ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc."

Transkript

1 ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri Çizelgesine Bakınız Modeli Optik Çapı Uzunluğu Haptik Açısı (mm) Ø B (mm) Ø T TANIM AcrySof IQ UV ve mavi ışığı filtreleyen akrilik katlanabilir tek-parça arka kamara göz içi lensi (GİL), katarakt cerrahisi geçirmiş afakik yetişkinlerde, görmenin düzeltilmesi için kristalin lensin yerine konan optik implanttır. Alcon a tescilli mavi ışığı filtreleyen kromoforu ile AcrySof IQ lensi insan kristalin lensine yakın olacak şekilde 4 475nm mavi ışık dalga boyu aralığını filtre eder (Boettner and Wolter, 962). Standard UV-ışığı filtresine ek olarak, AcrySof IQ lens, mavi ışığın iletimini 4 nm de %62 den 475 nm de %23 e kadar düşürür (Tablo ). Lens yerleştirilme öncesi katlanabilme özelliğine sahip olmasını sağlayan yüksek yansıtma indeksli yumuşak akrilik malzemeden oluşmuştur. İmplantasyon sonrası lens yumuşak bir şekilde lens gövdesinin tam boyutuna açılır. Lensin destekleyici optikleri olan bikonveks optiği bulunur. AcrySof IQ Model SN6WF GİL İn arka asferik yüzeği negatif küresel sapma ile ortalama bir korneanın pozitif küresel sapmasını dengelemek üzere tasarlanmıştır. Model SN6WF GİL in görüntü kalitesi (modülasyon transfer fonksiyonu gibi) Şekil 3 te gösterilmiştir. Lensin fiziksel özellikleri aşağıda gösterilmiştir: OPTİKLER Boyutları: Materyal: % T de UV kırılması: Refraktif İndeks: Konfigürasyon: Güç: Şekil e bakınız Ultraviyole ve mavi ışığı absorbe eden Akrilat/Metakrilat Kopolimeri Şekil 2 ye bakınız.55 Anterior Asimetrik Bikonveks +6. dan +3 a kadar diyoptriler HAPTİKLER Boyutlar: Şekil e bakınız Konfigürasyon: STABLEFORCE Modifiye-L Haptik Materyal: Optik Materyeline bakınız FİZİKSEL ÖZELLİKLER Tüm boyutlar milimetredir. Şekil e bakınız SPEKTRAL İLETİM EĞRİLERİ Şekil 2 ye bakınız NOTLAR: Gösterilen kesilme dalgaboyu ve spektral iletim eğrileri, UV-emici bağlı ve Alcon a özel mavi ışık filtreleyen kromoforlu akrilat/ metakrilat kopolimerden yapılmış GİL lerin iletim değerleri aralığını göstermektedir. Ölçümler, 6mm açıklık ve optik merkeze eşdeğer disk kalınlığı kullanılan direk iletimlerden gelmektedir.. İnsan lens verileri Boettner ve Wolter den (962) alınmıştır. Tablo 2 D GİL ler için İletim Karşılaştırması, % 4nm 425nm Model 45nm 475nm SA6AT SN6WF İletim Farkı (SA6AT SN6WF) SN6WF (% of SA6AT) ile İletim Azalması

2 SN6WF (2 D) Modeli için Modülasyon Transfer Fonksiyonu Şekil 3 e bakınız NOTLAR:. SN6WF Modelin görüntü kalitesi ISO de tanımlanmış model gözde modülasyon transfer fonksiyonunun (MTF) ölçülmesi ile tanımlanmıştır. ISO sadece 3-mm açıklık kullanılan ölçümleri gerektirmektedir. 2. Ayrıca, SN6WF Modelin görüntü kalitesi, tipik yetişkin insan sferik sapması sergileyen kornea benzeri kullanılan model gözde MTF ölçülmesi ile tanımlanmıştır. Modifiye göz modeli kullanılarak, MTF ölçümleri 3 ve 5-mm açıklıklar kullanılarak yapılmıştır. MTF bir GİL tasarımının optik kalitesinin tamamının bir ölçümüdür. ETKİ YOLU AcrySof IQ arka kamara göz içi lensi, doğal kristalin lensle değiştirilerek, gözün arka kamarasında yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu pozisyon, afakinin düzeltilmesinde lensin refraktif ortam olarak işlev görmesini sağlar. Asferik bikonveks optik, ortalama bir gözde standard bir küresel optikle karşılaştırıldığında küresel sapmayı azaltır. Bu lensin, retinal bozuklukların sıklığını azaltmadaki etkinlikleri henüz saptanmamıştır. KULLANIM YERLERİ AcrySof IQ arka kamara göz içi lensi, katarakt cerrahisinin ardından afakik yetişkin hastalarda, insan lensi ile değiştirilerek görmede düzelmeyi elde etmek için kullanılır. (UYARILARa bakınız). Bu lens, kapsüler kese içine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. KULLANIM TEDBİRLERİ Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip hastalar, lensler varolan rahatsızlığı artırabilecekleri, rahatsızlığın teşhisi veya tedavisini engelleyebilecekleri, veya hastanın görmesini aşırı riske sokabilecekleri için, göz içi lensler için uygun adaylar olmayabilirler. Bu durumların bir ya da daha fazlasına sahip hastalara lens takmadan önce yarar/risk oranına karar vermek için, cerrahın, dikkatli ameliyat öncesi değerlendirmesi ve güvenilir klinik kararı gereklidir:. Koroidal kanama 2. Eşzamanlı ciddi göz hastalığı 3. Aşırı vitröz kayıp 4. Fazla sığ ön kamara 5. Mikroftalmi 6. Yaşa bağlı olmayan katarakt 7. Arka kapsül yırtığı (GİL inin sabitlenmesini engelleyen) 8. Ağır korneal distrofi 9. Ağır optik atrofi. Kontrol edilemeyen pozitif basınç. Zonüler ayrılma (GİL inin sabitlenmesini engelleyen) 2. Renkli görme eksiklikleri 3. Glokom 4. Kronik üveit 5. Diyabetik retinopati 6. Klinik olarak belirgin makula/rpe değişiklikleri Çalışmalar, normal ve AcrySof Natural GİL li kişilerde renk algılama farklılığı saptanmadığını göstermiştir. Herediter renk görme defekti ve göz hastalıklarına sekonder (glokom, diyabetik retinopati, kronik üveit ve diğer retinal veya optik sinir hastalıkları gibi) kazanılmış renk görme defekti olan bireylerde AcrySof Natural GİL in görme üzerindeki etkisi henüz çalışılmamıştır. UYARILAR. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, risk taşımaktadır. Katarakt veya implant cerrahisinin potansiyel komplikasyonları, burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, korneal endotel hasarı, endoftalmit, retinal ayrılma, vitrit, kistoid maküler ödem, pupiller blok, siklitik zar, iris prolapsusu, hipopiyon ve geçici veya kalıcı glokomu içerebilir. 2. Göz içi lens implantlarının güvenlik ve etkinlikleri, önceden var olan oküler rahatsızlıkları (kronik ilaç miyozu, glokom, ambliyopi, diyabetik retinopati, geçirilmiş korneal transplant, geçirilmiş retinal yırtılma ve/veya iritis gibi) olan hastalarda henüz kanıtlanmamıştır. Bu tip hastalarda lens implantasyonunu düşünen hekimler, afakiyi düzeltmenin alternatif yöntemlerini araştırmalı ve alternatifler hastanın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalırsa, lens implantasyonunu düşünmelidir. 3. Göz içi lens implantasyonunun uzun dönem etkileri saptanmamıştır. Bu nedenle, hekimler, ameliyat sonrası hastalarını düzenli izlemeye devam etmelidirler. 4. Operasyon öncesi korneal endotel hastalığı, anormal kornea, maküla dejenerasyonu, retina dejenerasyonu, glokom ve kronik ilaç miyozu gibi problemleri olan hastalar, problemi olmayan hastalar kadar görme keskinliğine ulaşamayabilirler. Bu gibi durumlar bulunduğunda, hekim, lens implantasyonundan sağlanacak yararları saptamalıdır. 5. GİL implantasyonu sırasında bir ya da daha fazla iridektomi yapılırsa, pupiler blok nedeniyle sekonder iridektomilerin yapılması engellenebilir (Willis, et al., 985). 6. Ön kamaraya yerleştirildiği takdirde, bir arka kamara lensinin güvenlik ve etkinliği saptanmamıştır. Arka kamara lensinin ön kamaraya implantasyonunun güvenli olmadığı bazı vakalarda gösterilmiştir (Girard, et al., 983). 3

3 7. Göz içi lens implantasyonuyla ilişkili bazı advers reaksiyonlar şunlardır: hipopiyon, göz içi enfeksiyon, akut korneal dekompansasyon ve sekonder cerrahi girişim. Sekoner cerrahi girişimler, burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, lensin tekrar yerleştirilmesi, lensin değiştirilmesi, pupiler blok için vitröz aspirasyon veya iridektomi, yara sızıntı tamiri ve retinal yırtık tamirini içerebilir. 8. Dar veya küçük optikli GİL lerle rastlanabilecek, küçük miktarlarda lens desantrasyonu, hastanın bazı aydınlatma durumlarında göz kamaşması veya diğer görsel rahatsızlıkları tecrübe etmesine neden olabilir. Cerrahlar, dar veya küçük optikli bir GİL implante etmeden önce, bu durumu dikkate almalıdırlar. Dar ya da küçük optikli bir lens implante edileceği zaman, kapsüloreksis çapına dikkat edilmesi tavsiye edilir. 9. Değişik miktarlarda ön kamara sığlaşması ile cerrahi sonrası kapsüler kesenin şişmesi ve miyopi gelişmesi, kapsüloreksis teknikleri ve PMMA, silikon veya akrilik arka kamara lensleri implantasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Holtz, 992).. Lens desantrasyonu veya dislokasyonunu önlemek için lens enkapsülasyonu öncesi tedbirli olunmalıdır. Bazı klinik vakalar enkapsülasyonun dört hafta içinde meydana gelebileceğine işaret etmektedir.. AcrySof Natural Tek-Parça Lensin klinik çalışması (Tablo 2 den 5 e kadar gösterilmiştir) sadece kapsüler kese içerisine implante edilmesi amaçlanmış lens ile yapılmıştır. Siliyer sulkus içine yerleştirilmesinin güvenlik ve etkinliğini kanıtlayan bir klinik veri yoktur. Cerrahi sonunda, arka kapsül ve lens arasındaki boşluğa azami dikkat gösterilerek, viskoelastiğin gözden çıkartılması tavsiye edilir. Bu, GİL i I/A ucuyla nazikçe arkaya bastırarak ve gözden viskoelastik ajanın çıkartılmasında standart irigasyon/aspirasyon tekniklerini kullanarak gerçekleştirilebilir. Bu, arkada kalmış viskoelastiği kolayca aspire edilebileceği ön tarafa doğru itecektir. ÖNLEMLER. Göz içi lensleri herhangi bir metodla tekrar sterilize etmeyiniz. (İADE KOŞULLARI na bakınız). 2. Göz içi lensleri 45 C nin (3 F) üzerindeki sıcaklıklarda saklamayınız. 3. Lensleri yıkamak ve/veya ıslatmak için sadece steril göz içi irrigasyon solüsyonları (BSS veya BSS PLUS solüsyonu gibi) kullanınız. 4. Lensleri, lens yüzeyleri ya da haptiklere zarar vermekten kaçınacak şekilde dikkatle kullanınız. 5. Herhangi bir şekilde haptiklerin şeklini değiştirmeye çalışmayınız. 6. Göz içi lens implantasyonu üst düzeyde cerrahi beceri gerektirmektedir. Cerrah göz içi lens implantasyonu girişiminde bulunmadan önce, çok sayıda implantasyonu gözlemiş ve/veya asiste etmiş olmalı ve göz içi lens implantasyonu hakkında bir veya daha fazla kursu başarıyla tamamlamış olmalıdır. ÖNERİLEN A-SABİTİ Dış etikette listelenmiş önerilen A-sabiti, bir rehber olarak hazırlanmıştır ve implant güç hesaplamalarında başlama noktasıdır. Lens modelleri, cerrahi teknikler, ölçüm araçları ve cerrahi sonrası sonuçları ile edindiğiniz klinik deneyimi baz alan size uygun kendi sabitinizi geliştirmeniz tavsiye edilmektedir. Lens güç hesaplamaları ile ilgili ek bilgiye ihtiyacınız olduğunda, A.B.D. içinde -8-TO-ALCON ( ) numaralı telefondan Alcon Laboratories, Inc. ile temasa geçiniz. A.B.D. dışında ülkenizde veya bölgenizde bulunan Alcon ofisleri veya dağıtıcıları ile irtibata geçiniz (Alcon Türkiye İrtibat Numaraları: Tel: , Faks: , e-posta: KULLANIM TALİMATLARI. Açılmamış paket üzerindeki etikette, model, güç, konfigürasyon ve son kullanım tarihini kontrol ediniz. 2. Karton saklama kabını açtıktan sonra lens kutusundaki bilginin (model, güç ve seri numarası gibi) dış paket etiketindeki bilgi ile aynı olduğunu teyit ediniz. 3. Bu cihaz, içteki kese açılıncaya kadar sterildir. Keseyi, yırtıklara, kesiklere, deliklere veya kesenin açılmış ya da hasarlı olduğunu gösteren diğer bulgulara karşı dikkatle kontrol ediniz. GİL in sterilitesi risk altındaysa implante ETMEYİNİZ (bkz. İADE KOŞULLARI). 4. Lensi çıkarmak için, keseyi açarak kutuyu steril ortama geçiriniz. Lensi çıkarmak için kutuyu dikkatle açınız. Lensi kutudan çıkarırken, optik bölümü forsepslerle TUTMAYINIZ. Esas katlama işlemine başlamadan önce, lens sadece haptik bölümünden tutulmalıdır. BSS veya BSS PLUS solüsyonu gibi bir steril göz içi irrigasyon solüsyonu kullanarak lensi tamamen yıkayınız. Lensi, steril göz içi irrigasyon solüsyonu olmayan solüsyonlarla YIKAMAYINIZ. 5. Kullanılabilecek değişik cerrahi prosedürler vardır, ve bunlardan hastaya uygun olan bir tanesini cerrah seçmelidir. 6. Lens üzerinde katlamaya bağlı izlerin oluşumunu en aza indirmek için, tüm aletler titizlikle temizlenmelidir. 7. Alcon, ALCON katlama sistemini veya eşdeğer yuvarlak uçlu ve düzgün yüzeyli forseps kullanmanızı tavsiye eder. 8. Güncel teknikler, uygun aletler ve katlama ve implantasyon için eşdeğerlerinin listesi Alcon dan temin edilebilir. Cerrahlar, cerrahi başlamadan önce uygun araçların bulunduğunu teyit etmelidirler. NOT: Lens, yerleştirilmeden önce, tutulması sırasında parçacıkların yapışmadığına emin olmak üzere dikkatle kontrol edilmelidir. HASTA KAYDI VE BİLDİRİMİ Bu lenslerden birinin takılmasını takiben, her hasta Alcon Laboratories, Inc. e kaydettirilmelidir. Kayıt işlemi, lens kutusunda bulunan Implant Kayıt Kartını doldurup, posta ücreti ödenmiş zarfı kullanarak, Alcon Laboratories, Inc. e postalayarak yapılır. Hasta kaydı, Alcon Laboratuvarları, Inc. in uzun-süreli hasta takip programı için gereklidir ve yan etki bildirimlerini yanıtlamakta bize yardımcı olacaktır. Paket içerisinde bulunan Hasta Kimlik Kartı, doldurularak, ileride hastanın başvuracağı herhangi bir göz doktoruna gösterilmek üzere saklanması açıklamasıyla, hastaya verilmek üzere hazırlanmıştır. Lensle ilişkili olduğu varsayılan ve doğası, ciddiyeti veya oluş derecesi ile beklenmeyen yan etkiler, bölgenizdeki Alcon ofisi veya distribütörü aracılığı ile Alcon Laboratories, Inc. e bildirilmelidir. 4

4 Direk iletişim kurmak isteyen cerrahlar, göz içi lensler hakkındaki yan etkileri bildirmek için aşağıdaki adres ve telefon numarasını kullanabilirler: Alcon Laboratories, Inc., Medical Safety (AB 2-6), 62 South Freeway, Fort Worth, Texas Telefon (otomatik kayıt): (87) Amerika Birleşik Devletleri dışında, yan etki bildirimleri için bölgenizdeki Alcon ofisi veya distribütörü ile irtibata geçiniz (Alcon Türkiye İrtibat Numaraları: Tel: , Faks: , e-posta: Bu bilgi, göz içi lens implantasyonunun potansiyel uzun dönem etkilerinin belgelenmesi amacıyla tüm cerrahlardan rica edilmektedir. LENS GÜCÜNÜN HESAPLANMASI Arka kamara göz içi lensleri için gerekli lens gücünün cerrahi öncesi hesaplanması, cerrahın deneyimi, tercihi ve lensin amaçlanan yerleşimine göre yapılmalıdır. Lens gücü hesaplama yöntemleri aşağıdaki referanslarda tanımlanmıştır: Hoffer, K.J. The Hoffer Q formula: A comparison of theoretic and regression formulas. J. Cataract Refract. Surg. 9:7-72, 993. Holladay, J.T., et al. A three-part system for refi ning intraocular lens power calculations. J. Cataract Refract. Surg. 4:7-24, 988. Holladay, J.T., et al. Standardizing constants for ultrasonic biometry, keratometry, and IOL power calculations. J. Cataract Refract. Surg. 23:356-37, 997. Retzlaff, J.A., Sanders, D.R., and Kraff, M. Lens Implant Power Calculation, 3rd ed. Slack, Inc., Thorofare, N.J., 99. AcrySof AKRİLİK KATLANABİLİR ARKA KAMARA LENSLERİNİN KLİNİK ÇALIŞMALARI AcrySof Akrilik Katlanabilir Tek Parçalı Arka Kamara Lensleri ile İki tane randomize potansiyel olarak iyi kontrollü klinik çalışma yapılmıştır. Birinci çalışma, ana lens modeli olarak AcrySof Natural Tek-Parçalı Arka Kamara Lensi SB3AL Modelinin (UV ve mavi ışık filtreli) güvenlik ve etkinliğini göstermek için yapılmıştır. Bu çalışma, kontrol lensi olarak AcrySof SA3AL Modelini (yalnızca UV filtreli) içeren, bir randomize klinik çalışma idi. SB3AL Modeli veya SA3AL Modeli göz içi lens takılan kişilerin, sadece, cerrahisi yapılan ilk gözlerine ait veriler alındı. Asferik optikli bir AcrySof IQ Akrilik Katlanabilir Tek-Parçalı GİL (UV ve mavi ışık filtreli kromoforlar ile) ile AcrySof Akrilik Katlanabilir Tek parçalı kontrol lensinin ikinci bir randomize klinik çalışması; geleneksel bir küresel tasarım üzerinden klinik/fonksiyonel faydalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KLİNİK ÇALIŞMASI En az bir yıl başarıyla takip edilen hastalardan elde edilen sonuçlar, AcrySof Natural Tek Parçalı SB3AL Modelinin afakide görmenin düzeltilmesinde güvenli ve etkili bir araç olduğuna dair teminat sağlamıştır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli HASTA POPÜLASYONU Bu iki uçlu çalışmada en azından ilk opere edilen gözüne SB3AL Modeli takılan popülasyonun %7.6 sı kadınlardan, %29.4 ü erkeklerden oluşmaktadır. SA3AL Modeli göz içi lens takılan poülasyonun (kontrol grubu) %6.5 ı kadınlardan, %39.5 ı erkeklerden oluşmaktadır. SB3AL Modeli popülasyonu ırklara göre gruplandırıldığında, %95.3 ü Beyaz ve %4.7 si Siyahtır. Kontrol popülasyonun (SA3AL) %96.6 sı beyaz, %2 si siyah ve %.4 ü diğer ırklardandı. En azından ilk opere edilen gözüne SB3AL Modeli takılan toplam popülasyonun ortalama yaşı 72.9 du. Benzer şekilde, SA3AL Modeli takılan toplam popülasyonun (kontrol grubu) ortalama yaşı 7.9 du. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli GÖRME KESKİNLİĞİ Cerrahi öncesi oküler patolojisi, anormal korneası veya maküla dejenerasyonu olmayan vakalarda (en iyi vaka), cerrahi sonrası en az bir yılda edinilen görme keskinliği Tablo 2a da, tüm vakalar için edinilen görme keskinliği Tablo 3a da özetlenmiştir. Aynı veri kümeleri için kontrol grubu verileri, sırasıyla, Tablo 2b ve Tablo 3b de bulunmaktadır. SB3AL Modeli ve kontrol lensi, SA3AL Modeli, arasında görme keskinliği açısından, ne en iyi vaka ne de tüm veri serilerinde, istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktaydı. En İyi Vaka Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Natural Lens SB3AL Tablo 2a ya bakınız En İyi Vaka Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Lens SA3AL kontrol grubu Tablo 2b ye bakınız Tüm Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Natural Lens SB3AL Tablo 3a ya bakınız Tüm Hasta Popülasyonunda, Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda, En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği, AcrySof Lens SA3AL kontrol grubu Tablo 3b ye bakınız 5

5 AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KÜMÜLATİF ADVERS OLAYLAR AcrySof Natural Tek-Parça Lens SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli hastaları için, cerrahi sonrası en az bir yıllık dönem de dahil olmak üzere, advers olayların kümülatif oranları Tablo 4 te gösterilmiştir. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli için kümültif advers olayları tecrübe etme oranları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Tablo 4 Cerrahi Sonrası En Az Bir Yıllık Kümülatif Advers Olaylar AcrySof Natural Lens SB3AL ve SA3AL kontrolü SB3AL SA3AL (N=53) (N=47) N % N % p-değeri* Adverse Olayın Tipi Kümülatif Hipopiyon NA Göz içi enfeksiyon / Endoftalmit NA Maküler Ödem Pupiler Blok NA Retina yıtığı veya retina yırtığı tamiri NA Lens Dislokasyonu.7. Sekonder Cerrahi Girişim Rezidüel korteksin çıkarılması Eksplant (kapsül yırtığına bağlı dislokasyon) Retina yırtığını tamir için kriyoterapi GİB i düşürmek için parasentez Fokal laser tedavisi Fotodinamik Tedavi Biyometri hatası nedeniyle eksplant Hifema NA * p-değerleri Fisher s Exact Test göre hesaplanmıştır, Model SB3AL yi Model SA3AL ile karşılaştırmaktadır. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli KALICI ADVERS OLAYLAR AcrySof Natural Tek-Parça Lens SB3AL Modeli hastaları ve SA3AL Kontrol Modelinin cerrahi sonrası en az bir yıllık bu kalıcı advers olayların oranları Tablo 5 te gösterilmiştir. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli ile, kalıcı advers olay tecrübe edenlerin oranları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktur. Cerrahi Sonrası En Az Bir Yılda Kalıcı Advers Olaylar AcrySof Natural Lens SB3AL ve SA3AL kontrolü Tablo 5 SB3AL (N=38) SA3AL (N=27) p-değeri* N % N % Advers Olayın Tipi Kalıcı Korneal ödem Iritis NA Maküler ödem Vitrit NA Tedavi gerektiren artmış GİB NA * p-değerleri Fisher s Exact Test göre hesaplanmıştır, Model SB3AL yi Model SA3AL ile karşılaştırmaktadır. 6

6 AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli RENK ALGILAMASI Farnsworth D-5 Panel Testi ile renk algılaması ölçümleri cerrahi sonrası 2 günden 8 güne kadar dönemde yapıldı. İlk opere edilen göze SB3AL Modeli implante edilen ve cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasında muayene edilen 9 vakadan 7 si (%98.2) renk algılama testini geçti. İlk opere edilen göze SA3AL Modeli implante edilen ve cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasında muayene edilen 2 vakadan 97 si (%95.) renk algılama testini geçti. SB3AL Modeli ve SA3AL Modeli arasında, renk algılama testini geçen vakaların yüzdesi açısından, cerrahi sonrası 2 günle 8 gün arasındaki visitte istatistiksel anlamlı fark yoktu. Buna dayanarak, tescilli kromoforun eklenmesi, normal renk görüşlü kişilerde renk algılamasını olumsuz etkilememiştir. AcrySof Natural TEK-PARÇA LENS SB3AL Modeli Nd: YAG ORANLARI 2.6 aylık ortalama takip süresinde, SB3AL implante edilen 35 vakadan 3 ü (%2.2) Nd: YAG arka kapsülotomi geçirmiştir. 2.9 aylık ortalama takip süresinde, SA3AL implante edilen 27 vakadan 2 si (%.6) Nd: YAG arka kapsülotomi geçirmiştir. AcrySof IQ LENS KLİNİK ÇALIŞMA Daha önceden yapılmış benzer GİL klinik çalışmalarının tasarısı ile uyumlu bir şekilde, çift taraflı katarakt sahibi ve genel olarak iyi bir oküler sağlığa sahip sağlıklı bireyler (ör. geçmişte hiç oküler cerrahi geçirmemiş, görme keskinliğini önemli ölçüde etkileyecek dejeneratif görme bozukluğu olmayan veya ciddi akut ya da hasta riskini artırabilecek kronik durumu olmayan), AcrySof IQ lens ve küresel kontrol lensi ile yapılan kontrollü, randomize, çift maskeli, çok merkezli, kontrolateral implant bir klinik incelemede yer almışlardır. Oküler küresel sapmalar, AcrySof IQ lensinde kontrol lensine nazaran istatiksel olarak önemli ölçüde daha azdır. Zıt hassasiyet sonuçları; AcrySof IQ GİL implant edilmiş gözlerin operasyon sonrası (3 ayda) gelişiminin önemli ölçüde belirgin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, AcrySof IQ Lens implant edilmiş gözlerde, fonksiyonel görme ölçümlerinde, situmüle gece sürüşünde, özellikle göz alıcı ve puslu gibi koşullar altında yapılan testlerde istatiksel ve klinik olarak önemli ölçüde gelişimler tecrübe edilmiştir. Bu sonuçlar; AcrySof IQ GİL in (mavi-ışık filtreli kromofor içeren bir materyal platform üzerinde bir asferik optik) monofokal AcrySof GİL le (asferik optik ve mavi ışık filtre kromoforu yok) karşılaştırıldığında daha faydalı klinik performans sağladığını yansıtmaktadır. AcrySof IQ LENS KÜRESEL VE TOPLAM YÜKSEK DERECELİ SAPMALAR AcrySof IQ nun ortalama oküler küresel sapması yaklaşık olarak. mikrometredir. Şekil 4, AcrySof IQ lensin lehine istatiksel olarak önemli ölçüde küresel ve toplam yüksek dereceli sapmalarda düşüş gözlendiğini göstermektedir. Şekil 5, lens ve yaş gruplarına göre dalga kenarı sapma ölçücü sonuçları ile ölçülen tüm gözlerin ortalama küresel sapma sonuçlarını belirtmektedir. Bu grafikte de anlatıldığı gibi, AcrySof IQ GİL li gözlerdeki kürsel sapmalardaki düşüşler yaştan bağımsızdır. Küresel ve Toplam Yüksek Dereceli RMS 2.ci Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 4 e bakınız Ortalama Küresel Sapma Toplamı ve Yaş Grupları 2.ci Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 5 e bakınız AcrySof IQ LENS GÖRME KESKİNLİĞİ MESAFESİ AcrySof IQ lens ve kontrol lensi, klinik olarak operasyon sonrası benzer görme keskinliği sağlar. Monoküler görme keskinliği Şekil 6 ve 7 de sunulmuştur. LogMAR BCVA Şekil 6 ya bakınız LogMAR UCVA Şekil 7 ye bakınız AcrySof IQ LENS ZIT DUYARLILIK Klinik araştırmanın öncelikli amacı; operasyon sonrası Vector Vision CSV- (3 cd/m 2 gösterge parlaklığı ile) kullanarak, iki mekansal frekansın herhangi bir tanesinde (derece başına 3 veya 6 döngü) göz kamaşma durumu varken veya yokken, mezopik şartlar altında ortalama zıt duyarlılık ölçümü ile AcrySof IQ lensinin kontrol lensi üzerindeki üstünlüğünü göstermekti. Bir hasta alt kümesinde, Fonksiyonel Keskinlik Zıtlık Testi (FACT) ayrıca yapılmıştır (3 cd/m 2 gösterge parlaklığı ile). Bu klinik araştırmada, AcrySof IQ lensinin mezopik şartlar altında kontrol lensine olan üstünlüğü kamaşmanın olduğunda ya da olmadığında derece başına 6 döngüde (CSV-) ve kamaşma olmadan derece başına 3 ve 6 döngüde (FACT) gösterilmiştir. Şekil 8 ve 9, AcrySof IQ lensi ve kontol lensinin her ikisi için de tüm mekansal frekanslarda test edilen mezopik zıt duyarlılık sonuçlarını gösterir. Mezopik Zıt Duyarlılık (CSV-) 2. Göz İmplantından 9-2 gün sonra Şekil 8 e bakınız 7

7 Mezopik Zıt Duyarlılık (FACT) Alt çalışması 2. Göz İmplantından en az 9 gün sonra Şekil 9 a bakınız AcrySof IQ LENS GECE SÜRÜŞ SİMÜLASYONU Bir alt grup hasta valide edilmiş bir gece sürüş simülatörü içinde test edilmişlerdir. Hastalar; şehir ve kırsal alanların ayarlarında normal, göz alıcı ve puslu koşullarda simüle edilen şartlar altında monooküler olarak test edilmişlerdir. Gece vakti şehir sürüş ekranında bu bahsedilen koşullar altında yüksek seviyede ışıklı bir ortam yaratmak amacıyla çeşitli sokak lambaları, araba ışıkları, mağaza ışıkları ve işaretler bulunmaktadır. Gece vakti kırsal alan sürüşünde en az miktarda ışıklı ortam kullanılmıştır. Simüle sürüşün hızı kırsal ve şehir ekranları için sırasıyla yaklaşık 35 mph ve 55 mph dir. Hastalardan; her bir ekranda beyaz-sarı otoban bilgilendirme levhaları, siyah-sarı uyarı levhaları ve yayaları içeren simgeleri tespit etmesi ve tanımlaması istenmiştir. Hastalardan, kayıt edilmesi için belli bir süre bırakacak şekilde ilk simgeyi gördüklerinde tepki vermeleri istenmiştir. Hastalara daha sonra ne zaman simgeleri tanımlayabildikleri sorulmuştur (ör. işaretin ne söylediği, yayanın hangi yöne doğru yürüdüğü vb.) bu sayede mesafenin tanımlanması kaydedilebilmiştir. Şekil dan 3 e kadar; tespit ve tanımlama uzaklıkları için (ör. ortalama kişisel farklar) şehir ve kırsal alan sürüş ekranlarında AcrySof IQ ve kontrol lensi arasındaki ortalama farklar sunulmaktadır. AcrySof IQ lensi; çeşitli sürüş koşulları altında (normal, göz alıcı, puslu) hem şehir hem kırsal kesim alanlarının sürüş ekranlarında tespit ve tanımlamadaki gelişimini yansıtan fonksiyonel 36 testin 34 ünde daha iyi bir sonuç vermiştir. Ek olarak, AcrySof IQ lensi; şehir yayalarının (göz alıcı ve puslu koşullar altında) ve kırsal kesim uyarı işaretlerinin (parlak ve puslu koşullar altında) tespiti ve tanımlanmasında önemli ölçüde etki ve en iyi avantajla birlikte bu şartların 2 sinde kontrol lensinden istatiksel olarak önemli ölçüde daha iyi sonuç vermiştir. Şehir ekranında azaltılmış görüş şartlarında (parlak, puslu), 35 mph da arttırılmış görüş mesafesi AcrySof IQ lensine şehir ayarlarında çok fazla karşılaşılan bir yayaya ya da bir tehlikeye.5 saniye daha iyi bir tepki süresi sağlamıştır. Bu.5 sn artışı; durma, kaçma vb. gibi uygun hareketleri yapabilmek daha fazla zaman yaratmada fonksiyonel olarak önemlidir (Green, 2; McBride ve Matson, 24). Kırsal kesim alanlarında tüm koşullar altında 55 mph da arttırılmış görüş mesafesi AcrySof IQ lensine kırsal alanlarda sıkça karşılaşılan uyarı işaretlerini tanımlamak için saniyeden daha fazla ek süre sağlamıştır. Bu.5 sn artışı; ortamda ışık olmayan bilinmeyen kırsal alanlarda gece vakti kritik olabilecek sürüşte uygun hareketi yapmada daha fazla zaman kazandırması nedeniyle fonksiyonel olarak önemlidir. Ara çalışmada daha önce operasyon sonrası maküler dejenerasyon ya da PCO tecrübe etmiş 6 hasta bulunmaktadır. Bu hastalar sürüş analizinden alındıklarında, şehir alanında göz alıcı koşullarda, yaya simgelerinin tespiti ve tanımlanması için GİLler arasındaki farklar klinik ilintisi açısından.5 sn eşik değerinden daha kısadır. Orjinal analiz çok çeşitli ayarlandığında, GİLler arasındaki farklılık; göz alıcı koşullar altında metinin şehirdeki tespiti (Hommel in p değeri = 539) veya göz alıcı koşullar altında yayaların kırsal kesimlerdeki tespiti (Hommel in p değeri = 57) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark kalmamıştır. Bu sonuçlar, AcrySof IQ lensinin bu lens ile süren yaşlı bireylere ve diğer sürücülere ve yolu paylaşan diğer yayalara gelişmiş fonksiyonel görüş ve oldukça anlamlı güvenlik yararları sağladığını göstermektedir. Bu testin sonuçları AcrySof IQ lensinin, düşük görünürlük koşulları altında diğer yaşam durumları için hastanın güvenliğinin artmasıyla devam eden fonksiyonel görmeyi arttırdığını göstermektedir. Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tespitinde Ortalama Kişisel Farklar, Tespit, Şehir Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil a bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tanımlamasında Ortalama Kişisel Farklar, Şehir Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil e bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tespitinde Ortalama Kişisel Farklar, Kırsal Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil 2 ye bakınız Gece Sürüş Simülatörü Görüş Mesafesi Tanımlamasında Ortalama Kişisel Farklar, Kırsal Operasyon sonrası Minimum 9 gün sonra AcrySof IQ GİL Kontrol (n = 44) Şekil 3 e bakınız TAKDİM ŞEKLİ Bu araka kamara göz içi lensleri son olarak etilen oksitle sterilize edilmiş ambalaj içerisinde, kuru olarak sunulmaktadır ve sadece aseptik koşullarda açılmalıdır (KULLANIM TALİMATLARI na bakınız). 8

8 SON KULLANIM TARİHİ Kese hasar görmediği ya da açılmadığı sürece sterilitesi garanti altındadır. Son kullanım tarihi lens paketinin dışında açık olarak belirtilmiştir. Son kullanım tarihi geçmiş lensler Alcon Laboratories, Inc. e geri gönderilmelidir (İADE KOŞULLARI na bakınız). İADE KOŞULLARI İade edilen lensler sadece başka bir ürünle değiştirilmek koşulu ile geri alınır. Tüm iadelerde Alcon Laboratories, Inc. İade Mal Numarası bulunmalı ve takip edilebilecek şekilde gönderilmelidir. İade Mal Numarası, Alcon Müşteri Hizmetleri Servisine başvurarak alınır. Bu numaranın verilmesi iade malın kabul edildiğini göstermez. Koşulların değişimi de içeren detaylı rehberine ulaşmak için Satış ya da Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile irtibata geçiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışında, iade koşulları ile ilgili bölgesel Alcon ofisi ya da distribütörü ile irtibata geçiniz. REFERANSLARA BAKINIZ ETİKET ÜZERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER SEMBOL ANLAMI IOL Göz içi lens (GİL) PC PCL Arka kamara Arka kamara lensi Alcon Laboratories, Inc. 62 South Freeway Fort Worth, Texas USA UV Ultraviyole EC REP D Diyoptri Ø B Gövde çapı (Optik çap) Ø T Bir uçtan bir uca çap (Toplam boy) Alcon Laboratories (UK) Ltd. Frimley Business Park Frimley, Camberley Surrey, GU6 7SR, United Kingdom STERILE EO SN Tekrar kullanmayınız Son kullanım tarihi (YYYY-AA: yıl-ay) Ethilen oksit ile sterilize edilmiştir Seri Numarası İthalatçı Firma: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:8 B-Blok Kat 3485 Kavacık-Beykoz / İstanbul 25, 27, 2, 23 Novartis Dikkat: Kullanım için talimatları okuyunuz Üretici EC REP Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilcisi Üst Sıcaklık Limiti 9

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, deksametazon asetat ve deksametazon sodyum fosfat steroidi salınımlı, tripolar, vidayla takılan, ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, MR Koşullu, steroid salınımlı, tripolar, vidalı ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123 2014 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker 5392 Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Salmeterol ksinafoat* 36,25 mcg Flutikazon propiyonat 250,00 mcg

Detaylı

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014 1 Teknik kılavuz Sürüm 02/2014 2 Nokian Lastikleri Teknik kılavuz İçindekiler Önsöz... 3 Lastik üretim süreci... 5 Lastik yapımı... 6 Lastik markalama... 8 Yük ve hız belirleme...11 Patlak halde yol alabilen

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

kullan m ve servis k lavuzu h/p/cosmos ko u bantlar

kullan m ve servis k lavuzu h/p/cosmos ko u bantlar kullan m ve servis k lavuzu h/p/cosmos ko u bantlar 150/50 (mercury ) 170-190/65 (quasar / pulsar ) 190/65 3p (pulsar 3p) 200-450/75-300 (venus / saturn ) h/p/cosmos model adları h/p/cosmos mercury / mercury

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı