NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız"

Transkript

1 NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR Doç. Dr. Emine Akal Yıldız

2 Alzheimer Beyindeki spesifik bölgelerdeki nöronların ilerleyici ve geri dönüşümsüz kaybı Parkinson ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) Huntington

3 Nörodejenerasyon Demyelinizasyon hastalıkları (MS, Charcot Marie Tooth, neuromyelitis optica) Nöropatiler (diyabetik, HIV, kemotoksik) Down s syndrome, prion hast. Taupatiler (Pick s hast. vb ) Multiple sistem atrofi Stroke Travmatik beyin hasarı

4 Nörodejeneratif hastalık idiopatik veya sporadik (genetik bağlantı -) Ailesel (genetik bağlantı +)

5 İdiyopatik-ailesel form Alzheimer, Parkinson, ALS Ailesel form Huntington hast.

6 nöronal hasar sürecinin genetik ve çevresel faktörler nöron topluluklarının intrinsik fizyolojik özellikleri Nöronal dejenerasyon tiplerindeki çeşitlilik

7 Nörodejeneratif hastalıklar hastalık süreçleri belli nöron tiplerine karşı son derece spesifik olarak gelişir.

8 Parkinson Alzheimer ALS Huntington substansia nigradaki dopaminerjik nöronların yaygın hasarı hippokampus ve neokortekste nöron hasarı spinal motor nöronlar ve kortikal nöronlarda kayıp patolojik değişiklikler esas olarak neostriatumda sınırlanmıştır.

9 Nörodejeneratif hastalıkta primer nöronal populasyonu farklı etkileyen seçici nöronal hassasiyet vardır. Hastalık gelişimindeki olası faktörler; -Artmış oksidatif olaylar (reaktif oksijen türleri) -Bozulmuş enerji metabolizması -Lisozomal disfonksiyon -Protein agregasyonu/içeriği -İnflamasyon -Ekzitoksisite -Nekroz -Apoptozis

10 Oksidatif Stress Nöronlar yaşamak için oksidatif metabolizmaya gereksinim duyarlar. Ancak, bu sürecin bir sonucu olarak H 2 O 2 ve oksiradikaller gibi reaktif bileşikler üretilir. Bu türevler DNA hasarı, membran lipidlerinin peroksidasyonu ve nöronal ölüme yol açabilmektedir

11

12 Eksitotoksisite ilk kez 1969 da Olney tarafından beyinde aşırı glutamat varlığına bağlı nöronal injüriyi tanımlamak için kullanılmıştır. Glutamat birçok farklı nöral sistemde nörotransmitter olarak kullanılır ve memeli beyninde çoğu eksitatör sinaptik transmisyona aracılık ettiğine inanılır. Glutamat normal beyin fonksiyonu için gerekli olmasına karşın, glutamatın aşırı miktarının varlığı eksitotoksik hücre ölümüne yol açabilir. Glutamatın yıkıcı etkilerine glutamat reseptörleri, özellikle de N-metil-D-aspartat (NMDA) tip olanlar, aracılık eder.

13 Diğer glutamat-geçiren iyon kanallarının aksine (primer olarak Na+ alımını düzenleyenler), aktive NMDA reseptörkanalları hücre içine Ca+2 akışını sağlar ve bu da aşırı olduğu zaman birçok potansiyel yıkıcı süreci aktifleyebilir

14

15

16

17 IGF-1 Beyin gelişimi, maturasyonu ve fonksiyonunda anahtar rol oynar Antiapoptotik kaskad aktivasyonu, sinir hücre gelişimi, snaptik plastisiteden sorumlu prosurvival sinyal olarak görev yapar.

18 IGF-1, sinyal hataları AH, PARKİNSON, HUNTINGTON, MS

19

20

21

22

23

24

25

26 KOLESTEROL Kolesterol turnoverı ve nörodejeneratif hastalıklar arasında ilişki var. Hiperkolesterolemi AH için risk faktörü. Kolesterolün, amiloid prekursor protein ve amiloid b protein düzeyini etkilediğini gösteren güçlü deliller var.

27 Amiloidogenez kolesterolden zengin lipit birikimlerinde oluşur ve kolesterolun okside ederek AH beyninde biriken H2O2, oxysterol ve diğer lipd peroksidasyon ürünlerinin oluşumunu hızlandırır. Hiperkolesterolemik hastaların kortekslerinde amiloid prekursor protein b amiloid, serebral inflamasyon ve kortikal mikro kanamaların önemli şekilde yüksek olduğu bildirilmektedir

28

29 Linoleik asit (LA) ve alfa linolenik asit (ALA) elzem yağ asitleri LA araşidonik asit (AA), ALA DHA Beyin hücrelerinin major yapısal bileşeni

30 DHA Optimal beyin fonksiyonu Nöronal hücre gelişimi ve survivalı Hasardan korunmada etkin

31 LA ve ALA-EPA; beyin fosfolipdlerinde eser miktarda bulunur. EPA başlıca fosfotidilinositol (PI) de bulunur. Farklı fosfolipid yapıları; Fosfotidik asit Fosfotidiletanolamin (PE) Fosfotidilkolin (PC, lesitin) Fosfotidilserin (PS) Fosfoinosidler ( PI, PIP, PIP2, PIP3) Sinyal iletimi Hücresel yapı ve fonksiyonlarda yer alır.

32 Nörit gelişimi için; Nerve growth faktör (NGF) ile sağlanan sinyal Fosfolipaz A2 ya nin plasma membranına fuzyonuna yardımcı olan spesifik hedef molekül syntaxin 3 Fuzyon proteinleri N-etil maleimidsensitive faktör bağlayıcı reseptörü (SNARE) membran fuzyonunu kolaylaştırır.

33 Syntaxin 3 ve SNARE AA ve DHA gerekli

34 NGF uyarısı ile PLA2 hücre membranında AA ve DHA salınımı Bu yağ asitleri SNARE yardımıyla syntaxin 3 e bağlanır. Nörit gelişimi

35 DHA; sinapsları ve membran akışkanlığını arttırıcı etkisi nörotransmitterlerle ilişkili. Asetilkolin (kolin) Norepinefrin dopamin (tirozin) Seratonin (triptofan)

36 Seratonin 5 HT 1 reseptör Norepinefrin a -2 reseptör Dopamin D1 ve D2 reseptör

37 dopamin Reseptöre bağlanır Sinyal iletimi Protein kinaz C akt. İyon kanal fosforilasyonu

38 n3 PUFA, protein kinaz C akt. Hücre depolirizasyonu için daha fazla dopamin Parkinson??

39 Nöronal survival, beyindeki PS-DHA miktarına bağlı. DHA dan sentezlenen nöroprotektin D1 (NDP1) Lökosit infiltrasyonunu Proinflamatuar Gen ekspresyonunu

40

41 DHA metaboliti prostoglandin F4 nöroprostan Alzheimer da Oksidatif stress göstergesi

42 Hücre kültür çalışmalarında; DHA dan oluşan nöroprostanların nuclear faktor (NF)-kb ihibitörü olduğu bildirilmiştir. DHA nöronal hasara karşı koruyucu Koruyucu etki beyindeki PC-DHA düzeyine bağlı. Nöronal ölümü önlerler Antiinflamatuar mekanizma Nöral gelişimi

43 Yaşlanma ve nörodejenerasyon Beyindeki total lipid miktarı yaşamın ilk 20 yılında artarken 80 li yaşlarda nörodejenerasyona bağlı azalır. Yaşlanma; nörotransmitter (NT) salınımını, NT sinyali değişir.

44 Yaşlı beyinde, ölü nöronal hücre az fakat performans düşük. Oksidatif stress Hücrenin detoksifiye yeteneği

45 ROS Dendritik oluşumunda azalma, eksitotoksinlerde artış Nöronal fonksiyon bozulur.

46 Yaşlılık; NR2B (N-metil-D-aspartat NMDA reseptör subuniti) öğrenmenin azalması ile ilişkili α-amino -3-hidroksi- 5-metil 4 asitisoxazolepropionic asit reseptörü (AMPA) subuniti (GluR2) Ca akımı değişir yaşlılıkla ilişkili nörodejenerasyon Glur2; dendritik spinlerin sürdürülmesi gelişiminde gereklidir.

47

48 B6 B12 FOLİK ASİT

49

50 Homosisteine bağlı nörotoksisite NMDA (N-metil D-aspartat) reseptörlerinin aktivasyonu Hipometilasyon ( DNA hasarı ve apoptozis) Tau protein birikimi Aβ1-40 birikimi (artmış γ-secretase aktivitesine bağlı) Oksidatif stress and hücre membran lipid peroksidasyonu dopamine (D2) reseptor antagonism

51 Beyindeki homosistein metabolizması sistemik homosistein metabolizmasından farklıdır. Beyin homosisteini metabolize edecek alternatif yollardan yoksundur. Bundan dolayı beyinde homosistein metabolizması yeterli folat ve vit B12 düzeyine bağımlı olarak yürür.

52 Folat B12 hiperhomos isteinemi Alzheimer

53 kadmiyum kurşun pestisidler Alzheimer

54 Pb DNA metil transferaz ekspresyonu Kalıcı DNA molekuler hasar Bozuk APP Cd DNMT aktivitesini değiştirir. As DNA hipometilasyonu Pestisidler, alkol DNA metilasyonu, Histon modifkasyonu

55 D VİTAMİNİ Nörolojik sistemde hücre proliferasyonu, farklılaşması,nörotransmisyonu ve nöroplastiside Nörotrofik, nöroprotektif nörosteroid

56 1,25(OH)2D3, bir nükleer steroid reseptör olan vitamin D reseptör (VDR) Serebellum, talamus, hipotalamus, bazal ganglion,hipokampüs,olfaktor sistem, temporal ve orbital bölgelerde VDR varlığı tespit edilmiştir Alzheimer, Parkinson, MS, vb

57 D vitaminin nöroprotektif etkisinin, L-tipi kalsiyum kanallarının ekspresyonunu azaltarak veya VDR seviyesini arttırarak gösterebileceği öne sürülmüştür 1,25(OH)2D3 nin özellikle gelişmekte olan nöronlarda belirgin olan nöron büyüme faktöru (NGF) nin sinyal iletiminde güçlu regülator etkisi var.beyinde nöronların gelişiminde, migrasyonunda önemli.

58 Vit D, ROS düzeyini Glia ve nöronlarda antioksidan etkiyi

59

60 ALZHEIMER HASTALIĞI Kolinerjik hipotez asetilkolin sentezinde yer alan asetilkolin transferaz enzim aktivitesinin azalmasına bağlı kolinerjik nöron kaybı veya disfonkisyonuna bağlı hafıza ve kognitif becerilerin bozulduğu ileri sürülmektedir.

61 Amiloid hipotez beyin dokusunda ekstrasellüler plaklarda ve nöronlarda biriken protein yapıdaki amiloid nöropatolojik bozukluktan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Genetik olarak APP ve presenilin proteinindeki mutasyonların APP yıkım ürünlerinin artışına neden olmaktadır. Ab peptidler nöronal fonksiyonla etkileşbilmekte, toksisite oluşturmakta ve inflamatuar sitokin üretimine neden olabilmektedirler

62 Tau hipotezi düşük molekül ağırlıklı mikortübülle ilişkili protein tau AH ve diğer nörodejeneratif hastalıklarda rolü olabileceği düşünülmektedir. Tau, aksonal transportta, mikotübül satbilizasyonunda önemli rolü vardır. Tau nun hiperfosforilasyonu nörofibril yumakların oluşumuna yol açarak AH da demansa neden olduğu düşünülmektedir

63 İnflamatuar kaskad hipotezi AH da inflamatuar mediatörlerin ( kompleman proteinler, sitokinler ve kemokinler) yüksek olması nörodejenerasyonda inflamatuar mekanizmayı ileri sürülmüştür.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1, T.C İSTANBUL TIP FAKÜ LTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI OOFEREKTOMİZE SIÇANLARDA, HİPOÖSTROJENİK ORTAMIN VE İKİ FARKLI HORMON TEDAVİSİNİN, BEYİN KORTEKSİ VE HİPPOKAMPUSTA ; ZONULA OCCLUDENS-1,

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Derleme 119 Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Semra KURUL 1, Özge GÜLMEZ 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Detaylı

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ

DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL VE BİYOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DÖRT-DAMAR OKLÜZYON İSKEMİ MODELİNİN UYGULANDIĞI SIÇANLARDA ERİTROPOİETİNİN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DAVRANIŞSAL

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR. Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ ii T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ALZHEIMER HASTALIĞI VE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Hazırlayan Bihter ERDOĞMUġ DanıĢman Yard. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Protein katlanması. http://www.youtube.com/watch? feature=player_detailpage&v=gfcp2xpd29i

Protein katlanması. http://www.youtube.com/watch? feature=player_detailpage&v=gfcp2xpd29i Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Protein katlanması ve hatalı katlanma nedir? Şaperon proteinlerin rolü Ubiquitin- Proteozom sistemi Hatalı protein katlanması ile ilişkili hastalıklar Protein katlanması Proteinler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi

Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Parkinson ve Alzheimer hastalığı tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 2 2/37 1 Parkinson hastalığı

Detaylı

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ

OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ OKÜLER RESEPTÖR FİZYOLOJİSİ Temel Reseptör Kavramı Endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir şekilde yüksek affinite göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık

Detaylı

GENEL BİLGİLER TARİHÇE

GENEL BİLGİLER TARİHÇE GİRİŞ Uygarlık ve teknolojideki ilerlemeler insan yaşamını daha konforlu ve sağlıklı kılmakla birlikte teknolojideki hızlı ilerleme, çağımızda özellikle zamanın kullanılmasındaki verimliliğin artırılmasında

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar JCEI / Yılmaz. D vitamini ve nörolojik hastalıklar 2013; 4 (3): 411-415 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0316 DERLEME / REVIEW ARTICLE D Vitaminin beyindeki

Detaylı

MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ. Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular. Danışman: Prof. Dr. F.

MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ. Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular. Danışman: Prof. Dr. F. MĠTOKONDRĠ KALĠTE KONTROLÜ: PINK-1/PARKĠN ĠLĠġKĠSĠ Cansu Çelik, Mert Yiğitbaşı, Özer Tuç, Doğuşcan Kurular Danışman: Prof. Dr. F. Belgin Ataç ÖZET Parkinson hastalığı (PH) yaşla ilişkili nörodejeneratif

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir.

ÖNSÖZ. Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. ÖNSÖZ Fibrosarkomlar bağ dokunun kötü huylu tümörlerinden olup başlıca kedi ve köpeklerde görülmektedir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini, hastanın yaşamını uzatmada ve daha uygun tedavi

Detaylı

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür.

Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. PROPOLİS Nedir? Propolis değeri yüzyıllardan beridir bilinen bir arıcılık ürünüdür. Balarıları tarafından kovanlarının civarında bulunan genç kozalaklı ağaçların sürgünleri ve kabuklarından toplanan reçineler

Detaylı

KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE

KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA PON1, PON2, PON3 EKSPRESYON ve AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Seda SABAH Temmuz 2010 DENİZLİ KOLESTEROLDEN ZENGİN DİYETİN SIÇAN DOKULARINDA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜ İLE TEDAVİ EDİLEN HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİLİ SIÇANLARDA GYRUS DENTATUS UN STEREOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ALEGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS ARTER PREPARATLARINDA FONKSİYONEL ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇİĞDEM TOPRAK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR GUT ARTRİTLİ VE ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARLA ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİLİ BİREYLERDE SUBKLİNİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

DERLEME REVIEW ARTICLE

DERLEME REVIEW ARTICLE DERLEME ALOIS ALZHEIMER ve ALZHEIMER HASTALIĞI ÖZ 13 / Özel Sayı 3 / 2010 (9-14) 13 / Suppl 3 / 2010 (9-14) Kaynak SELEKLER Alois Alzheimer (14 Haziran 1864-19 Aralık 1915) Alman psikiyatristi ve nöropatalogu.

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL PERİODONTİTİSLİ SIÇANLARDA İNSÜLİN VE ALFA-TOKOFEROL TEDAVİSİNİN SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ VE DİŞETİ inos

Detaylı