Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor"

Transkript

1 HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor 2015 Görünüm Raporumuzda öne çıkardığımız, küresel olarak ekonomik görünümler arasında belirginleşen farklılaşma ve bunun da merkez bankalarının duruşunda neden olduğu farklı eğilimler, yeni yılın daha ilk ayında merkez bankalarından farklı yönde ve şaşırtıcı politika hamleleri görmemize neden oluyor. Küresel risk algılamasının, Avrupa merkez bankası tarafından cesur bir şekilde sağlanan yeni likidite desteğine ilk olumlu tepkisinin kalıcı olmasını, likidite programının reel ekonomik aktiviteye aktarım mekanizmasının ne oranda etkin çalışacağı; programın etkinliğinin artırılmasında birlik içinde uyumun korunması; likiditenin ihtiyacı olanlar arasında ne oranda yeterli dağıtılacağı gibi kritik unsurlar belirleyecek. Gelişen ekonomiler arasında,, bütçe dengelerini düzeltme kararlılığıyla birlikte, düşen petrol fiyatlarının etkisinin daha ilk aşamasında bile güçlü dengeleriyle dikkat çekerken; enflasyon baskıları, ve ise büyüme endişeleri açısından risklere işaret ediyor. ise, güçlü büyüme ve bütçe dengeleri ile olumlu tarafta yer alırken; enflasyon ve cari dengedeki baskıların petrol fiyatlarının desteğiyle ne oranda ve hızla azalacağı kritik bir hale geliyor. Her ne kadar güçlü ekonomik dengelerin desteği olsa da, para politikaları genişlemeci tarafa kayan ekonomilerin para birimlerinde diğerlerine göre baskı oluştuğunu izliyoruz. TCMB nin Salı günü açıklayacağı üç aylık enflasyon raporuyla birlikte sunacağı faizlerin gelecek dönem seyriyle ilgili beklentileri ve bu beklentilerin dayanakları önemli olacak Görünüm Raporumuzda, küresel tema olarak, ekonomik görünümler arasında belirginleşen farklılaşmayı; bunun da merkez bankalarının duruşunda neden olduğu farklı eğilimleri ön plana çıkarmıştık. Nitekim, yılın daha ilk ayında, merkez bankalarından farklı yönlerde ve şaşırtıcı politika hamleleri görmeye başladık. Önceki hafta aynı günde, İsviçre merkez bankasının üç yıldan daha fazla bir süredir uyguladığı kurda alt band uygulamasını kaldırarak, negaif faiz ortamını derinleştirici kararlar aldığını; merkez bankasının ise program dışı toplanarak faiz indirim kararı açıkladığını izlemiştik. Takip eden dönemde de, sırasıyla Mısır, Peru, Danimarka ve Kanada merkez bankaları politika faizinde beklenmedik indirimlere giderken, gelişen piyasalar arasında en yüksek faizi veren merkez bankası, politika faizini baz puan daha artırarak %12,25 e çekti. FED in normalleşme eğilimi karşısında dengeleyici bir güç olması yönünde ümit beslenen Avrupa merkez bankası ise, uzun süredir beklenen ve tartışılan niceliksel genişleme programını, 1,1 trilyon euro büyüklüğünde; Eylül 2016 sonuna kadar sürecek ancak enflasyonun sürdürülebilir seviyelere ulaşmaması durumunda devamı da gelebilecek şekilde, yani bir anlamda ucu açık olarak; çevre ülkelerin, sıkıntıda olanların IMF programı gibi koşulları sağlaması kaydıyla, tahvillerini de içererek, yani piyasa beklentilerini karşılayan hatta biraz üzerine de çıkan bir çerçevede açıkladı. Merkez bankasının risk paylaşımındaki temkinli tutumu ise çok fazla sorgulanmadı. Küresel risk algılamasının yeni likidite desteğine ilk olumlu tepkisinin kalıcı olmasını ise, likidite programının reel ekonomik aktiviteye aktarım mekanizmasının ne oranda etkin çalışacağı; programın etkinliğinin artırılmasında birlik içinde uyumun korunması; likiditenin ihtiyacı olanlar arasında ne oranda yeterli dağıtılacağı gibi kritik unsurlar belirleyecek. Küresel likiditeye yeni destek Merkez Bankaları Toplam Varlıklar (Trn $) ABD Avrupa Japonya Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

2 Ç1 2009Ç2 2009Ç3 2009Ç4 2010Ç1 2010Ç2 2010Ç3 2010Ç4 2011Ç1 2011Ç2 2011Ç3 2011Ç4 2012Ç1 2012Ç2 2012Ç3 2012Ç4 2013Ç1 2013Ç2 2013Ç3 2013Ç4 2014Ç1 2014Ç2 2014Ç3 Bu kritik unsurların sağlanması önemli; çünkü hali hazırda Avrupa merkez bankasının genişleme programının, FED ve İngiltere merkez bankalarının programlarına göre daha az etkin olabileceğine ilişkin endişeler mevcut. Bu endişelerin arkasında ise, yeni likidite programının başlatılması öncesinde bölge ekonomisinde tahvil faiz oranlarının zaten oldukça düşük seviyelerde bulunuyor, dolayısıyla daha düşük faiz ortamı yaratma açısından alanın oldukça sınırlı görünmesi; bölge aktivitesinin bankacılık sektörüyle ilişkisinin daha güçlü olması ve bankacılık sektörünün kredi koşullarının tarihsel seviyelere göre hala sıkı olduğuna işaret etmesi; genişlemeci para politikasının para biriminde neden olduğu değer kaybının ihracat üzerinde beklenen olumlu etkisinin, Japonya ve İngiltere ekonomilerinde gözlendiği gibi, zayıf kalma riski; son fakat en önemli olarak da birlik üyeleri arasında programı destekleme konusunda farklı yaklaşımların oluşması gibi unsurlar yer alıyor. ECB den kapsamlı parasal genişleme programı Gelişen ekonomilerde büyüme görünümünde farklılık 13,0% 9,0% 1,0% -3,0% -7,0% -11,0% -1 GSYİH'de yıllık değ. Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Enflasyon gelişiminde ise,, ve %5-6 bandında daha ılımlı bir fiyat artışı ortamına işaret ederken; ve, %8 in üzerinde daha yüksek bir enflasyon ortamına işaret ediyor. Özellikle, petrol ithalatçısı olarak ön plana çıkan ve de ise, dezenflasyon sürecine yönelik olumlu beklentiler dikkat çekiyor. da daha yılın başında hedef altı enflasyon gelişimi başlamış durumda. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Avrupa Bölgesi M3 Para Arzı (Yıllık değ.) ECB Bilançosu (Milyar, sağ eks.) 1.LTRO 2.LTRO 1.LTRO 2.LTRO Tarih: Aralık, 2011 Tarih:Şubat 2012 Tarih: Eylül, 2014 Tarih:Aralık 2014 Miktar: 489 milyar euro Miktar: 529 milyar euro Miktar: 82,6 milyar euro Miktar: 129,8 milyar euro QE Tarih: Ocak,2015 Miktar: 1,1 trilyon euro , hem mevcut hem de gelecek dönem enflasyonunda olumlu sinyal veriyor 1 16% 14% 12% 10% TÜFE'de yıllık değ. 0,0% 1800 Kaynak: Bloomberg, Eurostat, HLY Yat. Dan. ve Araştırma Avrupa merkez bankasının genişlemeci duruşunun getirdiği genel iyimserliğin, sözkonusu risk unsurları çerçevesinde gerektirdiği temkililik altında, gelişen ülke ekonomik görünüm ve para politikası duruşları ile bunun finansal göstergelerindeki yansımalarına bakalım. Öncelikle, küresel sermayenin gösterdiği risk algılaması açısından, bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ekonomilerin büyüme gelişimini inceleyelim. ve %5 ler civarındaki büyüme hızını sürdürürken; da %1 ler civarına gerileyen bir büyüme oranı, da ise daralma rakamlarının oluşmaya başladığını görüyoruz. ekonomisinin ise, geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranı %1,7 ye gerilese de, son çeyrekten itibaren tekrar %3 civarına yükselebilecek ve 2015 yılı için de %4 lere ulaşabilecek bir performansa işaret ettiğini düşünüyoruz. 6% 4% 2% Kaynak: Bloomberg, Reuters Eikon, HLY Yat. Dan. ve Araştırma Çekirdek enflasyonda ise, dışında, %5-6 ile genele yayılan daha ılımlı bir tablo sözkonusu. Bu çerçevede, bizim dezenflasyon sürecine çekirdek enflasyonun ne hızla katılacağı önemli olacak. Çekirdek enflasyonda genelen yayılan bir ılımlılık söz konusu 10% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Çekirdek enflasyonda yıllık değ. Kaynak: Reuters Eikon, Datastream, HLY Yat. Dan. ve Araştırma dolayısıyl

3 Romanya Macaristan Polonya Meksika Enflasyonun önemli alt bileşeni olarak gıda enflasyonu gelişiminde de, ılımlı görünümüyle dikkat çekerken; ve de gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak kaldığı görülüyor. Gıda fiyatları ve da enflasyon üzerinde önemli yük 16% 14% Gıda enflasyonunda yıllık değ. ve düşük bütçe açığı ile dikkat çekiyor Bütçe Açığı/GSYİH 7% 6% % 4% 3% 2% 1% 12% 10% 6% 4% 2% 0% Kaynak: Reuters Eikon, Datastream, Bloomberg, HLY Araştırma Cari dengede ise, ve daha yüksek açık oranlarıyla dikkat çekerken; diğerlerinin açık oranları %1-3 bandında sınırlı kalıyor. ve, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin belirginleşmesinin beklendiği ekonomiler olarak öne çıkarken; da cari dengenin fazla verir konuma geçmesi bekleniyor. da cari fazla gündemde 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% Cari denge/gsyih Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Maliye politikasındaki kararlılık açısından, ve düşük bütçe açıklarıyla güçlü konumda belirirken;, ve yüksek bütçe açıklarıyla karşımıza çıkıyor. ın, en önemli zayıf unsuru olarak karşımıza çıkan bütçe açığını indirme konusunda kararlı olduğunu; gelecek ay da, yapısal reforlarla birlikte, 2015 bütçe mali yılına ait açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Ekonomik görünümleri toparlayacak olursak,, bütçe dengelerini düzeltme kararlılığıyla birlikte, düşen petrol fiyatlarının etkisinin daha ilk aşamasında bile güçlü dengeleriyle dikkat çekerken; enflasyon baskıları, ve ise büyüme endişeleri açısından risklere işaret ediyor. ise, güçlü büyüme ve bütçe dengeleri ile olumlu tarafta yer alırken; enflasyon ve cari dengedeki baskıların petrol fiyatlarının desteğiyle ne oranda ve hızla azalacağı kritik bir hale geliyor. Bu noktada, para politikalarının son dönem eğilimlerine bakacak olursak, merkez bankasının bu aydan itibaren genişleme yönünde adımlar attığını; nın faizlerini sabit bırakmayı tercih ettiğini; nın ise faiz artırımına gittiğini izliyoruz. TCMB de, enflasyon görünümündeki iyileşmenin ve küresel risk algılamasındaki iyimserliğin kalıcılığıyla ilgili temkinlilikle, bu ayki toplantısında politika faizi olarak öne çıkan bir haftalık repo faiz oranını baz puan indirirken, faiz koridorunu sabit tutmayı tercih etti. Ancak, Avrupa merkez bankasının kapsamlı ve ucu açık olarak açıkladığı genişleme programının da desteğiyle, faiz indirimlerinin, koridorun da aşağı çekilmesini içerecek şekilde, devamına işaret etmesi mümkün görünüyor. Bu hafta açıklanacak üç aylık enflasyon raporu tanıtımında bunun ilk sinyallerini alabiliriz. Gelişen ülke merkez bankalarında farklılaşan eğilimler 13% 12% 11% 10% 9% 7% 6% 5% 4% Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma dolayısıyl

4 02.14 Diğer taraftan, her ne kadar güçlü ekonomik dengelerin desteği olsa da, para politikaları genişlemeci tarafa kayan ekonomilerin para birimlerinde diğerlerine göre baskı oluştuğunu izliyoruz. Nitekim, 7 Ocak tan itibaren gelişen ülke para birimlerinde dolara karşı görülen değer kazancı eğiliminde, merkez bankaları arasındaki farklılaşmanın belirdiği 15 Ocak tarihi öncesi ve sonrasında farklı bir seyir dikkat çekiyor. Bu tarihten sonra rupisi ve TRY diğerlerine göre daha zayıf bir performansa işaret ediyor. Gelişen ülke para birimlerinde politika eğilimlerinin etkileri USD'ye karşı Hint Rupisi Rupisi TL Reali Rand Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma TCMB nin Salı günü açıklayacağı üç aylık enflasyon raporuyla birlikte sunacağı faizlerin gelecek dönem seyriyle ilgili beklentileri ve bu beklentilerin dayanakları, sözkonusu farklılaşmanın ne şekilde devam edeceğinde önemli olacak. dolayısıyl

5 ,5 103,3 114,1 112,8 121, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık DIŞ DENGE VE REEL KUR Grafik1:Cari Denge CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın ve Enerji Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Grafik2:Altın İhracatı ve İthalatı 3,0 Altın İhracatı* (2013) Altın İhracatı* (2014) Altın İthalatı* (2013) Altın İthalatı* (2014) 2,0 1,0 0,0-1, ,0-3,0 *Milyar USD -15 Kaynak:TCMB,HLY Araştırma Kaynak:TCMB Grafik3:Portföy Yatırımları- Hisse Senedi (Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) Hisse Stok (Milyar USD) 2,5 2,0 1,5 Grafik4:Portföy Yatırımları- Bono (Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) DIBS Stok (Milyar USD) 5,0 4,0 3, ,0 0,5 60 2,0 1, ,0-0,5-1,0-1,5 55 0,0-1,0-2,0-3,0 Kaynak:TCMB Kaynak:TCMB Grafik5:HLY İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Grafik6: Reel Kur Endeksi İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Kaynak:Thomson Reuters, HLY Araştırma Kaynak:TCMB, HLY Araştırma dolayısıyl

6 PARA POLİTİKASI VE PİYASA FAİZ GÖSTERGELERİ Grafik7:Para Politikası ve Piyasa Faiz Oranları 11,25% Faiz Koridoru TCMB Ort. Fonlama Maliyeti 10,% BIST Bankalararası Repo (Gecelik) 9,75% 9,00% 8,25% Grafik8: 5 Yıl ve 3 Ay Vadeli Faiz Farkı (puan) ,% -2-3 (5Y-3A) Faiz Farkı Kaynak:TCMB Kaynak:Thomson Reuters, HLY Araştırma Grafik9:TCMB Döviz Varlık Göstergeleri 40 Grafik10: ve GOÜ de Kurdaki Volatilite 1,4% 1,2% 1,0% 0, 0,6% USD/TL GOÜ Ortalama Net Dış Varlıklar (Milyar $) Net Döviz Pozisyonu (Milyar $) 0,4% 0,2% 0,0% Kaynak:TCMB,HLY Araştırma Kaynak:HLY Araştırma, Thomson Reuters Grafik11: Krediler(13 Haftalık ort. yıl., kur etk. arın.) 24% 22% 20% 1 16% 14% 12% Grafik12:Piyasa Likiditesi ve Kur TCMB Net Fonlama (milyar TL) USD/TRY (sağ eks.) 2,38 2,34 2,30 2,26 2,22 10% Toplam Krediler (13 haftalık ort., yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış) 30 2,18 Kaynak:TCMB, HLY Araştırma Kaynak: TCMB,HLY Araştırma Tablo: Krediler 13 Haftalık Ortalama Yıllıklandırılmış Kur Etkisinden Arındırılmış (BDDK rakamları ile) 16 Ocak 9 Ocak 02 Ocak 26 Aralık 19 Aralık 12 Aralık 05 Aralık 28 Kasım 21 Kasım 14 Kasım 07 Kasım 31 Ekim 24 Ekim 17 Ekim 13 Haftalık ortalama 23,1% 16, 16,4% 18,5% 19,1% 19,5% 20,1% 19,3% 19,3% 18,0% 19,5% 15,1% 14,9% 15,9% Yıllık 17,2% 16,3% 16,4% 15,7% 15,9% 16,5% 16,7% 16,2% 16,1% 16,3% 16,5% 16,4% 15,9% 15,6% Kaynak: BDDK, HLY Araştırma * Yıllık rakamlarda değişimlerin ortalamaları kullanılmıştır.

7 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM Grafik13: ABD GSYİH ve 10 Yıllık Gösterge Tahvil 3,0% 1,0% -1,0% ABD GSYİH (yıllık değ.) ABD 10Y Tahvil faizi (sağ eks.) 5,5% 4,5% 4,0% 3,5% Grafik14: ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı ,0% 9,0% 8,0% -3,0% 3,0% 0 7,0% - -7,0% 2,5% 2,0% -200 Tarım Dışı İstihdam (bin kişi) İşsizlik Oranı (sağ eks.) 6,0% -9,0% 1,5% -400 Grafik15: ABD TÜFE ve Kişisel Tüketim Harcamaları 6,0% ABD TÜFE (yıllık değ.) PCE Çekirdek Enflasyon (sağ eks.,yıllık 4,0% değ.) 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% Grafik16: ABD ISM İmalat ve Hizmetler PMI Endeksleri ISM İmalat PMI Sınır ISM Hizmetler PMI Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Ocak 13 Aralık 1460 Şubat 13 Kasım 14 Mart 13 Ekim Nisan 13 Eylül 14 Mayıs Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Nisan 14 Ekim 13 Mart 14 Kasım 13 Şubat 14 Aralık 13 Ocak 14 Grafik17: ABD Güven Endeksleri Grafik18: ABD Konut Piyasası ABD Tüketici Güveni (1985=100) Michigan Tüketici Güven End.(1964=100, sağ eks.) Yeni Konut Satışları (bin adet) S&P CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık değ., sağ eks.) 1 10,0% 0,0% - -10,0% -1-20,0%

8 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMALI EKONOMİK GÖSTERGELER MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI Mevcut 2014 sonu 2013 sonu 2012 sonu 12,25% 11,75% 10,00% 7,25% Çin 5,60% 5,60% 6,00% 6,00% 7,75% 8,00% 7,75% 8,00% Rusya 17,00% 17,00% 5,% 5,% Çek Cumhuriyeti 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Macaristan 2,10% 2,10% 3,00% 5,75% Polonya 2,00% 2,00% 2,% 4,25% Romanya 2,% 2,75% 4,00% 5,25% 7,75% 8,25% 4,% 5,% Güney Kore 2,00% 2,00% 2,% 2,75% Tayland 2,00% 2,00% 2,25% 2,75% Malezya 3,25% 3,25% 3,00% 3,00% 7,75% 7,75% 7,% 8,00% 5,75% 5,75% 5,00% 5,00% Meksika 3,00% 3,00% 3,% 4,% Şili 3,00% 3,00% 4,% 5,00%, HLY Araştırma TÜFE ENFLASYON ORANLARI (yıllık) 2014T 2013 sonu mevcut 2012 sonu 2011 sonu 6,4% 5,9% 6,4% 5, 6,5% Çin 1,5% 2,5% 1,5% 2,5% 4,1% 7, 9,5% 10,6% 6,5% Rusya 11,4% 6,5% 11,4% 6,5% 6,1% Çek Cumhuriyeti 0,1% 1,4% 0,1% 2,4% 2,4% Macaristan 0,3% 0,4% -0,9% 4,1% Polonya 0,1% 0,7% -1,0% 2,4% 4,6% Romanya 1,5% 1,6% 0, 3,1% * 8,2% 7,4% 8,2% 6,2% 10,4% Güney Kore 0, 1,1% 0, 1,4% 4,2% Tayland 0,6% 1,7% 0,6% 3,6% 3,5% Malezya 2,9% 3,2% 2,7% 1,2% 3,0% 8,4% 8,1% 8,4% 4,3% 3, 6,3% 5,4% 5,3% 5,7% 6,1% Meksika 4,1% 4,0% 4,1% 3,6% 3, Şili 4,6% 3,0% 4,6% 1,5% 4,4%, IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma BÜYÜME ORANLARI (yıllık) 2014T 1Ç14 2Ç14 3Ç (9ay) ,3% 1,9% -0,9% -0,2% 0,3% 2,5% 1,0% Çin 7,4% 7,4% 7,5% 7,3% 7,4% 7,7% 7,7% 5,6% 4,6% 5,7% 5,3% 5,2% 4,7% Rusya 0,2% 0,9% 0, 0,7% 0, 1,3% 3,4% Çek Cumhuriyeti 2,5% 2,6% 2,3% 2,4% 2,4% -0,4% -1,2% Macaristan 2, 3,7% 3,9% 3,2% 3,6% 0,2% -1, Polonya 3,2% 3,4% 3,5% 3,3% 3,4% 1,3% 2,0% Romanya 2,4% 4,0% 1,4% 3,3% 2,9% 2,0% 0,4% * 2,9% 4, 2,2% 1,7% 2, 4,1% 2,1% Güney Kore 2, 4,0% 3,5% 3,3% 3,6% 2, 2,0% Tayland 1,0% -0,5% 0,4% 0,6% 0,2% 3,1% 6,4% Malezya 5,9% 6,2% 6,5% 5,6% 6,1% 4,7% 5,6% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,3% 6,2% 1,4% 1,9% 1,3% 1,4% 1,5% 1,9% 2,5% Meksika 4,0% 1,9% 1,6% 2,2% 1,9% 1,1% 4,0% Şili 2,0% 2,7% 1,9% 0, 1, 4,4% 5,6%, IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma CARİ DENGE (GSYİH ye oranla) 2014T ,5% -3,4% -2,4% -2,1% Çin 1, 2,5% 2,3% 1,9% -1,3% -4,4% -4, -4,2% Rusya 2,7% 2,9% 3,7% 5,1% Çek Cumhuriyeti -0,2% -1, -2,4% -2, Macaristan 2,5% 2,2% 1,7% 0, Polonya -1,5% -3,0% -3,5% -4,9% Romanya -1,2% -2,0% -3,9% -4,5% * -5,7% -7,9% -6,2% -9,7% Güney Kore 5, 4,6% 2,0% 2,3% Tayland 2,9% 0,1% 0,0% 1,7% Malezya 4,3% 3,5% 6,1% 11,6% -3,2% -3,4% -2,7% 0,2% -5,7% -6,1% -6,3% -3,4% Meksika -1,9% -1,3% -1,2% -1,0% Şili -1, -4,6% -3,5% -1,3% Kaynak: IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ (IMF Tanımıyla) (Milyar Dolar) mevcut ,8 349,0 362,1 343,2 Çin 3.843, , , ,1 322,1 293,1 294,9 296,7 Rusya 327,7 6,4 473,1 441,2 Çek Cumhuriyeti 49,7 48,5 37,4 35,2 Macaristan 40,9 44,9 41,8 - Polonya 94,1 94,0 96,1 86,8 Romanya 39,0 44,7 41,2 43,0 109,8 110,3 101,7 78,3 Güney Kore 353,6 335,6 316,8 298,2 Tayland 149,1 159,0 171,1 165,2 Malezya 115,1 121,9 126,4 120,2 105,5 92,9 105,3 103,4 44,3,0 44,2 43,0 Meksika 184,6 168,2 153,5 141,9 Şili* 40,5 41,1 41,6 42,0 BRÜT KAMU BORCU (GSYİH ye oranla) (%) ,2 58,8 54,2 Çin 31,7 31,7 38,5 51,8 51,7,5 Rusya 7,9 7,7 8,3 Çek Cumhuriyeti 46,0 46,2 41,4 Macaristan 80,2 79,2 80,8 Polonya 58,2 57,1 53,4 Romanya 38,9 37,2 38,6 36,6 36,1 40,0 Güney Kore 35,8 35,1 33,6 Tayland 47,5,7 44,9 Malezya 54,6 53,3 51,8 24,2 23,0 24,1,4 42,3 38,6 Meksika 37,7 35,8 35,4 Şili 13,9 11,9 11,2 Kaynak: Bloomberg

9 VERİ GÜNDEMİ VE MAKRO TAHMİNLERİMİZ Haftalık Yurtdışı Veri Gündemi Dönemi Beklenti Önceki 27.Oca ABD Tüketici Güven Endeksi Ocak 95,0 92,6 27.Oca ABD 1. El Konut Satışları (Bin Konut) Aralık Oca ABD FOMC Faiz Kararı Ocak 0,25% 0,25% 29.Oca ABD Bekleyen Konut Satışları Aralık 0,5% -0,7% 30.Oca ABD GDP (Çeyreklik değ.) 4. Çeyrek 3,1% 30.Oca ABD Kişisel Tüketim Harcamaları 4. Çeyrek 3,1% 27.Oca İngiltere GSYİH (Yıllık değ.) 4. Çeyrek 2, 2,6% 29.Oca İngiltere Ulusal Konut Fiyat Endeksi (Aylık değ.) Ocak 0,3% 0,2% 26.Oca Japonya Dış Ticaret Dengesi Aralık -751,1-893,5 30.Oca Japonya Sanayi Üretimi (Aylık değ.) Aralık 1,4% -0,5% 30.Oca Japonya İşsizlik Oranı Aralık 3,5% 3,5% 30.Oca Japonya TÜFE (Yıllık değ.) Aralık 2,3% 2,4% 29.Oca Euro Bölgesi M3 Para Arzı (Yıllık değ.) Aralık 3,5% 3,1% 29.Oca Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Yıllık değ.) Ocak -8,5% -8,5% 30.Oca Euro Bölgesi TÜFE Tahmin (Yıllık değ.) Ocak -0,5% -0,2% 30.Oca Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Aralık 11,5% 11,5% 26.Oca Almanya IFO Beklentiler Endeksi Ocak 102,5 101,1 27.Oca Almanya Perakende Satışlar (Aylık değ.) Aralık 0,3% 1,0% 29.Oca Almanya İşsizlik Oranı Ocak 6,5% 6,5% 29.Oca Almanya TÜFE (Yıllık değ.) Ocak -0,2% 0,2% Kaynak:Bloomberg Haftalık Yurtiçi Veri Gündemi Dönemi Beklenti Önceki 26.Oca İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ocak - 74,6% 26.Oca Reel Kesim Güven Endeksi Ocak - 101,2 29.Oca Konut Fiyat Endeksi (Aylık değ.) Kasım - 1,24% 30.Oca Dış Ticaret Dengesi Aralık -8, -8,32 Kaynak:Bloomberg,TCMB Makro Ekonomik Göstergelere İlişkin Tahminler Orta Vadeli Program HLY Araştırma T 2015T 2016T 2014T 2015T 2016T TÜFE Enflasyon (dönem sonu) 7,4% 9,4% 6,3% 8,2% 6, 6,5% Çekirdek Enflasyon (dönem sonu) 7,1% 8,7% 7,1% 6,9% GSYİH (Milyar TL) GSYİH (Milyar $) GSYİH Büyüme 4,1% 3,3% 4,0% 2,9% 4,0% 4,5% GSYİH Deflatör 6,1% 9,1% 6,0% 5,3% 9,0% 7,0% 6,6% Cari Açık (Milyar $) 65,1 46,0 46,0 49,2,5 36,0 42,0 İhracat (Milyar $) 151,8 160,5 173,0 187,4 157,9 172,0 185,0 İthalat (Milyar $) 251,7 244,0 258,0 276,8 242,7 249,0 270,0 Cari Açık / GSYİH 7,9% 5,7% 5,4% 5,4% 5,7% 4,4% 4, Politika Faizi (dönem sonu) 4,5% 8,25% 7,5% 8,0% Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 9,9% 8,2% 8,0% 8,5% Gösterge Tahvil Faizi (ort) 7,2% 9,3% 7,6% 8,3% USD/TRY (dönem sonu) 2,13 2,33 2,46 2,55 USD/TRY (ortalama) 1,90 2,18 2,29 2,37 2,19 2,38 2, Bütçe açığı / GSYİH 1,2% 1,4% 1,1% 0,7% 1,3% 1,9% 1,3% Faiz dışı fazla / GSYİH 2,0% 1,5% 1,7% 1, 1,6% 0,9% 1,2% Kaynak: TCMB, TÜİK, HLY Araştırma

10 KÜNYE Banu KIVCI TOKALI Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen Ozan DOĞAN Uzman Furkan OKUMUŞ Uzman Yardımcısı Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman Yardımcısı Mert OSKAN Uzman Yardımcısı Sertaç Oktay Uzman Yardımcısı ÇEKİNCE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor

Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor 16.01.2013 10.02.2013 07.03.2013 01.04.2013 26.04.2013 21.05.2013 15.06.2013 10.07.2013 04.08.2013 29.08.2013 23.09.2013 18.10.2013 12.11.2013 07.12.2013 01.01.2014 26.01.2014 20.02.2014 17.03.2014 11.04.2014

Detaylı

Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir

Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir 10.12 04.13 10.13 04.14 HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir Küresel risk algılamasında, ekonomik görünüm ve değerlemelerin aynı noktada bulunmayabileceğine

Detaylı

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi

MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi 20.03.2015 MAKRO EKONOMİK ÖZEL NOT-Türkiye de konut sektörü: Balon değil; arz-talep dengesi Küresel krizle mücadele sırasında, likiditenin geleneksel ve geleneksel olmayan parasal genişleme yöntemleriyle

Detaylı

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI HLY ARAŞTIRMA ÖNERİSİ BONO AL 27.02.2014 BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI Bono piyasası oranları, Mayıs 2013 e kadar yaşanan düşüş trendinin başladığı 2012 yılı

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

Nisan 2015 No:151. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist

Nisan 2015 No:151. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist İçindekiler: 1 2 2 7 8 ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu Adres: Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar Piyasa Gelişmeleri Ekler Hazine Finansmanı Temel Ekonomik

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Ekim 2014, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Ekim 2014, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

13 Nisan- 17 Nisan 2015

13 Nisan- 17 Nisan 2015 GLOBAL PİYASALARDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA... Global piyasalarda geçtiğimiz hafta birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. ABD tarafında, Çarşamba akşamı FOMC tutanakları açıklandı. Dolar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş Piyasalarda Bu Ay Nisan 2014 Şebnem Mermertaş 1 Neler oldu? BIST mart ayında %11,5 yükseldi. Dünyada ekonomik büyüme endişeleri yeniden ortaya çıkarken, Ukrayna nın Rusya ya katılması gibi tarihe geçecek

Detaylı

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

Reel Kur: Ekonomik Şanzıman Bora Tamer Yılmaz, Ekonomist 1 Kazanımların Sürdürülmesi 2012 yılı Türk ekonomisi için önemli kazanımların elde edildği bir sene oldu. Kredi büyümesine dayalı iç talep üzerinden büyüme modeli net ihracata

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

14 Temmuz - 18 Temmuz 2014

14 Temmuz - 18 Temmuz 2014 GLOBAL PİYASALARDA HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA Global piyasalarda geçtiğimiz hafta Portekiz'in en büyük bankası Banco Espirito Santo krizi yaşandı. Portekiz'in en büyük bankası Banco Espirito Santo'nun

Detaylı

30 Mart- 03 Nisan 2015

30 Mart- 03 Nisan 2015 GLOBAL PİYASALARDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA... Global piyasalar yine yoğun sayılabilecek bir haftayı geride bıraktı. Hiç kuşkusuz haftanın flaş gelişmesi Suudi Arabistan ın ABD nin lojistik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Ocak 2015, Sayı: 03. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Ocak 2015, Sayı: 03. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 03 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji - Petrol Fiyatı İniyor; Faizler Düşüyor... Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji

Detaylı

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte.

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte. FED'in faiz artırımına başlama ihtimali 2015 haziran-temmuz döneminden, 2015 mart-nisan dönemine kayarken, piyasa parametrelerinin şekillenmesinde etkili değişken sayısı artıyor. Zihinlerde 'serseri mayın'

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 6 Nisan 2015 / 14

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 6 Nisan 2015 / 14 Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni / 14 Haftaya Bakış Yurt içinde geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi GSYH büyüme verisiydi. Türkiye ekonomisi 2014 yılının son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

Haziran 13. Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik MAYIS AYI PİYASA GELİŞMELERİ BNP PARIBAS CARDIF

Haziran 13. Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik MAYIS AYI PİYASA GELİŞMELERİ BNP PARIBAS CARDIF Haziran 13 Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik 24.05.2013 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı 126.609 ve fon büyüklüğü 679 milyon

Detaylı