Teachers views related to the new science and technology curriculum: Ankara case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teachers views related to the new science and technology curriculum: Ankara case"

Transkript

1 Elementary Education Online, 9(1), , lköretim Online, 9(1), , [Online]: Teachers views related to the new science and technology curriculum: Ankara case Sevgi AYDIN * Jale ÇAKIROLU ** ABSTRACT: The aim of this present study was to examine science and technology teachers views about the new science and technology curriculum and to determine the strengths and weaknesses of the curriculum. Data were collected from 16 teachers with experience ranged from 1 to 15 years within 10 schools in Ankara through conducting semi-structured interviews. According to data analysis, teachers thought that by implementing the new curriculum learners participation to science lessons increased, teachers role changed from transmitting knowledge to facilitating students learning. Moreover, daily life was integrated to the curriculum. However, teachers complained about the lack of in-service training about the new curriculum and about the presence of crowded classes as an obstacle of implementing the new curriculum. Keywords: Science and technology curriculum, curriculum evaluation, teachers view related to curriculum SUMMARY Purpose and significance: Examining the science and technology teachers views about the new science and technology curriculum and determining the strengths and weaknesses of the curriculum were the purposes of this study. In order to achieve these goals, semi-structured interviews were conducted with 16 (1 male and 15 female) elementary science and technology teachers within 10 schools in Ankara. Methods: Teachers views on new science and technology curriculum were examined by conducting interviews. Based on the related literature, interview questions were prepared by the researchers. Regarding content validity, two science education experts opinion about the questions was taken into consideration. In addition, teachers responses to interviews were evaluated by two independent raters. Similarities and differences between the ratings of the two independent raters were discussed until a consensus was reached and a relatively high interrater reliability.87 was obtained. Results: Results indicated that many participants of the study did not take sufficient in-service training related to the new science and technology curriculum. Furthermore, teachers who participated in in-service training complained about the presence of short-term seminars and lack of written materials during the inservice training. All of the participants thought that the new program was student-centered, and their role in the classroom was facilitating students learning. Teachers also mentioned the strengths of new curriculum as providing hands-on science activities and relating science with daily life. However, according to teachers the presence of large class size at schools and time management were some of the factors affecting the implementation of the curriculum negatively. When asked the effect of the activities on students learning, some of the teachers told that students generally enjoy the learning process and remember the topics studied. However, sometimes some of the science activities suggested by curriculum could be unnecessary or boring for students and some of them were not related to the topic and objectives. Discussion and Conclusion: Results showed that teachers did not take adequate training about the new program. Although the teachers complained about lack of training, most of them thought that they were effective in implementation of the new program. As indicated in Gözütok et al., (2005), teachers may not be as effective as they thought. In light of the teachers responses, the most problematic area was found to be measurement and evaluation part of the curriculum. The possible reason of the problem might be the insufficient in-service training. These results were in line with other studies in the literature (Ercan & Altun, 2005; Erdoan 2007; Güven, 2008). Teachers also mentioned that families generally reflected negative ideas related to the new curriculum to the teachers. It could be concluded that families did not have enough information about the new science and technology program. Regarding teachers views on textbooks most of the teachers thought that textbooks were well-prepared and provided necessary information about the implementation of the curriculum. Finally, students were active in learning process, which is consistent with constructivist philosophy of the new program. In conclusion, teachers had some problems in implication of the new program. To solve these problems; sufficient in-service teacher training should be provided. Moreover, universities should provide help in in-service training. Additionally, parents need to be informed about the new program. Finally, infrastructural investment needs to be made especially in crowded classes. * ArF. Grv. Sevgi AYDIN, Yüzüncü YIl Üniversitesi, ** Doç. Dr. Jale ÇAKIROPLU, Orta Dou Teknik Üniversitesi,

2 !lkö#retim fen ve teknoloji dersi ö#retim program'na ili(kin ö#retmen görü(leri: Ankara örne#i Sevgi AYDIN * Jale ÇAKIROLU ** ÖZ. ÇalIFmanIn amaci Fen ve Teknoloji dersi öretmenlerinin yeni hazirlanan Fen ve Teknoloji dersi öretim programi hakkindaki görüflerini almak ve programin güçlü ve zayif yönlerini belirlemektir. Veriler Ankara ilinin 6 farkli ilçesinde bulunan 10 okulda çalifmakta olan ve deneyimleri 1 ile 15 yil arasinda deifen 16 Fen ve Teknoloji öretmeninden yari yapilandirilmif görüfmeler yapilarak toplanmiftir. GörüFmeler eitim öretim yilinin ikinci döneminde gerçekleftirlmif olup katilimcilara programin bilefenleri ile ilgili 9 açik uçlu soru yöneltilmiftir. Veri analiz sonuçlari öretmenlerin yeni programla birlikte örencilerin derse katiliminin arttii, öretmen rolünün yöneticiden rehbere kaydii ve günlük yafamin programla bütünleftii görüfünde olduunu göstermiftir. Ancak öretmenler yeni programi uygulamada hizmet içi eitimin yetersizlii ve siniflarin kalabalik olmasi gibi konulardan yakinmaktadirlar. Anahtar sözcükler: Fen ve teknoloji programi, program deerlendirme, program hakkinda öretmen görüfleri. G!R!/ YapIlandIrIcI yaklafim eitim alaninda tüm dünyada özellikle 1980 lerin sonunda ve 1990 larin bafinda etkili olmuftur (Duit & Treagust, 2003). Dier ülkelerde olduu gibi Türkiye de yapilandirici yaklafimdan etkilenmif ve 2004 yilinda ilköretim programlarinda yapilandirici yaklafimi temel alan bir reform çalifmasi baflatilmiftir. YapIlandIrIcI yaklafima dayanan bu yeni öretim programi eitim ve öretim yilinda uygulanmaya baflamiftir (Talim ve Terbiye Kurulu BaFkanlII, 2005). Yeni öretim programiyla birlikte öretmen ve örenci rollerinde, derslerin iflenmesinde, ölçme ve deerlendirme afamasinda önemli yenilikler meydana gelmiftir. Bu noktada öretmenler çok önemli bir role sahiptirler çünkü birçok süreçte uygulayici, rehber ve yönlendirici konumdadirlar. Gözütok, Akgün ve Karacaolu (2005), Haney, Czerniak ve Lumpe (1996), ve Pajares e (1992) göre öretmenler program deifikliklerinin önemli bir parçasidir çünkü planlanan deifikliklerin siniflarda gerçekten uygulanip uygulanmamasinda etkilidirler. Bu süreçte öretmenlerin program hakkinda düfünceleri hayati önem tafimaktadir çünkü bu düfünceler siniftaki uygulamalara temel tefkil etmektedir (Cheung & Ng, 2000) yilinda ilköretim programlarindaki yenilikten sonra araftirmacilar öretmenlerin yeni programlar hakkindaki görüf ve inançlari (Ercan & Altun, 2005; Erdoan, 2005; Güven, 2008; Özpolat, Sezer, Fgör & Sezer, 2007), yeni ders kitaplari (Demirci, 2007), deifen öretmen rolü ve davraniflari (Özpolat & BayIndIr, 2007; YangIn & Dindar, 2007) ve yeni programin farkli yönlerinin deerlendirilmesiyle ilgili (Erdoan, 2007; Gözütok, Akgün & Karacaolu, 2005; Kaptan, 2005; Kutlu, 2005) çalifmalar yürütmüflerdir. Örnein, Gömleksiz ve Bulut (2007) sinif öretmenleriyle yürüttüü çalifmasinda yeni fen ve teknoloji öretim programinin etkililiini deerlendirmek amaciyla farkli illerdeki öretmenlerin program hakkindaki görüflerini incelemif ve anlamli farkliliklar olduunu bulmuftur. AyrIca, çalifmanin sonuçlarina göre öretmenler yeni öretim programini kapsam, kazanim, eitim durumu ve deerlendirme açisindan oldukça etkili bulmuflardir. Benzer bir çalifmada, Deirmenci (2007) * Ar. Görv. Sevgi AYDIN, Yüzüncü Y!l Üniversitesi, ** Doç. Dr. Jale ÇAKIROLU, Orta Do+u Teknik Üniversitesi, 302

3 öretmenlerin programin amaçlarini, içeriini, ve öretme ve örenme sürecini iyi seviyede bulduklarini belirtmiftir. Yine sinif öretmenleri ile gerçekleftirilen bir bafka araftirmada ise (Güven, 2008) sinif öretmenlerinin yeni ders programlarinin örencinin derse aktif katilimini arttirdiini, dersi örenci için daha keyifli hale getirdiini, kazanimlarin örencilerin günlük yafamiyla ilifkili olduunu düfündüklerini göstermiftir. Buna karfin yeni öretim programlarinin uygulanmasindaki en önemli problemlerin bafinda ders saatlerinin uygulama için yetersiz olufu, yeni programlarin öretmenlere yeterince tanitilmamasi, kalabalik siniflar ve ölçme-deerlendirmede öretmenlerin bilgi eksikliinin gelmekte olduu belirtilmiftir. Kaptan (2005) yapilandirici yaklafimin temel alinmasi, örencilerin aktif olmasi, örenci merkezli bir program olmasi, derslerin etkinliklerle yürütülmesi, programin günlük yafami içermesi ve yeni ölçme ve deerlendirme yaklafimlarinin kullanilmasini öretim programinin güçlü yanlari olarak belirtmiftir. Bunun yaninda kapsamin yeterince azaltilmamif olmasi programin sinirlilii olarak ifaret edilmiftir. Buna ek olarak, Ercan ve Altun (2005) programin sorunlu kisimlarini hizmet içi eitimin yetersizlii, kaynak kitap ve materyallerin yetersizlii, yeni ölçme ve deerlendirme yöntemlerinin uygulanmasindaki zorluklar ve ailelerin sinavlar dolayisiyla programa olumsuz yaklafmalari olmak üzere bef ana baflikta toplamiflardir. AlanyazInda yeni öretim programi ile ilgili olan çalifmalardan bir dierinde ise Gözütok vd. (2005) öretmenlere yeni programla ilgili olarak kendilerini ne kadar yeterli hissettiklerini sormuflardir. En yüksek yeterlik orani mesleki gelifime ilifkin (%80,63) alanda elde edilirken, öretmenler kendilerini en az ölçme ve deerlendirme alaninda (%71,02) yeterli hissettiklerini beyan etmiflerdir. YukarIda da deinildii gibi ayni sikinti Ercan ve Altun nun (2005) çalifmasinda da ifaret edilmiftir. Bu durum ile ilgili olarak Kutlu (2005) örenci bafarisinin deerlendirilmesinde yeni deerlendirme yaklafimlarinin salikli bir biçimde uygulanabilmesi için öretmenlerin bu yaklafimlara ve alan bilgisine olan hâkimiyetlerin önemini vurgulamiftir. [eker in (2007) çalifmasinin sonuçlari da bu bulgulari desteklemektedir. Bu araftirmada 46 Fen ve Teknoloji dersi öretmenine anket uygulanmif ve bu öretmenlerden 21 tanesiyle yari yapilandirilmif görüfmeler yapilmiftir. Sonuç olarak, öretmenler açik ve net bulduklari yeni öretim programinin, örenci katilimini arttirdiini ve kazanimlarla amaçlarin birbirleriyle uyumlu olduunu ancak yeni programin temel aldii YapIlandIrIcI Örenme Teorisi (Constructivism) ve Çoklu Zeka Teorisi ni hem anlamakta hem de uygulamakta eksiklikleri olduunu belirtmiflerdir. AyrIca, yeni ölçme ve deerlendirme uygulamalarinda da bilgi eksikliinden ötürü yafadiklari problemlerin altini çizmiflerdir. YÖNTEM Çal'(man'n Deseni, Veri Toplama Arac' ve Verilerin Toplanmas' Nitel bir durum çalifmasi olan bu araftirma Fen ve Teknoloji dersi öretmenlerinin yeni ilköretim programi hakkindaki görüflerini almak ve karfilaftiklari problemleri belirlemek amaciyla gerçekleftirilmiftir. AraFtIrma için gerekli veriler öretmenler ile yari yapilandirilmif görüfmeler yapilarak toplanmiftir. GörüFmeler ses kayit cihazi ile katilimcilarin izni alinarak kaydedilmif ve daha sonra yazili biçime çevrilmiftir. GörüFmelerde öretim programinin farkli bilefenleri ile ilgili 9 açik uçlu soru kullanilmiftir. GörüFme sorularinin kapsam geçerlii için iki uzman kifinin görüfü alinmif ve gerekli düzeltmeler yapildiktan sonra sorulara son hali verilmiftir. GörüFmelerde sorulan sorular afaida verilmektedir: 1. Yeni öretim programi kullanilmaya baflanildii andan itibaren programla ile ilgili herhangi bir hizmet içi eitime katildiniz mi? AçIklayInIz (Nerede, ne kadar süre, ne hakkinda?) 2. Kendinizi yeni öretim programi ile ilgili yeterli ve uygulamada rahat hissediyor musunuz? Yeterli ya da yetersiz hissetmenizin nedenlerini açiklayiniz. 303

4 3. Yeni öretim programi ile birlikte siniftaki öretmenlik rolünüzde herhangi bir deifiklik oldu mu? AçIklayInIz. 4. Yeni öretim programinda sinifiçi etkinliklere önem verilmektedir. Bu konudaki görüfleriniz nelerdir? Etkinliklere genel olarak bakif açiniz nedir? Etkinliklerin hazirlanifi hakkinda ne düfünüyorsunuz? AçIklayInIz. 5. Bu etkinliklerin örencilerin örenmesine ve bafarisina katkisi nelerdir? AçIklayInIz. 6. Örencilerin etkinlik hakkindaki düfünceleri nelerdir? Size neler yansitiyorlar? Sizin gözlemleriniz nelerdir? 7. Ölçme ve deerlendirme sisteminde de yeni öretim programi ile birlikte deifimler söz konusu oldu. Bu konudaki görüfleriniz neler? Yeni ölçme ve deerlendirme tekniklerini nasil kullaniyorsunuz? Uygulamada ne gibi durumlarla karfilafiyorsunuz? AçIklayInIz. 8. Ailelerden yeni program ile ilgili olarak nasil dönütler aliyorsunuz? Olumlu ya da olumsuz yönde en çok hangi konularda size bafvuruyorlar? 9. Yeni öretim programi ile birlikte kullanilmaya baflanan ders kitabi, çalifma kitabi ve öretmen kilavuz kitabi hakkindaki düfünceleriniz nelerdir? AçIklayInIz. Verilerin Analizi Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanilarak analiz edilmiftir. çerik analizinde temelde yapilan iflem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunlari okuyucunun anlayabilecei bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktir (YIldIrIm & [imfek, 2006, s.227). lk olarak elde edilen veriler derinlemesine incelenmif ve bu inceleme IFIInda üç ana kategorinin olufturulmasi uygun görülmüftür. Bu kategoriler, tamamen olumlu, kismen olumlu ve tamemen olumsuz kategorileridir. Tamamen olumlu kategorisi yeni programin belirli bir alt boyutu ile ilgili olarak sadece olumlu görüf bildiren katilimcilarin görüflerini içermektedir. KIsmen olumlu kategorisi programin belirtilen alt boyutu ile ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz yönlerini belirten katilimcilarin görüflerinden olufurken tamamen olumsuz kategorisi ise programin belirtilen alt boyutu ile ilgili olarak sadece olumsuz noktalara deinen katilimcilarin görüflerini içermektedir. Öretmenlere sorulan 1., 2., 3., 7. ve 8. sorular ayri bafliklar altinda incelenmiftir. Bu bafliklar sirasiyla programın öğretmenlere tanıtılması, öğretmenlerin programı uygulamadaki yeterlilik algıları, öğretmenin rolü, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme boyutu ile ilgili görüşleri, ailelerin öğretim programı ile ilgili öğretmenlere dönütleri, ve öğretmenlerin kitaplar hakkındaki görüşleri başlıklarıdır. Bununla birlikte, 4., 5., ve 6. sorular ise etkinlikler ana baflii altinda toplanmif ve üç alt baflik olufturularak analiz edilmiftir. Bu alt bafliklar ise öğretmenlerin etkinlikler hakkındaki görüşleri, öğretmenlerin etkinliklerin öğrencilere etkisi hakkındaki görüşleri, ve öğretmenlerin öğrencilerin etkinlikler hakkındaki düşünceleri ile ilgili gözlemleridir. Veriler iki ayri kifi tarafindan baimsiz olarak kodlanmiftir. KodlarIn karfilaftirilmasi sonucu kodlayicilar arasindaki tutarlilik deeri.87 olarak hesaplanmiftir. Çalışma Grubu Bu çalifma eitim öretim yilinin ikinci döneminde Ankara ilinin Çankaya, Sincan, AltInda, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve GölbaFI ilçelerinde görev yapan 16 Fen ve Teknoloji dersi öretmeni (15 bayan, 1 erkek) ile gerçekleftirilmiftir. Örneklemin seçilmesinde kolay ulafilabilir durum örneklemesi (convenience sampling) kullanilmiftir. Veriler 10 farkli 304

5 okuldan toplanmiftir. ÇalIFmaya katilan öretmenlerin deneyimleri 1 yil ile 15 yil arasinda deifmektedir. KatIlImcIlarIn 10 tanesi devlet okulunda görev yaparken, dier 6 öretmen özel okullarda çalifmaktadir. Çalışmanın Amacı Haney, Czerniak ve Lumpe (1996) ve Pajares nin (1992) de belirttii gibi ilköretim programlarinda planlanan deifikliklerin sinif içinde bafariyla uygulanabilmesinde öretmenlerin deifiklikle ilgili görüfleri oldukça önemlidir. Öretmenlerin yeni hazirlanan programa deer vermemesi ve etkili olmadiini düfünmesi, programin uygulamasinda bazi deifiklikler yapmalarina neden olabilir (Cheung & Ng, 2000). Bu bilgiler IFIInda, bu çalifma tarihinde tüm ülkede uygulanmaya baflayan yeni Fen ve Teknoloji öretim programi ile ilgili olarak öretmenlerin düfüncelerini ve yafadiklari problemleri belirlemeyi hedeflemiftir. Bu araftirmada Fen ve Teknoloji öretim programini uygulayan öretmenlerin görüfleri dorultusunda programin güçlü ve zayif yönleri belirlenerek Milli Eitim BakanlII na, program geliftiricilere, konu ile ilgilenen araftirmacilara ve ilgili kurumlara dönüt salamak amaç edinilmiftir. Çal'(man'n Önemi 2004 yilinda yeni ilköretim programlarinda yapilan deifiklerden sonra yeni Fen ve Teknoloji öretim programinin etkinlii, program ile ilgili öretmen görüfleri ve programin uygulanmasinda yafanilan problemlerle ilgili birçok çalifma yürütülmüftür. Ancak bu araftirmalarin birçou sinif öretmenleriyle gerçekleftirilmiftir (Ercan & Altun, 2005; Gömleksiz & Bulut, 2007; Güven, 2008; Özpolat vd, 2007; YangIn & Dindar, 2007). AyrIca, birçok çalifma da nicel nitelikte olup programi uygulayan öretmenlerin görüfleri derinlemesine incelenememiftir (Deirmenci, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007; Özpolat & BayIndIr, 2007; Özpolat vd, 2007; YangIn & Dindar, 2007). Bu durum anket yönteminin bir sinirliliidir (YIldIrIm & [imfek, 2006). Ancak günümüzde nitel çalifmalara verilen önem her geçen gün artmaktadir. Bu deifimi YIldIrIm ve [imfek (2006) Föyle anlatmaktadir: Positivism ötesi ya da yorumlamaci anlayifin ortaya koyduu bilginin örgütlenmesi ve sunulmasinda tek ve en doru bir biçim yoktur düfüncesinden yola çikarak, sosyal bilimler artik yavaf yavaf fen bilimlerinin kavramlari ve yöntemleri yaninda, kendi doasina özgü kavramlar ve araftirma yöntemleri bulmaya baflamaktadir. Gittikçe artan bir Fekilde sosyal bilimler nitel çalifmalara yönelmekte ve bu süreçte nesnellikten çok bakif açisini ön plana çikarmaktadir (s.30). Sonuç olarak, yeni Fen ve Teknoloji programiyla ilgili hem branf öretmenleriyle hem de nitel olarak yapilan çalifma sayisi çok fazla deildir ([eker, 2007). DolayIsIyla bu çalifmanin belirtilen eksiklii doldurmaya yardimci olacai düfünülmektedir. BULGULAR Bulgular öğretmenlerin programı uygulamadaki yeterlilik algıları, etkinlikler, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme boyutu ile ilgili görüşleri, ailelerin öğretim programı ile ilgili öğretmenlere dönütleri ve öğretmenlerin kitaplar hakkındaki görüşleri başlıkları altında sunulacaktır. Tablo-1 tüm bulguların özetini göstermektedir. 305

6 Tablo 1: Tüm boyutlarda öğretmen görüşlerinin kategorilere göre dağılımı Program ile ilgili olarak incelenen alt boyutlar Öğretmenlerin programı uygulamadaki yeterlilik algıları Öğretmenlerin etkinlikler hakkındaki görüşleri Öğretmenlerin etkinliklerin öğrencilere etkisi hakkındaki görüşleri Öğretmenlerin öğrencilerin etkinlikler hakkındaki düşünceleri ile ilgili gözlemleri Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme boyutu ile ilgili görüşleri Ailelerin öğretim programı ile ilgili öğretmenlere dönütleri Öğretmenlerin kitaplar hakkındaki görüşleri Tamamen K'smen Tamamen Olumlu Olumlu olumsuz 9 kişi 3 kişi 3 kişi 3 kişi 13 kişi 0 11 kişi 5 kişi 0 11 kişi 5 kişi 0 1 kişi 3 kişi 12 kişi 2 kişi 1 kişi 12 kişi 6 kişi 9 kişi 1 kişi Programın Öğretmenlere Tanıtılması Öretmenlere yeni öretim programiyla ilgili herhangi bir hizmet içi eitime katilip katilmadiklari sorulduunda, tablo-2 den de görüldüü gibi, 2 kifi program ile ilgili olarak hiçbir hizmet içi eitim almadiini belirtirken 14 kifi ise hizmet içi eitimlere katildiklarini belirtmiflerdir. Tablo 2: Katılımcıların yeni programla ilgili aldıkları hizmet içi eğitim gün sayısı Kat'ld'#' gün say's' Kat'l'mc' say's' Hiç 2 kifi 1 3 gün 3 kifi 1 hafta 5 kifi 2 hafta 2 kifi 1 ay 1 kifi Daha fazla 3 kifi Okul tipleri dikkate alindiinda, özel okullarda çalifan öretmenlerin devlet okullarinda çalifanlara göre daha fazla tanitici seminer aldiklari anlafilmaktadir. Özel okullarda çalifan bazi öretmenler kendi kurumlarinin yeni öretim programi ile ilgili olarak tanitici seminerleri organize ettiklerini belirtmiflerdir. Buna göre özel okullarda çalifan öretmenlerden sadece bir tanesi hiçbir seminer almadiini belirtirken, 2 tanesi 1 haftalik eitim aldiklarini, 1 tanesi 2 haftalik eitim aldiini ve 2 tanesi de 1 aydan daha fazla eitim aldiklarini belirtmiflerdir. Buna karfilik devlet okullarinda çalifan öretmenlerin bir çou (7 öretmen) hizmetiçi eitimin yetersizliinden yakinmiflardir. 306

7 Öretmenlerden bir tanesi aldii hizmet içi eitimin yetersizliini Föyle anlatmaktadir: Seminer döneminde 3 gün müfredatn tantm ile ilgili eitim aldm ama o da çok verimli olmad çünkü elektrikler kesikti. Fazla bir verim alamadk. Bir de kitaplar elimizde hazr deildi. Hiç bir kaynak olmadan bir!eyleri dinlemek...hani ne bir soru sorabiliyoruz Ne bir gözlem ne bir inceleme yapma!ansmz oldu sadece dinleme modunda kaldk. Dier bir öretmen ise hizmet içi eitim seminerlerinde sorduklari sorularin cevaplarini alamadiklarini belirtmiftir. FarklI bir öretmen ise eitimin süresinin kisa olufundan ve kalabalik bir gruba verilmif olmasindan yakinmiftir. Öğretmenlerin Programı Uygulamadaki Yeterlilik Algıları Öretmenlere öretim programiyla ilgili sinif içi uygulamalarda kendilerini rahat hissedip hissetmedikleri sorulduunda, 9 öretmen kendini yeterli ve uygulamada rahat hissettiini belirtirken, 3 tanesi kendisini kismen yeterli ve uygulamada rahat hissettiini ve 3 öretmen ise uygulamada rahat ve yeterli hissetmediini belirtmiftir. Kendini yeterli hisseden 9 kifiden 4 tanesi yeterli hissetmelerinin sebebini üniversitede aldiklari eitim olduunu belirtmiflerdir. ki öretmen ise uygulamada rahat ve yeterli hissetmesinin sebebini aldii seminerlere balarken, 1 tanesi ise pilot okulda çalifmasini neden olarak belirtmiftir. Dierleri ise bu konuda herhangi bir özel bir neden belirtmemiflerdir. Uygulama açisindan kismen yeterli ve rahat hisseden 3 öretmenden birisi zamani yetiftirebilme probleminden ötürü, bir dieri ise siniflarin kalabalik olmasindan ötürü böyle hissettiini belirtmiftir. Son olarak dier öretmen ise kendisinin bu programi uygulamada ilk senesi olmasindan dolayi sinif içi uygulamalarda kismen rahat ve yeterli hissettiini belirtmiftir. Yeni programin uygulanmasinda rahat ve yeterli hissetmediini belirten 3 öretmenden birisi zamani yetiftirmede yafadii soruna ve ailelerin yeni program hakkindaki bilgisizliklerine deinirken, dieri ise yetersiz hissetmesini kendisinin öretim programi ve uygulamasi hakkindaki yetersizliine balamiftir. Son olarak bir öretmen de araç-gereç eksiklii ile aile ve örencilerin yeni öretim programina uyum salayamasinin kendisini uygulamada yeterli hissetmemesine neden olduunu belirtmiftir. Öğretmenin Rolü ÇalIFmaya katilan bütün öretmenler yeni programda öretmenlik rollerinin rehberlie kaydiini çünkü programin öretmen merkezliden çok örenci merkezli bir yapiya sahip olduunu belirtmiflerdir. Bir öretmen bu deifim ile ilgili olarak FunlarI anlatmiftir; Eski müfredatta hep ben vardm!imdi ise çocuk her!eyi kendi yapyor. Yani öretmen merkezli deil de örenci merkezliye geçtik. Tabii ben yönlendiriyorum, hadi!u adma geçelim diyorum, gruplar hepbirlikte geçiyorlar. Bununla birlikte, 2 öretmen ise örenci merkezli yapiya sahip olan bu programda örenci katilimiyla ilgili problem yafadiklarini belirtmiflerdir:,u 2 yldr, zorunlu olduu için, örenci merkezli. Aslnda örencinin durumu müsait olsa güzel bir program. Örenci katlmn salayabilsem... Onda çok zorlanyorum ben. Rolümüz; sadece bendim, örenci dinliyor, ben anlatyordum.,imdi onlar katmaya çal!yorum. Bunda çok zorlanyorum. Öncelikle çocuk dü!üncesini söylemekte zorlanyor bir defa. Etkinlikler Öğretmenlerin etkinlikler hakkındaki görüşleri Öretmelerin vermif olduklari cevaplar incelenerek çok iyi ve kismen iyi olmak üzere 2 kategori olufturulmuf ve cevaplar bu kategorilere yerleftirilmiftir. Çok iyi kategorisine herhangi bir olumsuz yön içermeyen sadece olumlu görüflerin olduu cevaplar ve kismen iyi kategorisine hem olumlu hem de olumsuz yönleri içeren cevaplar yerleftirilmiftir. Etkinliklerle 307

8 ilgili olarak tamamen olumsuz görüf bildiren katilimci bulunmamaktadir. Kodlama sonucunda 3 öretmen etkinliklerin çok iyi hazirlandiini belirtirken, 13 öretmen ise etkinliklerin kismen iyi hazirlanmif olduunu yani olumlu özelliklerinin yani sira bazi olumsuz durumlar içerdiini belirtmiflerdir. Etkinliklerin çok iyi hazirlandiini düfünen öretmenlerden bir tanesi etkinliklerin basit malzemelerle yapilabilir olmasinin altini çizmiftir. AyrIca, ayni görüfü paylafan bafka bir öretmen ise çok sayida etkinlik sunulmasinin da öretim programinin olumlu bir yani olarak belirtmiftir:,imdi!u var, ben bu kadar etkinlik hazrlayamazdm. Benim yapacam nedir? Ünitenin sonunda test sorusu hazrlamakt. Bir ünite içinde belki tane etkinlik var. Bana hazr gelen bu etkinliklerden memnunum ve beeniyorum. Öte yandan öretmenlere sunulan etkinlikleri olumlu bulan, ancak bazi noktalarda düzeltmeler yapilmasi gerektiini savunan öretmenler Fu noktalara dikkati çekmiflerdir: 1. Etkinlikler belirtilen ders saatlerinde bitirilemiyor. 2. SInIflarIn kalabalik olmasi etkinliklerin yapilifini ve verimini olumsuz yönde etkiliyor. 3. Malzeme anlaminda bazi etkinliklerde sikinti yafaniyor. 4. BazI etkinlikler örencilerin seviyeleri altinda, örenciler bu etkinlikleri basit buluyorlar. 5. Bazen kazanim ile etkinlikler örtüfmüyor. 6. Bazen örenciler kes-yapiftir ve hikâye yazma gibi etkinliklerden sikiliyorlar. Etkinliklerin kismen iyi hazirlandiini düfünen öretmenler, yukarida düzeltilmesi gerektiine inandiklari noktalar difinda etkinliklerin olumlu yönlerini; 1. Basit malzemelerle ve laboratuara ihtiyaç duyulmadan yapilabiliyor olmalari, 2. Konunun özünü örenciye kavratacak Fekilde hazirlanmif olmalari, 3. Günlük hayatla balanti kuruyor olmalari, 4. Konuyu somutlaftirmalari, 5. Örencilerin birden fazla duyu organina hitap ediyor olmalari, 6. BazI etkinlikleri örencilerin evde kendilerinin yapabiliyor olmalari olarak belirtmiflerdir. Öğretmenlerin etkinliklerin öğrencilere etkisi hakkındaki görüşleri Etkinliklerin örencilerin örenmesine etkisini hakkinda 16 öretmenden 5 i etkinliklerin örencilerin örenmesine kismen olumlu etkisi olduunu düfünürken, 11 tanesi ise tamamen olumlu etkisi olduunu dile getirmiftir. Tamamen olumlu kategorisinde bulunan 6 öretmen etkinliklerin örencilerin örenmesini kalici hale getirdiklerini belirtmiflerdir. Bunlardan bir tanesi durumu Föyle anlatmaktadir: Ben daha ba!arl olduklarn dü!ünüyorum çünkü bizim okulumuzda Cito uygulamalar var. Geçen ylki Fen dersinde örendikleriyle ilgili bu ylki 5. snflara, 4. Snfta örendiklerine dair, bir snav yapld. Bütün örencilerde gayet iyi sonuç aldk. Çok daha kalc olduuna inanyorum. Zaten bu yl konuyu öretirken de Kuvvet-Hareketten öncelikle geçen seneyi bir tekrar yapyoruz. O zaman da zaten fark ediyorum ki unutmam!lar. KalIcIlIa ek olarak bu kategoride fikir beyan eden öretmenlerden iki tanesi de etkinliklerin siniftaki tüm örencilerin derse katilimini saladiini belirtmiflerdir: Mesela çocuklar çok daha fazla derse kalkyor. En yaramaz çocuk bile bakyorum, güzel cevaplar veriyor. Çok ho!uma gidiyor. Bir öretmen ise dersi dinlemeyen bir örencinin bile etkinlik sirasinda konunun özünü kavrayabiliyor olmasini, etkinliklerin olumlu bir yani olarak düfünmektedir. AyrIca iki öretmen de etkinliklerin örencilerin dikkatini çektiini ve elenceli bir Fekilde dersleri takip etmelerini saladiini belirtmiftir. KIsmen olumlu kategorisinde bulunan cevaplarda ise etkinliklerin örencilerin örenmesine olumlu etkisi olarak üst düzey örenmelere olanak salamasi, kalicilii salamasi ve motive edici olmalarina deinilmiftir. Etkinliklerin üst düzey örenmeleri desteklediini düfünen bir katilimci düfüncelerini Fu Fekilde açiklamaktadir; Örenme anlamnda daha üst 308

9 düzeye çkabiliyor örencilerimiz; taksonomide analize kadar, senteze kadar üst seviyeye çkabiliyor, yorum yapabiliyor artk çocuklar çünkü eskiden bu nedir?!u nedir? sorularna o kadar al!m!lard ki yorum yapamyorlard.. Örencilerin özellikle matematiksel iflem gerektiren sorulari çözmede zorlanmasi, bazi etkinliklerin havada kalmasi ve bazilarinin da örenciler için ilgi çekici ve anlafilir olmamasi olumsuz yönler olarak belirtilmiftir. KIsmen olumlu kategorisinde deinilen olumsuz yönlerden bir tanesi olan bazi etkinliklerin havada kalmasini bir öretmen Föyle açiklamaktadir: Etkinlik ile ilgili baz!eyler biraz havada braklyor. Etkinlik veriliyor diyor ki bu deneyi yapn, çocuk kendisi!unu ke!fetsin. Müfredat çok youn ve buna dayal gittiimiz için çocuklara da bu konuda çok iyi frsat tannamyor, konu yeti!tirmeye çal!maktan dolay. Etkinliklerin örencilerin örenmesine etkisi ile ilgili olarak tamamen olumsuz görüf bildiren katilimci bulunmamaktadir. Öğretmenlerin öğrencilerin etkinlikler hakkındaki düşünceleri ile ilgili gözlemleri Örencilerin etkinliklere bakif açilarini öretmenlerin gözüyle belirleyebilmek için sorulan soruya 11 öretmen tamamen olumlu gözlemleri olduunu, dier 5 öretmen ise kismen olumlu gözlemleri olduunu belirtmiflerdir. lk gruptaki öretmenler örencilerin etkinlikler sayesinde elenerek örendiklerinin altini çizmiflerdir. Bu öretmenlerden biri bu durumu Föyle özetlemektedir; Yapmakta hevesliler, etkinliklerde görev almakta istekliler, rol almak istiyorlar. Özellikle grup!eklinde yapmak daha çok ho!larna gidiyor. Zevk alarak yapyorlar. Bir dier öretmen ise örencilerin farkinda olmadan örendiklerini belirtmiftir. KIsmen olumlu gözlemleri olan öretmenler ise örencilerin bafari durumuna göre, sinif seviyesine göre ve aile desteine göre bazi etkinlikleri sikici bulabildiklerini belirtmektedirler. Bir öretmen sinif seviyesinin ve bununla beraber Seviye Belirleme SInavI nin (SBS) etkisini Fu Fekilde ifaret etmektedir; Özellikle 7. snflarda SBS bilinci daha yüksek olduu için etkinlik verdiimiz zaman onlar aman yine mi etkinlik, bunu yapacak myz? Test verseniz daha iyi olmaz m? Etkinliklerin onlara bir!ey vermediine inanyorlar ama 6. snflar daha çok elenerek öreniyorlar. Bir dier öretmen de ailelerin örencilerin etkinlie bakif açilarini etkilediini belirtmektedir; Ba!ars dü!ük olan snfmn dierlerinden farkl olmasnn nedeni ailelerin de farkl olmalar. Onlar da katabildiim sürece hem örenciler daha ba!arl hem daha çok memnunlar. Yine bu gruptaki bir öretmen ise etkinlik sayisinin fazla olmasindan dolayi örencilerin etkinliklerden sikildiinin altini çizmektedir. Örencilerin etkinliklere bakif açisi ile ilgili olarak tamamen olumsuz görüf bildiren katilimci bulunmamaktadir. Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Boyutu ile İlgili Görüşleri Öretmenlerin ölçme ve deerlendirme sisteminde yapilan deifiklikler hakkinda görüfleri sorulduunda, 1 öretmen tamamen olumlu görüf bildirirken, 3 öretmen kismen olumlu görüf bildirmiftir. Ölçme ve deerlendirme alaninda gerçekleftirilen deifiklerle ilgili olarak 12 öretmen ise tamamen olumsuz görüf beyan etmiftir. Bu alandaki deifiklikleri tamamen olumlu bulan bir öretmen düfüncelerini Föyle açiklamiftir; Çocuk performans ödevi ald zaman zaten gidiyor kendisi ara!tryor. Eskiden veriyorduk bir konuyu internetten çktsn alp sadece getiriyordu.,imdi eitimin içine aileler de katld. Bu yüzden olumlu dü!ünüyorum. Eski müfredata göre 10 tane klasik soru soruyorduk.,imdi dört-be! bölümden olu!an bir snav yapyoruz. Doru-yanl!, bo!luk doldurma, e!le!tirme, çoktan seçmeli. O yüzden daha ba!arl. KIsmen olumlu düfünen üç öretmenden biri bu sistemin objektif bir deerlendirme saladiini belirtmiftir: Test yapyorum, doru yanl! soruyorum ve bir de bo!luk doldurma soruyorum. Bunlarn hepsinin puanlama sistemi belli yani ben hadi buna 3 yerine 5 vereyim olay yok. Net puann alyor. Bu açdan çok rahatm, vicdanm çok rahat. AynI öretmenin bu konudaki olumsuz fikri ise örencilerin performans ödevlerini rutin bir hale getirmesidir. Bu kategorideki dier öretmenler ise bu alanda çok fazla kirtasiye masraflarinin olduunu ve örencilerin kavram haritasi gibi yeni uygulamalara adapte 309

10 olamadiklarini belirtirken, Fen ve Teknoloji dersinin performans ödevleri açisindan çok uygun olduunu bununla birlikte uygulamada herhangi bir problem yafamadiklarini belirtmiflerdir. Üçüncü olarak tamamen olumsuz görüf bildiren öretmenlerin deindikleri noktalar afaida özetlenmiftir; 1. Bütün derslerde performans ödevi verildii için aileler örencilerin bu ödevleri yetiftirememesi dolayisiyla performans ödevlerin azaltilmasi yönünde baski yapmaktadir, 2. Ölçme-deerlendirme konusunda uygulamada bilgi eksiklii bulunmakta ve bu nedenle hizmetiçi eitime ihtiyaç duyulmaktadir, 3. Akran deerlendirmesinde örenciler arkadaflarina karfi objektif olamamaktadir, 4. Örenciler performans ödevlerini yaparken zaman kullanma sorunu yafamaktadir, özellikle son 1-2 günde yapmaktadir, 5. Örenci sayisi çok fazla olduu için performans ödevlerini deerlendirmede çok sikinti yafanmaktadir ve bu durum öretmene çok fazla yük getirmektedir, 6. DallandIrIlmIF grid gibi hazirlama afamasi zaman alan uygulamalar tercih edilmemektedir, 7. YapIlan proje ve ödevleri deerlendirmesi zor ve zahmetlidir. Özellikle kriterleri kullanmak öretmeni zorlamaktadir. Öretmenler özellikle ölçme ve deerlendirme ile ilgili konularda kendilerini yetersiz hissettiklerinin altini çizmiflerdir. Örnein bir öretmen Ben halen kafamda projeyi oturtamadm. Çok yabanc ve kimse de bize projeyi anlatamad henüz. Müfetti!lere soruyoruz. Net bir cevap alamadk. Nasl kullanacamz tam bilmiyoruz. Bu yüzden kendi bildiimiz yöntemlere dönmek zorunda kalyoruz çou kez. Öretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiinde ölçme ve deerlendirme ile ilgili olarak en iyi kavradiklari ve uyguladiklari noktanin sinavlarda sadece tek tip soru sormak yerine açik uçlu, çoktan seçmeli, doru-yanlif ve bofluk doldurma gibi farkli tip sorular kullanmak olduu anlafilmaktadir. Ailelerin Öğretim Programı ile İlgili Öğretmenlere Dönütleri Ailelerden öretmenlere gelen dönütler ile ilgili olarak 2 öretmen tamamen olumlu dönütler aldiini, 1 öretmen kismen olumlu dönütler aldiini ve 12 öretmen ise tamamen olumsuz dönütler ile karfilaftiini bildirmiftir. Bir öretmen ise ailelerden herhangi bir dönüt almadiini belirtmiftir. Ailelerin sadece olumlu dönütler ile kendilerine geldiini belirten 2 öretmen ailelerin tepkilerini Föyle açiklamiflardir; Biz böyle örenmedik. Ke!ke biz de böyle örenseydik diyen velilerimiz var. Çocuklarnn etkinlik ya da ödevleri yaparken çok zevk aldn söyleyenler var.,u da var, biz bunlar örenmemi!tik. Velilerin böyle demesinin sebebi günlük hayatla çok ili!kilendirme var. Dier öretmen ise ailelerin laboratuarda sürekli deney ve etkinliklerle ders iflenmesinden çok hofnut olduklarini ve böyle devam edilmesini istediklerini belirtmiftir. Buna karfin 12 öretmen velilerin kendilerine yeni program ve onun beraberinde getirdii yeniliklerle ilgili Fikâyetlerde bulunduklarini belirtmiflerdir. Bu Fikâyetler afaida bafliklar halinde özetlenmiftir: 1. SBS konunda kaygilanma, 2. Örencilere çok fazla ödev verilmesi ve bu yüzden velilerin daha çok ilgilenmek zorunda kalmasi ve bazi durumlarda ödevi onlarin yapmasi, 3. Derslerde ders iflenmeyip oyun oynatilmasi, 310

11 4. Grup çalifmalarinda çalifan ve çalifmayan örencilerin ayni puani almasi, 5. YapIlan etkinlikler ve ödevlerin çok masrafli olmasi, 6. Evde bilgisayar olmadii için örencilerin internet kafelere gitmek zorunda olmasi. Velilerden kismen olumsuz dönütler aldiini belirten öretmen derste yapilan etkinliklerle ilgili çarpici bir veli görüfüne deinmiftir: Birkaç velim arad. Hatta bir tanesi hiç abartmyorum, hocam siz derste hiç ders anlatmyor musunuz? Oyun falan oynattryormu!sunuz dedi. Bu bir ki!i, iki ki!i, bitmedi. Çou i!te SBS ye girecek, bu çocuklara neden oyun oynattryorsunuz? Konu anlatn diye!ikâyette bulundular. Bununla birlikte ayni öretmen bazi velilerden de tam tersi yönde dönüt aldiini da eklemiftir: Birkaç veli sizinle beraber, hâlbuki oradaki etken ben deildim, esas faktör yaptmz aktivite arlkl dersti. Çocuklar fenden çok ho!lanyorlar. Önceden fenden nefret ediyorlard dedi. AslInda belki de öretmenlerden bir tanesinin belirttii bir nokta yukaridaki Fikâyetlerin ana kaynaini olufturmaktadir: Yeni programdan haberi olmayan aileler var. Hala bana gelip, hocam çocuum anlamyor. Biraz siz de anlatn diye gelen aileler de var. Son olarak bir öretmen ise velilerin okulu pek ziyaret etmediklerini ve bu konu ile ilgili olarak da herhangi bir dönüt almadiini belirmiftir. Öğretmenlerin Kitaplar Hakkındaki Görüşleri Öretmenlere kitaplar hakkindaki görüfleri sorulduunda 6 öretmen tamamen olumlu görüfe sahip iken 9 öretmen kismen olumlu görüfe sahiptir. Kitaplar ile ilgili olarak tamamen olumsuz görüfe sahip olan 1 öretmen bulunmaktadir. Yeni hazirlanan kitaplarin olumlu yanlari ise ilk iki kategoride yer alan cevaplara göre FunlardIr; öretmenler kitaplarin özenle hazirlandiini, deifik soru tarzlarina kitaplarda yer verildiini, kitaplarda bulunan fotoraf ve Fekillerin net ve anlafilir olduunu, örencilerin ilgisini çektiini ve bilgi anlaminda yeterli olduu için ders içerisinde not tutturmayi azalttiini belirtmiflerdir. Öretmenler yeni kitaplarin özellikle örencileri cezbettiinin altini çizmiflerdir. Bir katilimci görüfünü Föyle dile getirmektedir: Örenciler için eski ders kitabndaki etkinlikler yeterli olmuyordu; çal!ma kitab bu yönden gerçekten çok olumlu oldu ve güzel etkinlikler var, güzel yöntemler var. Mesela 6. snf kitaplarnda eskiden en çok!ikâyet ettiim!ey sürekli soru soruluyor olmas, hiç bilgi verilmiyor olmasyd. Bu sefer bilgi de veriliyor, soru da veriliyor, ara!trma konular veriliyor, bunlar biliyor muydunuz? ksm var. Bunlar çocuklarn çok ilgisini çekiyor. Öretmenler açisindan olumlu yönleri olarak katilimcilarin belirttii noktalar ise öretmenin çalifma sorulari hazirlamasina gerek olmamasi dolayisiyla öretmenlere zaman kazandirmasi, kilavuz kitaplarin öretmenleri yönlendirmesi ve rehberlik etmesi ve örencilerin seviyeleri hakkinda bilgi veriyor olmasidir. Bir katilimci kilavuz kitabin kendisi için önemini Föyle anlatmiftir: Ne yapmam gerektiini daha iyi biliyorum. Adm adm ne yaplmas gerektii var orda, ne vermem gerektiini biliyorum. Onun d!nda bir yllk plan yapmyorum, ayrca bir günlük plan yapmyorum. Bu bana zamandan tasarruf salad. Bu olumlu yanlarinin difinda öretmenlerin kitaplari yetersiz bulduklari noktalar; kilavuz kitabinda bulunan hatalar, programdaki bazi kazanimlarla kitaptaki kazanimlarin örtüfmemesi, konu içerisinde örneklerin yetersiz olmasi, bazi anahtar kavramlarin verildii konuya uygun olmamasi, etkinliklerin ve kazanimin daha çok alt bilifsel seviyede olmasi, örencilerin tafima anlaminda yükünün artmasi (kitap sayisi ile ilgili olarak) ve programda verilmemesi belirtilen bazi noktalarin deerlendirme sorularinda yer almasidir. Bir katilimci; Programdaki belirli kazanmlarla kitaptaki belirli kazanmlar baz noktalarda çak!mayabiliyor. Ya da kazanm!unu yapn derken oradaki etkinlik ba!ka bir!ey verebiliyor. Son olarak yukarida da belirtildii gibi bir öretmen kitaplari tamamen olumsuz bulduunu belirtmif ve düfüncesini Föyle açiklamiftir; Kitaplarda günlük hayatta çocuklarn fen bilgilerini kullanabilecekleri örnekleri seçmi!ler, seçmeye çal!m!lar. Baz örnekler çok basit kalm!. 6. snf çocuu 5. snf 311

12 çocuu gibi muamele görmü!. Ilgisini daha çok çekebilecek konular olabilirdi. Onun d!nda dediim gibi çok gereksiz aktiviteler de vard. Çok özenerek seçilmemi!, çok üzerinde dü!ünülmemi! bence. TARTI/MA ve ÖNER!LER Elde edilen veriler IFIInda öretmenlerin yeni öretim programi ile ilgili olarak yeterince hizmet içi eitime katilmadiklari anlafilmaktadir. AyrIca bazi katilimcilar da aldiklari hizmet içi eitim seminerlerinin gerek kisa süreli olmalari, gerekse kendilerine bu seminerlerde herhangi bir kaynak sunulmamif olmasi nedeniyle bu eitimlerden gerektii gibi yararlanamadiklarinin altini çizmiflerdir. Bu sonuç alanyazindaki dier çalifmalari da desteklemektedir (Ercan & Altun, 2005; Erdoan, 2007; Gözütok vd., 2005; Güven, 2008). Bununla beraber katilimcilar yeni programla ilgili olarak hizmet içi eitimlerinin yetersizliinden yakindiklari halde kendilerini uygulamada yeterli ve rahat hissettiklerini belirtmiflerdir. Bu noktada Gözütok vd. (2005) in de belirttii gibi bazi durumlarda öretmenler aslinda kendi düfündükleri gibi yeterli olamayabilmektedirler. Bütün katilimcilar ayni görüfü paylafarak öretmenin rehber rolünde olduunu, ve programin örenci merkezli olduunu belirtmiflerdir. Bu sonuç, Erdoan (2007) ve Güven in (2008) çalifmalariyla paralellik göstermektedir. Fen ve Teknoloji dersi programinda yapilandirici (constructivist) örenme kuraminin temel alindii belirtilmektedir (MEB, 2006). YapIlandIrIcI kurama göre örenciler örenme sürecine aktif olarak katilirlar. ÇeFitli aktiviteler ile örenciler gözlem yapar, araftirir, veri toplar ve bunlari yorumlarlar (Bruning, Schraw, & Ronning, 1995; Geary, 1995, aktaran Schunk, 2000). Öretmenler rehber rolünü benimsediklerini ve örencilerin aktif olarak örenme sürecine katildiklarini belirtmiflerdir. Bu durum programin temel aldii yapilandirici örenme yaklafimi ile örtüfmektedir. Etkinliklerin bol miktarda sunulduu yeni öretim programinda öretmenler basit malzemelerle laboratuar ortami olmadan da yapilabilen bu etkinliklerin hazir olarak sunulmasi, günlük hayatla iç içe olmasi ve konuyu somutlaftirmasi gibi olumlu yanlarindan bahsetmiflerdir. Ülkemizin FartlarI göz önüne alindiinda, basit malzemeler kullanilarak yapilabilen aktiviteler özellikle fen laboratuari ve deney malzemeleri olmayan okullardaki örencilerin örenmesinde önemli bir rol oynayacai düfünülmektedir. Öretmenler etkinliklerin örenmeyi kalici hale getirdiini, derse katilimi arttirdiini ve örencilerin dikkatini çektiini belirtmiflerdir. Benzer olarak Güven (2008), Gömleksiz ve Bulut (2007) ve Kaptan (2005) çalifmalarinda yeni programda örencilerin derste etkin bir rol aldiklarini ve haz alarak derse katildiklarini belirtmiflerdir. Ancak, Güven in (2008) de belirtildii gibi, zaman problemi ve siniflarin kalabalik olmasindan dolayi etkinliklerin gerçekleftirilmesi sirasinda sorunlar yafanmaktadirlar. AyrIca, bazi etkinliklerin bir yere balanamamif olmasi, örencilerin iflem gerektiren sorularda eksik kalmasi ve bazi etkinliklerin gereksiz ve sikici olmasi etkinliklerin olumsuz yönleri olarak belirtilmiftir. Örenciler özellikle daha erken yaflarda etkinliklerde rol almaya heveslidirler ancak yaflari büyüdükçe sikilabilmektedirler. Elde edilen veriler IFIInda özellikle üst siniflarin programinda etkinlikler açisindan çefitli deifikliklere gidilmelidir. AyrIca, etkinlikler incelenerek gerekli düzenlemeler yapilmalidir. KatIlImcIlarIn verdikleri cevaplar dorultusunda en çok sorun yafadiklari alan ölçme ve deerlendirme alanidir. Bu durumun esas sebebi olarak da bu alan ile ilgili olarak aldiklari hizmet içi eitimin yetersizlii gösterilebilir. Yine bu noktada elde edilen veriler Ercan ve Altun (2005), Erdoan (2007), Gözütok vd. (2005) ve Güven in (2008) çalifmasini destekler niteliktedir. AyrIca özellikle performans ödevleri ile ilgili olarak öretmenlerin yafadiklari 312

13 sikintilarin alti çizilmiftir. Ölçme ve deerlendirme konusunda öretmenlere hizli ve etkili bir biçimde hizmet içi eitim sunulmalidir. Yeni programin uygulanmasiyla ilgili olarak aileler öretmenlere genelde olumsuz görüfler yansitmaktadir. Aileler sinav kaygisi yafamaktadirlar. AyrIca aileler çok fazla ödev verildiinden ve bu ödevler ile kendilerinin ilgilenmek zorunda kaldiklarindan yakinmaktadirlar. BazI veliler ise yapilan etkinlikler ve verilen performans ödevlerinin gereksiz olduunu düfünmektedirler. Ercan ve Altun (2005), ve Güven (2008) in de belirttii gibi bu durum velilerin yeni program hakkinda yeteri kadar bilgi sahibi olmadiklarini akla getirmektedir. Veliler yeni programin felsefi, amaçlari ve en önemlisi de aile ve okul ifbirliine verdii önem hakkinda bilgilendirilmelilerdir. Son olarak öretmenlerin büyük çounluu yeni hazirlanan kitaplarin yeterli olduunu ya da bazi deifiklerle yeterli hale gelebilecei görüfündedir. Özellikle programi tanitici hizmet içi eitim seminerlerinin yetersizlii düfünüldüünde, öretmen kilavuz kitabinin önemi artmiftir. BazI etkinlik ve kazanimlardaki eflefme yanlifliklari, kitaplarda konu ile ilgili örneklerin azlii ve bazi etkinliklerin örenci seviyesine uygun olmayifi ise olumsuz yönler olarak katilimcilar tarafindan deinilmiftir. YapIlan çalifmalar IFIInda öretmenlerin planlanan programi uygulamada düfüncelerinin önemli olduu ortaya konulmuftur (Gözütok, vd., 2005; Haney, vd., 1996; Pajares, 1992). Bu yüzden reform çalifmalarinda öretmenlerin yani programin esas uygulayicilarin fikirlerinin alinmasi uygulama açisindan önemlidir. Konu ile ilgili olarak yapilan çalifmalar göstermiftir ki yapilandirici yaklafim temel alinarak hazirlanan yeni ilköretim Fen ve Teknoloji öretim programinin uygulanmasinda öretmenler bazi problemlerle karfilafmaktadirlar. YangIn ve Dindar In (2007) da belirttii gibi yeni programin çok kisa sürede hazirlanmif olmasi ve pilot okullarda uzun süre denenmemif olmasi bu problemlerin yafanmasinda bir neden tefkil edebilir. Ancak bu sorunlar sadece ülkemize ait sorunlar deildir ve bafka ülkelerde de görülmektedir (Beck, Czerniak & Lumpe, 2000; Haney vd.,1996). Bu sorunlarin giderilebilmesi için; TE/EKKÜR: 1. Öretmenler yeni öretim programiyla ilgili olarak uygulamaya geçilmeden önce hizmet içi eitim programlariyla yeni programin felsefesi, uygulamasi ve özellikle ölçme ve deerlendirme alaninda bilgilendirilmelilerdir (Ercan & Altun, 2005; Gözütok vd., 2005; Güven, 2008; Kaptan, 2005; Kutlu, 2005; Özpolat vd., 2007). 2. Gözütok vd. (2005) nin de tavsiye ettii gibi Türkiye de hizmet içi eitim imkânlari ve öretmen sayisi göz önüne alindiinda hizmet içi eitimde teknolojiden faydalanilmali ayrica bu eitimler televizyon ve internet ile desteklenerek hizmet içi eitim orani arttirilmalidir. 3. AyrIca Kutlu nun (2005) çalifmasinda tavsiye ettii gibi hizmet içi eitim sürecinde üniversitelerden destek salanmalidir. 4. Veliler yeni programla ilgili olarak bilgilendirilmelilerdir (Ercan & Altun, 2005; Güven, 2008). 5. KalabalIk siniflarda programda hedeflenen noktalara ulafilamayacai için gerekli alt yapi okullara salanmalidir. 6. Ders kitabi ve kilavuz kitabi gözden geçirilerek, eflefme yanlifliklari ve öretmenler tarafindan belirtilen eksiklikler giderilmelidir. 313

14 GörüFme sorulari ile ilgili katkilari için Yrd. Doç. Dr. Yezdan BOZ a, verilerin yazili biçime çevrilmesinde yardimlari için ArF. Gör. R. Arzu ZABUN a, verilerin analiz edilmesinde yardimlari için ArF. Gör. Nurdane AYDEMR e ve katkilarindan dolayi tüm öretmenlere tefekkür ederiz. KAYNAKÇA Beck, J., Czerniak, C., & Lumpe, A. (2000). An exploratory study of teachers beliefs regarding to implementation of constructivism in their classroom. Journal of Science Teacher Education, 11, Cheung, D., & Ng, P. (2000). Science teachers beliefs about curriculum design. Research in Science Education, 30, Cornu, R. L., & Peters, J. (2005). Towards constructivist classrooms: The role of the reflective teacher. Journal of Educational Enquiry, 6(1), Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Learning in science- from behaviorism towards social constructivism and beyond. In Fraser, B. J. & Tobin, K. G. International Handbook of Science Education. (pp. 3-25). Kluwer Academic Publisher, Dordrecht. Ercan, F. ve Altun, S. A. (2005). lköretim Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. siniflar öretim programina ilifkin öretmen görüfleri. Yeni Ilköretim Programlarn Deerlendirme Sempozyumu, Bildiri Kitab, Ankara, Erdoan, M. (2005). Yeni geliftirilen Fen ve Teknoloji dersi müfredati: Pilot uygulama yansimalari. Yeni Ilköretim Programlarn Deerlendirme Sempozyumu, Bildiri Kitab, Ankara, Erdoan, M. (2007). Yeni geliftirilen dördüncü ve befinci sinif Fen ve Teknoloji dersi öretim programinin analizi: Nitel bir çalifma. Türk Eitim Bilimleri Dergisi, 5(2), Gömleksiz, M. N., & Bulut,. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji dersi öretim programinin uygulamadaki etkililiinin deerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 32, Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E., & Karacaolu, Ö. C. (2005). lköretim programlarinin öretmen yeterlikleri açisindan deerlendirilmesi. ÇarIlI Bildiri, Yeni Ilköretim Programlarn Deerlendirme Sempozyumu, Bildiri Kitab, Ankara, Güven, S. (2008). SInIf öretmenlerinin yeni ilköretim ders programlarinin uygulanmasina ilifkin görüfleri. Milli Eitim, 177, Haney, J. J., Czerniak, C. M., & Lumpe, A. T. (1996). Teachers beliefs and intentions regarding the implementation of science education reform strands. Journal of Research in Science Teaching, 33, Kaptan, F. (2005). Fen ve Teknoloji dersi öretim programlari ile ilgili deerlendirme. Yeni Ilköretim Programlarn Deerlendirme Sempozyumu, Bildiri Kitab, Ankara, Kutlu, Ö. (2005). Yeni ilköretim programlarinin örenci bafarisindaki gelifimi deerlendirme boyutu açisindan incelenmesi. Yeni Ilköretim Programlarn Deerlendirme Sempozyumu, Bildiri Kitab, Ankara, MEB, (2006). lköretim Fen ve teknoloji dersi öretim program, Ilköretim 6, 7, ve 8. snflar, Ankara Özpolat, R. A., Sezer, F., Fgör,. Y., & Sezer, M. (2007). SInIf öretmenlerinin yeni ilköretim programina ilifkin görüflerinin incelenmesi. Milli Eitim, 174, Özpolat, V., & BayIndIr, N. (2007). Yeni müfredatla birlikte deifen sinif yönetiminin öretmen davraniflarina yansimasi. Milli Eitim. 174, Pajares, M. F. (1992). Teachers beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), Schunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall. Talim ve Terbiye Kurulu BaFkanlII (TTKB) (2005). lköretim 1-5. sinif programlari tanitim el kitabi. 12 Austos 2008 tarihinde adresinden alinmiftir. 314

15 YangIn, S., & Dindar, H. (2007). The perceptions of teachers about the change on elemantary school science and technology curriculum. Hacettepe University Journal of Education, 33, YIldIrIm, A., & [imfek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel ara!trma yöntemleri, (5. Bask). Ankara: Seçkin YayIncIlIk. 315

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı İLKÖĞRETİM OKULU DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA, 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...000 KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...000

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar

Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar 925 Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar Tohit Güneş, Nilay Şener Dilek, Meral Hoplan, Murat Çelikoğlu, Engin Serdar Demir OMÜ Eğitim Fak. İlköğretim Böl.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz

ILKYAR. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; hele ki uzaklardaki, YIBOlardaki cocuklarimiz, kardeslerimiz Yarin "Anadoludan Bir Demet Cicek" Projemizin 15.si icin Adana Saimbeyli, Antalya Gundogmus, Artvin Borcka ve Arhavi, Corum Merkez ve Sungurlu, Giresun Piraziz Bozat, Merkez Ulper, Dereli ve Yavuz Kemal,

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Ayfer Kocabaş Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZET Cumhuriyet Dönemi nde 1924-1925

Detaylı

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students Elementary Education Online, 8(1), 212-223, 2009. lköretim Online, 8(1), 212-223, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS

ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (4),162-174 ILKÖGRETiM 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖGRENCilERiN BEDEN EGi,-iMi DERS ORTAMıNDAKI BEDEN YAŞANTıLARI canan KOCA*, Bengü GÜVEN**, Nefise

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öğr. Gör. Dr. Duygu ANIL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aduygu@hacettepe.edu.tr Meltem ACAR

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Teachers and Students Views Toward The Activities of the Primary Science and Technology Curriculum

Teachers and Students Views Toward The Activities of the Primary Science and Technology Curriculum Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa 1-23. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

AN EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS VIEWS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE

AN EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS VIEWS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE AN EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS VIEWS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİVE SPOR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uğur ABAKAY 1 Fikret ALINCAK

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Okl. Yavuz Tanyeri" The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools.

Okl. Yavuz Tanyeri The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden EOitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 56 ilkögretimde IŞLENEN BEDEN EGiliMi DERSiNiN VERiMLi YAPılıP YAPıLMAMASıNIN ÖGRETMENiN CiNSiYETiYLE ilişkisi Okl. Yavuz Tanyeri" ÖZET

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları

Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları Turizmde araştırma yöntemleri (TOUR 407) Ders Detayları Ders Adı Turizmde araştırma yöntemleri Ders Kodu TOUR 407 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı