Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor"

Transkript

1 HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel para politikalarında farklı eğilimler belirginleşiyor 2015 Görünüm Raporumuzda öne çıkardığımız, küresel olarak ekonomik görünümler arasında belirginleşen farklılaşma ve bunun da merkez bankalarının duruşunda neden olduğu farklı eğilimler, yeni yılın daha ilk ayında merkez bankalarından farklı yönde ve şaşırtıcı politika hamleleri görmemize neden oluyor. Küresel risk algılamasının, Avrupa merkez bankası tarafından cesur bir şekilde sağlanan yeni likidite desteğine ilk olumlu tepkisinin kalıcı olmasını, likidite programının reel ekonomik aktiviteye aktarım mekanizmasının ne oranda etkin çalışacağı; programın etkinliğinin artırılmasında birlik içinde uyumun korunması; likiditenin ihtiyacı olanlar arasında ne oranda yeterli dağıtılacağı gibi kritik unsurlar belirleyecek. Gelişen ekonomiler arasında,, bütçe dengelerini düzeltme kararlılığıyla birlikte, düşen petrol fiyatlarının etkisinin daha ilk aşamasında bile güçlü dengeleriyle dikkat çekerken; enflasyon baskıları, ve ise büyüme endişeleri açısından risklere işaret ediyor. ise, güçlü büyüme ve bütçe dengeleri ile olumlu tarafta yer alırken; enflasyon ve cari dengedeki baskıların petrol fiyatlarının desteğiyle ne oranda ve hızla azalacağı kritik bir hale geliyor. Her ne kadar güçlü ekonomik dengelerin desteği olsa da, para politikaları genişlemeci tarafa kayan ekonomilerin para birimlerinde diğerlerine göre baskı oluştuğunu izliyoruz. TCMB nin Salı günü açıklayacağı üç aylık enflasyon raporuyla birlikte sunacağı faizlerin gelecek dönem seyriyle ilgili beklentileri ve bu beklentilerin dayanakları önemli olacak Görünüm Raporumuzda, küresel tema olarak, ekonomik görünümler arasında belirginleşen farklılaşmayı; bunun da merkez bankalarının duruşunda neden olduğu farklı eğilimleri ön plana çıkarmıştık. Nitekim, yılın daha ilk ayında, merkez bankalarından farklı yönlerde ve şaşırtıcı politika hamleleri görmeye başladık. Önceki hafta aynı günde, İsviçre merkez bankasının üç yıldan daha fazla bir süredir uyguladığı kurda alt band uygulamasını kaldırarak, negaif faiz ortamını derinleştirici kararlar aldığını; merkez bankasının ise program dışı toplanarak faiz indirim kararı açıkladığını izlemiştik. Takip eden dönemde de, sırasıyla Mısır, Peru, Danimarka ve Kanada merkez bankaları politika faizinde beklenmedik indirimlere giderken, gelişen piyasalar arasında en yüksek faizi veren merkez bankası, politika faizini baz puan daha artırarak %12,25 e çekti. FED in normalleşme eğilimi karşısında dengeleyici bir güç olması yönünde ümit beslenen Avrupa merkez bankası ise, uzun süredir beklenen ve tartışılan niceliksel genişleme programını, 1,1 trilyon euro büyüklüğünde; Eylül 2016 sonuna kadar sürecek ancak enflasyonun sürdürülebilir seviyelere ulaşmaması durumunda devamı da gelebilecek şekilde, yani bir anlamda ucu açık olarak; çevre ülkelerin, sıkıntıda olanların IMF programı gibi koşulları sağlaması kaydıyla, tahvillerini de içererek, yani piyasa beklentilerini karşılayan hatta biraz üzerine de çıkan bir çerçevede açıkladı. Merkez bankasının risk paylaşımındaki temkinli tutumu ise çok fazla sorgulanmadı. Küresel risk algılamasının yeni likidite desteğine ilk olumlu tepkisinin kalıcı olmasını ise, likidite programının reel ekonomik aktiviteye aktarım mekanizmasının ne oranda etkin çalışacağı; programın etkinliğinin artırılmasında birlik içinde uyumun korunması; likiditenin ihtiyacı olanlar arasında ne oranda yeterli dağıtılacağı gibi kritik unsurlar belirleyecek. Küresel likiditeye yeni destek Merkez Bankaları Toplam Varlıklar (Trn $) ABD Avrupa Japonya Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

2 Ç1 2009Ç2 2009Ç3 2009Ç4 2010Ç1 2010Ç2 2010Ç3 2010Ç4 2011Ç1 2011Ç2 2011Ç3 2011Ç4 2012Ç1 2012Ç2 2012Ç3 2012Ç4 2013Ç1 2013Ç2 2013Ç3 2013Ç4 2014Ç1 2014Ç2 2014Ç3 Bu kritik unsurların sağlanması önemli; çünkü hali hazırda Avrupa merkez bankasının genişleme programının, FED ve İngiltere merkez bankalarının programlarına göre daha az etkin olabileceğine ilişkin endişeler mevcut. Bu endişelerin arkasında ise, yeni likidite programının başlatılması öncesinde bölge ekonomisinde tahvil faiz oranlarının zaten oldukça düşük seviyelerde bulunuyor, dolayısıyla daha düşük faiz ortamı yaratma açısından alanın oldukça sınırlı görünmesi; bölge aktivitesinin bankacılık sektörüyle ilişkisinin daha güçlü olması ve bankacılık sektörünün kredi koşullarının tarihsel seviyelere göre hala sıkı olduğuna işaret etmesi; genişlemeci para politikasının para biriminde neden olduğu değer kaybının ihracat üzerinde beklenen olumlu etkisinin, Japonya ve İngiltere ekonomilerinde gözlendiği gibi, zayıf kalma riski; son fakat en önemli olarak da birlik üyeleri arasında programı destekleme konusunda farklı yaklaşımların oluşması gibi unsurlar yer alıyor. ECB den kapsamlı parasal genişleme programı Gelişen ekonomilerde büyüme görünümünde farklılık 13,0% 9,0% 1,0% -3,0% -7,0% -11,0% -1 GSYİH'de yıllık değ. Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Enflasyon gelişiminde ise,, ve %5-6 bandında daha ılımlı bir fiyat artışı ortamına işaret ederken; ve, %8 in üzerinde daha yüksek bir enflasyon ortamına işaret ediyor. Özellikle, petrol ithalatçısı olarak ön plana çıkan ve de ise, dezenflasyon sürecine yönelik olumlu beklentiler dikkat çekiyor. da daha yılın başında hedef altı enflasyon gelişimi başlamış durumda. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Avrupa Bölgesi M3 Para Arzı (Yıllık değ.) ECB Bilançosu (Milyar, sağ eks.) 1.LTRO 2.LTRO 1.LTRO 2.LTRO Tarih: Aralık, 2011 Tarih:Şubat 2012 Tarih: Eylül, 2014 Tarih:Aralık 2014 Miktar: 489 milyar euro Miktar: 529 milyar euro Miktar: 82,6 milyar euro Miktar: 129,8 milyar euro QE Tarih: Ocak,2015 Miktar: 1,1 trilyon euro , hem mevcut hem de gelecek dönem enflasyonunda olumlu sinyal veriyor 1 16% 14% 12% 10% TÜFE'de yıllık değ. 0,0% 1800 Kaynak: Bloomberg, Eurostat, HLY Yat. Dan. ve Araştırma Avrupa merkez bankasının genişlemeci duruşunun getirdiği genel iyimserliğin, sözkonusu risk unsurları çerçevesinde gerektirdiği temkililik altında, gelişen ülke ekonomik görünüm ve para politikası duruşları ile bunun finansal göstergelerindeki yansımalarına bakalım. Öncelikle, küresel sermayenin gösterdiği risk algılaması açısından, bizim de içinde bulunduğumuz gelişen ekonomilerin büyüme gelişimini inceleyelim. ve %5 ler civarındaki büyüme hızını sürdürürken; da %1 ler civarına gerileyen bir büyüme oranı, da ise daralma rakamlarının oluşmaya başladığını görüyoruz. ekonomisinin ise, geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranı %1,7 ye gerilese de, son çeyrekten itibaren tekrar %3 civarına yükselebilecek ve 2015 yılı için de %4 lere ulaşabilecek bir performansa işaret ettiğini düşünüyoruz. 6% 4% 2% Kaynak: Bloomberg, Reuters Eikon, HLY Yat. Dan. ve Araştırma Çekirdek enflasyonda ise, dışında, %5-6 ile genele yayılan daha ılımlı bir tablo sözkonusu. Bu çerçevede, bizim dezenflasyon sürecine çekirdek enflasyonun ne hızla katılacağı önemli olacak. Çekirdek enflasyonda genelen yayılan bir ılımlılık söz konusu 10% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Çekirdek enflasyonda yıllık değ. Kaynak: Reuters Eikon, Datastream, HLY Yat. Dan. ve Araştırma dolayısıyl

3 Romanya Macaristan Polonya Meksika Enflasyonun önemli alt bileşeni olarak gıda enflasyonu gelişiminde de, ılımlı görünümüyle dikkat çekerken; ve de gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak kaldığı görülüyor. Gıda fiyatları ve da enflasyon üzerinde önemli yük 16% 14% Gıda enflasyonunda yıllık değ. ve düşük bütçe açığı ile dikkat çekiyor Bütçe Açığı/GSYİH 7% 6% % 4% 3% 2% 1% 12% 10% 6% 4% 2% 0% Kaynak: Reuters Eikon, Datastream, Bloomberg, HLY Araştırma Cari dengede ise, ve daha yüksek açık oranlarıyla dikkat çekerken; diğerlerinin açık oranları %1-3 bandında sınırlı kalıyor. ve, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin belirginleşmesinin beklendiği ekonomiler olarak öne çıkarken; da cari dengenin fazla verir konuma geçmesi bekleniyor. da cari fazla gündemde 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% Cari denge/gsyih Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Maliye politikasındaki kararlılık açısından, ve düşük bütçe açıklarıyla güçlü konumda belirirken;, ve yüksek bütçe açıklarıyla karşımıza çıkıyor. ın, en önemli zayıf unsuru olarak karşımıza çıkan bütçe açığını indirme konusunda kararlı olduğunu; gelecek ay da, yapısal reforlarla birlikte, 2015 bütçe mali yılına ait açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Ekonomik görünümleri toparlayacak olursak,, bütçe dengelerini düzeltme kararlılığıyla birlikte, düşen petrol fiyatlarının etkisinin daha ilk aşamasında bile güçlü dengeleriyle dikkat çekerken; enflasyon baskıları, ve ise büyüme endişeleri açısından risklere işaret ediyor. ise, güçlü büyüme ve bütçe dengeleri ile olumlu tarafta yer alırken; enflasyon ve cari dengedeki baskıların petrol fiyatlarının desteğiyle ne oranda ve hızla azalacağı kritik bir hale geliyor. Bu noktada, para politikalarının son dönem eğilimlerine bakacak olursak, merkez bankasının bu aydan itibaren genişleme yönünde adımlar attığını; nın faizlerini sabit bırakmayı tercih ettiğini; nın ise faiz artırımına gittiğini izliyoruz. TCMB de, enflasyon görünümündeki iyileşmenin ve küresel risk algılamasındaki iyimserliğin kalıcılığıyla ilgili temkinlilikle, bu ayki toplantısında politika faizi olarak öne çıkan bir haftalık repo faiz oranını baz puan indirirken, faiz koridorunu sabit tutmayı tercih etti. Ancak, Avrupa merkez bankasının kapsamlı ve ucu açık olarak açıkladığı genişleme programının da desteğiyle, faiz indirimlerinin, koridorun da aşağı çekilmesini içerecek şekilde, devamına işaret etmesi mümkün görünüyor. Bu hafta açıklanacak üç aylık enflasyon raporu tanıtımında bunun ilk sinyallerini alabiliriz. Gelişen ülke merkez bankalarında farklılaşan eğilimler 13% 12% 11% 10% 9% 7% 6% 5% 4% Kaynak: Reuters Eikon, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma dolayısıyl

4 02.14 Diğer taraftan, her ne kadar güçlü ekonomik dengelerin desteği olsa da, para politikaları genişlemeci tarafa kayan ekonomilerin para birimlerinde diğerlerine göre baskı oluştuğunu izliyoruz. Nitekim, 7 Ocak tan itibaren gelişen ülke para birimlerinde dolara karşı görülen değer kazancı eğiliminde, merkez bankaları arasındaki farklılaşmanın belirdiği 15 Ocak tarihi öncesi ve sonrasında farklı bir seyir dikkat çekiyor. Bu tarihten sonra rupisi ve TRY diğerlerine göre daha zayıf bir performansa işaret ediyor. Gelişen ülke para birimlerinde politika eğilimlerinin etkileri USD'ye karşı Hint Rupisi Rupisi TL Reali Rand Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma TCMB nin Salı günü açıklayacağı üç aylık enflasyon raporuyla birlikte sunacağı faizlerin gelecek dönem seyriyle ilgili beklentileri ve bu beklentilerin dayanakları, sözkonusu farklılaşmanın ne şekilde devam edeceğinde önemli olacak. dolayısıyl

5 ,5 103,3 114,1 112,8 121, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık DIŞ DENGE VE REEL KUR Grafik1:Cari Denge CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın ve Enerji Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Altın Hariç CA 12 aylık kümülatif (USD milyar) Grafik2:Altın İhracatı ve İthalatı 3,0 Altın İhracatı* (2013) Altın İhracatı* (2014) Altın İthalatı* (2013) Altın İthalatı* (2014) 2,0 1,0 0,0-1, ,0-3,0 *Milyar USD -15 Kaynak:TCMB,HLY Araştırma Kaynak:TCMB Grafik3:Portföy Yatırımları- Hisse Senedi (Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) Hisse Stok (Milyar USD) 2,5 2,0 1,5 Grafik4:Portföy Yatırımları- Bono (Net) Aylık Net Değişim (Milyar USD,sağ eks.) DIBS Stok (Milyar USD) 5,0 4,0 3, ,0 0,5 60 2,0 1, ,0-0,5-1,0-1,5 55 0,0-1,0-2,0-3,0 Kaynak:TCMB Kaynak:TCMB Grafik5:HLY İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Grafik6: Reel Kur Endeksi İhracat Ağırlıklı Küresel PMI Endeksi Kaynak:Thomson Reuters, HLY Araştırma Kaynak:TCMB, HLY Araştırma dolayısıyl

6 PARA POLİTİKASI VE PİYASA FAİZ GÖSTERGELERİ Grafik7:Para Politikası ve Piyasa Faiz Oranları 11,25% Faiz Koridoru TCMB Ort. Fonlama Maliyeti 10,% BIST Bankalararası Repo (Gecelik) 9,75% 9,00% 8,25% Grafik8: 5 Yıl ve 3 Ay Vadeli Faiz Farkı (puan) ,% -2-3 (5Y-3A) Faiz Farkı Kaynak:TCMB Kaynak:Thomson Reuters, HLY Araştırma Grafik9:TCMB Döviz Varlık Göstergeleri 40 Grafik10: ve GOÜ de Kurdaki Volatilite 1,4% 1,2% 1,0% 0, 0,6% USD/TL GOÜ Ortalama Net Dış Varlıklar (Milyar $) Net Döviz Pozisyonu (Milyar $) 0,4% 0,2% 0,0% Kaynak:TCMB,HLY Araştırma Kaynak:HLY Araştırma, Thomson Reuters Grafik11: Krediler(13 Haftalık ort. yıl., kur etk. arın.) 24% 22% 20% 1 16% 14% 12% Grafik12:Piyasa Likiditesi ve Kur TCMB Net Fonlama (milyar TL) USD/TRY (sağ eks.) 2,38 2,34 2,30 2,26 2,22 10% Toplam Krediler (13 haftalık ort., yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış) 30 2,18 Kaynak:TCMB, HLY Araştırma Kaynak: TCMB,HLY Araştırma Tablo: Krediler 13 Haftalık Ortalama Yıllıklandırılmış Kur Etkisinden Arındırılmış (BDDK rakamları ile) 16 Ocak 9 Ocak 02 Ocak 26 Aralık 19 Aralık 12 Aralık 05 Aralık 28 Kasım 21 Kasım 14 Kasım 07 Kasım 31 Ekim 24 Ekim 17 Ekim 13 Haftalık ortalama 23,1% 16, 16,4% 18,5% 19,1% 19,5% 20,1% 19,3% 19,3% 18,0% 19,5% 15,1% 14,9% 15,9% Yıllık 17,2% 16,3% 16,4% 15,7% 15,9% 16,5% 16,7% 16,2% 16,1% 16,3% 16,5% 16,4% 15,9% 15,6% Kaynak: BDDK, HLY Araştırma * Yıllık rakamlarda değişimlerin ortalamaları kullanılmıştır.

7 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM Grafik13: ABD GSYİH ve 10 Yıllık Gösterge Tahvil 3,0% 1,0% -1,0% ABD GSYİH (yıllık değ.) ABD 10Y Tahvil faizi (sağ eks.) 5,5% 4,5% 4,0% 3,5% Grafik14: ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı ,0% 9,0% 8,0% -3,0% 3,0% 0 7,0% - -7,0% 2,5% 2,0% -200 Tarım Dışı İstihdam (bin kişi) İşsizlik Oranı (sağ eks.) 6,0% -9,0% 1,5% -400 Grafik15: ABD TÜFE ve Kişisel Tüketim Harcamaları 6,0% ABD TÜFE (yıllık değ.) PCE Çekirdek Enflasyon (sağ eks.,yıllık 4,0% değ.) 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% Grafik16: ABD ISM İmalat ve Hizmetler PMI Endeksleri ISM İmalat PMI Sınır ISM Hizmetler PMI Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Ocak 13 Aralık 1460 Şubat 13 Kasım 14 Mart 13 Ekim Nisan 13 Eylül 14 Mayıs Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Nisan 14 Ekim 13 Mart 14 Kasım 13 Şubat 14 Aralık 13 Ocak 14 Grafik17: ABD Güven Endeksleri Grafik18: ABD Konut Piyasası ABD Tüketici Güveni (1985=100) Michigan Tüketici Güven End.(1964=100, sağ eks.) Yeni Konut Satışları (bin adet) S&P CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık değ., sağ eks.) 1 10,0% 0,0% - -10,0% -1-20,0%

8 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMALI EKONOMİK GÖSTERGELER MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARI Mevcut 2014 sonu 2013 sonu 2012 sonu 12,25% 11,75% 10,00% 7,25% Çin 5,60% 5,60% 6,00% 6,00% 7,75% 8,00% 7,75% 8,00% Rusya 17,00% 17,00% 5,% 5,% Çek Cumhuriyeti 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Macaristan 2,10% 2,10% 3,00% 5,75% Polonya 2,00% 2,00% 2,% 4,25% Romanya 2,% 2,75% 4,00% 5,25% 7,75% 8,25% 4,% 5,% Güney Kore 2,00% 2,00% 2,% 2,75% Tayland 2,00% 2,00% 2,25% 2,75% Malezya 3,25% 3,25% 3,00% 3,00% 7,75% 7,75% 7,% 8,00% 5,75% 5,75% 5,00% 5,00% Meksika 3,00% 3,00% 3,% 4,% Şili 3,00% 3,00% 4,% 5,00%, HLY Araştırma TÜFE ENFLASYON ORANLARI (yıllık) 2014T 2013 sonu mevcut 2012 sonu 2011 sonu 6,4% 5,9% 6,4% 5, 6,5% Çin 1,5% 2,5% 1,5% 2,5% 4,1% 7, 9,5% 10,6% 6,5% Rusya 11,4% 6,5% 11,4% 6,5% 6,1% Çek Cumhuriyeti 0,1% 1,4% 0,1% 2,4% 2,4% Macaristan 0,3% 0,4% -0,9% 4,1% Polonya 0,1% 0,7% -1,0% 2,4% 4,6% Romanya 1,5% 1,6% 0, 3,1% * 8,2% 7,4% 8,2% 6,2% 10,4% Güney Kore 0, 1,1% 0, 1,4% 4,2% Tayland 0,6% 1,7% 0,6% 3,6% 3,5% Malezya 2,9% 3,2% 2,7% 1,2% 3,0% 8,4% 8,1% 8,4% 4,3% 3, 6,3% 5,4% 5,3% 5,7% 6,1% Meksika 4,1% 4,0% 4,1% 3,6% 3, Şili 4,6% 3,0% 4,6% 1,5% 4,4%, IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma BÜYÜME ORANLARI (yıllık) 2014T 1Ç14 2Ç14 3Ç (9ay) ,3% 1,9% -0,9% -0,2% 0,3% 2,5% 1,0% Çin 7,4% 7,4% 7,5% 7,3% 7,4% 7,7% 7,7% 5,6% 4,6% 5,7% 5,3% 5,2% 4,7% Rusya 0,2% 0,9% 0, 0,7% 0, 1,3% 3,4% Çek Cumhuriyeti 2,5% 2,6% 2,3% 2,4% 2,4% -0,4% -1,2% Macaristan 2, 3,7% 3,9% 3,2% 3,6% 0,2% -1, Polonya 3,2% 3,4% 3,5% 3,3% 3,4% 1,3% 2,0% Romanya 2,4% 4,0% 1,4% 3,3% 2,9% 2,0% 0,4% * 2,9% 4, 2,2% 1,7% 2, 4,1% 2,1% Güney Kore 2, 4,0% 3,5% 3,3% 3,6% 2, 2,0% Tayland 1,0% -0,5% 0,4% 0,6% 0,2% 3,1% 6,4% Malezya 5,9% 6,2% 6,5% 5,6% 6,1% 4,7% 5,6% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,3% 6,2% 1,4% 1,9% 1,3% 1,4% 1,5% 1,9% 2,5% Meksika 4,0% 1,9% 1,6% 2,2% 1,9% 1,1% 4,0% Şili 2,0% 2,7% 1,9% 0, 1, 4,4% 5,6%, IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma CARİ DENGE (GSYİH ye oranla) 2014T ,5% -3,4% -2,4% -2,1% Çin 1, 2,5% 2,3% 1,9% -1,3% -4,4% -4, -4,2% Rusya 2,7% 2,9% 3,7% 5,1% Çek Cumhuriyeti -0,2% -1, -2,4% -2, Macaristan 2,5% 2,2% 1,7% 0, Polonya -1,5% -3,0% -3,5% -4,9% Romanya -1,2% -2,0% -3,9% -4,5% * -5,7% -7,9% -6,2% -9,7% Güney Kore 5, 4,6% 2,0% 2,3% Tayland 2,9% 0,1% 0,0% 1,7% Malezya 4,3% 3,5% 6,1% 11,6% -3,2% -3,4% -2,7% 0,2% -5,7% -6,1% -6,3% -3,4% Meksika -1,9% -1,3% -1,2% -1,0% Şili -1, -4,6% -3,5% -1,3% Kaynak: IMF WEO Ekim 14, * HLY Araştırma BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ (IMF Tanımıyla) (Milyar Dolar) mevcut ,8 349,0 362,1 343,2 Çin 3.843, , , ,1 322,1 293,1 294,9 296,7 Rusya 327,7 6,4 473,1 441,2 Çek Cumhuriyeti 49,7 48,5 37,4 35,2 Macaristan 40,9 44,9 41,8 - Polonya 94,1 94,0 96,1 86,8 Romanya 39,0 44,7 41,2 43,0 109,8 110,3 101,7 78,3 Güney Kore 353,6 335,6 316,8 298,2 Tayland 149,1 159,0 171,1 165,2 Malezya 115,1 121,9 126,4 120,2 105,5 92,9 105,3 103,4 44,3,0 44,2 43,0 Meksika 184,6 168,2 153,5 141,9 Şili* 40,5 41,1 41,6 42,0 BRÜT KAMU BORCU (GSYİH ye oranla) (%) ,2 58,8 54,2 Çin 31,7 31,7 38,5 51,8 51,7,5 Rusya 7,9 7,7 8,3 Çek Cumhuriyeti 46,0 46,2 41,4 Macaristan 80,2 79,2 80,8 Polonya 58,2 57,1 53,4 Romanya 38,9 37,2 38,6 36,6 36,1 40,0 Güney Kore 35,8 35,1 33,6 Tayland 47,5,7 44,9 Malezya 54,6 53,3 51,8 24,2 23,0 24,1,4 42,3 38,6 Meksika 37,7 35,8 35,4 Şili 13,9 11,9 11,2 Kaynak: Bloomberg

9 VERİ GÜNDEMİ VE MAKRO TAHMİNLERİMİZ Haftalık Yurtdışı Veri Gündemi Dönemi Beklenti Önceki 27.Oca ABD Tüketici Güven Endeksi Ocak 95,0 92,6 27.Oca ABD 1. El Konut Satışları (Bin Konut) Aralık Oca ABD FOMC Faiz Kararı Ocak 0,25% 0,25% 29.Oca ABD Bekleyen Konut Satışları Aralık 0,5% -0,7% 30.Oca ABD GDP (Çeyreklik değ.) 4. Çeyrek 3,1% 30.Oca ABD Kişisel Tüketim Harcamaları 4. Çeyrek 3,1% 27.Oca İngiltere GSYİH (Yıllık değ.) 4. Çeyrek 2, 2,6% 29.Oca İngiltere Ulusal Konut Fiyat Endeksi (Aylık değ.) Ocak 0,3% 0,2% 26.Oca Japonya Dış Ticaret Dengesi Aralık -751,1-893,5 30.Oca Japonya Sanayi Üretimi (Aylık değ.) Aralık 1,4% -0,5% 30.Oca Japonya İşsizlik Oranı Aralık 3,5% 3,5% 30.Oca Japonya TÜFE (Yıllık değ.) Aralık 2,3% 2,4% 29.Oca Euro Bölgesi M3 Para Arzı (Yıllık değ.) Aralık 3,5% 3,1% 29.Oca Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Yıllık değ.) Ocak -8,5% -8,5% 30.Oca Euro Bölgesi TÜFE Tahmin (Yıllık değ.) Ocak -0,5% -0,2% 30.Oca Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Aralık 11,5% 11,5% 26.Oca Almanya IFO Beklentiler Endeksi Ocak 102,5 101,1 27.Oca Almanya Perakende Satışlar (Aylık değ.) Aralık 0,3% 1,0% 29.Oca Almanya İşsizlik Oranı Ocak 6,5% 6,5% 29.Oca Almanya TÜFE (Yıllık değ.) Ocak -0,2% 0,2% Kaynak:Bloomberg Haftalık Yurtiçi Veri Gündemi Dönemi Beklenti Önceki 26.Oca İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Ocak - 74,6% 26.Oca Reel Kesim Güven Endeksi Ocak - 101,2 29.Oca Konut Fiyat Endeksi (Aylık değ.) Kasım - 1,24% 30.Oca Dış Ticaret Dengesi Aralık -8, -8,32 Kaynak:Bloomberg,TCMB Makro Ekonomik Göstergelere İlişkin Tahminler Orta Vadeli Program HLY Araştırma T 2015T 2016T 2014T 2015T 2016T TÜFE Enflasyon (dönem sonu) 7,4% 9,4% 6,3% 8,2% 6, 6,5% Çekirdek Enflasyon (dönem sonu) 7,1% 8,7% 7,1% 6,9% GSYİH (Milyar TL) GSYİH (Milyar $) GSYİH Büyüme 4,1% 3,3% 4,0% 2,9% 4,0% 4,5% GSYİH Deflatör 6,1% 9,1% 6,0% 5,3% 9,0% 7,0% 6,6% Cari Açık (Milyar $) 65,1 46,0 46,0 49,2,5 36,0 42,0 İhracat (Milyar $) 151,8 160,5 173,0 187,4 157,9 172,0 185,0 İthalat (Milyar $) 251,7 244,0 258,0 276,8 242,7 249,0 270,0 Cari Açık / GSYİH 7,9% 5,7% 5,4% 5,4% 5,7% 4,4% 4, Politika Faizi (dönem sonu) 4,5% 8,25% 7,5% 8,0% Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 9,9% 8,2% 8,0% 8,5% Gösterge Tahvil Faizi (ort) 7,2% 9,3% 7,6% 8,3% USD/TRY (dönem sonu) 2,13 2,33 2,46 2,55 USD/TRY (ortalama) 1,90 2,18 2,29 2,37 2,19 2,38 2, Bütçe açığı / GSYİH 1,2% 1,4% 1,1% 0,7% 1,3% 1,9% 1,3% Faiz dışı fazla / GSYİH 2,0% 1,5% 1,7% 1, 1,6% 0,9% 1,2% Kaynak: TCMB, TÜİK, HLY Araştırma

10 KÜNYE Banu KIVCI TOKALI Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen Ozan DOĞAN Uzman Furkan OKUMUŞ Uzman Yardımcısı Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman Yardımcısı Mert OSKAN Uzman Yardımcısı Sertaç Oktay Uzman Yardımcısı ÇEKİNCE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Petrol fiyatlarındaki yüksek volatilite orta vadeli görünümde risk oluşturuyor

Petrol fiyatlarındaki yüksek volatilite orta vadeli görünümde risk oluşturuyor HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Petrol fiyatlarındaki yüksek volatilite orta vadeli görünümde risk oluşturuyor Emtialardaki genel aşağı yönlü trendin kısa vadeli etkileriyle birlikte orta

Detaylı

HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ 02.03.2015

HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ 02.03.2015 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Enflasyon görünümündeki iyileşmenin kalıcılığı açısından kritik hafta Bu hafta

Detaylı

Küresel ekonomide yeni bir niceliksel genişleme dengeleyici olacak mı?

Küresel ekonomide yeni bir niceliksel genişleme dengeleyici olacak mı? HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel ekonomide yeni bir niceliksel genişleme dengeleyici olacak mı? Avrupa Merkez Bankası nın bu haftaki toplantısında, ekonomik görünümde artan risklere

Detaylı

Enflasyon risklerine çıktı açığına duyarlılık ayrımında bakış

Enflasyon risklerine çıktı açığına duyarlılık ayrımında bakış 01.04 07.04 01.05 07.05 01.06 07.06 01.07 07.07 01.08 07.08 01.09 07.09 01.10 07.10 01.11 07.11 01.12 07.12 01.13 07.13 01.14 07.14 HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Enflasyon risklerine çıktı

Detaylı

Büyüme verileri, piyasaların gücünü korumasında ek destek unsuru olabilir

Büyüme verileri, piyasaların gücünü korumasında ek destek unsuru olabilir HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Büyüme verileri, piyasaların gücünü korumasında ek destek unsuru olabilir İç ve küresel koşullardaki destekleyici unsurların etkisiyle, değerlemelerin yüksek

Detaylı

Küresel piyasalarda gün içi volatilitenin yükseldiği ancak trendin oluşamadığı dönem

Küresel piyasalarda gün içi volatilitenin yükseldiği ancak trendin oluşamadığı dönem HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel piyasalarda gün içi volatilitenin yükseldiği ancak trendin oluşamadığı dönem Küresel olarak piyasaların net bir eğilim sergileyememesinde farklı yöndeki

Detaylı

Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir

Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir 10.12 04.13 10.13 04.14 HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Küresel risk algılamasında bozulmalar kalıcı olabilir Küresel risk algılamasında, ekonomik görünüm ve değerlemelerin aynı noktada bulunmayabileceğine

Detaylı

Enflasyonda kısa vadeli rahatlamanın orta vadeli görünüme yansıması koşullara bağlı

Enflasyonda kısa vadeli rahatlamanın orta vadeli görünüme yansıması koşullara bağlı Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Ağu.12 Ara.12 Nis.13 Ağu.13 Ara.13 Nis.14T HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ 21.04.2014 Enflasyonda kısa vadeli rahatlamanın orta

Detaylı

Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor

Para politikalarında öngörülebilirlik zayıf olmaya devam ediyor 16.01.2013 10.02.2013 07.03.2013 01.04.2013 26.04.2013 21.05.2013 15.06.2013 10.07.2013 04.08.2013 29.08.2013 23.09.2013 18.10.2013 12.11.2013 07.12.2013 01.01.2014 26.01.2014 20.02.2014 17.03.2014 11.04.2014

Detaylı

Yeni küresel genişleme öncesinde yüksek volatilite temasında değişiklik yok

Yeni küresel genişleme öncesinde yüksek volatilite temasında değişiklik yok 1861 1869 1877 1885 1893 1901 1909 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 2013 HAFTALIK DEĞERLENDİRME - MAKROEKONOMİK STRATEJİ Yeni küresel genişleme öncesinde yüksek volatilite temasında

Detaylı

Haftalık Değerlendirme

Haftalık Değerlendirme Eylül 7 Ekim 7 Kasım 7 Aralık 7 Ocak 8 Şubat 8 Mart 8 Nisan 8 Mayıs 8 Haziran 8 Temmuz 8 Ekim 8 Kasım 8 Aralık 8 Ocak 9 Şubat 9 Mart 9 Nisan 9 Mayıs 9 Haziran 9 Temmuz 9 Ağustos 9 Eylül 9 Ekim 9 Kasım

Detaylı

Haftalık Değerlendirme

Haftalık Değerlendirme 12.04 06.05 12.05 06.06 12.06 06.07 06.08 06.09 06.10 12.13 Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Yıl: 1 / Sayı: 8 Enflasyonda Talep ve Maliyet Unsurları, Orta Vadeli Öngörülere İlişkin Varsayımlar

Detaylı

Haftalık Değerlendirme MAKROEKONOMİK STRATEJİ Yıl: 1 / Sayı: 15

Haftalık Değerlendirme MAKROEKONOMİK STRATEJİ Yıl: 1 / Sayı: 15 11.13T Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Yıl: 1 / Sayı: 15 Belirsiz Küresel Normalleşme Süreci ve Enflasyon Riskleri Altında Parasal Sıkılaştırma Küresel para politikalarının normalleşme sürecine

Detaylı

Haftalık Değerlendirme MAKROEKONOMİK STRATEJİ Yıl: 1 / Sayı: 3

Haftalık Değerlendirme MAKROEKONOMİK STRATEJİ Yıl: 1 / Sayı: 3 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Yıl: 1 / Sayı: 3 Merkez Bankası nın kararı ve farklı göstergeler altında döviz pozisyonu Merkez bankalarının ekonomiler

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Dış ve iç konjonktür risk iştahını destekleyici yönde

Dış ve iç konjonktür risk iştahını destekleyici yönde 12.13 HAFTALIK DEĞERLENDİRME MAKROEKONOMİK STRATEJİ Dış ve iç konjonktür risk iştahını destekleyici yönde Küresel ve iç dengelerdeki olumlu gelişmeler, iç finansal koşullarda belirgin bir rahatlama sağlayarak,

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası PARA POLİTİKALARI Erdem Başçı Başkan 24 Eylül 213 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası Genel Değerlendirme Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Yurt içi nihai talep

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan Nisan 21 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta Merkez Bankalarının aldığı kararlar ile yön buldu. Hafta başında Japonya Merkez Bankası ndan gelecek verilere odaklanan piyasalar

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR GFK Tüketici Güven Endeksi (Haz) ORTA 9,7 9,7 11:00 EUR Almanya İşletme Beklentileri (May) ORTA 100,8 100,4 11:00 EUR Almanya Mevcut

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Ekim 2014, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Ekim 2014, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Kasım 2015, Sayı: 36. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Kasım 2015, Sayı: 36. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 3 Kasım 015, Sayı: 36 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ 16.7.15 3.7.15 13. 27. 1. 24. 8. 22. 5. 19. 3. 17. 31. 14.1.16 2.7.15 16.7.15 3.7.15 13. 27. 1. 24. 8. 22. 5. 19. 3. 17. 31. 14.1.16 15.1.216 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ Yeni yıla risk algılamasında

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 19 EKİM 2015 23 EKİM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 19 EKİM 2015 23 EKİM 2015 19 EKİM 2015 23 EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Küresel piyasalar geçtiğimiz haftanın başında Çin den gelen veriler ışığında yön buldu. Çin de açıklanan büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri beklenildiği

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015

HAFTALIK BÜLTEN 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015 HAFTANIN ÖZETİ Çin ekonomisinin hız kestiğine işaret eden makro göstergeler ile piyasalar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin endişelerini geçen haftaya da taşıdılar.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 12 Ocak 2015, Sayı: 02. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 12 Ocak 2015, Sayı: 02. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 02 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 07 Aralık 2015, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 07 Aralık 2015, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Mart 2016, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Mart 2016, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 1 Mart 16, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TTKOM - 3Ç 2014. EKLE Hedef Fiyat: 7,00 TL 24.10.2014

TTKOM - 3Ç 2014. EKLE Hedef Fiyat: 7,00 TL 24.10.2014 TTKOM - 3Ç 2014 Kur farkından kaynaklanan finansal giderlerdeki artış net karı baskıladı. Türk Telekom yılın üçüncü çeyreğinde 319 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam, geçen sene aynı dönemde elde etmiş

Detaylı

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013

Günlük Bülten 25 Temmuz 2013 Bülten Temmuz 13 PİYASALAR Döviz Piyasası Çarşamba günü USD, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken yurtiçinde kurumsal döviz talebinin de USD/TL kurunun yükselişine destek vermesiyle

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 15 HAZİRAN 2015 19 HAZİRAN 2015

HAFTALIK BÜLTEN 15 HAZİRAN 2015 19 HAZİRAN 2015 15 HAZİRAN 2015 19 HAZİRAN 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar Yunanistan haberlerinin yanı sıra Merkez Bankalarının aldığı faiz kararları ile yön bulmaya çalıştı. Euro Bölgesini uzun

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Yurtdışı Görünüm. PMI endeksleri, global büyüme görünümündeki ılımlı toparlanmanın Şubat ayında da devam ettiğine işaret ediyor.

Yurtdışı Görünüm. PMI endeksleri, global büyüme görünümündeki ılımlı toparlanmanın Şubat ayında da devam ettiğine işaret ediyor. Yurtdışı Görünüm PMI endeksleri, global büyüme görünümündeki ılımlı toparlanmanın Şubat ayında da devam ettiğine işaret ediyor. Bunun yanında, ABD de ekonomik görünümün güçlenmeye devam ediyor olması sebebiyle

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

Bakanlar Kurulu Sunumu

Bakanlar Kurulu Sunumu Bakanlar Kurulu Sunumu Erdem Başçı Başkan 24 Kasım 2014 Genel Değerlendirme Küresel talep zayıflarken iç talep büyümeye daha fazla katkı vermeye başlamıştır. Tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve dış ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - MAYIS 2016

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - MAYIS 2016 2016-05-02 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 04:00 Çin Nisan CFLP İmalat Sektörü PMI 50,2 04:00 Çin Nisan CFLP Hizmet Sektörü PMI 53,8 04:45 Çin Nisan Caixin İmalat Sektörü PMI 49,7 05:00 Japonya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ 09. 23. 06. 20. 03. 17. 01. 15. 29. 12. 26. 10. 24. 07.01.16 25. 09. 23. 06. 20. 03. 17. 01. 15. 29. 12. 26. 10. 24. 07.01.16 08.01.2016 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ Yeni yılın ilk haftasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Mart 2016, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Mart 2016, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 CHF Tüketim Göstergesi (Tem) AZ 1,68 11:30 GBP BBA İpotek Onayları ORTA 46,0K 44,5K 13:00 GBP İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Dağıtım İşi Anketi

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 21 Nisan 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 21 Nisan 2014 1 Nis 13 May 13 Haz 13 Tem 13 Ağu 13 Eyl 13 Eki 13 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Mart-Nisan döneminde 61,000

Detaylı

01 Haziran - 05 Haziran 2015

01 Haziran - 05 Haziran 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 04:00 Çin İmalat ve İmalat Dışı PMI Endeksleri 04:30 Avustralya Konut İzinleri 04:35 Çin HSBC İmalat PMI Endeksi 10:00 Türkiye İmalat PMI Endeksi 11:00

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) ORTA 3,3% 3,2% 08:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Eyl) ORTA 3,4% 3,3%

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER BÜLTENİ 2.1.15 16.1.15 3.1.15 13.2.15 27.2.15 13.3.15 27.3.15 1.4.15 24.4.15 8.5.15 22.5.15 2.1.15 16.1.15 3.1.15 13.2.15 27.2.15 13.3.15 27.3.15 1.4.15 24.4.15 8.5.15 22.5.15 22.5.215 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Günlük Bülten 12 Eylül 2014

Günlük Bülten 12 Eylül 2014 Bülten 12 Eylül 21 PİYASALAR Döviz Piyasası Sabah saatlerinde 2,2 seviyesini aşan USD/TL kuru temmuz ayı cari açık verisinin beklentilere paralel açıklanmasıyla gerileyerek 2,192 seviyesine kadar geldi.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 5 EKİM 2015 9 EKİM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 5 EKİM 2015 9 EKİM 2015 5 EKİM 2015 9 EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Amerika Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası Amerika Merkez Bankası nın faiz artışını 2016 da gerçekleştireceği

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 07 Eylül 2015, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 07 Eylül 2015, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 31.07.2015 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz USD/JPY ( Dolar / Yen) Teknik

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 30 HAZİRAN 4 TEMMUZ 2014 USD/TL

HAFTALIK BÜLTEN 30 HAZİRAN 4 TEMMUZ 2014 USD/TL 30 HAZİRAN 4 TEMMUZ 2014 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ABD istihdam verisi ve Janet Yellen in konuşmaları sonrasında rekor tazeledi. Beklenenden iyi gelen ABD ekonomik verileri FED

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 03 Şubat 2014

HAFTALIK RAPOR 03 Şubat 2014 HAFTALIK RAPOR 3 Şubat 214 TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ara Toplantısı Gerçekleştirdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 28 Ocak

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 26 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU İsviçre Merkez Bankası negatif faize devam edecek İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fritz Zurbruegg, "Faiz oranlarını para politikası bunu gerektirdiği

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya İşsizlik Değişimi ORTA 17,9K 21,7K 11:30 GBP İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) YÜKSEK 57,5 57,3 12:00 EUR Üretici

Detaylı

Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi:

Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi: Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi: Ağustos ta cari açık USD 2,8 milyar oldu. Bir yandan dış ticaret açığı diğer taraftan turizm fazlası yıllık bazda %13 arttı. Açık yurtiçi bankaların yurtdışındaki mevduatlarını

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

27 Nisan 2015. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1-hafta repo oranı: %7,5 ve

27 Nisan 2015. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1-hafta repo oranı: %7,5 ve Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Para Politikası Kurulu faiz oranlarını değiştirmedi (1-hafta repo oranı: %7,5 ve O/N Koridor: %7.25 10.75). Kurul Mart karar metnini değiştirmeden kullandı: Önceki politika

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 25 Mayıs 2015

HAFTALIK RAPOR 25 Mayıs 2015 Oca.9 Haz.9 Kas.9 Nis.1 Eyl.1 Şub.11 Tem.11 Ara.11 May.12 Mar.13 Ağu.13 Oca.14 Haz.14 Kas.14 Nis.1 11.211 2.212.212 8.212 11.212 2.213.213 8.213 11.213 2.214.214 8.214 11.214 2.21.21 HAFTALIK RAPOR 2 Mayıs

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015

Haftalık Piyasa Beklentileri. 16 Mart 2015 Haftalık Piyasa Beklentileri 16 Mart 2015 1 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde Ocak sonunda başlayan düşüş eğilimli

Detaylı

06 Temmuz 10 Temmuz 2015

06 Temmuz 10 Temmuz 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri 11:30 Euro Bölgesi - Perakende PMI Endeksi, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16:45 ABD Hizmet PMI Endeksi 17:00 ABD ISM

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:30 EUR Hollanda Tüketici Harcamaları (Tem) AZ 2,2% 11:00 EUR İspanya Ticaret Dengesi AZ -2,05B 11:00 EUR Cari Hesap (Tem) AZ 21,3B 25,4B 11:00

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 CHF ZEW Beklentileri (Eyl) AZ 5,9 12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) ORTA 1,0% 1,0% 12:00 EUR Çekirdek Tüketici

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

ABD Case Shiller ulusal konut fiyat endeksi Temmuz'da %4.7 yükseldi. GBPUSD 1.5130 1.5160 1.5190 1.5110 1.5210 1.5100 1.5235

ABD Case Shiller ulusal konut fiyat endeksi Temmuz'da %4.7 yükseldi. GBPUSD 1.5130 1.5160 1.5190 1.5110 1.5210 1.5100 1.5235 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ağu) AZ 3,1% 3,3% 09:45 EUR Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Tem) ORTA 0,1% 0,4% 09:45 EUR Fransa

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 7 EYLÜL 2015 11 EYLÜL 2015

HAFTALIK BÜLTEN 7 EYLÜL 2015 11 EYLÜL 2015 7 EYLÜL 2015 11 EYLÜL 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasalarda açıklanacak önemli bir veri olmamasına rağmen piyasalar 17 Eylül de FED in yapacağı toplantıda faiz oranlarında değişiklik beklentisi

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 23 KASIM 2015 27 KASIM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 23 KASIM 2015 27 KASIM 2015 23 KASIM 2015 27 KASIM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Önceki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi artıracağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle hafta başında EUR/USD kurundaki düşüşe paralel USD/TL kuru

Detaylı

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler . Uluslararası Ekonomik Gelişmeler 1 yılının ikinci çeyreğinde küresel iktisadi faaliyet zayıf seyrini devam ettirmiş; söz konusu zayıf seyirde gelişmekte olan ülkelerin olumsuz büyüme performansı belirleyici

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - AĞUSTOS 2015

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ - AĞUSTOS 2015 2015-08-03 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 Güney Kore Haziran Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) 6,44MLR 03:00 Güney Kore Temmuz Nikkei İmalat Sektörü PMI 46,1 04:35 Japonya Temmuz Nikkei

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 18 Ağustos 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 18 Ağustos 2014 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde 84,500 seviyelerinden başlayan düşüş eğilimi; yükselen enflasyon beklentileri, kredi derecelendirme kuruluşlarının

Detaylı

AKBANK 2015 Yılı Takvimi

AKBANK 2015 Yılı Takvimi AKBANK 2015 Yılı Takvimi Ocak 2015 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 2 TR İmalat Sanayi PMI Endeksi (Aralık) Euro Bölgesi İmalat PMI (final, Aralık) ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Aralık) 5 6 7 8

Detaylı

TTKOM 2Ç 2014. EKLE Hedef Fiyat: 7,00 TL 22.07.2014

TTKOM 2Ç 2014. EKLE Hedef Fiyat: 7,00 TL 22.07.2014 TTKOM 2Ç 2014 Türk lirasının euro ve dolar karşısındaki değer kazancı net kara olumlu yansımıştır. Türk Telekom yılın ikinci çeyreğinde 801 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam, geçen sene aynı dönemde

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:30 JPY Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı YÜKSEK 09:45 EUR Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) ORTA -0,4% -0,3% 09:45

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) 5 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (5-9 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Küresel ve yurtiçi piyasalar geçen haftaya Yunanistan gerginliği ile başladı. BIST100 Endeksi- Günlük Geçen Pazartesi

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015

HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015 HAFTANIN ÖZETİ Piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakırken haftanın öne çıkan konuları; Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) toplantısı, hafta sonu Ankara da toplanan G-20 Maliye

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014

HAFTALIK BÜLTEN 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 28 NİSAN- 02 MAYIS 2014 HAFTANIN ÖZETİ Rusya ya uygulanacak yaptırımların beklendiği gibi sert olmayacağının görülmesi üzerine global piyasalarda oluşan olumlu hava ve TCMB nin geçen hafta faizleri sabit

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay Şubat 2015. Şebnem Mermertaş Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar

Piyasalarda Bu Ay Şubat 2015. Şebnem Mermertaş Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar Piyasalarda Bu Ay Şubat 2015 Şebnem Mermertaş Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar Neler oldu? BIST ocak ayında %3,8 yükseldi. Ocak ayında petroldeki düşüşün makro-ekonomik göstergeler üzerindeki

Detaylı

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 RİSKİN İŞTAHI KAÇARSA Bernanke nin Mayıs ayı içerisinde yaptığı açıklama ile başlayan riskten kaçınma eğilimi 19 20 Haziran FED toplantısı ile doruğa ulaştı. FED in 85 milyar

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 23 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Almanya sanayi üretimi endeksi beklenenin altında kaldı Almanya da bugün açıklanan PMI İmalat Sanayi Endeksi, küresel ekonomik daralmanın ülke ekonomisine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı