T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010"

Transkript

1 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladığı sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından paraflanmasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. A Ç I K L A M A 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Caz ve sinema, yirminci yüzyılda, aşağı yukarı aynı dönemlerde yükselen iki ayrı sanat dalı. Ama bunlar hiçbir zaman birbirine teğet geçmedi. Bir yandan caz müzisyenleri sinemada boy gösterdi öte yandan beyaz perdeden caz tınıları yükseldi. Bu parçada geçen sinema ve cazın birbirine teğet geçmemesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişime açık olma B) Aynı oranda ilgi görme C) Çağının beğenisine seslenme D) Sanatsal gelişmeye katkıda bulunma E) Birbiriyle iç içe olma 3. (I) Heredot a göre, dünyaya ilk gelen insanlar Friglerdi ve onların kullandığı bekes yani ekmek sözcüğü insanoğlunun kullandığı ilk sözcüktü. (II) Kendisinden önceki pek çok kaynaktan aldığı bilgiler ve söylenenler karşısında, işin içinden çıkamayan Strabon, sonunda Frigler kimlerdir? diye sormuştu. (III) Bu soruya, ancak son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar yanıt veriyor. (IV) Kazılardan elde edilen bulgular, Friglerin aslında dışarıdan gelmediğini ve Anadolu nun yerli halkı olarak Hititlerden önce de sonra da hep Anadolu da yaşadıklarını gösteriyor. (V) Bulguların sergilendiği Gordion daki müze, bu uzak geçmişin tüm evrelerini en çarpıcı izleriyle sunuyor. Frigleri anlatan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, dünya tarihi açısından taşıdıkları önem hakkında bir saptama yapılıyor. B) II. cümlede, eldeki bilgilerin kesin olmadığı izlenimi veriliyor. 2. Gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız büyük ölçüde, insanlığın (tüm toplumların) bu konu- I daki duyarlığına (bilgisine) bağlı. Bu durum çevre II C) III. cümlede, yapılan kazılardan, ortaya çıkarılması gereken başka belgelerin de olduğu anlaşılıyor. D) IV. cümlede, varlıklarını ne zamandan beri sürdürdükleri belirtiliyor. E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılanların inandırıcılığı kanıtlanıyor. temizliğinden sağlığa, doğanın korunmasından su tüketimine kadar çeşitli alanlarda ciddi önlemler alınmasını hatta yeni yollara (yöntemlere) başvurulma- III sını gerektiriyor. Bu konuda bireylere, ilgili yöneticilere, demokratik kitle örgütlerine, kısaca (özetle) IV herkese önemli görevler (sorumluluklar) düşüyor. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisiyle ayraç içindeki söz arasında anlam bakımından bir yakınlık yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. (I) Çocuk, dışarıda arkadaşlarıyla oynamak için annesinden izin ister; anneyse öfkesini gizleyerek, Haydi git oyna, evin bütün işini ben yaparım nasıl olsa! der. (II) Yaşı nedeniyle doğruyu yanlışı ayıramayan çocuk, oyun oynamanın onun en doğal hakkı olduğunu bilemez. (III) Annesine yardım etmeyi düşünemeyip oyun oynamak istediği için kendine kızar. (IV) Böylece anne kendi öfkesini, çocuğuna başarıyla aktarmış, böyle bir kişiliği topluma kazandırma yönünde büyük bir adım atmış olur. (V) Bundan böyle çocuk da ister istemez, duygularını gizleyen bir kimliğe bürünecektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde annenin tutumu olumlu sözlerle üstü kapalı olarak eleştirilmektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A 1

3 5. Kısa sürede yaşamımı değiştirdi İnternet. Milyonlarca I belgenin orada hazır beklemesi ve benden yalnızca II bir tık uzaklıkta olması mutluluk verici. Ne yazık ki III böylesine iyi bir şeyin olumsuz yanlarıda var. İnter- IV nette, birçok doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgiler de V yer alıyor. Bu nedenle, oradan edindiğimiz bilgileri kullanırken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Tarihî mutfak kültürümüz derinlemesine incelenmediği için bugün doğru bildiğimizi sandığımız birçok bilginin yanlış olduğunu anlıyoruz. Örneğin mücver bir yemeğin adı değil, pişirme tekniğinin adı. Kayıtlara dayanarak yaklaşık yirmi değişik mücver yemeğinden söz edebiliriz. Ama günümüzde sadece sakız kabağından yapılan mücver biliniyor. Aslında, sadece yemeğin yapımı değil, yemeğin yapımı ve tüketimi sırasında aile içi ilişkilerin güçlenmesi ve sosyalleşmenin sağlanması istenir. Bu nedenle tarihî mutfak kültürü içinde kalmış ve unutulmuş yemeklerimizi incelemeli ve onları uyarlayarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Kendine özgü özellikleri olan bir mutfak kültürünün varlığı ancak bu yolla sağlanabilir. Bu parçada mutfak kültürüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Önemi ve nasıl korunup yaşatılacağı B) Genç kuşaklara yeterince tanıtılmamasından doğan sonuçlar C) Günümüzdeki yaşam biçiminin, olumsuz yönde etkilediği D) Aile bireylerinin beğenilerini geliştirdiği E) İnceleme yöntemlerindeki eksiklikler 6. Yazı, bir düşüncenin, harflerden oluşan sözcükler aracılığıyla yazım kurallarına uygun olarak bir nesne üzerinde sunulmasıdır. (I) Konuşmaysa bir düşünceyi belirten sözcüklerin seslendirilmesi diye tanımlanabilir. (II) Konuşmada, anlatılmak isteneni el, kol ve yüz hareketleri, ses tonu destekler. (III) Sesin alçaltılıp yükseltilmesi, sese ezgi katılması konuşmayı etkili kılar. (IV) Yazıda kullandığımız noktalama işaretleri duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmeye, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmaya yarar. (V) Bu nedenle noktalama işaretlerinin nerede hangi amaçla kullanıldığını iyi bilmek gerekir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre Bunlar yazıda noktalama işaretleriyle karşılanmaya çalışılır. cümlesi getirilebilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Yalınlık ve saydamlık, metnin yazınsallık düzeyini yükselten niteliklerdir; bir bakıma dilin güzel duyusal (estetik) tadı da bunlarda saklıdır, elbette cümlelerin kısalığında, yoğunluğunda da. Kimileri küçümser bu nitelikleri, yazarın soluksuzluğuna, cümle kurma, oluşturma becerisinin sınırlılığına bağlar. Oysa büyük bir yanılsamadır bu. Gerçek okur, yoğun anlamlar içeren bir metinde yalınlık, saydamlık, kısalık arar. Örneğin Shakespeare in Hamlet inde geçen, Olmak ya da olmamak, işte sorun. cümlesi oldukça kısadır; kısadır ya bu yazınsal cümle üstüne kitaplar yazılmıştır! Bu parçada belirtilenlere göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Örnek cümle hangi görüşü desteklemektedir? B) Söylemsel derinliği yaratan nitelikler nelerdir? C) Kısa cümle kullanan yazarlar niçin eleştirilmektedir? D) Okumadan tat alma neye bağlıdır? E) Basmakalıp düşünceler yaratıcılığı engeller mi? A 2

4 9. 5,7 1,5 0,9 + 0,19 0,25 0,03 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 3 C) 2 D) 4 E) Üç basamaklı A4B sayısı 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veriyor. Buna göre, A + B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) % 18 i 5418 olan sayı kaçtır? A) 3100 B) 3110 C) D) E) a, b, c pozitif tam sayılar ve a < c 3a = 7b olduğuna göre, a+ b+ c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30 A 3

5 13. x x + x eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir işi Seçil x günde, Ebru 3x günde yapabiliyor. 5 İkisi birlikte aynı işi 15 günde yaptıklarına göre, Ebru yalnız başına kaç günde yapabilir? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) Bir manav elindeki limonların % 40 ını % 25 kârla, % 30 unu % 20 kârla ve geri kalanını da % 10 zararla satmıştır. Bu manav limonların tümünün satışından yüzde kaç kâr elde etmiştir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) B A 9 H 20 BA AC AH BC AC = 20 cm BH = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç 2 cm dir? A) 140 B) 150 C) 160 D) 180 E) 200 C A 4

6 17. İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir? A) Çin B) Mısır C) Hint D) İran E) Arap 19. Tuğrul Bey, Bağdat ı alarak Halife Kaim bi Emrillah ı Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey i Doğu nun ve Batı nın sultanı ilan etmiştir. Buna göre, I. Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey e vermiştir. II. Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir. III. Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin, I. askerlik, II. ekonomi, III. mimarlık 20. Selçuklularda atabey adı verilen şehzadelerin hocasının, Osmanlı Devleti ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Âyan B) Lala C) Vezir D) Mültezim E) Kethüda alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III A 5

7 21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde defterdarın görevlerinden biri değildir? A) Kapıkulu ulufelerini dağıtmak B) Akçenin değerini korumak C) Fethedilen toprakları kaydetmek D) Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazmak E) Hazinenin gelir gider hesaplarını tutmak 23. I. Edirne Selimiye Cami II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi III. Dolmabahçe Sarayı Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri nde yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 22. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti nin bu antlaşmayla, I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak, II. Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmak, III. önemli ticaret yollarını ele geçirmek durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir? 24. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması B) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması C) Kanunuesasi nin kabul edilmesi D) Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi E) Maarif Nezaretinin kurulması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III A 6

8 25. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı, I. Kafkas, II. Galiçya, III. Çanakkale cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 27. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Hükûmetinin millî mücadeleye karşı fetva ve beyannameler yayınlayarak I. ülke genelinde sarsılan otorite ve egemenliğini yeniden kurmak, II. halkın Kuvayımilliyeye verdiği desteği azaltmak, III. Anadolu da başlayan millî mücadeleye son vermek durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 26. Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri değildir? A) İşgaller karşısında millî cemiyetlerin kurulması B) Damat Ferit Hükûmetinin istifaya zorlanması C) İstanbul Hükûmetiyle Amasya Görüşmelerinin yapılması D) Ali Fuat Cebesoy un Batı Cephesi Komutanı olarak atanması E) Mebuslar Meclisinin açılması 28. I. Kuvayi Seyyare II. Kuvayi İnzibatiye III. Merkez Ordusu Yukarıdakilerden hangileri, düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engelleyici çalışmalarda bulunmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 7

9 29. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı arasında geçen sürede imzalanmıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Mudanya Anlaşması E) Kars Antlaşması 31. Misakımillî sınırları içinde olmasına rağmen Musul un, Milletler Cemiyetinin kararıyla Irak a bırakılmasını Türkiye nin kabul etmesinde, I. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması, II. İngiltere nin Milletler Cemiyeti üzerinde etkisinin fazla olması, III. Almanya nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ya yönelik niyet ve taleplerinin olması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 30. Devletçilik ilkesi, devletin doğrudan doğruya girişimlerde bulunması, özel girişimlere öncülük etmesi ve yapılmakta olan işleri düzenleyip denetlemesidir. Bu bilgiye göre, devletçilik ilkesinin, I. kamu yararına gördüğü alanlarda yatırım yapma, II. ekonomik gücü olmayan toplumu hızla kalkındırma, III. bütün alanlarda devletleştirme durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? 32. İlkokul diploması alanlar yılları arasında iken yılları arasında öğretmen sayısının artmasıyla bu sayı e yükselmiştir. Bu artışı, I. Halkevleri, II. Köy Enstitüleri, III. öğretmen okulları kurumlarından hangileri sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 8

10 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi veya sona erdirilmesi nedenlerinden biri değildir? A) İstifa B) Devamsızlık C) Bakan seçilme D) Cumhurbaşkanı seçilme E) Kısıtlanma Anayasası na göre, ara seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılır. B) Boşalan üyelik sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu takdirde üç ay içinde ara seçim yapılmasına karar verilir. C) Ara seçim bir seçim döneminde bir defa yapılabilir. D) Genel seçime 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip eden 90 gün içinde ara seçim yapılmasına TBMM Başkanı karar verir Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir? A) TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere geri göndermek C) TBMM üyeleri arasından Başbakanı atamak D) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak E) Kanunların Anayasa ya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 36. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda hâkimlik ve savcılık teminatı kapsamında düzenlenmemiştir? A) Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. B) Kendileri istemedikçe Anayasa da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamazlar. C) Kendileri istemedikçe görev yerleri değiştirilemez. D) Kadroları kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamazlar. E) Meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanunla istisnalar düzenlenebilir. A 9

11 37. I Kanunuesasi II Anayasası III Anayasası IV Anayasası V Anayasası Yukarıdaki anayasaların hangilerinde yasama organı çift meclisli olarak düzenlenmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) IV ve V E) I, III ve IV Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM, milletvekilinin dokunulmazlığını genel toplantı ve karar yeter sayısı ile kaldırabilir. B) Milletvekili hakkında seçimden önce ya da sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır. C) Meclisteki siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz. D) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı sadece dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili kararın iptalini isteyebilir. E) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir Anayasası na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için Anayasa da düzenlenmiş yasaklardan biri değildir? A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. B) Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz. C) Siyasi partiler Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. D) Siyasi partilerin tüzük ve programı millet egemenliğine aykırı olamaz. E) Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz. A) Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir. B) Temel hak ve hürriyetlerin tümü millî güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı gibi genel sınırlandırma sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir. C) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken Anayasa nın sözüne ve ruhuna uygun hareket edilmelidir. D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. E) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken ölçülülük ilkesine uygun hareket edilmelidir. GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. A 10

12 ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerin hangisinde yargısal bir denetim mekanizması öngörülmüştür? A) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi B) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi D) Amerikan İnsan Hakları Bildirisi E) Afrika İnsan Hakları Bildirisi Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin temelli kapatılma nedenlerinden biridir? A) Yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan maddi yardım almak B) Yabancı işçi çalıştırmak C) Yurt dışında temsilcilik açmak D) Yurt dışında propaganda yapmak E) Kadın kolları kurmak Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yöntemlerinden biri değildir? A) Vergi adaleti B) Kamulaştırma C) Tahkim D) Devletleştirme E) Planlama Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yer almaz? A) Ailenin korunması B) Çalışma hakkı C) Mal bildirimi D) Çevre hakkı E) Konut hakkı A 11

13 Anayasası na göre, yüksek mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay ve Yargıtay, yüksek mahkemeler arasında yer alır. B) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Yargıtaydan seçilen üye yapar. C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Anayasa Mahkemesince görevlendirilen üye yapar. D) Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. E) Sayıştay yüksek mahkemelerden biri değildir. 47. Federal devlet sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Federal devletlerde tek egemenlik vardır. B) Federal devletler iki meclisli olmak zorundadır. C) Federal devletlerde yasama ve yürütme yetkisi, yasama organına aittir. D) Federal devletlerde yargı yetkisi yürütmeye aittir. E) Federal devletlerde başbakan, federal meclis tarafından seçilir Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan itibaren en geç 3 gün içinde TBMM de okunur. B) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. C) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır Anayasası na göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse TBMM ne kadar süre ile seçimlerin geriye bırakılmasına karar verebilir? A) 4 ay B) 6 ay C) 15 ay D) 1 yıl E) 2 yıl D) Bakanlar Kurulu hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesinden birlikte sorumludur. E) Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. A 12

14 49. TBMM, Bakanlar Kuruluna zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir. Bakanlar Kurulu bu yetki kanununa dayanarak vatandaşlara angarya yükümlülüğü getirir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakanlar Kurulunun getirdiği angarya uygulaması Anayasa ya uygundur. B) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. C) Bakanlar Kurulu, zorla çalışma şartları hakkında doğrudan olağan kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 51. Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimin hukuk yaratması için sadece kanun boşluğu bulunması yeterlidir. B) Hâkim hukuk yaratmadan önce o konuya ilişkin örf ve âdet hukuku kuralı bulunup bulunmadığını araştırmalı ve varsa o kuralı uygulamalıdır. C) Hâkim hukuk yaratırken yazılı hukuk kurallarına ters düşen bir kural öngöremez. D) Hâkim hukuk yaratırken toplum çıkarları ile ferdi çıkarlar arasında adil bir denge kurmaya çalışmalıdır. E) Hâkimin yarattığı hukukun kural olarak benzer bir olayda uygulanması zorunluluğu yoktur. D) Kanun hükmünde kararnameler Danıştay incelemesinden geçirilerek yayımlanır. E) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veremez. 50. On sekiz milletvekili imzasıyla İçişleri Bakanı hakkında şiddet olayları nedeniyle TBMM Başkanlığına gensoru önergesi verilir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 10 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilemez. B) Gensoru önergeleri hakkında siyasi parti gruplarında görüşme yapılabilir. C) 18 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilebilir. D) Siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilir. E) Gensoru önergeleri bakanlar hakkında verilebilir. 52. Uzun aramalara rağmen istediği gibi bir iş bulamayan ve Ayşe ile evli olan Ahmet, bir süre yurt dışında çalışmayı planlar ve en kısa sürede adresini bildireceğini Ayşe ye söyleyerek Hollanda ya gider. Ayşe tüm aramalarına rağmen bir daha Ahmet i bulamaz ve ondan herhangi bir haber alamaz. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ayşe, Ahmet ten son haber aldığı tarihten itibaren 5 yıl beklemeli ve asliye hukuk mahkemesine başvurarak gaiplik kararı verilmesini istemelidir. B) Gaiplik kararı verebilmek için hâkimin 2 ilan yapması zorunludur. C) İlk ilandan sonra ikinci ilanın yapılması için 4 ay beklenecektir. D) Gaiplik kararının verilmesiyle birlikte Ahmet in mirası mirasçılarına geçecektir, ancak son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle mirasçıların teminat göstermesi gerekir. E) Gaiplik kararı verilmesi Ayşe ile Ahmet in evliliğini kendiliğinden sona erdirmez. Ayşe nin ya gaiplik kararını isterken bunu talep etmesi ya da ayrıca evliliğin feshini dava etmesi gerekir. A 13

15 53. On yedi yaşını tamamlayan Sevim, kendisine anneannesi tarafından yaş gününde hediye edilen bilgisayarını lisede çok sevdiği arkadaşı Süheyla ya bağışlar. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sevim kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkı kullandığı için yasal temsilcisinin iznine gerek kalmadan bu işlemi yapabilir. B) Sevim tam ehliyetin tüm koşullarını taşıdığı için bu işlem geçerlidir. C) Sevim bilgisayarı karşılıksız edinmiş olduğu için yasal temsilcisinin izni olmadan istediği işlemi yapabilir. D) Yasal temsilcisi onay vermiş olsa bile Sevim bu işlemi hiç yapamaz. E) Bu işlem, ancak yasal temsilcinin icazet vermesi hâlinde Sevim i bağlar ve geçerli olur. 55. Evlenmenin mutlak butlanı ve nispi butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hem mutlak butlan hem nispi butlan evliliğin sona erdirilmesi sonucunu doğurur. B) Mutlak butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme hiç meydana gelmemiş sayıldığı hâlde, nispi butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. C) Mutlak butlanda kamu yararı ve kamu düzeni düşüncesi hakim olduğu hâlde, nispi butlanda daha ziyade ilgililerin özel çıkarları söz konusudur. D) Mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından da açılabilir, oysa nispi butlan davası açılamaz. E) Dava açmamak suretiyle nispi butlan sebebi etkisiz hâle getirilebildiği hâlde, mutlak butlan eşlerin istek ve iradesiyle ortadan kaldırılamaz. 54. Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin eşlere getirdiği yükümlülüklerden biri değildir? A) Sadakat yükümlülüğü B) Mal rejimi seçme yükümlülüğü C) Giderlere katılma yükümlülüğü D) Maddi ve manevi yardım yükümlülüğü E) Birlikte yaşama yükümlülüğü 56. Bir gözlüğün camına bir kişinin, çerçevesine başka bir kişinin ayrı ayrı malik olamamaları, ayni haklara egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir? A) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi B) Açıklık (alenilik) ilkesi C) Belirlilik ilkesi D) Güvenin korunması ilkesi E) Hak düşürücü süre ve zaman aşımının işlememesi ilkesi A 14

16 57. A ya ait buzdolabı üzerinde intifa hakkı sahibi olan B, tamir etmesi için buzdolabını tamirci T ye verir ve buzdolabı henüz T nin elindeyken bu buzdolabını C ye kiralar. Buna göre C, buzdolabının zilyetliğini hangi yolla kazanmış olur? A) Araçların teslimi B) Kısa elden teslim C) Hükmen teslim D) Zilyetliğin havalesi E) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 59. Aşağıdakilerden hangisi tescile tabi kanuni ipotek haklarından biri değildir? A) İnşaatçı ipoteği B) Rehinle yüklü taşınmazın korunması için alacaklının sigortacıya ödediği paradan kaynaklanan ipotek C) Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taşınmazını bakım borçlusuna temlik eden bakım alacaklısının, bakım alacağını teminat altına almaya yönelik ipotek D) Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince mahkemece tespit edilen ortak gider payını ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde diğer kat malikleri lehine kurulan ipotek E) Üst hakkı sahibine arazideki yapı dolayısıyla arazi malikinin bir bedel ödemesi kararlaştırılmışsa bu bedeli güvence altına almaya yönelik taşınmaz üzerinde kurulan ipotek 58. A ya ait taşınmaz, imar düzenlemesi gereğince bölünmüş ve ortaya çıkan iki parselin her biri için tapu kütüğünde ayrı sayfa açılarak tescil edilmiştir. A, bu parsellerden birini B ye, diğerini C ye satarak adlarına tescili gerçekleştirir. Ancak bu arada A ya ait ilk kayıt hâlen tapu kütüğünde varlığını korumaktadır, tapu kütüğündeki eski sayfanın kapatılması unutulmuştur. Bu durum eşya hukukunda nasıl adlandırılır? A) Bölünmüş tapu B) Birleşik tapu C) Yan yana tapu D) İki tapu E) Çift tapu 60. M, 15 Ocak 2008 tarihinde ölmüş, geride annesi A, kız kardeşi B, eşi E ile evlat edindiği ancak kendisinden önce ölen C nin eşi D ve kızı F kalmıştır. M nin mirasçıları ve miras payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M nin tek mirasçısı eşi E olup, miras payının tamamını alır. B) M nin mirasçıları eşi E, annesi A ve kız kardeşi B dir; E miras payının 1/2'sini, A 1/4'ünü ve B de kalan 1/4'ünü alır. C) M nin mirasçıları annesi A ile kız kardeşi B dir ve mirası yarı yarıya paylaşırlar. D) M nin mirasçıları E ve F olup, E mirasın 1/4'ünü, F ise kalan 3/4'ünü alır. E) M nin mirasçıları E, D ve F olup E mirasın 1/4'ünü, D 3/16 sını, F ise kalan 9/16 sını alır. A 15

17 61. Borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan ve illiyet bağını kesen olağanüstü olaya ne ad verilir? A) Umulmayan hâl B) Iztırar hâli C) Mücbir sebep D) Üçüncü kişinin kusuru E) Zarar görenin kusuru 64. Saçını yaptırmak için kuaföre giden A, Kuaför B nin yanında çalıştırdığı yardımcısı C nin yıkadığı saçı kurutmak amacıyla fön tutarken dikkatsizliği sonucunda yaralanır ve saçlarının bir kısmını kaybeder. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kuaför B borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu çerçevesinde A ya karşı sorumlu olacaktır. B) Bu olayda borcun yardımcı kişi tarafından ifa edilmesi söz konusudur. 62. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kişilik değerlerinden biri değildir? A) Sağlık hakkı B) Şeref ve haysiyet hakkı C) İsim üzerindeki hak C) Bu olayda sözleşmenin tarafı Kuaför B olduğuna göre, kişisel edim niteliğindeki saçı yapma borcunun C tarafından ifa edilmesi mümkün değildir. D) Kuaför B nin sorumluluğu Borçlar Kanunu nun 100. maddesi kapsamındadır ve bu kapsamda C kendisine verilen işi gördüğü sırada alacaklıya zarar vermiştir. E) C nin A ya verdiği zararı tazmin eden Kuaför B, C nin kusuru oranında ona rücu edebilecektir. D) Resim üzerindeki hak E) Özel hayat hakkı 63. Kendisine ait bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren A, o ayki ödemesi gereken 1000 TL lik kira bedelini ev sahibi B nin hesabına havale etmesi gerekirken hiç tanımadığı C nin hesabına havale eder. Buna göre A, aşağıdaki davalardan hangisi ile ödediği 1000 TL yi C den geri alabilir? 65. Para borcunu ifa edemeyen borçlu B nin, para borcu yerine alacaklı A ya, A nın da kabul etmesiyle değerli İran halısını vermesi hâline ne ad verilir? A) Kısmi ifa B) Seçimlik borç C) Müteselsil borç D) İfa amacıyla edim E) Seçimlik yetki A) Haksız fiil davası B) Kira sözleşmesine dayanan dava C) Genel olarak sözleşmeye aykırılığa dayanarak açılan dava D) Zilyetlik davalarından geri alma davası E) Sebepsiz zenginleşme davası A 16

18 66. A, arkadaşı B ye kilosu en fazla 3 TL den, 1 ton Tosya pirinci alması konusunda temsil yetkisi verir. Ancak B, pirinç üreticisi C den çok beğendiği bir pirinci kilosu 5 TL den satın alır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, B ye temsil yetkisi verirken sınırlı bir temsil yetkisi vermiştir. B) B yaptığı işlem ile temsil yetkisinin sınırını aşmıştır. C) Bu olayda yetkisiz temsil kuralları uygulanacaktır. D) A icazet vermediği sürece yapılan sözleşme A yı bağlamaz. E) B nin yaptığı bu sözleşme yetkisiz temsil sebebiyle batıldır. 68. Satıcı S ile alıcı A tecrübe veya muayene şartıyla bir derin dondurucunun satılması konusunda anlaşırlar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tecrübe veya muayene şartıyla satım, geciktirici nitelikte iradi şarta bağlanmış bir satımdır. B) Geciktirici nitelikteki iradi şartın gerçekleşmesiyle birlikte, satım sözleşmesi başlangıçtan itibaren hükümlerini doğurur. C) Ancak taraflar yani S ve A, isterlerse tecrübe veya muayene şartını bozucu bir şart olarak da kararlaştırabilirler. D) Alıcı A nın derin dondurucuyu beğenmesi ve alıkoymak istediğini açıklaması, satıcı S nin icabını kabul etmesi anlamına gelir. E) Tecrübe veya muayene şartıyla satımda A, tamamen subjektif olarak kendi isteğine göre karar verebilir, ret sebebini açıklamaya bile mecbur tutulamaz. 67. Aşağıdakilerden hangisi kendine özgü yapısı olan sözleşmelerden biri değildir? A) Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi B) Tek satıcılık sözleşmesi C) Garanti sözleşmesi D) Sulh sözleşmesi E) Satış için bırakma sözleşmesi 69. Bağışlama sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağışlama, tasarruf işlemi niteliğini taşır. B) Bağışlama, karşılığında denk bir ivaz olmaksızın yapılan bir sözleşmedir. C) Bağışlama, eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Bağışlamada, bağışlananın ne örtülü ne de açık bir şekilde bağışlamayı kabul ettiğini açıklaması gerekir. E) Bağışlama aynı zamanda ölüme bağlı tasarruf niteliğini taşır. A 17

19 70. Yabancı dil sınavlarına hazırlık amaçlı özel ders veren A ile ondan ders almak isteyen B arasında hangi sözleşmenin kurulması söz konusudur? A) Garanti sözleşmesi B) Hizmet sözleşmesi C) İstisna (eser) sözleşmesi D) Vekâlet sözleşmesi E) Komisyon sözleşmesi 72. Aşağıdakilerden hangisi medeni usul hukukunda hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olması hâlleri arasında yer almaz? A) Davalının hâkimin boşandığı eşinin kız kardeşi olması B) Davacının hâkimin amcası olması C) Hâkimin davalının avukatının annesi olması D) Hâkimin davacının eski eşi olması E) Davalının hâkimin evlatlığı olması 71. Aşağıdaki dava ve işlerin hangisinde mahkemenin yetkisi kesin yetkidir? A) Bir taşınmazın satış bedelinin ödenmesi için açılan davada B) Kira sözleşmesine dayanan tahliye davasında C) Mirasçılık belgesi verilmesi talebinde D) Kira alacağının tahsili davasında E) İflas davasında 73. Medeni usul hukukunda ilk itirazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlk itirazlar, görevli mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır. B) İlk itirazları yalnız davalı taraf ileri sürebilir. C) İlk itirazlar, mahkemece tüm dava şartlarının var olduğu tespit edildikten sonra, öncelikle ve esasa girilmeden önce incelenerek sonuçlandırılır. D) Basit yargılama usulünde davalı, ilk itirazlarını ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girmeden önce ileri sürmelidir. E) İlk itirazlar hadiseler gibi incelenip karara bağlanır. A 18

20 74. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda düzenlenen adli yardım müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mahkemenin adli yardım talebinin kabulüne veya reddine ilişkin kararları aleyhine tefhim ya da tebliğden itibaren 7 gün içinde temyize gidilebilir. B) Adli yardımdan yararlanan taraf davayı kaybederse gerek diğer tarafın ödemiş olduğu, gerek kendisinden adli yardım nedeniyle alınmamış olan harç ve giderleri ödemeye mahkûm edilir. C) Yabancıların Türkiye de adli yardımdan yararlanabilmeleri için karşılıklılık şarttır. 76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdaki davalardan hangisi kural olarak adli ara vermede de görülecek davalardan biri değildir? A) Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları B) İflasa ve konkordatoya ait davalar C) Her çeşit nafaka davaları D) Boşanma davası E) Velayete ilişkin davalar D) Adli yardım talebi, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. E) Mahkeme, adli yardım talebi hakkındaki kararını duruşma yapmadan da verebilir. 75. Medeni usul hukukuna göre, aşağıdaki kararlardan hangisi duruşma yapılmadan verilemez? A) Yargı yolunun caiz olmadığı kararı B) İhtiyati tedbir kararı 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, seri yargılama usulünde davaya cevap süresi kaç günü geçemez? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 C) Tahliye kararı D) Görevsizlik kararı E) Hâkimin reddi talebinin kabulü kararı A 19

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok. . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK5 Medeni Usul Hukuku I 5 5 Medeni Usul Hukukuna giriş Mahkemeler Mahkemelerin görevi Mahkemelerin yetkisi 5 Genel yetki kuralları Yetki itirazı 7 Genel mahkemeler arasında işbölümü

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ SENDİKALARIN FAALİYETLERİ Sendikaların Faaliyetleri I. Serbest Faaliyetleri A. Çalışma hayatına

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı