmetleri E) Havacılık ve uçuş hizmetleri 50. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre yer değiştirme sureti ile atanmalar (istisnalar hariç) her yılın hangi döneminde yapılır? ) Temmuz - ğustos B) Haziran - Eylül C) ğustos - Eylül D) Mayıs - ğustos E) Haziran - Temmuz 53. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre aile birliği mazeretine bağlı memurun yer değişikliği suretiyle atanması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere B) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması hâlinde, eşlerden birinin atanmayı talep ettiği yere C) Kamu personeli olan eşinin, mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere D) Eşler farklı kurumda çalışıyorsa kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere E) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle bir hizmet akdi ile işverene bağlı hâlen çalışıyor olması hâlinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere 51. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl hangi ayda alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır? ) Kasım B) ralık C) Ocak D) Mart E) Mayıs 54. Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde özelliklerine göre tutulacak defterlerden değildir? ) Müze Defteri B) Kütüphane Defteri C) Dayanıklı Taşınırlar Defteri D) Tüketim Malzemeleri Defteri E) Demirbaş Kayıt Defteri 52. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmelik e göre aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç hangi ay içinde talepte bulunmaları hâlinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar? ) Ocak B) Şubat C) Mart D) Nisan E) Mayıs 55. Taşınır Mal Yönetmeliği ne göre taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel aşağıdakilerden hangisidir? ) Taşınır Hesap Cetveli B) Taşınır Kesin Hesap Cetveli C) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli D) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli E) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 8

9 56. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından kaç cm boşluk bırakılarak düzenlenir? ) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) Devlet rşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesi, kurum arşivlerinde kaç yıl süre ile saklanır? ) 1-5 B) 5-10 C) 7-10 D) E) Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre fiziksel ortamda belgeye tarih yazım şekillerinden hangisi yanlıştır? ) B) 28/06/2015 C) D) 28 HZİRN 2015 E) 28 Haziran Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre süreli belgelerde CELE veya GÜNLÜDÜR ibaresi yazı alanında hangi renkle belirtilir? ) Kırmızı B) Mavi C) Yeşil D) Mor E) Kahverengi 59. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, en az kaç nüsha düzenlenir? 62. Devlet rşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik e göre İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, birim arşivine ne zaman devredilir? ) Müteakip takvim yılının ilk ayı içerisinde B) Müteakip takvim yılının ilk iki ayı içerisinde C) Müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde D) Müteakip takvim yılının ilk dört ayı içerisinde E) Müteakip takvim yılının ilk beş ayı içerisinde 63. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca grubu kadrolara giriş sınavı yapılarak göreve başlatılanlar, kaç gün içinde DPB ve ÖSYM ye bildirilmek zorundadır? ) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 20 ) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş 60. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre belgelerin hangi boyuttaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır? ) 4 (210x297 mm) B) 3 (297x420 mm) C) 5 (148x210 mm) D) B4 (257X364 mm) E) B5 (182x257 mm) 9

10 64. Kamu Görevlerine İlk Defa tanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik e göre B grubu kadrolara adayların başvurmaları ve atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. B) Değerlendirme komisyonu, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. C) dayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanmasından sonra yapılır. D) daylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. E) tamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun a göre bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? ) Bakanlık ilgili kuruluşları B) Bakanlık bağlı kuruluşları C) Bakanlık merkez teşkilatı D) Taşra teşkilatı bölge kuruluşu E) Taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşu 66. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı na göre sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam ne kadar süt izni verilir? sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurul ayda dört defa toplanır. B) Üyelerin görev süresi üç yıldır. C) rka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. D) Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. E) Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun a göre Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç ne kadar zaman içinde sonuçlandırmak zorundadır? ) On beş gün B) Bir ay C) Kırk beş gün D) İki ay E) Üç ay sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen kaç üye ile müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana gelir? ) On üç B) On bir C) On D) Dokuz E) Yedi ) Yarım saat B) Kırk beş dakika C) Bir saat D) Yetmiş beş dakika E) Bir buçuk saat 10

11 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden biri değildir? ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü B) Dış İlişkiler ve vrupa Birliği Genel Müdürlüğü C) Sağlık raştırmaları Genel Müdürlüğü D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği E) Strateji Geliştirme Başkanlığı sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç Bakanlık müşaviri atanabilir? ) On beş B) Yirmi C) Yirmi beş D) Otuz E) Kırk sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? ) Toplumun ilk yardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek B) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak C) fetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak D) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek E) Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Yüksek Sağlık Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. B) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. C) Şûra toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer. D) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. E) Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? ) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü B) cil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü D) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü E) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi bağlı kuruluşlardan değildir? ) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü B) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu E) Sağlık Meslekleri Kurulu 11

12 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarındandır? ) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak B) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak C) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek D) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek E) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre birlik hastaneleri; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre ne kadarlık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur? ) Üç aylık veya altı aylık B) ltı aylık veya bir yıllık C) ltı aylık veya dokuz aylık D) Dokuz aylık veya bir yıllık E) Bir yıllık veya on sekiz aylık sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na göre bazı sağlık personelinin atanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yardımcı doçent ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şarttır. B) Eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadrolarına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılır. C) Kamu kurumlarının eczacı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alındıktan sonra Sağlık Bakanlığınca yapılan sınav ile yapılır. D) Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. E) Profesörlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, Kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılır sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na göre tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini kaç gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler? ) On B) On beş C) Yirmi D) Otuz E) Kırk sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Hükmünde Kararname ye göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında aşağıdakilerden hangisinin performansının değerlendirilmesi müsteşar tarafından yapılmaz? ) Müstakil birim amirleri B) Müsteşar yardımcıları C) Kurum başkanları D) Genel sekreter E) İl müdürleri Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolardan raştırma, Planlama Hizmetleri Grubuna dâhil kadrolardandır? ) Koruma ve güvenlik şefi B) Sayman C) Şube müdürü D) Çözümleyici E) Sivil savunma uzmanı

13 82. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Persneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne göre görevde yükselme sınavı sonucunda başarı puanı sıralaması eşit olanlardan öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinindir? ) Hizmet süresi fazla olanlara B) Yaşça büyük olanlara C) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara D) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara E) Birden fazla üst öğrenim mezunu olanlara 83. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre isteğe bağlı yer değiştirmelerde iller arası atama dönemleri hangi aylardır? ) Haziran ayı ile Temmuz ayı B) Temmuz ayı ile ğustos ayı C) Ocak ayı ile Temmuz ayı D) Şubat ayı ile Temmuz ayı E) Temmuz ayı ile ralık ayı 85. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre kurulların kuruluşuna ilişkin esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayı ile görevlendirilir. B) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. C) Disiplin Kurullarının başkanı Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşardır. D) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşmez. E) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. 86. Disiplin Kurulları ve Disiplin mirleri Hakkında Yönetmelik e göre disiplin kurulları uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlarda itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını verirler? ) 7 B) 10 C) 15 D) 20 E) I. Sağlık durumu II. ile birliği III. Can güvenliği IV. Eğitim durumu Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ne göre personelin yukarıda belirtilenlerden hangilerini belgelendirmesi şartıyla hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir? ) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ne göre il ve ilçe sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı ile şube müdürlüğü kadrolarına ikinci görev, vekâlet ve görevlendirme süreleri kaç mali yıl ile sınırlıdır? ) Bir B) İki C) Üç D) Dört E) Beş 88. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ne göre ilçe sağlık müdürlüklerinde, ilçe TÜİK nüfusu den büyük olan ilçelere kaç adet şube müdürü standardı uygulanır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14 89. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge ye göre aşağıdakilerden hangisi aile hekimliği izleme ve değerlendirme şube müdürlüğünün görevlerindendir? ) ile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek B) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek C) ile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek D) ile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek E) ile hekimliği uygulaması ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek 90. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge ye göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu aşağıdakilerden hangisinin altında olan ilçelerde sağlık hizmetleri ilçedeki toplum sağlığı merkezi tarafından verilir? ) B) C) D) E) sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı aldığı hâlde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir? sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun a göre sözleşmeli personel, kaç ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak her zaman feshedebilir? ) Beş B) Dört C) Üç D) İki E) Bir 93. I. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu II. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu III. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu IV. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun a göre yukarıdakilerden hangilerinin merkez ve taşra teşkilatında döner sermaye işletmesi kurulabilir? ) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 94. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kaç günü geçemez? ) Yirmi B) Yirmi beş C) Otuz D) Kırk E) Kırk beş ) Tabipler B) Mühendisler C) Hemşireler D) Veterinerler E) Eczacılar 14

15 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunmaz? ) Yeminli mali müşavirler B) Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri C) Vakıfların idare organlarında görev alanlar D) Kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları E) Kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri 98. mbulanslar ve cil Sağlık raçları ile mbulans Hizmetleri Yönetmeliği ne göre 24 saat faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az kaç saat olmalıdır? ) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi perfüzyonistin görevlerinden biridir? ) Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izler, değerlendirir ve kayıtlarını tutar ya da tutulmasını sağlar. B) Hemodiyaliz cihazlarını her hasta için diyalize hazırlar. C) Sağlıklı bireylerde; medikal ayak bakımı yapar ve bu konuda eğitim verir. D) nestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar. E) Kalp-akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetir. 97. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez hizmet birimlerindendir? ) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı B) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı C) Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı D) Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı E) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 99. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ye göre Kamu Hastaneleri Birliğinin en üst karar ve yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir? ) Başhekimlik B) Genel Sekreterlik C) Hastane Yöneticisi D) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü E) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü 100. Sağlık Bakanlığına Bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ne göre uzmanlık eğitimi veren hastanelerde eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadro standartları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? ) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C) Sağlık raştırmaları Genel Müdürlüğü D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü E) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 28 HZİRN 2015 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: MEMUR SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. E 2. B 3. E 4. D 5. C C 8. B 9. D 10. D C 13. B 14. E 15. B E 18. C E 21. D 22. B 23. E 24. E 25. C 26. E B 29. D 30. B 31. E 32. C 33. D B 36. C 37. C 38. D E 41. E D 44. C 45. B C 48. D 49. E 50. B 51. C 52. D 53. B 54. E D 57. C B D 62. C 63. D 64. C 65. B 66. E 67. B 68. E 69. B E 72. C 73. D E B 78. D 79. C 80. B 81. E C 84. B 85. C 86. E 87. C 88. D 89. E 90. C D D 95. B 96. E 97. D 98. E 99. B 100.