Propiyonik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Propiyonik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 2, 2014 (54-62) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 2, 2014 (54-62) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Elif ÖZER, Oktay YERLİKAYA, Harun KESENKAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, İzmir/TÜRKİYE Özet İsviçre tipi peynirlerde ve ülkemize özgü bir peynir olan Mihaliç peynirinde karakteristik tat-aroma ve gözenek oluşumunda önemli rol oynayan propiyonik asit bakterileri (PAB) son yıllarda probiyotik potansiyelleriyle de ilgi çekmektedir. Gastointestinal geçişte yüksek seviyelerde hayatta kalma, intestinal mukozaya tutunabilme ve safra tuzuna direnç gösterme yetenekleriyle PAB, probiyotik olarak temel seçim kriterlerini yerine getirmektedir. Ayrıca antimikrobiyal bileşiklerin PAB gibi güvenilir mikroorganizmalarca üretimi ve gıda üretiminde kullanılması kimyasal koruyuculara karşı umut verici bir alternatif oluşturmaktadır. PAB nin vitamin sentezleme özelliği de önemlidir. Örneğin uzun zamandır B12 vitaminin endüstriyel üretimi için kullanılan PAB bu vitaminin tek güvenilir ticari üreticisidir. PAB lerinin umut verici özelliklerinden biri de bifidojenik etkileridir. Laboratuvar çalışmalarında Propionibacterium freudenreichii nin bazı türlerinin intestinal sistemde bifidobakterilerin gelişimini ve popülasyonunu arttırdığı belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında propiyonal metabolitlerin probiyotikler için kullanılan gelişim destekleyici faktörler tanımına en uygun ürünler olduğu anlaşılmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra GRAS statüsünde yer almaları, pek çok çevreye adapte olabilmeleri, insan sağlığına olumlu etkiler gösteren metabolitleri üretebilmeleri de PAB nin probiyotik karakter taşıyabilecekleri görüşünü desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: propiyonik asit bakterileri, probiyotikler, süt ürünleri Abstract Probiotic Properties of Propionic Acid Bacteria Propionic acid bacteria (PAB), which play important role on formation of characteristic taste-aroma and eye in Swiss type cheeses and Mihaliç cheese, also attract attention for their probiotic potential in recent years. PAB provide basic selection criteria as probiotics by abilities like survive throughout gastrointestinal transit in high levels, adhere to the intestinal mucosa and resistance to bile salt. Besides, production of antimicrobial compounds by reliable microorganisms as PAB and usage in food production constitute a promising alternative against chemical preservatives. Vitamin synthesis feature of PAB is also important. For example PAB is used for the industrial production of vitamin B 12 for a long time and is only reliable commercial producer of this vitamin. Another promising property of PAB is their bifidogenic effect. It was determined that some strains of Propionibacterium freudenreichii enhance the growth of Bifidobacteria in vitro and their population in the intestinal system. In this respect, it was understood that propionibacterial metabolites are the best fit products to the growth promoting factors definition. As well as these features, taking place in the GRAS status, adaptation to the many environments, production of metabolites beneficial to human health support the opinion of PAB can carry probiotic character. Keywords : propionic acid bacteria, probiotics, milk products Bu makaleye atıf yapmak için Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H.., Propiyonik Asit Bakterilerinin Probiyotik Potansiyelleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2014, 9(2) How to cite this article Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H.., Probiotic Properties of Propionic Acid Bacteria Electronic Journal of Food Technologies, 2014, 9(2) 54-62

2 Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) GİRİŞ 1906 yılında, Freudenreich ve Orla-Jensen Emmantel peynirinden Bacterium acidi propionici ve Bacillus acidi propionici adını verdikleri bakterileri izole etmişlerdir. Bu organizmalar propiyonik asit üretme yetenekleriyle tanımlanmıştır. Bu bakteriler için Propionibacterium sınıfı ilk olarak 1909 yılında Orla- Jensen tarafından önerilmiştir [1]. Propiyonik asit bakterileri (PAB) Gram pozitif, spor oluşturmayan kısa çubuklardır. İdentifikasyon için yeterince sabit makroskobik özellikler arasında kolonilerin yuvarlak, kaygan, parlak, kenarı düzgün ve krem renginde olmalarıdır [2]. PAB nin en önemli karakteristiği ve en yaygın özelliği temel metabolit olarak laktik asitten propiyonik asit ve asetik asit üretmeleridir [3]. Mezofilik karakterdeki PAB nin optimum gelişme sıcaklıkları 25 ile 32 C arasındadır. ph 5.0 ile 8.0 arasında gelişebilen PAB nin optimum ph değeri dir [4]. Biyotin ve pantotenik asit gelişmeleri için gerekli esansiyel faktörlerdir. Tablo 1. Süt ve Süt Ürünleri Kaynaklı Propiyonik Asit Bakterileri [9] Türler Eski isimleri veya orijinal isimleri İzolasyon kaynağı Propionibacterium freudenreichii P. freudenreichii Çiğ süt P. shermanii İsviçre peynirleri P. globosum Diğer süt ürünleri P. orientum P. coloratum Propionibacterium jensenii P. jensenii Süt ürünleri P. raffinosum (saceum) Silaj P. technicum Enfeksiyonlar P. peterssonii P. zeae Propionibacterium thoenii P. thoenii Emmental peyniri P. rubrum Diğer süt ürünleri Propionibacterium acidipropionici P. pentosaceum Süt ürünleri P. arabinosum Propionibacterium cyclohexanicum Propionibacterium coccoides Bozulmuş portakal suyu Süt ve taze peynir PAB nin özellikle İsviçre tipi peynirlerde önemi büyüktür. PAB leri en önemli rolü Emmantel, Gruyer, Comté gibi pıhtısı pişirilen peynirlerin olgunlaştırılmasında oynarlar. Ayrıca ülkemizde tüketilen Mihaliç peynirinin üretiminde de PAB nin önemi büyüktür. Bu peynirlerin temel karakteristiği olan gözenek oluşumunu sağlayan CO2 gazının üretiminden ve laktik asit bakteriyle birlikte peynirin kendine özgü tadını oluşturmaktan sorumludurlar. Modern peynir yapımında PAB nin hem doğal florada hem de starter içinde yer almaları büyük önem taşımaktadır [2; 5; 6; 7; 8]. Çizelge 1. de süt ve süt ürünleri kaynaklı PAB verilmiştir. 55

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Propiyonik asit bakterileri ayrıca B12 vitamini ve propiyonik asidin endüstriyel üretimi için de önemlidir [1;6;10]. Endüstriyel olarak PAB leri Pseudomonas ve Actinomycetes gibi vitamin üretiminde kullanılan mikroorganizma gruplarının yerini almışlardır [2]. Son yıllarda probiyotiklerle ilgili araştırmalar yoğunlaşmıştır. Asıl ilgi öncelikle laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler üzerinde olsa da PAB lerinin bazı suşlarının insan ve hayvanlar için potansiyel probiyotik olduğu kabul görmeye başlamıştır [11]. Propiyonik asit bakterilerinin de yalnız ya da bifidobakteriler veya laktik asit bakterileriyle kullanıldıklarında probiyotik karakteristik gösterdikleri belirlenmiştir. Bu makale özellikle son yıllarda potansiyel probiyotik olarak kabul gören; probiyotik etkileri propiyonik asit ve minör organik asitlerin, CO2, bakteriyosin, vitamin üretimiyle ilişkilendirilen ve sindirim sırasında canlı kalabilen PAB lerinin probiyotik potansiyellerini irdelemek üzere derlenmiştir. 2. PROBİYOTİK KAVRAMI Probiyotikler intestinal florayı etkileyerek insanlarda bağışıklığı destekleyen tek veya karışık canlı mikroorganizma kültürleridir [12]. Bu mikroorganizmaların çoğu bağırsak orjinli olup sağlığa katkıda bulunurlar, konakçının bağırsak sisteminden geçişte canlılığını ve yüksek hücre konsantrasyonunu sürdürebilmeleri birinci koşuldur. Probiyotiklerin Helicobacter pylori enfeksiyonu ve irritable bağırsak sendromunun tedavisi, cerrahi operasyonlar sonrası komplikasyonların azaltılması, antibiyotiğe bağlı ve Clostiridium difficile nin neden olduğu ishallerin tedavisi gibi pek çok yararlı etkisi bulunmaktadır. Bilimsel veriler probiyotiklerin hem sistemik bağışıklığı hem de intestinal mukozal bağışıklığı kuvvetlendirdiğini, spesifik bir bakteri grubuna etkileri ise, sistemik veya mukozal bağışıklığın uyarılması veya sindirim sistemini metabolize edici etkileriyle oluşturdukları direkt antagonistik etkilerine bağlanmaktadır [13]. Bir mikroorganizmanın probiyotik olarak adlandırılabilmesi için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu mikroorganizmalar insandan izole edilmiş gelişmiş teknikler kullanılarak tanımlanmış güvenilir suşlar olmalı, düşük ph ve safra tuzları gibi olumsuz çevre koşullarından etkilenmeden bağırsakta metabolize olabilmeli, bağırsakta epitelyum yüzeylere ve mukozaya tutunabilmeli, karsinojenik ve patojenik bakterilere antagonostik etkili olmalı, konakçının bağışıklık sistemine olumlu etkileri olmalı ve antimikrobiyal maddeler (laktik ve asetik asit, hidrojen peroksit, bakteriyosin, bakteriyosin benzeri maddeler) üretebilmelidir [13]. Probiyotik gıdaların en bilinenleri süt ve süt ürünleridir. Bu grubun önemli bir kısmını da fermente probiyotik ürünler oluşturur. Bu ürünlerde probiyotik mikroorganizmalar doğal olarak bulunabildiği gibi, süt ve süt ürünleri probiyotik mikroorganizmalar için de çok iyi bir taşıyıcıdırlar. 3. PAB LARIN PROBİYOTİK POTANSİYELLERİNE BİR BAKIŞ Son yıllarda PAB lerinin sağlığa yararları üzerinde önemle durulmaktadır. PAB lerinin bazı özellikleri potansiyel probiyotik olarak kabul edilmeleri onları probiyotik olarak iyi bir aday haline getirmektedir. Gastointestinal geçişte hayatta kalma probiyotikler için önemli bir seçici kriterdir [15]. Birkaç PAB türünün mideden geçişi sırasında düşük ph a maruz kalmalarına rağmen hayatta kaldıkları gözlenmiştir. Düşük ph da inkübasyon PAB lerinin yaşayabilirliklerini ve enzim aktivitelerini etkileyebilmesine rağmen, bu sütte ya da peynirde dengelenebilmekte, PAB gıda matriksinde daha iyi bir şekilde hayatta kalabilmektedir [16]. Bazı türler hariç PAB lerinin safra tuzuna da direnç gösterebildikleri belirlenmiştir. PAB lerinin gastointestinal geçişte nispeten yüksek seviyelerde hayatta kaldıkları, fakat beslenme bittikten sonra bunu devam ettiremedikleri belirtilmiştir. Fareler P. acidipropionici CRL1198 ile bir hafta boyunca beslendiğinde bu mikroorganizmanın gastointestinal geçişte canlılıklarını 10 8 cfu/g seviyesinde koruduğu belirlenmiştir [17]. 56

4 Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) PAB lerinin probiyotik olarak adlandırılmalarına ilişkin diğer bir önemli kriter intestinal mukozaya tutunabilme yetenekleridir. Bu yetenek onların gastointestinal sistemde patojenleri rekabet dışı bırakmak suretiyle daha uzun süre hayatta kalmalarını sağlar [18]. PAB leirnin probiyotik potansiyelleriyle ilgili laboratuvar çalışmaları canlı konakçıda da araştırılmıştır. P. acidipropionici CRL1198 hem laboratuvar çalışmalarında hem de canlılarda yapılan deneylerde en iyi sonuçları vermiştir. Buna göre PAB probiyotikler için temel seçim kriterlerini yerine getirmekte ve probiyotik olarak kullanım potansiyeline sahip olmaktadır. Probiyotik etki için söz konusu mikroorganizmanın hedef canlıda da istenilen etkiyi gösterebilmesi önemlidir [15]. Beta galaktosidaz enziminin üretimi, laktozun hidrolizasyonu, laktoz intoleransta tedavi edici etkisi PAB lerinin insanlardaki belirgin etkileridir. Diğer taraftan PAB lerinin insanların intestinal sisteminde tutunabilmeleri için iki hafta probiyotik PAB ile beslenme önerilmektedir. Önemli kanserojenlerden olan Aflatoksin B1 ile kontamine olmuş gıda tüketen insanlarda bu metabolitin bioyararlılığının ve absorbsiyonunun PAB tüketimi ile düşürülebileceği bildirilmiştir. Ayrıca P. freudenreichii ve Lactobacillus rhamnosus karışımını içeren bir diyetin karsinojenlerin biyosentezini azalttığı tespit edilmiştir. Son olarak kolon kanserinde kanserli hücrelerde apoptosise neden oldukları hem invivo hem de invitro çalışmalarla kanıtlanan PAB bu alanda yeni perspektifler açacak gibi görünmektedir [19] Antimikrobiyal Bileşiklerin Üretimi Antimikrobiyal bileşiklerin güvenilir mikroorganizmalarca üretimi ve gıda üretiminde kullanılması kimyasal gıda koruyucularına karşı umut verici bir alternatif oluşturmaktadır. Propiyonik asit ve tuzları antimikrobiyal ajan olarak endüstride büyük ölçüde kullanılmaktadır. Propiyonat kimyasal sentez yerine propiyonik asit fermantasyonuyla üretilebilmektedir. Fermantasyon sırasında PAB tarafından üretilen kısa zincirli yağ asitlerine özellikle propiyonata karşı istenmeyen mikroorganizmalar üzerinde gösterdiği inhibe edici etki nedeniyle ilgi artmaktadır. Pastörize edilmiş ve P. freudenreichii subsp. shermanii yağsız sütten yapılan ve ticari bir ürün olan mikrogard organik asitlerle bağlantılı olarak inhibe edici bir etki göstermektedir. Bu ürün Pseudomonas, Salmonella ve Yersinia gibi birkaç Gram negatif bakteriyi inhibe etmekte fakat Gram pozitifler üzerinde etki göstermemektedir [15].Başka bir ticari ürün olan Bioprofit ise Lactobacillus rhamnosus ve Propionibacterium freudenreichii içermektedir. Koruyucu kültür olarak kullanıldığında ürünün süt ürünlerinde maya ve küfleri; ekşi maya ekmeğinde Bacillus spp i inhibe ettiği rapor edilmiştir. Etki biçimi tam olarak anlaşılamamasına rağmen koruyucu etkinin iki tür arasındaki ilişkiden kaynaklandığı düşünülmektedir [20]. Süt ürünlerinde PAB fermente sütleri maya ve küflerden kaynaklanan bozulmalara karşı korumakta da etkilidirler. Kısa zincirli yağ asitlerinin miktarı ve antifungal aktivite ortam ve ortamda bulunan PAB dışındaki diğer mikroorganizmalara bağlı olarak değişmektedir [21].Sonuç olarak laktik asit bakterilerinin destek kültürlerinin ve PAB lerinin gıda bozulmalarında etkili oldukları görülmektedir [22]. İstenmeyen mikroflora bakteriyosinler tarafından da engellenebilmektedir. Bakteriyosinler üretici türle alakalı olarak bakterilere karşı antimikrobiyal aktivite gösteren gizli mikrobiyal peptitlerdir [22]. Fakat Gram pozitif bakterilerce üretilen bakteriyosinler geniş spektrumlu olup hem Gram pozitif hem de Gram negatif bakterilere karşı etki gösterebilmektedir. PAB tarafından üretilen bakteriyosinlerle ilgili ilk çalışmalar propionisin PLG-1 üreten P. thoneii 127 ile alakalıdır. Aktivitesi P. thoenii, P. jensenii ve P. acidipropionici ye karşı olup, P. freudenreichii ye karşı etkili değildir. Ayrıca propionisin birkaç laktik asit bakterisi, Gram negatif bakteriler, mayalara ve küflere karşı da ekilidir. Laboratuvar çalışmalarında PLG-1 Bacillus, Staphylococcus, Clostridium, Yersinia ve Salmonella gibi yaygın gıda kaynaklı patojenlerin gelişimini engellemede başarılı olmamıştır. Ancak söz konusu bakteriyosinin fermente ürünlerde psikrofilik bozulmaya neden olan Listeria monocytogenes, Pseudomonas fluorescens, Vibrio parahaemolyticus ve Yersinia enterocolita içeren patojen mikroorganizmalara karşı etkili olduğu görülmüştür [23;24]. Jenseniin G P. jensenii P126 tarafından üretilen bir bakteriyosin olup klostiridyal 57

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) sporların fazla gelişmesine karşı etkili olduğu rapor edilmiştir [25]. Jenseniin P ve thoneciin 447 ise PAB lerinin acnes grubuna karşı etkili olup ayrıca fırsatçı patojenlere karşı kullanılabilecek bir bakteriyosindir [19]. Çizelge 2. de PAB tarafından üretilen bakteriyosinler verilmiştir. Tablo 2. PAB Tarafından Üretilen Bazı Bakteriyosinler [15] Türler P. freudenreichii subsp. shermanii ATCC 9616 P. acnes Bakteriyosin Moleküler ağırlığı (Da) Aknesin Etki gösterdiği tür Deri kaynaklı PAB, G(-) bakteriler, mayalar P. jensenii P126 P. jensenii B1264 Jenseniin G Jenseniin P PAB, laktik asit bakterileri, deri kökenli PAB, G(-) ve G(+) bakteriler P. jensenii LMG 3032 PAMP 6383 PAB, laktobasiller P. thoneii 127 P. thoenii 419 P. thoneii LMG 2792 P. jensenii DF1 P. jensenii DF1 Propionisin PLG Propionisin T1 Propionisin SM1 Propionisin SM Maya, küf, bazı G(-) bakteriler, laktik asit bakterileri PAB Maya, küf, laktik asit bakterileri, PAB 3.2. Vitaminlerin Üretimi Vitaminler insan sağlığında hayati rol oynamaktadır. Çoğu vitamin insanların sentezlemesi mümkün olmadığı için diyetle alınmak zorundadır. İnsanlar birçok vitamini sentezleyemezken, bağırsak kökenli bakteriler bu yeteneğe sahiptir. Bu açıdan bakıldığında probiyotik olarak adlandırılan mikroorganizmalar açısından vitamin sentezleme yeteneği olmazsa olmaz özelliklerdendir. Potansiyel probiyotik olarak adlandırılan PAB i de vitamin sentezleme yeteneğindedir. Örneğin folat insanların diyetinde esansiyel bileşenlerdendir ve birçok metabolik reaksiyonda nükleotit ve kofaktör biyosentezinde rol almaktadır. Folat eksikliğinin hamilelik esnasında embriyoda nöral tüp defektine neden olduğu bilinmektedir. Farklı PAB leri tarafından üretilen folat miktarlarının iyi bilinen üretici olan S.thermophilus la karşılaştırıldığında eşit ya da daha yüksek olduğu görülmüştür [26]. Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini de amino asit, karbonhidrat, yağ asitleri ve nükleik asit metabolizmasının önemli kofaktörlerindendir. Nadir birkaç mikroorganizma tarafından üretilen bu vitamin ticari olarak PAB tarafından da üretilmektedir. Uzun zamandır B12 vitaminin endüstriyel üretimi için kullanılan PAB bu vitaminin tek güvenilir ticari üreticisidir. Ayrıca PAB lerinin farklı türleri S. thermophilus tan daha yüksek olmak üzere değişken miktarlarda B9 vitamini üretmektedir [27] Fermente Ürünlerde Kullanımı Propiyonik asit bakterisi içeren gıda ürünlerinin başında İsviçre tipi peynirler akla gelmektedir. Peynirlerin olgunlaşmasına ek olarak, PAB leri ürünün mikrobiyal güvenliğinin ve besinsel kalitesinde de önemli rol oynamaktadır. Süt ürünlerinin yanında diğer gıda ürünlerinde de bazı bileşenleri fermente 58

6 Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) edebildiğinden kullanılabilmektedir. Özellikle ürettiği antimikrobiyal bileşenler sayesinde fermente gıda ürünlerinin depolama süresini arttırabilmektedir [28]. PAB lerinin lahana turşusu, kırmızı pancarsuyu ve sebze salataları gibi fermente sebze ürünlerinde kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu durum gıda ürününün B9, B12, propiyonik ve asetik asit içeriklerinde artış meydana getirmiş, bunun yanında patojen ve bozucu mikroorganizmalar üzerinde etki ederek gıdanın güvenilirliği ve depolama süresini arttırmıştır. Süt PAB leri besin kalitesinin arttırılması amacıyla fermente süt ürünlerinin üretiminde de kullanılabilmektedir. Suomalainen et al. [29] fermente süt ve fırıncılık ürünlerinde laktik asit bakterileri ile birlikte PAB lerini maya, küf ve Bacillus türleri gibi bozucu mikroorganizmalara karşı koruma amaçlı olarak kullanılabileceğini bildirmiştir. Bir diğer çalışmada, yüksek miktarda riboflavin üreticisi olduğu bilinen P. freudenreichii NIZO B2336 suşunu yoğurt üretiminde kullanmış ve üretilen yoğurtların riboflavince eksik diyetle beslenen farelere vermiştir, sonuçlara göre propiyonik asit içeren yoğurtla beslenen farelerde normal yoğurt ile beslenenlere göre daha yüksek riboflavin belirlenmiştir [30]. P. freudenreichii nin serbest linoleik asidi konjuge linoleik aside çevirdiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur [31; 32]. Bunun yanında üretilen bir diğer izomer olan ruminik asit de özellikle kanser oluşumunu engelleyici güçlü etki göstermesi propiyonik asit bakterilerin diğer bir fonksiyonel özelliğidir [33; 34; 35]. Konuyla ilgili belki de en önemli çalışma Cousin ve ark. [36] tarafından sadece PAB kullanarak üretilen fermente süt üzerinedir. Çalışmada PAB gelişimini desteklemek için ultrafiltrasyonla zenginleştirilen çiğ süte sodyum laktat ve kazein hidrolizat ilave edilmiş bu sayede probiyotik etki gösterilebilecek PAB sayısına ulaşılabilmiştir Flora Modülasyonu Probiyotiklerin konakçıya sağladığı sağlık faydalarından biri de bağırsak mikroflorasının modülasyonudur. Özellikle, probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotikler genellikle bağırsakta laktik asit bakterileri ve bifidobakterilerin popülasyonlarını ve aktivitelerini arttırırlar. PAB lerinin umut verici etkilerinden biri de bifidojenik etkileridir. Laboratuvar çalışmalarında Propionibacterium freudenreichii nin bazı türlerinin intestinal sistemde bifidobakterilerin gelişimini ve popülasyonunu arttırdığı belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında propiyonal metabolitlerin probiyotikler için kullanılan gelişim destekleyici faktörler tanımına en uygun ürünler olduğu anlaşılmaktadır [37]. Örneğin Mantere- Alhonen [38] Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii ve Lactobacillus acidophilus un karışık kültürü kullanıldığında bu mikroorganizmaların ürettiği yararlı metabolitlerden olan laktik asit ve propiyonik asitin daha fazla üretildiğini belirtmişlerdir. 4. SONUÇ PAB hakkında gerçekleştirilen çalışmalar önceleri metabolik özellikleri ve peynir teknolojisinde kullanımları ile ilgili olmuştur. Bu mikroorganizmaların peynir endüstrisinde önemli ekonomik değerleri vardır. Daha sonra yapılan araştırmalar bu mikroorganizmaların önemli probiyotik potansiyellerinin olduğunu ortaya koymuştur. GRAS statüsünde yer almalarının yanında pek çok çevreye adapte olabilmeleri, insan sağlığına olumlu etkiler gösteren metabolitleri üretebilmeleri de probiyotik karakter taşıyabilecekleri görüşünü desteklemiştir. Probiyotik özellik çalışmaları PAB nden ziyade daha çok Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri üzerine yoğunlaşmış olsa da son yıllarda PAB bağırsak sistemine olumlu etkileri, intestinal sistemde canlı kalabilme yetenekleri, oluşturdukları antimikrobiyal bileşenler, vitamin sentezleri, fonksiyonellikleri ve kullanım rahatlıkları nedeniyle önerilmektedir. Gelecekte PAB lerinin bağırsak sisteminde gösterdikleri özelliklerle ilgili detaylı çalışmalar ve yine bu çevrede yararlı ve zararlı bakterilerle interaksiyonları probiyotiklerle ilgili en popüler konulardan biri olmaya adaydır. 59

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) KAYNAKLAR 1. Dasen, G. H., 1998, Molecular identification and applied genetics of propionibacteria, Doctorate thesis, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 100 s. 2. Kılıç, S., 2010, Süt Mikrobiyolojisi. SİDAS Medya Ltd. Şti. Yayın No: 006-1B,İzmir, 641 s. 3. Steffen, C., 1973, Lochbildungund vielsatz. Schweizerifche Milchzeitung, 99, 63, Deborde, C., 2002, Propionibacterium spp. (pp ). In: Roginski, H., Fuguay, J. W. Fox, P. F. (Eds.), Encylopedia of Dairy Sciences, Academic Press, London 5. Chamba, J. F., Irlinger, F., 2004, Secondary and Adjunt Cultures (pp: ). In: Fox, P.F., Mc Sweeney, P. L. H., Cogan, T. M., Guinee, T. P. (Eds.), Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Elsevier Applied Science, London. 6. Dherbécourt, J., Thierry, A., Madec, M-N., Loral, S., 2006, Comparision of Amplified Ribosomal DNA Restriction Analyses, Peptidoglycan Hdrolase and Biochemical Profiles For Rapid Dairy Propionibacteria Species Identification, Research in Microbiology, 157: Kerjean, J-RA., Condon, S., Lodi, R., Kalantzopoulos, G., Chamba, J-F., Suomalailen, T., Cogan, T., Moreau, D., 2000, Improving the quality of european hard cheeses by controlling of interactions between lactic acid bacteria and propioni bacteria. Food Research International 33: Thierry, A., Maillard, M-B., Herve, C., Richoux, R., Lortal, S., 2004, Varied volatile compounds are produced by Propionibacterium freudenreichii in Emmantel cheese, Food Chemistry 87: Gürsoy, O., Kesenkaş, H., 2011, Peynir Mikrobiyolojisi. Peynir Biliminin Temelleri, Editörler: Adnan, A., Özer, B., SİDAS, Çamdibi-İzmir, Suomalainen, T. H., Marya-Makinen, A. M., 1999, Propionic acid bacteria as protective cultures in fermented milks and breads. Lait 79, Tilsala-Timisjarvi, A., Alatossava, T., 2001, Characterization of the 16S-23S r RNA intergenic spacer regions of dairy propionibacteria and their identification with species-speciific primers by PCR. International Journal of Food Microbiology 68: Gülmez, M., Güven, A., 2002, Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 8 (1): Yerlikaya, O., 2012, Süt ve Geleneksel Süt Ürünlerinden Probiyotik Özellikteki Enterococcus türlerinin İzolasyonu, Tanılanması ve İzmir Tulum Peyniri Üretiminde Destek Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi), İzmir. 14. Önal, D., Bemyatlı, Y., Aslım, B., 2005, Probiyotik Bakterilerin Epitel Yüzeylere Yapışması. Orlab- Online Mikrobiyoloji Dergisi. 3(9): Ouwehand, A. C., 2004, The Probiotic Potential of Propionibacteria. Lactic Acid Bacteria. Microbiological and Functional Aspects, Eds: Salminen, S., Wright, A.v., Ouwehand, A., Food Science and Technology. A Series of Monographs, Textbooks, and Reference Books. 60

8 Özer, E., Yerlikaya, O., Kesenkaş, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Jan, G., Rouault, A., Maubois, J-L., 2000, Acid Stres Susceptibility and Acid Adaption of Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii. Lait, 80, Pérez-Chaia, A., Nader de Macias, M. E., Oliver, G., 1995, Propionibacteria in the Gut. Effect on Some Metabolic Activities of The Host. Lait, Ouwehand, A. C., Suomalainen, T., Tölkkö, S., Salminen, S., 2002, In Vitro Adhesion of Propionic Acid Bacteria to Human Intestinal Mucus. Lait, 82, Thierry, A., Falentin, H., Deutsch, S. M., Jan, G., 2011, Propionibacterium spp., , Encyclopedia of Dairy Sciences. Eds: Fuquay, J.W., Fox, P.F., McSweeney, P.L.H., Elsevier. Pp Kesenkaş, H., Gürsoy, O., Kınık, Ö., Akbulut, N., 2006, Süt ve Süt Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Biyolojik Koruma ile Uzatılması: Koruyucu Kültürler. Gıda Dergisi 31(4): Lind, H., Jonsson, H. and Schnurer, J. 2005, Antifungal effect of dairy propionibacteria contribution of organic acids. Int J Food Microbiol. 98, Jan, G., Lan, A., Leverrier, P., 2007, Dairy Propioniacteria as Probiotics, Eds: Saarela, M., Woodhead Publishing in Food Science, Technology and Nutrition.pp: Lyon, W. J., Glatz, B. A., 1993, Isolation and purification of propionicin PLG-1, a bacteriocin produced by a strain of Propionibacterium thoenii. Appl. Environ. Microbiol. 59, Lyon, W. J., Sethi, J. K. and Glatz, B. A., 1993, Inhibition of psychrotrophic organisms by propionicin PLG-1, a bacteriocin produced by Propionibacterium thoenii. J. Dairy Sci. 76, Hojo, K., Yoda, N., Tsuchita, H., Ohtsu, T., Seki, K., Taketomo, N., Murayama, T. and Lino, H., 2002, Effect of ingested culture of Propionibacterium freudenreichii ET-3 on Fecalmicroflora and Stool Frequency in Healthy Females. Bioscience Microflora 21, O Connor, E. B., Barrett, E., Fitzgerald, G., Hill, C., Stanton, C., Ross, R. P., 2005, Production of Vitamins, Exopolysaccharides and Bacterioin by Probiotic Bacteria: Edited by: Adnan Tamime. Probiotic Dairy Products. Blackwell Publishing Ltd. USA. 27. Hugenholtz, J., Hunik, J., Santos, H., Smid, E., 2002, Nutraceutical Production by Propionibacteria. Lait, 82, Babuchowski, A., Laniewska-Moroz, L., Warminska-Radyco, I., 1999, Propionibacteria in Fermented Vegetables, Lait 79, Suomalainen, T. H., Mayra-Makinen, A. M., 1999, Propionic Acid Bacteria as Protective Cultures In Fermented Milks and Breads. Lait 79, LeBlanc, J. G., Rutten, G., Bruinenberg, P., Sesma, F., De Giori, G. S., Smid, E. J., 2006, A Novel Dairy Producct Fermented With Propionibacterium freudenreichii Improves The Riboflavin Status of Deficient Rats. Nutrititon 22, Rainio, A., Vahvaselka, M., Suomalainen, T. and Laakso, S. 2001, Reduction of linoleic acid inhibition in production of conjugated linoleic acid by Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii. Can. J Microbiol. 47,

9 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2014 (9) Jiang, J., Björck, L., Fondén, R., 1998, Production of Conjugated Linoleic Acid by Dairy Starter Cultures. J. Appl. Microbiol. 85, Lavillonniere, F., Chajes, V., Martin, J. C., Sebedio, J. L., Lhuillary, C., Bougnoux, P., 2003, Dietary purified cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid and isomer has anticarcinogenic properties in chemically induced mammary tumors in rats. Nutr. Cancer 45, Lock, A. L., Corl, B. A., Barbano, D. M., Bauman, D. E. and IP, C., 2004, The anticarcinogenic effect of trans-11 18:1 is dependent on its conversion to cis-9, trans-11 CLA by delta9-desaturase in rats. J Nutr 134, Wahle, K. W., Heys, S. D., Rotondo, D., 2004, Conjugated linoleic acids: are they beneficialor detrimental to health? Prog. Lipid Res. 43, Cousin, F. J., Louesdon, S., Maillard, M. B., Parayre, S., Falentin, H., Deutsch, S. M., Boudry, G., Jan, G., 2012, The first dairy product exclusively fermented by Propionibacterium freudenreichii: A new vector to study probiotic potentialities in vivo, Food Microbiology, 32, Varzakas, T. H., Arvanitoyannis, I. S., Bezirtzoglou, E., 2010, Functional Dairy Foods and Flora Modulation, Edited by: Yldız, F., Development and Mnufaacture of Yogurt and Other Functional Dairy Products. CRC Pres. Taylor and Francis Group. 38. Mantere-Alhonen, S., 1995, Propionibacteria used as Probiotics A Review. Lait,

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur.

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *İnsan üzerinde ya da içinde simbiyotik yaşam sürdüren 450-500 tür mikroflora

Detaylı

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi

Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda ph ve Probiyotiklik İlişkisi Umut GÖNEN PROJE EKİBİ Tuncay ŞAKİR Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE DANIŞMANLARI Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR ÇANAKKALE 25 OCAK 2 ŞUBAT

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Cem YILDIRIM DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2017 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...3 3. Giriş...3-4 3.1 Beslenmenin önemi...3

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HALİL TOSUN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HALİL TOSUN Doğum Tarihi : 13.04.1969 Öğrenim Durumu Doktora 1998-2003 1994-1997 Lisans 1987-1992 EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium ENTEROGİS 1 PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium Bifidum 1.25 milyar CFU Çinko 15 mg 2 Probiyotik

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK Özet : Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlımikroorganizmalardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda probiyotiklerin bakteriyel ve viral ishaller ile atopik

Detaylı

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products.

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. Selçuk 'Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt : 2, Sayı : 1 (1-8), 1986 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN BESİN VE TERAPÖTİK DEGERi Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. O. Cenap TEKİNŞEN*

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ

DİYET ACIDOPHILUS BIFIDUS YOĞURDU VE DİYET YOĞURDUN KALİTE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK. Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA

Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK. Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA Gökşen GÜLGÖR, Filiz ÖZÇELİK Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Gıda Müh. Bölümü ANKARA I. GRUP (Kommensaller) II. GRUP (Probiyotik) İYİ BAKTERİLER Biyoyararlılık Etki mekanizmaları PROBİYOTİK Metabolik aktivite

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Conjugated Linoleic Acid

Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ Konjuge linoleik l ik asit bir omega-6 esansiyel yağğ asidi olan linoleik asit (LA) in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar.

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Halil TOSUN

Assist. Prof. Dr. Halil TOSUN Assist. Prof. Dr. Halil TOSUN EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Ege University Food Engineering 1987-199 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 199-1997 Ph.D. Ege University

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

Hazırlayanlar İpek KARŞI Ayda ZEYBEK Sezgi KIPÇAK Türker GÜL. Danışmanlar Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Araş.Gör. Caner VURAL 2012

Hazırlayanlar İpek KARŞI Ayda ZEYBEK Sezgi KIPÇAK Türker GÜL. Danışmanlar Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Araş.Gör. Caner VURAL 2012 Ege Üniverstesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Mikrobiyoloji Laboratuar Dersi Sauerkraut Turşusu Yapımı ve Mikrobiyolojik Analizi Hazırlayanlar

Detaylı

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması KONU İLGİ Hindilerde pozitif salmonella koşullarında Fysal Fit-4 ve Selko-pH uygulamasının ardından kalan salmonella miktarının araştırılması Hindilerde salmonella

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Biyokorumanın Süt Endüstrisinde Kullanım Olanakları. The Using Facilities of Biopreservation in Dairy Industry

Biyokorumanın Süt Endüstrisinde Kullanım Olanakları. The Using Facilities of Biopreservation in Dairy Industry Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2010 (36-46) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No:3, 2010 (36-46) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ. Yurtdışında Yayınlanan Makale Sayıları ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015- EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YAYINLAR LİSTESİ BÖLÜM: SÜT TEKNOLOJİSİ Bölüm Adı Süt Teknolojisi Türkçe Kitap Yabancı Dilde Kitap Türkiye de Yayınlanan Makale Sayıları

Detaylı

TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ, Ekim 2012, Hatay

TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ, Ekim 2012, Hatay PEYNİR ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI STARTER KÜLTÜR OLARAK MAYALARIN KULLANIMI Reyhan İrkin 1, Gamze E. Songun 2, Nurcan Değirmencioğlu 3 1 Balıkesir Üniversitesi, Susurluk Meslek Yüksekokulu, Susurluk, Balıkesir

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (1): 107-113, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler Nur CEYHAN* Halime ALIÇ Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi,

Detaylı

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ *

BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * BAZI PROBİYOTİK LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN Escherichia coli 0157:H7 ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ * Inhibitory effect of Lactic Acid Bacteria on Escherichia coli 0157:H7 Elçin TAŞ Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI

7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI 7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI SĐNEM ÖZKAN ÖZLEM CEYLAN PROBĐYOTĐK BAKTERĐLER PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL ĐÇĐNDEKĐLER Probiyotik nedir? Probiyotiklerin Özellikleri Probiyotiklerin Etkileri Probiyotiklerin Kullanıldıkları

Detaylı

Peynirde gözenek oluşumu ve etkileyen faktörler

Peynirde gözenek oluşumu ve etkileyen faktörler Türkiye12.Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016, Edirne Peynirde gözenek oluşumu ve etkileyen faktörler Aylin Türk, Nurcan Koca Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir Amacımız, Bölümümüzde daha önce

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NÜKHET NİLÜFER DEMİREL ZORBA

Yrd.Doç.Dr. NÜKHET NİLÜFER DEMİREL ZORBA Yrd.Doç.Dr. NÜKHET NİLÜFER DEMİREL ZORBA ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1972 Amasya T: 286 2180018 2260

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Duygu PELİSTER Lif yönünden zengin diyet, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Diyet lifinin, sadece gastrointestinal mukozadan sindirilmeden ya da herhangi bir

Detaylı

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 18-26 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702150203.pdf PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN

Detaylı

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D.

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyom Projesi Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyomu İnsan vücudu 10 13 hücreden oluşmaktadır İnsan vücudu 10 14 mikroorganizma taşımaktadır. Mikroorganizmalar insan hücrelerinden 10 kat

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ 05-07 EKİM 2016; EDİRNE HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Ayla EYİ GENCAN *, İlker Turan AKOĞLU, İbrahim

Detaylı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı

STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı STEVİA ÖZÜ İLAVESİNİN PROBİYOTİK YOĞURTLARININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Avni Kırmacı Giriş Materyal ve Yöntem Araştırma Bulguları ve Tartışma Sonuçlar ve Öneriler Dünya

Detaylı

HİPP Biberon Mamaları

HİPP Biberon Mamaları HİPP Biberon Mamaları HiPP PRE Organik Bebek Sütü 300 gr TR2018 Özellikleri : Karbonhidrat kaynağı yalnızca süt şekeri olan laktoz dur. Hipp PRE Organik Combiotic Bebek Sütü 350 gr TR2469 Özellikleri :

Detaylı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (1-6) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No: 2, 2010 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri

Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri ÖZET Batman da Tüketime Sunulan Yoğurtların Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özellikleri Leyla EREN KARAHAN Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Batman leyla.karahan@batman.edu.tr Bu araştırmada

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) BİYOLOJİ PROJE RAPORU

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) BİYOLOJİ PROJE RAPORU TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) BİYOLOJİ PROJE RAPORU GRUP 2K PROJE ADI Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

*Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir.

*Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir. *Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir. *Probiyotikler yeni bir keşif değildir çünkü insanoğlunun onlarla tanışması insanlık tarihi kadar

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

1. BÖLÜM GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

1. BÖLÜM GIDA MİKROBİYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 1.1 GİRİŞ...1 1.2 GIDA KAYNAKLI MİKROORGANİZMALAR...2 1.2.1 Bakteriler...2 1.2.2 Mayalar...4 1.2.3 Küfler...4 1.2.4 Algler...5 1.2.5 Virüsler...6 1.3 MİKROORGANİZMALARIN

Detaylı

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar

Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar Probiyotiklerin Sağlığa Etkilerini Anlamada Moleküler Yaklaşımlar Burcu KAPLAN TÜRKÖZ Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 0 Gıda Mühendisliği Bölümü Probiyotiklerin tablet, toz ya da gıda ürünleri içerisinde

Detaylı

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN

SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN SÜT NÖTRAL PH SI, İÇERDİĞİ LAKTOZ, SİTRİK ASİT, SÜT YAĞI, AZOT KAYNAĞI, MİNERAL MADDELER VE YÜKSEK SU ORANI SEBEBİYLE BİRÇOK MİKROORGANİZMANIN GELİŞEBİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİN KAYNAĞIDIR. YENİ SAĞILMIŞ

Detaylı

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI CİLT MİKROFLORASI DERİ MİKROBİYOTASI DERİ MİKROFLORASI DERİ Deri en büyük organımız 2 m² alan Vücudu

Detaylı

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ Vet. Hekim Kağan ÇUBUKÇU SANİTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. Kümes hayvanlarının bağırsak eko-sisteminin gelişimi, sindirim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR

Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR Yrd. Doç. Dr. Aslı AKPINAR ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi 999-200 Y. Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Süt

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre.

PEYNİR TEKNOLOJİSİ. d- Yarı yumuşak (Limburg, Roquefort vb.) e- Yumuşak (Brie, Cottage vb.) 3. Peynirin kuru maddede yağ içeriğine göre. PEYNİR TEKNOLOJİSİ Peynir, yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt, yayık altının tek başına veya bunların birkaçının ya da tümünün karışımının peynir mayası dediğimiz uygun proteolitik

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ BİYOJEN AMİNLER Gıdalarda bazı spesifik amino asitlerin dekarboksilasyonuna veya aldehit ve ketonların transaminasyonuna bağlı olarak oluşan temel azotlu bileşiklerdir.

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD En iyi mikrop ölü mikrop (mu)? Vücudumuzdaki Mikroplar Bakteriler Mantarlar Virüsler Bakterilerle

Detaylı

Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı

Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 63-68 Derleme Makale / Review Paper Bakteriyosin Üreten Laktik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

Karın Kaymağı Peynirinden İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması. Identification of Lactobacilli Isolated from Cheese Karın Kaymak

Karın Kaymağı Peynirinden İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması. Identification of Lactobacilli Isolated from Cheese Karın Kaymak Kafkas Univ Vet Fak Derg (): 0, 0 DOI:0./kvfd.0. RESEARCH ARTICLE Karın Kaymağı Peynirinden İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması Tamer TURGUT * Ahmet ERDOĞAN * Mustafa ATASEVER ** * Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJENİN AMACI Bu projenin amacı; Piyasada satılan açık ve

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

Yağ asidinin Hidrojen atomu ile Giliserolün hidroksili bağlanıyor.

Yağ asidinin Hidrojen atomu ile Giliserolün hidroksili bağlanıyor. FRA C serisi nedir? Bütün FRA C serisi ürünler yağ asitlerinin son teknolojiyle esterleştirilmesi temeline dayanır ( şekil 1). Bu yeni kovalent moleküller hayvan yemlerinde kullanılmak üzere patentlendi.

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İlyas Erdem TONGUÇ Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.2006

Detaylı

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ

IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş. HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN ve KİMYASAL GAZ TESPİT SİSTEMLERİ IDC Savunma Sanayi Nakliye Ticaret A.Ş HIZLI BİYOLOJİK PATHOJEN/TOKSİN TESPİT SİSTEMLERİ Biyolojik

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi S. Boulardii uygulamalarının H. Pylori nin mide ve duedonal epitelyumda oluşturduğu enfeksiyonların eradikasyonundaki rolünün in vitro hücre kültürü yöntemleri ile belirlenmesi Serhan Sakarya, Necati Günay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 07.07.2010 Doktora Süleyman Demirel Üniv. Müh.- Mim. Fak. Mim. Fak.

ÖZGEÇMİŞ. ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 07.07.2010 Doktora Süleyman Demirel Üniv. Müh.- Mim. Fak. Mim. Fak. ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL ÜNVANI ADI SOYADI : Yrd. Doç. Dr. Özge Duygu Okur YAZIŞMA ADRESİ : Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü ZONGULDAK DOĞUM TARİHİ ve YERİ : Ankara, 23.07.1979 YABANCI

Detaylı

Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar

Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar Et Ve Et Ürünlerİnde Mİkrobİyolojİk Bozulmalar Etler taze, tütsülenmiş, kurutulmuş ve işlenmiş olabilirler. Her ne kadar lenf sistemi ve kemik iliğinde ve taze ette mikroorganizma bulunmuş olsa da, sağlıklı

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK PEYNİRLERİNDE PROPİYONİK ASİT BAKTERİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Derya ÖNAL DARILMAZ

GELENEKSEL TÜRK PEYNİRLERİNDE PROPİYONİK ASİT BAKTERİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Derya ÖNAL DARILMAZ GELENEKSEL TÜRK PEYNİRLERİNDE PROPİYONİK ASİT BAKTERİ TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Derya ÖNAL DARILMAZ DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

TARHANA ÜRETİMİ. Dr. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ 2016

TARHANA ÜRETİMİ. Dr. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ 2016 TARHANA ÜRETİMİ Dr. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ 2016 Çok eski geçmişe sahip bir ürün olan tarhana, bazı kaynaklara göre Orta Asya da Türkler tarafından üretilmiş olup tarihi göçlerle dünyanın diğer bölgelerine

Detaylı