ÖN SÖZ. Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN SÖZ. Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır;"

Transkript

1 ÖN SÖZ III Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki güncellemelere uygun olarak hazırlanan bu kitabımız ilgili yönetmelikte belirtilen konular ve soru çıkması muhtemel konular titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Konu sonlarına koyduğumuz konu testleri ile konular hakkında yeterliliğinizi ölçmeniz amaçlanmıştır. Hem güncel mevzuattan oluşan konular hem de konu sonlarındaki güncel sorulardan oluşan testler aracılığı ile görevde yükselme sınavlarında başarılı olacağınız inancındayız. Yapılacak olan sınavlarda başarılar dileriz Yazılı Sınav Konuları Ve Puan Ağırlıkları Şunlardır; a) a) T.C. Anayasası; 1) Genel esaslar, 2) Temel hak ve ödevler, 3) Devletin temel organları, b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik, c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, e) Halkla ilişkiler, f) Etik davranış ilkeleri, g) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

2 IV ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

3 SAYFA 1 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYET ANAYASASI DEVLETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI TEST (Genel Esaslar) TEST (Temel hak ve ödevler) TEST (Yasama) TEST (Yürütme) TEST (Yargı) SAYFA 38 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ TEST (1, 2) SAYFA 77 İDARE HUKUKU TÜRKİYE NİN İDARİ YAPISI...89 TEST (1, 2) SAYFA SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU TEST (1, 2) SAYFA 163 SÖZCÜKTE ANLAM VE ANLAM BİLGİSİ CÜMLEDE ANLAM NOKTALAMA İŞARETLERİ YAZIM KURALLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI PARAGRAF BİLGİSİ SÖZCÜK TÜRLERİ SES BİLGİSİ CÜMLE BİLGİSİ SÖZCÜKTE YAPI TEST (1, 2, 3, 4, 5)...99 SAYFA 267 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TEST (1, 2) SAYFA 282 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM TEST SAYFA 295 ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ TEST V

4 VI ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI SAYFA 306 ADALET KOMİSYONU SAYFA 308 UYAP TEST SAYFA SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TEST (1, 2) SAYFA 342 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN TEST SAYFA SAYILI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEST SAYFA SAYILI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN TEST SAYFA 368 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEST SAYFA SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TEST (1, 2) SAYFA 458 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÖNETMELİĞİ TEST SAYFA 479 CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK TEST SAYFA 503 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEST

5 VII SAYFA 518 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLER İLE KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEST SAYFA SAYILI TEBLİGAT KANUNU TEST SAYFA 547 TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK TEST SAYFA SAYILI SİVİL SAVUNMA KANUNU TEST SAYFA SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN TEST SAYFA SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU TEST SAYFA SAYILI KAMU İHALE KANUNU TEST SAYFA SAYILI DEVLET İHALE KANUNU TEST SAYFA SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU TEST SAYFA SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN TEST SAYFA 689 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEST

6 VIII ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

7 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1. ÜNİTE 1924 Anayasası TBMM tarafından, 1961 ve 1982 Anayasaları ise, Kurucu Meclis tarafından hazırlanmış ve halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Bugünkü anayasamız 7 Kasım 1982 de yürürlüğe girmiştir. n 1982 Anayasası kazuistik bir anayasadır. n 1982 Anayasası nda otorite-hürriyet dengesinde otorite daha baskındır. GENEL ESASLAR 1. Devletin şekli Cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri; Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir devlettir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti n Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. n Dili Türkçedir. n Bayrağı, şekli kanunla belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. n Milli marşı İstiklal Marşı dır. n Başkenti Ankara dır. 4. Anayasa nın ilk üç maddesi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. 5. Devletin temel amaç ve görevleri madde beşte belirtilmiştir. 6. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 7. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM nindir. 8. Yürütme görevi ve yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. 9. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce yerine getirilir. 10. Kanun önünde eşitlik; n Herkes kanun önünde eşittir. n Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz. n Yaşlılar, çocuklar, özürlüler harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak. n Hiç kimseye, aile, zümre ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. 11. A nayasa nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü; n Kanunlar Anayasa ya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri tüm kişi ve kurumları bağlayıcıdır. TEMEL HAK VE ÖDEVLER n Hak; yaptığımız görevlere karşılık ailemizden toplumumuzdan ve devletimizden beklediğimiz yararlardır. n Hürriyet; başkalarının haklarına zarar vermeden istediklerimizi yapmamızdır. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması Olağanüstü hallerde kişilerin temel hak ve hürriyetleri kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

8 2 ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması Cumhuriyetimize yönelik bir tehlike varsa, Savaş hali, Seferberlik hali, Doğal afet, Tehlikeli salgın hastalıklar, Ağır ekonomik bunalım hallerinde Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birkaç bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir. Bu durumlarda, temel hak ve hürriyetler ya kısmen ya da tamamen askıya alınabilir. Sokağa çıkma yasağı konabilir. Karartma yapılabilir, seyahat kısıtlanabilir. KİŞİNİN HAK VE ÖDEVLERİ I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı Herkes yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. NOT Bu hak, çekirdek haklar kapsamında yer alır. gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunması isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerden veya kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. Konut dokunulmazlığı Kimsenin konutuna dokunulamaz. Haberleşme Hürriyeti Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. VI. Din ve vicdan hürriyeti Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti II. Zorla çalıştırma yasağı Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. III. Kişi hürriyeti ve güvenliği Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. IV. Özel Hayatın gizliliği ve korunması Özel hayatın gizliliği Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. IX. Bilim ve sanat hürriyeti Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

9 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI X. Basın ve yayımla ilgili hükümler Basın hürriyeti Sürekli ve süreksiz yayın hakkı Basın araçlarının korunması Düzeltme ve cevap hakkı Kamu tüzel kişilerinin ellerindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı XI. Toplantı hak ve hürriyetleri Dernek kurma hürriyeti Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı XII. Mülkiyet hakkı Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler Hak arama hürriyeti Kanuni hakim güvencesi Suç ve cezalara ilişkin esaslar: Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsîdir. Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. XIV. İspat hakkı XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal eden herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. SOSYAL VE EKONOMİK HAK VE ÖDEVLER I. Ailenin korunması ve çocuk hakları Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. II. Eğitim - öğrenim hakkı ve ödevi Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. III. Kamu yararı Kıyılardan yararlanma 3

10 2. BÖLÜM ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Atatürkçülük Türk toplumu için çağın gereklerine uygun kurumlar tesis etmeyi hedefl eyen bir düşünce sistemidir. Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri n Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. n Atatürk ilkeleri Türk ulusunu aklın ve bilimin önderliğinde ileri ve üstün bir uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlar. n Atatürk ilkeleri Türk milletinin ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. n Atatürk ilkeleri yeniliklere açıktır. n Atatürk ilkeleri Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflemektedir. Milliyetçilik ile ilgili temel kelimeler: Ortak ülke, dil ve kader birliği. Halkçılık Devletin her eyleminde halkın çıkarlarını gözetirken din, dil ve ırk farkı gözetmemesidir. Herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. Halkçılık ile ilgili Temel Kelimeler: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, dayanışma, sosyal devlet. NOT Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçilik hem de ulusçuluk ilkelerinin zorunlu bir sonucudur. ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyetçilik Cumhuriyet, halk egemenliğine dayanan yönetim tarzıdır. Halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçmesi esasına dayanır. Cumhuriyet yönetim biçiminde, seçimlerin demokratik bir çerçeve içinde yapılması gerekir. Cumhuriyetçilik İle ilgili Temel kelimeler: Ulusal egemenlik, seçim, halk iradesi, siyasal partiler, seçme, seçilme. Milliyetçilik Bireyin, ait olduğu ulusun varlığını sürdürerek ve ulusu yüceltmek için diğer bireylerle birlikte çalışmasına, bu bilinci diğer kuşaklara aktarmasına ulusçuluk denir. Ulus, dil. kültür, tarih, ırk, yurt ve ülkü birliğine sahip olan insan topluluğudur. Laiklik Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılması, devlet yönetiminde Şeri (dinî) kurallara yer verilmemesidir. Kısaca devlet düzeninin akla ve bilime dayandırılmasıdır. Laiklik ile ilgili temel Kelimeler: Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, akılcılık ve bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma. Devletçilik Devletçilik ekonomik açıdan ele alınmıştır. Devletçilik küçük sermayenin yapamayacağı ve devletin güvenliği ile ilgili yatırımların devlet eliyle yürütülmesidir. Ancak savaş, afet ve kriz zamanlarında devlet toplumsal ve idari alanlarda düzenleme yapabilir. Devletçilik ile ilgili temel kelimeler: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma,

11 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ İnkılapçılık İnkılâp, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip yenileştirmektir. İnkılâpçılık, yenileşme ve çağdaşlaşmaya açık bir ilkedir. Temel hedefi her yönüyle çağdaş bir toplum meydana getirmektir. Bilimsel faaliyetleri yol gösterici olarak görmektedir. İnkılâpçılık ile ilgili temel kelimeler: Devrim, inkılâp, çağdaşlaşma, değişim, yenilik Bütünleyici İlkeler Mili Egemenlik Milli bağımsızlık Milli birlik ve beraberlik Yurtta barış, dünyada barış Akılcılık ve bilimsellik Çağdaşlaşma ve Batılılaşma İnsan ve insanlık sevgisi ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Dış Politikanın Temel ilkeleri Sorunların çözümünde bir sıra takip etmek, Karşılıklı diyalog ve doğrudan doğruya görüşmeler yöntemini benimsemek, Düşmanlıkta aşırılıktan kaçınmak, Aktif, maceracılıktan uzak bir politika benimsemek, Türk kamuoyunu dikkate almak, Barışı ve milli menfaatleri esas almak, Gerçekçi, tutarlı ve güvenilir olmak DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI Bu dönemde Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların çözümlenmesi ve alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur. Komşu 67 devletlerle iyi ilişkiler kurmak, meydana gelen pürüzleri barışçı yollarla çözmek, büyük devletlerle olan ilişkileri normalleştirmek amaçlanmıştır Irak Sınırı ve Musul Meselesi (1926) Musul sorunu Lozan Barış Antlaşması nda Türk - İngiliz ikili görüşmelerine bırakıldı. Buna göre, Türkiye - Irak sınırı, dokuz ay içinde iki devlet arasında barışçı yollarla çözülecek, çözülemezse anlaşmazlık Milletler Cemiyetine sunulacaktı. İkili görüşmeler sonunda çözülemeyen Musul meselesi, Milletler Cemiyetine götürüldü. Konuyu incelemek amacıyla oluşturulan komisyonun önerisiyle Milletler Cemiyeti, Musul un Irak a katılması gerektiğini belirtti. Türk kamuoyunca tepkiyle karşılandı. Musul meselesinin tamamen çıkmaza girdiği sırada Şeyh Sait İsyanı nın çıkması sorunun İngiltere lehinde çözülmesinde etkili oldu. Ankara Antlaşması (5 Hazi ran 1926) Musul ve Kerkük Irak a bırakıldı. Irak Hükûmeti, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren Musul a karşılık elde edilen petrole konulan verginin % 10 nu 25 yıl süreyle Türkiye ye vermeyi kabul etti. Hakkâri sınırında Türkiye lehinde düzeltme yapıldı. Taraflar sınır bölgesinde birbirleri aleyhine hiçbir propaganda örgütüne ve toplantıya izin vermeyecekti. Ankara Antlaşması nın Önemi Misakımilli sınırları içindeki önemli bir bölge kaybedilmiştir. Musul meselesi İngilizlerin ve Milletler Cemiyetinin istediği şekilde çözülmüş oldu. NOT Türk - İngiliz ilişkileri 1929 dan itibaren gelişmeye başladı. Bu yakınlaşma diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile olan ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir.

12 4. ÜNİTE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU KISIM - I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri Kapsam: Madde 1 Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mansupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir. Amaç: Madde 2 Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. Temel ilkeler: Madde 3 Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır: Sınıflandırma: A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıfl ara ayırmaktır. Kariyer: B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfl arı içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat: C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıfl ar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. İstihdam şekilleri: Madde 4 Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

13 CÜMLEDE ANLAM 2. BÖLÜM Bir cümlenin iletmek istediği düşünceyi veya duyguyu doğru yorumlayarak anlamak gerekir. Cümlenin yorumu paragrafın yorumu için alt basamaktır. Cümleyi doğru yorumlayan kişi, paragrafı da doğru yorumlar. Bunun ilk koşulu da temel kavramları iyi bilmektir. Cümleler anlam ve anlatım bakımından incelenir. Bu ilgi -den, -dığından, -dığı için, -den dolayı, için, çünkü, ki, diye sözcük ya da ekleriyle sağlanır. Bu cümlelerin yüklemine niçin sorusu sorulduğunda cümleden bir cevap alınabiliyorsa cümlede neden-sonuç ilgisi vardır. Böyle cümlelerde neden önce, sonuç sonra verilir. Derslerine çalışmadığı için sınıfta kaldı. Gereksiz konuştuğundan komik duruma düştü. Neden - sonuç cümleleri aynı zamanda gerekçe bildiren cümlelerdir. I. ANLAM ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN CÜMLELER Yakın Anlamlı Cümleler Savunduğu düşünce bakımından aynı doğrultuda olan cümlelerdir. Yakın anlamlı cümlelerde konu ve bakış açısı aynıdır. Sanatçının amacı çevresine ayna tutmak değil, aynaya yansıyanları yeniden biçimlendirmektir. Sanatçı, gözlem gücünden yararlanırken seçtiği ayrıntıları olduğu gibi değil yeniden kurgulayarak anlatır. Anlamca Çelişen Cümleler Savunulan düşünce bakımından birbirine ters düşen, karşıt yargılar içeren cümlelerdir. Sanatçı içinde bulunduğu toplumun sorunlarını, sıkıntılarını eserinde anlatmalıdır. Toplum gerçeklerinden uzaklaşan sanatçı ancak sanatta yetkinliğe erişebilir. Neden Sonuç Cümleleri Amaç - Sonuç Cümleleri Bu ilgi için, -mek üzere, -mek için, -e ekleri ya da ilgeçleriyle sağlanır. Mutfak giderlerini karşılamak için biraz para ayırdım. Arkadaşını karşılamak üzere gara gitti. Seni görmek için geldim. Cümledeki için sözcüğü yerine amacıyla sözcüğü kullanılabiliyorsa o cümle amaç - sonuç cümlesidir; kullanılamıyorsa neden - sonuç cümlesidir. Öğretmen olmak için çok çalışıyor. (amaç sonuç) Geç kaldığı için sınava giremedi. (neden sonuç) NOT Amaç - sonuç cümlelerinde amaçlanan şeyin gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Ancak neden-sonuç cümlelerinde sonuç gerçekleşmiştir. Koşul (Şart) Cümleleri Bu ilgi; -se, -erek, -meden, -dikçe, -ince, yalnız, ancak, fakat, ama ek ya da bağlaçlarıyla

14 YAZIM KURALLARI 4. BÖLÜM 1. EKLERİN VE BAĞLAÇLARIN YAZIMI -ken eki B ü y ü k ü n l ü u y u m u n a u y m a y a n b u e k i n a s l ı i-ken dir. Getirildiği sözcüğün son sesi ne olursa olsun ince yazılır: okur-ken, yazar-ken, gelir-ken, söyler-ken. İstenildiği takdirde iken olarak ayrı da yazılabilir: okur iken, yazar iken, gelir iken, söyler iken. NOT iken ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: okulday-ken (okulda iken) yolday -ken (yolda iken) ki nin yazımı Türkçede kullanılan üç farklı ki vardır. Sıfat yapan -ki : Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğe aitlik anlamı katar. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Ek halindedir. Alt satırdaki cümleler oldukça güzel. Evdeki çiçekleri sulamalısın. Akşamki düğüne hep beraber gittik. İlgi zamiri olan -ki : Ek halindedir. Sözcüğe bitişik yazılır. Daima bir ismin yerini tutar ve cümleden çıkarılırsa anlam bozulur. Benim kalemim bozuk, seninki sağlam. (senin kalemin) Sınıftakiler beni beklesinler. (öğrenciler) Bizimki işten ayrılmış. (kişi) Bağlaç olan ki Sözcük gruplarını ya da cümleleri anlam ilgisiyle birbirine bağlayan ki bağlacı her zaman ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Yüklemden ve çekimli fiillerden sonra gelen ki ler daima bağlaçtır. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Hava o kadar güzel ki kendimi sokağa attım. Sandım ki çok değer veriyor bana. Bu sonuca bakarak şöyle diyebiliriz ki güzel işler başarmışız. NOT ki nin yazımıyla ilgili kurallar Dilimizde bazı sözcüklerde kullanılan ki ler sözcükle kalıplaşmış olduğundan sözcükten ayrı yazılmaz. (sanki, oysaki, belki, meğerki, halbuki, çünkü, mademki) Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Oysaki adam hiç katil olacak birine benzemiyordu. Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen ki de bağlaç olup ayrı yazılır: Bizler ki o Fatih in evlatlarıyız. Vaziyet o ki bu iş olmayacak. Sen ki sınıfta kaldın artık bisikleti unut. ki bağlacı şüphe ve pekiştirme göreviyle de kullanılabilir: Çağırsam, benimle gelir mi ki?

15 7. BÖLÜM SÖZCÜK TÜRLERİ I. ADLAR Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. İnsanoğlu yeryüzünde ve kâinatta görüp algıladığı tüm varlıklara birer ad vermiştir. (yol, kavak, yüzük, taş ) Adları çeşitli gruplar halinde inceleyebiliriz: b. Çoğul Ad: Sayıca birden çok varlığı karşılayan adlardır. Adlara (-ler, -lar) eki getirilerek yapılır: (Kalemler, yollar, evler, dedeler, romanlar, balıklar...) c. Topluluk Adları: Çoğul eki almadan birçok varlığı karşılayan adlardır. (Toplum, halk, millet, ordu, bölük, sürü...) ADLAR 1. Varlıklara Verilişlerine Göre: a. Cins Adlar: Aynı türden olan, benzeri bulunan varlıkları karşılayan adlardır. (elma, kalem, çocuk ) b. Özel Adlar: Tek olan, benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan adlardır. Özel ad kapsamına giren sözcükler aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır. Yer adları Kişi adları İstanbul, Kütahya, Ankara Ahmet, Selin, Hüseyin Ülke adları Danimarka, İran, Suriye Kitap, dergi, gazete adları Yaban, Simyacı, Tanin Kurum adları Maliye Bakanlığı, İstanbul Valiliği Dil adları Din, mezhep adları Hayvanlara verilen adlar Türkçe, Farsça, İngilizce İslamiyet, Mecusilik, Alevilik Boncuk, Tekir, Pamuk vb. 2. Varlığın Sayısına Göre a. Tekil Ad: Sayıca tek bir varlığı karşılayan adlardır. (Kalem, yol, ev, dede, roman, balık...) Adlarda Yapı ADLARDA YAPI Ad Tamlamaları Ad Durum Ekleri Adlar yapı özellikleri bakımından üçe ayrılır; 1. Basit Adlar: Herhangi bir yapım eki almamış adlardır. Bir adın çekim eki alması, onun basit olmasını engellemez. Çekim ekleri diğer sözcüklerin de yapısını etkilemez. Ayak, tavuk, ağaç, elma, çocuk, yollar, duvardan, insanda, kedilere 2. Türemiş Adlar: Bir yapım eki yardımıyla bir ad veya eylem kökünden türetilen yeni adlara türemiş ad denir. Işıklı, gözlük, tatlıcı, kokusuz, başlık, kocaman, yolcu (addan türeyen adlar) Yazıcı, durak, istek, yürüyüş, bakım, alıntı, kazı (eylemden türeyen adlar) 3. Birleşik Adlar: Kalıplaşma yoluyla iki adın, bir adla bir eylemin ya da iki eylemin birleşmesiyle oluşan adlardır. İlkbahar, buzdolabı, kalemtıraş, ağaçkakan, Çanakkale, kahvaltı (iki adın birleşmesiyle oluşanlar) Gecekondu, hünkârbeğendi, ateşkes, bilirkişi, hacıyatmaz (bir adla bir eylemden oluşanlar)

16 TÜRKÇE 2. test TÜRKÇE 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Yarışmada birinci olduğuna çok sevindim. B) Fikirleriyle bizleri birçok konuda aydınlattı. C) Doğup büyüdüğü şehre vefa borcunu ödemişti. D) Ayrılık, duyguların dile gelmesine sebep olur Bir okuyucu olarak Necip Fazıl ı okurken daha çok düşünmemin gerektiğini biliyorum. Yukarıdaki altı çizili sözcükte görülen anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Beyaz perdenin yaramaz kızı şimdi sunuculuk yapıyor. B) Tezgahtaki derya kuzuları denizden yeni çıkmıştı. C) Boş vakitlerde Barış Manço dinlemeyi severim. D) Gençleri, beyaz ölüme karşı bilinçlendirip korumalıyız. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok sıkıntı çekmek, çok yorulmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Suçsuzluğunu kanıtlayıncaya kadar akla karayı seçti. B) Yanlış yapmaktan korktuğu için her işi ince eleyip sık dokurdu. C) Kötü haberi alınca kafası allak bullak oldu. D) Söylediğimi yapmamak için bin dereden su getirdi. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir? A) Başkalarının düşüncelerine ön yargıyla yaklaşmayalım, onları hoş görelim. B) Artık yapacak bir şeyim kalmadı; unumu eledim, eleğimi astım. C) Karanlıklara ışık olmak istiyorsan mum gibi erimeyi göze almalısın. D) Sevincinden havalara uçuyordu, demek ki etekleri tutuşmuştu. 3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sesteşlik özelliği görülmez? A) Bu problemde başka bir çözüm yolu denemeliyiz. B) Yaşadıklarınızı yazın, çünkü onlar birer hazinedir. C) Gülmek, duyguları dışa vuran mutluluk aynasıdır. D) Ayrılıklar, hüzün gözyaşlarının akmasına sebep olur. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tutmak sözcüğü tartışmalarda hep onu tutuyordu. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Bu roman, okuyucular tarafından iyi tutulacak B) Rakibi iyi tutmalısın yoksa mücadeleyi kaybedersin. C) Davranışlarından dolayı onu bir türlü gözüm tutmadı. D) Fikirlerinde dürüst olanları tutuyor ve destekliyordu.

17 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU li tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Tekliflerin verilmesi: Madde 38 Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlğının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Dış zarfların açılması: Madde 39 Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması Madde Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. İhale sonucunun karara bağlanması : Madde ıncı madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek : a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı, c) İhalenin yapılmadığı, Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

18 664 ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Tekliflerin aynı olması: Madde 42 Mülga İhalenin yapılamaması Madde 43 Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunmaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler: Madde 44 Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir. Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır. Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. Bu ihalelerle ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde ihaleye davet edilecek isteklilerin seçimi için 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın önseçim ilanı yapılabilir. Açık Teklif Usulü Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler: Madde 45 Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Açık teklif usulünün uygulanması: Madde 46 Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Açık teklif usulünde ihale: Madde 47 İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

19 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi: Madde 73 Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit olunacak esas ve şartlara göre, Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir. Vakıflara ait özel hükümler saklıdır. Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler: Madde 74 Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Ecrimisil ve tahliye : Madde 75 Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz(1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. 671 İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Mahalli komisyonların yetkileri: Madde 76 Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir. Kızılay derneğinden yapılacak alımlar: Madde 77 Kızılay derneğinde bulunan ilaçlarla, sağlık araç ve gereçleri, idarelerce doğrudan doğruya satın alınabilir. İlaç ve gereç sağlanması: Madde 78 Kanunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer tarafından eczanelerden alınması halinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır. Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları: Madde 79 İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar Dışişleri, Milli Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca düzenlenecek bir yönetmelikle tespit edilir.

20 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28. ÜNİTE BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır. Tanımlar: Madde 3 Bu Kanunda geçen; a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri, b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri, c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi, d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini, f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM: Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü Bilgi edinme hakkı: Madde 4 Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye de ikamet eden yabancılar ile Türkiye de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Bilgi verme yükümlülüğü: Madde 5 Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

21 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 30. ÜNİTE Amaç: Madde 1 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmiyeli personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri; 2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İKİNCİ KISIM Şikayet Şikayet Hakkı: Madde 3 Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler. Toplu Şikayet Yasağı: Madde 4 (Mülga) Yapılma Şekli: Madde 5 Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır. Karar Mercii: Madde 6 Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler. Yapılacak İşlemler: Madde 7 Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

22 690 ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Süre: Madde 8 Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İtiraz: Madde 9 Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir. Şikayet Edenin Sorumluluğu: Madde 10 Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır. ÜÇÜNCÜ KISIM Müracaat ve İhbar Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü: Madde 11 Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Karar Mercii: Madde 12 Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir. Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir. Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler. Müracaata ilişkin usul ve esaslar Madde 13 Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler Amirlerin sorumlulukları: Madde 14 Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış ulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez. Diğer kamu görevlilerinin durumu: Madde 15 Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci mad-

23 692 ADALET BAKANLIĞI GYS KONU ANLATIMLI SORU BANKASI 1. test DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı hangi hakka sahiptirler? A) Müracaat B) Şikâyet C) Grev D) Boykot 4. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. Sözlü olarak yapılan şikâyetlerde şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa nasıl bir yol izlenir? A) Şikâyet yapılmamış sayılır. B) Şikâyet yapılmış sayılır ve inceleme başlatılır C) Böyle bir durumda şikayetin geçerli sayılıp sayılmayacağı amirin taktirine bağlıdır., D) Böyle bir durumda şikayet eden hakkında yasal işlem başlatılır 2. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan hangi işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler? A) İdari eylem ve işlemlerden dolayı B) Şahsi eylem ve işlemlerden dolayı C) Gıyabi eylem ve işlemlerden dolayı D) Şahsi ve Gıyabi eylem ve işlemlerden dolayı 3. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. Bu şikâyetlerde usul nasıldır? A) Şikâyetler söz ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. B) Şikâyetler yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. C) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanmadan yapılır. D) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. 5. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. Şikâyet hakkında karar verme yetkisi kime aittir? A) Cumhuriyet Savcısına B) Milli Eğitim Müdürüne C) Şikâyet Edilenin İlk Disiplin Amirine D) Şikâyet Edilenin Üst Disiplin Amirine 6. Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. Şikâyeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle ilgili amirlere kaç gün içinde intikal ettirirler? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10