T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010"

Transkript

1 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladığı sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından paraflanmasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. A Ç I K L A M A 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Caz ve sinema, yirminci yüzyılda, aşağı yukarı aynı dönemlerde yükselen iki ayrı sanat dalı. Ama bunlar hiçbir zaman birbirine teğet geçmedi. Bir yandan caz müzisyenleri sinemada boy gösterdi öte yandan beyaz perdeden caz tınıları yükseldi. Bu parçada geçen sinema ve cazın birbirine teğet geçmemesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişime açık olma B) Aynı oranda ilgi görme C) Çağının beğenisine seslenme D) Sanatsal gelişmeye katkıda bulunma E) Birbiriyle iç içe olma 3. (I) Heredot a göre, dünyaya ilk gelen insanlar Friglerdi ve onların kullandığı bekes yani ekmek sözcüğü insanoğlunun kullandığı ilk sözcüktü. (II) Kendisinden önceki pek çok kaynaktan aldığı bilgiler ve söylenenler karşısında, işin içinden çıkamayan Strabon, sonunda Frigler kimlerdir? diye sormuştu. (III) Bu soruya, ancak son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar yanıt veriyor. (IV) Kazılardan elde edilen bulgular, Friglerin aslında dışarıdan gelmediğini ve Anadolu nun yerli halkı olarak Hititlerden önce de sonra da hep Anadolu da yaşadıklarını gösteriyor. (V) Bulguların sergilendiği Gordion daki müze, bu uzak geçmişin tüm evrelerini en çarpıcı izleriyle sunuyor. Frigleri anlatan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, dünya tarihi açısından taşıdıkları önem hakkında bir saptama yapılıyor. B) II. cümlede, eldeki bilgilerin kesin olmadığı izlenimi veriliyor. 2. Gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız büyük ölçüde, insanlığın (tüm toplumların) bu konu- I daki duyarlığına (bilgisine) bağlı. Bu durum çevre II C) III. cümlede, yapılan kazılardan, ortaya çıkarılması gereken başka belgelerin de olduğu anlaşılıyor. D) IV. cümlede, varlıklarını ne zamandan beri sürdürdükleri belirtiliyor. E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılanların inandırıcılığı kanıtlanıyor. temizliğinden sağlığa, doğanın korunmasından su tüketimine kadar çeşitli alanlarda ciddi önlemler alınmasını hatta yeni yollara (yöntemlere) başvurulma- III sını gerektiriyor. Bu konuda bireylere, ilgili yöneticilere, demokratik kitle örgütlerine, kısaca (özetle) IV herkese önemli görevler (sorumluluklar) düşüyor. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisiyle ayraç içindeki söz arasında anlam bakımından bir yakınlık yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. (I) Çocuk, dışarıda arkadaşlarıyla oynamak için annesinden izin ister; anneyse öfkesini gizleyerek, Haydi git oyna, evin bütün işini ben yaparım nasıl olsa! der. (II) Yaşı nedeniyle doğruyu yanlışı ayıramayan çocuk, oyun oynamanın onun en doğal hakkı olduğunu bilemez. (III) Annesine yardım etmeyi düşünemeyip oyun oynamak istediği için kendine kızar. (IV) Böylece anne kendi öfkesini, çocuğuna başarıyla aktarmış, böyle bir kişiliği topluma kazandırma yönünde büyük bir adım atmış olur. (V) Bundan böyle çocuk da ister istemez, duygularını gizleyen bir kimliğe bürünecektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde annenin tutumu olumlu sözlerle üstü kapalı olarak eleştirilmektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A 1

3 5. Kısa sürede yaşamımı değiştirdi İnternet. Milyonlarca I belgenin orada hazır beklemesi ve benden yalnızca II bir tık uzaklıkta olması mutluluk verici. Ne yazık ki III böylesine iyi bir şeyin olumsuz yanlarıda var. İnter- IV nette, birçok doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgiler de V yer alıyor. Bu nedenle, oradan edindiğimiz bilgileri kullanırken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Tarihî mutfak kültürümüz derinlemesine incelenmediği için bugün doğru bildiğimizi sandığımız birçok bilginin yanlış olduğunu anlıyoruz. Örneğin mücver bir yemeğin adı değil, pişirme tekniğinin adı. Kayıtlara dayanarak yaklaşık yirmi değişik mücver yemeğinden söz edebiliriz. Ama günümüzde sadece sakız kabağından yapılan mücver biliniyor. Aslında, sadece yemeğin yapımı değil, yemeğin yapımı ve tüketimi sırasında aile içi ilişkilerin güçlenmesi ve sosyalleşmenin sağlanması istenir. Bu nedenle tarihî mutfak kültürü içinde kalmış ve unutulmuş yemeklerimizi incelemeli ve onları uyarlayarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Kendine özgü özellikleri olan bir mutfak kültürünün varlığı ancak bu yolla sağlanabilir. Bu parçada mutfak kültürüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Önemi ve nasıl korunup yaşatılacağı B) Genç kuşaklara yeterince tanıtılmamasından doğan sonuçlar C) Günümüzdeki yaşam biçiminin, olumsuz yönde etkilediği D) Aile bireylerinin beğenilerini geliştirdiği E) İnceleme yöntemlerindeki eksiklikler 6. Yazı, bir düşüncenin, harflerden oluşan sözcükler aracılığıyla yazım kurallarına uygun olarak bir nesne üzerinde sunulmasıdır. (I) Konuşmaysa bir düşünceyi belirten sözcüklerin seslendirilmesi diye tanımlanabilir. (II) Konuşmada, anlatılmak isteneni el, kol ve yüz hareketleri, ses tonu destekler. (III) Sesin alçaltılıp yükseltilmesi, sese ezgi katılması konuşmayı etkili kılar. (IV) Yazıda kullandığımız noktalama işaretleri duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmeye, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmaya yarar. (V) Bu nedenle noktalama işaretlerinin nerede hangi amaçla kullanıldığını iyi bilmek gerekir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre Bunlar yazıda noktalama işaretleriyle karşılanmaya çalışılır. cümlesi getirilebilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Yalınlık ve saydamlık, metnin yazınsallık düzeyini yükselten niteliklerdir; bir bakıma dilin güzel duyusal (estetik) tadı da bunlarda saklıdır, elbette cümlelerin kısalığında, yoğunluğunda da. Kimileri küçümser bu nitelikleri, yazarın soluksuzluğuna, cümle kurma, oluşturma becerisinin sınırlılığına bağlar. Oysa büyük bir yanılsamadır bu. Gerçek okur, yoğun anlamlar içeren bir metinde yalınlık, saydamlık, kısalık arar. Örneğin Shakespeare in Hamlet inde geçen, Olmak ya da olmamak, işte sorun. cümlesi oldukça kısadır; kısadır ya bu yazınsal cümle üstüne kitaplar yazılmıştır! Bu parçada belirtilenlere göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Örnek cümle hangi görüşü desteklemektedir? B) Söylemsel derinliği yaratan nitelikler nelerdir? C) Kısa cümle kullanan yazarlar niçin eleştirilmektedir? D) Okumadan tat alma neye bağlıdır? E) Basmakalıp düşünceler yaratıcılığı engeller mi? A 2

4 9. 5,7 1,5 0,9 + 0,19 0,25 0,03 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 3 C) 2 D) 4 E) Üç basamaklı A4B sayısı 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veriyor. Buna göre, A + B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) % 18 i 5418 olan sayı kaçtır? A) 3100 B) 3110 C) D) E) a, b, c pozitif tam sayılar ve a < c 3a = 7b olduğuna göre, a+ b+ c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30 A 3

5 13. x x + x eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir işi Seçil x günde, Ebru 3x günde yapabiliyor. 5 İkisi birlikte aynı işi 15 günde yaptıklarına göre, Ebru yalnız başına kaç günde yapabilir? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) Bir manav elindeki limonların % 40 ını % 25 kârla, % 30 unu % 20 kârla ve geri kalanını da % 10 zararla satmıştır. Bu manav limonların tümünün satışından yüzde kaç kâr elde etmiştir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) B A 9 H 20 BA AC AH BC AC = 20 cm BH = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç 2 cm dir? A) 140 B) 150 C) 160 D) 180 E) 200 C A 4

6 17. İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir? A) Çin B) Mısır C) Hint D) İran E) Arap 19. Tuğrul Bey, Bağdat ı alarak Halife Kaim bi Emrillah ı Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey i Doğu nun ve Batı nın sultanı ilan etmiştir. Buna göre, I. Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey e vermiştir. II. Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir. III. Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin, I. askerlik, II. ekonomi, III. mimarlık 20. Selçuklularda atabey adı verilen şehzadelerin hocasının, Osmanlı Devleti ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Âyan B) Lala C) Vezir D) Mültezim E) Kethüda alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III A 5

7 21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde defterdarın görevlerinden biri değildir? A) Kapıkulu ulufelerini dağıtmak B) Akçenin değerini korumak C) Fethedilen toprakları kaydetmek D) Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazmak E) Hazinenin gelir gider hesaplarını tutmak 23. I. Edirne Selimiye Cami II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi III. Dolmabahçe Sarayı Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri nde yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 22. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti nin bu antlaşmayla, I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak, II. Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmak, III. önemli ticaret yollarını ele geçirmek durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir? 24. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması B) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması C) Kanunuesasi nin kabul edilmesi D) Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi E) Maarif Nezaretinin kurulması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III A 6

8 25. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı, I. Kafkas, II. Galiçya, III. Çanakkale cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 27. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Hükûmetinin millî mücadeleye karşı fetva ve beyannameler yayınlayarak I. ülke genelinde sarsılan otorite ve egemenliğini yeniden kurmak, II. halkın Kuvayımilliyeye verdiği desteği azaltmak, III. Anadolu da başlayan millî mücadeleye son vermek durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 26. Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri değildir? A) İşgaller karşısında millî cemiyetlerin kurulması B) Damat Ferit Hükûmetinin istifaya zorlanması C) İstanbul Hükûmetiyle Amasya Görüşmelerinin yapılması D) Ali Fuat Cebesoy un Batı Cephesi Komutanı olarak atanması E) Mebuslar Meclisinin açılması 28. I. Kuvayi Seyyare II. Kuvayi İnzibatiye III. Merkez Ordusu Yukarıdakilerden hangileri, düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engelleyici çalışmalarda bulunmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 7

9 29. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı arasında geçen sürede imzalanmıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Mudanya Anlaşması E) Kars Antlaşması 31. Misakımillî sınırları içinde olmasına rağmen Musul un, Milletler Cemiyetinin kararıyla Irak a bırakılmasını Türkiye nin kabul etmesinde, I. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması, II. İngiltere nin Milletler Cemiyeti üzerinde etkisinin fazla olması, III. Almanya nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ya yönelik niyet ve taleplerinin olması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 30. Devletçilik ilkesi, devletin doğrudan doğruya girişimlerde bulunması, özel girişimlere öncülük etmesi ve yapılmakta olan işleri düzenleyip denetlemesidir. Bu bilgiye göre, devletçilik ilkesinin, I. kamu yararına gördüğü alanlarda yatırım yapma, II. ekonomik gücü olmayan toplumu hızla kalkındırma, III. bütün alanlarda devletleştirme durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? 32. İlkokul diploması alanlar yılları arasında iken yılları arasında öğretmen sayısının artmasıyla bu sayı e yükselmiştir. Bu artışı, I. Halkevleri, II. Köy Enstitüleri, III. öğretmen okulları kurumlarından hangileri sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 8

10 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi veya sona erdirilmesi nedenlerinden biri değildir? A) İstifa B) Devamsızlık C) Bakan seçilme D) Cumhurbaşkanı seçilme E) Kısıtlanma Anayasası na göre, ara seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılır. B) Boşalan üyelik sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu takdirde üç ay içinde ara seçim yapılmasına karar verilir. C) Ara seçim bir seçim döneminde bir defa yapılabilir. D) Genel seçime 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip eden 90 gün içinde ara seçim yapılmasına TBMM Başkanı karar verir Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir? A) TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere geri göndermek C) TBMM üyeleri arasından Başbakanı atamak D) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak E) Kanunların Anayasa ya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 36. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda hâkimlik ve savcılık teminatı kapsamında düzenlenmemiştir? A) Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. B) Kendileri istemedikçe Anayasa da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamazlar. C) Kendileri istemedikçe görev yerleri değiştirilemez. D) Kadroları kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamazlar. E) Meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanunla istisnalar düzenlenebilir. A 9

11 37. I Kanunuesasi II Anayasası III Anayasası IV Anayasası V Anayasası Yukarıdaki anayasaların hangilerinde yasama organı çift meclisli olarak düzenlenmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) IV ve V E) I, III ve IV Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM, milletvekilinin dokunulmazlığını genel toplantı ve karar yeter sayısı ile kaldırabilir. B) Milletvekili hakkında seçimden önce ya da sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır. C) Meclisteki siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz. D) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı sadece dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili kararın iptalini isteyebilir. E) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir Anayasası na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için Anayasa da düzenlenmiş yasaklardan biri değildir? A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. B) Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz. C) Siyasi partiler Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. D) Siyasi partilerin tüzük ve programı millet egemenliğine aykırı olamaz. E) Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz. A) Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir. B) Temel hak ve hürriyetlerin tümü millî güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı gibi genel sınırlandırma sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir. C) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken Anayasa nın sözüne ve ruhuna uygun hareket edilmelidir. D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. E) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken ölçülülük ilkesine uygun hareket edilmelidir. GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. A 10

12 ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerin hangisinde yargısal bir denetim mekanizması öngörülmüştür? A) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi B) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi D) Amerikan İnsan Hakları Bildirisi E) Afrika İnsan Hakları Bildirisi Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin temelli kapatılma nedenlerinden biridir? A) Yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan maddi yardım almak B) Yabancı işçi çalıştırmak C) Yurt dışında temsilcilik açmak D) Yurt dışında propaganda yapmak E) Kadın kolları kurmak Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yöntemlerinden biri değildir? A) Vergi adaleti B) Kamulaştırma C) Tahkim D) Devletleştirme E) Planlama Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yer almaz? A) Ailenin korunması B) Çalışma hakkı C) Mal bildirimi D) Çevre hakkı E) Konut hakkı A 11

13 Anayasası na göre, yüksek mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay ve Yargıtay, yüksek mahkemeler arasında yer alır. B) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Yargıtaydan seçilen üye yapar. C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Anayasa Mahkemesince görevlendirilen üye yapar. D) Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. E) Sayıştay yüksek mahkemelerden biri değildir. 47. Federal devlet sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Federal devletlerde tek egemenlik vardır. B) Federal devletler iki meclisli olmak zorundadır. C) Federal devletlerde yasama ve yürütme yetkisi, yasama organına aittir. D) Federal devletlerde yargı yetkisi yürütmeye aittir. E) Federal devletlerde başbakan, federal meclis tarafından seçilir Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan itibaren en geç 3 gün içinde TBMM de okunur. B) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. C) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır Anayasası na göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse TBMM ne kadar süre ile seçimlerin geriye bırakılmasına karar verebilir? A) 4 ay B) 6 ay C) 15 ay D) 1 yıl E) 2 yıl D) Bakanlar Kurulu hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesinden birlikte sorumludur. E) Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. A 12

14 49. TBMM, Bakanlar Kuruluna zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir. Bakanlar Kurulu bu yetki kanununa dayanarak vatandaşlara angarya yükümlülüğü getirir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakanlar Kurulunun getirdiği angarya uygulaması Anayasa ya uygundur. B) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. C) Bakanlar Kurulu, zorla çalışma şartları hakkında doğrudan olağan kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 51. Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimin hukuk yaratması için sadece kanun boşluğu bulunması yeterlidir. B) Hâkim hukuk yaratmadan önce o konuya ilişkin örf ve âdet hukuku kuralı bulunup bulunmadığını araştırmalı ve varsa o kuralı uygulamalıdır. C) Hâkim hukuk yaratırken yazılı hukuk kurallarına ters düşen bir kural öngöremez. D) Hâkim hukuk yaratırken toplum çıkarları ile ferdi çıkarlar arasında adil bir denge kurmaya çalışmalıdır. E) Hâkimin yarattığı hukukun kural olarak benzer bir olayda uygulanması zorunluluğu yoktur. D) Kanun hükmünde kararnameler Danıştay incelemesinden geçirilerek yayımlanır. E) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veremez. 50. On sekiz milletvekili imzasıyla İçişleri Bakanı hakkında şiddet olayları nedeniyle TBMM Başkanlığına gensoru önergesi verilir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 10 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilemez. B) Gensoru önergeleri hakkında siyasi parti gruplarında görüşme yapılabilir. C) 18 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilebilir. D) Siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilir. E) Gensoru önergeleri bakanlar hakkında verilebilir. 52. Uzun aramalara rağmen istediği gibi bir iş bulamayan ve Ayşe ile evli olan Ahmet, bir süre yurt dışında çalışmayı planlar ve en kısa sürede adresini bildireceğini Ayşe ye söyleyerek Hollanda ya gider. Ayşe tüm aramalarına rağmen bir daha Ahmet i bulamaz ve ondan herhangi bir haber alamaz. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ayşe, Ahmet ten son haber aldığı tarihten itibaren 5 yıl beklemeli ve asliye hukuk mahkemesine başvurarak gaiplik kararı verilmesini istemelidir. B) Gaiplik kararı verebilmek için hâkimin 2 ilan yapması zorunludur. C) İlk ilandan sonra ikinci ilanın yapılması için 4 ay beklenecektir. D) Gaiplik kararının verilmesiyle birlikte Ahmet in mirası mirasçılarına geçecektir, ancak son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle mirasçıların teminat göstermesi gerekir. E) Gaiplik kararı verilmesi Ayşe ile Ahmet in evliliğini kendiliğinden sona erdirmez. Ayşe nin ya gaiplik kararını isterken bunu talep etmesi ya da ayrıca evliliğin feshini dava etmesi gerekir. A 13

15 53. On yedi yaşını tamamlayan Sevim, kendisine anneannesi tarafından yaş gününde hediye edilen bilgisayarını lisede çok sevdiği arkadaşı Süheyla ya bağışlar. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sevim kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkı kullandığı için yasal temsilcisinin iznine gerek kalmadan bu işlemi yapabilir. B) Sevim tam ehliyetin tüm koşullarını taşıdığı için bu işlem geçerlidir. C) Sevim bilgisayarı karşılıksız edinmiş olduğu için yasal temsilcisinin izni olmadan istediği işlemi yapabilir. D) Yasal temsilcisi onay vermiş olsa bile Sevim bu işlemi hiç yapamaz. E) Bu işlem, ancak yasal temsilcinin icazet vermesi hâlinde Sevim i bağlar ve geçerli olur. 55. Evlenmenin mutlak butlanı ve nispi butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hem mutlak butlan hem nispi butlan evliliğin sona erdirilmesi sonucunu doğurur. B) Mutlak butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme hiç meydana gelmemiş sayıldığı hâlde, nispi butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. C) Mutlak butlanda kamu yararı ve kamu düzeni düşüncesi hakim olduğu hâlde, nispi butlanda daha ziyade ilgililerin özel çıkarları söz konusudur. D) Mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından da açılabilir, oysa nispi butlan davası açılamaz. E) Dava açmamak suretiyle nispi butlan sebebi etkisiz hâle getirilebildiği hâlde, mutlak butlan eşlerin istek ve iradesiyle ortadan kaldırılamaz. 54. Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin eşlere getirdiği yükümlülüklerden biri değildir? A) Sadakat yükümlülüğü B) Mal rejimi seçme yükümlülüğü C) Giderlere katılma yükümlülüğü D) Maddi ve manevi yardım yükümlülüğü E) Birlikte yaşama yükümlülüğü 56. Bir gözlüğün camına bir kişinin, çerçevesine başka bir kişinin ayrı ayrı malik olamamaları, ayni haklara egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir? A) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi B) Açıklık (alenilik) ilkesi C) Belirlilik ilkesi D) Güvenin korunması ilkesi E) Hak düşürücü süre ve zaman aşımının işlememesi ilkesi A 14

16 57. A ya ait buzdolabı üzerinde intifa hakkı sahibi olan B, tamir etmesi için buzdolabını tamirci T ye verir ve buzdolabı henüz T nin elindeyken bu buzdolabını C ye kiralar. Buna göre C, buzdolabının zilyetliğini hangi yolla kazanmış olur? A) Araçların teslimi B) Kısa elden teslim C) Hükmen teslim D) Zilyetliğin havalesi E) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 59. Aşağıdakilerden hangisi tescile tabi kanuni ipotek haklarından biri değildir? A) İnşaatçı ipoteği B) Rehinle yüklü taşınmazın korunması için alacaklının sigortacıya ödediği paradan kaynaklanan ipotek C) Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taşınmazını bakım borçlusuna temlik eden bakım alacaklısının, bakım alacağını teminat altına almaya yönelik ipotek D) Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince mahkemece tespit edilen ortak gider payını ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde diğer kat malikleri lehine kurulan ipotek E) Üst hakkı sahibine arazideki yapı dolayısıyla arazi malikinin bir bedel ödemesi kararlaştırılmışsa bu bedeli güvence altına almaya yönelik taşınmaz üzerinde kurulan ipotek 58. A ya ait taşınmaz, imar düzenlemesi gereğince bölünmüş ve ortaya çıkan iki parselin her biri için tapu kütüğünde ayrı sayfa açılarak tescil edilmiştir. A, bu parsellerden birini B ye, diğerini C ye satarak adlarına tescili gerçekleştirir. Ancak bu arada A ya ait ilk kayıt hâlen tapu kütüğünde varlığını korumaktadır, tapu kütüğündeki eski sayfanın kapatılması unutulmuştur. Bu durum eşya hukukunda nasıl adlandırılır? A) Bölünmüş tapu B) Birleşik tapu C) Yan yana tapu D) İki tapu E) Çift tapu 60. M, 15 Ocak 2008 tarihinde ölmüş, geride annesi A, kız kardeşi B, eşi E ile evlat edindiği ancak kendisinden önce ölen C nin eşi D ve kızı F kalmıştır. M nin mirasçıları ve miras payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M nin tek mirasçısı eşi E olup, miras payının tamamını alır. B) M nin mirasçıları eşi E, annesi A ve kız kardeşi B dir; E miras payının 1/2'sini, A 1/4'ünü ve B de kalan 1/4'ünü alır. C) M nin mirasçıları annesi A ile kız kardeşi B dir ve mirası yarı yarıya paylaşırlar. D) M nin mirasçıları E ve F olup, E mirasın 1/4'ünü, F ise kalan 3/4'ünü alır. E) M nin mirasçıları E, D ve F olup E mirasın 1/4'ünü, D 3/16 sını, F ise kalan 9/16 sını alır. A 15

17 61. Borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan ve illiyet bağını kesen olağanüstü olaya ne ad verilir? A) Umulmayan hâl B) Iztırar hâli C) Mücbir sebep D) Üçüncü kişinin kusuru E) Zarar görenin kusuru 64. Saçını yaptırmak için kuaföre giden A, Kuaför B nin yanında çalıştırdığı yardımcısı C nin yıkadığı saçı kurutmak amacıyla fön tutarken dikkatsizliği sonucunda yaralanır ve saçlarının bir kısmını kaybeder. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kuaför B borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu çerçevesinde A ya karşı sorumlu olacaktır. B) Bu olayda borcun yardımcı kişi tarafından ifa edilmesi söz konusudur. 62. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kişilik değerlerinden biri değildir? A) Sağlık hakkı B) Şeref ve haysiyet hakkı C) İsim üzerindeki hak C) Bu olayda sözleşmenin tarafı Kuaför B olduğuna göre, kişisel edim niteliğindeki saçı yapma borcunun C tarafından ifa edilmesi mümkün değildir. D) Kuaför B nin sorumluluğu Borçlar Kanunu nun 100. maddesi kapsamındadır ve bu kapsamda C kendisine verilen işi gördüğü sırada alacaklıya zarar vermiştir. E) C nin A ya verdiği zararı tazmin eden Kuaför B, C nin kusuru oranında ona rücu edebilecektir. D) Resim üzerindeki hak E) Özel hayat hakkı 63. Kendisine ait bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren A, o ayki ödemesi gereken 1000 TL lik kira bedelini ev sahibi B nin hesabına havale etmesi gerekirken hiç tanımadığı C nin hesabına havale eder. Buna göre A, aşağıdaki davalardan hangisi ile ödediği 1000 TL yi C den geri alabilir? 65. Para borcunu ifa edemeyen borçlu B nin, para borcu yerine alacaklı A ya, A nın da kabul etmesiyle değerli İran halısını vermesi hâline ne ad verilir? A) Kısmi ifa B) Seçimlik borç C) Müteselsil borç D) İfa amacıyla edim E) Seçimlik yetki A) Haksız fiil davası B) Kira sözleşmesine dayanan dava C) Genel olarak sözleşmeye aykırılığa dayanarak açılan dava D) Zilyetlik davalarından geri alma davası E) Sebepsiz zenginleşme davası A 16

18 66. A, arkadaşı B ye kilosu en fazla 3 TL den, 1 ton Tosya pirinci alması konusunda temsil yetkisi verir. Ancak B, pirinç üreticisi C den çok beğendiği bir pirinci kilosu 5 TL den satın alır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, B ye temsil yetkisi verirken sınırlı bir temsil yetkisi vermiştir. B) B yaptığı işlem ile temsil yetkisinin sınırını aşmıştır. C) Bu olayda yetkisiz temsil kuralları uygulanacaktır. D) A icazet vermediği sürece yapılan sözleşme A yı bağlamaz. E) B nin yaptığı bu sözleşme yetkisiz temsil sebebiyle batıldır. 68. Satıcı S ile alıcı A tecrübe veya muayene şartıyla bir derin dondurucunun satılması konusunda anlaşırlar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tecrübe veya muayene şartıyla satım, geciktirici nitelikte iradi şarta bağlanmış bir satımdır. B) Geciktirici nitelikteki iradi şartın gerçekleşmesiyle birlikte, satım sözleşmesi başlangıçtan itibaren hükümlerini doğurur. C) Ancak taraflar yani S ve A, isterlerse tecrübe veya muayene şartını bozucu bir şart olarak da kararlaştırabilirler. D) Alıcı A nın derin dondurucuyu beğenmesi ve alıkoymak istediğini açıklaması, satıcı S nin icabını kabul etmesi anlamına gelir. E) Tecrübe veya muayene şartıyla satımda A, tamamen subjektif olarak kendi isteğine göre karar verebilir, ret sebebini açıklamaya bile mecbur tutulamaz. 67. Aşağıdakilerden hangisi kendine özgü yapısı olan sözleşmelerden biri değildir? A) Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi B) Tek satıcılık sözleşmesi C) Garanti sözleşmesi D) Sulh sözleşmesi E) Satış için bırakma sözleşmesi 69. Bağışlama sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağışlama, tasarruf işlemi niteliğini taşır. B) Bağışlama, karşılığında denk bir ivaz olmaksızın yapılan bir sözleşmedir. C) Bağışlama, eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Bağışlamada, bağışlananın ne örtülü ne de açık bir şekilde bağışlamayı kabul ettiğini açıklaması gerekir. E) Bağışlama aynı zamanda ölüme bağlı tasarruf niteliğini taşır. A 17

19 70. Yabancı dil sınavlarına hazırlık amaçlı özel ders veren A ile ondan ders almak isteyen B arasında hangi sözleşmenin kurulması söz konusudur? A) Garanti sözleşmesi B) Hizmet sözleşmesi C) İstisna (eser) sözleşmesi D) Vekâlet sözleşmesi E) Komisyon sözleşmesi 72. Aşağıdakilerden hangisi medeni usul hukukunda hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olması hâlleri arasında yer almaz? A) Davalının hâkimin boşandığı eşinin kız kardeşi olması B) Davacının hâkimin amcası olması C) Hâkimin davalının avukatının annesi olması D) Hâkimin davacının eski eşi olması E) Davalının hâkimin evlatlığı olması 71. Aşağıdaki dava ve işlerin hangisinde mahkemenin yetkisi kesin yetkidir? A) Bir taşınmazın satış bedelinin ödenmesi için açılan davada B) Kira sözleşmesine dayanan tahliye davasında C) Mirasçılık belgesi verilmesi talebinde D) Kira alacağının tahsili davasında E) İflas davasında 73. Medeni usul hukukunda ilk itirazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlk itirazlar, görevli mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır. B) İlk itirazları yalnız davalı taraf ileri sürebilir. C) İlk itirazlar, mahkemece tüm dava şartlarının var olduğu tespit edildikten sonra, öncelikle ve esasa girilmeden önce incelenerek sonuçlandırılır. D) Basit yargılama usulünde davalı, ilk itirazlarını ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girmeden önce ileri sürmelidir. E) İlk itirazlar hadiseler gibi incelenip karara bağlanır. A 18

20 74. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda düzenlenen adli yardım müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mahkemenin adli yardım talebinin kabulüne veya reddine ilişkin kararları aleyhine tefhim ya da tebliğden itibaren 7 gün içinde temyize gidilebilir. B) Adli yardımdan yararlanan taraf davayı kaybederse gerek diğer tarafın ödemiş olduğu, gerek kendisinden adli yardım nedeniyle alınmamış olan harç ve giderleri ödemeye mahkûm edilir. C) Yabancıların Türkiye de adli yardımdan yararlanabilmeleri için karşılıklılık şarttır. 76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdaki davalardan hangisi kural olarak adli ara vermede de görülecek davalardan biri değildir? A) Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları B) İflasa ve konkordatoya ait davalar C) Her çeşit nafaka davaları D) Boşanma davası E) Velayete ilişkin davalar D) Adli yardım talebi, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. E) Mahkeme, adli yardım talebi hakkındaki kararını duruşma yapmadan da verebilir. 75. Medeni usul hukukuna göre, aşağıdaki kararlardan hangisi duruşma yapılmadan verilemez? A) Yargı yolunun caiz olmadığı kararı B) İhtiyati tedbir kararı 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, seri yargılama usulünde davaya cevap süresi kaç günü geçemez? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 C) Tahliye kararı D) Görevsizlik kararı E) Hâkimin reddi talebinin kabulü kararı A 19

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNU

KOOPERATİFLER KANUNU KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 R.G. Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 R.G. Sayısı : 13195 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF VE KURULUŞU A. TARİF 1 Madde 1 - Tüzel kişiliği haiz olmak üzere

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ *

TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış 99 TÜRK MEDENÎ KANUNUNDAKĐ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VESAYET HUKUKUNA GENEL BĐR BAKIŞ * Prof. Dr. Nevzat KOÇ ** I. GENEL OLARAK Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı