Saint Petersburg Kalkınma Görünümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saint Petersburg Kalkınma Görünümü"

Transkript

1 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü

2 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü 02 Saint Petersburg Kalkınma Görünümü "... bir Kalkınma Çalışma Grubu kurmayı kabul ediyor ve bu gruba G20'nin ekonomik büyüme ve direnci artırma tedbirleri hedefine uygun olarak, Seul Zirvesi nde benimsenecek bir kalkınma gündemi ve çok-yıllık eylem planları hazırlama yetkisi veriyoruz." G20 Toronto Zirvesi Sonuç Bildirgesi, Haziran G20 kalkınma gündemine katılan ana değer, ekonomik büyümenin önemine yapılan güçlü vurgudur. Ekonomik büyüme, yoksulluğu azaltma ve nüfusun en düşük gelirli kesimlerinin başarı şansını artırmada kaydedilen ilerlemede merkezi role sahip olmuştur. Bu yetkilendirmeyi takiben yoksulluğu ortadan kaldırma ve ortak refahı arttırma hedeflerine ulaşmada güçlü, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve dirençli ekonomik büyüme şarttır. Mevcut ve gelecek kuşaklar için yaşam kalitesini arttıran bir kalkınma yolunun geliştirilmesinde, G20'nin siyasi liderliğini sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, gelecek çalışmalarımız için benimsenecek yaklaşımı şekillendirmede Paylaşılan Büyüme için Seul Kalkınma Uzlaşısı temellerini esas alacağız. G20'nin Paylaşılan Büyüme Taahhüdünün Güçlendirilmesi 2. Küresel ekonomideki yavaş toparlanma ve gelişmekte olan ülkelerdeki, bilhassa düşük gelirli ülkelerdeki (DGÜ) kalkınma açığını daraltma ve yoksulluğu azaltma bağlamında süregelen ihtiyaç doğrultusunda G20 Liderleri, Haziran 2010 Toronto Zirvesinde bir Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) kurmayı kararlaştırdı. G20, uluslararası ekonomik işbirliği için üst düzey forum olarak varlığını sürdürürken, öte yandan diğer forumlara katma değer sağlama ve bu forumlardaki mevcut kalkınma taahhütlerini tamamlama fırsatını olumlu karşılamaktadır. G20'nin, büyüme seviyelerinde ve kalitesinde kesintisiz iyileştirmeler yapılmasına yönelik daha müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme ve böylelikle yoksulluğu azaltma, yaşam kalitesini arttırma ve saygın iş olanakları yaratma noktasında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bilhassa DGÜ olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ulusal çabalarına destek vermek üzere Uluslararası Örgütlerle (UÖ) ve G20 dışındaki paydaşlarla yakın işbirliği halinde çalışmaya devam edeceğiz. 3. KÇG ile yakın işbirliği yaparak, gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümenin yeni kutupları olarak oynadığı rolü geliştirmek adına yaptığımız çalışmalara hız kazandırma gereğinin altını çiziyoruz. Ekonomik büyümenin, çevrenin korunmasının ve sosyal tabana yayılmanın birbirlerini tamamladığı ve pekiştirdiği yollar bulmanın önemini teyit ediyoruz. Los Cabos Liderler Bildirgesi nden hareketle, gelişmekte olan ülkelere, sürdürülebilir kalkınma bağlamında kapsamlı yeşil büyümeyi teşvik eden tedbirleri de kapsayan uygun tedbirler vasıtasıyla kalkınmalarını sürdürmede ve güçlendirmede destek vermeye devam edeceğiz ve önceliklerimizi ve çalışmalarımızı, gelişmekte olan ülkelerde, bilhassa DGÜ'de büyümenin önündeki darboğazları ortadan kaldırmaya yoğunlaştıracağız. G20, uluslararası ölçekte kabul edilmiş olan kalkınma hedeflerinde daha fazla aşama kaydedilmesine yönelik uluslararası çabaları tamamlamayı arzu etmektedir. Gündem, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili BM Üst Düzey Genel Kurul Toplantısının sonuçlarını ve bunun yanı sıra Dördüncü BM LDC Zirvesi, 4. Üst Düzey Yardım Etkinliği Forumu ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) nın çıktılarını göz önüne almaktadır. İleriye dönük G20 kalkınma gündeminin, 2015 sonrası Kalkınma Gündemine cevap verebilecek yeterli esnekliğe sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

3 G20'nin Kalkınma Yaklaşımı Üzerinde Düzeltici Değişiklikler 4. G20 kalkınma gündeminin ilk üç yılı güçlü sonuçlar verdi ve G20 üyelerinin Seul Çok Yıllı Eylem Planını (MYAP) uygulamada somut adımlar atmasına neden oldu. G20'nin ilk MYAP eylemlerinden birçoğu şu an itibariyle tamamlanmış durumdadır. Bu itibarla yaklaşımımız üzerinde düzeltici değişiklikler yapmanın ve geleceğe yönelik kalkınma gündemi için yeni eylemler belirlemenin değerli olacağını düşünüyoruz. İlk hesap verebilirlik sürecimizden çıkarılan derslere dayanarak ve elde edilen sonuçlardan hareketle G20, çalışmalarını güçlendirmek ve bunlara işlerlik kazandırmak için aşağıda yer alan fikirleri değerlendirmeye alacaktır: Büyümeyi artırmaya yönelik gelecek gündemimize ve eylemlerimize çıktı-odaklı, uzun vadeli şu hedefler kılavuzluk edecektir: nitelikli istihdam ve yatırım, güven ve şeffaflık, sürdürülebilirlik ve direnç ve toplumsal kapsayıcılık. Gelişmekte olan ülkemiz ve DGÜ ortaklarımız ve ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile yakın istişare halinde gelecek çalışmalara yön vermek üzere G20 kalkınma gündemi için temel öncelikleri belirledik. Bu öncelikler Ek'te belirtilmiştir. G20'nin değer katabileceğine ve ulusal sahiplenmeyi geliştirebileceğine inandığımız temel öncelikli alanlarda bölgesel öncelikleri ve projeleri destekleme yönünde çalışma yapacağız. KÇG yeni aksiyonlar seçecek ve bu aksiyonların Seul Kalkınma Uzlaşısı nda yer alan altı G20 Kalkınma İlkesiyle yakın uyum içerisinde olmasını sağlayacaktır. Bilhassa bu yeni eylemler hedeflerimizi ileriye taşımalı, gerçekçi olmalı, kanıta dayalı olmalı, ortak meseleleri hesaba katmalı ve ihtiyaç duyulduğunda gönüllülük esasına dayalı olarak uygun şekilde finanse edilmelidir. Gelecekteki G20 başkanlıklarının, 2015 sonrası Kalkınma Gündemi dahil olmak üzere yeni önceliklere ve durumlara cevap vermesine olanak veren esnek bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Devam eden ve gelecek döneme ait G20 kalkınma eylemlerinin hayata geçirilmesini izlemek amacıyla bir hesap verebilirlik mekanizmasının devreye sokulması yönünde Los Cabos Bildirgesinde Liderlerin yaptığı çağrıyı yineleyen KÇG gelecekteki çalışmalarında da hesap verebilirlik mekanizmasını kullanmaya devam edecektir. Buna her üç yılda bir kapsamlı bir hesap verebilirlik raporunun hazırlanması ve belirli eylemlerin izlenmesinin ne zaman sonlandırılacağının belirlenmesi de dahildir. 5. Sürekli yeni zorluklar gündeme gelirken G20 kalkınma gündeminin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sadece ilgili paydaşların düzenli ve kapsamlı katılımıyla, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında ortak bir vizyonun inşa edilmesiyle ve bu ülkelerin ilgili sorumluluklarının ve rollerinin enine boyuna tartılmasıyla gerçekleşebilir. 6. Gelişmekte olan ülkelere sosyal yardım süreci G20 kalkınma gündemi ile ilgili bilgilendirme yapılması ve geri bildirim alınarak bu ülkelerin önceliklerinin dikkate alınabilmesi açısından son derece önemlidir. G20 KÇG'sinin, daha geniş kapsamlı G20 politika eylemleri ile DGÜ üzerindeki etkiler arasında önemli bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda Güney-Güney ve üçlü işbirliği gibi mekanizmalar aracılığıyla DGÜ ile yakın ortaklık halinde çalışma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. 7. Özel sektör, akademi dünyası ve sivil toplum dahil olmak üzere diğer ana ortaklarla olan diyaloğumuzu geliştirerek girişimlerimizin sağladığı faydaları en üst seviyeye çıkarmalıyız. 8. Analiz yapılması, önceliklerin belirlenmesi ve eylemlerimizin hayata geçirilmesinin desteklenmesi konularında Uluslararası Kuruluşların yaptığı önemli katkıyı takdir ediyoruz. Uzmanlıkları ve verdikleri teknik destek hesaba katıldığında, ilgili Uluslararası Kuruluşların ortak çabaları, temel kalkınma zorluklarına yönelik tutarlı yaklaşımların tespit edilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çerçevede KÇG, ilgili Uluslararası Kuruluşlar ile olan işbirliğini derinleştirmeye ve ortak çalışmaları geliştirmeye devam edecektir. KÇG, kalkınmaya olanak veren ortamlar oluşturmaya yönelik stratejik eylemlere odaklanmaya devam edecektir. KÇG gündemi diğer forumlar ve G20 gündemlerindeki çalışmalar ile bağlantılıdır. Bu nedenle KÇG kapsamlı kalkınma çabaları ile daha tutarlı olmaya çalışacaktır. rg Kalkınma

4 Saint Petersburg Kalkınma Perspektifi 04

5 05 GIDA GÜVENLİĞİ Zorluk: Uluslararası topluluk, büyüyen ve hızla kentleşen nüfusun beslenmesinde ortaya çıkan ani mağduriyetler ve uzun vadeli zorlukları hafifletmek için iki yönlü zor bir mücadelenin içindedir. Açlıktan mağdur yaklaşık 870 milyon insanın büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Mevcut durum böyle devam ederse, 2050 yılında 9 milyara ulaşması beklenen bir nüfusun beslenmesi için, küresel gıda üretiminin en az %50-70 oranında artırılması gerekecektir. Bu zorluğun kökeninde yoksulluk yatmakta ve bu durum nüfus artışının yavaşlayan üretime karşın daha fazla gıda talebini tetiklemesi, kırsal kesimdeki yoksulluk, DGÜ'deki altyapı eksikliği, yatırım azlığı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, toprak ve su gibi kıt kaynaklar üzerindeki rekabetin artması, iklim değişimi ve piyasalara erişim gibi kısıtlarla daha da karmaşık hale gelmektedir. Cevap: Gıda güvenliği ve beslenme, küçük toprak sahiplerinin ve çiftçi ailelerin kalkınma ihtiyaçlarına, cinsiyet eşitliğine ve kadınların statüsünün güçlendirilmesine, bilhassa kırsal alanlarda düzgün işlere, kapsamlı kırsal kalkınmaya, sorumlu yatırıma, kapasite inşasına, şeffaf ve etkin piyasalara, artan dirence, gıda israfının ve atıklarının azaltılmasına, güvenlik ağlarına ve herkes için daha iyi beslenme kavramlarının öne çıktığı sürdürülebilir üretim ve verimlilik artışı gerektirmektedir. G20, bu alanların çoğunda politika önderliği yaparak katma değer sağlayıp koordineli, entegre ve uzun vadeli bir yaklaşım geliştirebilir. YENİ EYLEM: GIDA GÜVENLİĞİNİN, BESLENMENİN, EKONOMİK BÜYÜMENİN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI DGÜ'e yoğunlaşarak gıda güvenliği ve beslenme bazında önemli ekonomik büyüme ve istihdam yaratma fırsatlarını Mart 2014'e kadar gözden geçireceğiz. Bu gözden geçirme, o tarihe kadar yapılmış tüm ilgili G20 çalışmaları üzerine inşa edilecek ve Sosyal Koruma Kurumları Arası İşbirliği Kurulunun girdilerini göz önüne alacaktır. Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sürecini geliştirerek gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili mükemmeliyet ağı merkezleri ve bilgi paylaşım platformları gibi mevcut girişimlerden ve 2014 Uluslararası Beslenme Konferansı hazırlama sürecinden faydalanacak ve süregelen eylemleri izlemeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz: gıda rezervleri ve insani gıda maddelerine erişim ile ilgili 24 no'lu taahhüt Sorumlu Tarımsal Yatırım Prensipleri ile ilgili 26 no'lu taahhüt tarımsal risk yönetimiyle ilgili 28 no'lu taahhüt beslenmeyi iyileştirme ile ilgili 29 no'lu taahhüt Buna ilave olarak Tarım Piyasaları Bilgi Sisteminin eksiksiz olarak hayata geçirilmesi yönündeki taahhüdümüzü sürdürüyoruz ve Ziraat Baş Mühendisleri Toplantıları vasıtasıyla bilhassa tarımsal araştırmalar ve tarım teknolojileri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğiz.

6 06 FİNANSAL TABANA YAYILMA VE HAVALELER Zorluk: Dünyada iki milyarın üzerinde yetişkin, mali hizmetlere ulaşamamaktadır. Milyonlarca insan her yıl yoksulluktan kurtulurken birçoğu mali sıkıntılar, sağlık problemleri ve diğer ani etkiler nedeniyle yoksulluğun pençesine düşmektedir. Kritik anlarda kullanılmaya hazır etkin tasarruf, ödeme, kredi ve sigorta araçları hane halkının krizlere karşı direncini arttırmakta ve yoksulluktan kurtulma fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olmaktadır. Eldeki deliller aynı zamanda banka hesabı olan veya tasarruf enstrümanları kullanan tüketicilerin daha fazla tüketim yaptığını, daha yüksek gelir sahibi olduğunu, önleyici sağlık hizmetlerine para harcadığını ve daha az kırılgan olduklarını ortaya koymaktadır. G20'nin çalışmaları dahil yürütülen uluslararası çalışmalar yoksul insanlar arasında mali hizmetlerden faydalanma oranının arttırılmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu çalışmalara rağmen, birçok düşük gelirli ülkede (DGÜ) mali hizmetlerden faydalanma düzeyi ve finansal okuryazarlık düzeyi düşük seviyede kalmaktadır. Birçok yoksul hane halkı, mali hizmetlerden faydalanmanın faydaları, riskleri ve sorumlulukları hakkında yetersiz bilgi sahibidir. Yoksul insanlara yönelik bu temel mali hizmetler arasında dünya genelinde ortalama para havale masrafları çok yavaş bir şekilde düşmektedir. Cevap: Finansal Tabana Yayılma için Küresel Ortaklık (GPFI), G20'nin, güçlü ve kapsayıcı büyümenin geliştirilmesi açısından çok önemli olan bir konu üzerinde geniş tabanlı bir paydaşlar grubu ile uluslararası işbirliğini arttırma noktasında G20'nin katalizör gücünü nasıl kullanabileceğini ortaya koymaktadır. KÇG para havalelerini geliştirme potansiyeli üzerinde durarak, dünya genelinde ortalama para gönderme masraflarını azaltma ve bu sayede paranın gelişmekte olan ülkelere geri akışını arttırma yönündeki çalışmalara liderlik yapabilir. YENİ EYLEM 1: FİNANSAL HİZMET SUNUMUNUN VE ALIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI 2014 te GPFI ile koordinasyon halinde gelişmekte olan ülkelerde finansal tabana yayılma çalışmalarını güçlendirme seçenekleri ve aşağıdaki konulara yönelik hedefli eylemler incelenecektir: Erişimi önemli ölçüde iyileştirebilecek elektronik ödeme ve mobil teknoloji gibi gelişmekte olan mekanizmalardan yararlanmak ve yoksullar, bilhassa kadınlar, gençler ve göçmenler gibi savunmasız gruplar için teşvikleri, finansal okuryazarlığı, eğitimi ve tüketici koruma sistemlerini arttırmak suretiyle hizmetten faydalanma oranının yükseltilmesi. YENİ EYLEM 2: HAVALE MASRAFLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIN HIZLANDIRILMASI 2014 yılında, gelişmekte olan ülkelere para transferi ücretlerini daha da düşürecek yenilikçi, sonuç tabanlı mekanizmaları değerlendirmeye alacağız. Uygulamaya devam edeceğimiz eylem ve programlar: 37 no'lu taahhüdü kapsayan G20 Finansal Tabana Yayılma Eylem Planı (36 no'lu taahhüt); ve 2012 yılında lanse edilen KOBİ Finansman Mutabakatı ve G20 Emsal Öğrenme Programı (sırasıyla 41 ve 42 no'lu taahhüt). G20 liderlerinin 2011 yılında belirlemiş olduğu hedef paralelinde (58 no'lu taahhüt), dünya genelinde ortalama para transferi masrafının azaltılması yönünde çalışma yapmaya devam edeceğiz. Bilhassa birçok G20 üyesi 2013 yılında masrafları düşürmeye yönelik ek aksiyon alma taahhütlerinde bulundu.

7 07 ALTYAPI Zorluk: Altyapı, ekonomik büyümenin, istihdam yaratmanın, yoksulluğu azaltmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel lokomotifidir. Uygun *sürdürülebilir+ altyapının olmaması, bir ülkenin rekabetçiliğini, üretim gücünü, insan kaynağı gelişimini, temel sosyal hizmetlerin verilmesini ve küresel ekonomiye katılımı sekteye uğratır. Mevcut altyapı sistemlerinin yönetimine ve sürdürülmesine yapılacak uzun vadeli yatırımların önündeki ana darboğazlar, sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi zorluklar arz etmektedir. G20 nin grup olarak altyapıya artan düzeyde finansman ve yatırım sağlanmasında ve altyapı geliştirme sürecinin daha ileri taşınmasında uygulamaya yönelik aksiyonlar alması gerekmektedir. Cevap: Gelişmekte olan ülkelerde altyapının ölçeği ve önemi karşısında G20, 2011 Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB) Eylem Planı nda ve Afrika Altyapı Konsorsiyumu (ICA) raporunda vurgulandığı gibi proje hazırlama fonlarının (PPF) iyileştirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam etmelidir. KÇG aynı zamanda kamu sektörü-özel sektör ortaklıklarının önemini pekiştirmekte ve MDB ler bünyesinde süregelen iyileştirmelere destek olmak amacıyla finans kaynaklarını optimize etmektedir. KÇG nin faaliyet alanı, uzun vadeli finansman politikasının tutarlılığı ve G20 Yatırım Finansmanı Çalışma Grubu ile koordinasyonu geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu bağlamda, halihazırda mevcut veya MDB'ler tarafından hazırlanmakta olan altyapı yatırımlarından önemli dersler çıkarılabilir. Uzun vadeli yatırım yönetimi ve idamesi, sürdürülebilir ve iklime dirençli planlama ile ilgili hususlar ve erişilebilirliği artırmak üzere benimsenecek dağılımlı yaklaşımlar KÇG nin etkin altyapı yatırımlarını yapmaya odaklanması gerektiğini gösteren meselelerdir. YENİ EYLEM 1: UZUN VADELİ ALTYAPI FİNANSMANININ ELE ALINMASI G20 Yatırım Finansmanı Çalışma Grubunun (ÇG) yaptığı çalışmaların DGÜ üzerindeki potansiyel yansımalarını inceleyecek ve ÇG ile koordinasyonumuzu güçlendireceğiz. YENİ EYLEM 2: PROJE HAZIRLAMA FONLARININ GENİŞ KAPSAMLI ANALİZLERİ PPF'lerin, Afrika'nın yanı sıra diğer bölgelerde uzun vadeli altyapı yatırım finansmanının geliştirilmesi üzerindeki etkinliğini değerlendireceğiz, uygulama sürecinin önündeki engelleri daha yakından tanıyacağız, ortak bir platform aracılığıyla bu bilgileri yayacağız ve bölgesel PPFlerden oluşan küresel bir ağ oluşturmayı gündeme alacağız. MYAP eylemi kapsamında henüz tamamlanmamış taahhütleri MDB Altyapı Eylem Planı (2, 4, 6, 8, 10) kapsamında uygulamaya devam edeceğiz.

8 08 İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRME Zorluk: Gelişmekte olan birçok ülkede, istihdam için gerekli yeterli becerilerin olmaması, ekonomik büyümede büyük bir darboğaz oluşturmaktadır. Mevcut eğitim, öğretim ve teknik ve mesleki eğitim sistemleri öğrencilere, işgücü piyasasında gerekli olan temel beceri ve nitelikleri kazandırmamaktadır. Bu nedenle, yüksek nitelikli kişiler dahi işsiz kalabilmekte ya da vasıflarının altındaki işlerde çalışabilmektedir. Aynı zamanda işverenler, yeterli vasfa ve deneyime sahip eleman bulmakta zorluk yaşamaktadır. Değişen demografik profiller bağlamında beceri geliştirme ihtiyacı daha da kritik bir hal alırken küresel çalışan nüfusun büyük bir kısmını gelişen ülkelerdeki gençler oluşturacaktır Cevap: G20 Eğitim Stratejisini uygulamak için çalışmaları sürdürmeli ve gelişmekte olan ülkelere işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha uygun iş becerileri kazandırılması ile ilgili politikalarında destek olunmalıdır. Politikalar, beceri geliştirmeyle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmak üzere işverenler ile eğitim ve öğretim veren kurumlar arasında diyalog kurulmasını teşvik etmeli ve bunun yanı sıra üst düzey yöneticiler ile teknik ve mesleki eğitim ve öğretim sistemleri ve kurumlarında çalışan eğitimciler arasında kapasite artırımına geliştirmelidir. Beceri geliştirme süreci, altyapı, gıda güvenliği, ticaret, çevre, ulusların kendileri karar verdikleri sosyal koruma sistemleri ve diğer önceliklerle ilgili kamu politikalarına entegre edilmelidir. Son olarak, özel sektörün katılımı da dahil olmak üzere eğitim yaklaşımları geliştirip bunları doğrudan istihdam politikaları ile irtibatlandırarak rekabetin geliştirilmesi, ekonomik çeşitliliğinin arttırılması ve düzgün iş ve istihdam olanaklarının oluşturulmasının hızlandırılması amaçlanmalıdır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi vasıtasıyla yoksulluğun azaltılması ve refah paylaşımının artırılması yönündeki eylemlerimiz arasında, beceri ihtiyaçlarının etkin şekilde öngörülmesine yönelik mekanizmalara daha fazla yatırım yapılması ve beceri eğitimine yönelik yaklaşımların daha da iyileştirilmesi yer alacaktır. YENİ EYLEM 1: İŞGÜCÜ PİYASASININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE ULUSAL BECERİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ G20 Eğitim Stratejisi uygulamasının bir parçası olarak ilgili Uluslararası Kuruluşlar ile birlikte çalışarak ilgilenen gelişmekte olan ülkelere beceri geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde ve tüm paydaşlariçin nitelikli eğitimle ilgili ulusal kapasite artırımına gidilmede destek vereceğiz. YENİ EYLEM 2: EĞİTİM İÇİN BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMESİ Gelişmekte olan ülke vatandaşlarına eğitim ve bilgi paylaşımı sağlama amacıyla G20 üyelerini kapsayan Güney-Güney ve Üçlü işbirliği programları geliştirmenin yollarını arayacağız. Uluslararası karşılaştırılabilir beceri göstergeleri veritabanının oluşturulması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi taahhüdü [30 no'lu taahhüt]; istihdam ve verim için gerekli becerilerle ilgili pilot ülke eylem planlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve imkan dahilinde yürütülmesi taahhüdü [31 no'lu taahhüt] ve Küresel Bilgi Paylaşım Platformunun kullanımının geliştirilmesi ve sürdürülmesinin sağlanması taahhüdü [32 no'lu taahhüt] dahil olmak üzere Seul Çok Yıllı Eylem Planı taahhütlerini özenle takip edeceğiz.

9 09 YERLİ KAYNAK MOBİLİZASYONU (YKM) Zorluk: YKM, destek akışlarını tamamlamak üzere gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma finansmanı kaynaklarını arttırmalarını sağlamada kilit rol oynamaktadır. YKM'nin sağladığı ek bir fayda da, ülkenin yerli kaynaklarına bağlı stratejinin ülkenin kamu politikalarına sahip çıkılmasını desteklemesi ve vatandaşlara karşı hesap verebilirliğin arttırılmasıdır. Daha ileri düzeyde bir şeffaflık, doğal olarak, hükümetin yasadışı finansal para akışları ve her tür yolsuzluk ile mücadelede daha büyük çaplı ve koordineli bir çalışma yapmasını sağlayacaktır. Bu da sırasıyla iç gelirleri arttıracak, yatırım iklimini iyileştirecek ve iş dünyasının önünü daha net görmesini sağlayacaktır. Ancak, bazı sistemik problemler, hükümetlerin iç gelirlerini maksimize edebilmelerini engellemektedir. Gelişmekte olan ülkeler, ciddi kapasite kısıtları ile daha da ağırlaşan, vergi tabanındaki erozyon ve örtülü kâr transferi (BEPS), para havale masrafları ve yasadışı para akışı gibi zorluklarla baş etmek zorundadır. Gelişmekte olan ülkeler, genellikle bilgi alışverişinden sınırlı oranda faydalanmaktadır. Bu ülkeler genelde bilgi alışverişi için gerekli hukuki zemine ve teknik güvenceye sahip değildir. YKM, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele, yüksek büyüme oranı ve istihdam olanaklarını sürdürmeyi hedefleyen sağlıklı makroekonomik politikalar, temel ekonomik ve sosyal altyapılara yatırım yapılması ve yerli finansal sektörlerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konuları ile yakın bağlantılı olan temel ve ortak bir meseledir. Cevap: Gelişmekte olan ülkelerin, bilhassa DGÜ'lerin vergi yönetimlerinin güçlendirilmesi bu zorluklara verilecek temel cevabı teşkil etmektedir. Ele alınan zorlukların uluslarüstü niteliği, Uluslararası Kuruluşlar tarafından ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından koordineli bir yaklaşım sergilenmesini gerektirmektedir. G20, gelişmekte olan ülkeler, bilhassa DGÜ için bu zorluğun ele alınmasına yönelik uluslararası çalışmalara katma değer sağlayabilir. OECD'nin vergi tabanındaki erozyon ve örtülü kâr transferi (BEPS) ile ilgili çalışmasının ve bu çalışmanın gelişmekte olan ülkeler için önemini dikkate alıyoruz. Diğer G20 iş akışları ile ve bilhassa Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu ile yakın işbirliği çok önemlidir. YENİ EYLEM 1: BİLGİ ALIŞVERİŞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN TESPİT EDİLMESİ VE KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ Küresel Vergi Şeffaflığı ve Bilgi Alışverişi Forumu ile çalışma yaparak gelişmekte olan ülkelerin otomatik bilgi alışverişi (AEOI) ile ilgili önlerindeki engelleri tespit edecek ve ele alacağız; ayrıca çift taraflı anlaşmalar ve Coğrafi Sınırlara Tabi Olmayan Vergi Müfettişleri gibi çok taraflı programlar ve ikili programlar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin vergi idarelerine olan desteğimizi artıracağız. YENİ EYLEM 2: DGÜ'DE BEPS'İN ELE ALINMASI 2014 te, BEPS ile ilgili yapılmış çalışmaları inceleyerek DGÜ ile ilgili sorunları tespit edeceğiz ve bunları ele alacak eylemleri gündeme getireceğiz. Daha fazla sayıda gelişmekte olan ülkeyi Küresel Foruma katılmaya teşvik ediyoruz. Küresel Forumun, gelişmekte olan ülkelerle işbirliği halinde kalarak bu ülkelerin kendi emsal incelemelerini hazırlamasını ve bu ülkelere özel teknik destek sağlamasını (MYAP-64 no'lu taahhüt) talep ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeler arasında Karşılıklı İdari Yardım ile ilgili Çok Taraflı Konvansiyonu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu Konvansiyon vergilerin hesaplanması ve tahsil edilmesi konusunda, bilhassa vergi kaçırma ve vergiden kaçınma ile mücadele amacıyla devletlerarasında her türlü idari işbirliğini sağlamaktadır (Los Cabos Liderler Bildirgesinde yer alan taahhüt).

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik

Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa kurumlarıyla 1963 yılında Ortaklık Anlaşması imzalamasından bu güne uzanan uzun dönem yakın politik ve ekonomik bağları, 1995 yılında Gümrük Birliği nin oluşturulmasını sağlamıştır.

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015 KAPSAYICI BÜYÜME: Eşitsizliğin azaltılması, temel sosyal hizmetlerin finansmanı ve KOBİ ler vasıtasıyla düzgün işlerin artırılması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Avustralya C20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi Giriş 1. Avustralya C20 Yürütme Kurulu, G20 bünyesinde Avustralya'daki sivil toplumun ve diğer dünya sivil toplum kuruluşlarının temel ve acil sorunlarını Kasım

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015 CİNSİYET EŞİTLİĞİ: eşitsizlikle mücadele ve kadın haklarının desteklenmesi, kadınların KOBİ ler dahil katılım ve istihdamına odaklanma, kadının mali hizmetlerden yararlanması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. KOBİ ÇALIŞAN VE İŞVERENLERİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİMLERE UYUM YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ www.kuyap.org Faruk

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu

Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Atina Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu Çevri Editörü Dr. E. Didem EVCİ Kim. Yük. Müh. Atila EKMEKÇİGİL 23 Haziran 1998 Atina Deklarasyonu Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kasım 2001

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Türkiye Satınalma Performans Kriterleri ve Kıyaslama Anketi

Türkiye Satınalma Performans Kriterleri ve Kıyaslama Anketi Türkiye Satınalma Performans Kriterleri ve Kıyaslama Anketi 1 Bu rapor TÜSAYDER adının kullanılması suretiyle yayımlanabilir. 2017 Yılı Satınalma Performans Kriterleri ve Kıyaslama Anketi Sonuçları Açıklandı..

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı