T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ FIZ1001 FİZİK I (4 2 5) AKTS:7 Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newtonun hareket kanunları, Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları, Newtonun evrensel çekim kanunu, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve sistemlerin hareketi, Katı cisimlerin statik dengesi, Dönme I, Dönme II FIZ1003 FİZİK LABORATUARI I (0 2 1) Balistik Sarkaç, Serbest Düşme, Newtonun II. Yasası ve Yatay Düzlemde Sürtünmeli hareket,eğik Düzlemde Sürtünmeli Hareketin İncelenmesi,Kütle ve yay Sistemi ve Basit Sarkaç,Merkezcil Kuvvet,Eğik Atış, Çarpışmalar. FIZ1005 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri FIZ1007 GENEL KİMYA I (3 0 3) AKTS:4 Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı.periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri.kimyasal bağlar I Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II Bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) Ortak Z. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. II. YARIYIL DERSLERİ FIZ1002 FİZİK II (4 2 5) AKTS:7 Elektrik yükü, Elektrik alanı ve vektörler, Gauss yasası, Elektrik potansiyeli, Sığa, Akım ve direnç, Elektromotor kuvvet ve devreler, Manyetik alan, Amper kanunu, Faraday indüksiyon kanunu, İndüktans ve Manyetizma ve Madde. FIZ1004 FİZİK LABORATUVARI II (0 2 1) Ölçüm ve ölçüm aletlerinin tanıtılması, akım ve direnç ölçümlerinin yapılması, elektrik alan, manyetik alan kavramları, doğru ve alternatif akım devrelerinin testi, RL, RC ve RLC devreleri. FIZ1006 MATEMATİK II (4 2 5) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon

2 SAYFA:2/8 II. YARIYIL DERSLERİ FIZ1008 GENEL KİMYA II (3 0 3) AKTS:4 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal kinetik, Asit baz ve çözünürlük dengeleri, Elektrokimya,Termokimya, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye ENF1018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 3) Ortak Z. Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. III. YARIYIL DERSLERİ FIZ2001 TEORİK MEKANİK I (4 0 4) Skalel ve vektörel niceliklerle işlem, Fizikteki önemli operatörler, Newton kanunlarını, korunum yasalarını, tek ve iki boyutta harmonik osilatör, merkezcil kuvvet problemleri, hareket denklemleri, Kepler yasaları, parçacıklar sistemi. FIZ2003 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I (2 2 3) 1 Vektör Analizi iç ve vektör Çarpımı, Einstein Toplam Kabulü, permütasyon ve Kronecker delta sembolleri, Vektör diferansiyel operatörler grad, div rot ve bunlarla ilgili teorem Divergence, Stokes teoremleri ve özdeşlikler, Helmholtz teoremi, Dirac delta fonksiyonu, Eğrisel koordinatlar ve Tensör analizine giriş 2 Lineer Vektör Uzayları Vektör uzayları, Çizgisel Bağımsızlık, Orthogonal taban vektörleri,gram Schmidt orthogonal hale getirme metodu, hermitsel, uniter, antiüniter, reel simetrik, antisimetrik matrisler, determinant ve özellikleri,matrisler için özdeğer ve özvektör hesaplanması,cayley Hamilton teoremi, Jordan Blok köşegen formu, Sonsuz boyutlu kompleks vektör uzayları ile ilgili tanımlar özellikler 3 Adi Diferansiyel Denklemler Strum Liouville teorisi ve dik fonksiyonlar,2 Mertebeden hermitsel diferansiyel denklemler için Green Fonksiyonları, Özel Fonksiyonlar Bessel,Legendre, Hermite, Laguerre ve Hipergeometrik fonksiyonlar ve bunların özellikleri 4 Kısmi Diferansiyel Denklemler Değişkenlerin ayrıştırılması Metodu, karakteristik Yüzeyler ve 2 mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Elliptik, Parabolik ve Hiperbolik denklemlerin tanımlanması ve bunlarla ilgili sınır ve başlangıç değeri problemleri, Helmholtz, Dalga ve ısı yayılım denklemlerinin incelenmesi. FIZ2005 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) AKTS:5 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler İkinci mertebeden diferansiyel denklemler Sabit katsayılı diferansiyel denklemler Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler Başlangıç değer problemleri Laplace dönüşümleri Lineer diferansiyel sistemler FIZ2007 TİTREŞİM DALGALAR VE UYGULAMALARI (3 2 4) Titreşimler ve Temel Kavramlar, Bir ve İki Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları, Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları ve Duran Dalgalar, Zorla Salınımlar ve Rezonans, İlerleyen Dalgalar, Kırılma İndisi ve Dağıtkanlık, Bir Ortamın Karakteristik İmpedansı, Enerji Akısı, Süreksiz sistemlerde Yansıma ve İletme Özellikleri FIZ2009 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:4 Bilgisayar programlamaya giriş, programlamanın tarihsel gelişimi temel BASIC ve VISUAL BASIC programlama, temel FORTRAN programlama ve bu bilgisayar programlama dillerinde bazı problemlerin çözümleri ve sonuçlarının dosyalara yazılımı ve bu dosyalardan veri okuma

3 SAYFA:3/8 III. YARIYIL DERSLERİ FIZ2011 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (2 0 2) Dizi İşlemler,Programlama Diline Giriş,Değişkenler ve Sabitler Program Akış Şemaları,İndisli Gösterim Kavramı,Giriş Çıkış Komutları,Kontrol Komutları,Değişik fonksiyonların tanıtımı ve kullanımı,çevrim Komutları, Alt Program Kavramı,Dosya İşlemleri FIZ2013 ISI TRANSFERİ VE UYGULAMALARI (2 0 2) Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları, Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı geçişinin temelleri. İletim, taşınım ve ışınım. Isı transferi ve termodinamik bağıntıları, FIZ2015 MESLEKİ YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2 0 2) Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, cümle analizi, İngilizceden Türkçeye tercüme veya Türkçeden İngilizceye çeviri FIZ2017 TİTREŞİMLER VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI (2 0 2) Titreşim hareketi, Temel özellikleri, Katılarda titreşim, Mekanik titreşimler, Yaylar ve titreşim hareketi, Sönümlü titreşimler ve uygulamaları, Titreşimin teknolojik uygulamaları. FIZ2019 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR I (2 0 2) Malzemeler ve mühendiskik açısından önemi, malzeme geliştirme ve üretme yöntemleri,birim hücre ve kristal yapı, malzemelerin kristal yapı tayinlerinde kullanılan yöntemler IV. YARIYIL DERSLERİ FIZ2002 TEORİK MEKANİK II (4 0 4) Euler Açıları, Katı Cisimlerin Dinamiği ve Statiği, Lagrange YöntemiD Alembert İlkesi ve Bağ Koşulları, Lagrange Fonksiyonunun, Hamilton Fonksiyonu, Kanonik Dönüşümler, Hamilton Jacobi Teorisi, Liouville FIZ2004 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II (2 2 3) AKTS:5 1 Kompleks Analiz Türevin tanımı ve Analitik fonksiyonlar, Cauchy Riemann denklemleri ve farklı formda ifadeleri, Cauchy integral teoremi, Residue teoremi, Kompleks düzlemde Yol integrali ve uygulamaları, Çok değerli fonksiyonlar, Taylor ve Laurent Serileri, Poisson integral Formülü,Gamma ve Beta fonksiyonları ve Integral temsilleri, Eyer noktası metodu, Mittag Leffler açilimi,konformal Dönüşümler 2 İntegral Dönüşümler Fourier serileri ve Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü ve ters Laplace Dönüşümü Bromwich integrali, integral Dönüşümler için Convolution Evrişim teoremleri ve integral dönüşümler kullanarak diferansiyel denklem çözümlerinin bulunması 3 İntegral Denklemler Hilbert Schmidt teorisi, Volterra ve Fredholm tipi integral denklemlerin çözüm metodu 4 Varyasyonel Analiz Varyasyonel türev ve ilkeler, Varyasyonel türevin Mekanik ve Kuantumdaki mekaniğindeki uygulamaları,lagrange çarpanı metodu FIZ2006 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) AKTS:5 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Tanıtımı, Birinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemler ve çözüm metodları, İkinci Mertebeden Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması çözüm yöntemleri ve Kanonik Formları, Laplace Denklemi, Isı Yayılım Denklemi, Dalga Denklemi, Cauchy Problemi, Sınır Değer Problemlerinin Çözümleri ve Fourier Serileri. FIZ2008 MODERN FİZİK (3 0 3) Görelilik teorisi, Kuantum fiziği, Çekirdek ve parçacık fiziği,işıma, molekül ve katıhal fiziği FIZ2010 TERMODİNAMİK VE UYGULAMALARI (2 2 3) AKTS:5 Isı ve Sıcaklık, Isısal Denge ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu, İdeal Gaz Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Isı ve Termodinamiğin Birinci Kanunu, Termodinamiğin İkinci Kanunu, Entropi, Maxwell Bağıntıları ve Termodinamiğin Üçüncü Kanunu FIZ2012 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (2 0 2) Visual Dile Giriş, Kontrol Elemanları, Windows Kontrolleri, İnternet Kontrolleri, Visual dilde Kullanılan Nesneler, Menü Tasarımı, Veri Tabanı, Bilgisayarda programlama ile veri tabanı oluşturma FIZ2014 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER (2 0 2) Fizik ve temel kavramları,fiziğin Çalışma alanları,dünden bugüne Fizik, Klasik fiziğin kuramı ve felsefesi,fiziğin gelişimine büyük katkısı olan Fizikciler,Klasik Fizik Kuramının Teknolojiye Katkısı,Kuantum fiziğinin kuramı ve felsefesi,madde dalgaları,zaman ve enerji arasındaki belirsizlik,çekirdek ve Parcacık Fiziği,Temel Parcacıklar,Temel Parcacıklar ilgili son deneyler,elektromanyetik ışıma ve lazerler,karıhal fiziği ve son gelişmeler FIZ2016 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (2 0 2) Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, çümle analizi, İngilizceden Türkçeye tercüme veya Türkçe den ingilizceye çeviri

4 SAYFA:4/8 IV. YARIYIL DERSLERİ FIZ2018 MANYETİK KİRLİLİK VE ÇEVRE (2 0 2) Manyetik alan tanımlaması, Manyetik alan birimleri, Manyetik kuvvet, Manyetik alan etkileri, Manyetik alanın çevre ile olan etkileşimleri,elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Etkenler, insan sağlığına etkileri,elektromanyetik radyasyondan korunma yolları. FIZ2020 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR II (2 0 2) Metallerin katılaştırılması, difüzyon olayı, kristal düzensizlikleri, metallerde elekrik iletimi, yarıiletkenler ve çeşitleri V. YARIYIL DERSLERİ FIZ3001 KUANTUM FİZİĞİ (4 0 4) Öğrenilmesi ve öğretilmesi somut olan klasik fiziğin aksine kuantum fiziğinin somut olmaması öğrenme ve öğretmeyi güçleştirmektedir. Bu zorluğu açmak için kuantum fiziğinin doğuşuna neden olan olayların iyi bilinmesi ve öğrenci tarafından özümsenmesi gerekir. Ders içerik olarak kısaca 1. bölümde, Siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı ve atomik spektrumlar gibi temel kavramlar, 2. bölümde parçacığım dalga özelliği ile ilgili temel bilgiler, 3. bölümde, dalga fonksiyonu, beklenen değer, olasılık yoğunluğu, özdeğer denklemi ve operatör cebiri gibi kavramlar, 4. bölümde enerji özdeğer denklemi olan Schröndinger denkleminin zamana bağlı ve bağlı olmayan çözümleri ve çeşitli potansiyelde bulunan parçacıklara uygulanışı gibi konular sayılabilir. FIZ3003 KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:4 Termal Radyasyon,Fotoelektrik Olayı Deneyi,Franck Hertz Deneyi, E bölü M oranının Tayini Deneyi,Milikan Yağ Damlası Deneyi,Gaeiger Muller Sayacı Deneyi, Hall Olayı Deneyi, FIZ3005 ELEKTROMANYETİK TEORİ I (4 0 4) AKTS:7 Elektromanyetik model, vektör analizleri, statik elektrik alanı, elektrostatik problemlerin çözümü, kararlı elektrik akımları, statik manyetik alanlar. FIZ3007 KUANTUM MEKANİĞİ I (4 2 5) AKTS:7 Schrödinger Denklemi ve öteleme hareketlerine uygulanması, Kuantum Mekaniğinin önermeleri ve genel ilkeleri, Tek boyutlu sistemler, Üç boyutlu problemler, Titreşim hareketleri ve harmonik titreşici, Dönme hareketi, dairesel bir halka üzerinde hareket, katı döneç ve hidrojen atomu, Açısal momentum ve spin FIZ3009 ASTRONOMİ (2 0 2) Güneş sistemi, güneş ve gezegenler, astronomiksel koordinatlar, Kepler kanunları, ışığın özellikleri, Evren, Galaksiler ve büyük kütleli yıldızlar FIZ3011 VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ (2 0 2) Farklı sistemlerden elde edilen verilerin sınıflandırılması, istatistiksel veri analizi kavramları ve işlemleri, hangi veri türü için hangi paket bilgisayar programı kullanılmasının belirlenmesi ve bazı bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve bu paket programlarında örnek veri analizleri FIZ3013 HIZLANDIRCI FİZİĞİ (2 0 2) Hızlandırıcı tipleri, sinkrotron ışınımı, lineer demet optiği, parçacık hızlandırıcılarında rf sistemleri,ışınlık FIZ3015 KATIHAL ELEKTRONİĞİ (2 0 2) Yarı iletkenler,katkılı yarı iletkenler.yariletken diyotlar.transistörlerin yapısı ve çalışma prensipleri FET ve JFET ler.küçük sinyal devrelerinde diyot ve tranzistör devreleri ve çözümleri,köprü bağlantı ve adaptörler.cascade ve Darlington bağlantılar. Basit yükselteçler,yüksek sinyal devrelerinde tranzistör devreleri çözümleri. FIZ3017 MOLEKÜL FİZİĞİ (2 0 2) Moleküler yapı,iki atomlu moleküllerin dönme ve titreşim hareketler,iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı,çok atomlu moleküllerin yapısı,iki atomlu moleküllerin dönme titreşim spektrumları,elektronik spin,çekirdek spin,atomik Çarpışmalar Temel kavramlar,elektronlarla Atomların çarpışması,atom Atom çarpışmaları FIZ3019 OPTOELEKTRONİK (2 0 2) Bazı kuantum mekaniksel Kavramlar, Katılarda Enerji Bantları, Elektriksel İletkenlik, Yarıiletkenler, Taşıyıcı Yoğunlukları, Fonksiyonu, Yarıiletkenlerde Fazlalık Taşıyıcıları, Eklemler. İş

5 SAYFA:5/8 V. YARIYIL DERSLERİ FIZ3021 SAYISAL FİZİK (2 0 2) Trigonometri, Yüzey ve hacim grafiklerinin çizilmesi, Matrislerle ilgili bütün özelliklerin hesaplanması, Vektör hesaplamaları, Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri, İstatistik hesaplamaları, Modern cebir uygulamaları FIZ3023 SÜPER İLETKENLER FİZİĞİ (2 0 2) Süperiletkenliğin tarihi gelişimi, Temel kavramlar,i.tip süperiletkenler ve özellikleri, II.tip süperiletkenler ve özellikleri FIZ3025 MALZEME BİLİMİ I (2 0 2) Metal ve alaşım sistemleri, katı çözeltilerin muhteviyatı, tahribatlı ve tahribatsız mühendislik testlerinin yapılması, faz bilgisi ve faz diyagramının oluşturulması, Faz diyagramının yorumlanması VI. YARIYIL DERSLERİ FIZ3002 İSTATİSTİK FİZİK (4 0 4) Temel olasılık kavramlarına giriş, parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, İstatistiksel termodinamik, Makroskobik parametreler ve onların ölçümleri, Makroskobik termodinamiğin basit uygulamaları, A FIZ3004 MODERN OPTİK (2 2 3) Elektromanyetik dalga,yansıma, Kırılma ve Girişim. Geometrik optik Dispersiyon, Huygens prensibi, Fraunhofer prensibi,frensel yasası, Holografi, Anizotropi, Manyeto optik, Lineer olmayan optik FIZ3006 ELEKTROMANYETİK TEORİ II (4 0 4) Zaman Değişken Alanlar Ve Maxwell Denklemleri, Düzlemsel Elektromanyetik Dalgalar, Transfer Hatlarının Teorisi Ve Uygulamaları, Dalga Klavuzları Ve Oyuk Rezonatörler, Antenler Ve Radyasyon Yayan Sistemler. FIZ3008 KUANTUM MEKANİĞİ II (2 2 3) Birinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, İkinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, Zamana bağlı pertürbasyona yöntemi,varyasyon yöntemi,simetri ve dönüşümler, Özdeş parçacıklar, Hartre fock Yöntemi, Born Oppernheimer yaklaşıklığı, Hückel Yöntemleri, Saçılma teorisi FIZ3010 ASTROFİZİK (2 0 2) Galaksi ve galaksi oluşumu, Yıldızların yörüngesi, Disk dinamiği ve sipiral yapılar, kararlı durumlar, Potansiyel ve kinetik teori FIZ3012 BİYOFİZİK (2 0 2) Sipiral yapıların dinamiği, Denge ve Biyo sistemlerde serbest enerji,brownian hareketi ve rastgele yürüyüş hareketi. Açık sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji,mikroskopik sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji, Zarlardaki moleküler makinalar, İnsan vücudunun kinetik ve dinamik modelleri, DNA etkileşmelerinde kinetik ve Termodinamik, Biyomanyetizma,Hücre kanalları, İyon kanalları, Çoklu dalgalar ve biyo sistemlere uygulanması FIZ3014 KATILARDA ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (2 0 2) Yarıiletkenlerde akım iletim mekanizmaları,hareketlilik iletkenlik,sıcaklığa bağlı akım voltaj karakteristikleri,foto diyod,tünel diyod,p n eklemi,eklem transistörler, Fototransistörler,Transistör akım bileşenleri, Akım etkili transistörler,metal ve yarıiletken kontaklar,wien köprü titreşkenleri,yükseltici devreleri,dijital mosfet devreleri,ortak yayıcı belirtgenleri,yarım ve tam dalga dogrultucuları,voltaj katlayıcı devreler, Titreşken ve ters çevirici devreler,elektronik çağaltıcılar,durulma titreşkeni,süzgeçler ve güç kaynakları. FIZ3016 LAZER FİZİĞİ (2 0 2) Lazer ışınımının özellikleri, üretilmesi, popülasyon tersinirliği ve pompalama, kazanç mekanizması, lazerin çalışma modları ve optik kavite çeşitleri, lazer çeşitleri ve özellikleri FIZ3018 OPTOELEKTRONİK UYGULAMALARI (2 0 2) Lüminans, Fotolüminesans, Elektrolüminesans, Işık Salan diyotlar, Plazma Göstericiler, Plazma Göstericiler, Sıvı Kristal Göstericileri, Sayısal Göstericiler, Lazer Tipleri, Isıl Detektörler, Foton Aygıtları. FIZ3020 PAKET PROGRAMLARLA VERİ ANALİZİ (2 0 2) Deneysel çalışmalardan elde edilen verilerin sınıflandırılması, veri analizi icin kullanılabilecek paket programları, Nükleer ve parçacık fiziği çalışmalarında elde dilen deneysel verilerin analizinde kullanılan ROOT, RADWARE, GRAIN programlarının tanıtımı ve bu programlarla örnek verilerin analizlerinin yapılması

6 SAYFA:6/8 VI. YARIYIL DERSLERİ FIZ3022 SPEKTRAL ANALİZ (2 0 2) MR,ESR, Rezonans, Atomun Manyetik Dipol momenti,genel hamiltoniyen terimi, Elektron Zeeman Etkileşmesi,Çekirdek Zeeman Etkileşmes, Spin Hamiltoniyen, A ve g Degerlerinin Hesaplanması,Tek kristallerin ESR İnçelenmesi,Deneysel Yöntem, ESR Spektrometresinin Devre elemanlarinin tanitilmasi, Radikallerin tespiti,esr uygulamaları FIZ3024 SÜPER İLETKENLERİN UYGULAMALARI (2 0 2) Süperiletkenler ve temel özellikleri, elektrik ve manyetik özellikleri, Bean Kİm Anderson modellemeleri, Lorentz kuvveti ve akı sürüklenmesi, Histeresiz ve özellikleri,teknolojik uygulamaları açısından süperiletkenler, Gelecekte süperiletkenlik, Uzayda süperiletkenlerin kullanımı. FIZ3026 MALZEME BİLİMİ II (2 0 2) Kaldıraç kuralı ve uygulamaları, Alaşımların dengeselolmayan rejimde katılaştırılması, İkili ötektik, peritektik ve momotektik alaşım sistemleri, üçlü faz diyagramları, sanayide çelik ve aluminyum alaşımlarının kullanılması, seramik sistemler ve kullanım alanları VII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4001 ARAŞTIRMA PROJESİ I (0 2 1) Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme FIZ4003 NÜKLEER FİZİK I (4 0 4) AKTS:5 Nükleer fizikte temel kavramlar,kullanılan birimler ve boyutlar, bağlanma enerjisi,nükleon başına bağlanma enerjisi, ömür yarı ömür hesaplamaları,radyoaktif bozunmalar,alfa beta gama bozunumları,q değeri hesaplamaları,nükleer reaksiyonlar ve bu reaksiyonlarda enerji korunumu,nükleer saçılmalar,bileşik çekirdek üretimim. FIZ4005 KATIHAL FİZİĞİ I (4 0 4) AKTS:7 Kristal yapısı, Bravais kristal yapıları, kristal hataları, atom içi kuvvetler ve kristal bağlanmaları, x ışınları ve nötron kırınımı, termal özellikler, Debye teorisi, elastik dalgalar, örgü titreşimleri ve fononlar, serbest elektron modeli, katılarda enerji bantları FIZ4007 ELEKTRONİK VE UYGULAMALARI (3 2 4) Zamanla değişen kaynakların devrelere uygulanması halinde çıkış tepkileri, Çıkış tepkilerinin sinir koşullarını kuramsal olarak bulunması ve tam tepkinin belirlenmesi, Kaynakların üstel fonksiyonlarla gösterilmesi ve karmal sayılar cebrinin temel işlemleri, Üstel uyarımın oluşturduğu zorlanmış tepkinin belirlenmesi, Sinüsel kararlı durum tepkisi, devre dönüşümü ve daha karmaşık devreler, Periyodik fonksiyonların matematiksel tanımı ve belirtgenleri etkin ve ortalama deger, Sinüsel olarak uyarılmış devrelerin çözülmesinde evreli vektör yönteminin kullanılması,alternatif akim devrelerinde maksimum güç koşulları ve devre çözümlenmesi FIZ4009 FİZİKSEL METALURJİ I (2 0 2) Gibbs serbest enerjisi, homojen ve heterojen sistemler, difizyon, mobilite, arayüzey enerjisi, çekirdeklenme, katılaşma, ötektik ve ötektik dışı katılaşma FIZ4011 FİZİKTE ÖZEL FONKSİYONLARIN İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ (2 0 2) Gama Fonksiyonu, Beta Fonksiyonu, Gama ve Beta fonksiyonu arasındaki ilişki ve uygulamaları, İkili ve üçlü integraller ve uygulamaları, Çizgi integralleri, Green Teoremi, İki ve üç boyutta yüzey integralleri, Hacim integralleri, Çoklu integrallerde Değişken dönüşümleri. FIZ4013 GÜNEŞ ENERJİSİ (2 0 2) Güneş açıları ve atmosfer dışında güneş ışınımı, yeryüzüne gelen güneş ışınımı, düz güneş toplayıcıları ve güneş enerjisinin depolanması, fotovoltaik piller. FIZ4015 HESAPLAMALI FİZİK (2 0 2) Gaz dinamiğindeki Euler denklemleri ve denklemlerin korunum formları, dalga, korunum kanunları, Riemann problemi, Sayısal çözüm yöntemleri FIZ4017 MADDENİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ (2 0 2) İletkenlik özelliğine bağlı olarak maddelerin sınıflandırılması, Ohm kanunu, Akımın oluşumu, Özdirenç ve özellileri, Ölçüm sistemleri, FIZ4019 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU (2 0 2) Malzelerin sınıflandırılması, kristal sistemleri, kristal yapı tayini, mikroskopik teknikler, özellikler, fotoluminesans, fotoiletkenlik, laserler. mikroyapılari, termal ve fiziksel

7 SAYFA:7/8 VII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4021 MANYETİK REZONANS (2 0 2) Manyetik Rezonans,Rezonans olayı, Rezonans koşulları, Atom cekirdeğinin manyetik Özelliği, Dipol moment, Enerji Seviyeleri, Kimyasal kayma, NMR ölçümü için numune hazırlama, Bağlar,Aşırı ince yarılmaları, Etkileşmeler, FIZ4023 NANO BİLİM VE NANOTEKNOLOJİ (2 0 2) Nanoteknoloji Nedir, Nanoteknolojinin Önemi ve Geleceği, Nanomalzemelere Örnekler Nanofotonik, Spintronik ve Nanoelektronik, Nanomanyetizma, Nanokarakterizasyon Nanofabrikasyon, Yakıt hücreleri ve enerji, Nano ölçeklerde kuantum Bilgi işleme Nano Biyoteknoloji, Nanorobotik ve Nanotriboloji, Manyetik nanoyapılar, Nanoçip ve Nanokompozitler FIZ4025 NÜKLEER TIP FİZİĞİ (2 0 2) Biyofizik temelleri ve uygulamaları. Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları. Biyoelektrik uygulamalar. Biyolojik reseptörler ve psikofizik. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri. FIZ4027 RADYASYON VE ÇEVRE BİLİMİ (2 0 2) Radyasyon nedir Doğal ve yapay radyasyon.iyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.radyasyonun madde ile etkileşmesi.radyasyon dozimetrisi.radyasyonun ölçülmesi Sayıcılar, Sintilatör,yarıiletken ve nötron detektörleri. Radyasyondan korunma. Radyasyonun biyolojik ve çevresel etkileri. Radyasyonun tıptaki uygulamaları ve çevreye etkileri.radyasyonun endüstriyel ve analitik uygulamaları ve çevreye etkileri FIZ4029 YARIİLETKEN FİZİĞİZ (2 0 2) Yarıiletkenlerin temel özellikleri, ilk çalışmalar, uygulama alanları, ilk teoriler, kristal yapılarda enerji seviyeleri, serbest elektronların dalga mekaniği, periyodik yapıda hareket, enerji bantları, pozitif boşluk kavramı, elektron ve boşlukların uygulanan dış alan altında hareketi, enerji diyagramları, taşıyıcı hareketlerine karşı direnç, kristallerdeki yabancı katkılar ve bozukluklar, bozukluk tipleri, kimyasal bağlar, eksitonlar, termal denge durumunda taşıyıcı yoğunlukları, elektronların enerji seviyelerine dağılımları, asal ve katkılı yarıiletkenler, elektron transport olayları, kristal kusurları ile çarpışmalar, sabit ve enerjiye bağımlı relaksasyon zamanı ve elektrik iletkenlik. FIZ4031 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ (2 0 2) Temel Kavramlar, Standart Model parçacıklarının tanınması, Deneysel Metodlar, Uzay zaman simetrileri, Hadronlar Kuantum sayıları ve uyrılmış durumlar, Kuark durumları ve renk yükü kavramı, Kuantum Elektrodinamik ve Kuantum renk dinamiği. FIZ4033 X IŞINI KIRINIMI (2 0 2) X ışınlarına giriş, Kristal Yapılar, Ters örgü,x ışınlarının Difraksiyonu,X ışını Kırınım Metotları, X ışınları görüntüleme metotları ve teknikleri VIII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4002 ARAŞTIRMA PROJESİ II (0 2 1) AKTS:5 Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme. Bu dönemdede aynı araştırma devam ediyor. FIZ4004 NÜKLEER FİZİK II (4 0 4) Notron kaynaklari,nukleer reaktorlerde notron uretimi,radyasyonun maddeyle etkilesmesi,nükleer kabuk modeli,cekirdek spin ve paritesinin belirlenmesi,deforme cekirdekler ve nukleer spektroskopi yontemleri ve egzotik cekirdek uretimi.hizlanricilar ve dedektor sistemleri.temel parcaciklar,kuarklar,leptonlar,etkilesim turleri ve hadronlarin ozellikleriqed ve QCD,yuk parite ihlalleri,standart model,supersimetrik model ve buyuk birlesme teorileri. FIZ4006 KATIHAL FİZİĞİ II (4 0 4) AKTS:7 Serbest elektron modeli, Hemen hemen serbest elektron modeli, Block fonksiyonu ve periyodiklik koşulu, katılarda enerji bantları, Fermi enerji seviyesi, Sıkı bağ modeli, Kronig Penney modeli, yarıiletkenler, Bant yapısı, bantlarda geçişler, akseptör ve donör malzemeler, yük taşıyıcılar, süperiletkenliğe giriş, katıların elektrik ve manyetik özellikleri, diyamagnetiklik, paramagnetiklik, ferroelektriklik ve piyezoelektriklik olayı, magnetik alan içinde elektronik özellikler, dielektrik ve magnetik özellikler, Amorf yapılar. FIZ4008 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (4 0 4) Giriş, Hidrojen atomu, Alkali atomlar, elektron spini ve ince yapı, Helyum ve benzeri atomlar, Çok elektronlu atomlar, Dış alanlar içinde atomlar, Çekirdek spini ve aşırı ince yapı, Molekül fiziğine giriş, Molekül yapı, Moleküler spektroskopi, Çekirdek manyetik rezonans spektroskopisi, Elektron spin rezonans spektroskopisi

8 SAYFA:8/8 VIII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4010 FİZİKSEL METALURJİ II (2 0 2) Peritektik sistemler, ingotlar, sütunsal ve eşeksenli tane yapısı, homojen ve heterojen çekirdeklenme, dislokasyonlar, TTT diyagramları, Yaşlandıma işlemi, alaşımlama, soğuma eğrileri FIZ4012 DÜŞÜK SICAKLIKLAR FİZİĞİ (2 0 2) Termodinamigin yasaları,entalpi, özisi, Cp ve C V için denklemler,ideal gazlar,carnot teoremi ve motorlar,sogutucu ve kroyostatlar,sogutucu sivilar ve termal özellikleri,termal iletkenlik ve düsük sicakliklara inme metotlari,düsük sicakliklarda malzeme seçimi,sicaklik ölçümü ve kontrolü,termometreler,vakum teknikleri ve basinç ölçümleri,deneysel teknikler ve düsük sicakliklar deneyi tasarimi,bazi malzemelerin elektriksel direnç ve magnetik alinganliklarin sicaklikla degisimi FIZ4014 ELEKTRON SPİN REZONANS (2 0 2) Rezonans olayı,elektron Spin Rezonans Temel kavramları,aşırı inceyapı etkileşme sabiti,serbest radikaller,spin hamiltoniyen Terimleri,Spin yoğunluk fonksiyonu,izotropik ve anizotropik durumlar, Yarılmalar, Etkileşme Terimi,Yüksek mertebeden aşırı inceyapı etkileşmeler,zeeman etkisi,üçlü yapılar ve biradikaller FIZ4016 BİLİM FELSEFESİ (2 0 2) Felsefede bilimler, Bilimsel Felsefesinin Başlangıçları, Fetihçi bir felsefe Auguste Comte, Kriz Felsefesi Ernst Mach, Bilimsel Bir Felsefemi, Tümevarım sorunu. Tahminden izdüşüme. FIZ4018 KATILAŞTIRMA VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ (2 0 2) Termodinamiğin kanunları, katılaştırma olayı, katı sıvı arayüzeyinde atomik transfer, dendritler, ötektikler, intermetalik bileşikler, faz yapısı, soğuma eğrileri, faz diyagramları FIZ4020 MADDENİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ (2 0 2) çözülebilirlik,katı çözeltiler, hücreler, Manyetik açıdan maddelerin sınıflandırılması, Manyetik alan oluşumu ve temel özellikleri, Tersinir süreçeler, Tersinmez süreçler, Mıknatıslanma Alan grafiklerinin incelenmesi, Hall olayı FIZ4022 NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULAMALARI (2 0 2) Günlük yaşamda kullanılan X ışını röntgen, tomografi, MR gibi nükleer tekniklerle nükleer santral, nükleer enerji üretimi ve Radyoiztop üretiminde kullanılan nükleer tekniklerin tanıtımı ve uygulama alanları FIZ4024 PLAZMA FİZİĞİ (2 0 2) Plazmanın oluşum mekanizmasının tanınması, Yüklü taneciklerin Elektrik ve Manyetik alandaki hareketleri, Plazmanın Elektrik iletkenliği, Yüklü taneciklerin difüzyonu, Plazma titreşimleri, Doğal Plazma ortamı olan iyonosferin tanınması. FIZ4026 RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ (2 0 2) Radyasyonun Çeşitleri ve Sınıflandırılması, Radyo izotop oluşumları ve Bozunma mekanizması, Karakteristik Radyasyon Özellikleri, Elektromagnetik ve Yüklü Parçacık radyasyonunun canlı ve cansızla fiziksel etkileşme metotları, Dosimetrelerin tanıtımı ve Radyasyon ölçüm metotları, Radyasyon Doz Tanıtımı ve Doz Birimleri, Mikrodosimetre ve Kullanım Yerleri, Radyasyon güvenliği FIZ4028 UZAY VE UZAY TEKNOLOJİLERİ (2 0 2) Uzay mekiği tarihi,iletişim, Uzaktan algılama,uzay mekiği ve uzay mekiği teknolojisi, Mekiğin pozisyonu ve yörüngesi ve buna dünya ve güneşin etkileri, Uydu sistemleri ve teknolojisi FIZ4030 VEKTÖR ANALİZİ (2 0 2) Skaler, Vektör, Skaler ve vektörel çarpımlar, Vektörlerin diferansiyeli ve integrasyonu, Gradyent, Diverjans, Eğri, Çizgi integrali, Hacim integralleri, Düzlemsel, silindirik ve küresel koordinatlar, Yüzey integralleri, Gauss diverjans teoremi, Stokes teoremi, Green Teoremi.