Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı"

Transkript

1 Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

2 Membran Biyoreaktör Membran Biyoreaktörler, aktif çamur sistemi ile membranların entegre edildiği sistemlerdir. Özellikle atıksu arıtımında kullanım oranı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tercih edilmesinin en önemli sebepleri; Az yer kaplaması Arıtımın etkin gerçekleştirilmesi ve verimli bir şekilde İşletme şartlarının kolay ve ekonomik olmasıdır.

3 İşletimde; Membran akısı, Çamur bekletme süresi F/M oranı gibi parametreler dikkate alınarak membran kirliliğini en aza indirmek ve membranların uzun süreli kullanımlarını sağlamak amaçlanmalıdır.

4 MBR sistemdeki arıtımın daha verimli ve ekonomik hale getirilmesi amacıyla sistemde kullanılan membranlara alternatifler getirilmeye çalışılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada, bu alternatifler göz önünde bulundurularak meyve suyu atıksuyunun arıtımı için sentezlediğimiz dört farklı membranın Batık MBR Sistemi nde kullanımı gerçekleştirilmiştir.

5 MEYVE SUYU ATIKSUYU Parametre Meyve suyu karakterizasyonu Atıksu 1.Yıkama 2.Yıkama mg/l 3.Yıkama AKM Meyve (mg/l) suyu 50 atıksuyu olarak 30 bir 110 firmanın şeftali 0 KOİ KOİ (mg/l) meyve suyu 210 üretiminden 1290 açığa 1210 çıkan atıksu 160 ph (%1 lik meyve suyu) 7.0 NH 3 -N (mg/l) 5,04 6,72 5,04 2,8 kullanılmıştır. NO 2 -N (mg/l) NH 3 0,148 -N 0, ,88 0,011 NO 3 Meyve -N (mg/l) suyu 5,16 atıksuları 5,36 biyolojik 0,24 olarak kolay 0 TKN-N 368 TKN (mg/l) 5,6 8,12 3,92 3,92 parçalanabilmesine Klorür rağmen yüksek 800 organik Fosfat (mg/l) 0,085 0,07 0,052 0,045 yük ve askıda orto-p katı madde içermektedir. 75,2 orto-p (mg/l) 0,017 0,038 0,107 0,081

6 MEMBRAN SENTEZİ Bu özelliklere sahip atıksuyun arıtılabilirliğini sağlamak amacıyla 4 farklı membran sentezlenmiştir. Membran sentezi için termal yöntem uygulanmıştır. Bu kapsamda; Polivinilden florür (PVDF) Polisülfon (PS) Polieterimid (PEİ) Poliakrilonitril (PAN), membranların sentezi gerçekleştirilmiştir.

7 Polimerin Polimerler için çözücü olarak N-Metil-2- molekül Polimer Çözücü Polimer Sıcaklık ( Pirolidon ağırlığı (M (NMP) w, miktarı çözücüsü (g) miktarı kullanılmıştır. (ml) o C) g/mol) Polimerler belirli bir süre ve sıcaklıkta PVDF karıştırılarak homojen 16 viskoz 80 bir çözelti 80 elde PS edildiğinde, çözeltiler 18 teflon 85 kalıplara dökülmüş ardından etüvde bekletilmiştir PEİ Etüvden çıkarılan 16 kalıp soğutulduktan 80 sonra membran kalıptan ayrılarak modüllere PAN takılmıştır Süre (saat) 110 8

8 Arıtım için; 3 farklı organik yükleme KOİ giriş = 500 mg/l, KOİ giriş = 1000 mg/l ve KOİ giriş = 2000 mg/l ile 2 farklı çamur yaşında Ө c =15 gün, Ө c =30 gün çalışılmıştır.

9 İŞLETME KOŞULLARI

10 Sıcaklık (oc) SICAKLIK KOI = 2000 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 500 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Sıcaklığın Zamanla Değişimi (Өc=15 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

11 Sıcaklık, oc SICAKLIK KOI = 500 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 2000 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Sıcaklığın Zamanla Değişimi (Өc=30 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

12 ph ph KOI = 500 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 2000 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Sıcaklığın Zamanla Değişimi (Өc=15 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

13 ph ph KOI = 2000 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 500 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Sıcaklığın Zamanla Değişimi (Өc=30 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

14 Çözünmüş Oksijen, mg/l Çözünmüş Oksijen KOI = 2000 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 500 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi (Өc=15 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

15 Çözünmüş Oksijen, mg/l Çözünmüş Oksijen 10 9 KOI = 500 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 2000 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi (Өc=30 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

16 Askıda Katı Madde AKM (mg/l) UAKM (mg/l) KOI = 2000 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 500 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Askıda Katı Madde Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi (Өc=15 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

17 Askıda Katı Madde AKM (mg/l) UAKM (mg/l) KOI = 500 mg/l KOI = 1000 mg/l KOI = 2000 mg/l Zaman, gün MBR deki İşletme Sürecinde Askıda Katı Madde Konsantrasyonunun Zamanla Değişimi (Өc=30 gün, KOİ=500,1000 ve 2000 mg/l)

18 SENTEZLENEN MEMBRANLARIN PERFORMANS VE KARAKTERİZASYONU

19 TEMAS AÇISI ANALİZİ Membranlar Temiz membranlar ( o ) Kullanılmış membranlar ( o ) PVDF PS PEİ PAN 81 65

20 FTIR ANALİZİ

21 PVDF MEMBRAN

22 PS MEMBRAN

23 PEİ MEMBRAN

24 PAN MEMBRAN

25 AKI GRAFİKLERİ

26 Tablo: Çamur yaşının 15 gün olduğu koşullarda farklı KOİ konsantrasyonlarında membran tipine göre elde edilen süzüntü hacimleri, başlangıç ve denge akıları. Çamur yaşı KOİ giriş = 2000 mg/l KOİ giriş =1000 mg/l KOİ giriş =500 mg/l Membran tipi V t J d J o V t J d J o V t J d J o PVDF , ,22 13 PS 118 0, , ,4 110 PEİ 118 0, , ,4 197 PAN 779 0, , ,4 28

27 Tablo: Çamur yaşının 30 gün olduğu koşullarda farklı KOİ konsantrasyonlarında membran tipine göre elde edilen süzüntü hacimleri, başlangıç ve denge akıları. Çamur yaşı KOİ giriş = 2000 mg/l KOİ giriş =1000 mg/l KOİ giriş =500 mg/l Membran tipi V t J d J o V t J d J o V t J d J o PVDF 351 0, , PS 47 0, , ,44 1,7 PEİ 37 0, , , PAN , ,7 128

28 J (L/m 2.saat) J (L/m2.saat) PVDF PS PEİ PAN KOİ = 2000 mg/l, Өc=15 gün Zaman (dk) PVDF PS PEİ PAN KOİ = 2000 mg/l, Өc=30 gün Zaman (dk)

29 J (L/m 2..saat) J (L/m 2.saat) PVDF PS PEİ PAN KOİ = 1000 mg/l, Өc=15 gün Zaman (dk) PVDF PS PEİ PAN KOİ = 1000 mg/l, Өc=30 gün Zaman (dk)

30 J (L/m 2.saat) J (L/m 2.saat) PVDF PS PEİ PAN KOİ = 500 mg/l, Өc=15 gün Zaman (dk) PVDF PS PEİ PAN Zaman (dk) KOİ = 500 mg/l, Өc=30 gün

31 GİDERİM VERİMLERİ

32 Askıda Katı Madde Giderim Verimleri Tüm membranlardan tüm çamur yaşı ve organik yükleme koşullarında, % oranında giderim verimi elde edilmiştir.

33 Membran % Karbonhidrat Giderim Verimleri KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =15 gün SMPc EPSc SMPc EPSc SMPc EPSc PVDF PS PEİ PAN ,1 78 Membran KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =30 gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =30 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =30 gün SMPc EPSc SMPc EPSc SMPc EPSc PVDF PS PEİ PAN

34 Membran % Protein Giderim Verimleri KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =15 gün SMPp EPSp SMPp EPSp SMPp EPSp PVDF PS PEİ PAN Membran KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =30 gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =30 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =30 gün SMPp EPSp SMPp EPSp SMPp EPSp PVDF ,7 PS PEİ PAN

35 % KOİ Giderim Verimleri Membran KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =15 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =15 gün PVDF PS PEİ PAN Membran KOİ giriş =500 mg/l, Ө c =30gün KOİ giriş =1000 mg/l, Ө c =30 gün KOİ giriş =2000 mg/l, Ө c =30 gün PVDF PS PEİ PAN

36 SONUÇ Sonuç olarak; Tüm çamur yaşları ve KOİ giriş konsantrasyonları incelendiğinde 30 günlük çamur yaşı ve 1000 mg/l KOİgiriş konsantrasyonunun optimum şartı sağladığı, Toplam süzüntü hacmi ile kimyasal oksijen ihtiyacı, protein ve karbonhidrat giderim verimi arasında ters orantı olduğu, En iyi giderim verimini termal yöntemle sentezlenmiş PEİ membranın sağladığı tespit edilmiştir.

37 TEŞEKKÜRLER

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU. Sürekli Kazandıran Çözümler

SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU. Sürekli Kazandıran Çözümler SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI ÜRÜN KATALOĞU Sürekli Kazandıran Çözümler HAKKIMIZDA BİMAKS, endüstriyel su ıslahında kullanılan yüksek performanslı ürünleri, proses kimyasallarını, test kitlerini, dozaj

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı

10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ FOTOMETRİ KOİ KÜVET TESTİ 10 KOİ: Her uygulama için en uygun ölçüm aralığı KOİ, atıksudaki organik kirleticilerin oksitlenebilirliği ve biyolojik ayrışabilirliği ile

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Su analizi için proses cihazları

Su analizi için proses cihazları Su analizi için proses cihazları İçme suyu ve atık suya yönelik ürünler ve hizmetler Doğrudan üreticiden: Ürünler, sistemler ve servis Kaliteli ürünler, sistem çözümleri ve kapsamlı hizmet arıyorsunuz.

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman

DERİ SEKTÖRÜ. Rehber Doküman DERİ SEKTÖRÜ Rehber Doküman 2012 Türkiye 2012 Bu kitapçık LIFE Third Countries Programı LIFE06/ TCY/TR/292 HAWAMAN projesi kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Su bizim esasımızdır.

Su bizim esasımızdır. Su bizim esasımızdır. Su bizim esasımızdır. Bugün hala dünya çapında milyarlarca insan temiz içme suyuna erişememekte ve endüstrileşmiş uluslarda bile bir besin kaynağı olarak su gittikçe daha değerli

Detaylı

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri (DYÜ) Behzat BALCI Fatma Elçin ERKURT Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü İçme sularında dezenfeksiyon, mikroorganizmalardan bulaşabilecek hastalıkların

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online

PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online PeCOD KOİ Analizinin Yeni Yolu Laboratuvarda, Portatif olarak Sahada veya Online GÜVENLİ, HIZLI, ÇEVRECİ Load. Start. Done. KOİ & BOİ 5 Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ),

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge

Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 19-20 Şubat 2014, Ankara ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMININ

Detaylı