T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ FIZ1001 FİZİK I (4 2 5) AKTS:7 Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newtonun hareket kanunları, Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları, Newtonun evrensel çekim kanunu, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve sistemlerin hareketi, Katı cisimlerin statik dengesi, Dönme I, Dönme II FIZ1003 FİZİK LABORATUARI I (0 2 1) Balistik Sarkaç, Serbest Düşme, Newtonun II. Yasası ve Yatay Düzlemde Sürtünmeli hareket,eğik Düzlemde Sürtünmeli Hareketin İncelenmesi,Kütle ve yay Sistemi ve Basit Sarkaç,Merkezcil Kuvvet,Eğik Atış, Çarpışmalar. FIZ1005 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri FIZ1007 GENEL KİMYA I (3 0 3) AKTS:4 Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı.periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri.kimyasal bağlar I Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II Bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (1 2 2) Ortak Z. Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. II. YARIYIL DERSLERİ FIZ1002 FİZİK II (4 2 5) AKTS:7 Elektrik yükü, Elektrik alanı ve vektörler, Gauss yasası, Elektrik potansiyeli, Sığa, Akım ve direnç, Elektromotor kuvvet ve devreler, Manyetik alan, Amper kanunu, Faraday indüksiyon kanunu, İndüktans ve Manyetizma ve Madde. FIZ1004 FİZİK LABORATUVARI II (0 2 1) Ölçüm ve ölçüm aletlerinin tanıtılması, akım ve direnç ölçümlerinin yapılması, elektrik alan, manyetik alan kavramları, doğru ve alternatif akım devrelerinin testi, RL, RC ve RLC devreleri. FIZ1006 MATEMATİK II (4 2 5) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon

2 SAYFA:2/8 II. YARIYIL DERSLERİ FIZ1008 GENEL KİMYA II (3 0 3) AKTS:4 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal kinetik, Asit baz ve çözünürlük dengeleri, Elektrokimya,Termokimya, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye ENF1018 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2 2 3) Ortak Z. Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. III. YARIYIL DERSLERİ FIZ2001 TEORİK MEKANİK I (4 0 4) Skalel ve vektörel niceliklerle işlem, Fizikteki önemli operatörler, Newton kanunlarını, korunum yasalarını, tek ve iki boyutta harmonik osilatör, merkezcil kuvvet problemleri, hareket denklemleri, Kepler yasaları, parçacıklar sistemi. FIZ2003 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I (2 2 3) 1 Vektör Analizi iç ve vektör Çarpımı, Einstein Toplam Kabulü, permütasyon ve Kronecker delta sembolleri, Vektör diferansiyel operatörler grad, div rot ve bunlarla ilgili teorem Divergence, Stokes teoremleri ve özdeşlikler, Helmholtz teoremi, Dirac delta fonksiyonu, Eğrisel koordinatlar ve Tensör analizine giriş 2 Lineer Vektör Uzayları Vektör uzayları, Çizgisel Bağımsızlık, Orthogonal taban vektörleri,gram Schmidt orthogonal hale getirme metodu, hermitsel, uniter, antiüniter, reel simetrik, antisimetrik matrisler, determinant ve özellikleri,matrisler için özdeğer ve özvektör hesaplanması,cayley Hamilton teoremi, Jordan Blok köşegen formu, Sonsuz boyutlu kompleks vektör uzayları ile ilgili tanımlar özellikler 3 Adi Diferansiyel Denklemler Strum Liouville teorisi ve dik fonksiyonlar,2 Mertebeden hermitsel diferansiyel denklemler için Green Fonksiyonları, Özel Fonksiyonlar Bessel,Legendre, Hermite, Laguerre ve Hipergeometrik fonksiyonlar ve bunların özellikleri 4 Kısmi Diferansiyel Denklemler Değişkenlerin ayrıştırılması Metodu, karakteristik Yüzeyler ve 2 mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Elliptik, Parabolik ve Hiperbolik denklemlerin tanımlanması ve bunlarla ilgili sınır ve başlangıç değeri problemleri, Helmholtz, Dalga ve ısı yayılım denklemlerinin incelenmesi. FIZ2005 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) AKTS:5 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler İkinci mertebeden diferansiyel denklemler Sabit katsayılı diferansiyel denklemler Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler Başlangıç değer problemleri Laplace dönüşümleri Lineer diferansiyel sistemler FIZ2007 TİTREŞİM DALGALAR VE UYGULAMALARI (3 2 4) Titreşimler ve Temel Kavramlar, Bir ve İki Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları, Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları ve Duran Dalgalar, Zorla Salınımlar ve Rezonans, İlerleyen Dalgalar, Kırılma İndisi ve Dağıtkanlık, Bir Ortamın Karakteristik İmpedansı, Enerji Akısı, Süreksiz sistemlerde Yansıma ve İletme Özellikleri FIZ2009 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:4 Bilgisayar programlamaya giriş, programlamanın tarihsel gelişimi temel BASIC ve VISUAL BASIC programlama, temel FORTRAN programlama ve bu bilgisayar programlama dillerinde bazı problemlerin çözümleri ve sonuçlarının dosyalara yazılımı ve bu dosyalardan veri okuma

3 SAYFA:3/8 III. YARIYIL DERSLERİ FIZ2011 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (2 0 2) Dizi İşlemler,Programlama Diline Giriş,Değişkenler ve Sabitler Program Akış Şemaları,İndisli Gösterim Kavramı,Giriş Çıkış Komutları,Kontrol Komutları,Değişik fonksiyonların tanıtımı ve kullanımı,çevrim Komutları, Alt Program Kavramı,Dosya İşlemleri FIZ2013 ISI TRANSFERİ VE UYGULAMALARI (2 0 2) Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları, Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı geçişinin temelleri. İletim, taşınım ve ışınım. Isı transferi ve termodinamik bağıntıları, FIZ2015 MESLEKİ YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2 0 2) Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, cümle analizi, İngilizceden Türkçeye tercüme veya Türkçeden İngilizceye çeviri FIZ2017 TİTREŞİMLER VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI (2 0 2) Titreşim hareketi, Temel özellikleri, Katılarda titreşim, Mekanik titreşimler, Yaylar ve titreşim hareketi, Sönümlü titreşimler ve uygulamaları, Titreşimin teknolojik uygulamaları. FIZ2019 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR I (2 0 2) Malzemeler ve mühendiskik açısından önemi, malzeme geliştirme ve üretme yöntemleri,birim hücre ve kristal yapı, malzemelerin kristal yapı tayinlerinde kullanılan yöntemler IV. YARIYIL DERSLERİ FIZ2002 TEORİK MEKANİK II (4 0 4) Euler Açıları, Katı Cisimlerin Dinamiği ve Statiği, Lagrange YöntemiD Alembert İlkesi ve Bağ Koşulları, Lagrange Fonksiyonunun, Hamilton Fonksiyonu, Kanonik Dönüşümler, Hamilton Jacobi Teorisi, Liouville FIZ2004 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II (2 2 3) AKTS:5 1 Kompleks Analiz Türevin tanımı ve Analitik fonksiyonlar, Cauchy Riemann denklemleri ve farklı formda ifadeleri, Cauchy integral teoremi, Residue teoremi, Kompleks düzlemde Yol integrali ve uygulamaları, Çok değerli fonksiyonlar, Taylor ve Laurent Serileri, Poisson integral Formülü,Gamma ve Beta fonksiyonları ve Integral temsilleri, Eyer noktası metodu, Mittag Leffler açilimi,konformal Dönüşümler 2 İntegral Dönüşümler Fourier serileri ve Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü ve ters Laplace Dönüşümü Bromwich integrali, integral Dönüşümler için Convolution Evrişim teoremleri ve integral dönüşümler kullanarak diferansiyel denklem çözümlerinin bulunması 3 İntegral Denklemler Hilbert Schmidt teorisi, Volterra ve Fredholm tipi integral denklemlerin çözüm metodu 4 Varyasyonel Analiz Varyasyonel türev ve ilkeler, Varyasyonel türevin Mekanik ve Kuantumdaki mekaniğindeki uygulamaları,lagrange çarpanı metodu FIZ2006 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) AKTS:5 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Tanıtımı, Birinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemler ve çözüm metodları, İkinci Mertebeden Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması çözüm yöntemleri ve Kanonik Formları, Laplace Denklemi, Isı Yayılım Denklemi, Dalga Denklemi, Cauchy Problemi, Sınır Değer Problemlerinin Çözümleri ve Fourier Serileri. FIZ2008 MODERN FİZİK (3 0 3) Görelilik teorisi, Kuantum fiziği, Çekirdek ve parçacık fiziği,işıma, molekül ve katıhal fiziği FIZ2010 TERMODİNAMİK VE UYGULAMALARI (2 2 3) AKTS:5 Isı ve Sıcaklık, Isısal Denge ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu, İdeal Gaz Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Isı ve Termodinamiğin Birinci Kanunu, Termodinamiğin İkinci Kanunu, Entropi, Maxwell Bağıntıları ve Termodinamiğin Üçüncü Kanunu FIZ2012 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II (2 0 2) Visual Dile Giriş, Kontrol Elemanları, Windows Kontrolleri, İnternet Kontrolleri, Visual dilde Kullanılan Nesneler, Menü Tasarımı, Veri Tabanı, Bilgisayarda programlama ile veri tabanı oluşturma FIZ2014 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER (2 0 2) Fizik ve temel kavramları,fiziğin Çalışma alanları,dünden bugüne Fizik, Klasik fiziğin kuramı ve felsefesi,fiziğin gelişimine büyük katkısı olan Fizikciler,Klasik Fizik Kuramının Teknolojiye Katkısı,Kuantum fiziğinin kuramı ve felsefesi,madde dalgaları,zaman ve enerji arasındaki belirsizlik,çekirdek ve Parcacık Fiziği,Temel Parcacıklar,Temel Parcacıklar ilgili son deneyler,elektromanyetik ışıma ve lazerler,karıhal fiziği ve son gelişmeler FIZ2016 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (2 0 2) Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, çümle analizi, İngilizceden Türkçeye tercüme veya Türkçe den ingilizceye çeviri

4 SAYFA:4/8 IV. YARIYIL DERSLERİ FIZ2018 MANYETİK KİRLİLİK VE ÇEVRE (2 0 2) Manyetik alan tanımlaması, Manyetik alan birimleri, Manyetik kuvvet, Manyetik alan etkileri, Manyetik alanın çevre ile olan etkileşimleri,elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Etkenler, insan sağlığına etkileri,elektromanyetik radyasyondan korunma yolları. FIZ2020 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR II (2 0 2) Metallerin katılaştırılması, difüzyon olayı, kristal düzensizlikleri, metallerde elekrik iletimi, yarıiletkenler ve çeşitleri V. YARIYIL DERSLERİ FIZ3001 KUANTUM FİZİĞİ (4 0 4) Öğrenilmesi ve öğretilmesi somut olan klasik fiziğin aksine kuantum fiziğinin somut olmaması öğrenme ve öğretmeyi güçleştirmektedir. Bu zorluğu açmak için kuantum fiziğinin doğuşuna neden olan olayların iyi bilinmesi ve öğrenci tarafından özümsenmesi gerekir. Ders içerik olarak kısaca 1. bölümde, Siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı ve atomik spektrumlar gibi temel kavramlar, 2. bölümde parçacığım dalga özelliği ile ilgili temel bilgiler, 3. bölümde, dalga fonksiyonu, beklenen değer, olasılık yoğunluğu, özdeğer denklemi ve operatör cebiri gibi kavramlar, 4. bölümde enerji özdeğer denklemi olan Schröndinger denkleminin zamana bağlı ve bağlı olmayan çözümleri ve çeşitli potansiyelde bulunan parçacıklara uygulanışı gibi konular sayılabilir. FIZ3003 KUANTUM FİZİĞİ LABORATUVARI (0 2 1) AKTS:4 Termal Radyasyon,Fotoelektrik Olayı Deneyi,Franck Hertz Deneyi, E bölü M oranının Tayini Deneyi,Milikan Yağ Damlası Deneyi,Gaeiger Muller Sayacı Deneyi, Hall Olayı Deneyi, FIZ3005 ELEKTROMANYETİK TEORİ I (4 0 4) AKTS:7 Elektromanyetik model, vektör analizleri, statik elektrik alanı, elektrostatik problemlerin çözümü, kararlı elektrik akımları, statik manyetik alanlar. FIZ3007 KUANTUM MEKANİĞİ I (4 2 5) AKTS:7 Schrödinger Denklemi ve öteleme hareketlerine uygulanması, Kuantum Mekaniğinin önermeleri ve genel ilkeleri, Tek boyutlu sistemler, Üç boyutlu problemler, Titreşim hareketleri ve harmonik titreşici, Dönme hareketi, dairesel bir halka üzerinde hareket, katı döneç ve hidrojen atomu, Açısal momentum ve spin FIZ3009 ASTRONOMİ (2 0 2) Güneş sistemi, güneş ve gezegenler, astronomiksel koordinatlar, Kepler kanunları, ışığın özellikleri, Evren, Galaksiler ve büyük kütleli yıldızlar FIZ3011 VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ (2 0 2) Farklı sistemlerden elde edilen verilerin sınıflandırılması, istatistiksel veri analizi kavramları ve işlemleri, hangi veri türü için hangi paket bilgisayar programı kullanılmasının belirlenmesi ve bazı bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve bu paket programlarında örnek veri analizleri FIZ3013 HIZLANDIRCI FİZİĞİ (2 0 2) Hızlandırıcı tipleri, sinkrotron ışınımı, lineer demet optiği, parçacık hızlandırıcılarında rf sistemleri,ışınlık FIZ3015 KATIHAL ELEKTRONİĞİ (2 0 2) Yarı iletkenler,katkılı yarı iletkenler.yariletken diyotlar.transistörlerin yapısı ve çalışma prensipleri FET ve JFET ler.küçük sinyal devrelerinde diyot ve tranzistör devreleri ve çözümleri,köprü bağlantı ve adaptörler.cascade ve Darlington bağlantılar. Basit yükselteçler,yüksek sinyal devrelerinde tranzistör devreleri çözümleri. FIZ3017 MOLEKÜL FİZİĞİ (2 0 2) Moleküler yapı,iki atomlu moleküllerin dönme ve titreşim hareketler,iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı,çok atomlu moleküllerin yapısı,iki atomlu moleküllerin dönme titreşim spektrumları,elektronik spin,çekirdek spin,atomik Çarpışmalar Temel kavramlar,elektronlarla Atomların çarpışması,atom Atom çarpışmaları FIZ3019 OPTOELEKTRONİK (2 0 2) Bazı kuantum mekaniksel Kavramlar, Katılarda Enerji Bantları, Elektriksel İletkenlik, Yarıiletkenler, Taşıyıcı Yoğunlukları, Fonksiyonu, Yarıiletkenlerde Fazlalık Taşıyıcıları, Eklemler. İş

5 SAYFA:5/8 V. YARIYIL DERSLERİ FIZ3021 SAYISAL FİZİK (2 0 2) Trigonometri, Yüzey ve hacim grafiklerinin çizilmesi, Matrislerle ilgili bütün özelliklerin hesaplanması, Vektör hesaplamaları, Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri, İstatistik hesaplamaları, Modern cebir uygulamaları FIZ3023 SÜPER İLETKENLER FİZİĞİ (2 0 2) Süperiletkenliğin tarihi gelişimi, Temel kavramlar,i.tip süperiletkenler ve özellikleri, II.tip süperiletkenler ve özellikleri FIZ3025 MALZEME BİLİMİ I (2 0 2) Metal ve alaşım sistemleri, katı çözeltilerin muhteviyatı, tahribatlı ve tahribatsız mühendislik testlerinin yapılması, faz bilgisi ve faz diyagramının oluşturulması, Faz diyagramının yorumlanması VI. YARIYIL DERSLERİ FIZ3002 İSTATİSTİK FİZİK (4 0 4) Temel olasılık kavramlarına giriş, parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, İstatistiksel termodinamik, Makroskobik parametreler ve onların ölçümleri, Makroskobik termodinamiğin basit uygulamaları, A FIZ3004 MODERN OPTİK (2 2 3) Elektromanyetik dalga,yansıma, Kırılma ve Girişim. Geometrik optik Dispersiyon, Huygens prensibi, Fraunhofer prensibi,frensel yasası, Holografi, Anizotropi, Manyeto optik, Lineer olmayan optik FIZ3006 ELEKTROMANYETİK TEORİ II (4 0 4) Zaman Değişken Alanlar Ve Maxwell Denklemleri, Düzlemsel Elektromanyetik Dalgalar, Transfer Hatlarının Teorisi Ve Uygulamaları, Dalga Klavuzları Ve Oyuk Rezonatörler, Antenler Ve Radyasyon Yayan Sistemler. FIZ3008 KUANTUM MEKANİĞİ II (2 2 3) Birinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, İkinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, Zamana bağlı pertürbasyona yöntemi,varyasyon yöntemi,simetri ve dönüşümler, Özdeş parçacıklar, Hartre fock Yöntemi, Born Oppernheimer yaklaşıklığı, Hückel Yöntemleri, Saçılma teorisi FIZ3010 ASTROFİZİK (2 0 2) Galaksi ve galaksi oluşumu, Yıldızların yörüngesi, Disk dinamiği ve sipiral yapılar, kararlı durumlar, Potansiyel ve kinetik teori FIZ3012 BİYOFİZİK (2 0 2) Sipiral yapıların dinamiği, Denge ve Biyo sistemlerde serbest enerji,brownian hareketi ve rastgele yürüyüş hareketi. Açık sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji,mikroskopik sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji, Zarlardaki moleküler makinalar, İnsan vücudunun kinetik ve dinamik modelleri, DNA etkileşmelerinde kinetik ve Termodinamik, Biyomanyetizma,Hücre kanalları, İyon kanalları, Çoklu dalgalar ve biyo sistemlere uygulanması FIZ3014 KATILARDA ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (2 0 2) Yarıiletkenlerde akım iletim mekanizmaları,hareketlilik iletkenlik,sıcaklığa bağlı akım voltaj karakteristikleri,foto diyod,tünel diyod,p n eklemi,eklem transistörler, Fototransistörler,Transistör akım bileşenleri, Akım etkili transistörler,metal ve yarıiletken kontaklar,wien köprü titreşkenleri,yükseltici devreleri,dijital mosfet devreleri,ortak yayıcı belirtgenleri,yarım ve tam dalga dogrultucuları,voltaj katlayıcı devreler, Titreşken ve ters çevirici devreler,elektronik çağaltıcılar,durulma titreşkeni,süzgeçler ve güç kaynakları. FIZ3016 LAZER FİZİĞİ (2 0 2) Lazer ışınımının özellikleri, üretilmesi, popülasyon tersinirliği ve pompalama, kazanç mekanizması, lazerin çalışma modları ve optik kavite çeşitleri, lazer çeşitleri ve özellikleri FIZ3018 OPTOELEKTRONİK UYGULAMALARI (2 0 2) Lüminans, Fotolüminesans, Elektrolüminesans, Işık Salan diyotlar, Plazma Göstericiler, Plazma Göstericiler, Sıvı Kristal Göstericileri, Sayısal Göstericiler, Lazer Tipleri, Isıl Detektörler, Foton Aygıtları. FIZ3020 PAKET PROGRAMLARLA VERİ ANALİZİ (2 0 2) Deneysel çalışmalardan elde edilen verilerin sınıflandırılması, veri analizi icin kullanılabilecek paket programları, Nükleer ve parçacık fiziği çalışmalarında elde dilen deneysel verilerin analizinde kullanılan ROOT, RADWARE, GRAIN programlarının tanıtımı ve bu programlarla örnek verilerin analizlerinin yapılması

6 SAYFA:6/8 VI. YARIYIL DERSLERİ FIZ3022 SPEKTRAL ANALİZ (2 0 2) MR,ESR, Rezonans, Atomun Manyetik Dipol momenti,genel hamiltoniyen terimi, Elektron Zeeman Etkileşmesi,Çekirdek Zeeman Etkileşmes, Spin Hamiltoniyen, A ve g Degerlerinin Hesaplanması,Tek kristallerin ESR İnçelenmesi,Deneysel Yöntem, ESR Spektrometresinin Devre elemanlarinin tanitilmasi, Radikallerin tespiti,esr uygulamaları FIZ3024 SÜPER İLETKENLERİN UYGULAMALARI (2 0 2) Süperiletkenler ve temel özellikleri, elektrik ve manyetik özellikleri, Bean Kİm Anderson modellemeleri, Lorentz kuvveti ve akı sürüklenmesi, Histeresiz ve özellikleri,teknolojik uygulamaları açısından süperiletkenler, Gelecekte süperiletkenlik, Uzayda süperiletkenlerin kullanımı. FIZ3026 MALZEME BİLİMİ II (2 0 2) Kaldıraç kuralı ve uygulamaları, Alaşımların dengeselolmayan rejimde katılaştırılması, İkili ötektik, peritektik ve momotektik alaşım sistemleri, üçlü faz diyagramları, sanayide çelik ve aluminyum alaşımlarının kullanılması, seramik sistemler ve kullanım alanları VII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4001 ARAŞTIRMA PROJESİ I (0 2 1) Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme FIZ4003 NÜKLEER FİZİK I (4 0 4) AKTS:5 Nükleer fizikte temel kavramlar,kullanılan birimler ve boyutlar, bağlanma enerjisi,nükleon başına bağlanma enerjisi, ömür yarı ömür hesaplamaları,radyoaktif bozunmalar,alfa beta gama bozunumları,q değeri hesaplamaları,nükleer reaksiyonlar ve bu reaksiyonlarda enerji korunumu,nükleer saçılmalar,bileşik çekirdek üretimim. FIZ4005 KATIHAL FİZİĞİ I (4 0 4) AKTS:7 Kristal yapısı, Bravais kristal yapıları, kristal hataları, atom içi kuvvetler ve kristal bağlanmaları, x ışınları ve nötron kırınımı, termal özellikler, Debye teorisi, elastik dalgalar, örgü titreşimleri ve fononlar, serbest elektron modeli, katılarda enerji bantları FIZ4007 ELEKTRONİK VE UYGULAMALARI (3 2 4) Zamanla değişen kaynakların devrelere uygulanması halinde çıkış tepkileri, Çıkış tepkilerinin sinir koşullarını kuramsal olarak bulunması ve tam tepkinin belirlenmesi, Kaynakların üstel fonksiyonlarla gösterilmesi ve karmal sayılar cebrinin temel işlemleri, Üstel uyarımın oluşturduğu zorlanmış tepkinin belirlenmesi, Sinüsel kararlı durum tepkisi, devre dönüşümü ve daha karmaşık devreler, Periyodik fonksiyonların matematiksel tanımı ve belirtgenleri etkin ve ortalama deger, Sinüsel olarak uyarılmış devrelerin çözülmesinde evreli vektör yönteminin kullanılması,alternatif akim devrelerinde maksimum güç koşulları ve devre çözümlenmesi FIZ4009 FİZİKSEL METALURJİ I (2 0 2) Gibbs serbest enerjisi, homojen ve heterojen sistemler, difizyon, mobilite, arayüzey enerjisi, çekirdeklenme, katılaşma, ötektik ve ötektik dışı katılaşma FIZ4011 FİZİKTE ÖZEL FONKSİYONLARIN İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ (2 0 2) Gama Fonksiyonu, Beta Fonksiyonu, Gama ve Beta fonksiyonu arasındaki ilişki ve uygulamaları, İkili ve üçlü integraller ve uygulamaları, Çizgi integralleri, Green Teoremi, İki ve üç boyutta yüzey integralleri, Hacim integralleri, Çoklu integrallerde Değişken dönüşümleri. FIZ4013 GÜNEŞ ENERJİSİ (2 0 2) Güneş açıları ve atmosfer dışında güneş ışınımı, yeryüzüne gelen güneş ışınımı, düz güneş toplayıcıları ve güneş enerjisinin depolanması, fotovoltaik piller. FIZ4015 HESAPLAMALI FİZİK (2 0 2) Gaz dinamiğindeki Euler denklemleri ve denklemlerin korunum formları, dalga, korunum kanunları, Riemann problemi, Sayısal çözüm yöntemleri FIZ4017 MADDENİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ (2 0 2) İletkenlik özelliğine bağlı olarak maddelerin sınıflandırılması, Ohm kanunu, Akımın oluşumu, Özdirenç ve özellileri, Ölçüm sistemleri, FIZ4019 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU (2 0 2) Malzelerin sınıflandırılması, kristal sistemleri, kristal yapı tayini, mikroskopik teknikler, özellikler, fotoluminesans, fotoiletkenlik, laserler. mikroyapılari, termal ve fiziksel

7 SAYFA:7/8 VII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4021 MANYETİK REZONANS (2 0 2) Manyetik Rezonans,Rezonans olayı, Rezonans koşulları, Atom cekirdeğinin manyetik Özelliği, Dipol moment, Enerji Seviyeleri, Kimyasal kayma, NMR ölçümü için numune hazırlama, Bağlar,Aşırı ince yarılmaları, Etkileşmeler, FIZ4023 NANO BİLİM VE NANOTEKNOLOJİ (2 0 2) Nanoteknoloji Nedir, Nanoteknolojinin Önemi ve Geleceği, Nanomalzemelere Örnekler Nanofotonik, Spintronik ve Nanoelektronik, Nanomanyetizma, Nanokarakterizasyon Nanofabrikasyon, Yakıt hücreleri ve enerji, Nano ölçeklerde kuantum Bilgi işleme Nano Biyoteknoloji, Nanorobotik ve Nanotriboloji, Manyetik nanoyapılar, Nanoçip ve Nanokompozitler FIZ4025 NÜKLEER TIP FİZİĞİ (2 0 2) Biyofizik temelleri ve uygulamaları. Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları. Biyoelektrik uygulamalar. Biyolojik reseptörler ve psikofizik. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri. FIZ4027 RADYASYON VE ÇEVRE BİLİMİ (2 0 2) Radyasyon nedir Doğal ve yapay radyasyon.iyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.radyasyonun madde ile etkileşmesi.radyasyon dozimetrisi.radyasyonun ölçülmesi Sayıcılar, Sintilatör,yarıiletken ve nötron detektörleri. Radyasyondan korunma. Radyasyonun biyolojik ve çevresel etkileri. Radyasyonun tıptaki uygulamaları ve çevreye etkileri.radyasyonun endüstriyel ve analitik uygulamaları ve çevreye etkileri FIZ4029 YARIİLETKEN FİZİĞİZ (2 0 2) Yarıiletkenlerin temel özellikleri, ilk çalışmalar, uygulama alanları, ilk teoriler, kristal yapılarda enerji seviyeleri, serbest elektronların dalga mekaniği, periyodik yapıda hareket, enerji bantları, pozitif boşluk kavramı, elektron ve boşlukların uygulanan dış alan altında hareketi, enerji diyagramları, taşıyıcı hareketlerine karşı direnç, kristallerdeki yabancı katkılar ve bozukluklar, bozukluk tipleri, kimyasal bağlar, eksitonlar, termal denge durumunda taşıyıcı yoğunlukları, elektronların enerji seviyelerine dağılımları, asal ve katkılı yarıiletkenler, elektron transport olayları, kristal kusurları ile çarpışmalar, sabit ve enerjiye bağımlı relaksasyon zamanı ve elektrik iletkenlik. FIZ4031 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ (2 0 2) Temel Kavramlar, Standart Model parçacıklarının tanınması, Deneysel Metodlar, Uzay zaman simetrileri, Hadronlar Kuantum sayıları ve uyrılmış durumlar, Kuark durumları ve renk yükü kavramı, Kuantum Elektrodinamik ve Kuantum renk dinamiği. FIZ4033 X IŞINI KIRINIMI (2 0 2) X ışınlarına giriş, Kristal Yapılar, Ters örgü,x ışınlarının Difraksiyonu,X ışını Kırınım Metotları, X ışınları görüntüleme metotları ve teknikleri VIII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4002 ARAŞTIRMA PROJESİ II (0 2 1) AKTS:5 Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme. Bu dönemdede aynı araştırma devam ediyor. FIZ4004 NÜKLEER FİZİK II (4 0 4) Notron kaynaklari,nukleer reaktorlerde notron uretimi,radyasyonun maddeyle etkilesmesi,nükleer kabuk modeli,cekirdek spin ve paritesinin belirlenmesi,deforme cekirdekler ve nukleer spektroskopi yontemleri ve egzotik cekirdek uretimi.hizlanricilar ve dedektor sistemleri.temel parcaciklar,kuarklar,leptonlar,etkilesim turleri ve hadronlarin ozellikleriqed ve QCD,yuk parite ihlalleri,standart model,supersimetrik model ve buyuk birlesme teorileri. FIZ4006 KATIHAL FİZİĞİ II (4 0 4) AKTS:7 Serbest elektron modeli, Hemen hemen serbest elektron modeli, Block fonksiyonu ve periyodiklik koşulu, katılarda enerji bantları, Fermi enerji seviyesi, Sıkı bağ modeli, Kronig Penney modeli, yarıiletkenler, Bant yapısı, bantlarda geçişler, akseptör ve donör malzemeler, yük taşıyıcılar, süperiletkenliğe giriş, katıların elektrik ve manyetik özellikleri, diyamagnetiklik, paramagnetiklik, ferroelektriklik ve piyezoelektriklik olayı, magnetik alan içinde elektronik özellikler, dielektrik ve magnetik özellikler, Amorf yapılar. FIZ4008 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (4 0 4) Giriş, Hidrojen atomu, Alkali atomlar, elektron spini ve ince yapı, Helyum ve benzeri atomlar, Çok elektronlu atomlar, Dış alanlar içinde atomlar, Çekirdek spini ve aşırı ince yapı, Molekül fiziğine giriş, Molekül yapı, Moleküler spektroskopi, Çekirdek manyetik rezonans spektroskopisi, Elektron spin rezonans spektroskopisi

8 SAYFA:8/8 VIII. YARIYIL DERSLERİ FIZ4010 FİZİKSEL METALURJİ II (2 0 2) Peritektik sistemler, ingotlar, sütunsal ve eşeksenli tane yapısı, homojen ve heterojen çekirdeklenme, dislokasyonlar, TTT diyagramları, Yaşlandıma işlemi, alaşımlama, soğuma eğrileri FIZ4012 DÜŞÜK SICAKLIKLAR FİZİĞİ (2 0 2) Termodinamigin yasaları,entalpi, özisi, Cp ve C V için denklemler,ideal gazlar,carnot teoremi ve motorlar,sogutucu ve kroyostatlar,sogutucu sivilar ve termal özellikleri,termal iletkenlik ve düsük sicakliklara inme metotlari,düsük sicakliklarda malzeme seçimi,sicaklik ölçümü ve kontrolü,termometreler,vakum teknikleri ve basinç ölçümleri,deneysel teknikler ve düsük sicakliklar deneyi tasarimi,bazi malzemelerin elektriksel direnç ve magnetik alinganliklarin sicaklikla degisimi FIZ4014 ELEKTRON SPİN REZONANS (2 0 2) Rezonans olayı,elektron Spin Rezonans Temel kavramları,aşırı inceyapı etkileşme sabiti,serbest radikaller,spin hamiltoniyen Terimleri,Spin yoğunluk fonksiyonu,izotropik ve anizotropik durumlar, Yarılmalar, Etkileşme Terimi,Yüksek mertebeden aşırı inceyapı etkileşmeler,zeeman etkisi,üçlü yapılar ve biradikaller FIZ4016 BİLİM FELSEFESİ (2 0 2) Felsefede bilimler, Bilimsel Felsefesinin Başlangıçları, Fetihçi bir felsefe Auguste Comte, Kriz Felsefesi Ernst Mach, Bilimsel Bir Felsefemi, Tümevarım sorunu. Tahminden izdüşüme. FIZ4018 KATILAŞTIRMA VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ (2 0 2) Termodinamiğin kanunları, katılaştırma olayı, katı sıvı arayüzeyinde atomik transfer, dendritler, ötektikler, intermetalik bileşikler, faz yapısı, soğuma eğrileri, faz diyagramları FIZ4020 MADDENİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ (2 0 2) çözülebilirlik,katı çözeltiler, hücreler, Manyetik açıdan maddelerin sınıflandırılması, Manyetik alan oluşumu ve temel özellikleri, Tersinir süreçeler, Tersinmez süreçler, Mıknatıslanma Alan grafiklerinin incelenmesi, Hall olayı FIZ4022 NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULAMALARI (2 0 2) Günlük yaşamda kullanılan X ışını röntgen, tomografi, MR gibi nükleer tekniklerle nükleer santral, nükleer enerji üretimi ve Radyoiztop üretiminde kullanılan nükleer tekniklerin tanıtımı ve uygulama alanları FIZ4024 PLAZMA FİZİĞİ (2 0 2) Plazmanın oluşum mekanizmasının tanınması, Yüklü taneciklerin Elektrik ve Manyetik alandaki hareketleri, Plazmanın Elektrik iletkenliği, Yüklü taneciklerin difüzyonu, Plazma titreşimleri, Doğal Plazma ortamı olan iyonosferin tanınması. FIZ4026 RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ (2 0 2) Radyasyonun Çeşitleri ve Sınıflandırılması, Radyo izotop oluşumları ve Bozunma mekanizması, Karakteristik Radyasyon Özellikleri, Elektromagnetik ve Yüklü Parçacık radyasyonunun canlı ve cansızla fiziksel etkileşme metotları, Dosimetrelerin tanıtımı ve Radyasyon ölçüm metotları, Radyasyon Doz Tanıtımı ve Doz Birimleri, Mikrodosimetre ve Kullanım Yerleri, Radyasyon güvenliği FIZ4028 UZAY VE UZAY TEKNOLOJİLERİ (2 0 2) Uzay mekiği tarihi,iletişim, Uzaktan algılama,uzay mekiği ve uzay mekiği teknolojisi, Mekiğin pozisyonu ve yörüngesi ve buna dünya ve güneşin etkileri, Uydu sistemleri ve teknolojisi FIZ4030 VEKTÖR ANALİZİ (2 0 2) Skaler, Vektör, Skaler ve vektörel çarpımlar, Vektörlerin diferansiyeli ve integrasyonu, Gradyent, Diverjans, Eğri, Çizgi integrali, Hacim integralleri, Düzlemsel, silindirik ve küresel koordinatlar, Yüzey integralleri, Gauss diverjans teoremi, Stokes teoremi, Green Teoremi.

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1

Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Lagrange Kuramı... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Genelleştirilmiş Koordinatlar... 2 1.3. Koordinat Dönüşüm Denklemleri... 3 1.4. Mekanik Dizgelerin Bağ Koşulları... 4 1.5. Mekanik Dizgelerin

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU (YÜKSEK LİSANS) 1.Yarıyıl GÜZ YARIYILI DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ DERSİN ADI OPTİK KODU

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hareket Hareket 12.1.1.1. Düzgün

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL FIZ-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 FIZ-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL FIZ-5502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri I. YARIYIL T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri FİZ 1011 Fizik I (Mekanik) (4+2) 5:Giriş: Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket,

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER... İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ... 2 1.2. YALITKANLAR VE İLETKENLER... 4 1.2.1. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler... 4 1.2.2. Topraklanma...

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL

DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL DERSLERİN İÇERİĞİ I. YARIYIL FZK 101 Fizik I (4 2 5) AKTS: 7 Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket, Newton Kanunları; Newton Kanunlarının

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ INT1001 MATEMATİK I (2 2) KÜME, SAYILAR, MODÜLER ARİTMETİK CEBİR KAVRAMI, POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER, ORAN VE ORANTI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI, DENKLEMLER,

Detaylı

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43

Adi Diferensiyel Denklemler 1. BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3. BÖLÜM 2 Lineer İkinci MertebeDenklemler 43 İçindekiler Ön Söz xiii 1 Adi Diferensiyel Denklemler 1 BÖLÜM 1 Birinci-Mertebe Diferensiyel Denklemler 3 1.1 Terminololoji ve Değişkenlerine Ayrıştırılabilir Denklemler 3 1.2. Lineer Denklemler 16 1.3

Detaylı

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I Bölüm 3. Örgü Titreşimleri: Termal, Akustik ve Optik Özellikler Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Katıhal Fiziği - I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE 1 Bir Boyutlu İki Atomlu Örgü Titreşimleri M 2

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI KREDİSİ DERSİN 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FİZİK ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN Top T U L KODU l. Sİ FFZ5103 Kuantum Mekaniği I (i) FFZ5104 İleri Atom Fiziği

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RSE1003 DEVRE TEORİSİ (3 1) AKTS:5 Direnç, Akım, Gerilim, Ohm kanununu, İş, Güç ve Verim kavramları. Kirchoff Kanunları. Devre çözüm yöntemleri. Alternatif akımın temel kavramları.

Detaylı

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları

Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Kuantum Fiziği (PHYS 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kuantum Fiziği PHYS 201 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 102, MATH 158

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır.

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır. Fizik nedir? Fizik, madde enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Fizik, evrende meydana gelen olaylara gözlem,deney matematiksel yöntemleri kullanarak sistematik akılcı açıklamalar getirir.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

1.SINIF / 1.YARIYIL*

1.SINIF / 1.YARIYIL* PROGRAM ADI:MATEMATİK 1.SINIF / 1.YARIYIL* 1 FİZ 5 Mekanik I (Mechanics I) Z 4 2 6 5 8 2 FİZ 5 Mekanik I Laboratuvarı (Mechanics I Laboratuory) Z 0 4 4 2 4 3 MAT 1 Matematik I (Calculus I) Z 4 2 6 5 4

Detaylı

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K

(DÖNEM 1) Kredisi Kredisi Dersin Adı Dersin Statüsü AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı Dersin Kodu (T,U,L)K (T,U,L)K (DÖNEM 1) 2703151 MEKANİK ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Prof. Dr. Ülfet ATAV 2703152 ANALİZ I ZORUNLU 7 (4,2,0)5 5 Arş.Gör.Dr.H. Alparslan PEKER 2703153 KİMYA I ZORUNLU 5 (4,0,0)4 4 Doç. Dr. İ. Hatay PATIR 2703154

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK I (MEKANİK) FIZ 121311100 1 6 + 0 6 8 Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FİZ 111 MEKANİK (4+2) 5,7 Ölçme. Vektörler. Tek boyutlu

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör.

Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Fizik PHY101 Güz. Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇONKA NURDAN Araş. Gör. Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Fizik PHY101 Güz ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) (saat/hafta) 4 2 1 0 Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

1. YARIYIL DERS LİSTESİ DIL 101 İNGİLİZCE I (2+0)

1. YARIYIL DERS LİSTESİ DIL 101 İNGİLİZCE I (2+0) 1. YARIYIL DERS LİSTESİ İNGİLİZCE I Zorunlu Girmez Notlu 2+0 DIL 101 2 2 TÜRK DİLİ I Zorunlu Girmez Notlu 2+0 TUR 101 2 2 FİZİK LABORATUARI I Zorunlu Girer 0+2 FIZ 103 2 4 GENEL KİMYA I Zorunlu Girer 3+0

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Subat 2013 Şubat 2014 Doktora Yeterlik Sınavı Elektrodinamik 1. Yarıçapları sırasıyla a ve b olan eş merkezli iki küre Va ve Vb sabit potansiyellerinde tutuluyorlar. Ara bölgedeki ( a r b ) elektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİYOFİZİK Ders No : 010020013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 203 ÖNSÖZ Fakültemizin ikinci yarıyılında okutulan Matematik II dersi için hazırlanan bu kitap, Analitik Geometri kitabının devamı niteliğinde

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1993 ÖNCESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Bölümümüz 19 Ağustos 1993 tarihinde yeni

Detaylı

Bölüm Ders Programları

Bölüm Ders Programları Bölüm Ders Programları BÖLÜM : FİZİK Listele Pazartesi 9:30-10:20 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: FZK Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans FİZİKSEL MATEMATİK II 1 Ders Adi: FİZİKSEL MATEMATİK II 2 Ders Kodu: FZK2004 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 4 7 Dersin AKTS Kredisi: 8.00

Detaylı

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3

FİZ 101 Fizik I Autumn 7. KİM 101 Kimya I Autumn 5. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş MSE 115. Autumn 4. İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn 3 1 st Year MAT 101 Matematik I Autumn 7 FİZ 101 Fizik I Autumn 7 KİM 101 Kimya I Autumn 5 MSE 115 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Autumn 4 İNG 101 Akademik İngilizce I Autumn TAR 101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-1 Diferansiyel Formda Maxwell Denklemleri İntegral Formda Maxwell Denklemleri Fazörlerin Kullanımı Zamanda Harmonik Alanlar Malzeme Ortamı Dalga Denklemleri Michael Faraday,

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ FİZİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 0305 107 FİZİK I (Mekanik) (4-2 ) 5 Fizik ve ölçme; Vektörler; Kinematik; Hareket yasaları; Dairesel hareket; İş ve enerji; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; çizgisel

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği

Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği 1. Yarıyıl Dersleri FIZ101 Fizik-1 (Mekanik) Kredi(Teorik-Pratik-Lab): 5(4-2-0) Ölçme ve Birimler, Vektörler, Kuvvetler, Kinematik, Göreli Hareket, Parçacık Dinamiği FIZ103 Fizik-1 Laboratuvarı Kredi(Teorik-Pratik-Lab):

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ GIY1001 KADIN GİYSİ KALIPLARI I (4 2 5) AKTS:9 Giysi Çeşitleri, Giysi İçin Ölçü Alma, İnsan Vücut Ölçülerinde Oran-Orantı, Ölçü Tabloları, Düz Dar Etek Kalıbı, Model Uygulamalı

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları

Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matris Analizi MATH333 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math 231 Linear Algebra

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı