(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)"

Transkript

1 TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: ) I ANKARA 1998

2 Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY MEHMET AKİF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) -Sayın misafirlerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından tertiplenen Mehmet Akif Ersoy isimli konferansa hoşgeldiniz diyorum. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 1937'de Ermenek'de doğdu yılında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesini bitirdi. On yıl kadar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı yılmda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Irak'a tetkikler yapmak üzere gönderildi yılındaankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesine Felsefe Tarihi asistanı oldu. "Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması" isimli doktora tezi ile felsefe doktoru oldu. 1987'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Felsefe Tarihi profesörü oldu. Halen aynı fakültede çalışmaktadır. Başlıca yayınlanmış eserleri: Türkiye'de Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi Felsefe Doktrinler Sözlüğü Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması Emile Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini Ferit Kam Bilimin Değeri Meselesi Sayın Hocam Süleyman Hayri Bolay Bey'i kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY- Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler; hepinizi saygıyla selamlıyoruro ve hoşgeldiniz diyorum. Mehmet Akif hakkında konuşmayı niçin tercih ettiğimi önce kısaca açıklamakta fayda görüyorum. MehmetAkif, Yahya Kemal, Namık Kemal veya ona benzer diğer edebi şahsiyetler, yeni nesillere okullarda kısmen tanıtıhyor; ama, bu tamtma okul programları çerçevesinde oluyor ve çoğu zaman da, o programa sadık kahnsa bile yetersiz oluyor. Bazı öğretmenler, ideolojik davrandıkları için, beğenmedikleri şairleri hiç tanıtmıyorlar; bunlar, programda yokmuş gibi davranıyorlar. Gerçi Mehmet Akif, eski ve yeni nesiller tarafından en çok tanınan bir şairdir, İstiklal Marşımızın şairi alınası dolayısıyla, onu, ismen küçük büyük herkes (*) 10 Mayıs 1997 tarihinde Kocatepe Cami Konferans Salonu'nda verilen konferans

3 bilir. Fakat, mazide kalmış, bundan 60 sene evvel ölmüş, fikirleri orada kalmış, bugüne hiç hitap etmeyen, bugünün nesilleriyle ilgisi olmayan bir insan gibi mütalaa ediliyor veya öyle anlaşılıyor. İşte, bu anlamanın yanlış olduğunu ortaya koymak maksadıyla, Mehmet Akif hakkında -bu sene 60 ıncı yıldönümüdür- konuşmayı tercih ettik; bu bir. Bir de, konuşmanın konusu olarak "Günümüzün Sosyal Problemleri Karşısında Mehmet Akif' gibi bir başlık seçmek suretiyle, günümüzün problemleriyle Mehmet Akifin, bundan 80 sene evvel, 90 sene evvel ele aldığı meseleler le, bugünkü meselelerin, problemierin nasıl intibak halinde olduğunu, birbiriyle çok farklı olmadığını ve o gün problemlere çözüm olarak ileri sürülmüş bir fikrin, bugünkü problemlere ne derece uyduğunu, mümkün mertebe, şu kısa zaman içerisinde anlatmaya çalışacağım. Hiçbir şair ve fikir adamı aynı durumda değildir; yani, bunların da günümüze ve bizden sonraki nesillere ulaşabilecek fikirleri vardır; ama, bunların içerisinde fikirleri itibariyle hayatiyetini, canlılığını daima koruyabilen, belki en iyi koruyan Mehmet Akiftir. Çünkü, Mehmet Akif, bir defa, II. Meşrutiyet'ten sonraki fikir hayatının içerisinde, diğer şairlere ve ediplere nazaran, en canlı bir şekilde yer almış bir kimsedir. Doğrudan doğruya, Sırat-ı Müstakim Dergisini çıkarmış, sonra o Sebillürreşat adım almış ve İstiklal Harbi esnasında, bu Sırat-ı Müstakim veya Sebilürreşat Dergisini gittiği her yerde Anadolu'ya götürmüş; Kastamonu'ya gitmiş orada çıkarmış, Balıkesir'e gitmiş orada çıkarmış, Diyarbakır'a gitmiş orada çıkarmış; yani, oralarda, 1stıklal Harbine katılmaları, destek vermeleri hususunda, o günkü Mustafa Kemal Hükümetini desteklemeleri hususunda ikna için dolaşıyor, varını yoğunu gece gündüz demeden harcıyor, camilerde vaaz veriyor, meydanlarda konuşuyor, kendi konuşmalarının metinlerini o gazetelerde yayıulamak suretiyle, Türkiye'nin her tarafına, hem kendi imkanlarıyla, hem de o zamanki devletin imkanlarıyla yayma fırsatı buluyor veya temin ediliyor bu fırsat. Dolayısıyla, fiilen karış karış Anadolu'yu dolaşmış. Zaten, daha önceki baytarlık dönemlerinde, yani Osmanlı döneminde vete,riner hekimlik yaptığı için, Hicaz'dan, Mısır'dan, Irak'tan, Suriye'den Balkanlara kadar adeta karış karış dolaşmış Osmanlı ülkesini, onların çeşitli yaşayış tarzlarım, farklılıklarını, inanışlarını vesaireyi tetkik etmiş olduğu için, onlar hakkında da oldukça sağlam bilgilere de sahip. Bir de, garbı iyi biliyor, bilim bakımından biliyor; çünkü, müspet ilim okumuş. Baytar mektebinde veya veteriner fakültesinde fizyoloji okumuş, anatomi okumuş, hayvan vücudunun yapısını görmüş, müspet ilim esaslarına göre bir şey nasıl tetkik edilir onu görmüş, tecrübenin ehemmiyetini orada idrak etmiş; dolayısıyla, onun, sonraki şiirlerine aksi var, yansıması var. Fevkalade gerçekçi bir anlayışla bütün meseleleri ele almış. Diyor ki mesela: -206-

4 "Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim, İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur benim hayatta en beğendiğinı meslek: Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek." Bu fikir, tabii, onun almış olduğu müspet ilim ve tecrübe zihniyetinin bir mahsulüdür. Dolayısıyla, Anadolu'yu karış karış dolaşan bir insan veya Osmanlı ülkesini karış karış dolaşan bir insan, artık İstanbul'u karış karış dolaşıyor, meyhaneye gidiyor, kahvehaneye gidiyor, hastaneye gidiyor, okula gidiyor, nerede bir sefalet yuvası, nerede bir haksızlık, nerede bir adaletsizlik, nerede bir çocukların ezilmişliği, nerede bir fakirin, yoksulun ezilmişliği, nerede bir karısını döven insan vesaire varsa, bunları bir fotoğraf sadakatıyla, bir film sadakatıyla şiire döküyor, daha doğrusu edebiyatımıza, fikir dünyamıza, ta ileriki nesillere de aktaracak şekilde canlı tablolar armağan ediyor. Bu işte, o realist anlayışının mahsulüdür. Hatta, bunda Emil Zola'nm filan da tesiri var, onun romanlarını çok okumuş; ama, Emil Zola gibi ahlaka mugayir şeyler yazmıyor, ona benzer diğer kimseler gibi, sosyalist realizmde olduğu gibi, realizmi ahlakı yıkmak için kullanmıyor. Aksine, ahlakı kuvvetlendirrnek için yazıyor. Dirvas diye bir şiiri var. Dirvas, Emevi Halifesi Hişam zamanında, uzun süre, üç - dört sene hiç yağmur yağmaması dolayısıyla ekin tarlalarmın, mahsulün kuruması, çöl haline gelmesi ve köylülerin açlıktan ölme noktasına gelmesi üzerine Hişam'a gidip dertlerini anlatmak için kurulan heyetin başında geçen ll yaşında bir çocuktur ve orada, Hişam'a, çok güzel hitaplarda bulunmuştur. Bir çocuk nasıl bunları söyler. Vaktim olsa okurdum da, vaktim olmadığı için sadece zikrediyorum. "Sen çocuksun sus" falan gibi bir şeyler söylemek ister Hişam, bu da "akıl yaşta mıdır, başta mıdır" diye Hişam'a hitapta bulunur. Sonra, kendi kabilelerinin açlık durumlarını uzun uzun tasvir ettikten sonra "bu saray senin mi, seninse sana fazla; Hak'tan mı geldi, Hak'tan geldiyse de sana fazla; halkınsa da yine fazla; onun için bize bölüştürmen lazım" diye hitapta bulunuyor. Yani, bizim bugünkü sosyalistlerimizin söylemekte güçlük çektiği sosyalizan fikirleri bile, ama sosyalizm propagandasına kaçmadan, gayet realist bir şekilde, hem de bir çocuğun ağzından söyletiyor. Çocuğun ağzından söyletmesindeki maksat da, bizim çocuk terbiyesindeki davranışlarımızın yanlışlığını göstermektedir. Hiç birimiz, bugün bile, o kadar okumuş, yazmış ileri gelmiş adamların arasmda ll yaşında bir çocuğun başkan seçilip gitmesini belki hazmedemeyiz, saygısızlık deriz, her halükarda karşı çıkarız. "Fatih Kürsüsünde" adlı eserinde, Fatih Camii'ni anlatırken, babasının kendisini ve kızkardeşini -ki kızkardeşi kendisinden küçük. Kendisinin 8 yaşlarında filan olduğunu söylüyor- camiye götürüyormuş, Yatsı narnazına götürüyormuş Fatih Camii'ne ve orada, biz namaza duracağız, sessizce oturun diye tembih ediyormuş. Yani, 8 yaşında bir çocuğa namaz kıldırmıyor bir defa. Hal

5 buki, hadisişerife göre, 7 yaşında çocuklara namaz hatırlatılmalı, sık sık hatırlatılmalı. Yani, zorlama yokmuş, onu demek istiyorum. Tanıdığım bazı aydınlar var; 10 yaşında, 12 yaşında, dedesi, babası zorla camiye götürdüğü için, bugün dinden tamamen uzaklaşmış, o zamandan beri nefret duymuş. Akif, demek ki, bunu biliyor. Ama, babamgil namaza durduğu zaman, biz, kızkardeşimle altını üstüne getiriyorduk caminin diyor. Ben görüyorum, 3 yaşında çocuğu camiye getiriyorlar, orada oturuyor çocuk. Ondan sonra çıkarken diyor ki babası, "günah oğlum, sen niye namaz kılmadın?" 3 yaşındaki çocuk günahı ne bilir!.. Yani, Akifbunları, eğitim sistemimizdeki yanlışları, vesaireyi görüp, o zaman bizi uyaran bir insan. Dolayısıyla, o zamanki Türk cemiyeti, onun, adeta bir laboratuvarı. Demin de ifadeye çalıştığım gibi, mesela "Küfe" adlı şiirde, babasının harnal olarak bıraktığı küfeyi sırtında taşımak zorunda kalan bir çocuğun içler acısı durumunu anlatır; onun psikolojik hallerini, küfeyi tekmeleyişini uzun uzun anlatır. "Hasta" şiirinde, okulda bakımsızlıktan, ilgisizlikten dolayı veremden ölmüş bir çocuğun halini ve cenazesinin kaldırılmasındaki güçlüğü vesaireyi anlatır. Mesela, "Meyhane"de gelip gidip gece gündüz içen, ondan sonra karısını döven, çoluğuna, çocuğuna bakmayan, onların nzkını orada harcayan bir erkeğin durumunu anlatır. Karısı gelir, yakasına yapışır, herkesin içinde "bizim hakkımızı korumuyorsun, bizi rezil ediyorsun" vesaire dediği zaman, şeriat bana emretti, seni boşarım, şöyle yaparım filan diye adamın hitabına karşılık, adama, orada, şeri- 11 -ıı-.re:rdi:ri~ Se:rsem imkihı vermemiştir, çocuğuna bile bakınama hakkı vermiştir kadına, çamaşırını bile yıkamama hakkı vermiştir" vesaire gibi şeylerle, onları uyarmaya çalışır. Tabii, her sanatkarın, her fikir adamının, her ilim adamının, her filozofun, hatta her siyasinin yetiştiği bir ortam vardır. Evvelemirde, kendi yaşadıkları dönemin problemleriyle haşır neşir olurlar; yani, fılozoflara baktığımız zaman, Aristo'sundan, Eflatun'undan bilmem kimine varıncaya kadar, dolaylı veya dolaysız olarak kendi dönemlerindeki problemlere çözüm getirmeye çalışmışlardır. Mehmet Akif de, bir Osmanlı kültürü içinde dünyaya gelmiş, Osmanlı İmparatorluğunun devamı için dua edilerek yetişmiş, o idealle yetişmiş, Osmanlı Devletinin yaşaması için kafa yormuş. Zaten, Meşrutiyet Dönemi aydınlarına bakarsanız, en menfi insanı bile, hepsi Osmanlı'yı kurtarma çareleriyle uğraşmıştır. Getirdikleri reçeteler doğru veya yanlış; ama, hepsinin ittifak ettiği nokta, Tanzimat'tan bu tarafa, Osmanlı Devletini kurtarmak, kuvvetlendirmek, eski şaşaasına, kudretine ulaştırmaktır. Akif'te de, bu anlayışla, bir mazi hayranlığı var, tarih hayranlığı var. Mesela, o zamanki nesillerin tarihe, ecdada biganeliğine karşı zaman zaman isyan duygularının yükseldiğini de görüyoruz: "Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur, Yoksa, istikbalinizden korkulur, pek korkulur." veya, -208-

6 "Gül devrini görseydim bülbül onun olurdum, Ya Rab, beni 500 sene evvel getireydin ne olurdu." diye, Fatih devrini, Kanuni devrini gül devri olarak görüyor. Yahut o devri, "Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri, Üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri." gibi ifadelerle yüceltiyor. Mehmet Akif'in "İnsan" diye bir şiiri var, insana bakış açısı çok önemli; adeta yeni bir insan tipini meydana getirmeye çalışıyor. Gerçi bu Namık Kemal'de de var. Devamlı didişen, çalışan, mücadele eden, güçlüklerden yılmayan, tüm güçlükleri yenıneye çalışan bir insan tipi, o "insan" adlı uzun şiirinde diyor ki: "Esirindir tabiat, dest-i teskirindedir eşya," Senin ahkamının mahkumudur bütün dünya." Yani, esirindir tabiat, tabiat senin kulun kölen olmuştur, sen ona hakim olmuşsundur. Desti tesbirindedir eşya yani, senin büyüleyici ellerindedir eşya, varlıklar. Senin alıkarnının mahkumudur bütün dünya, senin koyduğun kanunlarm mahkum udur, onları yürütmek zorundadır. Bu, görüş Batı'da, Kant'tan beri gelişen bir anlayışın eseridir. Çünkü, Kant diyor ki: "Ben, Kopernikvari bir inkılap yaptım, Kopernik gibi bir inkılap yaptım." Çünkü, Kopernik'e gelinceye kadar, dünya merkezli bir alem anlayışı vardı, Kopernik, güneş merkezli bir alem anlayışı getirdi; bütün dünya görüşünü, vesaireyi değiştirmiş oldu tabii. Kant da diyor ki "bana gelinceye kadar hep tabiat merkezdi, insan onun etrafında dönüyordu. Ben, insanı merkez yaptım, insan aklını merkeze aldım, insan zihnini merkeze aldım, insanın koyduğu esaslar tabiata kabul ettirilen kanunlar dır." Akif Kant'ı okudu mu, okumadı mı bilmiyoruz; ama, Akif'te böyle bir anlayışın eserini görüyoruz. Dolayısıyla, çok canlı, dinamik bir Allah anlayışı var. Tabii İslam'dan geliyor bu. Mesela, "Masiua bir şey midir, hiç durmuyor Halık bile! Bak tecelli eyliyor, bin şe'n-i günagun ile." Yani, masiva, bu alemdeki varlıklar, bir şey midir, onlar zaten çalışıyorlar. Hiç ihtiyacı olmadığı halde, yaratıcı bile hiç durmuyor, gece gündüz çalışıyor. Her an yeni bir şey yaratıyor. O öyle yarattığı halde, artık bizim herhangi birşeyi bırakmamız veya ihmal etmemiz, çalışmamamız balıis konusu olmamalıdır. Dolayısıyla Mehmet Akif, gücünü Kur'an'dan alan, esasını Kur'an'dan alan bir anlayışla, Allah'ın çalışmasını örnek göstererek, Allah'ın yaratıcılığını örnek göstererek, Allah'ın yaratmış olduğu insanın da aynı şekilde, gece gündüz demeden çalışması gerektiğini esas alan bir anlayış getiriyor. Bundan dolayı da, "Küfe"de bir ihtiyarın durumunu anlatıyor: "Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak, Ayıp dilencilik, işlerken, yürürken ayak. " -209-

7 "Seyfi Baba" da, "Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası." Sonra, diyor ki "bekayı hak tanıyan, Sa'yi bir vazife bilir." Ebedi olmayı bir ideal olarak, vazife olarak almış olan kimse, çalışmayı vazife bilir. "Çalış, çalış ki, beka, sa'y olursa hak edilir." Ancak çalıştığın takdirde bunu hak edebilirsin. Tabii, Mehmet Akif'in çalışma üzerinde bence, geniş bir araştırmaya da muhtaç çalışma felsefesi açısından. Mesela, o, bütün atomların çalışmayla meydana geldiğini, çalışarak, hareket ederek enerjinin maddeye dönüştüğünü, maddenin enerjiden o hale dönüştüğünü; zamanın mekanın ancak çalışmanın mahsulü olduğunu; ayın, kamerin, yıldızların, gökyüzü varlıklannın hepsinin gece gündüz çalıştıklarmı, hem de bir aile intizamı içerisinde, birbiriyle asla kavga yapmadan, birbiriyle anlaşmazlığa düşmeden, birbiriyle düzensizliğe çalıştıklarını söylüyor. Mesela, "Kamer çalışnıadadır, gökle yer çalışnıadadır, Güneş çalışmada, seyyareler çalışnıadadır, Didinmeden geri durmaz nücflm-ı güsidar, Bütün alın teridir durnıayıp yağan envar." Görülüyor kı lvi. Akıf müslüman ıdare ve enerjısını harekete geçirmek ve onu bir hamlesine yöneltebilmek için enerjinin, dinarnizmin ve çalışmanın ilahi kaynağına yöneliyor ve onu böylece motive etmeye çalışıyor. Mehmet Akif'in bulunduğu zaman, modernizmin hakim olmaya çalıştığı bir zaman, Lale Devrinde başlayıp Tanzimat'ta hız alan Batılılaşmanın kuvvet kazandığı bir dönem. Dolayısıyla, batılılaşabilecek miyiz, batılılaşamayacak mıyız, ne ile batıhlaşacağız, dini bırakarak mı batılılaşacağız, onların gelenek ve göreneklerini alacak mıyız, almayacak mıyız, kültürlerine ne gözle bakacağız, ilmine tekniğine ne gözle bakacağız vesaire gibi konular, o zamanın gündeminde olan, gündeminden düşmeyen konulardı tabiri caizse. Bugün de aynı problemler vardır, maalesef bu problemler çözülmemiş tir. O zaman, Osmanlı Devletinin, İsla.m dünyasının geri kalmasının ve sömürge devletleri haline gelmesinin sebebi de hep İslam'a yüklenirdi. Ziya Paşa, 1880'lerde veya 70'lerde biliyorsunuz şikayet ediyordu; "İslam imiş alemde pabend-i terakki, Evvel yok idi işbu rivayet, yeni çıktı." Tabii, Batı'dan İslam aleyhine, sizi islam geri bıraktırdı, İslam'ı bırakırsanız ancak ilerleyebilirsiniz, Hıristiyan dünyası ancak Hıristiyanlıkla medeniyet kurdu, ilerledi, dünyaya hakim oldu gibi propagandalar, yapıldığı için, o zama

8 nın münevverleri, inanan münevverleri, milletin devletin selametine, dinin gücüne inanan münevverleri, evvela, İslam'ı müdafaa etmek ihtiyacını duydular ve dolayısıyla İslam'a yapılan hücumları da -İslam ilme karşıdır, İslam maarife karşıdır, İslam ilerlemeye karşıdır gibi Fransız Filozofu Ernest Rönan ve benzerleri tarafından ileri sürülen fikirleri- cevaplandırmak ihtiyacını duydular. Mesela Namık Kemal, ta 1884'te, "Rönan Müdafaanamesi" diye, Ernest Rönan'a bir cevap yazmıştır. Türk dünyasmda da bu gibi cevaplar yazılmıştır Rönan'm bu iddialarına karşı. 1883'te, Sorbon'da verdiği bir konferansta -ki, Türkçeye çevrildi o konferans- İslam'ın maarif düşmanı olduğunu, ilerleme düşmanı olduğunu, ilim düşmanı olduğunu ilan ediyordu. Akif veya ona benzer kimseler de, evvela onların yersiz, manasız olduğunu ortaya koymak ihtiyacım duydular, devamlı surette bunlarla uğraşmak ihtiyacım duydular. Tabii, bunun için, İslam'ın büyüklüğünü, İslam'ın getirdiği gücü de ortaya koymak ihtiyacını duyuyorlardı. Mesela, Hazret-i Ömer'e bakıyorsunuz, Hazret-i Ömer kimdir; Müslüman olmadan önce, güçlü, kuvvetli, istediğini asıp kesen, döven, korkutan, titreten bir adam. Bastığı yeri çökerten bir adam. Bu adam, Hazret-i Peygamber'i öldürmek kararına uygun olarak ona doğru gidiyor, kızkardeşine yolu düşüyor, önce oraya uğruyor; fakat, kızkardeşinin, eniştesinin Müslüman olduğunu anlayınca, onları incitiyor, tokatlıyor. Fakat, Taha Süresinin iki ayeti karşısında o katı kalp eriyor, yeni bir insan meydana geliyor ve o insan gidiyor, Hazret-i Peygamber'in huzurunda el pençe divan durup teslimiyet bayrağını çekiyor. Onun için, İslam'ın bu yüksek gücünü, insanileştirici gücünü, medenileştirici gücünü ve onun bu yii.ksek ruhunu anlatıyor, anlatmak ihtiyacım duyuyor, hem de çok veciz bir şekilde. "Önce dehşetli zıpırken, nasıl olmuş da Ömer, Öyle bir adle sarılmış ki, değil kar-ı beşer. "Yani, Hazret-i Ömer, ortalığı yakıp yıkan bir zıpırken, birdenbire dünyanın en büyük adalet timsali haline geliyor; ki, bu insanın işi değil. İnsanoğlunun öyle kolay kolay onu tahakkuk ettirebilmesine adeta imkan yoktur. "Nereden geln,ıiş o Haydar'daki irfam amik." diyor. "Hazret-i Ali, ilmin kapısıdır" diyor Peygamber Efendimiz (A.S.V.) Bu ilim nereden gelmiş Hazret-i Ali'ye, işte onu soruyor. O derin ilim, nereden gelmiş. Hatta, kuru ilim demezsek, irfanı biraz kültürle filan da karıştırırsak, o manayı da verirsek, bu derin anlayış nereden geliyor; İslam'dan geliyor. Elbette, bu İslam'ı iyi bilmek ve iyi anlamak lazım. Çünkü, o İslam dünyayı medenileştirmiştir, dünyaya fikir saçmıştır, ilim saçmıştır, nur saçmıştır ve bugün Müslümanlar ondan uzaktırlar; o günkü İslam'ı anlamaktan ve yaşamaktan uzaktırlar. Bunun ıstırabım yaşıyor Mehmet Akif ve kendi emelinin, esas İslam'ı uyandırmak olduğunu, gayet açık bir şekilde, muhtelif yerlerde, defalarca söylüyor

9 Mesela, "Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile, Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir, Müslümanlık, bilmem ama, galiba göklerdedir." Yani, bugünkü Müslümanların durumu da cehalettir, bu cehaletten doğan bir durumdur, onun telafi edilmesi lazımdır. Demek ki, Meşrutiyet döneminde veya Tanzimat dönemindeki Müslümanların durumu da ekseriyetle böyleydi. Çünkü, ben dedemden böyle gördüm, ben babamdan böyle gördüm sözüyle İslamiyeti en iyi bildiğini veya yaşadığım zannediyorlardı. "Dedemizden böyle gördük sözü, gayet merdüt" diyor Mehmet Akif, onlara karşı çıkıyor, kaynaklara inilmesini istiyor. Tabii, İslam'ın Osmanlı'ya getirdiği haşmetin de hayranı. Demin biraz bahsetim; ama, işte o Kosova'ları, Yıldırım Bayezit'leri, I. Murat'ları, Fatih'leri, Yavuz'ları, Kanuni'leri böyle gözünün önünde geçit gibi tayftan geçiriyar ve onların yaptığı işlerin büyüklüğünü anlatarak, demin söylediğim gibi, ecdada benzemek lazım geldiğini ifade ediyor. Hatta, ecdada karşı gelenlere de birtakım değişik ifadeleri var biliyorsunuz, "Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanınıdan kovarını." gibi, ecdada hürmet edilmesini istiyor. "İstenıem o payansız nıefahir dursun bir yana, Gösterin ecdada benzer bir kan baba" gibi bir ifade var. Mehmet Akif, problemleri ortaya koyarken, insanın bilgi sahibi olmasını istiyor, bilim sahibi olmasını istiyor, ahlaklı olmasım istiyor, ailenin bozulmamasım istiyor. Bugün, aynı problemler vardır. Mesela "her şeyi yıktık, yıkmadık sadece bir şey bıraktık, aile" diyor. Hatta, gayet ağır söylüyor, "Aile bir inkılap olsun diyen nıeyus olur, Başka hiçbir şey kazanmaz, sade birdeyus olur." Bu aile hayatında aşırı değişiklik istemenin nerelere kadar götüreceğini ifade babında böyle diyor. Tabii, ahlak meselesinde de bildiğiniz gibi çok değişik ifadeleri var. Mesela, "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır, Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır." Bu Allah korkusunu kaldırdı~ımızı düşünürsek, insanlar, behimiyete, hayvaniyete düşer diyor. Allah'a saygı ve O'nun rahmetinden mahrum olmak korkusu olmasa, bilginin, bilimin, vicdanın insan davranışlarında hiç bir tesiri kalmaz. Çünkü vicdan, nasıl eğitilirse, öyle karar verir: -212-

10 "Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfi Yezdanın Ne irfanın kalır tesiri katiyyen ne vicdanın!" Bir de o zamanın fitne fesat insanları var. Bunlar, ortalığı devamlı surette karıştırmaktalar. İttihat Terakki'nin iktidara gelişiyle, biliyorsunuz İttihat Terakki'nin fikrine zıt olan kimselerin ortadan kaldırılması hareketi başladı. Yakup Cemil gibi fedaileri filan vasıtasıyla, Mahmut Şevket Paşa başta olmak üzere, sokak ortalarında, birtakım ileri gelen adamları, Harbiye N azırını bile öldürdüler adamlar. İşte onlar için diyor ki, "Sanıyorlar ki, adam öldürmekle, kafa kesmekle Fikr-i hürriyet ölür, hey gidi şaşkın hazele!" Sanki, Susurluk hadisesi için söylenmiş veya bugünkü hadiselerle ilgili olarak söylenmiş bir beyit gibi geliyor. Mesela gazetelerin durumu... Bugün de birçok kimse şikayet ediyor basın yayından, televizyon kanallarından vesaireden. Diyebiliriz ki şu beyit günümüz basını ve medyası için söylenmiş gibidir. "Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete, Ayrılık tohumunu bol bol saçıyor memlekete." Bugünkünden farklı değil. Demek ki, o zaman, 1908'de hürriyet ilan edilince, herkes hürriyeti kötüye kullanmaya başlamış. Bugün, bu hürriyeti kötüye kullanmaktan dolayı birtakım etnik ayrılıklar çıkıyor ıneınlekette, memleket birliğinin bozulması ınanasma. O zaman da vardı bunlar. Bu gibi ayrılıkcı, bölücü hareketlere şiddetle karşı. Diyor ki, "Bunu benden işitin, ben ki evet Arnavut'um, Başka bir şey diye me m, işte perişan yurdum." Yani, o zamanki perişan yurdu, bugünküarnavutluk da, eskisinden farklı değil. Niye?.. İçinizdeArnavut kökenli insanlar olabilir, onların ineinmesini de istemem; ama, Osmanlı Devletinde sadrazam veya vezir mevkiinde, yüksek kademelerde en çok hizmet görenlerden, Osmanlı Devletinin nimetlerinden en çok istifade edenlerden Boşnaklar ve Arnavutlar başta gelir, Balkan kavimlerinden bunlar başta gelir. Ama, Abdülhamit'in halli için tebliğe gidenlerin başında, Esat Toptani Paşa vardı ve Arnavut isyanını başlatan adamlardandır. Arnavutlar da, Osmanlı Devletine karşı çıkan Arnavut milliyetçilerine karşı çıkınıştır senelerce. Arnavut milliyetçileri halktan destek istedikleri zaman, karşı çıkmışlardır. "Ne yapacaksınız, niçin isyan ediyorsunuz İstanbul'a" denildiği zaman, "biz devlet kuracağız" demişlerdir. Onlar da demiştir ki "Devlet İstanbul'dadır, siz öyle bir devleti kuramazsınız, oturun oturduğunuz yerde." Ama, sene sonra halkı ikna etmişlerdir. Fakat, hep birlikte, Osmanlı Devletini yıktıktan sonra da, hepsinin hali bugün de öyle

11 dir, Ortadoğu'nun hali de öyledir. Hatta, bazı yazariara göre de, Osmanlı Devletinin laneti dalaşmaktadır bugün Ortadoğu'da, Balkanlar'da ve hatta Avrupa'da. "Onunla uğraşan hiçbir devlet onmadı, Ruslar, İngilizler, vesaire falan da dahil olmak üzere, hiçbirisi onmadı" deniliyor. Bu doğru tabii. İşte böyle bir bölünmeye karşı, devamlı isyan halinde. M. Akif Bey. Mesela, "Sen ben desin efriid, aradan vahdeti kaldır, Milletler için yıkılmak, işte o zamandır. 11 diyor. Yahut, 11 Vatanın takati yoktur yeniden ihmiile, Doludizgin gidiyor baksana izmihliile. Ey cemaat uyanın, elverir artık uyku, Yok mu sizlerde vatan namına bir duygu?" diyor. Peki, vatan giderse ne olacak. Şimdi devleti diyorlar birtakım gençleri, bir devlet kuralım, şöyle yapalım veya bu Türk Devleti gitsin de, nasıl bir devlet gelirse gelsin gibi... o günden bugüne cevap vermiştir adeta,,;hem vatan gitti mi, size yoktur bir başlw vatan, Çünkü mirasyedi sail lwvulur her kapıdan. " Mirasyedi dilenci, babasının malını mülkünü har vurup harman savuran kimse, her kapıdan aç kaldığı zaman kovulduğu gibi, siz de, bu memleketten değil, gittiğiniz her yerden kovulursunuz, kimse de sizi kabul etmez diyor; ki, Sadece vatanın elden bunu yapıyorsunuz, ama, dım de muhafaza edemezsiniz. bir millet bir vatan anlayışı, yanlış bir din anlayışı, yanlış bir bilim anlayışı, yanlış bir Batı anlayışı bizi bu hale getirmiştir. Bir de, tabii, dini iyi için, tarihi bilmediğimiz için, Mehmet Akife göre, yeis içine düştük, ümitsizlik içerisine düştük. Onun en çok üzerinde konu insanları çalıştığı, cehalet ve yeistir; yani, ümitsizliği ortadan kaldırmak. Tabii, bir de tevekkülün yanlış anlaşılması. Bunlar hallolduğu zaman, birçok problemler hallolacaktır. Ama, Batı'nın tekniğini ve ilmini de almadan bir yere gitrnek mümkün değildir. Dolayısıyla modernleşrnek zaruretini kabul ediyor. "Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, Veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü mümkün değil artık yaşamak bunlarsız. 11 Sadece bu da değil. Mehmet Akifin ufku çok geniştir. Birçoğunuz bilirsiniz, mesela... Safahat'ın 6. Kitabının sonunda, Asım'ı Avrupa'ya tahsile gönderir. Daha doğrusu, önceden Asım ve arkadaşlarını Berlin' e tahsile gönderir. Fakat, Birinci Dünya Harbi çıktığı için onlar dönerler, gelirler, tahsillerini yanda bırakırlar vatanın rnüdafaası için. Sonra da, harp kazanılınca, onları tekrar gönderir "bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz", "giden 300 senelik ilmi sık el

12 den edinin" diye. Yani, bu ilimler bizde vardı zaten; ama, onlar yeni metodlarla geliştirdiler; siz, sadece, o metodları alıp geleceksirriz manasında. "Fen diyarında sızan namütenahi pınarı, Hem için, hem getirin yurda o nafi suları." Yani, bu fen ilim diyarından sızan sonsuz pınarm sularını için ve getirin o faydalı suları, aynı membaları ihya için oğlum burada. Mehmet Akif'te ihya meselesi çok önemlidir. Yani, o kaynakları burada canlandırmak için... İnşa demiyor bakınız. Çünkü, bu kaynaklar bizde vardı zaten, kaynaklar kurumamıştır daha, adeta küllenmiştir; onu deşeleyip, oradan, onun ışığından, onun ateşinden faydalanacağız. Onun için yeni metodlar lazımdır bize, onu getirin diyor. Yükselmek, modernleşmek, kendi kaynaklanınıza dönerek, kendi ruhumuzdan güç alarak olmalıdır. Kendimize gelmemiz ancak böyle olacaktır. ''Aynı membaları ihya için oğlum burada, Kafanız işlesin artık, kanal olsun arada." Hatta, bir tabiri var Batılılar için, diyor ki, "Bakın mücahit olan garba şimdi bir kere, Havaya hükmediyor, kani olmuyor da yere." Yani, Batılılar için mücahit tabirini kullanıyor. Burada, biz, mücahidi, din sahasında mücadele eden kimse olarak biliyoruz. Ama ilim sahasında çalışmak, diğer sahalarda çalışmak yine İslam'a göre bir ibadet değil midir? Tabiat sahasında araştırma yapmak, yeni keşifler yapmak, insanlığa faydalı şeyler getirmek, Allah'ın varlığının yeni delillerini bulmak vesaire, bütün bunlar ibadettir. İşte, o adamlar bunu yapıyorsen de oradan bunu alıp, onun üzerine bir şeyler ilave edeceksin. Onun için, yere kani olmadığı için, yer ile yetinmediği için, havaya da hükmediyor diyor. Bugün artık havaya da değil, uzaya hükmediyor veya hükmetıneye çalışıyor. Dolayısıyla Akif'in ileri görüşlülüğü, o zaman iyi anlaşılahiimiş değildi. Hatta, yine orada, Safahat'ın sonunda, 1919'da atom bombasından bahsediyor. Mesela diyor ki, "Maddenin kudreti zeriyesi uğraştığı iş.'m~ddenin kudreti zeriyesi demek, o zaman Batı'nın uğraştığı atom gücü, atom enerjisi. Onu elde ettiği zaman da, "değişir ruyi zemin" diyor. O atom enerjisine ulaşıldığı zaman yeryüzü değişecektir. "Yarının ilmi nedir; halbuki gayet müthiş, Maddenin kudreti zeriyesi uğraştığı iş." Nükleer enerji dediğimiz, bugün santrallarını yapmak için uğraştığımız ve Batılıların bize bir türlü müsaade vermediği enerji

13 "O yaman kudrete hakim olabilsem diyerek, Sarf edip durmada birçok kafa, binlerce emek. Ona yükseldi mi artık, değişir ruyi zemin." Yeryüzünün çehresi değişecektir diyor. Bugün değişmiştir; trasatlantikleri de yürütüyorlar, uçak gemilerini de onunla yürütüyorlar, kıtalararası füzeleri de onunla atıyorlar vesaire. Sadece orada değil, tıpta, ziraatta, vesairede istifade ediyorlar. "Çünkü bir damla kömürden edecekler temin, Öyle milyonla değil, namütenahi kudret." Bir damla kömürden, sonsuz kudret elde edecekler diyor. İşte, MehmetAkif'in oradaki gelişmeleri zamanmda nasıl takip ettiğini de gösteriyor bu. Başta dedim ki Mehmet Akif, veteriner olduğu için müspet ilimiere aşina idi; ama, Fransızcası çok iyi idi. Meclisin kapısında, ayakta, en ağır makaleleri bile hemen tercüme edebilecek kadar vakıf buna. Takip de ediyor gelişmeleri, çeşitli sahalardaki gelişmeleri. 1919'da, Türkiye'de atom bombası araştırmalan ile ilgilenen bir başka edebiyatçı, bir şair, hatta bir ilim adamı var mıydı bilmiyorum. Ben tahmin etmiyorum. O zaman fizikçi Salih Murat Özdilek vardı, uğraşsa uğraşsa o uğraşıyormuştur. Metinlerinde var ını onu da bilemiyorum. Diğerlerinden farklı tarafi ve özelliği de, buradadır Mehmet Akif'in. Biz, bugünkü ilmin bile biganesiyiz diyor; ki, doğrudur. Mehmet Akif'i, bugünün sosyal problemlerine o zamandan ışık tu tabilen bir kimse olarak görmek herhalde yanlıs bir şey değildir. Bu kısa süre içerisinde, ana çizgilerle bazı güncel sosyal konulara temas etmeye çalıştık. Mehmet Akif, gecesini gündüzünekatıp çalışan ve kendisini milletin ve İslam dünyasının dertleriyle dertli gören bir insandır. Hatta, biliyorsunuz, 1925'te, İstanbul Eminönü'ndeki Halkevinde bir toplantı yapılıyor Çanakkale Şehitleri münasebetiyle, orada, birisi çıkıyor "Çanakkale şehitleri için en iyi şiiri, maalesef bizden olmayan birisi yazmıştır" diyor. Mehmet Akif'in Çanakkale şiiri okuyor. Oradan da, öğretiimiş bazı gençler, Akif aleyhine bağmyorlar "kör, beyinsiz, sağır" diye. Bunu Mehmet Akif duyuyor, üzülüyor, sonra onlara bir cevap veriyor. Bu cevap Safahat'ta yoktur, ölüm yıldönümü ınünasebetiyle yayınlanan kitaplara konuldu. Orada, kendisinin, yatmış inleyen halkı ayakta tutmak, kaldırmak, uyandırmak için gece gündüz nasıl çalıştığını söylüyor ve ''Ne yapsam neyle kurtarsanı şu yatmış inleyen halkı Deyip, ezberde olsun gezdiğin vaki midir Şarkı, Benim beyninı sağır, yahut gözüm körnıüş, peki lakin Senin görgün yolundaymış da, keskinmiş de idrakin Ne gördün söyle evladını, ne duydun lütfen izah et. Hayır hacet de yok izaha, pek nıeydanda nıahiyetin. O nıahiyet fakat iğrenç, o mahiyet fakat çirkin, -216-

14 Niçin dersen, sıkılmak hiss-i insanisi yok ilkin. Evet beynim sağırdır; çünkü kainatım hep feryat, Gözüm görmez evet, zira mukitim hep karanlıktır. İşitmem başka bir ses, milletim eylerhen istimdat, Fakat sinemde imanım, müebbed fecri sadıktır." Yani, yalancı şafak değil, devamlı sürecek olan bir şafaktır diyor. "Kör olmaz ağlayan gözler, sağırlaşmaz tutuşmuş beynin, Yaşarmaz gözle, yanmaz beyni kilkat addeder bir şeyn (boş şey), Geçilmez kahkahandan her tarafyangın içindeyken, Yanan bir sineden lakin, ne istersin, nedir öfken?" diye devam ediyor. Yani, Akif, ömrünü bu millete adamış bir insandır. Onu, o büyüklüğü içerisinde, fıkirleriyle, tefekkürüyle, şairliğiyle, bütünüyle görüp yeni nesillere tanıtmak ve onun çözümlerinden bugünün ve yarının insaniarına yeni çözümler getirebilmek lazımdır. O yönüyle de, Akif daima yenidir. Ben, şahsen, ortaokul sıralarından beri Akifi o kurum. Her okuyuşumda da yeni manalar kazamyorum, yeni şeyler görüyorum. O da, Akifin herhalde samimiyetinden ve derinliğinden, şarkı ve garbı kucaklayabilmesindendir. Ben, bütün bu duygularla, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederek, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve huzurunuzdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12 TÜRK EDEBİYATINDAN ŞİİRLER Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları MEHMET AKİF VE ÇAĞDAŞ BİLİM Bilim, hayat ve kainatın uyduğu kanunları araştırıp

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 DİYANET İŞLERi BAŞKANLIÖI TELEVİZYONDA MiSYONERLİK FAALİYETLERİ YAPAN

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları AKILLI VE ÇEVRECİ BİNA ÇÖZÜMLERİ HABERORTAK.com Mayıs 2015 Sayı: 02 Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları Mimar Serter Karataban Danışman Cemil Yaman DANIŞMANDAN l CEMİL YAMAN 6 Biz Danışmanlar, Yatırımcıyı

Detaylı

Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür.

Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür. Beyni geliştirmek ve zekâmızı parlatmak mümkün. Beyin, yeni bilgiler ve beyin faaliyetleri ile gelişir ve büyür. Kullanılmayan beyinde kısmi ve genel büzülme meydana gelir. Bilim adamlarının araştırmaları,

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Maksut Genç. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 13.5.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( )

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( ) Yusuf Kemal TENGIRŞENK (1878 1969 ) PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK Prof. Mahmut KOLOGLU Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk'in ölümü ile, memleketin değerli evlâtlarından birisi daha tarihin sahifelerine

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar.

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Bu bakışla yola çıkarsak biz dilimizi ne kadar koruyoruz bir bakalım Yıl: 1965 "Karşıma âniden çıkınca ziyâdesiyle

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na Kürtler Katıldı mı? Atatürk şehitlere ihanet etmiş! DTP'li Muş milletvekili Sırrı Sakık Çanakkale Şehitlikleri'ni gezmiş ve şu açıklamalarda bulunmus: "Bu ülkede burada

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem

YALNIZ BİR İNSAN. Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem YALNIZ BİR İNSAN Her insanın hayatında mutlaka bir kitap vardır; ki zaten olması da gerekir. Kitap dediysem öyle sonunda hep iyilerin kazandığı, kötülerin cezalandırıldığı veya bir suçluyu bulmak için

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Aydın 5. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 23.10.2017 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Buse Akbulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 10.11.2010 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı

Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Bir Açık Kaynak Masalı Bölüm 1: Kasabanın Dışında Bir Meyve Ağacı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir kasabada, bir meyve ağacı varmış. Bu ağaç çok lezzetli meyveler verirmiş. Meyveler o

Detaylı

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek?

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir sorusuna lügâvi manasında cevap çok kısa olabilir ama burada daha çok günümüzdeki fiilî durumunu ele almak faydalı olacak. Bahse konu yöntemden,

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dizeleriyle başladı. Kahramanmaraş Platformu ndan Şenliği Kadın Cumhuriyet On bir kadın derneğinden oluşan Kahramanmaraş Kadın Platformu, Müftülük Meydanı nda düzenledikleri Cumhuriyet Şenliği ile Cumhuriyet in önemine dikkat

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı