Malzeme Geri Kazanım ve Plastik Yeniden İşleme Tesislerinde Yangın Emniyeti Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Geri Kazanım ve Plastik Yeniden İşleme Tesislerinde Yangın Emniyeti Kılavuzu"

Transkript

1 Malzeme Geri Kazanım ve Plastik Yeniden İşleme Tesislerinde Yangın Emniyeti Kılavuzu Yayınlayan: Çevre ve Plastik Sanayi Konseyi (EPIC) 5915 Airport Road, Suite 712 Mississauga, Ontario L4V 1T1 Tel: (905) Faks: (905) Web sitesi: EPIC Kanada Plastik Sanayi Birliğinin bir konseyidir Ağustos 2006 Kanada Plastik Sanayi Birliğinin Plastik Sanayi Konseyi (EPIC) plastik sanayine ve atık akıntısındaki plastikler meselesi ile alakalı iş ortaklarına destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tüm tarihi boyunca, EPIC katı plastik atıkların idaresinde çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir yöntemleri savunmuştur. Bu yöntemlerden biri plastiklerin mekanik olarak yeniden işlenmesidir. Yeniden işleme yapılabilmesi için plastiklerin toplanması, ayrılması, nakledilmesi ve ticari açıdan değerli mallara dönüştürülmesi gereklidir. Bu işlemin her adımında plastik malzemeler toplanır ve depolanır. Plastiklerin toplanması ve depolanması, malzemelerin bir yangına karışması riskini azaltan prosedürler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu kitapçık plastikleri işleyen veya depolayan şirketleri, Kanada Yangın Kanununun faaliyetlerini etkileyebilecek olan gerekleri konusunda uyarmak amacıyla tasarlanmıştır. Amacı yangın kanunlarının plastikler konusunu ekseriya çok spesifik olan bir şekilde ele aldığını göstermektir. Kanada nın pek çok bölgesinde, ülke, vilayet veya belediye çapında geçerli olan yangın kanunları spesifik mevzuatta referans olarak gösterilmekte ve yargı yetkisine sahip otoriteler tarafından uygulanmaktadır. Bu kitapçığın amacı yangın kanununa vekalet etmek olmadığı gibi kitapçık yangın kanununun bir yorumu da değildir. Bu kanunen herhangi bir geçerliliği olan bir belge değildir ve EPIC zamana uygunluğu veya doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Her şirket sahibinin faaliyetleri için geçerli olan mevzuatın tümüne uyması gereklidir. Bunlar arasında yangın ve önlenmesi ile alakalı yerel mevzuat da vardır. Yerel gereklerle ilgili bilgi yerel itfaiye teşkilatından ve İtfaiye Müdüründen edinilebilir. Bu yetkililer bölge

2 için geçerli olan yangın kanununun bir kopyasının nereden edinilebileceği konusunda bilgi verebilirler. Bu kitapçıkta, aşağıdaki adresten kağıt kopya veya CD-ROM formatında edinilebilen Kanada Ulusal Yangın Kanununa atıfta bulunmaktadır: İnşaat Araştırmaları için Kanada Ulusal Araştırma Konseyi 1500 Montreal Road Ottawa, Ontario, K1A 9Z9 İLERİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Yangın Kanunları...3 Yangın Emniyet Planlaması...4 Güvenlik...4 Depolama...5 I, II, III ve IV Sınıfı Ticari Mallar...6 A, B ve C Grubu Plastikler...6 Kapalı Alan...7 Açık Hava...7 Sıcak Çalışma...8 Sigara İçme...9 Tesis İdaresi...9 Çalışan Eğitimi...10 Yangın Emniyet Planlama Kılavuzu...10 GİRİŞ

3 Son yıllarda yeniden işleme tesisleri, depolar ve malzeme geri kazanım tesisleri (GKT leri) yangınlar yüzünden kötü bir şöhret kazanmıştır. Bazı durumlarda yangınların çıkışı yerel yangın kanununun ihlal edilmesine bağlanabilmekte ve aşağıdakilerle alakalı olabilmektedir: Yanlış uygulamalar Kundakçılığa davetiye çıkartan ihmalkar güvenlik Bu yangınlardan bazılarının ciddi sonuçları olmuştur: Çalışanların ve itfaiyecilerin yaralanması Malların ve yatırımların kaybı Civarda oturanların tahliye edilmesi Çevreye zarar. Bir yangından kaynaklanan kamusal eylemler yıllarca devam edebilir: Bir olaydan sonra dava açılması artık Kanada da yaygındır Kişisel yaralanmalar tedavi edilmesi çok zor olan kronik rahatsızlıklara yol açabilmektedir Tesislerin kapatılması veya yerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Çevrenin gördüğü zararın giderilmesi yıllar sürebilmekte ve bu zararın giderilmesi için gerekli işlemler sorumlular açısından son derece pahalı olabilmektedir. PEK ÇOK DURUMDAN KAÇINILABİLİR. YANGIN KANUNLARI ULUSAL YANGIN KANUNU Kanada nın model kanunudur. Vilayet ve belediye kanunları buna dayandırılmaktadır. Yangın kanunu bir toplumda kabul edilebilir bir yangın koruması ve yangın önleme seviyesi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir teknik gerekler setinden oluşmaktadır. Yangın kanunları, pek çok durumda bir vilayet olsa da bazen bir belediye de olabilen, yargı yetkisine sahip otoriteler tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Kanunlara uyulmamasının sonucunda dava açılabilir. Sigortacılar da sigorta poliçeleri ve primleri vasıtasıyla kanunlara uyulmasını sağlamaktadır. YANGIN EMNİYET PLANLAMA

4 Yangın kanununun 2.8 no.lu Bölümü Acil Durum Planlaması ile alakalıdır. Çeşitli mekanlarda bir YANGIN EMNİYET PLANI nın hazırlanması, onaylanması ve uygulanması gereklidir. Örneğin: açık hava lastik depoları yüksek bir sınai kullanım rizikosu bulunan ve 25 in üzerinde kişi barındıran binalar (örneğin atık kağıt işleme tesisleri) YANGIN EMNİYET PLANLARI TÜM tesisler için hazırlanmalıdır. Ontario İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılmış olan çalışmalardan faydalanarak, on adımda işletmeniz için bir Yangın Emniyet Planı nın nasıl hazırlanacağını tanımlayan bir Yangın Emniyet Planlama Kılavuzu hazırladık. Plan hazırlayanlar bu planların potansiyel rizikoların tespit edilmesinde çok faydalı olduğunu görmüştür. Bu kişiler aynı zamanda itfaiye teşkilatı, sigorta şirketleri ve yerel toplum ile daha iyi ilişkiler de geliştirmiştir. Kılavuz EPIC ten ücretsiz olarak temin edilebilir. GÜVENLİK Yeniden işleme ve atık kullanım tesislerindeki pek çok yangın iş saatlerinden sonra Vandallar veya izinsiz giriş yapan kişiler tarafından çıkartılmaktadır. Uygun güvenlik yangından korunmanın gerekli bir parçasıdır. İzinsiz girişleri önlemek için tesisin dışında yeterli aydınlatma bulunmalıdır. Güvenli kapılar ve pencereler tüm binalar için gereklidir. Kapıların ve pencerelerin normal iş saatlerinin dışında kilitli olmasını garanti altına almak için prosedürler mevcut olmalıdır. Yangın Kanunu bölüm Açık hava depoları, üzerine tırmanılmasını ve izinsiz giriş yapılmasını önlemek için 1.8 m yüksekliğinde çitle çevrili olmalıdır. İzinsiz girişleri önlemek ve engellemek için mahalle giden tüm servis yolları üzerinde kapılar olmalıdır. DEPOLAMA Yanıcı ürünlerin ve tehlikeli malların hem AÇIK HAVADA ve hem de KAPALI ALANDA depolanması için depolama şartları Ulusal Yangın Kanununun 3. ve 4. bölümlerinde belirtilmiştir.

5 Malzeme geri kazanım tesisleri (GKT ler) ve yeniden işleyiciler yanıcı ürünlerle uğraşmaktadırlar. Yangın kanunlarının depolama ile ilgili bölümleri, hammadde veya atık madde, işlenmekte olan veya bitmiş ürünler olmasına bakılmaksızın, uzun bir ürün listesinin kısa ve uzun vadeli depolanmasını içermektedir.. Yangın kanunlarında erişim koridorları, toleranslar, yığın ebadı, tabelalar, yağmurlama tesisatının korunması, alev kaynakları ve çitler gibi şartlar belirtilmektedir. Bu şartlar bir ticari ürünün nispi rizikosuna veya sınıflandırmasına göredir. Ticari bir malın nispi rizikosu veya sınıflandırması hem malzemenin ve hem de konfigürasyonunun bir fonksiyonudur. Örneğin, yekpare bir ahşap bloğunun alev alması nispeten zor ve yanışı da yavaştır. Ancak, eğer blok çıra olacak şekilde parçalanır ve böylece yüzey alanı hacim nispeti arttırılırsa, o zaman çok daha kolaylıkla yanacaktır. GKT ler ve plastiklerin yeniden işleyenler için aşağıdakilerin büyük bir önemi vardır: 1 ila 1V sınıfı ticari mallar A, B ve C Grubu plastikler Otomobil lastikleri Yanıcı fiberler (kağıt) (i) I, II, III VE IV SINIFI TİCARİ MALLAR Sınıf I: temel olarak, yanıcı paletlerle veya paletler olmaksızın, normal oluklu mukavva kutu veya kağıt ambalaj içerisindeki yanıcı olmayan ürünler. Sınıf II: yanıcı paletlerle veya paletler olmaksızın, tirizli ahşap kasalar, ahşap kutular, farklı kalınlıklı karton kutular veya bunlara eşdeğer yanıcı malzeme içerisinde sınıf I ürünler. Sınıf III: yanıcı paletlerle veya paletler olmaksızın, ahşap, kağıt, doğal fiberli kumaş veya C Grubu plastikler. Ürünler sınırlı miktarda A Grubu veya B Grubu plastik içerebilir. Sınıf IV: yanıcı paletlerle veya paletler olmaksızın, oluklu mukavva içerisinde, belirgin ölçüde A Grubu plastik içeren veya A Grubu plastik ambalaj içerisindeki I, II, III sınıfı ürünler. B Grubu plastikler ve serbestçe akan A Grubu plastikler de bu sınıfa dahildir. Tanım depolanabilecek olan miktarı ve depolanan malzemenin konfigürasyonunu etkilemektedir. (ii) A, B VE C GRUBU PLASTİKLER Plastik malzemeler için ısının açığa çıkma hızı (Btu/dak veya kw/dak) normal yanıcı malzemelerin benzer bir düzenlemesinin üç ila beş katı fazla olabilir. Plastikleri

6 sınıflandırmanın amacı plastiğin nispi yanma ısısı (Btu/b veya kl/kg) ve yanma hızı (lb/min or kg/min) hakkında bilgi vermektir. A Grubu plastikler en yüksek yanma ısısına ve yanma hızına sahipken, C Grubu plastikler normal yanıcı maddelerinkine yakın yanma ısılarına ve yanma hızlarına sahiptir. A Grubu plastikler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: ABS, akrilik, bütil kauçuk, fiberglas, takviyeli polyester, (genleştirilmiş ise) doğal kauçuk, nitril kauçuk, polikarbonat, polyester elastomer, polietilen, polipropilen, polistiren, poliüretan, yüksek derecede plastikleştirilmiş PVC ve SBR. B Grubu plastikler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: selülozikler, flüoroplastikler, (genleştirilmemiş) doğal kauçuk, naylon ve silikon kauçuk. C Grubu plastikler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: flüoroplastikler, melamin, fenolik reçineler, sert PVC ve ürea formaldehit. (a) GENEL KAPALI ALAN DEPOLAMASI Yangın kanununun no.lu bölümü I ila IV Sınıfı ticari malların, A, B veya C Grubu plastiklerin ve diğer malzemelerin kapalı alanlarda depolanması için geçerlidir. Söz konusu bölümde yağmurlama sistemi mevcut olduğunda ve olmadığında izin verilen azami ayrı depolama alanları belirtilmektedir. Buna ilaveten, yağmurlama sistemlerinin tasarımı ve kurulumu da tanımlanmaktadır. Örneğin, yağmurlama sistemi olmayan binalarda A Grubu Plastiklerin ayrı depolama alanları için ebat limitleri 1.5 metrelik bir yükseklik için 250 metrekaredir. Yağmurlama sistemi olan binalar için bu tolerans 6.1 metrelik bir yüksekliğe 500 metrekareye çıkmaktadır. (Yangın kanununda bulunan no.lu Tabloda diğer mallar ve plastikler için toleranslar listelenmektedir). (b) AÇIK HAVADA DEPOLAMA Malzemelerin açık havada uygun şekilde depolanması kapalı alanda depolanmaları kadar önemlidir. Kundakçılıktan kaynaklanan yangınların pek çoğuna açık havada depolanan malzemeler karışmaktadır. Bu yangınların yayılması halinde sonuçlar çok ciddi olabilmektedir. Ekseriya bu tür yangınlara karışan malzeme miktarı kapalı alan yangınlarına karışan malzemelerden fazladır, yağmurlama sistemleri mevcut değildir ve tesis idaresi standardı kapalı mekanlara göre daha kötü olduğundan yangınla mücadelede zorluklar yaşanır. İnşaat kanunları açık havada yapılacak depolama konusunda çok serttir. Yangın kanunu bölüm 3.3 Açık Havada Depolama aşağıdakiler için geçerlidir: III ve IV Sınıfı ticari mallar ve A, B ve C Grubu plastikler. Kauçuk otomobil lastikleri.

7 Çeşitli orman ürünleri ve diğer mallar. Bu bölümde aşağıdakilerden bahsedilmektedir: ayrı depolama alanları ve toleranslar itfaiye elemanlarına sağlanan erişim imkanı çitler, bakım, alev kaynakları, portatif yangın söndürücüler, mahallin hazırlanması, yakıtın dağıtılması, yayılmaların kontrol altına alınması vs. Ulusal Yangın Kanununda bulunan no.lu Tabloda ticari mallar ve plastik sınıfları için izin verilen ayrı açık mekan depolama alanlarının ebatları ve toleransları listelenmektedir. Örneğin, A, B ve C Grubu plastikler azami tabanı 1000 metrekare olan ve yüksekliği 3 metreyi aşmayan ayrı bir alanda depolanabilir. Ayrı depolama alanlarının her birinin etrafında asgari 6 metrelik boş bir alan mevcut olmalıdır. Yangın Kanunun paragrafında bir yangın emniyet planı hazırlanması istenmektedir. SICAK ÇALIŞMA Kesme, kaynaklama, lehimleme, pirinç ile lehimleme, bileme, tutkalla yapıştırma, ısıl püskürtme ve boruların buzunun çözülmesi de dahil olmak üzere açık alevlerin bulunduğu veya ısı ya da kıvılcım üreten sıcak çalışmalar, yeniden işleme ve atık kullanım tesislerinde çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınların önemli bir sebebidir. Yangın Kanunun 5.2 bölümünde kaynaklama ve kesme ele alınmaktadır (1) (2) no.lu cümlede aksi belirtilmedikçe, sıcak çalışma yanıcı ve alev alıcı içeriğin bulunmadığı, duvarları, tavanı ve zemini yanıcı olmayan konstrüksiyondan imal edilmiş veya yanıcı olmayan malzemelerle kaplanmış alanlarda gerçekleştirilecektir. Her ne kadar bu şart çok katı gibi gözükse de, buna uyulması faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği yangına karşı emniyetli bir ortam sağlamaktadır. Emniyetli faaliyetin diğer anahtarları kaynak gazlarının uygun şekilde depolanması, hortumların bakılması ve kaynak elektrotlarının gereken şekilde imha edilmesidir. SİGARA İÇME Belediye tüzükleri, vilayet yönetmelikleri ve federal kanunlar uyarınca iş yerinde sigara içmek yasaktır. Yangın kanunları da bu konuda sessiz kalmamaktadır.

8 Yangın kanununun no.lu bölümü bu konuyu ele almaktadır. Kanunun esası şöyledir: Yanıcı malzemelerin depolandığı alanlarda (Kapalı ve Açık Hava depolama alanları) sigara içilmesine izin verilmemelidir. Sigara içmeye sadece sigara içmek için onaylanmış ve ayrılmış alanlarda izin verilmelidir. TESİS İDARESİ Tesisin uygun şekilde idare edilmesi emniyetli bir iş alanının temininde büyük önem taşımaktadır. Atölyeler, avlular, işlikler, ofisler ve iş alanları her zaman için temiz ve düzenli olmalıdır. Kötü tesis idaresi pek çok yeniden işleme ve geri kazanım tesisinde ekseriya standarttır. Kötü tesis idaresi çalışanlarının yaralanmasının ve yangınların başlıca bir sebebidir. Kötü tesis idaresi Yangın Kanunlarının depolama ile ilgili hükümlerine uyulmadığının açık bir göstergesidir. Kötü tesis idaresinin tek sebebi kötü yönetimdir. ÇALIŞANLARIN EĞİTİLMESİ Tüm yeniden işleme ve malzeme geri kazanım tesisi Sahiplerinin/İşletenlerinin Yangın Kanununu ve ilgili Vilayet Mesleki Sağlık ve Emniyet Kanununu iyi bilmesi gereklidir. Her işletmenin bir acil yangın durumunda hızlı, pozitif ve akıllıca bir şekilde tepki vermek için eğitilmiş personele sahip olması esastır. Yangınların önlenmesi, mekanın işletilmesinde rol oynayan herkesi içine alan, bir takım çalışmasıdır. EPIC tarafından bu kılavuza eşlik etmesi amacıyla yayınlanmış olan Yangın Emniyet Planlama Kılavuzu nda çalışan eğitimi ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. YANGIN EMNİYET PLANLAMA KILAVUZU Daha önce bahsedilmiş olduğu gibi, Yangın kanununun no.lu bölümünde yangın emniyet planlarından ve planda neler bulunması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bazı tipte işletmelerin kanun uyarınca yerel itfaiye departmanları ile işbirliği yaparak hazırlanmış planlarının olması gereklidir. Plastiklerle iş yapan her şirketin, tesislerinden her biri için bir Yangın Emniyet Planının olması gerektiğine inanıyoruz.

9 Bir yangın emniyet planının hazırlanmasını kolaylaştırmak için, (EPIC in bir konseyi olduğu) Kanada Plastik Sanayi Birliği tüm tesisler tarafından kullanılmak üzere bir Yangın Emniyet Planlama Kılavuzu hazırlamıştır. Bu kitapçık kağıt kopya olarak CPIA dan ücretsiz olarak veya CPIA nın adresli web sitesindeki Publications Plastics and Your Health (Yayınlar Plastikler ve Sağlığınız) bölümünden temin edilebilmektedir. Bu kitapçık aşağıdakiler içermektedir: On Adımda Bir Yangın Emniyet Planı Geliştirme. 1) Bir Yangın Emniyeti Denetimi yapın. 2) Denetim personelinin atanması ve organizasyonu. 3) Acil Durum prosedürleri geliştirin. 4) Yangın Tatbikatı Prosedürleri ve Eğitim. 5) Binaların ve Yangından Korunma Teçhizatının Bakımı. 6) Yangından Korunma Teçhizatının veya Sistemlerinin Geçici olarak Kapatılması Halinde Alternatif Önlemler. 7) Yangın Rizikolarının Kontrolü. 8) Yangınla Mücadele ve Yangının Söndürülmesi ile İlgili Bilgi Almak İçin İtfaiyeye Erişim 9) Şematik Grafiklerin ve Vaziyet Planlarının Hazırlanması. 10) Acil Durum Prosedürlerinin ve Acil Durum Telefon Numaralarının Asılarak İlan Edilmesi. NOTLAR

10 Yangın Emniyeti Planlama Kılavuzu Teşekkür Bu Yangın Emniyet Planlama Kılavuzu, Eylül 1998 tarihinde Ontario İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayınlanmış bir kılavuzdan uyarlanmıştır. CPIA bu kılavuzun hazırlanmasında söz konusu belgenin kullanılmasına izin verilmesine minnettardır. Ontario İtfaiye Müdürlüğünün kılavuzu aşağıdaki devlet daireleri, organizasyonlar ve birliklere danışılarak hazırlanmıştır: Belediye Yeniden İşleme Koordinatörleri Birliği Ontario Kimya Mesleği Birliği Kanada Yeniden İşleme Sanayileri Birliği Kanada Plastik Sanayi Birliği Genel ve Islah Hizmetleri Bakanlığı Ontario Acil Durum Önlemleri Müdürlüğü Ontario İtfaiyeciler Birliği Çevre Bakanlığı İnsan Kaynakları Bölümü Insurer's Advisory Organization Inc. Belediye İşleri ve Konut Bakanlığı Belediye Yangın Hizmeti Eğitmenleri Birliği Ontario Otomotiv Yeniden İşleyicileri Birliği Ontario Yeniden İşleme Konseyi İş Bakanlığı Mesleki Sağlık ve Emniyet Bölümü Ontario İtfaiye Şefleri Birliği Ontario Belediyesi Yangın Önleme Memurları Birliği Ontario Atık Yönetim Birliği Ontario Profesyonel İtfaiyeciler Birliği Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Bölümü

11 Kuzey Amerika Katı Atık Birliği Önsöz Bu kılavuzun amacı plastiklerle çalışan tesislerin sahiplerine ve yöneticilerine, iş yerleri için etkili Yangın Emniyet Planlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olmaktır. Bu kılavuz, kapsamlı bir Yangın Emniyet Planının hazırlanmasında faydalı olabilecek kontrol listeleri ve örnekler ile, kullanımı kolay, adım adım bir format halinde tasarlanmıştır. Plastik sanayinde faaliyet gösteren tüm şirketlerin bir Yangın Emniyet Planı geliştirmesi ve bu planı yerel İtfaiye Departmanları ile müzakere etmesi teşvik edilmektedir. Bu şekilde, şirketler topluma karşı sorumluluklarını göstermekte, kendi faaliyetlerini geliştirmekte ve acil bir durumdaki yükümlülüklerini potansiyel olarak azaltmaktadırlar. Bu kılavuz aşağıdakiler tarafından hazırlanmıştır: Çevre ve Plastik Sanayi Konseyi (EPIC) 5915 Airport Road, Suite 712 Mississauga, ON L4W 1T1 Tel: (905) Faks: (905) Web sitesi: EPIC Kanada Plastik Sanayi Birliğinin bir konseyidir. Ağustos 2006 İçindekiler BÖLÜM SAYFA 1.0 KAPSAM TARİHÇE Genel Yangın Emniyet Planlama Gerekleri... 4

12 2.2 Bir Yangın Emniyet Planı Nedir? Bir Yangın Emniyet Planı Uygulamanın Faydaları TANIMLAR ON ADIMLI İŞLEM Adım 1 Bir Yangın Emniyet Denetiminin Yapılması Adım 2 Denetim Personelinin Atanması ve Organizasyonu Adım 3 Acil Durum Prosedürlerinin Geliştirilmesi Adım 4 Yangın Tatbikatı Prosedürleri ve Eğitim Adım 5 Binanın ve Yangın Korunma Teçhizatının Bakımı Adım 6 Yangın Korunma Teçhizatının veya Sistemlerinin Geçici olarak Kapatılması Durumunda Alternatif Önlemler Adım 7 Yangın Rizikolarının Kontrolü Adım 8 Yangınla Mücadele ve Yangının Söndürülmesi ile İlgili Bilgiler için İtfaiyeye Erişim Adım 9 Şematik Grafiklerin ve Vaziyet Planının Hazırlanması Adım 10 Acil Durum Prosedürlerinin ve Acil Durum Telefon Numaralarının Asılarak İlan Edilmesi ÖZET/UYGULAMA/YANGIN EMNİYET PLANININ GÜNCELLENMESİ EK A: - Kanada Yangın Kanunlarından Alıntılar Ulusal Britanya Kolumbiyası Alberta... 26

13 Ontario...28 EK B: - Şemalar ve Çizimler için Örnek Semboller KAPSAM Yangın emniyeti herkes için önemli bir sorumluluktur. Kötü yangın emniyet uygulamalarının ve bir acil durum planı bulunmamasının sonuçları özellikle depolanan malzeme proseslerinin veya miktarlarının toplum ve çevre açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği işletmelerde önemlidir. Yangınları önlemek ve çıktıkları zaman verdikleri zararları en aza indirebilmek için, plastiklerle çalışan tesislerin sahiplerinin ve işletmecilerinin işletmeleri için Yangın Emniyet Planları geliştirmesi ve uygulaması teşvik edilmektedir. Kanada nın pek çok bölgesinde belediye veya vilayet yönetmeliklerine dahil edilmiş olan Yangın Kanunları mevcuttur. Vilayet ve Bölgesel Yangın Kanunları ekseriya Kanada Ulusal Yangın Kanunundan uyarlanmıştır ve genel olarak Ulusal Kodun organizasyonunu takip ederler. Ek A da Acil Durum Planlama ve Yangın Emniyet Planları için geçerli olan çeşitli vilayet kanunlarının ve Ulusal Kodun bazı bölümlerinden alıntılar bulunmaktadır. Buna ilaveten, plastikler konusunda algılanan rizikolar genel olarak bu malzemelerin kapalı alanlarda ve açık havada depolanması ile alakalı olduğundan, kanunların bu konuyu ele alan ilgili bölümleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 2.0 TARİHÇE 2.1 Genel Yangın Emniyet Planlama Gerekleri Pek çok yangın kanunu uyarınca bir Yangın Emniyet Planının aşağıdakiler gibi mahallerde hazırlanması, onaylanması ve uygulanması gereklidir: (Ek A ya bakınız) yanıcı ve aleve alıcı sıvıların miktarının toplam olarak 500 litreyi aştığı veya 1. sınıf sıvıların miktarının 250 litreyi aştığı binalar veya açık alanlar; yerin altındaki katlar da dahil olmak üzere, 4 katlı veya daha yüksek binalar veya tesisler, açık hava otomobil lastiği depolama alanları; yüksek rizikolu sınai meşguliyetin bulunduğu ve içerisinde 25 kişiden fazlasının bulunduğu binalar (yani kauçuk işleme tesisleri, atık kağıt işleme tesisleri); ve orta düzeyle sınai meşguliyetin bulunduğu ve içerisinde 100 kişiden fazlasının bulunduğu binalar (yani otomobil lastiği depoları, antrepolar). Yangın kanunları yönetmeliklere dahil değildir. Bu yönetmeliklerde genel olarak iş yeri sahibinin Kanunun tüm hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu belirtilir. İş yeri sahibi ilgili mülkü kontrol eden şahıs, firma veya kuruluş olarak tanımlanır. Bir mahkemede, iş yeri sahibi tanımı ismi mülkiyet belgesi üzerinde bulunan sahip (bir şahıs veya şahıslar, bir kuruluş vs.) olarak yorumlanabilir. İş yeri sahibi aynı zamanda

14 binanın sahibi olan bir kuruluşun idari bir memuru, bir yönetici ve hatta bir bakım denetimcisi gibi binayı kontrolünde bulunduran herhangi bir başka şahsı da içerebilir. Bir şahıs tarafından kanuna uyulmamasının cezaları vaka başına 25,000 ABD$ veya bir yıla kadar hapis gibi ağır cezalar olabilir. Kuruluşlara verilen cezalar ise vaka başına 50,000 ABD$ olabilmektedir. Plastik işleme tesislerinin sahipleri, yöneticileri ve idarecileri yerel yangın kanunu uyarınca sorumluluklarını çok iyi bilmelidirler zira bu tür herhangi bir hükmün ihlali sonucunda cezalar verilebilir. Kanunlar çerçevesindeki gereklere ilaveten, yerel itfaiye teşkilatı da bir iş yeri sahibinin bir Yangın Emniyet Planı geliştirmesini ve uygulamasını talep edebilir. İş yeri sahipleri, kanunen bunun gerekli olmadığı mahallerde bile, bir Yangın Emniyet Planı geliştirerek ve uygulayarak yangın emniyeti konusunda inisiyatiflerini kullanmalıdırlar. Plastik sanayinin tüm üyelerini bir plan hazırlamaları konusunda teşvik etmekteyiz. Bir Yangın Emniyet Planının geliştirilmesi ve uygulanması, yangın emniyetinin desteklenmesine olan ilginizi gösterecektir. Bir Yangın Emniyet Planının geliştirilmesinde kullanılan kaynaklar, yangın vakalarını ve yangının etkilerini azaltmak suretiyle belirgin faydalar sağlayacaktır. Pek çok durumda, bir Yangın Emniyet Planı bu kılavuzda ana hatları verilmiş olan adımları izleyerek veya yerel itfaiye teşkilatı ile müzakere edilerek, iş yeri sahibi veya deneyimli bir yönetici tarafından hazırlanabilir. Yangın Emniyet Planının ilgili kanun veya yerel itfaiye teşkilatı tarafından şart koşulduğu durumlarda, planın bir kopyasının onay amacıyla Baş İtfaiye Yetkilisine arz edilmesi ve mahalde onaylanan bir yerde bulundurulması gereklidir. Baş İtfaiye Yetkilisinden onay alındıktan sonra, iş yeri sahibi Yangın Emniyet Planının tüm şartlarının yerine getirilmesinden sorumludur. 2.2 Bir Yangın Emniyet Planı Nedir? Bir Yangın Emniyet Planı, belirli bir bina veya mülk ile alakalı olarak yangın emniyetinin tüm yönlerini ele almak amacıyla tasarlanmış ayrıntılı bir belgedir. Bu belgenin amacı, rutin olarak kullanılacak yangın emniyet uygulamalarının ana hatlarını içeren bir referans el kitabı olmaktır. Tüm yangın emniyet planları aşağıdaki bilgileri içermelidir: (Yangın emniyet planınızın bu konulardan her birini ele aldığından emin olmak için aşağıdaki bilgileri şimdi gözden geçirin ve planınızı hazırlarken bu kontrol listesini kullanın. Fiili Yangın Kanunu Şartları için Ek A ya bakın.) Tüm yangın emniyet planları aşağıdakileri içermelidir: aşağıdakiler dahil olmak üzere yangın halinde kullanılacak acil durum prosedürleri: alarmın verilmesi, itfaiye teşkilatının haberdar edilmesi, yangınla mücadele için erişim yollarının sağlanması, bina sakinlerinin yangın alarmı verildiğinde izlenecek prosedürler konusunda bilgilendirilmesi, tehlikede bulunan kişilerin tahliye edilmesi ve yangının sınırlandırılması, kontrol altına alınması ve söndürülmesi;

15 tüm iş yerinde yangınların önlenmesinin ve yangın rizikolarının kontrol altına alınmasının yolları hakkında talimatlar; kendilerinin yangın emniyet konusundaki görevleri ve sorumlulukları da dahil olmak üzere, denetim personelinin ve diğer bina sakinlerinin atanması, organizasyonu ve eğitilmesi konusunda bilgi; yangın tatbikatlarının yapılma yöntemi ve sıklığı; yangın koruma sistemleri ve bina için ayrıntılı bakım prosedürleri; bina sakinlerinin emniyetinin garanti altına alınabilmesi için, yangından korunma teçhizatı veya sistemlerinin geçici olarak kapatılması halinde alternatif yangın emniyet önlemlerinin belirlenmesi; ve binadaki yangın acil durum sistemlerinin tipini, yerini ve kullanımını tanımlayan talimatlar ve şematik grafikler. 2.3 Bir Yangın Emniyet Planının Uygulanmasının Faydaları Yangın ihtimalini azalır; Rizikoların belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını teşvik eder; Çalışan emniyetini ve farkındalığını teşvik eder; Emniyetle ilgili endişeleri azaltmak suretiyle çalışanların moralini yükseltir; Yangından kaynaklanan acil bir durumda iş yeri ve itfaiye teşkilatının kaynaklarını koordine eder; Yangının iş yeri ve toplum üzerindeki potansiyel etkilerini (yaralanma, parasal kayıplar, yükümlülük vs.) azaltır; ve Yangın kanununa uyumu arttırır. 3.0 TANIMLAR Aşağıdaki tanımlar Ontario Yangın Kanunundan kopyalanmıştır ve bu kılavuzda kullanıldıkları yerlerde söz konusu kelimelerin ve tümcelerin manasını anlamanıza yardımcı olmak amaçlıdır. Benzer tanımlar diğer Kanada yangın kanunlarında mevcuttur. Onaylı: Baş İtfaiye Yetkilisi tarafından onaylanmış manasına gelmektedir. Bina: herhangi bir kullanımın veya barınmanın desteklenmesi veya korunması amacıyla kullanılan veya bu amaca hizmet eden herhangi bir yapı manasına gelmektedir. Kontrol: Bir cihazın veya sistemin yerinden olduğundan ve belirgin şekilde hasarlı veya engellenmiş olmadığından emin olmak için gözle yapılan gözlem manasına gelmektedir.

16 Baş İtfaiye Yetkilisi: İtfaiye Müdürünün, Belediye İtfaiye Şefi veya Belediye İtfaiye Şefi tarafından atanmış itfaiye teşkilatı üyesi veya üyeleri olan yardımcısı manasına gelmektedir. Yanıcı Sıvı: Parlama noktası 37.8 C veya üstü ve 93.3 C altı olan tüm sıvılar manasına gelmektedir. Alev Alıcı Sıvı: ASTM D 323, Petrol Ürünlerinin Buhar Basıncı (Reid Yöntemi) tarafından belirlenmiş olduğu şekilde, parlama noktası 37.8 C nin altında ve 37.8 C de kpa yı (mutlak) aşmayan bir buhar basıncı olan sıvı manasına gelmektedir. Parlama Noktası: Bir kap içerisindeki sıvının, sıvının yüzeyine yakın hava ile tutuşabilir bir karışım oluşturmasına yetecek konsantrasyonda buhar çıkarttığı minimum basınç manasına gelmektedir. Denetim: bir cihazın veya sistemin tasarlanmış olduğu işleve uygun olarak çalışacağının açıkça belirlenmesi için yapılan fiziksel muayene manasına gelmektedir. İş Yeri Sahibi: söz konusu bina veya mülk veya herhangi bir bölümü üzerinde kontrolü bulunan herhangi bir şahıs, firma veya kuruluş manasına gelmekte ve bina ya da mülk içerisindeki şahısları da içermektedir. Denetim Personeli: yangın emniyet planı uyarınca bir binanın diğer sakinlerinin yangın emniyeti konusunda sorumluluk almış olan bina sakinleri manasına gelmekte ve itfaiyenin söz konusu sorumlulukları üstlenmeyi kabul ettiği durumlarda itfaiye teşkilatını da içerebilmektedir. Test: bir cihazın veya sistemin tasarlanmış olduğu işleve uygun olarak çalışacağının açıkça belirlenmesi için söz konusu cihaz veya sistemin çalıştırılması manasına gelmektedir. Buhar Basıncı: ASTM D 323, Petrol Ürünlerinin Buhar Basıncı (Reid Yöntemi) tarafından belirlenmiş olduğu şekilde, bir sıvı tarafından uygulanan basınç manasına gelmektedir. 4.0 ON ADIMLI İŞLEM Adım 1 BİR YANGIN EMNİYET DENETİMİNİN YAPILMASI Tüm yangın risklerini ve çalışan kaynaklarını belirleyin. Adım 2 ACİL DURUM DENETİM PERSONELİNİN ATANMASI VE ORGANİZASYONU Denetim personelinin yapısını ve sorumluluklarını belirleyin. Adım 3 ACİL DURUM PROSEDÜRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Yangın durumunda neler yapılacağı konusunda prosedürler belirleyin. Adım 4 YANGIN TATBİKATI PROSEDÜRLERİ VE EĞİTİM Etkili bir tepki için eğitim verin.

17 Adım 5 BİNA TESİSLERİNİN VE YANGIN KORUNMA TEÇHİZATININ BAKIMI Kontrol ve test edin ve bakım yapın. Adım 6 YANGIN KORUNMA TEÇHİZATININ VEYA SİSTEMİNİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI HALİNDE ALTERNATİF ÖNLEMLER Acil durum uyarı veya yangın söndürme sistemlerinin kapatılması halinde neler yapılacağı Adım 7 YANGIN RİZİKOLARININ KONTROLÜ Tüm yangın rizikolarından kaçının, bunları önleyin, azaltın ve kontrol edin. Adım 8 YANGINLA MÜCADELE VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ İÇİN İTFAİYE TEŞKİLATINA ERİŞİM İtfaiye teşkilatınızın ihtiyaçlarını karşılayın. Adım 9 ŞEMATİK GRAFİKLERİN VE VAZİYET PLANININ HAZIRLANMASI Mülkünüzü tanıyın, hazır olun. Adım 10 ACİL DURUM PROSEDÜRLERİNİN VE ACİL DURUM TELEFON NUMARALARININ ASILARAK İLAN EDİLMESİ Anahtar mahallerde acil durum prosedürleri ve telefon numaraları. 4.1 Adım 1 Bir Yangın Emniyet Denetiminin Yapılması Bir Yangın Emniyet Planı geliştirilirken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: işin özel doğası; insan kaynaklarının kullanılabilirliği; her binada veya tesiste mevcut yangın emniyet özellikleri; ve bir yangın rizikosu yaratabilecek işlemler veya faaliyetler. Yangın Emniyet Planınızı hazırlamadan önce, aşağıdaki kontrol listesini kullanarak mülkünüzü bir yangın emniyet denetiminden geçirmeniz önerilmektedir. Bu denetim mülkünüz dahilinde yangın emniyetini etkileyen faktörleri belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu denetimi yaparken, uygun olan yerlerde yangın emniyet meseleleri ile alakalı bilgileri not alın. Bu bilgiler faydalı bir Yangın Emniyet Planının geliştirilmesi için gereklidir. Sonuçta ortaya çıkan Yangın Emniyet Planı, mülkünüz ile ona özgü ihtiyaçlar ve özellikler için tasarlanmış emsalsiz bir belge olacak ve personel ile eldeki tüm emniyet imkanlarının en uygun şekilde kullanılmasını garanti altına alacaktır. Mülkünüzün Denetlenmesi Eğer iş yerinizde açık havada depolama yapılıyor veya malzemeler açık havada işleniyorsa, denetiminize öncelikle mülkün dışını inceleyerek başlayın.

18 Çevresel veya başka amaçlarla bir Onay Sertifikasının gerekli olduğu durumlarda, onay kriterleri mahallin gerekli uyum hükümlerine halen uygun olduğunu garantilemek için yeniden gözden geçirilmelidir. İşe mekanın bir çizimini hazırlayarak başlayın. Bu mülkü etkileyen yangın emniyet meselelerini genel olarak daha iyi görmenize yardımcı olabilir. Mülkün çizimi yangın emniyet planınızın anahtar bir öğesi haline gelebilir. Gerekli ve mümkün olursa çizim ölçekli olarak yapılmalı ve aşağıdakileri belirtmelidir: çizimi yönü (kuzey, güney, doğu, batı); mülkün sınırları; güvenlik çitleri; komşu mülklerin kullanımı, buralarda oturulup oturulmadığı, yani konut, sınai bina vs. olup olmadıkları, ve en yakın komşu binalara olan yaklaşık uzaklıklar; itfaiye araçları için giriş noktaları; diğer giriş noktaları; ağır teçhizat için müsait araç yolları ve itfaiye teşkilatı erişim yolları; arsadaki binalar; su kaynakları, özel yangın muslukları, göletler veya rezervuarlar; her noktada depolanmış olan malzeme tipini ve miktarını belirtmek suretiyle, açık hava depolama alanları; su yolları, hendekler, lağımlar ve rögarlar; ve gaz kapatma valfleri ile diğer önemli izolasyon valfleri. Binanızın veya Binalarınızın Denetlenmesi Daha sonra, arsa üzerindeki her bina için ayrı ve ayrıntılı bir denetim hazırlayın. (Mümkün olan yerlerde) incelenecek ve belirlenecek özellikler aşağıdaki gibidir: bina konstrüksiyonunun tipi (yanıcı mı değil mi); alan olarak binanın ebadı (her katın alanı ve toplam alan); bodrumlar dahil kat sayısı; binanın kullanımı ve barınma; yangın duvarları, yangın bölmeleri ;

19 patlama emniyet menfezleri; itfaiye teşkilatının ana girişi de dahil olmak üzere itfaiye teşkilatı erişim noktaları; portatif yangın söndürücüler; yangın alarm sistemi; yağmurlama sistemi; yangın boru (hortum) sistemi; itfaiye teşkilatı pompacı bağlantıları; su kaynağı kontrol valfleri ve yangın pompaları; çıkışlar; acil durum güç ve ışıklandırma teçhizatı; rizikolu işleme alanları (işlemin tipinin belirlenmesi); ve depolama alanları (depolanan malzemelerin tipinin ve miktarının belirlenmesi). İnsan Kaynaklarının Denetlenmesi Tesiste bulunan çalışanlar hakkında bilgi toplayın. Böylece acil durum prosedürlerinin tümünün planda göz önünde bulundurulmuş olması garanti altına alacaktır. Tesiste tam gün ve yarım gün çalışan çalışanların sayısını belirleyin. Mümkün olan yerlerde, farklı vardiyalarda çalışan kişileri belirleyin. Çalışanların barınma ihtiyaçlarını (yani fiziksel maluliyetleri, lisan ihtiyaçlarını) belirleyin. Eğer güvenlik personeli varsa güvenlik personelini belirleyin. Bina sahibi, müdür, denetimci ve diğer çalışanlar da dahil olmak üzere, acil bir durumda kullanılmak üzere bir telefon numarası listesi hazırlayın. Depolanan, Kullanılan veya İşlenen Malzemelerin Denetlenmesi İşin doğasına bağlı olarak, tesiste depolanan, kullanılan veya işlenen malzemeler çok farklı olabilmektedir. Pek çok malzeme atıldır ve bir yangına maruz kalmadıkça bir problem yaratmaz. Aşağıdakiler bir yangın çıkması durumunda problem yaratacak malzemelere dahil ancak bununla sınırlı değildir:

20 gazlar (yanıcı veya atıl aerosoller); yanıcı/alev alıcı sıvılar; sıvı kimyasallar, organik yağlar/çözücüler; her tipte plastik; bütün veya parçalanmış, otomobil lastikleri de dahil kauçuk; koruyucularla veya yağlarla işlenmiş metaller; ahşap ve ahşap içeren kimyasallar; ve kağıt, karton. Daha önce bahsedildiği gibi, plastiklerle alakalı endişeler genel olarak malların nasıl depolandığı ile ilgilidir (kapalı alan ve açık havada depolama). Yangın kanununun 3. Bölümü depolamayı ele almaktadır. Analiziniz esnasında karşılaştığınız herhangi sorular veya problemlerle alakalı olarak yerel itfaiye teşkilatınız ile irtibat kurabilirsiniz. Yangın Rizikoları Etkili yangın emniyet planlamasının hedeflerinden biri yangınların sıklığını azaltmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için, yangın rizikoları belirlenmeli ve önleyici tedbirler alınmalıdır. Kendinize aşağıdaki soruları sorun: Yangın Kanununda ana hatları verimli olan şartlara yanıcı ve alev alıcı sıvıların depolanması ve kullanımı için uyuluyor mu? Kaynaklama ve kesme faaliyetleri Yangın kanununun Rizikolu İşlemler ve Faaliyetlerle alakalı bölümünün gereklerine uygun olarak mı gerçekleştiriliyor? Tesisin sınai kamyonları konusunda yangın kanununun gereklerine uyuluyor mu? Kendiliğinden alev alma eğilimi gösteren alev alıcı basınçlı gazlar, yanıcı tozlar, yanıcı fiberler veya maddeler mevcut mu? Potansiyel bir alev kaynağı teşkil edebilecek yüksek sıcaklıklar yaratan makineler veya teçhizat mevcut mu? 4.2 Adım 2 Denetim Personelinin Atanması ve Organizasyonu Yangın emniyet planı aynı zamanda bir yangından kaynaklanan acil bir durumda önceden belirlenmiş bir şekilde tepki göstermek üzere eğitilen belirli denetim personeli nin (tanımlara bakınız) ve bunların yedeklerinin atanmasını da içermelidir. Denetim

21 personelinin görevleri ve sorumlulukları yangın emniyet planında belirtilmelidir. Denetim personeli olarak atanmış kişi veya kişiler yetkin ve bu ilave görevlerle sorumlulukları üstlenmeye istekli olmalıdırlar. Denetim personeli olarak atanan kişi veya kişilerin yönetim kadrosundan olması veya şirketten bir denetimci olması gerekli değildir. Çalışanların ve acil durum denetimci personelin tepkileri, yangın risklerini azaltmak amacıyla iyi planlanmış olmalıdır. Denetimci personelin sorumluluklarını anlaması ve yangından kaynaklanan acil bir duruma hızlı, pozitif ve akıllıca bir şekilde tepki vermek üzere eğitilmiş olması esastır. Yangın emniyet planının acil durum tepki bölümünün etkili şekilde uygulanabilmesi için, yönetim ve tüm çalışanlar iş yerinde yangın emniyetinin desteklenmesinde oynadıkları önemli rolü anlamaları gereklidir. Herkesin yangın emniyet uygulamalarına ve prosedürlerine uyması şarttır. Tüm çalışanlara verilen yönlendirme eğitim programı aşağıdakilerle ilgili yangın emniyet talimatlarını içermelidir: yangın tespit edildiğinde yapılacaklar; bir yangın alarmı duyulduğunda yapılacaklar; ve iş yerinde yangın rizikolarını önlemenin veya en aza indirmenin yolları. Çeşitli faktörlere bağlı olarak, Yangın Emniyet Planı sadece bir veya iki acil durum tepkisi denetim personelinin atanmasını gerektirebilir. Ancak daha büyük işletmelerde Yangın Emniyet Planında belirli alanların tahliyesini koordine etmek üzere eğitilmiş yangın görevlilerini ve/veya bir yangını kontrol altına alıp söndürmek için eğitilmiş ve teçhiz edilmiş bir itfaiye tugayını içerebilecek daha kapsamlı bir acil durum tepkisinin ayrıntıları bulunabilir. Yangın Emniyeti İçin İş Yeri Sahibinin/Müdürünün Sorumlulukları Yangın Emniyet Planının geliştirilmesini, onaylanmasını ve tamamen uygulanmasını sağlayın. Yangın emniyet görevlerini ve acil durum prosedürlerini uygulamak için acil durum denetim personelini atayın, organize edin ve eğitin. Atanmış olan denetim personelinin binada/mahalde bulunmaması halinde denetimci yetkisi ile hareket etmek amacıyla atanmış ve eğitilmiş yeterli sayıda yardımcı bulunmasını sağlayın. Tüm personeli içeren yangın tatbikatlarının en azından yılda bir kez yapılmasını sağlayın. Yangın rizikolarının belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını veya kontrol altına alınmasını sağlayın. Yangın korunma teçhizatının veya sistemlerinin geçici olarak devre dışı kalması halinde alternatif önlemler alın.

22 Yangın korunma teçhizatının gerekli kontrollerini, testlerini, muayenelerini ve bakımını yangın kanununda belirtilen şekilde tamamlayın. Tüm testlerin ve düzeltici tedbirlerin kayıtlarını en azından iki yıllık bir süre boyunca muhafaza edin. Eğitimlerin ve yangın tatbikatlarının yeterli kayıtlarını en azından bir yıllık bir süre boyunca muhafaza edin. 4.3 Adım 3 Acil Durum Prosedürleri Geliştirin Yangın emniyet planı yangın halinde kullanılacak acil durum prosedürlerini içermelidir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur: yangın alarmının verilmesi, itfaiye teşkilatının haberdar edilmesi, yangınla mücadele için erişim yollarının sağlanması, bina sakinlerinin yangın alarmı verildiğinde izlenecek prosedürler konusunda bilgilendirilmesi, tehlikede bulunan kişilerin tahliye edilmesi ve yangının sınırlandırılması, kontrol altına alınması ve söndürülmesi. Açık hava tesisleri için prosedürler bina içerisindeki sakinler için uygulanacak prosedürlerden farklıdır. Tüm Çalışanlar için Tipik Acil Durum Prosedürü Örneği Yangın Tespit Edildiğinde: Yangın bölgesini derhal terk edin. Yangını kontrol altına almak için tüm kapıları arkanızdan kapatın. Yangın alarmı verin ve/veya diğer personeli uyarın. İtfaiyeye haber verin. (Tesisteki tüm telefonların üzerinde itfaiye teşkilatının telefon numarası bulunmalı ve tesisin adresi acil bir durumda referans olarak kullanılmak üzere göze çarpan yerlerde bulundurulmalıdır). Binadan çıkmak için çıkış merdivenlerini kullanın. Bir Yangın Alarmı Duyulduğunda Binayı derhal terk edin.

23 Yangını kontrol altına almak için tüm kapıları arkanızdan kapatın. Binadan çıkmak için çıkış merdivenlerini kullanın. İtfaiyeye haber verildiğinden emin olun. NOTE Asansörleri kullanmayın Binaya tekrar girmeyin. Yangın Halinde Denetim Personeli Tarafından Yerine Getirilecek Görev Örneği İtfaiyeyi çağırın. İtfaiyecilere erişim olanağı sağlayın (ana anahtarları vs. temin edin). Gelen itfaiyecileri karşılayın (kendilerine tesiste depolanan veya işlenen malzemelerin miktarı ve tipi hakkında bilgi ile yangın emniyet planının bir kopyasını ve ilgili çizimleri verin). Gereken diğer yardımları sağlayın. İtfaiye tarafından bu şekilde talimat almadıkça yangın alarmını susturmayın veya yağmurlama sistemini kapatmayın. 4.4 Adım 4 Yangın Tatbikatı Prosedürleri ve Eğitim Eğitim verilmesi ve yangın tatbikatı uygulamalarının yapılması, her tesisin yapacağı hazırlıkların ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. Yangından kaynaklanan acil bir durum ekseriya endişe ve heyecan yaratır ki bu da yangına müdahale edenler ile karar alanlar için stresli bir ortam oluşturabilir. Az eğitimli veya deneyimsiz kişiler bu acil durumla etkili şekilde başa çıkmakta zorlanabilir. Yangın tatbikatı prosedürleri itfaiyeye danışılarak hazırlanmalıdır. Yangın tatbikatı prosedürleri Yangın Emniyet Planında belirtilmelidir. Yangın tatbikatı, bir yandan diğer çalışanlar ile tesiste bulunan veya binadaki kişilerin tepkilerini göz önünde bulundururken, diğer yandan denetim personelinin tepkisini kapsamalıdır. Denetim personeline yangın emniyeti ile ilgili herhangi bir sorumluluk verilmeden önce yangın emniyet planında tanımlanmış olan yangın acil durum prosedürlerindeki talimatlar verilmelidir. Yangın acil durum prosedürlerinin ve yangın emniyet planında belirtilmiş olan diğer görevlerin bir kopyası tüm denetim personeline verilmelidir. Çalışanlar portatif yangın söndürücülerin ve diğer emniyet ekipmanının güvenli kullanımı konusunda eğitilmelidir. Buna uygun durumlarda yangın alarm sistemlerinin nasıl devreye alınacağı ve sıfırlanacağı da dahil olmalıdır.

24 Personele yangından kaynaklanan acil bir durumda derhal tepki göstermeleri konusunda talimat verilmeli ve şahsi güvenliğin teşvik edilmesi ve uygulanması vurgulanmalıdır. Yangın tatbikatları en azından yılda bir kez yapılmalıdır. Tüm yangın tatbikatlarının tarihi ve zamanının yanı sıra katılan personelin isimleri kayıt edilmeli ve en azından tatbikattan sonraki bir yıl boyunca muhafaza edilmelidir (Pek çok yangın kanunu bunu şart koşmaktadır). Yangın Tatbikatı Düzenlerken ve Uygularken Dikkate Alınacak Diğer Faktörler Yerel itfaiye teşkilatına yangın tatbikatı hakkında bilgi vermek gerekli mi? (Yerel itfaiye teşkilatına sorun) Tüm çalışanlar acil bir durumda takip etmeleri gereken prosedürleri anlıyor mu? (Lisan manileri var mı? Vs.) Tesisin tahliye edilmesinde yardım gereken kişiler var mı (yürüme / işitme güçlüğü)? Yangın tatbikatları önceden duyuruluyor mu yoksa sürpriz mi oluyor? Çalışanlar bir acil durumda daha fazla rizikoyu önlemek amacıyla kullanmakta oldukları kritik sistemleri veya teçhizatı güvenle kapatma konusunda eğitildi mi? Yangın tatbikatları tüm vardiyalardaki çalışanların ve denetim personelinin eğitilmesi amacıyla farklı zamanlarda mı yapılıyor? Acil bir durumda misafirlerin veya üstencilerin emniyetini sağlamak için önlemler mevcut mu? Çalışanlar yangından kaynaklanan acil bir durumda şahsi emniyetlerini ve tepkilerini geliştirmek için yangınla mücadele ve ilgili emniyet teçhizatının kullanımı amacıyla pratik yapıyor mu? Yangın tatbikatı tamamlandıktan sonra tahliye için belirlenmiş bir prosedür var mı? 4.5 Adım 5 Bina Tesislerinin ve Yangın Korunma Teçhizatının Bakımı Yangın emniyet planı ilgili tüm yangın emniyet sistemlerinin ve özelliklerinin gerekli kontrollerini, muayenelerini ve testlerini (tanımlı kelimeler) tanımlayan ayrıntılı bir program içermelidir. Bina sahibi/müdürü aşağıdakileri yapmalıdır: Tüm binalarda sağlanmış olan tüm yangın korunma özelliklerinin pek çok Kanada yangın kanununun 2. ve 6. bölümlerinde ve tüm geçerli referans alınmış standartta belirtilmiş olan sıklıklar uyarınca kontrol, muayene ve test edilmesini ve bakımlarının yapılmasını sağlamalıdır.

25 Kontrollerden bazılarını yapmak için şirketin personelini kullanırken, bu kişilerin tamamen eğitimli ve bu faaliyeti gerçekleştirmeye yetkin olduğunu garanti altına almalıdır; ve Yapılan tüm testlerin ve alınan düzeltici tedbirlerin kalıcı kayıtlarını iki yıl boyunca muhafaza etmelidir. Kayıtlar Baş İtfaiye Yetkilisinin talebi üzerine kendisine arz edilecektir. 4.6 Adım 6 Yangın Korunma Teçhizatının veya Sistemlerinin Geçici Olarak Devre Dışı Kalmasına Karşın Alternatif Önlemler Alternatif önlemlerin yangın emniyet planında bulunması gereklidir. Aşağıdaki bilgiler alternatif önlemlerin bazı örneklerini özetlemektedir. Eğer mümkünse, tüm personel geçici kapatmalardan haberdar edilmelidir. Aşağıdaki uygulamalar ve prosedürler rehber olarak verilmiştir: Bir Yangın Alarm Sisteminin Geçici Olarak Kapatılması (örnek) Tüm denetim personeline yangın alarm sisteminin geçici olarak kapatıldığını bildirin. Normal olarak yangın tespit cihazlarının hizmet verdiği alanlarda (yani yağmurlama sistemi, ısı detektörleri, duman detektörleri veya başka tipte yangın tespit cihazları ile korunan odalar veya uzamlar) binanın sıralı bir şekilde turlanması amacıyla bir yangın nöbeti vardiyası atanmalıdır. Yangın nöbeti tutan kişiler bu turları kayıt etmeli ve aynı zamanda itfaiye teşkilatının bir yangın durumunda bilgilendirilmesi için kullanılabilecek bir çeşit iletişim aracına sahip olmalıdır. Yangın çıkması halinde, binadaki kişilerin yangından kaynaklanan acil bir durumun mevcut olduğu konusunda uyarılması amacıyla çaba gösterilmelidir. Sabit Boru Sisteminin Geçici Olarak Kapatılması (örnek) Tüm denetim personeline sabit boru sisteminin geçici olarak kapatıldığını bildirin. Yağmurlama Sisteminin Geçici Olarak Kapatılması (örnek) İtfaiye Teşkilatına (telefon no.) ve tüm denetim personeline yağmurlama sisteminin geçici olarak kapatıldığını bildirin. Yağmurlama sistemi üzerinde yürütülen işlemler üstenci tarafından sistemin ilgili şartlar altında mümkün olduğu kadar kısa sürede devreye alınabilmesini sağlayacak şekilde programlanacaktır. Tam yağmurlama koruması sistem üzerindeki çalışmalar tamamlandığında tekrar sağlanacaktır. Kapalı yağmurlama valfleri onaylı bir şekilde etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. (Yerel yangın kanununa bakın) Yağmurlama sistemi kapalı iken, yağmurlama sistemi tekrar devreye alınana dek bir yangın nöbeti vardiyası söz konusu alanda nöbet tutmalıdır. Kaynak veya kesme gibi sıcak çalışmalar yağmurlama sistemi tekrar devreye alınana kadar yasaklanmalı veya sıcak çalışma yapılacaksa gerekli önlemler alınmıştır. Özel Söndürme Sistemlerinin Geçici Olarak Kapatılması (örnek)

26 Özel bir söndürme sisteminin kapatıldığı yerde çalışan herkes ve tüm denetim personeli bu konu hakkında bilgilendirilmelidir. 4.7 Adım 7 Yangın Rizikolarının Kontrolü İş yeri sahibi ve/veya müdürleri potansiyel yangın rizikolarını tanımlarken ve rizikoları emniyetli bir şekilde ortadan kaldırmak veya kontrol etmek amacıyla yangın önleme uygulamalarını belirlerken baş rolü oynamalıdır. Tüm çalışanlar kazaların en aza indirilmesi ve yaralanmaların önlenmesi için tüm önlemlerin alındığını anlamalıdır. Çalışanlar belirlenmiş yangın önleme uygulamaları konusunda tamamen eğitilmeli ve bu uygulamalar herkes tarafından benimsenerek sonuna kadar uygulanmalıdır. Depolanan, Kullanılan veya İşlenen Malzemelerin Denetimi (birinci adım) hazırlarken toplanan bilgiler sert bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken potansiyel olarak tehlikeli bazı faaliyetlerde bulunulduğunu gösterebilir. Yangın Emniyet Planı bu faaliyetlerin her birinin izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla ayrıntılı prosedürler/uygulamalar içermelidir. Yangın önleme uygulamaları geçerli yönetmeliklerin ve pratik yangın emniyet önlemlerinin gereklerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu alanlarda çalışanlar yangın riskini azaltmak amacıyla belirlenmiş prosedürleri uygulamak amacıyla eğitilmelidir. Bir yangın rizikosu yaratabilecek bazı faaliyetler aşağıdakileri içerse de bunlarla sınırlı değildir: alev alıcı veya yanıcı sıvıların kullanılması; basınçlı gazların kullanılması veya işlenmesi; kaynak veya kesme; aerosol kutularının parçalanması; otomobil yakıt tanklarının veya basınçlı gaz silindirlerinin imha edilmesi; ve sınai kamyonların yakıt alması veya şarj edilmesi. Yaygın yangın rizikolarını belirlemek ve kontrol etmek için, tayin edilmiş bir kişi tesiste haftada bir kere yürüyüş yapmalı, ortak alanları, depolama alanlarını, yangınla mücadele için erişim yollarını, merdivenleri, fırın odalarını ve diğer servis alanlarını incelemelidir. Potansiyel yangın rizikolarının kontrol altına alındığını garanti altına almak için aşağıdakileri kontrol edin: Belirli alanlarda sigara içmek kısıtlanmıştır; Sigara içme ile ilgili malzemeler dikkatle ve asla yanıcı kaplar içerisinde olmadan imha edilmektedir; Fırın ve elektrik hizmet odaları her zaman için yanıcı malzemelerden arındırılmıştır; Bu alanlara her zaman için engelsiz olarak erişilebilmektedir;

27 Malzemeler veya teçhizat çıkış merdivenlerinde depolanmamaktadır; Yangın kapıları kapalıdır. Kapılar takoz ile açık bırakılmamalı veya kapılar üzerindeki otomatik kapatma cihazları devreden çıkartılmamalıdır; ve Tesiste kullanılan tüm cihazlar uygun CSA veya onaylı standartlara uygundur. 4.8 Adım 8 Yangınla Mücadele ve İlgili Yangın Söndürülmesi Bilgileri için İtfaiyet Teşkilatına Erişim Bir yangın başladığında, hızla yayılır. Bu nedenle, itfaiye teşkilatının mümkün olduğu kadar kısa sürede tesise ulaşabilmesi esastır. Belirlenen bir çalışan (denetim personeli) itfaiye teşkilatının yangın söndürme faaliyetlerinin başlayabilmesi amacıyla gecikmeksizin tesise girebilmesini sağlamak için acil bir durumda tepki gösterecek şekilde eğitilmelidir. Söz konusu çalışan tesis ve burada yürütülen faaliyetler konusunda bilgili olmalıdır. İş saatleri dışında ortaya çıkan acil durumlar da itfaiye teşkilatının yangının yerini belirlemesinde ve yangın söndürme faaliyetlerinin başlatılmasında gecikmesine neden olabilir. Bazı şirketler ve itfaiye teşkilatları bu tip gecikmeleri azaltmak için bir güvenli kilitli kutu düzeni kullanmaktadır. Tesiste personel bulunmaması halinde, itfaiye teşkilatı tesise derhal girebilmek ve diğer önemli bilgileri temin edebilmek amacıyla anahtarlara gecikmeksizin ulaşabilmektedir. Yangınla mücadele için erişim sağlamanın yanı sıra, itfaiye teşkilatı aynı zamanda geldiği zaman tesis ve içindekiler hakkında başka önemli bilgiler de talep edebilir. Örneğin, itfaiye teşkilatı tesiste depolanan ve/veya işlenen malzemelerin cari bir envanterinin acil bir durumda referans olarak kullanılmak üzere hazırlanmasını ve muhafaza edilmesini isteyebilir. Tesiste depolanan veya işlenen pek çok malzeme atıl ve kararlı olsa da, bir yangına karışmaları halinde acil duruma müdahale edenler ve çevredeki kişiler için ciddi riskler oluşturabilirler. Envanterde mevcut malzemelerin yeri, tipi ve miktarı belirtilmelidir. Bu envanter aynı zamanda malzemelerin özellikleri hakkında bilgi içerebilir, yanma ürünleri, yangınla mücadele teknikleri ve diğer ilgili faktörler belirtilebilir. Bu tip bilgiler ekseriya Malzeme Güvenlik Veri Formlarına veya başka kaynaklara başvurularak elde edilebilir. Bu bilgiler, 9. Adımda tanımlanmış olan talimatlar ve şematik grafikler ile birlikte itfaiye teşkilatının kolayca kullanabilmesi amacıyla kolay ulaşılan bir yerde muhafaza edilmelidir. Yerel itfaiye teşkilatınıza acil bir durumda hangi bilgilerin onlara faydalı olacağını sorun. Göz önünde bulundurulacak diğer faktörler aşağıdakileri içerse de bunlarla sınırlı değildir: İş saatlerinin dışında tesise derhal müdahale edebilmeleri için, acil bir durumda denetim personelinin uyarılması amaçlı prosedürleri belirleyin. Mevsimsel iklim koşulları dolayısıyla ortaya çıkabilecek itfaiye teşkilatı erişim problemlerini tanımlayın. Tesisteki makineler veya koridorlara veya yollara konulan malzemelerin yarattığı geçici engeller nedeniyle yangınla mücadeleye mani olunmasını önlemek için prosedürleri belirleyin.

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011)

3T RD san. 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi. KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) 3T RD san 3T İmalat Sanayii için Risk Değerlendirmesi KULLANICI EL KİTABI Sürüm 2.1 (12.07.2011) Bu rehber, 3T Results Ltd., Finlandiya tarafından verilen izin uyarınca geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727 KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu Ankara, 2014 Bu eserin yayın hakkı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KİMYASAL MADDELER, RİSKLERİ, KULLANIMI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

KİMYASAL MADDELER, RİSKLERİ, KULLANIMI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KİMYASAL MADDELER, RİSKLERİ, KULLANIMI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Zuhal YAZICI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Gelişen bilim ve teknoloji toplum için yararlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK

İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK Amaç İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda muhtemel tehlikeler ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim hedefleri İnşaat İşlerinde İSG yönünden önemli konular,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI 1. AŞAMA: PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9

Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9 Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 800 ISBN : 978-975-590-327-9 TEŞEKKÜR Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Klavuzu nun hazırlanmasından yayınlanmasına kadar olan tüm süreçlerde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ

ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ ENTEGRE ÇIFTLIK GÜVENCESI TÜM ÇİFTLİKLER TABANI SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK MODÜLÜ GÖZETİM ZİNCİRİ KONTROL NOKTALARI VE UYGUNLUK KRITERLERI TÜRKÇE VERSIYON 4.0 () BASIM 4.0-2_MAR2013 MART 2013 DEN ITIBAREN

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı