BİR İLÇENİN SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ: İNCESU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR İLÇENİN SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ: İNCESU"

Transkript

1

2 BİR İLÇENİN SOSYOKÜLTÜREL TARİHİ: İNCESU Turan YALÇIN ÖZET Bu çalışmada Kayseri iline bağlı İncesu ilçesi tanıtılmaktadır. Bir araştırma ve inceleme çalışması olan bu yazıda İncesu ile ilgili tarihi bilgilerin ardından burada yaşayan insanların kimler olduğu ve nereden geldikleri bilgisine yer verilmiştir. İncesu ya bağlı köyler ve mahalleler ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. Bunun yanı sıra İncesu nun coğrafî yapısı( akarsular, dağlar vb.) buradaki geçim kaynakları(tarım, dokuma vb.) hakkında da bilgi aktarılmıştır. Alan incelemelerinin en önemli unsurlarından olan dil ve folklor(yemek, âdetler, inanışlar, giyim-kuşam, atasözleri vb.) incelemelerinde de derinlemesine bir araştırma yapılmış ve örnekleriyle aktarılmıştır. ABSTRACT In this study; İncesu is defined which is a town of Kayseri. In this writing which is a study and research, it is given not only the historical information about the history of İncesu, but also about the people who live here and where they come from. The towns and the districts of the same towns are defined here in a detailed way. In addition to this, the geographical side and means of livelihood such as agriculture or weaving are taken into consideration in this article. Also, here the important elements of a research such as folklore and language (meals, customs, beliefs, clothing, and idioms) are deeply searched and submitted with their examples here. Anahtar Kelimeler: İncesu, Tarih, Folklor, Dil. Key Words: İncesu, History, Folklore, Language İçindekiler: Ön Söz 1. Giriş 2. İncesu da İskân 2.1. Karakoyunlular 2.2. Bulgurculular 2.3. Karahacılı, Aydınlı ve Orçan Aşireti 2.4. Oytan Aşireti 2.5. Etyemezler

3 2.6. Kırımlı 2.7. Rumlar 3. İdari Taksimatta Değişiklik 3.1. Karamustafa Paşa Mahallesi 3.2. Yeni Cami Mahallesi 3.3. Bulgurcu Mahallesi 3.4. Yarım Mahalle 3.5. Karakoyunlu Mahallesi 4. İncesu da Dil 5. İncesu nun Köyleri 5.1. Kızılviran Köyü 5.2. Sürtme Köyü 5.3. Şeyh Şaban Köyü 5.4. Sarı Kürklü Köyü 5.5. Viranşehir Köyü 5.6. Saraycık Köyü 5.7. Süksün Köyü 5.8. Garipçe Köyü 5.9. Hamurcu Köyü Üçkuyu Köyü Karahöyük Köyü Tahirini Köyü Küllü Köyü Bozca Köyü

4 5.15. Başköy 6. İncesu da Akarsular 7. İncesu da İçme Suları 8. İncesu da Dağlar 9. İncesu da Çiftçilik 10. İncesu da Bağcılık 11. İncesu da Kilimcilik ve Dokuma 12. İncesu da Halıcılık 13. İncesu da Davarcılık 14. İncesu da Örf ve Âdetler 14.1 Nişan Merasimi Cumalik Merasimi Unağzı Merasimi Güvey Tıraşı Merasimi Güvey Başı Merasimi Altın Çağırma Merasimi 15. İncesu da Folklor 16. İncesu da Giyim Kuşam 17. İncesu da Harabeler 18. İncesu da Belediye Başkanları 19. İncesu da Kaymakamlar 20. İncesu da Kadınlar 21. İncesu da Erkekler 22. İncesu da Madenler

5 23. İncesu da Mağaralar 24. İncesu da Teaddüdü Zevcat 25. İncesu da Yemekler Bulgur Kaynatma Erişte Kesimi, Makarna Bulgur Çorbası Tarhana Çorbası 25.5 Un Çorbası Topak Aşı (Şaştım Aşı) Bulgur Pilavı Gendime Pilavı Mantılar Yaprak Sarması ve Yaprak Cacığı Makarnalar Yahniler Tatlılar(Paluza) Öküz Helvası (Kuru Helva) Dolaz 26. İncesu da Mahrukat 27. İncesu da Aydınlatma 28. İncesu da İnanışlar ve Hurafeler Diş Mıhlaması Kurt Ağzı Bağlatma Gece Tırnak Kesmek

6 28.4. Gece Aynaya Bakmak Ceviz Ağacı Altında Uyumak Ciltteki Yaraların Tedavisi Şirinlik Nushası Göz Ağrısı İlacı 29. İncesu da Aile Reisi 30. İncesu da Bazı Atasözleri 31. İncesu da Adli Vakalar 32. Hülasa 33. Hasretim (Şiir) 34. Kaynaklar ÖN SÖZ Sevgili Okuyucularım, Bugün öyle insanlar tanıyorum ki beldeler kurmuş, vatanı bir baştan bir başa imar etmiş, milletine hayat bahşetmiş oldukları halde bir köşeye atılmış ve unutulmaya terk olunmuşlardır. Birçok şehrimiz de aynen böyledir. Bir şehre varırsınız, şehrin insanları ve manzarası hoşunuza gider, merak edersiniz. Acaba bu şehir ne zaman kurulmuştur? Kim kurmuştur? Kimler bu şehre hizmet etmiştir de bu güzellik temin olunmuştur? Kütüphanelere koşarsınız bir emare temin etmek mümkün değil, ortalara düşersiniz. Bir bilgi alabilir miyim ümidi ile her ağızdan bir ses işitirsiniz, her duyduğunuz birbirini nakzeder. Hangisinin doğru olduğuna kanaat getiremezsiniz. Neden bu şirin beldenin bir tarihi yazılmamış diye kendi kendinize üzülürsünüz. Siz ve sizin gibiler üzüntüsüyle baş başa kalmakta devam eder de durur. Gene bu yerin bir tarihini yazmak kimsenin hatırına dahi gelmez. Bu eserle, bu boşluğu kısmen olsun kapatmaya çalışacağız. Hemen ilave edelim ki bu eserde; kaydedilen bilgilere, rivayetlere fakat rivayetlerin en doğru olanına, tarihe en yakın bulunanına ve inandıklarımıza yer vermeye çalışacağız. Noksanlarımızı, hatalarımızı ve yanlışlarımızı hüsn-i niyetinizin perdeleyeceğine inanmakta ve zeki hemşerilerimizin müsamahasına güvenmekteyiz. Dileriz ki bu eserin neşrinden sonra ilmî tartışmalar başlasın ve tarihe tam uygun bir eser vücut bulsun. 1. Giriş

7 İncesu, tarihi binlerce yıl eskiye giden bir yerleşim yeridir. Anadolu daki bir çok geçiş yolundan biri olarak İç Anadolu yu Güney Anadolu ya bağlayan bir yolun Kayseri den sonraki ilk menzili ve konaklama yeri olduğu gibi yine Güneybatıdan gelen ve Bağdat a kadar giden tarihi tuz yolunun geçişindeki önemli buluşma noktasını oluşturur. Böylece Nevşehir den Ürgüp üzerinden Bağdat a giden yolların, bir taraftan da Konya dan gelerek Kayseri Malatya üzerinden geçen yolların kesişme noktasındadır. Bu yollar kısa olmakla birlikte sarp kayalıklar arasından geçen bir vadi üzerinde bulunduğu için güvenli değildir. Özellikle Anadolu da merkezî otoritenin zayıfladığı dönemlerde soygun ve yol kesme olayları için uygun bir ortam oluşturmaktadır. İncesu bu yüzden zaman zaman çok parlak dönemler yaşadığı gibi zaman zaman da tamamen bir köye dönüşmüştür. İncesu ile ilgili olarak bilinen en eski belgelerden biri 1654 yılına aittir. İncesu, bu tarihlerde sosyal ve ekonomik bakımdan birçok Anadolu köyü gibi sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Osmanlı devleti terk edilen yerleri canlandırmak için yeni bir çözüm yolu geliştirir. Bu da terk edilen köyleri şahıslara devretmektir. Buna göre köyü alan kişi Osmanlı hazinesine her yıl belirli bir miktar harç ödemektedir. İncesu için de Derviş Şeyhi Kasım Dede Osmanlı Hazinesine akçe ödeyerek İncesu nun yeniden canlandırılması ve düzenlenmesi işini üzerine almıştır. Yine bu belgelerden anlaşıldığına göre 1590 yılında ortaya çıkan Celali İsyanları sırasında bu belde, halk tarafından terk edilmiştir. Bu konuda Osmanlı Kadı Sicilleri üzerinde araştırmaları bulunan Süreyya Faruki aşağıdaki bilgiyi vermektedir: Bu yeni iskân politikasının ne ölçüde başarılı olduğunu elimizde bulunan çok sınırlı sayıdaki belgelerden anlamak olanaksız. Ancak Kasım Dede nin İncesu projesinin gelişmesi, aşılması gereken bazı güçlükleri göstermektedir. Kasım Dede terkedilmiş köye bir kısım köylüyü yerleştirmeyi başardığında Kara Said adında birinin müdahalesiyle karşılaştığını ileri sürüyor. Bu kişinin görevi hakkında bir şey belirtilmemekle birlikte güçlü birisi olduğu anlaşılıyor. Kara Said en azından geçici bir süre için İncesu yu Kayserili Derviş Şeyhi nin elinden alabilmiş ve durumunu sağlamlaştırmak için hazineye ödenen parayı akçeden akçeye çıkarmıştır (Faruki, 1993, 350). Yukarıdaki bilgiden de anlaşılacağı üzere İncesu, gelir kaynakları bakımından da çok önemli bir yerleşim yeridir. İncesu nun gelişmesi için asıl önemli yatırımı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nın yaptığını görüyoruz. Bu konuda Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi nde şu bilgiyi vermektedir: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nın, Kayseri-Sivas yolu üzerinde yaptırdığı bir kervansaray vardır ki ziyaret ettiğim zaman kendimi Kahire civarındaki meşhur ehramın içinde geziyorum zannettim. Tabi onun gibi dar değil fakat bana aynı azameti duyurmuştur. Öyle bir ahırı var ki belki bir süvari alayını atı ve askeri ile içine alır. Öyle kemerler ve direkleri var ki hayret ve vecd içinde temaşa olunur (Nur: Cilt 12, S/ ). Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nın İncesu yu köklü bir yerleşim yeri haline getirmesi çalışmaları Diyarbakır Valiliği yıllarına dayanmaktadır. Girişte belirttiğimiz gibi Güneydoğu Anadolu yu İç Anadolu ya bağlayan en kısa yol üzerindeki ilk durak noktası olması bakımından önemi sebebiyle İncesu, yolcuların ve askerlerin rahatlıkla konaklayacakları bir yer olarak planlanmıştır. Bu konuda Ahmet Cevdet Paşa da ünlü tarihinde açıklamalarda bulunmaktadır (Tarihi Cevdet: C. 1, S/80). Yılmaz Öztuna da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yı anlatırken şu bilgiyi verir: Diyarbakır Sancak Beyliği zamanında İncesu nun inşasına ve ihyasına başlamış ve Kaptan-ı Deryalığından sonra ikmal ettiği tarihen sabittir (Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi Cilt-5 Bölüm 10

8 S/432). Aynı bilgilere Meydan Larousse un Merzifonlu Kara Mustafa Paşa maddesinde de rastlıyoruz (Meydan Larousse: Cilt-9, S/96). Kaynaklardan ve İncesu nun yaşlılarından dinlediğim bilgileri yazılı ve sözlü tarih unsurları olarak aşağıya alıyorum: Rumî 1067, miladî 1661 yılında Anadolu daki Abaza Hasan Paşa isyanı ile Celalilerden kalma isyanları bastırmak üzere Rikab-ı Hümayun Kaymakamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki ordu, bugünkü İncesu nun bulunduğu yerde konakladı. Asker çadır kurmakla meşgul iken Paşa Emiri, kır atına binip mahmuz vurarak konak mahallini teftişe çıktı. Burası on kilometre kadar uzun etrafı sarp kayalıklarla çevrili orta yerinden incecik bir su akan yemyeşil, şipşirin bir dere, giriş yeri kapatıldığı zaman tam müstahkem bir kale cephede açık bir görünüş olduğu için buradan, birkaç nöbetçi ile de yanlardan tecavüz imkanı olmayan bir kale. Önünden geçen Bağdat şosesi, Adana ve Erzurum a kadar uzanan Sevkulceyş yol üzerinde tam bir şehir kuruluş yeri. Ortalık karardıktan sonra karargâhına döndü. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatağına girdi. Yalnız kalmak istiyordu. Düşünüyor, düşünüyordu. Gözlerine uyku girmeden sabahı etti. Alessabah kimseyi rahatsız etmek istemiyordu ama daha fazla beklemeye de tahammülü yoktu. Emir eri ile emir subayını çağırttı. Kararını anlattı. Bir yandan planlar hazırlanırken bir taraftan da malzemeler temin ediliyordu. İhrazat devresi çok uzun sürdü. Paşa üzülüyordu. Peş peşe emirler yağdırıyor, malzeme ve usta tedarikinin bir an evvel teminini istiyordu. Plân hazırlanmış, temeller kazılmıştı. 15 Mayıs 1077 (1671) tarihine rastlayan Cuma günü bütün kıt alarda sevinç dalgaları köpürüyor, bir yandan hazırlanan kurbanlar boyalanırken bir yandan da mehteran takımı kıvrak yiğitlemeleri ile her tarafı çın çın çınlatıyorlardı. Kuşluk vakti olmuş, ılık ilkbahar güneşi her tarafa dağılmış, derenin yeşil çalılıkları arasında açan çiçekler burcu burcu kokuyordu. İlk önce kervansarayın temeli başında toplanıldı. Tabur imamlarının yaptığı dualardan sonra Paşa Bismillah çekip ilk harcı temele attı. Siyah irice bir şişenin içine bir altın lira, üzeri ayet ve tarih yazılı geyik derisi parçası yerleştirildi. Balmumu ile doldurulup o da harcın içine karıştırıldı. Tekbir sesleri arasında yedi kınalı koç kurban edildi, kanları tamamen akıtıldı. Erkan doğruca cami inşaatı temeli başına hareket etti, yedi kurban da bu temele verildi. Bir yandan han, bir yandan cami ve bir yandan da sanat külliyesi olan dükkânların inşaatı olanca hızı ile devam ediyordu. Bir gün cami inşaatının başında sanki amele çavuşu gibi emir yağdırırken, bir yandan da amele ve ustalara gayret veriyor, ha babalarım, ha yiğitlerim diye gür gür gürlüyordu. Olmayacak şey, bir amele sırtladığı koca bir taşı inşaat yerine götürüyor, fakat bırakmadan gerisin geri götürüyordu. Anlaşılan boş durmak istemiyor fakat iş de görmüyordu. Bu hal, Paşanın dikkatini çekti ve Mehmet, buraya gel diye onu yanına çağırdı. Oğlum sen o taşı niçin sırtından bırakmıyorsun da hep boşu boşuna taşıyorsun diye sordu. Mehmet sustu, konuşmuyordu. Utandığı belliydi, ama mutlaka bir sebebi olmalıydı.paşa: Mehmet, utanma oğlum haydi söyle bakayım derdin nedir, ben sizlerin babanızım, insan babasına derdini söylemez mi diye ısrar edince Mehmet kıpkırmızı olmuştu. Dizleri titriyordu, sanki çenesi birbirine kitlenmiş gibi ağzı açılmıyordu, sesi çıkmıyordu. Birden kendini topladı, başı öne eğik şöyle dedi:

9 Ney Mehmet, ney oğlum? Şey efendim, ben ihtilam oldum da gusül edemedim, diyebildi. Pekiyi Mehmedim. Sen git istirahat et ve guslünü yap, diyip ustabaşına döndü ve Usta, şimdilik cami inşaatı dursun, hamam inşaatına hız verin. Bu kışa kadar hamam mutlaka ikmal edilmeli dedikten sonra tekrar han inşaatının başına döndü. İşler yolunda gidiyor ve binlerce amele birden han, hamam, suyolları ve sanat külliyesi inşaatı hızla ilerliyordu. Temeller bitmiş, inşaat topraktan bir metre yükseğe kalkmıştı. Camız kağnılarına yüklenen o koca taşlar konacağı yere kadar kağnı ile taşınıyor, inşaat yükseldikçe de içi toprakla doldurulup berkitiliyor, kağnıların yanaşması için yol haline getiriliyordu. İsyan bir türlü bastırılamamıştı. Asiler Anadolu da bir beylik kurmak için çalışıyorlardı. İsyanı bastırmak işten değildi, lakin Kara Mustafa Paşa kan dökülmesini istemiyordu. O, düşmanlarına karşı çok mağrurdu. Lakin âsileri bir türlü düşmanla bir tutamıyor, onlara küskün kardeş muamelesi yapıyordu. Ama onlar Paşa nın bu merhamet ve yakınlık duygularını galiba aczine veriyorlardı ki başkaldırmalar patlak veriyordu. Kat i netice almak zamanı gelmişti. Kardeşlikten anlamayana kardeş muamelesi yapmak hamakat olurdu. Kumandanlarını topladı, bu yıl isyan sona erecek emrini verdi tarihinde isyanın elebaşları yok edilmiş, geri kalan kısmı ise cüzi bir gündelikle inşaatta bir müddet için çalıştırılmış ve her vilayete üçer beşer kişilik kafileler halinde dağıtılmıştır. Han, hamam, cami, su kanalları ile kardeş kavgası askeri yorgun düşürmüştü. Külliye de tamam oldu. 15 Mayıs 1077 (1671) tarihinde atılan temel tam 4 yıl 5 gün sonra ikmal edilmiş, koca koca abideler vücut bulmuştu. 20 Mayıs 1081 (1675) tarihi bir cumaya tesadüf ediyordu. Açılış merasimi camide yapıldı. Cuma namazında hatip Kara Mustafa Paşa ateşli bir hutbe okudu, minberden indi, imamet makamına geçip Cuma namazını kıldırdı. Cemaat hep bir ağızdan Osmanlı devletinin muzafferiyeti ve payidar olması için dua etti. Ertesi günü ordu İstanbul a hareket etti. Zira Paşa Yugoslavya daki isyanların tedibine memur edilmişti. Aradan 18 yıl geçmişti ki o elim bozgun 1099 tarihinde vukua gelmiş ve takdir yerini bulmuş oluyordu. Yukarıda anlattıklarımızın bir kısmı hâlen İncesu da yaşlılar arasında bilinen ve ağızdan ağza söylenilen bilgilerdir. Anadolu da ortaya çıkan Celali ayaklanmaları ve zaman zaman ortaya çıkan isyanlarla örtüşmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu isyanların önlenebilmesi için bir geçit yerinin kapısı görevi yapan İncesu nun yerleşik köklü bir ilçe haline getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 2. İncesu da İskân Ordu İstanbul a ayrıldıktan sonra Camii, hamamı, çeşmesi ve akarsuyu, dükkânları, hanı, medresesi, fırını hazırlanmış, evvela inşaatta çalışan işçi ve ustalar, sonra da civardan gelen aileler, akın etmiş Türkmenler, Karakoyunlu aşiretinden bir kol, Aydınlı aşireti, Karahacılı aşireti, Orçan aşireti, Hayta aşireti ile Bulgurlu dan Etyemez den gelen aileler, Bozkoyunlu ve Kırım dan gelen bir aile ile Ocaklı dan aileler İncesu ya yerleşmişlerdi. Tuz köyünden gelme bir aile de bunlar arasındadır Karakoyunlular Hala yurdumuzun bazı bölgelerinde göçebe hayatı sürdüren Karakoyunlular, aslen Van ve havalisinde iken 1071 (1665) tarihinden sonra oraları terk ederek Anadolu ya yerleşmişler. Bir

10 kısmı ise göçebeliğe devam etmektedir. Davarcılık ve sığırcılık yapmaktadırlar. Güreşe meraklı, kabadayı ruhlu ve misafirperver kimselerdir. 5-8 çadırdan oluşan bir oba addedilir. Her oba bir oba beyine bağlıdır, obası hakkında konuşma ve karar verme hakkı oba beyine aittir. Misafir, oba beyinin çadırına kabul olunur. Yazın yaylalara kışın ise Çukurova ya taşınırlar. Onlar bu hayatlarını hala devam ettirirken 300 yıl önce bir kolları İncesu ya yerleşmiş, 600 hanelik koca Karakoyunlu mahallesini meydana getirmişlerdir. Yakın zamanlara kadar yayla geleneğini sürdürmüşlerdir. Yaylaları Tekke Dağı ndadır. Çok çalışkan olmalarından minnetsiz bir yaşayışları vardır. Davarcı ve çiftçilerdir Bulgurculular Bu mahalle de İncesu nun Karakoyunlu Mahallesi kadar büyük bir mahallesi olup Bulgurcu dan gelmiş ve İncesu ya iskân etmişlerdir. Bulgurcu mahallesi halkı, ekseriyetle çiftçi olup kısmen davarcılık kısmen de küçük esnaf olarak geçimlerini temin eder. Bulgurcu Kayseri ye bağlı bir köydür ve genellikle buğday yetiştirirler. Un, bulgur ve benzeri gıda maddeleri üretmeleri sebebiyle kendilerine Bulgurcu denilmektedir. Mahalleye bulgurcu adı verilmesinin sebebi de kendilerinin Bulgurcu Türkmenleri olmalarından kaynaklanmaktadır Karahacılı, Aydınlı ve Orçan Aşireti İncesu da bu aşiretten olduğu sanılan bir iki aile bulunmaktadır. Biz bu izlenimi, bu ailelerin lâkap ve bugünkü soyadlarından istidlal etmekteyiz. Mesela Orçan oğlu Mustafa Efendi, İncesu Belediye Reisliği yapmış, babası Orçan oğlu keza belediye reisliği yapmıştır. Orçan soyadı veya eski deyişle lâkabı herhalde boşa verilmemiş olması gerekir. Keza Haytalar da aynı lâkapla anılırlar. Hayta nın Ömer Efendi, Hayta nın Hilmi Efendi ki sayılı birer ailedirler. Aydınlı Demirli İbrahim Usta ve kardeşi Durmuş Çavuş da Aydınlı lakabını taşırlar. Karahacı nın Mehmet Ağa da İncesu nun sayılı ailelerindendir. Belki ilk gelişte bu kadar olup bugüne kadar ailelerini devam ettirmişlerdir. Belki de ilk yerleşmede çok oldukları halde bir kısmı tutunamayıp eski geldikleri yere gitmişlerdir. Burası meçhulümüzdür. Bildiğimiz, hâlen İncesu daki mevcutlarıdır Hayta Yaptığımız incelemede bu oymaktan da büyük obaların mevcut olduğu ortaya çıkmıştır. Davarcı ve sığırcıdırlar.yazları Toros dağlarına, yaylaya, kışları Çukurova ya göç ederler. Nakil vasıtaları develerdir. 5-6 çadırlık obalar halinde otururlar. Diğerleri gibi her kabilenin bir beyi vardır. Kararı bey verir. Diğerleri ona itaat ederler. Yiğit ruhlu, mert yaradılışlı ve dövüşçüdürler. Bilhassa kadınlarındaki cesaret takdire değer. Hayta aşiretinde erkekler çadırlarda oturur, kirmen eğirir, çorap örer, kilim dokur. Kadınlar ise dış işleri görürler. Obalarında misafir olduğunuzda sizi görmeye gelen her erkeği ya bir kirmenle ip eğirir veya çorap örerken görürsünüz. Çobanlar kadınlardır. Akşama kadar çobanlık yaparlar, akşam gelirken o günkü odunu da toplayıp gelirler. Nisan ayında başlayan yayla yolculuğu Ekim ayında geri dönmekle biter. Yani 6 ay yaylada, 2 ay yollarda, 4 ay da Çukurova da kalırlar. Zengindirler ve haklarına razı kimselerdir. Gerek Adana da gerekse yaylada etraflarına zarar vermedikleri için şikâyetçileri olmaz, en büyük ihtilafları aralarında kız alıp vermede zuhur eder. Onu da kendi kabile reisleri yatıştırır. Bu sebepten hükümetle hiçbir ilişkileri olmaz. Ne şikâyet eder ne de şikâyet edilirler Etyemezler

11 Etyemez den gelenler (İstanbul Etyemez) asli memleketleri adına izafetle bir mahalle teşkil etmişlerdir. Hâlen İstanbul etyemezinden mevcut bir aile yoktur. Boğazlıyan kazasına bağlı Etyemez köyünden gelen bir aile olan Fırıncı Hacı Musa nın ailesi, oğlu fırıncı İbrahim Usta, ikinci oğlu Fırıncı Derviş Usta ile iki kız kardeşi ile onların çocukları Etyemez den gelmedirler. Etyemezler çok eski dönemlerden beri bilinen bir Türkmen koludur. Orta Asya da bu özellikleri ile dikkat çekmişlerdir. Bu yüzden Anadolu nun bir çok yöresinde hâlen bu adla yaşayan topluluklar yanında bu adı taşıyan yer adları da bulunmaktadır Kırımlı Kırımlı bir ailenin İncesu ya yerleşmesiyle bu ailenin bulunduğu semte Kırımlı adı verilmiştir. İncesu yun kurulduğu günde geldiği katiyen rivayet olunan bu ailenin reisinin, külliyenin inşaatında çalışan bir Kırım muhaciri olduğu sanılmaktadır. Bu ailenin nesli kalmamıştır. Kırımlı Çıkmazı denilen çıkmaza girince elli metre sağ kolun üstünde pencereleri oyma taşla yapılmış bir ev vardır. Bu ev Su İçmez Efendi ye aittir. Su İçmez Efendi, Kırımlı ailenin neslindendir. Su İçmez Efendi yaya olarak hacca gitmiştir. Yolda çok susamış ve bayılacak hale gelmiştir. Tam bu sırada bir kişi imdadına yetişmiş ve kendine bir bardak su vermiştir. O günden sonra Su İçmez Efendi hiç su içmemiş ve adı da Su İçmez Efendi kalmıştır. Merhum Tahtasakal hoca bir vaazında bu hikâyeyi anlatmış ve Su İçmez Efendi ye ikram edilen suyun Kevser suyu olduğunu, ikram edenin de Hızır Aleyhisselam olduğunu; Kevser suyu içenin su içmediğini, içmeyeceğini, iddiasına da Su İçmez Efendi yi delil göstermiştir. İncesu da Kırımlı mahallesi yanında bir de İncesu nun bağlarının bulunduğu bir bölgeye Bahçesaray adı verilmiş olması da dikkat çekicidir. Bu da ilçeye yerleşen Kırımlıların sayısının da fazla olması ihtimalini artırmaktadır Rumlar İncesu ya muhtelif memleketlerden gelerek yerleşmişler ve ilçenin yarı nüfusunu teşkil etmişlerdir haneyi aşkın Rum, senelerce İncesu da kalmış, ilçenin iki yamacına yerleşmişlerdir. Heybeliada ve Büyükada yı nazara alınız. Salanda ve Karakoyunlu mahallesini Büyükada ya, Kuyubaşı ve Yiğittepesi ni de Heybeliada ya dere içini ise iki ada arasında kalan denize kıyas ediniz. Kesme taşlarla yapılmış çok geniş merdivenli yollarla yokuşlardan evlere yaya çıkmak kolaylığı sağlanmış, aralardan ise hayvanların gelip gidebilmeleri için dikine ve uzununa yollar yapılmıştır. Yarım Mahalle deki kilisenin arkasında ve önündeki sülüklü çeşmesinden Salanda ya çıkan yol gibi muntazam yollar yapılmıştır. İçme suları dere içinde olduğu için Rum evlerine su, merkeplerle taşınırdı. Lozan Anlaşması çerçevesinde 1925 yılında Yunanistan la mübadeleye tâbi tutulmuşlardır. Yerlerine Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. Gerek Rumlarla Türkler, gerekse mübadil muhacirlerle yerliler birbirleriyle kardeşçe yaşamışlar en ufak bir ihtilafa açık kapı bırakmamışlardır. Rum erkeklerinin İstanbul da ticaretlerde bulunmaları, kadınlarının da evlerinde gayet nefis boğma rakı ve şarap imal ettikleri, imalatının bir kısmını İncesu da sarf edip, bir kısmını İstanbul a sevk edip orada sattıkları ve hatta İstanbul da İncesu rakısı ve şarabının aranır içkiler arasında bulunduğu bilinmektedir. Evlerinde hâlen şarap mahzenleri ve bağlarında ise rakı çekilen imbiklerin mevcut olduğu bilinir. Rumlar gerek imal ettikleri içkilerden gerek kocalarının İstanbul da kazandıkları paralardan iyi bir geçim sağlamakta ve işlerini de para mukabili yerlilere gördürmektelerdi. Bu sebepten Rumlarla yerliler haşır neşir olmuşlar, her türlü hürmette kusur etmemişlerdir. Hatta yakışıklı Türk gençleri ile gözlerinin kestiği yakın arkadaşlık kurmaktan geri kalmamışlar. Türkler de Rumlara karşı bilhassa Rum kadınlarına karşı dost olmaktan kaçınmamışlardır. Onlara azami yakınlığı göstermişlerdir.

12 Rumlardan il genel meclisi azası, mahkeme azası intihap olunmuştur. İncesu da iki Rum kilisesi vardır. Birisi Kuyubaşı nda diğeri ise Yarım Mahalle de Pakla Bayırın ortasındadır. Rumlar, Kuyubaşı Kilisesi ni yaptırmaya teşebbüs ettiklerinde Türklerle ihtilafa düşmüşlerdir, Türkler kiliseyi yaptırmak istememektedir. Bu ihtilafa rağmen kilisenin temeli toprak seviyesine kadar çıkarılmış, fakat toprak seviyesinden bir arşın yükseltmek mümkün olmamıştır. Bu konuda ilçede sözlü bir gelenek olarak şu hikaye anlatılır: Rumlar tarafından sabahtan akşama kadar yapılan inşaat gece yerle bir edilir. İki sene sarf edilen gayret, hiçbir semere vermez. İş, hükümete düşer. O zaman nahiye olan İncesu nun nahiye müdürü meseleyi halledemez, Kayseri sancağına intikal eder. Fakat inşaatın devamı temin edilemez. Bir Rum heyeti, İrade-î Seniye istihsali için İstanbul a yollanır. arzuhal yazdırmak için Bekri Mustafa tavsiye olunur. Bekri nin yazacağı bir dilekçe ile İrade-i Şahane nin temin edileceği söylenir ve Bekri yi bulurlar. Dilekçe yazılır. Rumlar: - Borcumuz nedir? Diye sorduklarında: - Beş kırmızı lira, der. Rumlar: - İki buçuk lira yeter, deyince Bekri: - On lira vermeniz gerekir, der. Rumlar: - Bizi zora koşma iki buçuk lira yeter, deyince Bekri kızar: - 20 lira vereceksiniz, der. Rumlar 5 liraya razı olduklarında Bekri 25 liraya çıkar, çaresiz 25 lira verilip arzuhali alırlar. Padişaha takdim olunur. Meğer Bekri arzuhale Kilise Mülise, ne olur yapılırsa, yapılmazsa darılır Hazret-i İsa diye yazmış ve hatmi arzu eylemiş, hakikaten padişah, hoşuna giden bu istida üzerine İrade ettim yazısını verir. Alınan İrade-i Şahane üzerine kilise 1868 tarihinde yapılır, duvarlar ve direklerde harç yerine kurşun kullanılmıştır. Elli yedi senelik bir ibadet hizmeti gördükten sonra kilise, 1925 tarihinde Rumların gitmesiyle boş kalmıştır. Bir müddet tiyatro ve müsamere salonu olarak kullanılmıştır. O zaman yeni yetişen Sivas Muallim Mektebi nin ve Zincidere İmam Hatip okulunun gençleri yaz tatillerinde faideli müsamereler ve konferansları bu salonda verilirdi. Spor hareketleri de bu tarihte başladı. Doğu Spor Kulübü kuruldu. O tarihte İncesu hükümet tabibi olan Doktor Mehmet Kamil Bey, bütün bu faaliyetlere öncülük ediyordu. Doktorun büyük bir eczanesi Ulu Caminin dış kapısının batısında idi. Hamamın kuzey batısında bulunan Bilal in Yüksek Kahvesi Doğu Spor Kulübü merkezi idi. İşte o tarihte doktorun aldığı radyo ilk defa buraya kuruldu. Anteni de kayalığın üzerindeki bağa çekildi. Gramofon İncesu da bir evde vardı. Sarmaşık çiçeği gibi borulu bir alet Kara İmam ın Hacı Ali Efendi nin penceresi önüne konur, türkü söylettirirdi. Dışarıdaki dinleyiciler arasında münakaşa başlar: Alet türkü söyler mi hiç? Ev sahibinin oğlu Mahir aletin içine girmiş o çağırıyor. Hayır. Evet diye devam ederdi. Rumlar zamanında baştan başa bir mâmure olan İncesu, mübadeleden sonra gelen muhacirlerin İzmir e, Bursa ya, Manisa ya, Balıkesir e taşınmaları yüzünden bir harabeye çevrilmiş, binlerce Rum evi köşkler, konaklar hiç yok yere yıkılmış, yıktırılmıştır. Bağlar harap edilmiştir. Evlerin muhafazası için tutulan bekçiler bir kısım batakçılarla anlaşmış, dört buçuk kuruş olan bir paket

13 tütüne koca bir mâmure iki yıl içinde viraneye çevrilmiştir. Hatta o tarihte Sülüklü Çeşme nin üzerinde bulunan bir evde oturan ve adı Tevfik Bey olan bir mal memurunun evine doldurttuğu enkazlardan tanesi 39 kuruşa satılan bir şişe rakıya doğrama kapı ve ağaç sattığı herkes tarafından bilinir. İşte aziz okuyucularım bu suretle bir cennet bağı kadar müzeyyen bağlar ve cennet köşkü gibi evlere mamur olan İncesu, baykuş tüneği haline gelmiştir. Bütün ilçe ileri gelenleri bu yağmaya seyirci kalmış, hiç biri de çıkıp Allah tan korkun! Bu memleket bizim. Gâvur malları da bize kaldı. Yıkmayın, harap etmeyin bu memleketi. dememiştir. Kimse bir evin korumasından mesul olamamış, bu yağmaya seyirci kalmış, yahut iştirakçi olmuşlardır. Yukarıda Kuyubaşı Rum Kilisesi nin inşaatında harç yerine kurşun kullanıldığını beyan etmiştik. Bir zaman geldi sanki İncesu da taş yokmuş gibi bir muazzam sanat eserinin ihata duvarı sökülüp kaldırım taşı olarak kullanıldı. İki kapısını birden açık bıraktıkları için avcılığa yeni başlayanlar bir kalem bir çekiç alarak kurşun söküp ev saçması olarak kullandılar. O kadar ileri gidildi ki o kucak almaz taş direkler bir makaraya çevrildi. Bir zaman geldi, o eski kilise sonraları tiyatro ve müsamere salonu, ofis ambarı yapıldı. Eğer bugüne kadar Rumlar tarafından terk edildiği gibi muhafaza edilseydi, İncesu ya turist celbi için fevkalade bir kaynak olurdu. Yarım Mahalle deki Rum Kilisesi, lojmanı ile birlikte iki yüz seksen liraya satıldı. Güney tarafında kayalıklar üzerinde bulunan koskoca Rum Yüksek Okulu yıktırılıp sanki İncesu da taş kıtlığı varmış gibi taşlarından bu günkü askerlik şubesi binası yaptırıldı. Şubenin üzerindeki kiremitler ile cephesinde bulunan oymalı ağaç direkler bu okula ait enkazlardır. Aslında bu binanın enkazları böyle beş askerlik şubesi ederdi de artardı bile. Yukarıdan beri sayılan eserlerin faillerinin bir kısmı ölmüştür, bir kısmı ise hâlen hayattadır. Ölenlere Tanrı rahmet eylesin. Kalanlara da uzun ömürler. Eserlerine baksınlar, baksınlar da övünsünler. Rum bağları da aynı azizliğe uğramıştır. Birçok kişi senelerce odun parası vermemiş, meyve ağaçlarını, çubuk kütüklerini kesip getirip odun olarak pekmez ocaklarında, tandırda ve sobalarda yakmışlardır. Yakmak ve yıkmak ne kadar kolay. Ya yapmak bu kadar kolay mıdır? Elbette burada herkesi suçlu buluyor değiliz. Ama ya sen bu mahallenin muhtarısın diye mahalle teslim edilenlere; ya sen; bu beldenin reisisin diye iş başına getirilenlere; ya siz, bu beldenin azalarısınız diye belediye azası seçilenlere; ya siz, bu memleketin İl Genel Meclisi azalarısınız diye intihap edilip de vilayete yollananlara ne demeli, ya bu yıkım ve kapış kapıştan onlar da mı suçsuz? Her ne hal ise bundan öte söylenecekler kalsın bakalım. Kalem daha fazla yazmayacağım diye ısrar ediyor. İncesu eskiden beri bir ilim ve irfan merkezidir. Bunlardan bazıları; mahalle mektepleri, Rüştiye, Medreselerdir. Rum ilk ve orta dereceli okulları faaliyette bulunduğu için maarif oldukça kuvvetli ve halk ilim öğrenmeye yatkındır. Mahalle mektepleri, mahalle camileri veya hocaların kendi evlerinde ya da büyük sofası olan bir mahallelinin evinde okutulurdu. Rüştiye, idadi daha sonra da medrese tahsil edilirdi. Rüştiye Cami Kebir in batısında mülkiyeti Abdülmuttalıp Dener e ait binada, idadi ise Yeni Cami Mahallesi ndeki, şimdiki ilkokul olan binada, Medrese ise gene Cami Kebir in batısında ve Rüştiye nin doğusunda bulunan erkek ve kadın hapishanesinde ve cami kapısının batısında sıralanan ve kadın hapishanesinin devamı olup sonradan yıktırılan beş odada tedrisata devam ederdi. Dört yerde Rum okulu vardı. Bunlardan birisi Kuyubaşı ndaki kilisenin batı tarafındaki yıkılan binada, birisi Yarım Mahalle deki kilisenin avlusundaki

14 binada, bir diğeri şimdi Mehmet Taş ın oturduğu evin doğusunda, bir diğeri ise Salanda Mahallesinde idi. Yüksek okul ise Yarım Mahalle deki kilisenin güneyinde kilisenin güneyinde kayalıklar üzerinde idi. Tabi bunların hepsi yıkıldı, yıktırıldı. Türk çocukları ile Rum çocuklarının oyun yerleri ayrı olmadığı için birlikte oynarlar, bu yakınlık neticesi de Rum çocuklar ne biliyorsa Türk çocukları da aynı şeyleri bilir, Türk çocukları neler biliyor ve öğreniyorsa Rum çocukları da aynı bilgiyi bilirlerdi. Gerek büyük olan Rumlar gerekse çocukları gayet iyi Türkçe konuşurlar, bilmeyenler Rum mudur, Türk müdür fark edemezlerdi. Atatürk ün en büyük inkılâplarından birisi de elbette mübadele anlaşması olmuştur. Memleket arındırılmıştır de Rumlar büyük taşkınlık yapmışlardır. Ellerinde Yunan bayrakları ile yürüyüş yapmışlar: Artık biz de hürriyetten nasip alacağız, biz de hürüz, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat avazeleri ile İncesu yu çın çın çınlatmışlardır. Sanki hürriyet ilan edilmeden evvel hür değillermiş gibi. Mübadele olmasa her zaman fırsat kollayacaklar ve ellerinden gelen Türk düşmanlığını yapacaklardı. Rumlara ait bahiste mübadelenin yersiz olduğu zehabına kimse kapılmamalıdır. Mübadele, yerinde bir karardır ve faydalıdır. Bizi üzen ve sitem etmeye sevk eden, onlardan kalanları muhafaza edemeyip hemen birkaç sene içinde bu millet hazinesinin talan edilmesi ve ettirilmesidir. Aslında bunlar havadan gelmemiştir. Oradan gelen Türklerin de aynı değerde malları onlara kalmıştır. 3. İdari Taksimatta Değişiklik İncesu hâlen 5 mahalle ve 14 köyden ibaret bir kazadır. Takriben 7500 kişi merkez kazada, kişi ise köylerde yaşamaktadır. İncesu, 1880 tarihine kadar kaza iken kazalık elinden alınmış, nahiye yapılmıştır. Nahiye müdürü, Kasım Ağa adında bir zat olup iki sene nahiyeyi idare etmiştir. Nahiyelik iki sene devam etmiş, büyük gayretler neticesi ile yeniden kazalık iktisap edilmiştir. Zaten o tarihte Kayseri de vilayet değil, mutasarrıf idaresinde bir sancak idi. Bu yeni idari taksimatta Yeşilhisar, Develi den alınıp İncesu ya bağlanmıştır. Yeşilhisar, 1948 tarihine kadar geçen 66 sene İncesu kazasına bağlı nahiye olarak kalmıştır seçimlerinde nahiye müdürü Şevki nin hükümetten aldığı emri iyi tatbik etmesi, halka yaptığı baskı ve yeni kurulan DP nahiye başkanı Yusuf İğneci ile idare heyeti azalarının evlerini kazmacılarla yıktırmaya başlaması üzerine teşkilatın kapatılmış olması ve aza kayıt defterinin nahiye müdürü tarafından Nazım Günesen e teslim edilmesi neticesi nahiye halkının bizzarur hükümete rey verdiği içindir ki Yeşilhisar kazalık ile taltif edilmiş ve Yeşilhisar a kazalık verilmesi ile de İncesu küçülmüş, DP ye rey verdiği için tecziye olunmuştur. Ama bu ayırış Yeşilhisar halkını memnun etmemiş, senelerce kazaları olan İncesu dan gördükleri yakın alakanın hasretini çekmişlerdir, belki de hala çekmektedirler Kara Mustafa Paşa Mahallesi Kazanın doğu kısmını teşkil eder. Takriben 200 evli bir mahalledir. Evler çayın ilk geçesinde (yakasında) olup Kara Mustafa Paşa külliyesi bu mahallede olduğu için, Merhum İncesu kurucusu Kara Mustafa Paşa nın ruhunu taziz için Cami Kebir mahallesi ismi kaldırılıp Kara Mustafa Paşa Mahallesi ismi konulmuştur. Türkmenler bu mahallededir. Deve ile taşımacılık yaparlar. İncesu, Ürgüp, Yeşilhisar ve Kayseri de sarf olunan tuzu Tuz köyünden satın alıp buralara taşırlar, geçimlerini bu tuz

15 satışından temin ederlerdi. Nakil vasıtalarının çoğalması ile deve taşımacılığı da sükût etti. Deve nesli de bu sebepten azaldı, başka memleketlerde yapılan deve güreşi burada yapılmaz, develer ancak taşımacılıkta kullanılırdı. Pazaryeri ve çarşı da bu mahallededir. Han ve hamam bu mahallede olup 1927 yılına kadar Kayseri nin ve Sivas ın ve hatta bütün doğu illerinin ticaret yolu İncesu dan geçerdi. İstanbul ve İzmir ile Mersin limanından çıkan yükler trenle Ulukışla ya kadar taşınır, oradan da at arabaları ile deve ve katırlar sırtında menzillerine nakledilirdi. İncesu bir uğrak ve konak yeri idi. Gelen misafirlerin istirahati Kervansaray, Maarif Hanı, Kavuğun Hanı, Davut un Bekir Ağa nın hanı, Süleyman ın hanı, Recep in hanı. Yüksek kahvenin altındaki han da temin olunurdu. Maarif hanı şimdiki belediye binasının olduğu yerde idi. Maarif hanının kuzeyi ile kayalık arasında kocaman bir kapı vardı. Bu kapıya saray kapısı denirdi. Akşamları kapatılır, sabahları açılırdı. Kapanınca içeri kimse giremezdi. Maarif hanının güneyinde eski hapishane binası vardı. Bu hizada han duvarının kuzeyinde Jandarma Karakolu vardı. Han ile güneydeki kayalık arasını ise üç göz köprü kapatırdı. İki kayalığın arası 10 metre yükseklikte bir sur ile kapalıydı. Her akşam binlerce at arabası ile develer ve eşekli katırlı kervanlar buralara konaklar, sabah yollarına devam ederlerdi. Kavuğun hanı, Ak çeşmenin güneyinden geçen Bulgurcu Mahallesi yolunun bitişiğinde, Davut un ve Bekir in hanı Et Yemez sokağının güney başında olup Maarifin hanı, Kavuğun hanı, Davut un ve Bekir in hanı arabalara ait idi. Süleyman ın hanı, Recep in hanı, Yüksek kahvenin altındaki han ve Cami Kebir in büyük çıkış kapısının 5 metre ilerisindeki han, Eşekçi hanı idi. Kervansaray, araba ve mekkarilerle (katır kervanları) dolardı. Şimdiki Süleyman ın kahvesinin bulunduğu yer menzil idi. O zaman postalar at arabası ile taşınırdı. Burada postanın yedek atlarına bakılır ve beslenirdi. Kayseri den çıkan posta dörtnala Boğazköprü ye kadar gelir, at değiştirip gene dörtnala İncesu ya gider. Buradan da at değiştirip yoluna devam ederdi. Posta sürücüsüne Tatar denir, arabası koşarken kendisi de diiii, diiiii diye nara atardı. Bu ses bir nevi korna vazifesi yapardı. Posta tatarlığı çok eski dönemlerden beri Türklerde bir haberleşme kurumu olarak varlığını gösterir ve kendine özgü bir örgütlenme biçimi bulunmaktadır. Bu kurumun sağlıklı işlediği dönemlerde Anadolu yüksek bir kalkınma dönemleri yaşamıştır. Bu bakımdan geleneksel posta teşkilatının sağlıklı işlemesi ile kalkınma arasında bir bağ olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her bölgede bir posta tatarı bulunduğu gibi bu posta tatarlarının bağlı bulunduğu Tatar Ağalıkları bulunuyordu. Genellikle bu ağalık sistemi belirli bir aileye veya oymağa verilen görev olarak devam ederdi. Postacılık sırasında vuku bulan bir olay, anlatılmadan geçilemez: Yıl 1924, posta tatarı Kayserili Patat Mehmet (hâlen sağdır, Kayseri de payton araba ile yolcu taşır, olayı birkaç kere kendi ağzından dinlemişimdir), hem anlatır hem ağlar. Kayseri postanesinden postayı almış, Boğazköprü de at değiştirmiş, Saraycık köyünün altına gelince içinde lira bulunan hurç (kayış heybe) arabadan düşmüş, zavallı Mehmet farkına varamamış, İncesu postanesine yaptığı teslim sırasında hurç bulunamamış, Ürgüp ün Karakaya köyünden bir kişi Kayseri den ayva satmış köyüne giderken yolda hurcu bulmuş, hemen küfeye indirmiş ve yol değiştirmiş. Hamurcu köyü üzerinden köyüne düşmüş. Patat Mehmet telaşla Kayseri ye kadar gelmiş, yolda hurca tesadüf edememiş, postaneden teslim aldığı, arabaya konduğu tespit edilmiş ve Patat gözaltına alınmış. Çaldığı zannı doğmuş ve sorguya geçilmiş, sorgudan netice alınamayınca işkenceye başlanmış, tırnakları sökülmüş, işkenceden yılmış olan Patat, yeter söyleyeyim ben çaldım demiş. Sorguyu yürütenler pekiyi nereye koydun deyince başlamış tanıdıklarının ismini vermeye, hemen o muhayyel suçluya müracaat edilmiş, ona da

16 gerekli işkence, o da bir başka tanıdığını ele veriyor böylece aslı esası olmayan suçlular türlü işkencelere tabi tutuluyorlar. Bir netice çıkmayınca gene Patat Mehmet e müracaat ediliyor, gene işkence, bu sefer başka biri çıkmış ortaya derken yüzlerce kişi işkenceye tabi tutulmuş ve bu haber Kayseri nin her tarafına sıçramış. Patat ı tanıyanlar da bir korku bir tedirginlik başlamış ve bana ne zaman sıçrayacak diye sıra beklemeye başlamışlar. Rahmetli pederim Alemdar Yalçın ın bana anlattığına göre: Sabahleyin erkenden kalktım. Dükkânın önüne geldim. Bismillah dedim, anahtarı kapıya soktum. Bir de ne göreyim, iki jandarma başımda, seni postaneden istiyorlar demezler mi? Önlerine düştüm, postanenin kapısından girdiğimde Patat Mehmet i elleri duvara bağlanmış olarak gördüm. Patat bana hitaben; Alemdar (bayrak) Efendi, bu parayı bize yedirmeyecekler, parayı getir demez mi? Alt dudağım ortalık yerinden yarılmış, kan akarmış. Müfettişlere döndüm, iki müfettiş ayakta gezinmekte ve ellerindeki kırbacı çizmelerine vurdukça şakır şakır şaklatmaktalar. Ben böyle adamlar gibisini hiç görmedim. Benim gibi dört büyüklükte ve bıyıklarından adam asılır. Bana yüksek sesle: Baba bu adam sana bir hurç bıraktı mı? diye sormaları üzerine ben Patat Mehmet e Ulan Allah tan kork ne parası verdin bana, benim de mi evimi yıkacaksın? dedikten sonra, müfettişlere hayır efendim, bu adam benim dükkânımdan ancak yiyecek katık alır, başka bir alakamız yok, bana para filan vermedi diyebildim. Müfettiş baba, dudağın kanıyor, sil dedi. Patat a yaklaştı, elindeki kırbaç ile zavallının bir sağ yüzüne şaklattı bir ucu sol yanağına yapıştı. Bir sol yüzüne şaklattı o da sağ yüzüne yapıştı. Ulan gene mi yalan söyledin, daha ne zamana kadar söyleyeceksin dedi. Ellerini duvardan söküp kapıda hazır bekleyen arabanın arkasına bağladılar. Kendileri arabada, Patat yaya olarak dörtnalla İncesu yu terk ettiler. Ben de böylece bu felaketten kurtuldum. Patat Mehmet e yapılan işkence daha ne kadar devam etti, veya Patat daha benim gibi kimlerin yüreğini hoplattı ve korkusundan kimlerin dudağı yarıldı bilinmez. Ama aradan iki yıl geçti, Karakayalı köylü hurcu satmaya kıyamamış, ayağına postal yaptırmak için bir gözünü kesip Ürgüp te kunduracıya götürmüş, Ürgüp posta müdürü ayakkabısını tamir ettirmek için kunduracının yanına vardığında hurcu görmüş, sormuş, bu kimindir diye. Kunduracı postal yapacağını ve sahibini söylemiş. Müdür, işi savcılığa bildirip köylüyü yakalatmış, yapılan arama sonunda lira meydana çıkmış. 100 lirasına ise bir inek, bir eşek bir de bağ aldığını, üst tarafını da harcadığını ifade etmiş köylü, sonra da hapsedilmiş. Patat Mehmet in serbest bırakılmış olduğunu öğrendim ve Patat a sordum: Ya sonra ne oldu? Ne olacak be kardeşim bak tırnaklarımın söküldüğü ve çektiklerim yanıma kar kaldı Yeni Cami Mahallesi Bu mahalle 200 evden ibaret olup zaptiye nazırı Hamdi Bey in yaptırdığı Yeni Cami ye izafeten bu ad verilmiştir. Eski adı Cami Cedit tir. En eski ilk mektep bu mahallededir. Kazanın merkezini teşkil etmektedir. Kazanın ana yolu ise bu mahallenin ortasından geçer. Halk çiftçi ve bağcıdır. Davar bu mahallede hiç yok denecek kadar azdır. Üçkuyu köyünün ahalisi bu mahalleden gitmedir. Çalbalma obasının ahalisi dahi bu mahallelidir. Aslında çok büyük olan mahalle, bu iki obaya taşındığı için bu kadar kalmıştır. Senelerden beri belediye reisleri bu mahalleden çıkmış, bazı senelerde ise diğer mahallelere dağılmıştır. Bütün mahalle halkı bu mahalleyi çok tutar ve severler. İttifakla reislerini bu mahalleden seçmeyi uygun

17 bulurlar. Rumlardan bir kız bu mahallede evlenmiş ve Müslüman olmuş, Türk tabiiyetini de kabul etmiştir. Adını Fahriye olarak değiştirmiş, çocukları olmuş, İncesu halkı tarafından sevilen bir ev hanımı sıfatını kazanmıştır. Evleri hemen Kuyubaşı kilisesinin doğusundadır. Bir Rum kadını da yine Mazhar Bey in hacı denilen arabacısı ile evlenerek İncesu da kalmış ve şarap imal ederek kocasına yardımcı olmuştur. Bu suretle evi ve bağı kendisine terk edilmiştir. Yersmani adındaki bu kadın, sonradan Besime adını almıştır. Kocası iki evli olduğu için daha çok Kayseri de kalır, bazı zamanlarda ise Besime nin yanına gelirdi. Besime den çocuğu olmadığı için Besime ölünce bütün malları Kayseri deki karısından olan çocuklarına intikal etmiştir. İncesu nun en derin kuyusu, Besime nin evinin önündeki kuyudur. Bu kuyudan dolayı semte Kuyubaşı denilmişti. Yeni Cami ve ilkokul, karşı karşıyadır. Caminin yanı başında Yeni cami Çeşmesi vardır. Kervansarayın ortasında bulunan havuza akan çeşmenin suyundan bir kol bu çeşmeye alınmıştır. Bütün mahalle halkı suyunu bu çeşmeden temin eder. Bu çeşmeye 200 metre batıda Hasanoğlu çeşmesi tek kurna ile akar, buranın suyu dahi kervansarayın içindeki çeşmenin suyundan alınan bir koldur Bulgurcu Mahallesi Bu mahalle dahi 200 ü mütecaviz evli büyükçe bir mahalle olup kazanın kuzey cihetini teşkil eder. Bağcılık, çiftçilik ve davarcılık yaparak maişetlerini temin ederler. Kalaycılar ve demirciler bu mahallede olup hasır ve havsala denilen berdiden örülen büyük erzak selesi de bu mahallede örülür. Kara saz 1952 yılında kurutulunca bu hasır ve sele işi yapılamaz olmuştur. Hasır ve selenin berdisi kara sazdan temin edilirdi. Kara saz çevresine bazı iş imkânı temin etmekte ise de zararı haddinden fazla idi. Büyük bir bataklık olan bu yer muhitine sıtma denilen hastalığı dağıtıyordu. Çevresinde bulunan yüz binlerce kişi sıtmadan başkaldıramıyor, yaz günleri herkesin başı gölgede, gövdesi güneşte yatar nöbet geçinceye kadar titreyerek yarı baygın bir halde kalır, ondan sonra şiddetli ter her tarafını kaplardı. Üşüme ve terlemeden sonra aklını başına alabilen güç bela işine giderdi. İlaç olarak kullanılanlar arasında idrar başta gelirdi. Akşamdan çıkarılan idrar, sabaha kadar bekletilir, soğutulur ve aç karnına içilirdi. Gülmeyiniz, başımdan geçtiği için gayet iyi bilmekteyim. Söğüdün ince dalları iyice kaynatılır, soğutulur, suyu içilirdi. Cevizin meyvesi daha nohut kadar iken toplanır, aç karnına her sabah 5 tane içilirdi. Söğüdün ince dalları kesilip sirke ile ıslatıldıktan sonra çırçıplak içine girilir, titreme geçinceye kadar içinde yatılırdı. Daha da birçok keskin ve müessir ilaçlar tavsiye edilirdi. Denize düşen yılana sarılır derler, zavallı hastalar bu ilaçları tek tek dener, fakat hiç birinden derman veya şifa bulmak mümkün olmazdı. Saydığım bu keskin ilaçların hiçbirisi beni kurtarmadı. Herhalde benimki zehirli bir sıtma imiş. Sazın kurutulması için mecburi çalışma çıktı. Herkes beş gün sazda çalışır gelirdi. Bentler açılır, kulaklar bağlanır suyun etrafına dağılıp çamur yapmaması için uğraşılırdı, ama sıtma bir türlü önlenemezdi yılında sazın kurutulması bir müteahhide ihale edildi. Açılış merasimine katıldık, epeyce bir kalabalık vardı. O güne kadar hiç görmediğimiz koca bir makine çamurun içine oturmuştu. Ön tarafında 8 metre kadar merdivene benzeyen bir kolu havaya doğru burnunu uzatmış heybetle duruyordu. Vali Kazım Arat konuşmaya başlamadan, Molu köyünden bir heyet valiye yaklaştı. Vali bey Allah rızası için bu sazı kurutmaktan vazgeçin, bu saz bizim ekmek kapımız, eğer burayı kurutursanız çocuklarımız aç ölecek, biz buradan ot çıkarır sele sepet örer satarız, evimizi geçindiririz

18 siz bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz diye ağlamaya başladılar. Vali dinledi, dinledi, cevap bile vermeden kısa bir konuşma yaptı ve makine çalıştı. Süksün köyünün alt tarafından Arif Molu nun elmalığına alından ilk çamur kepçe ile alındı. Eski çayın çamuru alınıyor, kenarlara atılıyordu. Haber aldık ki her seferinde bir ton çamuru kenara atıyormuş, bizler hayretler içinde ağzımız açık seyrediyorduk. Bir dakikaya kalmıyor bir kepçe çamuru alıp dışarı boşaltıyordu. Saz kurutuldu. O ağlayan köylülere 25 er dekar tarla dağıtıldı ve pancar ekimine başlandı. Çok şükür ağlayanlar zengin oldu, sıtmanın da kökü kesildi Yarım Mahalle Bu mahalle, doğudan Kara Mustafa Paşa, kuzeyden Yeni Cami mahallesi, batıdan Karakoyunlu mahalleleri ile çevrili 100 kadar evli bir mahalledir. Gelen büyük seller en çok bu mahalleyi müteessir eder. Zira evlerinin bir kısmı çay kenarındadır. Çeşme olmadığı için kuyulardan su içilir. Son zamanda tesisat kurulmuş, bu mahalle de çeşme suyuna kavuşmuştur. Harap bir camisi varken bazı hayırseverlerin önderliği ve mahallenin yardımı ile 1952 yılında harap caminin yerine minareli bir cami bina ettirilmiştir. Rumlar zamanında Dükkânönü denilen bir çarşısı, bu çarşının bir fırını ile suyu, sülüklü çeşmeden künklerle gelen bir çeşmesi varken şimdi hem çarşı hem de fırın harap edilmiş olup çeşme ise kör kalmıştır. Bir ara kilisenin ev kısmı ilkokul olarak kullanılmış, sonradan satılmıştır. Çay üzerinde iki köprü vardır, Yeni Cami Mahallesinden Yarım Mahalleye ve Karakoyunlu Mahallesine bu köprüden geçilerek gidilir. Her yağmur yağdığında dere kıyısındaki evlerde bir telaş, bir hazırlık başlar, belki sel gelir, zararına uğramayalım diye hazırlık yaparlar. Bu mahalle halkı da ekseriyetle çiftçi ve davarcıdır. Herkes bir veya birkaç bağa sahiptir. Diğer mahallelerin halkları gibi iaşesini bir yıllık temin ederler. Bir kere her ev 20 şinik (yaklaşık dört kilo) bulgur kaynatır. 5 şinik tarhana pişirir ve kurutur. 6 ay yetecek kadar un öğütür. İki aylık yufka yaparlar, her evin bir veya iki ineği vardır, süte yoğurda para vermezler. Tavuk besledikleri için yumurtaları da bulunur. Gaza ve tuza para lazım olur, onu da sattıkları yoğurt ve yumurtanın parası ile temin ederler. Bir evde bulgur, tarhana, un, ekmek, yağ, pekmez, üzüm oldu mu geri tarafının çaresi bulunur. Mesele bu ana gıda maddelerini temin etmekte. İşte İncesu da bütün gayretler bunlar üzerine teksif edilir Karakoyunlu Mahallesi 600 haneli mütecaviz bir mahalledir. Minaresiz bir camisi varken sonradan minare yaptırılmıştır. İncesu nun en saf suyu bu mahallenin çeşmesinden akar. Menbaı, kızıl bayırın üst kısmında olup taş oluklarla çeşmeye gelir. Bütün kaza halkı bu çeşmenin suyundan içmek istediği halde birçokları uzak oldukları için içemezler. Çalışkan halkı vardır. Çiftçilik ve davarcılık, meşgaleleri arasındadır. Mübadelede iskân edilen muhacirlerden yalnız Arnavutlar kalmış, diğerleri göç etmişlerdir. Sonradan Salanda adı ile bir mahalle daha doğmuş, Karakoyunlu mahallesi bölünmüştür. Salanda Arnavutluk ta Adriyatik e bakan bir sahil kentinin adıdır. Salanda mahallesi de minareli iyi bir camiye sahip olmuştur. Arnavutlar bu mahallededir. Yerli halkla Türkçe, kendi evlerinde ise daha kolay geldiği için Arnavutça konuşurlar. Yerlilerden kız almış ve yerlilere kız vermişlerdir. Vefalı ve yiğit kişilerdir. Koyu Müslümanlardır. Vatan denince gözleri yaşaracak kadar vatanperver, milletine sahip ve sadık vatanına bağlı kişilerdir. Kimsenin malında, canında ve ırzında gözleri yoktur. Bu sebepten bütün yerliler tarafından sevilirler ve sayılırlar. Eskiden suyu Sülüklü Çeşmesinden alırlardı. Sonradan ta evlerinin içlerine kadar su gelmiş, su taşımaktan kurtulmuşlardır. Salanda mahallesi çok köklü kayalıklar üzerinde kurulmuş olduğu için yaz kış çamur nedir bilmezler. Evlerin temeli sağlam olduğu için zelzeleden müteessir olmaları

19 düşünülemez. Ev yapmak yarı yarıya ucuza mâl olur. Zira bu mahallede yapılacak eve temel kazma ve temel doldurma külfeti ve masrafı olmaz. Eskiden en mâmur mahalle burası iken harap olmuş, daha yeni yeni imarına başlanmıştır. Bu mahalle, İncesu nun en yüksek yerindedir. Buradan bütün İncesu ya kuşbakışı bakılır, havadardır. Bir koca sürü sığır (inek dana) bu mahalleden tekke dağına yaylıma gider. Tabii öküzlerin çalışmadıkları zaman çobanları ayrı tutulur. Onlar da yukarı sazda öküzleri otlatırlar. 4. İncesu da Dil İncesu da Arnavutların Arnavutça konuştuklarını yazmıştık, yerli halk ise hiç katkısız ve İstanbul lisanına yakın bir Türkçe kullanır. Bazen harfler farklı telaffuz edilir; (e) yerine (i), (k) harfi yerine de (g) harfi kullanırlar. Mesela peşin kelimesini pişin, sel kelimesini sil, veresiye kelimesini viresi şeklinde telâffuz ederler. Diğer tüm terimler özbeöz Türkçedir. Köylerde de aynı şekilde konuşulur. Kadınlar arasındaki temaslarda ise birbirlerine karşı yahu veya kardeşim yerine kele diye hitap ederler. Eşleri için ise kocam veya kocanız yerine kişim veya kişiniz tabirini kullanırlar. En büyük bedduaları ilahi kişin ölsün veya yere bat diyerek tezyifte bulunurlar. 5. İncesu nun Köyleri Kazaya bağlı 14 köy vardır. 14 köyde ise nüfus barınır. Kızılviran, Sürtme, Şeyşaban ve Sarıkürklü köyleri İncesu nun güney ve güneybatısı ile güney doğusundadır. Viranşehir, Saraycık ve İncesu nun doğusunda Kayseri yolunun üzerindedir. Garipçe ve Hamurcu ise İncesu nun kuzey doğusuna düşer. Bozca, Karahüyük, Küllü ve Üçkuyu köyleri kazanın kuzeyinde olup Tahirini ile Süksün köyleri de kazanın kuzeydoğusuna isabet ederler Kızılviran Köyü Kaza merkezine 15 km uzakta olup nüfuslu çok büyük bir köydür. Akarsuyu ve içme suyu yoktur yılında Erciyes ten bu köye içme suyu getirilmiş ve kesilen 80 kurban ve yapılan büyük şenlikle köye mâl edilmiştir. Daha sonra Çardaklı obasına muhtariyet verilmiş, köy olmuştur. Kızılviran da da Belediye teşkilatı kurularak kasaba yapılmıştır yılında salma sureti ile okul yapımına teşebbüs edilmiş ve halkın yorganı satılmak suretiyle para temin edilmiş, okul tamamlattırılmıştır yılından sonra minaresi olan bir cami yapılmıştır. Ekime elverişli arazi yok gibidir. Bağ yetiştirilmemiştir. Köy tamamen kıraçtır. Her evin bir sarnıcı vardır. Kar yağınca ahali hemen kar toplayıp sarnıcı doldurur. Bazı sarnıçlar ise yol kenarında olup yağan yağmur suları ve eriyen karların suyu ile dolar. Daha yaz mevsiminin ortasında su kokar ve içi kırmızı kırmızı böceklerle dolar. Bu sular ya süzülerek içilir veya eşeklerle teneke teneke kazadan su taşınır. Bu köyde gelin olacak kızın cihazı (çeyizi) bir büyük kazan ve leğen idi. Kışın kar yağınca gelin bir tahta kürek, bir urgan alarak köyün dışına çıkar, kürüdüğü karı topak yapıp kardan adam gibi urganla sarıp omzunda eve getirerek kazanda eritip kaplara doldurarak kullanırdı. Bunu yapmak için cihazı olan kazan ve leğene muhtaçtı. İşte yapılan okul için satılmadık kazan ve leğen bırakılmamıştır (babam bakkal olduğu için Kızılviranlı bizden alışveriş yapar, bu sebepten bu halleri iyi bilirim). Köylü inim inim inletilmiştir. Bu iniltileri de dinlemişimdir. Yukarıda köyde arazi olmadığını, olanın da gayet küçük parçalar, bir dönüm gibi parçalar olduğunu yazmıştık. İşte bu sebepten halk geçimini sağlamaktan aciz olduğu için hemen bütün köy erkekleri Adana ve Mersin e çalışmaya gider. Yılda 11 ay buralarda, bir ay evlerinde kalırlardı. Daha

KARAPINAR SULTANİYE ŞEHRENGİZİ. Adem ZENGİN

KARAPINAR SULTANİYE ŞEHRENGİZİ. Adem ZENGİN KARAPINAR SULTANİYE ŞEHRENGİZİ Adem ZENGİN Karapınar Belediyesi Kültür Yayınıdır. 2012 KARAPINAR SULTANİYE ŞEHRENGİZİ Adem ZENGİN Hazırlayan Adem ZENGİN Kapak Resmi Celal GEZİCİ Grafik Tasarım Emrah

Detaylı

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz.

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. BOZKIRDAKİ FENER BOZKIRDAKİ FENER Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları Faik Birol EDİTÖRLER: Tülay Birol / Şemsinur Altun / Z. Gökçe Birol Mazaka Yayıncılık / Bora Çelik ISBN: 978-9944-5826-6-7 BASIM TARİHİ:

Detaylı

vardı Uzaktan akrabamız olan fakat kendisiyle çok yakın olduğumuz ninemiz bu yönde nafakasını çıkarırdı.

vardı Uzaktan akrabamız olan fakat kendisiyle çok yakın olduğumuz ninemiz bu yönde nafakasını çıkarırdı. ANILARIM Osman ÇOBAN Güneş bulutların ardında kaybolmuş, pus ve çisenti ihtiyar eşek ile küçük sürücüyü ıslatıyor, yükseklerden gelip, nehre doğru süzülüp, aşağıdaki çaya sularını boşaltan dere yağmurdan

Detaylı

ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR

ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR Anahtar Kelimeler : Alevî, Sivrialan, mezar, keramet. Ahmet GÖKBEL Bu çalışmada Şarkışla merkez ile buraya bağlı belde ve köylerdeki ziyaret

Detaylı

AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ

AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015 ii Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015 Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM

Detaylı

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU)

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Iğdır Sevdası SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Mert olacaksın mert! derdi dedem Bitlisli Mehmet. Bu onun yaşam felsefesiydi. Korku bilmez, otorite tanımazdı. Gözü pek, eli açık, gönlü genişti. Sınır ticareti umuduyla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı

Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı 1 Kadınhanı Meydanlı Tarihçesi ve Sosyo- Ekonomik Yapısı Konya - 2011 Editör - Dizgi İbrahim Ethem Göl Yazarlar: Ferhat Yanar İbrahim Ethem Göl Aslıhan Çekmece Zeynep Tekin Songül Sağdıç Lisans: Bu kitap

Detaylı

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya

9. Bölüm. Meşhur Şahsiyetler. Dünden Bugüne Antalya 9. Bölüm Meşhur Şahsiyetler 507 508 D O K U Z U N C U B Ö L Ü M IX. ANTALYA KENTİNİN YETİŞTİRDİ- Ğİ/ ANTALYA DA YAŞAMIŞ OLAN/ YAŞA- YAN BAZI MEŞHUR ŞAHSİYETLER A. EDEBİ ŞAHSİYETLER (Doğum Sırasına Göre)

Detaylı

TÜRK-İŞ TARİHİNDEN PORTRELER

TÜRK-İŞ TARİHİNDEN PORTRELER TÜRK-İŞ TARİHİNDEN PORTRELER Eski Sendikacılardan Anılar - Gözlemler (II) Yıldırım Koç Türk-İş Yayınları Ekim 1999 1 İÇİNDEKİLER Sunuş Abdi Erol Ali Demirayak Ali Rıza Özdemir Arslan Yılmaz Bektaş Aydoğdu

Detaylı

Çocukluğum ve Kilis. M. Orhan ÖZOĞUZ

Çocukluğum ve Kilis. M. Orhan ÖZOĞUZ Çocukluğum ve Kilis M. Orhan ÖZOĞUZ 1 2 Önsöz İnsanlar ihtiyarlayınca eski hatıraları düşünmekten çok hoşlanıyorlar. Hatta öyle ki bazen dün ne yediğini, kiminle konuştuğunu unutuyor da çocuklukta ezberlediği

Detaylı

TÜRK ÜN ATEŞLE İMTİHANI - III HALİDE EDİP ADIVAR

TÜRK ÜN ATEŞLE İMTİHANI - III HALİDE EDİP ADIVAR TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI III (İstiklal Savaşı Hatıraları Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1998

Detaylı

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU KAPAKTAKİ RESİM Kapakta genel görünüşünü, ve inşaat durumlarını gördüğünüz, «Sivas Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu» inşaatına başlanmıştır. Arsa...

Detaylı

Fotoğraf: Erdoğan Öven

Fotoğraf: Erdoğan Öven Fotoğraf: Erdoğan Öven kuyeta@kuyeta.org Yıl:1943 Yer: Eski 7 Eylül İlkokulu Bahçesinde eğitmen Sabri Mumcu eşliğinde Kuşadası Bandocuları. Ön sırada enstrümanları ile Sabri Mumcu ve Avukat Cemal Doğan

Detaylı

kuyeta@kuyeta.org ISSN 2147-6349 YEREL TARİH DERGİSİ ÖZEL MUHAFAZA KUTULARI İÇİNDE

kuyeta@kuyeta.org ISSN 2147-6349 YEREL TARİH DERGİSİ ÖZEL MUHAFAZA KUTULARI İÇİNDE Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Kuşadası na ilk ziyareti 9 Şubat 1924 günü gerçekleşmiştir. Heyet, Selçuk üzerinden gelirken Atatürk ün isteği üzerine bu virajda durmuş ve Kuşadasını seyretmiştir. Adı

Detaylı

Taşpınar dan AFYON DA SOBA BAŞI. Yıl: 2012 Sayı: 9. Değerli okurlarımız,

Taşpınar dan AFYON DA SOBA BAŞI. Yıl: 2012 Sayı: 9. Değerli okurlarımız, >> >> >> >> >> >> AFYON DA SOBA BAŞI Kış geceleri soba başındaysan Afyon da Neler gelir aklıma, neler Sucuk kokusu gelir, Nohutlu pırasa kokusu, Balık yağı kokusu, Hem balık yağı kokusu Hem Balık yağı

Detaylı

Mustafa Aksay. SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011. EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak. GENEL MÜDÜR Bilal Özkan

Mustafa Aksay. SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011. EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak. GENEL MÜDÜR Bilal Özkan SEYAHAT VE KÜLTÜR DERGiSi SAYI:14 ARALIK 2011 EMAN TURİZM LTD. ŞTİ ADINA SAHİBİ Bülent Katkak GENEL MÜDÜR Bilal Özkan İDARİ MÜDÜR Yusuf Halef YAYIN KOORDİNATÖRÜ Haluk Dursun GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa

Detaylı

Iğdır Sevdası AZİZ GÜNEY

Iğdır Sevdası AZİZ GÜNEY AZİZ GÜNEY Iğdır Sevdası 20 yy Iğdır ının kültür tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi şüphesiz sinemanın günlük yaşamın bir parçası olarak hizmete girmesidir. Aziz Güney, ortağı Ali Orkun la,

Detaylı

Yerel Tarih ve Kültür Dergisi Haziran 2013 Sayı: 10 AFYONKARAHİSAR IN YÜZLERCE YILLIK SU KAYNAĞI. Kadınana

Yerel Tarih ve Kültür Dergisi Haziran 2013 Sayı: 10 AFYONKARAHİSAR IN YÜZLERCE YILLIK SU KAYNAĞI. Kadınana Yerel Tarih ve Kültür Dergisi Haziran 2013 Sayı: 10 AFYONKARAHİSAR IN YÜZLERCE YILLIK SU KAYNAĞI Kadınana Foto: Hüseyin Erçolak KIŞ GELDİ Kış geldi yine Ne gelir aklına şimdi? Kışın kilo kilo ıspanak,

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

Faruk KAYA Yakup KARATAŞ

Faruk KAYA Yakup KARATAŞ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BAYEZİD (AĞRI) VİLAYETİ SIHHÎ VE İÇTİMAÎ

Detaylı

Bir şehirde yabancılar tarafından ilk keşfedilen şey, o şehrin

Bir şehirde yabancılar tarafından ilk keşfedilen şey, o şehrin EDİTÖRDEN TAVŞANLI KÜLTÜR VE TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Yerel Süreli Yayın Yıl: 2 Sayı: 4 Temmuz - Aralık 2012 Altı ayda bir yayınlanır ISSN 2146-3174 SAHİBİ Tavşanlı Araştırmaları Grubu Adına Numan HATİPOĞLU

Detaylı

PROJENİN ADI: Fotoğrafların ve tanıkların dilinden Erbaa Tarihi (1920-1970)

PROJENİN ADI: Fotoğrafların ve tanıkların dilinden Erbaa Tarihi (1920-1970) PROJENİN ADI: Fotoğrafların ve tanıkların dilinden Erbaa Tarihi (1920-1970) PROJENİN AMACI: Fotoğraf son yüz elli yılın kaynaklarından biridir. Birçok ailede veya fotoğrafçı da toplumun genelini yansıtan

Detaylı

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI TC NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ PROGRAMI BİLİM DALI MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

www.ispartaya.com YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1) Tekerlemeler 2) Küpler 3) Ispartalı Rumlar 4) Yörüklerin Göçyolu 5) A'dan Z'ye Isparta'nın El Kitabı

www.ispartaya.com YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1) Tekerlemeler 2) Küpler 3) Ispartalı Rumlar 4) Yörüklerin Göçyolu 5) A'dan Z'ye Isparta'nın El Kitabı www.ispartaya.com SÜMER ŞENOL 1945 yılında Isparta, Aksu, Akçaşar Köyü'nde doğdu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji bölümü'nden 1968 yılında mezun oldu. Başta İl Kültür Müdürlüğü, Isparta

Detaylı

ANTALYA nın TURİZM TARİHİ VI. Bölüm BİR BAŞKADIR ESKİŞEHİR. ANADOLU nun EN ESKİ AVCILARI. ANADOLU-İON UYGARLIĞI II. Bölüm

ANTALYA nın TURİZM TARİHİ VI. Bölüm BİR BAŞKADIR ESKİŞEHİR. ANADOLU nun EN ESKİ AVCILARI. ANADOLU-İON UYGARLIĞI II. Bölüm 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 06 EKİM / ARALIK 2011 ANTALYA nın TURİZM TARİHİ VI. Bölüm BİR BAŞKADIR ESKİŞEHİR ANADOLU nun EN ESKİ AVCILARI ANADOLU-İON UYGARLIĞI II. Bölüm ESKİ DÜNYANIN MERKEZİ: ANADOLU ALADAĞLAR

Detaylı

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ

TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ Bekir Semerci "Mantık yoluyla daha insani bir dünya hazırlamak için uğraşanlar ya öldüler, yahut da kudret ve itibar sahibi etmek için çalıştıkları insanlar

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Beşir Ayvazoğlu Mihail Vasiliadis Ahmed Güner Sayar Erol Üyepazarcı Mıgırdıç Margosyan Beşir Ayvazoğlu Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 29 Mayıs Üniversitesi

Detaylı