Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: / 12 Ekim 2010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Aslıhan Atabek Demirhan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-14 / 12 Ekim 2010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Aslıhan Atabek Demirhan"

Transkript

1 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Alıhan Aabek Demirhan Öze: İkiadi değişkenlerde gözlenen mevimel harekeler erilerin ana eğilimini akip emeyi zorlaşırmakadır. Her yılın aynı döneminde ekrar eden harekeleri ifade eden düzenli mevimelliğin yanı ıra, Hicri akvime bağlı dini bayramların her yıl farklı bir döneme denk gelmeini ifade eden harekeli ail (moving holiday) kavramı, çalışma günü üzerindeki ekii bağlamında ikiadi veri analizinde önemli yer umakadır. İş günü ayıını dikkae alan ekonomerik yönemler, ikiadi faaliyee ilişkin göergelerdeki akvim ekilerini ayrışırmayı mümkün kılmakadır. Bu nokada, ükeim alışkanlıklarının geçici de ola uzun üreli bir değişime uğradığı Ramazan ayı özel bir yer umakadır. Gerek alep kaynaklı gereke çalışma aaleri bağlamında üreim davranışının değişebildiği bu dönemin, ikiadi faaliyee mevim ve akvim ekilerinin öeinde geçici dalgalanmalara neden olabileceği düşünülmekedir. Buradan harekele bu çalışmada, Ramazan ayının ve akip eden ayın anayi üreimi üzerindeki ekiinin ölçülmei amaçlanmakadır. Ekonomerik bulgular, anılan ekinin iaiikel olarak anlamlı olduğuna işare emekedir. Abrac: Seaonal flucuaion in economic daa make i difficul o analyze hor-erm dynamic and he idenificaion of change in rend. On he oher hand, for Turkey, no only he regular eaonal facor, bu alo he moving eaonal facor due o he Mulim calendar, uch a monh of Ramadan and religou holiday, have poenial impac on economic aciviy. The aim of hi udy i o conruc a mehodology in order o examine wheher he monh of Ramadan and he ubequen monh have any effec on he manufacuring indury oupu in Turkey. Empirical finding ugge a aiically ignifican effec of he monh of Ramadan on producion. Ekonomi Noları 1

2 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim Giriş Ekonomik göergelerde gözlenen mevimel harekeler, bu erilerin gerçek eğiliminin ayrışırılmaını zorlaşırabilmekedir. Bu erilerin ima eiği eğilimlerin doğru analiz edilebilmei için, hava koşulları gibi doğal nedenlerin yanı ıra oyal, külürel ve dini geleneklerin yılın belli dönemlerinde benzer eki yaramaından kaynaklanan mevimel harekelerin de doğru bir şekilde ele alınmaı gerekmekedir. İyi bir mevimelliken arındırma için ön şar, çalışma günü, harekeli ail ve akvim ekii gibi abi fakörler ile uç değerlerin (eğer mevcu ie) önceden belirlenip, ham veride bu fakörlere göre ön düzelme yapılmaıdır. Takvim ekileri, abi ailler ve harekeli ailler, incelenen dönem için, öncellikle çalışma günü ayıını ekilediğinden özellikle üreim göergelerinin mevimelliği için önemlidir. Ancak üreimde gözlenebilecek farklılaşmalar adece çalışma günüyle ınırlı değildir. Ramazan ayı boyunca her ne kadar çalışma gün ayıında değişiklik olmaa da, çalışma aalerindeki dalgalanma nedeniyle üreim eviyeinin diğer dönemlere kıyala farklılaşmaı muhemeldir. Bu çalışmanın amacı Ramazan ayı boyunca üreim eviyeinde herhangi bir farklılaşma olup olmadığını incelemekir.. Çalışma Günü ve Ramazan Ayı Değişkenlerinin Oluşurulmaı Takvim ekii, mevimelliğin başlıca kaynaklarından bir aneidir. Her ayın uzunluğu ve içerdiği azar günü ayıı farklılık göerebilmekedir. Bunlara ek olarak, remi abi ailler ve bayramların neden olduğu harekeli ailler ilgili aydaki çalışma günü ayıını ekilemekedir. Bu çalışmada akvim ekilerini ölçmek amacıyla, Aabek ve diğerleri (009) arafından önerilen yönem kullanılarak çalışma günü değişkeni oluşurulmuşur. Çalışma günü değişkeni oluşurulurken, firmaların hafanın 6 günü meai yapığı, azar günleri ve azar günü hariç remi ail günlerinde ie üreim yapmadıkları varayılmışır. Bu varayımlar alında çalışma gün değişkeni aşağıdaki gibi oluşurulmuşur: Çalışma Gün Sayıı = ayının uzunluğu _ ayında azar günü ayıı ayında çalışma günlerine _ 1 denk gelen remi ail (1) gün ayıı 1 1 Çalışma günü azar haricindeki diğer hafa günlerini ifade emekedir. Remi ailler, üm örneklem için 1 Ocak, 3 Nian, 19 Mayı, 30 Ağuo, 9 Ekim arihlerini ve Ramazan ve Kurban bayramlarını, 1980 yılı öncei ve 008 yılı onraı için de bunlara ek olarak 1 Mayı arihlerini kapamakadır. Ekonomi Noları

3 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 Oluşurulan çalışma günü değişkenini doğrudan modele eklemek mevimelliken arındırılmış eri ile orjinal eri araında eviye farkı yaraacağından dolayı, oluşurulan çalışma günü değişkeni için oralama düzelmei yapılmakadır. Oralama düzelmei, her ay için çalışma günü değişkeninin uzun dönemli oralamadan apmaı olarak heaplanmakadır. İlgili aydaki çalışma gününe doğrudan ekii nedeniyle, bayramlar kukla değişkenler olarak anımlanmak yerine çalışma günü değişkeni içeriine dâhil edilmişir. Ramazan ayının ie çalışma günü üzerinde doğrudan bir ekii olmadığı adece üreim eviyeini ekilediği göz önüne alındığında, Ramazan ayına ilişkin farklı bir değişken anımlanmışır. Ramazan ayının ikiadi faaliye üzerindeki ekiini gözlemleyebilmek amacıyla, oluşurulan değişken ilgili aydaki çalışma günlerinin ne kadarının Ramazan ayı ile çakışığını göeren bir oran olarak anımlanmışır. Oluşurulan bu değişken, Ramazan ayının denk geldiği çalışma günü dağılımını ifade emekedir. Örneğin, 1998 yılında Ramazan ayı, 0 Aralık Ocak 1999 arihleri araında gerçekleşmişir. Ramazan ayının denk geldiği 4 çalışma gününün 10 günü 1998 yılı Aralık ayında, 14 günü ie 1999 yılı Ocak ayındadır. Buna göre, Ramazan ayına ilişkin oluşurulan kukla değişken Aralık 1998 arihinde 0,37, Ocak 1999 arihinde ie 0,64 değerini almakadır. Bu değişken oluşurulurken Ramazan ayına denk gelen çalışma günlerinin üreime olan ekiinin günler iibarıyla eşi olduğu, ayrıca Ramazan ayının yılın her döneminde üreim üzerindeki ekiinin de aynı olduğu varayılmakadır: 3. Model ve Veri (Ramazan Değişkeni) = Ayındaki çalışma günlerinin Ramazan ayı günleri ile çakışma ayıı Ayındaki çalışma gün ayıı Analizlerde Ocak 1997-Ağuo 010 dönemi için 005 baz yıllı anayi üreim endeki verii kullanılmışır. 3 Oluşurulan değişkenlerin üreim üzerindeki ekiini görebilmek amacıyla Gomez ve Maravall (1996) arafından önerilen TRAMO modelleme yönemi kullanılmışır. 4 ARIMA modeli ile eş anlı değişkenleri bir arada kullanma olanağı ağlayan bu yönem ayeinde çalışma günü ve Ramazan değişkeninin üreim üzerinde iaiikel olarak anlamlı olup olmadığı ınanabilecekir. Ayrıca Ramazan ayı değişkeninin oluşurulma biçimi () baz yıllı anayi üreim endekinin yıllarına ai verileri TÜİK en elde edilmişir. 4 TRAMO, RegARIMA (Bell, 1995) yönemi gibi özellikle mevimelliken arındırmada ön düzelme ekniği olarak kullanılmakadır. Ekonomi Noları 3

4 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 Ramazan ayının üreim eviyei üzerindeki ekiinin ayıallaşırılmaına olanak ağlamakadır. Sanayi üreim endeki için kullanılan mevimel model aşağıdaki gibi özelenebilir: SUE ~ ARIMA( p, d, q) (, D, Q) d D (1 L).(1 L ). Φ( L). Φ ). SUE Φ( L) = 1 Φ ) Φ ) L Φ θ ) = 1 θ ) θ ) L θ ) Φ ) = 1 Φ θ ) = 1 θ 1 1,1,1 1 1 ) Φ ) θ,, p ) ) L Φ ) L θ = α. CG + βr + θ ). θ ). ε p,, ) ) (3) Yukarıdaki modelde, SUE anayi üreim endekinin dönemindeki değerini, CG değişkeni ayına ai düzelilmiş çalışma gününü göermekedir. Modelde R ile göerilen değişken Ramazan ayının üreim üzerindeki ekiini ölçmek için oluşurulan değişkeni ifade emekedir. Ramazan ayının üreim üzerinde diğer aylara kıyala farklı bir ekii olmaı durumunda, β kaayıının anlamlı olmaı beklenmekedir. Modelde L gecikme işlemciini, ie anayi üreim endekinin aylık frekana yer almaından dolayı modelde 1 ye eşi olan mevimel döngü paramereini ifade emekedir. d ve D paramereleri ümleşiklik dereceini, p ve öz bağlaşım dereceini, q ve Q ie harekeli oralama dereceini göermeke, bu göerimde büyük harfler mevimel, küçük harfler ie normal öz bağlaşımlı harekeli oralama model yapıını göermekedir. Son olarak, ε ie özdeş ve bağımız dağılımlı haa erimini ifade emekedir. 4. Uygulama Sonuçları Tablo 1 de, ilk olarak anayi üreim endekinin çalışma günü değişkeniyle ilişkii unulmakadır. Çalışma günü değişkeninin oldukça yükek anlamlılığı olduğu ve beklenildiği gibi üreim üzerinde poziif yönlü bir ekii olduğu görülmekedir. Model 1 ahmin onuçlarına göre ek bir çalışma gününün üreim eviyeini yüzde,61 oranında arırdığı onucuna varılmakadır. Tablo 1. Model Tahmin Sonuçları Uç Değer Yüzdei (%) α β Model (p,d,q)x(,d,q) Model 1 3,1,57** - (0 1 0) (0 1 1) Model 1,8,45** -1,58** (0 1 0) (0 1 1) 1. Uç değer yüzdei modelde epi edilen aykırı gözlem ayıının oplam gözlem ayıına oranını ifade emekedir.. ** yüzde 5 anlamlılık eviyeinde ıfırdan farklı olduğunu göermekedir. Ekonomi Noları 4

5 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 Elde edilen bulgular, çalışma günü ile birlike ahmin edilen Ramazan ayı değişkeninin üreim üzerindeki ekiinin ikiadi açıdan beklenen işaree ve iaiikel olarak anlamlı olduğu yönündedir. Ramazan ayı değişkenine ai kaayının negaif olmaı, bu dönemlerde ikiadi faaliyein yavaşladığına dair inyal vermekedir. Ramazan ayının belli bir ayda üm çalışma günleri ile çakışmaı durumunda ilgili ayda üreim eviyeinde yüzde 1,58 oranında bir gerileme olmaı beklenirken, ek bir çalışma gününün üreim eviyeinde yüzde,45 oranında bir arışa ebep olduğu görülmekedir. Ramazan ayının ekilerini ek bir çalışma günü olarak ifade edebilmek amacıyla, elde edilen kaayı oralama çalışma gün ayıı olan 5 e bölünmüşür. Buna göre, Ramazan ayında ek bir çalışma gününün üreim eviyeindeki arışa kakıı oralama yüzde 0,063 oranında daha düşük gerçekleşmeke ve yüzde,39 olmakadır (Grafik 1). Grafik 1. Çalışma Günü ve Ramazan Ayı Ekii,46,45,44,43,4,41,40,39,38,37,36,35,45,39 Ek bir çalışma günü Ramazan ayına denk gelen ek bir çalışma günü Sadece çalışma gün değişkeni içeren mevimel bir model kullanmak özellikle kıa dönemli analizlerde yanılıcı onuçlar verebilmekedir. Daha önce de vurgulandığı üzere, dışal ekileri doğru bir şekilde ele almak mevcu ekonomik durumu daha doğru analiz eme olanağı ağlamakadır. Ramazan ayının dikkae alınmamaı, mevcu üreim eviyeinin olduğundan daha köü algılanmaına neden olmakadır (Grafik ). Ramazan ayı yavaşlaıcı ekiinin dikkae alınmadığı durumda, mevimelliken arındırılmış üreim verilerinin aylık yüzde değişimlerinde oluşacak farklılaşma Grafik 3 de göerilmekedir. Ramazan ayının üreim üzerindeki ekii göz önünde bulundurulmadığında her ne kadar ilgili ay(lar)da ikiadi faaliyein olduğundan daha köü algılama riki buluna da, Ramazan ayı onraı dönemde ie bunun am eri üreimde ek bir ivmelenme olduğu yanılgıı oluşabilmekedir (Grafik 3). Ekonomi Noları 5

6 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 Grafik. Ramazan, Takvim Ekilerinden ve Mevimelliken Arındırılmış SÜE* Grafik 3. Ramazan Ayı Ekiinin Aylık Yüzde Değişimlerde Yaraığı Fark , , , , Takvim ve Mevimel Ekilerden Arındırılmış SÜE Ramazan, Takvim ve Mevimel Ekilerden Arındırılmış SÜE * Grafike aralı alanlar Ramazan ayının denk geldiği arihleri göermekedir. * Grafike aralı alanlar Ramazan ayının denk geldiği arihleri göermekedir. Sonuç olarak, Ramazan ayının üreim davranışı üzerindeki farklı ekileri on dönem eğilimlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmei açıından önemlidir. Analiz onuçları bu ekilerin üreimde kıa vadeli geçici dalgalanmalara yol açabildiğine işare emekedir. Bu çerçevede, Ramazan ayı ve bayram gibi dışal ekilerin yoğun olduğu dönemlerde üreime ilişkin eğilimler yorumlanırken aylık gelişmelerden ziyade iki/üç aylık harekeli oralamalara odaklanmanın faydalı olacağı bir kez daha vurgulanmalıdır. Buna ek olarak, Ramazan ayı örneği özelinde elde edilen onuçlar, mevimel fakörlere ek olarak, diğer periyodik olayların da mevcu ekonomik durum analizinde kullanılmaının ekonomik erilerin kıa dönem dinamiklerinin ve genel eğiliminden apmalarının daha iyi anlaşılmaına kakıda bulunabileceğini düşündürmekedir. 5. Sonuç Bu çalışmada, mevimel fakörlere ek olarak Ramazan ayı gibi oyal ve külürel olayların ekii de göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğu görülmekedir. Türkiye de Ramazan ayının olduğu dönemlerde anayi üreiminin diğer dönemlere kıyala daha düşük olduğu bulguuna ulaşılmakadır. Buna ek olarak, Ramazan ayı örneği özelinde elde edilen onuçlar, mevimel fakörlere ek olarak, diğer periyodik olayların da mevcu ekonomik durum analizinde kullanılmaının ekonomik erilerin kıa dönem dinamiklerinin ve genel eğiliminden apmalarının daha iyi anlaşılmaına kakıda bulunabileceğini düşündürmekedir. Ekonomi Noları 6

7 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: / 1 Ekim 010 KAYNAKÇA Alper, C. E. ve Aruoba S. B., 001. Deeaonalized macroeconomic daa: a cavea o applied reearcher in Turkey. Ianbul Sock Exchange Review, 5 (18), Alper, C. E. ve Aruoba S. B., 004. Moving Holiday and Seaonal Adjumen: he cae of Turkey, Review of Middle Ea Economic and Finance, Volume, No. 3, Aabek A., Auk O., Coşar E.E. ve Sarıkaya Ç., 009. Çalışma Gün Değişkeni. TCMB Ekonomi Noları No: Aralık 009. Auk, O. ve Ural B.., 00. Seaonal Adjumen in Economic Time Serie. Cenral Bank of he Republic of Turkey, Saiical Deparmen Dicuion aper, No:00/1. Bell, W.R., X1-Time Serie Modeling Coure. Wahingon D.C.: U.S. Dep. of Commerce, Bureau of The Cenu. Findley, D.F. ve Soukup, R.J., 000. Modelling and Model Selecion for Moving Holiday. American Saiical Aociaion roceeding of he Buine and Economic Saiic Secion, pp Gomez V., ve Maravall, A., rogram TRAMO (Time Serie Regreion wih ARIMA Noie, Miing Obervaion and Oulier) and SEATS (Signal Exracion in ARIMA Time Serie). Inrucion for he uer, Working aper 968, Bank of Spain, Madrid. Lin, J.L. ve T.S. Liu, 00. Modeling Lunar Calendar Holiday Effec In Taiwan. Iniue of Economic, Academia Sinica and Direcorae- General of Budge, Accouning and Saiic, unpublihed manucrip. Shuja N., Lazim A.M. ve Wah B.Y., 007. Moving Holiday Effec Adjumen for Malayian Economic Time Serie. Deparmen of Saiic Malayia. Ekonomi Noları, ekonomik gelişmelere dair arışmalara zamanlı bir kakıda bulunmak ve TCMB bünyeinde Türkiye ekonomii ve para poliikaı üzerine yapılan çalışmaların onuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada unulan görüşler amamıyla yazarlara aiir, dolayııyla TCMB nin ya da çalışanlarının görüşlerini emil emeyebilir. Bu eri Yuuf Soner Başkaya ve Adnan Eken in ediörlüğünde yayımlanmakadır. Burada yer alan menin amamının başka bir yerde yayımlanabilmei için TCMB den yazılı izin alınmaı gerekmekedir. Görüş ve öneriler için: Ediör, Ekonomi Noları, TCMB İdare Merkezi, İiklal Cad, No: 10, Ka:15, 06100, Ulu/Ankara/Türkiye. Ekonomi Noları 7

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218 TÜRKĠE DE ABANCI SERMAELĠ BANKALARIN ETKĠNLĠK ANALĠZĠ Doç. Dr. Ġmail MAZGĠT Doç. Dr. Nilgün ACAR BALALAR ÖZ Küreelleşme ürecinin önemli onuçlarından birii dış icare ve ululararaı ermaye harekelerinin birçok

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi

2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniveriei İ.İ.B.F. MANİSA 2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei Yrd. Doç. Dr. Cevde Alpekin KAYALI

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Sayı: 2014-14 / 02 Ekim 2014 EKONOMİ NOTLARI. Enflasyonda Ramazan Etkisi Mustafa Utku ÖZMEN Çağrı SARIKAYA

Sayı: 2014-14 / 02 Ekim 2014 EKONOMİ NOTLARI. Enflasyonda Ramazan Etkisi Mustafa Utku ÖZMEN Çağrı SARIKAYA EKONOMİ NOTLARI Enflasyonda Ramazan Etkisi Mustafa Utku ÖZMEN Çağrı SARIKAYA Özet: Bu çalışmada, Ramazan ayında tüketim kalıplarının değişmesiyle birlikte belirli ürün fiyatlarında yüksek oranlı sistematik

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

SESSION 2C: Finans 579

SESSION 2C: Finans 579 SESSION 2C: Finans 579 Bilanço Düzelme Sürecinde Gelişmeke Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basireli Poliikalar De-Leveraging and Miigaing Pro-Cyclicaliy of Capial Flows in Emerging

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı