TİP 2 DM VE METABOLİK SENDROMDA VİTAMİN D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİP 2 DM VE METABOLİK SENDROMDA VİTAMİN D"

Transkript

1 TİP 2 DM VE METABOLİK SENDROMDA VİTAMİN D Dr. Selçuk Dağdelen Şubat 2011, Kıbrıs

2 Memleket hastanelerinden sağlık ocaklarına hekimler, hastalar hemşireler 14 Mart 2010 ATO fotoğraf sergisi, Haldun Cezayirlioğlu Koleksiyonu, Hacettepe Merkez Kampüsü

3 Kütahya Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Pavyonu 3

4 Bartın Göğüs Hastalıkları Hastanesi 4

5 Dr. Niels Finsen, 1903 Nobel Tıp Ödülü, Lupus vulgaris (deri tbc) tedavisinde fototerapi 5

6 Yalnızca insanda VDR, cathelicidin ekspresyonunu regüle eder

7 Vitamin D nin non-klasik etkileri Kas Düşmeler İmmün sistem İnfeksiyonlar Allerjiotoimmünite Endokrin sistem T1DM T2DM KVS HT İnme KKY SSS MS Neoplazm Kolorektal kanserler Zittermans A et al Nutrients, 2010

8 İnsan organizması genelinde VDR ekspresyonu

9 Pankreasta Vitamin D Non-klasik etkilerin ilk beklendiği organ! İlk kez 1979 da calcitriol reseptörü pankreasta izole edilmiş! (Christakos S et al, Biochem Biophys Res Commun 1979) Morfolojik bulgu, fizyolojik olarak da anlamlı! (Norman AW et al, Science 1980) Vit-D eksikliği olan ratlarda insülin ve glukagon salınımı? Glukagonda fark yok! Vit-D eksikliği olanlarda insülin salınımı yarı yarıya azalmış! 9

10 Vitamin-D nin olası antidiyabetik etki mekanizması? 10

11 Calbindin-D28 kd 11

12 12

13 Calcitriole yanıt veren her dokuda olan ECCa beta hücresinde de var, alfada yok! betanın da granüllerinde bol! Jansenn SWC et al,

14 T1DM & Vitamin D 14

15 Dr. Chantal Mathieu & Dr. Klaus Badenhoop: 1a,25(OH)2D3 or its analogues can only achieve disease prevention when combined with a short course of an anti- T-cell immunosuppressant (e.g. cyclosporine A) [55]. This observation again confirms the in vitro observations that the main target cell for 1a,25(OH)2D3 action is the antigen-presenting dendritic cell, whereas its anti-t-cell effects are relatively weak. Trends in Endocrinol Metab,

16 T2DM & MetS riski ve Vitamin D 1. İn vitro gerekçeler Vitamin D nin non-klasik etkileri Pankreas dahil yaygın VDR ekspresyonu Beta hücresindeki 1-alfa hidroksilaz aktivitesi Vitamin D nin insülin salınımına etkisi (beta hücre fonksiyonu) Vitamin D nin beta-hücre hasarına etkisi İmmünmodülatör etki (anti-insülitis, T1DM) Calbindin sitozolik serbest kalsiyumu bağlayarak sitokinler bağlı beta hücre apoptozunu önler (T2DM) 2. Epidemiyolojik gözlemler 3. Müdahale çalışmaları

17 Vit-D insülin duyarlılaştırıcı bir hormon olabilir mi? in vitro veriler 1. İskelet kasında VDR (+), D-hipovitaminozu sarkopeni yapar. 2. Vitamin D, kasta insülin reseptör ekspresyonunu uyarır. 3. Vitamin D, kas ve yağ dokusunda PPR-gamma aktivasyonu yapar. 4. NF-kappa ekspresyonunu azaltır. Visser M et al, JCEM 2003 Simpson RU et al, J Biol Chem 1985 Dunlop TW et al, J Mol Biol,

18 T2DM & Vit D ilişkisine dair ilk gözlemsel veriler: T2DM hasta gruplarında glisemik kontrolde izlenen mevsimsel değişim Campbell IT, Jarrett RJ, Keen H 1975 Diurnal and seasonal variation in oral glucose tolerance: studies in the Antarctic. Diabetologia 11: Behall KM, Scholfield DJ, Hallfrisch JG, Kelsay JL, Reiser S 1984 Seasonal variation in plasma glucose and hormone levels in adult men and women. Am J Clin Nutr 40: Ishii H, Suzuki H, Baba T, Nakamura K, Watanabe T 2001 Seasonal variation of glycemic control in type 2 diabetic patients (letter). Diabetes Care 24:

19 NHANES kohortu erişkin ve 5000 adölasan, Nondiyabetik popülasyonda yalnızca arası erişkinlerde HbA1c ile 25OHVit-D düzeyleri negatif ilişkilidir! Beyazlarda ve Meksikalı Amerikalılarda 25OHVit-D düzeyleri ile T2DM prevalansı arasında negatif ilişki var, Siyahlar ve hispanikler de yok. 25OHVit-D düzeyleri ile HOMA-R arasında ilişki var, fakat HOMA-Beta arasında ilişki yok! Kositsawat J et al, Diabetes Care, 2010 Scragg R et al, Diabetes Care, 2004 Ford ES et al, Diabetes Care

20 Erişkinde Vitamin D eksikliği & T2DM prevalansı: Bir metanaliz, 2007 Pittas et al, JCEM 2007

21 NHANES kohortu adölasan verileri, YAŞ, Mets vs 25 OH VitD Williams DM et al, Heart BMJ,

22 NHANES kohortu adölasan verileri, 2011 MetS vs PTH Williams DM et al, Heart BMJ,

23 NHANES kohortu adölasan verileri, 2011, MetS vs Ca

24 Orta yaş kadınlarda Vit D & MetS prevalansı WHI çalışması Total/diyetle/destekle alınan Ca ve/veya Vit D nin MetS prevalansıyla ilişkisi? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Ca OR: 1.0 OR: 0.82 OR: 0.84 OR: 0.70 OR: 0.64 Diyette Ca Anlamlı negatif korelasyon (+) Destek Ca Anlamlı negatif korelasyon (+) Total Vit D Korelasyon (-) Diyette Vit D Destek Vit D Korelasyon (-) Anlamlı negatif korelasyon (+) fakat kalsiyum alımı modele sokulunca ilişki kayboluyor! Liu S et al, Diabetes Care,

25 Nurses Health Study, 2006 Vit D ve Ca alımının T2DM insidansı üzerine etkisi T2DM-RR 1 1,08 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,89 0,92 0,81 0,83 0,67 0,86 0,75 < 600 mg mg > 1200 mg < 400 IU IU > 800 IU Pittas et al, Diabetes Care

26 Müdahale Çalışmaları Referans n t Müdahale Sonuç Fliser D etal EJCI, sağlıklı erkek 7 gün Calcitriol AKŞ/insülin direncinde fark yok! Inomata S etal Bone Miner 1986 Ljunghall S etal Acta Med Sca 1987 Orwoll E etal AJCN 1994 Nilas L etal Int J Ob T2DM 3 haft a 65 IGT/T2DM erkek 20 T2DM 4 gün PMOP, nondm Calcitriol 2mcg/d 3 ay Placebo/Calcitriol 0.75 mcg/d (Bazal 25OHV: 38) Calcitriol 1mcg/d (Bazal 25OHV:düşük) 2 yıl Calcitriol Fark yok! İnsülin salınımı artmış, PPKŞ de fark yok! AKŞ/PPKŞ fark yok! AKŞ/PPKŞ/Cpeptid fark yok! DD kısa olan alt grupta Cpeptid yükselmiş Pittas A etal Diabetes Care erişkin NGT 3 yıl 700 IU VitD mg Ca İnsülin direncinde fark yok, glisemide fark yok! IFG alt grubunda AKŞ düşüyor, etki DPP ye denk!

27 Ca/VitaminD & T2DM ilişkisine dair HÜTF çalışmaları Çalışma bulguları Sağlıklı non-diyabetik gönüllülerde, akut hipokalsemi, insülin salınımını azaltır! Sağlıklı non-diyabetik gönüllülerde, akut hiperkalsemi, oral glukoz toleransını bozmazken, insülin salınımını arttırır. Vit D düşüklüğü olan nondm 4 hastada 6 aylık VitD3 replasmanı sonrası OGTT ye insülin yanıtlarında artış var. Artan dozlarda kısa süreli calcitriol, sağlıklı non-dm erkeklerde, OGTT deki glukoz veya insülin yanıtını değiştirmez! T2DM + PMOP da, yeterli Vit D + Ca desteğine rağmen, vertebranın aksine femur ve ön kol KMD leri bifosfonat tedavisine dirençlidir. Obezite + PMOP da, VKİ, bel çevresi, HOMA- IR ve leptin arttıkça femur ve vertebra KMD si artarken, adiponektin arttıkça azalır. Referans Gedik O, Zileli MS Diabetes 1977 Gedik O, Akalın S, Koray Z, Acta Endocrinol, 1980 Gedik O, Akalın S Diabetologia 1986 Erbaş T, Akalın S, Koray Z, Gedik O, Vitamin D Gene Regulation Structure and Clinical Application, W de G, 1991 Dagdelen S, Sener D, Bayraktar M, Adv Therapy, 2007 Ağbaht K, Gürlek A, Karakaya J, Bayraktar M Endocrine, 2009

28 Vitamin D çalışmalarındaki tuzaklar-1 Tanı kriteri? Holick MF et al, NEJM 2007 Zitterman A et al, Nutrients

29 Vitamin D çalışmalarındaki tuzaklar-2 Serum 25OHVitD, dokuyu ne zaman, ne derece yansıtır?

30 Vitamin D çalışmalarındaki tuzaklar-3 Biyolojik güçlük: Nükleer reseptörler çetin cevizdir! Ligand düzeyine bakılarak, nükleer reseptör performası ne kadar öngörülebilir? Vitamin D direncinde allopesi (+), D- hipovitaminozunda yok! Neden? 1. Non-genomik etkiler 2. Nükleer reseptörler, ligandları yokken de etkindirler. (dimerizasyonheterodimerizasyon) 30

31 T1DM riski ve şiddeti açısından Vitamin-D hipovitaminozu VDR mutasyonu

32 Asosiyasyon versus nedensellik Hipotez: kibrit taşıma alışkanlığı Ac ca yapar Çalışma tasarımı: kesitsel vaka kontrol Vaka: Ac ca, kontrol: Kanseri olmayan benzer yaş, cinsiyet Yöntem: anket, kibrit taşıma alışkanlıkları sorgulansın! OR: 1.87, P< 0.05 Sonuç: Kibrit karsinojendir!

33 Vitamin D çalışmalarındaki tuzaklar-4 Confounding faktörler Sağlıklı Yaşam Sekonder HiperPTH/Ca FGF-23 MetS ve Adipozitede FGF 23 Yükselir Vit-D T2DM MetS Obezite Mirza M et al, Circulation 2010

34 Özet 1. Yaşa ve etnisiteye bağlı değişmekle birlikte, 25OH Vit D düzeylerindeki düşüklük, artmış T2DM prevalansı ve adipozite ile asosiyedir! yaşta, 25 OH Vit D düzeyi düşükse, sistolik KB, açlık insülini, OGTT-2.saat glukozu yükselmekte, HDL düşmekte. PTH bu yaş grubunda MetS bileşenleriyle ilişkisiz, fakat yükselen kalsiyum düzeyleri, 25 OH Vit D den daha toksik! 3. Düşük Vit D ve kalsiyum alımı, T2DM insidansını arttırır. 4. Metabolik sendrom bileşenlerinden özellikle, adipozite ve açlık hiperglisemisi, D-hipovitaminozuyla ilişkilidir. 5. Orta yaşlı kadınlarda, MetS a karşı; diyetle veya destekle alınan daha fazla kalsiyum; vit-d den daha koruyucu! 6. Aşikar DM aşamasında Vit-D replasmanı işe yaramıyor! 7. Prediyabette, sadece, erken evre, bazal hipovitaminozu olan tek çalışmada anlamlı fayda var (IFG)! 8. Vitamin D araştırmaları, tuzaklarla doludur! 9. Vitamin D-kalsiyum metabolizması bizi şok edebilecek yeni gelişmelere gebedir! 34

35

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABET VE VİTAMİN D Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Vitamin D nin Öyküsü anti-rachitic factor raşitizim Adolf Windaus nobel kimya ödülü Böbrekte

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu

Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü Ersin Akarsu Tip 1 DM Patogenezi Genler + Çevre İmmun regülasyon Atoimmunitenin indüksiyonu Tetikleyici? Virus Beta hücre yıkımı Tip 1 diyabet

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Güncel Bilgiler Işığında Vitamin D Vitamin D in the Light of Current Knowledge Ayşe Tellioğlu 1, Sibel Başaran 2 1 Osmaniye Devlet Hastanesi,

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients doi: 10.5262/tndt.2012.1003.02 Derleme/Review Kronik Böbrek Hastalarında ve 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients Öz Vitamin D nin kalsiyum hemostazının yanı

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri DERLEME MAKALE. Fetal and Maternal Effects of Vitamin D

D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri DERLEME MAKALE. Fetal and Maternal Effects of Vitamin D DERLEME MAKALE D Vitamininin Fetal ve Maternal Etkileri Ayşenur Alper Gürz 1 Füsun Ayşin Artıran İğde 1 Mustafa Fevzi Dikici 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Füsun ERDENEN DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c

Detaylı

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran Tip II Diyabetli Hastaların HbA1c Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran Tip II Diyabetli Hastaların HbA1c Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(1): 6-11 ISSN: 2146-6696 Orijinal Araştırma Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniğine Başvuran Tip II Diyabetli Hastaların HbA1c Düzeyleri

Detaylı

Vitamin D ve allerjik hastalıklar

Vitamin D ve allerjik hastalıklar Asthma Allergy Immunol 2011;9:1-7 DERLEME REVIEW Vitamin D ve allerjik hastalıklar Suna ASİLSOY 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Adana,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER VE ANTİDİYABETİKLERİN KULLANIMLARI Hazırlayan Fatih CEYLAN Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya

Detaylı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Smyrna Tıp Dergisi 54 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım Approach to diabetes mellitus in primary care Mustafa Eroğlu 1, Vatan Barışık 2 1 Uzm.Dr., Özel Oray Diyaliz

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD

KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD KBH DA D VİTAMİNİN BÖBREK VE İSKELET SİSTEMİ DIŞI ETKİLERİ Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ ANTALYA 2014 Neden D vitamini /hormonu? 1. Toplumda %30

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji ve Metabolizma Clinical Chemistry 56:1; 34 43 (2010) Endokrinoloji ve Metabolizma Plazma Adiponektin ve Leptin Konsantrasyonları ile Prostat Kanseri Riski ve Sağkalım: 25 Yıllık Prospektif Çalışma A 25-Year Prospective

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı