GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 December/Aralık 0 GEBE KADINLARIN BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nalan Hakime Noğay ÖZET Bu çalışmanın amacı, yaşları arasında u birinci trimestır, i ikinci trimestır ve 0 u üçüncü trimestırda olan 0 gebe kadının beslenme durumlarını değerlendirmektir. Çalışmada gebelik ilerledikçe ağırlık kazanımının arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.0). Bireylerin gebelikleri süresince besin tüketim miktarlarını değiştirmedikleri gözlenmekle beraber, tüketim miktarını en çok arttırdıkları besinlerin meyve (. ) ve sütyoğurt (. ) olduğu saptanmıştır. Gebelerin en çok istek duydukları besinin turunçgiller ( 0 ), en çok tiksindikleri besinin ise tavuk eti (. ) olduğu belirlenmiştir. Ortalama folik asit ve kalsiyum tüketimi. trimestırda. trimestıra kıyasla daha fazladır ve bu istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.0). Gebelerin si B vitaminini, 00 ü folik asiti, si demiri, 0 ı D vitaminini RDA nın günlük önerdiği miktarın 0 sinden daha azını almışlardır. Bu sonuçlar çalışmaya katılan gebelerin, besin ögesi alım düzeylerinin genellikle önerilenden düşük olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Gebelik, Beslenme, Besin seçimi ABSTRACT The purpose of this study, ages to and first trimester, second trimester, and 0 third trimester, to assess the nutritional status of the 0 pregnant women. The study progresses, the weight gain of pregnancy is increasing and this increase was found to be statistically significant. Individuals not change the amount of food consumption during pregnancy, in addition increased their amount of consumption of most nutrients, fruit(. ) and milk or yogurt (. ) were found to be. Pregnant women who request a maximum of food in their citrus fruits (0), while the food has a very be disgusted chicken meat (.) was determined. The average consumption of folic acid and calcium in second trimester was more than first trimester and this was statistically significant. of pregnant women vitamin B, 00 folic acid, iron, 0 vitamin D intake were less than 0 of the amount recommended by RDA. This results in the trial of pregnant women, usually lower than recommended levels of nutrient intake show that. Keywords: Pregnancy, Nutrition, Food selection GİRİŞ Çocukların sağlıklı olarak doğması annenin yeterli ve dengeli beslenmesi, bebeğinin ve kendi sağlığının korunması ve bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gebelikte beslenme ile bebeğin doğum ağırlığı, beyin gelişimi, intrauterin ölüm, prematürelik ve preeklemsi arasındaki ilişkiler çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Gebelik her kadın için doğal bir olaydır. Bu dönemde anne ve bebeğin sağlığını etkileyen bazı etmenler vardır. Annenin erken yaşta veya geç yaşta çocuk sahibi olması, gebelik sayısı, son iki gebelik arası süre, gebelikte geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, annenin kronik hastalıkları, ışın(radyasyon) alması, besinlerle küf, mantar, pestisit kalıntılarının alınması, en önemlisi de yeterli ve dengeli beslenmedir(köksal,). Gebelik insan yaşamında beslenmenin en önemli olduğu evrelerden biridir. Gebelikte artan enerji ve protein gereksiniminin karşılanamaması annede ağırlık azalmasına neden olabilmektedir. Artan gereksinmeler karşılanamadığı zaman anemi, diş çürükleri, osteomalasia gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir(köksal,). Gebelik esnasında birçok mikronutrientin gereksinmesi artmaktadır. Gebelik ile ilgili diyet yasakları, bilgi eksikliği nedeniyle yetersiz prenatal beslenme, yetersiz alım, hastalıkla ilgili emilim bozukluğu ya da kayıplar nedeniyle yetersizlikler oluşabilmekte bu da hem anne hem de yeni doğan bebek için olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir( Ladipo, 000). YÖNTEM Bu çalışma, farklı trimesterlerdeki toplam 0 gebe kadın ile yapılmıştır. Bireylere ait genel bilgiler ve besin tüketim düzeylerine ait bilgilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Besin tüketim durumunun Yrd. Doç. Dr, Kırklareli Üniversitesi,

2 December/Aralık 0 değerlendirilmesinde besin tüketim sıklığı ve saatlik bireysel besin tüketim kaydı alınmıştır. Gebelerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, üst orta kol çevresi (ÜOKÇ) ve baldır çevresi ölçümleri kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi, Windows ortamında SPSS.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde; ortalama (X), standart sapma (SD) ve yüzde değerleri ( ) hesaplanmıştır. İkiden fazla grup arasındaki farkın önemliliği Anova ile test edilmiştir. Bu testlerde önemlilik düzeyi < 0.0 olarak belirlenmiştir. BULGULAR Çalışmaya alınan gebe kadınların u birinci trimestır, i ikinci trimestır ve 0 u üçüncü trimestırdadır. Gebelerin. ünün yaşı ve altında,. unun yaşı ise ve üzerindedir (Tablo ). Tablo : Gebelere ait genel bilgiler Gebelik Ayı.Trimester.Trimester.Trimester Yaş(yıl) ve 0 ve Eğitim durumu Okuryazar değil Okuryazar İlköğrenim Orta Lise Yüksekokul Meslek Ev Hanımı Çalışan Gebelerin. ü, ilkokul mezunudur. Okur yazar olmayan gebelerin oranı, tür. Gebelerin. u ev hanımı olup,. i sigara içmediklerini, 0 u ise bazen içtiklerini ifade etmişlerdir. Gebe kadınların 0 sinde mide yanması,. unda tiksinme ve sinde bulantı gibi şikayetler olduğu belirlenmiştir (Tablo ). Tablo :Gebelerin klinik ve biyokimyasal bulgularına ilişkin dağılımları Değişken.Bulantı.Kilo kaybı.kusma.aşerme.tiksinme.toprak Yeme.Kabızlık.MideYanması.Hemoglobin(g/dl) ve ve

3 December/Aralık 0 Tablo : Gebelerin trimesterlere göre üst orta kol çevresi, baldır çevresi ve ağırlık artışı ortalama ve standart sapma değerleri ÜOKÇ (cm) BÇ (cm) Ağırlık artışı (kg). Trimester.Trimester. Trimester p. ±.. ±.0. ± ±.0 0. ±..0 ± ±..0 ±.. ± Tek yönlü varyans analizi ( Anova ) ve Tukey s HSD Post Hoc Testi Gebelerin üçüncü trimesterdeki ortalama üst orta kol çevreleri ve baldır çevreleri (sırasıyla;. ±.0 cm,.0 ±. cm) birinci trimestere göre önemli bir şekilde daha fazladır ( sırasıyla;. ±. cm,. ±.0 cm ) ( p<0.0). Bireylerin gebelikleri süresince genellikle besin tüketim miktarlarını değiştirmedikleri gözlenmekle beraber, tüketim miktarını en çok arttırdıkları besinler meyve (. ) ve sütyoğurt (. ) tur. Gebelerin en çok istek duydukları besinin turunçgiller ( 0 ), en çok tiksindikleri besinin ise tavuk eti (. ) olduğu saptanmıştır. Tablo : Gebelerin öğün atlama durumlarına göre dağılımı Öğün atlama durumu Evet Hayır Bazen.. Gebelerin. ü günde ana öğün, i günde ara öğün tüketmektedir. Bireylerin öğün atlama durumları Tablo de verilmiştir. Gebelerin si öğün atlamaktadır. En çok atladıkları öğün ise öğle yemeğidir. Gebelerin çoğunluğu geç kalkmalarını öğün atlama nedeni olarak belirtmektedirler (. ). İkinci sırada iştahsızlık (. ) yer alırken bunu kilo almayı istememek (.) takip etmektedir ( Tablo ). Tablo : Gebelerin öğün atlama nedenlerine göre dağılımı Neden Zaman yetersizliği İştahsız Geç kalkıyor Hazırlanmadığı için Kilo almak istemiyor Alışkanlığı yok Ara öğünlerde gebelerin tüketmiş oldukları yiyecek çeşitleri Tablo da verilmiştir. Ara öğünlerde tüketilen besinler arasında ilk sırada meyve, meyve suları yer almaktadır(. ). Tablo :Gebelerin ara öğünlerde tükettikleri yiyecek çeşidine göre dağılımı Yiyecek çeşidi Sandviç,tost,börek Simit,bisküvi,kurabiye Meyve,meyve suları Süt,yoğurt,ayran,peynir Kolalı içecekler Sade ve meyveli gazoz Şeker,çikolata,gofret vb. Çay,kahve Hazır çorba

4 December/Aralık 0 Tablo de görüldüğü gibi gebeler kırmızı et (.), beyaz et (.), balık(.), kurubaklagiller (.), pirinçbulgurmakarnayı ( ) çoğunlukla haftada kez tüketmektedir. Turunçgiller (. ) ve diğer meyveler (.) çoğunlukla günde kez, yağlı tohumlar ise günde tüketilmektedir (. ). Gebelerin sucuk, salam gibi et ürünlerini (. ) ve hazır besinleri ( ) genellikle tüketmedikleri belirlenmiştir. Tablo. Gebelerin besin tüketim sıklığı Besin Günde Günde Günde Haftada Haftada Haftada günde Ayda Hiç Sütyoğurt Peynir Kırmızı etler Et ürünleri..... Beyaz etler Balık Kurubaklagiller.... Yağlı tohumlar..... Yumurta Yeşilyapraklısebze Diğer sebzeler Turunçgiller Diğer meyveler Ekmek... Pirinçbulgur makarna..... Sıvı yağlar Katı yağlar Şekerbalreçel Pekmez Hazır besinler Tablo de gebelerin trimestırlara göre enerji ve besin öğesi tüketim durumları görülmektedir. Ortalama folik asit ve kalsiyum tüketimi. trimestırda. trimestıra kıyasla daha fazladır ve bu istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.0). Gebelerin si B vitaminini, 00 ü folik asiti, si demiri, 0 ı D vitaminini RDA nın günlük önerdiği miktarın 0 sinden daha azını almışlardır. Gebelerin günlük protein, karbonhidrat, A vitamini, riboflavin, niasin, C vitamini, kalsiyum, fosfor, çinko B vitamini alımları ise RDA nın önerdiği miktarın 0 sinden daha fazladır(tablo).

5 December/Aralık 0 Tablo. Gebelerin trimesterlere göre enerji ve besin öğeleri tüketim durumu Enerji ve besin. Trimester. Trimester öğeleri n = n = Enerji ( kkal ). ± 00.. ±. Protein ( g ) ±.. ±.0 Yağ ( g ). ±.. ±.0 Karbonhidrat ( g ). ±.. ±.00 A Vitamini ( µg ) 0. ± 0.. ±. Tiamin ( mg ) 0. ± ± 0. Riboflavin ( mg ).00 ± 0.. ± 0. Niasin ( mg ). ±.. ±. B Vitamini ( mg ) 0. ± 0.. ± 0. Folik asit ( µg ).. ±.. ±. C Vitamini ( mg ) 0.0 ±..0 ± 0. Sodyum ( mg ). ±.0 0. ±. Potasyum ( mg ).00 ± 0.. ± 0. Kalsiyum ( mg ). ±.0. ± 0. Magnezyum ( mg ). ±.0.0 ±. Fosfor ( mg ).0 ±. 0. ±. Demir ( mg ). ±. 0. ± Çinko ( mg ). ±.0. ±. B Vitamini ( µg ). ±.. ±. D Vitamini ( µg ). ±. 0.0 ± 0. Posa ( mg ).0 ±..00 ±. Tek yönlü varyans analizi ( Anova ) ve Tukey s HSD Post Hoc Testi * p<0.0.trimester n = 0 p. ± 0.0 ±. 0. ±.. ±. 0. ±. 0. ± 0.. ± 0.. ±. 0. ± ±. 0. ± ± ±. 0. ±. ±.. ± 0.. ±.. ±.. ±.0.0 ±..0 ± * * Tablo. Tüketilen enerji ve besin öğelerinin gereksinimi karşılama yüzdelerine göre dağılımı Enerji ve besin öğeleri n < 0 n 0 Enerji ( kkal ) Protein ( g ) Karbonhidrat ( g ) A Vitamini ( µg ) Tiamin ( mg ) Riboflavin ( mg ) Niasin ( mg ) B Vitamini ( mg ) Folik asit ( µg ) C Vitamini ( mg ) Kalsiyum ( mg ) Magnezyum ( mg ) Fosfor ( mg ) Demir ( mg ) Çinko ( mg ) B Vitamini ( µg ) D Vitamini ( µg ) Posa ( mg ) TARTIŞMA Gebelikte ağırlık artışı fetal büyüme ile ilgilidir (Kramer, 00). Bu çalışmada gebelik ilerledikçe ağırlık kazanımının arttığı ve bu artışın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.0). Yaşları ortalama.

6 December/Aralık 0 yıl olan 0 gebe kadın ile yapılan bir çalışmada gebelerin ortalama ağırlık artışları. kg olarak bulunmuştur(antal, ). Başka bir çalışmada ise gebelerin. trimestırdaki ağırlık artışının. kg,. trimestırdaki ağırlık artışının ise. kg olduğu görülmüştür(jansen,). Gebelerin üçüncü trimestırdaki ortalama üst orta kol çevreleri ve baldır çevrelerinin (sırasıyla;. ±.0 cm,.0 ±. cm) birinci trimestıra göre önemli bir şekilde daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır ( sırasıyla;. ±. cm,. ±.0 cm ) ( p<0.0). Bireylerin gebelikleri süresince besin tüketim miktarlarını değiştirmedikleri gözlenmekle beraber, tüketim miktarını en çok arttırdıkları besinler meyve (. ) ve sütyoğurt (. ) tur. Gebelerin en çok atladıkları öğün öğlen yemeğidir. Üçüncü trimestırda bulunan 0 gebe kadın ile yapılan bir çalışmada gebelerin tavuk ve balık tüketimlerinin düşük olduğu saptanmıştır(erkkola,). Başka bir çalışmada gebelerin inin koyu yeşil yapraklı sebzeleri, ünün meyveyi haftada en az kez tükettikleri görülmüştür(ahmed,00). Bu konu ile ilgili yapılan bir diğer çalışmada ise gebe kadınların ünün sebzeyi,. inin meyveyi haftada kez tükettikleri gözlenmiştir (Pathak,00). Bu çalışma da kırmızı et (.), beyaz et (.), balık(.), kurubaklagiller (.), pirinçbulgurmakarnanın ( ) çoğunlukla haftada kez tüketildiği ortaya çıkmıştır. Gebelerin sucuk,salam gibi et ürünlerini (. ) ve hazır besinleri ( ) çoğunlukla tüketmedikleri belirlenmiştir. Gebelik döneminde makro ve mikro besin ögelerinin yeterli düzeyde alınması fetusun sağlığı açısından çok önemlidir. Gebelik döneminde D vitamini yetersizliği çocukta rikets, kemikleşmede gecikme ve hipokalsemiye sebep olmaktadır (Schroth,00). Nükleik asit sentezinde rolü olan folik asitin yetersizliği ise nöral tüp defekti, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskinde artışa yol açmakta ve intrauterin büyüme geriliğine sebep olmaktadır (Scholl, 000). Gebelikte demir yetersizliği anemisi de erken doğum ve düşük doğum ağırlı riskini arttırmaktadır (Allen,000). Gebeliğin.trimestırında olan gebe kadının besin tüketimleri alınarak yapılan bir çalışmada, ağırlık kazanımı düşük olan kadında ( haftada kg dan az) ortalama besin öğesi alımlarının çoğunun düşük olduğu ve enerji ( 0 kalori), C vitamini (. mg/ gün), D vitamini (. mcg/gün), kalsiyum ( 0 mg/gün) ve demirin ( 0. mg/gün ) tavsiye edilen düzeylerin altında olduğu ortaya çıkmıştır (Anderson,). Bu çalışmada gebelerin si B vitaminini, 00 ü folik asiti, si demiri, 0 ı D vitaminini RDA nın günlük önerdiği miktarın 0 sinden daha azını almışlardır. Gebelerin günlük protein, karbonhidrat, A vitamini, riboflavin, niasin, C vitamini, kalsiyum, fosfor, çinko B vitamini alımları ise RDA nın önerdiği miktarın 0 sinden daha fazladır( Tablo ). Yaşları ve daha fazla olan toplam gebe kadının yer aldığı bir çalışmada, gebelerin. ünün kalori alımları, unun folik asit alımları,. sinin çinko alımları,. ünün demir alımları,. unun magnezyum alımlarının RDA nın önerdiği miktardan 0 daha az olduğu ortaya çıkmıştır (Pathak,00). SONUÇ Gebe kadınların besin gereksinmeleri, yaş, fiziksel aktivite durumu, gebeliğin başlangıcındaki ağırlık, besin depolarının yeterlilik derecesi gibi birçok etmen göz önüne alınarak belirlenmelidir. Anne adayı gebelik döneminde ki beslenmenin, bebeğin sağlığı üzerindeki etkisi konusunda bilgilendirilmelidir. Yetersizliği nöral tüp defektine sebep olduğundan gebelik öncesi folik asit kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. KAYNAKÇA. Köksal, G.(). Gebe ve emziklilikte beslenme. Katkı Pediatri Dergisi, (),.. Ladipo, O.A.(000). Nutrition in pregnancy: mineral and vitamin suplements. Am J Clin Nutr,, 00.. Kramer, M.S., Kakıma, R.(00). Energy and protein intake in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev.. Antal, M., Regoly, M.A., Varsanyi, H.(). Nutritional survey of pregnant women in Hungary. Int J Vitam Nutr Res,,..Jansen, A.A., Kusin, J.A., Thiuri, B.(). Machakos project studies no: XXIV. Anthropometric changes during pregnancy in rural African women. Trop Geogr Med,,.. Erkkola, M., Karppinen, M., Jarvinen, A.(). Folate, vitamin D, and iron intakes are low among pregnant Finnish women. Eur J Clin Nutr,,.. Ahmed, F., Mahmuda, I., Satar, A.(00). Anaemia and vitamin A deficiency in poor urban pregnant women of Bangladesh. Asia Pac J Clin Nutr,,0.. Pathak, P., Kapil, U., Kapoor, S.(00). Prevelance of multiple micronutrient deficiences amongst pregnant women in a rural area of Hayrana. The Indian Journal Of Pediatrics,, 000.

7 December/Aralık 0.Schroth, R.J., Lavelle, C.L.B., Moffatt, MEK.(00). A revıew of vıtamın d defıcıency durıng pregnancy:who ıs affected? Int J Circumpolar Health, (),0. 0. Scholl, T.O., Johnson, W.G.(000). Folic acid: influence on the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr,, 0..Allen, L.H.(000). Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 000,,0.. Anderson, A.S., Lean, M.E.(). Dietary intake in pregnancy. A comparison between Cambridgeshire women and current recommended intake. Hum Nutr Appl Nutr, 0,0.

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):1-8 doi: 10.5505/1304.8503.2012.85570 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ*

ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* ARAŞTIRMA (Research Garibağaoğlu Report) M, Budak N, Öner N, Sağlam Ö, Nişli K ÜÇ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN BESLENME DURUMLARI VE VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ* The Evaluation

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME

GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 3. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ ve SÜT KALİTESİ

EMZİREN ANNE BESLENMESİ ve SÜT KALİTESİ EMZİREN ANNE BESLENMESİ ve SÜT KALİTESİ DOÇ.DR. GÜLHAN SAMUR Hacettepe Üniversitesi, SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü EMZİRME DÖNEMİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ Maternal fizyolojik gereksinmelerini karşılamak

Detaylı

GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME

GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME Hazırlayan Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat

Detaylı

ENGELLİLERDE BESLENME

ENGELLİLERDE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Gülden Köksal Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726

Detaylı

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Prof. Dr. Gülden Köksal Dr. Dyt. Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Doç. Dr. Gülhan Eroðlu Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı Yayın

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ 11 İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ Elif DUMAN OCAK 2012 DENİZLİ 11 iii İLKÖĞRETİM 7.- 8. SINIFLARIN BESLENME DURUMLARI,

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ EVRE 2 DİYASTOLİK FONKSİYON BOZUKLUĞU OLAN MEDİKAL TEDAVİ ALAN HASTALARDA DİYET TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri

Detaylı

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

OBEZİTE VE GEBELİK. Hazırlayan. Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü OBEZİTE VE GEBELİK Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık

Detaylı

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2

DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 ÖZET DENGELİ BESLENME AÇISINDAN TÜRKİYE DE GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNİN İRDELENMESİ Prof. Dr. Cahide YAĞMUR 1, Doç. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 2 Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2014; 23: 10-20 KAYSERİ MELİKGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi Prof. Dr. S. Songül YALÇIN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi Akış şeması Vitamin desteği kullanım durumu Vitamin eksikliği sıklığı

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ACIBADEM MASLAK HASTANESİ BESLENME VE DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN YETİŞKİN BİREYLERDE BESİN TÜKETİMİNİN PITTSBURGH UYKU

Detaylı

SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN BESLENMEYE ETKİSİ

SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN BESLENMEYE ETKİSİ SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN BESLENMEYE ETKİSİ Prof. Dr. Ayşe Baysal GİRİŞ İnsanın besin gereksinmesi sosyal statüsüne göre değişmez. Besin gereksinmesindeki farklılıkların belirleyicileri; yaş, cinsiyet, çalışma

Detaylı

BESLEYENİ BESLEMEK. Prof. Dr. Canan AYGÜN 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

BESLEYENİ BESLEMEK. Prof. Dr. Canan AYGÜN 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi BESLEYENİ BESLEMEK Prof. Dr. Canan AYGÜN 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kazan- Kazan Anne Sağlığı Bebek Sağlığı Kanser Anne sütüyle besle(n)me YENİ BİLGİLER Tip 2 DM Metabolik sendrom EMZİR(ME) ve

Detaylı

Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler

Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 241-245 Orijinal Makale Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler Selda Bülbül 1,*, Murat Sürücü 2, Gaye Aşık 3 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

MALATYA ASKER HASTANESİNDE 2007 YILINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

MALATYA ASKER HASTANESİNDE 2007 YILINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA ASKER HASTANESİNDE 2007 YILINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİRCAN ULAŞ HALK

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı