KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN MALZEMELER. Münevver Sökmen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Trabzon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN MALZEMELER. Münevver Sökmen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Trabzon"

Transkript

1 KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN MALZEMELER Münevver Sökmen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Trabzon

2

3 TiO 2 kristal yapısı a) anataz b) rutil c) brookit

4 TiO 2 FOTOKATALİZ TiO 2 taneciği ışınla temas ettiğinde yarı iletkenin değerlik tabakasındaki bir elektronu iletkenlik tabakasına geçer ve iletken hale dönüşür. Bu elektron geçişi nedeniyle değerlik tabakasında elektron boşluğu oluşur (h+).

5

6

7 Organik Türlerin Giderimi Sudaki Organik Türlerin Giderimi Havadaki Organik Türlerin Giderimi

8 TiO 2 İnce Filmler TiO 2 Cam Porselen, seramik Metal cam, metal, seramik, polimer Plastik üzerine nanometre boyutunda kaplanabilir ve elde edilen materyal fotokatalitik özelliklerinin yanı sıra süperhidrofillik özelliği de kazanır. Işık TiO2

9

10 Süperhidrofilik Olgusu Cam Reçine Hidrofobik reçine Cam, reçine ve hidrofobik reçine yüzeylerinde su damlasının şekli.

11 Süperhidrofilik Katalizör ve uygulamaları Süperhidrofilik (Süper Suseverlik) Olgusu Su ile inorganik materyalin temas açısı camda derecedir. Silikon reçine veya florokarbon polimerler gibi bilinen hidrofobik reçinenelerle suyun temas açısı sırasıyla derecedir ve çoğunlukla 90 dereceden daha fazladır. Suyla temas açısı 10 dereceden daha az olan çok az materyal vardır. Bu materyaller düşük dayanıklılığa sahiptir ve düşük temas açıları çok uzun süre korunamaz

12 TiO 2 katalizör ince filmi süperhidrofilik özelliğe sahiptir 1. Su ile TiO 2 ince filmi temas açısı çok daha yüksektir. 2. UV ışınlanmasıyla temas açısı dereceli olarak azalır ve sonra da sıfıra ulaşır. 3. Temas açısı ışınlama yapmaksızın saatler boyunca sadece birkaç derece değişerek kalır.

13 UV tarafından ışınlanmış TiO 2 -silikon ince filmi ile suyun temas açısı değişimi UV ile ışınlanmadan önce UV ile ışınlandıktan (su damlacığı) (yassı şekilde yayılmış) UV ile ışınlanmadan önce film ile temas açısı 90 dereceden daha çoktur, UV ile ışınlanmasyla 0 dereceye doğru azalır ve film suyu hiç itmez.

14 Fotokatalizörlü Süper-hidrofilik Özelliklerin Uygulamaları 1. Buğulanmayı Önleyici Özelliklere Sahip Materyaller 2. Yağmurla Kendi Kendini Temizleme Özelliğine Sahip Materyaller 3. Diğer Uygulamalar

15 Buğulanmayı Önleyici Özellikler Bir ayna ve bir cam kolaylıkla buğulanır Süper-hidrofilik yüzeyde su damla şeklinde olmaz yassı bir şekilde yayılır Süper-hidrofilik yüzey rüzgar veya titreşim varlığında dahi buğulanmaz

16 Kendi Kendini Temizleme Suyla ıslanmış normal silikon filmde ve süperhidrofilik film üzerinde yağın farklı davranışları Bu şekilde yağ deterjan kullanmadan sadece su ile yıkanarak kolayca çıkarılabilir

17 Kendi Kendini Temizleme Kullanım Alanları 1. Yağın kolayca yüzeyden çıkarılabilmesi 2. Kentsel alanlarda dış cephedeki göze çarpan kirliliğin süper-hidrofilik tabaka kullanıldığında yağmurla kendi kendini temizleyebilmesi 3. binaların alüminyum paneller ve camlardaki boşlukları doldurulmada kullanılan silikon kaplamanın neden olduğu hidrofobik kirliliklerin izlerini duvar yüzeyinden uzak tutması 4. Antibakteriyel dış ve iç cephe boyaları

18 süper-hidrofilik kaplanmış ve normal kaplanmış çimento bir levha arasındaki, yağmur tarafından kendi kendini temizleme arasındaki farklılıklar

19 Hidrofilik katalizörlü kiremit ve orijinal kiremitler arasındaki, silikon kaplamanın neden olduğu göze çarpan hidrofobik kirliliklerin yıpranmama farklılığı

20 Neler yaptık neler planlıyoruz? TiO 2 ve modifiye edilmiş TiO 2 fotokataliz ile Tekstil boyalarının atıklarının giderimi Petrol atığı tiyofen ve türevlerinin fotokatalitik giderimi Klorofenol ve türevlerinin giderimi Cr(VI) nın fotokatalitik indirgenmesi Fotokatalitik dezenfeksiyon (e-koli, giardia, acanthamoeba, salmonella, shigella)

21 Devam eden çalışmalar TiO 2 ince filmleri ile fotokatalitik dezenfeksiyon Cam, seramik ve polimerler üzerine TiO 2 ince film kaplanması ile ticari önemi olan kendi kendini temizleyen materyallerin üretimi Fotokatalitik sistemleri güneş ışınları ile arıtım yapabilecek üzere modifiye etmek

22 1. TiO 2 /UV, Ag-TiO 2 /UV süspansiyonları ile çalışmalar Salmonella E-coli

23 Salmonella (Klinik İzolat) UV Ardışık seyreltme Zaman(dk.) Sayılamaz Sayılamaz Sayılamaz Sayılamaz Sayılamaz

24 Zaman(d k.) Salmonella (Klinik İzolat) TiO 2 /UV Ardışık seyreltme TiO 2 0 Sayılamaz Üreme var 5 Sayılamaz Üreme var 10 Sayılamaz Üreme var Üreme var Üreme var

25 Salmonella (Klinik İzolat) Ag-TiO 2 /UV Ardışık seyreltme Zaman(dk.) Ag-TiO Üreme yok Üreme yok Üreme yok Üreme yok Üreme yok Üreme yok Üreme yok Üreme yok

26 Materyal yüzeyine nano TiO 2 kaplanması BuO BuO Ti OBu OBu Sol-jel Yüzeye kaplama Organometalik Ti-bileşiği Piroliz ( oc) TiO2 nanokristal

27 Cam ve Çelik Üzerine Kaplama Sprey Piroliz: 2.93 ml titanyum izopropoksit (TiP) ml asetilen aseton ml mutlak etil alkol

28 Sol Jel: 8.4 ml titanyum izopropoksit (TiP)/20 ml EtOH 130 ml etil alkol ml HCl ml H 2 O 120 o C kurutuldu ve daha sonra o C de 20 dakika tavlandı

29 Nano Boyutlu TiO 2 Kaplı Polimerin Hazırlanması poli-ε-kaprolakton (PCL) 2 gram PCL + 20 ml CHCl gram (polimerin %2) nano-tio 2 /20 ml CHCl 3 karışımdan 10 ml lik kısımlar alınarak petri kaplarına döküldü polimer çözeltisi önce çeker ocak içinde daha sonra etüvde 55 o C kurumaya bırakıldı.

30 2 gram PCL + 40 ml CHCl 3 polimer çözeltisi petri kaplarına döküldü. Nano-TiO ml kloroform sprey başlığı ve basınçlı hava kullanılarak henüz tamamen kurumamış olan polimer yüzeyine hızla püskürtüldü ve o C de kurutuldu.

31 BULGULAR VE SONUÇLAR İnce film kaplanmış materyallerin yüzey analizleri: 1. Raman spektroskopisi 2. Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) ve Elektron Difraksiyon X-Spektroskopisi (EDX)

32 Raman Spektroskopisi Bulguları Cam C ounts / Ram an Shift (cm -1) Paged Y-Zoom SC ROLL File # 1 : D EM O /0 4 / :2 2 R e s= N o n e G lass surface TiO 2 filmi-kuarz cam-sol gel C ounts / Ram an S hift (cm -1) P a g e d Y - Z o o m S C R O L L File # 1 : D EM O131 18/04/08 13:47 R es=none M 3

33 Ag-TiO 2 filmi- kuarz-sol jel Counts / Raman Shift (cm-1) Paged Y-Zoom SCROLL File # 1 : DEMO127 18/04/08 13:33 Res=None M5

34 Krom çeliği C ounts / Raman Shift (cm -1) Paged Y-Zoom SC ROLL File # 1 : D EMO /0 4/0 8 14:5 2 R e s= N on e chrom ium steel x10 objective TiO 2 filmi-krom çeliği-sol jel Counts / Raman Shift (cm-1) Paged Y-Zoom SCROLL File # 1 : DEMO146 18/04/08 14:39 R es= N one chromium + TiO2 x10 objective

35 TiO 2 filmi-galvanizli çelik-sol jel Counts / Raman Shift (cm-1) Paged Y-Zoom CURSOR File # 5 : LJG37 22/04/08 13:30 Res=None galv M-8

36 SEM ve EDX Analizleri Galvanize Çelik Galvanizlenmiş çelik EDX analizi

37 TiO 2 filmi-galvanizli çelik-sol jel SEM TiO 2 filmi-galvanizli çelik-sol jel Back Scattering

38 Ag-TiO 2 filmi-galvanizli çelik-sol jel SEM Galvanizli Ag-TiO 2 Coated (Sol jel) EDX Flakes

39 Krom çeliği TiO 2 filmi-krom çeliği-sol jel SEM TiO 2 filmi-krom çeliği-sol jel EDX Ag-TiO 2 filmi-krom çeliği-sol jel SEM

40 Gümüş yüklenmiş TiO 2 ince filmi (%2, Ag-TiO 2 ), kuartz üzerine sol jel yöntemiyle(650 o C de 20 dk. tavlama)

41 PCL PCL-Nano TiO 2 polimer yüzeyinde

42 Mikrobiyal Giderim (e-koli) testleri

43 Çelik Galvanizli (kaplanmamış) Galvanizli Ag-TiO 2 kaplanmış Işınlama Suresi (dk) Üreme Sayısı (cfu/ml) 0 çok yoğun çok yoğun

44 Antibacterial Tests TiO 2 polymer yüzeyinde 10 L

45 PCL ve Nano TiO 2 / PCL Fotokatalitik Aktivite Testleri Yüzeyinde 10 nm boyutlu TiO 2 immobilize edilmiş PCL ve kontrolü PCL Polimer PCL+Nano TiO 2 Işınlama Süresi (dk) Üreme Sayısı (cfu/ml) 0 cok yoğun 5 cok yoğun 10 cok yoğun cok yoğun 5 çok yoğun

46 Metilen Mavisi (MB) Giderim Testleri MB UV lambası altında 144 saat, kuartz kapta MB + PCL Karanlıkta 24 saat MB + PCL UV 24 saat, Kuarz kapta

47 MB + Nano TiO 2 /PCL Karanlıkta 24 saat (TiO 2 polimerin içinde) MB + Nano TiO 2 /PCL Karanlıkta 24 saat (TiO 2 polimerin yüzeyinde) MB + Nano TiO 2 /PCL UV 24 saat, kuartz kapta (TiO 2 polimerin yüzeyinde) MB + Nano TiO 2 /PCL Karanlıkta 24 saat (TiO 2 polimerin yüzeyinde) MB + Nano TiO 2 /PCL UV 24 saat, cam kapta (TiO 2 polimerin yüzeyinde)

48 nm UV MB 80 MB+PCL MB+%5 KİL % Giderim MB+%1 TİO2 MB+%1 TİO2+ %5 KİL MB+%5 TİO2 MB+%5 TİO2 +%5 KİL 20 MB+%10 TİO2 MB+%10 TİO2 +%5KİL Işınlama süresi(dk)

49 100 Güneş Işığı MB 80 MB+PCL MB+%5 KİL % Giderim MB+%1TiO2 MB+%1TiO2+%5 KİL MB+%5TiO2 20 MB+%5TiO2+%5 KİL MB+%10TiO Işınlama süresi (dk.) MB+%10TiO2+%5KİL

50 MB+%10TİO2 MB+%10TİO2+%5kil MB+%5TİO2+%5 kil MB+%5TİO2 MB+%1TİO2%5 kil MB+%1TİO2 MB+%5kil MB+PCL MB nm UV Güneş Işığı % Giderim

51 Sonuçlar Sprey proliz ve sol jel yöntemleriyle istenen kristal yapıda TiO 2 ince filmleri hazırlanmıştır. Raman, SEM ve EDX analizleri yapıyı desteklemektedir. cam ve kuars üzerine ince film kaplama çok başarılıdır ve bakteriyel testlerde olumlu sonuçlar vermiştir. çelik üzerine ince film kaplama yapılmış ancak bakteriyel testlerde olumlu sonuçlar alınamamıştır.

52 Polimerik yüzeylere TiO 2 ince film kaplamasında sol-jel, sprey proliz ve PVD yöntemleri başarılı olmamasına karşın nano materyalin polimerin oluşumu aşamasında yüzeye immobilizasyonu çalışmalarında çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Üretilen materyalin hem bakteriyel testlerde hem de metilen mavisi (MB) testlerinde çok etkin olduğu gözlenmiştir. Polimere%5TiO 2 immobilizasyonu yapılarak üretilen PCL ile 365 nm lik UV ışınlamasında %82 boya giderimi sağlanırken görünür bölge ışınları ile %57 giderim sağlanmıştır.

53 Bu Proje TÜBİTAK (107T853) Karadeniz Teknik Üniversitesi (BAP ) MERI-Sheffield Hallam University (İngiltere) tarafından desteklenmiştir.

54 YAPILACAK DAHA ÇOK İŞ VAR EMEĞİ GEÇENLER KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

Esin A. KÜRKÇÜ a. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr ÖZET

Esin A. KÜRKÇÜ a. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr ÖZET BOYA SEKTÖRÜNDE SOLVENT KULLANIMI: İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKELERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Esin A. KÜRKÇÜ a a İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, Ankara ekarakilic@csgb.gov.tr

Detaylı

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Konu başlıkları Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri Sıvı Kristal Çeşitleri Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Liquid Crystal Display(LCD) LCD Paneller LCD Televizyon Teknolojisi Giriş

Detaylı

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI Süleyman YALÇINKAYA, Tunç TÜKEN, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Özet: Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Giriş BETONUN BAKIMI (KÜRÜ) Beton, tüm dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi olmayı sağlamlığı, ekonomik oluşu, çevre ve yangına karşı direnci, kolay şekil alabilmesi ve kolay temin edilebilmesi ile

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI

ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI ÖZET ÇOK AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANAEM ELEKTRON HIZLANDIRICI ÜNİTESİ TASARIMI Ş. TURHAN, S. KARADENİZ, S. OCAK ve T. ZENGİN Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06 Beşevler- Ankara Elektron

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı