ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc."

Transkript

1 ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri Çizelgesine Bakınız Modeli Optik Çapı Uzunluğu Haptik Açısı (mm) Ø B (mm) Ø T TANIM AcrySof IQ UV ve mavi ışığı filtreleyen akrilik katlanabilir tek-parça arka kamara göz içi lensi (GİL), katarakt cerrahisi geçirmiş afakik yetişkinlerde, görmenin düzeltilmesi için kristalin lensin yerine konan optik implanttır. Alcon a tescilli mavi ışığı filtreleyen kromoforu ile AcrySof IQ lensi insan kristalin lensine yakın olacak şekilde 4 475nm mavi ışık dalga boyu aralığını filtre eder (Boettner and Wolter, 962). Standard UV-ışığı filtresine ek olarak, AcrySof IQ lens, mavi ışığın iletimini 4 nm de %62 den 475 nm de %23 e kadar düşürür (Tablo ). Lens yerleştirilme öncesi katlanabilme özelliğine sahip olmasını sağlayan yüksek yansıtma indeksli yumuşak akrilik malzemeden oluşmuştur. İmplantasyon sonrası lens yumuşak bir şekilde lens gövdesinin tam boyutuna açılır. Lensin destekleyici optikleri olan bikonveks optiği bulunur. AcrySof IQ Model SN6WF GİL İn arka asferik yüzeği negatif küresel sapma ile ortalama bir korneanın pozitif küresel sapmasını dengelemek üzere tasarlanmıştır. Model SN6WF GİL in görüntü kalitesi (modülasyon transfer fonksiyonu gibi) Şekil 3 te gösterilmiştir. Lensin fiziksel özellikleri aşağıda gösterilmiştir: OPTİKLER Boyutları: Materyal: % T de UV kırılması: Refraktif İndeks: Konfigürasyon: Güç: Şekil e bakınız Ultraviyole ve mavi ışığı absorbe eden Akrilat/Metakrilat Kopolimeri Şekil 2 ye bakınız.55 Anterior Asimetrik Bikonveks +6. dan +3 a kadar diyoptriler HAPTİKLER Boyutlar: Şekil e bakınız Konfigürasyon: STABLEFORCE Modifiye-L Haptik Materyal: Optik Materyeline bakınız FİZİKSEL ÖZELLİKLER Tüm boyutlar milimetredir. Şekil e bakınız SPEKTRAL İLETİM EĞRİLERİ Şekil 2 ye bakınız NOTLAR: Gösterilen kesilme dalgaboyu ve spektral iletim eğrileri, UV-emici bağlı ve Alcon a özel mavi ışık filtreleyen kromoforlu akrilat/ metakrilat kopolimerden yapılmış GİL lerin iletim değerleri aralığını göstermektedir. Ölçümler, 6mm açıklık ve optik merkeze eşdeğer disk kalınlığı kullanılan direk iletimlerden gelmektedir.. İnsan lens verileri Boettner ve Wolter den (962) alınmıştır. Tablo 2 D GİL ler için İletim Karşılaştırması, % 4nm 425nm Model 45nm 475nm SA6AT SN6WF İletim Farkı (SA6AT SN6WF) SN6WF (% of SA6AT) ile İletim Azalması

2 SN6WF (2 D) Modeli için Modülasyon Transfer Fonksiyonu Şekil 3 e bakınız NOTLAR:. SN6WF Modelin görüntü kalitesi ISO de tanımlanmış model gözde modülasyon transfer fonksiyonunun (MTF) ölçülmesi ile tanımlanmıştır. ISO sadece 3-mm açıklık kullanılan ölçümleri gerektirmektedir. 2. Ayrıca, SN6WF Modelin görüntü kalitesi, tipik yetişkin insan sferik sapması sergileyen kornea benzeri kullanılan model gözde MTF ölçülmesi ile tanımlanmıştır. Modifiye göz modeli kullanılarak, MTF ölçümleri 3 ve 5-mm açıklıklar kullanılarak yapılmıştır. MTF bir GİL tasarımının optik kalitesinin tamamının bir ölçümüdür. ETKİ YOLU AcrySof IQ arka kamara göz içi lensi, doğal kristalin lensle değiştirilerek, gözün arka kamarasında yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu pozisyon, afakinin düzeltilmesinde lensin refraktif ortam olarak işlev görmesini sağlar. Asferik bikonveks optik, ortalama bir gözde standard bir küresel optikle karşılaştırıldığında küresel sapmayı azaltır. Bu lensin, retinal bozuklukların sıklığını azaltmadaki etkinlikleri henüz saptanmamıştır. KULLANIM YERLERİ AcrySof IQ arka kamara göz içi lensi, katarakt cerrahisinin ardından afakik yetişkin hastalarda, insan lensi ile değiştirilerek görmede düzelmeyi elde etmek için kullanılır. (UYARILARa bakınız). Bu lens, kapsüler kese içine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. KULLANIM TEDBİRLERİ Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip hastalar, lensler varolan rahatsızlığı artırabilecekleri, rahatsızlığın teşhisi veya tedavisini engelleyebilecekleri, veya hastanın görmesini aşırı riske sokabilecekleri için, göz içi lensler için uygun adaylar olmayabilirler. Bu durumların bir ya da daha fazlasına sahip hastalara lens takmadan önce yarar/risk oranına karar vermek için, cerrahın, dikkatli ameliyat öncesi değerlendirmesi ve güvenilir klinik kararı gereklidir:. Koroidal kanama 2. Eşzamanlı ciddi göz hastalığı 3. Aşırı vitröz kayıp 4. Fazla sığ ön kamara 5. Mikroftalmi 6. Yaşa bağlı olmayan katarakt 7. Arka kapsül yırtığı (GİL inin sabitlenmesini engelleyen) 8. Ağır korneal distrofi 9. Ağır optik atrofi. Kontrol edilemeyen pozitif basınç. Zonüler ayrılma (GİL inin sabitlenmesini engelleyen) 2. Renkli görme eksiklikleri 3. Glokom 4. Kronik üveit 5. Diyabetik retinopati 6. Klinik olarak belirgin makula/rpe değişiklikleri Çalışmalar, normal ve AcrySof Natural GİL li kişilerde renk algılama farklılığı saptanmadığını göstermiştir. Herediter renk görme defekti ve göz hastalıklarına sekonder (glokom, diyabetik retinopati, kronik üveit ve diğer retinal veya optik sinir hastalıkları gibi) kazanılmış renk görme defekti olan bireylerde AcrySof Natural GİL in görme üzerindeki etkisi henüz çalışılmamıştır. UYARILAR. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, risk taşımaktadır. Katarakt veya implant cerrahisinin potansiyel komplikasyonları, burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, korneal endotel hasarı, endoftalmit, retinal ayrılma, vitrit, kistoid maküler ödem, pupiller blok, siklitik zar, iris prolapsusu, hipopiyon ve geçici veya kalıcı glokomu içerebilir. 2. Göz içi lens implantlarının güvenlik ve etkinlikleri, önceden var olan oküler rahatsızlıkları (kronik ilaç miyozu, glokom, ambliyopi, diyabetik retinopati, geçirilmiş korneal transplant, geçirilmiş retinal yırtılma ve/veya iritis gibi) olan hastalarda henüz kanıtlanmamıştır. Bu tip hastalarda lens implantasyonunu düşünen hekimler, afakiyi düzeltmenin alternatif yöntemlerini araştırmalı ve alternatifler hastanın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalırsa, lens implantasyonunu düşünmelidir. 3. Göz içi lens implantasyonunun uzun dönem etkileri saptanmamıştır. Bu nedenle, hekimler, ameliyat sonrası hastalarını düzenli izlemeye devam etmelidirler. 4. Operasyon öncesi korneal endotel hastalığı, anormal kornea, maküla dejenerasyonu, retina dejenerasyonu, glokom ve kronik ilaç miyozu gibi problemleri olan hastalar, problemi olmayan hastalar kadar görme keskinliğine ulaşamayabilirler. Bu gibi durumlar bulunduğunda, hekim, lens implantasyonundan sağlanacak yararları saptamalıdır. 5. GİL implantasyonu sırasında bir ya da daha fazla iridektomi yapılırsa, pupiler blok nedeniyle sekonder iridektomilerin yapılması engellenebilir (Willis, et al., 985). 6. Ön kamaraya yerleştirildiği takdirde, bir arka kamara lensinin güvenlik ve etkinliği saptanmamıştır. Arka kamara lensinin ön kamaraya implantasyonunun güvenli olmadığı bazı vakalarda gösterilmiştir (Girard, et al., 983). 3

3 7. Göz içi lens implantasyonuyla ilişkili bazı advers reaksiyonlar şunlardır: hipopiyon, göz içi enfeksiyon, akut korneal dekompansasyon ve sekonder cerrahi girişim. Sekoner cerrahi girişimler, burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, lensin tekrar yerleştirilmesi, lensin değiştirilmesi, pupiler blok için vitröz aspirasyon veya iridektomi, yara sızıntı tamiri ve retinal yırtık tamirini içerebilir. 8. Dar veya küçük optikli GİL lerle rastlanabilecek, küçük miktarlarda lens desantrasyonu, hastanın bazı aydınlatma durumlarında göz kamaşması veya diğer görsel rahatsızlıkları tecrübe etmesine neden olabilir. Cerrahlar, dar veya küçük optikli bir GİL implante etmeden önce, bu durumu dikkate almalıdırlar. Dar ya da küçük optikli bir lens implante edileceği zaman, kapsüloreksis çapına dikkat edilmesi tavsiye edilir. 9. Değişik miktarlarda ön kamara sığlaşması ile cerrahi sonrası kapsüler kesenin şişmesi ve miyopi gelişmesi, kapsüloreksis teknikleri ve PMMA, silikon veya akrilik arka kamara lensleri implantasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Holtz, 992).. Lens desantrasyonu veya dislokasyonunu önlemek için lens enkapsülasyonu öncesi tedbirli olunmalıdır. Bazı klinik vakalar enkapsülasyonun dört hafta içinde meydana gelebileceğine işaret etmektedir.. AcrySof Natural Tek-Parça Lensin klinik çalışması (Tablo 2 den 5 e kadar gösterilmiştir) sadece kapsüler kese içerisine implante edilmesi amaçlanmış lens ile yapılmıştır. Siliyer sulkus içine yerleştirilmesinin güvenlik ve etkinliğini kanıtlayan bir klinik veri yoktur. Cerrahi sonunda, arka kapsül ve lens arasındaki boşluğa azami dikkat gösterilerek, viskoelastiğin gözden çıkartılması tavsiye edilir. Bu, GİL i I/A ucuyla nazikçe arkaya bastırarak ve gözden viskoelastik ajanın çıkartılmasında standart irigasyon/aspirasyon tekniklerini kullanarak gerçekleştirilebilir. Bu, arkada kalmış viskoelastiği kolayca aspire edilebileceği ön tarafa doğru itecektir. ÖNLEMLER. Göz içi lensleri herhangi bir metodla tekrar sterilize etmeyiniz. (İADE KOŞULLARI na bakınız). 2. Göz içi lensleri 45 C nin (3 F) üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız. 3. Lensleri yıkamak ve/veya ıslatmak için sadece steril göz içi irrigasyon solüsyonları (BSS veya BSS PLUS solüsyonu gibi) kullanınız. 4. Lensleri, lens yüzeyleri ya da haptiklere zarar vermekten kaçınacak şekilde dikkatle kullanınız. 5. Herhangi bir şekilde haptiklerin şeklini değiştirmeye çalışmayınız. 6. Göz içi lens implantasyonu üst düzeyde cerrahi beceri gerektirmektedir. Cerrah göz içi lens implantasyonu girişiminde bulunmadan önce, çok sayıda implantasyonu gözlemiş ve/veya asiste etmiş olmalı ve göz içi lens implantasyonu hakkında bir veya daha fazla kursu başarıyla tamamlamış olmalıdır. ÖNERİLEN A-SABİTİ Dış etikette listelenmiş önerilen A-sabiti, bir rehber olarak hazırlanmıştır ve implant güç hesaplamalarında başlama noktasıdır. Lens modelleri, cerrahi teknikler, ölçüm araçları ve cerrahi sonrası sonuçları ile edindiğiniz klinik deneyimi baz alan size uygun kendi sabitinizi geliştirmeniz tavsiye edilmektedir. Lens güç hesaplamaları ile ilgili ek bilgiye ihtiyacınız olduğunda, A.B.D. içinde -8-TO-ALCON ( ) numaralı telefondan Alcon Laboratories, Inc. ile temasa geçiniz. A.B.D. dışında ülkenizde veya bölgenizde bulunan Alcon ofisleri veya dağıtıcıları ile irtibata geçiniz (Alcon Türkiye İrtibat Numaraları: Tel: , Faks: , e-posta: KULLANIM TALİMATLARI. Açılmamış paket üzerindeki etikette, model, güç, konfigürasyon ve son kullanım tarihini kontrol ediniz. 2. Karton saklama kabını açtıktan sonra lens kutusundaki bilginin (model, güç ve seri numarası gibi) dış paket etiketindeki bilgi ile aynı olduğunu teyit ediniz. 3. Bu cihaz, içteki kese açılıncaya kadar sterildir. Keseyi, yırtıklara, kesiklere, deliklere veya kesenin açılmış ya da hasarlı olduğunu gösteren diğer bulgulara karşı dikkatle kontrol ediniz. GİL in sterilitesi risk altındaysa implante ETMEYİNİZ (bkz. İADE KOŞULLARI). 4. Lensi çıkarmak için, keseyi açarak kutuyu steril ortama geçiriniz. Lensi çıkarmak için kutuyu dikkatle açınız. Lensi kutudan çıkarırken, optik bölümü forsepslerle TUTMAYINIZ. Esas katlama işlemine başlamadan önce, lens sadece haptik bölümünden tutulmalıdır. BSS veya BSS PLUS solüsyonu gibi bir steril göz içi irrigasyon solüsyonu kullanarak lensi tamamen yıkayınız. Lensi, steril göz içi irrigasyon solüsyonu olmayan solüsyonlarla YIKAMAYINIZ. 5. Kullanılabilecek değişik cerrahi prosedürler vardır, ve bunlardan hastaya uygun olan bir tanesini cerrah seçmelidir. 6. Lens üzerinde katlamaya bağlı izlerin oluşumunu en aza indirmek için, tüm aletler titizlikle temizlenmelidir. 7. Alcon, ALCON katlama sistemini veya eşdeğer yuvarlak uçlu ve düzgün yüzeyli forseps kullanmanızı tavsiye eder. 8. Güncel teknikler, uygun aletler ve katlama ve implantasyon için eşdeğerlerinin listesi Alcon dan temin edilebilir. Cerrahlar, cerrahi başlamadan önce uygun araçların bulunduğunu teyit etmelidirler. NOT: Lens, yerleştirilmeden önce, tutulması sırasında parçacıkların yapışmadığına emin olmak üzere dikkatle kontrol edilmelidir. HASTA KAYDI VE BİLDİRİMİ Bu lenslerden birinin takılmasını takiben, her hasta Alcon Laboratories, Inc. e kaydettirilmelidir. Kayıt işlemi, lens kutusunda bulunan Implant Kayıt Kartını doldurup, posta ücreti ödenmiş zarfı kullanarak, Alcon Laboratories, Inc. e postalayarak yapılır. Hasta kaydı, Alcon Laboratuvarları, Inc. in uzun-süreli hasta takip programı için gereklidir ve yan etki bildirimlerini yanıtlamakta bize yardımcı olacaktır. Paket içerisinde bulunan Hasta Kimlik Kartı, doldurularak, ileride hastanın başvuracağı herhangi bir göz doktoruna gösterilmek üzere saklanması açıklamasıyla, hastaya verilmek üzere hazırlanmıştır. Lensle ilişkili olduğu varsayılan ve doğası, ciddiyeti veya oluş derecesi ile beklenmeyen yan etkiler, bölgenizdeki Alcon ofisi veya distribütörü aracılığı ile Alcon Laboratories, Inc. e bildirilmelidir. 4

4 Direk iletişim kurmak isteyen cerrahlar, göz içi lensler hakkındaki yan etkileri bildirmek için aşağıdaki adres ve telefon numarasını kullanabilirler: Alcon Laboratories, Inc., Medical Safety (AB 2-6), 62 South Freeway, Fort Worth, Texas Telefon (otomatik kayıt): (87) Amerika Birleşik Devletleri dışında, yan etki bildirimleri için bölgenizdeki Alcon ofisi veya distribütörü ile irtibata geçiniz (Alcon Türkiye İrtibat Numaraları: Tel: , Faks: , e-posta: Bu bilgi, göz içi lens implantasyonunun potansiyel uzun dönem etkilerinin belgelenmesi amacıyla tüm cerrahlardan rica edilmektedir. LENS GÜCÜNÜN HESAPLANMASI Arka kamara göz içi lensleri için gerekli lens gücünün cerrahi öncesi hesaplanması, cerrahın deneyimi, tercihi ve lensin amaçlanan yerleşimine göre yapılmalıdır. Lens gücü hesaplama yöntemleri aşağıdaki referanslarda tanımlanmıştır: Hoffer, K.J. The Hoffer Q formula: A comparison of theoretic and regression formulas. J. Cataract Refract. Surg. 9:7-72, 993. Holladay, J.T., et al. A three-part system for refi ning intraocular lens power calculations. J. Cataract Refract. Surg. 4:7-24, 988. Holladay, J.T., et al. Standardizing constants for ultrasonic biometry, keratometry, and IOL power calculations. J. Cataract Refract. Surg. 23:356-37, 997. Retzlaff, J.A., Sanders, D.R., and Kraff, M. Lens Implant Power Calculation, 3rd ed. Slack, Inc., Thorofare, N.J., 99. AcrySof AKRİLİK KATLANABİLİR ARKA KAMARA LENSLERİNİN KLİNİK ÇALIŞMALARI AcrySof Akrilik Katlanabilir Tek Parçalı Arka Kamara Lensleri ile İki tane randomize potansiyel olarak iyi kontrollü klinik çalışma yapılmıştır. Birinci çalışma, ana lens modeli olarak AcrySof Natural Tek-Parçalı Arka Kamara Lensi SB3AL Modelinin (UV ve mavi ışık filtreli) güvenlik ve etkinliğini göstermek için yapılmıştır. Bu çalışma, kontrol lensi olarak AcrySof SA3AL Modelini (yalnızca UV filtreli) içeren, bir randomize klinik çalışma idi. SB3AL Modeli veya SA3AL Modeli göz içi lens takılan kişilerin, sadece, cerrahisi yapılan ilk gözlerine ait veriler alındı. Asferik optikli bir AcrySof IQ Akrilik Katlanabilir Tek-Parçalı GİL (UV ve mavi ışık filtreli kromoforlar ile) ile AcrySof Akrilik Katlanabilir Tek parçalı kontrol lensinin ikinci bir randomize klinik çalışması; geleneksel bir küresel tasarım üzerinden klinik/fonksiyonel faydalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KLİNİK ÇALIŞMASI En az bir yıl başarıyla takip edilen hastalardan elde edilen sonuçlar, AcrySof Natural Tek Parçalı SB3AL Modelinin afakide görmenin düzeltilmesinde güvenli ve etkili bir araç olduğuna dair teminat sağlamıştır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli HASTA POPÜLASYONU Bu iki uçlu çalışmada en azından ilk opere edilen gözüne SB3AL Modeli takılan popülasyonun %7.6 sı kadınlardan, %29.4 ü erkeklerden oluşmaktadır. SA3AL Modeli göz içi lens takılan poülasyonun (kontrol grubu) %6.5 ı kadınlardan, %39.5 ı erkeklerden oluşmaktadır. SB3AL Modeli popülasyonu ırklara göre gruplandırıldığında, %95.3 ü Beyaz ve %4.7 si Siyahtır. Kontrol popülasyonun (SA3AL) %96.6 sı beyaz, %2 si siyah ve %.4 ü diğer ırklardandı. En azından ilk opere edilen gözüne SB3AL Modeli takılan toplam popülasyonun ortalama yaşı 72.9 du. Benzer şekilde, SA3AL Modeli takılan toplam popülasyonun (kontrol grubu) ortalama yaşı 7.9 du. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli GÖRME KESKİNLİĞİ Cerrahi öncesi oküler patolojisi, anormal korneası veya maküla dejenerasyonu olmayan vakalarda (en iyi vaka), cerrahi sonrası en az bir yılda edinilen görme keskinliği Tablo 2a da, tüm vakalar için edinilen görme keskinliği Tablo 3a da özetlenmiştir. Aynı veri kümeleri için kontrol grubu verileri, sırasıyla, Tablo 2b ve Tablo 3b de bulunmaktadır. SB3AL Modeli ve kontrol lensi, SA3AL Modeli, arasında görme keskinliği açısından, ne en iyi vaka ne de tüm veri serilerinde, istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktaydı. En İyi Vaka Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Natural Lens SB3AL Tablo 2a ya bakınız En İyi Vaka Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Lens SA3AL kontrol grubu Tablo 2b ye bakınız Tüm Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Natural Lens SB3AL Tablo 3a ya bakınız Tüm Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Lens SA3AL kontrol grubu Tablo 3b ye bakınız 5

5 AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KÜMÜLATİF ADVERS OLAYLAR AcrySof Natural Tek-Parça Lens SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli hastaları için, cerrahi sonrası en az bir yıllık dönem de dahil olmak üzere, advers olayların kümülatif oranları Tablo 4 te gösterilmiştir. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli için kümültif advers olayları tecrübe etme oranları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Tablo 4 Cerrahi Sonrası En Az Bir Yıllık Kümülatif Advers Olaylar AcrySof Natural Lens SB3AL ve SA3AL kontrolü SB3AL SA3AL (N=53) (N=47) N % N % p-değeri* Adverse Olayın Tipi Kümülatif Hipopiyon NA Göz içi enfeksiyon / Endoftalmit NA Maküler Ödem Pupiler Blok NA Retina yıtığı veya retina yırtığı tamiri NA Lens Dislokasyonu.7. Sekonder Cerrahi Girişim Rezidüel korteksin çıkarılması Eksplant (kapsül yırtığına bağlı dislokasyon) Retina yırtığını tamir için kriyoterapi GİB i düşürmek için parasentez Fokal laser tedavisi Fotodinamik Tedavi Biyometri hatası nedeniyle eksplant Hifema NA * p-değerleri Fisher s Exact Test göre hesaplanmıştır, Model SB3AL yi Model SA3AL ile karşılaştırmaktadır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KALICI ADVERS OLAYLAR AcrySof Natural Tek-Parça Lens SB3AL Modeli hastaları ve SA3AL Kontrol Modelinin cerrahi sonrası en az bir yıllık bu kalıcı advers olayların oranları Tablo 5 te gösterilmiştir. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli ile, kalıcı advers olay tecrübe edenlerin oranları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda Kalıcı Advers Olaylar AcrySof Natural Lens SB3AL ve SA3AL kontrolü Tablo 5 SB3AL (N=38) SA3AL (N=27) p-değeri* N % N % Advers Olayın Tipi Kalıcı Korneal ödem Iritis NA Maküler ödem Vitrit NA Tedavi gerektiren artmış GİB NA * p-değerleri Fisher s Exact Test göre hesaplanmıştır, Model SB3AL yi Model SA3AL ile karşılaştırmaktadır. 6

6 AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli RENK ALGILAMASI Farnsworth D-5 Panel Testi ile renk algılaması ölçümleri cerrahi sonrası 2 günden 8 güne kadar dönemde yapıldı. İlk opere edilen göze SB3AL Modeli implante edilen ve cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasında muayene edilen 9 vakadan 7 si (%98.2) renk algılama testini geçti. İlk opere edilen göze SA3AL Modeli implante edilen ve cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasında muayene edilen 2 vakadan 97 si (%95.) renk algılama testini geçti. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli arasında, renk algılama testini geçen vakaların yüzdesi açısından, cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasındaki visitte istatistiksel anlamlı fark yoktu. Buna dayanarak, tescilli kromoforun eklenmesi, normal renk görüşlü kişilerde renk algılamasını olumsuz etkilememiştir. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli Nd: YAG ORANLARI 2.6 aylık ortalama takip süresinde, SB3AL implante edilen 35 vakadan 3 ü (%2.2) Nd: YAG arka kapsülotomi geçirmiştir. 2.9 aylık ortalama takip süresinde, SA3AL implante edilen 27 vakadan 2 si (%.6) Nd: YAG arka kapsülotomi geçirmiştir. AcrySof IQ LENS KLİNİK ÇALIŞMA Daha önceden yapılmış benzer GİL klinik çalışmalarının tasarısı ile uyumlu bir şekilde, çift taraflı katarakt sahibi ve genel olarak iyi bir oküler sağlığa sahip sağlıklı bireyler (ör. geçmişte hiç oküler cerrahi geçirmemiş, görme keskinliğini önemli ölçüde etkileyecek dejeneratif görme bozukluğu olmayan veya ciddi akut ya da hasta riskini artırabilecek kronik durumu olmayan), AcrySof IQ lens ve küresel kontrol lensi ile yapılan kontrollü, randomize, çift maskeli, çok merkezli, kontrolateral implant bir klinik incelemede yer almışlardır. Oküler küresel sapmalar, AcrySof IQ lensinde kontrol lensine nazaran istatiksel olarak önemli ölçüde daha azdır. Zıt hassasiyet sonuçları; AcrySof IQ GİL implant edilmiş gözlerin operasyon sonrası (3 ayda) gelişiminin önemli ölçüde belirgin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, AcrySof IQ Lens implant edilmiş gözlerde, fonksiyonel görme ölçümlerinde, situmüle gece sürüşünde, özellikle göz alıcı ve puslu gibi koşullar altında yapılan testlerde istatiksel ve klinik olarak önemli ölçüde gelişimler tecrübe edilmiştir. Bu sonuçlar; AcrySof IQ GİL in (mavi-ışık filtreli kromofor içeren bir materyal platform üzerinde bir asferik optik) monofokal AcrySof GİL le (asferik optik ve mavi ışık filtre kromoforu yok) karşılaştırıldığında daha faydalı klinik performans sağladığını yansıtmaktadır. AcrySof IQ LENS KÜRESEL VE TOPLAM YÜKSEK DERECELİ SAPMALAR AcrySof IQ nun ortalama oküler küresel sapması yaklaşık olarak. mikrometredir. Şekil 4, AcrySof IQ lensin lehine istatiksel olarak önemli ölçüde küresel ve toplam yüksek dereceli sapmalarda düşüş gözlendiğini göstermektedir. Şekil 5, lens ve yaş gruplarına göre dalga kenarı sapma ölçücü sonuçları ile ölçülen tüm gözlerin ortalama küresel sapma sonuçlarını belirtmektedir. Bu grafikte de anlatıldığı gibi, AcrySof IQ GİL li gözlerdeki kürsel sapmalardaki düşüşler yaştan bağımsızdır. Küresel ve Toplam Yüksek Dereceli RMS 2.ci Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 4 e bakınız Ortalama Küresel Sapma Toplamı ve Yaş Grupları 2.ci Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 5 e bakınız AcrySof IQ LENS GÖRME KESKİNLİĞİ MESAFESİ AcrySof IQ lens ve kontrol lensi, klinik olarak operasyon sonrası benzer görme keskinliği sağlar. Monoküler görme keskinliği Şekil 6 ve 7 de sunulmuştur. LogMAR BCVA Şekil 6 ya bakınız LogMAR UCVA Şekil 7 ye bakınız AcrySof IQ LENS ZIT DUYARLILIK Klinik araştırmanın öncelikli amacı; operasyon sonrası Vector Vision CSV- (3 cd/m 2 gösterge parlaklığı ile) kullanarak, iki mekansal frekansın herhangi bir tanesinde (derece başına 3 veya 6 döngü) göz kamaşma durumu varken veya yokken, mezopik şartlar altında ortalama zıt duyarlılık ölçümü ile AcrySof IQ lensinin kontrol lensi üzerindeki üstünlüğünü göstermekti. Bir hasta alt kümesinde, Fonksiyonel Keskinlik Zıtlık Testi (FACT) ayrıca yapılmıştır (3 cd/m 2 gösterge parlaklığı ile). Bu klinik araştırmada, AcrySof IQ lensinin mezopik şartlar altında kontrol lensine olan üstünlüğü kamaşmanın olduğunda ya da olmadığında derece başına 6 döngüde (CSV-) ve kamaşma olmadan derece başına 3 ve 6 döngüde (FACT) gösterilmiştir. Şekil 8 ve 9, AcrySof IQ lensi ve kontol lensinin her ikisi için de tüm mekansal frekanslarda test edilen mezopik zıt duyarlılık sonuçlarını gösterir. Mezopik Zıt Duyarlılık (CSV-) 2. Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 8 e bakınız 7

7 Mezopik Zıt Duyarlılık (FACT) Alt çalışması 2. Göz İmplantından en az 9 gün sonra Şekil 9 a bakınız AcrySof IQ LENS GECE SÜRÜŞ SİMÜLASYONU Bir alt grup hasta valide edilmiş bir gece sürüş simülatörü içinde test edilmişlerdir. Hastalar; şehir ve kırsal alanların ayarlarında normal, göz alıcı ve puslu koşullarda simüle edilen şartlar altında monooküler olarak test edilmişlerdir. Gece vakti şehir sürüş ekranında bu bahsedilen koşullar altında yüksek seviyede ışıklı bir ortam yaratmak amacıyla çeşitli sokak lambaları, araba ışıkları, mağaza ışıkları ve işaretler bulunmaktadır. Gece vakti kırsal alan sürüşünde en az miktarda ışıklı ortam kullanılmıştır. Simüle sürüşün hızı kırsal ve şehir ekranları için sırasıyla yaklaşık 35 mph ve 55 mph dir. Hastalardan; her bir ekranda beyaz-sarı otoban bilgilendirme levhaları, siyah-sarı uyarı levhaları ve yayaları içeren simgeleri tespit etmesi ve tanımlaması istenmiştir. Hastalardan, kayıt edilmesi için belli bir süre bırakacak şekilde ilk simgeyi gördüklerinde tepki vermeleri istenmiştir. Hastalara daha sonra ne zaman simgeleri tanımlayabildikleri sorulmuştur (ör. işaretin ne söylediği, yayanın hangi yöne doğru yürüdüğü vb.) bu sayede mesafenin tanımlanması kaydedilebilmiştir. Şekil dan 3 e kadar; tespit ve tanımlama uzaklıkları için (ör. ortalama kişisel farklar) şehir ve kırsal alan sürüş ekranlarında AcrySof IQ ve kontrol lensi arasındaki ortalama farklar sunulmaktadır. AcrySof IQ lensi; çeşitli sürüş koşulları altında (normal, göz alıcı, puslu) hem şehir hem kırsal kesim alanlarının sürüş ekranlarında tespit ve tanımlamadaki gelişimini yansıtan fonksiyonel 36 testin 34 ünde daha iyi bir sonuç vermiştir. Ek olarak, AcrySof IQ lensi; şehir yayalarının (göz alıcı ve puslu koşullar altında) ve kırsal kesim uyarı işaretlerinin (parlak ve puslu koşullar altında) tespiti ve tanımlanmasında önemli ölçüde etki ve en iyi avantajla birlikte bu şartların 2 sinde kontrol lensinden istatiksel olarak önemli ölçüde daha iyi sonuç vermiştir. Şehir ekranında azaltılmış görüş şartlarında (parlak, puslu), 35 mph da arttırılmış görüş mesafesi AcrySof IQ lensine şehir ayarlarında çok fazla karşılaşılan bir yayaya ya da bir tehlikeye.5 saniye daha iyi bir tepki süresi sağlamıştır. Bu.5 sn artışı; durma, kaçma vb. gibi uygun hareketleri yapabilmek daha fazla zaman yaratmada fonksiyonel olarak önemlidir (Green, 2; McBride ve Matson, 24). Kırsal kesim alanlarında tüm koşullar altında 55 mph da arttırılmış görüş mesafesi AcrySof IQ lensine kırsal alanlarda sıkça karşılaşılan uyarı işaretlerini tanımlamak için saniyeden daha fazla ek süre sağlamıştır. Bu.5 sn artışı; ortamda ışık olmayan bilinmeyen kırsal alanlarda gece vakti kritik olabilecek sürüşte uygun hareketi yapmada daha fazla zaman kazandırması nedeniyle fonksiyonel olarak önemlidir. Ara çalışmada daha önce operasyon sonrası maküler dejenerasyon ya da PCO tecrübe etmiş 6 hasta bulunmaktadır. Bu hastalar sürüş analizinden alındıklarında, şehir alanında göz alıcı koşullarda, yaya simgelerinin tespiti ve tanımlanması için GİLler arasındaki farklar klinik ilintisi açısından.5 sn eşik değerinden daha kısadır. Orjinal analiz çok çeşitli ayarlandığında, GİLler arasındaki farklılık; göz alıcı koşullar altında metinin şehirdeki tespiti (Hommel in p değeri = 539) veya göz alıcı koşullar altında yayaların kırsal kesimlerdeki tespiti (Hommel in p değeri = 57) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark kalmamıştır. Bu sonuçlar, AcrySof IQ lensinin bu lens ile süren yaşlı bireylere ve diğer sürücülere ve yolu paylaşan diğer yayalara gelişmiş fonksiyonel görüş ve oldukça anlamlı güvenlik yararları sağladığını göstermektedir. Bu testin sonuçları AcrySof IQ lensinin, düşük görünürlük koşulları altında diğer yaşam durumları için hastanın güvenliğinin artmasıyla devam eden fonksiyonel görmeyi arttırdığını göstermektedir. Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tespitinde Ortalama Kişisel Farklar, Tespit, Şehir Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil a bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tanımlamasında Ortalama Kişisel Farklar, Şehir Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil e bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tespitinde Ortalama Kişisel Farklar, Kırsal Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil 2 ye bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tanımlamasında Ortalama Kişisel Farklar, Kırsal Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil 3 e bakınız TAKDİM ŞEKLİ Bu araka kamara göz içi lensleri son olarak etilen oksitle sterilize edilmiş ambalaj içerisinde, kuru olarak sunulmaktadır ve sadece aseptik koşullarda açılmalıdır (KULLANIM TALİMATLARI na bakınız). 8

8 SON KULLANIM TARİHİ Kese hasar görmediği ya da açılmadığı sürece sterilitesi garanti altındadır. Son kullanım tarihi lens paketinin dışında açık olarak belirtilmiştir. Son kullanım tarihi geçmiş lensler Alcon Laboratories, Inc. e geri gönderilmelidir (İADE KOŞULLARI na bakınız). İADE KOŞULLARI İade edilen lensler sadece başka bir ürünle değiştirilmek koşulu ile geri alınır. Tüm iadelerde Alcon Laboratories, Inc. İade Mal Numarası bulunmalı ve takip edilebilecek şekilde gönderilmelidir. İade Mal Numarası, Alcon Müşteri Hizmetleri Servisine başvurarak alınır. Bu numaranın verilmesi iade malın kabul edildiğini göstermez. Koşulların değişimi de içeren detaylı rehberine ulaşmak için Satış ya da Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile irtibata geçiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışında, iade koşulları ile ilgili bölgesel Alcon ofisi ya da distribütörü ile irtibata geçiniz. REFERANSLARA BAKINIZ ETİKET ÜZERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER SEMBOL ANLAMI IOL Göz içi lens (GİL) PC PCL Arka kamara Arka kamara lensi Alcon Laboratories, Inc. 62 South Freeway Fort Worth, Texas USA UV Ultraviyole EC REP D Diyoptri Ø B Gövde çapı (Optik çap) Ø T Bir uçtan bir uca çap (Toplam boy) Alcon Laboratories (UK) Ltd. Frimley Business Park Frimley, Camberley Surrey, GU6 7SR, United Kingdom STERILE EO SN Tekrar kullanmayınız Son kullanım tarihi (YYYY-AA: yıl-ay) Ethilen oksit ile sterilize edilmiştir Seri Numarası İthalatçı Firma: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:8 B-Blok Kat 3485 Kavacık-Beykoz / İstanbul 25, 27, 2, 23 Novartis Dikkat: Kullanım için talimatları okuyunuz Üretici EC REP Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilcisi Üst Sıcaklık Limiti 9

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ. Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ TURKISH Alcon Laboratories, Inc STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Tek Parça Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Lensi Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH Dikkat: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. TANIMI AcrySof* IQ PanOptix*

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc.

HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. HEKİM PROSPEKTÜSÜ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreli Katlanabilir Akrilik Apodize Difraktif Asferik Multifokal Torik Arka Kamara Göz İçi Lensi DİKKAT: ABD Federal yasaları

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Apodize Difraktif Asferik Arka Kamara Göz İçi Lensleri DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH STERIL UV ve Mavi Işığı Filtreleyen Akrilik Katlanabilir Torik Asferik Optik Tek Parça Arka Kamara Lensleri DİKKAT: Federal (A.B.D.) yasaları bu cihazın

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. ÜRÜN BİLGİSİ Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. TURKISH STERİL UV ve Mavi Işık Filtreleyici Hidrofobik Akrilik Katlanabilir Defraktif Asferik Arka Kamara Göz içi Lensi TANIM AcrySof* IQ PanOptix* Torik Presbiyopi

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı

6996T. Tünel Açma Aleti. Teknik el kitabı 6996T Tünel Açma Aleti Teknik el kitabı Aşağıdaki listede, Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları bulunmaktadır.

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU

KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Katarakt Cerrahisi Onam Formu [GENEL ONAM FORMUNA EK FORM] KATARAKT CERRAHİSİ VE/VEYA GÖZİÇİ LENS İMPLANTASYONU İÇİN ONAM FORMU Giriş Katarakt cerrahisi hakkında bilgilenerek karar vermenizi sağlamak amacıyla

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. VISCOTEARS steril oftalmik jel Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

5866-24M Lead Adaptörü Seti

5866-24M Lead Adaptörü Seti 5866-24M Lead Adaptörü Seti Teknik el kitabı Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 1993 Aşağıdakiler Medtronic şirketinin ticari markalarıdır:

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler Göz görme organıdır. Tıp dilinde Bulbus oculi veya ophthalmos adıyla bilinen göz, göz çukuru

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir.

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. KULLANMA TALİMATI NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid.

KULLANMA TALİMATI. FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. KULLANMA TALİMATI FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır Etkin madde: Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, Karbomer 940, Alkol (%96), Saf su Bu ilacı

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi

Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Farklı Tip Göz İçi Lensi Kullanılarak Yapılan Fakoemülsifikasyon Ameliyatları Sonrası Ön Kamara Derinliğinin ve Sferik Refraksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126 19 Ocak 2015 ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ: RA 2014-126 Tanımlayıcı SGDF kodu: Ürün Saha Faaliyeti RA 2014-126 Yasal Üretici: Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Boetzingerstraße 41, D-79111 Freiburg, Almanya

Detaylı

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu

Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu OLGU SUNUMU Göz İçi Lensi Ters Yerleştirilmiş Bir Olguda Pupiller Blok Glokomu Prof.Dr. Selim DOĞANAY, a Yrd.Doç.Dr. Penpegül FIRAT, a Uz.Dr. Cem ÇANKAYA, a Dr. Bekir KOÇ a a Göz Hastalıkları AD, İnönü

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik

C1250 KULLANIM TALİMATLARI. Elektronik Elektronik KULLANIM TALİMATLARI Kılavuzlar değişikliğe tabidir; her kılavuzun en güncel sürümü çevrimiçi olarak her zaman mevcuttur. Basım: Kasım 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-777

Kullanım Kılavuzu PCE-777 PCE-777 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Güvenlik... 3 2 Özellikler... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Genel özellikler... 4 3.1.1 Kızılötesi Işın Termometresi Özellikleri... 4 4 Ön panel

Detaylı

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 52 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan Garanti Bilgileri

Detaylı

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU

OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU TK OSTEOSET XR KEMIK BOŞLUĞU DOLGUSU 150841-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: %2 a/a mupirosin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, Makrogol 4000, Propilen glikol, Saf su

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: %2 a/a mupirosin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, Makrogol 4000, Propilen glikol, Saf su KULLANMA TALİMATI BALABAN %2 Pomad Haricen kullanılır. Etkin madde: %2 a/a mupirosin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, Makrogol 4000, Propilen glikol, Saf su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FLUORESCITE %10 Enjektabl Solüsyon Damar içine uygulanır. Etkin madde: 100 mg/ml fluoresein (113,2 mg fluoresein sodyum) içerir (yaklaşık 11.25 mmol sodyum). Yardımcı maddeler: sodyum

Detaylı

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi

Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Trifokalite Nedir? Trifokal Göziçi Lensleri ve EDOF Teknolojisi Prof. Dr. İzzet Can Ankara Mayagöz Göz Hastalıkları Merkezi 03.04.2015, Marriot Hotel, Ankara Sık Karşılaşılan Sorular????? 1. Refraksiyonla,

Detaylı

- TESTO TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 826 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Kızılötesi Sensör Kızılötesi Sensör Ekran Açma tuşu, Ekran dondur Ekran Açma tuşu, Ekran dondur Kızılötesi sıcaklık ölçümü Kapama tuşu Kızılötesi

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Miyop Tedavisinde Kullanılan Katlanabilen ve Katlanamayan İris Fiksasyonlu Fakik Göz İçi Lenslerin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Comparasion of Reliability and Effectiveness of the Foldable

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez.

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. KULLANMA TALİMATI RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. Etkin Madde: Etkin madde olarak her ml sinde 0.5 mg (%0.05) siklosporin içermektedir. Yardımcı Maddeler: Yardımcı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) İncelemesi Kullanım Talimatları Neuro Koklear İmplant Sistemi 0459 (2015) Neurelec S.A.S 2720 Chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris Fransa TEL : +33 (0)4 93 95 18 18,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100

KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100 KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 06/02/2017 İçindekiler 1 Kısa Bilgi... 3 2 Uygulamalar... 3 3 Cihaz Karakteristikleri... 3 4 Teknoloji Parametresi... 3 5 Ekran Talimatları...

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A

Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Durometre PCE-DX-A Shore A Versiyon 1.1 İçindekiler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır? KULLANMA TALİMATI CILOXAN Steril Oftalmik Pomad, 3.5 gr Göze sürülerek uygulanır. Etkin madde: 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer) Yardımcı maddeler: 20.0 mg mineral

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) TOBRASED % 0.3 steril göz merhemi Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 g da 3,00 mg tobramisin Yardımcı maddeler: Klorobutanol hemihidrat, vazelin sıvı, petrolatum (beyaz yumuşak parafin) Bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BACODERM % 2 Pomad Haricen kullanır. Etkin madde: Her bir gram pomad, 20 mg mupirosin içerir. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

PB-010. Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1-

PB-010. Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1- PB-010 Diz Bakım Masaj Aleti Kullanım Kılavuzu -1- Sayın Müsterimiz, PB-010 Diz Bakım Masaj Aleti ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihazı kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okumanız

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR?

KATARAKT İKİ GÖZDE BİRLİKTE Mİ ORTAYA ÇIKAR? Katarakt, saydam olan göz merceğinin saydamlığını kaybederek görmenin azalmasıdır. Gözün renkli tabakası irisin arkasında yer alan ve saydam bir yapı olan göz merceğinin, görme işlevinde önemli bir rolü

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOBREX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. TOBREX, gözün/gözlerin ve etrafının yüzeysel bakteriyel infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. KULLANMA TALİMATI TOBREX %0.3 Steril Oftalmik Pomad, 3.5 g Göze uygulanır. Etkin maddeler: 1 ml de 3 mg tobramisin Yardımcı maddeler: klorbutanol anhidrit, mineral yağ, beyaz petrolatum Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe

KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 18/08/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Seriler... 3 3 Bölümlerin Diyagramı... 4 4 İşlem Adımları... 4 5 Uyarılar ve Bakım... 5 6 Geri

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar

Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlar DOI: 10.4274/tjo.69379 Turk J Ophthalmol 2016;46:156-160 Öz gün Arafl t r ma / Ori gi nal Ar tic le Bir Üçüncü Basamak Dal Hastanesinde Göz İçi Lensi Değiştirilen Hastaların Cerrahi Endikasyonları ve Klinik

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-CT28

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-CT28 Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-CT28 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 TEKNİK ÖZELLİKLER...3 2 FONKSİYONLAR...3 3 ÖLÇÜM...4 4 KALİBRASYON...4 5 PİL DEĞİŞTİRME...5 6 GÜVENLİK...5 7 Geri

Detaylı

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ

FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ TK FuseFORCE İMPLANT SİSTEMİ 152189-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch)

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66502000 MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Araştırma Yazısı SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Alparslan ŞAHİN 1, Ümit KAMIŞ 2, Refik OLTULU 2,Şaban GÖNÜL 3 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi Akomodasyon yapmayan gözde net olarak görülen en uzak noktaya uzak noktapunktum remotum denilir. (-)sonsuz Bu noktaya dik olarak uzanan düzleme de uzak

Detaylı

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER!

FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! ÜTÜLEME DIODE LAZERDE EN SON TEKNOLOJİ FCD FİBER OPTİK ÜTÜLEME DIODE LAZER! HAFİF EN BAŞLIĞI (300 gr) DÜNYANIN 60.000.000 ATIŞ ÖMRÜ 20.000.000 Garanti 2 YIL GARANTİ BUZ BAŞLIK K142186/878.4810 17.04.2015

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI GİSMOTAL 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül Ağızdan alınır. Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram toz, 787 mg trimebutin içerir. Sulandırıldıktan sonra; her

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Renk Ölçüm Cihazı PCE TCD 100

KULLANIM KILAVUZU Renk Ölçüm Cihazı PCE TCD 100 KULLANIM KILAVUZU Renk Ölçüm Cihazı PCE TCD 100 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 29/11/2016 İçindekiler 1 Kullanım Bilgisi... 3 2 Çalışma Teorisi... 5 3 Test Metodları... 6 3.1 Terimler... 6 3.2 Kullanım...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Cabral Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Cabral Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul (3 ml), 800 mg feniramidol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, deiyonize su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon;

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon; KULLANMA TALİMATI VARİDOS 450 mg/50 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon; Diosmin...450

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI DROGSAN SODYUM BĐKARBONAT % 8.4 Ampul Sadece damar içi kullanım içindir. Etkin madde Yardımcı maddeler : 10 ml lik ampul de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir. : Enjeksiyonluk su Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi

SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi klinik çalışma 2015 SCHWIND AMARIS ile SmartPulse Teknolojisi kullanılarak TransPRK tedavisinin çok-merkezli olarak Sonuçlarının Değerlendirilmesi David T. Lin, MD, Canada, Paolo Vinciguerra, MD, Italy,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Tek Cihazda 4 Multi-fonksiyonlu Ölçüm Cihazı PCE-EM 882

Kullanım Kılavuzu Tek Cihazda 4 Multi-fonksiyonlu Ölçüm Cihazı PCE-EM 882 Tek Cihazda 4 Multi-fonksiyonlu Ölçüm Cihazı PCE-EM 882 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi 30/06/2016 İçindekiler 1 Genel açıklama... 3 2 Özellikler... 3 3 Teknik özellikler... 4 4 Genel veriler... 5 5 Kullanım...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h) lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FLUOROPOS karton kutuda 10 ml hacimli 1 damlalık bulunan göz damlasıdır.

KULLANMA TALİMATI. FLUOROPOS karton kutuda 10 ml hacimli 1 damlalık bulunan göz damlasıdır. KULLANMA TALİMATI FLUOROPOS 1,0 mg/ml göz damlası süspansiyonu Yalnızca göz kapağının içine uygulanır. Etkin madde: 1 ml göz damlası süspansiyonunun içeriğinde 1,0 mg fluorometholon Yardımcı Maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OCULOTECT FLUID, 10 ml çözelti içeren saydam şişelerde takdim edilmektedir.

KULLANMA TALİMATI. OCULOTECT FLUID, 10 ml çözelti içeren saydam şişelerde takdim edilmektedir. OCULOTECT FLUID steril göz damlası Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 1 ml çözelti 50 mg polividon içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, borik asit, sodyum klorür,

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı