DİYABETİN VİTAMİNLERLE TEDAVİSİ. Dr. Esen Akbay Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABETİN VİTAMİNLERLE TEDAVİSİ. Dr. Esen Akbay Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD"

Transkript

1 DİYABETİN VİTAMİNLERLE TEDAVİSİ Dr. Esen Akbay Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

2 Vitaminler Normal metabolizmanın sürdürülebilmesi için esansiyel yapılar D vitamini hariç insan vücudunda sentezlenemezler Gelişmiş ülkelerde skorbüt, beriberi, pellagra gibi klasik vitamin eksikliği hastalıkları nadir

3 Kronik Hastalıklar ve Vitaminler Günümüzde vitaminlerle ilgili tartışma: Vitamin desteği kronik hastalıkları önleyebilir veya düzeltebilir mi? Gözlemsel çalışmalarda hafif vitamin eksiklikleri ile kronik hastalık birlikteliği dikkati çekmektedir.

4 VİTAMİNLER Antioksidan vitaminler: Vitamin A(Retinol, karotenoidler), E ve C (retinol > beta-karoten > α-tokoferol > askorbat) Diğer vitaminler : Vitamin D, Folik Asit, B , biotin

5 Antioksidan Vitaminler ve Diyabet

6 Oksidatif stres diyabetin mikro, makrovasküler komplikasyonlarını başlatan ilk faktördür Williams textbook of endocrinology 12th ed.

7 Diyabet oksidatif stres Antioksidanlar, diyabet tedavisinin bazı aşamalarında yararlı olabilir görüşü Antioksidan vitaminler(vitamin A, C ve E) diyabet tedavisinde veya önlemede kullanılabilir mi?

8 Vit A (Retinol ve karotenoidler) ve Diyabet Vitamin A ve diyabet ilişkisi ile ilgili çalışma az Serum vitamin A düzeyi GTB veya tip 2 DM gibi hiperinsülinemik durumlarda Tip 1 diyabette (glukoz regülasyonu bozuk hastalarda) Mekanizma ve klinik anlamı bilinmiyor Diabetes Metab J 2012;36:

9 Retinoidler- Tip 1Diyabetin önlenmesi A vitamininin Tip 1 DM hayvan modellerinde immum fonksiyonları modüle eden yararlı etkilerini gösteren çalışmalar: Bir retinoid olan alltrans retinoik asit (atra) tedavisi, T lenfositler üzerine etki ile fare tip1 diyabetini önleyebiliyor. Cell 1991;67:

10 İnsanlarla ilgili veriler çelişkili Aknede isotretinoin (13-cis retinoik asit) ve psorasisde etretinate (sentetik retinoid) ile tedavi sonrası verilere ait : Psoriasisde 20 hf lık etretinate tedavisiyle, tedavi öncesine göre OGGT de glukoz yükselmesi daha düşük düzeyde,ayrıca çoğu hastada glukoz intoleransında düzelme Aksi sonuçlar da var Arch Dermatol 1987;123:471-5

11 VİTAMİN C- DİYABET Diyabette dolaşımdaki vit C düzeyi normal kişilere göre daha düşük OKSİDATİF STRESS DİYABET VİTAMİN C

12 2115 yüksek riskli Glukoz tolerans bozukluğu ve DM saptanan kişilerde, sağlıklı popülasyona göre plazma Vit C düşük bulunmuş Meyva ve sebze alımı (Plazma vit C düzeyi ) ile HbA1c, açlık ve 2.saat kan glukoz düzeyi ters orantılı

13 Arch Intern Med. 2008;168(14): Diyet, kanser ve kronik hastalık ilişkilerini araştıran çok merkezli uluslar arası bir çalışma kişi 12 yıl takip edilmiş, 735 yeni DM Plazma vit C ile diyabet riski arasında güçlü bir ters orantı Vitamin C düzeyi en düşük kişilerde en yüksek olanlara göre DM riski %60 daha fazla

14 755 kadın, gebelik öncesi ve erken gebelik döneminde Vit C düzeyi, %4 de GDM %97 gebe multivitamin almış Plazma askorbik asit konsantrasyonu ile GDM insidansı ters orantılı Vit C i içeren antioksidan diyet GDM riskini azaltabilir

15 Tip 1 DM adolesanlara öglisemik ve hiperglisemik klemp uygulanırken, Vit C infüzyonu (3mg/dk) ile ve infüzyon olmadan ön kol kan akımı ölçülmüş Vit C infzyonu yapılanlarda hiperglisemide kan akımı bozulmamış. SONUÇ : Akut hiperglisemini oluşturduğu endotel disfonksiyonu, askorbik asit tedavisi ile düzeltilebiliyor.

16 1923 diyabetli kadın, 11 yıl, anketle takip Yüksek miktarda ek vitamin C alan menopoz sonrası diyabetik kadınlarda kardiyovasküler hastalık mortalite riski Tek antioksidanın yüksek doz kullanımı antioksidanprooksidan dengeyi bozabilir.

17 Vitamin E-Diyabet çalışmaları

18 Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) 3654 orta yaş ve yaşlı diyabetli hasta, 4,5 yıl Ramipril kolu ve 400 IU/gün vit E desteği kolu Vit E desteğinin kardiyovasküler sonuçlara ve nefropati üzerine etkisi yok Retina laser tedavisi sıklığı değişmemiş Glisemik kontrole etkisi yok

19 SECURE Ramipril ve vit E ile(400 IU/gün) tedavi edilen hastalarda Karotis USG değişiklikleri Circulation 2001 PPP kardiyovaskuler olayları önlemede vit E 300 mg, aspirin karşılaştırması Diabetes Care 2003 SPACE, son dönem böbrek hastalarında vit E, 800 IU ve plasebo, toplam MI %70 Lancet 2000

20 Vitamin E-Genel 19 klinik çalışmanın metaanalizinde yüksek doz vitamin E desteğinin( 400 unite/gün) tüm nedenlere bağlı mortaliteyi arttırabileceği gösterilmiştir. Ann Intern Med. 2005;142(1):37

21 Vit D- Diyabet bağlantısı VitD Tip 2 DM Tip 1 DM Β-hücre aktivitesi İnsülin duyarlılığı İmmün sistem akt Endocrinol Metab Clin North Am. 2010

22 Tip 1 DM -vitd Vitamin D in aktif formu immün modülatör olarak işlev görür İmmün sistem aktivasyonunu azaltır Teorik olarak vit D eksikliği otoimmün hastalık riskini arttırabilir (hayvan çalışmaları).

23 Vit D desteği- Tip 1 DM önleme Erken çocukluk döneminde vit D desteği Tip 1 DM gelişimine karşı koruyucu olabiliyor : Metaanaliz: Erken infantil dönemde vitamin D desteğinin Tip 1 DM riskini %29 Zipitis CS. Arch Dis Child 2008 Erken yaşlarda vit D desteği alan çocuklarda Tip 1 DM riski %33 The EURODIAB Substudy 2 Study Group. Diabetologia 1999 Başka çalışmalar : Vit D 2000 IU/gün veya balık yağı desteği ile Tip1 DM riski Bazı çalışmalarda risk değişmemiş.

24 Vit D desteği- Tip 1 DM tedavisi 0.25 μg 1,25(OH)2D3 2 günde bir veya 25 mg nikotinamid/kg/gün (1 y) 0.5 μg/gün 1α(OH)D3/gün (1 y) 70 Yeni tanı T1D, yaş>5 y 35 LADA (18 ins, 17 ins+dvit) Calcitriol grubunda3-6 ayda İnsülin ihtiyacı C peptid-hba1c benzer C-peptid Β-hücre fonksiyon Diabet Med 2006;23(8):920 3 Diabetes Metab Res Rev 2009;25(5):411 6

25 Vit D-Tip 2 DM Tip 2 DM vitamin D düşüklüğü birlikte: Women s Health Initiative Study: Daha yüksek total Vit D alımı ile daha düşük tip 2 DM riski (Düzeltilmiş OR 0.73, 95% CI ) Diabetes Care 2005; 28:2926 Framingham Çalışmasının analizlerinde vit D düzeyi en yüksek olanlarda tip 2 DM insidansı daha düşük bulunmuştur. Am J Clin Nutr 2010; 91:1627

26 Tip 2 DM tedavisinde vit D desteği Vit D desteği çalışmaları sonuçları çelişkili, çoğunlukla negatif Vit D desteğinin glisemiye etkisini değerlendiren 8 çalışmanın metaanalizinde desteğin glisemi ve diyabet sıklığı üzerine etkisi yok *Pittas AG et al. Ann Intern Med 2010; 152:307 Şiddetli vit D eksikliği olan bir grupta 6 aylık vit D desteği ile insülin duyarlılığında Br J Nutr 2010; 103:549.

27 Vit D desteği- DM önleme-tedavi Tip 1ve tip 2 DM gelişiminden korumak için D vitamini desteği çalışmaları bazı çelişkili veriler içermesine rağmen Preklinik veriler ve gözlemsel çalışmalarda belirgin yararlar Sebep sonuç ilişkisini iyi ortaya koyan,en uygun preparat, doz, süreyi belirleyecek uzun süre izlem periyodunun olduğu güçlü RKÇ lara ihtiyaç var.

28 Vitamin B1, Vit B6, Vit B12, Folat-Diyabet Hiperhomosisteinemi kardiyovasküler hastalık için risk faktörüdür. Tip 2 Diyabetli kişilerde homosistein düzeyi normal kişilerden daha yüksek Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008 Folik asit, B6 ve B12 desteği homosistein düzeyini düşürebiliyor, metaanalizlerde kardiyovasküler hastalığı önleyemiyor. Homosisteini düşürerek mikrovasküler komplikasyonlara etki konusunda çalışmalar yok

29 Kadınlarda Folik asit, B6 ve B12 desteği ile homosistein düzeyini düşürmek tip 2 DM gelişme riskini düşürmüyor. Diabetes 2009

30 Diyabetlilerde fonksiyonel kobalamin eksikliği Diyabetik yaşlılarda fonksiyonel kobalamin eksikliği sık (%7-30) B12 normal, metabolitler Nöropati, kognitif disfonksiyon B12 normal, metabolitler ise kobalamin tedavisi Solomon LR, Diabetes Care 2011

31 METFORMİN VE B12 Metformin tedavisi B 12 konsantrasyonunu %14-30 azaltır. Metformin ile yüksek doz ve daha uzun süreli tedavi B12 eksikliği için bağımsız risk faktörüdür. Uzun dönem metformin tedavisinde rutin B12 düzeyi tayini önerilebilir BMJ 2010;340:c2181

32 TİAMİN (B1), BENFOTİAMİN Diyabetlilerde kan tiamin konsantrasyonu Benfotiyamin en aktif tiyamin türevidir. Tiyamin/benfotiyaminin, diyabetik sıçanlarda hiperglisemik durumlarda bozulan dört yolağıda normalleştirdiği gösterilmiştir. Tip 2 diyabetli hastalarda endotel disfonksiyonunu ve oksidatif stresi önlediği, bu nedenle aterosklerozu önlemede rolü olabileceği düşünülmektedir.

33 Olumlu insan çalışmaları var Tiyaminle veya benfotiyaminle tedavi edilmiş polinöropatik diyabetlilerde nöropati semptomlarında anlamlı düzelme, ağrıda azalma gözlenmiş Acta Diabetol (2008) 45: Tip 2 DM da yüksek doz tiyamin desteğinin idrar albümin atılımını azalttığı ve mikroalbüminüriyi düzelttiği (2 çalışma 300 mg/gün tiyamin) Diabetes, Obesity and Metabolism 13: , 2011.

34 L-metilfolat+ metilkobalamin+ piridoksal-5-fosfat: Folat, vit B6 ve B12 ın biyolojik aktif formu LMF-MF-PLP(106) veya plasebo(108) ile 24 hf Vibrasyon algılama eşiği değişmemiş Nöropati semptomlarında belirgin düzelme Ortalama nöropati toplam semptom skorunda değişiklik (NTSS-6) The American Journal of Medicine, 2012

35 SONUÇ Diyabeti önlemede antioksidan vitaminleri içeren meyva ve sebzelerin diyetle tüketilmesi önemli (5 porsiyon) Yiyeceklerde doğal olarak bulunan antioksidanlar biyokimyasal olarak dengelidir, destek preparatlarında bu denge yok Tek antioksidan vitaminin yüksek doz kullanımı antioksidanprooksidan dengesini bozabilir. Vit A (kanser, terotojenite, kırık riski), Vit E in (tüm nedenlere bağlı mortalite) doğal kaynaklarla değil destek olarak yüksek dozda alımı riskli olabilir. Diyabette D ve B grubu vitaminlerle ilgili sonuçlar umut verici, RKÇ lara gerek var. Riskli gruplarda vit düzeyi bakılmalı Bugünkü bilgilerimize göre etkinlikleri ve uzun dönem kulanımda güvenirlilikleri ile ilgili verilerin olmaması nedeniyle diyabet tedavisinde rutin olarak vitamin desteği önerilmemektedir.

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu

Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü Ersin Akarsu Tip 1 DM Patogenezi Genler + Çevre İmmun regülasyon Atoimmunitenin indüksiyonu Tetikleyici? Virus Beta hücre yıkımı Tip 1 diyabet

Detaylı

Hastaların Sık Sorduğu Sorular Vitaminler ve Kanser. Doç. Dr: Ömür Berna Öksüzoglu SB Dr. A.Y. Ankara Onkoloji E.A.H Tıbbi Onkoloji Kliniği

Hastaların Sık Sorduğu Sorular Vitaminler ve Kanser. Doç. Dr: Ömür Berna Öksüzoglu SB Dr. A.Y. Ankara Onkoloji E.A.H Tıbbi Onkoloji Kliniği Hastaların Sık Sorduğu Sorular Vitaminler ve Kanser Doç. Dr: Ömür Berna Öksüzoglu SB Dr. A.Y. Ankara Onkoloji E.A.H Tıbbi Onkoloji Kliniği Vitaminler 1910 da ilk defa bir Japon bilim adamı tarafından*

Detaylı

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR

E VİTAMİNİ. EKSİKLİK BELİRTİLERİ ve SEMPTOMLAR E VİTAMİNİ 1922 de yapılan deneylerde, farelerin diyetlerinden E vitamini çıkarıldığında üreyemedikleri görülmüştür. Farelerin diyetine buğday tohumu eklendiğinde, tekrar üreme yeteneğini kazandıkları

Detaylı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABET VE VİTAMİN D Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Vitamin D nin Öyküsü anti-rachitic factor raşitizim Adolf Windaus nobel kimya ödülü Böbrekte

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI

C VĠTAMĠNĠ. EKSĠKLĠK SEMPTOM ve BULGULARI C VĠTAMĠNĠ C vitamini diyetle mutlaka alınması gereken besinlerdendir. Çoğu insan turunçgillerin en iyi C vitamini kaynağı olduğunu düşünse de brokoli, patates gibi sebzeler de yüksek oranda C vitamini

Detaylı

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI. Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AKILCI VİTAMİN MİNERAL KULLANIMI Prof.Dr.Selda Bülbül Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUNUM PLANI Destek ürün/ İlaç Vitaminler Mineraller Yarar ve Zararlar Akılcı İlaç

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı?

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Vitaminler, vücudumuzdaki birçok metabolik olayın gerçekleşmesinde önemli görevleri olan maddelerdir. Vücudumuz vitaminleri kendisi yapamadığından gıdalarla almak

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER VE ANTİDİYABETİKLERİN KULLANIMLARI Hazırlayan Fatih CEYLAN Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TAKİP EDİLEN TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN GLİSEMİK KONTROLLERİNİN, LİPİD PROFİLLERİNİN VE

Detaylı

2015-2020 ANKARA - 2014

2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 2015-2020 ANKARA - 2014 1. Basım: 2011, Ankara 2. Basım: Ekim 2014, Ankara, 1500 adet (Güncellenmiş Basım) Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORUCUN TİP 2 DİABETES MELLİTUS LU HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Diyetisyen Fatma

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

Vitamin D? Dr. Ali Ünlü. Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara

Vitamin D? Dr. Ali Ünlü. Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara Vitamin D? Dr. Ali Ünlü Türk Biyokimya Derneği 16 Mayıs 2012, Ankara Sunum Planı Vitamin D tarihçe Besin takviye ile ilgili çalışmalar D Vitamini ile ilgili laboratuar çalışmaları D Vitamini ile ilgili

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı