EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER"

Transkript

1 EK B TAŞIMA DONANIMI VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 515

2 516

3 KISIM 8 Taşıt mürettebatı, donanımı, faaliyeti ve belgelerine ilişkin şartlar 517

4 518

5 8.1.1 Taşıma üniteleri BÖLÜM 8.1 TAŞIMA ÜNİTELERİ VE TAŞITTAKİ DONANIMLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER Tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma üniteleri hiçbir durumda birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork) içeremez Taşıma ünitesinde bulundurulması gereken belgeler Diğer yönetmeliklerin gerektirdiği dokümanlara ek olarak, taşıma ünitesinde aşağıdaki dokümanlar bulundurulacaktır: (a) de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve gerekli olduğu durumlarda de belirtilen konteyner ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık dokümanları; (b) te belirtilmiş olan, taşıması yapılan bütün tehlikeli malllara ilişkin yazılı talimatlar; (c) Taşımacılığın özel anlaşma (lar) dahilinde yapılması durumunda, Bölüm 1.5 uyarınca yapılmış bu tür anlaşma (lar)ın ana metninin bir kopyası ADR şartlarının aşağıdaki dokümanların düzenlenmesini gerektirmesi gibi, bu dokümanlar da aynı şekilde taşıma ünitesinde bulundurulacaktır. (a) Her bir taşıma ünitesi ya da unsuru için uyarınca onay belgesi; (b) de belirtildiği üzere sürücü eğitim sertifikası; (c) (c), , ve de belirtildiği üzere taşıma faaliyeti için verilen izin belgesi te belirtilen yazılı talimatlar, sürücü kabininde kolayca ulaşılabilir bir yerde bulundurulacaktır. Taşımacı, ilgili sürücülerin söz konusu talimatları anlamış ve yerine getirecek durumda olduklarını sağlamalıdır Taşıtta bulunan mallara uygulanamayan yazılı talimatlar söz konusu olduğunda, bu talimatlar, doğabilecek bir karışıklığı önlemek amacıyla taşıt ilgili dokümanlardan ayrı tutulacaktır Afişleme ve işaretleme Tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma üniteleri Bölüm 5.3 uyarınca afişlenmeli ve işaretlenmelidir Yangınla mücadele donanımı Aşağıdaki şartlar, de belirtilenlerin dışındaki tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerine uygulanacaktır: 519

6 (a) Her bir taşıma ünitesi, taşıma ünitesinin motorunda ya da sürücü kabininde meydana gelebilecek herhangi bir yangını söndürmeye elverişli asgari 2 kg. kuru toz (ya da aynı kapasitede başka bir söndürücü madde) içeren en az bir adet A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti bulundurmalıdır; (b) Gerekli diğer ek teçhizatlar aşağıdaki gibidir: (i) Azami ağırlığı 7,5 tondan fazla olan taşıma üniteleri için, en az bir tanesi asgari 6 kg. lık bir kapasiteye sahip olmak üzere, toplamda asgari 12 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (ii) Azami ağırlığı 3,5 tondan fazla ve 7,5 tona kadar (7,5 ton da dahil olmak üzere) olan nakliye üniteleri için, en az bir tanesi asgari 6 kg. lık bir kapasiteye sahip olmak üzere, toplamda asgari 8 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (iii) Azami ağırlığı 3,5 tona kadar (3,5 ton da dahil olmak üzere) olan nakliye üniteleri için, toplamda asgari 4 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren bir ya da daha fazla A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir yangın söndürme aleti; (c) (a) maddesinde belirtilen yangın söndürme aletinin kapasitesi, (b) maddesinde belirtilen asgari toplam kapasiteden düşülebilir uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg. kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren, A, B, C yanıcı sınıfına 1 uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulunduracaklardır Söndürücü madde taşıtta kullanıma elverişli olacaktır ve EN 3 Taşınabilir yangın söndürme aletleri, 1 ile 6 arasındaki kısımların (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995) ilgili gerekliliklerine uygun olacaktır. Eğer motor yandığında otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın söndürme aleti taşıtta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için taşınabilir bir yangın söndürme aleti elverişli olmayabilir. Söndürücü maddeler zehirli gazları sürücü kabinine sızdırmayacak ya da ateşin ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır ya da nin şartlarına uyan taşınabilir yangın söndürme aletleri daha önce kullanılmamış olduklarını doğrulayan bir mühür taşıyacaklardır. Buna ek olarak, yetkili bir merci tarafından onaylanan bir standarda uygun olduğuna dair bir damga ile asgari bir sonraki denetimin tarihini (ay, yıl) ya da izin verilen azami kullanım süresini belirten bir yazı taşıyacaklardır. Yangın söndürme aletleri, resmi ulusal standartlar uyarınca, işlevsel emniyetlerinin garanti altına alınması amacıyla düzenli denetimlere tabi tutulacaktır. 1 Yanıcı sınıflarının tanımı için, bkz. Standard EN 2:1992 Yangın sınıflandırmaları. 520

7 Yangın söndürme aletleri, taşıt mürettebatının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmiş olmalıdır. Yangın söndürme aletinin konumlandırılması, havanın etkilerine karşı işlevsel emniyetinin etkilenmeyeceği bir biçimde yapılacaktır Muhtelif donanımlar Tehlikeli mal taşıyan her taşıma ünitesi aşağıdakilerle donatılacaktır: (a) Aşağıdaki genel amaçlı emniyet donanımları: - Her taşıt için, tekerleklerin çapı ve taşıtın ağırlığına uygun büyüklükte en az bir takoz; - İki adet ayaklı uyarı levhası (örneğin taşıtın elektrik donanımından bağımsız yanıp sönen sarı ışıklar ya da yansıtıcı koniler veya yansıtıcı üçgenler); - Taşıt mürettebatının her bir üyesi için uygun bir ikaz yeleği ya da elbisesi (Avrupa standardı EN 471 de belirtildiği gibi); - Taşıt mürettebatının her bir üyesi için bir cep feneri (ayrıca bakınız 8.3.4); (b) S7 ek gerekliliklerine (bakınız bölüm 8.5) uyan bir koruyucu solunum cihazı, eğer bu ek gereklilik Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (19) daki işaretlere uygun ise; (c) de açıklanan yazılı talimatlarda belirtilen ek ve/veya özel eylemler için gerekli olan kişisel koruma aletleri ve teçhizat. 521

8 522

9 BÖLÜM 8.2 TAŞIT EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Sürücülerin eğitimine ilişkin genel hükümler Azami ağırlığı 3,5 tonu aşan tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, te belirtilen taşıtların sürücüleri ve te belirtilen diğer taşıtların sürücüleri, Yetkili Kurum ya da Yetkili Kurumun tanıdığı bir başka kurum tarafından verilen, bir eğitim programına katıldıklarını ve tehlikeli malların taşınması esnasında yerine getirilecek olan belirli gerekliliklere ilişkin yapılan sınavı geçtiklerini belirten bir belge bulunduracaklardır de belirtilen taşıt sürücüleri, temel bir eğitim programına katılacaklardır. Eğitim, Yetkili Kurumun onayladığı bir program biçiminde verilecektir. Temel hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek tehlikelere dair bilinç kazanmasını sağlamak ve kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından, olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bireysel uygulamalı egzersizleri kapsayacak olan bu eğitim, en az de tanımlanan konuları içerecek biçimde bütün kategorilerdeki sürücüler için temel bir eğitim olacaktır Sabit tanklarda ya da 1 m 3 ü aşan bir kapasiteye sahip olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m 3 ü aşan batarya tipi araçların ve taşıma ünitesindeki tank-konteynırlarında, portatif tanklarda ya da 3 m 3 ü aşan bir kapasiteye sahip MEGC lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıtların sürücüleri, en az te tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için uzmanlık eğitim programına devam edeceklerdir Azami yük miktarını göz önünde bulundurmaksızın, Sınıf 1 e giren maddeleri veya nesneleri (bakınız. Bölüm 8.5, ek gereklilikler S1) ya da belirli radyoaktif malzemeleri (bakınız. Bölüm 8.5 özel hükümler S11 ve S12) taşıyan taşıtların sürücüleri en az ya da de belirtilen konuları kapsayan uzmanlık eğitim programına devam edeceklerdir Her beş yılda bir Yetkili Kurumun ya da Yetkili Kurumun tanıdığı bir başka kurum tarafından ruhsatın onaylanmasıyla, taşıt sürücüsü ruhsatının geçerlilik süresinin son bulma tarihinden önceki bir yıl içerisinde bilgi geliştirme programını tamamladığını ve ilgili sınavlardan geçtiğini gösterebilecektir. Yeni geçerlilik süresi ruhsatın geçerlilik süresinin son bulma tarihiyle birlikte başlayacaktır Temel eğitim ya da bilgi yenileme programları ve temel uzmanlık ya da uzmanlık geliştirme programları kapsamlı dersler biçiminde aynı şekilde ve aynı kurum tarafından bir bütün olarak verilebilir Temel eğitim programları, bilgi yenileme programları, uygulamalı egzersizler, sınavlar ve Yetkili Kurumların rolü nin şartlarına uygun olacaktır Bu bölümün gerekliliklerine uyan ve Anlaşma Taraflarının Yetkili Kurumları ya da bu Kurumların tanıdığı herhangi bir kurum tarafından, te gösterilen model uyarınca verilen tüm eğitim sertifikaları diğer Anlaşma Taraflarının Yetkili Kurumları tarafından geçerlilik süresi içerisinde kabul edilecektir Sertifika, sertifikayı veren ya da sertifikayı veren kurumu tanıyan Yetkili Kurumun ülkesinin dilinde ya da dillerinden birinde hazırlanacaktır ve eğer bu dil İngilizce, Fransızca ya da Almanca değilse, taşıma faaliyetiyle ilgili ülkeler arasında yapılan anlaşmaların aksine karar aldığı 523

10 durumların dışında, aynı zamanda İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinde de hazırlanacaktır Sürücü eğitimiyle ilgili özel hükümler Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir Eğitimi sağlayan, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son değişiklikler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından, ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından, emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir. Eğitim programı, onayla birlikte ile arasındaki maddelerde belirtilen uyacaktır. Temel eğitim ve bilgi yenileme eğitimi de bireysel uygulamalı egzersizler içerecektir. (bakınız ) Eğitimin yapısı Temel eğitim ve bilgi yenileme eğitimi temel kurslar ve uygulanabilir olduğu durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir Temel eğitim en az aşağıdaki konuları kapsayacaktır: (a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler; (b) Başlıca tehlike türleri; (c) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgi; (d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri; (e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, vb.); (f) İşaretleme, etiketleme, afişleme ve turuncu renkli ikaz levhası asmak; (g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler; (h) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları; (i) Aynı taşıtta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar; (j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler; (k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi; (l) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgi; (m) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi Tank taşımacılığına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları; (b) Taşıtların özel gereklilikleri; 524

11 (c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi; (d) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (onay belgeleri, onay işareti, afişleme ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.) Sınıf 1 e giren maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler; (b) Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma programının kapsayacağı özel konular asgari şunlar olacaktır: (a) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler; (b) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin spesifik gereklilikler; (c) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler Temel eğitim programı Her bir temel eğitim programının ya da kapsamlı derslerin kuramsal bileşeninin asgari süresi aşağıdaki gibi olacaktır: Temel kurs 18 ders birimi 1 Tank ile taşımacılık için uzmanlaşma programı 12 ders birimi 1 Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin 8 ders birimi uzmanlaşma programı Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin 8 ders birimi uzmanlaşma programı Kapsamlı derslerin toplam süresi Yetkili Kurum tarafından belirlenebilir.yetkili Kurum, temel kursun ve tanklarla ilgili uzmanlaşma programının süresini değistirmemelidir, ancak bunları Sınıf 1 ve Sınıf 7 için kısaltılmış uzmanlaşma programları ile takviye edebilir Eğitim Ünitesi süresi 45 dakika olarak kararlaştırılmıştır Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders birimine izin vardır Bireysel uygulamalı egzersizler kuramsal eğitim ile bağlantılı olarak yapılacaktır ve asgari ilk yardım, yangın söndürme ve bir vukuat ya da kaza durumunda yapılması gerekenleri kapsayacaktır Bilgi yenileme eğitimi programı Düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal ve maddelerle ilgili gelişmeleri kapsayacaktır te belirtilen uygulamalı egzersizler için ek ders birimleri gereklidir ve eğitime katılan sürücü sayısına bağlı olarak değişebilir. 525

12 Bilgi yenileme programları te belirtilen sürenin sona ermesinden önce tamamlanmış olacaktır Her bir bilgi yenileme programının süresi en az bir gün olacaktır Genel olarak, her eğitim gününde en fazla sekiz ders birimine izin vardır Eğitimin onaylanması Eğitim programları Yetkili Kurumunun onayına tabi tutulacaktır Onay yalnızca yazılı olarak sunulan başvurulara verilecektir Aşağıdaki dokümanlar onay başvurularına eklenecektir: (a) Öğretilen konuları ve zamanlama programını ve planlanan öğretim metodunu belirten ayrıntılı bir eğitim programı; (b) Eğitim personelinin nitelikleri ve faaliyet alanları (c) Derslerin yapıldığı binaya, öğretim malzemelerine ve uygulamalı egzersiz yapma olanaklarına dair bilgi; (d) Programa katılım şartları (örneğin katılımcı sayısı) Yetkili Kurum, eğitim ve sınavların denetimini organize edecektir Yetkili Kurum tarafından verilen onay yazılı olacak ve aşağıdaki koşullara tabi olacaktır: (a) Eğitim, başvuru dokümanlarına uygun olarak verilecektir. (b) Yetkili Kurum, yetkili kişileri eğitim programına ve sınavlara gönderme hakkını elinde bulunduracaktır; (c) Yetkili Kurum, bireysel eğitim programlarının tarihleri ve yerleri konusunda zamanında haberdar edilecektir. (d) Eğer onay koşullarına uyulmazsa, onay geri çekilebilir Onay belgesi, ilgili programların temel ya da uzmanlaşma, ilk ya da bilgi yenileme programları olduğunu belirtecektir Eğer eğitici grup, eğitim programının onay almasından sonra, onayın verilmesiyle ilgili olan ayrıntılarla ilgili değişiklik yapmaya karar verirse, değişiklik yapmadan önce Yetkili Kurumdan izin alacaktır. Bu, bilhassa eğitim programında yapılan değişiklikler için geçerlidir Sınavlar İlk temel kurs sınavları Uygulamalı egzersizler de dahil olmak üzere temel eğitimin tamamlanmasından sonra, temel eğitimle ilgili bir sınav yapılacaktır. 526

13 Aday sınavda temel eğitim programında öğretildiği şekliyle tehlikeli mal taşıyan taşıtların uzman sürücü uygulamasına yönelik bilgi, kavrayış ve becerileri edinmiş olduğunu kanıtlamak zorundadır Bu amaçla, Yetkili Kurum ya da bu Kurumun onayladığı sınav heyeti, de özetlenmiş olan maddelere ilişkin bir soru katalogu hazırlayacaktır. Sınavda sorulacak olan sorular bu katalogdan seçilecektir. Adaylar, sınav öncesinde katalogdan seçilen sorulara ilişkin herhangi bir bilgi sahibi olmayacaklardır Kapsamlı kurslar için tek bir sınav yapılabilir Her bir yetkili kurum sınavın usullerini denetleyecektir Sınav, yazılı bir sınav ya da hem yazılı, hem de sözlü sınav biçiminde olacaktır. Her bir adaya en az 25 yazılı soru sorulacaktır. Sınav süresi en az 45 dakika olacaktır. Sorular, farklı zorluk derecelerinde olabilir ve farklı ağırlıklara sahip olabilirler Tanklı taşımacılık ya da patlayıcı madde ve nesne ya da radyoaktif malzeme taşımacılığına yönelik ilk uzmanlık programının sınavları Temel eğitim sınavını geçtikten ve tanklı taşımayla veya patlayıcı ya da radyoaktif malzemelerin taşınması ile ilgili uzmanlaşma programına katıldıktan sonra, aday mütekabil sınavda yer alabilir Bu sınav, de belirtilen aynı temelde düzenlenecek ve denetlenecektir Her bir uzmanlaşma programına ilişkin en az 15 soru sorulacaktır Bilgi yenileme programlarının sınavları Bilgi geliştirme programına katıldıktan sonra aday mütekabil sınava katılabilecektir Sınav, de belirtilen aynı temelde düzenlenecek ve denetlenecektir Her bir bilgi geliştirme programına ilişkin en az 15 soru sorulacaktır Sürücü eğitimi sertifikası e göre, sertifika aşağıdaki durumlarda verilecektir: (a) Temel eğitim programının tamamlanmasından sonra, adayın ile uygun olarak sınavı başarılı bir biçimde geçmesi durumunda; (b) Eğer uygulanabiliyorsa, tanklı taşıma ya da patlayıcı madde ve nesne ya da radyoaktif malzemelerin taşınmasıyla ilgili uzmanlaşma programının tamamlaması ya da Bölüm 8.5 teki S1 ve S11 özel şartlarında belirtilen bilgiyi edindikten sonra, adayın ile uygun olarak sınavı geçmesi durumunda Aday, eğer ile uygun olarak bilgi yenileme programına katılımına dair kanıt ileri sürebiliyorsa ve eğer ile uygun olarak sınavı başarıyla geçmişse adayın sertifikası yenilenecektir Sertifika, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi olacaktır. Formatın, Avrupa ulusal sürücü belgesi, yani A7 (105 mm x 74 mm) ile aynı olması, ya da aynı formata getirilebilen iki kağıt biçiminde olması tavsiye olunur. 527

14 Sertifika Örneği TEHLİKELİ MAL TAŞIYAN TAŞIT SÜRÜCÜSÜ ADR-EĞİTİM SERTİFİKASI tanklarda 1 tank dışındakilerde 1 Sertifika No:... Ruhsatı veren Devletin özel işareti Geçerli olduğu sınıf(lar) 1,2 Tanklarda tank dışındakilerde , 4.2, , 4.2, , , , , tarihine kadar 3 1 kullandığınızın dışındaki taşıtın üzerini çizin. 2 diğer sınıflara genişletmek için, bkz. sayfa 3 3 Yenileme için, bkz. sayfa 2. 3 GENİŞLETİLEN SINIF(LAR) 5 tanklarda Tarih , 4.2, , 5.2 İmza ve (ya) mühür ya da pul 6.1, tank dışındakilerdee Tarih , 4.2, , 5.2 İmza ve (ya) mühür ya da pul 6.1, Kullandığınızın dışındaki taşıtın üzerini çizin. 1 2 Soyadı... Adı... Doğum tarihi... Uyruğu... Sertifika sahibinin imzası... Sertifikayı veren (kurum)... Tarih... İmza tarihine kadar... tarafından yenilenmiştir. İmza ve(ya) ruhsatı veren merciinin mührü ya da (pulu) 4 Yalnızca ulusal yönetmelikler için 528

15 de belirtilen sürücüler dışında, karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişilerin eğitimi Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında görev alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili gereklilikler konusunda Bölüm 1.3 e uyarınca sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olacaklardır. Bu gereklilik, de belirtilmeyen karayolu taşıt işletmecisi ya da nakliyecisinin görevlendirdiği personel, tehlikeli malları yükleme ya da boşaltma personeli, nakliyat ya da sevkıyat firmaları ve sürücüleri için geçerli olacaktır. 529

16 BÖLÜM 8.3 TAŞIT MÜRETTEBATININ UYMASI GEREKEN MUHTELİF HÜKÜMLER Yolcular Taşıt mürettebatının dışında, tehlikeli mal taşımacılığı yapan taşıma ünitelerinde yolcu taşınamaz Yangınla mücadele cihazlarının kullanımı Taşıt mürettebatı, yangın söndürme cihazını kullanmasını bilecektir Ambalajları açma yasağı Sürücü ya da sürücü muavini tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamazlar Taşınabilir aydınlatma aletleri Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleri bulunduran kişiler, taşıta binemezler. Buna ek olarak, kullanılan aydınlatma aletleri alev alabilecek metal bir yüzeye sahip olmayacaklardır Sigara içme yasağı Taşıtların yakınında elleçleme yaparken ve taşıtların içinde sigara içmek yasaktır Yükleme veya boşaltma esnasında motoru çalıştırmak Pompanın çalıştırılması için motor kullanımının zorunlu olduğu ya da taşıtta yükleme ya da boşaltmada gerekli diğer aygıtların çalıştırılmasının zorunlu olduğu durumların ve aracın çalıştığı ülkenin bu tür kullanımlara yasal olarak izin verdiği durumlar dışında, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında motor kapalı olacaktır El freninin kullanımı Tehlikeli mal taşıyan hiçbir taşıma ünitesi el freni çekilmeden park edilemez. 530

17 531

18 BÖLÜM 8.4 TAŞITLARIN DENETLENMESİYLE İLGİLİ HÜKÜMLER Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A Sütun (19) a göre verili bir madde için Bölüm 8.5 te yer alan S1 (6) ve S14 ile S21 arasındaki özel şartlarda gösterilen miktarlarda tehlikeli mal taşıyan taşıtlar denetlenecektir ya da buna alternatif olarak güvenli bir garajda veya güvenli bir fabrikada denetlenmeden bekletilebilir. Eğer bu tür olanaklar mevcut değilse taşıt, güvenlikli bir hale getirildikten sonra, aşağıdaki (a), (b) ya da (c) gerekliliklerini karşılayacak bir biçimde tecrit edilmiş olarak bekletilebilir: (a) (b) (c) Yükün içeriği ve sürücünün bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan bir görevlinin denetlediği bir taşıt parkı; Taşıtın diğer taşıtlardan zarar görme ihtimalinin olmadığı kamu ya da özel taşıt parkı; ya da Halkın genellikle geçmediği ya da toplanmadığı, otoyol ve meskenlerden ayrılmış uygun bir açık alan; (b) maddesinde izin verilen park olanakları yalnızca eğer (a) maddesinde tarif edilenler mevcut değilse kullanılabilir ve (c) maddesinde tarif edilenler yalnızca (a) ve (b) maddesinde tarif edilenler mevcut değilse kullanılabilir. 532

19 533

20 BÖLÜM 8.5 ÖZEL SINIF VEYA MADDELERE İLİŞKİN EK HÜKÜMLER Bölüm 8.1 ile 8.4 arasında yer alan maddelerde belirtilen gerekliliklere ek olarak, Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A Sütun (19) da aşağıdaki gerekliliklere gönderme yapıldığında, bu gereklilikler ilgili maddeler ya da nesneler taşınmasına uygulanacaktır. Bölüm 8.1 ile 8.4 arasında yer alan maddelerde belirtilen gerekliliklerle bir çelişki olması durumunda, bu Bölümde belirtilen gerekliliklere öncelik verilecektir. S1: Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına ilişkin ek gereklilikler (Sınıf 1) (1) Sürücülerin özel eğitimi (a) (b) (c) Taşınmasına izin verilen azami kütleye bakılmaksızın, de belirtilen gereklilikler Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların sürücülerine uygulanacaktır; Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların sürücüleri en azından de tanımlanan konuları içeren bir uzmanlaşma eğitim programına katılacaklardır; Eğer sürücü, Anlaşma Taraflarının ülkesinde uygulanan diğer yönetmeliklere göre farklı bir sistemde ya da farklı bir amaçla dengi bir eğitime devam etmişse, (b) maddesinde belirtilen konuları içerecek biçimde uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir. (2) Yetkili memur Eğer ulusal yönetmelikler böyle gerektiriyorsa, ADR nin anlaşma tarafının ülkesinin Yetkili Kurumu, taşıtta, masrafları taşıyıcı tarafından karşılanmak üzere, uygun görülen bir memurun bulundurulmasını gerektirebilir. (3) Ateş ve çıplak alev yasağı Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlarda ve bu taşıtların yakınında, bu maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında ateş ya da çıplak alev kullanımı yasaktır. (4) Yükleme ve boşaltma yerleri (a) (b) (c) Yetkili kurumlardan özel izin almadan kamu alanı olan meskun bölgelerde Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması yapılmayacaktır; Eğer güvenlik gerekçeleriyle zorunlu değilse, meskun bölgelerin dışındaki kamu alanlarında daha önceden yetkili kurumlara haber verilmeden Sınıf 1 e giren maddelerin ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır. Eğer, herhangi bir nedenle, elleçleme faaliyetlerinin bir kamu alanında yürütülmesi gerekirse, bu tür maddeler ve nesneler etiketlere göre ayrılacaktır. 534

21 (d) Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtların yükleme veya boşaltma işlemi yapmak üzere kamu alanlarında durmaları zorunluysa, duran taşıtların arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır. (5) Konvoylar (a) (b) Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlar konvoy halinde giderken her bir taşıma birimi ile diğeri arasında en az 50 metrelik bir mesafe bulunacaktır; Yetkili Kurum konvoy düzeni ya da yapısına dair kuralları koyabilir. (6) Taşıtların denetimi Bölüm 8.4 te belirtilen gereklilikler, yalnızca toplam 50 kg dan fazla patlayıcı madde kütlesine sahip, Sınıf 1 e giren maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlar için geçerli olacaktır. Buna ek olarak, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu maddeler ve nesneler her zaman denetlenecektirler. Temizlenmemiş boş ambalajlar ayrı tutulacaktır. S2: Yanıcı sıvı ya da gazların taşınmasına ilişkin ek gereklilikler (1) Taşınabilir lambalar 61 0 C den yüksek olmayan bir parlama noktasına sahip olan sıvıları ya da Sınıf 2 ye giren yanıcı maddeleri ve nesneleri taşıyan taşıtlara, taşıtın içine sızabilecek herhangi bir yanıcı buhar ya da gazı tutuşturmayacak biçimde tasarlanmış ve yapılmış taşınabilir lambaların dışında bir aydınlatma cihazı taşıyan kişiler girmeyeceklerdir. (2) Yükleme ya da boşaltma esnasında ateşleme ısıtıcılarının çalıştırılması FL tipi taşıtların (bakınız. Bölüm 9) ateşleme ısıtıcılarının yükleme ya da boşaltma esnasında ve yükleme bölgelerinde çalıştırılmaları yasaktır. (3) Elektrostatik doldurmaya karşı alınan önlemler FL tipi taşıtlarda, (bkz. Bölüm 9) tanklar doldurulmadan ya da boşaltılmadan önce taşıt şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurulacaktır. Buna ek olarak, doldurma oranı sınırlandırılacaktır. S3: Bulaşıcı maddelerin taşınmasına ilişkin özel şartlar Sınıf 6.2 ye giren tehlikeli malları taşıyan nakliye ünitelerine, (b) ile şartları uygulanmayacaktır. 535

22 S4: Kontrollü ısılarda yapılan taşımaya ilişkin ek gereklilikler Tavsiye edilen ısının korunması güvenli taşımacılık için önemlidir. Genel olarak, aşağıdakiler yerine getirilecektir: - yükleme öncesinde taşıma ünitesinin eksiksiz olarak denetlenmesi; - gideceği yolda mevcut olan soğutucu tedarikçilerinin listesi de dahil olmak üzere, taşıyıcıya soğutma sistemlerinin çalıştırılmasıyla ilgili talimatların verilmesi; - kontrolun kaybolduğu durumda izlenenek yöntemlerin belirlenmesi; - çalışma ısılarının düzenli olarak denetlenmesi; - yedek soğutma sistemi ya da yedek parçaların bulundurulması. Taşıma ünitesindeki havanın ısı derecesi, birbirinden ayrı iki detektör ile ölçülecek ve çıkan sonuç, ısı derecesindeki değişikliklerin kolaylıkla belirlenebilir olacağı şekilde kaydedilecektir. Sıcaklık her dört ila altı saat arasında kontrol edilecek ve kaydedilecektir. Eğer kontrol ısı derecesi taşıma esnasında aşılmışsa, soğutma cihazında gerekli onarımlar ya da soğutma kapasitesinde bir artış yapmak da (örneğin sıvı ya da katı soğutucu madde eklemek) dahil olmak üzere, bir ikaz süreci başlatılacaktır. Sıcaklığın sık sık kontrol edilmesi ve acil durum önlemlerini uygulamak için hazırlık yapılması gerekmektedir. Eğer acil durum sıcaklığına (ayrıca bkz ve ile arasındaki maddeler) varılmışsa, acil durum sürecine geçilecektir. NOT: Bu S4 hükmü, SADT nin 50 0 C den yüksek olması gibi durumlarda, maddeler kimyasal inhibitörler eklenerek dengelendiğinde da belirtilen maddelere uygulanmaz. Bu ikinci durumda, sıcaklığın 55 0 C i aştığı taşıma koşullarında sıcaklık kontrolü gerekebilir. S5: Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin yalnızca muaf tutulmuş ambalajlarda (UN No: 2908, 2909, 2910 ve 2911) taşınmasındaki ortak özel şartlar (b) ve 8.2.1, ve te yazılı olan talimatların gereklilikleri uygulanmayacaktır. S6: Sınıf 7 ye giren radyoaktif malzemelerin, muaf tutulmuş ambalajlar haricindeki yollarla taşınmasında ortak olan özel şartlar hükümleri, I-Beyaz kategorisindeki etiketleri olan ambalaj ya da konteynerden başka bir şey taşımayan taşıtlara uygulanmayacaktır hükümleri, ikincil risk olmaması durumunda, uygulanmayacaktır. Diğer ek gereklilikler ya da özel şartlar S7: T, TO, TF, TC, TFC, TOC harfleriyle belirtilen gaz ya da nesneler taşındığında, her bir taşıt ekibi üyesine kaçmasını sağlayabilecek bir solunum cihazı (örneğin EN 141 Avrupa standardında tarif edilen, kaçış başlığı ya da A1B1E1K1-P1 ya da A2B2E2K2-P2 kombine gaz/parçacık kartuşlu bir maske) verilecektir. 536

23 S8: Eğer bir taşıma birimine 2000 kilogramdan fazla bu maddelerden yüklenmişse, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde servis ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür. S9: Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde servis ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili mercilerin izniyle mümkündür. S10: Nisan ila Ekim ayları arasındaki dönemde, taşıt park halindeyken ve taşıtın park halinde bulunduğu ülkenin yasaları gerektiriyorsa, taşıt, örneğin yükün üstüne 20 cm den daha az olmayacak şekilde çarşaf koyarak güneşe karşı etkin bir şekilde korunacaktır. S11: (1) Taşımasına izin verilen azami yük miktarı göz önüne alınmaksızın, in gereklilikleri uygulanacaktır. (2) Sürücüler, en az te tanımlanan konuları içeren bir uzmanlaşma eğitim programına katılacaklardır. (3) Eğer, sürücü Anlaşma Taraflarının ülkesinde uygulanan diğer yönetmeliklere göre farklı bir sistemde ya da farklı bir amaçla, madde (2) de belirtilen konuları içeren dengi bir eğitime devam etmişse, uzmanlaşma programından bütünüyle ya da kısmi olarak muaf tutulabilir. S12: Eğer taşınan toplam radyoaktif malzeme sayısı 10 u geçmiyorsa ve taşıma endeksleri toplamı 3 ü aşmıyorsa, S11 özel hükmünün uygulanması gerekli değildir. Bununla birlikte, sürücüler radyoaktif malzemelerin taşınmasındaki radyasyon tehlikelerine dair kendilerine bir farkındalık kazandıracak uygun ve yeterli düzeyde, görevlerine uygun bir eğitim alacaklardır. Bu tür bir farkındalık, işverenin sağlayacağı bir belgeyle onaylanacaktır. S13: Sevkıyat yapılamadığı zaman, sevkıyata tabi mal güvenli bir yere yerleştirilecektir; Yetkili Kurum mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirilmeli ve bu Kurumdan yapılması gerektiğine dair talimatlar istenmelidir. S14: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 100 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S15: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 şartları, kütle miktarlarına bakılmaksızın tehlike 4 grubuna giren maddelere; ve taşıttaki toplam ağırlıkları 100 kilogramı aşan tehlike 3 grubuna giren maddelere uygulanacaktır. Bununla birlikte, eğer yükleme yapılan bölüm kilitliyse ve taşınan ambalajlar ruhsatsız boşaltmaya karşı başka türlü korunuyorlarsa Bölüm 8.4 ün hükümlerinin uygulanması gerekmemektedir. S16: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 500 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. Buna ek olarak, 500 kilogramdan fazla bu maddelerden taşıyan taşıtlar, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla her zaman denetlenecektirler. 537

24 S17: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 1000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S18: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi 2000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S19: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin toplam kütlesi 5000 kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S20: Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, bu maddelerin araçtaki toplam kütlesi kilogramı aştığı zaman uygulanacaktır. S21 Taşıtların denetlenmesine ilişkin Bölüm 8.4 hükümleri, kütle miktarlarına bakılmaksızın tüm malzemelere uygulanacaktır. Buna ek olarak, herhangi bir kötü eylemi önlemek ve kayıp ya da yangın durumunda sürücüyü ve yetkili mercileri uyarmak amacıyla bu mallar her zaman denetlenecektirler. Bununla birlikte, Bölüm 8.4 hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır: (a) (b) Yükleme yapılan bölüm kilitlenmiş olduğunda veya taşınan ambalajlar ruhsatsız boşaltmaya karşı başka türlü korunduğunda; ve Doz oranı taşıtın dış yüzeyinin erişilebilir herhangi bir noktasında 5µSv/h yi geçmediğinde. 538

25 539

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK

TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK 1. KARA YOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı

Detaylı

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 31 Mart 2007 Resmî Gazete Sayı : 26479 YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

IĞDIR SRC-ODY-ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TEL:0 476 226 16 02-0 476 227 60 62 CEP: 0 541 446 44 46 IĞDIR

IĞDIR SRC-ODY-ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TEL:0 476 226 16 02-0 476 227 60 62 CEP: 0 541 446 44 46 IĞDIR IĞDIR SRC-ODY-ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TEL:0 476 226 16 02-0 476 227 60 62 CEP: 0 541 446 44 46 IĞDIR Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve gelişen teknoloji ile birlikte

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TANKLAR, MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB), ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİ (ÇEGK) VE VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE

Detaylı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Sayı : 28801 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5359 Bazı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir ECE/TRANS/160 (Vol.I) Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi Yenilenmiş ADR 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa

Detaylı

14. Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar

14. Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar 14. Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar BÖLÜM 5.4 DOKÜMANTASYON Taşıma ünitelerinde taşınacak dokümanların listesi için, 8.1.2'ye bakın. 5.4.0.2 Elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi

Detaylı

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA

Detaylı

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 22.02.2004 / 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren sondajla made çıkarılan tüm işyerlerini kapsar.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren sondajla made çıkarılan tüm işyerlerini kapsar. Çalışma Hayatı ile İlgili Mevzuat >> SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (22/2/2004 tarihli,25381 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1 2 KISIM 1 GENEL HÜKÜMLER 3 4 BÖLÜM 1.1 1.1.1 Yapı KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır.

Detaylı

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR)

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) Giriş Tehlikeli Maddeler; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu, önemli malları, insanları,

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı