Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h"

Transkript

1 e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis Levent Ediz, İbhim Tekeoğlu Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon AD. Vn, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmnın mcı 6 ylık dönemde diz osteotitli hstld kolşisinin semptom modifiye edici etkisinin olup olmdığını ştımk idi. Geeç ve Yöntem: yşlı sınd, 52 kdın, 22 ekek toplm 74 pime diz osteotitli olgu çlışmy lındı. Olgul ndomize olk 6 y boyunc tek bşın 3000 mg/gün psetmol y d 3000 mg/gün psetmol ve 1.5 g/gün kolşisin lmk üzee iki gub yıldı. 6 y sonund tkibi ypılmyn 5 kdın ve 4 ekek hst çlışm dışı tutuldu. Hiçbi hst ilç yn etkileinden dolyı çlışmyı tek etmedi. Bulgul: İki gubun kendi içleinde tedvi öncesine (tö) göe, vizit 1 (v1-tedvinin bşlngıcındn sonki 1,5. Ay), vizit 2 (v2- tedvinin bşlngıcındn sonki 3. Ay), vizit 3 (v3-tedvinin bşlngıcındn sonki 4,5. Ay) ve vizit 4 (v4-tedvinin bşlngıcındn sonki 6. Ay) sınd Westen Ontio nd McMste Univesity (WOMAC) Osteotit skolı ve Visul Anlog Scle (VAS) skolınd pied t test ile ypıln kşılştımd; he iki gupt tö değelei ile v1, v2, v3, v4 değelei sınd isttistiksel nlmlı bi düşüş (p<0.001) vdı. Bud hem psetmol hemde kolşisin+psetmol ün diz osteotitinde isttistiksel olk nlmlı deecede tedvi etkinliğinin olduğunu göstemektedi. He iki gup sınd ypıln bğımsız gupl için student t test kolşisin lehine WOMAC ğı, sbh tutukluğu ve fonksiyonel indekslei ile VAS skolınd isttistiksel olk nlmlı deecede fk göstedi (p<0.05). Bu fk v2 ve v3 te dh beligin idi (p<0.001). Hem Kolşisin hemde Psetmol çok iyi tolee edildi. Hiçbi guptki hiçbi hst ciddi lbotu nomllik göstemedi. Hiçbi hst ilç yn etkileinden dolyı çlışmyı tek etmedi. Kolşisin gubundki Hebeden nodüllei oln bi kdın hstd Hebeden nodülleinin kybolduğu gözlendi. Sonuç: 3000 mg/gün psetmol dozu ve 3000 mg/gün psetmol e 1,5 g/ gün kolşisin eklenmesi diz osteotitli hstld çok iyi tolee edilmekte ve yeteli semptom kontolü sğlmktdı. Anck psetmole kolşisin eklenmesi isttistiksel olk nlmlı deecede dh iyi semptom kontolü sğlmktdı. Bu d osteotitte kolşisinin muhtemel semptom vey hstlık modifiye edici etkisini gösteebili. Bunu oty koymk için osteotitte uzun dönem dyolojik ve lbotu çlışml ihtiyç vdı. Abstct Aim: The im of this study ws to investigte nd evlute symptom modifying effects of colchicine in ptients with pimy knee osteothitis ove 6- month peiod. Mteil nd Method: Totl 74 cses with pimy knee osteothitis (between yes old, 52 femle, 22 mle) included the study. Ptients ssigned ndomly into two goups to eceive cetminophen 3000 mg/dy o cetminophen 3000 mg/dy plus colchicine 1.5 g/dy fo six months. 5 femle nd 4 mle ptients withdew the study becuse of lost to follow up fte six month tetment. No ptient discontinued the study becuse of dug dvese effects. Result: When comped with pied t test, befoe thepy (bt) WOMAC scoes nd VAS scoes vesus visit 1 (v1-1,5. month fte initition of thepy), visit 2 (v2-3. month fte initition of thepy), visit 3 (v3-4,5. month fte initition of thepy), nd visit 4 (v4-6. month fte initition of thepy) WOMAC scoes nd VAS scoes, thee ws sttisticlly significnt decese of scoes (p<0.001). This men both cetminophen nd cetminophen plus colchicine is effective in the tetment of knee osteothitis. When two goups comped ech othe with impied student t test, WOMAC pin, moning stiffness nd functionl scoes nd VAS scoes showed significnt decese in the colchicine goup vesus cetminophen goup (p<0.05). This decese ws moe ppent in v2 nd v3 WOMAC nd VAS scoes (p<0.001). Both colchicine nd cetminophen ws well toleted. No seious lbotoy bnomlity ws noted in eithe goup. No ptient withdew becuse of ny dug elted dvese events. Discussion: Both cetminophen 3000 mg/dy nd 3000 mg cetminophen plus 1,5 g/dy colchicine is effective in the tetment of ptients with knee osteothitis. But the ddition of colchicine to cetminophen poduced significntly gete symptomtic benefit t v1, v2, v3,v4 thn cetminophen lone. This my show pobble disese modifying effect of colchicine in osteothitis which equie futhe long peiod lbotoy nd diologic investigtions. Anht Kelimele Diz Osteotiti; Kolşisin; Tedvi Keywods Knee Osteothitis; Colchicine; Tetment DOI: /JCAM. 563 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(1):63-7 Coesponding Autho: Levent Ediz, Yuzuncu Yil Univesity, Medicl Fculty, Deptment of Physicl Medicine nd Rehbilittion, Vn, Tukey. T..: ; F.: E-Mil: 1 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 63

2 Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis Giiş Osteotit, kemikteki değişikliklele ilişkili ktiljın dejenesyonuyl kkteize ileleyici, konik, dejenetif bi eklem hstlığıdı [1]. Bu nedenle hstlığın seyini değiştien vey yvşltn hstlık modifiye edici vey semptom modifiye edici etkilei oln ilçlın geliştiilmesi son yılld hız kznmıştı [1]. OA de genellikle, hfif deecede sinoviyl inflmsyon mevcuttu ve klsiyum piofosft ve ptit kistllei sıklıkl vdı. OA deki son ptolojik süeç, ktiljın kybıyl sonuçlnn, eklem ktilj sentezi ve degedsyonu sındki bi dengesizlikti [2]. Kistlle hlen bu süeçte tnımlnmmış bi ol üstlenile. İlei OA de sinoviyl sıvı incelendiğinde bi vey iki kistl tipi yüksek onld göülü [3]. Bu kistlle OA deki diz effüzyonlu tüm hstlın %60 kdınd bulunmkt ve gde 4 OA lı hstlın %100 ünde tespit edilmektedi. Milwukee omuz sendomu gibi büyük bi eklemdeki destüktif OA d hstlın %100 ünde klsiyum kistllei göülmüştü [1-3]. Klsiyum içeen kistlle destüktif eklem değişiklikleinden önce oty çıkbili vey onu tkip edebili. Kistlle, doku dejenesyonun pime vey sekonde, osteotitik süeci hızlndıı. Semptomlın kötüleşmesinde kistllein olü iki meknizm ile olbilmektedi. İlk olk klsiyum içeen kistlle diekt yolk ile fiboblst benzei sinovisitlei ktive edeek TGF-bet, metllopoteinz ve postglndin sentezini ve mitogenezi uyk tiküle ktilj dejenesyonun neden olu. Pkin yolkt ise monosit ve mkofjl tfındn fgosite edilen kistlle sitokinlein (IL-1, TNF-lf, IL-6, TGF-bet) ve lizozoml enzimlein slınımın yol çk kondositleden metllopoteinz, postglndin sentezi ve mitogenezi bşltk tiküle doku dejenesyonun yol ç [1-4]. Metllopoteinzl osteotitteki kıkıdk dejenesyonund kitik bi ol üstlenile. Kistl uyımı ile oty çıkn TGF-bet osteotitteki osteofit oluşumundn soumludu [1-5]. Bi çlışmd bşlngıçt kistl tespit edilemeyen eken eve OA d ileiki yldki spisyond kistl tespit edildiği gösteilmişti. Kolşisin, kut gut ve psödoguttki kistl cılı inflmsyonun pofilksi ve tedvisinde kullnıln eski bi ilçtı. Bi mikotübül ntgonisti olk noml mikotübül ssemblysi vey elongsyonu ile sonuçlnn tubulin polimeizsyonunu inhibe ede. Antiinflmtu etkilei bşlıc ntimitotik özelikleine ve nötofil ve monosit kemotksisinin bozulmsın bğlıdı. Diğe etkilei, lizozoml enzim ve mediytö slınım inhibisyonu, nti postnoidlein tmış slınımı ve tmış camp seviyeleidi [4]. Ayıc gecikmiş tip hipesensitiviteyi ve mixed lenfosit cevbını inhibe ede. Ek olk son çlışml TNF-lf eseptöü ve bikç hüce dezyon/yüzey molekülleinin expesyonu üzeine immünomodültö ktiviteleini göstemişti. Ayıc osteotitteki osteofit oluşumundn soumlu oln TGF-bet nın dokud expesyonunu önlemektedi. KOAH lı hstld mfizem oluşumundn d soumlu oln bi doku metllopoteinz oln ve osteotitteki kıkıdk dejenesyonundn soumlu oln MMP-8 i (Elstz) inhibe etmektedi [2]. Bilindiği gibi bu molekülle inflmsyonun olduğu bölgede ifde edili ve inflmsyon seyi esnsınd indüklenile. OA geleneksel olk çok hfif inflmsyonun eşlik ettiği bi hstlık olk bilinmektedi, nck kut levlenmele ilei OA seyinde bi komponent olk kbul edilmektedi. OA deki inflmsyon sıklıkl klsiyum içeen kistllein vlığın sekondedi. Klsiyum içeen kistlle muhtemelen bi ç-kp fenomeni olk değil hstlığın seyinde tık bi komponent olk kbul edilmektedi. Klsiyum içeen kistlle OA de sıklıkl göüldüğü ve kolşisininde klsiyum içeen kistlle ile oluşn inflmsyond [psödogut] ylı olduğu gösteildiğinden OA li hstld diekt osteotit ptogenezine yönelik olk kolşisinin semptom modifiye edici vey hstlık modifiye edici etkilei olbileceği söylenebili [1-5]. Kolşisin uzun yılldı biçok endiksyonl için kullnılmkt oln güvenli ve ucuz bi ilçtı. Osteotitte yeni geliştiilmeye çlışıln ve piysy süülen Diceein gibi bi çok phlı ve uzun dönem yn etkilei oty konmmış semptom vey ypısl modifiye edici jnl iyi bi ltentif olbili. Bu çlışmdki mcımız; Osteotit etyoptogenezine yönelik olk diz osteotitli hstld psetmole, ucuz ve güvenili bi ilç oln kolşisin eklenmesinin 6 ylık dönemde semptom modifiye edici etkileinin olup olmdığını oty koymk idi. Geeç ve Yöntem Nisn 2002-Ock 2003 tihlei sınd Yüzüncü Yıl Ünivesitesi (YYÜ) Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon polikliniğine bşvun ve/vey kliniğine ytııln yşlı sınd, 1986 (ACR) diz osteotiti kiteleini kşılyn pime diz OA oln 52 kdın, 22 ekek hst toplm 74 olgu çlışmy lındı. Tüm olgulın yş, boy ve kilolı kydedileek, vücut kitle indekslei (VKİ) hesplndı. Ayıc bütün olgulın hemogm, sedimentsyon, çlık kn şekei, üe, ketinin, üik sit, ALT, AST, ALP, CRP, RF, ASO, Busell, Heptit titeleine çlışm öncesi 3. y ve 6. y [çlışm sonsı] bkıldı. RA vey diğe /immünolojik hstlıkl, enl/ heptik hstlıklın klinik, lbotuv vey dyolojik knıtı oln hstl, kolşisine llejisi oln vey kolşisin kullnımının kontendike olduğu hstl, sekonde osteotit nedeni oln hstl çlışm dışı tutuldu. Tüm hstld RF negtif, seum üik sit < 6 mg/dl, totl WBC>4000/mm3, seum ketinin < 1.3 mg/dl ve ALT ve AST < 45 ünite/lite idi. Tüm hstl ot deecede ğı semptomtik OA hstsı idi. Fizik bkıd dizlede efüzyon, ısı tışı, plpsyonl diz medil ve ltelinde ğı, eklem heket çıklığı, yıntılı menisküs muyenesi, ÖÇB, AÇB, ltel bğ muyenelei ypıldı. Tüm hstlın eklem heket çıklıklı stndt goniomete kullnılk ölçüldü. Sbh setliği, şikyetlein süesi, tvm öyküsü, ğının şiddeti sogulndı. Ağının şiddeti 10 cm lik VAS (Visul Anlog Scle) kullnılk değelendiildi. Ayıc bütün olgul WOMAC (The Westen Ontoio nd Mc Mste Univesity Osteothitis Index) indeksinin soulını içeen bi fom dolduuldu. Bu indeks diz ve klç osteotitinin deecesini değelendimek için geliştiilmişti. Klinometik çlışmld WOMAC ın yüksek sensitivite ve spesifitesi vlidsyon çlışmlı ile gösteilmişti. WOMAC hstnın kendisinin cevpldığı tutukluk (eklem ktılığı), ğı ve fiziksel fonksiyonlı boyutlınd toplm 24 soudn oluşu. He boyut ltınd toplm pun hesplnı. Womc punlı 0-4 (en iyi-en kötü) sınd hesplnı. Totl WOMAC skolı minimum 35 idi. Bşlngıç WOMAC skolı hstl ol 2 günlük psetmol ldıktn son kydedildi. Çlışmd WOMAC sklsı 0-4 sı liket sklsı üzeine kydedildi. Bu skld 0 = ğı yok / kısıtlılık yok, 1= Hfif ğı /kısıtlılık, 2=ot deecede ğı / kısıtlılık, 3=şiddetli ğı/kısıtlılık, 4=çok şiddetli ğı/kısıtlılık. WOMAC üç yı indeksten oluşmktdı. Bunl WOMAC ğı indeksi, WOMAC sbh ve gün içindeki eklem setliği indeksi, WOMAC fonksiyonel indeksidi. Çlışmy lınn tüm hstld AP ve ltel diz dyogfilei çekildi. Osteofit, eklem lığınd dlm, subkondl skleoz, kistik oluşuml ve defomitele çısındn değelendiildi. Gfile epidemiyolojik çlışmld en sık kullnıln ve en iyi klsifiksyon metodu oln Kellgen-Lwence dyolojik diz OA 2 64 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis eveleme sklsı kullnılk dyolojik eveleme ypıldı. Çlışmy ktılnl çlışm hkkınd bilgi veildi ve gönüllü ktılım fomu imzltıldı. YYÜ Tıp Fkültesi Etik Kuulu çlışm potokolünü kbul etti. Tüm hstl yzılı bi bilgilendime fomu veildi. Sinovyl sıvı, ilei deecede ğı diz tutulumlu hstld septik koşull dikkt edileek, eğe hstd sinovyl sıvı ve hfif ısı tışı mevcut ise, spie edildi. Yn etkile yeni poblemle için çık bi fomt üzeinde kydedildi. Hstl ndomize olk günde üç kez kolşisin (1.5g/gün) tı günde üç kez (3000 mg/gün) psetmol vey ylnızc günde 3000 mg/gün psetmol lmk üzee iki gub yıldı. Diğe NSAID le, tmdol ve kotikosteoidle ile bilikte tedviye izin veilmedi. Hstl he 45 günde bi kez kontole çğılk WOMAC, VAS skllı kydedildi, tm bi fizik muyene ve diz fizik muyenesi ypıldı. Yn etkile yönünden yıc değelendime ypıldı. Altıncı y sonund (4. Kontol) çlışm sonlndııldı. İsttistiksel hesplml Micosoft Windows SPSS 10.0 (sttisticl pckge of socil sciences) pket pogmınd ypıldı. Gup içi tedvi öncesi ve sonsı etkinliğin kşılştıılmsınd pied t test kullnıldı. P<0.05 değelei nlmlı olk kbul edildi. Gupl sı tedvi etkinlikleinin kşılştıılmsınd bğımsız gupl için student t test kullnıldı. P<0.05 değelei nlmlı olk kbul edildi. Bulgul Nisn 2002-Ock 2003 tihlei sınd Yüzüncü Yıl Ünivesitesi (YYÜ) Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon Anbilim Dlı polikliniğine bşvun ve/vey kliniğine ytııln yşlı sınd, 1986 (ACR) diz osteotiti kiteleini kşılyn pime diz OA oln 52 kdın, 22 ekek hst toplm 74 olgu çlışmy lındı. 6. y sonund tkibi ypılmyn 5 kdın, 4 ekek hst çlışm dışı tutuldu. Tblo 1 de çlışmyı tmmlyn 47 kdın ve 18 ekek hstnın (toplm 65) demogfik özelliklei gösteilmişti. Çlışmy lınn populsyonun %77.8 ini (n=47) pedominnt olk kdınl oluştuuyodu. Otlm yş kolşisin gubund , psetmol gubund idi. Otlm hstlık süesi, kolşisin gubund yıl, psetmol gubund yıl idi. Bşlngıç demogfik, dyolojik, biyokimysl ve klinik değelendime pmetelei (WOMAC ve VAS) iki gup sınd isttistiksel olk nlmlı bi fklılık göstemedi (p>0.05). Altmışbeş hstnın ikisinde dyolojik kondoklsinosiz tespit edildi. Anck bunlın hiçbiinde pime CPPD kistl depo hstlığını düşündüecek disek, el bileği, omuz, metkpoflngel eklem tutulumu yoktu. 3 hstnın (Kolşisin gubu n=2, Psetmol gubu n=)] 4 dizinde inflmsyon bulgulı vdı ve spie edildi. Bu hstl çlışm dışı tutulup student t test ypıldığınd yine VAS ve WOMAC skolınd nlmlı deecede kolşisin gubu lehine fklılık vdı. Kellgen-Lwence dyolojik evelemesinde hstlın gupl sı dğılımınd isttistiksel olk nlmlı bi fk yoktu (p>0.05) (Şekil 1). İki gubun kendi içleinde tedvi öncesine (tö) göe, vizit 1(v1-1,5. Ay), vizit 2 (v2-3. Ay), vizit 3 (v3-4,5. Ay) ve vizit 4 (v4-6. Ay) sınd WOMAC ve VAS skolınd ypıln kşılştımd; he iki gupt tö değelei ile v1, v2, v3, v4 değelei sınd isttistiksel nlmlı bi düşüş (p<0.001) vdı. Bud hem psetmol hemde kolşisin+psetmolün diz osteotitinde isttistiksel olk nlmlı deecede tedvi etkinliğinin olduğunu göstemektedi. He iki gup sınd ypıln bğımsız gupl için student t test kolşisin lehine WOM- 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine AC ğı ve fonksiyonel indekslei ile VAS skolınd isttistiksel olk nlmlı deecede fk göstedi (p<0.05). Bu fk v2 ve v3 te dh beligin idi (p<0.001). Özellikle WOMAC sbh tutukluğu indeksinde tüm vizitlede kolşisin gubu psetmol gubun göe ilei deecede nlmlı düzelme sğldı (p<0.001). Şekil 2 de gupl sı WOMAC ğı, sbh tutukluğu, fonksiyonel indekslei değişimi gfik olk gösteilmişti. Kolşisin ve Psetmol genel nlmd çok iyi tolee edildi. Tblo 1. Çlışmy lınn hstlın demogfik ve bzı klinik, lbotu özelliklei Şekil 1. Kellgen-Lwence evelemesine göe hstlın dğılımının gfikle gösteilmesi Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 65 Şekil 2. Gupl sı WOMAC ğı, sbh tutukluğu, fonksiyonel indekslei değişiminin gfik olk gösteilişi

4 Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis Kolşisin gubund en sık bildiilen yn etkile dispepsi, kın ğısı ve diye idi (33 hstnın 5 inde). Anck bu şikyetle genellikle hfif idi ve ilcı kesecek vey ek tedviye ihtiyç duyulck deecede değildi. Psetmol gubund ise en sık gözlenen şikyet gene hfif deecede dispepsi oldu (32 hstnın 3 ünde). Hiçbi hst ilç yn etkileinden dolyı tedviyi kesmedi. Hiçbi gupt ciddi lbotu nomlliklei gelişmedi. Kolşisin gubundki tek Hebeden nodüllei oln 50 yşındki bi kdın hstd Hebeden nodülleinin kybolduğu gözlendi. Sonuç Bu çlışmd 6 ylık dönemde diz OA li hstld psetmole kolşisinin eklenmesi ot deecede ğı OA li hstld dh iyi semptom kontolü ile sonuçlndı. Kolşisin gubund dh fzl hst WOMAC ve VAS değişkenleinde nlmlı deecede dh yüksek ond cevp vedi. 3 hstnın 4 dizi spie edildi. Diz eklemi spisyonu eklem sıvısındn kistllein uzklştıılmsı vey plsebo etkisi ile semptomlın zlmsın neden olbili. Sinoviyl spisyondn son oluşn semptom modifiksyonunun deecesi bilinmemektedi. Anck bi yyınd eklem lvjı ile ylı etkile bildiilmişti [5]. Eklem lvjı ypıln hst syısının z olmsı ve he iki gupt dğılmsı (n=2, n=1) sonuçlı nlmlı deecede etkilemiş olmsı olsı değildi. Bu hstl çlışm dışı tutulup student t test ypıldığınd yine VAS ve WOMAC skolınd nlmlı deecede kolşisin gubu lehine fklılık vdı. Kolşisin dozu iyi tolee edildi ve psetmol gubu ile kıyslndığınd hehngi nlmlı bi tış göstemedi. Çlışmmızd gözlenen kolşisine bu tolens, kıs vey uzun dönem kolşisin uygulnımı ile gözlenen toksisite ile koele idi [6]. Pime CPPD kistl depozisyonu hstlığınd [psödogut] eklem tutulum şekli sıklıkl klinik olk pime OA den fklıdı. Disek, el bileği, omuz ve MCP eklemlein tutulumu psödogut şüphesini ttıı [2]. Bu çlışmd hstl Diz OA için ACR kiteleini ttmin edici şekilde doldun populsyondn seçildi. Ayıc hiçbi hstd OA için tipik eklem tutulumu yoktu. Klsiyum piofosft dihidt ve temel klsiyum fosft kistlleinide içeen klsiyum kistllei pime OA d oldukç yygındı. Süpiz olmyk, Osteotit ve kistl toptisi sıklıkl bilikte bulunul. Budki sou osteotitte klsiyum kistlleinin osteotitin nedenimi yoks osteotitin pogesyonun ktkıd bulunn bi etkenmi olduğudu. Bu souy cevbı sınılyn ve yvşltn klsiyum kistllei ve osteotit sındki ilişkiyi nlmmızı kısıtlyn hem osteotit hemde klsiyum kistl titinin ptogenezi hkkındki sınılı bilgimiz ve klsiyum kistlleini doğu olk tespit etmedeki sınılı kbiliyetimizdi. Anck osteotitte klsiyum kistlleinin önemli olü olduğunu destekleyen klinik ve lbotu çlışmlı mevcuttu [2,3]. Bi çlışmd bu kistllein çeşitli boyutld elekton mikoskopu ile diz OA lı 12 hstnın 11 inde v olduğu, hlbuki 5 RA lı hstnın sdece 1 inde tespit edildiği bildiilmişti [7]. Yzl bu nedenle osteotitte kistllein bi ç-kp fenomeni olk değil süekli v oln bi ptoloji olduğu knısın vmışldı. Diz OA inde polize ışık mikoskopu ile SF incelemeleinde ypıln çlışmld otlm olk %40-60 onınd kistle stlnmıştı ve yıc bşlngıçt kistl tespit edilmeyen olgulın yklşık olk %60 ınd ilei evelede kistl tespit edildiği bildiilmişti [8,9]. İki çlışmd hstlın büyük çoğunluğund bildiilmişti [9,10]. Semptomlın kötüleşmesinde kistllein olü iki yolk ile olbilmektedi. İlk olk klsiyum içeen kistlle diekt yolk ile fiboblst benzei sinovisitlei ktive edeek metllopoteinz ve postglndin sentezini ve mitogenezi uyk tiküle ktilj dejenesyonun neden olu. Pkin yolkt ise monosit ve mkofjl tfındn fgosite edilen kistlle sitokinlein (IL-1, TNF-lf, IL-6) ve lizozoml enzimlein slınımın yol çk kondositleden metllopoteinz, postglndin sentezi ve mitogenezi bşltk tiküle doku dejenesyonun yol ç [11]. Psödogutt kolşisinin kut etkilei kut gutt olduğu kd değildi. Konik gut ve psödogutt kolşisinin kullnımı eküen kut tklın önlenmesi için öneilmektedi. OA de kolşisinin etkili olm nedeni kistl cılı kut levlenmelei önlemesi hipotezine dynmktdı. Hlbuki bu çlışmd bşlngıçt inflmsyonu olmyn hstl kolşisinden ylnmıştı. Bunun içindi ki fklı meknizml OA teki etkisinden soumlu olbili. İlginç olk kolşisinin KOAH lı hstld bi mtiks metllo poteinz (MMP) oln elstzı inhibe ettiği ve bu yoll sigyı bıkn kişilede mfizen ileleyişini önleyici etkisi olduğu gösteilmişti [12]. OA nın dejenetif süecinde MMP le kilit ol oyndığı geçeği çıktı. Çeşitli MMP le üzeine kolşisinin etkisi pedominnt meknizm olbili [6,7]. Bunun için ilei çlışml geeksinim vdı. Bu çlışmd kolşisine gözlenen cevptki yvş pogesif tıştn bu meknizm soumlu olbili. Klsiyum içeen miko kistlle diz osteotitli hstlın %90 inde gösteiliken RA lı hstlın nck %20 sinde tespit edilmişti. Ayıc Diz OA SF de fibil %100 hstd tespit edilmişti. Kolljenz 1(MMP1) ve sitomelisinin (MMP3) temel klsiyum fosft kistli ile indüksiyonu sonucu seviyeleinin invito ttığı [fiboblst kültüleinde] gösteilmişti [13]. Ayıc bu kistlle MMP-8 i de indüklele [14]. Ayıc kistlle in vito tiküle kondositlede MMP13 ü ktive ettiği bildiilmişti [15]. Gene McCthy ve k. nın [16] bi ştımsınd MMP9 un bu kistlle tfındn indüklendiğini göstemektedi. Çok ilginç olk bi çlışmd bu kistllein MMP sentezini indüklemesi için fgosite olmlı geektiğini göstemişti [17]. Bu Kolşisin in çlışmmızd etkili olm nedenini çıklybilen kitik bi nokt olbili. Çünkü kolşisin mitogenezi inhibe etmektedi. Ayıc TNF-lf ve IL-1 bu kistlle ile sinejistik olk MMP lein slınımını tıdığı ve kistllein TIMP (tissue inhibitos of MMPs) slınımını inhibe ettiği bildiilmişti [18]. OA dki inflmsyon sıklıkl klsiyum içeen kistllein vlığın sekondedi. Klsiyum içeen kistlle muhtemelen bi ç-kp fenomeni olk değil hstlığın seyinde tık bi komponent olk kbul edilmektedi [2]. Ds ve k. [19] tfındn ypıln ndomize ve plsebo kontollü bi çlışmd nimesulid e kolşisinin eklenmesinin 5 ylık dönemde diz osteotitli hstld plsebo ile kıyslndığınd nlmlı deecede WOMAC ve VAS skolınd iyileşme sğldığı ve çok iyi tolee edildiği gösteilmişti. Bu çlışmd bi selektif COX 2 inhibitö oln nimesulid kullnılmıştı. Bizim çlışmmızd kolşisinin etkisini gölgelememesi için sntl etkili bi nljezik oln psetmolü tecih ettik. Yine Ds ve k. [20] tfındn ypıln ndomize plsebo kontollü bi çlışmd inflmsyonlu diz OA lı hstld inttiküle steoid ve pioksikm 1 g. kolşisin eklenmesinin plsebo eklenmesine göe nlmlı deecede dh yüksek semptomtik y sğldığı gösteilmişti. OA lı hstld Psetmol ile ypılmış klinik çlışml hem kıs hemde uzun dönemde iyi semptom kontolü ve iyi tolee edildiğini göstemişti. Willims ve k. [21] yptığı 2 yıllık, n Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis domize, çift kö, plsebo kontollü, çok mekezli bi çlışmd 2600 mg/gün psetmol 750 mg/gün npoksen ile diz OA lı hstld kşılştıılmış ve iki tedvi ejiminin benze etkinlikte olduğu bulunmuştu. Bdley ve k. [22] yptığı 4 hftlık, ndomize, çift kö, plsebo kontollü bi çlışmd 4000 mg/ gün psetmol, 1200 mg/gün vey 2400 mg/gün ibupofen ile kşılştıılmış ve benze etkinlikte olduklı bulunmuştu. OA lı hstlın tedvisinde setminofenin [psetmol] olünü ndomize kontollü çlışmlı deleyeek inceleyen bi çlışmd hfif ve ot deeceli ğısı oln diz OA lı hstld 4000 mg setminofenin yeteli semptom kontolü sğldığını, iyi tolee edildiğini ve yn etkileinin ve tedvi mliyetinin geleneksel NSAID lee göe dh z olduğunu göstemişledi [23]. Bizim çlışmmızdd tek bşın 3000 mg setminofen 6 ylık dönemde yeteli semptom kontolü sğldı ve iyi tolee edildi. Ayıc kolşisin gubundki bi kdın hstmızd Hebeden nodülleinin [HN] geilediğini tespit ettik. Hstmızın üik sit seviyelei noml idi ve gut düşündüecek bi bulgusu yoktu. Hstmız 5 yıldı menpozd idi ve Hebeden nodüllei 3 yıldı mevcuttu. Hebeden nodüllei tipik olk hipetofik tit ile ilişkilidi. Bununl bilikte ykın bi çlışmd Hebeden nodülleinin vlığı ile dyogfik olk gözlenen immtü DIP osteofitlein vlığı sındki koelsyon olsılığını ştımışl ve HN vlığı ile dyogfik DIP osteofit vlığı sınd zyıf bi koelsyon bulmuşldı[24]. Bud bu iki ntitenin he zmn ynı ntite olmdığını göstemektedi. Hebeden nodülleinin histoptolojik doğsı hkkınd litetüde henüz bi bilgi yoktu [25]. Hebeden nodüllei el osteotiti, tvmtik injüile, gut tofüslei, psöitik tit, omtoid tit, menpoz ile ilişkili olbili. Bi çlışmd [26] gut geliştien Hebeden nodüllü ve osteotitli 5 hst tiflenmişti. Bu olgulın tümü el DIF eklemlei tutn gut vklı olduğunu ve bunlın 3 ünde ypıln eklem spisyonund negtif çift kıılm gösteen kistllein v olduğunu ve bundn dolyı gut un HN ile ilişkili olduğunu bildimişledi. Bizim hstmızd gözlediğimiz kolşisinin HN boyutunu küçültmedeki bu etkisi için ndomize plsebo kontollü çlışml ihtiyç vdı. Kolşisinin bu etkisi TGF-Bet üzeinden olmuş olbili. TGF-bet bilinen en güçlü CPPD kistlleinin iyonik olmyn bileşeni gibi heket eden hüce dışındki inognik piofosftın kıkıdk şekillendiici uynıdı [27]. Bundn bşk, TGF bet kondositle tfındn oluştuuln tiküle kıkıdk kbcıklının minelizsyon kpsitesini tımktdı. Bu kbcıkl kıkıdk mtiksindeki kistl oluşumund lokl ye olk işlev göebilmektedi [28]. Bundn bşk, TGF-bet nın etkisi kendi eseptöünde bloke edilince, osteofit oluşumu d zlmıştı [29]. Tüm bu çlışml kolşisinin uzun dönemde OA deki osteofit oluşumunu önleyebileceğini düşündümektedi. Bunun için OA de uzun dönem dyolojik çlışml ihtiyç vdı. Kolşisinin çlışmmızdki diz osteotitli hstldki bu etkisi TGF-bet ekspesyon inhibisyonundn kynklnıyo olbili. İnsn fiboblst hüceleinde BCP kistlleinin indüklediği mitojenezis için kistl endositozu ve fgolizozomlın sit otmd çözünmesi geeklidi [30]. Çlışmmızdki Kolşisinin etki meknizmlındn biide budki mitojenezisi önlemesi olbili. Çünkü Cheung ve k. Kistllein indüklediği MMP-1 ve MMP-3 üetiminde endositozun geekli olduğunu buldul. Slgılnn MMP-1 ve MMP-3 diekt olk kıkıdk mtiksini zltı [2,17]. MMP nin fosfositt gibi bi çok doku inhibitöü tnımlnmıştı ve hem pime OA hem de klsiyum kistllei ile ilişkili dejenetif titi düzeltici etkisi olcğı umulmktdı [2]. Fosfositt özellikle sinoviyl fiboblstldki kistllele indüklenen 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Diz Osteotitinde Kolşisin / Colchicine in Knee Osteothitis MMP sentez ve mitogenezini inhibe etmektedi. Ne yzık ki, ol lınn fosfosittın biyoylnımı zyıftı. Kolşisinde bi MMP doku inhibitöü olbili. Diceein, IL-1 ve MMP sentezinin bi inhibitöüdü. OA lı diz üzeinde 16 hftlık bi çlışmd, diceein in 100 mg/gün kullnımının ğı ve tutukluğu zlttığı göülmüştü [31]. Kez kolşisininde IL-1 ve MMP sentezinin inhibisyonu ile etkili olduğu söylenebili [19,20]. Kolşisin Diceein e göe çok ucuz bi ilçtı ve uzun yılldı kullnıldığı için güvenli bi ilç olduğu bilinmektedi. Ypısl modifiye edici etkilei bizim çlışmmızdn çıkn sonuç ile bilikte değelendiildiğinde Diceein ile benze olbili. Sonuç olk; kolşisin, osteotitte diğe yeni geliştiilmeye çlışıln phlı ve uzun dönem yn etki pofili oty konmmış ypısl modifiye edici jnl ltentif osteotitde kullnılbilecek ucuz, güvenli ve etkili bi hstlık-ypısl modifiye edici jn olduğu söylenebili. Bunun için osteotitte kolşisinin uzun dönem özellikle MMP, TIMP ve TGF-bety etkilei üzeine lbotu çlışmlın ve dyolojik pogesyon çlışmlın ihtiyç vdı. Kynkl 1. Ryn LM, Cheung HS. The ole of cystls in osteothitis. Rheumtic Dis Clin Noth Am 1999;25: Jovisidh K, Rosenthl AK. Clcium cystls in osteothitis. Cu Opin Rheumtol 2002;14: Defus BA, Kuin JB, Butle JJ. The high pevelnce of pthologic clcium cystls in pe-opetive knees. J Rheumtol 2002;29: Reuge L, Vn Linthoudt D, Geste JC. Locl deposition of clcium pyophosphte cystls in evolution of knee osteothitis. Clin Rheumtol 2001;20: Rvud P, Moulinio L, Giudeu B. Effects of joint lvge nd steoid injection in ptients with osteothitis of yhe knee: esults of multicente, ndomized, contolled til. Athitis Rheum 1999;42: Ben-Chetit E, Levy M: Colchicine updte. Semin Athitis Rheum 1998;28: Swn A, Chpmn B, Hep S. Submicoscopic cystls in osteothitic synovil fluids. Ann Rheum Dis 1994:53; Reuge L, Vn Linthoudt D, Geste JC. Locl deposition of clcium pyophosphte cystls in evolution of knee osteothitis. Clin Rheumtol 2001;20: Gibilisco PA, Schumche HR Hollnde IL. Synovil fluid cystls in osteothitis. Athitis Rheum 1985;28: Hlveson P, Mc Cty D. Pttens of diogphic bnomlities ssocited with bsic clcium phosphte nd clcium pyophosphte dihydte cystl deposition in the knee. Ann Rheum Dis 1986;45: Mis RP. Clcium nd disese; molecul deteminnts of clcium cystl deposition diseses. CMLS, Cell. Mol. Life Sci. 2000;57: Honig EG, Ingm RH. Chonic bonchitis, emphysem, nd iwy obstuction. In Hison s pinciples of intenl medicine New Yok city, The McGw-Hill Compnies, Inc. p , Bogley MA, Cuz M, Cheung HS. Bsic clcium phosphtecystl induction of collgense 1 nd stomelysin expession is dependent on p42/44 mitogen ctivted potein kinse signl tnsduction pthwy. Jounl of cellul physiology 1999;180: Rueben PM, Wenge L, Cuz M. Induction of mtix metllopoteinse-8 in humn fiboblsts by bsic clcium phosphte nd clcium pyophosphte dihydte cystls, effect of phosphocitte: Connect Tissue Res. 2001;42[1]: McCthy GM, Westfll PR, Msud I. Bsic clcium phosphte cystls ctivte humn osteothitic synovil fiboblsts nd induce MMP-13 in dult pocine ticul chondocytes. Ann Rheum Dis 2001;60: McCthy GM, Mcius AM, Chistopheson PA. Bsic clcium cystls induce synthesis nd secetion of MMP9 in humn fiboblsts. Ann Rheum Dis 1998;57: Cheung HS, Devine TR, Hubbd W. Clcium phosphte pticle induction of metllopoteinse nd mitogenesis:effect of pticle sizes. Osteothitis Ctilge 1997;5: Bi G, Howell DS, Howd GA. Bsic clcium phosphte cystls up egulte MMPs but down egulte TIMP 1 nd 2 in humn fiboblsts. Osteothitis Ctilge 2001;9: Ds SK, Mish K, Rmknishnn S. A ndomized contolled til to evlute the slow cting symptom modifying effects of egimen contining in subset of ptients with osteothitis of the knee, Osteothitis Ctilge 2002;10: Ds SK, Rmknishnn S, Mish K. A ndomized contolled til to evlute the slow cting symptom modifying effects of colchicine in osteothitis of the knee, peliminy epot. Athitis Rheum 2002;47: Willims HJ, Wd JR, Egge MJ, et l. Compison of npoxen nd cetminophen in two ye study of tetment of osteothitis of the knee. Athitis Rheum. 1993;9: Bdley JD, Bndt KD, Ktz BP, et l. Compison of n ntiinflmmtoy dose of ibupofen, n nlgesic dose of ibupofen, nd cetminophen in the tetment of ptients with osteothitis of the knee. N Engl J Med. 1991;325: Shmoon M, Hochbeg MC. The ole of cetminophen in the mngement of ptients with osteothitis symposium. Am J Med 2001;110: Cicuttini FM, Bke J, Ht DJ. Reltion between Hebeden nodes nd distl intephlngel joint osteophytes nd thei ole s mkes of genelised disese. Ann Rheum Dis 1998;57: Ubno FL. Hebeden s nodes [eview of clinicl sciences]. Hospitl Physicin 2001;38: Simkin PA, Cmpbell PM, Lson EB. Gout in Hebeden s nodes. Athitis Rheum 1983;26: Rosenthl AK, Cheung HS, Ryn LM. TGF stimultes inognic pyophosphte elbotion by pocine ctilge. Athitis Rheum 1991;34: Defus BA, Cmcho NP, Olmez U. TGF bet stimultes ticul chondosyte elbotion of mtix vesicles cpble of gete clcium pyophosphte pecipittion. Osteothitis Ctilge 2001;9: Schstuhl A, Vittes EL. In vito inhibition of TGF bet ctivity inhibits osteophyte fomtion. Athitis Rheum 2001;44:S Cheung H, McCthy D. Mitogenesis induced by clcium contining cystls; ole of intcellul dissolution. Exp Cell Res 1985;157: Pelletie JP, Yon M, Hoi B. Efficcy nd sfety of diceein in osteothitis of the knee. A double blind, plcebo contolled til. Athitis Rheum 2000;43: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 67

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı