VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007"

Transkript

1 VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Ortak Hürol Genç, Müdür PwC

2 Đçerik Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

3 BÖLÜM 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

4 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Đnşaat Sektörünün Ekonomideki Yeri Đnşaat sektörü 200 den fazla alt sektörü ile ekonominin önemli bir gücüdür. GSYĐH (1987 fiyatları ile1000 YTL) Đnşaat Sektörü 5, , , , , , ,389.9 Toplam GSYĐH 119, , , , , , ,342.7 Đnşaat Sektörü Büyümesi 4.4% -5.5% -5.6% -9.0% 4.6% 21.5% 19.4% GSYĐH Büyümesi 6.3% -9.5% 7.9% 5.9% 9.9% 7.6% 6.0% Slide 4

5 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Gayrimenkule Yatırım Yapanlar- Uluslararası Yatırımcılar Gayrimenkul, Doğrudan Yabancı Yatırımlar arasında da önemli yerini koruyor yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 Milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Mio.ABD$ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplamı ( h = f+g ) 5,117 3,352 1,137 1,752 2,883 9,801 20,168 Doğrudan Yabancı Sermaye ( f = c+d+e) 5,117 3,352 1, ,540 7,960 17,246 Sermaye (c = a-b) 5,117 3, ,117 17,016 Giriş (a) 6,173 3, ,087 8,453 17,673 Çıkış (b) (1,056) (22) (5) (8) (100) (336) (657) Yeniden Yatırımda Kullanılan Kazançlar (d) Diğer Sermaye (e) (238) 86 Gayrimenkul ( Net ) (g) ,343 1,841 2,922 Kaynak: Yabancı Sermaye Genel M üdürlüğü "Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 Raporu" - Haziran 2007 Slide 5

6 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Đnşaat Şirketleri Yükleniciler Geliştiriciler (Developer) Alt Yükleniciler Tedarikçiler Maliye Finansörler Yatırımcılar Belediyeler Tapu Đdaresi Noterler Slide 6

7 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? BÖLÜM 2 Gayrimenkul sektörünü Đlgilendiren En Önemli Vergi Konuları Nelerdir? Bu Vergiler Sektörde Faaliyet Gösterenleri Nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

8 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Sektör Esas Olarak Hangi Vergilere Muhatap? Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Tapu Harcı Damga Vergisi Finansman Üzerindeki Vergiler %20 %1 - %18 %1.5 - %036 - %054 % 0,75 - % 0,15 KKDF Kurumlar Vergisi Stopajı BSMV KDV - DV Slide 8

9 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi Kurumlar yıllık kurum kazançları üzerinden %20 oranında Kurumlar Vergisi öderler. Kurum Kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hükümler çerçevesinde tespit edilir. Vergisi ödenmiş dönem karının kurum ortaklarına dağıtımı ayrıca Kurumlar Vergisi Stopajına tabidir. Ticari Bilanço Karı 80 Mali kara Ulaşmak için Eklemeler ( + ) 40 Đndirimler ( - ) 20 Mali Kar ( Kurumlar Vergisi Matrahı ) 100 Kurumlar Vergisi ( %20 ) 20 Vergi sonrası Kar ( Dağıtılabilecek Kar ) 80 Kar Dağıtım Stopajı ( %15* ) 12 Toplam Vergi Yükü ( KV + Stopaj ) 32 * Türkiye'de yerleşik olmayanlara** ve gerçek kişilerle vergiden muaf olanlara dağıtılan kar payları üzerinden. ** Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları farklı bir oran belirleyebilir. Slide 9

10 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Kurumlar Vergisi Kanunu nda Gayrimenkul Sektörüne ilişkin bazı istisnalar yer almaktadır: - Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md:5-b) - Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna (KVK Md:5-d/4) - Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-e) - Bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ve bankalara ilişkin istisna ( KVK Md: 5-f ) - Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-h) Slide 10

11 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md:5-b) Genel Şartlar AŞ ya da Ltd.Şti niteliğinde olması, Kanuni ve iş verkezinin TR de olmaması, En az ( 1 yıl süre ile) %10 una sahip olunması, Hisselere en az 1 yıldır sahip olunması, En az %15 vergi yükü taşıması, Đlgili yıl beyanname verme süresine kadar TR ye transfer edilmesi Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançlarına ilişkin istisna için gerekli şartlar: ANA SÖZLEŞMEDE SADECE BU AMAÇLA KURULDUĞUNUN YAZILI OLMASI VE BUNUN DIŞINDA BĐR FAALĐYETĐN DE FĐĐLEN ĐCRA EDĐLMEMESĐ Slide 11

12 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-e) Genel Şartlar - En az iki tam yıldır aktifte yer alıyor olmak, - Bedelin en geç iki yıl içinde tahsil edilmesi - Kazancın 5 yıl süre ile pasifte bir fon hesabında tutulması - Đştirak satışı için Menkul Kıymet, gayrimenkul satışı için ise gayrimenkul ticaret ya da kiralaması ile uğraşılmaması. Slide 12

13 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ve bankalara ilişkin istisna ( KVK Md: 5-f) Bankalar Dışındaki Kurumlar Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri intifa senetleri rüçhan haklarının, Bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların TAMAMI Bankalar Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri bu şekilde elde ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri intifa senetleri rüçhan haklarının, söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı Slide 13

14 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-h) Genel Şartlar - Yurt dışında bulunan işyerleri ya da daimi temsilciler aracılığı ile yapılmalı. - TR de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmeli - TR ye transfer edilmesi şartı yok! Önemli konular - Đşin tamamlanmasından sonra ödenen kur farkları/faizler - Merkez ve şube arasındaki cari hesap hareketleri - Geçici olarak ihraç edilen makine ve teçhizatın değerlemesi - Merkezden yurt dışına verilen gider payları Slide 14

15 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Katma Değer Vergisi 1 KDV Oranı %18 dir. KDV oranının %1 olarak uygulanacağı 2 durumlar KDV de Đndirim 3 mekanizması Kural olarak kurumlar tarafından Türkiye de gerçekleştirilen her türlü mal teslimi ve hizmet ifası %18 oranında Katma Değer Vergisi ne tabidir. 150 m 2 nin altındaki konut teslimleri, Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150m 2 ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri Finansal kiralama işlemlerinde Đndirilemeyen KDV nin iadesi sadece özel durumlarda mümkündür. Slide 15

16 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Katma Değer Vergisi - Đstisnalar Katma Değer Vergisi Kanunu nda Gayrimenkul Sektörüne ilişkin bazı istisnalar yer almaktadır: - Ticari faaliyette bulunmayan gayrimenkul teslimleri - Đktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ( KDVK Md: 17/4-c) - Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ( KDVK Md: 17/4-l ) - Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri ( KDVK Md: 17/4-l ) - Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisi işlemi ( KDVK Md: 17/4-p) - Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin istisna ( KDVK Md: 17/4-r) Slide 16

17 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Tapu Harçları Tapu ve Kadastro Harçları Harçlar Kanunu nun 4. kısmında düzenlenmiştir. HK na ekli 4 sayılı tarifede yazılı olan işlemler aynı tarifede yazılı oranlarda harca tabidir. Ana işlemlere ilişkin Harçlar ve oranları Đşlem Matrah Harç Oranı Mükellef Đfraz/Taksim/Birleştirme Kayıtlı Değer Binde 9 Đşlemi yapan Đpotek Tesisi Borç tutarı Binde 3.6 Đşlemi yapan Kira sözleşmesinin tescili Kira tutarı Binde 5.4 Đşlemi yapan Satış vaadi Sözl. Tescili Bedel/Kayıtlı Değer Binde 5.4 Đşlemi yapan Cins tashihi Emlak Vergisi Değeri Binde 15 Đşlemi yapan Satış Đşlemi Devir Bedeli/Emlak Vergisi Değeri Binde 15 Alan-Satan Ayni sermaye koyulması Ticaret Mahkemesince belirlenen Binde 15 Devreden Hak tesisi ve devri Bedel Binde 15 Devir alan Đrtifak hakkı tesisi Bedel Binde 15 Devir alan Slide 17

18 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Tapu Harçları- Çok Tartışılan Bazı Kavramlar! Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri NEDĐR? 1 Emlak Vergisi Kanunu na göre tespit edilen VERGĐ DEĞERĐdir. Tapu Harcı hangi değer üzerinden hesaplanır? 2 Vergi değerinden düşük beyanda bulunulursa ne olur? 3 Vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilen değerin YÜKSEK OLANI üzerinden. Vergi değeri ile arasındaki farka isabet eden harç Vergi Ziyaı Cezasının %25 i ile tarh olunur. Önemli istisnalar nelerdir? 4 AŞ,P.Kom.Şti. ve ltd.şti. kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev i değişikliklerinde yapılacak işlemler Bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarınca sağlanan kredilerin teminatları Slide 18

19 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler Kural olarak üzerinde parasal değer olan her türlü sözleşmenin imzalı her bir orijinal nüshası ayrı ayrı Damga Vergisine tabidir. Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imzalayanlardır. Bir kağıdın birden fazla imzalayanı olması damga vergisi tutarını artırmaz. ( DV nde imza sayısı değil orijinal nüsha sayısı önemlidir.) Kağıdı imzalayanlar ilgili kağıdın vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Kağıdı imza edenlerden en az biri Türkiye de ise yasa söz konusu kağıdın hükmünden yararlanıldığını kabul edip, yurt dışında imzalanmış olsa dahi DV ne tabi tutulmasını ister. Slide 19

20 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler ( devam ) Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde olan ya da onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de DV ne tabidir. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıtta bir başka kağıda atıf yapılmışsa, ilgili kağıda da bakılır. Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ya da işlem varsa bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıttaki akit ya da işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma ise DV en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ya da işlem üzerinden alınır. Slide 20

21 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler ( devam ) DV ne tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların YTL ye çevrilmesinde Merkez Bankası Döviz satış kuru esas alınır. DV, Kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan nispet ya da miktarlarda alınır. Her bir nüsha için hesaplanacak olan DV tutarı 2007 yılı için ,20 YTL den yüksek olamaz. Sözleşmenin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı oranda, devri halinde aslından alınan verginin ¼ ü oranında, süresinin uzatılması halinde aynı miktar ya da oranda DV alınır. Slide 21

22 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Finansman Üzerindeki Vergi Yükleri KDV BSMV KKDF DV STOPAJ ÖRTÜLÜ SERMAYE F Đ N A N S M A N Đ L Đ Ş K Đ L Đ Đ L Đ Ş K Đ S Đ Z Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 6:1 6:1 3:1 3:1 YOK YOK YOK YOK Slide 22

23 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? BÖLÜM 3 Gayrimenkul sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumların Vergisel Açıdan Değerlendirmeleri Gereken Alternatifler Nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

24 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler AMAÇ Vergi Sonrası Maksimum Karlılık Amaca ulaşmak pek çok bileşenin bir araya getirilmesi ile mümkün olacağına göre kurumların yapılarını ileriyi düşünerek bugünden atacakları adımlar gelecekteki hareket kabiliyetlerini artıracaktır. Yatırım Türü Kurumun Mevcut Yapısı Vergi Sonrası Maksimum Karlılık Alıcının Durumu Zaman Slide 24

25 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Planlama Yapılırken Göz Önüne Alınması Gereken Konular Gayrimenkul projesi hangi şekilde başladı? Arsa satın alındı Kat Karşılığı anlaşma yapıldı Hasılat paylaşımı esasına göre anlaşıldı Yatırımı kurumumuz mu gerçekleştirecek yoksa başka yatırımcılarla yaratılabilecek imkanlara açık mıyız? Finansör kullanacağız Ortak alabiliriz Uygun imkan yaratılırsa hemen satarız Slide 25

26 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI KDV En önemli işlem vergisi yükü ( %18 ). KDV yükünü minimize edebildik mi? Kurumumuzun KDV pozisyonu nasıl? KDV ödüyoruz Devrolunan KDV miz yüksek Satıcının durumu dikkate alındı mı? Gerçek kişiden mi aldık? Kontrol Ta blosu KDV TH DV KV Kurumdan aldıysak KDV istisnası/muafiyeti söz konusu olabilir mi? Slide 26

27 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI Tapu Harcı %1.5 luk yükten kaçınabilmek mümkün değil. Damga Vergisi Yazılı sözleşme imzalamak zorunda değiliz. Đşlemi doğrudan tapuda yaparak DV nden kaçınabilir miyiz? Kontrol Tablosu KDV TH DV KV Slide 27

28 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI Kurumlar Vergisi Arsanın değeri oluşacak olan gayrimenkulün maliyetine etki edeceğinden ileride oluşacak olan karın önemli bir girdisi olarak bugünden hesaplamaya dahil edilmelidir. Aktifimizde mevcut bir arsa yatırıma dönüşüyorsa defter değerinden yapılmakta olan yatırımlar arasına alınacaktır. Bir arsa satın alınıp projeye dahil ediliyorsa satın alma bedelinden yatırım maliyetine dahil olacaktır. Kontrol Tablosu KDV TH DV KV Slide 28

29 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Esas olarak kat karşılığı sözleşmelerde arsa sahibi arsasını yapılacak sözleşme çerçevesinde anlaştığı şekilde alacağı daireler/bağımsız bölümler karşılığında müteahhide bırakmaktadır. Bu işlem çoğunlukla gerçek kişi arsa sahipleri ile yapılmaktadır. KDV açısından iki işlem vardır: Arsa sahibinin arsa teslimi, müteahhidin bina teslimi. Arsa sahibi ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişi ise söz konusu teslim KDV ye tabi değildir. Müteahhit açısından yatırımın arsa değeri arsa sahibine teslim edilecek olan bağımsız bölümlerin oluşan inşaat maliyetidir. Slide 29

30 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Arsa sahibi açısından bu işlem tek başına bir değer artışı kazancı yaratmaz. Arsa sahibinin kazancı müteahhitten söz konusu sözleşme karşılığı aldığı bağımsız bölümleri sattığında ortaya çıkar. ( Değer artış kazancı için dikkate alınacak olan 5 yıllık süre üretilmiş dairelerin arsa sahibine devri tarihinden itibaren tekrar başlar ) Üretilen bağımsız bölümlerin devri tarihinde müteahhitte kalan bağımsız bölümlere ilişkin arsa kısmının müteahhide tapuda devri gerekecektir. Bu kısımla ilgili TH doğacaktır. Eğer müteahhit üretilen bu bağımsız bölümleri satacaksa arsa sahibi ile anlaşıp tapuların doğrudan alıcı üçüncü kişilere arsa sahibi tarafından devri yapılabilir mi? Slide 30

31 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Arsa sahibi kurum ya da ticaret erbabı ise müteahhide devrolunan arsa kısmına ilişkin KDV hesaplanması gerekecektir. KDV matrahı ( aynı zamanda TH nın da matrahı ) müteahhidin devrolunan bağımsız bölümler için oluşturduğu inşaat maliyeti olacaktır. ( Aynı tutar arsa sahibi tarafından arsa bedeli olarak, müteahhit tarafından bağımsız bölüm bedeli olarak faturalanacak, bu tutarlar üzerinden KDV hesaplanacaktır.) Bu aşamada arsa sahibinin KDV istisnasında yararlanıp yararlanmayacağı konusuna ayrıca bakmak gerekecektir. Arsa sahibinin söz konusu satıştan elde edeceği kazancın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği de önemlidir. Slide 31

32 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri Bu tür sözleşmelerde arsa sahibi mevcut arsasını, arsa üzerine müteahhit firma tarafından yapılacak bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek olan hasılatın/ karın belli bir yüzdesi karşılığında müteahhide satmaktadır. Satış, kural olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte gerçekleşmiş olur. Ancak bedelin ne olduğu ( eğer asgari bir tutar belirlenmemişse ) henüz belli değildir. Satıcının arsa satışı nedeniyle oluşacak olan ( gerçek kişi ise ) değer artış kazancı ya da ( kurum ise ) kurum kazancı sözleşme tarihinde doğacaktır. Arsa satışına ilişkin KDV ( eğer KDV ye tabi bir işlem söz konusu ise ) ne zaman doğacaktır? Đşlem anında? Satış tarihinde? Đnşaatın bitiminde? Slide 32

33 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Finansör Yatırım Yaparken Bize Kim Lazım? Alıcı Ortak Slide 33

34 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Aradığımız FĐNANSMAN ise Finansmanın vergisel etkilerini dikkatlice tekrar gözden geçirmekte yarar var. En avantajlı finansmanın Yurt dışında yerleşik, ilişkisiz banka ya da finans kuruluşundan temin edilecek ortalama vadesi bir yıldan uzun döviz cinsinden kredi olduğunu hatırlamalıyız. F Đ N A N S M A N Đ L Đ Ş K Đ L Đ Đ L Đ Ş K Đ S Đ Z Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik KDV BSMV KKDF DV STOPAJ 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK ÖRTÜLÜ SERMAYE 6:1 6:1 3:1 3:1 YOK YOK YOK YOK Slide 34

35 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Aradığımız ORTAK ya da ALICI ise Gayrimenkulü mü yoksa şirketimizi mi satacağımıza karar vermemiz gerekir. Ana faaliyeti gayrimenkul ticareti ve kiralaması olanların gayrimenkul satışlarının KVK nda yer alan istisna hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak HĐSSE satışı istisnadan yararlanabilir. Hisse satan Gerçek kişi ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa hiç bir şekilde değer artışı kazancı sebebi ile vergilendirilmez. Hisse satan Kurum ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa elde ettiği kazancın %75 i belli şartların sağlanması halinde Kurumlar vergisinden istisnadır. Slide 35

36 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Hisse Satışı/Varlık Satışı Karşılaştırması HĐSSE ALARAK ( Share Deal ) + - Yatırımcı Co./AŞ KDV doğmaz Tapu harcı doğmaz Satıcı açısından vergi istisnası imkanı Damga vergisi doğar Geçmiş risklerin devri Tarihi maliyet Ertelenmiş maliyet konusu VARLIK ALARAK ( Asset Deal ) + - Yatırımcı Co./AŞ Riskler geçmez?? Rayiç bedelle devir KDV doğar Tapu harcı doğar Damga vergisi doğar Satıcı açısından GV/KV Slide 36

37 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Avantajlı Hisse Satışı için VARLIK ŞĐRKETĐ-YÖNETĐM ŞĐRKETĐ MODELĐ ÖNCESĐ SONRASI Ortak Kredi Ortak Hisse Potansiyel satan Ortak Kredi ihtiyacı Üretim /Ticaret Şirketi Ortak Üretim /Ticaret Şirketi Varlık Şirketi Ortak Potansiyel Ortak? Hisse satan Slide 37

38 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler NASIL Varlık Şirketi? SATIŞ YÖNTEMĐYLE BÖLÜNME YÖNTEMĐYLE Kurumlar Vergisi KDV Tapu Harçları Damga Vergisi Bölünmede kurumlar vergisi, KDV, Tapu Harcı, Damga Vergisi istisnası Varlık şirketinin satılması halinde istisna imkanları Slide 38

39 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? BÖLÜM 4 Çifte Vergilemeyi önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için Neden Çekicidir? Bunun Sektörde Faaliyet Gösteren Kurumlara Yararları Nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

40 ÇVÖA Anlaşmaları Kapsanan Vergiler Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları esas olarak gelir üzerinden alınan vergileri kapsar.dolayısı ile Anlaşmalar kapsamına giren vergiler; Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi Kanunlarına göre yapılan Stopajlar Buna karşılık DOLAYLI VERGĐLER olarak adlandırılan; KDV, Tapu Harcı, BSMV, Damga Vergisi KKDF Anlaşma kapsamına girmez. Slide 40

41 ÇVÖA Anlaşmaları ÇVÖA ile avantaj sağlanabilecek gelir türleri Kar Payı Faiz Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Alım Satım Kazancı Yurtdışı Danışmanlık Ödemeleri Slide 41

42 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Kar Payı Ödemeleri %15 Kar Dağıtımında Stopaj %15-%10-%5 ÇVÖA nda belirlenen stopaj oranları Slide 42

43 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Alım Satım Kazançları Koşulsuz Tek Koşul Birden Çok Koşul Slide 43

44 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Faiz Gelirleri Üzerinden Stopaj KDV Doğabilir Yerel Oran Anlaşma Oranı Slide 44

45 ÇVÖA Anlaşmaları Yatırım Süresince ÇVÖA Yurtdışı Danışmanlık Ödemelerinden Stopaj 183 Gün KDV STOPAJ Slide 45

46 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? BÖLÜM 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Avantajlı Yapısına Rağmen Neden Yaygınlaşmıyor? ( GYO ların Vergisel Problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

47 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Kazançları Kurumlar Vergisinden Đstisnadır Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-d-4 maddesi gereğince Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 1 Kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançlar üzerinden KVK 15/3 gereğince yapılacak stopaj oranı da %0 dır. 2 Kurumlar Vergisi Đstisna Stopaj %0 Slide 47

48 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (TÜZEL KĐŞĐLER) Kar Payları na ilişkin iştirak kazançları istisnası 1uygulanmaz 2 Alım Satım Kazancı 2 yıllık elde tutma süresi ve sermayeye ilave koşulları yerine getirilirse %75 i vergiden istisnadır. Tüzel kişi ortaklarca elde edilen kar payları kurum kazancına eklenerek vergilendirilir. Kar dağıtımında stopaj yoktur Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır. Aksi takdirde KV ne tabidir. Slide 48

49 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (TÜZEL KĐŞĐLER) Alım Satım Kazancı 2 yıllık elde tutma süresi ve sermayeye ilave koşulları yerine getirilirse vergiden 2istisnadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e. maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır. Aksi takdirde KV ne tabidir. GMYO hisse senetlerinin alım satımı sırasında alım satıma aracılık eden banka ya da aracı kurum tarafından oluşan alım satım karı üzerinden %10 stopaj yapılır. Hisse senedinin bir yıl süre ile elde tutulduktan sonra elden çıkarılması halinde stopaj yapılmaz. Banka ya da aracı kurumca yapılan stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Slide 49

50 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (GERÇEK KĐŞĐLER) 1 Gerçek Brüt kar payının ½ si istisnadır. Bakiye, yıllık beyan sınırını aşarsa beyana tabidir kişi ortağa ödenen kar payından %0 stopaj yapılır. 2 1 Alım Satım Kazancı 1 yıldan kısa sürede elden çıkarılırsa %10 stopaja tabidir. Bu stopaj nihai vergidir. yıldan sonra elden çıkarılması halinde vergiye ve beyana tabi değildir. Slide 50

51 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler KDV GMYO lar KDV mükelllefidirler. Satın aldıkları mal ve hizmetler için KDV öder, sattıkları mal ve hizmetler için KDV tahsil ederler. Alışlarında yüklendikleri KDV yi satışlarında hesapladıkları KDV den indirip bakiyeyi vergi dairesine öderler. Proje geliştirme ve inşaat süresince yüklenilen KDV lerin gelir yaratmaya başlanana kadar taşınmasından kaynaklanan finansman yükü dolayısı ile KDV, GMYO larının gelişmesi önündeki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Slide 51

52 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler Damga Vergisi GMYO larının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri Damga Vergisinden istisna edilmiştir. Đstisna kapsamında olmayan tüm diğer yazılı,imzalı sözleşmelerinin orijinal kopyaları ( kira sözleşmeleri dahil ) Damga vergisine tabi olacaktır. Slide 52

53 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler Harçlar GMYO larına ilişkin genel bir harç istisnası bulunmamaktadır. Dolayısı ile özellikle tapu ve kadastro harçlarına tabidirler. Slide 53

54 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GYO ların Gelişememe Nedenleri Mevzuat 1997 den beri yürürlükte olmasına rağmen GYO lar neden gelişemedi? Yüksek Enflasyon? Kayıt dışılık? KDV? Aşırı Düzenlemeler? Diğer? Slide 54

55 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) BÖLÜM 6 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumların Transfer Fiyatlaması Sorunları Soru &Cevap

56 Gayrimenkul Sektöründe Transfer Fiyatlaması Transfer Fiyatlaması Sektöre özgü konuların ele alınması için Transfer Fiyatlamasının kurumlarda bir fonksiyon olduğunun kabulü gereklidir. Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonu S Ü R E Ç - Sürecin Tanımlanması - Stratejinin tespiti - Yöntem Seçimi - Politikaların Uygulanması - Belge Yönetimi Sorunlar Aynı.. Ortak ve ilişkili şirketlerle yapılan her türlü alım-satım ve hizmet işlemini dikkatlice gözden geçirmeliyiz. Sektöre özgü EMSALLERĐ nereden bulacağız? Hangi yöntemi kullanmalıyız? Raporlamada nelere dikkat etmeliyiz? Slide 56

57 Sorular&Cevaplar

58 Teşekkürler. Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Ortak Türkiye (212) Hürol Genç, Müdür Türkiye (212) All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri*

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* Adnan Nas,, Vergi Hizmetleri Lideri Ersun Bayraktaroğlu lu,, Direktör, r, Vergi Hizmetleri Özlem GüçG Alioğlu

Detaylı

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006 GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC 1 2 3 4 Kurumlar Vergisi İşlem

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 Gündem 2009 da Neler Oldu? Bir bakışta 2009 Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Ankara, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU PwC, Kıdemli Müdür, YMM PwC 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇERİK İstisnalarda Değişiklikler Yeni Müessese Kontrol Edilen

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar*

Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar* Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar* 4 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Enflasyon Düzeltme Farklarının İşletmeden Çekilmesi

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri Zeki Gündüz Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri PwC Transfer Fiyatlamasında Gelişmeler 1.Rapor

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Özelikle büyükşehirlerde arsa karşılığı inşaat işlerinde, hasılat paylaşımı yöntemi diğer yöntemlere

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri*

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* Talar Gül, G Ortak, Denetim Hizmetleri Bilgütay Yaşar, ar, Ortak, Vergi Hizmetleri Okan Gün, G Kıdemli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: Tasᴀ밄ye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı hk. Sayı: 84098128-125[13-2012-1]-657 Tarih:

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Kayseri Sanayi Odası Faruk Sabuncu PwC Şirket Ortağı, YMM 3 Nisan 2007 İçerik I II Değiştirilen hükümler Getirilen

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması*

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Ajanda 1. Temel anlaşmazlık noktaları 2. Örnek olaylar yöntemlere göre i. Karşılaştırılabilir

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu 2007 Yılında Đlaç Sektöründe Yeni Uygulamalar ve Vergi Sorunları Swissotel Neuchatel Salonu Zeki Gündüz Nedim Bayraktaroğlu PwC Ajanda Đlaç Sektör bilgileri Đlaç Fiyatlandırma

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011

Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan İçerik 1. Gayrimenkul deyince 2. Gayrimenkulü alıp satarken ne tür vergilere muhatap oluruz? 3. Nasıl karar vermeli?

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007 PwC Ajanda (1) Sigortacılık Kanunu çerçevesinde getirilen düzenlemelerin vergi etkileri (2)

Detaylı

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu*

Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Kontrol Edilen Yabancı Şirket ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu* Kadir Baş,, Ortak,YMM, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Ana Hatları ile Dünya da

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması*

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Đçerik Karşılıklı anlaşma prosedürleri

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-16:37:23 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sayı: 2016/21. Yayımlandı. Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ

Sayı: 2016/21. Yayımlandı. Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ Sayı: 2016/21 Konu: Harçlar Kanunu Uygulamasında Yapılan Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 6728 sayılı Kanunun 30. Maddesiyle; Harçlar Kanununun 38. Maddesinin birinci fıkrasına yapılan ekleme ile

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER Ersin URAK* 31 I-GİRİŞ İnşaat sektörü yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı