EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER"

Transkript

1 EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 515

2 516

3 KISIM 8 Taşıt mürettebatı, donanımı, faaliyeti ve belgelerine ilişkin şartlar 517

4 518

5 8.1.1 Taşıma üniteleri BÖLÜM 8.1 TAŞIMA ÜNİTELERİ VE TAŞITTAKİ DONANIMLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER Tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma üniteleri hiçbir durumda birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) içeremez Taşıma ünitesinde bulundurulması gereken belgeler Diğer yönetmeliklerin gerektirdiği dokümanlara ek olarak, taşıma ünitesinde aşağıdaki dokümanlar bulundurulacaktır: (a) de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve gerekli olduğu durumlarda de belirtilen konteyner ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık dokümanları; (b) te belirtilmiş olan, taşıması yapılan bütün tehlikeli malllara ilişkin yazılı talimatlar; (c) Taşımacılığın özel anlaşma (lar) dahilinde yapılması durumunda, Bölüm 1.5 uyarınca yapılmış bu tür anlaşma (lar)ın ana metninin bir kopyası ADR şartlarının aşağıdaki dokümanların düzenlenmesini gerektirmesi gibi, bu dokümanlar da aynı şekilde taşıma ünitesinde bulundurulacaktır. (a) Her bir taşıma ünitesi ya da unsuru için uyarınca onay belgesi; (b) de belirtildiği üzere sürücü eğitim sertifikası; (c) (c), , ve de belirtildiği üzere taşıma faaliyeti için verilen izin belgesi te belirtilen yazılı talimatlar, sürücü kabininde kolayca ulaşılabilir bir yerde bulundurulacaktır. Taşımacı, ilgili sürücülerin söz konusu talimatları anlamış ve yerine getirecek durumda olduklarını sağlamalıdır Taşıtta bulunan mallara uygulanamayan yazılı talimatlar söz konusu olduğunda, bu talimatlar, doğabilecek bir karışıklığı önlemek amacıyla taşıt ilgili dokümanlardan ayrı tutulacaktır Afişleme ve işaretleme Tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma üniteleri Bölüm 5.3 uyarınca afişlenmeli ve işaretlenmelidir Yangınla mücadele donanımı Aşağıdaki şartlar, de belirtilenlerin dışındaki tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerine uygulanacaktır: 519

6 (a) Her bir taşıma ünitesi, taşıma ünitesinin motorunda ya da sürücü kabininde meydana gelebilecek herhangi bir yangını söndürmeye elverişli asgari 2 kg. kuru toz (ya da aynı kapasitede başka bir söndürücü madde) içeren en az bir adet A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti bulundurmalıdır; (b) Gerekli diğer ek teçhizatlar aşağıdaki gibidir: (i) Azami ağırlığı 7,5 tondan fazla olan taşıma üniteleri için, en az bir tanesi asgari 6 kg. lık bir kapasiteye sahip olmak üzere, toplamda asgari 12 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (ii) Azami ağırlığı 3,5 tondan fazla ve 7,5 tona kadar (7,5 ton da dahil olmak üzere) olan nakliye üniteleri için, en az bir tanesi asgari 6 kg. lık bir kapasiteye sahip olmak üzere, toplamda asgari 8 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (iii) Azami ağırlığı 3,5 tona kadar (3,5 ton da dahil olmak üzere) olan nakliye üniteleri için, toplamda asgari 4 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (c) (a) maddesinde belirtilen yangın söndürme aletinin kapasitesi, (b) maddesinde belirtilen asgari toplam kapasiteden düşülebilir uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulunduracaklardır Söndürücü madde taşıtta kullanıma elverişli olacaktır ve EN 3 Taşınabilir yangın söndürme aletleri, 1 ile 6 arasındaki kısımların (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995) ilgili gerekliliklerine uygun olacaktır. Eğer motor yandığında otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın söndürme aleti taşıtta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için taşınabilir bir yangın söndürme aleti elverişli olmayabilir. Söndürücü maddeler zehirli gazları sürücü kabinine sızdırmayacak ya da ateşin ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır ya da nin şartlarına uyan taşınabilir yangın söndürme aletleri daha önce kullanılmamış olduklarını doğrulayan bir mühür taşıyacaklardır. Buna ek olarak, yetkili bir merci tarafından onaylanan bir standarda uygun olduğuna dair bir damga ile asgari bir sonraki denetimin tarihini (ay, yıl) ya da izin verilen azami kullanım süresini belirten bir yazı taşıyacaklardır. Yangın söndürme aletleri, resmi ulusal standartlar uyarınca, işlevsel emniyetlerinin garanti altına alınması amacıyla düzenli denetimlere tabi tutulacaktır. 1 Yanıcı sınıflarının tanımı için, bkz. Standard EN 2:1992 Yangın sınıflandırmaları. 520

7 Yangın söndürme aletleri, taşıt mürettebatının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmiş olmalıdır. Yangın söndürme aletinin konumlandırılması, havanın etkilerine karşı işlevsel emniyetinin etkilenmeyeceği bir biçimde yapılacaktır Muhtelif donanımlar Tehlikeli mal taşıyan her taşıma ünitesi aşağıdakilerle donatılacaktır: (a) Aşağıdaki genel amaçlı emniyet donanımları: - Her taşıt için, tekerleklerin çapı ve taşıtın ağırlığına uygun büyüklükte en az bir takoz; - İki adet ayaklı uyarı levhası (örneğin taşıtın elektrik donanımından bağımsız yanıp sönen sarı ışıklar ya da yansıtıcı koniler veya yansıtıcı üçgenler); - Taşıt mürettebatının her bir üyesi için uygun bir ikaz yeleği ya da elbisesi (Avrupa standardı EN 471 de belirtildiği gibi); - Taşıt mürettebatının her bir üyesi için bir cep feneri (ayrıca bakınız 8.3.4); (b) S7 ek gerekliliklerine (bakınız bölüm 8.5) uyan bir koruyucu solunum cihazı, eğer bu ek gereklilik Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (19) daki işaretlere uygun ise; (c) de açıklanan yazılı talimatlarda belirtilen ek ve/veya özel eylemler için gerekli olan kişisel koruma aletleri ve teçhizat. 521

8 522

9 BÖLÜM 8.2 TAŞIT EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Sürücülerin eğitimine ilişkin genel hükümler Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, te belirtilen taşıtların sürücüleri ve te belirtilen diğer taşıtların sürücüleri, Yetkili Kurum ya da Yetkili Kurumun tanıdığı bir başka kurum tarafından verilen, bir eğitim programına katıldıklarını ve tehlikeli malların taşınması esnasında yerine getirilecek olan belirli gerekliliklere ilişkin yapılan sınavı geçtiklerini belirten bir belge bulunduracaklardır de belirtilen taşıt sürücüleri, temel bir eğitim programına katılacaklardır. Eğitim, Yetkili Kurumun onayladığı bir program biçiminde verilecektir. Temel hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinç kazanmasını sağlamak ve kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bireysel uygulamalı egzersizleri kapsayacak olan bu eğitim, en az de tanımlanan konuları içerecek biçimde bütün kategorilerdeki sürücüler için temel bir eğitim olacaktır Sabit tanklarda ya da 1 m 3 ü aşan bir kapasiteye sahip olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m 3 ü aşan batarya tipi araçların ve taşıma ünitesindeki tank-konteynırlarında, portatif tanklarda ya da 3 m 3 ü aşan bir kapasiteye sahip MEGC lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, en az te tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için uzmanlık eğitim programına devam edeceklerdir Azami yük miktarını göz önünde bulundurmaksızın, Sınıf 1 e giren maddeleri veya nesneleri (bakınız. Bölüm 8.5, ek gereklilikler S1) ya da belirli radyoaktif malzemeleri (bakınız. Bölüm 8.5 özel hükümler S11 ve S12) taşıyan taşıtların sürücüleri en az ya da de belirtilen konuları kapsayan uzmanlık eğitim programına devam edeceklerdir Her beş yılda bir Yetkili Kurumun ya da Yetkili Kurumun tanıdığı bir başka kurum tarafından ruhsatın onaylanmasıyla, taşıt sürücüsü ruhsatının geçerlilik süresinin son bulma tarihinden önceki bir yıl içerisinde bilgi geliştirme programını tamamladığını ve ilgili sınavlardan geçtiğini gösterebilecektir. Yeni geçerlilik süresi ruhsatın geçerlilik süresinin son bulma tarihiyle birlikte başlayacaktır Temel eğitim ya da bilgi yenileme programları ve temel uzmanlık ya da uzmanlık geliştirme programları kapsamlı dersler biçiminde aynı şekilde ve aynı kurum tarafından bir bütün olarak verilebilir Temel eğitim programları, bilgi yenileme programları, uygulamalı egzersizler, sınavlar ve Yetkili Kurumların rolü nin şartlarına uygun olacaktır Bu bölümün gerekliliklerine uyan ve Anlaşma Taraflarının Yetkili Kurumları ya da bu Kurumların tanıdığı herhangi bir kurum tarafından, te gösterilen model uyarınca verilen tüm eğitim sertifikaları diğer Anlaşma Taraflarının Yetkili Kurumları tarafından geçerlilik süresi içerisinde kabul edilecektir Sertifika, sertifikayı veren ya da sertifikayı veren kurumu tanıyan Yetkili Kurumun ülkesinin dilinde ya da dillerinden birinde hazırlanacaktır ve eğer bu dil İngilizce, Fransızca ya da Almanca değilse, taşıma faaliyetiyle ilgili ülkeler arasında yapılan anlaşmaların aksine karar aldığı 523

10 durumların dışında, aynı zamanda İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinde de hazırlanacaktır Sürücü eğitimiyle ilgili özel hükümler Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir Eğitimi sağlayan, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son değişiklikler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından, ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından, emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir. Eğitim programı, onayla birlikte ile arasındaki maddelerde belirtilen uyacaktır. Temel eğitim ve bilgi yenileme eğitimi de bireysel uygulamalı egzersizler içerecektir. (bakınız ) Eğitimin yapısı Temel eğitim ve bilgi yenileme eğitimi temel kurslar ve uygulanabilir olduğu durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir Temel eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacaktır: (a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler; (b) Başlıca tehlike türleri; (c) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgi; (d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri; (e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, vb.); (f) İşaretleme, etiketleme, afişleme ve turuncu renkli ikaz levhası asmak; (g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler; (h) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları; (i) Aynı taşıtta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar; (j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler; (k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi; (l) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgi; (m) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi Tank taşımacılığına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları; (b) Taşıtların özel gereklilikleri; 524

11 (c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi; (d) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (onay belgeleri, onay işareti, afişleme ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.) Sınıf 1 e giren maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler; (b) Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler; (b) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin spesifik gereklilikler; (c) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler Temel eğitim programı Her bir temel eğitim programının ya da kapsamlı derslerin kuramsal bileşeninin asgari süresi aşağıdaki gibi olacaktır: Temel kurs 18 ders birimi 1 Tank ile taşımacılık için uzmanlaşma programı 12 ders birimi 1 Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin 8 ders birimi uzmanlaşma programı Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin 8 ders birimi uzmanlaşma programı Kapsamlı derslerin toplam süresi Yetkili Kurum tarafından belirlenebilir.yetkili Kurum, temel kursun ve tanklarla ilgili uzmanlaşma programının süresini değistirmemelidir, ancak bunları Sınıf 1 ve Sınıf 7 için kısaltılmış uzmanlaşma programları ile takviye edebilir Eğitim Ünitesi süresi 45 dakika olarak kararlaştırılmıştır Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders birimine izin vardır Bireysel uygulamalı egzersizler kuramsal eğitim ile bağlantılı olarak yapılacaktır ve asgari ilk yardım, yangın söndürme ve bir vukuat ya da kaza durumunda yapılması gerekenleri kapsayacaktır Bilgi yenileme eğitimi programı Düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal ve maddelerle ilgili gelişmeleri kapsayacaktır te belirtilen uygulamalı egzersizler için ek ders birimleri gereklidir ve eğitime katılan sürücü sayısına bağlı olarak değişebilir. 525

12 Bilgi yenileme programları te belirtilen sürenin sona ermesinden önce tamamlanmış olacaktır Her bir bilgi yenileme programının süresi en az bir gün olacaktır Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders birimine izin vardır Eğitimin onaylanması Eğitim programları Yetkili Kurumunun onayına tabi tutulacaktır Onay yalnızca yazılı olarak sunulan başvurulara verilecektir Aşağıdaki dokümanlar onay başvurularına eklenecektir: (a) Öğretilen konuları ve zamanlama programını ve planlanan öğretim metodunu belirten ayrıntılı bir eğitim programı; (b) Eğitim personelinin nitelikleri ve faaliyet alanları (c) Derslerin yapıldığı binaya, öğretim malzemelerine ve uygulamalı egzersiz yapma olanaklarına dair bilgi; (d) Programa katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı) Yetkili Kurum, eğitim ve sınavların denetimini organize edecektir Yetkili Kurum tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır: (a) Eğitim, başvuru dokümanlarına uygun olarak verilecektir. (b) Yetkili Kurum, yetkili kişileri eğitim programına ve sınavlara gönderme hakkını elinde bulunduracaktır; (c) Yetkili Kurum, bireysel eğitim programlarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında haberdar edilecektir. (d) Eğer onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir Onay belgesi, ilgili programların temel ya da uzmanlaşma, ilk ya da bilgi yenileme programları olduğunu belirtecektir Eğer eğitici grup, eğitim programının onay almasından sonra, onayın verilmesiyle ilgili olan ayrıntılarla ilgili değişiklik yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce Yetkili Kurumdan izin alacaktır. Bu, bilhassa eğitim programında yapılan değişiklikler için geçerlidir Sınavlar İlk temel kurs sınavları Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitimle ilgili bir sınav yapılacaktır. 526

13 Aday sınavda temel eğitim programında öğretildiği şekliyle tehlikeli mal taşıyan taşıtların uzman sürücü uygulamasına yönelik bilgi, kavrayış ve becerileri edinmiş olduğunu kanıtlamak zorundadır Bu amaçla, Yetkili Kurum ya da bu Kurumun onayladığı sınav heyeti, de özetlenmiş olan maddelere ilişkin bir soru katalogu hazırlayacaktır. Sınavda sorulacak olan sorular bu katalogdan seçilecektir. Adaylar, sınav öncesinde katalogdan seçilen sorulara ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmayacaklardır Kapsamlı kurslar için tek bir sınav yapılabilir Her bir yetkili kurum sınavın usullerini denetleyecektir Sınav, yazılı bir sınav ya da hem yazılı, hem de sözlü sınav biçiminde olacaktır. Her bir adaya en az 25 yazılı soru sorulacaktır. Sınav süresi en az 45 dakika olacaktır. Sorular, farklı zorluk derecelerinde olabilir ve farklı ağırlıklara sahip olabilirler Tanklı taşımacılık ya da patlayıcı madde ve nesne ya da radyoaktif malzeme taşımacılığına yönelik ilk uzmanlık programının sınavları Temel eğitim sınavını geçtikten ve tanklı taşımayla veya patlayıcı ya da radyoaktif malzemelerin taşınması ile ilgili uzmanlaşma programına katıldıktan sonra, aday mütekabil sınavda yer alabilir Bu sınav, de belirtilen aynı temelde düzenlenecek ve denetlenecektir Her bir uzmanlaşma programına ilişkin en az 15 soru sorulacaktır Bilgi yenileme programlarının sınavları Bilgi geliştirme programına katıldıktan sonra aday mütekabil sınava katılabilecektir Sınav, de belirtilen aynı temelde düzenlenecek ve denetlenecektir Her bir bilgi geliştirme programına ilişkin en az 15 soru sorulacaktır Sürücü eğitimi sertifikası e göre, sertifika aşağıdaki durumlarda verilecektir: (a) Temel eğitim programının tamamlanmasından sonra, adayın ile uygun olarak sınavı başarılı bir biçimde geçmesi durumunda; (b) Eğer uygulanabiliyorsa, tanklı taşıma ya da patlayıcı madde ve nesne ya da radyoaktif malzemelerin taşınmasıyla ilgili uzmanlaşma programının tamamlaması ya da Bölüm 8.5 teki S1 ve S11 özel şartlarında belirtilen bilgiyi edindikten sonra, adayın ile uygun olarak sınavı geçmesi durumunda Aday, eğer ile uygun olarak bilgi yenileme programına katılımına dair kanıt ileri sürebiliyorsa ve eğer ile uygun olarak sınavı başarıyla geçmişse adayın sertifikası yenilenecektir Sertifika, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi olacaktır. Formatın, Avrupa ulusal sürücü belgesi, yani A7 (105 mm x 74 mm) ile aynı olması, ya da aynı formata getirilebilen iki kağıt biçiminde olması tavsiye olunur. 527

14 Sertifika Örneği TEHLİKELİ MAL TAŞIYAN TAŞIT SÜRÜCÜSÜ ADR-EĞİTİM SERTİFİKASI tanklarda 1 tank dışındakilerde 1 Sertifika No:... Ruhsatı veren Devletin özel işareti Geçerli olduğu sınıf(lar) 1,2 Tanklarda tank dışındakilerde , 4.2, , 4.2, , , , , tarihine kadar 3 1 kullandığınızın dışındaki taşıtın üzerini çizin. 2 diğer sınıflara genişletmek için, bkz. sayfa 3 3 Yenileme için, bkz. sayfa 2. 3 GENİŞLETİLEN SINIF(LAR) 5 tanklarda Tarih , 4.2, , 5.2 İmza ve (ya) mühür ya da pul 6.1, tank dışındakilerdee Tarih , 4.2, , 5.2 İmza ve (ya) mühür ya da pul 6.1, Kullandığınızın dışındaki taşıtın üzerini çizin. 1 2 Soyadı... Adı... Doğum tarihi... Uyruğu... Sertifika sahibinin imzası... Sertifikayı veren (kurum)... Tarih... İmza tarihine kadar... tarafından yenilenmiştir. İmza ve(ya) ruhsatı veren merciinin mührü ya da (pulu) 4 Yalnızca ulusal yönetmelikler için 528

15 de belirtilen sürücüler dışında, karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişilerin eğitimi Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında görev alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili gereklilikler konusunda Bölüm 1.3 e uyarınca sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olacaklardır. Bu gereklilik, de belirtilmeyen karayolu taşıt işletmecisi ya da nakliyecisinin görevlendirdiği personel, tehlikeli malları yükleme ya da boşaltma personeli, nakliyat ya da sevkıyat firmaları ve sürücüleri için geçerli olacaktır. 529

16 BÖLÜM 8.3 TAŞIT MÜRETTEBATININ UYMASI GEREKEN MUHTELİF HÜKÜMLER Yolcular Taşıt mürettebatının dışında, tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma ünitelerinde yolcu taşınamaz Yangınla mücadele cihazlarının kullanımı Taşıt mürettebatı, yangın söndürme cihazını kullanmasını bilecektir Ambalajları açma yasağı Sürücü ya da sürücü muavini tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamazlar Taşınabilir aydınlatma aletleri Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleri bulunduran kişiler, taşıta binemezler. Buna ek olarak, kullanılan aydınlatma aletleri alev alabilecek metal bir yüzeye sahip olmayacaklardır Sigara içme yasağı Taşıtların yakınında elleçleme yaparken ve taşıtların içinde sigara içmek yasaktır Yükleme veya boşaltma esnasında motoru çalıştırmak Pompanın çalıştırılması için motor kullanımının zorunlu olduğu ya da taşıtta yükleme ya da boşaltmada gerekli diğer aygıtların çalıştırılmasının zorunlu olduğu durumların ve aracın çalıştığı ülkenin bu tür kullanımlara yasal olarak izin verdiği durumlar dışında, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında motor kapalı olacaktır El freninin kullanımı Tehlikeli mal taşıyan hiçbir taşıma ünitesi el freni çekilmeden park edilemez. 530

17 531

18 BÖLÜM 8.4 TAŞITLARIN DENETLENMESİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A Sütun (19) a göre verili bir madde için Bölüm 8.5 te yer alan S1 (6) ve S14 ile S21 arasındaki özel şartlarda gösterilen miktarlarda tehlikeli mal taşıyan taşıtlar denetlenecektir ya da buna alternatif olarak güvenli bir garajda veya güvenli bir fabrikada denetlenmeden bekletilebilir. Eğer bu tür olanaklar mevcut değilse taşıt, güvenlikli bir hale getirildikten sonra, aşağıdaki (a), (b) ya da (c) gerekliliklerini karşılayacak bir biçimde tecrit edilmiş olarak bekletilebilir: (a) (b) (c) Yükün içeriği ve sürücünün bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan bir görevlinin denetlediği bir taşıt parkı; Taşıtın diğer taşıtlardan zarar görme ihtimalinin olmadığı kamu ya da özel taşıt parkı; ya da Halkın genellikle geçmediği ya da toplanmadığı, otoyol ve meskenlerden ayrılmış uygun bir açık alan; (b) maddesinde izin verilen park olanakları yalnızca eğer (a) maddesinde tarif edilenler mevcut değilse kullanılabilir ve (c) maddesinde tarif edilenler yalnızca (a) ve (b) maddesinde tarif edilenler mevcut değilse kullanılabilir. 532

19 533

20 BÖLÜM 8.5 ÖZEL SINIF VEYA MADDELERE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER Bölüm 8.1 ile 8.4 arasında yer alan maddelerde belirtilen gerekliliklere ek olarak, Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A Sütun (19) da aşağıdaki gerekliliklere gönderme yapıldığında, bu gereklilikler ilgili maddeler ya da nesneler taşınmasına uygulanacaktır. Bölüm 8.1 ile 8.4 arasında yer alan maddelerde belirtilen gerekliliklerle bir çelişki olması durumunda, bu Bölümde belirtilen gerekliliklere öncelik verilecektir. S1: Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin ek gereklilikler (Sınıf 1) (1) Sürücülerin özel eğitimi (a) (b) (c) Taşınmasına izin verilen azami kütleye bakılmaksızın, de belirtilen gereklilikler Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların sürücülerine uygulanacaktır; Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların sürücüleri en azından de tanımlanan konuları içeren bir uzmanlaşma eğitim programına katılacaklardır; Eğer sürücü, Anlaşma Taraflarının ülkesinde uygulanan diğer yönetmeliklere göre farklı bir sistemde ya da farklı bir amaçla dengi bir eğitime devam etmişse, (b) maddesinde belirtilen konuları içerecek biçimde uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir. (2) Yetkili memur Eğer ulusal yönetmelikler böyle gerektiriyorsa, ADR nin anlaşma tarafının ülkesinin Yetkili Kurumu, taşıtta, masrafları taşıyıcı tarafından karşılanmak üzere, uygun görülen bir memurun bulundurulmasını gerektirebilir. (3) Ateş ve çıplak alev yasağı Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlarda ve bu taşıtların yakınında, bu maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında ateş ya da çıplak alev kullanımı yasaktır. (4) Yükleme ve boşaltma yerleri (a) (b) (c) Yetkili kurumlardan özel izin almadan kamu alanı olan meskun bölgelerde Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması yapılmayacaktır; Eğer güvenlik gerekçeleriyle zorunlu değilse, meskun bölgelerin dışındaki kamu alanlarında daha önceden yetkili kurumlara haber verilmeden Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır. Eğer, herhangi bir nedenle, elleçleme faaliyetlerinin bir kamu alanında yürütülmesi gerekirse, bu tür maddeler ve nesneler etiketlere göre ayrılacaktır. 534

21 (d) Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunluysa, duran taşıtların arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır. (5) Konvoylar (a) (b) Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlar konvoy halinde giderken her bir taşıma birimi ile diğeri arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır; Yetkili Kurum konvoy düzeni ya da yapısına dair kuralları koyabilir. (6) Taşıtların denetimi Bölüm 8.4 te belirtilen gereklilikler, yalnızca toplam 50 kg dan fazla patlayıcı madde kütlesine sahip, Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlar için geçerli olacaktır. Buna ek olarak, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu maddeler ve nesneler her zaman denetlenecektirler. Temizlenmemiş boş ambalajlar ayrı tutulacaktır. S2: Yanıcı sıvı ya da gazların taşınmasına ilişkin ek gereklilikler (1) Taşınabilir lambalar 61 0 C den yüksek olmayan bir parlama noktasına sahip olan sıvıları ya da Sınıf 2 ye giren yanıcı maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlara, taşıtın içine sızabilecek herhangi bir yanıcı buhar ya da gazı tutuşturmayacak biçimde tasarlanmış ve yapılmış taşınabilir lambaların dışında bir aydınlatma cihazı taşıyan kişiler girmeyeceklerdir. (2) Yükleme ya da boşaltma esnasında ateşleme ısıtıcılarının çalıştırılması FL tipi taşıtların (bakınız. Bölüm 9) ateşleme ısıtıcılarının yükleme ya da boşaltma esnasında ve yükleme bölgelerinde çalıştırılmaları yasaktır. (3) Elektrostatik doldurmaya karşı alınan önlemler FL tipi taşıtlarda, (bkz. Bölüm 9) tanklar doldurulmadan ya da boşaltılmadan önce taşıt şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurulacaktır. Buna ek olarak, doldurma oranı sınırlandırılacaktır. S3: Bulaşıcı maddelerin taşınmasına ilişkin özel şartlar Sınıf 6.2 ye giren tehlikeli malları taşıyan nakliye ünitelerine, (b) ile şartları uygulanmayacaktır. 535

22 S4: Kontrollü ısılarda yapılan taşımaya ilişkin ek gereklilikler Tavsiye edilen ısının korunması güvenli taşımacılık için önemlidir. Genel olarak, aşağıdakiler yerine getirilecektir: - yükleme öncesinde taşıma ünitesinin eksiksiz olarak denetlenmesi; - gideceği yolda mevcut olan soğutucu tedarikçilerinin listesi de dahil olmak üzere, taşıyıcıya soğutma sistemlerinin çalıştırılmasıyla ilgili talimatların verilmesi; - kontrolun kaybolduğu durumda izlenenek yöntemlerin belirlenmesi; - çalışma ısılarının düzenli olarak denetlenmesi; - yedek soğutma sistemi ya da yedek parçaların bulundurulması. Taşıma ünitesindeki havanın ısı derecesi, birbirinden ayrı iki detektör ile ölçülecek ve çıkan sonuç, ısı derecesindeki değişikliklerin kolaylıkla belirlenebilir olacağı şekilde kaydedilecektir. Sıcaklık her dört ila altı saat arasında kontrol edilecek ve kaydedilecektir. Eğer kontrol ısı derecesi taşıma esnasında aşılmışsa, soğutma cihazında gerekli onarımlar ya da soğutma kapasitesinde bir artış yapmak da (örneğin sıvı ya da katı soğutucu madde eklemek) dahil olmak üzere, bir ikaz süreci başlatılacaktır. Sıcaklığın sık sık kontrol edilmesi ve acil durum önlemlerini uygulamak için hazırlık yapılması gerekmektedir. Eğer acil durum sıcaklığına (ayrıca bkz ve ile arasındaki maddeler) varılmışsa, acil durum sürecine geçilecektir. NOT: Bu S4 hükmü, SADT nin 50 0 C den yüksek olması gibi durumlarda, maddeler kimyasal inhibitörler eklenerek dengelendiğinde da belirtilen maddelere uygulanmaz. Bu ikinci durumda, sıcaklığın 55 0 C i aştığı taşıma koşullarında sıcaklık kontrolü gerekebilir. S5: Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin yalnızca muaf tutulmuş ambalajlarda (UN No: 2908, 2909, 2910 ve 2911) taşınmasındaki ortak özel şartlar (b) ve 8.2.1, ve te yazılı olan talimatların gereklilikleri uygulanmayacaktır. S6: Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin, muaf tutulmuş ambalajlar haricindeki yollarla taşınmasında ortak olan özel şartlar hükümleri, I-Beyaz kategorisindeki etiketleri olan ambalaj ya da konteynerden başka bir şey taşımayan taşıtlara uygulanmayacaktır hükümleri, ikincil risk olmaması durumunda, uygulanmayacaktır. Diğer ek gereklilikler ya da özel şartlar S7: T, TO, TF, TC, TFC, TOC harfleriyle belirtilen gaz ya da nesneler taşındığında, her bir taşıt ekibi üyesine kaçmasını sağlayabilecek bir solunum cihazı (örneğin EN 141 Avrupa standardında tarif edilen, kaçış başlığı ya da A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 kombine gaz/parçacık kartuşlu bir maske) verilecektir. 536

23 S8: Eğer bir taşıma birimine 2000 kilogramdan fazla bu maddelerden yüklenmişse, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde servis ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür. S9: Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde servis ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür. S10: Nisan ila Ekim ayları arasındaki dönemde, taşıt park halindeyken ve taşıtın park halinde bulunduğu ülkenin yasaları gerektiriyorsa, taşıt, örneğin yükün üstüne 20 cm den daha az olmayacak şekilde çarşaf koyarak güneşe karşı etkin bir şekilde korunacaktır. S11: (1) Taşımasına izin verilen azami yük miktarı göz önüne alınmaksızın, in gereklilikleri uygulanacaktır. (2) Sürücüler, en az te tanımlanan konuları içeren bir uzmanlaşma eğitim programına katılacaklardır. (3) Eğer, sürücü Anlaşma Taraflarının ülkesinde uygulanan diğer yönetmeliklere göre farklı bir sistemde ya da farklı bir amaçla, madde (2) de belirtilen konuları içeren dengi bir eğitime devam etmişse, uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir. S12: Eğer taşınan toplam radyoaktif malzeme sayısı 10 u geçmiyorsa ve taşıma endeksleri toplamı 3 ü aşmıyorsa, S11 özel hükmünün uygulanması gerekli değildir. Bununla birlikte, sürücüler radyoaktif malzemelerin taşınmasındaki radyasyon tehlikelerine dair kendilerine bir farkındalık kazandıracak uygun ve yeterli düzeyde, görevlerine uygun bir eğitim alacaklardır. Bu tür bir farkındalık, işverenin sağlayacağı bir belgeyle onaylanacaktır. S13: Sevkıyat yapılamadığı zaman, sevkıyata tabi mal güvenli bir yere yerleştirilecektir; Yetkili Kurum mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirilmeli ve bu Kurumdan yapılması gerektiğine dair talimatlar istenmelidir. S14: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 100 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S15: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 şartları, kütle miktarlarına bakılmaksızın tehlike 4 grubuna giren maddelere; ve taşıttaki toplam ağırlıkları 100 kilogramı aşan tehlike 3 grubuna giren maddelere uygulanacaktır. Bununla birlikte, eğer yükleme yapılan bölüm kilitliyse ve taşınan ambalajlar ruhsatsız boşaltmaya karşı başka türlü korunuyorlarsa Bölüm 8.4 ün hükümlerinin uygulanması gerekmemektedir. S16: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 500 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. Buna ek olarak, 500 kilogramdan fazla bu maddelerden taşıyan taşıtlar, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla her zaman denetlenecektirler. 537

24 S17: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 1000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S18: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 2000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S19: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin toplam kütlesi 5000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S20: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S21 Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, kütle miktarlarına bakılmaksızın tüm malzemelere uygulanacaktır. Buna ek olarak, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu mallar her zaman denetlenecektirler. Bununla birlikte, Bölüm 8.4 hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır: (a) (b) Yükleme yapılan bölüm kilitlenmiş olduğunda veya taşınan ambalajlar ruhsatsız boşaltmaya karşı başka türlü korunduğunda; ve Doz oranı taşıtın dış yüzeyinin erişilebilir herhangi bir noktasında 5µSv/h yi geçmediğinde. 538

25 539

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 8.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş

Detaylı

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 18. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ BÖLÜM 1.3 TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ 1.3.1 Kapsam ve uygulanabilirlik Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Karayoluyla Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR) hakkındaki Avrupa Anlaşması, Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu nezdinde

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Tehlikeli Malların

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL + TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Tehlikeli Malların

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI 1. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler? A) 40 B) 50 C) 30 D) 60 2. Tehlikeli madde taşıyan araçlar otoyolda

Detaylı

Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken. Önemli Konular

Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken. Önemli Konular Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular Tehlikeli Madde Taşıyacak Araçlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Konular Gerek ADR (Tehlikeli malların Uluslararası karayolunda

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC 5 - ADR Belgesi Nedir? SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere,

Detaylı

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri)

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli

Detaylı

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA)

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI Ek-I Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; ( KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER 1 - BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir? A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01 B. 2C2 (tanımsız-revize) C. 31HZ1 (IBC03)

Detaylı

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi

2014 yılında uygulanacak ceza miktarları (TL) Sıra No. Yönetmelik Maddesi EK 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yol kenarı denetimlerinde, Yönetmeliğin

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr

TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr TÜVTÜRK Akademi www.tuvturk.com.tr TÜVTÜRK Hakkında Türkiye de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? 2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini

Detaylı

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Denetim Tarihi Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. ADR-TMGD alanında sıkça adı geçen SRC5 belgesi nedir? Diğer adı geçen belgelerin kullanım alanı nedir? Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: PERSONA PEARL S 100 Sedefli Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (TMGDK)

YETKİLENDİRİLMİŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (TMGDK) TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı YETKİLENDİRİLMİŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU (TMGDK) TMGD Entegre Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti Web: www.entegretmgd.com

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.1 Yapı 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2005/11 ÖZETİ: Tehlikeli Atık Taşınımı Tarih : GENELGE NO. ------------- (2005/11) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum

Detaylı

Sayı : / /03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM)

Sayı : / /03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM) 1/2 T.C. Sayı : 27401505/010.06.01-26547 28/03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM) Bilindiği üzere; tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi 8. Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birleşim anlamına gelir; Ambalaj olarak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: MAGIC STAR Yağ Tutucu ve Drenaj Hattı için Biyolojik Yağ Giderme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Bıo Chem

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: HAND CLEANER Sanayii Tipi Ağır Yağlar için Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel hijyen ürünü

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı : 44873033-51.03-TMKTDGM T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu : Tehlikeli Mal Taşımacılığı Denetimlerine İlişkin Genelge 09.01.2014 / 00495 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-021 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta plastik varille plastik kompozit

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ 920 Ürün Tanımı Gıda

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine TaĢımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 EYLÜL 2013) SRC 5 (TEMEL EĞĠTĠM) (A)

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5)

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) ADI: SOYADI:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı