SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007

2 GİRİŞ Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin bu ders ile ilgili görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarını ve öğrenimleri süresince okuyacakları diğer derslerle birlikte hemşirelik mesleğinde yeterli düzeye ulaşmalarını, ekip çalışmasının önemini kavramayı sağlar. Ana sağlığı ile ilgili doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası bakım ve eğitim vererek annenin sağlık bakımından en iyi durumda olmasını sağlamaktadır. Tedavi ve bakımda kullanılan araç-gereçleri hazır hale getirmelerini ve hemşirelik bakım ilkelerini tekniğine uygun olarak yapabilmelerini amaçlamaktadır. Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi İşletmelerde Beceri Eğitimi Programı, öğrencilerin X.sınıfta 3 saat teorik olarak aldıkları Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Dersi için XI. sınıfta haftada 8 saat işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Beceri eğitimi işletmelerin kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile doğum salonunda yapılır. GENEL AMAÇLAR Bu program öğrencilerin; 1. Ana sağlığı ile ilgili doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası bakım ve eğitim vererek annenin sağlık bakımından en iyi durumda olmasına katkı sağlamalarını, 2. Gebeliğin, doğumun, lohusalığın kontrol ve takibini yaparak anomali ve komplikasyonları erken dönemde tespit edip gerekli önlemleri alarak ana sağlığını güvence altına almalarını, 3. Bir ülkenin sağlık seviyesini gösteren parametreleri ve bu değerleri tespit etmek için kullanılan veri kaynaklarını bilmelerini, ilgili kurum ve kuruluşlara istatistiksel verileri göndermelerini, 4. Teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama alanında beceriye dönüştürmelerini, 5. Aile planlaması yöntemlerini uygulamalarını ve bu konuda gerekli eğitim ve danışma hizmetlerini yürütmelerini, 6. Kadın hastalıklarında bakım gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde saptamalarını, uygun girişimleri planlayıp uygulama ve değerlendirme yapmalarını, 7. Kadın hayatının çağlarını ve bu çağlara özgü sorunları bilerek uygun sağlık eğitimini gerçekleştirmelerini, 8. Yeni doğan bakımını bilerek uygulamalarını, 9. Kadın üreme organlarının anatomi, fizyoloji ve fizyo-patolojilerini kadın sağlığı ve psikolojisini olumsuz etkilediğini bilerek uygun davranışı geliştirmelerini amaçlamaktadır. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Uygulamalar alan ve dal derslerinde görülen konulara paralel olarak yürütülür. 2. Uygulamalar dönerli sistem içinde ve konuların tamamını kapsayacak şekilde yapılır. 3. Uygulama yerlerindeki öğrencilere, ilgili sorumlular tarafından gerektiği durumlarda rehberlik yapılır. 4. Uygulamalar, 3308 sayılı Mesleki Teknik Eğitim Kanunu ve bu kanuna göre yürürlüğe konulan Yönetmelik (Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği) esaslarına uygun olarak yürütülür. 5. Beceri eğitimi uygulamaları; öğrenci, eğitici personel (başhemşire, sorumlu hemşire ve hemşire) ile koordinatör öğretmen arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile yürütülür. 6. Öğrencilerin beceri eğitimi, öğretim programlarının amaçları doğrultusunda mesleki eğitimden birinci derecede sorumlu eğitici personel tarafından yaptırılır. 7. Öğrenciler, işletmelerde yaptıkları uygulamalara ilişkin bir iş dosyası hazırlar. 1

3 ÖZEL AMAÇLAR Bu programı başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1. Kadın ve ana sağlığını tanıyarak gerekli bakımı gerçekleştirir. 2. Kadın sağlığını etkileyen faktörleri ve ölçütlerle ilgili gerekli önlemleri alır. 3. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası hemşirelik bakımını uygular. 4. Aile planlaması hizmetlerini yürütür. 5. Hastaların vital bulgularının (ateş, nabız, tansiyon, solunum) takibini ve değerlendirmesini yapar. 6. Hastalarda kullanılan materyallerin tekniğine göre dezenfeksiyonunu yapar. 7. Hastalarda kişisel hijyeni gerçekleştirir. 8. Tedavi ve muayenede hastaya uygun pozisyonu verir. 9. İlaçları uygun yol ve teknik ile verir. ÜNİTELER ÜNİTE I. KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ ÜNİTE II. KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE III. KADIN HAYATININ ÇAĞLARI ÜNİTE IV. GEBELİĞİN FİZYOLOJİSİ ÜNİTE V. FETUS FİZYOLOJİSİ ÜNİTE VI. DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI BAKIM ÜNİTE VII. KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ) ÜNİTE VIII. AİLE PLANLAMASI ÜNİTE AÇILIMLARI ÜNİTE I. KADIN SAĞLIĞINA GİRİŞ A. Kadın ve Ana Sağlığının Tanımı B. Ana Sağlığının Ülke Açısından Önemi C. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler ve Alınacak Önlemler Ç. Kadın ve Ana Sağlığı İle İlgili Ölçütler (Hızlar) ÜNİTE II. KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ A. Genital Organlar 1. İç Genital Organlar 2. Dış Genital Organlar 3. Kemik Kısımları (Pelvis ) B. Siklus Oluşumu ve Hormonlar 1. Oval ve Menstrual Siklus Halkası 2. Hormonların Siklus Regülasyonu 3. Endometrial ve Ovarial Değişiklikler ÜNİTE III. KADIN HAYATININ ÇAĞLARI A. Puberte Çağı B. Buluğ Çağı C. Seksuel Ergenlik Çağı (Doğurganlık) Ç. Klimakterium ve Menapoz Çağı D. İhtiyarlık Çağı (Senium) 2

4 ÜNİTE IV. GEBELİĞİN FİZYOLOJİSİ A. Fertilizasyon (Döllenme) B. Zigotun Çoğalma, Büyüme ve Taşınması C. Yuvalanma (İmplantasyon) Ç. Desidua ve Korion Zarları D. Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler 1. İç ve Dış Genital Organlar ve Memelerdeki Fizyolojik Değişiklikler 2. Gebeliğin Teşhisi ÜNİTE V. FETUS FİZYOLOJİSİ A. Plesanta 1. Plesantanın Oluşumu ve Gelişimi 2. Plesantanın Yapısı Fonksiyonları ve Hormonları B. Amnios Kesesi ve Amnios Suyu C. Embriyonun Gelişmesi Ç. Göbek Kordonu D. Fetal Dolaşım Fizyolojisi E. Fetusun Aylara Göre Büyüme ve Gelişmesi ÜNİTE VI-DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI BAKIM A. Doğum Öncesi Bakım (Antenatal-Prenetal Bakım) Gebenin Doğum Hazırlığı, Bakımı, Beslenmesi ve Eğitimi B. Gebe Muayene Usulleri ve Gebe Bakımı 1. Gebe Muayenesinde Yapılan İşlemler 2. Gebe Bakımı ile İlgili Eğitim C. Normal Doğum Fizyolojisi 1. Anne Yönünden Doğum a. Doğum Yolu b. Doğum Belirtileri c. Ağrı Mekanizması 2. Fetus Yönünden Doğum a. Fetus Başının Önemi, Sütunları ve Fontaneller b. Fetus Başının Kurtarılması c. Omuzların Kurtarılması 3. Doğuma Yardım ve Takip a. Açılma b. Atılma c. Kurtulma 4. Doğum Sonu Bakım a. Kanama Kontrolü b. Uterus Masajı c. Diğer İşlemler (Anne ve Bebek Bakımı) Ç. Puerperium ve Laktasyon (Lohusalık ve Süt Salgılama) 1. Puerperiurn Fızyolojisi a. İnvolusyon b. Loşi ve Karakteri 2. Lohusalık Bakımı ve Eğitim 3. Laktasyon Fızyolojisi a. Anne Sütünün Önemi ve Özellikleri b. Meme Bakımı, Emzirme Tekniği ve Annenin Eğitimi 3

5 D. Yeni Doğan Çocuk Fızyolojisi ve Bakımı 1. Bebek Bakımı ve Muayenesi 2. Yeni Doğanın Beslenmesi 3. Özel Durumları Olan Bebeklerde Teşhis ve Bakım a. Prematüre, Postmatüre ve Düşük Ağırlıklı Bebek b. Konjenital Anomalilerin Saptanması E. Gebelik Komplikasyonlarında Teşhis ve Bakım 1. Kanamalar a. Doğum Öncesi Kanamalar i. Düşükler ii. Plesanta Previa iii. Plesanta Dekolman iv. Rüptür Uteri b. Doğum Sonrası Kanamalar i. Doğum Travmaları ii. Postpartum Atonik Kanamalar 2. Dış Gebelik 3. Gebelik Zehirlenmeleri 4. Doğum Anomalilerinde Teşhis ve Bakım ÜNİTE VII. KADIN HASTALIKLARI VE BAKIMI (JİNEKOLOJİ) A. Adet Patolojisi 1. Amenore 2. Hipermenore 3. Adet Tempo Anomalileri 4. Dismenore B. Kadın Üreme Organlarının Anomalileri 1. Aplasia 2. Cynetresia 3. Çift Malformasyonlar 4. Uterusa Ait Pozisyon Bozuklukları a. Retroversion b. Antifleksion c. Prolapsus C. Kadın Üreme Organları Enfeksiyonlarının Belirtileri ve Bakımı 1. Akıntı Enfeksiyonlar a. Trichomonas Vaginalis b. Moniliazis ( Albicans ) 2. Cinsel Temasla Bulaşan Enfeksiyonlar a. Gonore b. Sifiliz c. Yumuşak Şankr Ç. AIDS 3. Doğum ve Düşükten Sonra Oluşabilecek Septik Enfeksiyonlar a. Servisitler b. Serviks Erezyonu c. Ekteropion Ç. Endometritis d. Endometriozis e. Tuba Enfeksiyonları f. Salpingo-Ooforitis 4

6 g. Parametritis Ğ. Peritonitis H. Puerperalis I. Meme İltihapları Ç. Üregenital Fistüller 1. Cerrahi Fistüller 2. Doğumla İlgili Fistüller 3. Kanser Fistülleri D. Üreme Organlarının Tümörleri 1. Vulva Tümörleri 2. Vagina Tümörleri 3. Solit Tümörleri 4. Uterus Tümörleri a. Miyom b. Uterus Kanserleri c. Uterus Sarkomları 5. Tuba Tümörleri 6. Over Tümörleri 7. Kistler 8. Over Kistleri 9. Over Sarkom Ve Fibromları E. Üremenin Olmadığı Durumlar 1. İnfertilite a. Psikolojik Rehberlik b. Tüp Bebek 2. Menapoz ve Psikolojik Rehberlik 3. Histerektomi 4. Mini Laparatomi 5. Tüpligasyonu 6. Vazektomi F. Kadın Hastalıklarında Muayene Metodları 1. Jinekolojik Muayene 2. Anamnez 3. Bimanuel Muayene 4. Rektal Muayene 5. Spekulum Muayene 6. Dış Muayene a. Memelerin Muayenesi b. Inspeksiyon, Palpasyon, Oskültasyon, Perküsyon 7. Özel Muayene Şekilleri a. Özel Materyal Alma (Smear Alma) b. Biopsi c. Probe Küretaj ç. Histeroskopi d. Ultrasonografi e. Laparaskopi 8. Diğer Jinekolojik İşlemler a. Servikal Koterizasyon b. Servikal Polibektomi c. Servikal Dilatasyon ç. Sezeryan 5

7 ÜNİTE VIII. AİLE PLANLAMASI A. Aile Planlaması ile İlgili Terimler ve Tanımlar 1. Aile Planlamasının Tanımı 2. Nüfus Planlamasının Tanımı 3. Aile Planlamasının Amacı 4. Aile Planlaması İle İlgili Terimler B. Aile Planlaması Hizmetleri 1. Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın Önemi 2. Aile Planlamasında Doğru ve Yanlış İnanış ve Uygulamalar 3. Aile Planlaması Hizmetlerini Etkileyen Faktörler 4. Genel Sağlık Teşkilatı İçinde A.P.Ünitesinin Yeri 5. A.P Hizmetlerinde Görevli Sağlık Personellerinin Yeri ve Kazanması Gerekli Bilgi ve Beceriler 6. Aile Planlaması Hizmetlerinde Danışmanlık Hizmetleri C. Gebelikten Korunma Yöntemleri 1. Etkili Modern Yöntemler; a. Hormonal Kontraseptifler b. Rahim İçi Araçlar (RIA'lar) c. Kondom ç. Cerrahi Sterilizasyon i. Kadında Cerrahi Sterilizasyon (Tüp Ligasyonu) ii. Erkekte Cerrahi Sterilizasyon (Vazektomi) D. Vajinal Bariyer Yöntemleri 2. Etkisi Sınırlı Geleneksel Yöntemler a. Laktasyon b. Takvim Yöntemi c. Coitus İnterraptus ç. Spermisitler d. Vajinal Yıkama 6

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2014 İÇİNDEKİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 PROGRAM

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HYO 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI NSN:7610KK0278986 1 GATA Basımevi Yayın No: 2014/... 2 HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM

Detaylı

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi

Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi ii iii Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 927 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 9102 ÖĞRETİM PLANI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYILI HEL 101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (1 0 0 1 2) Hemşireliğe girişin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları,

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ AD AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI MAY IS 2010, ERZURUM Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Turan SET http://aile.atauni.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 3-B AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ. (Hizmet Đçi Eğitim)

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ. (Hizmet Đçi Eğitim) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AĐLE PLANLAMASI YÖNTEMĐ UYGULAMA REHBERĐ (Hizmet Đçi Eğitim) 1 AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ UYGULAMA REHBERİ (Hizmet İçi Eğitim) Giriş

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM V KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM V KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠMDALI DÖNEM V KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI 1 Sevgili Öğrenciler, Eğitiminizin önemli bir parçası olan Dönem V Kadın Hastalıkları

Detaylı

K.K.T.C. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİ NO BÖLÜMÜ / SINIFI STAJ YAPTIĞI ALAN

K.K.T.C. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİ NO BÖLÜMÜ / SINIFI STAJ YAPTIĞI ALAN K.K.T.C. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO BÖLÜMÜ / SINIFI STAJ YAPTIĞI ALAN :... :... :... :... STAJ YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ÜNVANI / ADI SOYADI:

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ECZACILIK EĞİTİMİNİN ASGARİ STANDARDINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete de, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ndan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Dekan Başkoordinatör Dönem VI Koordinatörü Dönem VI Koordinatör Yrd. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR : Prof. Dr. Nevin

Detaylı

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı:

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: 1 2 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Halk Sağlığı 3. Aile Hekimliği 3. İç Hastalıkları 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 5.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I DÖNEM I TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I Zorunlu kurul dersleri (Biyoistatistik, Davranış Bilimleri, Fizik, Organik Kimya, Tıbbi Biyoloji, Tıp Tarihi); zorunlu kurul dışı dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir.

AİLE PLANLAMASI. AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AİLE PLANLAMASI AP, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sunulan hizmetlerin tümüne verilen isimdir. AP nin AMAÇLARI NELERDİR? * Çiftlere gebeliği önleyici yöntemler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ÖZET... 3 HOŞGELDİNİZ!...

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı