KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI. Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI. Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ"

Transkript

1 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI Alpha D 3 0,25 mcg Yumuşak Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher yumuşak jelatin kapsül 1.0 mcg Alfakalsidol (1α-hidroksivitamin D 3 ) ihtiva eder. Boyar madde: Titanyum dioksit (E171) ve Sarı Demir Oksit (E172) 3. FARMASÖTİK FORMU Yumuşak jelatin kapsül 4. KLİNİK BİLGİLER 4.1 TERAPÖTİK ENDİKASYONU Alpha D 3, azalmış renal fonksiyon ve D vitamini rezistansı ile birlikte olan diğer rahatsızlıklar gibi yetersiz 1 α hidroksilasyondan ileri gelen tüm kalsiyum metabolizması bozuklukları ve osteoporozda endikedir. Ana endikasyonları : Renal Osteodistrofi Hiperparatiroidizm (Kemik hastalığı ile beraber) Hipoparatiroidizm Nutrisyonel ve malabsorbtif Raşitizm ve Osteomalasi Psödo-defisiyans (vitamin D ye bağımlı tip 1) Raşitizm ve Osteomalasi D vitaminine rezistan hipofosfatemik Raşitizm ve Osteomalasi Osteoporoz 4.2 POSOLOJİ VE KULLANIM ŞEKLİ Genel Osteoporoz dışında bütün endikasyonlar için başlangıç dozajı : Yetişkinlerde: 1 mcg/gün Yaşlılarda : 0.5 mcg/gün 20 kg dan fazla vücut ağırlığı olan çocuklarda, renal osteodistrofi hariç: 1 mcg/gün renal osteodistrofide: mcg/kg/gün 20 kg dan az vücut ağırlığı olan çocuklarda, 0,05 mcg/kg/gün Osteoporozda: 0.5 mcg/gün 1

2 Alpha D 3 ün dozajı hiperkalsemiyi önlemek amacıyla biyokimyasal cevaba uygun olarak ayarlanmalıdır. Plazma kalsiyum seviyeleri (tercihen proteinlere bağlanmaya göre düzeltilir) başlangıçta haftalık periyotlarla ölçülmelidir. Alpha D 3 ün günlük dozları mcg lık kademelerle yükseltilebilir. Doz stabilize edildikten sonra ölçümler 2-4 haftada bir yapılabilir. Yetişkin hastaların çoğu 1-3 mcg lık günlük dozlara cevap verirler. Osteomalasik hastalarda, hızlı kalseminin olmayışı dozajın arttırılmasını gerektirmez. Alkalin fosfatazın plazma seviyeleri gibi diğer cevap parametreleri doz ayarlanması için daha iyi bir kriterdir. Plazma kalsiyum seviyesinde bir artışa ek olarak, cevap parametreleri arasında, alkalin fosfataz progresif bir azalma, paratiroid hormon seviyelerinde bir azalma, renal fonksiyonu yetersiz hastalarda idrarla atılan kalsiyum seviyesinde artış, kemik radyografisi ve histolojik gelişmeler olabilir. Biyokimyasal parametrelerin normale dönmesinden sonra, kemik hasarlarında radyolojik ve histolojik gelişmeler gözlanmeden önce, uzun süreli tedavi gerekebilir. Tedavinin ilk haftalarında, kemik ağrısı, miyalji gibi klinik semptomlarda genellikle bir gelişme gözlenir. Biyokimyasal ve radyolojik olarak kemik iyileşmesine bulgusu olduğunda (ve hipoparatiroid hastalarda normal plazma kalsiyum seviyelerine ulaşıldığında) doz toleransı genellikle azalır. İdame dozu genellikle mcg / gündür. Hiperkalsemi meydana geldiğinde Alpha D 3, plazma kalsiyumu normale dönene kadar kesilir (yaklaşık 1 hafta) ve kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye tekrar başlanır. Renal Osteodistrofi Alpha D 3 ile tedavinin öncesinde ve esnasında hiperfosfatemiyi önlemek amacıyla fosfat bağlayıcı ajanlar düşünülmelidir. Uzamış hiperkalsemi renal fonksiyonların yükünü arttıracağı için kronik renal yetmezliği olan hastalarda sık sık plazma kalsiyum ölçümleri yapmak özellikle önemlidir. Relatif olarak yüksek başlangıç plazma kalsiyum seviyeleri olan hastalar alfakalsidole sıklıkla cevapsız olan otonomal hiperparatiroidizme sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda diğer tedavi edici önlemler endikedir. Renal osteodistrofili çocukların yetişkinlere nispeten daha yüksek dozlara hatta yetişkin dozuna ihtiyacı olabilir. Hipertiroidizm: Paratiroidektomi yapılacak primer veya tersiyer hiperparatiroidizmli hastalarda Alpha D 3 ile preoperatif 2-3 haftalık tedavi, preoperatif hiperkalsemiyi arttırmadan kemik ağrısı ve miyopatiyi hafifletir. Bu tür uygulama post-operatif hipokalsemi riskini de azaltır. Alpha D 3 ile tedaviye plazma alkaline fosfataz seviyesi normale düşünceye kadar veya hiperkalsemi oluşuncaya kadar devam edilmelidir. Hipoparatiroidizm: Ana vitamin D ye cevabın aksine Alpha D 3 ile düşük plazma kalsiyum seviyeleri relatif olarak çabukça normale gelir. Ciddi hipokalsemi Alpha D 3 ün yüksek dozları (3-5 mcg) ve kalsiyum suplemanı ile daha süratli olarak düzelir. 2

3 Nutrisyonel ve Malabsorptif Raşitizm ve Osteomalasi: Nutrisyonel raşitizm ve osteomalasi Alpha D 3 ile hızla tedavi edilebilir. Ana vitamin D nin i.m veya i.v. yüksek dozlarına cevap veren malabsorptif osteomalasi de Alpha D 3 'ün küçük oral dozlarına cevap verir. Psödo defisiyans (Vitamin D ye bağımlı Tip) osteomalasi ve raşitizm: Ana vitamin D nin yüksek dozlarının gerektiği bu durum nutrisyonel Vitamin D eksikliğinde olduğu gibi Alpha D 3 ün etkili dozlarına cevap verir. Hipofosfatemik Vitamin D ye rezistan raşitizm ve osteomalasi: Normal dozlarda Alpha D 3 ile tedavi myopatiyi azaltır ve kalsiyum ve fosfat retansiyonunu yükseltir. Bazı hastalarda fosfat suplemantasyonu gerekebilir. Bu durumlarda yapılan ana vitamin D tedavisi ve fosfat suplemantasyonu doyurucu değildir. Osteoporoz: Kalsiyum malabsorpsiyonu osteoporozun yaygın bir özelliğidir. Düşük 1,25 (OH) 2 D 3 seviyeleri eşliğinde intestinal kalsiyum absorpsiyonundaki azalma alfakalsidolun küçük, muhtemelen fizyolojik dozları (0.5 mcg) ile normalleştirilebilir. Düzelmiş kalsiyum absorpsiyonu üriner kalsiyumdaki artışla beraberdir. Bu artış alfakalsidol dozu ve diyetle alınan kalsiyum miktarına bağlıdır. Diyetle alınım yetersiz olduğu açıkça belli olmadıkça osteoporotik hastalarda kalsiyum suplemantasyonu tavsiye edilmez. Hastaların çoğunda, Alpha D 3 dozunun miktarını düzenli günlük kalsiyum alımına göre ayarlamak daha uygundur. 4.3 KONTRENDİKASYONLAR Alpha D 3 hiperkalsemi, hiperfosfatemi (hipoparatiroidzmle oluşan hariç) veya hipermagnezi durumlarında kullanılmamalıdır. Alpha D 3, vitamin D toksisitesi olan veya vitamin D ve analoglarından herhangi birine karşıbilinen duyarlılığı olan hastalara veilmemelidir. 4.4 ÖZEL UYARILAR VE ÖZEL KULLANIM TEDBİRLERİ Alpha D 3 kalsiyum ve fosfatın intestinal absorpsiyonunu yükseltir ve bu nedenle özellikle renal yetersizliği olan hastalarda serum kalsiym ve fosfatının uygun kontrolü gereklidir. Alpha D 3 İle tedavi sırasında, her üç ayda bir düzenli plazma ve idrar (24 saatte toplama) kalsiyum seviyeleri kontrol edilmelidir. Alpha D 3 tedavisi kalsiyum, fosfat, alkalin fosfataz, magnezyum ve kreatinin seviyeleriyle birlikte diğer biyokimyasal parametrelerin düzenli olarak izlenmesini gerektirebilir ve sadece uygun izleme imkanı mevcutsa reçete edilmelidir. Alpha D 3 ile tedavi esnasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüri meydana gelirse tedavinin plazma kalsiyum seviyeleri normale dönünceye kadar kesilmesi (yaklaşık 1 hafta) durumu hızla düzeltir. Durum düzeldikten sonra kullanılan son dozun yarısı kullanılarak tedaviye yeniden başlanabilir. Hiperkalsemi esnasında kalsiyum suplemantasyonu durdurulamalıdır. Kemik lezyonlarının iyileşmesi sıklıkla Alpha D 3 gereksinimini azaltır. Bu gibi durumlarda uygun doz ayarlaması yapılmazsa hiperkalsemi gelişebilir. Özellikle renal kalküli geçmişi olan hastalarda Alpha D 3 dikkatli uygulanmalıdır. 3

4 4.5 DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM VE DİĞER ETKİLEŞİM TÜRLERİ Barbitürat ve Antikonvülsan kullanan hastalar arzu edilen etkinin elde edilmesi için daha yüksek Alpha D 3 dozlarına ihtiyaç gösterebilirler. Mineral yağ (uzun süreli) kolestiramin, kolestipol, sukralfat ve yüksek miktarda alüminyum içeren antasidlerin alınması Alpha D 3 ün absorpsiyonunu azaltabilir. Kronik renal diyalize tabi olan hastalara magnezyum içeren antasid veya laksatifler Alpha D 3 ile birlikte verilirken dikkat edilmelidir, bu tarz kullanım hipermagnezemi gelişmesine neden olabilir. Alpha D 3 ün kalsiyum içeren preparasyonlar veya tiyazid diüretikler ile birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini yükseltir. Alfakalsidolün D vitamininin potent bir derivesi olması nedeniyle Alpha D 3 tedavisi süresince vitamin D ve analoglarının kullanılması önlenmelidir. Bu tarz kullanımda additif etkiler ve hiperkalsemi meydana gelebilir. Alpha D 3 ile birlikte digitalis alan hastalar, hiperkalseminin kardiyak aritmileri presipite etmesi nedeniyle iyi bir şekilde gözlenmelidir. 4.6 GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI Hamilelikte Kullanımı: Hamilelikte ilaçla tedavi gerekirse ve başka bir alternatif yoksa Alpha D 3 kullanılabilir. Emziren Annelerde Kullanımı: Laktasyon süresince hekim tarafından tavsiye edilmedikçe kullanılmamalıdır. 4.7 ARAÇ VE MAKİNA KULLANMAYA ETKİSİ Araç ve makına kullanmaya etkisi yoktur. 4.8 İSTENMEYEN ETKİLER Advers reaksiyonlar genellikle hiperkalsemiyle bağlantılıdır, renal bozukluk durumunda Alpha D 3 tedavisi hiperfosfatemiye neden olabilir. Hiperkalsemik dializ hastalarında, dializattan kalsiyum girişi ihtimali dikkate alınmalıdır. Alpha D 3 tedavisiyle doğrudan bağlantılı diğer yan etkiler kaydedilmemiştir. 4

5 4.9 DOZ AŞIMI Hiperkalsemi, klinik olarak kendini kötü hissetme, yorgunluk, güçsüzlük, baş dönmesi, uyuşukluk, başağrısı, bulantı, ağız kuruluğu, kabız, ishal, mide yanması, kusma, karın ağrısı veya diğer gastrointestinal rahatsızlık, kas ağrısı, kemik ağrısı, eklem ağrısı, pruritus veya çarpıntı olarak görülür. Hiperkalsemi, Alpha D 3 ün kesilmesi ile tedavi edilir. Ciddi hiperkalsemilerde hem genel destekleyici önlemler hem de bir loop diüretik ve intravenöz sıvılarla veya kortikosteroidlerle tedavi gerekebilir. Akut aşırı dozajın erken tedavisinde gastrik lavaj ve/veya mineral yağların verilmesi absorpsiyonu azaltabilir ve dışkı ile eliminasyonu arttırır. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Alfakalsidol (Alpha D 3 ) karaciğerde hızla 1,25 dihidroksivitamin D 3 e çevrilir. 1,25 dihidroksivitamin D 3, kalsiyum ve fosfat homeostasisini düzenleyici rol oynayan vitamin D nin metabolitidir. Bu çevrilme olayı hızlı olduğundan Alpha D 3 ve 1,25-dihidroksi Vitamin D 3 ün klinik etkileri çok benzerdir. En önemli etkiler dolaşımdaki 1,25-dihidroksi Vitamin D 3 seviyelerini yükseltmeleri ve böylelikle de kemik ve kas ağrısını önleyerek intestinal kalsiyum ve fosfat absorpsiyonunu arttırmaları, kemik mineralizasyonunu arttırmaları, hem plazma paratiroid hormon seviyelerini hem de kemik rezorpsiyonunu azaltmalarıdır. D 3 vitamini karaciğerde 25-Hidroksilasyonu nadiren bozulur. Ancak, böbreklerde 1α- Hidroksilasyonunun yetersiz olması endojen 1,25 dihidroksivitamin D 3 üretimini azaltır. Bu olay renal osteodistrofi, hipoparatiroidizm ve vitamin D ye bağlı raşitizmi kapsayan bir çok hastalıkta bulunan mineral metabolizmasındaki bozukluklara yol açar. Düzelmeleri için ana Vitamin D nin yüksek dozlarına ihtiyaç gösteren bu hastalıklar Alpha D3 ün küçük dozlarına cevap verirler. İlave olarak postmenopozal, senil ve steroidlerin indüklediği osteoporoz eşliğindeki intestinal kalsiyum malabsorpsiyonunun Alpha D3 ile tedavisi bu hastalıklardaki negatif kalsiyum dengesini düzeltir. Ana vitamin D ile tedaviye cevaptaki geçikme ve yüksek doz ihtiyacı dozaj ayarlamasını güçleştirir. Bu da geri dönüşümü haftalar veya aylar alabilen hiperkalsemi ile sonuçlanabilir. Alpha D 3 ün en büyük avantajı daha doğrusu dozaj titrasyonuna izin vererek cevabın daha çabuk başlamasıdır. Eğer hiperkalsemi meydana gelirse tedavinin durdurulması ile birkaç günde normale döner. 6. FARMASÖTİK BİLGİLER 6.1 YARDIMCI MADDELERİN LİSTESİ Anhidrik Sitrik Asit, Propil Galat, E vitamini (dl-alfa Tokoferol), Dehidratlı Etanol, Arakis yağı, Yumuşak Jelatin Kapsül Kabuğu: Jelatin, Gliserol %85, Anidrisorb 85/70, Kırmızı Demir Oksit (E172) 5

6 6.2 GEÇİMSİZLİK Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır. 6.3 RAF ÖMRÜ, SAKLAMA ŞARTLARI VE SÜRESİ Raf ömrü 3 yıldır. 25 C nin altında ve kuru bir yerde saklayınız. 6.6 ÖZEL MUHAFAZA ŞARTLARI Özel bir muhafaza şartı bulunmamaktadır. 6.7 AMBALAJIN TÜRÜ VE YAPISI 0,25 mcg x 50 kapsül: Securitainer 26/51 Cap sec 26mm 0,25 mcg x 100 kapsül: Securitainer 29/63 Cap sec 29 mm Yüksek dansiteli beyaz polipropilen şişe Düşük dansiteli beyaz polietilen kapak Yüksek dansiteli beyaz polipropilen şişe Düşük dansiteli beyaz polietilen kapak 6.8 KULLANMA TALİMATI Özel bir kullanma talimatı yoktur. Kapsüller oral olarak bir miktar sıvı ile birlikte alınır. 7. REÇETELİ REÇETESİZ SATIŞ ŞEKLİ Reçete ile satılır. 8. RUHSAT SAHİBİ AD : Med-İlaç San. ve Tic. A.Ş. ADRES: Bankalar cad. Bozkurt Han 19/4, Karaköy - İst. TEL : FAX : RUHSAT TARİH NO tarih ve 92/47 no.lu 10. ÜRETİCİ AD :Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRES :POB 3190 Petah Tiqva İsrail TEL : FAX :

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ CALCIJEX 1 mcg/ml, İ.V. Ampul FORMÜLÜ Calcijex 1 mcg Ampul, her ml'de 1 mcg kalsitriol, 4 mg polisorbat 20, 1.5 mg sodyum klorür, 10 mg sodyum askorbat, 7.6 mg dibazik sodyum fosfat anhidr, 1.84 mg monobazik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZEMPLAR 2 mikrogram yumuşak kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Parikalsitol 2 μg Yardımcı maddeler: Etanol 1.42 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OSVAREN 435 mg / 235 mg film kaplı tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. OSVAREN 435 mg / 235 mg film kaplı tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSVAREN 435 mg / 235 mg film kaplı tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat: Ağır Magnezyum karbonat: 435.00 mg (110 mg kalsiyuma

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat 700 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz 4,20 mg Diğer Yardımcı Maddeler

Detaylı

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat 700 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz 4,20 mg Diğer Yardımcı Maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 850 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Metformin hidroklorür 850 mg ( 662.90 mg metfomin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler Boyar

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLANGE 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLANGE 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 1000 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 1000 mg (780 mg metformin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COLEFER oral damla 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Vitamin A palmitat (Retinol palmitat) 11,236 mg (20.000 IU ya eşdeğer) Vitamin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Yardımcı maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Yardımcı maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLUCOPHAGE 500 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg (390 mg metformin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM SmofKabiven Peripheral üç odalı torba sisteminden oluşmaktadır. Her torba,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Sarı, yuvarlak, bir tarafı çentikli, diğer tarafında 20 baskısı bulunan film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tablet Sarı, yuvarlak, bir tarafı çentikli, diğer tarafında 20 baskısı bulunan film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACUITEL 20 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Kinapril hidroklorür Yardımcı maddeler: Laktoz 21.664 mg (20 mg kinaprile eşdeğer)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RALİKS 5 mg Kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RALİKS 5 mg Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RALİKS 5 mg Kapsül 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir kapsül 5 mg Ramipril ihtiva eder. Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CARMETADİN 35 mg MR film kaplı modifiye salım tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODIA 80 mg/500 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde(ler):

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODIA 80 mg/500 mg tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde(ler): KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODIA 80 mg/500 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde(ler): Gliklazid 80 mg Metformin hidroklorür 500 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Levodopa 100.00 mg Benserazid hidroklorür 25 mg benserazide eşdeğer miktarda Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI METFULL 500 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Metformin 500 mg Yardımcı maddeler: Potasyum Hidrojen Karbonat 487 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 0,5-4 mg lık tek doz, genellikle yatma vaktinde verilebilir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 0,5-4 mg lık tek doz, genellikle yatma vaktinde verilebilir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATIVAN EXPIDET 2.5 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Her tablet 2.5 mg lorazepam içerir. Yardımcı maddeler: Mannitol..7.5 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir dozun alınmasının unutulması gibi hatalar, hiçbir zaman bunu takiben daha yüksek bir dozun alınması ile asla düzeltilmemelidir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMARYL 2 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Glimepirid 2 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat İndigo karmin aluminyum lakı (E 132) 137,200

Detaylı

KÜB Ürün Özellikleri Özeti

KÜB Ürün Özellikleri Özeti KÜB Ürün Özellikleri Özeti 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADOPAR HBS 125 kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Madopar HBS (kontrollü salınan Hidrodinamik Balans Sistemi) 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50 mg demir içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50 mg demir içerir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FERINJECT 500 mg/10 ml i.v. enjeksiyon/infüzyon için çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50

Detaylı

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin

ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin ACNEGEN 10 mg veya 20 mg YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL İzotretinoin Formülü: Her bir yumuşak jelatin kapsül, etkin madde olarak 10 mg veya 20 mg izotretinoin içerir. Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı