T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010"

Transkript

1 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladığı sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından paraflanmasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. A Ç I K L A M A 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Caz ve sinema, yirminci yüzyılda, aşağı yukarı aynı dönemlerde yükselen iki ayrı sanat dalı. Ama bunlar hiçbir zaman birbirine teğet geçmedi. Bir yandan caz müzisyenleri sinemada boy gösterdi öte yandan beyaz perdeden caz tınıları yükseldi. Bu parçada geçen sinema ve cazın birbirine teğet geçmemesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişime açık olma B) Aynı oranda ilgi görme C) Çağının beğenisine seslenme D) Sanatsal gelişmeye katkıda bulunma E) Birbiriyle iç içe olma 3. (I) Heredot a göre, dünyaya ilk gelen insanlar Friglerdi ve onların kullandığı bekes yani ekmek sözcüğü insanoğlunun kullandığı ilk sözcüktü. (II) Kendisinden önceki pek çok kaynaktan aldığı bilgiler ve söylenenler karşısında, işin içinden çıkamayan Strabon, sonunda Frigler kimlerdir? diye sormuştu. (III) Bu soruya, ancak son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar yanıt veriyor. (IV) Kazılardan elde edilen bulgular, Friglerin aslında dışarıdan gelmediğini ve Anadolu nun yerli halkı olarak Hititlerden önce de sonra da hep Anadolu da yaşadıklarını gösteriyor. (V) Bulguların sergilendiği Gordion daki müze, bu uzak geçmişin tüm evrelerini en çarpıcı izleriyle sunuyor. Frigleri anlatan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, dünya tarihi açısından taşıdıkları önem hakkında bir saptama yapılıyor. B) II. cümlede, eldeki bilgilerin kesin olmadığı izlenimi veriliyor. 2. Gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımız büyük ölçüde, insanlığın (tüm toplumların) bu konu- I daki duyarlığına (bilgisine) bağlı. Bu durum çevre II C) III. cümlede, yapılan kazılardan, ortaya çıkarılması gereken başka belgelerin de olduğu anlaşılıyor. D) IV. cümlede, varlıklarını ne zamandan beri sürdürdükleri belirtiliyor. E) V. cümlede, IV. cümlede anlatılanların inandırıcılığı kanıtlanıyor. temizliğinden sağlığa, doğanın korunmasından su tüketimine kadar çeşitli alanlarda ciddi önlemler alınmasını hatta yeni yollara (yöntemlere) başvurulma- III sını gerektiriyor. Bu konuda bireylere, ilgili yöneticilere, demokratik kitle örgütlerine, kısaca (özetle) IV herkese önemli görevler (sorumluluklar) düşüyor. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisiyle ayraç içindeki söz arasında anlam bakımından bir yakınlık yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. (I) Çocuk, dışarıda arkadaşlarıyla oynamak için annesinden izin ister; anneyse öfkesini gizleyerek, Haydi git oyna, evin bütün işini ben yaparım nasıl olsa! der. (II) Yaşı nedeniyle doğruyu yanlışı ayıramayan çocuk, oyun oynamanın onun en doğal hakkı olduğunu bilemez. (III) Annesine yardım etmeyi düşünemeyip oyun oynamak istediği için kendine kızar. (IV) Böylece anne kendi öfkesini, çocuğuna başarıyla aktarmış, böyle bir kişiliği topluma kazandırma yönünde büyük bir adım atmış olur. (V) Bundan böyle çocuk da ister istemez, duygularını gizleyen bir kimliğe bürünecektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde annenin tutumu olumlu sözlerle üstü kapalı olarak eleştirilmektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A 1

3 5. Kısa sürede yaşamımı değiştirdi İnternet. Milyonlarca I belgenin orada hazır beklemesi ve benden yalnızca II bir tık uzaklıkta olması mutluluk verici. Ne yazık ki III böylesine iyi bir şeyin olumsuz yanlarıda var. İnter- IV nette, birçok doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgiler de V yer alıyor. Bu nedenle, oradan edindiğimiz bilgileri kullanırken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Tarihî mutfak kültürümüz derinlemesine incelenmediği için bugün doğru bildiğimizi sandığımız birçok bilginin yanlış olduğunu anlıyoruz. Örneğin mücver bir yemeğin adı değil, pişirme tekniğinin adı. Kayıtlara dayanarak yaklaşık yirmi değişik mücver yemeğinden söz edebiliriz. Ama günümüzde sadece sakız kabağından yapılan mücver biliniyor. Aslında, sadece yemeğin yapımı değil, yemeğin yapımı ve tüketimi sırasında aile içi ilişkilerin güçlenmesi ve sosyalleşmenin sağlanması istenir. Bu nedenle tarihî mutfak kültürü içinde kalmış ve unutulmuş yemeklerimizi incelemeli ve onları uyarlayarak gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Kendine özgü özellikleri olan bir mutfak kültürünün varlığı ancak bu yolla sağlanabilir. Bu parçada mutfak kültürüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Önemi ve nasıl korunup yaşatılacağı B) Genç kuşaklara yeterince tanıtılmamasından doğan sonuçlar C) Günümüzdeki yaşam biçiminin, olumsuz yönde etkilediği D) Aile bireylerinin beğenilerini geliştirdiği E) İnceleme yöntemlerindeki eksiklikler 6. Yazı, bir düşüncenin, harflerden oluşan sözcükler aracılığıyla yazım kurallarına uygun olarak bir nesne üzerinde sunulmasıdır. (I) Konuşmaysa bir düşünceyi belirten sözcüklerin seslendirilmesi diye tanımlanabilir. (II) Konuşmada, anlatılmak isteneni el, kol ve yüz hareketleri, ses tonu destekler. (III) Sesin alçaltılıp yükseltilmesi, sese ezgi katılması konuşmayı etkili kılar. (IV) Yazıda kullandığımız noktalama işaretleri duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmeye, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmaya yarar. (V) Bu nedenle noktalama işaretlerinin nerede hangi amaçla kullanıldığını iyi bilmek gerekir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre Bunlar yazıda noktalama işaretleriyle karşılanmaya çalışılır. cümlesi getirilebilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Yalınlık ve saydamlık, metnin yazınsallık düzeyini yükselten niteliklerdir; bir bakıma dilin güzel duyusal (estetik) tadı da bunlarda saklıdır, elbette cümlelerin kısalığında, yoğunluğunda da. Kimileri küçümser bu nitelikleri, yazarın soluksuzluğuna, cümle kurma, oluşturma becerisinin sınırlılığına bağlar. Oysa büyük bir yanılsamadır bu. Gerçek okur, yoğun anlamlar içeren bir metinde yalınlık, saydamlık, kısalık arar. Örneğin Shakespeare in Hamlet inde geçen, Olmak ya da olmamak, işte sorun. cümlesi oldukça kısadır; kısadır ya bu yazınsal cümle üstüne kitaplar yazılmıştır! Bu parçada belirtilenlere göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? A) Örnek cümle hangi görüşü desteklemektedir? B) Söylemsel derinliği yaratan nitelikler nelerdir? C) Kısa cümle kullanan yazarlar niçin eleştirilmektedir? D) Okumadan tat alma neye bağlıdır? E) Basmakalıp düşünceler yaratıcılığı engeller mi? A 2

4 9. 5,7 1,5 0,9 + 0,19 0,25 0,03 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 3 C) 2 D) 4 E) Üç basamaklı A4B sayısı 6 ile bölündüğünde 5 kalanını veriyor. Buna göre, A + B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) % 18 i 5418 olan sayı kaçtır? A) 3100 B) 3110 C) D) E) a, b, c pozitif tam sayılar ve a < c 3a = 7b olduğuna göre, a+ b+ c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) 30 A 3

5 13. x x + x eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir işi Seçil x günde, Ebru 3x günde yapabiliyor. 5 İkisi birlikte aynı işi 15 günde yaptıklarına göre, Ebru yalnız başına kaç günde yapabilir? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) Bir manav elindeki limonların % 40 ını % 25 kârla, % 30 unu % 20 kârla ve geri kalanını da % 10 zararla satmıştır. Bu manav limonların tümünün satışından yüzde kaç kâr elde etmiştir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) B A 9 H 20 BA AC AH BC AC = 20 cm BH = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç 2 cm dir? A) 140 B) 150 C) 160 D) 180 E) 200 C A 4

6 17. İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir? A) Çin B) Mısır C) Hint D) İran E) Arap 19. Tuğrul Bey, Bağdat ı alarak Halife Kaim bi Emrillah ı Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey i Doğu nun ve Batı nın sultanı ilan etmiştir. Buna göre, I. Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey e vermiştir. II. Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir. III. Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin, I. askerlik, II. ekonomi, III. mimarlık 20. Selçuklularda atabey adı verilen şehzadelerin hocasının, Osmanlı Devleti ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Âyan B) Lala C) Vezir D) Mültezim E) Kethüda alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III A 5

7 21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde defterdarın görevlerinden biri değildir? A) Kapıkulu ulufelerini dağıtmak B) Akçenin değerini korumak C) Fethedilen toprakları kaydetmek D) Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazmak E) Hazinenin gelir gider hesaplarını tutmak 23. I. Edirne Selimiye Cami II. Üçüncü Ahmet Çeşmesi III. Dolmabahçe Sarayı Yukarıdaki eserlerden hangileri Lale Devri nde yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 22. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Fransa ile kapitülasyon olarak bilinen dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti nin bu antlaşmayla, I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak, II. Osmanlı ülkesinde ticareti canlandırmak, III. önemli ticaret yollarını ele geçirmek durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir? 24. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi gelişmelerinden biri değildir? A) İlk Osmanlı tiyatrosunun açılması B) Nizamiye Mahkemelerinin kurulması C) Kanunuesasi nin kabul edilmesi D) Herkese askerlik yükümlülüğünün getirilmesi E) Maarif Nezaretinin kurulması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III A 6

8 25. Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı, I. Kafkas, II. Galiçya, III. Çanakkale cephelerinden hangileri taarruz amacıyla açılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 27. Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Hükûmetinin millî mücadeleye karşı fetva ve beyannameler yayınlayarak I. ülke genelinde sarsılan otorite ve egemenliğini yeniden kurmak, II. halkın Kuvayımilliyeye verdiği desteği azaltmak, III. Anadolu da başlayan millî mücadeleye son vermek durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 26. Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri değildir? A) İşgaller karşısında millî cemiyetlerin kurulması B) Damat Ferit Hükûmetinin istifaya zorlanması C) İstanbul Hükûmetiyle Amasya Görüşmelerinin yapılması D) Ali Fuat Cebesoy un Batı Cephesi Komutanı olarak atanması E) Mebuslar Meclisinin açılması 28. I. Kuvayi Seyyare II. Kuvayi İnzibatiye III. Merkez Ordusu Yukarıdakilerden hangileri, düzenli orduya geçişi doğrudan ya da dolaylı olarak engelleyici çalışmalarda bulunmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 7

9 29. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı arasında geçen sürede imzalanmıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Ankara Antlaşması D) Mudanya Anlaşması E) Kars Antlaşması 31. Misakımillî sınırları içinde olmasına rağmen Musul un, Milletler Cemiyetinin kararıyla Irak a bırakılmasını Türkiye nin kabul etmesinde, I. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması, II. İngiltere nin Milletler Cemiyeti üzerinde etkisinin fazla olması, III. Almanya nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ya yönelik niyet ve taleplerinin olması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 30. Devletçilik ilkesi, devletin doğrudan doğruya girişimlerde bulunması, özel girişimlere öncülük etmesi ve yapılmakta olan işleri düzenleyip denetlemesidir. Bu bilgiye göre, devletçilik ilkesinin, I. kamu yararına gördüğü alanlarda yatırım yapma, II. ekonomik gücü olmayan toplumu hızla kalkındırma, III. bütün alanlarda devletleştirme durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir? 32. İlkokul diploması alanlar yılları arasında iken yılları arasında öğretmen sayısının artmasıyla bu sayı e yükselmiştir. Bu artışı, I. Halkevleri, II. Köy Enstitüleri, III. öğretmen okulları kurumlarından hangileri sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A 8

10 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi veya sona erdirilmesi nedenlerinden biri değildir? A) İstifa B) Devamsızlık C) Bakan seçilme D) Cumhurbaşkanı seçilme E) Kısıtlanma Anayasası na göre, ara seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılır. B) Boşalan üyelik sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu takdirde üç ay içinde ara seçim yapılmasına karar verilir. C) Ara seçim bir seçim döneminde bir defa yapılabilir. D) Genel seçime 1 yıl kala ara seçim yapılamaz. E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip eden 90 gün içinde ara seçim yapılmasına TBMM Başkanı karar verir Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevlerinden biri değildir? A) TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere geri göndermek C) TBMM üyeleri arasından Başbakanı atamak D) Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak E) Kanunların Anayasa ya aykırılığı dolayısıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 36. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda hâkimlik ve savcılık teminatı kapsamında düzenlenmemiştir? A) Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar. B) Kendileri istemedikçe Anayasa da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamazlar. C) Kendileri istemedikçe görev yerleri değiştirilemez. D) Kadroları kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamazlar. E) Meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanunla istisnalar düzenlenebilir. A 9

11 37. I Kanunuesasi II Anayasası III Anayasası IV Anayasası V Anayasası Yukarıdaki anayasaların hangilerinde yasama organı çift meclisli olarak düzenlenmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) IV ve V E) I, III ve IV Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM, milletvekilinin dokunulmazlığını genel toplantı ve karar yeter sayısı ile kaldırabilir. B) Milletvekili hakkında seçimden önce ya da sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır. C) Meclisteki siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz. D) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı sadece dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili kararın iptalini isteyebilir. E) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir Anayasası na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için Anayasa da düzenlenmiş yasaklardan biri değildir? A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. B) Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz. C) Siyasi partiler Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. D) Siyasi partilerin tüzük ve programı millet egemenliğine aykırı olamaz. E) Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz. A) Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir. B) Temel hak ve hürriyetlerin tümü millî güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı gibi genel sınırlandırma sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir. C) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken Anayasa nın sözüne ve ruhuna uygun hareket edilmelidir. D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmamalıdır. E) Temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken ölçülülük ilkesine uygun hareket edilmelidir. GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. A 10

12 ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. Aşağıdaki uluslararası sözleşmelerin hangisinde yargısal bir denetim mekanizması öngörülmüştür? A) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi B) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi D) Amerikan İnsan Hakları Bildirisi E) Afrika İnsan Hakları Bildirisi Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin temelli kapatılma nedenlerinden biridir? A) Yabancı devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan maddi yardım almak B) Yabancı işçi çalıştırmak C) Yurt dışında temsilcilik açmak D) Yurt dışında propaganda yapmak E) Kadın kolları kurmak Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yöntemlerinden biri değildir? A) Vergi adaleti B) Kamulaştırma C) Tahkim D) Devletleştirme E) Planlama Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yer almaz? A) Ailenin korunması B) Çalışma hakkı C) Mal bildirimi D) Çevre hakkı E) Konut hakkı A 11

13 Anayasası na göre, yüksek mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay ve Yargıtay, yüksek mahkemeler arasında yer alır. B) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Yargıtaydan seçilen üye yapar. C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını Anayasa Mahkemesince görevlendirilen üye yapar. D) Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. E) Sayıştay yüksek mahkemelerden biri değildir. 47. Federal devlet sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Federal devletlerde tek egemenlik vardır. B) Federal devletler iki meclisli olmak zorundadır. C) Federal devletlerde yasama ve yürütme yetkisi, yasama organına aittir. D) Federal devletlerde yargı yetkisi yürütmeye aittir. E) Federal devletlerde başbakan, federal meclis tarafından seçilir Anayasası na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan itibaren en geç 3 gün içinde TBMM de okunur. B) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. C) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanıdır Anayasası na göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse TBMM ne kadar süre ile seçimlerin geriye bırakılmasına karar verebilir? A) 4 ay B) 6 ay C) 15 ay D) 1 yıl E) 2 yıl D) Bakanlar Kurulu hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesinden birlikte sorumludur. E) Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. A 12

14 49. TBMM, Bakanlar Kuruluna zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verir. Bakanlar Kurulu bu yetki kanununa dayanarak vatandaşlara angarya yükümlülüğü getirir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bakanlar Kurulunun getirdiği angarya uygulaması Anayasa ya uygundur. B) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. C) Bakanlar Kurulu, zorla çalışma şartları hakkında doğrudan olağan kanun hükmünde kararname çıkarabilir. 51. Hâkimin hukuk yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimin hukuk yaratması için sadece kanun boşluğu bulunması yeterlidir. B) Hâkim hukuk yaratmadan önce o konuya ilişkin örf ve âdet hukuku kuralı bulunup bulunmadığını araştırmalı ve varsa o kuralı uygulamalıdır. C) Hâkim hukuk yaratırken yazılı hukuk kurallarına ters düşen bir kural öngöremez. D) Hâkim hukuk yaratırken toplum çıkarları ile ferdi çıkarlar arasında adil bir denge kurmaya çalışmalıdır. E) Hâkimin yarattığı hukukun kural olarak benzer bir olayda uygulanması zorunluluğu yoktur. D) Kanun hükmünde kararnameler Danıştay incelemesinden geçirilerek yayımlanır. E) TBMM, zorla çalıştırma şartlarının düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veremez. 50. On sekiz milletvekili imzasıyla İçişleri Bakanı hakkında şiddet olayları nedeniyle TBMM Başkanlığına gensoru önergesi verilir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 10 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilemez. B) Gensoru önergeleri hakkında siyasi parti gruplarında görüşme yapılabilir. C) 18 milletvekili imzası ile gensoru önergesi verilebilir. D) Siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilir. E) Gensoru önergeleri bakanlar hakkında verilebilir. 52. Uzun aramalara rağmen istediği gibi bir iş bulamayan ve Ayşe ile evli olan Ahmet, bir süre yurt dışında çalışmayı planlar ve en kısa sürede adresini bildireceğini Ayşe ye söyleyerek Hollanda ya gider. Ayşe tüm aramalarına rağmen bir daha Ahmet i bulamaz ve ondan herhangi bir haber alamaz. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ayşe, Ahmet ten son haber aldığı tarihten itibaren 5 yıl beklemeli ve asliye hukuk mahkemesine başvurarak gaiplik kararı verilmesini istemelidir. B) Gaiplik kararı verebilmek için hâkimin 2 ilan yapması zorunludur. C) İlk ilandan sonra ikinci ilanın yapılması için 4 ay beklenecektir. D) Gaiplik kararının verilmesiyle birlikte Ahmet in mirası mirasçılarına geçecektir, ancak son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle mirasçıların teminat göstermesi gerekir. E) Gaiplik kararı verilmesi Ayşe ile Ahmet in evliliğini kendiliğinden sona erdirmez. Ayşe nin ya gaiplik kararını isterken bunu talep etmesi ya da ayrıca evliliğin feshini dava etmesi gerekir. A 13

15 53. On yedi yaşını tamamlayan Sevim, kendisine anneannesi tarafından yaş gününde hediye edilen bilgisayarını lisede çok sevdiği arkadaşı Süheyla ya bağışlar. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sevim kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkı kullandığı için yasal temsilcisinin iznine gerek kalmadan bu işlemi yapabilir. B) Sevim tam ehliyetin tüm koşullarını taşıdığı için bu işlem geçerlidir. C) Sevim bilgisayarı karşılıksız edinmiş olduğu için yasal temsilcisinin izni olmadan istediği işlemi yapabilir. D) Yasal temsilcisi onay vermiş olsa bile Sevim bu işlemi hiç yapamaz. E) Bu işlem, ancak yasal temsilcinin icazet vermesi hâlinde Sevim i bağlar ve geçerli olur. 55. Evlenmenin mutlak butlanı ve nispi butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hem mutlak butlan hem nispi butlan evliliğin sona erdirilmesi sonucunu doğurur. B) Mutlak butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme hiç meydana gelmemiş sayıldığı hâlde, nispi butlan sebeplerinden birinin varlığı hâlinde evlenme iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. C) Mutlak butlanda kamu yararı ve kamu düzeni düşüncesi hakim olduğu hâlde, nispi butlanda daha ziyade ilgililerin özel çıkarları söz konusudur. D) Mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından da açılabilir, oysa nispi butlan davası açılamaz. E) Dava açmamak suretiyle nispi butlan sebebi etkisiz hâle getirilebildiği hâlde, mutlak butlan eşlerin istek ve iradesiyle ortadan kaldırılamaz. 54. Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin eşlere getirdiği yükümlülüklerden biri değildir? A) Sadakat yükümlülüğü B) Mal rejimi seçme yükümlülüğü C) Giderlere katılma yükümlülüğü D) Maddi ve manevi yardım yükümlülüğü E) Birlikte yaşama yükümlülüğü 56. Bir gözlüğün camına bir kişinin, çerçevesine başka bir kişinin ayrı ayrı malik olamamaları, ayni haklara egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir? A) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi B) Açıklık (alenilik) ilkesi C) Belirlilik ilkesi D) Güvenin korunması ilkesi E) Hak düşürücü süre ve zaman aşımının işlememesi ilkesi A 14

16 57. A ya ait buzdolabı üzerinde intifa hakkı sahibi olan B, tamir etmesi için buzdolabını tamirci T ye verir ve buzdolabı henüz T nin elindeyken bu buzdolabını C ye kiralar. Buna göre C, buzdolabının zilyetliğini hangi yolla kazanmış olur? A) Araçların teslimi B) Kısa elden teslim C) Hükmen teslim D) Zilyetliğin havalesi E) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 59. Aşağıdakilerden hangisi tescile tabi kanuni ipotek haklarından biri değildir? A) İnşaatçı ipoteği B) Rehinle yüklü taşınmazın korunması için alacaklının sigortacıya ödediği paradan kaynaklanan ipotek C) Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taşınmazını bakım borçlusuna temlik eden bakım alacaklısının, bakım alacağını teminat altına almaya yönelik ipotek D) Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince mahkemece tespit edilen ortak gider payını ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerinde diğer kat malikleri lehine kurulan ipotek E) Üst hakkı sahibine arazideki yapı dolayısıyla arazi malikinin bir bedel ödemesi kararlaştırılmışsa bu bedeli güvence altına almaya yönelik taşınmaz üzerinde kurulan ipotek 58. A ya ait taşınmaz, imar düzenlemesi gereğince bölünmüş ve ortaya çıkan iki parselin her biri için tapu kütüğünde ayrı sayfa açılarak tescil edilmiştir. A, bu parsellerden birini B ye, diğerini C ye satarak adlarına tescili gerçekleştirir. Ancak bu arada A ya ait ilk kayıt hâlen tapu kütüğünde varlığını korumaktadır, tapu kütüğündeki eski sayfanın kapatılması unutulmuştur. Bu durum eşya hukukunda nasıl adlandırılır? A) Bölünmüş tapu B) Birleşik tapu C) Yan yana tapu D) İki tapu E) Çift tapu 60. M, 15 Ocak 2008 tarihinde ölmüş, geride annesi A, kız kardeşi B, eşi E ile evlat edindiği ancak kendisinden önce ölen C nin eşi D ve kızı F kalmıştır. M nin mirasçıları ve miras payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M nin tek mirasçısı eşi E olup, miras payının tamamını alır. B) M nin mirasçıları eşi E, annesi A ve kız kardeşi B dir; E miras payının 1/2'sini, A 1/4'ünü ve B de kalan 1/4'ünü alır. C) M nin mirasçıları annesi A ile kız kardeşi B dir ve mirası yarı yarıya paylaşırlar. D) M nin mirasçıları E ve F olup, E mirasın 1/4'ünü, F ise kalan 3/4'ünü alır. E) M nin mirasçıları E, D ve F olup E mirasın 1/4'ünü, D 3/16 sını, F ise kalan 9/16 sını alır. A 15

17 61. Borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan ve illiyet bağını kesen olağanüstü olaya ne ad verilir? A) Umulmayan hâl B) Iztırar hâli C) Mücbir sebep D) Üçüncü kişinin kusuru E) Zarar görenin kusuru 64. Saçını yaptırmak için kuaföre giden A, Kuaför B nin yanında çalıştırdığı yardımcısı C nin yıkadığı saçı kurutmak amacıyla fön tutarken dikkatsizliği sonucunda yaralanır ve saçlarının bir kısmını kaybeder. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kuaför B borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu çerçevesinde A ya karşı sorumlu olacaktır. B) Bu olayda borcun yardımcı kişi tarafından ifa edilmesi söz konusudur. 62. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kişilik değerlerinden biri değildir? A) Sağlık hakkı B) Şeref ve haysiyet hakkı C) İsim üzerindeki hak C) Bu olayda sözleşmenin tarafı Kuaför B olduğuna göre, kişisel edim niteliğindeki saçı yapma borcunun C tarafından ifa edilmesi mümkün değildir. D) Kuaför B nin sorumluluğu Borçlar Kanunu nun 100. maddesi kapsamındadır ve bu kapsamda C kendisine verilen işi gördüğü sırada alacaklıya zarar vermiştir. E) C nin A ya verdiği zararı tazmin eden Kuaför B, C nin kusuru oranında ona rücu edebilecektir. D) Resim üzerindeki hak E) Özel hayat hakkı 63. Kendisine ait bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren A, o ayki ödemesi gereken 1000 TL lik kira bedelini ev sahibi B nin hesabına havale etmesi gerekirken hiç tanımadığı C nin hesabına havale eder. Buna göre A, aşağıdaki davalardan hangisi ile ödediği 1000 TL yi C den geri alabilir? 65. Para borcunu ifa edemeyen borçlu B nin, para borcu yerine alacaklı A ya, A nın da kabul etmesiyle değerli İran halısını vermesi hâline ne ad verilir? A) Kısmi ifa B) Seçimlik borç C) Müteselsil borç D) İfa amacıyla edim E) Seçimlik yetki A) Haksız fiil davası B) Kira sözleşmesine dayanan dava C) Genel olarak sözleşmeye aykırılığa dayanarak açılan dava D) Zilyetlik davalarından geri alma davası E) Sebepsiz zenginleşme davası A 16

18 66. A, arkadaşı B ye kilosu en fazla 3 TL den, 1 ton Tosya pirinci alması konusunda temsil yetkisi verir. Ancak B, pirinç üreticisi C den çok beğendiği bir pirinci kilosu 5 TL den satın alır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, B ye temsil yetkisi verirken sınırlı bir temsil yetkisi vermiştir. B) B yaptığı işlem ile temsil yetkisinin sınırını aşmıştır. C) Bu olayda yetkisiz temsil kuralları uygulanacaktır. D) A icazet vermediği sürece yapılan sözleşme A yı bağlamaz. E) B nin yaptığı bu sözleşme yetkisiz temsil sebebiyle batıldır. 68. Satıcı S ile alıcı A tecrübe veya muayene şartıyla bir derin dondurucunun satılması konusunda anlaşırlar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tecrübe veya muayene şartıyla satım, geciktirici nitelikte iradi şarta bağlanmış bir satımdır. B) Geciktirici nitelikteki iradi şartın gerçekleşmesiyle birlikte, satım sözleşmesi başlangıçtan itibaren hükümlerini doğurur. C) Ancak taraflar yani S ve A, isterlerse tecrübe veya muayene şartını bozucu bir şart olarak da kararlaştırabilirler. D) Alıcı A nın derin dondurucuyu beğenmesi ve alıkoymak istediğini açıklaması, satıcı S nin icabını kabul etmesi anlamına gelir. E) Tecrübe veya muayene şartıyla satımda A, tamamen subjektif olarak kendi isteğine göre karar verebilir, ret sebebini açıklamaya bile mecbur tutulamaz. 67. Aşağıdakilerden hangisi kendine özgü yapısı olan sözleşmelerden biri değildir? A) Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi B) Tek satıcılık sözleşmesi C) Garanti sözleşmesi D) Sulh sözleşmesi E) Satış için bırakma sözleşmesi 69. Bağışlama sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağışlama, tasarruf işlemi niteliğini taşır. B) Bağışlama, karşılığında denk bir ivaz olmaksızın yapılan bir sözleşmedir. C) Bağışlama, eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Bağışlamada, bağışlananın ne örtülü ne de açık bir şekilde bağışlamayı kabul ettiğini açıklaması gerekir. E) Bağışlama aynı zamanda ölüme bağlı tasarruf niteliğini taşır. A 17

19 70. Yabancı dil sınavlarına hazırlık amaçlı özel ders veren A ile ondan ders almak isteyen B arasında hangi sözleşmenin kurulması söz konusudur? A) Garanti sözleşmesi B) Hizmet sözleşmesi C) İstisna (eser) sözleşmesi D) Vekâlet sözleşmesi E) Komisyon sözleşmesi 72. Aşağıdakilerden hangisi medeni usul hukukunda hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olması hâlleri arasında yer almaz? A) Davalının hâkimin boşandığı eşinin kız kardeşi olması B) Davacının hâkimin amcası olması C) Hâkimin davalının avukatının annesi olması D) Hâkimin davacının eski eşi olması E) Davalının hâkimin evlatlığı olması 71. Aşağıdaki dava ve işlerin hangisinde mahkemenin yetkisi kesin yetkidir? A) Bir taşınmazın satış bedelinin ödenmesi için açılan davada B) Kira sözleşmesine dayanan tahliye davasında C) Mirasçılık belgesi verilmesi talebinde D) Kira alacağının tahsili davasında E) İflas davasında 73. Medeni usul hukukunda ilk itirazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İlk itirazlar, görevli mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır. B) İlk itirazları yalnız davalı taraf ileri sürebilir. C) İlk itirazlar, mahkemece tüm dava şartlarının var olduğu tespit edildikten sonra, öncelikle ve esasa girilmeden önce incelenerek sonuçlandırılır. D) Basit yargılama usulünde davalı, ilk itirazlarını ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girmeden önce ileri sürmelidir. E) İlk itirazlar hadiseler gibi incelenip karara bağlanır. A 18

20 74. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda düzenlenen adli yardım müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mahkemenin adli yardım talebinin kabulüne veya reddine ilişkin kararları aleyhine tefhim ya da tebliğden itibaren 7 gün içinde temyize gidilebilir. B) Adli yardımdan yararlanan taraf davayı kaybederse gerek diğer tarafın ödemiş olduğu, gerek kendisinden adli yardım nedeniyle alınmamış olan harç ve giderleri ödemeye mahkûm edilir. C) Yabancıların Türkiye de adli yardımdan yararlanabilmeleri için karşılıklılık şarttır. 76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdaki davalardan hangisi kural olarak adli ara vermede de görülecek davalardan biri değildir? A) Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları B) İflasa ve konkordatoya ait davalar C) Her çeşit nafaka davaları D) Boşanma davası E) Velayete ilişkin davalar D) Adli yardım talebi, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. E) Mahkeme, adli yardım talebi hakkındaki kararını duruşma yapmadan da verebilir. 75. Medeni usul hukukuna göre, aşağıdaki kararlardan hangisi duruşma yapılmadan verilemez? A) Yargı yolunun caiz olmadığı kararı B) İhtiyati tedbir kararı 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, seri yargılama usulünde davaya cevap süresi kaç günü geçemez? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 C) Tahliye kararı D) Görevsizlik kararı E) Hâkimin reddi talebinin kabulü kararı A 19

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK

DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK DENEME SINAVI A GRUBU / HUKUK 1 1. I. İstisnai durumlarda genel seçimde oylar aleni olarak kullanılabilir ve gizli olarak sayılabilir. II. Yasama organı isterse kanun değişikliği ile seçimlerin iki turlu

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Güz Dönemi. HUK335 Medeni Usul Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok. . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK5 Medeni Usul Hukuku I 5 5 Medeni Usul Hukukuna giriş Mahkemeler Mahkemelerin görevi Mahkemelerin yetkisi 5 Genel yetki kuralları Yetki itirazı 7 Genel mahkemeler arasında işbölümü

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı