Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri"

Transkript

1 Kalite Güvencesinde Farklı Oyuncuların Etkileşim ve Rolleri Airi Rovio, Tove Bull Özet: Bu makale, son 10 yılda üniversitelerin hızlı değişimlerini ve yüksek öğretimin bilgi pazarında çeşitli paydaşların kendilerini nasıl konumladıklarını incelemektedir. Makalede öncelikle üniversitelerin kısa tarihsel gelişimlerinin açıklanmasını, günümüz toplumlarında rollerinde değişime uğrayan üniversitelerin ekonomik koşullarının incelemesi takip etmekte, ve Bologna reform sürecinin bir aracı olarak bu değişimdeki rolü tartışılmaktadır. Küresel bilgi temelli pazarda yüksek öğretim için bölgesel ve kamusal sorumluluklar merak konusudur. Makale kalite güvencesi ile ilgili soruya, kurumsal özerkliğin değerlendirilmesine ve öğrencilerin, paydaşların ve ajansların bu süreçteki rollerine daha geniş perspektiflerde bağlantılar yaparak cevap aramaktadır. 1.Giriş: Tarihsel Gelişime Dair Kısa Bir Açıklama Eski güzel günlerde, üniversitelerin çevreye kapalı olduğu dönemlerde, üniversite liderlerine ve idarecilerine paydaşlar, dış ortaklar ve mezunlar gibi kelimeler çok fazla bir şey ifade etmemekteydi. Günümüzde ise bu kelimeler herkesin dudaklarında. Avrupa yüksek öğretim kurumları 1 ve toplum arasındaki değişen ve değişmeye devam eden ilişki artık çok daha fazla tanımları bünyesinde ihtiva etmektedir ki toplumun üniversitelere verdiği rollerde muazzam değişimler yaşanmaktadır. Tüm bunlardan sonra, üniversiteler meşruluklarını toplumdan almaktalar ve sosyal bir kurumu temsil etmektedirler. Değişim için kapasite üniversitelerin dikkate alması gereken teknik bir kelime haline gelmiştir. Avrupa çapında gerçekleşen değişimleri anlamak için geçmişin ışığında bugünü görmeyi denemek gerekmektedir. Bu bağlamda kritik soru ise şudur: Sosyal bir bakış açısıyla günümüzde ve üniversitelerin uzun vadeli varoluşunun çeşitli dönemlerinde üniversite kurumunu meşrulaştırmanın temelleri neydi ve bugün ne? Tarihi detaylara girmenin ne yeri nede zamanıdır. Bununla beraber, gelişimsel bir taslağın aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz. Bizler dört aşamalı bir gelişimi öneriyoruz: 1 Bu makalede yazar üniversite ve yüksek öğretim kurumlarını eş anlamlı olarak kullanmaktadır. 1

2 1. Orta çağlardan aydınlanmaya kadar olan dönemi içine alan modernite öncesi üniversite. Meşru güç dindir- Tanrı- toplumdaki tüm kurumlar içindir. Teoloji temel ve öncelikli çalışmadır. İlginçtir ki Akademi dili uluslar arası dildir, kısacası latincedir. Ortaçağ üniversitesi araştırma kurumu değildi. Üniversite profesörler ve öğrenciler arasındaki ilişki olarak tanımlanırdı. Öğrenciler aldıkları öğrenim karşılığında ödeme yaparlardı. Sonuç olarak öğrenciler kaliteyi tanımlayan kişilerdi. Tatmin olmuş öğrencilerin tanımı ile üniversite yüksek kaliteli olarak kabul edilirdi. 2. Aydınlanma. Kant Üniversitesi.(Immanuel Kant dan sonra) Kant-dine karşılıküniversitenin temel meşruluğu için bilimin nesnelliğini ve evrenselliğini savunmuştur. Felsefe fakültelerine öncelik verilmiştir. Latince hala bilimde lingua franca(ortak dil) olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte Kant Almanca ve Latince olarak yazmıştır. 3. Humboldtian Üniversitesi. Friedrich von Humboldt Avrupa üniversitelerinde birçok alanda reformlar yapmış ve bunları ilk ve en önde gelen Almanca da bildung olarak karşılık bulan kültürün önemine vurgu yaparak gerçekleştirmiştir. Eğitim ve kültür entegre edilmeli ve bir diğer taraftan ise burada bahsedilen kültür ulusal kültüre ve ulus devlet kültürüne dönüştürülmelidir. Bunun sonucu olarak, üniversiteler ulusal kurumlara dönüştüler ve ulusal dil akademik dil olmuştur. Araştırma kurumları olarak gelişen üniversiteler, kalitenin ölçülmesinde kullanılan emsal tarama sistemini ortaya koydular ve bu sistem profesörlerin atanmasında ve bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde kullanıldı. Sınavlar ve dış denetçiler eski kalite güvence sisteminin ayrıca parçalarıdırlar. 4. Humboldtian Dönemi Sonrası Üniversiteleri (Post-Humboldtian Üniversitesi). Günümüzün üniversite kurumuna bir isim verme adına çok erken sayılsa da Post- Humboldtian Üniversitesi temel sosyal rolü temsil etmektedir. Ne de olsa, farklı ve kısmen çelişen roller vardır. Post-Humboldtian Üniversitesi tanımlayıcı bir terim olarak seçilmiş olmasına rağmen üniversite kapsamında Humboldt kelimesi birçok farklı kurumu temsil etmekte ve bu yüzden tam bire bir uyan terimi oluşturmak oldukça güçtür. Günümüzde üniversiteler için küresel, sömürgecilik sonrası (postcolonial yada neo-colonial), girişimcilik yada yönetimsel gibi birçok farklı terimler kullanılmaktadır. Humboldtian dönemi ile karşılaştırıldığında açık olarak ortaya çıkan ise ulusal devletin ve ulusal kültürün rolü eskiye göre arka planda kalmaktadır. Ulusal diller yeni ortak dil olarak İngilizce yol vermek durumundadırlar. Bill Readings (1996) üniversite kurumunu meşru ve ideolojik temele dayandırarak, ulusal kültür ve devletin kaybolmasını gelmiş geçmiş en büyük değişiklik olarak 2

3 göstermektedir. Yazara göre, bu mükemmellik kavramıdır ve temel rolünü eline almıştır. Benim iddia etmiş olduğum, mükemmelliğin elde edilmesine olan bu yeni ilgi üniversite fonksiyonunun değişimi göstermektedir. Üniversite artık ulusal kültürü korumak ve yaymak zorunluluğunda değildir, çünkü ulus devlet sermayenin kendi kendini ürettiği bir merci olmaktan çıkmıştır. Bundan dolayı, ulusal kültür fikri araştırma ve öğretim çabalarının yöneltildiği bir dış kavram olmaktan çıkmıştır. Üniversitede gerçeklenenler ile ulusal kültür düşüncesi arasında ideolojik anlamlar sağlanamaz ve sonuç olarak öğretilen ve üretilenler daha az ve daha şey ifade etmeye başlar. ( Readings1996,s.13) Bizler üniversitenin oldukça kötümser görünümüne ister istemez katılmıyoruz. Bununla birlikte, yazarın değişimle ilgili temel bazı analizlerini gerçekten çok aydınlatıcı bulduk. Üniversite ulus devletin ideolojik bir parçası olmaktan ziyade, oldukça bağımsız bir bürokratik sistem olmaya doğru gitmektedir. Küresel ekonomi üniversiteden kamusal konularda destek beklemeyi ortadan kaldırırken, diğer tarafta soğuk savaş sonrası oluşturulan politikalar ulusal kültürü üretip, meşrulaştırarak ulusal prestiji desteklemesini üniversiteden talep etmemektedir. Üniversite bu anlamda diğer bazı kurumlar ile benzerlik göstermektedir. Burada ulusal hava yolu taşımacılığını örnek olarak verebiliriz. Ortak iyinin ayrıcalıklarını temsil etmeyen devletlerdeki bu kurumlar öngörülebilir kaynaklarında çok büyük kesintiler ile yüz yüzedirler. ( Readings 1996, p.14) Dilin uluslar arası ortak elit dilden anadile dönmesi ve tekrar yaygın bir ortak dile geçilmesi aynı olan değişiklikleri anlamak amacı ile bahsedilmiştir. 1.1 Kurumların Ekonomik ve Sosyal Değişimi Bir kurumun ne olduğu, nasıl kurulduğu ve ne olabileceği konusunda okuyucu üzerinde farkındalık yaratmak için başvurulacak tek yol kritik sosyal bilim perspektifine baş vurmaktır (Giddens, 1990). Genel anlamda, kararlar güç oyunlarıdır ve bu oyunların içinde yer alan aktörler kendi amaçlarını gerçekleştirmek için pazarlıklar sürecinde kendi pozisyonlarını oluştururlar. (Foucault, 1972; Bourdieu, 1991) Bu güç oyunlarında, dünya aktörlerinin ortaklıkları sosyal ilişki etkileşimin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Eleştirel söylem analizine dayanarak, metinler arasındaki ilişkilerin analizi sistematik işleyişi tasvir etmektedir. Bu işleyişte bir çeşit söylem başka bir söyleme dönüştürülür. Örneğin toplantı metinlerinin toplantı tutanaklarına dönüştürülmesi gibi. 3

4 Modernite öncesi toplumlarda tek bir kamusal alanı tanımlayabilmek mümkündü. Kamusal alanla biz burada sosyal bir alandan bahsediyoruz ve bu sosyal alanda devlet yapısının dışında kalan insanlar siyasi, kültürel ve sosyal endişelerini açıkça tartışabilmekteydiler.( Habermas, 1989) Geç modern toplum analizleri ise farklı bir çok toplumsal oluşumdan söz etmektedir. Bu oluşumlar farklı söylemlerle ortaya çıkartılmış ve değişim, uluslararalılaşma, küreselleşme, toplumsal cinsiyet ve feminizm gibi dağılım gösteren ekonomi, organizasyon ve sosyal hareketler üzerine merkezlendirilmiştir. Geç modern yüksek öğrenim kurumlarının ekseriyeti çeşitlilik, sert rekabet ve değişim için kapasiteyle ilgili olarak tartışılmaktadır. Eğer birlikte hareket etmek istiyorsak, değişim hakkında birlikte konuşmaya ihtiyacımız var. Bu değişim fısıldanan kelimeler e gizlenmiştir. Bu kelimelere anlam vererek, ilgili ve ortak kararlara ulaşarak değişimi gerçekleştirebiliriz. Bologna reformları değişimde bir araçtır ve Avrupa Yüksek Öğretim Kurumları Avrupa Yüksek Öğretim Alanını (EHEA) tertip etmede ve yeniden tertip etmede bunu kullanmaktadır.( Giddens, 1990, 1994). Bu bakış açısı ile araştırma, eğitim ve toplum için bu farkındalığı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Devlet ve endüstri ile olan ilişkisine dayanılarak üniversite yeniden konumlandırılmaktadır. Çünkü üniversite küresel ekonomi sistemi içinde anahtar bir oyuncu olarak kabul edilmekte ve bu sistemde yüksek yetenekli insan kaynakları ve güncel bilgi ekonomik gelişim için girdi olarak kabul edilmektedir. ( Jones et al.,2005, s.7) Yüksek öğretim kurumlarının değişen amaçlarını anlayabilmemiz için değişim ve yeniden konumlandırma önemlidir ( Scott 1998). Üniversiteler ulusal ve bölgesel gelişime katkı sağlamak ve pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek için beklenti ve baskılar ile yüz yüzedirler. Değişim sürecinin üç boyutu ise: 1. Kuralların etkisi ve hükümetin kısıtlamaları 2. Toplumda bağımsız bir aktör olarak kurumun rolü, ve 3. Kurumdaki aktörler ve misyon 1.2 Yüksek Öğretim ve Küresel Bilgiye Dayalı Market Toplumların değişim temsilcisi olarak küreselleşme yüksek oranda ekonomi, teknoloji ve yeniliğe bağlıdır. Geride bıraktığımız on yılda hiçbir şey teknolojik değişmeler kadar hızlı olmamıştır. Bu teknolojik gelişme değişimi olanaklı yapmıştır. Bu da, tabi ki, enformasyonun 4

5 ve bilginin değerini ve önemini arttırmış, işgücü ve mal üretimi ekonominin yapıtaşı olmaktan çıkmıştır. Bilgi toplumu kavramı insan sermayesinin, bu rolü üstüne aldığını işaret etmektedir. Bundan dolayı çok açıktır ki, yüksek öğretim ve üniversite için bu değişim bir çok sonuçları beraberinde getirmektedir. Ulusal yüksek öğrenim için ön koşul kamusal sorumluluktur. Humboltian döneminde devlet ve üniversite arasındaki ilişkili yüksek oranda denetim altında tutulmaktaydı. Birçok Avrupa ülkesinde üniversitenin sahibi olan devlet toplumun bir uzantısı olarak hareket etmektedir. Bu durum Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Almanya da hala devam etmekte ve hatta bu bağlamda devletin geleneksel rolü sorgulanmaktadır. Günümüzde kamu sektörünün yüksek öğretimi tanımlama ve şekillendirme artık söz sahibi olmadığına dair iddialar öne sürülmekte, ve bunu daha çok uluslu özel sektörün gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. Üzerinde durulan varsayım ise şudur: Üniversitelerdeki ilgiler uluslar arası ilgilere de karşılık gelmektedir. Bu varsayım, tabi ki, sorgulanabilir. (.).. öncelikleri belirleyip ve bundan dolayı yüksek öğretimi şekillendiren uygulamaları modelleyen kamu sektörü değildir. Bilakis özel sektördür. Niteliği gereği özel sektör yüksek öğretimle olan diyalogda tek bir temsilci değildir. Büyük firmaların talepleri küçük ve orta ölçekli firmaların taleplerinden nasıl farklılık gösteriyor ise çok uluslu faaliyet gösteren firmaların ilgileri ile ulusal markete yer alan firmaların ilgileri de ayrıdır. Muhtemelen akademik özgürlüğün ne olduğu ve ne gerektirdiğine karar vermedeki rol özel sektörün olamaz. (Neave, 2002, s.332) Üniversiteler Avrupalılaşma ve küreselleşme süreci içerisinde olsalar bile, yüksek öğretim kurumları çok ulusluların ideolojilerine öncelik vermeye zorlanmamalıdırlar. Kendini üniversite olarak tanımlayan her bir kurum için özerlik hiç olmadığı kadar öz değeridir. Bu yüzden, akademik özgürlüğün ne olduğu yada olması gerektirdiğini tanımlamak özel sektörün işi değildir. Ne de üniversite kurumlarının öz değerlerine etki etmek özel sektörün rolü olmalı. 2. Değişimin Temsilci Olarak Bologna Reformu Kurum sözcüsü genellikle yüksek öğretim kurumlarının karmaşıklığını ve genişlemesini göstererek yüksek öğretim kurumlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini iddia etmektedir. İş yerinde artan çeşitliliğe oldukça istikrarız ve hızla değişen işgücü piyasası sonucu belirsiz istihdam politikaları da eklenince mezunlar için daha genel ve yöntemsel yeterliliklerden ziyade daha spesifik, daha kolay adapte edilebilir yeterliliklere doğru bir talep gelişmiştir (Teichler 1999 A; 1999 B) Üniversitelerin merkezi yetkinlikleri değişim kapasitesi, yeni oluşumları adapte etme ve yeni çalışma koşulları olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte 5

6 Scott (2005) şunu ifade etmektedir: Bu değişimlerin arasında üniversiteler en büyük güçlüğü iç ve dış baskılarda yaşamaktadırlar. Değişimlerin toplumsal ve kültürel olarak birbirlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bologna süreci yüksek öğretim kurumlarının yalnızca toplumsal beklenti ve talepleri karşılamamaları aynı zamanda Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) ve Avrupa Araştırma Alanına (ERA) entegre olmaları için daha esnek olmaları, yeni eğitim programlarını ve kurumsal yapılarını geliştirmeleri, için üzerlerinde baskı kurmaktadır. Bununla birlikte Bologna süreci kapsamında değişen yüksek öğretim kurumlarının aynı zamanda sosyal birer kurum olarak rollerine de vurgu yapılmaktadır. Yüksek öğretim bir meta değil, bir kamu yararıdır. Yüksek öğretim ekonomik bir konu olarak sınırlandırılamaz, sosyal ve siyasi bir konu olarak ele alınmalıdır Bologna Semineri, Atina 2003 te 2001 Prag Bildirisi ne (Kladis 2003,s.353) atıfta bulunularak yapılmış en önemli noktadır. Sonuç olarak, yüksek öğretim özellikle özgür eğitimin savunulmasıyla ve aşamalı olarak gerçekleştirilmesiyle, kapasite esasına göre, eşit olarak herkesin erişimine açık olmalıdır (Nyborg 2003, s.356). Bu nedenle üniversite hala sivil topluma ilişkin önemli sorumluluklara sahiptir. sınır ötesi programlar ve kampusların dışından erişimler gibi yeni yapı ve formlardaki eğitim sistemlerine ilave olarak yeni teslim sistemi ve yeni sağlayıcılar gibi oluşumlar üniversiteleri işbirliği içerisine sokmakta ve bu sorumlukta bir dizi yeni yollarla yerine getirile bilinir. Özgürlük ve eşit muamele gibi dünya çapında insan haklarında gelişmelerin yakalanması öğretim ve araştırma ile sağlanabilir. Ve üniversiteler kendilerini eleştiren, kritik yapan birer kurum olarak görmeye devam ederlerken aynı zamanda kendi mezunlarının iş bulabilmelerini sağlama konusunda üzerlerine düşen sorumlulukları da almalıdırlar. 2.1 Devlet ve Kamu Sorumluluğu Üniversiteler yukarıda da bahsettiğimiz gibi birbirleri ile çelişik gözüken ikili rollere sahiptirler. Bir tarafta yüksek öğretim kurumlardan sürekli değişen iş gücü pazarını tatmin edecek yetenek ve yeterlilikleri sağlaması beklenirken, diğer tarafta ise öz değerleri korumakla yükümlü tutulmaktadırlar. Farklı amaç ve sorumluklardaki bu potansiyel zıtlık Avrupa Eğitim Alanı içinde kurumsal özerkliğin niçin korunması gerektiğine dair önemli bir sebeptir. Önceliklerin nasıl dengeleneceğine ve stratejik olarak nasıl planlanacağına karar vermek kurumun kendisinden başkası değildir. Daha bir çok sebep vardır ve biz bunlara ilerleyen bölümde değineceğiz. Avrupa üniversiteleri mali olarak olmasa da her geçen gün kamu yararı gözetmeyen dış kaynaklara bağımlı hale gelmekteler. Kamu fonu geride bıraktığımız yıllar içinde yavaş yavaş 6

7 azalmakta ve üniversiteler bu açığı kapatacak alternatifler aramaktadırlar. Artan oranlardaki üniversite bütçeleri sahip oldukları kaynaklarından yatırım yaparak ve bunlar üzerinden kar elde edilmesi karşılığında kaynak sağlamaktadırlar. Yani spesifik amaçlar için eğitim yada araştırma yapılarak kar sağlanması gibi. Birçok Avrupa ülkesinde yüksek öğretim kurumları bir çok fonda önemli ölçüde azalma olmasına karşılık araştırma ve öğretim için fonların devlet tarafından karşılanmasında ısrar etmektedirler. Bununla birlikte kurumsal olarak yeniden yapılanma ve yeni talepler kurumların karşılarına çıkmaktadır. Kurumsal özerklik kalite güvencesi sürecinin yönetimi, kalite denetimlerine açıklık ve kaynakların iç yönetimleri ile ilgili olarak bir şeffaflık gerektirmektedir. 2.2 Bölgesel Sorumluluk Yüksek öğretim içinde yaşanan kutuplaşmalar kurumun iç mantığı ve dıştaki güçler arasındadır, yani dış ve bölgesel talepler küresel talepleri karşılamaya yönelik iç isteklerle çatışmaktadır. Bu, bakış açısının ulusal düzeyden bölgesel düzeye, bölgesel düzeyden de küresel düzeye doğru değişimini kapsayan yöntemsel ve yaklaşımsal bakımdan bir dönüşümdür. Bölgesel seviyenin öneminin altının çizilmesi ve böylesi bir değişimin gerçekleşiyor olması devlet içinde bir teşviktir çünkü bazı Avrupa üniversite liderleri ulusal üniversiteler arasındaki rekabetten daha çok küresel rekabet ile ilgilenmektedirler. Liderlerin Avrupa ve dünya sıralamasındaki üniversitelere olan ilgileri evrensel bilginin genişlemesini yansıtmakta ve bu, üniversiteler arasında küresel rekabete ilginin artmasına ve ulusal yetkililerin ve ulus devletin etkisinin ve ilgisinin marjinalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Dünya lideri kurumların arasında yer almak çok etkileyici olsa da, üniversiteler farklılaşmanın önemini bilmeli ve ait oldukları ülkede ayırt edici bir imaja sahip olmayı da istemelidirler. Üniversite olarak bir seviyeye ulaşmak stratejik olarak çok önemli olmuştur. Bununla birlikte, öğrencilerde bu gerçeği bilmektedirler; en uygun yüksek öğretimi elde etmek onlar içinde çok önemlidir. Öğrenci sayıları hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak bu sayılardaki büyümeye karşılık gelecek mali kaynaklar oluşturulamadığı gibi, kaynaklarda azalmalar yaşanmıştır. Aynı zamanda yüksek öğretim gerektiren yada en azından lise seviyesinde eğitimi gerektiren mesleklerde geride bıraktığımız 30 yıl gibi bir zaman zarfında artışlar gerçekleşmiştir. Öğrenci perspektifinden yüksek öğretimin küreselleşmesi ise çeşitli Avrupa ülkelerinde eğitime devam edebilme imkanlarının artması anlamına gelmekte ancak eğitim alınacak ülkedeki kayıt kuralları engel oluşturmaz ise bu mümkün olacaktır, örneğin bir sürü şartların talep edilmesi gibi,. 7

8 Öğrencilerin kurumlar ile olan ilişkileri ele alındığında, eğitim programlarının ve üniversitelerin seçiminde birer müşteri yi oluştururlarken, diğer tarafta hükümetler öğrenci mekanlarının ve araştırmanın satın alıcı sı olmuşlardır. Bu açıdan ele alındığında kurumlar kullanıcı-tanımlı kalite ye karşı hassas olmak durumundadırlar. müşterilerinin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve arzularını anlamak için potansiyel öğrenciler, bölgesel paydaşlar ve ulusal ve bölgesel işverenler ile ilişkilerini geliştirmek zorundadırlar. Öz akademik değerler ve müşteri tercihlerinin kendilerine özgü doğası arasında bir dengeleme yapabilmek yüksek öğretim kurumları için hiçte kolay değildir. 2.3 Kurum içi anlayışın ve dış sorumlulukların dengelenmesi Avrupa Araştırma Alanı nındaki (ERA) eğilim, yalnızca nitelikli araştırma alanlarında olmamak birlikte, ayrıca mükemmellik arayışıdır. Bilgiye dayalı ekonomi hükümetlerin ve özel sektörün ilgilerini üniversiteler üzerine odaklamaktadır. Dış fonları etkileyebilmek, bununla birlikte, Avrupa daki bir çok özerk kurum tarafından problem paylaşımı olarak sürmektedir. Araştırma alanında mükemmellik retoriği çok güçlü iken, diğer tarafta bir çok alanda bu araştırmaların uygulamaları zayıftır. yüksek öğretim, bu doğrudur, özellikle fakültelerdeki isteklere cevap olarak, gelişmesinde iç mantığı takip etmektedir. Fakat buna ek olarak dıştaki toplumun yapısındaki değişmelere de cevap verebilme zorunluluğundadır. Yüksek öğretim tarihinin çok büyük bir kısmı dış baskılara karşı iç mantık engelleri tarafından yazılmıştır. Yüksek öğretim hiçbir zaman tam olarak özerk olmamıştır. ( Kerr,1994,s.xvi) Üniversite kalitenin çok yönlü yapısından ve akademik öz değerlerdeki kalite temelinden faydalandığında (yada bunun farkına vardığında), çatışan rolleri arasındaki eşitliğe belki kalite kavramıyla ulaşılabilir. Bölgesel sorumluluklar göz önünde tutulduğunda bunlarla ilintili bir kalite de söz konusu olacaktır. Eğer bu bağlamda araştırma ve öğretimden bahsediyorsak buradaki ilinti anahtar sözcüktür. Araştırma ve öğretim durumu söz konusu olduğunda neyin ilintili neyin ilintisiz olduğuna karar verecek olan dışarıdaki farklı paydaşlar ve ortaklar gibi bölgedeki temsilcilerdir. Üniversite kişilere kendileri ile ilgili neyin ilintili olduğu yada olamadığı konusunda etki edecek bir konuma sahip değildir. Bu yüzden kurumsal yönetime şu temin ettirilmeli: arttırılmış öğrenim sonuçları (öğrenci öğrenimi) Bologna sürecine göre yeniden yapılandırılmış müfredat ile başarılabilir. Dış dünya ve bölge ile iyi ve düzenli ilişkiler öğretim ve müfredatla ilişkili gelişime ve hatta ilgili öğrenim sonuçlarına, ilgili araştırma ve daha birçok duruma yardımcı olacaktır. Sonuç olarak bu yaklaşım her bir kalite değerlendirme uygulamasının parçası olmalıdır. 8

9 Şimdilik Avrupa yüksek öğretiminde muhtelif kalite değerlendirme prosedürleri vardır. Fakat ilgileri temsil eden bir çok ses, ki bunlar yalnızca kalite güvence ajansları olmamakla birlikte, Avrupa genelinde kalite güvence sistemleri için homojenliği ve şeffaflığı çok güçlü olarak savunmaktadırlar. Ancak uyum ve homojenliğin kendi içinde kurumsal kaliteyi ve öğrenci öğrenim sonuçlarını arttıracağını ortaya koyan herhangi bir deneysel bulgu yoktur. Sursock (2006, s.7) yüksek öğrenimde değerlendirme limitleri üzerine tartışmasını iki nokta ile sonlandırmaktadır: Standartlar, belirlenmiş kriterler, nicel metotlar yada kontrol listelerine göre değerlendirme yaklaşımı kaliteyi tam anlamı ile arttırmayacak ve belki de önemli ölçüde kontrol bile edemeyecektir. Değişime cevap verebilmek için özerklik bir ön koşuldur. Ve üniversitede özerkliğinin gereği ise; her bir kurum kendi standartlarına misyon ve amaçları doğrultusunda karar verebilmesidir. Söylemeye gerek olmamakla birlikte, mevcut akreditasyondaki hareketlenmeler değerlendirme yaklaşımındaki sıkı kriterler, standartlar, uyum ve homojenlik gibi aynı problem ve ikilemler ile çıkmazlara sokulmaktadır. 3. Kurumsal özerklik Stratejisini pazardan elde ettiği bilgilere ve bulgulara göre elde eden güçlerin yer aldığı, küreselleşme ve emniyetsizliğin yaşandığı 21. yüzyıl başlarında, gelecek toplumlarının en önemli ihtiyaçları açıktır ki iyi eğitilmiş bir iş gücünü talebini güvence altına almak için bahsedilen kavramlarla yüzleşmeleridir. Bu nedenle her yıl liseden ayrılan yaş gruplarını olabildiği kadar yüksek öğretime girmeleri sağlanmalı; örneğin bazı Kuzey ülkelerinde hedef %50 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen standartlara göre devlet memurlarının eğitilmesi yüksek öğretim kurumlarının nihai amacı değildir. Sosyal refah, teknolojik gelişme ve ekonomik büyümeden dolayı eğitimsel amaç bunun ötesinde gelişmektedir. Bugünkü durumun ötesinde bilgi düzeyini artıracak ve geliştirecek acil ihtiyaçlar vardır. Bundan dolayı, dışarıdan gelen talepler karşımız çıkmaktadır. Taleplerde iddia edilen ise güvenliğin olmadığı bir ortamda önceliğin soysal yeteneklere verilmesini gerektiği, daha sonra uzmanlaşma bilgisinin verilmesi şeklindedir. Stiller (2005,s.265) Üniversiteler günümüzde yenilenebilir kaynakların ilk kaynağı olarak kabul edilmektedirler- bu kaynaklar bilgi ve keşiftir-. Bu ilk kaynaklar ekonominin yarışabilirliliğine karar verecektir. Sonraki ekonomik büyümelerde, yenilikte ve araştırma sürecinde bilgi hayati bir tamamlayıcıdır. Bilgi üreticileri ve simsarları üniversiteler için değişmiş sosyal anlaşmalara liderlik yapmaktadırlar. 9

10 mükemmellik ve ilinti arasındaki mücadelede, kurumlar yüksek eğitim pazarında bölgesel ve ulusal ihtiyaçları, paydaşları, farklı aktörleri dengelemelidir. Yüksek öğretim fonları için ulusal fonlar yetersiz olsa bile hala kamusal birer sorumluluk olarak düşünülmelidir. Bu durumda öğrencilerin bazı masrafları kendilerinin karşımaları sorusu kaçınılmazdır. Birçok ülkede, öğrenci harçları gündemdedir. Bir tarafta öğrenci ve öğrenci organizasyonları harçlara karşı gelirlerken, diğer tarafta ise üniversite araştırmalarının ne kadar dıştan gelen para ile yapılmalı,yapılabilir sorusu sorulabilir. Avrupa yüksek öğretim alanı içindeki bir çok kişi belki de şöyle bir düşünceye sahiptir; Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşması (GATS) yüksek öğretimi de kapsamasından dolayı ulusal yetkililer yüksek öğretimden sorumlu olmalıdırlar. Araştırmaların yüksek maliyetlerinden dolayı en azından belirli alanlardaki araştırmalar, örneğin; çeşitli doğal kaynakların küresel ve çevresel sürdürülebilirliği gibi, ortak sorumluklar altında olmalıdır. Özerk yüksek öğretim kurumları yalnızca gelecekteki bölgesel iş gücü ihtiyaçları ile ilgili olmamakla birlikte, aynı zamanda ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışma perspektifine göre gelecekteki yüksek nitelikli insan gücünün korunmasında bölgedeki kuruluşların ilgi alanlarını da oluşturmaktadırlar. Uzun soluklu çeşitli faaliyetlerin planlanmasında kalite yönetiminin açık bir araç olarak kullanılmasıyla, çok yönlü bir kavram olarak kalite düşüncesi üniversitenin seçeneklerini güçlendirebilir. Örneğin, öğrenci öğrenim sonuçlarının kalitesinin yükseltilmesi için planlamanın yada araştırma kalitesi için planlamanın çok karmaşık bir süreç olduğu ve idari rutinlerin kalitesinin iyileştirilmesinden daha farklı olduğu açıktır. Kalite ile ilgili düşüncedeki bir değişim dış ilişkilerin yanında çeşitli iç faaliyetler üzerine de yeni bakış açıları getirebilir. Dış Kalite Denetimleri, EUA nın Kurumsal Değerlendirme Programı, EQUIS değerlendirmeleri bir kalite yönetimi mantığı oluşturmak ve kurumsal kalite süreçlerindeki ilerlemeler için öz değerlendirme ve dış değerlendirme sürecinin gerekliliğini ön plana çıkarmaktadırlar. 3.1 Paydaşların Rolü Üniversite eğitimsel bilgi ve bilgiye dayalı araştırma temellinde çeşitli sosyal hizmetler üreten çok ürünlü bir şirkettir. Yüksek öğretimin küreselleşmesi perspektifinde, bölgesel olarak kurumun paydaşlarını kamunun ve özelin ilgilerini temsil eden kurumlar ve bireyler oluştururken, ulusal seviyedeki paydaşları hükümetler ve hükümetlere bağlı kurumlar oluşturmaktadırlar. Küresel seviyede paydaşların çeşitliliği her bir kurumun yapısına bağlı olarak değişmektedir. Genel anlamda paydaşlar kavramı çokta net değildir. Bununla beraber, 10

11 bölgenin ihtiyaçları ve kurumun misyonu ile ilgili olarak paydaşların gereksinimleri ve beklentileri gelecekte tanımlanmalı ve teşhis edilmelidir. Bölgesel üniversiteler kendilerini çevreleyen toplumun beklentilerini yerine getirebilirmi? Birçok Avrupa ülkesinde araştırma enstitülülerinin etkileri üzerine yürütülmüş bazı çalışmalar yerel kurumlara pozitif bir etkinin gerçekleştiğine dair bir veri ortaya koyamamışlardır. Bir yüksek öğretim kurumunun etkilerinin ortaya konulmasında belki tecrübesiz davranılmış olunabilir çünkü kurumun bizahiti varlığı bile bölgesel gelişmeye destektir. Gerçekleştirilen son çalışmalar teknolojik gelişmenin ekonomik yararlarını ortaya koymuştur (Salter and Martin 2001). Bununla birlikte şimdiye kadar bölgenin ekonomik büyümesiyle ilgili verilere dair temel araştırma girdisinin ölçülmesini sağlayacak sağlam bir eşitleme yoktur (Stiller, 2005). Bu çok karışık bir problemdir çünkü özel endüstriye ve kamu sektörüne salt bilgi transferinden çok daha fazla dikkate alınması gereken faktör söz konusudur. Organizeli birlikteliklerin yeni formlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitelerdeki Teknoloji Parkları gelecek yatırımlarının stratejik planlanmasına rehberlik edilmesinde ve desteklenilmesinde bir çok etkiye sahiptirler. Örneğin buralardaki küçük ve orta ölçekli girişimciler çeşitli üniversitelerden ve araştırma alanlarından (bilimsel kurullar) çeşitli profesörleri işe almaktadırlar. Hatta üniversiteler bu girişimcilere araştırma sözleşmesi uygulamaktadır, çünkü bir alt yapıya sahiptirler ve bazıları kısıtlı zamana sahip özel projeler ile ilgili yetkin merkezler kurmuşturlar. Birçok Avrupa ülkesinde hükümetler araştırma ve kamu yatırımlarındaki harcamalarında azaltmaya gitmektedir. Buna sebep olarak ise, toplumdan, pazardan ve paydaşlardan kaynaklanan artan baskı, rekabeti harekete geçirecek ve dış kaynakları arttıracaktır. Ve sonuç ise, kurumun pazar ihtiyaçlarına yanıt verebilirliği artacaktır. Dış ortaklığın ve iç özerlikliğin nasıl dengeleneceği sorusu kurum için daha da güçleşmiş ve kritik olmuştur. Üniversitenin uzun dönem stratejik planlaması ve üniversiteyi çevreleyen toplumun beklentileriyle ilgili iki konuya geri dönüyoruz. Yaşam boyu öğrenim düşüncesi ile bunun amaçları üniversite ve toplum arasında sınırlar arası geçiş aktivitesi olarak geliştirilebilir. Çeşitli profesyonellere yüksek kaliteli eğitimin teklif edilebilmesi ancak bu mesleklerin temsilcileri ve kurumların temsilcileri toplum ve kurumu belirli bir şekilde çevreleyen bölge için acil meselelerde birlikte çalışılabilecek verimli yolları bulmaları ile mümkün olabilir. Bu çalışma tüm Avrupa da uygulanmaktadır. Şimdiye kadar, Avrupa da kamuya ait bir çok yüksek öğretim kurumu uzmanlık gerektiren çalışma alanlarında hedeflenen gruplara kurslar ve birimler geliştirmek için bir çok aktör ile ortaklığı tecrübe etmekteler. Daha öncede 11

12 bahsedildiği üzere kurumlar özel endüstriye yada kamu sektörüne bilgi transferini desteklediklerinde çok fazla faktörü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 3.2 Ajansların Rolü Geçtiğimiz beş on yıl içinde bazıları özel bazıları ise kamu olmak üzere bir çok kalite değerlendirmesi ve akreditasyon için çok sayıda ajans kurulmuştur. Görünüşte bu çeşit ajanlar için bir pazar vardır. Bu kalite güvence ajansları çeşitli modellere göre organize olmuş olsalar bile asıl amaç üniversitelere kurumsal kalite güvence sistemlerini ve akreditasyon programlarını geliştirmelerinde destek sunmaktır. (Danimarka Değerlendirme Enstitüsü, 2003) Bir çok kurum sürekli iç ve dış kalite değerlendirmesi için çeşitli sistemler sunmaktadırlar. Kurumlar için akreditasyon çok pahalı bir süreçtir. Bundan dolayı kurumsal akreditasyon akreditasyon programının birinci basamağından sonra bir sonuç olabilir.(hamalainen et al.,2001) Akreditasyon sonuçları resmi olmalı ve bir çok durumda eğitim bakanına tavsiye sunma olarak görülmelidir. Pahalı bir süreç olmasına karşın, öğrenciler bu akreditasyon statüsünden etkilenebilirler. Bu statü finansmanın öğrenci sayısına bağlı olduğu sistemlerde finansmanı karşılanan daha çok öğrenciye yer açabilir. Schwarz and Westerheijden 2004). Avrupa Yüksek Eğitim Alanı içinde en etkili ajanslardan biri 750 den fazla üye Avrupa kurumları ile EUA dır. Üye kurumlara bir kalite kültürü benimsenmesinde, strateji ve kalite yönetimin geliştirilmesinde bir dizi destekleyici hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler; özel seminerler, çalıştaylar, Kurumsal Değerlendirme Programı ve Kalite Kültürü Projeleridir.Bu hizmetlerin amacı değişen çevre ile daha etkin olarak baş edebilmede üye kurumlara destek vermektir. Bir çok yüksek öğretim kurumu ya hükümet kaynaklı kararlardan yada kendi inisiyatiflerinden genel kurumsal değerlendirmelerde yada program değerlendirmelerde düzenli yada geçici değerlendirme çalışmalarını izlemektedirler. Bu çalışmaları ile ilgili tecrübeleri sorulduğunda, tabi ki, her kurum farklı cevaplar verecektir. Bu tip çalışmalar kurumsal kaliteyi geliştirir mi sorusuna cevap vermek zordur. Sistematik kalite değerlendirmesi, bununla birlikte, kurumların kaliteyle ilgili tüm konulara olan yaklaşımlarını daha sistemli bir yol ile yapmıştır. Olayın bir diğer yüzü ise değerlendirmelerdeki meşakkatlerdir. Bundan ise kurumun kendisinin yapacağı ciddi ve sistemli planlama ile kaçınılır. Tüm bunlardan sonra, özerk kurumlar kalite işlerinden kendileri sorumludurlar. Bu bağlamda ucu ucuna sağlanmış standart prosedürlere karşıda uyarıda bulunmak istiyoruz. Bununla birlikte, herhangi bir yüksek öğretim kurumu için bilinçli kalite gelişimini ve sistemli kalite çalışmasını 12

13 savunmaktayız. Aynı zamanda böyle sistemli ve sürekli bir çalışmada bölüm, fakülte ve kurum seviyesinde dış organ ve ortaklarında yer almasından yanayız. 4. Öğrencilerin rolü Bizler artık kendi istekleri doğrultusunda eğitimine devam eden ve hükümetlerin, bölgesel yetkililerin ve dış ajanların yaptığı kısıtlamalardan muaf olan öğrencilerin ve gezgin eğitimcilerin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Daha önce bahsedildiği üzere yüksek öğretimin sosyal boyutu kamusal sorumluluğa sahip olmaktır, sözgelimi yüksek eğitime eşit haklarla sahip olabilmek için nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi gibi. Kalite güvencesi ve yüksek öğretim tartışmasında, iki farklı bakış açısını belirtmek gerekmektedir, bunlardan bir tanesi öğrenciler ve diğeri kurumlardır. Öğrenciler ulusal yada küresel pazarda girişimciler veya işverenler olarak gelecekteki rolleri için bir kariyer planlaması ve uzun dönemli bir strateji geliştirme zorunluluğundadırlar. Yüksek öğretim öğrenci perspektifinden, serbest çalışmayı da içeren bireysel çalıştırılabilirliğin güçlendirilmesi için bir olanaktır. Öğrenci açısından tabi ki bazı kısıtlamalar olabilir. Öğrenciler kişisel amaçları, ilgileri ve arzuları doğrultusunda kurumsal program ve dersleri alırlarken çeşitli mantıksal açılımları kullanırlar ve bunlarda yüksek öğrenim kurumlarını etkilemektedir.ulusal sistemde ve ek olarak son zamanlarda uluslar arası sistem içinde öğrencilerin hareket edebilmeleriyle kurumların verebileceği programların ve derslerin portföylerinin oluşturulmasında öğrenciler güçlü bir grup haline gelmiştir. Diğer insanlar gibi öğrencilerde eğilimlere ve itibara karşı duyarlıdırlar. Avrupa Yüksek Öğretim Alanı içinde hareketlilikle ve ekonomi ilgili diğer engellerin kaldırılacağını varsayılarak, öğrenci hareketliliği gelecek yıllarda belki artmaya devam edecektir. öğrenci desteği diğer bir önemli konudur ve bunun için henüz hali hazırda bir cevap yoktur fakat yüksek eğitimin daha fazla elde edilebilirliği kamusal sorumluluğa çok yakından bağlanmaktadır. Buradaki temel prensip ise çok açık olarak: hiçbir nitelikli aday bir takım problemlerinden dolayı yüksek öğretimi bırakmaya zorlanılmamalıdır. (Nyborg, 2004, s.356) son zamanlara kadar üniversiteler toplumumuzda bilgi üreticileri idi. Gerçekleştirilen son bir araştırmaya göre, yirminci yüzyılının son döneminde bilgi üretimi yeni bir çağa girmiştir. Geleneksel disiplinlere yönelerek yapılan üniversite araştırmasından (mode1) uygulama merkezli çok disiplinli araştırmaya (mode 2) kayma olmuştur. Bu iki model yarışmacı bir yapıdan ziyade bir arada tamamlayıcı olmalıdır ( Stiller 2005). Avrupa Araştırma Alanı içinde yer alan uluslar arası araştırma ağları, üniversite organizasyonlarının yeni model ve biçimleri kaynak araştırması için öğrenci ve kurumlara uygun seçenekleri çoğaltabilirler. Yeni nesil 13

14 öğrenciler için hangi üniversiteden eğitim alınacağı çok önemli bir hale gelmiştir. Öğrenciler yüksek kaliteli öğretim ve eğitim elde etmenin öneminin farkında ve prestiji ve sıralaması yüksek kurumlardan eğitim almanın ne anlama geldiğini de bilmektedirler. Lisan öğrencilerinin sahip olduğu alıcı rolü kurumun mevcut eğitim imkanlarını değerlendiren, soruşturan, inceleyene dönüşecektir. Bu tip bir değişim kurumun kendi kalitesine bakışı ile ilgili olmak üzere bazı sonuçlar doğuracaktır. Öğrenci hareketliliğinin artması aynı zamanda şu anlama gelmektedir; kurumlar öğrenci gruplarının boyutlarındaki dalgalanmalar ile başa çıkabilmeli ve bu ise daha fazla alanda daha fazla eğitimcinin yer almasını gerektirmektedir. Kamusal kaynakların fon sağladığı bilgi üretim kurumu olarak üniversite düşüncesi günümüzde kesinlikle değişmiştir. Üniversite araştırmalarına dış kaynaklardan fon aktarımı artık söz konusudur. Değişen öğrenci sayıları, daha fazla araştırma için kaynaklara olan korkunç ihtiyaç, özel ve kamu sektöründen dış kaynak yaratımı için yada yeni sözleşmelerin sağlanması çok açık olarak göstermektedir ki üniversiteler kısa ve uzun dönemli perspektiflerde stratejik ve profesyonel olarak yönetilmelidirler. Profesyonel stratejik yönetim öğrencilerin sorunlarına cevap verebilir olmaktır. Bir yüksek öğretim kurumu öğrencilerin eğitim konusundaki düşüncelerine ilgisiz kaldığında ve sosyal problemlerini göz önünde bulundurmadığında bilmelidir ki bu uzun dönemde kurumun kalitesini düşürecektir. Ve bundan da şu sonuç çıkmaktadır; kurumun kalite çalışmasında öğrenciler çok önemlidir. Aktif birer ortak olarak öğrencilerin rolü küçümsenemez. İsveç, Norveç ve Finlandiya da yüksek okul ve üniversitelere hizmet veren ulusal ajanslar öğrencileri kalite denetleme takımlarının içine yıllar öncesi dahil ettiler. Bu takımlar üniversite ve yüksek okulları değerlendirmede yer almaktadırlar. Bir çok Avrupa üniversitesinde kurumsal kalite konsey yada çalışma grupları lisans ve lisans üstü öğrencilerden temsilcileri dahil etmişlerdir. Yeni profesörlerin ve eğitmenlerin işe alınma sürecide üniversitelerin sürekli kalite arttırma çabalarını göstermektedir. Bu süreçte öğrencilerin rolleri ise açık ve bellidir. Bu ise kurumsal seviyede kalite çalışmasında öğrencilerin genişletilmiş rollerini açıklamaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde en büyük problem seçilen öğrencilerden oluşan grubun tamamının kalite güvencesi aktivitelerine dahil edilmemelerinde yatmakta yada yer alsalar bile bu marjinal bir yolla gerçekleştirilmektedir. Mesela öğrencilerin öğrenim süreçleri, eğitimlerindeki başarı yada başarısızlıklarıyla ilgili anketleri tamamlamalarıyla elde edilen bilgiler kuruma veri oluşturmakta, ancak bunlarda öğrencilerin kalite değerlendirme sürecine dahil edilmelerinde yetersiz kalmaktadır. Kurumları ile bütünleştirilebilen öğrenciler mezun 14

15 olduklarında dışarıdaki en iyi elçiler olacaklardır. Öğrenciler toplum ve kurum arasındaki en önemli bağdır ve eğitim hayatı sonralarında ise en değerli dış ortakları temsil edebilirler. Eski ve mevcut öğrenciler birçok yönden kurum kalitesinin güvencesidirler. 5. Sonuç Makale geleneksel Avrupa üniversitesinde yer alan hızlı değişim ve radikal dönüşümleri özetlemektedir. Bu dönüşümlerde önemli değişim aracı olarak Bologna reform sürecinin etkilerini, ve küresel bilgi temeline dayanan toplumlarda yüksek öğretime olan kamusal sorumluluğu ortaya koymaya çalıştık. Böylesi toplumlarda kurumsal özerklik, paydaşların rolü ve öğrenciler çok önemli olmuşlardır. Merkez bir mekanizma olarak kalite güvencesi tüm bu elementleri kurumsal ve sosyal amaçların gerçekleşmesi için bir araya getirebilir. 15

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Modern üniversiteler mezunlarına uygulanabilir gerçek bilgiyi veren, sektör, girişimcilik

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ www.kuyap.org Faruk

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 )

ERİVAN BİLDİRİSİ. ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) 1 ERİVAN BİLDİRİSİ ( Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı Erivan 2015 ) Biz, bakanlar olarak, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Erivan da toplanarak, Bologna da bizden öncekilere ilham veren bakış

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

7. Gün: Performans Anlaşmaları

7. Gün: Performans Anlaşmaları 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 7. Gün: Performans Anlaşmaları 8 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Prizması Performans Anlaşmalarının Temel Yapısı Toplumsal anlamda etkinlik için

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ

1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 6. Gün : Performans Yönetimi ve Aktörlerin Rolleri 7 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Yönetiminde İlgili Bakanlık Aktörleri (İstihdam ve Ekonomi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

4. Öğrenciler akademik topluluğun temel üyelerindendir. Bologna reformları:

4. Öğrenciler akademik topluluğun temel üyelerindendir. Bologna reformları: GRAZ DEKLARASYONU 2003 Berlin ve Sonrası: Üniversitelerin Rolü 2010 ve Sonrası 1. Üniversiteler Avrupa toplumunun gelişiminde temel bir rol oynamaktadırlar. Yerel, bölgesel, ve küresel düzeyde, sosyal

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri Prof. Dr. Hasan Mandal YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts

STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK lar için Proje Yönetimi Felissa Tibbitts STK Yönetimi Konferans Yazıları no 1, 2004 Bugün burada sizinle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Sizlerin uzun geçen haftadan sonra, böyle bir

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim

154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim Doc: GA48/CC47/REC154/16/tr 154/2016 SAYILI TAVSİYE KARARI 1 KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ve Bilim 1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), eğitim ve

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

AKADEMİK LİDERLİK. Prof. Dr. Yunus Söylet

AKADEMİK LİDERLİK. Prof. Dr. Yunus Söylet AKADEMİK LİDERLİK Prof. Dr. Yunus Söylet Bir üniversiteyi değiştirmek, bir mezarlığı yürütmek kadar zordur! T. O Banion AKADEMİ VE DEĞİŞİM 2005 de olmayanlar! TWITTER WHATS APP I PHONE I PAD INSTAGRAM

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı