Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi"

Transkript

1 Nutrisyonel Vitamin B12 Eksikliği Vakalarında Oral B12 Tedavisi Ayşenur Bahadır, Pınar Gökçe Reis, Erol Erduran Karadeniz Teknik Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon

2 Günümüzde B12 vitamin (vit-b12) eksikliğinde intramuskuler (IM) tedavi uygulanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız nutrisyonel vit-b12 eksikliği tedavisinde oral vit-b12 vererek tedavinin etkinliğini araştırmaktır.

3 Çalışmaya 0-17 yaş arasında polikliniğimize başvurmuş, vitamin B12 düzeyi 200 pg/ml nin altında olan çocuk hastalar dahil edildi. Vakalar 0-2 yaş (1. Grup) ve 2-17 yaş (2. Grup) olarak ikiye ayırıldı. 2 yaşın altında olan vakalardan tedavi başlanmadan önce metabolik tarama testleri (tandem mass, idrar kan aminoasiti), idrarda protein varlığı, anne B12 düzeyi, serum homosistein düzeyi bakıldı yaş arasında olan vakalardan idrarda protein varlığı, antiparietal antikor varlığı (APCA), gaitada helikobakter pylori (Hp), serum homosistein, doku transglutaminaz düzeyi bakıldı.

4 Metabolik tarama testleri normal, idrarda protein yok, APCA negatif, Hp negatif olanlar nutrisyonel B12 vitamin eksikliği olarak kabul edilip çalışmaya dahil edildi.

5 Tüm hastalara oral 1000 µg siyanokobalamin (Dodex ) sabah aç karnına olacak şekilde tedavi başlandı. Bir hafta her gün, 2 hafta gün aşırı, 2 hafta haftada iki gün sonrasında haftada bir oral 1000 µg vit-b12 alacak şekilde tedavileri düzenlendi. 4 ay ara ile vit-b12 düzeyleri takip edildi. Gruplarda kendi içinde tedavi süresine göre tedavisi 4 ay da kesilenler ve tedavisi 8 ayda kesilenler olmak üzere ikiye ayırıldı. Tedavi kesiminden sonrada 4 ay ara ile hastalar takip edildi.

6 SONUÇLAR Grup 1A: 10 vaka; 2 yaşın altında, tedavisi 4 aya tamamlanıp kesilenler Grup 1B: 10 vaka, 2 yaşın altında, tedavisi 8 aya tamamlanıp kesilenler Grup 2A: 15 vaka, 6-17 yaş, tedavisi 4 aya tamamlanıp kesilenler Grup 2B: 12 vaka, 6-17 yaş, tedavisi 8 aya tamamlanıp kesilenler Toplam 47 vaka değerlendirildi

7 Grup 1A da hastaların yaşı 3-20 (9,4±7,2) ay arasında idi. Hastalar 4 kız 6 erkek idi. Hb seviyesi 7,9-12,3 gr/dl arasında idi. 5 vakanın anne B12 seviyesi 200 pg/ml nin altında, bu vakalardan 3 tanesinin vitamin seviyesi 150 pg/ml nin altında idi. Vakaların B12 seviyesi tedavi başlangıcında 50,76-163,9 pg/ml arasında idi. Yaşına göe bakılan MCV değerine göre makrositozu olan 5 vaka idi. Homosistein düzeyi 8 vakanın 15 umol/l nin üstünde idi.

8 Tedavi sonu 4. ayda vit-b12 seviyesi pg/ml arasında seyretti. Tedavi kesiminden sonra bir vaka kontrole gelmedi. Vakalar tedavi kesim sonrası 4-12 (9,4±3,5) ay takip edildi. 3 vakanın 4. ay takibinde, 2 vakanın 8. ay takibinde, 4 vakanın 12. ay takibinde vit-b12 seviyesi hala 200 pg/ml üzerinde seyrediyordu. Sadece bir vakaya tedavi kesim sonrası 8. ay kontrolünde vit-b12 tedavisi tekrar başlandı.

9 Grup 1B de hastaların yaşı 1-11 (6,7±4,8) ay arasında idi. Hastalar 4 kız 6 erkek idi. Hb seviyesi gr/dl arasında idi. 3 vakanın anne vit-b12 seviyesi 200 pg/ml nin altında, bir vakanın anne vit-b12 seviyesi 150 mg/dl nin altında idi. Vakaların vit-b12 seviyesi tedavi başlangıcında 39,3-183,7 pg/ml arasında idi. Yaşına göe bakılan MCV değerine göre makrositozu olan 5 vaka idi. Homosistein düzeyi 4 vakada 15 umol/l nin üstünde idi.

10 Tedavi sonu 8. ayda vit-b12 seviyesi pg/ml arasında seyretti. Tedavi kesiminden sonra 3 vaka kontrole gelmedi. Vakalar tedavi kesim sonrası 4-12(10,7±3,3) ay takip edildi. 2 vakanın 4. ay takibinde, 4 vakanın 12. ay takibinde vit-b12 seviyesi hala 200 pg/ml üzerinde seyrediyordu. Takibe gelenler arasında tekrar tedavi başlanan olgu olmadı.

11 Grup 2A da hastaların yaşı 6-16 (12,6±2,5) yaş Hastalar 10 kız 5 erkek idi. Hb seviyesi 11,2-14,6 gr/dl arasında idi. Vakaların vit-b12 seviyesi tedavi başlangıcında 89,3-184,8 pg/ml arasında idi. Yaşına göe bakılan MCV değerine göre makrositozu olan 2 vaka idi. Homosistein düzeyi bir vakanın 15 umol/l nin üstünde idi.

12 Tedavi sonu 4. ayda B12 seviyesi pg/ml arasında seyretti. Tedavi kesiminden sonra 4 vaka kontrole gelmedi. Vakalar tedavi kesim sonrası 4-8 (4,7±1,6) ay takip edildi. 3 vakanın 4. ay takibinde, bir vakanın 8. ay takibinde vit-b12 seviyesi hala 200 pg/ml üzerinde seyrediyordu.

13 5 vakanın 4. ay takibinde ve bir vakanın 8. ay takibinde vit-b12 seviyesi 200 pg/ml nin altına düştü ve tekrar tedavi başlandı. Tedaviye cevapsız olan vakalardan gastroenteroloji konsultasyonu istendi, 3 vakaya gastroduodenoskopi yapıldı; bir vakada aktif kronik gastrit ve Hp antijen pozitifliği saptandı.

14 Grup 2B de hastaların yaşı (12,75±2,8) yaş Hastalar 2 kız 10 erkek idi. Hb seviyesi 12,3-15,2 gr/dl rasında idi. Vakaların vit-b12 seviyesi tedavi başlangıcında 123,3-188,8 pg/ml arasında idi. Yaşına göe bakılan MCV değerine göre makrositozu olan 5 vaka idi. Homosistein düzeyi 2 vakanın 15 umol/l nin üstünde idi.

15 Tedavi sonu 8. ayda vit-b12 seviyesi pg/ml arasında seyretti. Tedavi kesiminden sonra bir vaka kontrole gelmedi. Vakalar tedavi kesim sonrası 4-12 (6,2±3,2) ay takip edildi. 3 vakanın 4. ay takibinde ve 2 vakanın 12. ay takibinde vit-b12 seviyesi hala 200 pg/ml üzerinde seyrediyordu.

16 4 vakanın 4. ay takibinde, 2 vakanın 8. ay takibinde vit-b12 seviyesi 200 pg/ml nin altına düştü ve tekrar tedavi başlandı. Tedaviye cevapsız olan vakalardan gastroenteroloji konsultasyonu istendi, 2 vakanın Hp üre nefes testi pozitif idi.

17 Grupların kendi içinde tedavi sürelerinin karşılaştırılmasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05). İki yaş altındaki grubun tedavi yanıtının iki yaş üstündeki gruptan daha iyi olduğu görüldü (sırası ile p=0,013, p=0,001). Grup 2 de artan yaş ile vit-b12 düzeyi arasında negatif korelasyon izlendi (% - 65,2, p=0,08).

18 Sonuç olarak 2 yaş altındaki grupta oral 1000 µg dozunda vit-b12 tedavisi sonrası 12 aylık takipte vit-b12 seviyesinin düşmediği izlendi. Tedaviyi ailelerin uygulamasının sonucu olarak tedaviye uyumun daha iyi olduğu görüldü. Bununla beraber iki yaş altındaki vakalarda tedavi dozunun yeterli olup 4 aylık tedavi verilmesinin yeterli olabileceğini düşünüyoruz.

19 Artan yaşla beraber büyümeyle orantılı olarak vitamin dozunun da artırılması gerekmektedir. Büyük çocuklarda 1000 µg vit-b12 tedavisinin yeterli olmadığı daha yüksek dozlarda tedavi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

20 Gruplar 1A (2yaş<) 1B (2yaş<) 2A (2-17yaş) 2B (2-17yaş) 3 Vaka sayısı Yaş aralığı 3-20 ay (9.4±7.2) 1-11ay (6.7±4.8) 6-16 yaş (12.6±2.5) yaş (12.8±2.8) 4-17 yaş (10.81±4.62 ) Tedavi öncesi Hb (gr/dl) 7,9-12,3 (10.5±1.3) (10.5±1.1) 11,2-14,6 (12.8±0.8) 12,3-15,2 (13.6±1.1) (12.66±1.03 ) Tedavi sonrası Hb (gr/dl) 10,5-12,6 (11.8±0.8) 10,4-12,9 (11.6±0.7) 11,3-15,4 (13.1±1.3) 11,7-15,8 (13.6±1.3) ,4 (13.04±0.91 ) Ortalama MCV (fl) Değeri Homosistein (15 umol/l>) Tedavi öncesi B12 (pg/ml) düzeyi (83.5±8.3) (86.5±8.2) (85.1±5.1) (88.2±5.5) (88.81±5.24 ) 8 vaka 4 vaka 1 vaka 2 vaka 1 vaka 50,7-163,9 (114.0±40.9) 39,3-183,7 (110.0±44.2) 89,3-184,8 (158.4±28.8) 123,3-188,8 (150.8±22.0) (118.31±26.27 ) Tedavi sonrası B12 (pg/ml) düzeyi (777.5±398.8) (888.2±423.4) (414.9±277.9) (331.2±181.5) (451.20± ) Tedavi kesim süresi 4 ay 8ay 4 ay 8 ay 4 ay (idame tedavi haftada 2 gün) Tedaviye tekrar başlanan vaka sayısı 1 vaka (Tedavi kesiminden 8 ay sonra) yok 6 vaka 6 vaka yok Tedavi kesiminden sonra ortalama takip süreleri 4-12 ay (9.4±3.5) 4-12 ay (10.7±3.3) 4-8 ay (4.7±1.6) 4-12 ay (6.2±3.2) 4-8 ay

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I YÜZÜNC ÜY T E Sï,ÜL FA VERSïTESï T ÜNï I IL 9.6MVTaM FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ.BZðT Van #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mesut Garipardıç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

I. BÖLÜM B 12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

I. BÖLÜM B 12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ B vitamini (kobalamin),

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Dr. Namık Özbek Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı ANEMİ NEDENLERİ: ÇOCUKLARDAKİ ETİYOLOJİK SINIFLAMA A. ERİTROSİT YAPIMINDA AZALMA 1. EKSİK ALIM: Fe, Folat, İnfant

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı [Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 6.1.5 numaralı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 6.1.5 numaralı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME MADDE 1) SUT 6.1.4 maddesindeki değişiklikler:geçerlilik TARİHİ :18 Ocak2013 Cuma günü A) Beşinci fıkrasının B bendi b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri: Sözel: ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ SON- RASI KRONİK KARACİĞER GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA SAFRA YOLU EPİTEL HÜCRELERİN- DE INTESTİNAL TREFOİL FAKTÖR EKSPRESYONU: Ender

Detaylı

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir.

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir. MADDELER ÖNCEKİ HALİ SONRAKİ HALİ YÜRÜRLÜLÜK MADDE 1 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (5) Sağlık raporu aranmaksızın; (5) Sağlık raporu aranmaksızın;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 20 mikrogram 40 mikrogram 40 mikrogram 20 mikrogram KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GARDASIL 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren flakon Human Papillomavirüs Aşısı [Tip 6, 11, 16, 18] (Rekombinant, adsorbe) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEM L HASTALARDA YÜKSEK DOZ MET L PREDN ZOLON TEDAV S N N SERUM LEPT N DÜZEY- LER NE ETK S VE LEPT N GEN POL MORF ZM : Betül Tavil, Günay Balta, 2 Eser Lay

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA DİSPEPSİ SEMPTOM ÖLÇEĞİNİN FONKSİYONEL-ORGANİK DİSPEPSİYİ AYIRMADAKİ DEĞERİ DR. OĞUZ CANAN PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ,

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu Ýçindekiler Önsöz...iii Bilimsel Program...iv Sözel Sunumlar... Poster Sunumlarý...9 Önsöz -iii- Bilimsel Program -iv- Bilimsel Program -v- Bilimsel Program -vi- Kurs Programý -vii-

Detaylı

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas

Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif Vaka-Kontrol Çal flmas ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Anemik Olmayan Gebelerde Oral Demir Takviyesinin Glukoz Metabolizmas Üzerine Etkisi: Prospektif

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı