TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES"

Transkript

1 TEKRDA L, MURATLI LÇES, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BLM AÇISINDAN NCELENMES THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDAG IN TERMS OF ONOMASTIC Nigar KARAKULAK* Öz Ad bilimi, adların verili yollarını ve nedenlerini, adların kökenini aratıran bilim dalıdır. Yer adları bilimi de ad bilimin bir alt koludur. Bu makalede öncelikle köyün tarihine, corafi yapısına ve etnik kökenine ilikin bilgiler verilmitir. Bu çalımada Arzulu Köyü nde tarla adlarının veriliindeki etkenler üzerinde durulmutur. Anahtar Kelimeler: Tarla Adları, Adlandırma Faaliyetleri, Tabii Olgular. Abstract Onomastic is a dicipline which studies the origins of the names with the ways and reasons of naming. Toponomy is also the subdivision of onomastic. First of all, the information on the history, geographical feature and ethinical origin of the village is given in this article. In this regard, the reasons of naming the field names in the village of Arzulu were mentioned in this study. Keywords: Names of the Fields, Naming Activities, Natural Facts. GR Yer adları incelemeleri, bir yerin tarihi geliimini, bulunduu corafyanın özelliklerini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Bir kimseyi, bir eyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim ad olarak tanımlanır. 1 Ad bilimi ise, kavram-sözcük ilikisine dayanarak inceleyen, adların verili yollarını, nedenlerini, adların kaynaını kökenini aratıran bilim dalı olarak yer almaktadır. 2 *Nigar Karakulak, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler. Enstitüsü, Edebiyat ABD, Yüksek Lisans Örencisi, Kırklareli 1 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Mehmet Hengirmen (1999). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüü, Ankara: Engin Yayınları, s. 9

2 Adbilim çalımaları içinde, bütün dünyada en geni yeri, yer adbilimi alır. 3 Yer adları, bir milletin yerleme tarihi içinde en önemli belgedir. Bir corafyayı kendisine vatan yapmı milletler, baka bir corafyaya göç ettiklerinde yine kendi ana yurtlarından, kendi kültürlerinden adlar getirip, yeni yerletikleri corafyaya benzer adlar koymulardır. Yer adı aratırmalarından yalnızca geçmie ait bilgiler edinilmekle kalmamakta, dil tarihine, yerleme tarihine, ülkelerin etnik yapısına ilikin, önemli ipuçları da elde edilmektedir. Bu noktada köyün bulunduu yerin tarihinden genel olarak bahsetmek gerekir. Bölge M.Ö yıllarına kadar uzanan tarihi boyunca çe- itli uygarlıkların etkisi altında kalır. Yakın tarihe bakıldıında uzun zaman Roma hâkimiyeti altında kalmıtır. M.S 395 yılında imparatorluun ikiye ayrılmasıyla Dou Roma mparatorluu içinde kalan Trakya 1354 yılında Süleyman Paa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu ya çıkmasıyla Türk hâkimiyetine girmeye balamıtır de I. Murat Muratlı yı Türk hâkimiyeti altına almıtır. Balkan Savalarında, Bulgar igaline urayan topraklar, 1913 yılında düman igalinden kurtarılmıtır. 4 Eski yollar üzerinde kurulan ve Yarımyarlar-Zindanlık mevkiinde bulunan eski eserler, Arzulu daki Gazi Höyük ü, Davutlu-nanlı arasındaki Kutepe Kız Höyük ü, Kırkkepenekli yolu üzerindeki Küçük Höyük, aynı yol üzerindeki Büyük Höyük, Sarı smail Höyük ü, Dört Höyük, Traklar dan kalma olduu ifade edilen Dımık-Damlaa-Damaa Kasabası üzerinde yeniden kurulan 300 küsür senelik Hıdır Kasabası, Sarı Yarlar civarında eskiden mevcut olan duvarlar buranın eski yerleim yeri olduuna dair ipuçları verir. Köyün etnik yapısı ile ilgili bilgi vermek gerekirse Amuca Kabilesi olarak Osmanlı Devleti kayıtlarına geçmilerdir. Amuca amca kelimesinin eski söyleniidir. Baba, karde demektir. Günümüzde daha çok Amıca Kabilesi olarak söylenmektedir. Tarihi kayıtlarda kabilenin adı ammiler, emmiler, amuga, amuca ve amucaoulları olarak yer almaktadır. Amucalar, Osmanlı Devleti nin Balkan fetihleriyle Anadolu dan Balkanlara geçmi olan Yörük Türkmen airetlerinden biridir. Amuca Kabilesi, Kayı boyuna mensuptur. Bu airete amuca isminin verilmesi Osmanlı hanedanıyla akraba olmalarından kaynaklanmaktadır. Amucalar Erturul Gazi nin olu, Osman Gazi nin aabeyi olan Gündüzalp soyundan gelenlerdir. Osmanlı-Rus Savaı sonrasında, sınırlar belli olmaya baladıında 3 Doan Aksan (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu, s

3 amucaların bir kısmı Bulgar egemenliinde yaamaya razı olmayıp 1878 den itibaren yeni çizilen Osmanlı sınırlarına göç etmeye baladılar. 5 Bu göç sonucunda sonradan Arzulu Köyü olarak anılacak olan yere gelip yerleirler. Köyün adının da köyde yaamı olan Arzu Baba adlı kiiden aldıı inanılan hikâyeler arasındadır. O dönemlerde dümanlar köye çete halinde saldırırlar, yama ederlerdi. Dümanlar yine bir gece köye saldırdıında Arzu Baba köyü tek baına korudu. Arzu Baba öldüünde tüm köy ardından aladıından köye Arzulu adı verildi. 6 Bir yerleim yerine, o yerle ilgisi bulunan bir kimsenin adını veya sanını verme Türk kültüründe ad verme geleneklerindendir. Köyün temel geçim kaynakları eskiden tarım ve hayvancılıkken, imdi yerini tarıma bırakır. Köy 33 bin dönüm araziye sahiptir. 7 Köyün arazisi toplamda üç çiftlikten olumaktadır. Bunlar: Hacet Çiftlii, Arzulu Köyü Çiftlii ve Yavaça Çiftliidir. A) ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARI 1) Hacet Çiftlii Hacet adlı bir Ermeni nin çiftliidir. Bu çiftlikte yaayanlar köy halkına maddi olarak zarar verdikleri için, halkın tek dilei Ermeni aileyi çiftliklerinden sürmekti. Bir gece köy halkı Ermenilerin çiftliini yaktı ve onları köyden uzaklatırdı. (Kaynak kii: Ali KURT) Bu noktada hacetin sözlük anlamı üzerinde durmak gerekir. Hacet: is. (ha: cet) Ar. óàcet 1.Herhangi bir ey için gerekli olma, gereklilik, lüzum. 2. Tanrı dan veya kutsal sayılan kiiden beklenen dilek. 3. Küçük veya büyük abdest. 4.htiyaç duyulan ey, gerekli ey. 8 Ermeni ailenin köyden uzaklamasıyla birlikte köy halkının da dilei gerçek oldu. Bundan yola çıkarak bu mevkideki tarlalara Hacet Tarla denilmektedir. Ayrıca hacet köyde bayram olarak da kutlanmaktadır. Tarımla uraan halk, o yılın bol yaılı ve mahsulün bol olması için Allah a yamur ve bereket duaları yapmaktadır. Bunun akabinde kurbanlar kesilerek, imece usulü piirilir ve akam köy halkına daıtılır. Köyde hacet bir 5 Refik Engin(2002). Amucalar: Kimlik ve Köken (Amucaların kısa tarihçesi) adlı makaleden alıntıdır. 6 Mehmet Serez Adem Turnacı (2007). Muratlı Tarih Ve Corafyası, Tekirda: Muratlı Belediyesi Kültür Yayını, s.92 7Kaynak kii: Veli BATÜRK, Arzulu Köyü Muhtarı, Tekirda, 1980, Ortaokul 8 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 825.

4 çeit enlik olarak kutlanır imdilerde ise Yeil Kurbanı adıyla mayısın ilk haftası kutlanmaktadır.(kaynak kii: Ali KURT) 2) Hacet Arpalıkları Arpalık, -ı is. 1. Arpa ekilen yer, arpa tarlası 2.Arpa konulan yer. 3. Hayvanın diinde bulunan ve hayvan yalandıkça silindii için yaını belli eden bir nian. 4. Bamaklık 5. mec. Karılıksız yarar salanılan yer veya kimse, yemlik 6. Tar. Müftü, kazasker vb. din görevlilerine aylık yerine verilen giyecek, yiyecek vb. eyler veya para 9 Bu tarlalarda büyükba hayvanların yiyecei olan arpa tahılını yetitirdikleri için köy halkı Hacet Arpalıı adını vermektedir. Hacet çiftlii mevkiinde olduundan dolayı Hacet, yetitirilen üründen dolayı arpalık denilmektedir. (Kaynak kii: Hasan KORKMAZ) 3) Koca Buzaılık Büyükba hayvanların otlaı olarak kullanılan meranın yanında bulunan tarlalara verilen isimdir. Tekirda ve çevresinde tarla adı olarak sıkça kullanılmaktadır. (Kaynak kii: Hasan KORKMAZ) 4) Ba Kütüü Yunanlılar zamanında bu bölgedeki tarlalarda üzüm yetitirildii bilinmektedir. Ancak köy halkı baları uzun yıllar önce kesmitir. Bu bölgedeki tarlalara balar kesildikten sonra Ba kütüü adı verilmitir. (Kaynak kii: Elif GÜMÜ) Bu balamda ba ve kütük kelimelerinin anlamlarına bakmak yerinde olacaktır. Ba is.far. Bà 1. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduu toprak parçası 10 Kütük, -ü is. 1. Kalın aaç gövdesi 2. Kesilmi aaç gövdesi 3. Kesimden sonra aaç gövdesinin toprakta kalan bölümü 4. Asma fidanı 11 Bu durumda hem yetitirilen ürün dikkate alınarak ba hem de kesimden sonra baın gövdesinin toprakta kalan bölümü olmasından dolayı Ba kütüü olarak adlandırıldıı görülür. 5) Domuz Gölü Gölün bulunduu yerin etrafı eski dönemlerde ormanlık bir arazidir. Ayrıca yaban domuzları yaamaktaydı. Ormanlık alandaki aaçlar ke- 9 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 1288

5 silerek tarla açılmıtır. Hem göl olduu için hem de bölgede yaayan domuzlardan yola çıkılarak gölün kenarındaki tarlalara Domuz Gölü adı verilmektedir. (Kaynak kii: Kemal KUTLU) 6) Mee Çataı Çatak, -ı is.1.ki da yamacının kesimesi ile olumu dere yataı. 12 Dere yataının etrafında mee aaçlarından oluan bir orman mevcut olduundan dolayı bölgedeki tarlalara Mee Çataı denilmektedir. (Kaynak kii: Kadir DERMAN) Tarlanın çevresinde yetien bitki türlerinden yola çıkılarak da tarlalara ad verildiini görmekteyiz. 7) Höyük Tepe Höyük: 1. Tarih boyunca türlü sebeplerle yıkılan yerleim bölgelerine, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluan ve çou kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduu yayvan tepe.2. Toprak yıını, küçük tepe. 13 Yunanlılarla yapılan sava esnasında köy halkı tarafından savunma amaçlı kullanılan toprak tepeciktir. Tarlanın bulunduu bu yer aynı zamanda eski yerleim yeridir. (Kaynak kii: Hasan KORKMAZ) Çevredeki yapılara ilikin ad verme Anadolu da yaygın olarak kullanılmaktadır. 14 Ayrıca köyde bu adla anılan tarlalardan elde edilen verim olukça yüksektir. Tarlanın çevresindeki yapılara göre adlandırıldıını görmekteyiz. 8) Gazi Höyükler Gazi is. (ga: zi: ) Ar. ààzì din b.1.müslümanlıkta dümanla savaan veya sava yapmı kimse. 15 Müslüman olan halk ve Yunanlılar arasında çatıma olmutur. Çatıma esnasında ölen olmamıtır. Bugün çatımanın yapıldıı yerdeki bu tarlaların adına köy halkı tarafından Gazi Höyükler adı verilmitir.(kaynak kii: Hasan KORKMAZ) Bu tarla etrafında yaanan olaylara göre ad almaktadır. 9) Yavaça Çiftlii Mustafa Reit Paa zamanında alınan bir çiftliktir. Ölümünden sonra torunu Seliman Hanım çiftlie uzun bir süre sahip çıkmıtır. Daha sonra 12Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Doan Aksan (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 732

6 köy halkından Hasan Orhan a satılmıtır. Seliman Hanım ın stanbul da vefat ettii bilinmektedir. Bu çiftliin yakınındaki tarlalara köy halkı tarafından Yavaça adı verilmektedir. (Kaynak kii: Ali KURT) 10) Eski Çiftlik Mezarlıı Çiftlie ait mezarlıın bulunduu bölgedeki tarlalara verilen isimdir. (Kaynak kii: Havva KURT) 11) Arzulu Köyü Çiftlii Köyün bulunduu köy içi mevkii Deli Ahmet adıyla anılmaktadır. Ermeni aileden satın alınmıtır. (Kaynak kii: Kamber AKKURT) 12) Ku Tepe Eskiden orman olan bu alanda onlarca çeit ku yaamaktaydı. Ayrıca köye göre daha yüksek olduundan da tepe denilmektedir. Hem (Kaynak kii: Havva KURT). Yerin ve çevrenin hayvanlarını belirleyen adlara örnek tekil etmektedir. 13) Çorak Tarla Çorak, -ı sf. 1.Bitkisi iyi olmayan (toprak) 2.Verimli olmayan (toprak) 3. Acı (su). 4. Mec. Verimsiz, kısır, bakımsız, yoksul 5. s. Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak. 6. s. Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz. 16 Köy halkı bu tarlaya verimsiz olmasından dolayı Çorak Tarla adını vermitir. (Kaynak kii: Ali KURT) 14) Cin Dede Köye ilk yerletikleri zamanlarda, köy halkından Cinler lakaplı biri vefat etmitir. Yerleim yeni olduundan henüz mezarlık yoktur. Köye yakın bir yere mezarlık yapılmı ve bu mezarlıa ilk defnedilen Cin Dede olmutur. (Kaynak kii: Hasan KORKMAZ) Bu mezarlıa yakın tarlalar Cin Dede adıyla bilinmektedir. 15) Künk Bayırı Künk,-ı is. Far. Kunk Pimi toprak veya betondan yapılmı kalın su borusu, büz Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 1284

7 Bayır is. Küçük yoku 18 Yokutan gelen suların künk konularak tarlalara girmesine engel olunmaktadır. Buraya yakın tarlalara Künk Bayırı denilmektedir. (Kaynak kii: Kadir DERMAN) 16) eytanlık eytan is. Ar. eytn din b. 1.Hz. Adem e secde etmedii için cennetten kovulan, insanları Allah ın emirlerine karı kıkırtan, kötülüe yönelten melek. 2. Mec. Kötü düünceli, kötü niyetli kimse. 3. Sf. Mec. Çok kurnaz, uyanık (kimse) 19 eytanlık, -ı is. 1. eytan olma durumu. 2. Mec. Hile, kurnazlık 20 Köyden uzak ve ıssız bir yer olduundan dolayı bu tarlaya eytanlık adı verilmitir.(kaynak kii: Veli BATÜRK) 17) Balık Ba (f.i) : 1.Ba, büyük bahçe, bostan 21 Köy verimli topraklara sahip olan Ergene Havzası nda yer almaktadır. Köyün yükseltisi azdır. Ovaya göre yüksekte kalmı olan bu kısımlarda eskiden üzüm yetitirildii için köy halkı Balık adını vermitir. Üzümün yanı sıra meyve bahçeleri de bu balıklarda yer almaktaydı.(kaynak kii: Kamber AKKURT) Balık adı ba sözcüünden gelir. Meyve bahçeleri balık adıyla anılır. Ayrıca Balık Arkası, Balık Sırtı, Balık Üstü adıyla aynı mevkide yer alan tarlalar bulunmaktadır. Bu tarla adlarının yerin bir baka yere konumuna göre adlandırıldıını görmekteyiz. 18) Yamalık Köy içi mevkiinde bulunan bu tarla yamaç olduundan dolayı Yamalık adı verilmitir.(kaynak kii: Kadriye KURT) 19) Ayazma Ayazma is. (aya zma) Yun. Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar 22 Köyde önceden Rumlar yaadıı için Yunanca sözcüklere de rastlanmaktadır. Aya zma sözcüü de bunlardan bir tanesidir. Bu tarlalar adını burada bulunan pınardan almaktadır. (Kaynak kii: Hasan KURT) 18 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Ferit Develliolu (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s.156

8 20) skender skender (h.i) : Makedonya kıralı Phylippe in olu olup, Aristo dan ders almı ve yirmi yaında hükümdar olmutur. Divan Edebiyatı nda skender-i zü l-karneyn (=iki boynuzlu skender), skender-i Rumî, eklinde geçer. Yunanistan ı, ran ı, bütün Anadolu yu ve Suriye yi ve Mısır ı, Hindistan ı istîla eden bu mehur kumandan 33 yaında ölmütür. (m.ö ) [ Skender ekli de kullanılır.] 23 Bu tarlaların niçin skender Tarla adını aldıı kesin olarak bilinmemekle beraber, Yunanlıların yaadıı zamanlarda da bu adla anıldıı yalılar arasında anlatılmaktadır. (Kaynak kii: Elif GÜMÜ) 21) Ahmetler Bayırı Bölgede üç parsel tarla bulunmaktadır. Üç tarlanın da sahibi farklıdır. Tarla sahiplerinin farklı kiiler olması ve hepsinin adlarının Ahmet olmasından dolayı eimli bu bölgeye Ahmetler Bayırı denilmektedir.(kaynak kii: Kadir DERMAN) 22) Sarrâf Tarla Sarrâf: (a.s.c. :sarrâfân) : 1. Sarfeden 2. i. Sarraf. 3. Anlayan, deer veren kimse 24 Verimi yüksek olduundan dolayı köy halkı bu tarlalara Sarraf Tarla adı verilmektedir.(kaynak kii: Hasan KORKMAZ) Köy halkı tarafından bu tarlalara deer verilmektedir bu noktada sözlük anlamıyla da örtümektedir. 23) Hisarlık Hisar is. Ar. óiãàr Bir ehrin veya önemli bir yerin korunması için tatan yapılmı, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. 25 Hisâr (a. i. Hasr dan): 1. Kuatma, etrafını alma. 2. Kale, etrafı istihkâmlı kale, bent 26 Anadolu da yer adı olarak sık kullanılan bir sözcüktür. Günümüzde köyde böyle bir yapı mevcut deildir. Ancak Köyün giriinde yer alan tarlalara bu ad verilmektedir.(kaynak kii: Kemal KUTLU) Tarihte de eski yollar üzerinde kurulduu bilinmektedir. 23 Ferit Develliolu (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi, s Ferit Develliolu (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın: Kitabevi, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Ferit Develliolu (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi, s. 427

9 24) Beygir Aılı Burada hem beygirin hem de aılın kelime anlamlarına bakmak yerinde olacaktır. Beygir is. Far. Br-gír 1. At 2. Yük taıyan, araba çeken, üstüne binilen at. 3. Sp. Atlama beygiri 27 Aıl is. 1. Evcil küçükba hayvanların barındıı çit veya duvarlarla çevrili yer. 2. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geni ve aydınlık teker, ayla, hale. 28 Beygir Aılı, köy halkının atlarını merada barındırdıkları yere vermi oldukları addır. Buradaki tarlaya Beygir Aılı denilmektedir. (Kaynak kii: Havva KURT) Atın Türk toplumu için deeri yadsınamaz. Türkler atı hem ekonomik varlık olarak hem de sava aracı olarak deerlendirmektedir. Çiftçilikle uraan halkın da eski dönemlerde en deerli ulaım aracıdır. Bu balamda köyde yaayan insanların hayatında da önemli bir yere sahiptir. 25) Bostanlık Bûstân (f.i) :1. Gül ve çiçek kokularının çok olduu yer, bahçe. 29 Bostan is. Far. Bstn 1. Bahçe 2. Kavun, karpuz tarlası. 3. Kavun karpuza verilen ortak ad 30 Bostanlık,-ı is. Bostan olmaya elverili yer. 31 Eski dönemlerde köy halkı yiyecei her eyi kendileri yetitirirlerdi. Bu dönemlerde kavun ve karpuzun yanı sıra kı için gerekli olan baklagilleri de bostanlık adını verdikleri tarlalarda yetitirmekteydiler. (Kaynak kii: Kemal KUTLU) Kullanılan anlamla sözlük anlamlarının tamamı örtümektedir. 26) Pirinçlik Pirinç, -ci is. Far. Birinc bot. 1. Budaygillerden, kökleri bol su içinde yetien bir bitki 2. Bu bitkinin besin olarak kullanılan taneleri Köy ve mahalle adı olarak Türkiye de yaygın olarak bulunur. Köy halkı bu tarlalarda eskiden pirinç yetitirdii için pirinçlik adını vermiler- 27 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Ferit Develliolu (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 301

10 dir. (Kaynak kii: Hasan KORKMAZ) Yerin ve çevresinin bitki örtüsünü, ürettii ürünleri belirleyen adlar verme 32 yaygın olarak kullanılmaktadır. 27) Susa Boyu (ose Boyu) ose is. (o se) Fr. chaussée Genellikle ta kırıkları üzerine kum döenip silinir geçilerek yapılan yol Tekirda-Alpullu arası için yapılan yol kenarındaki tarlalara bu ad verilir. Susa adını verdikleri bu tarlalar aslında osedir. Halk arasında bilinçli olmadan yerliletirilmitir. Anlambilimin çerçevesi içinde ele alınabilecek olan bir dil olayı da yerliletirme dir. Bu terimle anlatmak istediimiz, bir dil birlii için yabancı olan, anlamı bilinmeyen bir öenin, sesçe ona yakın yerli öelerden yararlanılarak yerliletirilmesi, anadilinden bir öeyle de- itirilmesidir. 33 ose ses benzerliinden yararlanarak susa olmutur. 28) Yanıklık Yanık, -ı 1. Yanmı olan 2. Rengi koyulamı 3. Sıkıntı veya hastalıktan iyi gelimemi, kavruk 4. Verimsiz kıraç duruma gelmi olan 5. s. Yanmı yer, yanmı olan yerde kalan iz. 6. Mec. Bıkkın, üzüntülü, dertli. 7. Mec. Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili 34 Yanıklık, -ı is. 1. Yanmı olma durumu. 2. Mec. Acılı, kaygılı, bıkkın, dertli olma durumu 35 Topraın yapısından dolayı bu ad verilir.( Kaynak kii: Mürvet ZEREN) 29) Keten Tarla Keten is. Ar. Kettn bot. 1. Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte be taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki. 2. Sf. Bu bitkinin liflerinden yapılmı (dokuma vb.) 36 Köy halkı keten kelimesini anlamından uzaklatırarak kullanmıtır. Keten yetitirmeye elverili toprak olduu için keten tarla diye adlandırılır. En ideal topraklardır, verimli, ince yapılı, kil oranı yüksek olduu için keten tarla adı verilmektedir.( Kaynak kii: erif KUTLU) yer ) Longoz is. Yun. Deniz veya ırmaklarda birdenbire derinleen 32 Doan Aksan (2009).Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları, s Doan Aksan (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s.1148

11 Bu tarlaların bulunduu yer hafif su altında kalmı, kumluk topraktır. Derenin suları, tarlanın içine doru girmektedir. Bundan dolayı bu tarlalara longoz adı verilmitir. (Kaynak kii: Hasan KUTLU) Genel olarak su ile ilgili adlar yerliletirilmeden kullanılmaktadır. Longoz ve ayazma örnek olarak gösterilebilir. 31) Batak Baı Batak, -ı is. 1. Üzerine basıldıında çöken çamurlamı toprak. 38 Bu tarla eskiden bataklık olan yerin yanında bulunduundan Batak Baı adını almıtır. (Kaynak kii: Kemal KUTLU) 32) Kör Bolu Çataı Tarla sahibinin görme engeli olmasından dolayı tarlaya bu ad verilmitir. (Kaynak kii: Ali KURT) B) ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ VERLMESNDE ETKL OLAN UNSURLAR 1) Tarlanın yönü ve konumunun etkili olduu adlandırmalar, Balık arkası Balık üstü Batak baı Çayır baı Balık sırtı Balık arkası Köy üstü Köy içi Orta bel 2) Çevresindeki yapılara ilikin ad verme, Kılalı tarla Höyük tepe Eski çiftlik mezarlıı Koca buzaılık Gazi höyükler Künk bayırı Kuruçeme ose boyları Tekirda yolu Hisarlık Koca höyük Hacet köprü 3) Tarlanın ve çevresinin yetitirdii bitkilerden kaynaklanan adlandırma, Kavak çataı Mee çataı Balık Pirinçlik 37 Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s Türkçe Sözlük (2005). Ankara: TDK yayınları, s. 222

12 Ba kütüü Sarılı kavak Bostanlık Çatal aaç 4) Topraın yapısı ile ilgili ad verme, Çorak tarla Sarraf tarla Keten tarla Kara tarla Yanıklık Sarı yamaç 5) Hayvan isimlerinin tarla adı olarak verilmesi, Ku tepe Beygir aılı Yılanlık 6) Su ve su ile ilgili kelimelerden yola çıkarak adlandırma, Domuz Gölü Ayazma Çevrim göl Longoz 7) Dinle ilgili ad verme, eytanlık 8) Kiiye göre ad verme, Cin Dede skender tarla Deli Ahmet Kör bolu Çataı Ahmetler Bayırı Hacet 9) Tarlanın çevresinde yaanan olaylara göre ad verme, Gazi Höyükler tepesi SONUÇ Tarihte Yunanlıların, Bulgarların, Ermenilerin ve Osmanlıların hakimiyetinde kalmı olması bakımından Arapça, Farsça, Rumca kökenli sözcükler bu bölgede tarla adı olarak kullanılmaktadır. Mevki ve tarla adlarının konulmasında doal ve beeri özellikler etkili olur. Kullanılan tarla adlarında, yerin ve çevresinin ürettii ürünlerin, topraın yapısının, hayvan isimlerinin, su ve su ile ilgili kelimelerin, dini inanıların, kiilerin ve olayların etkili olduu görülmektedir.

13 Tabii olgular yer ismi yapmada, sık görülen yer adı verme usulüdür. Özellikle su ile ilgili tarla isimlerinin Rumca kökenli olması, Türklerin yer isimlerini asli ekliyle devam ettirme gelenekleriyle uyutuunu söylemek mümkündür. Arzulu Köyü tarla adları genel olarak ele alındıında köydeki adlandırma faaliyetlerinin hangi yollarla gerçekletiine dair bilgilere ulaılmaktadır. Arzulu Köyü ndeki tarlaların adlandırılmasında en çok tercih edilen yolun çevresindeki yapılara ilikin adlar olduu görülmektedir. kinci olarak ise, yerin bir baka yere konumuna ait adlandırmadır. Tarlanın çevresinin, bitki örtüsü ya da ürettii ürünlerden yola çıkarak verilen adlar da üçüncü sırada yer almaktadır. Arzulu Köyü halkı tarlalara ad verirken doada bulunan farklılıkları birbirinde ayırmak için kullanma yolunu seçmitir. Tarla adlarının genç nesil tarafından tam olarak bilinmemesi, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmamasına yol açabilir. Yalanan, vefat eden köy halkı ile beraber hafızalardan silinecektir. Bu sebeple kayıtlarda olmayan tarla adlarının kayda geçirilmesi gerekmektedir.

14 DZN A Ahmetler Bayırı 6, 10 Arzulu Köyü Çiftlii 2, 5 Ayazma 6, 10 B Ba Kütüü 3 Balık 6, 9 Batak Baı 9 Beygir Aılı 7 Bostanlık 7, 9 C Cin Dede 5, 10 Ç Çorak Tarla 5 D Domuz Gölü 4, 10 E Eski Çiftlik Mezarlıı 5 H Hacet Arpalıkları 3 Hacet Çiftlii 2, 3 Hisarlık 7, 9 Höyük Tepe 4 skender 6, 10 K Keten Tarla 8 Koca Buzaılık 3 Kör Bolu Çataı 9 Ku Tepe 5 Künk Bayırı 5 L Longoz 9, 10 M Mee Çataı 4 P Pirinçlik 8, 9

15 59 S Sarrâf Tarla 6 Susa Boyu 8 Y Yamalık 6 Yanıklık 8, 9 Yavaça Çiftlii 4 eytanlık 5, 6, 10

16 KAYNAKÇA Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları HENGRMEN, Mehmet (1999).Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüü, Ankara: Engin Yayınları AKSAN, Doan (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim III, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları ENGN, Refik (2002) Amucalar: Kimlik ve Köken (Amucaların Kısa Tarihçesi adlı makaleden alıntıdır.) SEREZ, Mehmet TURNACI,Adem (2007), Muratlı Tarih ve Corafyası, Tekirda Muratlı Belediyesi Kültür Yayınıdır DEVELLOLU, Ferit (2012). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitapevi ARSLAN, Mustafa (2011). Beyehir (Konya) Yer Adları ve Onomastik Bilimine Katkıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s YAKUPOLU, Cevdet (2008). Kastamonu ve Çevresinde Meyve le lgili Yer Adları(13-15.Yüzyıllar). Turkish Studies, s.421 EREN, Hasan (1965), Yer Adlarımızın Dili, Türk Dili Aratırmaları Yıllıı- Belleten S ÖZKAN, Abdurrahman (2006). Ses Yansımalı Kelimelerin Yer Adı Olarak Kullanılması Arayılar nsan Bilimleri Aratırmaları, s. 192 BAKAN, Özcan (1974). Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Aratırmalar, Ankara: TDAY-Belleten GÜLENSOY, Tuncer (1995). Türkçe Yer Adları Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları SAKAOLU, Saim (2001). Türk Ad Bilimi I, Ankara: TDK Yayınları VARDAR, Berke (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve lkeleri, Ankara: TDK Yayınları KARPUZ, H. Ömer ve KURGUN, Levent (2003).Sivas li Orun (Yerleim Yeri) Adları Üzerine Bir nceleme, Sivas YEDYILDIZ, Bahaeddin (1984). Türkiye de Yer Adı Verme Usulleri, Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlıı Yayınları UYANIK, Osman (2006). Çıldır Adı Üzerine, Türkiyat Aratırmaları Dergisi, s Arzulu Köyü Tarla Adları Aaıdaki Kaynak ahıslardan Derlenmitir. -Ali Kurt, Arzulu, 1943, lkokul. -Havva KURT, Hayrabolu, 1945, lkokul. -Kadir DERMAN, Arzulu, 1935, lkokul. -Hasan KORKMAZ, Arzulu, 1935, lkokul. -Kamber AKKURT, Hayrabolu, 1931, lkokul. -Elif GÜMÜ, Deveçataı, 1922, lkokul. -Kadriye KURT, Kızılcıkdere, 1927, lkokul. -Veli BATÜRK, Tekirda, 1980, Ortaokul. -Kemal KUTLU, Arzulu, 1959,Ortaokul.

17 erif KUTLU, Hayrabolu, 1927, lkokul. -Hasan KUTLU, Hayrabolu, 1929, lkokul. -Mürvet ZEREN, Arzulu, 1938, ilkokul.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI NOTLAR ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Büyük Kaya => Belirgin,ayakta duran kaya kütlesi. Kayalık, sarp kayalık => Geçilebilir ya da geçilemez büyük kayalık. Kaya Kümesi => Haritada tek tek işaretlenemeyecek

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale li) lçelerinde Köy Adlarının Kaynakları

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale li) lçelerinde Köy Adlarının Kaynakları Ayvacık, Bayramiç,, Ezine ve Yenice (akkale li) lçelerinde Köy Adlarının Kaynakları The Origin of Village Names in the Counties of Ayvacik, Bayramic, Can, Ezine and Yenice (Province of Canakkale) Özet

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ELEKÇ DERES (FATSA) HAVZASI NIN HDROLOJK SORUNLARI VE BUNLARIN KLM

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla

Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla Tekfur un güzel kızı Moni,Kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanına, kalenin burçlarından görür görmez aşık olur. Aşkını ise dadısı aracılığıyla Komutana bildirir. Aşkına karşılık veren yakışıklı komutana

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH ENSTTÜSÜ. Danıman: Yard. Doç. Dr. TÜRKAN BAYT

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH ENSTTÜSÜ. Danıman: Yard. Doç. Dr. TÜRKAN BAYT T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH ENSTTÜSÜ YÜKSEK LSANS TEZ ZMR N 1936 YILI SOSYO- EKONOMK KÜLTÜREL DURUMU FATH UYSAL Danıman: Yard. Doç. Dr. TÜRKAN BAYT 2009 ZMR Yemin Metni Yüksek

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

DERECELENDRLM DEM TEKN KULLANILARAK OTSTK BR ÇOCUUN BESLENME PROBLEMNN ÇÖZÜMLENMES: OLGU SUNUMU

DERECELENDRLM DEM TEKN KULLANILARAK OTSTK BR ÇOCUUN BESLENME PROBLEMNN ÇÖZÜMLENMES: OLGU SUNUMU DERECELENDRLM DEM TEKN KULLANILARAK OTSTK BR ÇOCUUN BESLENME PROBLEMNN ÇÖZÜMLENMES: OLGU SUNUMU Uzm.Psk. Semra Öztürk Beslenme problemleri otizmde, normal geliim gösteren çocuklarda rastlanan örüntülerden

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN EYLÜL GÜN EKİM P 1 Pts 2 S 3 1 Çrş 4 2 Prş 5 3 C 6 4 Cts 7 5 Ortaokul-Lise Tanışma Veli Çayları P 8 6 İstanbul un Kurtuluşu Pts 9 7 S 10 8 Ahilik Kültür

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

BA!BAKANLI"A. Yönetmelikler

BA!BAKANLIA. Yönetmelikler T.C. CUMHURBA!KANLI"I 14 Mayıs 2004 B.01.0.KKB.01-06-139-2004-557 BA!BAKANLI"A!LG! : 14 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6895 sayılı yazınız. 57. Dünya Sa"lık Asamblesi ne katılmak üzere, 16 Mayıs

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: TAGEM.ORG.01 Yayınlanma Tarihi Revizyon No:05 Revizyon tarihi: 15.11.2016 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Bitki

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı