DERS İÇERİKLERİ. SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ. SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0)"

Transkript

1 DERS İÇERİKLERİ SIY 101 Siyaset Bilimine Giriş I(3+0) Derste siyasi hayat ve düzen konularında öğrencilerin ilgili edebiyatın müktesebatına sahip olarak kavramsal ve yöntemsel gerekler çerçevesinde bağımsız düşünmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Siyaset ve meşruiyet, ideal meşruiyet türleri, geleneksel meşruiyet, yasal-ussal meşruiyet, karizmatik meşruiyet, siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasetin özerkliği, siyasetin kırılganlığı, siyasetin zemini gibi konular ele alınır. Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları:2007 (Üçüncü Baskı) Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim, Beta Yayınları:1984 Ali Yaşar Sarıbay-S.S.Öğün, Bir Politik Bilim Perspektifi, Asa Yayınları:1988 UI 101 Uluslar arası İlişkilere Giriş (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek onların uluslararası siyasetin temel konuları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Uluslararası siyasetin kavramsal çerçevesi ve dış politikayı belirleyen faktörler ele alınır. International Politics:A Framework for Analysis, K.J. Holsti New Jersey Prentice- Hall,1995, Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları,2005 Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Arzu Oyacıoğlu (Çeviren) Yayınodası Yayınları, 2008 Hans Morgenthau, Uluslararası Politika, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1970 EKO 101-Mikro Ekonomi (3+0) Temel kavramlar, temel kavramlar uygulama örneği, arz ve talep modeli, talep eğrisi ve tüketici davranışları, arz eğrisi ve firma davranışları, rekabet, tekel, devlet müdahalesi, iş döngüsü, toplam arz ve talep, maliye politikaları, para ve banka, para politikaları, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret. Genel İktisat, Sadık Acar. DEÜ, Hukuk Fakültesi Yayını, 3. Baskı, İzmir Ekonomiye Giriş, Tevfik Pekin, İzmir Ekonomi Bilimi I, Mustafa Özateşler. I. Baskı, İzmir Mikro Ekonomiye Giriş, Tümay Ertek. Beta Yayımcılık, İstanbul Economics, D.Begg, R.Dornbush, S.Fischer, McGraw Hill

2 Economics, R. G. Lipsey, P. O. Steiner, D. D. Purvis, Harper International Edition MAT151- Genel Matematik-I (3+0) İşletme ve uluslar arası ilişkiler bölümleri öğrencilerine, alanlarında gerekli olan pre-kalkulus, kalkulus,matris, determinant, lineer denklem sistemleri konularında temel bilgileri vermek ve uygulamalarını yapmak amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği: Kümeler, küme işlemleri, Sayı Kümeleri, mutlak değer, eşitsizlik çözümleri, Bağıntı, fonksiyon, ters fonksiyon, bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Doğrusal fonksiyon, doğrunun analitik incelenmesi, İkinci derece fonksiyonlar ve grafikleri., Fonksiyonlarda limit., Fonksiyonlarda limit ve süreklilik, Türev, türevin geometrik anlamı, polinom fonksiyonların, rasyonel fonksiyonların türevleri, Trigonometrik, üstel, logaritmik fonksiyonların türevleri, Maksima, minima, ikinci türev, konkavlık, Eğri çizimleri, Limitte, belirsizlik durumları, L Hôpital kuralının kullanılması, İşletme ve İktisat alanlarında uygulamalar. Alpha C. Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri çevirenler: Doç. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Muzaffer Sarımeşeli, Gazi Kitabevi, ( 1999) Ankara. Prof. Dr. Emin Altan, İktisatçılar için Genel Matematik, Emek Matbaacılık, (1998) İstanbul. Ernest F. Haeussler Jr., Richard S. Paul, Richard Wood, Introductory Mathematical Analysis, PEARSON Prentice Hall, USA. ( Türkçe çevirisi) ATA Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Ders içeriğinde 19. yüzyılın ortalarından 1924 yılına kadar olan süreç değerlendirme altına alınacaktır. Osmanlı Devleti nde yaşanan Batılılaşma çabaları ve reformlar, sosyal ve ekonomik değişimler, 1. Dünya Savaşı, Türk Milliyetçiliği nin yükselişi, İstiklal Savaşı, savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet in ilanı üzerinde yoğunlaşılacak olan ana noktalardır. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi, Ayferi Göze. Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş. Türk Devrim Tarihi, Suna Kili. İmparatorluktan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli, Orhan Çekiç. BIL 150- Bilgisayar Uygulamaları (1+2) Bilgisayarı oluşturan temel bileşenler (hardware ve software) konusunda bilgi sahibi olma, Windows İşletim Sistemi, kelime-işlemci programı MS-Word, tablolama-grafik programı MS- Excel, sunum hazırlama programı MS-PowerPoint, veri tabanı programı Access i kullanma.

3 Microsoft Windows XP Inside OUT, Bott E., Siechert C., Microsoft Press, Microsoft Ofiice XP Inside OUT, Halvorson M., Young M. J. Microsoft Press, Bilgisayar Kurs Kitabı, Arkadaş Yayınevi, 2002 Office XP Training CD Sets, Sera Production Co. ENG 10X-İngilizce I (3+0) Güz yarıyılında verilen İngilizce I (İNG 151) ve bahar yarıyılında verilen İngilizce II (İNG 152), kullanılan kitap ve ders malzemeleri olarak birbirini izleyen derslerdir. Başlıca hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlama, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. Quesst (McGrawHill). TÜRK 101-Türk Dili I (2+0) Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlama, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde (deneme, makale, fıkra ve vb. gibi.) kompozisyon yazma; bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler, hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra- olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi(sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı(anlatım öğeleri, dil yanlışları), uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri. Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, 2 cilt, güncellenmiş baskı, İstanbul, SIY 102-Siyaset Bilimine Giriş II (3+0) Bu ders, öğrencileri siyaset sosyolojisi alanındaki temel konularla, tartışmalarla ve araştırma alanlarıyla tanıştırmayı ve bu alanla ilgili altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramlarıgibi konular işlenir. Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, 2003.

4 UI 101 Uluslararası İlişkiler (3+0) Dış politika stratejileri, dış politika araçları, dış politika yöntemleri, uluslararası güvenlik sorunları, terörizm ve silahlanma ele alınan başlıca konulardır. International Politics:A Framework for Analysis, K.J. Holsti New Jersey Prentice- Hall,1995, Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, Der Yayınları,2005 Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Arzu Oyacıoğlu (Çeviren) Yayınodası Yayınları, 2008 Hans Morgenthau, Uluslararası Politika, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, 1970 EKO 102- Makro Ekonomi (3+0) Makro iktisat teorisine giriş: makro iktisadın konusu, ulusal gelir kavramı, ulusal gelir hesaplamaları, toplam talep ve arz, ulusal gelirin denge düzeyi, keynesyen varsayımlar Besim Üstünel, Ekonominin Temelleri, İstanbul, Ertan Oktay, Makro İktisat Teorisi ve Politikası, İstanbul, MAT152- Genel Matematik-II (3+0) Belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konularını öğrenmeleri ve bu konuları ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir. Alpha C. Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri çevirenler: Doç. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Muzaffer Sarımeşeli, Gazi Kitabevi, ( 1999) Ankara. Prof. Dr. Emin Altan, İktisatçılar için Genel Matematik, Emek Matbaacılık, (1998) İstanbul. Ernest F. Haeussler Jr., Richard S. Paul, Richard Wood, Introductory Mathematical Analysis, PEARSON Prentice Hall, USA. ( Türkçe çevirisi) HUK 154 Anayasa Hukuku (2+0) Anayasa; Anayasa Hukuku ve Devlet; Demokrasi; Marksizm ve Faşizm; Demokrasinin Temel İlkeleri; Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri: 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve temel ilkeleri, yasama faaliyeti ve fonksiyonları, TBMM'nin yapısı ve çalışma

5 düzeni, Yürütme faaliyeti ve fonksiyonları, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar kurulu ve çalışma düzeni; Yargı Faaliyeti; Yargının Özellikleri ve Türk Yargı Düzeni, İnsan Hakları ve Korunması. Gözübüyük, Ş. (2004) Anayasa Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi Teziç, E. (2003) Anayasa Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Erdoğan, M. (1999) Anayasal Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi Atar, Y. (2000) Türk Anayasa Hukuku. Konya: Mimoza ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2+0) Lozan Antlaşmasından Atatürk ün ölümüne kadar geçen süreci kapsamaktadır; Atatürk ilkleri kapsamında görülen inkılaplar, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik değişimler, iç ve dış politikada yaşananlar ve Türkiye nin dünya üzerindeki yeri vurgulanacak olan ana başlıklardır. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi, Ayferi Göze. Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş. Türk Devrim Tarihi, Suna Kili. İmparatorluk tan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli, Orhan Çekiç. İNG 10X-İngilizce II (3+0) İNG 151 dersinin genel amaçlarına ek olarak, bu derste öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Quest (McGraw-Hill) Suplementary Materials TÜRK 102 -Türk Dili II (2+0) Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemleri; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri, yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma), anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım), çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi (sözdizim, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

6 Çotuksöken, Yusuf Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Güncellenmiş baskı, İstanbul, UYG 150 Uygarlık Tarihi (2+0) Bu derste öğrencilere uygarlık süreci konusunda bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda da tarihsel gelişmeler bilgi ile bağlantısı doğrultusunda ele alınmaktadır. Tarım devrimi, yazılı ve sözlü kültür, mitolojik ve felsefi düşünme arasındaki farklılıklar, uygarlığın tanımlanması, reform ve rönesans hareketi, bilginin tanımı, türleri ve doğa bilimleri ile kültür bilimleri arasındaki içerik ve yöntem farklılıkları bu bağlamda işlenecek belli başlı konulardır. Ders kitabı: Uygarlıkların Grameri, Fernand Braudel, İmge Yayınevi, Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, Doğu-Batı Yayınları, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Doğan Özlem, İnkılâp Yayınevi, SIY 201 Siyasi Tarih ( ) (3+0) Derste öğrencilerin Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 devrimleri, endüstri devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Alman ve İtalyan birliği, Almanya nın yükselişi ve Avrupa da değişen güç dengeleri, 19. Yüzyıl da Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı başlıca incelenen konulardır. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Yayınları, Ankara, 2006 SIY 364 Çağdaş Siyasal Düşünceler (3+0) Dersin amacı siyasi düşüncelerin neden değiştiğini, yeni beklentileri besleyen sosyal ve ekonomik dinamiklerin neler olduğunu incelemektir. Dersin temel ekseni şudur: Üretim ilişkilerindeki değişimler sonucu oluşan maddi değişimler farklı beklentiler, talepler ve ihtiyaçlar yaratırlar. Bunlar ihtiyaçlara cevap olarak yeni siyasal çözüm arayışlarını ortaya çıkarırlar. Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, komünizm, faşizm ve açık toplum çoğulculuğu için oluşan talepler bu maddi değişimlerin yarattığı yeni düşünce ürünlerinin sonuçlarıdır. Birsen Örs (der.) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıİstanbul, 2009, 2. baskı.

7 SIY 203 Siyaset Teorisi / h (3+0) Bu ders kapsamında, akademik bir disiplin olarak siyaset teorisinin kapsadığı alanın ve siyaset teorisyenlerinin sordukları soruların ve bunlara verdikleri yanıtların ele alınmaktadır. Political Science: An Introduction,Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros,Walter S. Jones, Prentice Hall,2002. Mete Tunçay, Batı da Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilgi Üni. Yayınları. ISL 251 Veri Toplama ve Değerlendirme (1+2) Dersin amacı öğrencilerin bir bilimsel araştırma sürecinde veri toplamalarına ve sayısal yöntemleri kullanarak toplanan verileri çözümlemelerine yardımcı olacak metotları öğretmektir. Bu kapsamda veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, yüzde ve oran hesaplamaları, orta değer ve dağılım ölçüleri öğretilmektedir. Meriç Öztürkcan, İstatistik, İstanbul:Maltepe Üni.Yayınları, AVR 361 Avrupa Bütünleşme Süreci (3+0) Bu ders, öğrencileri Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirmeyi ve kuramsal zeminindeki tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bütünleşmenin anlamı; federalizm, işlevselcilik ve yeni-işlevselciliğin Avrupa bütünleşmesine yaklaşımları; hükümetler arasıcılığın eleştirileri; konstrüktivizm ve yeni gelişmeler bu derste ele alınacak temel tartışmalardır. Beril Dedeoğlu (der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, Mette Eilstrup-Sangiovanni, Debates on European Integration, Palgrave, UK, SIY Yüzyıl Siyasi Tarihi (3+0) Öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Barış

8 Antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı Sonrası Geçici Barış Düzeni, Totaliter Rejimlerin Yükselişi, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Detant ve Soğuk Savaş Sonrası Dönem incelenir. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Yayınları, Ankara, 2006 UI 202 Uluslararası Politika (3+0) Bu ders kapsamında temel aktör olarak devlet ve uluslar arası sistemdeki yeri incelenmektedir. Ayrıca küreselleşme sorunları ve diğer uluslar arası aktörlerin gelişimine yer verilmektedir. Ders kitapları: Bruce Russett,Harvey Starr, Freeman, World Politics: The Menu For Choice, New York1996 Atila Eralp, Devlet ve Ötesi, İletişim, İstanbul, 2005 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, 2000, Istanbul Paul Viotti ve Mark V. Kauppi, International Relations Theory, Allyn and Bacon, Boston, 1999 UI 204 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (1+2) Ders, sosyal bilimleri gelişim tarihi, diğer bilim dalları ve formel disiplinler ile ilişkileri konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi ve nihayet sosyal bilimlerde bir araştırma yapma ve bunu sunma becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Ders kitapları: Doğan Özlem, Bilim Felsefesi (Ders Notları) II. Ve V. Bölümler, İnkılapYay. Cemal Yıldırım, Bilimin Anlamı ve Kapsamı (Birinci Kesim) Bilim Felsefesi (içinde), Remzi Kitabevi. EKO 252 Uluslararası İktisat (3+0) Uluslararası İktisatın iki temel alt başlığı, dış ticaretin bileşimini inceleyen Uluslararası Ticaret Teorisi ile devletin dış ticarete müdahalelerini konu alan Uluslararası Ticaret Politikasıdır. Bu alt başlıklar ekseninde dış ticaret teorileri ve bunların uygulanma alanları ile günümüzde dış ticaretin işleyişini kavramak hedeflenmektedir. Ders esnasında ülkeler arası mal ve hizmet akımlarının incelenmesi esastır. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının yanısıra ülkelerin neden dış ticaret yaptıkları, ticaretin serbestleştirilmesi, dünyadaki ticari birleşmeler ve dış denkleştirme mekanizmaları da ele alınır.

9 Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce, Remzi, 1984 HUK 252 Uluslararası Hukuk (3+0) Dersin amacı öğrencilerin güncel uluslararası hukuk tartışmalarını takip edebilmeleri için temel uluslararası hukuk kavramlarını vermektir. Bu çerçevede uluslararası hukuk, uluslararası hukukun özneleri, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun bağlayıcılığı gibi konular ele alınır. Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, Beta Yayınları,2007. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, UI 301 Uluslararası İlişkiler Kuramları I (3+0) Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler kuramları ile tanıştırmaktır. Derste uluslararası ilişkiler disiplinin temel bilgi kuramlarıyla ilişkisi, ilave olarak işbirliği ve çatışmayı açıklayan kuramlar ele alınır. Uluslararası ilişkilerde kuram sorunu, normativizm ve normatif kuramlar, analiz düzeyi ve analiz birimi tartışması, realizm ve neorealizm, jeopolitik ve globalist kuramlar incelenir. International Relations Theory:Realism,Pluralism,Globalism,, Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi Macmillan,New York1993 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Alfa Yayınları,2002 Atilla Eralp (der), Devlet, Sistem ve Kimlik, İletişim Yayınları, 1996 UI 303 Uluslararası Örgütler (3+0) Dersin amacı, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan küresel uluslararası örgütlerin işleyişi ile bu örgütlerin uluslararası sorunlar karşısında konumunun kavratılmasıdır. Bu sayede öğrencilerin uluslararası ilişkilerin çoğulcu yapısını daha iyi bir biçimde görebilmelerini sağlamak esastır. Ders kapsamında uluslararası alanda örgütlenmenin tarihsel gelişimi, Milletler Cemiyeti deneyimi, Birleşmiş Milletler in tarihsel gelişimi ve organları, Birleşmiş Milletler ile ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sorunlar ele alınır. Mehmet Hasgüler ve Mehmet B. Uludağ, Uluslararası Örgütler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2007.

10 SIY 301 Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı, Osmanlı nın toplumsal yapısını ve siyasal hayatının nasıl örgütlendiğini öğrencilere anlatmaktır. Özellikle Tanzimat sonrası gelişmeler daha ayrıntılı incelenecektir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi. Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları:2000. UI 302 Uluslararası İlişkiler Kuramları II (3+0) Uluslararası İlişkiler Kuramları I dersinde görülen kuramlara ek olarak işbirliğini açıklayan kuramlar öğretilir. Bu kapsamda plüralizm ve liberalizm, karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, uluslararası entegrasyon kuramları, çoktaraflılık ve uluslararası rejim kuramları işlenir. International Relations Theory:Realism,Pluralism,Globalism,, Paul R.Viotti, Mark V.Kauppi Macmillan,New York1993 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Alfa Yayınları,2002 Atilla Eralp (der), Devlet, Sistem ve Kimlik, İletişim Yayınları, 1996 UI 363 Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler (3+0) Bu derste, temel milliyetçilik kuramlarının öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. Kuramsal bilgilendirme ardından, milliyetçilik ile bağlantılı güncel uluslararası sorunlar tartışılacaktır. Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, Hill Yayınevi, Hobsbawn, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, SIY 302 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3-0-3) Bu ders kapsamında, siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları, siyasal sistemlerin karşılaştırılması, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem gibi konular işlenir.

11 Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, 5. Baskı, Kırlangıç Yayınevi, Ankara, Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, SIY 304 Türk Siyasal Hayatı (3+0) Bu dersin amacı Türk siyasal hayatını modernleşme bakımından analiz etmektir. Ders kapsamında siyasi modernleşmeden ne anlaşılacağı ve bu konudaki literatürün ana hatları anlatılır. Kalkınmanın iki unsuru olarak siyasi katılım ve bütünleşme kavramları açıklanır. Modern toplumlarda ortaya çıkan sorunlar ve krizler incelenir. Ders öğrencilere Türkiye ye özgü bir kavrayış verecek şekilde kronolojik bir düzenle işlenir. Bununla birlikte karşılaştırmalı bir yaklaşım da benimsenir. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi. Cemil Oktay, Siyaset Yazıları, Der Yayınları: Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları:2000. UI 401 Türk Dış Politikası I (3+0) Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. İlk dönem özellikle Cumhuriyet in kurulmasından 1990 a kadar gelen dönem ele alınacaktır. Şule Kut ve Gencer Özcan (ed)., En Uzun On Yıl: Türkiye de Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar,Boyut Yayınları,1998. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt 1 ve 2, İstanbul: İletişim Yayınları, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, Oral Sander, Türkiye nin Dış Politikası, Melek Fırat(der.), Ankara: İmge Kitabevi, UI 402 Türk Dış Politikası II (3+0) Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir. İkinci dönem 1990 dan günümüze uzanan gelişmeler ele alınacaktır. Şule Kut ve Gencer Özcan (ed)., En Uzun On Yıl: Türkiye de Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar,Boyut Yayınları,1998. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt 1 ve 2, İstanbul: İletişim Yayınları, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 1998.

12 2006. Oral Sander, Türkiye nin Dış Politikası, Melek Fırat(der.), Ankara: İmge Kitabevi, UI 400 Mezuniyet Projesi I (1+2) Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu hedefle öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapmasını hedefler. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu daki, Kafkaslar daki, Balkanlar daki, Orta Asya daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB nin dünya ile ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir. Öğrenciler seçtikleri konu doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanacaklardır. SEÇMELİ ALAN DERSLERİ SIY 361 Siyasal Modernleşme (3+0) Dersin amacı uygarlık tarihinin ilkel toplumlarından başlayıp, geçiş dönemi toplumlarından geçerek yüksek teknolojili sanayi toplumlarına ulaşan ve her safhada içinde bulunduğu üretim ilişkilerine uygun olarak yapısal ve kültürel özellikler gösteren modernleşme sürecini kavratmaktır. Siyasal kurumlarla toplum arasındaki etki-tepki ilişkisini bu modernleşme süreci bağlamında ele almaktır. Bu karşılıklı etkileşmeyi analiz eden çeşitli yaklaşımlar (makro, mikro ya da orta boy teoriler, çatışmacı ya da uyuşumcu toplum modelleri) ders esnasında işlenir. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. SIY 363 Demokrasi Teorisi (3+0) Dersin amacı, öğrencilerin demokrasinin anlamı ve güncel uygulamalardaki sınırları üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında demokrasinin anlamı, demokrasi kuramının tarihsel kökenleri (Atina demokrasisi, Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Karl Marx), güncel tartışmalar (seçkincilik, internet, çoğulculuk, üçüncü dalga) ele alınan başlıca konulardır.

13 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tunçer Karamustafaoğlu & Mehmet Turan, Yetkin Yayınları, Ankara, Demokrasi Nedir?, çev. Levent Köker, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, Samuel Huntington., 3. Dalga, Türk Demokrasi Vakfı, Kıta Yayınları, SIY 362 Türk Siyasal Düşüncesinin Evrimi (3+0) Dersin amacı Osmanlı dan günümüze Türk siyasal hayatının evriminde hâkim olmuş siyasal düşüncelerin ve düşünürlerin tanıtılmasıdır. Bu çerçevede Klasik Dönem Osmanlı Siyasal Düşüncesi, Tanzimat sonrası gelişmeler ele alınır. Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası -Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Serisi, Cilt 1, İletişim Yayınları:2001 Özellikle ilk dört makalesi Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri , Toplu Eserleri 1, İletişim Yayınları:1983 ( Değişik baskıları mevcuttur.) SIY 461 Emperyalizm Kuramları (3+0) Dersin amacı geçmişte uluslararası ilişkiler kuramları içinde yer almış, ancak Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla önemini yitirdiği iddia edilerek tasfiye edilmiş olan çeşitli emperyalizm kuramlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesidir. Öğrenciler bu dersle genelde emperyalizm kavramının, özelde ise çeşitli emperyalizm kuramlarının salt ideolojik araçlar mı yoksa özgün bir yöntem sunan bilimsel bir yaklaşım olup olmadığı; söz konusu emperyalizm kuramlarının neler olduğu; bu kuramların ortaya atıldıkları tarihsel koşullar içerisinde ve somut tarihsel örnekler bağlamında bilimsel olarak açıklayıcı olup olmadıkları; bu kuramların bugünkü dünya düzenini açıklamakta ne kadar yeterli olabildikleri; bugünün özgün koşulları içerisinde yeni/farklı emperyalizm kuramlarının üretilip üretilemeyeceği gibi konuları araştıracaklardır. David Harvey, Yeni Emperyalizm, Everest, SIY 462 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (3+0) Bu dersin amacı öğrencilerin siyaset bilimindeki feminist yaklaşımlarla tanışmalarını sağlamak ve toplumsal cinsiyetin siyasetteki etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır.

14 EKO 251 İktisadi Düşünce Tarihi (3+0) Dersin amacı toplumların ekonomik gelişim seyirleri ile iktisadi düşünce arasında paralellik kurarak iktisadi düşüncenin parametrelerini oluşturan kuramları incelemektir. Bu çerçevede erken dönem düşünürler, Merkantilizm, Fizyokratlar, Klasik ve Neo-Klasik Okul, Eleştirel Yaklaşımlar, Keynesyen ve Post-Keynesyen İktisat, Marksizm gibi iktisadi düşünce akımları ele alınmaktadır. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce, Remzi, 1984 SIY 464 Osmanlı Siyaset ve Diplomasi Metinlerinin Analizi (3+0) Osmanlı Devleti nin modern Avrupa diplomasisine dahil olma sürecini başlıca diplomasi metinleri aracılığıyla işlenmesi amaçlanmaktadır. Diplomasi Uygulamaları, Ad Hoc Diplomasi, Avrupa'da Sürekli Diplomasiye Geçiş ve Modern Diplomasinin Ortaya Çıkışı ve Farklı Türleri ele alınacaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 361 Sınıraşan Sular ve Uluslararası İlişkiler (3+0) Bu derste öğrencilerin ülke sınırlarını aşan sular konusundaki problemleri, kullanım, çatışma, işbirliği ve uluslararası hukuk bağlamında anlamaları amaçlanmaktadır. Dünyada sınıraşan sular problemi, uluslararası hukukta sınıraşan su kaynakları, sınıraşan su antlaşmaları, Fırat ve Dicle Nehirleri, Güneydoğu Anadolu Projesi, Barış Suyu Projesi irdelenecek belli başlı konulardır Sabahattin Şen, Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam Yayınları, İstanbul, HUK 251 İdare Hukuku (3+0) Öğrencilerin idare hukukunun temel kavramlarını öğrenmesini hedefleyen bu dersi Anayasa Hukuku (HUK 154) dersini başarıyla tamamlamış öğrenciler alabilmektedir. Bu ders kapsamında

15 İdari kuralların niteliği, idarenin yapısal anlamı, idareyi oluşturan kuruluşlar, idari faaliyetler ele alınmaktadır. Şeref Gözübüyük, İdare Hukuku, Turhan 2001 UI 362 Uluslararası Savaş ve Barış (3+0) Derste sanayi toplumlarının barışçı olacaklarını savunan Comte ve Spencer in tezlerinden itibaren savaş hakkında üretilen metinler inceleme konusu edilir. Keza Carl von Clausewitz in savaş kuramının modernleşme sürecinde nasıl değiştiği, topyekun savaş anlayışının 20.yy da ortaya çıkışı tartışma konuları arasındadır. Immanuel Kant, Ebedi Barış Teorisi, Seha Meray-Yavuz Abadan Çevirisi, Henry Kissinger, Diplomasi, İş Bankası Kültür Yayınları, Özellikle 3, 4, 7 ve 8. Bölümler Henry Kissinger, Amerika nın Dış Politika ya İhtiyacı Var mı?, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları:2002 Özellikle 7.Bölüm Barış ve Adalet Başlıklı UI 361 Kafkaslar ın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Soğuk Savaş sonrası dönemde Kafkaslardaki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik ve tarihsel çerçeve sunmaktır. Bu amaçla, bölge siyasetinde çatışma yaratan konulardan seçilen olaylar üzerinde bölgesel ve bölge dışı aktörlerin politikaları analiz edilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin ilk olarak bölge siyasetindeki güncel konuların tarihsel temelleri ve bölgesel ve küresel güçlerin bu konular çerçevesinde bölgede izledikleri politikaların ana özellikleri hakkında temel bir bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. İkinci olarak ise ders, öğrencileri çeşitli kavramsal araçlar ile donatarak bölgedeki güncel siyasi gelişmelere bakış açılarını genişletmeyi hedeflemektedir. Ali Faik Demir, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, Bağlam Yay. İstanbul, UI 461 Ortadoğu nun Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu derste öğrencilerin, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak, Ortadoğu daki güncel sorunları anlamaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Filistin sorunu, milliyetçilik, sivil toplumun sorunları, demokrasi ve militarizm, kadın hakları, terörizm ele alınacak başlıca konulardır.

16 Sabahattin Şen, Ortadoğu da İdeolojik Bunalım, Birey Yayınları, İstanbul, UI 463 Latin Amerika nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Latin Amerika daki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik, sosyolojik ve tarihsel çerçeveyi sunmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 465 Afrika nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere Afrika daki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik, sosyolojik ve tarihsel çerçeveyi sunmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 462 Amerikan Siyasal Sistemi ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere ABD nin siyasal sistemini tanıtmak ve bu sistemin dünya politikasına etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. UI 464 Rusya nın Siyasal ve Toplumsal Yapısı (3+0) Bu dersin amacı öğrencilere ABD nin siyasal sistemini tanıtmak ve bu sistemin dünya politikasına etkilerini tartışmaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır.

17 UI 466 İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması (3+0) Bu derste, öğrencilerin temel insan hakları metinlerinin ortaya çıkışı ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca insan haklarının gelişiminin uluslararası siyaseti nasıl etkilediği tartışılacaktır. Munci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi 1996 UI 468 Uluslararası Göç ve Sorunları (3+0) Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası göç olgusu üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Derste kitlesel dış göç hareketlerinin son elli yıl içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği incelenecektir. Bu inceleme sırasında, özellikle getto kavramı, uluslararası göçün ev sahibi ülkelerde sebep olduğu tartışmalar ve göçmen imajının değişimi ele alınacaktır. Mark Miller & Stephen Castles, Göçler Çağı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Nermin Abadan Unat, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, Bilgi Üniversitesi Yayınları, AVR 362 AB nin Kurumsal Yapısı (3+0) Bu ders öğrencilerin AB kurumları ile tanışmalarını amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Adalet Mahkemesi nin yapısı, işlevleri ve karar alma yöntemleri; Nice Antlaşması ve sonrası gelişmeler ile AB kurumlarının geçirdikleri değişim ele alınacaktır. Haluk Günuğur, Avrupa Birliği nin Hukuk Düzeni, EKO, Ankara, Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, USAK, Ankara, AVR 461 AB nin Dış İlişkileri (3+0) Bu ders kapsamında AB nin dış politikası ve dünyasa siyasetindeki yeri tartışılacaktır. Bu derse ilişkin materyaller öğretim üyesi tarafından ders yılı başında dağıtılacaktır. AVR 442 AB ve Türkiye (3+0) Türkiye nin Avrupa Toplulukları ile ilişkileri bu ders kapsamında incelenecektir.

18 Haluk Günuğur, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, EKO, Ankara, Aykut Çelebi, Avrupa: Halkları Siyasal Birliği, Metis, İstanbul, 2002.

DERS İÇERİKLERİ. Bu derste öğrencilere uygarlık süreci konusunda bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS İÇERİKLERİ. Bu derste öğrencilere uygarlık süreci konusunda bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. DERS İÇERİKLERİ SBU 101 Siyaset Bilimine Giriş I (3+0) Derste siyasi hayat ve düzen konularında öğrencilerin ilgili metinlerin müktesebatına sahip olarak kavramsal ve yöntemsel gerekler çerçevesinde bağımsız

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Tanımları BİRİNCİ YIL I. YARIYIL ULI101 Uluslararası İlişkilere Giriş (3,0) 5 AKTS Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını

Detaylı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Savaş ve Barış Okumaları PSIR 408 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Avrupa Siyasi Tarihi (IR505) Ders Detayları

Avrupa Siyasi Tarihi (IR505) Ders Detayları Avrupa Siyasi Tarihi (IR505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Siyasi Tarihi IR505 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi UI501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Dünden Bugüne Diplomasi (UI503) Ders Detayları

Dünden Bugüne Diplomasi (UI503) Ders Detayları Dünden Bugüne Diplomasi (UI503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünden Bugüne Diplomasi UI503 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Siyasi Tarih (UI504) Ders Detayları

Siyasi Tarih (UI504) Ders Detayları Siyasi Tarih (UI504) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Tarih UI504 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR 302 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Adı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Dersin Kodu 1303302 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Seçmeli Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Lisans Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Seçmeli

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU LER İN ADI Z/S T U TOP KREDİ ECTS SBKY593 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z - - - - - SBKY591 SEMİNER-I Z - - -

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Politikaya Giriş. POLS 201 Güz Yok.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Politikaya Giriş. POLS 201 Güz Yok. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Politikaya Giriş POLS 201 Güz 3 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Düşünce Tarihi PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Tarihi PSIR 441 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Tarihi ECON 204T (IKT 125) Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları

Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları Uluslararası İktisat I (IKT 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası İktisat I IKT 313 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğr. Gör. Barış Alpaslan

Öğr. Gör. Barış Alpaslan Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Matematik I Dersin Kodu ECO 05/04 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Avrupa Siyasi Tarihi II (INT 214) Ders Detayları

Avrupa Siyasi Tarihi II (INT 214) Ders Detayları Avrupa Siyasi Tarihi II (INT 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Siyasi Tarihi II INT 214 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

Matematiksel İktisat (ECON 213) Ders Detayları

Matematiksel İktisat (ECON 213) Ders Detayları Matematiksel İktisat (ECON 213) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel İktisat Ders Kodu ECON 213 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 102 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 23.02.2017 tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 Tablo 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS BBM 101 Programlamaya

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ I Ders No : 0020120004 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları

İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları İktisada Giriş I (ECON 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş I ECON 101 Güz 3 0 0 3 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları

Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Matematiksel Analiz (MATH101T) Ders Detayları Ders Adı Matematiksel Analiz Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati MATH101T Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 04 OCAK PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ İNG101 İNGİLİZCE I PSK Okt. Esra CAN İŞL 305 MALİYET

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim II (ECON 430T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim II ECON 430T Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler PSIR 221 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları

İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları İktisatta Pratik Eğitim I (ECON 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisatta Pratik Eğitim I ECON 429 Her İkisi 1 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Dünden Bugüne Ortadoğu (UI506) Ders Detayları

Dünden Bugüne Ortadoğu (UI506) Ders Detayları Dünden Bugüne Ortadoğu (UI506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünden Bugüne Ortadoğu UI506 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı