T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ"

Transkript

1 KARAR TARĐHĐ :16/03/2006 KARAR NO : 11 KONUSU:Hurda Satışı Đl Encümeni Genel Sekreter Vekili in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR,Üye Yurdakul MÜJDE nin katılımıyla toplandı. Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün Đl Makamından Encümenimize havaleli 13/03/2006 gün ve 255/5494 sayılı yazıları ve ekleri okunarak incelendi. Gereği düşünüldü. Đlimiz Merkez ve Merkeze bağlı köy Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Milli Eğitim Müdürlüğü Sıra Yapım Merkezine teslim edilen eski Öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, sandalye v.b. hurda demirbaş eşyanın tahmini Kg demirbaş eşyanın 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile KDV Hariç YTL muhammen bedel üzerinden satılması teklif edilmiştir. Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde; Đlimiz Merkez ve Merkeze bağlı Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Milli Eğitim Müdürlüğü Sıra Yapım Merkezinde bulunan eski Öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, sandalye v.b.hurda demirbaş eşyanın Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen (tahmini kg) KDV Hariç YTL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca bu işle iştigal eden kişi ve firmalardan teklif almak suretiyle satışa çıkarılmasına, değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğünce alınacak teklif mektuplarının Đl Encümeni Başkanlığına sunulmasına; Gereği için kararın bir suretinin dosyası ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğüne, bilgi için bir suretinin Đl Özel Đdaresi Mali Đşler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter V.

2 KARAR TARĐHĐ :06/04/2006 KARAR NO : 15 KONUSU:Kavak Ağaçlarının Satışı Đl Encümeni Genel Sekreter Vekili in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR,Üye Yurdakul MÜJDE nin katılımıyla toplandı. Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün Đl Makamından Encümenimize havaleli 30/03/2006 gün ve 265 sayılı yazıları ve ekleri okunarak incelendi. Gereği düşünüldü. Đlimiz Merkez Đlköğretim Okullarının bahçelerinde bulunan kavak ağaçlarının Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gün ve 163 sayılı yazılarına istinaden satılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu Merkez Đlköğretim Okullarının ( Otuz Ağustos, Fatih Sultan Mehmet, Ferit Melen, H.Ömer Sabancı, Hürriyet, Đnönü, Đrfanbaştuğ, Đskele YĐBO, Đstasyon, Koç, Suphan, Turca Uras, Vankulu, Yavuz Selim ve Ş.Đ.Karaoğlanoğlu Đlköğretim Okulları) bahçelerinde bulunan toplam adet kavak ağaçlarının 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile KDV Hariç YTL Muhammen bedel üzerinden satılması teklif edilmiştir. Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde;đlimiz Merkez Đlköğretim Okullarının bahçelerinde bulunan kavak ağaçlarının Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gün ve 163 sayılı yazılarına istinaden Söz konusu Merkez Đlköğretim Okullarının ( Otuz Ağustos, Fatih Sultan Mehmet, Ferit Melen, H.Ömer Sabancı, Hürriyet, Đnönü, Đrfanbaştuğ, Đskele YĐBO, Đstasyon, Koç, Suphan, Turca Uras, Vankulu, Yavuz Selim ve Ş.Đ.Karaoğlanoğlu Đlköğretim Okulları) bahçelerinde bulunan toplam adet kavak ağaçlarının Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen KDV Hariç YTL Muhammen bedel ve Şartnamesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca satışa çıkartılmasına, aynı kanunun 17. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tahakkuk edecek ilan bedelinin Đl Özel Đdaresi 2006 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine; Bilgi için kararın bir suretinin Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Đl Özel Đdaresi Mali Đşler Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter V.

3 KARAR TARĐHĐ :15/06/2006 KARAR NO : 36 KONUSU:Kavak Ağaçlarının Satışı Đl Encümeni Genel Sekreter Vekili Dr. Adnan YAVĐÇ in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR,Üye Hüseyin SOYALP,Üye,Ferit DAĞDEVĐREN,Üye Mehmet DĐRĐK, Üye Abdullah POLAT ın katılımıyla toplandı. Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün Đl Makamından Encümenimize havaleli 12/06/2006 gün ve 9280 sayılı yazıları ve ekleri okunarak incelendi. Gereği düşünüldü. Đlimiz Merkez Đlköğretim Okullarının bahçelerinde bulunan kavak ağaçlarının Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gün ve 163 sayılı yazılarına istinaden satılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu Merkez Đlköğretim Okullarının ( Otuz Ağustos, Đstasyon, Tunca uras, Ş.Đ.Karaoğlanoğlu,Hürriyet, Đskele YĐBO, Hacı Ömer Sabancı, Vankulu, Đnönü, Yavuz Selim, Ferit Melen, Suphan, Koç, F.Sultan Mehmet ve Đrfanbaştuğ Đlköğretim Okulları) bahçelerinde bulunan toplam adet kavak ağaçlarının 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile KDV Hariç YTL Muhammen bedel üzerinden satılması teklif edilmiştir. Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde; Đlimiz Merkez Otuz Ağustos, Đstasyon, Tunca Uras, Ş.Đ.Karaoğlanoğlu,Hürriyet, Đskele YĐBO, Hacı Ömer Sabancı, Vankulu, Đnönü, Yavuz Selim, Ferit Melen, Suphan, Koç, F.Sultan Mehmet ve Đrfanbaştuğ Đlköğretim Okulları bahçelerinde bulunan toplam adet kavak ağaçlarının Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen KDV Hariç YTL Muhammen bedel ve Şartnamesi doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılmasına, aynı kanunun 17. maddesi uyarınca ilan edilmesine, tahakkuk edecek ilan bedelinin Đl Özel Đdaresi 2006 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine; Bilgi için kararın bir suretinin Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Đl Özel Đdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter V. (Đzinli) Ferit DAĞDEVĐREN Hüseyin SOYALP Mehmet DĐRĐK Đslam BAYRAM Abdullah POLAT Yol ve Ulş.Hiz.Müdür V. Encümen Müdürü Destek Hiz.Müdürü Strateji Gelş.Müdürü Plan.Proje.Yat.Đnş.Müdürü (Sevkli)

4 KARAR TARĐHĐ :10/08/2006 KARAR NO : 55 KONUSU:Hurda Demirbaşların Satışı Đl Encümeni Genel Sekreter Dr. Adnan YAVĐÇ in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR,Üye Yurdakul MÜJDE,Üye Hüseyin SOYALP,Üye,Ferit DAĞDEVĐREN,Üye Mehmet DĐRĐK,Üye Đslam BAYRAM, Üye Abdullah POLAT ın katılımıyla toplandı. Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün Đl Makamından Encümenimize havaleli 03/08/2006 gün ve sayılı yazıları ve ekleri okunarak incelendi. Gereği düşünüldü. Đlimiz Đlçelerindeki Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanarak kendi depolarında muhafaza edilen eski öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, Sandalye v.b hurda demirbaş eşyanın satılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu hurda Öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, Sandalye v.b (Tahmini Kg) demirbaş eşyanın 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile KDV Hariç YTL Muhammen bedel üzerinden satılması teklif edilmiştir. Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde; Đlimiz Đlçelerindeki Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanarak kendi depolarında muhafaza edilen eski Öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, sandalye v.b.hurda demirbaş eşyanın Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen (tahmini kg) KDV Hariç YTL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şartnamesi doğrultusunda bu işle iştigal eden kişi ve firmalardan teklif almak suretiyle satışa çıkarılmasına, değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğünce alınacak teklif mektuplarının Đl Encümeni Başkanlığına sunulmasına; Bilgi için kararın bir suretinin Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Đl Özel Đdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Ferit DAĞDEVĐREN Hüseyin SOYALP Mehmet DĐRĐK Đslam BAYRAM Abdullah POLAT Yol ve Ulş.Hiz.Müdür V. Encümen Müdürü Destek Hiz.Müdürü Strateji Gelş.Müdürü Plan.Proje.Yat.Đnş.Müdürü

5 KARAR TARĐHĐ :28 /09/2006 KARAR NO : 65 T.C. KONUSU:Hurda Demirbaşların Satışı Đl Encümeni Genel Sekreter Dr. Adnan YAVĐÇ in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR,Üye Yurdakul MÜJDE,Üye Hüseyin SOYALP,Üye,Mehmet CÜREOĞLU,Üye Mehmet DĐRĐK,Üye Yalçın ALTINKIRAN, Üye Abdullah POLAT ın katılımıyla toplandı. Đl Encümeninin 10/08/2006 tarih ve 55 sayılı kararları ile Đlköğretim Kurumlarında kullanılmayacak durumda olan (KDV Hariç YTL ) Muhammen bedelli demirbaş malzemelerinin satışı amacıyla teklif alınarak Đl Encümeni başkanlığına sunulmasına karar verilmiş idi. Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/08/2006 tarih ve 7700 sayılı yazıları ekinde Encümen kararına istinaden teklif mektubu dağıldığına dair tutanak gönderildiği, ancak ilgi sayılı yazı ile söz konusu hurdaların satışına teklif veren olmadığı belirtilmiştir. Yine Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün Đl Makamından Encümenimize havaleli 20/09/2006 gün ve sayılı yazıları ve ekleri Đl Encümeninde görüşülmek üzere gönderilmiş olup, konu Đl Encümeni gündemine alınarak müzakereye açılmıştır. Đlimiz Đlçelerindeki Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanarak kendi depolarında muhafaza edilen eski öğrenci sırası, öğretmen kürsüsü, sandalye v.b. hurda demirbaş eşyasının satılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanarak kendi depolarında muhafaza edilen kullanılmayacak durumda bulunan söz konusu hurda öğrenci sırası, öğretmen kürsüsü, sandalye v.b. ( tahmini kg) demirbaş eşyanın 2886 sayılı yasanın 51/a maddesi uyarınca pazarlık usulü ile KDV Hariç YTL muhammen bedel üzerinden satılması teklif edilmiştir. Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde; Đlimiz Đlçelerindeki Đlköğretim Okullarında kullanılmayacak durumda olup, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince toplanarak kendi depolarında muhafaza edilen eski Öğrenci sırası, Öğretmen kürsüsü, sandalye v.b.hurda demirbaş eşyanın Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen (tahmini kg) KDV Hariç YTL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şartnamesi doğrultusunda bu işle iştigal eden kişi ve firmalardan teklif almak suretiyle satışa çıkarılmasına, değerlendirilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğünce alınacak teklif mektuplarının Đl Encümeni Başkanlığına sunulmasına; Gereğinin ifası için kararın bir suretinin ekleri ile birlikte Đl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir suretinin Đl Özel Đdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter Mehmet CÜREOĞLU Hüseyin SOYALP Mehmet DĐRĐK Yalçın ALTINKIRAN Abdullah POLAT Yol ve Ulş.Hiz.Müdür V. Encümen Müdürü Destek Hiz.Müdürü Strateji Gelş.Müdürü Plan.Proje.Yat.Đnş.Müdürü

6