EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ"

Transkript

1 EK-D EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-0 0

2 EK D: EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ Madde D1: Eğitim programının amacı:... 2 Madde D2: Hedeflenen kitle:... 2 Madde D3: Kursun Hedefleri:... 2 Madde D4: Metodoloji:... 2 Madde D5: Kursa devam ve sertifika alma koşulları:... 3 Madde D6: Eğitmen Nitelikleri:... 3 Madde D7: Planlama ve kurs içeriği konusundaki özel düşünceler:... 4 Madde D8: Đzleme ve değerlendirme:... 4 Madde D9: Kursun içeriği:... 4 Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-1 1

3 Madde D4: Eğitim programının amacı: Eğitim programı gönüllü katılımcılara depremin hemen ardından topluma ve acil servislere destek ve yardımın planlanması, hazırlanması ve yerine getirilmesi için temel bilgi, beceri ve tek biçim metodoloji sağlamayı amaçlamaktadır. Programın bir diğer amacı da katılanlara ekip ruhunun ve emniyet bilincinin kazandırılmasıdır. Program katılımcılara afete müdahalede ve günlük yaşamlarında toplumun kaza, yangın ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlara karşı daha güvende olması için bilgi ve beceri sağlayan MADP nin önemli bir parçasıdır. Gönüllülerin kendi çevrelerinin güvenliğine katkı yapmak i.için bu sürekli katılımı motivasyonları üzerinde önemli ve olumlu bir etkiye sahiptir. Bu MADP nin yaratmayı hedeflediği hazırlıklı olma kapasitesinin devamı için bir zorunluluktur. Madde D2: Hedef Kitle: Bu dokümanın hedef kitlesi MADP ye gönüllüler olarak üye isteyen nitelikli katılımcılardır.. Madde D3: Kursun Hedefleri: MADP temel eğitim programını tamamladıktan sonra katılımcıların aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir: a. Afetten önce tehlikeleri tanımlamak ve kendilerinin, ailelerinin ve cemiyet üyelerinin görebileceği zararları azaltacak önlemlerin alınmasını sağlayacak temel afet bilinci ve diğer kişilere de aynı şeyleri yapmak üzere bilgi verme. b. Kendi ekip üyeleri de içinde olmak üzere afet sahası ve kurtarma operasyonlarının stres dolu ortamında afetten etkilenen kişilere doğru bir şekilde nasıl yaklaşılacağı bilincinin yeterince gelişmesi. Ekip üyeleri böyle bir ortamda üretken bir ekip üyesi olarak çalışabilmek için kendi koşullarının ve ihtiyaçlarının iyice farkında olmalıdırlar. c. Sınırlı kaynakların ve zamanın en etkin şekilde kullanılabilmesi için iyi organize olmuş ve iyi koordine edilen bir ekip olarak çalışabilme yetisi. d. Temel yangın söndürme ve tehlikelerin önlenmesi bilgi ve becerisi. e. Basit hava alma yollarının açılması, kanamanın durdurulması, yaralıların uygun şekilde taşınması gibi orta dereceli hayat kurtarma önlemleri de dahil olmak üzere yaralı kişilere uygun yardımın yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceri.teknikleri. f. Planlama, ekip organizasyonu ve haberleşmesi, basit arama kurtarma teknikleri, işaretleme, kayıt tutma, kişisel güvenlik vs. gibi temel arama ve kurtarma bilgi ve becerileri. g. MAG birimlerine sağlanan tüm standart teçhizatın uygun şekilde korunması ve kullanılması bilgisi ve becerileri. Tüm katılımcıların bütün teçhizatı tanıması ve teçhizat emniyeti gereklerini bilmesi zorunludur. h. Ekip üyeleri ile birlikte yoğun ve etkileşimli bir eğitimden geçmiş olmanın bir sonucu olarak topluluk ruhu. Article D1: Metodoloji: Kursta tüm grup katılımı, küçük grup çalışmaları, teorik eğitimler, pratik gösterimler ve uygulamalar ile etkileşimli öğrenci merkezli bir teknik kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel imkanlardan yararlanılması gerekmektedir. Konferanslar için Power Point sunumları önerilmektedir. Bilgisayar ve Veri projektörü Power Point sunumlarında mevcut olmadığından konferanslarda gerektiğinde en azından slaytlar gibi iyi hazırlanmış görsel imkanlar kullanılmalıdır. Uygulamalı gösterimlerde ve kurslarda gruplar her katılımcının pratik yapabilmesi bakımından yeterince zaman verebilmek için küçük olmalıdır. Đlk yardım kurslarının pratik kısımlarında, yaralı taşınması, CPR ve suni teneffüs, kanamanın nasıl durdurulacağı gibi konularda 5-10 kişilik gruplar oluşturan öğrencilerle çalışmak için iki eğitmen gereklidir. Öğrencilerin yeterince pratik yapmalarının sağlamak için bandaj ve Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-2 2

4 manken gibi malzemelerin yeterli sayıda temin edilmesi gereklidir. Eğitim programı boyunca güvenliğin önemi vurgulanmalıdır. Uygulamalı yangın söndürme çalışmasında grubu yönlendirmek ve organize etmek için güvenliğin temin bakımından iki eğitmen gerekmektedir. Yangın söndürücü ile yangına yaklaşan tüm katılımcıların koruyucu kişisel donanım, uzun kollu kalın yangın dirençli ceket, koruma gözlüğü ve eldiven giymeleri gereklidir. Taşınabilir yangın söndürücü kullanarak kontrollü küçük bir yangını söndürmek için her katılımcıya yeterli sayıda yangın söndürücü gerekmektedir. Gerçek teçhizat ile yönetilen uygulamalı bir temel Arama Kurtarma kursu (SAR) sırasında tam donanımlı kişisel koruma elbisesi giyilmeli ve Sar çalışmasının emniyet yönünü vurgulamak bakımından hiç kimsenin baret ve bot olmadan giremeyeceği bir güvenlik çevresinin oluşturulması gereklidir. Gruplar her çalışma bölgesinde bir eğitmen gözetiminde sıra ile çalışan 5-6 katılımcı şeklinde organize edilmelidir kişilik sınıflara verilen uygulamalı tipik bir SAR eğitiminde iki eğitmene ihtiyaç vardır. Kişisel yaralanmaların önüne geçmek ve öğrenciler tarafından kazanılan güvenli olmayan alışkanlıklar için eğitmen uygulamayı açık ve kuvvetli bir sesle derhal durdurmalı ve emniyet bakımından kritik olan hataları düzeltmelidir. Potansiyel bir kaza durumu için bir SOS planı hazır olmalıdır. Madde D5: Kursa devam ve sertifika alma koşulları: Sertifika almak için katılımcıların bütün kurslara devam edip bitirmeleri şarttır. Katılanların devam kayıtları adları ve imzaları ile tüm derslerde önemle tutulmaktadır. Katılımcılara kursu tamamladıktan sonra Proje Uygulama Birimi Müdürü ve genellikle Vali Yardımcısı olan Đl Afet Yönetimi Yetkilisince imzalanan bir bitirme sertifikası verilir. Eksik dersleri bulunan katılımcılar diğer bir mahalle için verilen eğitimlerde, yedek eğitimlerde ve özellikle zaman zaman programa alınan tazeleme derslerinde kurslarını tamamlama fırsatına sahiptirler. D1.1 Kişisel teçhizat takımlı ve ekip numaralı bir MAG ekip üyesi olmak için adayın uygulamalı teçhizat eğitiminin tamamı ile birlikte kursların % 80 ini tamamlaması gereklidir. D1.2 Kursların % 80 ini tamamlayan ancak SAR uygulama eğitim günü eksik olan MAG adayları bir numara ile bir ekibe yerleştirilmeye hak kazanmış olurlar ve bir şapka ile yelek alırlar. Ancak, uygulamalı SAR eğitimini tamamlayıncaya kadar kişisel teçhizat takımını almazlar. D1.3 Kursların % 80 den daha azını tamamlayan motivasyonlu MAG adayları Mahalle Afet Kurulunun gözetiminde yedek MAG destek personeli olarak görev numarası verilmeden ekip listelerine eklenebilirler. Ekip üyesi olmak için mevcut tüm kursları mümkün olduğunca çabuk takip tamamlamaları gerekmektedir. D1.4 Resmi olarak tanınan ve isim yapmış olan bir eğitmen tarafından verilen uygun kurların bir yıl içerisinde tamamlanması durumunda belirli kurs modülleri için PUB tarafından istisna yapılabilir (Gelecek destek merkezi) ve MAG sertifikası verilebilir. Örneğin bir yıl içinde CPR kursu dahil olmak üzere Kızılay dan 40 saatlik bir ilk yardım kursu alan bir aday standart MAG temel ilk yardım kursunu tamamlamak zorunda değildir. Böyle adaylar bitirme sertifikalarını ve aldıkları derslerin bir listesini sunarak yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Tüm hallerde bütün adayların kursun önemli bir faydasının katılımcılar arasında ekip ruhunu kazandırması olduğundan kursların tamamına devam etmeleri tavsiye edilir. Madde D6: Eğitmen nitelikleri: Tüm eğitmenler öğretilen konuda doğrulanabilir bilgi ve deneyime sahip olmalıdırlar. Đlk yardım kurslarının acil tıbbi müdahale uzmanları tarafından öğretilmesi önemle önemle tavsiye edilir. Benzer şekilde Arama Kurtarma ve Yangın söndürme kursları da itfaiyeciler, Sivil Savunma teknisyenleri ve/veya iyi eğitimli ve deneyimli (ki bu doğrulanmalıdır) gönüllü eğitmenlerce öğretilmelidir. Ayrıca, eğitmenler emniyet konusu üzerinde özellikle durulan temel acil müdahale eğitimine yönlendirilmiş yetişkin öğretim metotları ile eğitilmiş olmalıdırlar. Kurs deneyimli bir eğitmen tarafından etkileşimli bir düzenleme ile verilemelidir. MADP için önerilen eğitimciyi eğitme kursu aşağıdaki başlıkları içine almaktadır: a) Öğrenme isteğini teşvik etmek ve sürdürmek b) Eğitimlerin hazırlanıp planlanması Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-3 3

5 c) Öğretim imkanlarının seçimi ve kullanımı d) Sınıfın hazırlanması e) Beceri öğretim teknikleri f) Soru teknikleri ve doğrulama g) Konferans ve beceri eğitimi gösterimleri. Eğitmeni eğitme kursu acil servisler tarafından öğretilen benzer kursların yoğunlaştırılmış bir versiyonudur. Bu on üç saatlik kurs gündüz çalışan eğitmen adayları için akşamları ve hafta sonları verilmektedir. Madde D7: Planlama ve kurs içeriği konusundaki özel düşünceler: Katılımcıların genellikle boş vakti sınırlı ve deneyimsiz olan sıradan toplum üyelerinden seçilen gönüller olduğu dikkate alındığında eğitim programının göreli olarak basit olması pratiğe yönelik, katılımcıların çoğunun işten arta kalan boş zamanlarının olduğu akşamları ve hafta sonları için planlanması gerekmektedir. Ayrıca, sınırlı zaman ve kaynaklar arzulanan sonuca ulaşmak için en etkin şekilde kullanılmalıdır. Programın çok uzun karmaşık ve teori ağrılıklı olmasından kaçınılmalıdır. Öte yandan çok hafifletilmiş bir içerik de özellikle güçlü bir ilk müdahale kapasitesi ortaya koymak için önemli bir teçhizat donanımı içeren projenin emniyeti bakımından yetersiz olacaktır. Madde D8: Đzleme ve değerlendirme: MADP-MAG standartlarının devam sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kursun kalitesi, içeriği, veriliş metotları, imkanlar, planlama, zamanlama, eğitmenin verimi, öğrenci tatmini devamlı olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Kursun etkinliği de kurs öncesi ve sonrası sınav sonuçlarının karşılaştırılması ile ölçülmektedir. Madde D9: Kursun içeriği: Temel eğitim programının içeriği bir çok bakımdan dünyadaki standart temel Sivil Savunma ve Afete Hazırlık Kursları ile aynıdır. Geniş kapsamlı kurs topluma ve acil servislere etkin destek ve yardım sağlamak üzere gönüllü bir müdahaleci için temel konuları içermektedir. Yangın önleme, ilk yardım ve yaralı taşıma gibi konular standarttır. Bölgedeki afet risklerinin türüne bağlı olarak kullanılan teknikler ve donanım değişmektedir. Türkiye gibi deprem ülkelerinde ilgili donanımın nasıl kullanılacağı ve korunacağı dahil olmak üzere deprem hazırlığı ve müdahale kursları üzerinde daha çok durulmaktadır. Bölgedeki yapıların tiplerine göre donanım içeriği ve gereken beceriler de değişebilmektedir. Örneğin, beton delme teçhizatı ve kurlarına ve bu teçhizatın nasıl kullanılacağına çoğunluğun ağaç evlerde yaşadığı bir bölgede ön öncelik verilmemektedir. Böyle bölgelerden farklılık gösteren yerlerde program konuya bağlı olarak aşağıdaki modüller şeklinde düzenlenen aşağıdaki kursları içine almaktadır. Đyi düşünülmüş 35 saatlik temel bir eğitim programı ileri düzeydeki müdahale ekipleri için tasarlanan çok uzun süreli ve karmaşık yapılı bir eğitim programının ve iyi belirlenmiş bir ekip yapısı ve donanıma sahip olmayan sıradan toplum üyeleri için tasarlanmış hafif ve basit bir eğitim programının yerini almaktadır. Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-4 4

6 MODÜL 1 Afet Bilgisi, 3 Saat. MADP ye Giriş Afet Riskleri (Depremler) Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak şeyler. MODÜL 2 Temel Yangın Önleme ve Söndürme, 6 saat Temel Yangın Kimyası Tehlikeli Maddeler Afet Öncesi ve Sonrasında Yangın tehlikeleri ve Önleyici Tedbirler Yangın Söndürmede Güvenlik, Dumanda ve Karanlık Ortamda Hareket Etme Uygulamalı Temel Yangın Söndürme (Yangın söndürücülerin ve diğer temel yangın söndürme metotlarının uygulamalı kullanımı) MODÜL 3 - temel Đlk Yardım,10 saat Đlk Yardıma Giriş Havayolu Engeli Solunum Yardımı ve CPR Kanam ve Şok Temel Đlk Yardımda Öncelikler Yanıklar, Donma, Elektrik Şokları, Zehirlenme Kemikler, Kırıklar ve Çıkıklar Yaralı Taşıma Đlk Yardım ve Emniyet Afet Sonrası Hijyen ve yardım Post MODÜL 4 Temel arama ve Kurtarma,13 saat Konferans Gönüllü Çalışmanın Yasal Yönleri ve Sınırları, Sivil Savunma Gönüllüleri Mevzuatı Afete Müdahalede Acil Servislerin Rolü MAG Ekip Organizasyonu ve Seferberlik Prosedürleri. Temel Telsiz Đletilişim Teknikleri ve uygulamaları (CTP nin bir bölümü olarak Temel Eğitim Programını takip edebilir.) Arama ve Kurtarma Operasyon Planlaması, Kurtarmanın 5 aşaması, Kurtarma Sahasının Değerlendirmesi MAG Aletleri ve Donanımı Arama Kurtarma Teknikleri ve Emniyet Uygulamalı Beceri Saha Eğitimi (Gerçek teçhizat ile eğitim. Tüm katılımcılar tam kişisel koruma donanımı giymelidirler.) Kurtarmada Kaldıraç ve Merdiven Kurtarmada Kullanılan Temel Düğümler ve Halatlar Jeneratör, Aydınlatma Kullanımı ve Elektrik Bağlantılarının Yapılması Hilti Elektrikli Balyoz ve Demir Kesici Kullanımı MODÜLE 5 Afet Psikolojisi, 2 saat Afetlerin Halk Üzerindeki Etkileri Küçük Grup Đliklileri ve Liderlik TOPLAM KURS SÜRESĐ: 36 saat Ek-D TR EĞĐTĐM STANDARTLARI VE METODOLOJĐ D-5 5

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ÇALIŞMA KURALLARI

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ÇALIŞMA KURALLARI EK-B MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ÇALIŞMA KURALLARI Ek-B TR MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ CALISMA KURALLARI B-0 10/27/09 EK B: MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Madde B1: Amaç ve Gerekçesi:... 2 Madde

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SSG TAG EĞİTMEN KİTABI

SSG TAG EĞİTMEN KİTABI (SSG - TAG) SSG TAG EĞİTMEN KİTABI Bölüm I - 0 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ VE HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ SSG - TAG SSG-TAG Bölüm 1 1 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR GĐRĐŞ Cem BALOĞLU (Đş Müfettişi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đş Teftiş Kurulu Başkanlığı Avrupa

Detaylı

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ 99 SORUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ ÖNSÖZ Yayınlayan GYODER - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi No. 48 Zemin Kat C, Elmadağ, 34367

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2 Onay Tarihi:30/06/2009 Yürürlük Tarihi:01/09/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI 1. AŞAMA: PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim

Detaylı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı

(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI. İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Genel Yapısı (A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarının, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan mühendis, mimar veya teknik elemanların;

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

TEMEL İLKYARDIM (A DÜZEYİ)

TEMEL İLKYARDIM (A DÜZEYİ) TEMEL İLKYARDIM (A DÜZEYİ) Doç. Dr. Çağatay GÜLER Prof. Dr. Nazmi BİLİR Birinci Baskı Ankara -1994 I. Basım: 3500 Adet- 1994 ISBN 975-7572-39-X Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

KİTLE KURTARMA OPERASYONLARINA YÖNELİK KILAVUZ

KİTLE KURTARMA OPERASYONLARINA YÖNELİK KILAVUZ KİTLE KURTARMA OPERASYONLARINA YÖNELİK KILAVUZ Giriş 1) Kitle Kurtarma Operasyonu (KKO), tehlike halindeki çok sayıda insana derhal yardım ihtiyacını içeren ve Arama-Kurtarma (AK) yetkililerinin normalde

Detaylı

ACĠL DURUM PLANLARI. Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek.

ACĠL DURUM PLANLARI. Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek. ACĠL DURUM PLANLARI Amaç İşyerlerinde acil durumlarda uygulamaya geçirilecek planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmek. Öğrenim Hedefleri Acil durum planlarının hazırlanması, Çalışanların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı