TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması"

Transkript

1 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012

2 - 2 - Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: Belge Adı: TUCBS Ortofoto Veri Teması Belge numarası: TUCBS OF-001 Versiyon: 1.1 Tipi: TUCBS Uygulama Esasları Statüsü: Dili: Türkçe Editör: T.Yomralıoğlu, İ. Çölkesen Belge Gelişim Süreci: V TUCBS kurumsal ri gereksinim analizi V Veri teması UML/GML uygulama şemalarının hazırlanması V TUCBS paydaşlarının değerlendirmesine göre revizyonu Kaynak: T.C. Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri nün yetki sorumluluğunda, TÜRKSAT yüklenciliğinde, İTÜ ArıTeknokent A.Ş. alt yüklenicisi tarafından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standartlarinin Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

3 - 3 - İçindekiler 1 TUCBS.OF Veri Teması Tanım Açıklama Uygulama Alanları TUCBS.OF Uygulama Şeması Mevcut Durum İçerik TUCBS.OF UML Uygulama Şeması Diğer Temalar İle İlişkisi TUCBS.OF Detay Kataloğu OrtoFoto OF Referanslar EK-1 TUCBS.OF Kullanıcı Gereksinim Analizi EK-2 TUCBS.OF GML Şeması Şekiller Listesi Şekil 1 Rektifiye Edilmiş Dörtgen Grid Örneği Şekil 2 Mozaik Sınırları Mozaiklenen Ortogörüntü Şekil 3 Gridler Şekil 4 Ortogörüntü birleştirme prensibi. A,B C ortogörüntü kapsama alanlarının üst üste bindirilmesiyle oluşturulan birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanı D Şekil 5 Ortogörüntü UML Diyagramı Tablolar Listesi Tablo 1 Ortofoto Veri Teması Uygulama / İş Listesi Tablo 2 Ortofoto Veri Teması Uygulama Veri Gereksinim Analizi... 41

4 - 4-1 TUCBS.OF Veri Teması 1.1 Tanım Ortofoto haritalar, resim eğikliği arazi yüksekliğinin her noktada aynı olmamasından kaynaklanan fotoğraf hatalarının giderildiği üzerinde her doğrultuda ölçeğin sabit olduğu fotoğraf tabanlı haritalardır. Sayısal ortofoto haritalar, yeryüzüne ait renkli ya da siyah/beyaz hava fotoğrafları ya uydu görüntülerindeki, resim eğikliği arazideki yükseklik farklarından dolayı oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilen, belli bir ölçek dahilinde harita olarak kullanılabilen üzerinden belirli hassasiyette koordinat alınmasına imkân ren sayısal görüntülerdir. Bu nedenle sayısal ortofoto haritalar Coğrafi Bilgi sistemlerinde ya bilgisayar destekli ri işletimi görüntüleme, analiz, güncelleme vb. işlemlerinde doğrudan harita katmanı olarak kullanılabilmektedir. Ortofoto, üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eş yükseklik eğrileri, yer mevki isimleri benzeri kartografik bilgilerin eklendiği ortofoto görüntülere rilen isimdir. Diğer bir deyişle, resimlerdeki eğiklik etkileri yükseklik farklarından ileri gelen hataların giderilmesi ile elde edilen ortofoto görüntüler üzerlerine her türlü harita bilgileri de eklenmek suretiyle, ortofoto görüntü parçacıklarının birleştirilmesiyle standart ölçeklerde üretilen foto haritalardır. Hava fotoğrafları ya da uydu görüntülerinden üretilen sayısal Ortofoto ürünler; bir yandan, gelişen bilişim teknolojileri ile bütünleşmekte, öte yandan, güncel, doğru günilir coğrafi ri bilgileri kısa sürede kullanıcılara sunabilmektedir. Ortofoto kullanım alanları internet bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla artış göstermektedir. Hava fotoğraflarından çok yüksek çözünürlüklü (<= 1m) uydu görüntülerinden elde edilen orto foto orto görüntüler orto ürünler olarak adlandırılmaktadır. Orto ürünlerin birbirinden ayırt edilebilmesi için temelde üretim sürecinde ri kalitesi standartlarının korunabilmesi için girdi rileri, kullanılan araç/gereç, sayısal yükseklik modeli yer kontrol noktaları hususunda kabul görmüş uygulamalar söz konusudur. Günümüzde ortofoto rileri daha çok tematik işlemlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında çevresel gözlemleme, haritalama, madencilik işlemlerinde de vazgeçilmez unsurlardır.

5 - 5 - Ortofoto, bir fotoğrafın diferansiyel yataylanması ya da eğikliklerinin giderilmesi resimdeki yükseklik farklarının ortadan kaldırılması şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle ortofoto haritalar, resim eğikliği arazi yüksekliğinin her noktada aynı olmamasından kaynaklanan fotoğraf hatalarının giderildiği üzerinde her doğrultuda ölçeğin sabit olduğu fotoğraf tabanlı haritalardır. 1.2 Açıklama Dünyada uzaysal yersel konum görüntü bilgi rilerine olan gereksinimin artmasına paralel olarak Türkiye de kurumların da yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü kullanımına yönelik talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu konuda farklı kuruluşlar çalışmalarda kullanmak amacıyla uydu görüntüleri edinmekte, ancak bu görüntüler telif hakkı konularının getirdiği kısıtlamalardan ötürü diğer kuruluşlarla paylaşılamamaktadır. Bu durumda farklı kurumlar tarafından tamamen ya kısmen örtüşen coğrafi alanlarda aynı ya benzer özellikte görüntü alımları yapılabilmekte, dolayısıyla ulusal düzeyde kamu kaynakları israf edilmektedir li yıllardan bu yana devam etmekte olan klasik hava fotoğrafçılığı sayısal kameraların üretilmesi bu kameraların uçaklarda kullanılabilmesi ile birlikte uydu görüntüleri ile yarışabilecek duruma gelmiştir. Analog hava fotoğraflarının kullanıldığı dönemlerde fotoğrafların üretime hazırlanma işlem görme sürecinin oldukça uzun olması rinin sayısal ortamda bulunmaması hava fotoğraflarının kullanımını kısıtlayan uydu görüntüleri ile kıyaslandığında dezavantaj yaratan en önemli nedenler olmuştur. Ancak, teknolojideki son gelişmeler sayesinde, uydu görüntülerinin sahip olduğu avantajları içeren, daha yüksek mekânsal çözümleme konumsal doğruluğa sahip sayısal hava fotoğrafları mevcut olup bu riler çok farklı alanlarda, hatta yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin yetersiz kaldığı durumlarda da kullanılabilmektedir. Ayrıca, sayısal kamera ile çekilen hava fotoğraflarında analog fotoğraflara kıyasla daha az noktaya ihtiyaç olduğundan jeodezi hizmetleri % 90 azalmakta, baskı maliyeti laboratuvar harcamasının olmaması da yine maliyetleri düşürmektedir. Dolayısıyla sayısal hava fotoğrafları bugün, analog hava fotoğraflarından uydu görüntülerinden daha maliyet etkin daha iyi teknik özelliklere sahip bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

6 - 6 - Türkiye de geleneksel olarak kullanılan büyük ya küçük ölçekli topoğrafik haritalar yasal nedenlerle her zaman temel harita altlığı olarak ihtiyaca cevap rmemektedir. Bunun yanında her kurum yapılan her iş için ihtiyaç halinde dahi uydu görüntüsü ya hava fotoğrafı temini mümkün olmamaktadır. Bu ürünlerin temin edilmesi durumunda ise harita olarak kullanılabilmeleri için en önemli aşama olan geometrik düzeltme işlemleri, Yer Kontrol Noktası (YKN) Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) gereksiniminden dolayı önemli bir teknik iş yükü getirmektedir. Dolayısıyla bu işlem çoğu durumlarda teknik olarak mümkün olan doğrulukta gerçekleştirilememekte ya doğruluğun artırılması için önemli kaynak yatırımları gerektiğinden, güncel harita bilgi üretimi aksamaktadır. Sonuçta güncel içerikli aynı zamanda yasal altlık niteliğinde harita eksikliği ülkedeki bir çok yatırımının zamanında ya doğru bir biçimde gerçekleşememesine neden olabilmektedir. Günümüzde temel harita altlığı olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine alternatif olarak hava fotoğraflarının kullanımının mümkün olmasına rağmen daha çok uydu görüntüleri tercih edilmektedir. Bunun haritacılık açısından en önemli sebebi ise ülkedeki hava fotoğraflarının yalnızca kullanıcı kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen standartlara göre çekiliyor olması bazı hava fotoğrafı alımlarında YKN tesisi dahi yapılmamasıdır. Bir diğer neden ise uydu görüntüleri, uzaktan algılamaların bir sonucu olarak daha az geometrik bozulmaya maruz kalmaları bu geometrik bozulmaların, kolayca elde edilebilecek yüksek hassasiyette olmayan SYM lerin (1/ ölçekli topoğrafik haritalardan) kullanımı ile düzeltilmesinin mümkün olmasıdır. Hava fotoğrafları ise uydulara göre çok yakından çekildikleri için önemli geometrik bozulmalara maruz kalırlar bu bozulmaların düzeltilmesi için yüksek hassasiyette SYM lere ihtiyaç duyulur. Bu hassasiyette SYM ise büyük ölçekli (1/ ) topoğrafik haritalardan elde edilebilir. Ancak fotoğrafı alınan bütün alanlar için bu ölçekte halihazır harita mevcut değildir. Dolayısıyla bu amaçla SYM lerin hava fotoğraflarından oluşturulan üç boyutlu stereo modellerden kıymetlendirme ile öncelikle elde edilmesi gerekmektedir. Bu da gerekli işlem yükü zaman açısından ekonomik değildir. Bu nedenlerden dolayı uydu görüntüleri daha cazip ürünler haline gelmekte farklı kurum kuruluşlar tarafından çalışmalarında kullanmak amacıyla satın alınmakta, ancak bu görüntüler başta lisans telif hakkı konularının getirdiği kısıtlar olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü ülkemizdeki diğer kuruluşlarla paylaşılamamaktadır. Örneğin

7 - 7 - günümüzde internet üzerinde Google-Earth ile birlikte sunulan uydu harita altlıkları bir çok kurumun temel altlık risi şeklinde kullanılmakla beraber, ri kalitesi konusunda günce rilememekte (sağlık, acil-afet, tarım, orman, çevre, planlama, istatistik vb), bu riler hiç bir resmi işlemlerde kullanılmamaktadır. Google Harita kullanımındaki dışa bağımlılıkta her geçen gün kat kat artarken kurumların şu anda kullanmak zorunda kaldıkları harita altlıkları için ileriye yönelik bir kullanım garantisi de mevcut değildir. Dolayısıyla ülkemizin kendi yüksek çözünürlüklü harita ri/bilgilerini hızlıca üretmesi internet ortamında ülkemizdeki tüm kurum kuruluşların kullanımına sunulması beklenmektedir. Böylece ülke genelinde bir çok sektörün resmi nitelikli harita altlıklarını kullanması sağlanacak, yatırımlar daha gerçekçi denetlenebilir olacaktır. Bu amaçla, TUCBS Temel ri temalarından biri de Ortofoto Veri teması olması öngörülmektedir. Ortofoto ri teması; kızılötesi dalga boyu ile morötesi dalga boyu arasında kalan elektromanyetik spektrum kullanılarak elde edilen görüntüleri kapsamaktadır. Ortofoto rileri raster ri tipindedir. TUCBS.OF ri temasında kullanılan riler için ISO standardı baz alınmıştır. Bu görüntüler uydu ya uçaklara yerleştirilen algılayıcı cihazlar yardımıyla elde edilirler. Bu şekilde elde edilmiş tekil görüntüler mozayik görüntüler TUCBS.OF ri teması dahilindedir. Bu ri modeliyle de farklı zamanlarda elde edilen ortofoto rileri de ifade edilebilmektedir. 1.3 Uygulama Alanları Günümüzde ortogörüntüler Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en önemli ri katmanlarından biri nitelig indedir. Nitekim bu tema ile amaçlanan çıktılardan biri de Tu rkiye Ulusal Cog rafi Bilgi Sisteminin temel bir altıg ını hazır hale getirmektir. Ortogo ru ntu lerin tercih edilmelerinin başlıca nedenleri aşag ıdaki şekilde sıralanabilir: Arazinin güncel durumuna olan gereksinim Topog rafik harita u retiminde maliyet ekonomi açısından kartografik çalışmaların azaltılması du şu ncesi. Yer bilimciler, tarımcılar, planlamacılar gibi harita kullanıcılarının çizgi haritadan daha fazla riye ihtiyaç duymaları.

8 - 8 - Haritanın geometrik dog rulug u bir fotog rafın sundug u zengin bilgi içerig inin aynı anda elde edilmesi gereklilig i. Karmaşık arazi yapısı bitki o rtu su nu n haritada go steriminde yaşanan gu çlu kler. Fotogrametrik yöntemle harita u retiminde ayrıntıların go steriminde fotogrametri operato rlerinin foto yorumlama yeteneg ine dayanan nesnelerin seçimi go sterimi yerine bütün ayrıntıların tümünün daha objektif bir biçimde sunumu. Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Ortofoto Veri Temasının, 12 bakanlığın; 22 genel müdürlüğünün 24 farklı daire başkanlığı tarafından; 73 işte kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, rilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 58 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Kurumlar, bu katmanların %84 kullanıcısı, %4 üreticisi %14 hem üretici hem kullanıcısı konumundadır (Tablo 1). Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 49 farklı Ortofoto Veri Katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür (Tablo 2). BU kapsamda TUCBS.OF ri temasının temel kullanım alanları sıralanacak olursa; Çevresel izleme, Tarımsal uygulamalar, Coğrafi referanslama işlemleri, Yağış, sel gibi doğa olaylarının analizleri, Arazi kullanımı planlaması, yönetimi. Hava ya uydu kaynaklı ortogörüntü aşağıdaki şekilde kullanılabilir; Yeryüzü üzerindeki belirli özelliklerin güncellenmesi, haritalanması çıkarımı için (Ulaşım ağı, hidrografi, arazi örtüsü, jeoloji vb.). Tematik bilgi üretimi için (arazi kullanımı, üretim endüstriyel tesisler, tarım su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri vb.). Belirli bir bölgenin sinoptik görüş sağlanması için. Diğer riler için bir altlık olarak görüntülemek için. Diğer tematik rilerin konumlandırılması için. Uydu görüntülerinin konumlandırılması için.

9 - 9 - Hızlı koordinatlandırma (georeferancing) gerektiren yeni elde edilen görüntünün işlenmesi durumlarında (doğal ya endüstriyel afetler gibi) diğer ilgi duyulan tematik rilerle (jeoloji, toprak, eski haritalar vb.) ilişkilendirilmesinde için. Hızlı bir şekilde Referans Veri katmanlarının sürekli olarak güncellenmesi için. 2 TUCBS.OF Uygulama Şeması Yeryüzünün havai yöntemlerle uydulardan elde edilen görüntüler, gerçek yeryüzü detaylarının incelenmesinde büyük önem taşır. Bu yolla elde edilen görüntüler geometrik bozukluklar içerir. Elde edilen görüntülerin geometrik bozukluklarının giderilmesiyle ortogörüntü üretilmiş olur. Ortogörüntü kamera optiği, kamera dönüklüğü yükseklik farklarından ileri gelen bozulmaların (distrosyon) kaldırılması için geometrik olarak düzeltilmiş (orto-rektifiye edilmiş) bir raster görüntüdür. Ortogörüntü için uydu ya uçaklar üzerindeki sensörler ri kaynağıdır. Veriler, belirli bir topografik harita eşdeğeri ile orantılı bir doğruluk elde etmek için ortorektifiye edilir. Ortofoto üretiminde temel düşünce, kamera koordinat sistemindeki görüntü matrisinin, arazi koordinat sisteminde (XY-düzlemi) görüntüye dönüşümünden ibarettir. Bu dönüşümde amaç, resim eğikliklerini gidermektir. Ayrıca dönüşüm için XY-düzlemine ait grid noktalarının Z değerleri de bilinmelidir. Burada önemle üzerinde durulması gereken husus, dönüşüm sonucunda yeniden örnekleme neticesi piksellerin gri değerlerinin değiştirilmemesidir. Geometrik yatay düzeltme yanında radyometrik düzeltme de gereklidir. Yeniden örneklemede en yakın komşuluk, bilineer transformasyon bikübik transformasyon yöntemleri kullanılmaktadır. 2.1 Mevcut Durum Ülkemizde yasal olarak hava fotoğrafı çekimi bu fotoğraflardan resmi nitelikli harita üretimi yetkisi 1/5000 daha büyük ölçekli riler anlamında Tapu Kadastro tarafından; 1/5000 daha küçük ölçekli harita üretimi Harita Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Ancak, her iki kurum tarafından üretilen hava fotoğrafları bunlara bağlı haritalar ülkemizin bir çok kurumu tarafından resmi olarak talep edilip, kullanılmaktadır.

10 Kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Ortofoto ri temasının, 12 bakanlığın; 22 genel müdürlüğünün 24 farklı daire başkanlığı tarafından; 73 işte kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, rilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 58 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 49 farklı ortofoto ri katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Kurumlar, bu katmanların %84 kullanıcısı, %4 üreticisi %14 hem üretici hem kullanıcısı konumundadır. 2.2 İçerik Ortofoto ri teması; kızılötesi dalga boyu ile morötesi dalga boyu arasında kalan elektromanyetik spektrum kullanılarak elde edilen görüntüleri kapsamaktadır. Ortofoto rileri raster ri tipindedir. TUCBS.OF ri temasında kullanılan riler için ISO standardı baz alınmıştır. Bu görüntüler uydu ya uçaklara yerleştirilen algılayıcı cihazlar yardımıyla elde edilirler. Bu şekilde elde edilmiş tekil görüntüler mozaik görüntüler bu ri teması dâhilindedir. Bu ri modeliyle de farklı zamanlarda elde edilen ortofoto rileri de ifade edilebilmektedir. Günümüzde ortogörüntü rileri daha çok tematik işlemlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında çevresel gözlemleme, haritalama, madencilik işlemlerinde de vazgeçilmez unsurlardır. Ortogörüntüler elektromanyetik spektrumun görünür bölgeden kızıl ötesi bölgesine morötesi (ultraviole bölgesi) bölgeden elde edilen ortorektifiye görüntüleri kapsar. Bu görüntüler: Taranmış pozitif ya negatif filmler Hava uçakları üzerindeki dijital sensörlerden (örneğin çerçe kameralar pushbroom sensörler) Uydu görüntüleri şeklinde olabilir. Ortogörüntüler için ri tanımlamalarının amacı aşağıdaki durumları içermemektedir: Elektromanyetik spektrumun mikrodalga, X ışını, radyo gama ışını alanlarından elde edilen riler,

11 LiDAR rileri (Light Detection And Ranging). Eğik hava fotoğrafı (ortorektifiye olmadığın için). Ortorektifiye görüntülerin (mozaik görüntüler dâhil) eğik hava fotoğraflarından üretildiği belirtilmelidir. Karasal görüntüler (yer üzerinde ya yolda ya araç üzerindeki kameralardan elde edilen görüntüler). Hava araçlarından elde edilen video görüntüler. Video görüntülerinden üretilen ortorektifiye görüntüler tanımlamalara dâhil olduğu hatırlatılmalıdır. Sualtı sensörlerinden elde edilen deniz tabanı görüntüleri (sadece uçak uydu üzerindeki sensörler kapsama alanındadır). Meteorolojik uydu görüntüleri (bu tür görüntülerin temel görevi yeryüzünü görüntülemek değildir). Ortogörüntüler teması için temel olarak aşağıdaki terimler tanımlanır (ISO/TC211, 2008; INSPIRE, 2010) 1) Mozaik Birden fazla çakışık ya bitişik fotoğraflardan oluşan görüntü ya birleştirilmiş görüntülerdir. Not: Bir mozaik genellikle geometrik radyometrik sürekliliği göstermek için kullanılır. Tek bir mozaik farklı tarihlerde farklı sensörlerden elde edilen görüntülerden de oluşabilir. 2) Raster likle paralel tarama çizgilerinden oluşan bir katot ışın tüpü üzerinden gösterilen dikdörtgen desendir. Not: likle coğrafi bilgi alanında konumsal geometrideki tüm ri sınıflarının bir grid üzerinde organize edilmesi için tanımlanan konuşma dilinde raster ri olarak bilinen sonuç terimdir. 3) Seamline

12 Mozaiklemede kullanılan görüntü üzerindeki alanların belirlenmesi için mozaikleme işlemi sırasında kullanılan çizgidir. Not 1: Söz konusu çizgiler radyometrik görüntü farklarının minimum olduğu alanlardan ya iki görüntü arasında gözlenen sınırların minimum olduğu doğal sınırların takip edilmesi şeklinde geçirilirler. Not 2: Seamline lar genellikle kapalı alanlar olarak tanımlanabilir. 3) Mozaikleme (Tiling) Bir görüntüyü daha küçük görüntülere ayırmak (karo, yan yana koyma, döşeme) mozaikleme olarak tanımlanır. Sonuç görüntü karosu orijinal görüntünün matematiksel bir bölünmesidir. Görüntü karolarının oluşturduğu küme tek bir görüntüden elde edilebileceği gibi bir mozaikten de elde edilebilir. Bir raster görüntü türü olan ortogörüntüler coğrafi bilginin basit bir türüdür. Yayılan enerjinin ölçüldüğü değerler kümesinden oluşan ortogörüntüler, ilgili metadata koordinat değerleri ile birlikte düzenli hücreler ya noktalar şeklinde düzenlenmişlerdir. ISO19123 de tanımlanan kapsama alanı yaklaşımı bu şekildeki bir ri yapısının modellenmesi için çok uygundur. Kapsama alanı, yeryüzü üzerinde değişiklik gösteren gerçek dünya olaylarının karakteristik özelliklerini tanımlayan bir özellik türüdür. Diğer özellik türlerinin aksine, kendisinin konumsal olmayan öznitelikleri ile konumsal öznitelikleri (geometrisi) arasında güçlü bir ilişki vardır. Konumsal-zamansal domain içerisinde herhangi bir direk pozisyon için yayılımından öznitelik değerlerine dönüşünde bir fonksiyon gibi davranır. Ortogörüntüler sürekli değişen olayları gösterdiği için doğal olarak sürekli bir kaplama alanıdır. Bir enterpolasyon yöntemi kapsama alanının domain elemanları (örneğin nokta) arasındaki direk konumlarda kapsama alanının değerlendirilmesine imkân sağlar. Bir ortogörüntünün öznitelik değerleri iki boyutta düzenli dörtgen grid geometrisi kullanılarak düzenlenir. Söz konusu grid, dik açıda kesişen eşit aralıklı iki paralel çizginin oluşturduğu bir ağdır. Kesişim noktaları grid noktaları olarak adlandırılır. Grid çizgileri ile tanımlanan alanlar grid hücreleri olarak adlandırılır. Grid hücreleri dikdörtgendir.

13 Grid koordinat sistemi, koordinat referans sistemi olarak ifade edilen grid ekseni orijini ile tanımlanır (Şekil 1). Grid koordinatları, eksen boyunca orijine olan uzaklıklardır. Şekil 1 Rektifiye Edilmiş Dörtgen Grid Örneği Bunun yanında, bir otogörüntünün kapsama alanı gridi ISO standardı açısından geometrik olarak rektifiye edilmiştir. Rektifiye işlemi grid koordinatları ile ilgili referans sistemi arasındaki basit dönüşümlerin yapıldığı bir afin dönüşümüdür. Dönüşüm parametreleri her iki sistemde bilinen grid orijininin konumu, grid eksenlerinin yönü yardımıyla tanımlanır. Mozaikleme Kavramı Bu tanımlamada, mozaikleme birkaç orijinal ortorektifiye görüntüden tek bir ortogörüntü oluşturulmasına imkân sağlayan üretim süreci tanımlanmaktadır. Bu işlem, sonuç ürün olan mozaiklenmiş ortogörüntü için homojen mozaik sınırlarının çizilmesi için rilen radyometrik işlemleri içermektedir (Şekil 2).

14 Şekil 2 Mozaik Sınırları Mozaiklenen Ortogörüntü Görüntü kaynakları genellikle farklı tarihlerde zamanlarda elde edildiğinden, bir mozaiğin zamansal kapsamı, yani rinin elde edilme tarihi zamanı, bir zaman aralığından daha doğru olamaz. Ancak, bazı kullanıcılar mozaikteki her bir pikselin gerçek zamanına ulaşması bir gerekliliktir. Ortogörüntü uygulama şemasının görüntü kaynağındaki zamansal öznitelikler ile ortogörüntüdeki pikseller arasında ilişkiyi tanımlayan elde edilme zamanının konumsal olarak belirtilmesi yaklaşımı sağlamasının nedenidir. Pratik açıdan bakıldığında, mozaikleme işleminde oluşturulan mozaik sınırlarının kullanımına bağlıdır. Görüntü Gridleme (Döşeme) Veri üreticileri ortogörüntüleri daha küçük parçalara ayırmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu işlem genellikle gridleme-döşeme(tiling) olarak bilinmektedir. Fakat gerçekte bu terimin açıklaması soyutlama düzeyine bağlı olarak farklı anlamları kapsayabilir. Gridlemenin üç temel düzeyde seçilmesi gerekir: Birinci olarak, grid dosya formatında (örneğin döşenmiş tiff) kendi içerisinde olabilir. Yöntem, görüntü içeriğinin geniş yatay şeritler yerine kabaca kare gridlere ayrılarak yeniden düzenlenmesiyle yüksek çözünürlüklü görüntülere erişim işlenmesi süreçlerinde performansı artırır. Yöntem temel olarak ri depolama yapısını yansıttığından, kavramsal düzeyi sınırlayan uygulama şemasında gözükmemektedir.

15 İkinci olarak, geniş bir bölgeyi kapsayan yüksek çözünürlüklü ortogörüntüler genellikle bir tek görüntü dosyası içinde depolanamayan geniş hacimli riyi gösterir. Bu nedenle ri üreticileri görüntülerin depolanması, dağıtımı kullanımını kolaylaştırmak için görüntüleri ayrı ayrı dosyalar halinde kesmektedirler. Ortogörüntüleme de en yaygın olarak kullanılan gridleme şeması görüntülerin üst üste binmeden ya aralarında boşluk kalmadan grid kenarlarının eşleştiği basit bir dikdörtgen grid yapısıdır (Şekil 3). Ancak bazı durumlarda belirli bir konumsal sürekliliği sağlamak amacıyla gridlerin üst üste binmesi gerekebilmektedir (Şekil 3). Gridleme şeması değişen grid yoğunluğu ile daha az düzenli geometriye sahip olabilir (Şekil 3). Şekil 3 Gridler Bu dosyaya dayalı ri yapısı grid elemanlarına bağlı olsa bile mantıklı bir anlama sahip olmayıp yapaydır. Bu nedenle bu ri tanımlama dokümanının kodlama bölümünde ele alınmaktadır. Sonuç olarak geniş alanları kapsayan ortogörüntüler alt bölümlemelere ayrılabilmektedir. Bu bölümleme sayesinde mantıksal yapılara (paftalara, idari bölgeler ya ilçeler vb.) dönüşerek anlam kazanabilmektedirler. Önceki durumun aksine, bu tür dosyadan bağımsız gridleme işlemi tamamen kavramsal modelin kapsamındadır. Faydayı arttırmak için, gridleme işleminin tersi birçok olanak sunabilir ri uyumunun arttırılması gerekir. Gerçekten de bölme işleminin yerine birleştirme işlemi gibi görülebilir. Böylece, ortogörüntülerin kapsama alanları topluluğu tek bir kapsama alanı oluşturulmak için bir araya getirilebilir. Bu durumun sağlayacağı avantajlar: Girdi olarak kullanılan ortogörüntüler birleştirilmiş kapsama alanına sadece kısmi katkı yapabilirler.

16 Sonuç olarak, girdi olarak kullanılan ortogörüntüler gerekli durumlarda konumsal olarak çakıştırılabilir. Bu mekanizma ortogörüntü birleştirme olarak adlandırılmaktadır. İlk ri yapısı seviyesi kapsama alanı kavramı aracılığıyla sağlanmaktadır. Buna ilaten, ortogörüntü uygulama şeması diğer bir mantıksal yapıda kapsama alanlarının kendi içerisinde gruplandırılmasını içeren bir ikinci seviye sağlar. Diğer bir deyişle, birkaç homojen ortogörüntü kapsama alanını içeren küme birleştirilebilir yeni bir ortogörüntü kapsama alanı oluşturulabilir (Şekil 4). Birleştirilen kapsama alanı kendi piksel değerlerini direkt olarak tutmaz. Sadece kendi girdi kapsama alanlarını referans alır, dolayısıyla ri tekrarını önler. Kullanıcılar tarafından istendiğinde kapsama alanı seti bir hizmet ya uygulama tarafından anında hesaplanır. Uygulanabilir olması için, girdi birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanları aynı ortogörüntü ri setinin parçası olmalıdır. Şekil 4 Ortogörüntü birleştirme prensibi. A,B C ortogörüntü kapsama alanlarının üst üste bindirilmesiyle oluşturulan birleştirilmiş ortogörüntü kapsama alanı D Bu mekanizma tamamen tekrarlanabilir bir yapıdadır. Böylece bir ortogörüntünün kendisi halihazırda birleştirilmiş ortogörüntü alanlarının bir birleşimi olabilir. Kavramları bir birine yakın olsa da ortogörüntü birleştirme mozaikleme farklıdır. Birleştirme işlemi geniş bir üretim süreci değildir ancak yapısal ri setleri için dinamik bir görüntü sağlar (ISO/TC211, 2007).

17 TUCBS.OF UML Uygulama Şeması Şekil 5 deki UML uygulama şemasında, Türkiye de mevcut ortogörüntü kullanımına göre tanımlanan ortogörüntü, ortogörüntü kapsam alanı bütünleşik ortogörüntü detay tipleri görülmektedir. Bu detay tiplerinden ortogörüntü, bir ortogörüntünün tanımlanması için gerekli olan adı, ayak izi, çekim zamanı, enterpolasyon tipi gibi temel öznitelikleri içerir. Ortogörüntü kapsam alanı ise tek bir ortogörüntü ya ortogörüntülerin bir mozaiği olarak adlandırılabilecek bir ri modelinin temelidir. Ortogörüntü kapsam alanı detay tipi, görüntü kaynak referansı görüntüleme referansı özniteliklerini içermektedir. Bütünleşik ortogörüntü ise birkaç farklı ortogörüntünün toplanıp tek bir ortogörüntü haline gelmesinde kullanılan geometrik karakteristiğini tanımlar bütünleşik ortogörüntü ayak izi özniteliğini içerir. class OrtoFoto «FeatureType» OrtoGoruntu + adi: CharacterString [0..1] + ayakizi: GM_MultiSurface + cekimzamani: TM_Period + enterpolasyontipi: CV_InterpolationMethod = nearestneighbor + tucbsno: NesneTanimlayici + rsiyonbaslangictarihi: DateTime + rsiyonbitistarihi: DateTime [0..1] 0..* 0..* «FeatureType» GoruntuKapsamAlani + geometri: GM_MultiSurface + goruntukaynakreferansi: CharacterString [0..1] + goruntulemezamani: TM_Period + tucbsno: NesneTanimlayici [0..1] +butunlesikortogoruntu 0..* «datatype» ButunlesikOrtoGoruntu + butunlesikgoruntuayakizi: GM_MultiSurface Şekil 5 Ortogörüntü UML Diyagramı 2.4 Diğer Temalar İle İlişkisi TUCBS.TO, TUCBS.HI, vb. ri teması nesnelerinin elde edilmesi kapsamında TUCBS.OF ri teması kullanılabilir.

18 TUCBS:JD ri teması tüm koordinat sistemlerini bunlarla ilişkili nesneleri kapsar. Bu açıdan OF ri teması bu temadaki nesnelerle de ilişki halindedir. Diğer temalarla birlikte tematik haritalamalar kapsamında temel altlık olarak kullanılabilir.. 3 TUCBS.OF Detay Kataloğu 3.1 OrtoFoto Tip: Paket Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: TUCBS Detaylar: GUID: Oluşturulma Tarihi6/21/2012. Değiştirilme Tarihi12/16/2012 {CC189CFF-C46C-4b51-93D1-1F12D31FEE7A} OF Tip: Paket «applicationschema» Durum: Önerilen. Versiyon. Faz 1.1. Paket: OrtoFoto Detaylar: GUID: Oluşturulma Tarihi6/28/2012. Değiştirilme Tarihi6/28/2012 {0EEB8B91-FBA0-4e99-B8BE-507FE38F6FFE} OF Paket - (Paket diagram) Oluşturan Oluşturulma Tarihi: on 6/13/2012 Değiştirilme Tarihi: 6/13/2012 Versiyon: GUID: 1.1. Locked: False {288943DD-B740-4ae0-B6D0-2AE9E80D87A7}

19 OrtoFoto - (Logical diagram) Oluşturan Oluşturulma Tarihi: 11/22/2005 Değiştirilme Tarihi: 12/16/2012 Versiyon: GUID: 1.1. Locked: False {57E07C90-0D E89-05AC17B169E9} ButunlesikOrtoGoruntu Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {BC0752B2-ABAE-4cee-82B0-A9174BFED871} Birkaç farkli ortogörüntünün toplanip tek bir ortogörüntü haline gelmesinde kullanilan geometrik karakteristigini tanimlar. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

20 Kişiselleştirilmiş Özellikler Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Unspecified Public butunlesik ButunlesikOrtoGor untu Public ortogoruntu OrtoGoruntu Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler butunlesikgoruntua yakizi GM_MultiSurface Public Bütünlesik orto görüntünün cografi alanda kapladigi alani belirtir. Default:

21 GoruntuKapsamAlani Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {A7CF14F f-9D DBB28C4} Ortogörüntü kapsami tek bir ortogörüntü ya ortogörüntülerin bir mozaigi oalrak adlandirilabilecek bir ri modelinin temel düsüncesidir. Ayrica bir ortogörüntü kendi kendine olusturulabilecegi gibi diger ortogörüntüler ile birlestirilerek olusturulabilirler. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

22 Kişiselleştirilmiş Özellikler Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Public Public kapsamalani Ortogörüntü detay tipi ile Kaynak -> Destination OrtoGoruntu GoruntuKapsamAla ni görüntü kapsama alani arasindaki semantik iliskiyi ifade eder. Bir ortogörüntünün bir ya birden fazla görüntü kapsama alani olabilecegi gibi hic görüntü kapsama alani tanimlanmamista olabilir. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler geometri GM_MultiSurface Public Ortogörüntünün geometrik gösterimini tanimlar. (ISO19107 Geometri Tipi) Default:

23 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler goruntukaynakrefer ansi CharacterString Public Görüntünün alindigi kaynagi tanimlar. Default: [0..1] goruntulemezamani TM_Period Public Görüntü girdilerinin gözlemleme edinim zamanlari tanimlanir Default: tucbsno NesneTanimlayici Public TUCBS kapsaminda nesnelere rilen tek / essiz sayilardir. Default:

24 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler [0..1] OrtoGoruntu Tip: Sınıf Durum: Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: OF Detaylar: GUID: Anahtar Kelimeler: Oluşturulma Tarihi5/4/2012. Değiştirilme Tarihi12/15/2012. {75B1DA4E-1BF B8D0-F5B175AC7E65} Uydu ya uçaklar üzerinde bulunan sensörler yardimiyla elde edilen yeryüzünün cografi olarak referanslandirilmis görüntü risidir. Ortogörüntü, ri içerigi pozitif negatif filmlerin taranmasi ya dijital olarak elde edilen hava uydu görüntülerinden elde edilen elektromanyetik spektrumuj kizilötesi (IR) morötesi (UV) bölgelerine ait görüntüyü kapsamaktadir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isacti = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false.

25 Kişiselleştirilmiş Özellikler iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association Public Public kapsamalani Ortogörüntü detay tipi ile Kaynak -> Destination OrtoGoruntu GoruntuKapsamAla ni görüntü kapsama alani arasindaki semantik iliskiyi ifade eder. Bir ortogörüntünün bir ya birden fazla görüntü kapsama alani olabilecegi gibi hic görüntü kapsama alani tanimlanmamista olabilir. Association Public Public Ortogörüntü detay tipinde Destination -> Kaynak butunlesikortogoru ntu OrtoGoruntu OrtoGoruntu belirlenen özeliklerle olusturulan sonuc ürünü ifade eder. Olusan bütünlesik ortogörüntü bir ya daha fazla görüntünün birlesmesi

26 Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar ile elde edilmistir. Association Unspecified Public butunlesik ButunlesikOrtoGor untu Public ortogoruntu OrtoGoruntu Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler adi CharacterString Public Ortogörüntü isimini belirtir. Default: [0..1] ayakizi GM_MultiSurface Public Orto görüntünün cografi alanda kapladigi alani belirtir. Default:

27 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler cekimzamani TM_Period Public ISO göre tanimlanmis periyod degerleridir. Default: enterpolasyontipi CV_InterpolationMeth od Public ISO 19123'e göre belirlenmis enterpolsayon methodudur. Default: nearestneighbor

28 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler tucbsno NesneTanimlayici Public TUCBS kapsaminda nesnelere rilen tek / essiz sayilardir. Default: rsiyonbaslangicta rihi DateTime Public Konumsal ri setinin ilgili rsiyonunun sisteme ne zaman eklendigini ya sistemde ne zaman degistirildigini gösterir. Default: rsiyonbitistarihi DateTime Public Konumsal ri setinin ilgili rsiyonunun sistemden ne zaman çikarildigini ya yerine baska bir rinin kullanima alindigini gösterir. Default:

29 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar Etiketler [0..1]

30 Referanslar ISO/TC211, Geographic information Referance Model (Imagery). ISO/TC211, Geographic information Schema for corage geometry and functions. INSPIRE, INSPIRE Data Specification on Orthoimagery Draft Guidelines, INSPIRE D2.8.I.8, April, 201

31 EK-1 TUCBS.OF Kullanıcı Gereksinim Analizi Tablo 1 Ortofoto Veri Teması Uygulama / İş Listesi İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Gıda, Tarım Hayvancılık Bitkisel Üretim Gen Md Tarla Bahçe Bitkileri Bşk STATİP Verileri O Web Servisi 5488 Sayılı Tarım Kanunu Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Gıda, Tarım Hayvancılık Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarımsal Araştırmalar Politikalar Gen Md Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi CBS UA Merkezi Hassas tarım O Lokal riler ritabanı Doğal afet bitkisel hastalıklı alanların belirlenmesi Biyolojik çeşitlilik Gen kaynaklarının haritalanması, ri tabanlarının oluşturulması Su ürünlerinin CBS UA yöntemleri ile izlenmesi O O O Lokal riler ritabanı Lokal riler ritabanı Lokal riler ritabanı 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK 639 Sayılı KHK

32 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Gıda, Tarım Hayvancılık Tarım Reformu CBS Coordination of Information on the Environment, CORINE 2000 M Avrupa Çevre Ajansı kriterlerine göre Ülkemizin Arazi Kullanım haritaları oluşturulmuştur. Öncelikle çalışma ile ilgili uluslararası literatür takip edilerek metodoloji araştırması yapılmış Türkiye şartlarına uygun kapsam metodoloji belirlenmiştir. Bu araştırmalar doğrultusunda Avrupa Topluluğunun gerçekleştirdiği CORINE Land Cor (CORINE Arazi Örtüsü) EUROSTAT Uzaktan Algılama Programı tarafından yürütülen Classification for Land Use Statistics (Arazi Kullanım İstatistikleri için Sınıflandırma) çalışmaları esas alınarak Uydu Görüntüleri Kullanarak Türkiye Arazi Örtüsünün Belirlenmesi Proje Metodolojisi başlıklı 5406 sayılı Kanun

33 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Çevre Şehircilik Çevre Şehircilik Çevre Şehircilik İller Bankası A.Ş. Proje Geliştirme Bşk İller Bankası A.Ş. Proje Geliştirme Bşk Tapu Kadastro Gen Md Harita si Bşk Atıksu Proje Şb Md Atıksu Proje Şb Md Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Dış Kredili Fizibilite Raporlarının Hazırlanması rapor hazırlanmıştır. Çalışmanın ana çerçesini, tüm Türkiye nin üç yıllık periyot içerinde LANDSAT-TM uydu görüntüleriyle kapsanması 1:100,000 ölçekte hazırlanacak uydu görüntüleri çıktıları üzerinden yapılacak olan görüntü yorumlama tekniklerine dayalı arazi kullanım arazi örtüsü sınıflarının belirlenmesi yapılmıştır. M Local (Autocad) 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ( Madde 3 M Local (Autocad) 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkında Kanun ( Madde 3 ORTO GÖRÜNTÜ M Web Servis 6083 Say.Yasa BÖHHBÜY

34 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Çevre Şehircilik Ulaştırma Mekansal Planlama Gen. Md. Karayolları Gen Md Kentsel Mekansal Stratejiler Bşk Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md Türkiye Mekansal Veri Envanteri (tümri) O Ülke bütününde Mekansal Strateji Planlarının hazırlanarak karar destek sistemleri ile sorgu, analiz gösterimine olanak sağlayan internet tabanlı Mekansal ri portalı (Kurumların sağladığı servislerden Mekansal rileri toplayan bunları plan yapımında kullanan saklayan bir sistem) Güzergah Analizi M Veritabani bağlantısı+ web servis 644 sayılı KHK Ulaştırma Karayolları Gen Md Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md COĞRAFİ TABANLI PROJE İZLEME SİSTEMİ M Veritabanı bağlantısı web servisleri kullanılacaktır. Ulaştırma Ulaştırma Karayolları Gen Md Tersaneler Kıyı Yapıları Bilgi Teknolojileri Bşk Coğrafi Bilgi Teknolojileri Şb Md ENVANTER BİLGİ SİSTEMİ Kıyı tesislerine ait imar planlarına görüş oluşturlması M Lokal riler, ritabanı bağlantısı web servisleri kullanılacaktır. M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK

35 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Ulaştırma Ulaştırma Ulaştırma Tersaneler Kıyı Yapıları Tersaneler Kıyı Yapıları Karayolu Düzenleme Gen Md Kıyı Tesislerine ait tahsis amacıyla görüş oluşturulması Mevcut İmar Planlarına göre tesis alanları organizasyon planlarını onayı Gemi Söküm yetki belgelerini rilmesi M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK M Sözel VT ile 655 sy. KHK Ulaştırma Karayolu Düzenleme Gen Md Kıyı tesislerinin kısmi /işletme izinlerni rilmesi M CAD Sözel VT ile 655 sy. KHK İçişleri Emniyet Özel Harekat Bşkanlığı Raster Veri Temini O ETK,PVSK Başbakanlık TOKİ Emlak Arsa Alımı M Local riler Başbakanlık TOKİ Emlak Arsa Satımı M Local riler Başbakanlık TOKİ İmar Planlama İmar Planlama M Local riler

36 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Başbakanlık TOKİ Kentsel Yenileme Kamulaştırma M Local riler Başbakanlık TOKİ Kentsel Yenileme Kentsel Dönüşüm M Local riler Başbakanlık TOKİ Toplu Konut Projeleri Araştırma Başbakanlık Başbakanlık Vakıflar Vakıflar Yatırım Emlak Yatırım Emlak Konut Yapımı M Local riler Taşınmazları Değerlendirmek (Kat Karşılığı-Yapım- Onarım) Gayrimenkul Satışı Yapmak M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Gayrimenkul Alımı Yapmak M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Gayrimenkul Takas- Trampa İşlemleri M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md. Başbakanlık Vakıflar Yatırım Emlak Tapu Tahsis İşlemleri M Local riler 5737 Vak.Kan/54.Md.

37 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Başbakanlık Vakıflar Sanat Eser. Yapı İşleri Kamulaştırma M Local riler 5737 Vak.Kan/53.Md. Kültür Turizm Milli Eğitim Kültür Varlıkları Müzeler İnşaat Emlak Grup Taşınmaz Kültür Varlıkları Ulusal Envanter Sistemi (TUES) İmar Planları Okul Alanları M Web tabanlı GIS uygulaması olarak yetkilendirme ile ktörel özniteliksel rilere erişilip düzenlenmektedir. Parsel (alan) bazında tescilli anıt alan bazında tescilli sit rileri, koordinatlı ktörel olarak tutulmakta olup, kurul kararları tescil fişleri ile ritabanı bazında ilişkilendirilmiştir sayılı Koruma Kanunu kapsamında mevcut dosyalarda tutulan envanterin dijitalleştirilmesi yapılmaktadır. M Lokal ry tabanı MEB Teşkilat Kanunu

38 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Enerji Tabii Kaynaklar BOTAŞ Arazi İnşaat Kamulaş. Boru Hattı İnşaatı M Lokal Veriler 233 sayılı KHK Enerji Tabii Kaynaklar TPAO Arama Ruhsatlar Eğitim Ruhsat Haritası Üretimi (Uygulama) M Lokal makinadaki VT deki riler kullanılıyor 6326 no lu petrol kanunu Enerji Tabii Kaynaklar TPAO Arama Yorum Sistemleri Lokasyon Haritası Üretimi (Uygulama) M Lokal makinadaki VT deki riler kullanılıyor 6326 no lu petrol kanunu Enerji Tabii Kaynaklar BOTAŞ International LTD (BIL) Teknik Direktörlük Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi Yönetimi M Uluslararası Antlaşmalar KHK. Orman Su İşleri Orman Su İşleri Orman Su İşleri Orman Müd Orman Müd Orman Müd İzin İrtifak Sivil Kültür Orman Yangınlarıyla Mücadele Orman İzin Takip Sistemi YARDOP(Yanan Alanların Rehabilitasyonu Yangına Dirençli Orman Tesisi ) Yangın Yönetim Sistemi M M M Orman sayılan alanlarda rilen izinlerin Web üzerinden girilmesinin sağlanması takibinin yapılması(web uygulama) Yanan orman alanlarının hızlı bir şekilde orman formu Web Tabanlı Mobil uygulamaları ile orman yangınlarıyla mücadele konusunda 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu

39 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak etkinliği artırmak(web uygulama) Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Depolama Tesisleri Web Uygulaması Projesi M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si bolgevaziyet.net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Etüd, Plan Tahsisler Enerji Net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Etüd, Plan Tahsisler Taşkın Modelleme Taşkın Risk Alanlarının Tespiti O Oracle Veritabanı ile Lokal Veritablanları 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Taşkın Modelleme Taşkın Risk Alanlarının Tespiti O Oracle Veritabanı ile Lokal Veritablanları 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri YAS Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu

40 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Emlak Kamulaştırma Malzeme Ocakları Sahaları O Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Devlet Su İşleri Teknoloji si Enerji Net M Oracle Veritabanından WEB Servisi 6200 Nolu DSİ Kanunu Orman Su İşleri Orman Su İşleri Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri CORINE/ARİS (Arazi İzleme Sistemi) Geliştirilmesi M İnternet Üzerinden yayınlanıyor, Kullanılan riler İntranet üzaerinden Veritabanı Bağlantısı ile alınmaktadır. Nuhun Gemisi M İnternet Üzerinden yayınlanıyor, Avrupa Çevre Ajansı Çalışmaları Kapsamında Belirlenmiştir. 645 KHK. Milli Savunma Bilim, Sanayi Teknoloji Bilim, Sanayi Teknoloji Harita Komutanlığı Sanayi Bölgeleri TÜBİTAK MAM-ÇEVRE Enst. Yer Seçimi Müd. Ortofoto Üretimi Sunumu Organize Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Sitesi Yer Seçimi M M WMS (intranet) bağımsız DVD ortamında sunulmaktadır. Lokal analog riler kullanılmakta Çevre Projeleri M Lokal Veriler Hrt.Gn.K.lığı Kanunu 4562 sayılı OSB Kanunu

41 İş Durumu Özelliği Yasal Dayanak Bilim, Sanayi Teknoloji TÜBİTAK MAM- YDBE Yer Deniz Bilimleri Projeleri M Lokal Veriler Kalkınma GAP Bölge Kalkınma İdaresi GAP İdaresi GAP Eylem Planını İzleme Değerlendirmesi O Web servisi ile. 388 Sayılı KHK Tablo 2 Ortofoto Veri Teması Uygulama Veri Gereksinim Analizi İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarım Coğrafi Bilg Coordin Uydu Görüntüsü K Raster Tarım Reformu i Sistemleri ation of Hayvancıl Informa ık Müdürlüğ tion on ü the Environ ment, CORINE 2000

42 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Hassas Uydu Görüntüsü K Raster 1m- 10 m Bitki Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi tarım büyüme Hayvancıl ar Merkez Arş. indeksleri ık Politikalar Enst. Müdürlüğ ü Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Doğal İzleme Güncel Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi afet görüntü Hayvancıl ar Merkez Arş. bitkisel ık Politikalar Enst. hastalık lı Müdürlüğ alanları ü n belirlen mesi Gıda, Tarım Coğrafi Bilg STATİP Uydu Görüntüsü K Raster Tarım Reformu i Sistemleri Hayvancıl ık Müdürlüğ ü

43 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Biyoloji Uydu Görüntüsü K Raster 1m- 30 m İzleme Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi k Hayvancıl ar Merkez Arş. çeşitlili ık Politikalar Enst. k Gen Müdürlüğ kaynakl ü arının haritala nması, ri tabanla rının oluştur ulması Gıda, Tarımsal Tarla CBS UA Su Uydu Görüntüsü K Raster 250m- 1 İzleme Tarım Araştırmal Bitkileri Merkezi ürünler km Hayvancıl ar Merkez Arş. inin ık Politikalar Enst. CBS UA Müdürlüğ yöntem ü leri ile izlenme

44 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar si Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Güzerg Uydu Görüntüsü K Raster 5m, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri ah Denizcilik i Bşk Şb Md Analizi Haberleş me Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Envant, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri er Bilgi Denizcilik i Bşk Şb Md Sistemi Haberleş me Ulaştırma Karayollar Bilgi Coğrafi Bilgi Coğrafi, ı Gen Md Teknolojiler Teknolojileri Tabanli Denizcilik i Bşk Şb Md Proje İzleme

45 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Haberleş Sistemi me Kurulm asi Projesi Çevre Mekansal Kentsel Türkiye Uydu Görüntüsü K Raster 1/50000 Şehircilik Planlama Mekansal Mekans Gen. Md. Stratejiler al Veri Bşk Envant eri (tüm ri) Çevre İller Proje Atıksu Proje Dış Uydu Görüntüsü K Raster Yılı Şehircilik Bankası Geliştirme Şb Md Kredili A.Ş. Bşk Fizibilit e Raporla rının Hazırla nması Dış Kredili

46 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projeler inin Hazırla nması Çevre İller Proje Atıksu Proje Fizibilit Şehircilik Bankası Geliştirme Şb Md e A.Ş. Bşk Raporla rının Hazırla nması Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projeler inin Hazırla

47 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar nması Orman DSİ Gen. Eüt Depola Uydu Görüntüsü K GRID Altlık Su İşleri Md. Plan,Barajla ma r, işeltme Tesisler db, i Web teknoloji Uygula ması Projesi Orman DSİ Gen. Eüt Depola Su İşleri Md. Plan,Barajla ma r, işeltme Tesisler db, i Web teknoloji Uygula ması Projesi Orman DSİ Gen. Teknoloji bölgeva Su İşleri Md. ziyet.n ET

48 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Orman DSİ Gen. Hidroelektr Enerji.N Su İşleri Md. ik Enerji et, Etüt Planlama Tahsis Orman DSİ Gen. Emlak Malzem Su İşleri Md. Kamulaştır e ma Ocaklar,J ı eoteknik Sahalar Hizmetler ı Orman Orman Orman Mescre Uydu Görüntüsü K Raster 30m,5m, sayılsallıştı Su İşleri Müd İdaresi haritası 2,5m,60c rma amaçlı Planlama uretimi m,50cm sınırlar,

49 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar yollar Orman Orman İzin Orman Uydu Görüntüsü K Raster Su İşleri Müd İrtifak izin takip sistemi Orman Orman Orman Yanan Su İşleri Müd Yangınlarıyl alanlart a Mücadele ın rehabili tasyonu yangına dirençli orman tesis Orman Orman Orman Yangın Su İşleri Müd Yangınlarıyl yoneti a Mücadele m sistemi

50 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Orman Bilgi İşlem CBS CORINE Uydu Görüntüsü K Raster 3-50m Sınıflandır Su İşleri /ARİS ma, RGB (Arazi değerleri İzleme Sistemi ) Geliştiri lmesi Orman Bilgi İşlem CBS Nuhun Uydu Görüntüsü K Raster Altlık Su İşleri Gemisi İçişleri Emniyet Özel Raster Uydu Görüntüsü K Raster 50 cm Harekat Veri Müdürlüğ Temini ü Kültür Kültür Koordinasy Koordinasyon Taşınm Uydu Görüntüsü K Raster 1m - Turizm Varlıkları on az Müzeler Kültür

51 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Müdürlüğ ü Varlıkla rı Ulusal Envant er Sistemi (TUES) Kalkınma GAP İdaresi GAP Uydu Görüntüsü K Raster Alınan Eylem kullanılan Planını her türlü İzleme ri Değerle ndirme si Bilim TÜBİTAK Çevre Uydu Görüntüsü K Raster 1m Çekim Sanayi Projeler Tarihi, Teknoloji i Algılaycı Özelliği

52 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Enerji BOTAŞ Arazi İnşaat Boru Uydu Görüntüsü K Raster 1 m Çekim Tabii Kamulaştır Hattı Tarihi Kaynakla ma İnşaatı Çözünürlüğ r ü Enerji TPAO Arama Ruhsatlar Ruhsat Uydu Görüntüsü K Raster Tabii Eğitim Haritası Kaynakla Üretimi r (Uygula ma) Enerji TPAO Arama Yorum Lokasy Tabii Sistemleri on Kaynakla Haritası r Üretimi (Uygula ma) Enerji BOTAŞ Teknik Bakü- Uydu Görüntüsü Ü/K Raster 1/1000 Tabii Internatio Direktörlük Tiflis- Kaynakla nal Ltd Ceyhan r (BIL) Petrol Boru

53 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Hattı Projesi Yöneti mi Ulaştırma Tersaneler Kıyı Uydu Görüntüsü/Hava K Raster 1/1000, Kıyı Tesisler Fot. Denizcilik Yapıları ine ait imar Haberleş Müdürlüğ planları me ü na görüş oluştur ulması Ulaştırma Tersaneler Kıyı, Kıyı Tesisler Denizcilik Yapıları ine ait tahsis Haberleş Müdürlüğ amacıyl me ü a görüş oluştur ulması

54 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Ulaştırma Tersaneler Mevcut, Kıyı İmar Denizcilik Yapıları Planları na göre Haberleş Müdürlüğ tesis me ü alanları organiz asyon planları nı onayı Ulaştırma Tersaneler Gemi, Kıyı Söküm Denizcilik Yapıları yetki belgeler Haberleş Müdürlüğ ini me ü rilme si Ulaştırma Tersaneler Kıyı, Kıyı tesisleri Denizcilik Yapıları nin kısmi

55 İş Veri Katmanı / Detay Ü / K Geometrisi/ Ölçek / Öznitelik İlişkiler, Sınıfı Özelliği Çözünür Kurallar lük Değerleri Kısıtlamalar Haberleş Müdürlüğ /işletm me ü e izinlern i rilme si Orman DSİ Gen. Emlak Malzem 1/25000 Ölçekli Raster Ü Raster 1/25000 Su İşleri Md. Kamulaştır e Halihazır Harita ma Ocaklar,J ı eoteknik Sahalar Hizmetler ı Enerji BOTAŞ Teknik Bakü- 1/ & 1/ K Raster 1/1000 Tabii Internatio Direktörlük Tiflis- Map (HGK) Kaynakla nal Ltd Ceyhan r (BIL) Petrol Boru Hattı Projesi

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ NDEKİ YERİ VE ÖNEMİ A. Kısa 1, S. Bakıcı 2, B. Erkek 3, L. Özmüş 4, T. Tufan 5 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ

FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE 3 BOYUTLU COĞRAFİ VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ K.S.TAPAN a, M. BÖLME a, L.İŞCAN a, O.EKER a, A.OKUL a, a Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi Başkanlığı, Cebeci, Ankara,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLER BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ GİRİŞ Giriş Ortofoto Ortofoto Ürün

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü Ortorektifikasyonu Ortorektifikasyon Uydu veya uçak platformları ile elde edilen görüntü verisi günümüzde haritacılık ve CBS için temel girdi kaynağını oluşturmaktadır.

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V.

Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. Dilek TEZEL CBS ve Envanter Şb.Md.V. SUNUM İÇERİĞİ SAYS Nedir? Yapılan Çalışmalar Sit Alanlarının Türkiye Genelinde Durumu /Proje Çıktıları Karşılaşılan Sorunlar Sistemin Faydaları Hedefler 1 Kaç tane

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ ÜRÜNLER Ortofoto/görüntü, Sayısal Yüzey, Yükseklik ve Arazi Modeli Kavramları BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması TÜRİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012 Belge

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri

TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU. Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri TÜRKİYE ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI KURUMSAL BİLGİ FORMU Bölüm 1: Kurum / Kuruluş Bilgileri Kurum / Kuruluş Adı Kurum / Kuruluş Adı Kısaltması Kurum / Kuruluş Adresi Semt / İlçe

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI

İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI İSTANBUL AFET BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI M. Şahin, C. Ünen, D. Uçar, Z. Çoşkun, E. Tarı, U. Özerman, N. Musaoğlu Amaç Bir doğal afet durumunda, özellikle afet yönetimi ve hasar tahmininde kullanılabilecek,

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml plangml AMAÇ ELLE ÇİZİM YAPILAN VE KAĞIT ORTAMINDA ÇOĞALTILAN CAD YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE CD ORTAMINDA PAYLAŞILAN CBS YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE WEB ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN 1 AMAÇ

Detaylı

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM

MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ KAPSAM MİLE CBS UYGULAMALARI AMAÇ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kapsamındaki CBS faaliyetleri ile: MEOP Kapsamındaki tüm işlemleri CBS tabanlı olarak yapılandırmak Milli Emlak Bilgi Sistemlerini daha etkin bir

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı

Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı Afet Yönetiminde İleri Teknolojilerin Kullanımı AFTEK 2013 - Güz Çalıştayı Dr.Müh.Alb. Ali ULUBAY Harita Genel Komutanlığı 12-13 Kasım 2013 - Ankara Akıl ve Bilim İleri Teknoloji Doğru Veri En Az Zarar

Detaylı

ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİNİN NERESİNDEYİZ?

ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİNİN NERESİNDEYİZ? TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 11 13 Kasım 2013, Ankara ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİNİN NERESİNDEYİZ? Okan Erhan OFLAZ 1, Hüseyin BAYRAKTAR 1, Erkan KÖKSOY 1, Aslı ÖLMEZ 1 1 Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA 1 Uzaktan Algılama Nedir? Arada fiziksel bir temas olmaksızın cisimler hakkında bilgi toplanmasıdır.

Detaylı

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara

Otomasyon Sistemi. Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Otomasyon Sistemi Dünya CBS Günü Zirve ve Sergi Etkinliği 18-19 Kasım 2015 / Ankara Amaç : Mekansal planlama sürecinin bilgi teknolojileri kullanılarak takip edilebilir ve sorgulanabilir biçimde; doğru,

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Şube Müdürü Sayfa : 1/5 Kurum - KuruluĢ Ġle SözleĢme Yapılması ve YaklaĢık Maliyet Hesabı UçuĢ Planlarının Yapılması UçuĢ Ġzinlerinin Alınması ve UçuĢ Koordinasyonunun Yapılması Görüntü Alım Sistemlerinin Hazırlanması

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi

Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim. im Dengelerinin İrdelenmesi CBS 2007 T.10 PLANLAMA A. Ç.. AYDINOĞLU, H. SARIALİOĞLU LU Jeo-Demografi ile Doğu u Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim im Dengelerinin İrdelenmesi Arif Çağdaş AYDINOĞLU Giriş Nüfus ve istatistik

Detaylı

25 Ekim 2016 Salı - Sistemlere Giriş ve Tanıtım

25 Ekim 2016 Salı - Sistemlere Giriş ve Tanıtım 10.45-12.45 Açılış Töreni Uzaktan Algılama Sistemlerinden Konumsal Bilgiye Genel Giriş 12.45-13.30 Öğle Yemeği 13.30-14.30 14.30-14.45 Ara 14.45-15.45 15.45-16.00 Ara 16.00-17.00 17.00-17.15 Ara 17.15-18.15

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MÜLKİYET İLİŞKİLERİ TARİHÇE Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi adıyla kurulmuş ve cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın, Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep veren doğal afet olantaşkınlar, ülkemizin farklı coğrafi yapısıve yağış

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri TürksatGlobe: TÜRKSAT A.ġ. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Konuşmacı: Dr. Hayati Taştan, Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü, Türksat Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75)

Detaylı

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) Tapu ve MEGSİS Servislerine, heryeden erişim... Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) TAKBİS- MEGSİS NEDİR? MEGSİS: Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı