TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması"

Transkript

1 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012

2 - 2 - Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: Belge Adı: TUCBS Ortofoto Veri Teması Belge numarası: TUCBS OF-001 Versiyon: 1.1 Tipi: TUCBS Uygulama Esasları Statüsü: Dili: Türkçe Editör: T.Yomralıoğlu, İ. Çölkesen Belge Gelişim Süreci: V TUCBS kurumsal ri gereksinim analizi V Veri teması UML/GML uygulama şemalarının hazırlanması V TUCBS paydaşlarının değerlendirmesine göre revizyonu Kaynak: T.C. Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri nün yetki sorumluluğunda, TÜRKSAT yüklenciliğinde, İTÜ ArıTeknokent A.Ş. alt yüklenicisi tarafından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standartlarinin Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

3 - 3 - İçindekiler 1 TUCBS.OF Veri Teması Tanım Açıklama Uygulama Alanları TUCBS.OF Uygulama Şeması Mevcut Durum İçerik TUCBS.OF UML Uygulama Şeması Diğer Temalar İle İlişkisi TUCBS.OF Detay Kataloğu OrtoFoto OF Referanslar EK-1 TUCBS.OF Kullanıcı Gereksinim Analizi EK-2 TUCBS.OF GML Şeması Şekiller Listesi Şekil 1 Rektifiye Edilmiş Dörtgen Grid Örneği Şekil 2 Mozaik Sınırları Mozaiklenen Ortogörüntü Şekil 3 Gridler Şekil 4 Ortogörüntü birleştirme prensibi. A,B C ortogörüntü kapsama alanlarının üst üste bindirilmesiyle oluşturulan birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanı D Şekil 5 Ortogörüntü UML Diyagramı Tablolar Listesi Tablo 1 Ortofoto Veri Teması Uygulama / İş Listesi Tablo 2 Ortofoto Veri Teması Uygulama Veri Gereksinim Analizi... 41

4 - 4-1 TUCBS.OF Veri Teması 1.1 Tanım Ortofoto haritalar, resim eğikliği arazi yüksekliğinin her noktada aynı olmamasından kaynaklanan fotoğraf hatalarının giderildiği üzerinde her doğrultuda ölçeğin sabit olduğu fotoğraf tabanlı haritalardır. Sayısal ortofoto haritalar, yeryüzüne ait renkli ya da siyah/beyaz hava fotoğrafları ya uydu görüntülerindeki, resim eğikliği arazideki yükseklik farklarından dolayı oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilen, belli bir ölçek dahilinde harita olarak kullanılabilen üzerinden belirli hassasiyette koordinat alınmasına imkân ren sayısal görüntülerdir. Bu nedenle sayısal ortofoto haritalar Coğrafi Bilgi sistemlerinde ya bilgisayar destekli ri işletimi görüntüleme, analiz, güncelleme vb. işlemlerinde doğrudan harita katmanı olarak kullanılabilmektedir. Ortofoto, üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eş yükseklik eğrileri, yer mevki isimleri benzeri kartografik bilgilerin eklendiği ortofoto görüntülere rilen isimdir. Diğer bir deyişle, resimlerdeki eğiklik etkileri yükseklik farklarından ileri gelen hataların giderilmesi ile elde edilen ortofoto görüntüler üzerlerine her türlü harita bilgileri de eklenmek suretiyle, ortofoto görüntü parçacıklarının birleştirilmesiyle standart ölçeklerde üretilen foto haritalardır. Hava fotoğrafları ya da uydu görüntülerinden üretilen sayısal Ortofoto ürünler; bir yandan, gelişen bilişim teknolojileri ile bütünleşmekte, öte yandan, güncel, doğru günilir coğrafi ri bilgileri kısa sürede kullanıcılara sunabilmektedir. Ortofoto kullanım alanları internet bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla artış göstermektedir. Hava fotoğraflarından çok yüksek çözünürlüklü (<= 1m) uydu görüntülerinden elde edilen orto foto orto görüntüler orto ürünler olarak adlandırılmaktadır. Orto ürünlerin birbirinden ayırt edilebilmesi için temelde üretim sürecinde ri kalitesi standartlarının korunabilmesi için girdi rileri, kullanılan araç/gereç, sayısal yükseklik modeli yer kontrol noktaları hususunda kabul görmüş uygulamalar söz konusudur. Günümüzde ortofoto rileri daha çok tematik işlemlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında çevresel gözlemleme, haritalama, madencilik işlemlerinde de vazgeçilmez unsurlardır.

5 - 5 - Ortofoto, bir fotoğrafın diferansiyel yataylanması ya da eğikliklerinin giderilmesi resimdeki yükseklik farklarının ortadan kaldırılması şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle ortofoto haritalar, resim eğikliği arazi yüksekliğinin her noktada aynı olmamasından kaynaklanan fotoğraf hatalarının giderildiği üzerinde her doğrultuda ölçeğin sabit olduğu fotoğraf tabanlı haritalardır. 1.2 Açıklama Dünyada uzaysal yersel konum görüntü bilgi rilerine olan gereksinimin artmasına paralel olarak Türkiye de kurumların da yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü kullanımına yönelik talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu konuda farklı kuruluşlar çalışmalarda kullanmak amacıyla uydu görüntüleri edinmekte, ancak bu görüntüler telif hakkı konularının getirdiği kısıtlamalardan ötürü diğer kuruluşlarla paylaşılamamaktadır. Bu durumda farklı kurumlar tarafından tamamen ya kısmen örtüşen coğrafi alanlarda aynı ya benzer özellikte görüntü alımları yapılabilmekte, dolayısıyla ulusal düzeyde kamu kaynakları israf edilmektedir li yıllardan bu yana devam etmekte olan klasik hava fotoğrafçılığı sayısal kameraların üretilmesi bu kameraların uçaklarda kullanılabilmesi ile birlikte uydu görüntüleri ile yarışabilecek duruma gelmiştir. Analog hava fotoğraflarının kullanıldığı dönemlerde fotoğrafların üretime hazırlanma işlem görme sürecinin oldukça uzun olması rinin sayısal ortamda bulunmaması hava fotoğraflarının kullanımını kısıtlayan uydu görüntüleri ile kıyaslandığında dezavantaj yaratan en önemli nedenler olmuştur. Ancak, teknolojideki son gelişmeler sayesinde, uydu görüntülerinin sahip olduğu avantajları içeren, daha yüksek mekânsal çözümleme konumsal doğruluğa sahip sayısal hava fotoğrafları mevcut olup bu riler çok farklı alanlarda, hatta yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin yetersiz kaldığı durumlarda da kullanılabilmektedir. Ayrıca, sayısal kamera ile çekilen hava fotoğraflarında analog fotoğraflara kıyasla daha az noktaya ihtiyaç olduğundan jeodezi hizmetleri % 90 azalmakta, baskı maliyeti laboratuvar harcamasının olmaması da yine maliyetleri düşürmektedir. Dolayısıyla sayısal hava fotoğrafları bugün, analog hava fotoğraflarından uydu görüntülerinden daha maliyet etkin daha iyi teknik özelliklere sahip bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

6 - 6 - Türkiye de geleneksel olarak kullanılan büyük ya küçük ölçekli topoğrafik haritalar yasal nedenlerle her zaman temel harita altlığı olarak ihtiyaca cevap rmemektedir. Bunun yanında her kurum yapılan her iş için ihtiyaç halinde dahi uydu görüntüsü ya hava fotoğrafı temini mümkün olmamaktadır. Bu ürünlerin temin edilmesi durumunda ise harita olarak kullanılabilmeleri için en önemli aşama olan geometrik düzeltme işlemleri, Yer Kontrol Noktası (YKN) Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) gereksiniminden dolayı önemli bir teknik iş yükü getirmektedir. Dolayısıyla bu işlem çoğu durumlarda teknik olarak mümkün olan doğrulukta gerçekleştirilememekte ya doğruluğun artırılması için önemli kaynak yatırımları gerektiğinden, güncel harita bilgi üretimi aksamaktadır. Sonuçta güncel içerikli aynı zamanda yasal altlık niteliğinde harita eksikliği ülkedeki bir çok yatırımının zamanında ya doğru bir biçimde gerçekleşememesine neden olabilmektedir. Günümüzde temel harita altlığı olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine alternatif olarak hava fotoğraflarının kullanımının mümkün olmasına rağmen daha çok uydu görüntüleri tercih edilmektedir. Bunun haritacılık açısından en önemli sebebi ise ülkedeki hava fotoğraflarının yalnızca kullanıcı kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen standartlara göre çekiliyor olması bazı hava fotoğrafı alımlarında YKN tesisi dahi yapılmamasıdır. Bir diğer neden ise uydu görüntüleri, uzaktan algılamaların bir sonucu olarak daha az geometrik bozulmaya maruz kalmaları bu geometrik bozulmaların, kolayca elde edilebilecek yüksek hassasiyette olmayan SYM lerin (1/ ölçekli topoğrafik haritalardan) kullanımı ile düzeltilmesinin mümkün olmasıdır. Hava fotoğrafları ise uydulara göre çok yakından çekildikleri için önemli geometrik bozulmalara maruz kalırlar bu bozulmaların düzeltilmesi için yüksek hassasiyette SYM lere ihtiyaç duyulur. Bu hassasiyette SYM ise büyük ölçekli (1/ ) topoğrafik haritalardan elde edilebilir. Ancak fotoğrafı alınan bütün alanlar için bu ölçekte halihazır harita mevcut değildir. Dolayısıyla bu amaçla SYM lerin hava fotoğraflarından oluşturulan üç boyutlu stereo modellerden kıymetlendirme ile öncelikle elde edilmesi gerekmektedir. Bu da gerekli işlem yükü zaman açısından ekonomik değildir. Bu nedenlerden dolayı uydu görüntüleri daha cazip ürünler haline gelmekte farklı kurum kuruluşlar tarafından çalışmalarında kullanmak amacıyla satın alınmakta, ancak bu görüntüler başta lisans telif hakkı konularının getirdiği kısıtlar olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü ülkemizdeki diğer kuruluşlarla paylaşılamamaktadır. Örneğin

7 - 7 - günümüzde internet üzerinde Google-Earth ile birlikte sunulan uydu harita altlıkları bir çok kurumun temel altlık risi şeklinde kullanılmakla beraber, ri kalitesi konusunda günce rilememekte (sağlık, acil-afet, tarım, orman, çevre, planlama, istatistik vb), bu riler hiç bir resmi işlemlerde kullanılmamaktadır. Google Harita kullanımındaki dışa bağımlılıkta her geçen gün kat kat artarken kurumların şu anda kullanmak zorunda kaldıkları harita altlıkları için ileriye yönelik bir kullanım garantisi de mevcut değildir. Dolayısıyla ülkemizin kendi yüksek çözünürlüklü harita ri/bilgilerini hızlıca üretmesi internet ortamında ülkemizdeki tüm kurum kuruluşların kullanımına sunulması beklenmektedir. Böylece ülke genelinde bir çok sektörün resmi nitelikli harita altlıklarını kullanması sağlanacak, yatırımlar daha gerçekçi denetlenebilir olacaktır. Bu amaçla, TUCBS Temel ri temalarından biri de Ortofoto Veri teması olması öngörülmektedir. Ortofoto ri teması; kızılötesi dalga boyu ile morötesi dalga boyu arasında kalan elektromanyetik spektrum kullanılarak elde edilen görüntüleri kapsamaktadır. Ortofoto rileri raster ri tipindedir. TUCBS.OF ri temasında kullanılan riler için ISO standardı baz alınmıştır. Bu görüntüler uydu ya uçaklara yerleştirilen algılayıcı cihazlar yardımıyla elde edilirler. Bu şekilde elde edilmiş tekil görüntüler mozayik görüntüler TUCBS.OF ri teması dahilindedir. Bu ri modeliyle de farklı zamanlarda elde edilen ortofoto rileri de ifade edilebilmektedir. 1.3 Uygulama Alanları Günümüzde ortogörüntüler Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en önemli ri katmanlarından biri nitelig indedir. Nitekim bu tema ile amaçlanan çıktılardan biri de Tu rkiye Ulusal Cog rafi Bilgi Sisteminin temel bir altıg ını hazır hale getirmektir. Ortogo ru ntu lerin tercih edilmelerinin başlıca nedenleri aşag ıdaki şekilde sıralanabilir: Arazinin güncel durumuna olan gereksinim Topog rafik harita u retiminde maliyet ekonomi açısından kartografik çalışmaların azaltılması du şu ncesi. Yer bilimciler, tarımcılar, planlamacılar gibi harita kullanıcılarının çizgi haritadan daha fazla riye ihtiyaç duymaları.

8 - 8 - Haritanın geometrik dog rulug u bir fotog rafın sundug u zengin bilgi içerig inin aynı anda elde edilmesi gereklilig i. Karmaşık arazi yapısı bitki o rtu su nu n haritada go steriminde yaşanan gu çlu kler. Fotogrametrik yöntemle harita u retiminde ayrıntıların go steriminde fotogrametri operato rlerinin foto yorumlama yeteneg ine dayanan nesnelerin seçimi go sterimi yerine bütün ayrıntıların tümünün daha objektif bir biçimde sunumu. Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Ortofoto Veri Temasının, 12 bakanlığın; 22 genel müdürlüğünün 24 farklı daire başkanlığı tarafından; 73 işte kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, rilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 58 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Kurumlar, bu katmanların %84 kullanıcısı, %4 üreticisi %14 hem üretici hem kullanıcısı konumundadır (Tablo 1). Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 49 farklı Ortofoto Veri Katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür (Tablo 2). BU kapsamda TUCBS.OF ri temasının temel kullanım alanları sıralanacak olursa; Çevresel izleme, Tarımsal uygulamalar, Coğrafi referanslama işlemleri, Yağış, sel gibi doğa olaylarının analizleri, Arazi kullanımı planlaması, yönetimi. Hava ya uydu kaynaklı ortogörüntü aşağıdaki şekilde kullanılabilir; Yeryüzü üzerindeki belirli özelliklerin güncellenmesi, haritalanması çıkarımı için (Ulaşım ağı, hidrografi, arazi örtüsü, jeoloji vb.). Tematik bilgi üretimi için (arazi kullanımı, üretim endüstriyel tesisler, tarım su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri vb.). Belirli bir bölgenin sinoptik görüş sağlanması için. Diğer riler için bir altlık olarak görüntülemek için. Diğer tematik rilerin konumlandırılması için. Uydu görüntülerinin konumlandırılması için.

9 - 9 - Hızlı koordinatlandırma (georeferancing) gerektiren yeni elde edilen görüntünün işlenmesi durumlarında (doğal ya endüstriyel afetler gibi) diğer ilgi duyulan tematik rilerle (jeoloji, toprak, eski haritalar vb.) ilişkilendirilmesinde için. Hızlı bir şekilde Referans Veri katmanlarının sürekli olarak güncellenmesi için. 2 TUCBS.OF Uygulama Şeması Yeryüzünün havai yöntemlerle uydulardan elde edilen görüntüler, gerçek yeryüzü detaylarının incelenmesinde büyük önem taşır. Bu yolla elde edilen görüntüler geometrik bozukluklar içerir. Elde edilen görüntülerin geometrik bozukluklarının giderilmesiyle ortogörüntü üretilmiş olur. Ortogörüntü kamera optiği, kamera dönüklüğü yükseklik farklarından ileri gelen bozulmaların (distrosyon) kaldırılması için geometrik olarak düzeltilmiş (orto-rektifiye edilmiş) bir raster görüntüdür. Ortogörüntü için uydu ya uçaklar üzerindeki sensörler ri kaynağıdır. Veriler, belirli bir topografik harita eşdeğeri ile orantılı bir doğruluk elde etmek için ortorektifiye edilir. Ortofoto üretiminde temel düşünce, kamera koordinat sistemindeki görüntü matrisinin, arazi koordinat sisteminde (XY-düzlemi) görüntüye dönüşümünden ibarettir. Bu dönüşümde amaç, resim eğikliklerini gidermektir. Ayrıca dönüşüm için XY-düzlemine ait grid noktalarının Z değerleri de bilinmelidir. Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, dönüşüm sonucunda yeniden örnekleme neticesi piksellerin gri değerlerinin değiştirilmemesidir. Geometrik yatay düzeltme yanında radyometrik düzeltme de gereklidir. Yeniden örneklemede en yakın komşuluk, bilineer transformasyon bikübik transformasyon yöntemleri kullanılmaktadır. 2.1 Mevcut Durum Ülkemizde yasal olarak hava fotoğrafı çekimi bu fotoğraflardan resmi nitelikli harita üretimi yetkisi 1/5000 daha büyük ölçekli riler anlamında Tapu Kadastro tarafından; 1/5000 daha küçük ölçekli harita üretimi Harita Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ancak, her iki kurum tarafından üretilen hava fotoğrafları bunlara bağlı haritalar ülkemizin bir çok kurumu tarafından resmi olarak talep edilip, kullanılmaktadır.

10 Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Ortofoto ri temasının, 12 bakanlığın; 22 genel müdürlüğünün 24 farklı daire başkanlığı tarafından; 73 işte kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, rilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 58 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 49 farklı ortofoto ri katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Kurumlar, bu katmanların %84 kullanıcısı, %4 üreticisi %14 hem üretici hem kullanıcısı konumundadır. 2.2 İçerik Ortofoto ri teması; kızılötesi dalga boyu ile morötesi dalga boyu arasında kalan elektromanyetik spektrum kullanılarak elde edilen görüntüleri kapsamaktadır. Ortofoto rileri raster ri tipindedir. TUCBS.OF ri temasında kullanılan riler için ISO standardı baz alınmıştır. Bu görüntüler uydu ya uçaklara yerleştirilen algılayıcı cihazlar yardımıyla elde edilirler. Bu şekilde elde edilmiş tekil görüntüler mozaik görüntüler bu ri teması dâhilindedir. Bu ri modeliyle de farklı zamanlarda elde edilen ortofoto rileri de ifade edilebilmektedir. Günümüzde ortogörüntü rileri daha çok tematik işlemlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında çevresel gözlemleme, haritalama, madencilik işlemlerinde de vazgeçilmez unsurlardır. Ortogörüntüler elektromanyetik spektrumun görünür bölgeden kızıl ötesi bölgesine morötesi (ultraviole bölgesi) bölgeden elde edilen ortorektifiye görüntüleri kapsar. Bu görüntüler: Taranmış pozitif ya negatif filmler Hava uçakları üzerindeki dijital sensörlerden (örneğin çerçe kameralar pushbroom sensörler) Uydu görüntüleri şeklinde olabilir. Ortogörüntüler için ri tanımlamalarının amacı aşağıdaki durumları içermemektedir: Elektromanyetik spektrumun mikrodalga, X ışını, radyo gama ışını alanlarından elde edilen riler,

11 LiDAR rileri (Light Detection And Ranging). Eğik hava fotoğrafı (ortorektifiye olmadığın için). Ortorektifiye görüntülerin (mozaik görüntüler dâhil) eğik hava fotoğraflarından üretildiği belirtilmelidir. Karasal görüntüler (yer üzerinde ya yolda ya araç üzerindeki kameralardan elde edilen görüntüler). Hava araçlarından elde edilen video görüntüler. Video görüntülerinden üretilen ortorektifiye görüntüler tanımlamalara dâhil olduğu hatırlatılmalıdır. Sualtı sensörlerinden elde edilen deniz tabanı görüntüleri (sadece uçak uydu üzerindeki sensörler kapsama alanındadır). Meteorolojik uydu görüntüleri (bu tür görüntülerin temel görevi yeryüzünü görüntülemek değildir). Ortogörüntüler teması için temel olarak aşağıdaki terimler tanımlanır (ISO/TC211, 2008; INSPIRE, 2010) 1) Mozaik Birden fazla çakışık ya bitişik fotoğraflardan oluşan görüntü ya birleştirilmiş görüntülerdir. Not: Bir mozaik genellikle geometrik radyometrik sürekliliği göstermek için kullanılır. Tek bir mozaik farklı tarihlerde farklı sensörlerden elde edilen görüntülerden de oluşabilir. 2) Raster likle paralel tarama çizgilerinden oluşan bir katot ışın tüpü üzerinden gösterilen dikdörtgen desendir. Not: likle coğrafi bilgi alanında konumsal geometrideki tüm ri sınıflarının bir grid üzerinde organize edilmesi için tanımlanan konuşma dilinde raster ri olarak bilinen sonuç terimdir. 3) Seamline

12 Mozaiklemede kullanılan görüntü üzerindeki alanların belirlenmesi için mozaikleme işlemi sırasında kullanılan çizgidir. Not 1: Söz konusu çizgiler radyometrik görüntü farklarının minimum olduğu alanlardan ya iki görüntü arasında gözlenen sınırların minimum olduğu doğal sınırların takip edilmesi şeklinde geçirilirler. Not 2: Seamline lar genellikle kapalı alanlar olarak tanımlanabilir. 3) Mozaikleme (Tiling) Bir görüntüyü daha küçük görüntülere ayırmak (karo, yan yana koyma, döşeme) mozaikleme olarak tanımlanır. Sonuç görüntü karosu orijinal görüntünün matematiksel bir bölünmesidir. Görüntü karolarının oluşturduğu küme tek bir görüntüden elde edilebileceği gibi bir mozaikten de elde edilebilir. Bir raster görüntü türü olan ortogörüntüler coğrafi bilginin basit bir türüdür. Yayılan enerjinin ölçüldüğü değerler kümesinden oluşan ortogörüntüler, ilgili metadata koordinat değerleri ile birlikte düzenli hücreler ya noktalar şeklinde düzenlenmişlerdir. ISO19123 de tanımlanan kapsama alanı yaklaşımı bu şekildeki bir ri yapısının modellenmesi için çok uygundur. Kapsama alanı, yeryüzü üzerinde değişiklik gösteren gerçek dünya olaylarının karakteristik özelliklerini tanımlayan bir özellik türüdür. Diğer özellik türlerinin aksine, kendisinin konumsal olmayan öznitelikleri ile konumsal öznitelikleri (geometrisi) arasında güçlü bir ilişki vardır. Konumsal-zamansal domain içerisinde herhangi bir direk pozisyon için yayılımından öznitelik değerlerine dönüşünde bir fonksiyon gibi davranır. Ortogörüntüler sürekli değişen olayları gösterdiği için doğal olarak sürekli bir kaplama alanıdır. Bir enterpolasyon yöntemi kapsama alanının domain elemanları (örneğin nokta) arasındaki direk konumlarda kapsama alanının değerlendirilmesine imkân sağlar. Bir ortogörüntünün öznitelik değerleri iki boyutta düzenli dörtgen grid geometrisi kullanılarak düzenlenir. Söz konusu grid, dik açıda kesişen eşit aralıklı iki paralel çizginin oluşturduğu bir ağdır. Kesişim noktaları grid noktaları olarak adlandırılır. Grid çizgileri ile tanımlanan alanlar grid hücreleri olarak adlandırılır. Grid hücreleri dikdörtgendir.

13 Grid koordinat sistemi, koordinat referans sistemi olarak ifade edilen grid ekseni orijini ile tanımlanır (Şekil 1). Grid koordinatları, eksen boyunca orijine olan uzaklıklardır. Şekil 1 Rektifiye Edilmiş Dörtgen Grid Örneği Bunun yanında, bir otogörüntünün kapsama alanı gridi ISO standardı açısından geometrik olarak rektifiye edilmiştir. Rektifiye işlemi grid koordinatları ile ilgili referans sistemi arasındaki basit dönüşümlerin yapıldığı bir afin dönüşümüdür. Dönüşüm parametreleri her iki sistemde bilinen grid orijininin konumu, grid eksenlerinin yönü yardımıyla tanımlanır. Mozaikleme Kavramı Bu tanımlamada, mozaikleme birkaç orijinal ortorektifiye görüntüden tek bir ortogörüntü oluşturulmasına imkân sağlayan üretim süreci tanımlanmaktadır. Bu işlem, sonuç ürün olan mozaiklenmiş ortogörüntü için homojen mozaik sınırlarının çizilmesi için rilen radyometrik işlemleri içermektedir (Şekil 2).

14 Şekil 2 Mozaik Sınırları Mozaiklenen Ortogörüntü Görüntü kaynakları genellikle farklı tarihlerde zamanlarda elde edildiğinden, bir mozaiğin zamansal kapsamı, yani rinin elde edilme tarihi zamanı, bir zaman aralığından daha doğru olamaz. Ancak, bazı kullanıcılar mozaikteki her bir pikselin gerçek zamanına ulaşması bir gerekliliktir. Ortogörüntü uygulama şemasının görüntü kaynağındaki zamansal öznitelikler ile ortogörüntüdeki pikseller arasında ilişkiyi tanımlayan elde edilme zamanının konumsal olarak belirtilmesi yaklaşımı sağlamasının nedenidir. Pratik açıdan bakıldığında, mozaikleme işleminde oluşturulan mozaik sınırlarının kullanımına bağlıdır. Görüntü Gridleme (Döşeme) Veri üreticileri ortogörüntüleri daha küçük parçalara ayırmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu işlem genellikle gridleme-döşeme(tiling) olarak bilinmektedir. Fakat gerçekte bu terimin açıklaması soyutlama düzeyine bağlı olarak farklı anlamları kapsayabilir. Gridlemenin üç temel düzeyde seçilmesi gerekir: Birinci olarak, grid dosya formatında (örneğin döşenmiş tiff) kendi içerisinde olabilir. Yöntem, görüntü içeriğinin geniş yatay şeritler yerine kabaca kare gridlere ayrılarak yeniden düzenlenmesiyle yüksek çözünürlüklü görüntülere erişim işlenmesi süreçlerinde performansı artırır. Yöntem temel olarak ri depolama yapısını yansıttığından, kavramsal düzeyi sınırlayan uygulama şemasında gözükmemektedir.

15 İkinci olarak, geniş bir bölgeyi kapsayan yüksek çözünürlüklü ortogörüntüler genellikle bir tek görüntü dosyası içinde depolanamayan geniş hacimli riyi gösterir. Bu nedenle ri üreticileri görüntülerin depolanması, dağıtımı kullanımını kolaylaştırmak için görüntüleri ayrı ayrı dosyalar halinde kesmektedirler. Ortogörüntüleme de en yaygın olarak kullanılan gridleme şeması görüntülerin üst üste binmeden ya aralarında boşluk kalmadan grid kenarlarının eşleştiği basit bir dikdörtgen grid yapısıdır (Şekil 3). Ancak bazı durumlarda belirli bir konumsal sürekliliği sağlamak amacıyla gridlerin üst üste binmesi gerekebilmektedir (Şekil 3). Gridleme şeması değişen grid yoğunluğu ile daha az düzenli geometriye sahip olabilir (Şekil 3). Şekil 3 Gridler Bu dosyaya dayalı ri yapısı grid elemanlarına bağlı olsa bile mantıklı bir anlama sahip olmayıp yapaydır. Bu nedenle bu ri tanımlama dokümanının kodlama bölümünde ele alınmaktadır. Sonuç olarak geniş alanları kapsayan ortogörüntüler alt bölümlemelere ayrılabilmektedir. Bu bölümleme sayesinde mantıksal yapılara (paftalara, idari bölgeler ya ilçeler vb.) dönüşerek anlam kazanabilmektedirler. Önceki durumun aksine, bu tür dosyadan bağımsız gridleme işlemi tamamen kavramsal modelin kapsamındadır. Faydayı arttırmak için, gridleme işleminin tersi birçok olanak sunabilir ri uyumunun arttırılması gerekir. Gerçekten de bölme işleminin yerine birleştirme işlemi gibi görülebilir. Böylece, ortogörüntülerin kapsama alanları topluluğu tek bir kapsama alanı oluşturulmak için bir araya getirilebilir. Bu durumun sağlayacağı avantajlar: Girdi olarak kullanılan ortogörüntüler birleştirilmiş kapsama alanına sadece kısmi katkı yapabilirler.

16 Sonuç olarak, girdi olarak kullanılan ortogörüntüler gerekli durumlarda konumsal olarak çakıştırılabilir. Bu mekanizma ortogörüntü birleştirme olarak adlandırılmaktadır. İlk ri yapısı seviyesi kapsama alanı kavramı aracılığıyla sağlanmaktadır. Buna ilaten, ortogörüntü uygulama şeması diğer bir mantıksal yapıda kapsama alanlarının kendi içerisinde gruplandırılmasını içeren bir ikinci seviye sağlar. Diğer bir deyişle, birkaç homojen ortogörüntü kapsama alanını içeren küme birleştirilebilir yeni bir ortogörüntü kapsama alanı oluşturulabilir (Şekil 4). Birleştirilen kapsama alanı kendi piksel değerlerini direkt olarak tutmaz. Sadece kendi girdi kapsama alanlarını referans alır, dolayısıyla ri tekrarını önler. Kullanıcılar tarafından istendiğinde kapsama alanı seti bir hizmet ya uygulama tarafından anında hesaplanır. Uygulanabilir olması için, girdi birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanları aynı ortogörüntü ri setinin parçası olmalıdır. Şekil 4 Ortogörüntü birleştirme prensibi. A,B C ortogörüntü kapsama alanlarının üst üste bindirilmesiyle oluşturulan birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanı D Bu mekanizma tamamen tekrarlanabilir bir yapıdadır. Böylece bir ortogörüntünün kendisi halihazırda birleştirilmiş ortogörüntü alanlarının bir birleşimi olabilir. Kavramları bir birine yakın olsa da ortogörüntü birleştirme mozaikleme farklıdır. Birleştirme işlemi geniş bir üretim süreci değildir ancak yapısal ri setleri için dinamik bir görüntü sağlar (ISO/TC211, 2007).

17 TUCBS.OF UML Uygulama Şeması Şekil 5 deki UML uygulama şemasında, Türkiye de mevcut ortogörüntü kullanımına göre tanımlanan ortogörüntü, ortogörüntü kapsam alanı bütünleşik ortogörüntü detay tipleri görülmektedir. Bu detay tiplerinden ortogörüntü, bir ortogörüntünün tanımlanması için gerekli olan adı, ayak izi, çekim zamanı, enterpolasyon tipi gibi temel öznitelikleri içerir. Ortogörüntü kapsam alanı ise tek bir ortogörüntü ya ortogörüntülerin bir mozaiği olarak adlandırılabilecek bir ri modelinin temelidir. Ortogörüntü kapsam alanı detay tipi, görüntü kaynak referansı görüntüleme referansı özniteliklerini içermektedir. Bütünleşik ortogörüntü ise birkaç farklı ortogörüntünün toplanıp tek bir ortogörüntü haline gelmesinde kullanılan geometrik karakteristiğini tanımlar bütünleşik ortogörüntü ayak izi özniteliğini içerir. class OrtoFoto «FeatureType» OrtoGoruntu + adi: CharacterString [0..1] + ayakizi: GM_MultiSurface + cekimzamani: TM_Period + enterpolasyontipi: CV_InterpolationMethod = nearestneighbor + tucbsno: NesneTanimlayici + rsiyonbaslangictarihi: DateTime + rsiyonbitistarihi: DateTime [0..1] 0..* 0..* «FeatureType» GoruntuKapsamAlani + geometri: GM_MultiSurface + goruntukaynakreferansi: CharacterString [0..1] + goruntulemezamani: TM_Period + tucbsno: NesneTanimlayici [0..1] +butunlesikortogoruntu 0..* «datatype» ButunlesikOrtoGoruntu + butunlesikgoruntuayakizi: GM_MultiSurface Şekil 5 Ortogörüntü UML Diyagramı 2.4 Diğer Temalar İle İlişkisi TUCBS.TO, TUCBS.HI, vb. ri teması nesnelerinin elde edilmesi kapsamında TUCBS.OF ri teması kullanılabilir.

18 TUCBS:JD ri teması tüm koordinat sistemlerini bunlarla ilişkili nesneleri kapsar. Bu açıdan OF ri teması bu temadaki nesnelerle de ilişki halindedir. Diğer temalarla birlikte tematik haritalamalar kapsamında temel altlık olarak kullanılabilir.. 3 TUCBS.OF Detay Kataloğu 3.1 OrtoFoto Tip: Paket Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: TUCBS Detaylar: GUID: Oluşturulma Tarihi6/21/2012. Değiştirilme Tarihi12/16/2012 {CC189CFF-C46C-4b51-93D1-1F12D31FEE7A} OF Tip: Paket «applicationschema» Durum: Önerilen. Versiyon. Faz 1.1. Paket: OrtoFoto Detaylar: GUID: Oluşturulma Tarihi6/28/2012. Değiştirilme Tarihi6/28/2012 {0EEB8B91-FBA0-4e99-B8BE-507FE38F6FFE} OF Paket - (Paket diagram) Oluşturan Oluşturulma Tarihi: on 6/13/2012 Değiştirilme Tarihi: 6/13/2012 Versiyon: GUID: 1.1. Locked: False {288943DD-B740-4ae0-B6D0-2AE9E80D87A7}

19 OrtoFoto - (Logical diagram) Oluşturan Oluşturulma Tarihi: 11/22/2005 Değiştirilme Tarihi: 12/16/2012 Versiyon: GUID: 1.1. Locked: False {57E07C90-0D E89-05AC17B169E9} ButunlesikOrtoGoruntu Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {BC0752B2-ABAE-4cee-82B0-A9174BFED871} Birkaç farkli ortogörüntünün toplanip tek bir ortogörüntü haline gelmesinde kullanilan geometrik karakteristigini tanimlar. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

20 Kişiselleştirilmiş Özellikler Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Unspecified Public butunlesik ButunlesikOrtoGor untu Public ortogoruntu OrtoGoruntu Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler butunlesikgoruntua yakizi GM_MultiSurface Public Bütünlesik orto görüntünün cografi alanda kapladigi alani belirtir. Default:

21 GoruntuKapsamAlani Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {A7CF14F f-9D DBB28C4} Ortogörüntü kapsami tek bir ortogörüntü ya ortogörüntülerin bir mozaigi oalrak adlandirilabilecek bir ri modelinin temel düsüncesidir. Ayrica bir ortogörüntü kendi kendine olusturulabilecegi gibi diger ortogörüntüler ile birlestirilerek olusturulabilirler. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

22 Kişiselleştirilmiş Özellikler Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Public Public kapsamalani Ortogörüntü detay tipi ile Kaynak -> Destination OrtoGoruntu GoruntuKapsamAla ni görüntü kapsama alani arasindaki semantik iliskiyi ifade eder. Bir ortogörüntünün bir ya birden fazla görüntü kapsama alani olabilecegi gibi hic görüntü kapsama alani tanimlanmamista olabilir. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler geometri GM_MultiSurface Public Ortogörüntünün geometrik gösterimini tanimlar. (ISO19107 Geometri Tipi) Default:

23 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler goruntukaynakrefer ansi CharacterString Public Görüntünün alindigi kaynagi tanimlar. Default: [0..1] goruntulemezamani TM_Period Public Görüntü girdilerinin gözlemleme edinim zamanlari tanimlanir Default: tucbsno NesneTanimlayici Public TUCBS kapsaminda nesnelere rilen tek / essiz sayilardir. Default:

24 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler [0..1] OrtoGoruntu Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {75B1DA4E-1BF B8D0-F5B175AC7E65} Uydu ya uçaklar üzerinde bulunan sensörler yardimiyla elde edilen yeryüzünün cografi olarak referanslandirilmis görüntü risidir. Ortogörüntü, ri içerigi pozitif negatif filmlerin taranmasi ya dijital olarak elde edilen hava uydu görüntülerinden elde edilen elektromanyetik spektrumuj kizilötesi (IR) morötesi (UV) bölgelerine ait görüntüyü kapsamaktadir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false.

25 Kişiselleştirilmiş Özellikler iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Public Public kapsamalani Ortogörüntü detay tipi ile Kaynak -> Destination OrtoGoruntu GoruntuKapsamAla ni görüntü kapsama alani arasindaki semantik iliskiyi ifade eder. Bir ortogörüntünün bir ya birden fazla görüntü kapsama alani olabilecegi gibi hic görüntü kapsama alani tanimlanmamista olabilir. Association Public Public Ortogörüntü detay tipinde Destination -> Kaynak butunlesikortogoru ntu OrtoGoruntu OrtoGoruntu belirlenen özeliklerle olusturulan sonuc ürünü ifade eder. Olusan bütünlesik ortogörüntü bir ya daha fazla görüntünün birlesmesi

26 Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar ile elde edilmistir. Association Unspecified Public butunlesik ButunlesikOrtoGor untu Public ortogoruntu OrtoGoruntu Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler adi CharacterString Public Ortogörüntü isimini belirtir. Default: [0..1] ayakizi GM_MultiSurface Public Orto görüntünün cografi alanda kapladigi alani belirtir. Default:

27 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler cekimzamani TM_Period Public ISO göre tanimlanmis periyod degerleridir. Default: enterpolasyontipi CV_InterpolationMeth od Public ISO 19123'e göre belirlenmis enterpolsayon methodudur. Default: nearestneighbor

28 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler tucbsno NesneTanimlayici Public TUCBS kapsaminda nesnelere rilen tek / essiz sayilardir. Default: rsiyonbaslangicta rihi DateTime Public Konumsal ri setinin ilgili rsiyonunun sisteme ne zaman eklendigini ya sistemde ne zaman degistirildigini gösterir. Default: rsiyonbitistarihi DateTime Public Konumsal ri setinin ilgili rsiyonunun sistemden ne zaman çikarildigini ya yerine baska bir rinin kullanima alindigini gösterir. Default:

29 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler [0..1]

30 Referanslar ISO/TC211, Geographic information Referance Model (Imagery). ISO/TC211, Geographic information Schema for corage geometry and functions. INSPIRE, INSPIRE Data Specification on Orthoimagery Draft Guidelines, INSPIRE D2.8.I.8, April, 201

31 EK-1 TUCBS.OF Kullanıcı Gereksinim Analizi Tablo 1 Ortofoto Veri Teması Uygulama / İş Listesi İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Gıda, Tarım Hayvancılık Bitkisel Üretim Gen Md Tarla Bahçe Bitkileri Bşk STATİP Verileri O Web Servisi 5488 Sayılı Tarım Kanunu Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi Hassas tarım O Lokal riler ritabanı Doğal afet bitkisel hastalıklı alanların belirlenmesi Biyolojik çeşitlilik Gen kaynaklarının haritalanması, ri tabanlarının oluşturulması Su ürünlerinin CBS UA yöntemleri ile izlenmesi O O O Lokal riler ritabanı Lokal riler ritabanı Lokal riler ritabanı 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK

32 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Gıda, Tarım Hayvancılık Tarım Reformu CBS Coordination of Information on the Environment, CORINE 2000 M Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre Ülkemizin Arazi Kullanım haritaları oluşturulmuştur. Öncelikle çalışma ile ilgili uluslararası literatür takip edilerek metodoloji araştırması yapılmış Türkiye şartlarına uygun kapsam metodoloji belirlenmiştir. Bu araştırmalar doğrultusunda Avrupa Topluluğunun gerçekleştirdiği CORINE Land Cor (CORINE Arazi Örtüsü) EUROSTAT Uzaktan Algılama Programı tarafından yürütülen Classification for Land Use Statistics (Arazi Kullanım İstatistikleri için Sınıflandırma) çalışmaları esas alınarak Uydu Görüntüleri Kullanarak Türkiye Arazi Örtüsünün Belirlenmesi Proje Metodolojisi başlıklı 5406 sayılı Kanun

33 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Çevre Şehircilik Çevre Şehircilik Çevre Şehircilik İller Bankası A.Ş. Proje Geliştirme Bşk İller Bankası A.Ş. Proje Geliştirme Bşk Tapu Kadastro Gen Md Harita si Bşk Atıksu Proje Şb Md Atıksu Proje Şb Md Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Dış Kredili Fizibilite Raporlarının Hazırlanması rapor hazırlanmıştır. Çalışmanın ana çerçesini, tüm Türkiye nin üç yıllık periyot içerinde LANDSAT-TM uydu görüntüleriyle kapsanması 1:100,000 ölçekte hazırlanacak uydu görüntüleri çıktıları üzerinden yapılacak olan görüntü yorumlama tekniklerine dayalı arazi kullanım arazi örtüsü sınıflarının belirlenmesi yapılmıştır. M Local (Autocad) 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ( Madde 3 M Local (Autocad) 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ( Madde 3 ORTO GÖRÜNTÜ M Web Servis 6083 Say.Yasa BÖHHBÜY

34 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Çevre Şehircilik Ulaştırma Mekansal Planlama Gen. Md. Karayolları Gen Md Kentsel Mekansal Stratejiler Bşk Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md Türkiye Mekansal Veri Envanteri (tümri) O Ülke bütününde Mekansal Strateji Planlarının hazırlanarak karar destek sistemleri ile sorgu, analiz gösterimine olanak sağlayan internet tabanlı Mekansal ri portalı (Kurumların sağladığı servislerden Mekansal rileri toplayan bunları plan yapımında kullanan saklayan bir sistem) Güzergah Analizi M Veritabani bağlantısı+ web servis 644 sayılı KHK Ulaştırma Karayolları Gen Md Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md COĞRAFİ TABANLI PROJE İZLEME SİSTEMİ M Veritabanı bağlantısı web servisleri kullanılacaktır. Ulaştırma Ulaştırma Karayolları Gen Md Tersaneler Kıyı Yapıları Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md ENVANTER BİLGİ SİSTEMİ Kıyı tesislerine ait imar planlarına görüş oluşturlması M Lokal riler, ritabanı bağlantısı web servisleri kullanılacaktır. M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK

35 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Ulaştırma Ulaştırma Ulaştırma Tersaneler Kıyı Yapıları Tersaneler Kıyı Yapıları Karayolu Düzenleme Gen Md Kıyı Tesislerine ait tahsis amacıyla görüş oluşturulması Mevcut İmar Planlarına göre tesis alanları organizasyon planlarını onayı Gemi Söküm yetki belgelerini rilmesi M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK M Sözel VT ile 655 sy. KHK Ulaştırma Karayolu Düzenleme Gen Md Kıyı tesislerinin kısmi /işletme izinlerni rilmesi M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK İçişleri Emniyet Özel Harekat Bşkanlığı Raster Veri Temini O ETK,PVSK Başbakanlık TOKİ Emlak Arsa Alımı M Local riler Başbakanlık TOKİ Emlak Arsa Satımı M Local riler Başbakanlık TOKİ İmar Planlama İmar Planlama M Local riler

36 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Başbakanlık TOKİ Kentsel Yenileme Kamulaştırma M Local riler Başbakanlık TOKİ Kentsel Yenileme Kentsel Dönüşüm M Local riler Başbakanlık TOKİ Toplu Konut Projeleri Araştırma Başbakanlık Başbakanlık Vakıflar Vakıflar Yatırım Emlak Yatırım Emlak Konut Yapımı M Local riler Taşınmazları Değerlendirmek (Kat Karşılığı-Yapım- Onarım) Gayrimenkul Satışı Yapmak M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Gayrimenkul Alımı Yapmak M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Gayrimenkul Takas- Trampa İşlemleri M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Tapu Tahsis İşlemleri M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md.

37 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Başbakanlık Vakıflar Sanat Eser. Yapı İşleri Kamulaştırma M Local riler 5737 Vak.Kan/53.Md. Kültür Turizm Milli Eğitim Kültür Varlıkları Müzeler İnşaat Emlak Grup Taşınmaz Kültür Varlıkları Ulusal Envanter Sistemi (TUES) İmar Planları Okul Alanları M Web tabanlı GIS uygulaması olarak yetkilendirme ile ktörel özniteliksel rilere erişilip düzenlenmektedir. Parsel (alan) bazında tescilli anıt alan bazında tescilli sit rileri, koordinatlı ktörel olarak tutulmakta olup, kurul kararları tescil fişleri ile ritabanı bazında ilişkilendirilmiştir sayılı Koruma Kanunu kapsamında mevcut dosyalarda tutulan envanterin dijitalleştirilmesi yapılmaktadır. M Lokal ry tabanı MEB Teşkilat Kanunu

38 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Enerji Tabii Kaynaklar BOTAŞ Arazi İnşaat Kamulaş. Boru Hattı İnşaatı M Lokal Veriler 233 sayılı KHK Enerji Tabii Kaynaklar TPAO Arama Ruhsatlar Eğitim Ruhsat Haritası Üretimi (Uygulama) M Lokal makinadaki VT deki riler kullanılıyor 6326 no lu petrol kanunu Enerji Tabii Kaynaklar TPAO Arama Yorum Sistemleri Lokasyon Haritası Üretimi (Uygulama) M Lokal makinadaki VT deki riler kullanılıyor 6326 no lu petrol kanunu Enerji Tabii Kaynaklar BOTAŞ International LTD (BIL) Teknik Direktörlük Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi Yönetimi M Uluslararası Antlaşmalar KHK. Orman Su İşleri Orman Su İşleri Orman Su İşleri Orman Müd Orman Müd Orman Müd İzin İrtifak Sivil Kültür Orman Yangınlarıyla Mücadele Orman İzin Takip Sistemi YARDOP(Yanan Alanların Rehabilitasyonu Yangına Dirençli Orman Tesisi ) Yangın Yönetim Sistemi M M M Orman sayılan alanlarda rilen izinlerin Web üzerinden girilmesinin sağlanması takibinin yapılması(web uygulama) Yanan orman alanlarının hızlı bir şekilde orman formu Web Tabanlı Mobil uygulamaları ile orman yangınlarıyla mücadele konusunda 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu

39 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak etkinliği artırmak(web uygulama) Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Depolama Tesisleri Web Uygulaması Projesi M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si bolgevaziyet.net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Etüd, Plan Tahsisler Enerji Net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Etüd, Plan Tahsisler Taşkın Modelleme Taşkın Risk Alanlarının Tespiti O Oracle Veritabanı ile Lokal Veritablanları 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Taşkın Modelleme Taşkın Risk Alanlarının Tespiti O Oracle Veritabanı ile Lokal Veritablanları 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri YAS Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu

40 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Emlak Kamulaştırma Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Enerji Net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Orman Su İşleri Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri CORINE/ARİS (Arazi İzleme Sistemi) Geliştirilmesi M İnternet Üzerinden yayınlanıyor, Kullanılan riler İntranet üzaerinden Veritabanı Bağlantısı ile alınmaktadır. Nuhun Gemisi M İnternet Üzerinden yayınlanıyor, Avrupa Çevre Ajansı Çalışmaları Kapsamında Belirlenmiştir. 645 KHK. Milli Savunma Bilim, Sanayi Teknoloji Bilim, Sanayi Teknoloji Harita Komutanlığı Sanayi Bölgeleri TÜBİTAK MAM-ÇEVRE Enst. Yer Seçimi Müd. Ortofoto Üretimi Sunumu Organize Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Sitesi Yer Seçimi M M WMS (intranet) bağımsız DVD ortamında sunulmaktadır. Lokal analog riler kullanılmakta Çevre Projeleri M Lokal Veriler Hrt.Gn.K.lığı Kanunu 4562 sayılı OSB Kanunu

41 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Bilim, Sanayi Teknoloji TÜBİTAK MAM- YDBE Yer Deniz Bilimleri Projeleri M Lokal Veriler Kalkınma GAP Bölge Kalkınma İdaresi GAP İdaresi GAP Eylem Planını İzleme Değerlendirmesi O Web servisi ile. 388 Sayılı KHK Tablo 2 Ortofoto Veri Teması Uygulama Veri Gereksinim Analizi İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarım Coğrafi Bilg Coordin Uydu Görüntüsü K Raster Tarım Reformu i Sistemleri ation of Hayvancıl Informa ık Müdürlüğ tion on ü the Environ ment, CORINE 2000

42 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Hassas Uydu Görüntüsü K Raster 1m- 10 m Bitki Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi tarım büyüme Hayvancıl ar Merkez Arş. indeksleri ık Politikalar Enst. Müdürlüğ ü Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Doğal İzleme Güncel Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi afet görüntü Hayvancıl ar Merkez Arş. bitkisel ık Politikalar Enst. hastalık lı Müdürlüğ alanları ü n belirlen mesi Gıda, Tarım Coğrafi Bilg STATİP Uydu Görüntüsü K Raster Tarım Reformu i Sistemleri Hayvancıl ık Müdürlüğ ü

43 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Biyoloji Uydu Görüntüsü K Raster 1m- 30 m İzleme Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi k Hayvancıl ar Merkez Arş. çeşitlili ık Politikalar Enst. k Gen Müdürlüğ kaynakl ü arının haritala nması, ri tabanla rının oluştur ulması Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Su Uydu Görüntüsü K Raster 250m- 1 İzleme Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi ürünler km Hayvancıl ar Merkez Arş. inin ık Politikalar Enst. CBS UA Müdürlüğ yöntem ü leri ile izlenme

44 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar si Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Güzerg Uydu Görüntüsü K Raster 5m, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri ah Denizcilik i Bşk Şb Md Analizi Haberleş me Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Envant, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri er Bilgi Denizcilik i Bşk Şb Md Sistemi Haberleş me Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Coğrafi, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri Tabanli Denizcilik i Bşk Şb Md Proje İzleme

45 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Haberleş Sistemi me Kurulm asi Projesi Çevre Mekansal Kentsel Türkiye Uydu Görüntüsü K Raster 1/50000 Şehircilik Planlama Mekansal Mekans Gen. Md. Stratejiler al Veri Bşk Envant eri (tüm ri) Çevre İller Proje Atıksu Proje Dış Uydu Görüntüsü K Raster Yılı Şehircilik Bankası Geliştirme Şb Md Kredili A.Ş. Bşk Fizibilit e Raporla rının Hazırla nması Dış Kredili

46 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projeler inin Hazırla nması Çevre İller Proje Atıksu Proje Fizibilit Şehircilik Bankası Geliştirme Şb Md e A.Ş. Bşk Raporla rının Hazırla nması Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projeler inin Hazırla

47 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar nması Orman DSİ Gen. Eüt Depola Uydu Görüntüsü K GRID Altlık Su İşleri Md. Plan,Barajla ma r, işeltme Tesisler db, i Web teknoloji Uygula ması Projesi Orman DSİ Gen. Eüt Depola Su İşleri Md. Plan,Barajla ma r, işeltme Tesisler db, i Web teknoloji Uygula ması Projesi Orman DSİ Gen. Teknoloji bölgeva Su İşleri Md. ziyet.n ET

48 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Orman DSİ Gen. Hidroelektr Enerji.N Su İşleri Md. ik Enerji et, Etüt Planlama Tahsis Orman DSİ Gen. Emlak Malzem Su İşleri Md. Kamulaştır e ma Ocaklar,J ı eoteknik Sahalar Hizmetler ı Orman Orman Orman Mescre Uydu Görüntüsü K Raster 30m,5m, sayılsallıştı Su İşleri Müd İdaresi haritası 2,5m,60c rma amaçlı Planlama uretimi m,50cm sınırlar,

49 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar yollar Orman Orman İzin Orman Uydu Görüntüsü K Raster Su İşleri Müd İrtifak izin takip sistemi Orman Orman Orman Yanan Su İşleri Müd Yangınlarıyl alanlart a Mücadele ın rehabili tasyonu yangına dirençli orman tesis Orman Orman Orman Yangın Su İşleri Müd Yangınlarıyl yoneti a Mücadele m sistemi

50 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Orman Bilgi İşlem CBS CORINE Uydu Görüntüsü K Raster 3-50m Sınıflandır Su İşleri /ARİS ma, RGB (Arazi değerleri İzleme Sistemi ) Geliştiri lmesi Orman Bilgi İşlem CBS Nuhun Uydu Görüntüsü K Raster Altlık Su İşleri Gemisi İçişleri Emniyet Özel Raster Uydu Görüntüsü K Raster 50 cm Harekat Veri Müdürlüğ Temini ü Kültür Kültür Koordinasy Koordinasyon Taşınm Uydu Görüntüsü K Raster 1m - Turizm Varlıkları on az Müzeler Kültür

51 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Müdürlüğ ü Varlıkla rı Ulusal Envant er Sistemi (TUES) Kalkınma GAP İdaresi GAP Uydu Görüntüsü K Raster Alınan Eylem kullanılan Planını her türlü İzleme ri Değerle ndirme si Bilim TÜBİTAK Çevre Uydu Görüntüsü K Raster 1m Çekim Sanayi Projeler Tarihi, Teknoloji i Algılaycı Özelliği

52 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Enerji BOTAŞ Arazi İnşaat Boru Uydu Görüntüsü K Raster 1 m Çekim Tabii Kamulaştır Hattı Tarihi Kaynakla ma İnşaatı Çözünürlüğ r ü Enerji TPAO Arama Ruhsatlar Ruhsat Uydu Görüntüsü K Raster Tabii Eğitim Haritası Kaynakla Üretimi r (Uygula ma) Enerji TPAO Arama Yorum Lokasy Tabii Sistemleri on Kaynakla Haritası r Üretimi (Uygula ma) Enerji BOTAŞ Teknik Bakü- Uydu Görüntüsü Ü/K Raster 1/1000 Tabii Internatio Direktörlük Tiflis- Kaynakla nal Ltd Ceyhan r (BIL) Petrol Boru

53 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Hattı Projesi Yöneti mi Ulaştırma Tersaneler Kıyı Uydu Görüntüsü/Hava K Raster 1/1000, Kıyı Tesisler Fot. Denizcilik Yapıları ine ait imar Haberleş Müdürlüğ planları me ü na görüş oluştur ulması Ulaştırma Tersaneler Kıyı, Kıyı Tesisler Denizcilik Yapıları ine ait tahsis Haberleş Müdürlüğ amacıyl me ü a görüş oluştur ulması

54 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Ulaştırma Tersaneler Mevcut, Kıyı İmar Denizcilik Yapıları Planları na göre Haberleş Müdürlüğ tesis me ü alanları organiz asyon planları nı onayı Ulaştırma Tersaneler Gemi, Kıyı Söküm Denizcilik Yapıları yetki belgeler Haberleş Müdürlüğ ini me ü rilme si Ulaştırma Tersaneler Kıyı, Kıyı tesisleri Denizcilik Yapıları nin kısmi

55 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Haberleş Müdürlüğ /işletm me ü e izinlern i rilme si Orman DSİ Gen. Emlak Malzem 1/25000 Ölçekli Raster Ü Raster 1/25000 Su İşleri Md. Kamulaştır e Halihazır Harita ma Ocaklar,J ı eoteknik Sahalar Hizmetler ı Enerji BOTAŞ Teknik Bakü- 1/ & 1/ K Raster 1/1000 Tabii Internatio Direktörlük Tiflis- Map (HGK) Kaynakla nal Ltd Ceyhan r (BIL) Petrol Boru Hattı Projesi

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarih:

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Tarih:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ)

GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) Yrd.Doç.Dr. Aslan İNAN ve Ar.Gör. Ercan İZGİ Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 34349 Beşiktaş / İSTANBUL E-posta: inan@yildiz.edu.tr 1. Giriş Bir deneysel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA KONUMSAL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer MUTLUOĞLU DOKTORA TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠLE KALP KRĠZĠ VAKALARINA YÖNELĠK EN UYGUN AMBULANS YERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Serpil ATEġ Anabilim Dalı :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI Ali ĠLBEY 36072 DanıĢman Y.Harita Mühendisi Akın KISA Ankara 2012 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI

Detaylı

Çıktı 1.1. Veri mevcudiyeti ile ilgili rapor. 29 Eylül 2014

Çıktı 1.1. Veri mevcudiyeti ile ilgili rapor. 29 Eylül 2014 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından flnanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Çıktı 1.1 29 Eylül

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ

UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Kıyı Bölgesi Yönetimi Bölümü

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ T. Bayrak 1, M. Atasoy 2, O. Demir 3 1 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Aksaray,

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. -1- -2- -3- ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiyede; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı