2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları"

Transkript

1 2013 Rusya Dönem Başkanlığı nda Oluşturulan B20 nin Temel Mesajları Yükselen ve gelişmiş ekonomileri bir araya getiren G20, IMF nin iki vitesli krizden çıkış olarak adlandırdığı durumdan üç vitesli krizden çıkış durumuna geçiyor: Yükselen ekonomilerde büyüme istikrarlı ve güçlü, ABD de ekonomik faaliyetler giderek hız kazanıyor, AB nin ilerleyişi ise farklılık ve kararsızlık gösteriyor. Bu nedenle G20 üyeleri risklere karşı önlem alırken, hem küresel krizden çıkışa yönelik ortak tehditlere gerektiği gibi dikkat etmeli, hem de farklı ulusal şartları hesaba katmalı. Herkese uyan tek tip çözümler olmadığına göre G20 siyasi irade ortaya koyarak ve liderlik göstererek ekonomik büyümeyi canlandırmak için üyelerin bireysel yükümlülükleri ile ortak girişimleri bir potada eritmeli. B20 nin tavsiyeleri, G20 üyesi ülkelerdeki iş dünyasının çıkarlarını yansıtıyor ve iş dünyasının ve tüketicinin güvenini yükseltmeye, nitelikli, yaratıcı istihdam imkânları yaratmanın ve inovasyonun kilt unsuru olan destekleyici bir iş ortamını kurmaya yönelik yapısal reformların ve iyileştirici düzenlemelerin gerektirdiği yatırımların oluşturulmasına özel bir vurgu yaparak G20 nin ortaklaşa çabalarının küresel ekonomiyi sürdürülebilir ve içerici büyüme yönüne taşıması için öneriler ortaya koyuyor. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için Genel Çerçeve Ekonomik büyümenin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli olmasını sağlamak G20 için merkezi bir önem taşımayı sürdürmeli. Zayıf, kararsız ve geri savrulmalara eğilimli bir ekonomik toparlanma koşullarında G20'ni şu üç kapsayıcı önceliğe bağlılığını yinelemesi gerektiğine inanıyoruz: Mali konsolidasyon planları büyümeyi gözetmeli, yapısal reformlar için yatırıma kaynak ayırmalı, iş dünyası ve tüketici güvenine öncelik tanımalı, girişimleri ve özel sektör yatırımlarını özendirmelidir. G20, 2016 yılının ötesinde borç/ GSYİH oranlarına ülkeye özgü hedefler belirlemek ve bunun yanı sıra bu hedeflere erişmek için açık bir strateji ve zaman çizelgesi oluşturmak için Los Cabos yükümlülüklerine uyumu desteklemelidir. Ancak G20 nin odak noktası giderek uzun vadeli mali ayarlamalara doğru kaymalıdır. G20, uzun vadeli bir sermaye piyasası geliştirmeyi de içeren bir dizi mali aracı ve kaynağı kullanarak altyapı yatırımlarına yönelik sermaye akımlarının gerçekleşmesini güvence altına almalıdır. Özellikle banka finansmanına bir alternatif olarak şirket tahvilleri piyasasının geliştirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Bankalardan sermaye piyasalarına kayışı desteklemek için G20 ülkelerinin düzenleme ve denetleme kurumları, düzenleme yaklaşımlarını gözden geçirerek gerekli piyasa yapılarını kurmalıdır. Yeni mali araçlar standartlaştırılmalı ve bunların geliştirilmesine paralel olarak şirketlerin kamuoyunu bilgilendirme standartları güçlendirilmeli ve piyasaların şeffaflığı artırılmalıdır. Düzenleme ve denetleme kurumları menkul kıymete dönüştürülmüş borcun yarattığı riski göz önüne almalı ve gölge bankacılığın yatırımları finanse etmek için güvenilir bir kaynağa dönüştürmeyi amaçlayan reformlara odaklanmalıdır. G20 üyeleri doğrudan yabancı yatırımların önündeki engelleri kaldırmanın ve uygun sınır ötesi rejimler için anlaşmanın önünü açmalıdır. Vergiden kaçma ve kaçınma bir sorun olmayı sürdürüyor. Vergi matrahının aşınması ve kar aktarımı (MAKA), G20 üyelerinin bütçelerinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor ve sınır ötesi faaliyet gösteren şirketler MAKA sayesinde kar fırsatları yakalayabildiği için rekabet ve yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. G20 üyeleri MAKA sorununu, şirketlerin mali akımlarının şeffaflığını arttırarak, transfer fiyatlandırması kurallarını gözden geçirerek ve kapsamlı MAKA-karşıtı planlar çerçevesinde vergiden kaçınma mevzuatını güçlendirerek ele almalıdır. Bu kapsamlı planlar, uzun vadeli yatırım kararları verirken şirketlerin gereksindiği şeffaflığı ve güveni sağlamak için bütün G20 ülkelerinin iş dünyalarına danışılarak hazırlanmalıdır. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için Genel Çerçeve nin başarılı olması için yapısal reformların merkezi rolü göz önüne alınırsa, G20 bireysel ama eşgüdümlü yükümlülüklere alan açan ve piyasa liberalizasyonuna ve işgücü piyasasının sağlamlaştırılmasına odaklanan yapısal reformlara yönelik yönlendirici çabalarını çoğaltmalıdır. İstihdam artırıcı ve büyüme sağlayıcı can alıcı rolü göz önüne alınarak, eğitim G20 nin yapısal reform gündemine yerleştirilmelidir.

2 Yatırım için Finansman Büyüme, inovasyon ve refah için acil olarak ihtiyaç duyulan doğrudan yabancı sermaye akımları kriz öncesi seviyelere bir türlü dönemedi. Hükümetlerin kısıtlı bütçeleri, getirisinin yüksekliğiyle çekici projelerin azlığı ve sınırlı banka kredileleri, altyapın yatırımı faaliyetlerini daha da aşağı çekiyor. Sınır ötesi altyapı yatırımı faaliyetleri de hükümetlerin kısıtlı bütçeleri, getirisinin yüksekliğiyle çekici projelerin azlığı ve sınırlı banka kredileleri, yüzünden kriz öncesi zirve noktasının çok altında bulunuyor. Daha yenilikçi ve disiplinli bir yaklaşım olmadığı için yaklaşık yılda 1 trilyon dolar tutarında bir potansiyel tasarruftan mahrum kalınması ve bu yüzden altyapı verimliliğinin duraklaması yatırım faaliyetlerini yavaşlatan ek bir etken. Aynı zamanda, gelişmiş ekonomiler büyümeye ve yaşlanan altyapılarını yenilemeye çabaladığı, yükselen ekonomiler modernleşme ve kentleşmelerini sürdürdüğü için uzun vadeli yatırım talebi de kayda değer ölçüde büyüyor. Küresel büyüme sürecini tekrar başlatmak için sermayenin serbest akışını sağlamak ve büyük altyapı yatırımlarını desteklemek üzere G20 hükümetlerinin uyum içinde davranması gerekiyor. B20, bu meselelerle başa çıkmak üzere G20 hükümetlerinin benimsemesi gereken üç öneride bulunuyor: G20 ülkelerinin çok taraflı yatırım faaliyetlerine bir çerçeve oluşturan bir dizi öneri üzerinde uzlaşarak bütün G20 hükümetleri tarafından benimsenecek asgari standartları oluşturmak ve diğer ülkelere örnek olmak üzere sınır ötesi yatırım faaliyetlerini geliştiren sermaye akımlarının önündeki engeller belirlenmeli ve kaldırılmalıdır. Toplam finansman ve işlem maliyetini azaltacak ve ülke ve denetim riskini hafifleterek projelerin bankalarca kabul edilirliğini yükseltecek yeni bir finansal garanti modeli üzerinde anlaşma ve bunu uygulamaya sokma yoluyla, bütün ülkelerde altyapıya ve diğer reel ekonomi varlıklarına yapılan özel sektör yatırımları canlandırılmalıdır. G20 üyelerinin ve başka ülkelerin hükümetleriyle birlikte çalışacak bir altyapı ağı kurarak ve bir Kamu- Özel Sektör Ortaklığı Olanaklar Dizisi geliştirerek, en iyi uygulamaların kullanılmasını özendirme yoluyla altyapı ve yeşil enerji yatırımlarının verimliliği artırılmalıdır. İş imkânları ve İstihdam Yeni iş imkânları yaratmak Cannes Zirvesi nden bu yana G20 gündeminin merkezinde yer aldı. G20 üyeleri istihdamı destekleme, işgücü piyasasında reform yapma ve toplumsal korumayı geliştirmeyi hedefleyen geniş bir dizi önlemi zaten almış durumda. Ancak iş imkânları yaratmayı ve beşeri sermayeye yatırımı teşvik edici daha fazla adım atılması gerekiyor: İstihdam edilebilirlik: Hükümetler, temel yetkinliklerde, özellikle okuryazarlık, sayısal beceri ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında gerekli bilgiyi sağlayan, yüksek nitelikli, zorunlu eğitim sistemlerine herkesin erişimini sağlamaya odaklanmalıdır. Eğitim ve mesleki eğitim ders programlarının tasarlanmasında işçi ve işveren örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek bir öncelik olmalıdır. Benzer bir öncelik yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesine verilmelidir yılında üzerinde uzlaşılan G20 Eğitim Stratejisi, ekonomik canlanma ve büyümenin gerektirdiği becerileri geliştirmede uygulamada kullanılan bir araca dönüşmelidir. Eğitim sistemleri, kabul edilemez ölçüde yüksek genç işsizlik oranları bağlamında istihdam edilebilirliği geliştirmeye odaklanmalıdır. Girişim ve Girişimcilik: Sürdürülebilir istihdam en iyi özel sektör tarafından yaratılır. Hükümetler, çeşitli istihdam biçimleri geliştiren ve şirketlerin olabildiğince hızlı yeni iş imkânları yaratmasını sağlayan, sağlıklı bir girişimcilik ve istihdam yaratma ortamı oluşturmalıdır. Bu ortam, yenilikçi genç şirketleri teşvik edici olmalı ve mevzuat yükünü hafifleterek KOBİ leri desteklemelidir. Bu doğrultuda mevzuat ve düzenlemeler iş geliştirme ve istihdam yaratma etkileri açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Kendi şirketlerini kurmaları için gençleri donatıp güçlendirecek girişimcilik eğitimine özel bir önem verilmelidir. Demografi sorunu: Eğer doğru bir biçimde ele alınmazsa yaşlanan toplumun, sadece ekonomik büyüme üzerinde değil, kalifiye işçi arzı ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde de olumsuz sonuçlar doğuracak bir etkisi olabilir. Geçen yüzyılın Bebek Doğum Patlaması nın tersine, bütün G20 ülkeleri yaşlanan bir toplumla karşı karşıyadır. Hükümetler emeklilik sistemlerini yaşlı bağımlılık oranına bir istikrar

3 kazandıracak biçimde uyarlamalıdır. Erken emekliliği azaltarak ve sigortacılık kapsamında, sürdürülebilir özel emeklilik uygulamalarını geliştirip emeklilik sistemini çeşitlendirerek daha yaşlı işçilerin istihdam düzeyini yükseltmelidir. Hükümetler ayrıca mevcut göçmenlik politikalarını da işgücü piyasasının gereksinimlerine uygun hale getirmelidir. Uluslararası Finansal Mimari Reformu Kamu borcunun sürdürülebilirliği Konsolidasyon stratejileri yayılma etkilerini hesaba katmalıdır. Bu stratejiler özellikle çok taraflı bir çerçevede eşgüdümlü bir biçimde uygulanırsa etkili, dolayısıyla da sürdürülebilir olur. B20 kamu borcu yönetimi meselesini uluslararası finansal mimari reformunun içinde ele almayı öneriyor. Küresel kriz hükümetin kötü borç yönetiminin mali dengesizliklere yol açtığını, dolayısıyla ekonominin bütün sektörlerinin finansal şoklara karşı kırılganlığını artırdığını gözler önüne serdi. İyi yönetilmezse devlet borçlarının ülke ekonomilerini ciddi risklere sokabildiği veri alınırsa, G20 bu meseleye kapsamlı bir biçimde yaklaşmalıdır. Toronto zirvesinde 2016 yılına kadar kamu borcunun GSYİH ye oranına istikrar kazandırmak veya bu oranı küçültmek konusunda üstlenilen yükümlülüğün ardından G20 üyeleri devlet borcu düzeylerini aşağı çekmek için daha iddialı hedefler benimsemelidir. Kamu maliyelerinin ve bir bütün olarak küresel ekonominin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için, devlet borcu yönetimi planları bütün G20 üyelerinin sağlam bir mali yapı için oluşturdukları çerçevelerin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Bir ilk adım olarak, G20 Kamu Borcu Yönetimi için IMF Dünya Bankası Kılavuzu nu gözden geçirme çalışmasını küresel krizden çıkarılan dersleri hesaba katarak sürdürmelidir. Finansal düzenleme ve denetlemenin güçlendirilmesi Finansal kriz, küresel finans sisteminin düzenleme ve denetleme çerçeve ve standartlarını gözden geçirme, özellikle bankacılık sektörünün sermaye ve likidite şartlarını güçlendirme ve sistem riski kaynaklarını küresel ölçekte bir eşgüdümle yönetme gereksinimini açıkça gösterdi. Finansal düzenleme ve denetleme mevzuatını iyileştirmek için, hem küresel, hem de ulusal düzeylerde pek çok şey yapıldı. Şimdi öncelik istikrar ve dayanışmadan büyümeye doğru kaymak ve elbette bu üç boyut arasındaki uyumu korumak gerekiyor. Finansal istikrar ve ekonomik canlanma açısından şimdi üzerinde çalışılacak en önemli üç alan şöyle belirlenebilir: Finansal düzenleme ve denetleme: Büyüme koşulları üç çeşit ihtiyacı uyumlu bir biçimde bütünleştirmeyi gerektirir: şirketlerin finansman ihtiyacı, tasarruf sahipleri ve yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli yönetme ihtiyacı ve finans sektöründeki aracıların bu ikisi arasındaki eşleşmeyi en iyi hale getirme ihtiyacı. Bu da, üç temel önceliği gündeme getirir: i) büyüme ve istihdamın ön koşulu olarak uzun vadeli yatırım; ii) parçalanmayı ve ülke dışına kaçmayı önlemek için düzenleme ve denetleme mevzuatlarının birbirine yakınsaması ve tutarlılığı (rasyonelliği); reel ekonomiyi ve küresel ticareti gözeten bir biçimde sermaye dağılımını en iyi hale getirmek için düzenleme ve denetimin etkinliği. G20, finansal reformun sonuçlarının (özellikle Basel III sermaye ve likidite şartlarının ve reformların ticaretin finansmanı, KOBİ lerin finansmanı ve altyapı finansmanı gibi alanlardaki etkilerinin) bağımsız bir değerlendirmesine girişmelidir. Finansal içerme: Krizin ardından, gelişmesi ekonomik büyümeyle tamamen iç içe olan, sürdürülebilir ve çok yönlü büyümeyi uzun vadeli büyümeyi destekleyen küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ lere) ilgi çok arttı. KOBİ ler istihdamı, inovasyonu, üretimi artırır, hanehalklarının ekonomik kırılganlığını azaltır ve ekonomik kalkınmada oynadıkları can alıcı rolle dünyanın her tarafındaki insanların yaşam kalitesini yükseltir. Dolayısıyla KOBİ lerin finansa erişim ve pazarlara daha rahat erişim edinmeleri hayat memat meselesidir. G20, ortak bir KOBİ tanımı belirlemek üzere ilgili kurumları görevlendirmeli, standartlaştırılmış bir veri tabanı oluşturulmasını ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin mümkün hale gelmesini sağlamalıdır. G20 aynı zamanda KOBİ lere uygun bir vergi mevzuatı uygulanmasını ve kurallara uyma yükünün hafifletilmesini sağlamalıdır. Doğrudan fonlama ve garantiler de dâhil olmak üzere, bütün destek programlarını optimize etmek için böyle bir eşgüdümün olmadığı her G20 ülkesinde yerel ve/veya bölgesel düzeydeki kamu kurumlarının için bir eşgüdüm süreci belirlenmelidir. Finansal Piyasalarda Altyapı Geliştirme: Özellikle yükselen piyasalarda, güvenilir, zorluklara dirençli bir altyapı yatırımları canlandıracak, finansal piyasalarda şeffaflığı artıracak ve finansal düzenleme ve

4 denetlemenin etkinliğini yükseltecektir. Çeşitli altyapı kurumları (depo, repo, takas merkezleri) bütün G20 ekonomilerinde eşit biçimde geliştirilmeli, doğal risklerinden kaçınmak için sürekli bir denetime tabi tutulmalıdır.g20, karşılıklı olarak benzer konumlardaki altyapı yönetimi kurumlarının ortak platformlar ve standartlar kullanmasını teşvik etmelidir. Sürdürülebilir Enerji Maliyetleri aşağı çekerek, emisyonları azaltarak ve dünya kaynaklarını sürdürülebilir ve etkin bir biçimde kullanarak enerji verimliliğini iyileştirmek öncelikli bir adımdır. Enerji verimliliği, CO2 emisyonlarını azaltmayı ve düşük gelirli tüketicilerin enerjiye daha kolay erişimini sağlamayı hedefleyen her politikanın can alıcı önemde bir boyutunu oluşturur. Daha verimli enerji üretimi, enerji dağıtım şebekelerindeki kayıpların ortadan kaldırılması, konutlarda enerji verimliliğine öncelik verilmesi, bilgilendirme ve eğitim çabalarının hedefine ulaşması ve sorumlu davranışların özendirilmesi, bunların tümü temel önemdedir. İnovasyon da daha genel bir enerji verimliliğinin önemli bir unsurudur. G20, ülke sınırlarını aşan bir uyum içindeki istikrarlı ve rasyonel politikalarla daha serbest enerji piyasaları yaratmalı ve Ar-Ge faaliyetlerine, düşük karbon teknolojilerinin tanıtım ve ticari olmayan ön uygulamalarına, eğitime, (doğal gaza ve nükleer enerjiye özellikle odaklanarak) geleneksel enerji kaynaklarında teknolojiye erişim ve üretim için yeni yöntemlere, yeni finansman düzeneklerine ve kamu-özel sektör ortaklıklarına hükümet desteği sunarak inovasyon yoluyla enerji verimliliğini (ve karbonsuzlaşmayı) geliştirmelidir. Enerji sektöründe sürekli yatırım yaparak ve (doğal gaz üretimi ve kullanımı da dâhil) maliyet etkinliği olan, yenilenebilir ve enerji verimliliği yüksek teknolojilere hız kazandırarak herkesin enerjiye erişimini sağlamak bir zorunluluktur. Herkes için Kalkınma Kalkınmada Yatırımlar Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik büyümesine yardımcı olacak finansal kaynakları ülkelere çekmek, son yılların ekonomik ve finansal krizinin daha da zorlaştırdığı temel meselelerden biri olmayı sürdürüyor. Kalkınmakta olan ülkeler özellikle insan kaynakları gelişimi, altyapı, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli alanlarda kalkınmaları için gereken finansmanı sağlamakta zorlanıyor. Önceki zirvelerde, G20 bu meselenin temel bir önem taşıdığını saptamıştı. Liderler kamu yatırımlarının özel sektörün de devreye girmesiyle tamamlanması konusunda hemfikir olmuştu. Bu iddialı amaca ulaşmak için, G20 nin resmi kalkınma yardımların artırılmasına değil, proje finansmanına, geliştirilmesine ve uygulanmasına özel bir vurgu yapması gerekiyor. Projelerin tasarlanmasını, yönetimini ve uygulanmasını iyileştirmesine özel bir önem verilmeli ve projelerin yerinde olması, doğru hedefler koyması ve özel sektörün devreye girmesini teşvik etmesi sağlanmalıdır. Hükümetler özel sektörün devreye girmesini özel sektör yatırımlarında kamu fonlarını kullanarak, mesela asgari getiri için hükümet garantisi sunarak ya da özel yatırımcının risklerini paylaşarak özendirmelidir. G20, aynı zamanda en sıkıntılı ülkelerdeki kalkınma projelerinde özel sektörün devreye girmesini kolaylaştırmak üzerine yoğunlaşmalı, bu amaçla çok taraflı kalkınma bankalarının işleyiş tarzını değiştirmelidir. Özellikle çok taraflı kalkınma bankalarının mal tedarik ve satın alma kuralları altyapı yatırımı gerçeğiyle ve bu alanda özel sektörün önemli rolüyle uyumlu hale getirilmelidir. İnovasyon ve Kalkınma için Küresel Fikri Haklar Düzeni Küresel fikri haklar düzeni hem inovasyon hem de kalkınma için can alıcı öneme sahiptir. Buna karşılık G20 gündemi henüz küresel fikri haklar düzeninin ekonomik kalkınma için can alıcı önemini teslim etmiş değildir. Yenilikçi sektörlerin, dünyada bilgi ve teknolojilerin mülkiyeti ve dağılımını düzenleyen küresel fikri haklar düzenine bağımlılığını göz önüne alarak, G20 başarılı inovasyonları ve bunların yayılmasını desteklemek için bir ortak gündem belirlemeli, bu çerçevede küresel fikri haklar düzenini iyileştirmelidir. Bunu yaparken dünyada inovasyon ve kalkınmanın canlandırılmasına duyulan güçlü ihtiyaç ile toplumun ve iş dünyasının çeşitli çıkarları arasında denge kurmayı gözetmelidir.

5 Gıda Güvenliği Kalkınmakta olan dünyada, çiftçileri bilgi ağlarına bağlayan düşük maliyetli Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) çözümlerinin uygulanmasına ilişkin artan sayıda örnek bulunuyor. Tarımsal eğitim ve destek hizmetleri, küçük ve orta ölçekli çiftçilere bilgiye ve uzman tavsiyelerine erişim sunmada kendini kanıtlamış bir mekanizmadır. Uzman tavsiyelerine erişim sağlamanın yanı sıra çiftçiler arası bilgi paylaşımı süreci, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde güven inşa eder, işbirliğini besler ve verimliliği artırır. Bilişim ve İletişim Teknolojilerine erişim, tüketiciyle doğrudan ilişki kurmayı, maliyet etkinliği daha yüksek bir yolla marka oluşturmayı, fiyatların ve piyasanın sürekli izlenmesi yoluyla rekabetçiliği geliştirmeyi mümkün kılar. Bilişim ve İletişim Teknolojilerine erişim toprak yönetimi ve kırsal yönetişim açısından da zorunludur. Tüketiciyle doğrudan ilişki kurmayı, maliyet etkinliği daha yüksek bir yolla marka oluşturmayı, fiyatların ve piyasanın sürekli izlenmesi yoluyla rekabetçiliğin gelişmesini ve yeni teknolojilerin yayılmasını teşvik etmek için, G20, kalkınmakta olan ülkelerde küçük ve orta ölçekli çiftçilerin bilişim ve iletişim teknolojilerine erişimini ve tarımsal ağlarını oluşmasını sağlayacak, açık ve bağlantıları güçlendiren bir İnternetin tanıtımını ve gelişimini desteklemelidir. Altyapı Sürdürülebilir kalkınma, bilişim ve iletişim teknolojileri de dâhil olmak üzere, güvenilir ve modern bir altyapıyı gerektirir. Açık ve bağlantıları güçlendiren bir Internet sanayiyi ve yeni iş modellerini geliştirir. Bilişim ve iletişim teknolojileri, yeterince ulaşılamayan kesimlere erişimi sağlayarak iş dünyası ve girişimciler için yeni ekonomik fırsatlar yaratır. Uluslararası İnternet altyapısının büyümesi ve istikrarı için en iyisi İnternet bağlantı anlaşmalarının, G20 ülkelerinde internet erişimi olanların nüfus içindeki oranını %30 dan %70 e çıkarma hedefiyle, rekabetçi güçlere bırakılmasıdır. Hanehalklarının çevrimiçi hizmetlerden yararlanabilmesi, iş çevrelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi ve yurttaşların dijital ortamın parçası haline gelebilmesi için güvenilir geniş bant İnternet erişimi vazgeçilmez önemdedir. Geniş bant hizmet sağlayıcılarının, sağlıklı, genişleyen bir geniş bant altyapısını koruma ve bu altyapıya yatırım yapma yeteneği, özel sektör yatırımlarını ve inovasyonu destekleyen kamu kurumlarının eşgüdümlü, birleşik bir politika yaklaşımı geliştirmesini gerektirir. G20, yatırım için istikrarlı bir ortamı yaratan ve teşvik eden, uzun vadeli bir perspektifte sürdürülebilir rekabeti besleyen ve coğrafi olarak uzak bölgeler için özel politikalar içeren ulusal hukuk, politika ve mevzuat çerçevelerini (kamu- özel sektör ortaklık mekanizmaları da dâhil olmak üzere) tanımlamalıdır. G20 aynı zamanda çeşitli ülkelerde genel geniş bant erişiminin sunulmasına ilişkin izleme ve karşılaştırma yapmaya imkân veren sağlam bir veri tabanının yaratılması için ilgili uluslararası kuruluşlara çağrı yapmalıdır. Beşeri Sermaye Sağlık hizmetleri ve kamu sağlığı alanlarında inovasyon yaşam beklentisini yükseltme potansiyeli taşıyor. Kamu maliyesinin güncel durumu veri alındığında, G20 ekonomilerinin özel sektörü sağlık hizmetleri alanındaki yatırımların artan bir kısmını üstlenmesi gerektiğinin farkında bulunuyor. Finansal baskılar ve ödemeleri yapanın merkezi bir yapı olduğu bir piyasanın dinamikleri bir arada etki ederek yatırım için gereken fonların, dolayısıyla da yenilikçi sağlık hizmetleri sektörünün büyümesinin yetersiz kalmasına yol açıyor. Bu meseleler temel sağlık gereksinimleri karşılanmamış büyük nüfuslara sahip gelişmekte olan ülkeler için de geçerli. Sağlıklı yaşam beklentisini ve üretkenliği sürükleyecek inovasyonlara yapılacak yatırımları canlandırma ilkesi bütün G20 üyeleri için geçerli. G20, sınai, ekonomik ve sağlık politikası teşviklerini, sağlık alanındaki inovasyonları ve hizmet sunumunu, hastalıkların tedavisine ve mutlak yaşam beklentisini artırmaya yönelik olmaktan uzaklaşma, sağlıklı ve ekonomik açıdan üretken yaşam beklentisini artırmak gibi yeni bir hedefe doğru kayma eğilimini hızlandıracak biçimde düzenleyen bir gündem oluşturmalı ve savunmalıdır. Yenilikçi sağlık hizmetleri sektörü ve sağlık alanında öncelikli hedefler için yatırımı özendirici, özel teşvikler yaratılmalıdır.

6 Çok taraflı Ticareti Geliştirme G20 üyeleri uluslararası ticareti geliştirme ve korumacı baskılara direnme kararlılıklarını pekiştirmelidir. Öncelikli olarak: G20 üyeleri 2008 yılındaki küresel finansal krizin sonrasında korumacı baskılara karşı koyma iradelerini eylemsizlik anlaşmasını imzalayarak kanıtladı. G20 eylemsizlik süresini ve korumacılık uygulamalarını izlemeyi 2014 yılının ötesine uzatmalı, izleme sitemini daha da güçlendirmeli, bu süre içinde ortaya çıkmış korumacı önlemleri yürürlükten kaldırmanın yollarını araştırmalı ve mevcut çok taraflı ticaret yükümlülüklerine tam olarak uyulmasını güvence altına almalıdır. G20 hükümetleri DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Antlaşması nı benimsemeli ve Eylül ayındaki St. Petersburg G20 Zirvesi ne kadar DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Antlaşması metnine son halinin verilmesi ve Aralık 2013 te Bali de toplanacak DTÖ Bakanlar toplantısında nihai anlaşmanın sonuçlandırılması için ilgili bütün taraflara çağrı yapmalıdır. G20 hükümetleri, mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmalarını incelemek, Tercihli Ticaret Anlaşmalarında en iyi uygulamaları saptamak, onları daha şeffaf ve çok taraflı ticaretin geliştirilmesi hedeflerine uyumlu hale getirmek için tasarlanmalarına yol gösterecek temel ilkeleri belirlemek konularında öncülük yapmada DTÖ yü teşvik etmelidir. Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık İş dünyasının küreselleşmesiyle birlikte yolsuzluk yerel olduğu kadar küresel bir olay haline geldi. Bu yönüyle tek bir hükümetin soruna çözüm üretmesinin imkânsız olduğu açıktır. Aynı şekilde, tek bir şirketin ya da küçük bir şirketler grubunun davranış standartlarını belirlemesi de mümkün değildir. Şirketler, ancak örnek olarak, emsalleriyle en iyi uygulamalar konusunda bilgi alış verişi yaparak, birlikte kendi pazarlarında davranış kuralları yaratarak ve kendi arz zincirlerinde bu yönde bir eğilimi geliştirerek davranışları değiştirmeye başlayabilir. Ancak iş dünyasının ve hükümetlerin işbirliği yaparak kamu alımlarında şeffaflığı artırmasıyla ve dürüstlük sözleşmeleri, işe yarar uyarı ve şikâyet sistemleri kurmasıyla etik davranmayan oyuncuların tecrit edilip oyun dışı bırakılması mümkün olabilir. G20 ye yönelik öneriler iş dünyasının çözümün bir parçası olma yetenek ve sorumluluğu bulunan dört alana odaklanıyor: B20 ve G20 arasındaki diyalogu geliştirmek ve B20 nin rolünü güçlendirmek. Bu çerçevede B20 Görev Ekibi ile G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu arasında daha düzenli ve içerikli toplantılar düzenlemek, yolsuzluk meselesinin uzun vadeli doğasını göz önüne alarak iki gruba da süreklilik kazandırmak. Rüşvet istekleriyle mücadele etmek. G20 hükümetlerinin kamu alımlarının adil ve şeffaf olmasını güvence altına almak için oynayacağı can alıcı önemde bir rol bulunuyor. Bu rolü oynayabilmelerini sağlamak için, gelecekteki ticaret görüşmelerinde kamu alımlarında şeffaflığa ilişkin bir anlaşma yapmak da dâhil olmak üzere bir dizi eylem öneriyoruz. Şirketleri, KOBİ leri, kamu görevlilerini bu konuda eğitmek ve geliştirmek. G20 hükümetleri ulusal ve uluslararası mevzuatta en son gelişmeler konusunda kamu görevlilerine yönelik yıllık eğitim programları düzenlemelidir. Uygun durumlarda B20 şirket ve iş dünyası örgütlerini, kurumsal kurallara uyum programlarındaki deneyimlerini aktararak bu eğitim programlarını desteklemeye davet etmelidir. G20 hükümetleri ülkelerindeki İhracat Kredi Ajanslarını, destekledikleri şirketlere yolsuzlukla mücadele eğitimi sunmaya özendirmelidir. B20 şirket ve iş dünyası örgütleri, arz zincirlerindeki KOBİ lere eğitim sunmada en iyi uygulamalar konusunda deneyim alış verişi yapmalıdır. Yolsuzlukla Mücadele için Ortak Eylemi her G20 ülkesinde ve küresel olarak desteklemek. B20 nin bu yıl yaptığı çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, dünya çapında en iyi uygulamaların toparlanacağı ana merkez olarak işlev gösterecek Yolsuzlukla Mücadele için Ortak Eylem Merkezi nin kuruluşu olacak. Buna paralel olarak G20 hükümetleri ve iş çevreleri, her ülkede hem Ortak Eylem Merkezi nin, hem de B20 Görev Ekibi nin ülkedeki muadili olarak çalışacak Yolsuzlukla Mücadele Mükemmellik Merkezleri kurmalıdır. Mükemmellik Merkezleri, örneğin Ortak Eylem Merkezi ile birlikte çalışarak Ortak Eylem strateji ve girişimlerini ele alıp inceleyebilir, paylaşıp tanıtabilir; B20 Görev Ekibi ile birlikte çalışarak da B20 öneri ve kararlarının uygulanmasındaki ilerlemeyi izleyip ölçebilir.

7 Bu yılın önerilerini uygulamaya sokmada elde edilecek başarı büyük ölçüde G20 hükümetlerinin ve B20 şirketlerinin her G20 ülkesinde, B20 nin 2013 yılında kararlaştırdığı eylemleri uygulamaya sokma, izleme, gözden geçirme ve raporlama yeteneğine sahip bir şirketler, iş dünyası örgütleri, yerel örgütler ve diğer partnerler ağını ve küresel bir kurumsal çerçeveyi kurabilmesine bağlı olacaktır. Verilerin Açılması Hükümetler Bilişim ve İletişim Teknolojilerini daha etkin bir idare kurmak, halka ve iş dünyasına daha etkin hizmet sunmak için bir araç olarak gereksiniyor. Kamunun verilerine açık erişim, hükümetlerin şeffaflığını, yönetişimim kalitesini geliştirecek ve yolsuzlukla mücadeleye yardım edecektir, G20, kamusal bilgilerin kolayca erişilebilir biçimde halka açılması ve kamu parasının nasıl harcandığını görülebilir olması konusunda anlaşmalıdır. Bu, bilgiye daha iyi erişim ve e-yönetişim sayesinde yurttaşların ve şirketlerin hükümetlerden hesap sorabilmesine imkân veren değerli mekanizmaların geliştirilmesini de sağlayabilecektir. Verilerin açılması, yeni piyasaların, iş alanların ve işlerin yaratılmasını da destek olarak, özel sektörde inovasyon için bir katalizör rolü oynayabilir. G20 B20 Diyalogunun Etkinliği B20 nin gücünün üç dayanağı vardır: iş dünyasının çıkarlarını ve önceliklerini temsil etmek; G20 nin Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme yaratma amacını paylaşmak; B20 nin önceliklerini liderlere duyurmak için G20 ile etkin ilişkiler kurmak. Tutarlılık, devamlılık ve şeffaflık B20 nin etkinliğinin kilit unsurlarıdır. B20 önerileri, bunları G20 ile ortaklaşa hayata geçirmek için B20 nin üstleneceği yükümlülüklerle dengelenirse B20 nin G20 nin partneri olarak meşruluğu ve etkisi önemli ölçüde artabilir. B20 nin dile getirdiği, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadeleyi yükseltmek için iş dünyasının taahhütleri dengeli bir G20 B20 ilişkisi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu taahhütlerle B20 üyeleri, ortak hedeflere ulaşmak için katkı sunmak üzere G20 ile sıkı bir ilişki içine giriyor. İş dünyası ile hükümetler arasındaki diyalog için şimdiye kadar yapılan yatırım, artık bu yatırımın karşılığını azami seviyede çoğaltacak eylemleri gerektiriyor. Aşağıdaki öneriler hem B20 ye, hem de G20 ye yöneliktir. G20 nin iş dünyası ile ortaklığı, yatırım ve finans alanlarında uzun vadeli düzenleme ve denetleme hedeflerine ulaşmak açısından son derece önemlidir. G20, G20 yi, B20 yi, başka destek partnerlerini ve uluslararası kurumları ortak G20 B20 çalışma gruplarında bir araya getirme girişiminde bulunabilir. G20 yatırım ve finans alanlarındaki pilot ortak çalışma gruplarında edinilen deneyimin ışığında, G20 nin başka öncelikli alanlarında da ortak G20 B20 çalışma grupları oluşturabilir. G20, hazırlık dönemi boyunca B20 ile yapılandırılmış bir biçimde, etkin bir diyalog sürdürmeyi ve bu süreci zirve sırasında yapılacak bir ortak oturumla taçlandırmayı sürdürmelidir. G20-B20 ilişkileri ayrı bir destek sağlama kanalı olmaktan ibaret kalmamalıdır. B20 ve G20 etkin ve uygun bir eşgüdüm mekanizması üzerinde anlaşabilir, çalışma grupları düzeyinde G20 B20 ortak toplantıları uygulamasını daha da geliştirebilir ve başkanlık öncelikleri konusunda G20 B20 görüş alışverişi konusunda bir başlangıç adımı atabilir. G20, B20 yi resmi mekanizmaları içinde yapılandırılmış bir diyaloga davet etmelidir. G20, Başkanlık gündeminin öncelikleri konusunda B20 ye danışmanın faydasını görecektir. G20 Çalışma Gruplarına, Bakanlar ve Başkan temsilcileri toplantılarına gözlemci ya da davetli üye olarak katılan B20 temsilcileri tartışmalara ve karar alma süreçlerine gerçek değer katabilir. Her zirve öncesinde, B20 önerilerinin ve bu önerilere ilişkin G20 yükümlülüklerinin gerçekleşmesine ilişkin ilerlemeler gözden geçirilmeli ve bu değerlendirme kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.

8 Geleceğe Bakış Bu bölüm şimdiye kadar edinilmiş deneyimden ve Görev Ekipleri nin görüşlerinden hareketle B20 Rusya Ulusal Yürütme Kurulu nun gelecekte atılacak adımlara ilişkin vizyonunu sunuyor. B20 nin gelecekteki öncelikleri olarak üç hedef görüyoruz: Beyaz kitapta yer alan önerilere dayanan uzlaşmanın takipçisi olmak. B20 G20 ilişkisinin etkinliğini güçlendirmek için değişen başkanlıklar boyunca B20 nin pozisyonları koordine etme ve pekiştirme yeteneğini geliştirmek. B20 nin şeffaflığını güvence altına alacak tarzda, B20 nin stratejik önceliklerini bütün ilgili taraflara iletmek. G20 liderleri tarafından desteklenenler başta olmak üzere, Beyaz kitap önerilerinin hayata geçirilmesini savunuyoruz. G20 gündemindeki ana meselelere yanıt bulmak için birlikte çalışmaya hazırız. Gelecekteki B20 başkanlıklarının şu adımları atarak ekonomik büyüme, yatırım ve istihdamı canlandırmayı hedefleyen eylemlere öncelik tanıyacağını umuyoruz: Yatırım (i) uzun vadeli sınır ötesi yatırımları desteklemeye; (ii) özel sektörün altyapıya katılımını kolaylaştırmaya; (iii) ulusal ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı gibi uluslararası finans kurumları tarafından programatik garanti paketlerinin geliştirilmesi gibi en iyi uygulamaların kullanılmasıyla altyapı yatırımlarının verimliliğini artırmaya yönelik önerilerin takibini yapmak. Reel ekonomi yatırımlarını finanse edecek, KOBİ leri ve inovasyonu destekleyecek geleneksel ve yeni kaynaklar arasında uygun bir denge belirlemek; yatırım ortamında kamu desteğinin uygun yöntem ve araçlarını, özel sektörün ve uluslararası finans kurumlarının işlevini saptamak. Finansal sistem ve sermaye piyasaları, altyapı ağı ve enerjide en iyi uygulamalar çalışma grupları gibi, uygun çalışma gruplarının / panellerin kurulmasına, (eğer onaylanırsa) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı tarafından G20 programatik garanti paketlerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılmasını sağlamak ve önümüzdeki yılın başkanlığının mevcut sorunlarla başa çıkmak için geliştirilecek görüşleri / çerçeveleri / en iyi uygulamaları kullanabilir hale getirmek; bu bilginin küresel kara alma konumundaki aktörlere daha iyi nasıl iletilebileceğini araştırmak. Önerilen G20 Proje Hazırlama Fonu girişimi ise çok taraflı kalkınma bankaları, ulusal hükümetler ve özel sektör tarafından daha fazla incelenmeye ihtiyaç duysa da, genel fikir önümüzdeki başkanlık tarafından çalışma gündemini hazırlarken hesaba katmaya değer görünüyor. Finans Ticaret Finansal düzenleme ve denetim ile finansal içerme ana meselelerinin mercek altına alınması için önümüzdeki zirvelerin gündeminde tutmak. Finansal piyasalar altyapısı meselesini daha geniş finansal düzenleme ve denetleme çerçevesinde ele almak. Vergiden kaçma, vergi matrahının aşınması ve kar aktarımı, mevzuat ve finans dengesizlikleri konularını daha fazla tartışılması gereken meseleler listesine eklemek. Mevcut B20 önerilerinin hayata geçirilmesi sürecinin ilerleyişini, tutarlı bir uygulamayı güvence altına almak için G20 yönetim değişikliği ve devamlılık ilkelerine uygun olarak ele almak. OECD Vergi Matrahının Aşınması ve Kar Aktarımı Projesi çerçevesinde, küresel düzenleme ve denetim politikaları ile makroekonomik politikalar alanında yapıcı bir diyalog geliştirmek Tercihli Ticaret Anlaşmalarını daha şeffaf, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına ve çok taraflı ticaretin liberalizasyonu hedeflerine uyumlu hale getirmek için bu anlaşmaların analizini yapmada öncülük yapmada DTÖ yü teşvik etmek. En iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için, mesela 2-3 sorunlu alanda DTÖ nün bir takım sonuçlar üretip duyurabileceği özel pilot projeler tasarlama ve uygulama gibi pratik adımlar atmak.

9 Doha Turu görüşmelerinde Ticareti Kolaylaştırma Antlaşmasının imzalanmasının daha da gecikmesi durumunda, mevcut sözleşme taslağının güncellenmesi ya da daha etkin bir belge geliştirilmesini sağlayabilecek bir uzlaşma panelini özel sektör katılımıyla kurmak. İnovasyon ve Kalkınma Küresel fikri haklar düzenini bütün dünyadaki inovasyon ve kalkınma gereksinimi uyarınca yeniden düşünme ve gözden geçirmenin bir yolunu bulmak için küresel fikri haklar düzeni üzerine diyaloğu sürdürmek ve genişletmek. Enerjiye, sağlık hizmetlerine, bilişim ve iletişim teknolojilerine genel erişimi teşvik ederek, nihai olarak herkesin erişimi amacı doğrultusunda Milenyum Kalkınma Hedeflerini ve B20 nin tasarladığı program hedeflerini desteklemek. İstihdam yaratma Girişimciliği ve işletmelerin sürdürülebilir gelişimini besleyecek düzenleme ve denetleme ortamının yaratılması için işbirliği yapmak yılında benimsenen G20 Mesleki Eğitim Stratejisi nin ekonomik canlanma için gereken becerileri üretmede etkili bir araç haline gelmesi için işbirliği yapmak. Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele Kamu alımlarının adil ve şeffaf olmasını güvence altına almak için işbirliği yapmak. Yolsuzlukla mücadele için Ortak Eylem Merkezi nin açılışını 2013 yılı bitmeden gerçekleştirmeye odaklanmak, ardından kimi G20 ülkelerinde yolsuzlukla mücadelede kamu-özel sektör ortaklığını yeni bir düzeye taşıyacak Mükemmellik Merkezleri ni kurmak. Kamu gelirlerinin nasıl harcandığını gösteren resmi bilgilerin kolay erişilebilir biçimde kamuoyuna sunulmasını sağlamak için G20 ile birlikte çalışmak; bilgiye daha iyi erişim ve e-yönetişim sayesinde yurttaşların ve şirketlerin hükümetlerden hesap sorabilmesine imkân veren değerli mekanizmaların geliştirilmesini desteklemek. B20 nin önceliklerinin liderler tarafından duyulmasını sağlamak için G20 ile ilişkilerimizi etkinleştirme çabalarımızı pekiştireceğiz. İş dünyasının çıkarlarını temsil etmek, G20 nin hedeflerini paylaşmak, tutarlılık, devamlılık ve şeffaflık B20 nin etkinliğinin temel dayanakları olmaya devam edecek. Hazırlık dönemi boyunca G20 ile yapılandırılmış bir biçimde, etkin bir diyalog sürdürmeyi ve bu süreci zirve sırasında yapılacak bir ortak oturumla taçlandırmayı istekle bekliyoruz. Gelecek başkanlık dönemlerinde G20-B20 ilişkilerinin ayrı bir destek sağlama kanalı olmaktan ibaret kalmamasının sağlanacağını umuyoruz. G20 Başkanlık gündeminin öncelikleri konusunda B20 ye danışmanın faydasını görecektir. G20 Çalışma Gruplarına, Bakanlar ve Başkan temsilcileri toplantılarına gözlemci ya da davetli üye olarak katılan B20 temsilcileri tartışmalara ve karar alma süreçlerine gerçek değer katabilir. G20 B20 yi resmi mekanizmaları dâhilinde yapılandırılmış bir diyaloga davet edebilir. G20, G20 yi, B20 yi, başka destek partnerlerini ve uluslararası kurumları ortak G20 B20 çalışma gruplarında bir araya getirme girişiminde bulunabilir. Her zirve öncesinde B20 önerilerinin G20 tarafından nasıl hayata geçirildiğini gözden geçirmeyi ve bu değerlendirmeyi kamuoyunun bilgisine sunmayı öneriyoruz.

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!..

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Teşvik sistemi kötü değildir, fakat tehlikelidir. Teşvik nedeniyle müdahalelere başlayan iktidarların bu müdahalelerini başka alanlara

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki 3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki Virpi Einola-Pekkinen 12.1.2011 Performans prizması Finlandiya devlet yönetiminde strateji uygulamasının resmi yapısıdır (=performans

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı 20 22 Ocak 2014 Makram Malaeb Eğitim Gündemi Avrupa 2020 10.00-10.30 strateji geliştirilmesinin arka planı, strateji

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT

AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT AVRUPA 2020 STRATEJİSİNE İLİŞKİN NOT Son ekonomik kriz AB nin 2009 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının % 4 oranında düşmesine, sanayi üretiminin 1990 yılı seviyelerine gerilemesine, işsizlik oranının %

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

W20 Zirvesi Sonuç Bildirisi İstanbul, Türkiye 16-17 Ekim 2015

W20 Zirvesi Sonuç Bildirisi İstanbul, Türkiye 16-17 Ekim 2015 W20 Zirvesi Sonuç Bildirisi İstanbul, Türkiye 16-17 Ekim 2015 Bizler, G20 tarihinde ilk kez düzenlenen W20 Zirvesi nin delegeleri olarak, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul da bir araya gelerek, W20

Detaylı