VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007"

Transkript

1 VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Ortak Hürol Genç, Müdür PwC

2 Đçerik Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

3 BÖLÜM 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

4 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Đnşaat Sektörünün Ekonomideki Yeri Đnşaat sektörü 200 den fazla alt sektörü ile ekonominin önemli bir gücüdür. GSYĐH (1987 fiyatları ile1000 YTL) Đnşaat Sektörü 5, , , , , , ,389.9 Toplam GSYĐH 119, , , , , , ,342.7 Đnşaat Sektörü Büyümesi 4.4% -5.5% -5.6% -9.0% 4.6% 21.5% 19.4% GSYĐH Büyümesi 6.3% -9.5% 7.9% 5.9% 9.9% 7.6% 6.0% Slide 4

5 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Gayrimenkule Yatırım Yapanlar- Uluslararası Yatırımcılar Gayrimenkul, Doğrudan Yabancı Yatırımlar arasında da önemli yerini koruyor yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 Milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Mio.ABD$ Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplamı ( h = f+g ) 5,117 3,352 1,137 1,752 2,883 9,801 20,168 Doğrudan Yabancı Sermaye ( f = c+d+e) 5,117 3,352 1, ,540 7,960 17,246 Sermaye (c = a-b) 5,117 3, ,117 17,016 Giriş (a) 6,173 3, ,087 8,453 17,673 Çıkış (b) (1,056) (22) (5) (8) (100) (336) (657) Yeniden Yatırımda Kullanılan Kazançlar (d) Diğer Sermaye (e) (238) 86 Gayrimenkul ( Net ) (g) ,343 1,841 2,922 Kaynak: Yabancı Sermaye Genel M üdürlüğü "Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2006 Raporu" - Haziran 2007 Slide 5

6 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösterenler Đnşaat Şirketleri Yükleniciler Geliştiriciler (Developer) Alt Yükleniciler Tedarikçiler Maliye Finansörler Yatırımcılar Belediyeler Tapu Đdaresi Noterler Slide 6

7 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? BÖLÜM 2 Gayrimenkul sektörünü Đlgilendiren En Önemli Vergi Konuları Nelerdir? Bu Vergiler Sektörde Faaliyet Gösterenleri Nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

8 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Sektör Esas Olarak Hangi Vergilere Muhatap? Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Tapu Harcı Damga Vergisi Finansman Üzerindeki Vergiler %20 %1 - %18 %1.5 - %036 - %054 % 0,75 - % 0,15 KKDF Kurumlar Vergisi Stopajı BSMV KDV - DV Slide 8

9 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi Kurumlar yıllık kurum kazançları üzerinden %20 oranında Kurumlar Vergisi öderler. Kurum Kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hükümler çerçevesinde tespit edilir. Vergisi ödenmiş dönem karının kurum ortaklarına dağıtımı ayrıca Kurumlar Vergisi Stopajına tabidir. Ticari Bilanço Karı 80 Mali kara Ulaşmak için Eklemeler ( + ) 40 Đndirimler ( - ) 20 Mali Kar ( Kurumlar Vergisi Matrahı ) 100 Kurumlar Vergisi ( %20 ) 20 Vergi sonrası Kar ( Dağıtılabilecek Kar ) 80 Kar Dağıtım Stopajı ( %15* ) 12 Toplam Vergi Yükü ( KV + Stopaj ) 32 * Türkiye'de yerleşik olmayanlara** ve gerçek kişilerle vergiden muaf olanlara dağıtılan kar payları üzerinden. ** Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları farklı bir oran belirleyebilir. Slide 9

10 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Kurumlar Vergisi Kanunu nda Gayrimenkul Sektörüne ilişkin bazı istisnalar yer almaktadır: - Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md:5-b) - Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna (KVK Md:5-d/4) - Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-e) - Bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ve bankalara ilişkin istisna ( KVK Md: 5-f ) - Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-h) Slide 10

11 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları (KVK Md:5-b) Genel Şartlar AŞ ya da Ltd.Şti niteliğinde olması, Kanuni ve iş verkezinin TR de olmaması, En az ( 1 yıl süre ile) %10 una sahip olunması, Hisselere en az 1 yıldır sahip olunması, En az %15 vergi yükü taşıması, Đlgili yıl beyanname verme süresine kadar TR ye transfer edilmesi Yurt dışında kurulu ve özel olarak inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetler faaliyetinde bulunan kurumlardan elde edilen iştirak kazançlarına ilişkin istisna için gerekli şartlar: ANA SÖZLEŞMEDE SADECE BU AMAÇLA KURULDUĞUNUN YAZILI OLMASI VE BUNUN DIŞINDA BĐR FAALĐYETĐN DE FĐĐLEN ĐCRA EDĐLMEMESĐ Slide 11

12 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-e) Genel Şartlar - En az iki tam yıldır aktifte yer alıyor olmak, - Bedelin en geç iki yıl içinde tahsil edilmesi - Kazancın 5 yıl süre ile pasifte bir fon hesabında tutulması - Đştirak satışı için Menkul Kıymet, gayrimenkul satışı için ise gayrimenkul ticaret ya da kiralaması ile uğraşılmaması. Slide 12

13 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ve bankalara ilişkin istisna ( KVK Md: 5-f) Bankalar Dışındaki Kurumlar Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri intifa senetleri rüçhan haklarının, Bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların TAMAMI Bankalar Bankaların kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri bu şekilde elde ettikleri taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri intifa senetleri rüçhan haklarının, söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı Slide 13

14 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Kurumlar Vergisi - Đstisnalar Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin istisna (KVK Md:5-h) Genel Şartlar - Yurt dışında bulunan işyerleri ya da daimi temsilciler aracılığı ile yapılmalı. - TR de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmeli - TR ye transfer edilmesi şartı yok! Önemli konular - Đşin tamamlanmasından sonra ödenen kur farkları/faizler - Merkez ve şube arasındaki cari hesap hareketleri - Geçici olarak ihraç edilen makine ve teçhizatın değerlemesi - Merkezden yurt dışına verilen gider payları Slide 14

15 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Katma Değer Vergisi 1 KDV Oranı %18 dir. KDV oranının %1 olarak uygulanacağı 2 durumlar KDV de Đndirim 3 mekanizması Kural olarak kurumlar tarafından Türkiye de gerçekleştirilen her türlü mal teslimi ve hizmet ifası %18 oranında Katma Değer Vergisi ne tabidir. 150 m 2 nin altındaki konut teslimleri, Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150m 2 ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri Finansal kiralama işlemlerinde Đndirilemeyen KDV nin iadesi sadece özel durumlarda mümkündür. Slide 15

16 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Katma Değer Vergisi - Đstisnalar Katma Değer Vergisi Kanunu nda Gayrimenkul Sektörüne ilişkin bazı istisnalar yer almaktadır: - Ticari faaliyette bulunmayan gayrimenkul teslimleri - Đktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ( KDVK Md: 17/4-c) - Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ( KDVK Md: 17/4-l ) - Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri ( KDVK Md: 17/4-l ) - Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü nce yapılan taşınmaz mal teslimleri ile Hazinece yapılan irtifak hakkı tesisi işlemi ( KDVK Md: 17/4-p) - Aktifte yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin istisna ( KDVK Md: 17/4-r) Slide 16

17 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Tapu Harçları Tapu ve Kadastro Harçları Harçlar Kanunu nun 4. kısmında düzenlenmiştir. HK na ekli 4 sayılı tarifede yazılı olan işlemler aynı tarifede yazılı oranlarda harca tabidir. Ana işlemlere ilişkin Harçlar ve oranları Đşlem Matrah Harç Oranı Mükellef Đfraz/Taksim/Birleştirme Kayıtlı Değer Binde 9 Đşlemi yapan Đpotek Tesisi Borç tutarı Binde 3.6 Đşlemi yapan Kira sözleşmesinin tescili Kira tutarı Binde 5.4 Đşlemi yapan Satış vaadi Sözl. Tescili Bedel/Kayıtlı Değer Binde 5.4 Đşlemi yapan Cins tashihi Emlak Vergisi Değeri Binde 15 Đşlemi yapan Satış Đşlemi Devir Bedeli/Emlak Vergisi Değeri Binde 15 Alan-Satan Ayni sermaye koyulması Ticaret Mahkemesince belirlenen Binde 15 Devreden Hak tesisi ve devri Bedel Binde 15 Devir alan Đrtifak hakkı tesisi Bedel Binde 15 Devir alan Slide 17

18 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Tapu Harçları- Çok Tartışılan Bazı Kavramlar! Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri NEDĐR? 1 Emlak Vergisi Kanunu na göre tespit edilen VERGĐ DEĞERĐdir. Tapu Harcı hangi değer üzerinden hesaplanır? 2 Vergi değerinden düşük beyanda bulunulursa ne olur? 3 Vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilen değerin YÜKSEK OLANI üzerinden. Vergi değeri ile arasındaki farka isabet eden harç Vergi Ziyaı Cezasının %25 i ile tarh olunur. Önemli istisnalar nelerdir? 4 AŞ,P.Kom.Şti. ve ltd.şti. kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev i değişikliklerinde yapılacak işlemler Bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarınca sağlanan kredilerin teminatları Slide 18

19 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler Kural olarak üzerinde parasal değer olan her türlü sözleşmenin imzalı her bir orijinal nüshası ayrı ayrı Damga Vergisine tabidir. Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imzalayanlardır. Bir kağıdın birden fazla imzalayanı olması damga vergisi tutarını artırmaz. ( DV nde imza sayısı değil orijinal nüsha sayısı önemlidir.) Kağıdı imzalayanlar ilgili kağıdın vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Kağıdı imza edenlerden en az biri Türkiye de ise yasa söz konusu kağıdın hükmünden yararlanıldığını kabul edip, yurt dışında imzalanmış olsa dahi DV ne tabi tutulmasını ister. Slide 19

20 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler ( devam ) Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde olan ya da onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de DV ne tabidir. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıtta bir başka kağıda atıf yapılmışsa, ilgili kağıda da bakılır. Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ya da işlem varsa bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıttaki akit ya da işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma ise DV en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ya da işlem üzerinden alınır. Slide 20

21 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Damga Vergisi- Temel Özellikler ( devam ) DV ne tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların YTL ye çevrilmesinde Merkez Bankası Döviz satış kuru esas alınır. DV, Kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan nispet ya da miktarlarda alınır. Her bir nüsha için hesaplanacak olan DV tutarı 2007 yılı için ,20 YTL den yüksek olamaz. Sözleşmenin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı oranda, devri halinde aslından alınan verginin ¼ ü oranında, süresinin uzatılması halinde aynı miktar ya da oranda DV alınır. Slide 21

22 Gayrimenkul Sektörünün Önemli Vergi konuları Finansman Üzerindeki Vergi Yükleri KDV BSMV KKDF DV STOPAJ ÖRTÜLÜ SERMAYE F Đ N A N S M A N Đ L Đ Ş K Đ L Đ Đ L Đ Ş K Đ S Đ Z Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 6:1 6:1 3:1 3:1 YOK YOK YOK YOK Slide 22

23 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? BÖLÜM 3 Gayrimenkul sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumların Vergisel Açıdan Değerlendirmeleri Gereken Alternatifler Nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

24 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler AMAÇ Vergi Sonrası Maksimum Karlılık Amaca ulaşmak pek çok bileşenin bir araya getirilmesi ile mümkün olacağına göre kurumların yapılarını ileriyi düşünerek bugünden atacakları adımlar gelecekteki hareket kabiliyetlerini artıracaktır. Yatırım Türü Kurumun Mevcut Yapısı Vergi Sonrası Maksimum Karlılık Alıcının Durumu Zaman Slide 24

25 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Planlama Yapılırken Göz Önüne Alınması Gereken Konular Gayrimenkul projesi hangi şekilde başladı? Arsa satın alındı Kat Karşılığı anlaşma yapıldı Hasılat paylaşımı esasına göre anlaşıldı Yatırımı kurumumuz mu gerçekleştirecek yoksa başka yatırımcılarla yaratılabilecek imkanlara açık mıyız? Finansör kullanacağız Ortak alabiliriz Uygun imkan yaratılırsa hemen satarız Slide 25

26 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI KDV En önemli işlem vergisi yükü ( %18 ). KDV yükünü minimize edebildik mi? Kurumumuzun KDV pozisyonu nasıl? KDV ödüyoruz Devrolunan KDV miz yüksek Satıcının durumu dikkate alındı mı? Gerçek kişiden mi aldık? Kontrol Ta blosu KDV TH DV KV Kurumdan aldıysak KDV istisnası/muafiyeti söz konusu olabilir mi? Slide 26

27 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI Tapu Harcı %1.5 luk yükten kaçınabilmek mümkün değil. Damga Vergisi Yazılı sözleşme imzalamak zorunda değiliz. Đşlemi doğrudan tapuda yaparak DV nden kaçınabilir miyiz? Kontrol Tablosu KDV TH DV KV Slide 27

28 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri ARSA ALIMI Kurumlar Vergisi Arsanın değeri oluşacak olan gayrimenkulün maliyetine etki edeceğinden ileride oluşacak olan karın önemli bir girdisi olarak bugünden hesaplamaya dahil edilmelidir. Aktifimizde mevcut bir arsa yatırıma dönüşüyorsa defter değerinden yapılmakta olan yatırımlar arasına alınacaktır. Bir arsa satın alınıp projeye dahil ediliyorsa satın alma bedelinden yatırım maliyetine dahil olacaktır. Kontrol Tablosu KDV TH DV KV Slide 28

29 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Esas olarak kat karşılığı sözleşmelerde arsa sahibi arsasını yapılacak sözleşme çerçevesinde anlaştığı şekilde alacağı daireler/bağımsız bölümler karşılığında müteahhide bırakmaktadır. Bu işlem çoğunlukla gerçek kişi arsa sahipleri ile yapılmaktadır. KDV açısından iki işlem vardır: Arsa sahibinin arsa teslimi, müteahhidin bina teslimi. Arsa sahibi ticari faaliyette bulunmayan gerçek kişi ise söz konusu teslim KDV ye tabi değildir. Müteahhit açısından yatırımın arsa değeri arsa sahibine teslim edilecek olan bağımsız bölümlerin oluşan inşaat maliyetidir. Slide 29

30 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Arsa sahibi açısından bu işlem tek başına bir değer artışı kazancı yaratmaz. Arsa sahibinin kazancı müteahhitten söz konusu sözleşme karşılığı aldığı bağımsız bölümleri sattığında ortaya çıkar. ( Değer artış kazancı için dikkate alınacak olan 5 yıllık süre üretilmiş dairelerin arsa sahibine devri tarihinden itibaren tekrar başlar ) Üretilen bağımsız bölümlerin devri tarihinde müteahhitte kalan bağımsız bölümlere ilişkin arsa kısmının müteahhide tapuda devri gerekecektir. Bu kısımla ilgili TH doğacaktır. Eğer müteahhit üretilen bu bağımsız bölümleri satacaksa arsa sahibi ile anlaşıp tapuların doğrudan alıcı üçüncü kişilere arsa sahibi tarafından devri yapılabilir mi? Slide 30

31 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Kat Karşılığı Sözleşmeler Arsa sahibi kurum ya da ticaret erbabı ise müteahhide devrolunan arsa kısmına ilişkin KDV hesaplanması gerekecektir. KDV matrahı ( aynı zamanda TH nın da matrahı ) müteahhidin devrolunan bağımsız bölümler için oluşturduğu inşaat maliyeti olacaktır. ( Aynı tutar arsa sahibi tarafından arsa bedeli olarak, müteahhit tarafından bağımsız bölüm bedeli olarak faturalanacak, bu tutarlar üzerinden KDV hesaplanacaktır.) Bu aşamada arsa sahibinin KDV istisnasında yararlanıp yararlanmayacağı konusuna ayrıca bakmak gerekecektir. Arsa sahibinin söz konusu satıştan elde edeceği kazancın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği de önemlidir. Slide 31

32 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri Bu tür sözleşmelerde arsa sahibi mevcut arsasını, arsa üzerine müteahhit firma tarafından yapılacak bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek olan hasılatın/ karın belli bir yüzdesi karşılığında müteahhide satmaktadır. Satış, kural olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte gerçekleşmiş olur. Ancak bedelin ne olduğu ( eğer asgari bir tutar belirlenmemişse ) henüz belli değildir. Satıcının arsa satışı nedeniyle oluşacak olan ( gerçek kişi ise ) değer artış kazancı ya da ( kurum ise ) kurum kazancı sözleşme tarihinde doğacaktır. Arsa satışına ilişkin KDV ( eğer KDV ye tabi bir işlem söz konusu ise ) ne zaman doğacaktır? Đşlem anında? Satış tarihinde? Đnşaatın bitiminde? Slide 32

33 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Gayrimenkul Alımında Alternatif Yöntemler ve Vergisel Etkileri Finansör Yatırım Yaparken Bize Kim Lazım? Alıcı Ortak Slide 33

34 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Aradığımız FĐNANSMAN ise Finansmanın vergisel etkilerini dikkatlice tekrar gözden geçirmekte yarar var. En avantajlı finansmanın Yurt dışında yerleşik, ilişkisiz banka ya da finans kuruluşundan temin edilecek ortalama vadesi bir yıldan uzun döviz cinsinden kredi olduğunu hatırlamalıyız. F Đ N A N S M A N Đ L Đ Ş K Đ L Đ Đ L Đ Ş K Đ S Đ Z Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Diğer Kurum Banka/Finans Kurumu Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik Yurt Dışında Yerleşik Yurt içinde Yerleşik KDV BSMV KKDF DV STOPAJ 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK 0% Đstisna YOK Đstisna 0% 3% Đstisna 5% 0% Đstisna YOK 0% 18% YOK 0.7.5% 10% 3% 18% YOK YOK 0.7.5% YOK ÖRTÜLÜ SERMAYE 6:1 6:1 3:1 3:1 YOK YOK YOK YOK Slide 34

35 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Aradığımız ORTAK ya da ALICI ise Gayrimenkulü mü yoksa şirketimizi mi satacağımıza karar vermemiz gerekir. Ana faaliyeti gayrimenkul ticareti ve kiralaması olanların gayrimenkul satışlarının KVK nda yer alan istisna hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak HĐSSE satışı istisnadan yararlanabilir. Hisse satan Gerçek kişi ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa hiç bir şekilde değer artışı kazancı sebebi ile vergilendirilmez. Hisse satan Kurum ise; ve hisse senetlerini iki yıl elde bulundurduktan sonra satıyorsa elde ettiği kazancın %75 i belli şartların sağlanması halinde Kurumlar vergisinden istisnadır. Slide 35

36 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Hisse Satışı/Varlık Satışı Karşılaştırması HĐSSE ALARAK ( Share Deal ) + - Yatırımcı Co./AŞ KDV doğmaz Tapu harcı doğmaz Satıcı açısından vergi istisnası imkanı Damga vergisi doğar Geçmiş risklerin devri Tarihi maliyet Ertelenmiş maliyet konusu VARLIK ALARAK ( Asset Deal ) + - Yatırımcı Co./AŞ Riskler geçmez?? Rayiç bedelle devir KDV doğar Tapu harcı doğar Damga vergisi doğar Satıcı açısından GV/KV Slide 36

37 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler Avantajlı Hisse Satışı için VARLIK ŞĐRKETĐ-YÖNETĐM ŞĐRKETĐ MODELĐ ÖNCESĐ SONRASI Ortak Kredi Ortak Hisse Potansiyel satan Ortak Kredi ihtiyacı Üretim /Ticaret Şirketi Ortak Üretim /Ticaret Şirketi Varlık Şirketi Ortak Potansiyel Ortak? Hisse satan Slide 37

38 Gayrimenkul Sektöründe Alternatifler NASIL Varlık Şirketi? SATIŞ YÖNTEMĐYLE BÖLÜNME YÖNTEMĐYLE Kurumlar Vergisi KDV Tapu Harçları Damga Vergisi Bölünmede kurumlar vergisi, KDV, Tapu Harcı, Damga Vergisi istisnası Varlık şirketinin satılması halinde istisna imkanları Slide 38

39 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? BÖLÜM 4 Çifte Vergilemeyi önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için Neden Çekicidir? Bunun Sektörde Faaliyet Gösteren Kurumlara Yararları Nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

40 ÇVÖA Anlaşmaları Kapsanan Vergiler Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları esas olarak gelir üzerinden alınan vergileri kapsar.dolayısı ile Anlaşmalar kapsamına giren vergiler; Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi Kanunlarına göre yapılan Stopajlar Buna karşılık DOLAYLI VERGĐLER olarak adlandırılan; KDV, Tapu Harcı, BSMV, Damga Vergisi KKDF Anlaşma kapsamına girmez. Slide 40

41 ÇVÖA Anlaşmaları ÇVÖA ile avantaj sağlanabilecek gelir türleri Kar Payı Faiz Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Alım Satım Kazancı Yurtdışı Danışmanlık Ödemeleri Slide 41

42 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Kar Payı Ödemeleri %15 Kar Dağıtımında Stopaj %15-%10-%5 ÇVÖA nda belirlenen stopaj oranları Slide 42

43 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Alım Satım Kazançları Koşulsuz Tek Koşul Birden Çok Koşul Slide 43

44 ÇVÖA Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımında ÇVÖA Avantajları Faiz Gelirleri Üzerinden Stopaj KDV Doğabilir Yerel Oran Anlaşma Oranı Slide 44

45 ÇVÖA Anlaşmaları Yatırım Süresince ÇVÖA Yurtdışı Danışmanlık Ödemelerinden Stopaj 183 Gün KDV STOPAJ Slide 45

46 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? BÖLÜM 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Avantajlı Yapısına Rağmen Neden Yaygınlaşmıyor? ( GYO ların Vergisel Problemleri ) Bölüm 6 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların Transfer Fiyatlaması sorunları Soru &Cevap

47 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Kazançları Kurumlar Vergisinden Đstisnadır Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-d-4 maddesi gereğince Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 1 Kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançlar üzerinden KVK 15/3 gereğince yapılacak stopaj oranı da %0 dır. 2 Kurumlar Vergisi Đstisna Stopaj %0 Slide 47

48 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (TÜZEL KĐŞĐLER) Kar Payları na ilişkin iştirak kazançları istisnası 1uygulanmaz 2 Alım Satım Kazancı 2 yıllık elde tutma süresi ve sermayeye ilave koşulları yerine getirilirse %75 i vergiden istisnadır. Tüzel kişi ortaklarca elde edilen kar payları kurum kazancına eklenerek vergilendirilir. Kar dağıtımında stopaj yoktur Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır. Aksi takdirde KV ne tabidir. Slide 48

49 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (TÜZEL KĐŞĐLER) Alım Satım Kazancı 2 yıllık elde tutma süresi ve sermayeye ilave koşulları yerine getirilirse vergiden 2istisnadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e. maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır. Aksi takdirde KV ne tabidir. GMYO hisse senetlerinin alım satımı sırasında alım satıma aracılık eden banka ya da aracı kurum tarafından oluşan alım satım karı üzerinden %10 stopaj yapılır. Hisse senedinin bir yıl süre ile elde tutulduktan sonra elden çıkarılması halinde stopaj yapılmaz. Banka ya da aracı kurumca yapılan stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Slide 49

50 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GMYO Hisse Senetlerini Elinde Tutanların Vergilendirilmesi (GERÇEK KĐŞĐLER) 1 Gerçek Brüt kar payının ½ si istisnadır. Bakiye, yıllık beyan sınırını aşarsa beyana tabidir kişi ortağa ödenen kar payından %0 stopaj yapılır. 2 1 Alım Satım Kazancı 1 yıldan kısa sürede elden çıkarılırsa %10 stopaja tabidir. Bu stopaj nihai vergidir. yıldan sonra elden çıkarılması halinde vergiye ve beyana tabi değildir. Slide 50

51 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler KDV GMYO lar KDV mükelllefidirler. Satın aldıkları mal ve hizmetler için KDV öder, sattıkları mal ve hizmetler için KDV tahsil ederler. Alışlarında yüklendikleri KDV yi satışlarında hesapladıkları KDV den indirip bakiyeyi vergi dairesine öderler. Proje geliştirme ve inşaat süresince yüklenilen KDV lerin gelir yaratmaya başlanana kadar taşınmasından kaynaklanan finansman yükü dolayısı ile KDV, GMYO larının gelişmesi önündeki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Slide 51

52 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler Damga Vergisi GMYO larının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri Damga Vergisinden istisna edilmiştir. Đstisna kapsamında olmayan tüm diğer yazılı,imzalı sözleşmelerinin orijinal kopyaları ( kira sözleşmeleri dahil ) Damga vergisine tabi olacaktır. Slide 52

53 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler Diğer Vergiler Harçlar GMYO larına ilişkin genel bir harç istisnası bulunmamaktadır. Dolayısı ile özellikle tapu ve kadastro harçlarına tabidirler. Slide 53

54 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile Đlgili Vergisel Düzenlemeler GYO ların Gelişememe Nedenleri Mevzuat 1997 den beri yürürlükte olmasına rağmen GYO lar neden gelişemedi? Yüksek Enflasyon? Kayıt dışılık? KDV? Aşırı Düzenlemeler? Diğer? Slide 54

55 Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin niteliği sorunlarda değişiklik yaratır mı? Bölüm 2 Gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli vergi konuları nelerdir? Bu vergiler sektörde faaliyet gösterenleri nasıl etkiler? Bölüm 3 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kurumların vergisel açıdan değerlendirmeleri gereken alternatifler nelerdir? Bölüm 4 Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Gayrimenkul Yatırımcısı için neden çekicidir? Bunun sektörde faaliyet gösteren kurumlara yararları nelerdir? Bölüm 5 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları avantajlı yapısına rağmen neden yaygınlaşmıyor? (GYO ların vergisel problemleri ) BÖLÜM 6 Gayrimenkul Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumların Transfer Fiyatlaması Sorunları Soru &Cevap

56 Gayrimenkul Sektöründe Transfer Fiyatlaması Transfer Fiyatlaması Sektöre özgü konuların ele alınması için Transfer Fiyatlamasının kurumlarda bir fonksiyon olduğunun kabulü gereklidir. Transfer Fiyatlandırması Fonksiyonu S Ü R E Ç - Sürecin Tanımlanması - Stratejinin tespiti - Yöntem Seçimi - Politikaların Uygulanması - Belge Yönetimi Sorunlar Aynı.. Ortak ve ilişkili şirketlerle yapılan her türlü alım-satım ve hizmet işlemini dikkatlice gözden geçirmeliyiz. Sektöre özgü EMSALLERĐ nereden bulacağız? Hangi yöntemi kullanmalıyız? Raporlamada nelere dikkat etmeliyiz? Slide 56

57 Sorular&Cevaplar

58 Teşekkürler. Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Ortak Türkiye (212) Hürol Genç, Müdür Türkiye (212) All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri*

Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Yatırımcısının Vergisel Beklentileri* Adnan Nas,, Vergi Hizmetleri Lideri Ersun Bayraktaroğlu lu,, Direktör, r, Vergi Hizmetleri Özlem GüçG Alioğlu

Detaylı

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006

GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, 2 Mayıs 2006 GAYRİMENKUL ZİRVESİ-VI Kurumsal Gayrimenkul Yatırımcısının Karar Verme Sürecinde Verginin Yeri* İstanbul, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC 1 2 3 4 Kurumlar Vergisi İşlem

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları*

Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Daha Modern ve Etkin Bir Vergi Sistemi İçin Reform Çalışmaları* Kurumlar Vergisi Kanunu Değişiklikleri II 27 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Kontrol Edilen

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 Gündem 2009 da Neler Oldu? Bir bakışta 2009 Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Ankara, M.Ersun BAYRAKTAROĞLU PwC, Kıdemli Müdür, YMM PwC 5520 SAYILI YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇERİK İstisnalarda Değişiklikler Yeni Müessese Kontrol Edilen

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar*

Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar* Kurumlar Vergisi 2005 Enflasyon Düzeltmesi ile İlgili Son Hatırlatmalar* 4 Nisan 2006 Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İçerik Enflasyon Düzeltme Farklarının İşletmeden Çekilmesi

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri Zeki Gündüz Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri PwC Transfer Fiyatlamasında Gelişmeler 1.Rapor

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ŞİRKET ARSASININ HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Özelikle büyükşehirlerde arsa karşılığı inşaat işlerinde, hasılat paylaşımı yöntemi diğer yöntemlere

Detaylı

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri*

Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Sigorta Şirketleri için 2006 Yılı Mevzuat Değişiklikleri* Talar Gül, G Ortak, Denetim Hizmetleri Bilgütay Yaşar, ar, Ortak, Vergi Hizmetleri Okan Gün, G Kıdemli

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BEŞİKTAŞ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : - Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Dar Mükellef Temsilcisinin Ticaret

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006

Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler* 15 Mart 2006 Kadir Baş PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Giriş I II III IV Sistematik açısından yapılan değişiklikler Değiştirilen hükümler

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: Tasᴀ밄ye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı hk. Sayı: 84098128-125[13-2012-1]-657 Tarih:

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK Sayı ÖZET 72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 Tebliğde 2018 yılında asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bir önceki yıla göre en fazla %

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU-I Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 1-3 Daire: 52-53-56 34485 Sarıyer / İstanbul - Türkiye Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanunundaki Son Değişiklikler Kayseri Sanayi Odası Faruk Sabuncu PwC Şirket Ortağı, YMM 3 Nisan 2007 İçerik I II Değiştirilen hükümler Getirilen

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması*

Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Örnek olay incelemeleri ve uyuşmazlık noktaları Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Ajanda 1. Temel anlaşmazlık noktaları 2. Örnek olaylar yöntemlere göre i. Karşılaştırılabilir

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011

Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul. Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr Bilançodaki Gizli Servet: Gayrimenkul Ersun Bayraktaroğlu - Baran Akan İçerik 1. Gayrimenkul deyince 2. Gayrimenkulü alıp satarken ne tür vergilere muhatap oluruz? 3. Nasıl karar vermeli?

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu 2007 Yılında Đlaç Sektöründe Yeni Uygulamalar ve Vergi Sorunları Swissotel Neuchatel Salonu Zeki Gündüz Nedim Bayraktaroğlu PwC Ajanda Đlaç Sektör bilgileri Đlaç Fiyatlandırma

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007 PwC Ajanda (1) Sigortacılık Kanunu çerçevesinde getirilen düzenlemelerin vergi etkileri (2)

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı